Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014"

Transkript

1 Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014 Overlund skoles 5. kl. rydder Klostermarken for træer 1

2 Endnu et aktivt år Som det vil fremgå af opgørelserne på de næste sider, har vi i 2014 haft lidt større aktivitetsniveau end året før. I alle nedenstående opgørelser er også medregnet de aktiviteter, som Vibe gennemfører for Hvolris Jernalderlandsby. Antal arrangementer I alt Med vejleder Uden vejleder Naturskolen registrerede i 2014 i alt 599 arrangementer, hvilket er en stigning på 10,5 % i forhold til Stigningen gælder både arrangementer med og uden naturvejleder. Meget tyder på, at vi har ramt niveauet, for hvad vi kan overkomme med den nuværende bemanding. I 2015 forventer vi derfor samme niveau som sidste år. 2

3 Antal naturvejledertimer Naturvejledertimer Timer Vi har holdt antallet af naturvejledertimer på samme niveau som i 2013 selvom vi har været ramt af sygdom i en væsentlig del af højsæsonen. Til gengæld har vi haft gode praktikanter, der kunne tage en del opgaver. I 2015 forventer vi samme aktivitetsniveau. Naturskolen rykker ud i al slags vejr! 3

4 Antal gæster Gæster i alt Børn Voksne I 2014 har vi haft gæster fordelt på børn og voksne, hvilket er stort set det samme som i % af gæsterne er børn, hvilket er på samme niveau som de tidligere år. De 511 gæster på herberget er ikke regnet med. Vi forventer at holde niveauet omkring de gæster fremover. 4

5 Antal besøg fra Viborg Kommunes Børn og Unge Naturskolen har i 2014 haft besøg af 590 skoleklasser, dagpleje- og børnehavegrupper fra Viborg Kommune, hvilket er en stigning på 12 % i forhold til Stigningen er en udligning af faldet i 2013, hvor hele april måned faldt ud på grund af lærerlockouten. Da vi har samlet alle grupper fra Viborg Kommunes Børn- og Unge i denne katagori er det klart at Tusindbensprojektet for 0-6 årige fylder en del her. Vi har lavet 86 Tusindbensarrangementer i 2014 mod 40 i Til gengæld er antallet af egentlige skoleklasser på naturskolen faldet. Det tror vi hænger sammen med at skolerne lige skal finde deres ben igen efter skolereformen, og at søgningen fra skoleren vil stige kraftigt, når vi i 2015 får tilpasset tilbuddene til skolerens nye behov. Se under Planer for 2015 side 27. 5

6 Skolernes brug af naturskolen Skolerne i Viborg Kommune er en af naturskolens primære målgrupper. En tæt kontakt med skolerne er derfor vigtigt for os. En stor del af de lærere, der bruger naturskolen, er stamkunder, forstået på den måde, at de kommer igen år efter år, og har naturskolen med i deres planlægning. Vi forsøger løbende at udvide denne gruppe af trofaste stamkunder, som på en måde er vores ambassadører på skolerne. På nogle skoler er kendskabet til naturskolen mindre end på andre, hvilket vi løbende forsøger at rette op på. I den forbindelse giver nedenstående oversigt over skolernes brug af naturskolen et godt overblik over, hvor en informationskampagne kunne gøre nytte. Oversigten på næste side viser, hvor mange klasser fra de enkelte skoler vi har lavet naturvejledning for samt hvor mange klasser, der besøger naturskolen, uden at vi har været involveret. Der sker sære ting på naturskolen året rundt! 6

7 Med naturvejledeturvejleder Uden na- I alt Overlund skole Nordre skole Egeskovskolen Finderuphøj skole Søndre skole Hald Ege Vestre Houlkærskolen Frederiks skole Vestervangskolen Lyshøjskolen Bøgeskovskolen Løgstrup skole 9 9 Sødalskolen 7 7 Stoholm skole 6 6 Karup skole 6 6 Rødkærsbro skole Brattingsborgskolen 5 5 Møllehøjskolen Hammershøj skole 4 4 Skals skole 3 3 Møldrup skole 2 2 Vestfjendsskolen 2 2 Ørum 1 1 Ulbjerg skole 1 1 Mønsted skole Rosenvænget Sparkær skole 10 CV 7

8 Specialklasser på naturskolen Naturskolens tilbud har altid haft særlig interesse for specialklasserne, der her har fundet praktiske aktiviteter, som appellerer til eleverne og giver rum for deres udfoldelser. Sari Lange har i de seneste år brugt en del energi på at opbygge forløb, der er specielt tilpasset disse elever. Der er ofte tale om længere forløb med f.eks. et besøg på naturskolen hver eller hver anden måned gennem hele skoleåret. Antal specialklasser på naturskolen ANTAL KLASSER Faldet i antal af specialklasser, der besøger naturskolen er formodentligt et resultat af, at antallet af den slags klasser generelt er skåret ned. De tidligere planer om at ansætte en naturvejleder fuld tids til specialklasser blev ikke realiseret, men kan tages op igen. 8

9 Projekt Tusindben er en kampagne for at målrette dagtilbuddenes aktiviteter på tre områder, hvor Natur er et af dem. Naturskolen bidrager med 4 tilbud til de 0-6 årige: Ud i naturen. En mere traditionel naturaktivitet på naturskolen eller et andet sted i naturen Ud over hegnet Hvor ideen er at børn og personale i institutioner opdager nye muligheder for naturoplevelser tæt på institutionerne. Natur-dagplejedag Større arrangementer med børn og dagplejere, der i dagens løb oplever en række aktiviteter. Hvem en fra naturskolen er, må man selv gætte! 9

10 Inspiration til naturoplevelser med små børn. For alle personalegrupper, der arbejder med 0-6 års børn, hvor vi tager ud til personalemøder, går en tur med i lokalområdet og giver inspiration til gode oplevelser i naturen. Figuren herunder viser specifikt aktiviteter for 0-6 årige og voksne, der arbejder med den aldersgruppe. Tusindbenet fik sat gang i en masse naturaktiviteter for 0-6 årige Arrangementer Børn Voksne Naturvejledertimer Succesen følges op med ansættelse af en naturvejleder med særlig fokus på 0-6 årige senest fra 1. januar Som afslutning på projektet skrev vi Eventyret om Tusindbenet og Uglen, der kan findes på naturskolens hjemmeside 10

11 Aktiviteter geografisk fordelt I 2014 har vi lavet aktiviteter på følgende lokaliteter: Lokalitet Hald Kjællinghøl Hvolris Jægerhytten Bjerring Egeskov Stoholm Bøgely Karup Anlægget 5 4 Borgvold 5 Æblehaven ved Rødkærsbro Skole Grusgraven bag Søndre Skole Kjeldbjerg 4 1 Baneskoven/Søndermarksvej 4 Sønæs 4 Undallslund Plantage Mønsted Kalkgruber Møldrup Anlægget Breidablik 3 Kongenshus Hede 3 Teglgården 3 Skals Ulbjerg Klint Poulholm 2 3 Spangsdal ved Overlund Viborg Hedeplantage/Hald Egeskov Nordisk Park 2 1 Bibliotekshaven 2 11

12 Daugbjerg 2 Kølvrå 2 Løgstrup 2 Sjørup Skov 2 Sparkær 2 Vridsted 2 Ulbjerg Skole Houlkær 1 2 Vestfjendsskolen Åstrupgård Plantage ved Møldrup Hammerhøj Skole 1 1 VIA Århus 1 1 Rødding Sø Mønsted Børnehave Energimuseet 1 Finderuphøj 1 Forstbotanisk Have 1 Klostermarken 1 Knudby 1 Kolonihave 1 Nymølle Strand 1 Nørreåhuset 1 Papskoven 1 Pilehaven 1 Roum Mose 1 Smørhullet 1 Syrenvej 1 Søndre skole 1 12

13 Sammendrag af lokaliteter for naturskolens aktiviteter Antal % Antal % Haldområdet Kjællinghøl/Jægerhytten/Bøgely Andre steder i Viborg Kommune Hvolris Udenfor Viborg Kommune I alt Hovedparten af aktiviteterne finder sted i Hald området og omkring Kjællinghøl og Jægerhytten, hvor vi har vores hovedbaser. Naturskolen satser aktivt på at tilbyde aktiviteter, hvor skoler m.fl. gerne vil i naturen. Foruden at spare transporttid og penge giver det også eleverne et bedre kendskab til deres lokalområde. Det ser ud som om satsningen langsomt lykkes. Elever fra Overlund Skole rydder opvækst på Klostermarken 13

14 Brugerbetaling Naturskolen er på Viborg Kommunes budget med 1,9. mio. kr. For at opretholde den nuværende bemanding og aktivitetsniveau er det nødvendigt for naturskolen at tjene omkring kr. om året. Som det fremgår af nedenstående oversigt er det sådan lige ved at lykkes. Brugerbetaling Kr Brugerbetaling dækker brugernes betaling for leje af faciliteter og betaling for naturvejledning samt honorar for eksterne aktiviteter f.eks. i form af arbejde for Hvolris Jernalderlandsby. Indtægter ved salg af bøger og overnatning på Herberget er også regnet med. 14

15 Aktiviteter I nedenstående tabel er aktiviteterne i de sidste 4 år opstillet efter hvor mange gange vi har afviklet aktiviteten I alt Jernalder Ud over hegnet Samarbejde Roadshow dagplejerarr Specialklassearrangement Grøn mad Ud i naturen Vikinger Træfældning Hyttebygning Svampe Insekter og andre smådyr De 5 Halder Matematik i naturen Harry Potter Landskabet Astrid Lindgren Fugle H.C. Andersen Skoven Dyrene i skoven Smedning Sanserne Takt og tone i naturen Naturskolen Børn i naturen - oplæg

16 Naturlyrik Vejr og klima Billedkunst i naturen Bær Forår Bier Vandhul Heden Robinson Crusoe Grevens Fejde Vandets kredsløb Indianere Jul, nisser og mus Vinter Nat-natur-tur Skovtur Kalkgruberne Ulbjerg klint verdenskrig rollespil Garvning 2 2 Landskabsforvaltning 2 2 Natur for ældre - kursus 2 2 Fiskeri Leg i naturen Grøn sløjd Mosen Stenalder Sang i naturen Aakjær Kjællinghølhistorie Nationalpark - rollespil

17 Reformationen Robin Hood Vildmarkstur Dollerup Bæk Bronzealder 1 1 Geologi 1 1 Hald Sø 1 1 Leonado da Vinci 1 1 Naturens kredsløb 1 1 Naturvejledning 1 1 Padder 1 1 Plantefarvning 1 1 Deler man aktiviteterne i 2014 op i faggrupper ser billedet således ud: antal % Naturfag Historierelaterede emner Samarbejdsarrangementer 32 9 Dansk og billedkunst 24 6 Selvom vi altså breder os over en del emner er hovedvægten altså stadig på naturfagene. 17

18 Personale Med udgangen af 2014 består det faste personale af: Jens Frydendal - naturskoleleder (skov- og landskabsingeniør) Jan Jensen - naturvejleder (geolog) Sari Lange - naturvejleder (skovarbejder og familieterapeut) Vibe Winckles - naturvejleder (lærer og historieformidler) 32 timer Dan Skov Nielsen - naturskolemedarbejder (jordbrugsteknolog) Monika Frederiksen - sekretær 20 timer. Fra studietur til Hamar Naturskole i Norge Endvidere har vi i årets løb haft Knud Fisker Sørensen ansat som servicemedarbejder. Lone Vigh var ansat et par måneder. Line Gajos (jordbrugsteknolog) var tilknyttet naturskolen stort set hele året dels som praktikant, dels i løntilskuds job, dels som deltidsansat og til sidst som fast vikar. 18

19 Frivillige ved Kjællinghøl En af de meget nyttige nyskabelser i 2014 var etablering af en frivilliggruppe ved Kjællinghøl. Vores veltjente servicemand Niels Lindgaard var bange for at komme til at savne naturskolen, så han satte sig i spidsen for en frivilliggruppe, der året igennem har givet Kjællinghøl et godt løft. De frivillige laver port ved Kjællinghøl En gruppe fra Gimle i Bjerringbro holder Kanopladsen ren for affald. 19

20 Naturskolebogen Det svinder stadigt i oplaget af vores bog fra jubilæet i Der var ved udgangen af 2014 kun 318 eksemplarer tilbage, så det bliver snart en sjælden bog på markedet! Vi sælger efterhånden kun få bøger, men har fornøjelsen af at dele ud til vores gæster, herunder nye lærere, der besøger naturskolen for første gang. Hærvejsherberget 2014 var herbergets 7. sæson og også den hidtil bedste. 511 hærvejsfarende besøgte herberget i juni - august, som er vores officielle åbningsperiode. Vi har gennem de seneste år fået god hjælp af vores viceværter Karen Jensen og Elisabeth Paludan Müller i naturskolens sommerferie. Pressekontakt Børn og natur er altid en god pressehistorie, så naturskolen bliver jævnligt nævnt i Viborg Stifts Folkeblad, Midtjyllands avis og de lokale ugeblade. Siden 2006 har Jens været med i det panel af naturvejledere som hver hverdagsmorgen laver et 3-4 minutter direkte naturindslag i P1- morgen. I december 2014 blev det til Jens s indslag nr. 87! 20

21 Samarbejdsrelationer De Fem Halder Naturskolen forsøger at spille en aktiv rolle i foreningen De fem Halders forsøg på at øge både tilgængeligheden og kendskabet til de 5 Hald er. I 2014 fik vi af frivillige fældet elletræerne foran Hald Ruin, så man nu igen kan se tårnet udefra og fra tårnet kan se skarvkolonien. I 2015 gentager vi succesen foran Niels Bugges Kro, så krogæsterne kan se ud over søen fra krostuen. Ellers består arbejdet p.t. mest i tålmodigt at vente på svar fra diverse fonde, som vi håber, vil finansiere det store projekt med for alvor at få De fem Halder på landkortet - herunder Børnenes Hald. Foto fra Viborg Stifts Folkeblad A-husforeningen Vi har på generalforsamlingen i 2014 foreslået at nedlægge foreningen og overdrage ansvaret for A-husene til naturskolen. Det tygger foreningens bestyrelse stadig på. Levende Kulturspor Levende Kulturspor er en del af et kultursamarbejde mellem Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner. I 2014 har naturskolen bidraget med en række arrangementer med tilhørende beskrivel- 21

22 ser på Historisk Atlas og opsætning af QR-koder og gravning af endnu et fodspor sat af en kæmpe med syvmilestøvler. På sporet af Levende Kulturspor i Roum Mose Projektet slutter i 2015, så vi får travlt med at afvikle de sidste aktiviteter, skrive artikler til Historisk Atlas, lave undervisningsmateriale og grave endnu et fodspor ved Kjællinghøl. I august afvikles et større projekt langs Gudenåen, hvor vi regner med at være med et par dage ved Tange Sø og Kjællinghøl. I Randers har man ladet sig inspirere til at lave kæmpestore andefødder, men sådan en kæmpe i syvmilestøvler har vel også behov for andesteg! Natur for Ældre Via Levende Kulturspor fik vi mulighed for at lave en række ture med ældre og i foråret holdt vi to kurser for medarbejdere og frivillige fra Natur for Ældre. 22

23 Hvordan gik det med planerne for 2014? Fuld tids service Fra nytår går vores veltjente pedel på pension og han bliver erstattet af Knud Fisker Sørensen, der er ansat på fuld tid. Tanken er at Knud foruden servicefunktionerne på både Hald, Bøgely, Jægerhytten og Kjællinghøl gerne skal kunne hjælpe til med større naturvejlederaktiviteter. Endvidere er det planen at vi kan hjælpe vores gode nabo Hald Hovedgård med græsslåning og andre opgaver af praktisk art. Bortset fra at vi i maj måtte skifte Knud ud med Dan Skov Nielsen, og at det endnu ikke har været aktuelt at hjælpe med arbejdsopgaver på Hovedgården, er planen gennemført. Udover at klare de praktiske opgaver på naturskolen, løser Dan en del naturvejlederopgaver. Specialklasser på naturskolen Vi håber i 2014 at kunne realisere planerne om at udvikle udeskoletilbud til specialklasserne i Viborg Kommune - eller i al fald nogen af dem. Målet er at kunne frigøre Sari Lange til på fuld tid at beskæftige sig med specialklasserne - naturligvis som altid bakket op af de øvrige naturvejledere på naturskolen. Den store satsning, som der oprindeligt var lagt op til blev af forskellige årsager udskudt. Bolden ligger ikke hos naturskolen, men vi er stadig klar til at spille med. Naturskole for 0-6 årige. Tusindbenet kører videre i 2014 for fuld damp. I forlængelse af de erfaringer, der er indhøstet på den konto, vil vi videreudvikle tilbuddene til de 0-6 årige. 23

24 Som det fremgår af beskrivelsen på side 10, lykkedes denne plan over al forventning, og en satsning for 2015 bliver etablering af en ny naturvejlederstilling med fokus på 0-6 årige. Kuturhistorisk netværk Naturskolen har i mange år været med i et uformelt netværk for institutioner, der udbyder kulturhistoriske aktiviteter. Vi har længe ønsket dette netværk gjort mere professionelt, hvilket der nu er optræk til vil ske i kulturforvaltningens regi. Vi håber at kunne præge etableringen i en god retning. Det er faktisk lidt svært at vurdere om netop den plan er lykkedes! Der er etableret et kulturelt læringscenter med det fængende navn KLC, men hvorvidt det kommer til at fungere som et professionelt netværk til udvikling af tilbud til skolerne er vanskeligt at vurdere. 24

25 Planer for 2015 Naturskolens rolle i den nye skolestruktur I takt med at skolerne får styr på de nye måder at arbejde på, som skolereformen lægger op til, er det vigtigt for naturskolen at stille op som en spilbar makker. Vi lægger ud med en temadag for de pædagogiske ledere i januar og håber her at finde inspiration til det videre arbejde. Naturvejledere med fokus på 0-6 årige I forlængelse af Tusindbensprojektet er der lagt op til, at vi senest 1. januar 2016 skal have ansat en ny naturvejleder med fokus på 0-6 årige. Vi søger om Tips- og Lottomidler til finansiering af kr. af lønudgifterne pr. år i 3 år. Skovhuset i Undallslund som ny naturskolesatellit Skovhuset bliver ledigt, når børnehaven flytter 1. august. Det er planen, at Skovhuset skal være base for den nye naturvejleder ved fokus på 0-6 årige, men skal også gerne bruges bredt af alle andre interesserede i og uden for Viborg Kommune. Huset skal renoveres og omgivelserne udvikles, så det hele bliver et attraktivt sted for besøgende. En del af arbejdet tænkes udført af unge i en Mellemfolkelig Samvirke Arbejdslejr til august. 25

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere