NUMMER JUNI UPDATE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER 01 14 JUNI UPDATE"

Transkript

1 UPDATE NUMMER JUNI 01 14

2 UPDATE NR. 1 / JUNI 2014 UDGIVER Odense Havn Noatunvej Odense C Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo /04 /08 ODENSE HAVN ER NU I INTERNATIONAL TOPKLASSE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Adm. direktør Carsten Aa REDAKTION Udlejnings- og kommunikationschef Susanne Willers Administrativ koordinator Charlotte Wittenberg TRYK OAB-Tryk a/s 5250 Odense SV OPLAG danske 600 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde UPDATE Udkommer 4 gange om året FORSIDE Rejsning af jacket fundament produceret af Bladt Industries til Baltic II projektet Foto: Nils Lund Pedersen /10 /12 /16 INDHOLD 75 dage til 500 mio. kroner /04 Odense markerer sig igen som en havneby /08 Åbning af Odins Bro og besøg af Dannebrog /10 Et år efter fabriksstart: Første Bladt-ordre snart færdig /12 Grusgrav på Odense Havneterminal /16 Nye lejere i Lindø Industripark /18 Data om Lindø Industripark / Odense Havn /20 Odense Havn og Lindø Industripark er en samlet enhed, og Danmarks tredjestørste by har nu en havn i international topklasse, som er med til at drive udviklingen på hele Fyn. For fem år siden luftede jeg for første gang idéen om, at Odense Havn burde købe Lindø Industripark. Odense er landets tredjestørste by og markerer sig igen som en havneby. Derfor gav det mening, at Odense Havn investerede og dermed bevarede industriparken på fynske hænder. Fusionen er nu en realitet, og det giver mange fordele, både for os som havneselskab, for lejerne i både industriparken og på Odense Havn og endelig for hele Fyn. Vi som havn står stærkere i administrationen, i udlejningsafdelingen og i betjeningen af materiel, når vi er en samlet enhed. For eksempel har vi nu adgang til mandskab, der kan betjene alle kraner og andre maskiner i begge afdelinger. Det betyder, at vi kan give alle vores lejere en endnu bedre service. For hele Fyn har fusionen også stor betydning. Odense Havn, som nu er landets fjerdestørste havn, råder over et industriområde, som er i international topklasse. Dokfaciliteter, krankapacitet og halbygninger er i verdensklasse og kan tiltrække internationale kunder og opgaver. Det giver en enorm jobskabelse, hvilket smitter af på området omkring. Lad mig give et eksempel: Som du kan læse i reportagen på side 4, ligger boreriggen Mærsk Gallant i øjeblikket i industriparken til et gennemgribende eftersyn og opgradering. Det er en opgave af gigantiske dimensioner. Alene prisen på 500 mio. kroner for 75 dage kan få de fleste til at spærre øjnene op. Reparationsværftet Fayard har hovedentreprisen, og de hyrer en række underleverandører til arbejdet, som foregår i døgndrift. I alt er ca. 500 mand involveret, og mange af dem kommer langvejs fra. Derfor er sommerhuse, hoteller og andre former for indkvarteringer i Kerteminde, Munkebo og Odense så godt som fuldt booket. Der er tale om over overnatninger. Mange tager taxa til og fra arbejdet, de går på restaurant, og måske køber de gaver med hjem til familien. Konklusionen er, at når der er aktivitet på havnen, er der omsætning til oplandet. Men potentialet er større endnu, og Odense Havn stopper ikke med købet af industriparken. Vi vil fortsætte med at investere i kraner og andet nødvendigt udstyr og infrastruktur. Vi vil til enhver tid agere offensivt for at fastholde positionen i front. Siden Lindø-området er blevet transformeret til industripark, er der blevet skabt 1500 jobs til både ingeniører, smede, elektrikere og andre håndværkere. Selv om landets politikere i flere år har talt om, at Danmark skal leve af turisme, højteknologi og højtuddannet hjernearbejde, kan vi ikke flytte alt industri udenlands. Vi har nogle særlige kompetencer herhjemme inden for eksempelvis maritim industri. Vi råder over unikke faciliteter og en højt kvalificeret arbejdsstyrke. Politisk bør vi derfor redefinere, hvad vi har brug for i Danmark. Tung industri og internationale havne som Odense Havn har så afgjort en plads, også i fremtidens arbejdsmarked. Det er Odense Havn og Lindø Industripark et lysende eksempel på. God sommer. Carsten Aa Adm. direktør 2 UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

3 Tekst: Anders C. Østerby / Foto: Nils Lund Pedersen 75 DAGE TIL 500 MIO. KRONER Når en borerig skal renoveres, er intet overladt til tilfældighederne, for Maersk Drilling og Statoil stiller store krav til kvalitet, pris og tid. Lindø Industripark har faciliteterne, og reparationsværftet Fayard har ekspertisen. Derfor ligger Mærsk Gallant ved kajen i industriparken, selv om det krævede to dages ekstra transport på havet. Fakta/tal Mærsk Gallant er en såkaldt drilling jack up, en mobil borerig, som borer efter olie og klargør oliebrønde til produktion. Mærsk Gallant er 78 meter lang og 90 meter bred, boredybden er syv kilometer, og den omsætter for dollars i døgnet, når den er i arbejde i den norske del af Nordsøen. Når riggen arbejder, er der op til 120 personer om bord. Under reparationen arbejder 200 mand i 12 timers vagter om dagen, mens natholdet består af ca. 100 mand. Dertil kommer Maersk Drilling og Fayard projektteams. I alt er ca. 500 mand involveret i arbejdet. 4 UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

4 Hun ser noget træt ud, siger Henrik Kierke gaard, da vi til fods nærmer os kajen, hvor den gigantiske borerig Mærsk Gallant ligger. Han er controller for Maersk Drilling og sidder for tiden på et kontor, som Fayard har etableret til Maersk Drilling i Lindø Industripark i de 75 dage, riggen er på området. I dag giver han en rundtur på den tyve år gamle rig. Hun får en fransk vask og strygning hvert femte år, siger Henrik Kierkegaard og forklarer, at det denne gang også inkluderer en 10-års levetidsforlængelse. Så denne gang er der dømt storvask. Det vil blandt andet sige, at alt boreudstyr pilles ned, skilles ad og samles igen. Blandt andet skal lejer og hydraulikslanger skiftes. Det foregår i værksteder på området. Vi går forbi en lastvogn med gamle mudderpumper, flere mindre trucks passerer tæt forbi os på kajen, og endnu flere arbejdere går til og fra riggen. Mylderet bliver ikke mindre, da vi endelig kommer ombord. Svejsere, elektrikere, tømrere, malere ses overalt, typisk i hold af to mand ad gangen. Af sikkerhedshensyn skal man altid have back up, når man arbejder på riggen. Flere skilte indikerer da også risikoområde. Tid og olie er penge I alt koster reparationen 100 mio. dollars eller ca. 500 mio. kroner. Det indebærer blandt andet en modernisering af borekabinen, så kontrolrummet bliver tidssvarende med touch screens i stedet for knapper, der sidder langt fra hinanden. Beboelsesområdet bliver også lavet om, så køjerne nu består af to normale senge i stedet for køjesenge, så de, der skal rede sengene, får bedre arbejdsbetingelser. Arbejdsmiljø og ergonomi er en topprioritet i oliebranchen. Vi bevæger os langsomt opad og ender på helikopterdækket, som befinder sig ca. 70 meter oppe, men der er stadig langt op til toppen af benene, som rager 170 meter op i luften. Her er elevatorer påmonteret, så eksempelvis malere har mulighed for at male benene i højden. Kommer ikke af kærlighed Maersk Drilling, som ejer Mærsk Gallant, har forberedt sig på opgaven i halvandet år. Det fortæller Erik J. Jensen, som er projektansvarlig, i Maersk Drillings interimistiske hovedkvarter. Udbudsrunden var også grundig, fortæller han. Vi var ude på riggen i en uges tid, så de kunne få en nøje beskrivelse af opgaven, siger han. Maersk Drilling har tidligere fået lavet lignende opgaver i for eksempel Hirtshals, men selv om Mærsk Gallant skulle slæbes to døgn ekstra for at komme til Lindø Industripark, blev det foretrukket. Det var reparationsværftet Fayard, der fik hovedentreprisen, blandt andet på grund af de faciliteter, som de råder over i Lindø Industripark. Andre grunde er tid, pris, know how og omdømme, mener Jesper Seier, som er finans direktør for Fayard. Maersk Drilling kommer ikke af kærlighed, de kommer på grund af tid og pris, og vi kan være hurtige, og vi overholder vores aftaler, siger han. Nedtælling på skærmen Fayard har da efterhånden også erfaringen med reparation af rigge. I alt er det femte gang, Fayard har en rig til reparation, og det er anden gang på Lindø. Sidste år var det gigantiske flydende hotel Borgholm Dolphin i tørdok i 35 dage. Også her var tiden en faktor. Denne gang tæller to skærme i Maersk Drillings kontor ned til dead line. Jeg spørger Jesper Seier, om det ikke stresser. Det er okay, siger han med et grin og fortsætter: Opgaven har været undervejs i et år. Vi startede op med projektfolk i oktober 2013, og vi har detailplanlagt og mandet op henover januar, februar og marts, og vi var i fuldt gear 1. april. I perioden op til riggens ankomst er der forproduceret så meget stål som muligt. Vi er bekendt med arbejdets omfang, og vi er vant til at arbejde under det pres. Den 21. juni kl er de første 49 døgn gået, og så skal Fayard være færdige. Derefter overtager Maersk Drilling riggen i ti dage, og dernæst har Maersk Drillings kunde Statoil de resterende dage til test og indkøringer. Afsejling er planlagt til den 16. juli. 6 UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

5 Af / Anders C. Østerby / Freelancejournalist Forskelligheden skal også ses i de tilbud, odenseanerne kan finde på havnen. Her fremhæver Carsten Aa blandt andet DOK5000. Det er et godt eksempel på et sted, der huser alt fra koncerter til tarteletfestival, fra højkultur til lavkultur og festligt og folkeligt. Tekst: Anders C. Østerby / Foto: Nils Lund Pedersen ODENSE MARKERER SIG IGEN SOM EN HAVNEBY Opsvinget har ramt Odense Havn. Flere byggerier er i gang, byggegrunde sælges, og mere er på vej. Nordatlantisk Hus er allerede en magnet og en eksponent for udviklingen. Samtidig er der flere ungdomsboliger og et visionært domicilhus på vej. En ung mand er på vej ud over rampen på sit skateboard, mens hans kammerat ser til, siddende på skaterrampen. Ved siden af rampen ligger en parkourbane. Parkour er en sport, hvor man bruger byens rum som udfordrende forhindringsbane. Og her på Odense Havn kan man træne. Skaterne og parkourbanen er et billede på fremtidens liv på havnen. Bagved er entreprenøren KPC ved at opføre 70 ungdomsboliger, som efter planen skal stå færdige i sommeren Foreløbig er der ikke stort andet på grunden end en bagvæg fra det tidligere pakhus, som bygherren Kristiansdals Boligforening gerne ville have bevaret. På den måde kombineres nyt og gammelt og skaber den blanding, som er en af styrkerne ved havneområdet. Det siger Carsten Aa, administrerende direktør for Odense Havn, som står for at sælge byggegrunde på området. Og ifølge direktøren kan opsvinget og byggeviljen nu for alvor mærkes på havnen. Odense har tidligere vendt ryggen til sit vand, men nu er den ved at vende tilbage igen. Bygherrerne kan se fidusen i at bygge hernede, og nu er der så meget gang i byggeriet, at nu stopper det ikke. Odense bliver en havneby igen, siger Carsten Aa, da han viser rundt på området. Brydning og variation Det gælder om at lave det rigtige miks på området af kontorer, butikker, ejere, lejere og studerende, mener Carsten Aa, som også finder forskelligheden i byggestile vigtig for området. Han peger over på den anden side af kanalen, hvor Home Erhvervs træhus side om side med Nørgaard Mikkelsens nye kontorhus blander sig med gamle industri- og pakhuse som FAF -bygningen. Indimellem lyser grøn bevoksning op. Jeg synes, der er flot derovre. Det er brydningen og variationen, vi skal have. Kalvebod Brygge i København er for eksempel ikke køn, synes jeg. Der er for ensartet og sterilt og uden liv. Vi skal have forskellighed, så der altid er liv på havnen, siger han. Udvidelse af Odenses centrum Vi sætter os på terrassen ved Nordatlantisk Hus, hvor der både er udsigt til Fodboldfabrikken, som holder til i et gammelt pakhus, og Promenadebyens tre færdige huse med deres polerede facader. De fleste boliger her er enten solgt eller lejet ud. Odense har fået en ny bydel, som er en udvidelse af centrum. Og her er langt mere interessant end op ad godsbanen for eksempel. Der er kig til vand, mulighed for at have en båd, og der er roligt. Nu vil folk gerne herned. I alt vurderer Carsten Aa, at der på hele havneområdet kan bygges etagemeter, så selv om der er sket meget på kort tid, er der stadig ledige byggemeter til de næste 20 år. Et af de næste vigtige step er, at Erhvervsakademiet Lillebælt flytter ind på den gamle Wittenborg-grund. Dermed kommer de studerende, som er potentielle brugere af havnen, tæt på. Et af de vigtigste byggerier, som allerede er realiseret, er netop Nordatlantisk Hus, som åbnede i Huset er faktisk et symbol på udviklingen, mener Carsten Aa. Det er en kulturel bygning, en offentlig investering af en vis størrelse, hvor der er café, restaurant og ungdomsboliger. Det er en manifestation, at man vælger at bygge så vigtigt et hus på havnen, siger han. Domicil med signalværdi Et andet kommende vigtigt og visionært hus på området er ifølge havnedirektøren et domicilhus, som kommer til at ligge på Norgekaj direkte ud til kanalen og få hundrede meter fra den nye Odins Bro, så der er optimal tilkørsel til ringvejssystemet. Det er arkitektfirmaet Archidea, der har tegnet huset, som i terrasser nærmest læner sig bagud. Ideen er at lave et hus, der har en relation til skibs- og havneverdenen. Mange store skibe, vi gerne vil have ind i Odense, og for eksempel krydstogtskibe, læner sig tilbage og trapper ned. Færger gør det samme. Huset læner sig også tilbage og signalerer dermed, at det har noget med skib og havn at gøre. Man er ikke i tvivl om, at det er et havnehus, forklarer arkitekt og partner Otto Wagner i Archidea. Huset mangler stadig den fornødne finansiering, som blandt andet er afhængig af, at der er interesserede lejere. Men en del virksomheder har ifølge Otto Wagner alle rede meldt deres interesse, fordi husets visuelle identitet er så stærk og fascinerende. Det signalerer, hvem man er. Man kan sige her bor vi. Det er det sjove hus, som fascinerer og er en øjenåbner. Det er der mange, der gerne vil forbindes med. 8 UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

6 14. juni Odins Bro løbet skyder festlighederne i gang med ca løbere 15. juni kl. 12 Odins Bro åbnes officielt af borgmester Anker Boye 19. juni Dannebrog ved Østre Kaj på Odense Havn, hvor der er gjort klar til kørsel med Regentparret Foto: Kennett Krebs Foto: Kennett Krebs Foto: Kennett Krebs Foto: Kennett Krebs Foto: Nils Lund Pedersen ÅBNING AF ODINS BRO OG BESØG AF DANNEBROG 10 UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

7 Tekst: Anders C. Østerby / Foto: Nils Lund Pedersen ET ÅR EFTER FABRIKSSTART: FØRSTE BLADT-ORDRE SNART FÆRDIG Bladt Industries afslutter snart den første store ordre på 41 vindmøllefundamenter, som fabrikken i Lindø Industripark har produceret. Og næste ordre er på vej, håber fabrikschef Henrik Victor Hansen. 12 UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

8 Da Bladt Industries lige var flyttet ind i Lindø Industripark i maj 2013 sad fabrikschef Henrik Victor Hansen alene med sin bærbare computer i glasburet ved indgangen til Lindø Industripark. De lejede haller var tomme, og han manglede både mellemledere og 100 medarbejdere. I dag, godt et år senere, er de første af i alt 41 stålfundamenter til havvindmøller blevet rejst op af portalkranen, og fra sit rigtige kontor i Hal Syd har Henrik Victor Hansen til den ene side udsigt til endnu en række næsten færdige jackets, der fylder Hal Syd til randen, og til den anden side ligger et nymalet såkaldt transition piece. Det er den del, som kommer til at stikke op over havoverfladen, og hvor vindmøllen skal monteres, når fundamentet er fastgjort på havbunden. Hvis jeg spoler filmen tilbage og tænker på de issues, jeg kunne se, synes jeg, vi har formået at få det rigtig godt løbet i gang, siger Henrik Victor Hansen, da jeg beder om en status på det år, der er gået. Ny ekspertise Naturligvis har der været udfordringer forbundet med at starte en fabrik op helt fra bunden. Der har været materialeleverancer, der har drillet. Det har noget af udstyret også, mens mandskabet har været en anden stor udfordring. Henrik Victor Hansen husker tilbage på den dag i april 2013, da han havde 200 interesserede til infomøde og talte om kvalitetskravene til svejsningerne; de skal kunne holde til de enorme belastninger, de skal udsættes for ude på havet. Der var mange, der forlod mødet og tænkte: Vi ved da godt, hvad det er. Men de anede jo ikke, hvad et transition piece var, og selv om de havde arbejdet med stål, havde de ikke arbejdet med den type stål. Vi valgte nogle, der havde kørt forbi en vindmølle, for så vidste de da i det mindste, hvad den del var. Der er også mange, der har sagt til mig, at jeg havde ret: Det var svært. Mander ned på vikarer I dag er organisationen strømlinet, mellemledere og værkførere holder styr på arbejdsgangene, og alt kører optimeret efter en nøje planlagt og stram kalender. Som det ser ud i skrivende stund, leverer Bladt de færdige jackets sidst på efteråret. Portalkranen hejser til den tid de ca. 750 tons tunge stålkonstruktioner over på en pram, der fragter tre fundamenter ad gangen til deres monteringssted nord for Tyskland. I alt 300 mand arbejder på opgaven. Heraf er de 40 procent ansat direkte af Bladt, mens resten er vikarer. Henrik Victor håber meget på at fastholde de fleste i arbejde, da den næste ordre gerne skulle være på vej. Det drejer sig om en lignende ordre til endnu en stor vindmøllepark i Østersøen. Det ser godt ud. Ingenting er sikkert, før det første stål ligger her, men jeg tror på, vi får den. Men i en periode må vi nok mande drastisk ned på vores vikarer indtil foråret 15. Køber inden for hegnet Bladt nyder ifølge Henrik Victor Hansen at være en del af Lindø Industripark og har stor gavn af klyngeeffekten, som dækker over, at flere virksomheder inden for den samme branche befinder sig tæt på hinanden i det samme industriom råde. Bladt samarbejder med Fayard, Hanstholm El, Blue Water Shipping med flere. Alt, hvad vi kan købe inden for hegnet, det gør vi, siger fabrikschefen og tilføjer, at han allerede kan mærke, at der er kommet en ny ejer af industriparken. Odense Havn er åben for nye idéer, for eksempel at udbygge området. Bladt Industries råder i dag over i alt kvadratmeter på området, haller og lagerplads medregnet, og Henrik Victor Hansen kunne godt bruge ekstra. Derudover kunne han godt ønske sig en bedre infrastruktur på området. For eksempel nye kraner, der kan hjælpe med at håndtere de store emner, Bladt arbejder med. Og bedre veje. Fra Hal Øst er der lang vej til Hal Syd. Det er Odense Havn, der skal investere på foranledning af lejerne, men hvis vi kan lande den næste ordre, er de også interesserede i at forbedre infrastrukturen inden for hegnet, håber han. Tal fra Bladts fabrik De 41 jackets, Bladt producerer, skal indgå i en vindmøllepark på i alt 80 møller øst fra øen Rügen i den tyske del af Kriegers Flak i Østersøen. Bladts jackets er 58 meter høje og skal stå på ca meter vand. De resterende 39 møller skal stå på lavere vand og bliver derfor monteret på monopæle i stedet for på de 3D-fundamenter, som Bladt producerer. I alt bruger Bladt tons stål på opgaven. Det gør projektet til et af de største stålprojekter i Danmarks historie. Stålet importeres fra Tyskland. På hver af de 41 jackets er der monteret 310 zinkanoder på hver 100 kilo. De skal beskytte mod, at saltvandet nedbryder stålet. Saltvandet angriber i stedet for zinken. I alt er monteret anoder. 14 UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

9 Tekst: Anders C. Østerby / Foto: Nils Lund Pedersen for at overtage markedet for de lokale grusgrave, hvor forekomsten af sten i fremtiden vil være begrænset. Og for ikke at skulle genere folk i tættere beboede områder og for samtidig at beskytte de lokale naturområder, har man de seneste år i stigende grad importeret sten. Dertil kommer, at der er øgede krav til kvaliteten, og de sten, som Stema importerer fra en stenbrud tæt ved Stavanger i Norge, er netop af høj kvalitet. GRUSGRAV PÅ ODENSE HAVNETERMINAL Shipping-virksomheden Stema har tegnet en kontrakt med Odense Havn. Stemas seks skibe leverer skærver og sten til beton- og asfaltmarkedet på hele Fyn. Odense Havneterminal er dermed en vigtig strategisk havn. Fragtskibet Stones nærmer sig langsomt kajen i den yderste ende af Odense Havneterminal. Det er lastet med tons skærver, som det skal losse på nogle af de kvadratmeter, som shippingfirmaet Stema har lejet af Odense Havn. Det er tungt, sådan et dyr. Det skal også kunne undgå at ramme kajanlægget, siger Rolf Bonnichsen, som vi har sat stævne en kold og blæsende majdag. Han er administrerende direktør for Stema Shipping i Danmark. Langsomt kommer skibet tæt til kajen og endnu langsommere vender kaptajnen skibet, så det vender rigtigt i forhold til losseretningen. Skibet er udstyret med en lossebom, som kan række 75 meter ind over kajen. Så kan besætningen selv aflevere lasten uden hjælp fra kraner på kajen. Let go, let go, lyder det fra en af de to trosseførere, der tager imod trosserne på kajen. Et besætningsmedlem på skibet parerer ordren og lader trossen gå, og imens svinger lossebommen ind over kajen imellem en bunke skærver, der ligger der i forvejen, og en bunke skrot på naboen H.J.Hansens grund. Inden længe går båndet på bommen i gang, og snart derefter kører de små sten på båndet og lander i det, der snart er en stor bunke. Lossebommen losser tons i timen. Ved siden af er en gummiged fra NCC Råstoffer ved at fylde en lastbil med sten fra en anden bunke. Mere import af sten Der er stor efterspørgsel fra lokale asfalt- og betonværker på det råstof, som Stema leverer til sine seks forskellige havne i Danmark. Munck Asfalt og NCC Roads er nogle af de store aftagere af de skærver, som leveres til Odense Havneterminal. Stema Shippings materialer bruges også til sporrenoveringer af jernbanespor samt kystsikring og beskyttelse af havvindmølleparker. I de sidste to tilfælde er der tale om store granitblokke, som leveres til andre havne eller direkte offshore. For nylig har Stema flyttet sin fynske base fra Nyborg til Odense Havneterminal. Vi har investeret i produktionskapacitet og transportkapacitet, derfor skal vi også tænke langsigtet, hvad angår havnebeliggenhed. Vores havneterminaler fordelt i hele Europa fungerer som lokale grusgrave for vores kunder, siger Rolf Bonnichsen. På længere sigt ser Stema store muligheder Det er et af verdens største stenbrud, som består af norsk fjeldmasse. Det er vigtigt, at kvaliteten er i top til for eksempel motorveje, der er udsat for stor belastning af den daglige tunge trafik. De skal gerne kunne holde nogle år, før vejene igen skal renoveres, siger Rolf Bonnichsen. Miljørigtig håndtering Pladsen på Odense Havneterminal leverer til projekter på hele Fyn, især Øst- og Vestfyn. Bunkerne med skærver svinder ind, når lastbiler henter og bringer ud i lokalområdet i en radius af ca. 50 kilometer. Det giver ikke mening at transportere skærverne over længere afstande, forklarer Rolf Bonnichsen, og netop derfor råder Stema over flere havne spredt over hele landet. På den måde er det en miljørigtig måde at håndtere råstoffer på. De skal være tilgængelige lokalt i stedet for at slide på veje og miljø. Det er en samfundsnyttig produktion, som går ud på at udvide infrastrukturen, og som samtidig skåner miljøet. Ifølge Rolf Bonnichsen bliver det med Odins Bro, som netop er åbnet, nu endnu lettere at komme til den vestlige del af Fyn, hvor Stema Shippings skærver blandt andet skal bruges i arbejdet med de motorvejsudvidelser, der er i gang. Odins Bro giver tilgang over kanalen, så vi kan komme direkte gennem Odense. På den måde er Odense Havn vores base for hele Fyn. Fakta/tal Stema Shippings skibe kan fragte tons, men på grund af kanalens dybde må de kun lastes med tons. Alle skibe er forsynet med lossebom og kan derfor sejle 365 dage om året uden brug af havnekraner. Fem-seks gange om året anløber et af Stema Shippings skibe Odense Havneterminal. Derudover sejler skibene til 50 andre havnepladser på i alt omkring m 2 over hele Europa, hvor der samlet kan lagres ca. 3 mio. tons. I Danmark har Stema Shipping udover i Odense etableret sig med terminaler i Aarhus, Kolding, Aabenraa, København og Køge. Stema Shipping råder med sit stenbrud ved Stavanger over langt over 500 mio. ton fjeldmasse. Årligt produceres ca. 15 mio. ton knust granit til eksport til Europa. 16 UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

10 DEN HELT RIGTIGE PLACERING Fredag den 4. april indviede TREFOR Entreprise et nyt kontor i Lindø Industripark. Da vi fik muligheden for at flytte vores aktiviteter fra Hestehaven i Odense til Lindø Industripark, tog vi os ikke lang betænkningstid. Det var en god chance for at komme tættere på nogle af vores videnstunge erhvervskunder, som eksempelvis Fayard A/S, som TREFOR Entreprise har en stærk relation til, fortæller Salgs- og Servicechef for TREFOR Entreprise, Daniel Kjær Christensen. Kontoret i Lindø Industripark skal blandt andet fungere som base for TREFOR Entreprises koncept omkring byggestrøm, byggevand, stærkstrøm, energioptimeringsprojekter, sprinklertavler og servicering af vindmøller. Til at understøtte udviklingen er der etableret et større område til selskabets materiel af strømtavler og kabler samt produktion af sprinklertavler. TREFOR Entreprise leverer en bred pallette af services til erhvervs- og industrikunder. I begyndelsen var TREFOR Entreprise primært repræsenteret i Trekantområdet med hovedsæde i Kolding med aktiviteter indenfor varmeforsyning, vandforsyning og elforsyning, men i takt med udvidelse af koncernens markedsområder, har det også været naturligt at sprede sig geografisk og fortsat udvikle TREFOR Entreprise til at blive markedets foretrukne tekniske servicepartner. Moderselskabet TREFOR har meget at glæde sig over i disse år Koncernresultatet for 2013 har vist sig meget tilfredsstillende og er sket gennem vækst og fokus på optimering og målstyring. TREFORs økonomiske resultat i 2013 er sket samtidig med vækst på bundlinien og udvikling i medarbejderantal. Daniel Kjær Christensen indvier TREFOR Entreprises nye kontor i Lindø Industripark. TREFORs grundlæggende værdier er positiv, ordentlig og nyskabende. Samfundsansvar defineres som ansvarlighed over for alle koncernens interessenter, ligesom TREFOR som energi- og entrepriseselskab ønsker at udvise ansvarlighed overfor såvel miljøet som klimaet. I arbejdet med samfundsansvar tager TREFOR udgangspunkt i internationale principper for menneskerettigheder og almene principper om bæredygtighed. EN STRATEGISK INVESTERING FOR J. DRUD Jesper Drud er ejer af malerfirmaet J. Drud, som udfører både industrimaling og bygningsmaling. Han startede firmaet, da det sidste skib sejlede fra Lindøværftet. Han har hele tiden troet på, at der ville komme arbejde til Lindø-området igen, og nu er han selv tilbage i industriparken. - Jeg er optimist. Det skal jeg være. Men jeg havde ikke troet, det ville gå så hurtigt, siger Jesper Drud. Jesper Drud fik ret hurtigt efter lukningen af Lindøværftet opgaver med garantiarbejde for Maersk, og derefter rykkede han til Korsør Flådestation, hvor han fik lignende arbejde. Derefter er det gået stille og roligt, og han svinger mellem at have tre til fem ansatte. Nu har han lavet en langsigtet og strategisk investering og etableret sig i Lindø Industripark. Her har han foreløbig bygget lokaler om til en sandlæserhal, som er ved at blive miljøgodkendt. Filter og udsugning skal være i orden. Jesper Drud har stadig et godt netværk, som han håber at kunne trække på. - Jeg kommer i håbet om, at Fayard eller andre har brug for flere små malerfirmaer. Jeg håber og tror på, at der kommer mere arbejde derude, og så er det med at være med på vognen. Mit håb er at få arbejde til en tre-fire mand. Der er dødvandsperioder i Korsør, og så er det godt at kunne holde dem fast i arbejde med andre opgaver. Jesper Drud forventer, at der kommer flere virksomheder til industriparken, og at nogle af dem har brug for hans assistance, så firmaet kan udvikle sig yderligere. FLINDT-KRISTENSEN VOKSER PÅ LINDØ Flindt-Kristensen er en ingeniørvirksomhed, som udvikler produkter Certificeringtil vindmølleindustrien, offshore-branchen og den metalbearbejdende industri. 1. februar flyttede virksomheden Teknisk Assistance fra et kontorfællesskab primært med IT-folk til Lindø Industripark. π Beregning/Analyse Produktionsoptimering Produktudvikling Produktoptimering INTEGO ORDNER ALT MED STRØM El-virksomheden Intego har i starten af 2014 etableret en afdeling på Lindø Industripark. Intego har 572 medarbejdere og 11 afdelinger over hele landet, og afdelingen i Odense er altså nu suppleret med en satellit på Lindø-området. - Det gjorde vi for at komme tættere på de kunder, vi har, som er her på Lindø, og for at komme ind i et inspirerende miljø. Vi ville gerne være tættere på produktionen og på værkstederne og kunne servicere med det samme. Det er rart at kunne give smeden tegningen i hånden, så han kan tage den med direkte tilbage på værkstedet, siger medejer Martin Kristensen. Opgaverne varierer fra mindre konstruktionsopgaver, som en smed har tegnet på et stykke papir, til kunder, der skal - Der er stor efterspørgsel på ingeniørydelser i den branche, og industriparken have hjælp til beregning og certificering Vi udvikler og optimerer implementérbare løsninger med kompromisløst fokus af store konstruktioner. samler den store industri inden for vind og offshore, og det er lige den branche, vi på vores kunders bundlinje. Selv om virksomheden har kunder over gerne vil arbejde for. Det er fantastisk, at hele landet, og et kontor i Skanderborg de også favner de små virksomheder på forventer Martin Kristensen at blive endnu mere etableret blandt de kunder, der de skaber et miljø, der er med til at skabe fem-seks personer. Det er helt unikt, at Udsnit af kundereferencer er i Lindø Industripark. Og noget tyder på, vækst til Danmark. at investeringen allerede har båret frugt - flere af Lindøs dominerende lejere er Besøg os på allerede kunder og ved udgangen af juli flindt kristensen er firmaet vokset fra 6 til mand. Intego reparerer industriinstallationer, for eksempel elmotorer og laver lovpligtige reparationer på kraner samt termograferinger, hvor man opdager dårlige forbindelser i elektriske installationer. Det kan være gamle komponenter, der er blevet slidt, eller tilslutninger, der ikke er spændt med det rigtige moment. Endelig kan Intego blandt andet også tilbyde energioptimering - og dermed besparelser for kunderne. Intego har indtil videre tre ansatte, der fast er i afdelingen i industriparken, hvor de er nabo til blandt andre Vestas, Bladt Industries og Siemens. Netop Siemens er allerede en vigtig kunde for Intego, oplyser Bjarke H. Jensen, som er afdelingsleder i Odense og på Lindø. - Vi er flyttet til Lindø, fordi vi servicerer Siemens, og dem vil vi gerne være tættere på, siger Bjarke H. Jensen og ser lyst på muligheden for at blive flere medarbejdere på Lindø. - Indtil videre har vi en backup i form af vores afdeling i Odense, som kan låne medarbejdere ud til Lindø, hvis der er travlt. Men vi skulle gerne være ti mand derude i løbet af det næste år. Vi kan lave alt inden for industriarbejde, for eksempel avancerede elinstallationer og elektromotorer. Vi har også smede ansat, så kunderne kan nøjes med at ringe til os. Vi kan ordne alt, der er strøm til. Egelundsvej Odense S - Tlf UPDATE / JUNI 2014 UPDATE / JUNI

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

DECEMBER 2014. Samarbejde er vejen frem for danske havne. 160 tons ben til reparation. CO2-venlige bunker af skrot. Udvikling er fundamentet

DECEMBER 2014. Samarbejde er vejen frem for danske havne. 160 tons ben til reparation. CO2-venlige bunker af skrot. Udvikling er fundamentet # 03 DECEMBER 2014 Samarbejde er vejen frem for danske havne 160 tons ben til reparation CO2-venlige bunker af skrot Udvikling er fundamentet LOOKOUT # 03 DECEMBER 2014 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Krügers Park. Din foretrukne ejendomsmægler i hele trekantsområdet! Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia

Krügers Park. Din foretrukne ejendomsmægler i hele trekantsområdet! Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia Krügers Park Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia Sandra Nielsen Daglig leder, Fredericia Nicolaj Seelig Fredericia Mette E. Nielsen Fredericia Mette Hjære Projektansvarlig, Kolding Vejle, Fredericia & Vejen

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune Status Bycykelsæson 2014 Åbning af sæson 2014 Rådmand Thomas Medom åbnede bycykelsæson 2014 på en kølig lørdag den 5. april under arrangementet Cyklen i Centrum, på rådhuspladsen. Bycykelsæson nr. 10 stod

Læs mere

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller # 02 OKTOBER 2014 Blå motorveje frem for sorte Tre søfolk i land Vild med Lindøs portalkran Indvielse af testcenter for vindmøller LOOKOUT # 02 OKTOBER 2014 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense Havn Noatunvej

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL ARTIKEL AF ELISA SHAW BIRCH MODEPROFIL LINDGREENS ALLÉ Fra industri til modedistrikt Det, der engang var et industri- og fabriksområde på Amager, er i dag forvandlet til Københavns foretrukne modedestination,

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013

LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013 LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013 Nr. 5 / December 2013 KÆRE LÆSER Michael Nymark Hansen, divisionsdirektør, Lindø Industripark A/S UDGIVER Lindø Industripark A/S /04 Så nåede vi

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd # 04 MARTS 2015 Treklang får vindteknologien helt op i gear Vindmøller i verdensklasse Testcenter i superligaen Udvikling og kvalitet går hånd i hånd LOOKOUT # 04 MARTS 2015 UDGIVER LINDØ port of ODENSE

Læs mere

Sponsornøgle for Dalum IF. Støt vores sponsorer de støtter os

Sponsornøgle for Dalum IF. Støt vores sponsorer de støtter os Sponsornøgle for Dalum IF Støt vores sponsorer de støtter os Vi hedder Birte & Boy Levin og startede Holte Vinlager i Odense for 13 år siden og har et stort udvalg i spiritus samt Vine fra egen import.

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser

Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser Agenda Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser 1. Tjuvholmen projektet 2. Züblins kontrakt 3. Udførelsesmetodik 4. Udfordringer 5. Kassemontage Züblin Scandinavia A/S, oktober 2008, Søren Kjær 1

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Mange aktiviteter og store investeringer

Mange aktiviteter og store investeringer Fiskerbladet November 2013 Mange aktiviteter og store investeringer - og fokus på kommende Offshore aktiviteter Færdiggørelsen af Nordsøkaj følges nu op af det største uddybningsprojekt, der nogensinde

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

- 15 år i branchen. - 15 år i branchen

- 15 år i branchen. - 15 år i branchen Hvem er vi blev startet under navnet Smedegaarden Hejnsvig i 1997, men skiftede navn til i 2008. Grundlæggerne Morten Bay Petersen og Laila Skovsgaard startede med produktion af bl.a. stålkonstruktioner

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Gælder det byggeri...

Gælder det byggeri... Gælder det byggeri... En stærk partner Vibe-Huse A/S har gennem knap 40 år leveret kvalitetsbyggeri i Østjylland i form af parcelhuse, ejer- og andelsboliger samt leje- og erhvervsbyggeri. Virksomheden

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere