Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014"

Transkript

1 Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014 Overlund skoles 5. kl. rydder Klostermarken for træer 1

2 Endnu et aktivt år Som det vil fremgå af opgørelserne på de næste sider, har vi i 2014 haft lidt større aktivitetsniveau end året før. I alle nedenstående opgørelser er også medregnet de aktiviteter, som Vibe gennemfører for Hvolris Jernalderlandsby. Antal arrangementer I alt Med vejleder Uden vejleder Naturskolen registrerede i 2014 i alt 599 arrangementer, hvilket er en stigning på 10,5 % i forhold til Stigningen gælder både arrangementer med og uden naturvejleder. Meget tyder på, at vi har ramt niveauet, for hvad vi kan overkomme med den nuværende bemanding. I 2015 forventer vi derfor samme niveau som sidste år. 2

3 Antal naturvejledertimer Naturvejledertimer Timer Vi har holdt antallet af naturvejledertimer på samme niveau som i 2013 selvom vi har været ramt af sygdom i en væsentlig del af højsæsonen. Til gengæld har vi haft gode praktikanter, der kunne tage en del opgaver. I 2015 forventer vi samme aktivitetsniveau. Naturskolen rykker ud i al slags vejr! 3

4 Antal gæster Gæster i alt Børn Voksne I 2014 har vi haft gæster fordelt på børn og voksne, hvilket er stort set det samme som i % af gæsterne er børn, hvilket er på samme niveau som de tidligere år. De 511 gæster på herberget er ikke regnet med. Vi forventer at holde niveauet omkring de gæster fremover. 4

5 Antal besøg fra Viborg Kommunes Børn og Unge Naturskolen har i 2014 haft besøg af 590 skoleklasser, dagpleje- og børnehavegrupper fra Viborg Kommune, hvilket er en stigning på 12 % i forhold til Stigningen er en udligning af faldet i 2013, hvor hele april måned faldt ud på grund af lærerlockouten. Da vi har samlet alle grupper fra Viborg Kommunes Børn- og Unge i denne katagori er det klart at Tusindbensprojektet for 0-6 årige fylder en del her. Vi har lavet 86 Tusindbensarrangementer i 2014 mod 40 i Til gengæld er antallet af egentlige skoleklasser på naturskolen faldet. Det tror vi hænger sammen med at skolerne lige skal finde deres ben igen efter skolereformen, og at søgningen fra skoleren vil stige kraftigt, når vi i 2015 får tilpasset tilbuddene til skolerens nye behov. Se under Planer for 2015 side 27. 5

6 Skolernes brug af naturskolen Skolerne i Viborg Kommune er en af naturskolens primære målgrupper. En tæt kontakt med skolerne er derfor vigtigt for os. En stor del af de lærere, der bruger naturskolen, er stamkunder, forstået på den måde, at de kommer igen år efter år, og har naturskolen med i deres planlægning. Vi forsøger løbende at udvide denne gruppe af trofaste stamkunder, som på en måde er vores ambassadører på skolerne. På nogle skoler er kendskabet til naturskolen mindre end på andre, hvilket vi løbende forsøger at rette op på. I den forbindelse giver nedenstående oversigt over skolernes brug af naturskolen et godt overblik over, hvor en informationskampagne kunne gøre nytte. Oversigten på næste side viser, hvor mange klasser fra de enkelte skoler vi har lavet naturvejledning for samt hvor mange klasser, der besøger naturskolen, uden at vi har været involveret. Der sker sære ting på naturskolen året rundt! 6

7 Med naturvejledeturvejleder Uden na- I alt Overlund skole Nordre skole Egeskovskolen Finderuphøj skole Søndre skole Hald Ege Vestre Houlkærskolen Frederiks skole Vestervangskolen Lyshøjskolen Bøgeskovskolen Løgstrup skole 9 9 Sødalskolen 7 7 Stoholm skole 6 6 Karup skole 6 6 Rødkærsbro skole Brattingsborgskolen 5 5 Møllehøjskolen Hammershøj skole 4 4 Skals skole 3 3 Møldrup skole 2 2 Vestfjendsskolen 2 2 Ørum 1 1 Ulbjerg skole 1 1 Mønsted skole Rosenvænget Sparkær skole 10 CV 7

8 Specialklasser på naturskolen Naturskolens tilbud har altid haft særlig interesse for specialklasserne, der her har fundet praktiske aktiviteter, som appellerer til eleverne og giver rum for deres udfoldelser. Sari Lange har i de seneste år brugt en del energi på at opbygge forløb, der er specielt tilpasset disse elever. Der er ofte tale om længere forløb med f.eks. et besøg på naturskolen hver eller hver anden måned gennem hele skoleåret. Antal specialklasser på naturskolen ANTAL KLASSER Faldet i antal af specialklasser, der besøger naturskolen er formodentligt et resultat af, at antallet af den slags klasser generelt er skåret ned. De tidligere planer om at ansætte en naturvejleder fuld tids til specialklasser blev ikke realiseret, men kan tages op igen. 8

9 Projekt Tusindben er en kampagne for at målrette dagtilbuddenes aktiviteter på tre områder, hvor Natur er et af dem. Naturskolen bidrager med 4 tilbud til de 0-6 årige: Ud i naturen. En mere traditionel naturaktivitet på naturskolen eller et andet sted i naturen Ud over hegnet Hvor ideen er at børn og personale i institutioner opdager nye muligheder for naturoplevelser tæt på institutionerne. Natur-dagplejedag Større arrangementer med børn og dagplejere, der i dagens løb oplever en række aktiviteter. Hvem en fra naturskolen er, må man selv gætte! 9

10 Inspiration til naturoplevelser med små børn. For alle personalegrupper, der arbejder med 0-6 års børn, hvor vi tager ud til personalemøder, går en tur med i lokalområdet og giver inspiration til gode oplevelser i naturen. Figuren herunder viser specifikt aktiviteter for 0-6 årige og voksne, der arbejder med den aldersgruppe. Tusindbenet fik sat gang i en masse naturaktiviteter for 0-6 årige Arrangementer Børn Voksne Naturvejledertimer Succesen følges op med ansættelse af en naturvejleder med særlig fokus på 0-6 årige senest fra 1. januar Som afslutning på projektet skrev vi Eventyret om Tusindbenet og Uglen, der kan findes på naturskolens hjemmeside 10

11 Aktiviteter geografisk fordelt I 2014 har vi lavet aktiviteter på følgende lokaliteter: Lokalitet Hald Kjællinghøl Hvolris Jægerhytten Bjerring Egeskov Stoholm Bøgely Karup Anlægget 5 4 Borgvold 5 Æblehaven ved Rødkærsbro Skole Grusgraven bag Søndre Skole Kjeldbjerg 4 1 Baneskoven/Søndermarksvej 4 Sønæs 4 Undallslund Plantage Mønsted Kalkgruber Møldrup Anlægget Breidablik 3 Kongenshus Hede 3 Teglgården 3 Skals Ulbjerg Klint Poulholm 2 3 Spangsdal ved Overlund Viborg Hedeplantage/Hald Egeskov Nordisk Park 2 1 Bibliotekshaven 2 11

12 Daugbjerg 2 Kølvrå 2 Løgstrup 2 Sjørup Skov 2 Sparkær 2 Vridsted 2 Ulbjerg Skole Houlkær 1 2 Vestfjendsskolen Åstrupgård Plantage ved Møldrup Hammerhøj Skole 1 1 VIA Århus 1 1 Rødding Sø Mønsted Børnehave Energimuseet 1 Finderuphøj 1 Forstbotanisk Have 1 Klostermarken 1 Knudby 1 Kolonihave 1 Nymølle Strand 1 Nørreåhuset 1 Papskoven 1 Pilehaven 1 Roum Mose 1 Smørhullet 1 Syrenvej 1 Søndre skole 1 12

13 Sammendrag af lokaliteter for naturskolens aktiviteter Antal % Antal % Haldområdet Kjællinghøl/Jægerhytten/Bøgely Andre steder i Viborg Kommune Hvolris Udenfor Viborg Kommune I alt Hovedparten af aktiviteterne finder sted i Hald området og omkring Kjællinghøl og Jægerhytten, hvor vi har vores hovedbaser. Naturskolen satser aktivt på at tilbyde aktiviteter, hvor skoler m.fl. gerne vil i naturen. Foruden at spare transporttid og penge giver det også eleverne et bedre kendskab til deres lokalområde. Det ser ud som om satsningen langsomt lykkes. Elever fra Overlund Skole rydder opvækst på Klostermarken 13

14 Brugerbetaling Naturskolen er på Viborg Kommunes budget med 1,9. mio. kr. For at opretholde den nuværende bemanding og aktivitetsniveau er det nødvendigt for naturskolen at tjene omkring kr. om året. Som det fremgår af nedenstående oversigt er det sådan lige ved at lykkes. Brugerbetaling Kr Brugerbetaling dækker brugernes betaling for leje af faciliteter og betaling for naturvejledning samt honorar for eksterne aktiviteter f.eks. i form af arbejde for Hvolris Jernalderlandsby. Indtægter ved salg af bøger og overnatning på Herberget er også regnet med. 14

15 Aktiviteter I nedenstående tabel er aktiviteterne i de sidste 4 år opstillet efter hvor mange gange vi har afviklet aktiviteten I alt Jernalder Ud over hegnet Samarbejde Roadshow dagplejerarr Specialklassearrangement Grøn mad Ud i naturen Vikinger Træfældning Hyttebygning Svampe Insekter og andre smådyr De 5 Halder Matematik i naturen Harry Potter Landskabet Astrid Lindgren Fugle H.C. Andersen Skoven Dyrene i skoven Smedning Sanserne Takt og tone i naturen Naturskolen Børn i naturen - oplæg

16 Naturlyrik Vejr og klima Billedkunst i naturen Bær Forår Bier Vandhul Heden Robinson Crusoe Grevens Fejde Vandets kredsløb Indianere Jul, nisser og mus Vinter Nat-natur-tur Skovtur Kalkgruberne Ulbjerg klint verdenskrig rollespil Garvning 2 2 Landskabsforvaltning 2 2 Natur for ældre - kursus 2 2 Fiskeri Leg i naturen Grøn sløjd Mosen Stenalder Sang i naturen Aakjær Kjællinghølhistorie Nationalpark - rollespil

17 Reformationen Robin Hood Vildmarkstur Dollerup Bæk Bronzealder 1 1 Geologi 1 1 Hald Sø 1 1 Leonado da Vinci 1 1 Naturens kredsløb 1 1 Naturvejledning 1 1 Padder 1 1 Plantefarvning 1 1 Deler man aktiviteterne i 2014 op i faggrupper ser billedet således ud: antal % Naturfag Historierelaterede emner Samarbejdsarrangementer 32 9 Dansk og billedkunst 24 6 Selvom vi altså breder os over en del emner er hovedvægten altså stadig på naturfagene. 17

18 Personale Med udgangen af 2014 består det faste personale af: Jens Frydendal - naturskoleleder (skov- og landskabsingeniør) Jan Jensen - naturvejleder (geolog) Sari Lange - naturvejleder (skovarbejder og familieterapeut) Vibe Winckles - naturvejleder (lærer og historieformidler) 32 timer Dan Skov Nielsen - naturskolemedarbejder (jordbrugsteknolog) Monika Frederiksen - sekretær 20 timer. Fra studietur til Hamar Naturskole i Norge Endvidere har vi i årets løb haft Knud Fisker Sørensen ansat som servicemedarbejder. Lone Vigh var ansat et par måneder. Line Gajos (jordbrugsteknolog) var tilknyttet naturskolen stort set hele året dels som praktikant, dels i løntilskuds job, dels som deltidsansat og til sidst som fast vikar. 18

19 Frivillige ved Kjællinghøl En af de meget nyttige nyskabelser i 2014 var etablering af en frivilliggruppe ved Kjællinghøl. Vores veltjente servicemand Niels Lindgaard var bange for at komme til at savne naturskolen, så han satte sig i spidsen for en frivilliggruppe, der året igennem har givet Kjællinghøl et godt løft. De frivillige laver port ved Kjællinghøl En gruppe fra Gimle i Bjerringbro holder Kanopladsen ren for affald. 19

20 Naturskolebogen Det svinder stadigt i oplaget af vores bog fra jubilæet i Der var ved udgangen af 2014 kun 318 eksemplarer tilbage, så det bliver snart en sjælden bog på markedet! Vi sælger efterhånden kun få bøger, men har fornøjelsen af at dele ud til vores gæster, herunder nye lærere, der besøger naturskolen for første gang. Hærvejsherberget 2014 var herbergets 7. sæson og også den hidtil bedste. 511 hærvejsfarende besøgte herberget i juni - august, som er vores officielle åbningsperiode. Vi har gennem de seneste år fået god hjælp af vores viceværter Karen Jensen og Elisabeth Paludan Müller i naturskolens sommerferie. Pressekontakt Børn og natur er altid en god pressehistorie, så naturskolen bliver jævnligt nævnt i Viborg Stifts Folkeblad, Midtjyllands avis og de lokale ugeblade. Siden 2006 har Jens været med i det panel af naturvejledere som hver hverdagsmorgen laver et 3-4 minutter direkte naturindslag i P1- morgen. I december 2014 blev det til Jens s indslag nr. 87! 20

21 Samarbejdsrelationer De Fem Halder Naturskolen forsøger at spille en aktiv rolle i foreningen De fem Halders forsøg på at øge både tilgængeligheden og kendskabet til de 5 Hald er. I 2014 fik vi af frivillige fældet elletræerne foran Hald Ruin, så man nu igen kan se tårnet udefra og fra tårnet kan se skarvkolonien. I 2015 gentager vi succesen foran Niels Bugges Kro, så krogæsterne kan se ud over søen fra krostuen. Ellers består arbejdet p.t. mest i tålmodigt at vente på svar fra diverse fonde, som vi håber, vil finansiere det store projekt med for alvor at få De fem Halder på landkortet - herunder Børnenes Hald. Foto fra Viborg Stifts Folkeblad A-husforeningen Vi har på generalforsamlingen i 2014 foreslået at nedlægge foreningen og overdrage ansvaret for A-husene til naturskolen. Det tygger foreningens bestyrelse stadig på. Levende Kulturspor Levende Kulturspor er en del af et kultursamarbejde mellem Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner. I 2014 har naturskolen bidraget med en række arrangementer med tilhørende beskrivel- 21

22 ser på Historisk Atlas og opsætning af QR-koder og gravning af endnu et fodspor sat af en kæmpe med syvmilestøvler. På sporet af Levende Kulturspor i Roum Mose Projektet slutter i 2015, så vi får travlt med at afvikle de sidste aktiviteter, skrive artikler til Historisk Atlas, lave undervisningsmateriale og grave endnu et fodspor ved Kjællinghøl. I august afvikles et større projekt langs Gudenåen, hvor vi regner med at være med et par dage ved Tange Sø og Kjællinghøl. I Randers har man ladet sig inspirere til at lave kæmpestore andefødder, men sådan en kæmpe i syvmilestøvler har vel også behov for andesteg! Natur for Ældre Via Levende Kulturspor fik vi mulighed for at lave en række ture med ældre og i foråret holdt vi to kurser for medarbejdere og frivillige fra Natur for Ældre. 22

23 Hvordan gik det med planerne for 2014? Fuld tids service Fra nytår går vores veltjente pedel på pension og han bliver erstattet af Knud Fisker Sørensen, der er ansat på fuld tid. Tanken er at Knud foruden servicefunktionerne på både Hald, Bøgely, Jægerhytten og Kjællinghøl gerne skal kunne hjælpe til med større naturvejlederaktiviteter. Endvidere er det planen at vi kan hjælpe vores gode nabo Hald Hovedgård med græsslåning og andre opgaver af praktisk art. Bortset fra at vi i maj måtte skifte Knud ud med Dan Skov Nielsen, og at det endnu ikke har været aktuelt at hjælpe med arbejdsopgaver på Hovedgården, er planen gennemført. Udover at klare de praktiske opgaver på naturskolen, løser Dan en del naturvejlederopgaver. Specialklasser på naturskolen Vi håber i 2014 at kunne realisere planerne om at udvikle udeskoletilbud til specialklasserne i Viborg Kommune - eller i al fald nogen af dem. Målet er at kunne frigøre Sari Lange til på fuld tid at beskæftige sig med specialklasserne - naturligvis som altid bakket op af de øvrige naturvejledere på naturskolen. Den store satsning, som der oprindeligt var lagt op til blev af forskellige årsager udskudt. Bolden ligger ikke hos naturskolen, men vi er stadig klar til at spille med. Naturskole for 0-6 årige. Tusindbenet kører videre i 2014 for fuld damp. I forlængelse af de erfaringer, der er indhøstet på den konto, vil vi videreudvikle tilbuddene til de 0-6 årige. 23

24 Som det fremgår af beskrivelsen på side 10, lykkedes denne plan over al forventning, og en satsning for 2015 bliver etablering af en ny naturvejlederstilling med fokus på 0-6 årige. Kuturhistorisk netværk Naturskolen har i mange år været med i et uformelt netværk for institutioner, der udbyder kulturhistoriske aktiviteter. Vi har længe ønsket dette netværk gjort mere professionelt, hvilket der nu er optræk til vil ske i kulturforvaltningens regi. Vi håber at kunne præge etableringen i en god retning. Det er faktisk lidt svært at vurdere om netop den plan er lykkedes! Der er etableret et kulturelt læringscenter med det fængende navn KLC, men hvorvidt det kommer til at fungere som et professionelt netværk til udvikling af tilbud til skolerne er vanskeligt at vurdere. 24

25 Planer for 2015 Naturskolens rolle i den nye skolestruktur I takt med at skolerne får styr på de nye måder at arbejde på, som skolereformen lægger op til, er det vigtigt for naturskolen at stille op som en spilbar makker. Vi lægger ud med en temadag for de pædagogiske ledere i januar og håber her at finde inspiration til det videre arbejde. Naturvejledere med fokus på 0-6 årige I forlængelse af Tusindbensprojektet er der lagt op til, at vi senest 1. januar 2016 skal have ansat en ny naturvejleder med fokus på 0-6 årige. Vi søger om Tips- og Lottomidler til finansiering af kr. af lønudgifterne pr. år i 3 år. Skovhuset i Undallslund som ny naturskolesatellit Skovhuset bliver ledigt, når børnehaven flytter 1. august. Det er planen, at Skovhuset skal være base for den nye naturvejleder ved fokus på 0-6 årige, men skal også gerne bruges bredt af alle andre interesserede i og uden for Viborg Kommune. Huset skal renoveres og omgivelserne udvikles, så det hele bliver et attraktivt sted for besøgende. En del af arbejdet tænkes udført af unge i en Mellemfolkelig Samvirke Arbejdslejr til august. 25

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2009/2010 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år.

ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år. Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har gennem de seneste måneder planlagt et nyt udbud af rengøring i Viborg Kommune, efter at kontrakten med Absolut Rengøring er ophørt. Hovedpunkterne i det nye

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BILAG B KRAVSPECIFIKATION... 7 1. Kvalitet... 7 1.1 Leverandørens kvalitetssikring... 7 2. Personale... 7 2.1 Krav til personale... 7 2.1.1

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud

Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud Som I ved blev Legepladsaften aflyst i sidste øjeblik dels pga., at der kun var 20 tilmeldte og dels pga. den dårlige vejrprognose. NY legepladsaften: Sæt X i kalenderen

Læs mere

DAGTILBUD Kultur og Natur Aktiviteter for børn

DAGTILBUD Kultur og Natur Aktiviteter for børn Efterår 2014 / Forår 2015 DAGTILBUD Kultur og Natur Aktiviteter for børn i skole og i Køge Kommune Side 1 Udgivet af: Kulturafdelingen Fælles- og Kulturforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk

Læs mere

Kære medlem af Viborg Innovation Fond

Kære medlem af Viborg Innovation Fond Kære medlem af Viborg Innovation Fond Her i vores juni-hilsen kan du se billeder og læse kort om nogle af vore aktiviteter: - 50 mio. kr. til De fem halder - Åbning af sønæs 20/6 - White Water Viborg -

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2010 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet yder løntilskud til stillingen, og ligeledes Morsø Kommune.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur og fritidsområdet

Mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur og fritidsområdet Mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur og fritidsområdet BUDGET Anlægsbudget Driftsbudget I alt: 2014 2015 2016 2017 3.117.000 3.117.000 3.117.000 3.117.000 502.000 0 0 0 3.619.000 3.117.000 3.117.000

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Bilag 1 Dimensionerings temperatur for varmeinstallationer Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Dimensionerings-temperatur for varmt brugsvandsanlæg Maksimal fjernvarme

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015 Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011 Landdistriktspolitik 2011-2015 Indledning Viborg Byråd har i aktivt samspil med kommunens borgere udformet en Landdistriktspolitik. Politikken tager afsæt

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Grane Plantages Fond

Grane Plantages Fond MØDEDATO: 12. november 2009 STED: Købmagergade 3 DELTAGERE: AC Anja Cordes Bo Jung CK Caspar K PK Peter K Ref. TK Thomas K TPK Troels K NÆSTE MØDER: 02.12.2009 Hjemmesidemøde Troels & Peter 28.02.2010

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned:

Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned: Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned: Nye elever i 0. klasse og nye elever i 8. klasse fra Hjerm + 2 nye kolleger,

Læs mere

Ud i naturen. Sommer/Vinter 2013-14

Ud i naturen. Sommer/Vinter 2013-14 Ud i naturen Sommer/Vinter 2013-14 SOMMER/VINTER 2013-14 236 ture i naturen på Viborg-Skive-egnen Gentagelser af ture 1 2 3 7 21 35 80 16 20 23-29 31-34 36-46 49-67 69-76 78-79 81-83 85-89 91 94-98 101-103

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 5/Dec. 2012 Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf. 21727973 Næstformand

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Hvolris Jernalderlandsby og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Hvolris Jernalderlandsby og KSE Dialogbaseret aftale mellem Hvolris Jernalderlandsby og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014

Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Bilag 1 til Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2015 Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Nedenfor gennemgås status for de væsentligste

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Lejrskole med natur og teknik

Lejrskole med natur og teknik Lejrskole med natur og teknik Forord 2 Anledningen til at arbejde med et nyt lejrskoletilbud til skoler i Viborg Kommune kom, da to skoleinspektører henvendte sig. De ville gerne have en lejrskole til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2013 Lille Vildmosecentret Sæson 2013 Lille Vildmose og Vildmosecentret fortsatte i 2013 den positive udvikling. Året har været præget af mange spændende aktiviteter på centret, og i mosen er

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 2015 25.-30. august mountainbikefestival tilmelding Det er en fornøjelse at byde velkommen til CARROT s Løbe og Mountainbike Festival 2015 praktisk rmation

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere