Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blovstrød Præstegård gennem 800 år"

Transkript

1 Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved bygningens fundamenter. Baggrunden for undersøgelsen var, at graverkontorets fundament var sunket, og der var kommet revnedannelser i murværket. Museumsinspektør Flemming Beyer fremviser sit arkæologiske fund: Rester af et ildsted, som formentlig kan dateres til omkr. år 1200.

2 Ved nedgravning på sydsiden fremkom en sløjfet og opfyldt brønd bygget af kampesten omtrent 2 meter i diameter. Brønden lå halvvejs inde under bygningen, hvorved fundamentet lå midt henover den gamle brønd. Entreprenørens gravemaskine fjernede desværre den øverste del af brønden, før man blev opmærksom på, at brønden var et fortidsminde, som man ikke kunne fjerne uden videre. Brønden var opsat af cm store kampesten med næsten lodrette sider. Dybden kunne ikke måles, men en boring viste, at den var mere end tre meter dyb. Fundmaterialet fra brønden var hovedsagelig potteskår fra 1700 og 1800-årene. Efter undersøgelsen af brønden fortsatte arbejdet med understøbningen af fundamenterne, og vi mente at sagen var afsluttet, men det skulle gå anderledes, idet der under østgavlen fremkom interessante fund. Den gamle præstegård Den nuværende præstegårds kerne stammer fra , men er gennem årene blevet ændret og moderniseret. Præstegården blev genopført efter en brand, da en ældre præstegård i bindingsværk med stråtag var blevet flammernes bytte. På et foto fra før branden ses præstegården, antagelig med stuehuset i vest og en smallere udhuslænge i nord. Udhuslængen fremstår i det traditionelle nordsjællandske bindingsværk med hvidkalket tømmer og glammet bjælkelag, en konstruktionsform som gik ud af brug i midten af 1800-årene.

3 På ældre matrikelkort, bl.a. fra 1814 og 1773, ses præstegården som en firelænget ejendom. Den smalle udhuslænge i nord på fotografiet hører ud fra form og konstruktion antagelig til den præstegård, som ses på matrikelkortene. Om denne præstegård foreligger der ikke mange oplysninger, bortset fra at Blovstrød sogns kendte præst Joachim junge boede her fra 1791 og i 1798 skrev bogen: Den nordsielandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog. Middelalderbebyggelsen Som tidligere nævnt fremkom der ved graverkontorets østgavl interessante arkæologiske fund fra flere tidsperioder, hvoraf de ældste kan være fra højmiddelalderen i årene. De fremkomne bygningsanlæg var koncentreret i et lille område på 1,2 x 1,5 meter. I udgravningsfeltet fremkom under muldlaget et blandet brandlag med trækul og rødbrændt ler. Når lerklinede stråtækte bygninger brænder, opstår der så meget varme, at det yderste af leret i vægge eller stængeloft bliver brændt næsten ligesom i en pottemagerovn, hvorfor det får rødlig farve. Brandlagets placering viste, at det stammede fra præstegårdens brand i 1897.

4 Under brandlaget fremkom opfyldningslag, der i jordprofilerne mod øst og nord indeholdt mange tætliggende kampesten af varierende størrelse. De største var op til cm på hver led og kan være syldsten efter et ældre bygningsanlæg, som efter mængden af trækul og rødbrændt ler at dømme, også er nedbrændt. Der var ingen fund, som kunne hjælpe med en datering af dette anlæg. Omtrent 1,2 meter under gårdspladsniveauet fremkom det mest interessante anlæg. Dette bestod af to cm store kampesten, en massiv koncentration af gulligt ler og rødbrændt ler samt store mængder trækul. Desværre var en del af dette anlæg også ødelagt af gravemaskinen. De to store kampesten, der var nedgravet i et gråbrunt sandet lag, kan have været randsten i en form for ildsted, hvilket understøttes af, at den ene kampesten var meget ildskørnet. I det 20 cm tykke lag over ildstedsbunden blev der fundet tre potteskår fra kander som kendes fra middelalderen. Potteskårene stammer fra en kandetype som blev brugt til øl og vin i perioden mellem 1250 og Det gråbrune sandede lag, som ildstedet var nedgravet i, rummede også spor af en formodet bygningskonstruktion. Nogle mindre kampesten på række kan tolkes som syldsten til en bygning. Disse var det ældste kulturlag i udgravningsfeltet, da stenene var nedgravet i undergrunden. Ingen fund kunne hjælpe med en tidsangivelse på dette lag, men sat i relation til overliggende lag kan det godt være fra årene. Teglstensbrønden I sydsiden af udgravningsfeltet fremkom en brønd opmuret af let buede gule teglsten, såkaldte brøndsten. Den blev antagelig anlagt samtidig med præstegården i Brønden var omtrent

5 1,3 meter i udvendig diameter og havde en usædvanlig stor dybde på ikke mindre end 12,4 meter. Kun meget få brønde af teglsten har denne dybde, så den er lidt af et klenodie. Brugen af teglsten til opmuring af brønde begynder her i Nordsjælland i erne. Teglstenene blev fremstillet på de lokale teglværker i specielle buede murstensforme. Brøndstenene til den her beskrevne brønd er sandsynligvis fremstillet på Blovstrød Teglværk. Præstegård og kirke Helt tilbage til middelalderen var det normalt, at præsten boede på en gård i landsbyen med et tilhørende jordtilliggende, som var grundlaget for hans underhold. Gården blev ejet af kirken og var normalt skattefri. De ældste bygningsafsnit I Blovstrød kirke kan stilhistorisk dateres til romansk tid, og kirken antages derfor at være fra tiden omkring år 1200, hvorfor der også må have været en præstegård på den tid. Sandsynligvis har præstegården, lige så længe den har eksisteret, været placeret der, hvor den nuværende præstegård ligger, hvorfor de fundne bygningsrester nok også stammer fra gårde beboet af sognepræsten i Blovstrød.

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal 1 Forord Store dele af de danske farvande er endnu aldrig blevet undersøgt for undersøiske fortidsminder og egestammer en kæmpe opgave, som de få professionelle marinarkæologer der findes i Danmark, hverken

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang darbejdet af Kent Alstrup Slotte og Kulturejendomme Februar 2013 2 Den saa kaldte

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Samfundet i middelalderen

Samfundet i middelalderen Samfundet i middelalderen Bønderne I middelalderen var de fleste danskere bønder, som boede i landsbyer, hvor gårdene lå i en rundkreds omkring en åben plads, forten. Markerne uden om landsbyen var delt

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Rubjerg Knude Området

Rubjerg Knude Området Rubjerg Knude Området Kulturmiljø nr. 27 Tema Kystkultur Emne Fyrvæsen, bosættelse på landet, sandflugtsbekæmpelse Sted/Topografi Rubjerg Knude Området omfatter den nordligste del af Lønstrup Klint og

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Og han fortalte dem en lignelse

Og han fortalte dem en lignelse Og han fortalte Af dr. Kenneth E. Bailey Arkæologisk og historisk sidelys på Bibelen Dr. Kenneth E. Bailey er kendt verden over for sin store indsigt i den bibelske samtids kulturhistorie. Det meste af

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Manden i kummefryseren var drabsmand Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2006

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Manden i kummefryseren var drabsmand Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2006 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Manden i kummefryseren var drabsmand september 2012 Manden i kummefryseren var drabsmand Af kriminalassistent Bjarne Stiig Nielsen, Glostrup.

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2006 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2009 2009 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø.

Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø. Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø. Variationer i stednavnet Orø gennem tiderne. År Benævnelser Basisoplysninger 1268 Warthærø VJb 1231

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Madpakken - fra Oldtiden til nu

Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakkens historie Har du en madpakke med i skole hver dag? Hvad er der i den? Måske forskellige slags spændende brød og pålæg? Men sådan har madpakken ikke altid set ud.

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade:

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade: Flakhaven: Flakhaven kan dateres tilbage til1200- tallet, men nævnes første gang i skriftlige kilder i 1496, hvor den fungerede som en af byens torvepladser. Efterhånden blev den tilmed en af landets største.

Læs mere