Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie"

Transkript

1 Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie Brahetrolleborg Godset Brahetrolleborg er meget gammelt. Det blev grundlagt i 1172 som cistercienserklostret Insula Dei eller på dansk Guds ø. Guds ø blev efterhånden til Holm, som jo også betyder ø. Ved reformationen i 1536 overgik Holme Kloster til kongen. På det tidspunkt var der knyttet 122 fæstegårde til klosteret, hvad der vidner om et meget stort godskompleks. Allerede da var gårdenes størrelse stærkt påvirket af godset. I de 6 landsbyer Fleninge, Fagsted, Grønnerup, Hågerup, Brænde Lydinge og Lydinge Gårde var gårdene indenfor hver landsby gjort lige store. Dette lettede regnskabsarbejdet. I 1588 oprettedes hovedgården Brændegård. Mange gårde lå i små skovlandsbyer, eller var små enestegårde, der var anlagt i skoven. I 1672 oprettedes et baroni bestående af Brahetrolleborg og Brændegård. Under baroniet hørte 6 kirker. I slutningen af 1700-tallet indtrådte en særlig æra for baroniet, da Johan Ludvig Reventlow tog fat på en modernisering. Hele godset blev opmålt, gårdene udskiftet fra landsbyfællesskabet og mange gårde blev flyttet ud på deres marker. Skove og marker blev indhegnet med stengærder, og hoveriet blev afskaffet. I 1777 blev træhest og gabestok brændt. Skovene blev under Johan Ludvig Reventlow udvidet betydeligt. Sognets nye bebyggelser fik særegne navne. Viborg, Korinth, Plovheld, Venskabsminde og Nøjsomglæde, for blot at nævne nogle. Digteren Jens Baggesen og Reventlows kone Sibylle fandt på de fleste. Der blev bygget folkeskoler, landets første lærerseminarium, Bernstorffsminde 1795, og et høravlingsinstitut, Lykkenssæde. Desuden blev der etableret virksomheder for at skabe beskæftigelse af og udviklingen i landbefolkningen. Fx et garveri og et hammerværk, som lavede leer og plovjern. Hammerværket ses endnu som ruin. Ved Spanget blev der bygget et drejels- og damaskvæveri i Det blev senere omdannet til arbejderboliger, der var knyttet til virksomhederne. Brahetrolleborgs hovedbygning kan fint ses fra offentlig vej. Den er en af de ganske få fynske herregårdsbygninger, der har rødder tilbage til middelalderen. Nordfløjen er den oprindelige klosterkirke. Denne og østfløjen er fra tallet, mens syd- og vestfløjen i det firefløjede anlæg kan føres tilbage til tallet. Til sammen udgør bygningsanlægget Danmarks bedst bevarede cistercienserkloster. Bortset fra kirken fremstår bygningerne i dag med de rå mure synlige, således at de talrige forandringer fra forskellige tider umiddelbart kan ses. Brahetrolleborg har været ejet af mange markante personer fra det danske kulturliv og statsadministration. I og 1800-tallet tog de skiftende ejere flere initiativer til oprettelse af mindre industrier. Allerede i 1783 oprettede den daværende ejer af Brahetrolleborg en folkeskole i Gerup. Kort tid efter oprettede han et seminarium, kaldet Bernstorffminde. Brahetrolleborg var ligeledes i første række ved gennemførelsen af landboreformerne vedrørende ophævelsen af hoveriet og udskiftningen. Bemærkninger til navnet Brahetrolleborg Reventlowsvej 1, Korinth 5600 Faaborg Side 1

2 Brahetrolleborg var oprindelig et cistercienserkloster, grundlagt i Det nævnes første gang i 1281 i formen Holm. I 1568 bestemtes det, at Holmekloster skulle kaldes Rantzausholm efter Henrik Rantzau. Sit nuværende navn, Brahetrolleborg, fik gården senest i 1688, hvor den i 1688-matrikken kaldtes Brahe Trolleborg. Navnet skyldtes det daværende ejerpar Birgitte Trolle og Manderup Brahe. Ejerrække 1172 Cistercienserkloster 1536 Kronen 1541 Jacob Hardenberg 1551 Kronen 1568 Henrik Rantzau 1635 Anne Lykke 1646 Kaj Lykke 1661 Kronen 1664 Chr. Gabel 1667 Birgitte Trolle 1722 CD. Reventlow 1986 O.D.F. Reventlow- Mourier. Under baroniet Brahetrolleborg Adgang Der er adgang til kirken (i dag sognekirke for Brahetrollborg sogn); men ikke til slottet og parken. Rhododendron-haven Brahetrolleborg Den meget store rhododendronbevoksning var tidligere en del af slotsparken ved Brahetrolleborg. Smuk vandretur (ca. 1½ km) også uden for blomstringssæsonen, med udsigt over slotssøen til Brahetrolleborg. Spanget, Korinth (fra hovedvej 8: Kør ad Spanget 100 m lige efter åen går en fodsti til venstre) Steensgaard Stensgård var i 1391 en lille hovedgård i Millinge ejerlav. Den hører således til blandt de ældst kendte hovedgårde. Sandsynligvis er bonde-, fisker- og skipperbyen Falsled med syv gårde tidligt blevet opbygget i og senere udskilt fra Stensgårds enemærke. Der er sket det modsatte af, hvad vi normalt ser, nemlig at en landsby er blevet oprettet, hvor det almindelige er at de blev nedlagt. Stensgård ejede i 1700-tallet Heden Kirke 20 km nord for hovedgården, og opbyggede et hospital i byen. I 1800-tallet var bøndergodset dog pænt samlet om hovedgården i Svanninge sogn. Selv om Stensgård ressourcemæssigt var en korngård, opbyggedes et kreaturhold af usædvanlige dimensioner. Omkring år 1900 var der således 300 malkekøer og 120 ungkreaturer. Det var Fyns største besætning. Derudover produceredes 200 fedesvin årligt, hvad der efter datidens målestok også var usædvanlig meget. Stensgårds hovedbygning stammer fra senmiddelalderen, hvor hovedgården voksede. Det er en trefløjet bindingsværksbygning. De store staldbygninger er fra Otte Emmiksen med tilnavnet den onde, der ejede Stensgård fra 1566, blev på foranledning af sin hustru dræbt af to af sine tjenestefolk på Stensgård i Stensgård er fra 1956 indrettet til herregårdspension. Desuden stor gårdbutik. Steensgaard Gods og Herregårdspension 5642 Millinge Tel Ejerrække ca.1390 Albert Andersen Eberstein 1412 Bjørn Olufsen Bjørn 1494 Otte Emmiksen 1612 Melchior Ulfstand 1617 Stygge Høg 1648 Wenzel Roth-Kirch 1689 Jens Christensen Heden (Hein) 1760 Preben Brahe 1786 Aksel Fr. Bille 1897 Henrik Bille Brahe-Selby 1938 M. Th. Hansen 1986 C.M.P.Hansen Fælles ejer med nabogårdene Østrupgård 1751 Hvedholm 1751 Damsbo Under stamhuset Hvedholm fra Fra 1798 en del af grevskabet Brahesminde. Fri ejendom i Side 2

3 Adgang Der er indtil den 31/ offentlig adgang til parken samt til hovedbygningen, som er åben for gæster til pension og restaurant. Hvedholm Hvedholm tog sin begyndelse som en lille korngård på størrelse med to bøndergårde. Gården nævnes første gang som hovedgård i Navnet betyder meget sigende hvede-ø. Ved oprettelsen var Hvedholm vist nok en del af et større krongods på Horneland. Gården kan have haft et samspil med Horne Kirke, Fyns eneste rundkirke, som kongen kan have bygget med henblik på forsvar og med borgen Dyreborg, som beskyttede indsejlingen til Faaborg. I 1430 var Hvedholm kommet på adelige hænder, men den fortsatte som nævnt med at være lille indtil 1630, da Jørgen Brahe ved inddragelse af gårde fra bebyggelserne Bjerne, Horne, Svanninge og Dyreborg gjorde stordriften større. Resultatet var i en gård som i 1688 var blandt de fem største. Det dyrkede areal i 1682 var på 202 ha., hvilket var langt over gennemsnittet for fynske hovedgårde. Hvedholm ligger placeret i kystzonen, og har også haft interesser i havet. Dyreborg har i århundreder spillet en rolle som fiskerleje og udskibningssted, og Bøjden, som Hvedholm var eneejer af efter 1662, udviklede også med tiden fiskerifunktioner og færgefart til hertugdømmerne. Hovedbygningen på Hvedholm er et trefløjet anlæg fra 1588, ladegården delvis fra 1600-tallet. Jørgen Brahe var en af sin samtids mest fremtrædende mænd. Han søgte at styrke adelsvældet og var meget imod de nye enevældige ideer. Under svenskekrigene blev han taget til fange? han døde kort efter fredsslutningen. Preben Bille Brahe, der ejede Hvedholm fra 1789, var i 1832 blandt de kongevalgte medlemmer af stænderforsamlingen i Roskilde. Dennes søn Henrik Bille Brahe var fra 1851 kongelig kommisær ved notabelforsamlingen i Flensborg, der skulle behandle regeringens udkast til en forfatning for det danske monarki. Planen om at knytte Slesvig nærmere til Danmark mislykkedes, og Bille Brahe forlod sin post for at blive gesandt i Wien. Hovedbygningen er i dag indrettet til slotshotel og restaurant. Holstenshuus Holstenshuus hovedgård repræsenterer et af de sjældne tilfælde, hvor den ældre udviklingshistorie så at sige kan ses tydeligt i landskabet. Oprindelig (i 1314) hed Holstenshuus Finstrupgård efter den landsby den var opstået i. Landsbyens kirke blev nedbrudt i slutningen af middelalderen, og hen ad vejen gik det ligesådan med bøndergårdene. I 1640 var 12 af 14 gårde og syv huse væk. Således blev Holstenshuus en stor hovedgård. Finstrup Kirke ligger stadig seværdigt som fredet ruin nogle hundrede meter fra hovedgården, til vidne om landsbyens eksistens. Næsten alt det bøndergods som hørte til Holstenshuus var erhvervet fra kongemagten. Omkring 1580 købte man 36 gårde, hvoraf de 23 lå på Lyø og de 6 på Bjørnø. Holstenshuus blev derved eneejer på de to øer. I 1700-tallet kom en del ryttergods til (Ryttergods var krongods, der var forpligtet til at underholde rytterhæren). I slutningen af 1700-tallet byggede godset to karakteristiske kampestenshospitaler i Diernæs og Katterød. Katterød hospital er nu i landbygningsmuseet Den Fynske Landsby, Odense. Hvedholms Alle Faaborg Holstenshuus Gods Slotsalleen Faaborg Side 3

4 I 1778 oprettedes baroniet Holstenshuus med udgangspunkt i et stamhus af samme navn. Stamhuset var blevet oprettet i 1723 af Holstenshuus. Allerede dengang havde Holstenshuus birkeret. Siden kom Langesø og Nakkebølle med avlsgården Bjørnemosegård til. Tilsammen nåede man op på ca. 800 tønder hartkorn bøndergods. I 1779 var hartkornet på 1210 tønder incl. hovedgårdstakst. Baroniet afløstes i Holstenshuus bygninger stammer fra det 19. og 20. århundrede. Sammen med haven, stengærder og alléer udgør de et karakteristisk relativt nyt hovedgårdsanlæg. Parken er restaureret med hjælp fra Realdania (færdig 2010). Adam Christoffer Holsten, der ejede godset fra 1745, var blandt de første godsejere, der foretog reformer. Dette gjaldt både inden for driften af hovedgårdsjorden og fæstegodset. Ejerrække 1314 Gotskalk Litle Anders Jensen Passow Jørgen Mortensen Venstermand 1551 Knud Venstermand 1618 Jørgen Grubbe ca.1620 Fr.Rantzau 1622 Mogens Gyldenstierne 1636 Jørgen Schult 1707 Chr. A. Holsten 1710 G.D.Holsten 1879 S.M.Berner Schilden Holsten 1994 G. og 13. Berner Fælles ejer med nabogården: Nakkebølle Under stamhuset Holstenshuus Under baroniet Holstenshuus Langesø indlemmedes i 1747 Nakkebølle indlemmedes i Adgang Parken ved Holstenshuus slot er en privat have, der er åben for offentligheden. Entré 20 kr, årskort 50 kr. Ved indgangene kan man købe en folder om haven og slottets historie. Finstrup kirkeruin Finstrup Kirkeruin Ca. 1 km fra Diernæs Kirke, på vej mod herregården Holstenshuus ligger Fyns eneste blotlagte kirkeruin. Historien om kirken er lidt af en gåde og man ved reelt ikke meget om hvorfor kirken er blevet nedlagt. Et er dog sikkert, det har ikke været nogen helt almindelig kirke. De meget tykke mure er bygget at fynske kampesten, dens form som et kors med næste lige lange sider er ualmindelig for perioden, og derfor tyder meget på at det ikke har været en alm. sognekirke. Måske en valfartskirke. Man ved at Kong Hans kone i slutning af 1400 tallet ofrede penge til kirke, da hun var på vej til herregården Nakkebølle. Sagnet siger at kirke blev nedlagt efter påbud fra paven, da en herremand havde ladet en hund begrave under kirkens højalter, hvorved han vanhelligede kirken. Om historien holder vand vides ikke, men et er sikkert her er en fantastik udsigt ud over det sydfynsk øhav, med Faaborg, Lyø og Avernakø i horisonten, og på gode dag kan man sågar se til Als og Ærø. Bøgevej (mellem Diernæs og Holstenshus). Kirkeruinen. Ved herregården Holstenshuus i Diernæs ligger Finstrups kirkeruin, hvis fundament og lidt af muren er afdækket. Kirken blev opført i 1100-tallet og er sandsynligvis gået til i 1500-tallet. Et sagn fortæller, at der på Finstrup var en herremand, der begravede sin elskede jagthund foran højalteret, herremanden døde og paven erklærede, at stedet var vanhelliget og aldrig mere måtte bruges til messe. Dette skulle være årsagen til at Finstrup Kirke blev nedrevet og Diernæs Kirke opført. Side 4

5 Én ting er i hvert fald helt sikkert - de havde en smuk udsigt om søndagen, borgerne i den for længst forsvundne landsby Finstrup nordøst for Faaborg. På vej til kirke kunne de skue ud over et fantastisk panorama mod syd, et panorama, der inkluderer Faaborg, Avernakø, Lyø og sågar Ærø og Als i horisonten. At kirken havde en smuk udsigt, er til gengæld også noget af det eneste, man ved om byen, der forsvandt for 300 år siden. Fundamentet af kirken er det eneste, der er tilbage, og den gør ikke mysteriet mindre mystisk. At dømme efter de massive grundmure, der stadig står tilbage, bygget af tunge fynske kampesten, var kirken noget helt specielt. Den har form som et kors med næsten lige lange sider. Dertil har den kvadratisk tårn, der kun findes tilsvarende på Bornholm og i Skåne. - Meget tyder på, det har været en valfartskirke, for den er alt for stor til at have været en almindelig sognekirke, fortæller Jakob Tue Christensen, museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Dronning gav penge Måske har kirken ligget nær en helligkilde, eller måske har den været hjemsted for et relikvie, forklarer Jacob Tue Christensen, der fortæller, at kong Hans' dronning, Christine, i slutningen af 1400-tallet ofrede en skilling til kirken, da hun en dag var undervejs til herregården Nakkebølle. - Det kan man læse i de kongelige regnskaber, og det viser under alle omstændigheder, at Finstrup Kirke ikke var en almindelig kirke, konstaterer museumsinspektøren. Kort efter dronning Christines besøg blev kirken revet ned. Ingen ved præcis hvorfor, og ifølge Jacob Tue Christensen kender man ikke til lignende eksempler fra før reformationen i Diernæs Kirke, der ligger lige ved siden af, er formentlig yngre, men om den er bygget af stenene fra Finstrup, vides ikke. Måske har Diernæs udkonkurreret Finstrup. Begravede sin hund Kirkeruinen, der blev udgravet midt i 1800-tallet, ligger herregården Holstenhuus' jorder. Herregården hed Finstrup, før slægten Holsten overtog den i I dag ejes den af Ditlev Berner, der af og til viser besøgende rundt ved ruinen. Han kan dog ikke bidrage til at kaste lys over kirkens historie, erkender han. - Den eneste historie, jeg kender, er sagnet om herremanden, der begravede sin elskede jagthund under alteret. Det vanhelligede kirken, og det skulle være derfor, den blev revet ned, fortæller Ditlev Berner. Damsbo Er oprettet af adelsmanden Jacob Brockenhuus i 1552 ved nedlæggelse af tre bøndergårde - Damsbo, Lille Damsbo og Fuglsang. I 1656 flyttede gården fra det gamle voldsted til det nuværende sted få hundrede meter længere mod øst. Damsbo har altid ligget godt beskyttet bag kystskoven, som var den væsentligste ressource. At man også på anden måde har haft glæde af kysten og havets ressourcer, ses af at en væsentlig del af Damsbos fæstegods var 48 små fiskergårde på Drejø og Avernakø. En anden væsentlig del var 20 egaliserede gårde i nabolandsbyen Jordløse. Hovedgården blev genstand for en kraftig udvidelse i 1800-tallet, hvor arealet voksede fra 363 til 552 ha. I dag er skoven solgt fra. Både hovedbygningen og avlsgården stammer fra flytningen af Damsbo i midten af 1600-tallet. Digteren og opfinderen Piet Hein boede i Side 5

6 mange år på Damsbo. Eiler Brockenhuus, der ejede Damsbo fra 1577, havde den ulykke at miste alle sine 17 børn. De var enten dødfødte eller døde som små. Dette blev i samtiden anset for at være resultatet af trolddom. To piger, som skulle være blevet lokket til trolderiet af en Christance Kruckow, blev angivet og tilstod de sorte kunster. De to piger blev brændt, mens Christance Kruckow klarede frisag. Hun blev dog brændt 10 år senere for lignende forbrydelser. Eiler Brockenhuus kalendariske optegnelser om den danske adel er fortsat en vigtig kilde til studier af tallets danske adel. Anders Bille, der ejede Damsbo fra 1624, var rigsmarsk i de svære år under svenskekrigene. Han blev i den forbindelse taget til fange og døde kort efter. Ejerrække 1552 Jacob Brockenhuus 1606 Hans Pogwish 1624 Anders Bille 1693 Mogens Rosenkrantz 1724 Hans Nobel 1786 A.Fr. Bille Brahe 1922 P.C. Bille Brahe Selbye 1986 Alfred Petersen Fælles ejer med nabogården: Hvedholm, Stensgård og Østrup gård Under stamhuset Hvedholm Under grevskabet Brahesminde Lundegård Var oprindelig en landsbyhovedgård, den nævnes første gang i I løbet af 1500-tallet nedlagdes landsbyen Lunde, og jorden lagdes til Lundegård. Hovedgården udvidedes yderligere i og 1600-tallet og blev et gods af middelstørrelse. Gården var en udpræget kvæggård, med rigelige skov- og engressourcer, men ringe agerjord ejedes Lundegård af Ellen Marsvin, og herefter arvedes den af Kirsten Munk. Brylluppet mellem Munk og Christian IV nytårsaften 1615 stod på Lundegård. I perioden 1752 til 1964 fungerede Lundegård som stiftelse for fattige i Fyns Stift. Det meste af fæstegodset blev solgt fra mellem 1860 og Nord- og vest-fløjene af den nuværende hovedbygning stammer fra anden halvdel af 1700-tallet. Laden er fra 1632 og er rejst i Ellen Marsvins tid. stalden er fra Ellen Marsvin ejede Lundegård fra 1602, og hendes datter Kirstine Munk og Christian IV1s "bryllup" stod på Lundegård. Peder Smidt, der ejede Lundegård fra 1702, besluttede i et testamente, at Lundegård skulle tilfalde hans søster og dennes datter. Dersom disse arvinger ikke havde børn, skulle Lundegård oprettes til en stiftelse for fattige i Fyns Stift, hvilket skete. Gården og fæstegodset skulle drives af en forpagter. Stiftelsens administration skulle varetages af stiftamtmanden, biskoppen, provsten over Sallinge herred samt to præster i Sallinge herred. I 1963 solgtes Lundegård til den daværende forpagter. Kun skovene blev tilbage direkte under stiftelsen. Af salgssummen oprettedes en fond, af hvis renteindtægter der stadig uddeles legatportioner. Ligger ved Odense Å ud til rute 335 mellem Nr.Broby og Verninge. Ejerrække Erik Vestermand ca Ludvig Munk 1602 Ellen Marsvin 1658 Hannibal Sehested 1664 Christian Urne 1702 Peder Smidt 1752 Lundegårds Stiftelse 1964 J. Christensen 1986 J. Christensen Adgang Der er adgang til gårdsplads, staldbygninger og lader i forbindelse med de Side 6

7 årlige forårs- og julemarkeder. Pipstorn Pipstorn skoven er særdeles rig på fortidsminder, et forhold der skal tilskrives, at området kun i beskedent omfang har været under plov. Bevaringstilstanden for de enkelte fortidsminder er af varierende grad, men dog ofte god. Ældst er flere langdysser, hvoraf den ene blev restaureret i høje er registreret indtil videre; ingen af disse er udgravet, men dateringen er antagelig ældre bronzealder. Fra førromersk jernalder er bevaret en mindre samling tuegrave, og en stenkreds skal antagelig tilskrives yngre jernalder/vikingetid. Fra historisk tid er bevaret højryggede agre og flere stenkister til overføring af veje over vandløb. Pipstornskoven er det område på Fyn, hvor fortidsmindetætheden er størst. Odense Bys Museer har foretaget rekognosceringer og opmålinger i dele af området, og i forlængelse heraf er det indlysende, at omfanget af områdets arkæologiske potentiale langt fra er klarlagt. Hidtil har skoven og tidligere tiders relativt nænsomme skovdrift utvivlsomt haft en bevarende effekt på fortidsminderne, men med nye kraftigere maskiner til skovrydning og nyplantning er der sket en hurtigere erodering af fortidsminderne i det sidste århundrede og området er nu udlagt som kulturarvsareal med en størrelse på m2. Skjerningehøj Skjerningehøj i Svanninge er en af de bedst bevarede jættestuer på Fyn; der er adgang ikke bare til højen, men også til kammeret. Det fortidsminde, der tager imod besøgende i dag virker helt og uforstyrret, men faktisk var der indtil begyndelsen af 1700-tallet også en synlig randstenskæde rundt om højens fod. Disse sten blev fjernet for at skaffe byggemateriale til opførelsen af Svanninge Hospital. Ved en udgravning i 1812 blev der fundet - Stenaldersredskaber og Urner med Aske og Benstumper i - sidstnævnte antagelig sekundære begravelser fra yngre bronzealder i højen. Nationalmuseet har foretaget restaureringsarbejder på Skjerningehøj af to omgange, nemlig i 1910 og igen i Trolde og elverpiger Når denne jættestue i dag fremstår velbevaret skyldes det nok flere omstændigheder, hvoraf en væsentlig nok har været den mystik og trolddom som lokale sagn har knyttet til Skjerningehøj. Skjerningehøj er et af de fynske fortidsminder, hvortil der er knyttet mange sagn og god gedigen overtro. Det fortælles at trolde og onde ånder boede i højen, og at de stjal menneskenes spædbørn og byttede dem ud med troldunger. Disse børn kunne dog identificeres som ved det at de havde store hoveder, ingen forstand og tynde ben! Ikke så underligt at man i gammel tid passede godt på de nyfødte og tilmed placerede kors ved vejen ud for huse, hvor familien netop var blevet forøget. Brobygård Vi hører første gang om Brobygård under navnet Gammelbogård i Brobygård er en af de få tilbageblevne fynske landsbyhovedgårde, idet bygningerne aldrig er flyttet (helt) uden for landsbyen Sønder Broby havde Brobygård kun et meget lille fæstegods. I første halvdel af 1600-tallet blev jorden udskiftet fra landsbyens, og siden voksede gården til Brobygård Herregård Karlsbjergvej 39, Brobyværk 5672 Broby Side 7

8 middelstørrelse på ca. 50 tønder hartkorn hovedgårdstakst med 26 gårde og Sønder Broby Mølle som fæstegods. I 1645 overtog Rigsmarsk Anders Bille Brobygård (se også Damsbo og Løgismose). Han stod bag etableringen af en vandkraft-drevet våbenfabrik i midten af Sønder Broby. Fabrikken skulle bl.a. fabrikere musketter, karabiner, pistoler, kårder og huggerter af bedre kvalitet, end dem man hidtil havde importeret. Sammen med fabrikken etableredes arbejderboliger i et lille selvstændigt kvarter langs vestsiden af Odense Å. Anders Bille, som deltog aktivt i krigen mod svenskerne, blev taget til fange og døde i fangenskab i Rigsmarsken oplevede således ikke at våbenfabrikken blev ødelagt af svenskerne i Fabrikken bestod kun i ca. 10 år, men den satte sig dybe spor i byen og bevidstheden, for på den korte tid tilegnede Sønder Broby sig sit andet navn Brobyværk, som dækkede bebyggelsen vest for åen. Adgang I juli måned afholdes sommerrestaurant i et sidehus til hovedbygningen. Søbo Hovedgården Søbo er anlagt i middelalderen som en enestegård på kanten af Søbo Sø. Jorden er af middelmådig bonitet, men der er rimelige eng- og gode skovressourcer til gården, der er en typisk skovgård. Søbo var den gamle danske adelsfamilie Reventlows sæde fra 1400-tallet til starten af 1600-tallet. Reventlowerne fik siden sæde på Brahetrolleborg. Søbo var og blev en lille hovedgård med et godstilliggende på omkring 30 gårde i og 1700-tallet. I midten af 1600-tallet delte Søbo ejer med hovedgården Damsbo, der ligger på den anden side af landsbyen Jordløse. Fæstegodset solgtes fra i starten af 1800-tallet. Den nuværende tofløjede hovedbygning er fra 1720 erne. Den bestod oprindelig af tre fløje i bindingsværk og grundmur. Bygningen blev restaureret i Dele af ladegården stammer fra 1593, men den blev moderniseret ved hovedbygningens anlæggelse og fornyet i Sandholt Er anlagt i Lyndelse bys skove i middelalderen. Sandsynligvis var den hovedgård fra anlæggelsen. I 1423 hører vi første gang om Sandholt. Allerede i begyndelsen af 1500-tallet kan man følge gårdens fremgang og vækst. Bl.a. erhvervedes Kistrup Skovgårde på vestsiden af Arreskov Sø. I 1688 hørte Sandholt til blandt de store fynske hovedgårde med ager og engshartkorn på 79 tønder og 33 tønder skovhartkorn. Hertil kom et bøndergods på gårde. O nedlagdes de fire Kistrup Skovgårde for at give plads til oprettelsen af avlsgården Sollerup. Af Sollerup og Sandholt oprettedes stamhuset Sandholt i Efter lensafløsningen i 1923, måtte stamhuset i 1924 og 1928 afgive tilsammen ca. 130 ha. jord til staten. I 1946 blev Sollerup solgt fra. Sandholts hovedbygningen har middelalderlig kerne, og store dele er fra erne. Den er firfløjet, og fremstår i dag pudset og hvidmalet, som en borg omgivet af voldgrave. Avlsbygningerne er fra ca Arreskov Det nuværende Arreskov har (mindst) to forgængere, som har været knyttet til to voldsteder, der ligger i Arreskovs ejerlav. Omkring 1200 anlagdes gården som skovenestegård i det fugtige område meter øst for Arreskov sø, i Søbovej (mellem Vester Hæsinge og Trunderup) Sandholtvej (mellem Lyndelse, Vester Hæsinge og Gammel Stenderup) Arreskovvej (mellem Korinth og Øster Hæsinge) Side 8

9 vinklen hvor Silkeåen løber ud i Odense Å. Arreskov hørte til kongernes patrimonium (Valdemar den Stores og Valdemar Sejrs slægtsgods), og skulle være støttepunkt for kongemagten. Man skulle mene, at der var valgt et godt forsvarssted, men alligevel ved vi, at Arreskov blev ødelagt af fjender både i 1248 og Efter sidste angreb blev Arreskov reduceret til en fæstegård, og først omkring 1500 blev gården igen hovedgård. Denne voksede i 1500-tallet og siden til en middelstor hovedgård ved at overtage jord fra nabolandsbyerne Øster Hæsinge og Fleninge. Fæstegodset nåede op på 76 gårde i I forbindelse med udvidelserne opbyggedes hovedgården på det nuværende sted ved søen. Den firefløjede hovedbygning stammer fra I Arreskovs ejerlav ses adskillige ældre og nyere landarbejderhuse, og vandmøllen fra ca Østrupgaard Er den af de fynske hovedgårde, hvis bygningskompleks mest ser ud, som hovedgårdene så ud i middelalderen. Vel at mærke de mindre hovedgårde. På et lille voldsted ligger et middelalderligt stenhus omgivet af bindingsværksbygninger. Bygningerne danner en lille gårdsplads. De fleste af Østrupgaards bindingsværksbygninger er fra 1700-tallet, men gården har bevaret samspillet mellem forsvarshus af sten og økonomibygninger af lettere materialer på en måde, som må have været den gængse langt tilbage i tid. Går man fra den snævre brolagte gårdsplads på dette lille voldsted ud gennem porten, kommer man ud på en relativt stor ligeledes brolagt plads, som er omgivet af avlsbygningerne. Disse avlsbygninger er, hvis man ser bort fra et gult mejeri, 1700-tals. Mejeriet er fra midten af 1800-tallet. Hvis man ser Østrupgaard udefra, er der tale om ensartede sorthvide bindingsværksbygninger med stråtag. Den bygning, der fanger blikket, er først og fremmest den kolossale lade ud mod vejen. Den har formentlig landets største stråtag. Nakkebølle Ligger i dag ca. 2½ km inde i landet. Sådan har det ikke altid været, eftersom hovedgården opfattes som en efterfølger for en eller flere borge. Den ene borg skal have ligget helt ude ved kysten, der hvor den nu afvandede fjord og naturhavn - Inddæmningen - havde sit indløb, den anden i Hønsemosen nord for det nuværende Nakkebølle. Givetvis har borgene forsvaret naturhavnen. Endnu ligger voldstedet Herregårdsholm bevaret. Efter flytningen blev Nakkebølle nærmest en korngård. Den blev med tiden lidt over middelstørrelse. Flytningen af Nakkebølle indebar opbygningen af en ny hovedbygning. Den blev bygget 1559 af Eiler Brockenhuus, som også ejede, flyttede og nybyggede Damsbo på dette tidspunkt. Hovedbygningen fra 1559 står stadig, omend noget ombygget i flere omgange. Avlsbygningerne er fra 1906 og Østrup (mellem Håstrup og Trente Mølle) Østergyden Åstrup Nakkebølle blev ødelagt under Grevens Fejde af Svendborgborgere. Jacob Brockenhuus, der ejede Nakkebølle fra 1547, sad 7 år i svensk krigsfangenskab. Under hans fravær opførte hans hustru Susanne Bølle det nuværende Nakkebølle. Deres søn Eiler Brockenhuus' kalenderoptegnelser om adelens slægtskabsforhold er stadig den bedste kilde til studier af datidens Side 9

10 adelige slægtskabsforhold. I 1906 solgtes en del af Nakkebølles jorder til opførelsen af et tuberkulosehospital, hvor der i dag er efterskole. Bremerstente I foråret 2005 købte Kulturarvsstyrelsen landarbejderhuset Bremerstente, som hører til herregården Brahetrolleborg på Sydfyn. Huset har været fredet siden Ikke fordi det i sig selv er enestående, men fordi det har stor kulturhistorisk betydning som del af det velbevarede herregårdsmiljø omkring Brahetrolleborg. Det lille stråtækte bindingsværkshus er fra begyndelsen af 1800-tallet. Det blev senere forlænget og indrettet til bolig for to familier. På bagsiden er der bygget en lille værkstedfløj til, og på nordgavlen et lille rum med skrånende tag. Kulturarvsstyrelsen har gennemført en omfattende restaurering, og Bremerstente står nu hvidkalket med sorttjæret træværk, nyt stråtag og grønmalede vinduer. Indenfor er vægge og gulve isoleret, der er lavet nyt køkken og bad, og alle installationer er bragt op på et nutidigt niveau, bl.a. med et miljørigtigt jordvarmeanlæg. Den Voigtske Gaard I Vestergade nr. 1 i Faaborg befinder sig den Voigtske Gaard, som H.C. Andersen besøgte første gang i 1830 Det var et besøg, som skulle få gennemgribende betydning for digterens følelsesliv såvel som forfatterskab. Fra 1700-tallet og frem til moderne tid fungerede gården som købmandsgård for byens mest berømte købmandsslægt. I 1830 var gården ejet af Lauritz Lars Peter Voigt (ca ), købmand med titel af kongelig agent. Her boede han med sin hustru Anne Christine og deres 5 børn. I oktober 1828 havde H.C. Andersen mødt sønnen Christian Voigt ( ), da de begge var oppe til studentereksamen på Københavns Universitet. Deres bekendtskab udviklede sig med tiden, og da H.C. Andersen drog ud på den store sommerrejse til Jylland og Fyn, hvor han blandt andet besøgte Svendborg, Tåsinge, Hofmansgave og Elvedgård i 1830, havde han en stående invitation til at besøgte navnebroderen i dennes fædrene gård i Faaborg. Den 6. august forlod den unge digter således Svendborg for at drage til byen Faaborg, som han egentlig ikke forventede sig meget af, og hvor han regnede med at opholde sig i højst et døgn. Men han blev overrasket: [Brev til Edvard Collin den 9. august 1830]: De kan tro, at det ret er en venlig lille By, Faaborg, og det lader til, at her hersker en meget god Tone; af Guldberg er jeg adresseret til en Asessor Martens, der er en ganske vakker Mand, men jeg finder mig dog bedre hos en Agent Voigt, Byens første Kjøbmand, der har Skibe i Søen o s v; jeg er bleven Student med hans Søn, og kjender godt den unge Voigt fra Kjøbenhavn; disse to Dage har jeg derfor næsten hele Tiden været der, og man har ret søgt at more mig, vi har baade seilet og kjørt til nogle af de smukkeste Stæder, Men det var ikke bare de smukke omgivelser, der betog H.C. Andersen i Faaborg. Brevet til Edvard Collin fortsætter: Damerne her i Byen ere de vakreste jeg endnu har truffet paa, endogsaa i Jyland og Agent Voigts ene Datter er endog saa smuk og hvad jeg især lider, meget naturlig. Den datter, Andersen her omtaler, var husets ældste, Riborg ( ). I sine først nedskrevne erindringer, Levnedsbogen [1832], beskriver han deres første møde: Om Morgenen pyndtede Jeg mig til Besøget, og gik temmelig tidlig hen til den anseelige Gaard, jeg vidste at man var noget spændt paa at see mig, især Faurhøjvej 43 Vester Aaby Vestergade 1 Faaborg Side 10

11 den ældste Datter, der var en Snees Aar, og holdt saa meget af min Fodreise og Digtene; min unge Ven sov da endnu og man viiste mig ind i Dagligstuen, der saae meget pyndtelig ud, med smukke Kobberstik, Forte pjano, Musik og Bøger. Den ældste Datter var ene i Stuen, hun skjænkede Thee, og modtog mig med megen Venlighed i det hun hvert Øieblik rødmede naar hun talte til mig, men syntes ellers at være munter og liv fuld. Det var et ganske deiligt fromt Ansigt, der var saa meget barnligt deri, men Øinene saae kloge og tæn kende ud, de vare ganske levende og brune. Hun havde en simpel graae Morgenkjole paa, der klædte hende godt; just den hele Simpelhed til dette Ansigt, indtog mig strax for hende, hendes Interesse for mine Digte, ja selv det at hun syntes at have et Slags Respect for mig, kildrede min Forfængelighed og gjorte strax at jeg havde en Art Interesse for hende. Hun spøgte over sin Broders Syvsoverie, viiste saa megen Aand og Lune at Jeg ogsaa fik Lyst at gjøre mig interessant; jeg veed lkke selv, men det var næsten strax, som vi to længe havde kjendt hinanden, og jeg havde den hele Dag saadan en Glæde ved at behage den unge Pige. [Levnedsbogen kap. 8] I dagene der gik efter H.C. Andersens besøg i Faaborg, erkendte han gradvist, at han var forelsket i Christians søster. Der er skrevet mangt og meget om denne H.C. Andersens første forelskelse. Uanset om der, som nogle mener, er tale om at digteren kunne bruge sværmeriet i poetisk øjemed og derfor lod sig forelske eller om forelskelsen var virkelig (og hvordan man så end skulle kunne afgøre den sag) så er der ingen tvivl om, at mødet med Riborg satte sig spor både i digterens sind og i hans kunst. Et af de bedst kendte resultater af forelskelsen er digtet To brune Øine jeg nylig saae fra samlingen af otte kærlighedsdigte Hjertets Melodier, der udkom i Phantasier og Skizzer den 10. januar 1831, og som Edvard Grieg satte musik til i To brune Øine jeg nylig saae, I dem mit Hjem og min Verden laae, Der flammede Snillet og Barnets Fred; Jeg glemmer dem aldrig i Evighed! Forelskelsen var ulykkelig: Riborg var allerede så godt som forlovet med apotekerens søn, forstkandidat og siden skovrider Poul Jacob Bøving ( ), som hun blev gift med i april Alligevel nærede H.C. Andersen i flere måneder håb om at realisere forelskelsen, for dels vidste han, at Riborgs forældre var imod hendes forbindelse med forstkandidaten, og dels syntes han at spore en gengældelse af hans følelser i oktober 1830, hvor Riborg i en måneds tid opholdt sig i København. Umiddelbart inden hendes afrejse fra hovedstaden tog han mod til sig og skrev et brev til Riborg, som han lod hendes bror Christian om at overrække. Brevet er bevaret, og heri kan man bl.a. læse: Fra den første Dag jeg saae Dem, var De mig ikke fremmed, og det forekom mig, men mueligt tog jeg Feil, at ogsaa De havde nogen Godhed for mig, noget mere end det Verden kalder: den selskabelige Høflighed. Jeg vidste ikke da, at De var forlovet, ellers vilde jeg strax have søgt at bekjæmpe de Følelser, der før hiin Tid vare mig aldeles fremmede. Nu har Deres Broder sagt mig Deres Forlovelse, jeg burde altsaa resignerende træde tilbage, men - - De har vist alt kunne mærke mine Følelser, jeg er ikke verdensklog nok til at kunne skjule mit Hjerte og jeg drømmer mig et Haab, uden hvilket mit Liv er tabt. Elsker De virkelig den Anden? Jeg kjender ham aldeles ikke, kan intet have imod ham, og vistnok har han sine Fortrin, da De har valgt ham, men elsker De virkelig hinanden?. men elsker De ham ikke saa høit som Gud og den evige Side 11

12 Salighed, er De ikke ganske vis derpaa -? Saa gjør ikke mig ulykkelig! Alt kan jeg blive ved Dem! jeg vil arbeide og gjøre Alt, hvad De og Deres Forældre kan forlange af mig! De er min eneste Tanke, mit Alt, og et Digterhjerte banker dybere, end noget andet! Brevet afsluttes: Nu veed De alt! - Lev vel! maaskee evig Lev vel! Riborg lod sin bror tage følgende skrevne svar med tilbage til H.C. Andersen: Lev vel, lev vel! Gid Christian snart kan sige mig, at De er rolig og fornøiet som før: Med inderlig Venskab Riborg Carl Nielsens barndomshjem Ved skellet mellem Nørre Lyndelse og Nørre Søby på adressen Odensevej 2A ligger Petersborg bedre kendt som Carl Nielsens barndomshjem. Huset blev bygget i Egentlig er det Carl Nielsens 3. barndomshjem familien boede først i Uglehuset på Sortelung. I 1873 da dette hus blev revet ned, lejede de sig ind på gården Arvensminde, der brændte ca men da det er det eneste bevarede hus af dem, komponisten beboede i sin barndom, og da han endvidere omtaler det så smukt i sin erindringsbog Min fynske Barndom, kaldes det nu slet og ret barndomshjemmet. Det var et kønt, grundmuret, stråtækt hus med syv fag vinduer og en lang, smal have, der var gennemskåret af landevejen. I den ene del af haven var der to store pæretræer, i den anden et par kirsebærtræer og en hyldebusk dette palads med sol og lys og glæde. Huset kom i Carl Nielsens forældres eje den 23. marts 1878, hvor Niels Jørgensen underskrev kontrakt på købet heraf. Familien er sandsynligvis flyttet ind i de nye rammer omkring dette tidspunkt, og de boede her, indtil huset blev solgt sidst på sommeren 1891 forud for forældrenes emigration til Chicago i efteråret samme år. Carl Nielsen selv boede her frem til omkring 1. maj 1879, hvor han kom i lære hos købmanden i Ellinge. Købmanden var dog syg af tuberkulose og gik efter kun et par måneder konkurs, så Carl Nielsen flyttede i løbet af sommeren 1879 hjem igen. Han blev i barndomshjemmet, indtil han pr. 1. november samme år tiltrådte en stilling som militærmusiker i Odense. Ifølge kontrakten var købesummen på huset 1700 kr. Hvordan familien har kunnet rejse så stort et beløb, står lidt hen i det uvisse. Forældrene har dog givetvis kunnet lægge lidt til side i løbet af 1870 erne, hvor Niels Maler havde en forholdsvis god og stabil indtjening som spillemand. Efter Niels Jørgensens salg havde huset en lang række ejere. I 1953 overtog Odense kommune huset, der åbnede som museum 9. juni Egeskov Egeskov blev anlagt i middelalderen og kendes gennem skriftlige kilder fra Hovedgården har overtaget sit navn efter landsbyen Egeskov. I tallet blev landsbyen opkøbt og delvis nedlagt, delvis flyttet som følge af hovedgårdens tilstedeværelse. Landsbyens gadekær ses stadig ved parkeringspladsen. Ved nedlæggelse af Egeskov og andre landsbyer og gårde, voksede hovedgården til ca. 90 tønder hartkorn. Hermed blev den en af de største gårde på Fyn. Ydermere lykkedes det at udvide fæstegodset fra 5 gårde og en mølle i 1518 til 85 gårde og 101 huse i Fæstegodset var fint organiseret, idet det lå i nabolandsbyerne og var egaliseret landsby for landsby. Fra 1688 til 1755 ejedes Egeskov sammen med Skjoldemose, Løjtved og Flintholm. I 1811 Odensevej 2 A Nørre Lyndelse Egeskovgade 26 Kværndrup Side 12

13 oprettedes stamhuset Egeskov, som bestod frem til I 1906 købtes nabohovedgården Fjellebro, med hvilken der i dag stadig er forpagtningsaftaler. Hovedbygningen er bygget i 1554, og er en af Nordeuropas bedst bevarede vandborge. Den er bygget som dobbelthus efter nederlandsk forbillede. Borgen er bygget på egestolper, hvad der er sjældent, men dog ikke enestående i Danmark. Den er bygget på et tidspunkt, da borgenes forsvarsmæssige funktion i nogen grad var afløst af prestige og repræsentationsmæssige behov, men den har dog kunnet stå for en dårligt udrustet bondehær, hvis en sådan skulle dukke op. Da Egeskov blev bygget var der kun gået år siden bønderne under Grevens Fejde, , brændte en række hovedgårde af! Frands Brockenhuus, der står for opførelsen af den nuværende hovedbygning, var en betydningsfuld mand i sin samtid. Han endte som rigsmarsk. Frands Brockenhuus faldt ved Varberg i Syvårskrigen. Egeskovs barokhave er i 1960'erne ført tilbage i den oprindelige skikkelse. Hele parkanlægget blev åbnet for offentligheden. På Egeskov findes ligeledes veteranbil-museum. Ejerrække 1405 Ludeke Skinkel 1545 Frands Brockenhuus 1615 Jacob og Frands Ulfeldt 1648 Oluf Parsberg 1656 Otte Krag 1784 Henrik Bille 1987 M- Ahlefeldt- Laurvig-Bille Fælles ejer med nabogårdene Skjoldemose Løjtved Fjællebro Stamhuset Egeskov oprettet 1811, afløst 1925 Side 13

Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie

Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie introduktion.-..-..faaborgområdet byder på mange og meget varierede oplevelser. Men fælles for dem alle er, at de er berigende for den besøgende. Brahetrolleborg

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING. Helligkorskilde, Majstang og Butikken

Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING. Helligkorskilde, Majstang og Butikken Der er så kønt i Gammel Skørping. Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING Helligkorskilde, Majstang og Butikken Gammel Skørping er en landsby, der har måttet gå så grueligt meget igennem. Gennem langt

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge.

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm var et stort stamhus som blev splittet helt under Lensafløsningen i 1920 erne. Den nuværende ejer Ole Falck har købt en stor del af den oprindelige

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Steensgaard. Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Steensgaard. Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Steensgaard De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Kokkedal Slot. Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård. Kulturmiljø nr. 58

Kokkedal Slot. Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård. Kulturmiljø nr. 58 Kokkedal Slot Kulturmiljø nr. 58 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregård Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn Kulturmiljøet omfatter Herregården Kokkedal med voldsted, park, omkringliggende skove,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 26 1 Sammenfatning Landsbyen

Læs mere

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen Cykeltur ved Tissø Godslandskabet Naturpark Åmosen 12. aug. 2013 Ruterne er ikke afmærkede. De er forslag til, hvordan du kan bruge cyklen til at komme omkring og lære landskabet og dets kulturhistorie

Læs mere

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke.

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. 1. Find Oluf Bagers epitafium (mindetavle) og hans

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Birkelse. Sted/Topografi Åby sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregårdslandskab. Kulturmiljø nr. 39

Birkelse. Sted/Topografi Åby sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregårdslandskab. Kulturmiljø nr. 39 Birkelse Kulturmiljø nr. 39 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregårdslandskab Sted/Topografi Åby sogn Herregården Birkelse umiddelbart syd for Åbybro er beliggende i det flade lavtliggende land-skab, der

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rute 381. Trafikcentret - Herregårdscentret - Strandgårdsparken - Trafikcentret

Rute 381. Trafikcentret - Herregårdscentret - Strandgårdsparken - Trafikcentret 4 Rute 381 Trafikcentret - Herregårdscentret - Strandgårdsparken - Trafikcentret Tur nr. 1* Tele 3** Trafikcentret afg 15:05 Havnegade 15:06 Lagonis Minde 15:08 Herregårdscentret 15:09 Sundvejen v/ Gymnasiet

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Info omkring ophold på Lundsgaard

Info omkring ophold på Lundsgaard Velkommen til Ferie på Lundsgaard Vi har lavet denne folder i håb om at give jer et bedre overblik over de mange ferieoplevelser der er mulighed for på Sydfyn/ Fyn og lidt information om Lundsgaard. Har

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde.

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 A9 hovedvejen Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. 1 Det sidste vejstykke ned

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Komtessens Konkylier

PRESSEMEDDELELSE. Komtessens Konkylier 1/3 PRESSEMEDDELELSE Komtessens Konkylier Med støtte fra Kulturstyrelsen har Gammel Estrup Herregårdsmuseet erhvervet en stor og sjælden konkyliesamling fra 1800-tallet. Men hvad skal et herregårdsmuseum

Læs mere

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Gå en tur i den fredede skov og hede, ved og omkring NørHolm Gods, der ligger mellem Tistrup og sig. Kør af lundvej, fra varde mod Tistrup, ca 10 km til du møde et skilt

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Hessel Skovbakker. Sted/Topografi Lovns sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab. Kulturmiljø nr. 126

Hessel Skovbakker. Sted/Topografi Lovns sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab. Kulturmiljø nr. 126 Hessel Skovbakker Kulturmiljø nr. 126 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab Sted/Topografi Lovns sogn Kulturmiljøet Hessel-Skovbakker ligger på halvøen Lovns, der strækker sig ud

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse i forbindelse med udvidelse af Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk

Læs mere