It-sikkerhedstekst ST9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-sikkerhedstekst ST9"

Transkript

1 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015

2 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO) har ikke nogen entydig definition eller betydning. Det kan dække over mange forskellige typer af løsninger. Nogle typer af SSO betegnes også som "Silent log in" (lydløst login). Generelt kan man dog sige, at betegnelsen SSO bruges om løsninger, hvor man i login-processen mindsker det antal gange, brugeren skal foretage login i traditionel forstand. For at forklare dette nærmere er det en fordel først at klarlægge forskellen mellem følgende begreber: 1. Handlingen: at foretage login 2. Tilstanden: at være logget på 3. Handlingen: at foretage log-ud 4. Tilstanden: at være logget af 5. Tilstanden: at adgangen til data er lukket effektivt 1(a). Når en bruger skal foretage login på et it-system (i traditionel forstand), sker det ved, at brugeren afgiver noget, som kun brugeren er i besiddelse af, fx en adgangskode, og dernæst klikker på en login-knap på it-systemets brugergrænseflade, eller trykker på Enter-tasten. 1(b). Brugeren kan i nogle tilfælde foretage login blot ved fx at klikke på en knap (uden at afgive oplysninger så som adgangskode). Eksempler på dette følger senere i teksten. 2. Brugeren er logget på it-systemet, når brugeren har foretaget et succesfuldt login ved metoden beskrevet i 1(a) eller 1(b), og der er etableret adgang til at hente, inddatere eller slette data i it-systemet. 3. Brugeren foretager log-ud, når brugeren nedlægger den etablerede adgang til at kunne hente, inddatere eller slette data i it-systemet. Det sker typisk ved, at brugeren klikker på en log-udknap på it-systemet brugergrænseflade. 4. Brugeren er logget af it-systemet, når adgangen til at kunne hente, inddatere eller slette data er nedlagt. 5. Brugeren har lukket adgangen til data effektivt, når brugeren er logget ud, og det er sikret, at kun brugeren selv kan genetablere/genåbne adgangen til data. Det vil sige, når en genåbning af adgangen til data kræver, at der foretages et login som beskrevet i 1(a) - ikke 1 (B). Det kan måske virke underligt, at tilstanden i punkt 5 (at adgangen til data er lukket effektivt) ikke er det samme som tilstanden i punkt 4 (at være logget af). Det er en problemstilling, som er særlig relevant i SSO-miljøer, og som forklares i den følgende tekst. 1

3 Scenarie A Følgende figurer viser sekvenser af handlinger fra brugerens side og tilstande i systemer. Figurerne skal læses fra venstre mod højre. Når to handlinger/tilstande er forbundet med en pil, symboliserer det, at den første handling/tilstand automatisk afstedkommer den næste - uden yderligere interaktion fra brugerens side. Figur 1 viser et SSO-miljø, hvor brugeren foretager et login ved at afgive en adgangskode til et itsystem. Brugerens handling har den konsekvens, at brugeren efterfølgende er logget på 3 systemer - selv om brugeren kun har afgivet adgangskoden én gang og til ét system. Figur 1 Det login, som system X foretager på system Y og Z, behøver ikke at indebære nogen udveksling af adgangskode. Typisk sker det ved at system X bekræfter over for system Y og Z, at brugeren aktuelt er logget på system X. Figur 2 viser samme SSO-miljø som figur 1, men nu vil brugeren gerne foretage log-ud. Brugeren foretager et log-ud på ét af systemerne. Handlingen har den konsekvens, at brugeren efterfølgende er logget af alle 3 systemer - selv om brugeren kun har bedt om at blive logget af én gang og på ét system. Figur 2 Dette SSO-miljø begrænser altså det antal gange, brugeren skal foretage login og log-ud. Sådanne SSO-miljøer anvendes typisk internt i virksomheder, hvor medarbejderne har brug for en nem adgang til mange forskellige it-systemer. 2

4 Scenarie B Figur 3 viser en anden type SSO-miljø, hvor brugeren foretager et login ved at afgive en adgangskode. Efterfølgende kan brugeren foretage login på et andet system blot ved at klikke på en knap (uden at skulle afgive adgangskode). Figur 3 Dette SSO virker kun den ene vej, altså kun hvis brugeren starter med at logge på system X. Hvis brugeren starter med at logge på system Y, er det ikke muligt efterfølgende at logge på system X uden afgivelse af adgangskode. Figur 4 viser samme SSO-miljø som i figur 3, men nu vil brugeren gerne foretage log-ud. Brugeren foretager log-ud på det ene system, men i modsætning til scenariet i figur 2 bliver brugeren ikke nødvendigvis logget ud på det andet system. Brugerens log-ud kan have forskellig effekt afhængig af, hvilket system brugeren foretager log-ud på. Figur 4 I dette scenarie er det uklart, hvad der skal til for at foretage login efter at have foretaget et logud. Kræver det afgivelse af adgangskoden eller blot et nyt klik på knappen? Afhænger det af, hvor eller hvordan log-ud blev foretaget? Er situationen anderledes, hvis knappen er utilgængelig (applikation/browser er lukket), eller kan man stadig foretage login ved et klik på knappen, blot man finder frem til den samme applikation/url (internetadresse), hvor knappen er placeret? I dette SSO-miljø kan det være svært for brugeren at gennemskue, om adgangen til data er lukket effektivt, fordi det ikke umiddelbart har noget at gøre med at være logget af. 3

5 Scenarie C Figur 5 viser et SSO-miljø, der har en del lighedspunkter med scenarie B, men set fra brugerens synspunkt kan det fremstå meget anderledes. I dette tilfælde er det valgt at beskrive scenariet ved hjælp af web-sider med knapper, fordi brugeren udelukkende tilgår systemerne via websider. Figur 5 Ligesom i scenarie B får brugeren adgang til et nyt system uden at skulle afgive sin adgangskode. Til forskel fra Scenarie B er der her ikke tale om, at brugeren blot klikker på en knap på system X. Brugeren tilgår selv et helt andet system (Y) og initierer selv et nyt login på system Y. Desuden er der ingen forskel på, hvor brugeren starter med at logge på, så dette SSO vil virke uanset, om brugeren først logger på system X, Y eller Z. Når brugeren er logget på ét af systemerne (X, Y eller Z), er der ikke umiddelbart noget, der fortæller brugeren, at andre systemer kan tilgås uden brug af adgangskode. Systemerne er autonome i forhold til hinanden, selv om de indgår i samme SSO-miljø. Det indebærer, at det enkelte system, fx Y, ikke behøver at kende til eksistensen af de to andre systemer (X, Z). Log-ud kan ske i hvert af de tre systemer uafhængigt af de andre systemer. Afhængigt af hvordan log-ud implementeres, kan det fx have den effekt, at der sker log-ud på alle systemer eller, at der kun sker log-ud på det enkelte system. I dette SSO-miljø er det (ligesom i scenarie B) svært for brugeren at gennemskue, hvornår adgangen til data i et system er lukket effektivt, fordi det ikke umiddelbart har noget at gøre med at være logget af det enkelte system. 4

6 Vejledning af brugeren Når det er svært for brugeren at gennemskue, hvad der skal til, før adgangen til data er lukket effektivt, er det en nærliggende tanke, at brugeren skal vejledes til at udføre de rigtige handlinger. Men det kan være en udfordring. Et SSO-miljø kan inkludere forskellige serviceudbydere, forskellige dataansvarlige, forskellige systemer og brugere med forskelligt niveau af it-kompetencer. Det kan være en udfordring eller helt umuligt at lave en vejledning, som alle serviceudbyderne og dataansvarlige er enige om, som kan forstås af alle brugerne, og som samtidig passer til alle systemerne. Den dataansvarliges ansvar De udfordringer, som brugeren står over for i SSO-miljøet, kan udgøre en risiko for den dataansvarlige. Den dataansvarlige skal blandt andet træffe sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab 1. Dette ansvar ændres/overføres ikke, blot fordi et itsystem bliver omfattet af et SSO-miljø. Hvis brugeren fx ikke kan sørge for, at adgangen til data er lukket effektivt, kan det indebære en risiko for uvedkommendes adgang til at se og ændre i data. Den dataansvarliges ansvar for at beskytte data ender ikke ved det punkt, hvor der er etableret en adgang til data. Den dataansvarlige skal sikre, at adgangen til data kan lukkes effektivt. Hvis en medarbejder ansat hos en dataansvarlig behandler personoplysninger for den dataansvarlige, er det også den dataansvarliges ansvar at sikre, at adgangen til data bliver lukket effektivt. Hvis en medarbejder ansat hos en databehandler behandler personoplysninger for en dataansvarlig, vil den dataansvarlige også i denne situation have ansvaret for at sikre, at adgangen til data bliver lukket effektivt. Brugerens og den dataansvarliges risici Hvis det er uklart, hvornår adgangen til data er lukket effektivt, indebærer det en risiko for, at uvedkommende får adgang til at hente, inddatere eller slette data. Når der er tale om et SSOmiljø, kan det forøge risikoen, fordi en sikkerhedsbrist her kan påvirke adgangen til flere systemer i stedet for kun ét system. Eksempler på udfordringer og risici: Et klik på en knap, hvor der står "log-ud", medfører log-ud, og brugeren informeres om, at han/hun nu er logget af, men brugeren er ikke logget af alle systemer i SSO-miljøet. o Risiko: Brugeren udfører ikke de handlinger, som er nødvendige, før adgangen til data er lukket effektivt på alle systemer. Et klik på en knap, hvor der står "log-ud", medfører log-ud, og brugeren informeres om, at han/hun nu er logget af. Hvis brugeren umiddelbart efter foretager login på ét af systemerne under SSO, så kræves der ikke afgivelse af adgangskode. o Risiko: Brugeren udfører ikke de handlinger, som er nødvendige, før adgangen til data er lukket effektivt på alle systemer. 1 Uddrag af persondatalovens 41, stk. 3 5

7 Brugeren bevæger sig rundt i en applikation og kommer derfor væk fra det sted, hvor logud-knappen befinder sig. Brugeren kan ikke finde tilbage igen. o Risiko: Brugeren har svært ved at foretage ordentligt log-ud og vælger i stedet at lukke applikationen, men det sikrer ikke, at adgangen til data er lukket effektivt. Det er uklart for brugeren, om lukning af applikation, browser eller browserfaneblad (uden brug af log-ud-knap) vil være tilstrækkeligt til sikring af, at adgangen til data er lukket effektivt. o Risiko: Brugeren vælger måske én af disse løsninger (frem for brug af log-ud-knap), fordi de er nemme, og fordi det i andre systemer har en effekt svarene til log-ud. Brugeren indretter dermed ikke sine handlinger efter den reelle risiko i det konkrete system. Det er uklart for brugeren, om sessions-timeout er tilstrækkeligt til sikring af, at adgangen til data er lukket effektivt. o Risiko: Brugeren kan ikke vurdere risikoen ved at glemme eller undlade at foretage log-ud, og indretter ikke sine handlinger efter den reelle risiko. Vejledningen til lukning af adgang er kompliceret, tager lang tid at følge, eller er ikke tilpasset brugerens it-kompetencer. o Risiko: Brugeren kan ikke huske vejledningen fra gang til gang, og finder den besværlig/tidskrævende at følge. Brugeren vælger i stedet at gøre det, som instinktivt virker rigtigt, og dette sikrer ikke, at adgangen til data er lukket effektivt. Vejledningen til lukning af adgang vises kun på tidspunktet for login, men ikke ved log-ud. Når der senere skal foretages log-ud, har brugeren glemt vejledningen eller kan ikke fremfinde den. o Risiko: Brugeren kan ikke huske vejledningen og udfører derfor ikke de nødvendige handlinger til sikring af, at adgangen til data er lukket effektivt. Der tilføjes nye systemer til SSO-miljøet, hvorved det samme login nu giver adgang til mere. Det sker uden brugerens viden. o Risiko: Før tilføjelsen af nye systemer til SSO-miljøet var det måske mindre kritisk, om adgangen til data var lukket effektivt, når brugeren forlader computeren. Brugeren er ikke er klar over, at der er tilføjet nye systemer, og bliver måske heller ikke klar over det under login, fordi de nye systemer ikke benyttes. Brugerens handlinger følger ikke med udviklingen, fordi brugeren ikke er klar over, at risikoen er forøget ved, at hans/hendes login nu giver adgang til flere data. 6

8 God praksis Udfordringerne, som denne tekst har givet eksempler på, kan løses på flere måder og ofte i en kombination af systemets indretning og vejledning til brugeren. Man skal dog være opmærksom på begrænsninger. Brugeren kan have begrænsede it-kompetencer, som gør det svært for dem at følge tekniske vejledninger. Desuden kan en meget besværlig log-ud-proces medføre, at brugeren i frustration eller på grund af tidspres undlader at følge vejledningen. Derfor er det særligt relevant at se på indretningen af systemet med fokus på at gøre det nemt for brugeren at beskytte data uden at skulle følge lange, komplicerede vejledninger. Nedenstående punkter er relevante at overveje for den dataansvarlige og for dem, der udvikler SSO-løsninger. Punkterne dækker ikke alt, som kan være relevant i forhold til SSO-løsninger, idet der fokuseres på de problematikker, som er beskrevet i denne tekst. 1. Log-ud tænkes ind i systemerne fra starten. Hvis ikke det sker, kan en senere tilpasning af systemerne betyde store omkostninger. Denne situation kan gøre det fristende at løse problemet på en billigere måde, nemlig udelukkende ved vejledning af brugeren. Men, som beskrevet, kan det være utilstrækkeligt at løse alle udfordringerne ved at vejlede brugeren. 2. Alle parter, som kommer til at anvende samme SSO-miljø, aftaler fra starten, hvem der har ansvaret for at udvikle og implementere et log-ud, som sikrer, at adgangen til data er lukket effektivt, og som dækker hele SSO-miljøet. Et fælles sikkert log-ud. 3. Det er altid tydeligt for brugeren, hvis der siden sidste login er sket ændringer til SSOmiljøet og dermed en ændring i risikoen ved, at adgangen til data ikke er lukket effektivt. Det kan fx ske ved at: Brugeren får besked, hvis der siden sidste login er tilføjet et nyt system til SSOmiljøet, således at samme login nu giver adgang til flere fortrolige/følsomme data, eller brugeren aktivt skal tilvælge, hvilke systemer et login skal give adgang til. 4. Den dataansvarlige gør det nemt for brugeren at sikre effektiv lukning af adgang til data. Det indbefatter: At gøre det tydeligt for brugerne, hvilke data/systemer der er etableret adgang til. At gøre det tydeligt (visuelt) for brugerne, hvornår adgangen til data er lukket effektivt og, hvornår den ikke er. 5. Systemerne afstemmes til forventningerne. Brugerens forventninger skal helst passe til virkeligheden. Hvis brugerne forventer, at handlingen "at foretage log-ud" er ensbetydende med, at man efterfølgende har en tilstand, hvor adgangen til data er lukket effektivt, så bør et klik på "log-ud" også have denne forventede effekt. Alternativt bør log-ud-knappen hedde noget andet. 6. Log-ud-knap er altid tilgængelig og nem at finde, så længe brugeren ikke er logget af. 7. Systemerne indrettes således, at brugeren, uden at følge vejledninger, nemt og intuitivt kan sikre, at adgangen til data er lukket effektivt. 7

9 8. Hvis indretning af systemerne ikke er tilstrækkelig, og det er nødvendigt med en vejledning af brugeren, så bør følgende sikres: Vejledningen er kort og klar. Vejledningen indeholder ikke begreber eller forklaringer, som er vanskelige at forstå. Vejledningen gives/vises på det rigtige sted og på det relevante tidspunkt, fx at en vejledning om lukning af adgang til data vises, når brugeren foretager log-ud. Vejledningen vises på en sådan måde, at brugeren ikke kan undgå at se den, uafhængigt af hvordan systemet benyttes. Vejledningen tilpasses alle brugernes it-kompetencer. Der er kun én vejledning, og hvis den følges, vil det resultere i, at adgangen til data er lukket effektivt, uanset hvilke systemer brugeren har benyttet, mens brugeren var logget på. 9. Systemerne indrettes, så der er taget højde for, at brugeren kan glemme at foretage logud. Som minimum ved følgende tiltag: Der er automatisk timeout på sessionen, hvorved en rimelig kort periodes inaktivitet fra brugers side resulterer i, at adgangen til data er lukket effektivt. Lukning af applikation/browser (uden brug af log-ud-knap) bør resultere i, at adgangen til data er lukket effektivt. Hvis ikke det er tilfældet, bør sessionens automatiske time-out sikre, at en rimelig kort periodes inaktivitet fra brugers side resulterer i, at adgangen til data er lukket effektivt. 10. Behovet for at kunne spærre adgange i SSO-miljøet er tænkt ind fra starten. Følgende kan være relevant at vurdere: Skal det være muligt at spærre den samlede adgang til alle systemer i SSO-miljøet, og hvem skal kunne udføre det? Skal det være muligt at spærre individuelle adgange i SSO-miljøet, og hvem skal kunne udføre det? Det er især relevant ved flere dataansvarlige i samme SSOmiljø. Hvis ikke adgange kan spærres individuelt, hvad kan konsekvensen så være, ved fx sikkerhedsbrister på enkelte systemer eller eksponeret adgangskode, med videre? Det kan skabe en interessekonflikt, hvis fx en sikkerhedsbrist opstår på ét system, mens brugeren er dybt afhængig af et andet system og derfor ikke ønsker at spærre den samlede adgang. Hvordan instrueres brugeren i spærring af adgang ved fx sikkerhedsbrister eller eksponeret adgangskode, med videre? Det er uheldigt, hvis kun den samlede adgang kan spærres, og én dataansvarlig instruerer brugeren til at spærre adgangen ved sikkerhedsbrist, mens en anden dataansvarlig giver en konfliktende instruks. (+45)

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST11

It-sikkerhedstekst ST11 It-sikkerhedstekst ST11 Fælles login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST11 Version 1 September 2016 Fælles login Udtrykket "Login" anvendes om den proces, der giver

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST7

It-sikkerhedstekst ST7 It-sikkerhedstekst ST7 Overdragelse af faktorer ved udstedelse af et personligt login til en identificeret fysisk Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST7 Version 1 Februar

Læs mere

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Side 1 af 8 7. november 2012 Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Dette dokument beskriver en politik for timeout af brugersessioner i den fællesoffentlige føderation, der er obligatorisk

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST3

It-sikkerhedstekst ST3 It-sikkerhedstekst ST3 Sletning af personoplysninger Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST3 Version 1 September 2014 Sletning af personoplysninger Når en dataansvarlig

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST12

It-sikkerhedstekst ST12 It-sikkerhedstekst ST12 Krypteret dataudveksling via websider set fra brugerens synsvinkel Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST12 Version 1 November 2016 Browserens

Læs mere

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Side 1 af 2 Forside / Erhverv / Personaleadministration / Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Opdateret: 06.05.15 Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Vandforsyning brugermanual: Indhold

Vandforsyning brugermanual: Indhold Vandforsyning brugermanual: Indhold Vandforsyning brugermanual:... 1 Indberetter:... 2 Log-in:... 2 Forsiden:... 2 Borings-, og indtagsanvendelser:... 3 Edit anvendelser:... 4 Tilknyttet boringer og indtag:...

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING

Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af problemstillingen... 3 2. Overladelse af persondata... 3 2.1. Behandlingshjemmel... 3 2.2. Dataansvar... 4 2.3. Databehandlerinstruks...

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Tilladelsen gives på følgende vilkår: Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sendt til: amgros@amgros.dk og cch@amgros.dk 6. april 2016 Vedrørende anmeldelse af behandlingen "Behandling af ESPD dokumentation" Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST1

It-sikkerhedstekst ST1 It-sikkerhedstekst ST1 Flere faktorer i login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST1 Version 1 Juli 2014 Flere faktorer i login Når en person skal foretage login på

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De Danske

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Skolekom Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Skolekom...4 UNI Login...4 Start Skolekom...4 Dit skrivebord...5 Din mailadresse...6 Opgave 1: Skriv

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Behandlingsrelationsservicen NSP Behandlingsrelationsservice REFHOST LPR Lokal Database Jævnlig opdatering Ydelser Sikrede NOTUS Sygesikringssystemet Side 1 af 9 Version Dato Ansvarlig

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST10

It-sikkerhedstekst ST10 It-sikkerhedstekst ST10 Beskyttelse af login imod forsøg på at gætte adgangsgivende faktorer Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST10 Version 1 Maj 2016 Beskyttelse af

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Skolelinks

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Skolelinks EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Skolelinks Manual version 1.0 Indhold Hvad er EasyIQ Skolelinks?... 2 Hvordan bruges Skolelinks i EasyIQ ConnectAnywhere?... 2 Adgang til Skolelinks websitet... 3 Skolelinks

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De Danske

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Guide til EG's kundeportal Indhold

Guide til EG's kundeportal Indhold Guide til EG's kundeportal Indhold 1 EG's kundeportal... 2 1.1 Log ind... 2 2 Oversigt... 3 2.1 Filtrer... 3 2.2 Gem filter... 3 2.3 Opgavevisning med filter... 3 2.4 Slette eller ændre navn på filter...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere