Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014"

Transkript

1 Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2014 Overlund skoles 5. kl. rydder Klostermarken for træer 1

2 Endnu et aktivt år Som det vil fremgå af opgørelserne på de næste sider, har vi i 2014 haft lidt større aktivitetsniveau end året før. I alle nedenstående opgørelser er også medregnet de aktiviteter, som Vibe gennemfører for Hvolris Jernalderlandsby. Antal arrangementer I alt Med vejleder Uden vejleder Naturskolen registrerede i 2014 i alt 599 arrangementer, hvilket er en stigning på 10,5 % i forhold til Stigningen gælder både arrangementer med og uden naturvejleder. Meget tyder på, at vi har ramt niveauet, for hvad vi kan overkomme med den nuværende bemanding. I 2015 forventer vi derfor samme niveau som sidste år. 2

3 Antal naturvejledertimer Naturvejledertimer Timer Vi har holdt antallet af naturvejledertimer på samme niveau som i 2013 selvom vi har været ramt af sygdom i en væsentlig del af højsæsonen. Til gengæld har vi haft gode praktikanter, der kunne tage en del opgaver. I 2015 forventer vi samme aktivitetsniveau. Naturskolen rykker ud i al slags vejr! 3

4 Antal gæster Gæster i alt Børn Voksne I 2014 har vi haft gæster fordelt på børn og voksne, hvilket er stort set det samme som i % af gæsterne er børn, hvilket er på samme niveau som de tidligere år. De 511 gæster på herberget er ikke regnet med. Vi forventer at holde niveauet omkring de gæster fremover. 4

5 Antal besøg fra Viborg Kommunes Børn og Unge Naturskolen har i 2014 haft besøg af 590 skoleklasser, dagpleje- og børnehavegrupper fra Viborg Kommune, hvilket er en stigning på 12 % i forhold til Stigningen er en udligning af faldet i 2013, hvor hele april måned faldt ud på grund af lærerlockouten. Da vi har samlet alle grupper fra Viborg Kommunes Børn- og Unge i denne katagori er det klart at Tusindbensprojektet for 0-6 årige fylder en del her. Vi har lavet 86 Tusindbensarrangementer i 2014 mod 40 i Til gengæld er antallet af egentlige skoleklasser på naturskolen faldet. Det tror vi hænger sammen med at skolerne lige skal finde deres ben igen efter skolereformen, og at søgningen fra skoleren vil stige kraftigt, når vi i 2015 får tilpasset tilbuddene til skolerens nye behov. Se under Planer for 2015 side 27. 5

6 Skolernes brug af naturskolen Skolerne i Viborg Kommune er en af naturskolens primære målgrupper. En tæt kontakt med skolerne er derfor vigtigt for os. En stor del af de lærere, der bruger naturskolen, er stamkunder, forstået på den måde, at de kommer igen år efter år, og har naturskolen med i deres planlægning. Vi forsøger løbende at udvide denne gruppe af trofaste stamkunder, som på en måde er vores ambassadører på skolerne. På nogle skoler er kendskabet til naturskolen mindre end på andre, hvilket vi løbende forsøger at rette op på. I den forbindelse giver nedenstående oversigt over skolernes brug af naturskolen et godt overblik over, hvor en informationskampagne kunne gøre nytte. Oversigten på næste side viser, hvor mange klasser fra de enkelte skoler vi har lavet naturvejledning for samt hvor mange klasser, der besøger naturskolen, uden at vi har været involveret. Der sker sære ting på naturskolen året rundt! 6

7 Med naturvejledeturvejleder Uden na- I alt Overlund skole Nordre skole Egeskovskolen Finderuphøj skole Søndre skole Hald Ege Vestre Houlkærskolen Frederiks skole Vestervangskolen Lyshøjskolen Bøgeskovskolen Løgstrup skole 9 9 Sødalskolen 7 7 Stoholm skole 6 6 Karup skole 6 6 Rødkærsbro skole Brattingsborgskolen 5 5 Møllehøjskolen Hammershøj skole 4 4 Skals skole 3 3 Møldrup skole 2 2 Vestfjendsskolen 2 2 Ørum 1 1 Ulbjerg skole 1 1 Mønsted skole Rosenvænget Sparkær skole 10 CV 7

8 Specialklasser på naturskolen Naturskolens tilbud har altid haft særlig interesse for specialklasserne, der her har fundet praktiske aktiviteter, som appellerer til eleverne og giver rum for deres udfoldelser. Sari Lange har i de seneste år brugt en del energi på at opbygge forløb, der er specielt tilpasset disse elever. Der er ofte tale om længere forløb med f.eks. et besøg på naturskolen hver eller hver anden måned gennem hele skoleåret. Antal specialklasser på naturskolen ANTAL KLASSER Faldet i antal af specialklasser, der besøger naturskolen er formodentligt et resultat af, at antallet af den slags klasser generelt er skåret ned. De tidligere planer om at ansætte en naturvejleder fuld tids til specialklasser blev ikke realiseret, men kan tages op igen. 8

9 Projekt Tusindben er en kampagne for at målrette dagtilbuddenes aktiviteter på tre områder, hvor Natur er et af dem. Naturskolen bidrager med 4 tilbud til de 0-6 årige: Ud i naturen. En mere traditionel naturaktivitet på naturskolen eller et andet sted i naturen Ud over hegnet Hvor ideen er at børn og personale i institutioner opdager nye muligheder for naturoplevelser tæt på institutionerne. Natur-dagplejedag Større arrangementer med børn og dagplejere, der i dagens løb oplever en række aktiviteter. Hvem en fra naturskolen er, må man selv gætte! 9

10 Inspiration til naturoplevelser med små børn. For alle personalegrupper, der arbejder med 0-6 års børn, hvor vi tager ud til personalemøder, går en tur med i lokalområdet og giver inspiration til gode oplevelser i naturen. Figuren herunder viser specifikt aktiviteter for 0-6 årige og voksne, der arbejder med den aldersgruppe. Tusindbenet fik sat gang i en masse naturaktiviteter for 0-6 årige Arrangementer Børn Voksne Naturvejledertimer Succesen følges op med ansættelse af en naturvejleder med særlig fokus på 0-6 årige senest fra 1. januar Som afslutning på projektet skrev vi Eventyret om Tusindbenet og Uglen, der kan findes på naturskolens hjemmeside 10

11 Aktiviteter geografisk fordelt I 2014 har vi lavet aktiviteter på følgende lokaliteter: Lokalitet Hald Kjællinghøl Hvolris Jægerhytten Bjerring Egeskov Stoholm Bøgely Karup Anlægget 5 4 Borgvold 5 Æblehaven ved Rødkærsbro Skole Grusgraven bag Søndre Skole Kjeldbjerg 4 1 Baneskoven/Søndermarksvej 4 Sønæs 4 Undallslund Plantage Mønsted Kalkgruber Møldrup Anlægget Breidablik 3 Kongenshus Hede 3 Teglgården 3 Skals Ulbjerg Klint Poulholm 2 3 Spangsdal ved Overlund Viborg Hedeplantage/Hald Egeskov Nordisk Park 2 1 Bibliotekshaven 2 11

12 Daugbjerg 2 Kølvrå 2 Løgstrup 2 Sjørup Skov 2 Sparkær 2 Vridsted 2 Ulbjerg Skole Houlkær 1 2 Vestfjendsskolen Åstrupgård Plantage ved Møldrup Hammerhøj Skole 1 1 VIA Århus 1 1 Rødding Sø Mønsted Børnehave Energimuseet 1 Finderuphøj 1 Forstbotanisk Have 1 Klostermarken 1 Knudby 1 Kolonihave 1 Nymølle Strand 1 Nørreåhuset 1 Papskoven 1 Pilehaven 1 Roum Mose 1 Smørhullet 1 Syrenvej 1 Søndre skole 1 12

13 Sammendrag af lokaliteter for naturskolens aktiviteter Antal % Antal % Haldområdet Kjællinghøl/Jægerhytten/Bøgely Andre steder i Viborg Kommune Hvolris Udenfor Viborg Kommune I alt Hovedparten af aktiviteterne finder sted i Hald området og omkring Kjællinghøl og Jægerhytten, hvor vi har vores hovedbaser. Naturskolen satser aktivt på at tilbyde aktiviteter, hvor skoler m.fl. gerne vil i naturen. Foruden at spare transporttid og penge giver det også eleverne et bedre kendskab til deres lokalområde. Det ser ud som om satsningen langsomt lykkes. Elever fra Overlund Skole rydder opvækst på Klostermarken 13

14 Brugerbetaling Naturskolen er på Viborg Kommunes budget med 1,9. mio. kr. For at opretholde den nuværende bemanding og aktivitetsniveau er det nødvendigt for naturskolen at tjene omkring kr. om året. Som det fremgår af nedenstående oversigt er det sådan lige ved at lykkes. Brugerbetaling Kr Brugerbetaling dækker brugernes betaling for leje af faciliteter og betaling for naturvejledning samt honorar for eksterne aktiviteter f.eks. i form af arbejde for Hvolris Jernalderlandsby. Indtægter ved salg af bøger og overnatning på Herberget er også regnet med. 14

15 Aktiviteter I nedenstående tabel er aktiviteterne i de sidste 4 år opstillet efter hvor mange gange vi har afviklet aktiviteten I alt Jernalder Ud over hegnet Samarbejde Roadshow dagplejerarr Specialklassearrangement Grøn mad Ud i naturen Vikinger Træfældning Hyttebygning Svampe Insekter og andre smådyr De 5 Halder Matematik i naturen Harry Potter Landskabet Astrid Lindgren Fugle H.C. Andersen Skoven Dyrene i skoven Smedning Sanserne Takt og tone i naturen Naturskolen Børn i naturen - oplæg

16 Naturlyrik Vejr og klima Billedkunst i naturen Bær Forår Bier Vandhul Heden Robinson Crusoe Grevens Fejde Vandets kredsløb Indianere Jul, nisser og mus Vinter Nat-natur-tur Skovtur Kalkgruberne Ulbjerg klint verdenskrig rollespil Garvning 2 2 Landskabsforvaltning 2 2 Natur for ældre - kursus 2 2 Fiskeri Leg i naturen Grøn sløjd Mosen Stenalder Sang i naturen Aakjær Kjællinghølhistorie Nationalpark - rollespil

17 Reformationen Robin Hood Vildmarkstur Dollerup Bæk Bronzealder 1 1 Geologi 1 1 Hald Sø 1 1 Leonado da Vinci 1 1 Naturens kredsløb 1 1 Naturvejledning 1 1 Padder 1 1 Plantefarvning 1 1 Deler man aktiviteterne i 2014 op i faggrupper ser billedet således ud: antal % Naturfag Historierelaterede emner Samarbejdsarrangementer 32 9 Dansk og billedkunst 24 6 Selvom vi altså breder os over en del emner er hovedvægten altså stadig på naturfagene. 17

18 Personale Med udgangen af 2014 består det faste personale af: Jens Frydendal - naturskoleleder (skov- og landskabsingeniør) Jan Jensen - naturvejleder (geolog) Sari Lange - naturvejleder (skovarbejder og familieterapeut) Vibe Winckles - naturvejleder (lærer og historieformidler) 32 timer Dan Skov Nielsen - naturskolemedarbejder (jordbrugsteknolog) Monika Frederiksen - sekretær 20 timer. Fra studietur til Hamar Naturskole i Norge Endvidere har vi i årets løb haft Knud Fisker Sørensen ansat som servicemedarbejder. Lone Vigh var ansat et par måneder. Line Gajos (jordbrugsteknolog) var tilknyttet naturskolen stort set hele året dels som praktikant, dels i løntilskuds job, dels som deltidsansat og til sidst som fast vikar. 18

19 Frivillige ved Kjællinghøl En af de meget nyttige nyskabelser i 2014 var etablering af en frivilliggruppe ved Kjællinghøl. Vores veltjente servicemand Niels Lindgaard var bange for at komme til at savne naturskolen, så han satte sig i spidsen for en frivilliggruppe, der året igennem har givet Kjællinghøl et godt løft. De frivillige laver port ved Kjællinghøl En gruppe fra Gimle i Bjerringbro holder Kanopladsen ren for affald. 19

20 Naturskolebogen Det svinder stadigt i oplaget af vores bog fra jubilæet i Der var ved udgangen af 2014 kun 318 eksemplarer tilbage, så det bliver snart en sjælden bog på markedet! Vi sælger efterhånden kun få bøger, men har fornøjelsen af at dele ud til vores gæster, herunder nye lærere, der besøger naturskolen for første gang. Hærvejsherberget 2014 var herbergets 7. sæson og også den hidtil bedste. 511 hærvejsfarende besøgte herberget i juni - august, som er vores officielle åbningsperiode. Vi har gennem de seneste år fået god hjælp af vores viceværter Karen Jensen og Elisabeth Paludan Müller i naturskolens sommerferie. Pressekontakt Børn og natur er altid en god pressehistorie, så naturskolen bliver jævnligt nævnt i Viborg Stifts Folkeblad, Midtjyllands avis og de lokale ugeblade. Siden 2006 har Jens været med i det panel af naturvejledere som hver hverdagsmorgen laver et 3-4 minutter direkte naturindslag i P1- morgen. I december 2014 blev det til Jens s indslag nr. 87! 20

21 Samarbejdsrelationer De Fem Halder Naturskolen forsøger at spille en aktiv rolle i foreningen De fem Halders forsøg på at øge både tilgængeligheden og kendskabet til de 5 Hald er. I 2014 fik vi af frivillige fældet elletræerne foran Hald Ruin, så man nu igen kan se tårnet udefra og fra tårnet kan se skarvkolonien. I 2015 gentager vi succesen foran Niels Bugges Kro, så krogæsterne kan se ud over søen fra krostuen. Ellers består arbejdet p.t. mest i tålmodigt at vente på svar fra diverse fonde, som vi håber, vil finansiere det store projekt med for alvor at få De fem Halder på landkortet - herunder Børnenes Hald. Foto fra Viborg Stifts Folkeblad A-husforeningen Vi har på generalforsamlingen i 2014 foreslået at nedlægge foreningen og overdrage ansvaret for A-husene til naturskolen. Det tygger foreningens bestyrelse stadig på. Levende Kulturspor Levende Kulturspor er en del af et kultursamarbejde mellem Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner. I 2014 har naturskolen bidraget med en række arrangementer med tilhørende beskrivel- 21

22 ser på Historisk Atlas og opsætning af QR-koder og gravning af endnu et fodspor sat af en kæmpe med syvmilestøvler. På sporet af Levende Kulturspor i Roum Mose Projektet slutter i 2015, så vi får travlt med at afvikle de sidste aktiviteter, skrive artikler til Historisk Atlas, lave undervisningsmateriale og grave endnu et fodspor ved Kjællinghøl. I august afvikles et større projekt langs Gudenåen, hvor vi regner med at være med et par dage ved Tange Sø og Kjællinghøl. I Randers har man ladet sig inspirere til at lave kæmpestore andefødder, men sådan en kæmpe i syvmilestøvler har vel også behov for andesteg! Natur for Ældre Via Levende Kulturspor fik vi mulighed for at lave en række ture med ældre og i foråret holdt vi to kurser for medarbejdere og frivillige fra Natur for Ældre. 22

23 Hvordan gik det med planerne for 2014? Fuld tids service Fra nytår går vores veltjente pedel på pension og han bliver erstattet af Knud Fisker Sørensen, der er ansat på fuld tid. Tanken er at Knud foruden servicefunktionerne på både Hald, Bøgely, Jægerhytten og Kjællinghøl gerne skal kunne hjælpe til med større naturvejlederaktiviteter. Endvidere er det planen at vi kan hjælpe vores gode nabo Hald Hovedgård med græsslåning og andre opgaver af praktisk art. Bortset fra at vi i maj måtte skifte Knud ud med Dan Skov Nielsen, og at det endnu ikke har været aktuelt at hjælpe med arbejdsopgaver på Hovedgården, er planen gennemført. Udover at klare de praktiske opgaver på naturskolen, løser Dan en del naturvejlederopgaver. Specialklasser på naturskolen Vi håber i 2014 at kunne realisere planerne om at udvikle udeskoletilbud til specialklasserne i Viborg Kommune - eller i al fald nogen af dem. Målet er at kunne frigøre Sari Lange til på fuld tid at beskæftige sig med specialklasserne - naturligvis som altid bakket op af de øvrige naturvejledere på naturskolen. Den store satsning, som der oprindeligt var lagt op til blev af forskellige årsager udskudt. Bolden ligger ikke hos naturskolen, men vi er stadig klar til at spille med. Naturskole for 0-6 årige. Tusindbenet kører videre i 2014 for fuld damp. I forlængelse af de erfaringer, der er indhøstet på den konto, vil vi videreudvikle tilbuddene til de 0-6 årige. 23

24 Som det fremgår af beskrivelsen på side 10, lykkedes denne plan over al forventning, og en satsning for 2015 bliver etablering af en ny naturvejlederstilling med fokus på 0-6 årige. Kuturhistorisk netværk Naturskolen har i mange år været med i et uformelt netværk for institutioner, der udbyder kulturhistoriske aktiviteter. Vi har længe ønsket dette netværk gjort mere professionelt, hvilket der nu er optræk til vil ske i kulturforvaltningens regi. Vi håber at kunne præge etableringen i en god retning. Det er faktisk lidt svært at vurdere om netop den plan er lykkedes! Der er etableret et kulturelt læringscenter med det fængende navn KLC, men hvorvidt det kommer til at fungere som et professionelt netværk til udvikling af tilbud til skolerne er vanskeligt at vurdere. 24

25 Planer for 2015 Naturskolens rolle i den nye skolestruktur I takt med at skolerne får styr på de nye måder at arbejde på, som skolereformen lægger op til, er det vigtigt for naturskolen at stille op som en spilbar makker. Vi lægger ud med en temadag for de pædagogiske ledere i januar og håber her at finde inspiration til det videre arbejde. Naturvejledere med fokus på 0-6 årige I forlængelse af Tusindbensprojektet er der lagt op til, at vi senest 1. januar 2016 skal have ansat en ny naturvejleder med fokus på 0-6 årige. Vi søger om Tips- og Lottomidler til finansiering af kr. af lønudgifterne pr. år i 3 år. Skovhuset i Undallslund som ny naturskolesatellit Skovhuset bliver ledigt, når børnehaven flytter 1. august. Det er planen, at Skovhuset skal være base for den nye naturvejleder ved fokus på 0-6 årige, men skal også gerne bruges bredt af alle andre interesserede i og uden for Viborg Kommune. Huset skal renoveres og omgivelserne udvikles, så det hele bliver et attraktivt sted for besøgende. En del af arbejdet tænkes udført af unge i en Mellemfolkelig Samvirke Arbejdslejr til august. 25

Naturskolen i Viborg Kommune

Naturskolen i Viborg Kommune Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2013 1 Medens vi venter på skolereformen Den kommende skolereform lægger på mange måder op til øget brug af naturskolen. Dels satser man på i højere grad at

Læs mere

Naturskolen i Viborg Kommune

Naturskolen i Viborg Kommune Naturskolen i Viborg Kommune Vestervangsskolens 5. kl. fælder træer til deres kunstprojekt Årsberetning for 2011 1 2011 blev et år med jævnt stigende aktivitetsniveau I 2011 steg aktivitetsniveauet på

Læs mere

Naturskolen i Viborg Kommune

Naturskolen i Viborg Kommune Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2012 2012 stod i 25 års jubilæets tegn Efter at vi i 2011 havde slået alle rekorder mht. aktivitetsniveau, lå det i kortene, at 2012 var et år, hvor vi skulle

Læs mere

Naturskolen i Viborg Kommune. Årsberetning for 2015

Naturskolen i Viborg Kommune. Årsberetning for 2015 Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2015 Naturskolen i Undallslund - den gamle skovfogedbolig og senest børnehave har fået nyt indhold fra august 2015 1 Naturskolen breder sig! I 2015 fik naturskolen

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017 Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune Workshop den 11. januar 2017 Dagsorden: Rationalet bag decentralisering af midlerne til specialundervisning Den statistiske model

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2015/2016 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

1. Køn? Dreng 248 Pige 229. 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17

1. Køn? Dreng 248 Pige 229. 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17 Side 1 af 13 477svar Oversigt Se komplette svar 1. Køn? Dreng 248 Pige 229 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17 3. Hvilket område bor du i? Viborg 293 Bjerringbro

Læs mere

Gennemgang af renseanlæg

Gennemgang af renseanlæg Gennemgang af renseanlæg 1 Indhold 1. Bjerregrav Renseanlæg...3 2. Bjerringbro Renseanlæg...3 3. Borup Renseanlæg...3 4. Daugbjerg Renseanlæg...4 5. Fiskbæk Renseanlæg...4 6. Hammershøj Renseanlæg...5

Læs mere

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Den nye model på almendelen indeholder følgende: Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2009/2010 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2012/2013 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet.

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet. Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Viborg Kommune vil med denne lille folder fortælle om skolebestyrelsens arbejde og valgets gang. Skolebestyrelsen

Læs mere

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014 Skala til vurdering af den leverede serviceydelse: 6 - Meget tilfredsstillende - ingen mangler 5 - Tilfredsstillende - enkelte mangler 4 - Nogenlunde tilfredsstillende - lidt mangelfuldt 3 - Ikke tilfredsstillende

Læs mere

Status for folkeskolerne i Viborg Kommune. April 2015

Status for folkeskolerne i Viborg Kommune. April 2015 Status for folkeskolerne i Viborg Kommune April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Fagligt niveau og spredning... 3 2.1 Fagligt niveau og socioøkonomiske forhold... 5 3. Elevtrivsel... 7 4. Overgang

Læs mere

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Hald Hovedgård 85 7. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Retningslinjer 1. Inden for de særligt beskyttelsesværdige

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

1310 1 Work4You Vestervangsvej 4 8800 Viborg 220.000

1310 1 Work4You Vestervangsvej 4 8800 Viborg 220.000 RENGØRING 53 enheder har valgt at hjemtage rengøring kontraktsum 9,9 mio. kr. (28 %) 125 enheder har valgt at gå med i nyt udbud kontraktsum 24,5 mio. kr. (72 %) Institutioner, der hjemtager rengøring

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år.

ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år. Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har gennem de seneste måneder planlagt et nyt udbud af rengøring i Viborg Kommune, efter at kontrakten med Absolut Rengøring er ophørt. Hovedpunkterne i det nye

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Naturskolen. i Viborg Kommune

Naturskolen. i Viborg Kommune Naturskolen i Viborg Kommune Årsberetning for 2016 1 Sejlads på Hjarbæk Fjord med Sjægtelaugets skippere og en klasse fra Vestervang Kan naturvejledning måles? Naturskolens kerneopgave er at inspirere

Læs mere

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer:

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP Idekataloget Børn og Unge, Undervisningsafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Formål: I direkte forlængelse af Viborg

Læs mere

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Ulbjerg Klint 109 11. Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Retningslinjer 1. Byggeri og anlæg uden for

Læs mere

Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS

Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS pslagsværk 1 kære chauffør eksempel 1: Dette opslagsværk kan bruges til at beregne zoneafstand ved salg af enkeltbilletter/kontantbilletter

Læs mere

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner

Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner Økonomiudvalget behandlede på mødet den 11. maj en KL-K rapport vedr. analyse af administration og ledelse. Det blev bl.a. besluttet at arbejde

Læs mere

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog Ny bydel - Arnbjerg kvalitet og dialog Ny bydel - Viborg Baneby Ny Vestre Landsret Hvad er arkitektur? Om en bygning er smuk vil altid kunne dis- enige. ken skal derfor ikke handle om smuk eller grim arkitektur.

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup Retningslinje 5 Støj og lys Uhrbanen ved Karup 73 5. Støj og lys Retningslinjer 1. Etablering af støjende virksomhed og anlæg skal ske således, at der ikke opstår støjulemper for eksisterende eller planlagt

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk tildelingsmodel Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Region Midtjylland. Kend din Region - Fortæl Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 33

Region Midtjylland. Kend din Region - Fortæl Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 33 Region Midtjylland Kend din Region - Fortæl Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 33 LRB 17/4 2008 Rev. 7 Region Midtjylland Kend din region gennem historier Projekt

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Årsrapport. AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport. AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter 2014 Et helt nyt friluftsareal med bålhytte blev taget i brug i 2014. Her er der sommerskoleeleverne, der er i gang med at grave årest første

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Struktur i Viborg Bibliotekerne. Baggrund

Struktur i Viborg Bibliotekerne. Baggrund StrukturiViborgBibliotekerne Baggrund Forslaget erudarbejdetpåbaggrund afetønskefra Kulturudvalget 30.10.2013punkt5: Henvendelse frabyrådsmedlemgudrunbjerregaardmed forslagomoprettelseaffællesbibliotekpåløgstrup

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune

Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Borgermøde den 29.10.14 kl. 19.00-21.00 Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Viborg Gymnasiums hal Præsentation af programmet 19.00 Velkommen v/formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2017/2018 2 3 Skolefritidsordninger (SFO er) Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey lz@viborg.dk tba@viborg.dk

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2014/2015 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted

Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted Karup Skole Østergade 19 7470 Karup J 6482 Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J Kilebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg 14399 6476 Sennels Skole Sennelsvej 120 6453 Rolighedsskolen Skolebiblioteket

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2016/2017 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Til Demokratiudvalget Modtaget den:

Til Demokratiudvalget Modtaget den: Til Demokratiudvalget Modtaget den: ANSØGNING OM TILSKUD FRA INITIATIVPULJEN TIL DEMOKRATI- BORGERINDDRAGELSESINITIATIVER Ansøgning nr.: Ansøgers navn: (Forening / gruppe / enkeltperson) Tange Borgerforening

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2014 Siden sidst Kære elever, forældre og andre interesserede. Så nåede vi til dette skoleårs sidste månedsinformation. Når jeg ser tilbage på dette skoleår, har det

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Skolestruktur, 01.08.2015 31.07.2016... 2 Samdrevne institutioner... 4 Kvalitetsrapporter... 5 Principper for tildeling af ressourcer... 6 Vejledende timefordelingsplan...

Læs mere

Kære medlem af Viborg Innovation Fond

Kære medlem af Viborg Innovation Fond Kære medlem af Viborg Innovation Fond Her i vores juni-hilsen kan du se billeder og læse kort om nogle af vore aktiviteter: - 50 mio. kr. til De fem halder - Åbning af sønæs 20/6 - White Water Viborg -

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 1. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Forbrugt i alt: 267.133 Afholdt i 2015 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 778.000

Forbrugt i alt: 267.133 Afholdt i 2015 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 778.000 Kursustilskud 2015 Forbrugt i alt: 267.133 Afholdt i 2015 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 778.000 Modtaget Sag nr. Ansøger Kursusnavn Antal á pris Ansøgt beløb Tilskud 80 % Udbetalt i alt 19-01-2015

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. juni 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.8/rådhuset Claus Clausen, Eva Pinnerup, Mads Panny,

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten... 1 Skolestruktur, 01.08.2016 31.07.2017... 2 Samdrevne institutioner... 4 Kvalitetsrapporter... 5 Principper for tildeling af ressourcer... 6

Læs mere

NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER

NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER FELTSTATION/TEMA LÆRINGSPAKKE INDEHOLDER PERIODE KOMPETENCE SAMT EKSTERNE 0. KLASSE LOKALT PÅ SKOLEN Liv Aktiviteter med forsøg i vindueskarmen: Blomster Spiring

Læs mere

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Arrangementer og ture i 2014 Som det fremgår af tabellerne nedenfor, har der i alt været gennemført 100 ture og arrangementer i 2014, hvoraf ca. 80%

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Notat. Dato: 9. april 2015. Kopi til: Direktionen. Foreløbigt oplæg vedr. Viborg Kommunes modtagelse af flygtninge

Notat. Dato: 9. april 2015. Kopi til: Direktionen. Foreløbigt oplæg vedr. Viborg Kommunes modtagelse af flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 9. april 2015 Sagsbehandler: vpjote/sn6/ Notat Dato: 9. april 2015 Kopi til: Direktionen Emne: Foreløbigt oplæg vedr. Viborg Kommunes modtagelse af flygtninge Som besluttet på

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix.

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix. Side 1 af 5 Undervisningsforløb Årringe fortæller historie Fag Dansk Kan også bruges tværfagligt i: Historie Klassetrin 0.-2. Klasse Beskrivelse Lav en historiebog ud fra årringene i et træ. Hvad er der

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009 1 AGERSKOV 750451 AGERSKOV, FINDERUP 2 ALMIND BY 800151 ALMIND BY, ALMIND 3 ASMILDKLOSTER HG 2005753 ASMILDKLOSTER HGD., VIBORG JORDER 4 ASMILDKLOSTER HG 750151 ASMILDKLOSTER HGD., ASMILD 5 BATUM BY 751251

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

Susanne Dall er tilknyttet Zonen, som er vores tilbud til de børn, som i en periode har brug for en ekstra hånd.

Susanne Dall er tilknyttet Zonen, som er vores tilbud til de børn, som i en periode har brug for en ekstra hånd. Frederiks SFO Skolen 3, Frederiks 7470 Karup Tlf.: 87 87 21 41 SFO-leder Lone Jänichen: 87 87 21 39 Hjemmeside: www. frederiks-skole.dk SFOen har daglig åbent fra 6.15 til 8.15, og igen fra 13.00 til 17.00

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Kulturskole og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Kulturskole og KSE Dialogbaseret aftale mellem Viborg Kulturskole og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Naturfag. Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09

Naturfag. Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09 Naturfag Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09 Indledning Formålet med denne selvevaluering er at undersøge status og visioner for skolens indsats på det naturfaglige område og at understøtte en refleksions-

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere