Fra serien : Set Nedefra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra serien : Set Nedefra"

Transkript

1 Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, Når livet slutter INDLEDNING For endnu engang at understrege hensigten med min serie Set Nedefra, vil jeg indledningsvis gentage, at målsætningen er at skrive det ned, som optager mig her og nu i skrivende stund. Således ud fra hvor jeg er netop nu, og det uanset hvad der officielt er in p.t. Således også et opgør med den professionelle og officielle meningsdannende kulturkreds. --- Det er desuden en klar hensigt, at påvirke andre som jeg selv, skal vi kalde os vor tids almue, til netop at tage fat og selv skrive på tilsvarende måde. Desuden at efterlade meninger og betragtninger til mine efterkommere. Det ville jeg nemlig have ønsket mine forældre og bedsteforældre havde gjort. Det savner jeg meget i dag, for bedre at kunne forstå en helhed omkring min familie, min egen person og de påvirkninger der har præget mig. -- Således ikke mindst til mine efterkommere, børn, børnebørn etc. --- Det er så også min bevæggrund til lige netop at skrive om et så vanskeligt emne, -- som min egen død. Døden er så vanskelig at tale om i vor kultur. Men i min alder har der efterhånden været rigelig mange begravelser omkring mig. Nu vil jeg lukke munder op omkring min egen situation -- når livet slutter. --- Og det medens jeg stadig har et meget godt helbred, trods mine p.t. 72 år. Men livet kan slutte før man forventer, og det gælder jo hele livet igennem, ikke kun betinget af alder. --- Der er kun et hårs-bredde mellem liv og død. Der er meget at ordne når et mennesker dør. Det er en stor opgave for den eller de efterladte. Begravelsen foregår for de fleste på en af Folkekirkens kirkegårde. Det er kun få steder og måske alene i nogle af de største byer, at der er kommunale gravpladser. Jeg har været med til en bisættelse i en sådan sammenhæng. Her var der et stort kapel og en sal med orgel og klaver. Denne sal kunne således anvendes til såvel en kirkelig handling, som en hvilken som helst anden form. -- Der var lige vilkår, også prismæssigt. -- I skrivende stund er netop oplyst, at et gravsted nu må påregnes at komme til at koste omkring 50 % mere end hidtil. Døden har en pris. Der bliver tjent på den. Det er i almindelighed således en tradition, at begravelser udføres fra en kirke, med en præst og ud fra kirkelige ritualer og traditioner. Det må endda være en meget høj procentdel, antagelig højere en landsprocenten af medlemmer i Folkekirken. Også ikke medlemmer kan mod betaling få en kirkelig begravelse eller bisættelse, hvis præsten tillader det og får sin betaling herfor, til trods for, at præster er statsligt aflønnet. Og så kommer min egen oplevelse heraf. Jeg har i mange år reageret på, at en kirkelig begravelse mere er at tale om Gud og at dyrke det guddommelige. Den gøres til forkyndelse. Det er sjældent den afdøde får meget mere omtale ved en sådan kirkelig handling, end navns nævnelse og nogle få ord på måske et par minutter. --- Det gør jeg op med. --- Ved et selskab sad jeg engang ved siden af en præst. Vi kom til at tale om emnet. Præsten forklarede mig, at det vigtigste tidspunkt for en forkyndelse om Gud, netop var når mennesker var i sorg. Da lytter mennesker mest lød forklaringen. --- Det svar øgede mit ubehag ved den kirkelige handling.

2 Side 2. Det står nu klart for mig, at jeg ønsker noget andet ved min afgang fra livet. I mange år har jeg nøjedes med at sige til mine nærmeste, at hvis en præst begynder at læse op af gl. testamente ved min begravelse, så vil jeg banke på låget fra min kiste. --- Men nu tager jeg endnu mere afstand. Jeg siger rent ud, at jeg vil ikke finde mig i, at min død skal misbruges til at sikre præsternes eget job, og udnytte min afgang fra livet til alene at tænke på deres eget ve og vel. --- Mit liv har været et menneskeliv, og dette menneskeliv skal være temaet ved min død. --- Jeg er ikke længere medlem af Folkekirken. Det betyder at en begravelse er ret kostbar, blot ved at skulle købe et gravsted. Hertil at man som sådan ikke har nogen ret til adgang til kirkelige bygninger. Hvis et ikke medlem skal i kirkens kapel, trods køb af en gravplads til måske dobbelt pris, så koster det alene p.t ,- kr. i mit sogn. Det er tilmed et kapel, hvor man må påregne, at flere andre døde ligger i deres kister. Der er ingen plads til en stille stund for de efterladte, og for således at tage en afsked der, og slet ikke mulighed for at sidde ned. En adgang til kirken, for at få bedre muligheder for en værdighed, det kan man købe sig til, men det koster mange tusinde kroner, og skal trods det være med rengøring efterfølgende. Alt dette til trods for, at jeg har været medlem af Folkekirken i næsten 70 år, og dermed har betalt ind til Folkekirkens store formue. Jeg kalder det uværdigt, og ser det yderligere som et grundlag for en foragt af en kirke, der dyrker egne interesser, og ikke kender til værdighed, men samtidig har et monopol på gravsteder, med nogle enkelte undtagelser i de større byer. Næstekærlighed er blot noget man siger, men ikke forstår at udvise, og endelig syntes jeg det er en udnyttelse af et monopol, som jeg savner det statslige monopoltilsyn tager sig af. --- Min holdning er, at der hvor kirken ikke kan byde f.eks. et kapel med mulighed for værdighed, da at stille kirkerummet til rådighed vederlagsfrit. -- Men nej det vil man ikke i mit sogn, som så mange andre og måske generelt. --- Da jeg meldte mig ud at Folkekirken, oplevede jeg virkelig hvor ussel og simpel et tankesæt der kendetegner Folkekirken. Det var for mig en ny oplevelse og erkendelse, som nu er med til at sige, min død skal være for mennesker, om menneskelivet, og ikke for at dyrke kirkens og præsternes egne interesser. Men sagen er altså, at som ikke medlem af Folkekirken, da kan man ikke påregne at få stillet lokaler til rådighed til en værdig afskedsstund. I mit lokale sogn har man den tradition at leje lokaler ud, f.eks. til sammenkomst efter en begravelse. Man har dog det krav, at det ikke kan lade sig gøre, hvis grundlaget herfor strider imod Folkekirkens eget grundlag. Igen en fastlåst verden. Ingen mulighed for at gøre noget andet end det Folkekirken står for. Jeg henviser i øvrigt til mine emner omkring Folkekirken og Teologiske fortolkninger fra serien Set Nedefra, herunder det håndjern, Præsteløftet, som teologer må tilslutte sig med underskrift, for at blive præster. --- Jeg vil f.eks. også gerne have gjort op med de tre skovlfulde jord ved en begravelse og bisættelse. Som det hedder Af jord er du kommet, til jord skal du blive, men af jorden skal du igen opstå. Således alene et indhold fra gl. testamente, baseret på skabelsen og genopstandelsen. Det var Luthers opfattelse for 500 år siden. Han vidste ikke bedre. Men vi ved bedre. Vi blev ikke skabt at en håndfuld jord, og det døde legeme vil ikke opstå på den yderste dag. Vi ved at vi er et produkt af en udvikling, fra det encellede væsen og frem til det vi nu er som mennesker. -- En del af en evolution. Det skal ikke glemmes og ikke undlades omtalt, end ikke ved min død, at jeg har været tilknyttet Folkekirken, og i store dele af mit liv haft tiltro til det kristne budskab. Men efter at have læst teologi, netop at opleve en virkelig falskhed af format i forkyndelsen. Jeg er blevet undervist af professorer fra et af landets teologiske universiteter, og af den indsigt jeg fik, lærte jeg at forstå, at ingen teolog med hånden på sin egen faglighed, kan gøre og sige det man gør, og slet ikke omkring gl. testamente. --- Men det skal tilføjes, at jeg bestemt ikke kan undlade at tænke tanken om og have opmærksomhed på, at der ude i himmelrummet eller på anden vis, findes eksistens eller liv af en højere dimension end vi mennesker på jorden. At livet eksistere er for mig til stadighed en forundring, der kan sende tanker langt omkring. ---

3 Side Og så går jeg videre. Mit ønske er at blive begravet. Det er således mit udgangspunkt p.t. Men kremering er dog en tanke der bevæger sig i mig. --- Men derudover er min umiddelbare oplevelse, at jeg ved min død ønsker at skabe mindst mulig ulejlighed. Jeg har ikke levet et liv hvor jeg har oplevet megen værdighed og anerkendelse. Når mennesker dør, tilpasses situationen hurtigt. -- Derfor siger jeg det sådan, at det skal blot overstås, og så erkendes at være sådan. -- Egentlig tror jeg, at jeg gerne vil dø alene, hvis jeg skulle blive alvorligt syg. Havde det været en mulighed, da også selv at have klaret alt det praktiske efterfølgende. Men en grav skal graves. Mit lig skal bæres, og jorden skal igen kastes over min kiste. -- Det kan dog gøres enklere med en urne. --- Men et ønske kan jeg have, at der må gro levende planter på min grav. Det kan mit bo nok bekoste og så måske en fredningsperiode, hvor kirkegården sørger for at holde mit gravsted. Det er vel en tanke der bygger på min inderste oplevelse af, at hvad jeg ikke blev brugt til i livet, det kan jeg måske bruges til i døden, nemlig at rådne og give næring til et kredsløb, og således i princippet til de levende planter i den efterfølgende fredningsperiode. Erfaringer gennem livet viser hvor lidt vi i vor kultur besøger vore dødes grave. Sådan vil det også blive for min grav. --- Et billede på livets tomhed. Jeg har og er opdraget med en opmærksomhed på det at leve som menneske. Jeg har skrevet om mine opfattelser herom i artiklen fra serien Set Nedefra der hedder at være menneske. Jeg indleder her med ordene min mor sagde. Det skal henvise til, at jeg forsøger at viderebringe intentioner fra generation til generation, i håb om at mine efterkommere vil bygge videre på emnet. Hver generation har sit liv og sine livsvilkår. Jeg håber at denne intention kan finde opmærksomhed. Det er jo alene ud fra mine muligheder, derfor også udtrykket set nedefra. Men det er ikke anerkendt, at vi almindelige mennesker gør det. Det ligger ikke i tidens kultur at respektere det. Min hensigt er, at hver enkelt menneske giver sig tid hertil, og danner sin egen opfattelse. --- Mit liv og livsanskuelser er uden betydning, -- andre sætter normerne. -- Så jeg ønsker egentlig blot, at når livet slutter da at blive bragt bort på lettest mulig måde. --- For det er som udtrykt i en salme ved min mors begravelse, hvor det hedder : Det er altings skæbne på ondt og godt, det er hvad vi selv ved om stort og småt. At som dage kommer og svinder hen, bli r der af det hele kun støv igen. Et andet element er, at der ligger dybe traditioner om, at der efter en begravelse eller bisættelse er en mindesammenkomst. --- Denne form har også ændret sig gennem tiden. Når jeg husker tilbage til min barndom og ungdomsår, så var disse sammenkomster virkelig præget at minder fra de enkelte deltagere. Det kunne være på det gode eller det mindre gode. Netop som elementer fra et menneskeliv. --- Allerede dengang dannede jeg den opfattelse, at der af ethvert menneskes liv kan være elementer vi andre kan tage med os i eget liv. Jeg dannede mig den lille lommefilosofi at mene, at vil man livet, kan alt fra livet bruges. Men tiderne har forandret sig. I de sidste årtier har jeg oplevet en ændring heri. Det forekommer mig sådan, at man blot gør det for traditionens skyld. Form og stil er ændret på en måde så jeg ved min død godt kunne undvære den handling. Heraf affødes således et endeligt standpunkt ved min død. Når mit liv nu ikke har opfyldt det behov jeg har haft til virke og til at påvirke, til den værdighed og respekt jeg har haft behov for i livet, da at markere min skuffelse og protest heraf, ved at ønske en markant udtalt form, når jeg dør. Vor kultur skrider. Vi mister fodfæste. Vi har ikke kunnet klare den store udfordring der er væltet ind over os. Vi er i splid med os selv, bl.a. omkring det der har væltet os. Det har næppe været begrundet i vor egen kulturelle fattigdom, men mere i, at vi ikke har nået at udvikle kulturen til de store forandringer. Det er i øvrigt min grundlæggende holdning, at grænser mellem lande ikke er tilfældige, og at vi mangler at udvise ikke blot forståelse herfor, men også respekt for det. Hvorfor f.eks. grænser mellem de skandinaviske lande, med så ringe forskel i vort kulturgrundlag. Men flere hundrede års udvikling i den sammenhæng, har således gjort, at det skulle være sådan. --- Og det har vi vel alle det godt med. --- End ikke den lille kulturforskel har vi set anden udvej i, -- end at opdele os. ---

4 Side 4. Og så er der nu kommet helt andre kulturforskelle ind, af en så betydelig forskel, at det er uden sammenligning. --- Og det er blevet os der må tilpasse os. Vi er et rige der er i splid med os selv. Sagt fra Martin A. Hansens Løgneren : Ethvert rige der ligger i splid med sig selv ligger øde. --- Desuden sat op mod, at vi hver eneste dag konfronteres med skyderi og drab. Det minder mig om en Westernfilm, hvor der var sat en dusør på en person, død eller levende. Det blev sagt sådan : Der hvor livet ingen værd har --- der har døden en pris. --- Hvad gør man så hver især. Uden mulighed for at blive hørt og påvirke tingenes tilstand, men blot se på, -- at andre gør det. Vi er ukritiske overfor vort eget system. --- Har jeg da andet at gøre, end at markere mig stærkt på anden vis? --- Min konklusion er således, at min reaktion på alt det ovenstående må være følgende: Der hvor jeg dør jeg skal blot lægges i en kiste og overlades til en bedemand. Bedemanden skal sørge for at jeg føres direkte til en gravet grav. Vælger jeg inden da at lade mig kremere, vil det blive enklere. Men pointen er, at der ikke skal være nogen højtidelighed eller sammenkomst ved min død. --- Når der så ud fra nuværende betragtning om en begravelse er foretaget jordpåkastelse, så kan bedemanden sende en sms til et nærmere angivet familiemedlem om, at nu er det sådan. --- Jeg erkender det med en urne er noget enklere. --- Sådan mener jeg det vil være bedst for mig og det liv jeg har haft. Jeg formåede ikke det jeg gerne ville og for meget i livet har skuffet mig. Bl.a. fra mennesker jeg viste tillid. Men nu kan jeg med en stærk handling gøre opmærksom på, at der var noget jeg ville, men måske ikke formåede, eller ikke fik mulighed for, eller ikke blev hørt i. Hensigten er at sende et signal om, at tænke mere over alting i livet. --- Et nøgleord kan være begrebet dannelse, her udtrykt med et citat af forfatteren Goldschmith, der har formuleret det sådan : Ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til at være opmærksom. -- Måske kunne det bidrage til styrkelse af den kulturelle udvikling --- En tanke, en drøm og et ønske ---. Men så står der tilbage en anden dimension. Det er den dimension hvor jeg selv i levende live gerne ville foretage begravelser for mennesker med de samme livsopfattelser som jeg selv giver udtryk for, eller som med samme intensitet har sine personlige opfattelser. Der er ingen facitliste på det rette menneskeliv. Men min respekt og værdighed står til de mennesker, der tænker, vurdere og danner idealer om livet. Således ikke mindst de der som jeg, gerne vil se en bevægelse i almene traditioner omkring vort livs afslutning, når livet slutter. En sådan begravelsesceremoni vil naturligt få et indhold præget af den afdøde og dennes familie. Det er som en forudsætning, at de efterladte respektere, at den afdødes begravelse bliver i denne ånd. Derfor har jeg lyst til at tænke en sådan situation igennem. Men da jeg ikke har en konkret situation at hægte et forslag på, da at bruge min egen person til denne egen tænkte situation. Det vil så naturligt blive ud fra de intentioner jeg fra serien Set Nedefra har udtrykt omkring Jysk Humanisme. Det betyder bl.a., at sammenhængen med familiens traditioner, og måske tilsvarende omkring den afdødes fortid, vises med en værdighed for, at det kristne grundlag kan have været en del af livet. Slægt efter slægt har gennem århundreder haft sådanne traditioner. Men handlingen vil dog blive præget af et muligt opgør eller revision heraf. I min egen verden vil det være naturligt at erkende min mindre værdige opvækst i et lille samfund. Det kan være svært at gå dybere heri i denne sammenhæng. Men det er netop et udgangspunkt der fik afgørende indvirkning på mit liv. I virkeligheden har jeg først nu i en alder af 72 år fundet årsag og sammenhæng, og kan da tilføje den dobbelthed der ligger heri, trods alt at kende hertil. På den ene side en skuffelse over årsagen og den påvirkning det gav, men på den anden side glæden ved at nå at kende sammenhængen. -- Således også for mine børn, for min opvækst og dens følger har fulgt mig gennem livet.

5 Side 5. Der skal en central dimension med fra det grundlag jeg har kaldt Jysk Humanisme. Jeg er opvokset i et stærkt kirkeligt orienteret hjem, og har gennem en stor del af liver haft en tilknytning til det kristne grundlag. Desuden en erkendelse af en varieret vandring gennem mange år ud af og ind i kirken, indtil jeg bl.a. via Folkeuniversitetet læste teolog gennem flere år. Da lærte jeg at forstå at den teologiske viden i dag, er så langt videre end det Lutherske grundlag Folkekirken bygger på. Siden har jeg været helt afklaret med min udmeldelse heraf. Men som minde om den mellemliggende periode, kunne det for dele af indholdet være relevant at erindre det ved at synge St. Blichers : Hulde engel du min barndomsven, tro ledsager i de svundne dage ---. Men blot som en historisk erindring, -- ikke som gældende i dag. --- Nu med udgangspunkt i menneskelivet. Vi må og skal standse op omkring det emne. Jeg en meget optaget af vore digtere fra 17 og 1800-tallet. Det er for mig vor kulturs egentlige vugge, eller rettere det der fulgte efter vuggen, der hvor vi begynder at gå. Det var en anden tid at leve i, men mennesket var ikke anderledes end nu. Derfor må der godt ud over tale om menneskelivet også blive sunget sange fra den tid og frem til nu, --- men helst i samme ånd. Som eksempler på mulige sange i den ånd jeg forestiller mig kan nævnes : Om mennesket i livet og samfundet : Inger Christensens : Et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok --. N. F. S. Grundtvig : Et jævnt og muntert virksomt liv --. : Moders navn er en himmelsk lyd --. : Jeg gik mig ud en sommerdag at høre --. B. S. Ingemann : Til sagn og eventyr --. Piet Hein : Du skal plante et træ --. Ambrosius Stub : Hvad vindes på verdens vidtløftige hav --. (evt. uden vers 6) (Evt. læse Verden er et flyvesand, og /eller Jeg lever vel fornøjet ) Kim Larsen : Om lidt bliver her stille --. (Evt. til fælles afsked) Og om vort land : Johs. V. Jensens : Hvor smiler fager den danske kyst ---. (Evt. blot enkelte vers) H. C. Andersens : I Danmark er jeg født ---. : Jylland mellem tvende have ---. Valdemar Rørdams : Danmark, i tusind år ---. L. C. Nielsens : Jeg ser de bøgelyse øer ---. Chr. Winthers : Her gad jeg bo og bygge ---. (Evt. blot enkelte vers) --- Og meget mere kunne føjes til Men altså tanker, drømme og ønsker Men lad min død blot være det jeg har tegnet billedet af i det forud omtalte afsnit. --- Jørgen Olsen (2011) APPENDIX : Af Ambrosius Stub : Verden er et flyvesand Sandet blinder os vort øje Sandet volder foden møje Til vi når det faste land. Jeg lever vel fornøjet, Foruden store ting Min fod er ubemøjet, Og fri fra høje spring Ved jorden er jeg født, Ved jorden har jeg brød Alt vel og nok, jeg nøjes dermed, indtil min død.

6 Side 6. Fra serien : Set Nedefra kan nævnes flere supplerende materialer, der evt. kan give bidrag til en videre udvikling af betragtninger : (med henvisning til ) I serien ligger der nogle kortfattede biografier om bl.a. Grundtvig, Søren Kierkegaard, St. Blicher, B. S. Ingemann, H.C. Andersen, Ambrosius Stub m.fl. Ligeledes i samme serie artikler som : Om At være menneske. Om Mental udvikling, -- og at have det godt, Om Jysk Humanisme, Om det sensitive menneske, Om At spise efter blodtype, Om Landdistrikternes fremtid, Om Folkekirkens Liv, Om teologiske betragtninger m.m.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord Indhold 10 14 24 Indledning Kapitel 1 Kapitel 2 En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen 34 42 52 58 64 Praktik Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Bedemanden Kister og urner

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

At sige ordentligt FARVEL

At sige ordentligt FARVEL AFSKED AF LENE ØSTERGAARD At sige ordentligt FARVEL Folkekirken Kirkelige bisættelser og begravelser indeholder, hvad mange pårørende betragter som en nødvendig afsked med den afdøde. En præst har gennem

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

Dimissionstale lørdag den 28. juni 2014

Dimissionstale lørdag den 28. juni 2014 Dato: 30. juni 2014 Udarbejdet af: MV Bilag nr.: Dimissionstale lørdag den 28. juni 2014 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Hver sommer har jeg altid været glad for at gå igennem reolen for at finde de nye bøger,

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere