I: Fodreise som arabesk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I: Fodreise som arabesk"

Transkript

1 Indledning H.C. Andersen ( ) debuterede som romanforfatter i 1829 med Fodreise fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager i årene Bag teksten kan man mærke en ærgerrig, ung mand der gerne vil tilkæmpe sig en plads på det danske parnas. Bogen er fuld af indforståede hentydninger til det kulturelle liv i den danske hovedstad, som den nybagte student og forfatter i svøb gerne vil træde ind i. Fodreisen er i høj grad et meta-poetisk værk der er skrevet til det københavnske borgerskab. Dels demonstrerer Andersen sin litterære dannelse og solide forankring i traditionen og dels kredser romanen om Andersens egen poetik og værkets skabelse. Han præsenterer sig som et nyt litterært navn. Til grund for sin bog lægger jeg et sin myte: Syndfloden no. 2. Det er en revisionistisk gendigtning af bibelen, en bibelsk pastiche hvor Satan efter at have grundet i tre tusinde år endelig finder frem til den mest grusomme og bestialske straf; han forfører Adams sønner til at blive slette Skribenter; fra dem selv skal vandfloden udgå, der fordærver jorden. Bogens fortæller karakteriserer dermed beskedent eller måske koket sig selv som en slet skribent og bogens mangler er altså en følge af syndefaldet. 1 Fodrejsen er næsten uden handling i aristotelisk forstand: hovedpersonen er en forfatter der er på jagt efter stof til sin bog (Fodreise). En gåtur fra Holmens Kanal og ud på det flade Amager er vel noget af det mest prosaiske en københavnsk bedsteborger kan forestille sig og det stiller Andersens fantasi og iderigdom overfor en passende udfordring: Da stod Amager mig som den bedste tumleplads for mit unge brusende Blod, denne Vei forekom mig endnu ikke at være befaret af nogen poetisk rytter. 2 Den narrative sammenhæng i værket er således begrænset; det kan bedst karakteriseres som en rapsodi, dvs. løst sammenvævede fragmenter eller episoder, eller perler på en temmelig tynd snor. Men bogen er ikke alene en præsentation af Andersen, eller en børnesygdom som den er blevet kaldt. Fodreise behandler en række temaer som er meget centrale for romantikken, fx forholdet mellem fantasi og virkelighed, døden og kunstnerens vilkår. Den tynde narrative fernis giver fortælleren frihed til at filosofere over disse problemer i forskellige små episoder. Titlen signalerer rejseskildring, men samtidig virker det absurd at en gåtur fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager skulle strække sig over flere år. Titlen dementerer derfor nærmest sig selv i et ironisk greb indtil læseren forstår at det drejer sig om en gåtur henover nytårsaften og -nat. Ironien spiller i det hele taget en vigtig rolle i fodrejsen, der langt mere skildrer fantasiens verden 1 Poesiens forbindelse med syndefaldet vender Andersen tilbage til, bla. i Fugl Phønix. Se Kofoed 1999 s H.C. Andersen: Fodreise s. 8. Her benyttes Johan de Mylius udgave. 1

2 end Holmen og Amager. Jens Baggesens Labyrinten har formentlig været en vigtig inspirationskilde. I hvert fald fulgte Andersen med rejseskildringen Skyggebilleder i hans fodspor til Harzen. 3 Baggesen beskriver i sin bog faktisk en rejse, men hans indre oplevelser trænger hist og her den ydre verden tilbage. Som Andersen oplevede det flade Amager som en udfordring til fantasien, så Baggesen den lüneburgske Hede som: en Foliant, som bestaar af lutter rene Blade Rigtig nok opdagede mit udvortes Øje intet uden Lyng og hist og her enkelte vantrevne Naaletræer Men desflere skiønne Særsyn svævede forbi mit indre Øie i tusinde uforstyrrede Phantasier. Snart kom mig en langskiægget Eremit snart en forvildet Prins af Kina, snart en flygtende Prinsesse af Teflis, snart en Pilgrim, der ved hvert tredie Skridt fremad giorde eet tilbage snart tre pjaltede Propheter, snart fyrretive rædsomme Røvere, snart en heel Caravane med alle sine Dromedarier, snart alle Israels Børn, sex Hundrede Tusinde i Tallet, forbi -hist strede to frygtelige Krigshære i det eene Hjørne, her Caravanen mod røverne i det andet, Trolde og Kæmper i det tredie og den aldrig noksom berømte Ridder af Mancha med al Verdens Faar, Gieder og Veirmøller i det fierde. 4 Her optræder mytologiske, kristne og fiktive figurer imellem hinanden. Fantasien afsluttes ved at Baggesen næsten køres ned af en vogn. Den prosaiske, ydre verden griber forstyrrende og ironisk ind i fantasierne akkurat som flere steder i Fodreisen. Baggesen har altså sluppet fantasien løs i en rejseskildring før Andersen, men Fodreise er langt mindre referentiel end Labyrinten og derfor nyskabende i sig selv. Baggesen havde samlet indtryk til Labyrinten på en rejse, mens Andersen først senere kom rigtigt afsted. I denne opgave vil jeg fokusere på de romantiske træk i Fodrejsen i dens stil, dens tematik og dens ironi. I: Fodreise som arabesk Arabesken som erkendelsesform Arabesken er et genrebegreb som stammer fra billedkunsten. Her betegner den et fladeornament af abstrakte figurer uden dybde og perspektiv. Den står i modsætning til friseornamentikken som gengiver dyr og mennesker. I litteraturen blev den taget op af Friedrich Schlegel som mente at arabesken som formprincip kunne give et sandere billede af det menneskelige sind, den produktive avlende fantasi, det oprindelige kaos. Arabesken blev en slags erkendelsesform der sammen med ironien udgjorde den overordnede modus for den romantiske poesi, hvis apoteose er romanen. 3 Se Jørn Erslev Andersen: Dryssende Roser s. 97ff. 2

3 Romanen er netop en genrehybrid, der i princippet skulle kunne omfatte alle andre genrer. Ifølge Schlegel måtte klassicismens strenge formkrav vige, for løsere former og blandinger af genrer, der indimellem nærmest fremstår som ufærdige skitser. Det gør som regel teksterne langt mere suggestive; læseren inviteres i højere grad til at digte med. Nyklassicisterne fandt arabesken pyntesyg og tøjlesløs. 5 Arabesken var altså også et polemisk redskab for romantikerne i kampen mod Oplysningen. Første hovedværk i Andersens arabeske forfatterskab er netop Fodreise. 6 Parabasen Karakteristisk for Fodreisen er fx de indviklede fortællerforhold. Det er svært nok at holde den historiske H.C. Andersen ude fra digter-jeg et i romanen, når romanen nu handler om en digter, der skriver den bog man er i færd med at læse. Det skurrer imod den normale fiktionskontrakt mellem læser og forfatter og tematiserer elegant forholdet mellem fiktion og virkelighed. I kapitlet Dykkerklokken tiltales jeg et: Hist ændses ei dit lille h med sine tvende streger. Der henvises til den signatur som Andersen rent faktisk havde brugt, da han offentliggjorde nogle digte i Heibergs Kjøbenhavner posten. Andersen tilføjer yderligere en kommenterende instans der i noten bemærker: Den gode mand betegnede sit Navn i den flyvende Post ved: h--. Det fiktive jeg og den virkelige forfatter væves dermed ind i hinanden. At romanen selv optræder i romanen er selvfølgelig også med til at nedbryde den referentielle orden. Amagerkonen konstaterer triumferende at der står Vaas på Fodreisens ryg (s.11), og der optræder flere steder anmeldere af bogen i bogen. Sidst i kapitel 13 bliver jeg et stoppet af en sådan recensent, da han er ved at bevæge sig videre fra Amager. De har, udbrød Manden, kaldet Deres Bog: Fodreise til Østpynten af Amager, og nu vover De at gaae længer! (s.97) Dermed bliver bogens handling bestemt af dens titel, hvilket selvfølgelig er absurd. Det er en skriveteknisk overvejelse at afgrænse værkets tid og sted, som forfattere normalt holder for sig selv, men her inviteres læseren altså til at danne sig en mening om historien. I fremtidsrejsen til år 2129 må jeg et konstatere at Fodreise ikke er optaget i galleriets kanon (s.23). Det knytter sig til vanitas-motivet at jeg et på den måde håber at værket er blevet kanoniseret. Historien om Tommeliden fra Sirius får læseren til at beklage sig over at det hele nu bliver for fantastisk og får jeg et til at besinde sig (s. 42). og Tommeliden mener at hvis jeg et kryber igennem nøglehullet på Amagerport så vil læserne finde det altfor overnaturligt (s.46). Her spilles der på Fodreisens sammensatte karakter; selvom den mest foregår i en drømmeverden, så er den dog indrammet af den realistiske gåtur. Men hvis 4 Jens Baggesen: Labyrinten s. 104f. 5 Niels Kofoed: Arabesken og dens æstetiske former (1999) s. 16ff. 6 Kofoed 1999 s

4 læseren skulle have indsigelser her, så skulle man også havde det mange andre steder i Fodreisen. At historien er troværdig er tilsyneladende ikke lige vigtigt gennem bogen. Det bliver dog snart værre da Tommeliden senere afslører sig som St. Peder. Jeg et udbryder forfærdet: Ak nei! det gaaer slet ikke an! hvad vil Læseren sige? Deres hele fremtræden er ikke motiveret nok; De passer jo slet ikke her i min Fodreise...! (s.46) Her bekymrer jeg et sig ikke om det er for langt ude at selveste St. Peder optræder, men han frygter at han ikke er motiveret nok. Det er en typisk anmelder-vending. Her lanceres et andet poetologisk problem, nemlig om historien er sammenhængende og logisk fremadskridende. Med dette udbrud kan man sige at jeg et har bedømt sin egen historie hvordan skulle vi som læser finde historien sammenhængende når bogens skaber ikke engang gør det? Disse fiktionsbrud viser at digter-jeget langtfra er en almægtig fortæller. Jeg et drager i starten af bogen ud i verden efter stof til sin bog, men han behersker tilsyneladende ikke hvad der kommer til at stå i bogen, bagved kulisserne trækker Andersen i trådene. Men hvem trækker så i ham, altså Andersen kunne man spørge? Den arabeske form I Fodreise kan enkeltdelene skiftes ud uden det får afgørende betydning for bogen. Denne løse form står i modsætning til fx allegoriens kodificering eller eventyrets narrative struktur. Fodreisen starter først for alvor i tredje kapitel, først i kapitel otte træder jeg-et igennem Amagerport for tilsidst i 13. kapitel næsten at overskride titlens varedeklaration ved at stævne ud fra Amagers Østpynt. Imellem disse tre punkter vrimler Fodreise med digressioner og episoder, der godt kunne skifte plads uden at bogen som værk betragtet ville blive ændret. Derudover er slutningen i kapitel 14 et karakteristisk arabesk træk. At bogen ikke gøres helt færdig bryder radikalt med de aristoteliske fortælleprincipper og genrekonventioner. Karakterisk for arabesken er også de mange digressioner. Fx får nattevægterens kvad: Nu er det på de Tider, man føier sig til Seng jeg et til at tænke på at året også lægger sig til at sove og på søvnen som et forvarsel om Døden. Herefter følger en personificering af året der efter vinteren lægger sig til hvile: Frost og Kulde, to gamle Snedkersvende slaae Laaget til; - sov da vel du gamle Aar!- Flere kapitler udgøres af episoder der er sat sammen ved digressioner. Fodreise springer meget mellem høj og lav stil og mellem forskellige genrer. Prosaen afbrydes af små lyriske passager, der ofte er parodiske. Fx parodieres Baggesens Da jeg var lille i prosadigtet Før og Nu (s.16f) og senere bruger jeg et en højstemt og klichéfyldt poesi til at skræmme Amagerkonen bort med. (s.64ff) 4

5 II: Tematik Vanitas-motiv forfatterens forfængelighed Fodrejsen tematiserer på forskellig vis selve det at skrive og spørgsmålet om hvorfor der skrives. Rejsens årsag er jo selve Satans straf over menneskene; digter-jeg et må simpelthen udtrykke sig og oversvømme Jorden med en syndflod af dårlig litteratur. Andersen vender flere gange tilbage til det forfængelige ønske om udødelighed både i Fodreise og senere i forfatterskabet. Den følsomme kat der parodierer Baggesen bliver melankolsk da det forekommer den at den udtrykker tanker der ikke er nye og at udtrykkene ikke er dens egne. Dens tante, som minder en del om Tante Tandpine, opmuntrer den energisk: H. C. Andersens poetik I Fodreise tematiseres og diskuteres forfatterens egen poetik. Niels Kofoed betegner rejsen som digtning i anden potens, altså digtning om det at digte. 7 Selvom man formelt selvfølgelig bør skelne mellem jeg et og Andersen så kan man vel godt antage at Andersen har haft nogle af de samme overvejelser som forfatteren til Fodreise. Allerede i andet kapitel tvinges jeg et til at bekende poetisk kulør. Som Herkules på skillevejen skulle vælge mellem dyden og vellysten skal bogens digter vælge mellem en Amagerkone som kunne være førsteelskerinde i en roman og en døende Heloise. Amagerkonen taler i vers og mener at den klassiske dannelse er nødvendig for at kunne digte. De Gamle maa Du studere; kun for et attenhundrede Aar siden har Folk kunnet tænke og føle. 8 Dette sidste er selvfølgelig noget sludder og dermed lader Andersen Amagerkonen fremstå som håbløst bagstræberisk. Hun repræsenterer klassicismen og Oplysningstidens fornufttsdyrkelse. I modsætning til Amagerkonen er den døende Heloise tavs og det appellerer til digter-jegets fantasi: Underlige brogede Phantasiebilleder svævede rundt om hende (s.s.). Hvor Amagerkonen forbindes til det dennesidige prosaiske hverdagsliv med nøglerne til Børsen, så er Heloise med nøglerne til Druknehuset forbundet med døden og det hinsidige. 9 Der ligger måske også et generationsoprør i fravalget af Amagerkonen. Da digteren har valgt Heloise udbryder Amagerkonen desperat: Lad ikke din ungdommelige Phantasie forlede Dig! Kun i en classisk Slaabrok kan Du naae til Maalet. (s.s.) Herkules på skillevejen som motiv vender Andersen i øvrigt tilbage til flere gange i sit senere forfatterskab, fx i afsnittet Poesiens Californien (I Sverrig) og Det nye 7 Kofoed 1999 s Fodreise s Se Peer E. Sørensen: H. C. Andersen & Herskabet 119f. 5

6 Århundredes Musa. Men nu er rollerne byttet om, fantasien forbindes med overtro i modsætning til det som forfatteren aner vil blive poesiens nye: videnskaben. Den dialektiske fremstilling er karakterisk for romantikken, ligesom kunstens tematisering af sig selv. Forholdet til Døden 6

7 Litteratur: Andersen, H.C.: Fodreise fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager i Aarene Tekstudgivelse med efterskrift og noter af Johan de Mylius. Holstebro 1986 (1829) Andersen, Jørn Erslev: Dryssende roser Modtryk 1988 Auken, Sune: Bybillede med fantast H.C. Andersens Fodrejse fra... trykt i Marianne Barlyng og Scou: Københavnerromaner urbanitet og æstetik København 1996 Baggesen, Jens: Labyrinten Haslev 1980 ( ) Gyldendals Bibliotek forkortet udg. Ipsen, Max: Læsninger i H.C. Andersens Fodreise trykt i Prismer?? s Jensen, Jørgen Bonde: H.C. Andersen og genrebilledet København 1993 Johansen, Ib: Camera obscura. H.C. Andersen og det fantastiske fra Fodreise til Tante Tandpine trykt i de Mylius, Jørgensen og Hjørnager Pedersen (red.): Andersen og Verden,< Odense 1993 s Kofoed, Niels: Studier i H.C. Andersens fortællekunst Haderslev 1967 : Arabesken og dens æstetiske former prosaskitse og prosadigt København 1999 de Mylius, Johan: Myte og roman. H.C. Andersens romaner mellem romantik og realisme 1981 Sørensen, Peer E.: H.C. Andersen & Herskabet. Studier i borgerlig krisebevidsthed Grenå

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering... 5 1.2. Læsevejledning... 6 2. Introduktion til Mount København... 7 2.1. Læsningen af Mount København... 7 2.2. Paratekster... 8 3. Metode...

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og

Læs mere

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid...

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Metode... 4 National identitet... 5 Nation og stat... 6 Stereotyper... 7 Mentalitet er identitet... 8 Globalisering og individualisering...

Læs mere

Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Undergrund/Gennem-brud/Overflade Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

I begyndelsen var billederne og billederne var hos..

I begyndelsen var billederne og billederne var hos.. I begyndelsen var billederne og billederne var hos.. En analyse af Mødet af Mats Wahl. Bo Gottlieb DPU-nr. 1371974 Skriftlig opgave med mundtlig eksamination, juni 2007. Master i børnelitteratur, 2. modul

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE Værdiundersøgelsen hos Pablo Henrik Llambías og Erlend Loe Speciale af Lauge Larsen Institut for Nordisk Filologi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab Mere end Rester En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab II En analyse af Helle Helles roman Rødby-i forhold til realismebegrebet og Helle Hellese

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen Indholdsfortegnelse 1. Kære undervisere og elever 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen 3. Robinsonaden som genre 4. Isolation 5. At fortælle sin historie

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

DET VAR SOM POKKER! OM DUKKEDRENGEN AF PETER MOURITZEN

DET VAR SOM POKKER! OM DUKKEDRENGEN AF PETER MOURITZEN 1 DET VAR SOM POKKER! OM DUKKEDRENGEN AF PETER MOURITZEN Af INGER-LISE LUND Peter Mouritzen bevæger sig som altid rundt om kernemotiverne det gode og det onde som altid kan man tillade sig at skrive fordi

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere