DSB leverer rejser med tog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB leverer rejser med tog."

Transkript

1 DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog 1 Gyldighed Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark med DSB og DSB S-tog a/s gælder disse betingelser for passagerer og deres bagage for rejse med tog og de transportmidler, DSB kan indsætte i stedet for tog. For billetter eller kort, der omfatter rejser med andet jernbaneselskab i Danmark, gælder det pågældende selskabs vilkår og regler for den del af rejsen, der foregår med det pågældende selskab. Ved køb af billet eller kort til rejse mellem Danmark og udlandet gælder "General Conditions of carriage" og de transporterende selskabers vilkår og rettigheder, herunder bestemmelser om benyttelse, tilbagebetaling, erstatning, godtgørelse for forsinkelse og DSB hæfter ikke yderligere herfor. Ved køb af billetter eller kort til rejser med tog udelukkende i udlandet gælder det transporterende selskabs vilkår og rettigheder. General Conditions of carriage kan findes på De transporterende selskaber fremgår af billet eller kort og DSB henviser til de enkelte selskabers hjemmesider for deres forretningsbetingelser Rejser med tog er i øvrigt omfattet af den til enhver tid gældende lov om jernbane, og Passagerrettighedsforordningen, EU Forordning 1371/2007 af 23. oktober 2007, For rejser med tog, der er en del af en pakkerejse, gælder lov om pakkerejser. 2 DSB s ydelse DSB leverer rejser med tog. DSB udgiver køreplaner og oplyser om togafgange og ændringer i køreplaner i brochurer og ved løbende information på stationer, via internetsiden og andre passende medier. Ændringer i køreplaner kan blandt andet forekomme i forbindelse med større planlagte sporarbejder. DSB kan løbende ændre på afgange, standsningssteder med videre. Det er passagerens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køreplanen. DSB bestræber sig på at overholde de ankomst- og afgangstider, der er angivet i køreplanen. Køreplanen kan indeholde særlige bestemmelser om benyttelse af visse tog, herunder eventuelt tillæg. DSB transporterer alle, der har gyldig billet eller kort. Passagererne må selv sørge for ind- og udstigning og medtagning af bagage med mere. DSB hjælper, så vidt det er muligt, den enkelte rejsende med ind- og udstigning eller at finde plads i toget. DSB kan i særlige tilfælde afvise passagerer til det enkelte tog, såfremt pladsforholdene betinger det. DSB kan udelukke personer fra transport uanset om de har gyldig billet hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er til gene for andre passagerer, togets personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger fra DSB s personale eller de anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte tog.

2 Den enkelte rejsende kan uden særskilt betaling medtage personlig bagage i kufferter, tasker eller lignende i det omfang, der er plads i toget. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm. Musikinstrumenter og ski kan dog medtages i det omfang, pladsforholdene efter togpersonalets skøn tillader det. Togets personale kan give nærmere anvisninger om placering af den medbragte bagage, cykler og barnevogne. For medbringning af cykler er fastsat særlige regler og priser. Pladsbillet betales særskilt. Cykler kan i øvrigt kun medbringes i det omfang, pladsforholdene tillader det. Barnevogne kan medtages uden særskilt betaling i det omfang, pladsforholdene tillader det. For enkelte tog kan DSB fastsætte, at barnevogne ikke kan medtages. Oplysninger om medtagning af cykler og barnevogne findes på dsb.dk. Hver betalende rejsende kan mod betaling medtage én hund. Små hunde og andre mindre husdyr, der under rejsen transporteres i en håndtaske eller lignende, kan medtages gratis. Passageren har selv ansvar for medbragt bagage med mere under rejsen og den skade, den måtte forvolde i forhold til DSB eller tredjemand, medmindre skaden kan tilregnes DSB. DSB orienterer om praktiske forhold på rejsen og andre tilsvarende serviceinformationer på og i brochurer. Informationer her er alene af orienterende art og træder ikke i stedet for disse forretningsbetingelser. Passageren er selv ansvarlig for valg af togafgang og skal ved valg af togafgang beregne rimelig tid til at kunne nå frem til sit bestemmelsessted eller til et eventuelt forbindelsessted. DSB opbevarer hittegods fra stationer og tog i op til 30 7 dage. Hittegods kan efterlyses på ved henvendelse til en station eller på telefon Ved forsendelse af hittegods kan DSB udover forsendelsesomkostningerne opkræve gebyr. 3 Billetter, kort og pladsbilletter 3.1 Rejser på DSB s net Billet og korts gyldighed fremgår af billet eller kort. Billet og kort må ikke overdrages til en anden person, når de lyder på navn, eller når rejsen er begyndt eller afsluttet. Enkeltbilletter er gyldige fra kl den dato, der står på billetten, til kl natten efter datoen. Klippekort og 1- og 2-klipsbilletter skal stemples inden du stiger på toget og er gyldige den dag, stemplingen udviser. DSB Pendlerkort er gyldige fra kl på 1. gyldighedsdag til klokken natten efter sidste gyldighedsdag Billet og kort giver ikke adgang til et bestemt tog, og DSB garanterer ikke en siddeplads. Til nogle tog kan der købes pladsbillet. Pladsbilletten giver adgang til en bestemt plads i et bestemt tog. Til nogle tog kan der kræves pladsbillet. Oplysninger herom fremgår af køreplanen.

3 DSB giver oplysninger om priser, rabatter, gebyrer og kontrolafgifter på Oplysning om gældende priser kan fås ved henvendelse til DSB. Der kan ikke foretages rejseafbrydelser på billet eller klippekort. 3.2 Benyttelse af rejsekort udstedt af Rejsekort A/S Rejsekort udstedt af Rejsekort A/S kan benyttes til betaling af rejser med DSB på nogle strækninger. Prisberegning foregår efter et særligt sæt af priser og afhænger foruden af rejsefrekvens af korttype, personlig, flex eller anonym, og kundetype, voksen, barn, pensionist, ung, cykel eller hund. Oplysninger om korttyper og principper for beregning af priser kan findes på dsb.dk. For beregning af en rejses pris kan anvendes Rejsekort kan også benyttes til rejse med andre trafikselskaber i overensstemmelse med det pågældende trafikselskabs forretningsbetingelser og rejseregler. Rejsekort personligt kan kun benyttes af den, det er udstedt til, og dennes medrejsende i overensstemmelse med det foretagne checkind. Rejsekort anonymt og rejsekort flex kan benyttes af ihændehaveren og dennes medrejsende i overensstemmelse med den foretagne check-ind. Ved check-ind accepterer kunden DSBs forretningsbetingelser og at rejsens pris beregnes i overensstemmelse med de priser og rabatter, der gælder for det benyttede kort, kundetype og rejse. Ved skift mellem tog, bus, metro og kombinationer heraf skal der foretages nye check-ind. Rejsen anses for afsluttet, når der foretages check-ud. Ved rejser med flere trafikselskaber beregnes prisen for den samlede rejse, såfremt transittiden ikke er overskredet. Ved check-ind opkræves der en forudbetaling som mistes, hvis der ikke foretages korrekt check-ud. På visse stationer findes der automater ( seoversigt på hvor der kan sættes penge in d på et rejsekort og hvor der kan ændres kundetype. Der kan også sættes penge ind på et rejsekort personligt og rejsekort flex på en tank-op aftale med DSB eller et andet trafikselskab, og i betjente salg Kundetype og kundeantal. Passageren er selv forpligtiget til at sikre, at der er foretaget check-ind med korrekt kundetype herunder kombinationer af kundetyper, og at der er det nødvendige beløb på rejsekortet til at dække forudbetaling. Kundetype og antal for et reksekort kan ændres og kontrolleres i rejsekortautomaterne i overensstemmelse med reglerne for den enkelte korttype. Ved rejser mellem Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland skal rejsekort anonymt opgraderes til "forhøjet pris". Det kan gøres i en rejsekortautomat, i en bus eller betjent salg. Uden den korrekte indstilling af forudbetaling anses benytteren som rejsende uden billet og kan opkræves kontrolafgift Check-ind og check-ud DSB er forpligtiget til at sikre, at der er brugbare check-ind og checkud standere på den enkelte station. Kan der ikke foretages check-ind eller check-ud på en stander, er passageren forpligtiget til at opsøge andre check- ind/check- ud muligheder på stationen. Passagerer, hunde og cykler, for hvem der ikke er foretaget gyldigt check-ind

4 betragtes som rejsende uden billet, og DSB kan opkræve kontrolafgift efter bestemmelserne i DSBs Forretningsbetingelser. Passageren er selv ansvarlig for at foretage korrekt check-ind og check-ud. Chec-ind og check-ud foretages ved at holde rejsekortet på det blå punkt på check-ind eller check-ud standeren.det kan kontrolleres, om der er foretaget korrekt check-ind ved at gentage check-ind. Viser displayet teksten "OK. Rejsekortet er allerede checket ind", er der checket korrekt ind. Fejlmeddelelser kan også vises på standerens display. Der kan kun foretages check-ind, hvis det nødvendige minimumsbeløb er til rådighed. Korrekt check-ud er foretaget, når displayet viser prisen på den afsluttede rejse. Der kan foretages kontrol af, om der er foretaget korrekt check-ud ved at checke ud igen. Viser displayet teksten "Fejl. Check ind mangler" er der checket korrrekt ud igen. Er der ikke checket korrekt ud, vises teksten "Læsefejl. Prøv igen". Hold rejsekortet hen på det blå punkt i displayet. Passagerer der ikke har foretaget gyldigt check-ud, anses ikke for at have gyldig billet til den pågældende rejse, og DSB kan opkræve kontrolafgift for den foretagne rejse Inddragelse eller spærring af Rejsekort DSB kan inddrage et rejsekort eller foranledige et rejsekort spærret i tilfælde af misbrug eller gentagne tilfælde af manglende check-ud. For rejsekort flex og rejsekort personligt gives der et forudgående varsel om spærring Opholdstid Der kan foretages ophold på rejsen på op til 30 minutter efter checkud, når der bliver checket ind i samme zone. Prisen beregnes derefter som prisen for en rejse. Er opholdet længere end 30 minutter, beregnes prisen for to enkelte rejser. Denne regel gælder uanset om der rejses videre med DSB eller et andet trafikselskab Maksimumtid Der er fastsat maksimumtider for, hvor lang tid der må gå fra første check-ind på en rejse til check-ud skal være foretaget afhængig af blandet andet den samlede rejses længde. Maksimumtiden er 4 timer ved rejser indenfor samme takstområde på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Midtjylland og 5 timer ved rejser indenfor samme takstområde i Nordjylland og Sydjylland. Ved regionale rejser mellem takstområderne øst for Storebælt (Sjælland og Lolland-Falster) er maksimumtiden 6 timer og ved regionale rejser mellem taktområderne vest for Storebælt (Fyn og Jylland) er maksimumtiden 8 timer. Ved rejser over Storebælt er maksimumtiden 12 timer. Hvis den fastsatte maksimumtid overskrides, betragtes det som manglende check-ud og DSB vil være berettiget til at opkræve kontrolafgift efter reglerne for manglende gyldig billet. DSB kan inddrage et rejsekort eller foranledige et rejsekort spærret i tilfælde af misbrug eller gentagne tilfælde af manglende check-ud. For rejsekort flex og rejsekort personligt gives der et forudgående varsel om spærring DSB 1` Rejsekort kan indstilles til DSB 1 på rejsekortautomater, og hos togpersonalet. Ved midlertidige indstillinger af rejsekortet til DSB 1`ophæves denne indstilling ved næste check-ind eller check-ud. Prisen for benyttelse af 1. klasse beregnes som et tillæg. Der skal også betales tillæg for børn, der i øvrigt rejser gratis.

5 Indbetaling på rejsekort Beløb der indbetales til et rejsekort skal være til rådighed på kortet, inden de kan benyttes. Der kan gå op til 4 timer fra indbetaling er foretaget til beløbet er til rådighed for rejse fra en DSB-station. For alle andre forhold gælder disse forretningsbetingelser og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem rejsekort, Rejseregler og DSBs Forretningsbetingelser, er det reglerne i DSB Forretningsbetingelser, der gælder. Klager over forhold ved rejser foretaget med rejsekort, rettes til det trafikselskab, rejsen er foretaget med. Er en rejse foretaget med flere trafikselskaber, kan der rettes henvendelse til et af de benyttede selskaber. Selskaberne afgør selv, hvem der skal behandle klagen. Et selskabs afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro Rejser indenfor et takstområde For lokale rejser inden for et takstområde gælder de pågældende takstområders eller trafikselskabers priser og rejseregler, herunder også regler om tilbagebetaling. Herudover gælder DSB s regler for salg, kontrol, forsinkelser m.v. 3.4 Billetsalg på stationer, internet m.v. Billetter og kort kan købes på DSB s stationer i disses åbningstider, i automater, på dsb.dk eller bestilles telefonisk og sendes med posten mod gebyr. Nogle billetter kan udelukkende købes på dsb.dk og nogle stationer fører et begrænset sortiment. Liste herover kan findes på Passageren skal ved modtagelsen af billet eller kort sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Når et billetsalg er lukket ved det pågældende togs afgang, skal billet på rejsedagen købes i en billetautomat. Kan billet til den samlede rejse ikke købes på den station, hvor rejsen begynder, må passageren købe billet til den nærmeste station, hvor den ønskede billet kan købes. DSB tilbyder for nogle billettyper billetkøb på mobiltelefon via SMS eller App. Disse billetter skal være modtager og læsbare inden rejsen påbegyndes og umiddelbart kunne forevises ved kontrol. En mobilbillet er kun gyldig på det telefonnummer, hvortil den er bestilt.der er fastsat særlige handlesbetingelser for køb af mobilbilletter.er det ikke muligt at købe den ønskede billet via mobiltelefonen, eksempelvis på grund af manglende telefondækning skal der uanset årsagen hertil købes en billet i automat eller betjent billetsalg. DSB tilbyder for nogle billettyper køb af print-selv billet. Print-selv billet på papir eller skærm skal sammen med den valgte ID vises ved billetkontrol. Hvis billetten vises på skærm, skal skærmen være så stor, at billetten i sin helhed umiddelbart kan aflæses, og billettens 2D barcode kan scannes. 3.5 Billetsalg i tog Billet kan ikke købes i toget 3.6 Tilbagebetaling af ubenyttede billetter og kort DSB giver i visse tilfælde mulighed for at få tilbagebetalt ubenyttede billetter eller kort mod gebyr på 40 kr. Tilbagebetaling kan kun finde sted mod forevisning af original billet og bortkomne eller stjålne

6 billetter tilbagebetales ikke. For delvis benyttede periodekort kan der ske en reduceret tilbagebetaling for den periode, kortet ikke ønskes benyttet. Tilbagebetalingen beregnes på grundlag af kortets pris med fradrag af dobbelt ordinær billetpris for den pågældende strækning pr. dag for de første tre dage og herefter 5 % af det restbeløb der er tilbage efter tre dage. Tilbagebetaling sker mod gebyr på 40 kr. Delvist benyttede DSB 10-turskort tilbagebetales med fradrag af ordinær billetpris for de foretagne rejser. Tilbagebetaling sker mod gebyr på 40 kr. Delvist benyttede bus-tog årskort tilbagebetales efter særlige regler. For kort med en gyldighed på 6 måneder foretages ingen tilbagebetaling efter 39 dages gyldighed og helårskort foretages ingen tilbagebetaling efter 6 måneder og 39 dages gyldighed. Tilbagebetaling sker mod gebyr på 40 kr. Uddannelseskort og HypercardUngdomskort kan delvis tilbagebetales, hvis der er mere end 30 dages gyldighed tilbage. Tilbagebetaling sker mod gebyr på kr DSB WildCard tilbagebetales ikke. For billetter købt på gælder særlige regler, der oplyses ved købet. DSB kan fastsætte særlige regler for tilbagebetaling for billetformer på elektroniske medier, herunder at der ikke kan finde tilbagebetaling sted. For billetter med særlige benyttelsesregler kan DSB fastsætte særlige tilbagebetalingsregler, herunder at billetten ikke kan tilbagebetales. Yderligere oplysninger om regler og fremgangsmåden ved tilbagebetaling findes på 4 Kontrol af billetter og kort, kontrolafgifter og rykkerregler 4.1 Kontrol af billetter og kort Passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldig billet eller kort, der opbevares under hele rejsen. DSB accepterer kun billet eller kort, der vises i umiddelbar tilknytning til personalets anmodning herom. Klippekort samt 1- og 2-klipsbillet skal være stemplet, inden rejsen begyndes, for at være gyldig til den aktuelle rejse. Passageren skal selv kontrollere, at afstemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) på billet eller kort er korrekt. Billetter på mobiltelefon skal være modtaget og læsbare inden rejsen påbegyndes og umiddelbart kunne forevises ved billetkontrol. Efterfølgende visning eksempelvis på grund af manglende strøm accepteres ikke. Print-Selv billet på papir eller skærm skal sammen med det valgte ID vises ved billetkontrol. Hvis billetten vises på skærm, skal skærmen være så stor, at billetten i sin helhed umiddelbart kan aflæses, og billettens 2D barcode scannes.

7 Billetter og kort inddrages ved misbrug, herunder ved ubeføjede ændringer. En passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal på forlangende af DSB s personale opgive sit fulde navn, adresse og fødselsdag og -år samt legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument med foto. Passageren får udstedt en kontrolafgift. Passageren skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift samt legitimere sig som beskrevet ovenfor. DSB kan kontrollere oplysninger i CPRregisteret. 4.2 Kontrolafgifter Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Kontrolafgiften er samtidig billet til rejsen til den DSB eller DSB S-togsstation station, passageren oplyser. Fremgangsmåden ved betaling fremgår af den udstedte kontrolafgift. Som passager uden gyldig billet eller kort betragtes også passagerer, der benytter kort med spærretid (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, og kunder, der rejser på rabatterede billetter på afgange, som billetten ikke er gyldig til. Børn, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 375 kr. Denne regel gælder også for hunde. For cykler, herunder cykler der medtages i spærrede tidsrum, betales 100 kr. Passagerer, der forsøger at unddrage sig kontrol, forsøger at anvende ugyldig billet eller kort eller nægter at vise billet eller kort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. pr. voksen passager, 375 kr. pr. barn og hund og 100 kr. pr. cykel. DSB kan nedsætte kontrolafgiften til kr. 125 mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende. Passagerer der er tilmeldt Glemt-kort ordningen og ved kontrol ikke kan forevise deres kort kan ved at identificere sig med CPRnummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekortets gyldighedsområde. 4.3 Salg på kredit og kontrolafgifter For billetter og kort solgt på kredit samt kontrolafgifter gælder følgende rykkerprocedure og gebyrer: Hvis der indgås en afdragsordning, kan DSB opkræve et gebyr på 40 kr. pr. afdrag. Hvis der må erindres om betaling, kan DSB opkræve et ekspeditions-gebyr på 100 kr. pr. brev. Betales beløbet ikke efter 2. rykker, overgives fordringen til inddrivelse via SKAT

8 Inddrivelsesenheden. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT Inddrivelsesenheden sig et gebyr. Dette gebyr tillægges gælden. På baggrund af tilføjelsen til fogedretsprotokollen eller ved misligholdelse af betalingsaftaler registreres passageren i RKI Kredit Information A/S. 4 Kontrol af billetter og kort, indbetalinsgkort inkl gebyr, kontrolafgifter samt salg på kredit 4.1 Kontrol af billetter og kort Passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldig billet eller kort, der opbevares under hele rejsen. DSB accepterer kun billet eller kort, der vises i umiddelbar tilknytning til personalets anmodning herom. Klippekort samt 1- og 2-klipsbillet skal være stemplet, inden rejsen begyndes, for at være gyldig til den aktuelle rejse. Passageren skal selv kontrollere, at afstemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) på billet eller kort er korrekt. Billetter og kort inddrages ved misbrug, herunder ved ubeføjede ændringer. En passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal på forlangende af DSB s personale opgive sit fulde navn, adresse og fødselsdag og -år samt legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument med foto. Passageren får udstedt et indbetalingskort inkl. gebyr på 125 kr. Passageren skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift samt legitimere sig som beskrevet ovenfor. Nægter passageren at modtage indbetalingskortet, kan passageren sættes af toget. Passageren har ikke krav på tilbagebetaling af eventuel allerede foretaget betaling. 4.2 Kontrol i DSB tog (ikke S-tog) Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, får udstedt et indbetalingskort inkl. gebyr. Indbetalingskortet er samtidig billet til rejse på Standard med DSB tog inkl. S-tog til den station, passageren oplyser. Betalingsbetingelser fremgår af indbetalingskortet. Passagerer der har fået/får et indbetalingskort inkl. gebyr inden for 12 løbende måneder fra det sidste udstedte indbetalingskort vil få tilsendt en kontrolafgift fra DSB Kundecenter. Kontrolafgiften udgør forskellen mellem billetprisen inkl. gebyr på indbetalingskortet og kontrolafgiften. Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne, 375 kr. for et barn og en hund og 100 kr. for en cykel. Passagerer, der træffes uden gyldigt periodekort, kan få eftergivet billetprisen på indbetalingskortet mod betaling af selve gebyret. Indbetalingskortet skal indenfor 14 dage vises på en betjent station sammen med gyldigt periodekort til samme strækning. Øvrige henvendelser om indbetalingskort/kontrolafgifter skal ske til: DSB Kundecenter Postboks Taastrup

9 Tlf Mail: DSB kan i øvrigt som betingelse for eftergivelse af kontrolafgift opkræve et ekspeditions-gebyr på 120 kr. 4.3 Kontrol i S-tog I disse tog er der stikprøvevis billetkontrol. Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Kontrolafgiften er samtidig billet til rejsen til den station, passageren oplyser. Den billet udstedes kun til en station på en S-togstrækning. Som passager uden gyldig billet eller kort betragtes også passagerer, der benytter kort med spærretid (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid. Børn, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 375 kr. Denne regel gælder også for hunde. For cykler, herunder cykler der medtages i spærrede tidsrum, betales 100 kr. Passagerer, der træffes uden gyldigt periodekort, kan få eftergivet kontrolafgiften mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Kontrolafgiften skal indenfor 14 dage, sammen med kopi af gyldigt periodekort sendes til: DSB Kundecenter Postboks Taastrup. Tlf Mail: DSB kan i øvrigt som betingelse for eftergivelse af kontrolafgift opkræve et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Begynder rejsen fra en perron, hvor der er opsat tidsstemplingsmaskiner, skal billetten tidsstemples for at være gyldig, hvis billetten ikke er tidsstemplet ved købet. Passageren skal selv kontrollere, at hele afstemplingen er korrekt. Passagerer, der forsøger at unddrager sig kontrol, forsøger at anvende ugyldig billet eller kort eller nægter at vise billet eller kort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. pr. voksen passager, 375 kr. pr. barn og hund og 100 kr. pr. cykel.

10 4.4 Salg på kredit og kontrolafgifter For billetter og kort solgt på kredit samt kontrolafgifter gælder følgende rykkerprocedure og gebyrer: Hvis der indgås en afdragsordning, kan DSB opkræve et gebyr på 40 kr. pr. afdrag. Hvis der må erindres om betaling, kan DSB opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. brev. Betales beløbet ikke efter 1. rykker, overgives fordringen til inddrivelse via SKAT Inddrivelsesenheden. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT Inddrivelsesenheden sig et gebyr. Dette gebyr tillægges gælden. På baggrund af tilføjelsen til fogedretsprotokollen eller ved misligholdelse af betalingsaftaler registreres passageren i RKI Kredit Information A/S. 5 Forsinkelser 5.1 I Danmark Bestemmelserne i denne paragraf har kun gyldighed for rejser i Danmark med DSB tog inkl. S-tog. Ved forsinkelser søger DSB at reducere forsinkelsen og generne for passagererne. Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen. Tilbagebetalingen sker uden gebyr. Bestemmelsen om tilbagebetaling er kun gældende, såfremt billetten er omfattet helt eller delvist af DSB s takstkompetence. Hvis DSB ikke inden for rimelig tid og maksimalt inden for en time har sørget for videre transport, dækker DSB passagerens rimelige omkostninger til videre transport til den station i Danmark, hvortil passageren har billet eller kort. Ved vurderingen af, hvad der er rimelig tid, lægger DSB til grund, at DSB med al fornøden energi og uden ophold søger at tilvejebringe videre transport for alle de passagerer, der er ramt af den pågældende forsinkelse. Passageren skal indhente udtrykkeligt tilsagn fra DSB s personale til de dispositioner, der træffes af passageren med henblik på videre transport som beskrevet ovenfor. Passageren er i øvrigt under alle omstændigheder forpligtet til at minimere omkostningerne til erstatningsbefordringen. Forsinkelser kan medføre, at forbindelse med andet tog ikke opnås. I vurderingen af, om en forbindelse skal afvente et forsinket tog, inddrager DSB, hvor lang ventetid der vil være til den næste forbindelse på den pågældende strækning.

11 Hvis ventetiden er over 1 time, eller det er sidste forbindelse på strækningen den pågældende dag, vil DSB som hovedregel sikre forbindelse eller tilbyde erstatningsbefordring til den station i Danmark, hvortil passageren har billet eller kort. DSB dækker ikke passagerens omkostninger til videre transport, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden for DSB s kontrol, så som ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, offentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold. DSB yder rejsetidsgaranti. Mulighederne og vilkårene herfor er udførligt beskrevet i særskilt brochure og kan også ses på Ved rejser med flere selskaber gælder reglerne for erstatning i Passagerrettighedsforordningen. I de tilfælde udbetales beløb under 30 kr ikke. Ved internationale rejser med internationale tog yder DSB godtgørelse for forsinkelser i overensstemmelse med General Conditions of Carrigage. DSB yder ikke anden eller yderligere erstatning end ovenfor nævnt som følge af forsinkelser. Klager til DSB i anledning af forsinkelsen kan rettes til nærmeste station eller sendes til DSB, jf I Øresundstrafikken Ved rejser på Øresundsbillet eller -kort mellem Hovedstadsregionen og Skåne gælder bestemmelserne i 5.1. I de tilfælde, hvor forsinkelsen er opstået på svensk strækning, gælder dog Skånetrafikens resegaranti. 6 Erstatning for skade på personer og bagage. DSB erstatter skader på passagerer, for hvem der ikke på grund af tjenesteforhold til jernbanevirksomheden eller infrastrukturforvalteren gælder særlige erstatningsregler, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. DSB kan udbetale et forskudsbeløb i tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst efter reglerne i Passagerrettighedsforordningen. DSB erstatter endvidere skader på og tab af genstande, som passageren medfører som håndbagage, hvis skaden er følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. Erstatning for disse skader kan med virkning fra 1. januar 2014 ikke overstige kr. for hver passager. Erstatningsbeløbet reguleres hvert år pr. 1. januar. Transportministeren bekendtgør, hvilke reguleringer der skal finde sted. Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvirket til skaden. Erstatningen kan endvidere nedsættes og i særlige tilfælde bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. For handicappedes hjælpemidler er ingen begrænsninger i erstatningsbeløbet, såfremt DSB er ansvarlig for hel eller delvis beskadigelse af hjælpemidlet DSB s erstatningsansvar er i øvrigt omfattet af lov om jernbane, passagerrettighedsforordningen og Erstatningsansvarsloven

12 Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. 7 Reklamationer Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til DSB s personale i tog eller på stationer, kan sendes til DSB Kundecenter, Postboks 363, 2630 Taastrup. Klagen skal være kommet frem til DSB senest 14 dage efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af kopi af original stemplet billet eller kort. Inden for 14 dage efter klagens modtagelse kvitterer DSB for modtagelsen af klagen og oplyser om dens videre behandling. DSB er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro og klager kan også rettes til Ankenævnet. Fremgangsmåde og betingelser findes på ankenævnets hjemmeside eller fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til ankenævnet. Ankenævnet kan opkræve gebyr for behandling af en klage. 8 Ikrafttræden og bekendtgørelse Forretningsbetingelserne træder i kraft 8. november1. januar Samtidig bortfalder DSB forretningsbetingelser af Forretningsbetingelser udleveres gratis ved henvendelse til DSB og DSB s billetsalg på stationerne. København, den 8. november15. december

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået Forretningsbetingelser Gyldig fra 8. november 2012 DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog 1 Gyldighed Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra den 9. december 2012 Velkommen som kunde i DSB Øresund Vi kombinerer erfaring og nytænkning for at kunne levere kundeorienteret, stabil og sikker togdrift. Gennem vores

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0323 Klageren: XX 3400 Hillerød Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse.

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Arriva Vil du vide mere?

Arriva Vil du vide mere? Arriva Vil du vide mere? Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser Indhold Hvor er Arriva Togs kundeservicekoncept gældende?... side 4 Arriva leverer rejser med tog... side 4 information... side

Læs mere

ARRIVA VIL DU VIDE MERE?

ARRIVA VIL DU VIDE MERE? ARRIVA VIL DU VIDE MERE? Gyldig fra 17. januar 2016 VORES KUNDE- SERVICEKONCEPT OG FORRETNINGS- BETINGELSER INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?... SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0039 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Arriva Vil du vide mere?

Arriva Vil du vide mere? Arriva Vil du vide mere? Gyldig fra 19. januar 2014 Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser 32 INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?...SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED TOG...SIDE

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0021 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0130 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0275 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB Øresund CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0137 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0009 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende sms-billet. Kunne ikke købes via telefonregningen.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende sms-billet. Kunne ikke købes via telefonregningen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0268 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB S-tog A/S CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0031 Klageren: XX 1363 KBH K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0223 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0070 Klageren: XX 4652 Hårlev Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse

Læs mere

Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0126 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kompensation for taxaregning på 871 kr. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0114 Klageren: XX 3700 Rønne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Cvr nummer: 21 26 38 34

Cvr nummer: 21 26 38 34 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0063 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Tilbagebetaling af kr. Delvist ubenyttet årskort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Tilbagebetaling af kr. Delvist ubenyttet årskort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0147 Klageren: XX Indklagede: DSB Klagen vedrører: Tilbagebetaling af 8.000 kr. Delvist ubenyttet årskort. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer á 100 kr. Blev kontrolafgiften udstedt til rette vedkommende?

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer á 100 kr. Blev kontrolafgiften udstedt til rette vedkommende? AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0059 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0106 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., grundet manglende SMS-billet.

Kontrolafgift på 750 kr., grundet manglende SMS-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0055 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. PBS havde spærret betalingskort

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. PBS havde spærret betalingskort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0278 Klageren: XX Indklagede: Arriva Tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. PBS havde spærret betalingskort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser

Rejsekort kortbestemmelser kortbestemmelser Gældende fra 23. september 2009 Version 4.8 Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelsernes gyldighed...2 1...2 1.1 Hvad er et rejsekort...2 1.2 Kortudsteder...2 1.3 Rejseregler og priser...2

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0077 Klageren: XX 6500 Vojens Indklagede: DSB Fjern og Regionaltog. Klagen vedrører: Taxaregning på 800 kr. som ønskes godtgjort. Ankenævnets

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0239 Klageren: Indklagede: XX 1762 København v DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ikke forevist billet. Kontrolafgift 750 kr. + 100 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0105 Klageren: XX 2400 KBH NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr.

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0210 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 K. Klagen vedrører: 2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0194 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refusion af taxaregning 700 kr. grundet tognedbrud. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0121 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden.

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0202 Klageren: Indklagede: XX 2100 København ø DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0065 Klageren: Indklagede: XX 3300 Frederiksværk DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på sms-billet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på sms-billet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0217 Klageren: XX 3400 Hillerød Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0106 Klageren: Indklagede: XX 2942 Skodsborg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0362 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0164 Klageren: XX 4600 Køge Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at han kunne medtage en ven i metroen gratis på sin fødselsdag.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at han kunne medtage en ven i metroen gratis på sin fødselsdag. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0117 Klageren: XX på vegne af YY 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0138 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0368 Klageren: Indklagede: XX 1439 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at hun kunne rejse gratis på sin fødselsdag i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at hun kunne rejse gratis på sin fødselsdag i metroen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0133 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Erstatning for køb af nye flybilletter i anledning af forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for køb af nye flybilletter i anledning af forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0032 Klageren: XX Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for køb af nye flybilletter i anledning af forsinkelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0095 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer,

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0403 Klageren: Indklagede: XX 2300 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet.

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0204 Klageren: Indklagede: XX 4792 Askeby Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0266 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren anvendte et klippekort fra 1996, som var blevet udfaset i 2006.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren anvendte et klippekort fra 1996, som var blevet udfaset i 2006. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0023 Klageren: XX 4160 Herlufmagle Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0015 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Klageren kunne ikke finde en klippemaskine på Forum st.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Klageren kunne ikke finde en klippemaskine på Forum st. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0125 Klageren: XX England Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om var fyldt 16 år.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om var fyldt 16 år. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0419 Klageren: X på vegne sønnen Y 6760 Ribe Indklagede: Arriva CVRnummer: 18429101 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0332 Klageren: XX 7800 Struer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Godtgørelse af taxaregning på 552 kr. Ankenævnets

Læs mere

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen.

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0010 Klageren: XX 3550 Slangerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere