BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --"

Transkript

1 BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

2 INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv Det store billede De store byers nettopendling Kommunerne De 12 kommuner Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus Viborg / Udgivelse: Region Syddanmark Strategi & Analyse Damhaven 12, 7100 Vejle -- / Redaktion: Region Syddanmark, Strategi og Analyse -- / Design & produktion: Mediegruppen as -- / Foto: Lasse Hyldager Colourbox.com -- / Oplag: 350 stk. -- / Udgivelse: Juni byregioner.dk // byer i bevægelse --

3 INTRO Sammenhæng og afhængighed En massiv pendling på tværs af kommunegrænserne viser en høj grad af sammenhæng i byregionen. Men byregionen er også afhængig af udviklingen i et større geografisk perspektiv for at fastholde og tiltrække arbejdspladser og sikre bosætning i området. er en af Danmarks stærke byregioner. Den tegner sig for en sjettedel af alle danske arbejdspladser og alle beskæftigede i landet, og dermed spiller Business Region Aarhus i sig selv en betydelig rolle i udviklingen af Vestdanmark både hvad angår vækst og bosætning. Der er en markant intern pendling mellem kommunerne i byregionen eller 24 af alle arbejdspladser i Business Region Aarhus besættes af borgere fra andre kommuner i byregionen end den kommune arbejdspladsen befinder sig i. Det giver et billede af en høj sammenhængskraft. Samtidig bliver der generelt færre beskæftigede borgere, der både bor og arbejder i den samme kommune. er ikke nogen ø. Arbejdspladserne i byregionen er afhængig af arbejdskraft udefra. Hver dag modtager byregionens arbejdspladser over pendlere fra andre steder i landet, hvilket svarer til indbyggertallet i en by på størrelse med Holstebro. Tilsvarende krydser mere end borgere byregionsgrænsen for at arbejde uden for byregionen. Det svarer til, at en by næsten på Hernings størrelse hver dag bliver tømt for indbyggere. deler på den måde borgere med det øvrige Danmark og da omfanget af pendlingen både til og fra byregionen vokser, bliver i stadig større grad integreret med det øvrige Vestdanmark. Jyllandskorridoren Borgernes bevægelser binder byregioner sammen både internt og eksternt til andre byregioner. En stor del af disse bevægelser sker i form af pendling. Pendlingsstrømme viser virksomhedernes adgang til arbejdskraft og behovet for en understøttende infrastruktur. Men de er også med til at definere byernes rolle og funktioner. Pendlingsstrømme kan derfor medvirke til at identificere nye samarbejdsbehov på tværs af kommune- og regionsgrænser. Pendlingsanalysen for er et led i Jyllandskorridorsamarbejdet om at skabe et fælles vidensgrundlag, der kan bidrage til det strategiske udviklingsarbejde både i byregionen og i den vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge byer i bevægelse // byregioner.dk --

4 JYLLANDSKORRIDOREN indbyggere 4,6 befolkningsvækst Overblik 4 Pendlingsmønster pendler mellem kommuner i BRA... pendler internt mellem kommunerne i pendler til BRA pendler ind til pendler ud af BRA pendler ud til et arbejde uden for Business Region Aarhus Et stigende antal borgere pendler mellem kommunerne Vækst i pendlingen ,4% (7.472) 5,6% (1. 907) 10,5% (4.498) Pendling Intern pendling mellem Indpendling til BRA Udpendling fra BRA kommuner i BRA -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

5 JYLLANDSKORRIDOREN arbejdspladser beskæftigede borgere Alle leverer arbejdskraft til hinanden Virksomhederne er afhængige af arbejdskraft fra hele området 11% (5. 125) 25% (11.557) 28% (4.960) 15% (7.412) 18% (7.395) 20% (3.051) 24% (10.479) 53% (12.831) 48% (14.266) 12% (19.942) 45% (8.791) 19% (7.407) 41% (7.458) 24% (44.921) 42% (10.511) 28% (4.007) 5 23% (9.982) 24% (5.495) 47% (4.877) 8% (130) 24% (9.931) 19% (3.747) 28% (1.998) 6% (97) Kortet viser andelen af kommunens beskæftigede borgere, der i 2014 pendlede til andre kommuner. Kortet viser andelen af arbejdspladser, der blev varetaget af borgere fra andre kommuner i byer i bevægelse // byregioner.dk --

6 JYLLANDSKORRIDOREN Pendlingsstrømme 6 Udpendling i procent af bopælkommunens arbejdsstyrke (15-64 årige): 2,0% 28,3% Pendlingsretning Kortet viser de to største udpendlingsstrømme i hver kommune i 2014 (i procent af arbejdsstyrken, år). Udpendlingen fra Aarhus (1,6%) og Samsø (1,5%) til hovedstadsområdet er ikke vist. -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

7 JYLLANDSKORRIDOREN Den eksterne pendling Indpendling fordelt på uddannelsesniveau 2013 Udpendling fordelt på uddannelsesniveau 2013 Ufaglærte 30% LVU 13% MVU 14% Ufaglærte Ufaglærte 29% xx% LVU 17% MVU 15% ERH+KVU 42% ERH+KVU 39% 7 Ufaglært ERH + KVU MVU LVU I alt Ufaglært ERH + KVU MVU LVU I alt Arbejdspladser i BRA (35%) (38%) (16%) (11%) Beskæftigede borgere i BRA (35%) (38%) (16%) (11%) Indpendlingsandel (6,8%) (8,6%) (7,3%) (9,1%) (7,9%) Udpendlingsandel (8,0%) (9,8%) (9,3%) (14,3%) (9,6%) Tabellen viser antal arbejdspladser fordelt på uddannelsesniveau. Indpendlingsandelen viser, hvor stor en andel af arbejdspladserne inden for hver uddannelseskategori, der varetages af indpendlere fra resten af landet. Tabellen viser beskæftigede borgere fordelt på uddannelsesniveau. Udpendlingsandelen viser, hvor stor en andel af de beskæftigede inden for hver uddannelseskategori, der pendler ud af. -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

8 JYLLANDSKORRIDOREN Indpendling til Business Region Arhus 2014 Vækst i indpendling fra andre regioner Region Sjælland 12,8% (183) Hovedstadsregionen 12,5% (430) Trekantområdet 8,3% (680) % Midt- og Vestjylland Nordjylland 6,0% (500) 2,5% (217) Fyn -0,4% (-9) Sønderjylland og Sydvestjylland -5,3% (-94) % % Top 3 over indpendling fordelt på uddannelsesniveau % % % Flest indpendlere fra kommunerne i trekantområdet % Uddannelse Top 3 Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse Uden erhvervskompetencegivende uddannelse Nr. 1 Nordjylland (1.192) Nr. 2 Region Hovedstaden (1.145) Nr. 3 Trekantområdet (932) Nr. 1 Trekantområdet (1.534) Nr. 2 Midt- og Vestjylland (1.426) Nr. 3 Nordjylland (1.168) Nr. 1 Midt- og Vestjylland (3.889) Nr. 2 Nordjylland (3.756) Nr. 3 Trekantområdet (3.750) Nr. 1 Nordjylland (2.613) Nr. 2 Midt- og Vestjylland (2.500) Nr. 3 Trekantområdet (2.489) -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

9 JYLLANDSKORRIDOREN Udpendling fra Business Region Arhus 2014 Vækst i udpendling til andre regioner Midt- og Vestjylland 21,6% (2.280) Trekantområdet 13,9% (1.597) % Fyn Sønderjylland og Sydvestjylland 13,2% (215) 13,1% (246) Nordjylland 9,4% (677) Hovedstadsregionen -1,4% (-117) % Region Sjælland -12,0% (-131) % Top 3 over udpendling fordelt på uddannelsesniveau % % % Flest udpendlere til kommunerne i trekantområdet 957 2% Uddannelse Top 3 Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse Uden erhvervskompetencegivende uddannelse Nr. 1 Midt- og Vestjylland (1.996) Nr. 2 Trekantområdet (1.915) Nr. 3 Nordjylland (1.405) Nr. 1 Midt- og Vestjylland (2.014) Nr. 2 Trekantområdet (1.934) Nr. 3 Nordjylland (1.114) Nr. 1 Trekantområdet (5.052) Nr. 2 Midt- og Vestjylland (4.470) Nr. 3 Region Hovedstaden (2.989) Nr. 1 Trekantområdet (3.395) Nr. 2 Midt- og Vestjylland (3.256) Nr. 3 Region Hovedstaden (2.340) -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

10 PERSPEKTIV Perspektiv Byer og byregioner kan ikke ses isoleret, men som en del af de større netværk, de indgår i både regionalt, nationalt og globalt. Store byer gavner og påvirker områder langt ud over kommune- og regionsgrænsen i udvekslingen af arbejdskraft. Samtidig kræver det kritisk masse og internationalt samarbejde, hvis Business Region Aarhus og Vestdanmark skal markere sig i den internationale konkurrence. 10 De store byer i Danmark markerer i forskellig grad deres betyding mange andre steder i landet i kraft af udvekslingen af arbejdskraft. Der pendles fra stort set hele landet til København, mens der strømmer pendlere til Aarhus fra det meste af Jylland. Hver dag pendler næsten især fra det centrale og østlige Jylland til Aarhus for at arbejde, og indpendlingen er kraftigt stigende. Der er en stor nettoindpendling til Aarhus Kommune fra det meste af, mens der er flere, der pendler fra Aarhus til større byer uden for byregionen som fx Kolding og Herning, end der pendler den anden vej. Også den anden by blandt 6-byerne Randers udveksler arbejdskraft ud over den byregionale grænse. Man kan sige, at Randers binder Nord- og Østjylland sammen. Pendlingstrømmene viser nødvendigheden i at se udviklingen i et større geografisk perspektiv. Det gælder i endnu højere grad, hvis en by, kommune, byregion eller region skal skabe synlighed og markere sig på den internationale bane. er en markant del af forbindelsen gennem Jyllandskorridoren fra det sydlige Norge til Kiel og Hamborg. Der er etableret et samarbejde mellem kommuner og regioner i korridoren med henblik på at positionere Vestdanmark i den nordeuropæiske vækstindsats. -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

11 PERSPEKTIV Det store billede Adgang til arbejdspladser 2015 arbejdspladser indenfor en times kørsel i bil: Fakta om Jyllandskorridoren: Jyllandskorridoren omfatter Vestdanmark (Jylland og Fyn) og de tyske delstater Slesvig-Holsten og Hamborg 7,6 mio. indbyggere 3,9 mio. job 40 af befolkningen bor i byer med over indbyggere 11 Kilde: Region Syddanmark og CVR. -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

12 PERSPEKTIV De store byers nettopendling København De seks kort viser de store byers nettopendling Aarhus Nettoindpendling til byen Odense -- byregioner.dk // byer i bevægelse -- Esbjerg Aalborg Nettoudpendling fra byen Over 500 Over Randers

13 PERSPEKTIV træder stadig tydeligere frem som et nationalt vækstcenter. Vi opnår kritisk masse, taler med en fælles stemme og står stærkere sammen i en globaliseret verden. Med udgangspunkt i et tæt lokalt samarbejde har byregionen afgørende betydning for Danmarks vækst og udvikling Borgmester i en kommune -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

14 BUSINESS REGION ARRHUS AARHUS 14 Viborg Randers Norddjurs Favrskov Syddjurs Silkeborg Aarhus Skanderborg Odder Horsens Hedensted Samsø En succesfuld byregion er en byregion, hvor by og opland er hinandens forudsætninger. Hvor der ikke er konkurrence og suboptimering, men hvor man hver især har fundet sin egen rolle i det store samarbejde. Ellen Højgaard Jensen, administrerende direktør i Dansk Byplanlaboratorium -- byregioner.dk -- byer i bevægelse // byer // i bevægelse byregioner.dk -- --

15 JYLLANDSKORRIDOREN De 12 kommuner er en sammensat byregion bestående af kommuner med meget forskellig størrelse. Der er også forskel på, hvor mange der pendler ud og ind til den enkelte kommune, og hvor integreret kommunerne er i den øvrige del af, når det gælder pendling. Tilsvarende varierer det betydeligt mellem kommunerne, i hvor høj grad der er pendling til og fra områder uden for byregionen. Aarhus Kommunes størrelse og betydning er i høj grad retningsgivende for pendlingsmønstret. Den interne pendling mellem kommunerne i Business Region Aarhus har stor og voksende betydning. Næsten pendler mellem kommunerne, og de besætter næsten en fjerdedel af alle arbejdspladser. Den interne pendling mellem kommunerne er vokset med 7 fra 2009 til 2014, samtidig med at der i 11 ud af 12 kommuner Aarhus er undtagelsen er et fald i antallet af borgere, som arbejder i egen kommune. Samtidig går 42 af den interne pendling i Business Region Aarhus til arbejdspladserne i Aarhus Kommune. Det er rundt om Aarhus, man finder de kommuner, som er mest integreret, når det handler om pendling. I top ligger Favrskov og Skanderborg. Her besættes mere end fire ud af ti arbejdspladser af personer fra øvrige BRA-kommuner, og ca. halvdelen af de beskæftigede i hver af de to kommuner pendler ud til en anden BRA-kommune. 15 Med næsten arbejdspladser og over beskæftigede borgere spiller Aarhus Kommune en hel central rolle i og er i høj grad retningsgivende for pendlingsmønstret både eksternt og internt. Aarhus Kommune står for 33 af al indpendling til og 28 af pendlingen til områder uden for byregionen. I flere af kommunerne i randen af er sammenhængen med de øvrige BRA-kommuner relativt mindre, og der er typisk en forholdsmæssig høj ud- og indpendling til andre områder uden for byregionen. Det gælder især Hedensted og Viborg kommuner, som har en betydelig udveksling af pendlere med henholdsvis Midt- og Vestjylland og Trekantområdet. -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

16 FAVRSKOV arbejdspladser beskæftigede borgere Favrskov 16 Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 41% 4% 55% job i kommunen varetages af indpendlere heraf knap fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,5% Pendling fra andre kommuner 199 2,7% Pendling fra øvrige Danmark 14 1,9% 2,7%..Vækst i indpendling Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 53% 6% 41% beskæftigede borgere i Favrskov kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner 673 5,5% Pendling til øvrige Danmark ,0% 6,5%...vækst i udpendling -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

17 HEDENSTED arbejdspladser beskæftigede borgere Hedensted Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 19% 20% 61% job i kommunen varetages af indpendlere heraf godt fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,9% Pendling fra andre kommuner 277 8,0% Pendling fra øvrige Danmark ,0% 10,0%..Vækst i indpendling 17 Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 25% 24% 52% beskæftigede borgere i Hedensted kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner 205 3,9% Pendling til øvrige Danmark -33-0,6% 1,5%..vækst i udpendling -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

18 HORSENS arbejdspladser beskæftigede borgere Horsens 18 Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 24% 10% 66% job i kommunen varetages af indpendlere heraf godt fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune -70-0,3% Pendling fra andre kommuner 416 4,4% Pendling fra øvrige Danmark 237 6,0% 4,9%..Vækst i indpendling Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 23% 12% 65% beskæftigede borgere i Horsens kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til andre kommuner i Business Region Aarhus Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner ,5% Pendling til øvrige Danmark ,1% 11,4%...vækst i udpendling -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

19 NORDDJURS arbejdspladser beskæftigede borgere Norddjurs Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 20% 3% 78% job i kommunen varetages af indpendlere heraf knap fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,7% Pendling fra andre kommuner -34-1,1% Pendling fra øvrige Danmark 15 3,9% -0,5%..Vækst i indpendling 19 Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 28% 4% 68% beskæftigede borgere i Norddjurs kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til andre kommuner i Business Region Aarhus Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner 125 2,6% Pendling til øvrige Danmark -31-4,6% 1,7%...vækst i udpendling -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

20 ODDER arbejdspladser beskæftigede borgere Odder 20 Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 28% 3% 70% job i kommunen varetages af indpendlere heraf knap fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,3% Pendling fra andre kommuner 32 1,6% Pendling fra øvrige Danmark ,1% -3,3%..Vækst i indpendling Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 47% 5% 48% beskæftigede borgere i Odder kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til andre kommuner i Business Region Aarhus Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner 65 1,4% Pendling til øvrige Danmark 44 8,3% 2,0%...vækst i udpendling -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

21 RANDERS arbejdspladser beskæftigede borgere Randers Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 18% 7% 74% job i kommunen varetages af indpendlere heraf knap fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune Pendling fra andre kommuner ,9% ,9% Pendling fra øvrige Danmark ,1% -5,7%..Vækst i indpendling 21 Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 25% 9% 65% beskæftigede borgere i Randers kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner ,0% Pendling til øvrige Danmark 53 1,3% 12,4%..vækst i udpendling -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

22 SAMSØ arbejdspladser beskæftigede borgere Samsø 22 Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 6% 3% 91% job i kommunen varetages af indpendlere heraf knap 100 fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,6% Pendling fra andre kommuner 3 3,2% Pendling fra øvrige Danmark -2-3,6% 0,7%..Vækst i indpendling Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 6% 8% 86% 224 beskæftigede borgere i Samsø kører uden for kommunen for at arbejde heraf 130 til andre kommuner i Business Region Aarhus Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner -11-7,8% Pendling til øvrige Danmark 5 5,6% -2,6%...vækst i udpendling -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

23 SILKEBORG arbejdspladser beskæftigede borgere Silkeborg Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 19% 8% 73% job i kommunen varetages af indpendlere heraf knap fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,9% Pendling fra andre kommuner 657 9,7% Pendling fra øvrige Danmark ,8% 11,5%..Vækst i indpendling 23 Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 24% 13% 63% beskæftigede borgere i Silkeborg kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner 824 8,5% Pendling til øvrige Danmark ,5% 13,1%..vækst i udpendling -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

24 SKANDERBORG arbejdspladser beskæftigede borgere Skanderborg 24 Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 42% 5% 53% job i kommunen varetages af indpendlere heraf knap fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,9% Pendling fra andre kommuner ,2% Pendling fra øvrige Danmark ,3% 17,8%..Vækst i indpendling Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 48% 8% 44% beskæftigede borgere i Skanderborg kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner 179 1,3% Pendling til øvrige Danmark 187 8,8% 2,3%...vækst i udpendling -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

25 SYDDJURS arbejdspladser beskæftigede borgere Syddjurs Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 28% 3% 69% job i kommunen varetages af indpendlere heraf godt fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,0% Pendling fra andre kommuner 154 4,0% Pendling fra øvrige Danmark -25-6,1% 3,0%..Vækst i indpendling 25 Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 45% 5% 50% beskæftigede borgere i Syddjurs kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til andre kommuner i Business Region Aarhus Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner 256 3,0% Pendling til øvrige Danmark -17-1,8% 2,5%...vækst i udpendling -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

26 VIBORG arbejdspladser beskæftigede borgere Viborg 26 Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 15% 15% 70% job i kommunen varetages af indpendlere heraf godt fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,4% Pendling fra andre kommuner 451 6,5% Pendling fra øvrige Danmark 206 3,0% 4,7%..Vækst i indpendling Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 11% 16% 73% beskæftigede borgere i Viborg kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til andre kommuner i Business Region Aarhus Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner ,7% Pendling til øvrige Danmark 376 5,5% 7,5%...vækst i udpendling -- byregioner.dk // byer i bevægelse --

27 AARHUS arbejdspladser beskæftigede borgere Aarhus Hvor får kommunen arbejdskraften fra? 24% 6% 69% job i kommunen varetages af indpendlere heraf godt fra Hvor kommer arbejdskraften fra? Vækst Fra Borgere fra egen kommune ,5% Pendling fra andre kommuner ,0% Pendling fra øvrige Danmark 792 7,2% 9,4%..Vækst i indpendling 27 Hvor er kommunens borgere beskæftiget? 12% 8% 79% beskæftigede borgere i Aarhus kører uden for kommunen for at arbejde heraf ca til Vækst i udpendling Til Pendling til andre kommuner ,6% Pendling til øvrige Danmark ,5% 14,3%...vækst i udpendling -- byer i bevægelse // byregioner.dk --

28 BYREGIONER I DANMARK // Mediegruppen as -- Som en del af det jyske og fynske samarbejde i Jyllandskorridoren arbejder Region Syddanmark og Business Region Aarhus med at styrke vidensgrundlaget i Jyllandskorridoren og udviklingen i hele Vestdanmark. Rapporten Jyllandskorridoren Tema: pendlingsanalyse er en del af dette arbejde.

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Business Region Aarhus Kun hver fjerde tur er til arbejde... 3 Hverdagens mobilitet...

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

TAL NO.01 SYDDANMARK I. Pendling i hastig vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.01 SYDDANMARK I. Pendling i hastig vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.01 Pendling i hastig vækst Arbejdsgiverne skal i fremtiden være endnu mere fleksible, fordi flere og flere medarbejdere vil pendle til og fra

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

VEJLE. tæt på. Område, kvarter og bydel. EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK. Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst COWI

VEJLE. tæt på. Område, kvarter og bydel. EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK. Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst COWI VEJLE EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK tæt på Område, kvarter og bydel COWI Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst forord Indhold Vejle - Tæt på sætter Vejle By under lup. Der er tale om en ny type

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det

Nøgletal for udvikling i det KOMMUNE Nøgletal for udvikling i det 2012 vestdanske vækstområde Bosætning erhvervsforhold uddannelse Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 1 19-12-2012 10:27:47 INTRO Jyllandskorridoren Indhold Nordtyskland

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.01 baggrund og analyse Har du talt med dit barn om uddannelse? Der er markant forskel på, om unge taler

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Pendlermønstre Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Notat Pendlermønstre Favrskov Kommune er i høj grad en pendlerkommune. 6 ud af 10 beskæftigede bevæger sig hver dag til arbejde uden for kommunen. Samtidig

Læs mere

Baggrundsnotat. Politisk og administrativ styregruppe for erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus Sekretariatet for Business Region Aarhus

Baggrundsnotat. Politisk og administrativ styregruppe for erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus Sekretariatet for Business Region Aarhus Baggrundsnotat Til: Kopi: til: Politisk og administrativ styregruppe for erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus Sekretariatet for Business Region Aarhus Aarhus Kommune Den 19. august 2011 Borgmesterens

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET. Byer & bosætning SYDDANMARK. Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer

VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET. Byer & bosætning SYDDANMARK. Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer SYDDANMARK Byer & bosætning VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer Syddanskerne vil hellere køre længere i bilen fremfor at flytte 1 intro Tekst:

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer A N A L Y S E Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer Danske Regioners nye analyse viser, at de beskæftigede danskere i stigende grad er villige

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Input til vækst- og udviklingsstrategien

Input til vækst- og udviklingsstrategien Input til vækst- og udviklingsstrategien Dialog om de syddanske udfordringsbilleder på KKR-mødet i september Efterårets møder mellem kommunerne og regionen Syddansk Mobilitetsråd Syddansk Uddannelsesaftale

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // --

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // -- BYER I BEVÆGELSE Haderslev tæt på -- // Analyse af byer i udvikling // -- INTRO 2 BYANALYSER: Haderslev - tæt på Indhold Haderslev - tæt på er et projekt, hvor Region Syddanmark og Haderslev Kommune sætter

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE Esbjerg by befolk fra 20 Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ Befolkning Uddannelse Indkomst 012 mx100m). udviklingen fra centrum. OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE FORORD

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Unges uddannelsesvalg. Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Unges uddannelsesvalg Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Unges uddannelsesvalg Uddannelsesniveau. Social arv. Geografi. Dimittendledighed

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere