Kontrol af levering 3 Sikkerhedsinstruktion 3 Transport 3 Vigtige informationer 3 Hovedoversigt 4 Oprettelse af projekter 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrol af levering 3 Sikkerhedsinstruktion 3 Transport 3 Vigtige informationer 3 Hovedoversigt 4 Oprettelse af projekter 4"

Transkript

1 Quikguide

2 Indholdsfortegnelse Kontrol af levering 3 Sikkerhedsinstruktion 3 Transport 3 Vigtige informationer 3 Hovedoversigt 4 Oprettelse af projekter 4 Hurtigt projekt 4 Projekt med rapporteringsstandard 5 Projektdata 5 Strækningsdata 6 Start optagelse samt registrering af observationer 6 Registreringer af observationer 7 Eksempel på observation 7 Beskrivelser af knapper 8 Eksportering af projekt til USB-nøgle 10 Grundlæggende systemindstillinger på kontrolboksen 11 Vedligeholdelse 12 Kontrolboks 12 Stativet med rørålen 12 Reparation 12 Reservedele 12 Ændret den 18. september

3 Tillykke med Deres nye Agilios. Gennemlæs denne betjeningsvejledning omhyggeligt før anlægget tages i brug. Følg instrukserne, det sikrer Dem mod unødige ærgrelser og sikrer en lang levetid for Deres rørålskamera. Reparationer og andre indgreb må kun foretages af autoriseret reparatør. Kontrol af levering Inden anlægget tages i brug bedes De kontrollere at følgende er leveret med følgende: Kontrolboks. Net kabel Stativ m/rørål, standard 60 mtr. Selvoprettende kamera med LED-lys. Dansk betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktion Anlægget må ikke benyttes i våde omgivelser, på grund af stærkstrøm. Defekte kabler/ledninger skal udskiftes inden ibrugtagning. Anlægget må ikke bruges uden kendskab til stærkstrøms reglement. Anlægget må ikke anvendes ved højere vandtryk end 1,0 bar. Transport Anlægget må ikke udsættes for slag/stød, og skal være fastspændt under transport. Ved forsendelse, pakkes anlægget forsvarligt i en kasse. Vigtige informationer Anlægget kører på 110vAC-240vAC, 50Hz/60Hz strøm systemer. I den periode anlægget kører på batteri, anbefaledes det, at der kun tændes for tilbehøret når det er nødvendigt. Tilbehøret indbefatter sonde og kamera lys mv., således opladningen holder længere. Alle computer med en USB port samt Windows XP eller nyere kan bruges til at importer og afspille optagelser fra kontrolboksens harddisk. Anlægget må ikke anvendes i andre rør dimensioner end det er beregnet til. Friktionsbremsen på rørålsstativet løsnes kun så meget, at rørålen kan trækkes og skubbes uden besvær. Undgår at løsnes bremsen mere end dette, da rørålen ellers vil forsøge at vikle sig selv ud. Rørålen må ikke presses/skubbes gennem svære bøjninger/forsætninger, samt udsættes for hårde træk. Vend ikke kameraet mod solen, da dette ville kunne skade kameraets CCD chip. Undgå at skrue højere op for lysstyrken end nødvendigt. Må ikke udsættes for rystelser, mekanisk overlast eller varme. Vådt anlæg anbringes i et lunt og tørt rum for at få det helt tørt. Ændret den 18. september

4 Hovedoversigt Beskrivelse af knapperne i hovedoversigten: Fortsæt projekt Det senest aktive projekt åbnes Hurtig adgang Opretter et projekt uden rapportering. Bruges hvis der kun ønskes at optage en filmsekvens samt tage fotos. Oversigt over projekter Viser en samlet oversigt over oprettede projekter samt mulighed for oprettelse af nye projekter. Direkte Styring Går direkte ind og viser livebilledet fra kameraet. Indstillinger Viser oversigt over indstillingsmuligheder for kontrolboksen Oprettelse af projekter Hurtigt projekt Tryk på knappen Hurtig adgang.. I det efterfølgende billede angives et sigende navn for projektet, og der trykkes OK. Tryk på knappen Vælg fil, og navngiv optagelsesfilen. Hvis ikke der angives andet, så navngiver systemet filen med aktuel dato og klokkeslæt. Tryk herefter OK. Tryk herefter på knappen Start Optagelse. Optagelsen starter. Det ses ved et optagesymbol som dette bliver vist oppe i højre hjørne. Ved tryk på knappen Pause Optagelse, stoppes optagelsen midlertidig. Trykkes der på knappen Forsæt Optagelse genoptages optagelsen. Ved tryk på knappen Tekst Menu er der mulighed for at indsætte tekst på skærmen. Ved tryk på knappen Indstil Fast Tekst indsættes en fast tekst, som bliver stående indtil den slettes ved hjælp af knappen Slet Fast Tekst. Ved tryk på knappen Indsæt tekst på skærmen indsættes en der en tekst på skærmen, som forsvinder efter 7 sekunder. Ændret den 18. september

5 Tekstmenuen beskrives mere detaljeret under punktet beskrivelses af knapper. Ved tryk på knappen Tag Foto,, kan der til en hver tid tages et foto. Når optagelsen skal afsluttes trykkes der på knappen Stop optagelse,, og optagelsen er afsluttet. Ved tryk på knappen Afslut Projekt,, afsluttes tes det aktuelle projekt og man kommer tilbage til den samlede projektoversigt. Projekt med rapporteringsstandard Projektdata Tryk på knappen Oversigt over projekter i hovedoversigten for at oprette er projekt med rapporteringsstandard. I det efterfølgende skærmbillede trykkes på knappen Nyt Projekt. Herefter fremkommer følgende skærmbillede: Projekt navn Tryk på det hvide felt under projekt navn. Herpå skrives et sigende navn for projektet, og der trykkes på OK. Kunde Tryk på knappen Vælg til højre for Kunde. Tryk på knappen Ny for at oprette en ny kunde. Hvis kunden allerede er oprettet ses navnet i venstre kolonne, og det kan vælges ved, der trykkes på navnet og efterfølgende trykke på knappen OK. Firma Samme fremgangsmåde som ved kunde. Se beskrivelse for kunde. beskrivelse for kunde. Operatør Samme fremgangsmåde som ved kunde. Se Tryk på knappen OK.. Hermed er projektdata oprettet. Ændret den 18. september

6 Strækningsdata Tryk på knappen Ny strækning.. Herefter vises følgende skærmbillede: Til højre udfyldes de felter med de informationer, men har om den aktuelle strækning. OBS! Der er 3 felter som skal udfyldes, det er: Start i, Slut i og Inspektionsretning. Disse felter er markeret med fed skrift. OBS OBS! Felterne Inspektionslængde og Samlet inspektionslængde beregnes selv af systemet. Når de felter er udfyldt, som man ønsker, trykkes der på knappen Fortsæt. Start optagelse samt registrering af observationer Efter indtastning af strækningsdata vises følgende skærmbillede: Start optagelse Tryk på knappen Start Optagelse. Optagelsen starter. Det ses ved et optagesymbol som dette bliver vist oppe i højre hjørne. Ny observation Tryk på knappen Ny Observation for at lave en observation. Når der trykkes ny observation pauses optagelsen automatisk, og genoptages igen, når observationen afsluttes. (Beskrives længere nede) Ved tryk på knappen Pause Optagelse, stoppe optagelsen midlertidig. Trykkes der på knappen Forsæt Optagelse genoptages optagelsen. Ved tryk på knappen Tag Foto, kan der til en hver tid tages et foto. Ved tryk på knappen Observations Liste vises en samlet liste over alle de observation, som er registreret for den aktuelle strækning. Afslut strækning For at afslutte en optagelse trykkes på knappen Afslut strækning. Ændret den 18. september

7 Registreringer af observationer Ved tryk på knappen Ny Observation vises følgende skærmbillede: Tryk i det hvide felt til højre for observationer, og en liste med alle de observationer, som er mulige, fremkommer. Alt efter hvilke observationstype der vælges, vises der efterfølgende felter til udfyldelse af: Skadesklasse, urreferencer og skadestype mv. De felter der er markeret med fed skrift, skal udfyldes. Ved tryk på knappen Foto + OK gemmes observationen, og tages samtidig et foto af observationen. Ved tryk på knappen OK gemmes kun observation. Der tages IKKE noget foto. samt hvor længe observationsteksten skal stå på skærmen. Ved tryk på knappen Ændre Tekst Format er det muligt at ændre placeringen, farven Ved tryk på knappen Indstil Metertæller er det muligt at justere metertælleren. OBS! Nedenfor vises et eksempel på en observation. Eksempel på observation Ændret den 18. september

8 Beskrivelser af knapper I efterfølgende afsnit beskrives de knapper/funktioner, som ikke er blevet beskrevet tidligere i forbindelse med oprettelse af projekter. Skærmbilledet med livesignalet i midten ser som udgangspunkt ud som nedenstående. Knappen Se Fotos giver mulighed for at se de fotos, som der er taget i forbindelse med aktuelle projekt. Herunder har du mulighed for at slette fotos samt kopiere fotos til en USB-nøgle. Knappen Se Optagelser giver mulighed for at se de fotos, som der er taget i forbindelse med aktuelle projekt. Herunder har du mulighed for at slette optagelser samt kopiere optagelser til en USB-nøgle. Knappen Kontrol indstillinger giver mulighed for at: o Justere forskellige kamera- samt traktorindstillinger (Disse indstillinger er kun aktive når kontrolboksen er koblet sammen med ipeks Rovion-system). o Slå sonde til og fra. Når sonden tændes vælges frekvens (512 eller 640 Hz). Afslut herefter ved at trykke OK. Ved tryk på knappen Tekst menu fremkommer følgende knapper i bunden af skærmen: o Indstil Fast Tekst Giver mulighed for at indsætte en fast tekstlinje på skærmen. o Indstil System Tekst Herunder fremkommer der et skærmbillede med fire faneblade: System Tekst - Giver bl.a. mulighed for at justere hvordan tid, data og metertæller m.m. skal vises og placeres på skærmen. Ændret den 18. september

9 Inspektions Tekst Giver mulighed for at tilpasse, hvordan observationstekst og navn på inspektionstrækning skal vises på skærmen. Valgfri Tekst Giver mulighed for at indsætte en valgfri tekst på skærmen. o OBS! Denne funktion er kun mulig ved projekter, der er oprettet som Nem Projekt Overskrift Giver mulighed for at indsætte eget firmanavn, adresse og tlf.nr. mv. o Slet Fast Tekst Slår den faste tekstlinje fra, som blev slået til under funktionen Indstil Fast Tekst. o Indsæt tekst på skærmen Giver mulighed for at indsætte en valgfri tekst på skærmen. OBS! Denne funktion er kun mulig ved projekter, der er oprettet som Nem Projekt Ved tryk på knappen Ekstra fremkommer følgende knapper i bunden af skærmen: o Indstil Metertæller Giver mulighed for at justere metertæller. o Juster Samlet Metertæller Giver mulighed for at justere det samlede antal meter for ét helt projekt, som indeholder flere inspicerede strækninger. o Noter Giver mulighed for at tilføje noter/interne bemærkninger til projektet. Knappen Inspektions Menu / Afslut Projekt er forskellig alt efter om det er et Nem Projekt eller et projekt med rapporteringsstandard, som der er oprettet. Først beskrives knappens funktion ved et Nem Projekt. Efterfølgende beskrives knappen ved et projekt, som er oprettet med rapporteringsstandard. o Afslut Projekt Som knappen hedder ved Nem Projekt. Viser en samlet oversigt over projekter, som er gemt på kontrolboksen, men giver samtidig følgende muligheder: Sidste Projekt Åbner senest oprettet projekt. Udvidede funktioner Giver mulighed for følgende: Omdøbe Projekt Ændre navn på projekterne. Importer Projekt Importere et projekt fra USB-nøgle til kontrolboksen Opdater Projektoversigt Opdaterer projektoversigten på kontrolboksen. Slette Projekt Ved at markere et af projekterne i listen ovenfor, er det mulig at slette projektet. Eksportere Projekt Her kan et markeret projekt eksporteres til en USB-nøgle. Åbn Projekt Her åbnes et markeret projekt. Nyt Projekt Her oprettes et nyt projekt. Er beskrevet tidligere i denne Quikguide. o Inspektions Menu Som knappen hedder ved projekt med rapporteringsstandard. Ved tryk på knappen vises følgende knapper i bunden af skærmen, hvis man blot står i hovedprojektet: Afslut Projekt Viser en samlet oversigt over projekter, som er gemt på kontrolboksen. Funktionerne i Projektoversigten er beskrevet tidligere. Strækninger Denne funktion giver mulighed for, at åbnet én af de oprettede strækninger, ved at markere én af strækningerne i strækningsoversigten og trykke på knappen Fortsæt. Desuden er der følgende muligheder: Slette strækning Ved at markere en af strækningerne i listen ovenfor, er det mulig at slette strækningen. Omdøbe Strækning Ændre navn på strækningerne. Ny Strækning Her oprettes en ny strækning. Ændret den 18. september

10 o Når der er valgt en åbne en aktuel strækning, er der følgende muligheder ved tryk på knappen Inspektions Menu : Afslut Strækning Denne funktion afslutter den aktuelle strækning. Herefter står man i hovedprojektet. Ved endnu et tryk på knappen (hvor der nu står Afslut Projekt ), kommer man tilbage til Projektoversigten, hvis funktioner er beskrevet ovenfor. Observations Liste Viser en oversigt over de observationer, som er oprettet på den aktuelle strækning. Her er der følgende muligheder: Slet markeret Observation Sletter markeret observation fra observationslisten. Rediger Observation Mulighed for at redigere markeret observation. Tilføj Observation Tilføjer observation til observationslisten. Hurtigvisning Viser et aktuelt billede af inspektionsrapporten, som den vil se ud i udskrevet form. Ved tryk på knappen Fuld Skærm maksimeres livebilledet. trykkes der på knappen igen, skiftet til standardvisning. Eksportering af projekt til USB-nøgle For at eksportere et projekt til en USB-nøgle gøres følgende: Tilslut en USB-nøgle i usb-indgangen i toppen af kontrolboksen. Gå herefter ind i projektoversigten. Marker det projekt som ønskes eksporteret, og tryk herefter på knappen Eksporter Projekt. Marker USB-nøglen i venstre kolonne og tryk derpå OK. Herefter begynder overførslen af projektet. Når der gives besked om, at overførslen er fuldført, kan USB-nøglen tages ud af kontrolboksen. Hvis ikke USB-nøglen kan ses i kolonne til venstre, kan man trykke på knappen Opdater. Ændret den 18. september

11 Grundlæggende systemindstillinger på kontrolboksen I oversigten over oprettede projekter kan man trykke på knappen Indstillinger, og skærmbilledet for systemindstillinger vises. Netværk bruges hvis ipek skal have adgang til kontrolboksen. Ved at markere? til venstre, vises der til højre en kort hjælpetekst til de fire underliggende symboler. Skærmtekst på optagelser, her ændres opsætning af tekst på optagelserne. Er beskrevet tidligere i Quikquiden. Software Info & Opdatering, her ses den aktuelle version af programmet på kontrolboksen. Ved tilslutning af netværkskabel i kontrolboksens top og efterfølgende tryk på knappen Software Opdatering, opdateres kontrolboksen med seneste programversion, som er frigivet af ipek. Tid og Sprog, her ændres sprog på kontrolboksen samt indstilling af dato og tid. Knappen Gendan Fabriksindstillinger gendanner kontrolboksens indstillinger, som de var, da man modtog kontrolboksen Ved tryk på knappen Kalibrering af Touch skærm, justeres touchskærmen. Bruges hvis markøren på skærmen bliver upræcis i forhold til, hvor man trykker på skærmen. Ændret den 18. september

12 Vedligeholdelse Alle kabler og ledninger skal kontrolleres for brud og skader inden ibrugtagning, og udskiftes hvis der konstateres skader Rørålen kontrolleres jævnligt for revner og brud, ved skader afkortes eller udskiftes rørålen af autoriseret reparatør Glas på kamera kontrolleres jævnligt for ridser eller brud, eventuelt udskiftning skal udføres af autoriseret reparatør. Stik kontrolleres og rengøres inden ibrugtagning. Efter endt inspektion skal udstyret rengøres efter følgende vejledning: Kontrolboks Hold altid kontrolboks fri for snavs, mudder og fugt. Rengøres med ren og tør klud. Hvis kontrolboksen ikke er hel tør, anbringes den i et lunt og tørt rum i mindst 24 timer. HUSK! Låget på kufferten skal være åbnet under tørring. Afmonter eventuelle kabler inden kontrolboksen lukkes. Stativet med rørålen Under indrulning holdes en våd klud om rørålen for at fjerne eventuelt snavs og mudder Rul hele ålen ind og brems den Rengør kamera med sæbevand og en blød børste Anlægget må ikke spules eller oversprøjtes, da det ikke er IP nomineret Reparation Alle reparationer skal udføres af autoriseret reparatør Reservedele Brug altid kun originale reservedele. Ændret den 18. september

Håndbog. MEMOplanner Mini. Varenummer: 402670. Rev A DK

Håndbog. MEMOplanner Mini. Varenummer: 402670. Rev A DK Håndbog MEMOplanner Mini Varenummer: 402670 Rev A DK 2 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Memoplanner 4 1.2 Beskrivelse af produktet Memoplanner 4 2 Sluk for Memoplanner 5 3 Memoplanner 7 3.1 Indhold 7 3.2 Oversigt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 1. Indholdsfortegnelse 2. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 4 2.1. Om denne brugervejledning... 4 2.2. Information og praktiske tips

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brug af talekommandoer med Dictus forudsætter at computeren har 32-bit dansk MS-Windows Vista eller Windows 7 installeret.

Brug af talekommandoer med Dictus forudsætter at computeren har 32-bit dansk MS-Windows Vista eller Windows 7 installeret. Hvad er Dictus? Dictus er det første danske program, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved at tale ind i en mikrofon. Dictus skriver teksten ved hjælp

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Fældetop WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Hanger Guiderør Montagestang Connector Montagegaffel Plastskærm 1 Håndtag Display Lyssensor Fire / manuel ned Stop / menuvalg Run / manuel op Antenne for modem

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Varmekamera Testo 875

Varmekamera Testo 875 Varmekamera Testo 875 Betjeningsvejledning version 1.0 For spørgsmål og hjælp ring 82 307 309 eller skriv til kontakt@lejetvarmekamera.dk Side 1 Introduktion Tak fordi du har valgt at leje et varmekamera!

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Transportabel Scanner og Læseenhed Brugervejledning - Oversættelse af Instrulog A/S. Freedom Scientific, Inc.

Transportabel Scanner og Læseenhed Brugervejledning - Oversættelse af Instrulog A/S. Freedom Scientific, Inc. Eye-Pal Ace Plus Transportabel Scanner og Læseenhed Brugervejledning - Oversættelse af Instrulog A/S Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com 440782-001 Revision B Freedom Scientific, Inc., 11800

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere