Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013."

Transkript

1 Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/ DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen, hvor tre hovedoplægsholdere og seks øvrige oplægsholdere i seminarer uddyber emnet. Sidste frist for tilmelding er d. 30. september. Elektronisk tilmelding sker til DANSKE ÆLDRERÅD via dette link til hjemmesiden: https://docs.google.com/forms/d/1stjshd60pjjvjlvoryx83_bqljw1mb7lsnbpacllufy/viewform 1. oktober nærmer sig! Temaet for FN s internationale ældredag: Ældres ønsker til fremtiden (sekretariatets oversættelse). På engelsk har temaet følgende titel: The Future We Want: What Older Persons are Saying.. Ældreråd er meget velkomne til at orientere sekretariatet om arrangementer i 2013 (gerne i form af en PDF- fil), så lægger vi det på hjemmesiden - skriv til: aeldreraad.dk DANSKE ÆLDRERÅD har fået ny hjemmeside Hjemmesideadressen til den nye hjemmeside er den samme som altid, altså: aeldreraad.dk/ Af tekniske årsager er den gamle hjemmeside aktiv kort tid endnu, og I kan derfor risikere at komme til at åbne den, hvis I søger på DANSKE ÆLDRERÅD i Google. Vi lagt link til den nye hjemmeside på forsiden af den gamle. NB: Nogle af jer vil måske opleve, at I ikke kommer over på den nye hjemmeside, hvis I klikker på linket på forsiden af den gamle. Det løser I ved at slette jeres søgehistorik i browseren. Har I brug for hjælp til at gøre dette, er I velkomne til at skrive til Henriette i sekretariatet på aeldreraad.dk. Vi er stadig er i gang med at finpudse hjemmesiden, så bær over med eventuelle små fejl og mangler og giv os meget gerne besked, hvis I opdager noget. DANSKE ÆLDRERÅD er kommet på Finansloven i 2014 DANSKE ÆLDRERÅD er bevilget et fast årligt driftstilskud på 1 mio. kr. i henhold til Finanslovens Spørgsmål og svar om valg til ældreråd Tidspunkt for valget. Er der krav om, at valg til ældreråd skal finde sted samme dag som kommunalvalget? Svar: Nej loven siger kun, at valg skal finde sted mindst hvert fjerde år. Ældreråd og kommunalbestyrelse skal blive enige om valgdatoen. Er der regler for navnerækkefølgen på stemmesedlen? Svar: De fleste spørgsmål afklares ud fra de regler, der gælder om valg til kommunalbestyrelsen, hér i en bekendtgørelse om stemmesedler, Bekg. nr 994 af 12/08/2013. Bekendtgørelsen siger om rækkefølgen, at kandidaternes navne anføres med fornavne eller forbogstaver først. Ved valg til ældreråd må rådet og kommunalbestyrelsen blive enige om rækkefølgen af navne på stemmesedlen. Er fredsvalg godt? Svar: Nej, fredsvalg må absolut undgås, fordi det svækker ældrerådets posistion. Kommunalbestyrelsen har et ansvar for og en forpligtelse til at medvirke til at skaffe kandidater til valget.

2 Hvis der er opstillet det antal kandidater, der kan vælges fra det ene af fem valgdistrikter i en kommune, skal valget så aflyses i dette distrikt? Svar: Nej, valget gennemføres i alle distrikter. Ellers ville det betyde, at vælgerne i dette valgdistrikt ikke kunne vælge at stemme på en kandidat fra en af de øvrige fire distrikter. Skal en kandidat til ældrerådet have dansk indfødsret? Svar: Nej, kandidater skal blot have fast bopæl i kommunen og være fyldt 60 år for at være valgbare til ældrerådet. Det fremgår af retssikkerhedsloven 31, stk. 2. Hvem afholder udgifter i forbindelse med afholdelse af valget? Svar: Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til valget, idet kommunen årligt modtager en kompensation via bloktilskuddet til drift af et ældreråd og til afholdelse af valg. Hvilken vejledning om ældrerådsvalg er gældende? Svar: Vejledning nr. 40 af 19.maj 2011, som ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. LO Faglige Seniorer gør i sit seneste nyhedsbrev opmærksom på de kommende valg til ældrerådene. PÅ DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under menupunkt Vidensbank, finder du Ældrerådsvalg 2013, hvor der findes flere oplysninger om valget. Temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer DANSKE ÆLDRERÅD gennemfører fem temadage i uge 5 og 6, i perioden fra 27. januar til 10. februar Program forventes udsendt i begyndelsen af december Ældrerådet skal høres, hvis kommunen laver en mad- og måltidspolitik for ældre Socialstyrelsen har for nylig offentliggjort en national handleplan og en implementeringsmodel for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboliger. Handleplanen indeholder en række konkrete anbefalinger og opfordrer bl.a. kommunerne til at lave en mad- og måltidspolitik for ældre. Anbefalingerne er skrevet i et tilgængeligt sprog og understøttes af oplysninger om undersøgelsesresultater. I alt 48 sider. Link til Socialstyrelsens hjemmeside: og- sundhed/mad- og- maltider- 1/handlingsplan- for- maltider- og- ernaering Aarhus Ældreråd har medvirket til reglerne for forsikring af frivillige i Aarhus Vedhæftet denne mail findes en kort beskrivelse af, hvilke situationer, der er forsikringsdækkede for frivillige, der er registrerede hos frivilligkoordinatoren i Sundhed og Omsorg. Ældrerådet har bidraget til udformningen af pjecen. KL har offentliggjort et udspil til socialpolitik På side 13 i udspillet fremgår følgende: Det er sagt mange gange før, at borgeren skal i centrum nu skal det være tydeligt, ikke bare i ord, men også i handling. Det kræver fælles mål, tværfaglige kompetencer og metoder, samarbejde på tværs og et opgør med kassetænkning. Det forudsætter, at kommunalbestyrelsen arbejder på tværs og imødegår faglige og organisatoriske siloer. Kommunalbestyrelsen skal skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsningen for borgerne, både her og nu, men også i forhold til de langsigtede mål og resultater. Den enkelte kommunalbestyrelse skal insistere på helhed og sammenhæng på tværs af den kommunale organisering med mulighed for også at omprioritere økonomisk. Læs hele udspillet ved link fra denne side: service/

3 Enlig eller samlevende? Social- og Integrationsministeriets har udgivet en pjece med beskrivelse af, hvornår modtagere af folkepension og førtidspension betragtes som enlige eller samlevende. Pjecen forklarer, hvad man må, og hvad man ikke må, når man modtager ydelser som enlig. Pjecen forklarer også, hvilke rettigheder man som borger har i forbindelse med mødet med kommunen eller Udbetaling Danmark, og når det skal vurderes, om man er enlig eller samlevende. Pjecen er vedhæftet denne mail til orientering. Sagsbehandlingstiden for klager til det sociale nævn Ankestyrelsen har offentliggjort statistikken for 2012, og det er nedslående læsning: De sociale nævns gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager var i ,9 uger. I 2011 tog sagsbehandlingen i gennemsnit 18,2 uger og i ,7. Det vil sige, at sagsbehandlingstiden er steget med ca. 6 uger på tre år. Godt klager over afgørelser efter serviceloven blev behandlet, og i 30% af sagerne blev afgørelsen ændret eller hjemvist til ny behandling i kommunen. De sociale nævn er nu nedlagte og klagesagsbehandlingen overgår til Ankestyrelsen. En analyse giver et billede af produktiviteten og serviceniveauet i de 94 største kommuner i Danmark. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har foretaget analysen for Produktivitetskommissionen. Notatet er på 24 sider, og heraf mange gode oversigter, som gør det muligt at sammenligne (benchmarke) kommuner. På side 8 vises et Danmarkskort over fordelingen af kommunernes samlede serviceniveauer. På side 17 vises et Danmarkskort med fordelingen for kommunernes samlede produktivitet. 27 kommuner er kendetegnet ved, at have en højere samlet produktivitet. Disse kommuner angives til at have en samlet produktivitet på 1,000. På side sammenlignes kommuners produktivitet på tre sektorområder, heriblandt ældre. Derved angives kommunens prioritering af områderne i forhold til hinanden Fredericias udvikling af rehabiliteringen, Trænende Hjemmehjælp, får positiv evaluering Borgerne i Fredericia Kommunes hjemmepleje mødes i større omfang af en rehabiliterende indsats med fokus på, at den enkelte videst muligt kan klare dagligdagen selv. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har evalueret tiltaget. Evalueringen viser, at den rehabiliterende indsats i Trænende Hjemmehjælp som oftest kan leveres indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Trænende Hjemmehjælp er ét ud af to tilbud om rehabilitering i Fredericia Kommune: Hverdagsrehabilitering er et tilbud til nye borgere i hjemmeplejen, der vurderes at have rehabiliteringspotentiale (ca. 1/3). Det leveres af en specialiseret tværfaglig enhed under Servicelovens 86. Trænende Hjemmehjælp er et tilbud til de borgere i hjemmeplejen, der ikke får tilbud om hverdagsrehabilitering. Det leveres af personalet i den almindelige hjemmepleje under Servicelovens 83.

4 Læs hele evalueringen her: kommune- naar- nye- maalgrupper- med- traenende- hjemmehjaelp/?utm_source=koras&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nyhedsbrev+nr.+31 Fra formandens kalender Fredag d. 30. august - indtræder som repræsentant for DANSKE ÆLDRERÅD i ÆldreForum. Onsdag d. 4. september: Formands/næstformandsmøde i Middelfart Mandag d. 9. September: Formands/næstformandsmøde i København, Vartov Onsdag d. 11. september - møde med ÆldreSagens formand og direktør september - deltager i årsmødet for DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) Torsdag d. 3. oktober: Formandskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Torsdag d. 10 oktober: DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference. Torsdag d. 31. oktober: Bestyrelsesmøde DANSKE ÆLDRERÅD. Formanden oplyste, at han havde sendt et lykønskningsbrev til den nye Social-, Børne- og Integrationsminister, Annette Vilhelmsen Bent Aage Rasmussen oplyste, at DANSKE ÆLDRERÅD får foretræde for Folketingets Socialudvalg i løbet af efteråret. Fra sekretariatsleder Marianne Lundsgaards kalender Fredag d. 30. august: DANSKE ÆLDRERÅDs og Københavns Universitets fælles konference: Hvad gør kommuner for at fremme ældre indvandreres sundhed? Tirsdag d. 3. september: Dialogmøde Socialministeriet om en ny og bedre servicelov på voksenområdet Onsdag d. 4. september: Formands/næstformandsmøde i Middelfart Mandag d. 9. September: Formands/næstformandsmøde i København, Vartov Onsdag d. 11. september: Møde med ÆldreSagens formand og direktør Torsdag d. 12. september: Møde i Socialministeriet om let tilgængeligt materiale i anledning af Lovforslag nr Tirsdag d. 17. september til fredag d. 20 september: DKDK- Årsmøde Nyborg Strand Torsdag d. 26. september: Socialstyrelsen - møde ny følgegruppe for Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem Torsdag d lørdag d. 28. september: SuFo (Foreningen af forebyggende medarbejdere) - arbejdsweek- end

5 Onsdag d. 2. oktober: oplæg om ældreråd for Finsk embedsmands- delegation kl.på den finske ambassade Torsdag d. 3. oktober: Formandskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Mandag d. 7. oktober: EGV Konference København Torsdag d. 10 oktober: DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference Mandag d. 14. oktober: Oplæg om ældreråd for japansk delegation i Socialstyrelsen 31. oktober: Bestyrelsesmøde DANSKE ÆLDRERÅD Væsentlige høringssvar afgivet af DANSKE ÆLDRERÅD hen over sommeren. lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet: DANSKE ÆLDRERÅD foreslog, at medlemmer af organisationen bør kunne udpeges til medlemmer af regionens patientinddragelsesudvalg bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til offentlig digital post: DANSKE ÆLDRERÅD havde flere bemærkninger om borgeres muligheder for fritagelse for den obligatoriske deltagelse i digital post Hjemmehjælpskommissionens rapport : Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats : DANSKE ÆLDRERÅD forholdt sig bl.a. til kommissionens forslag til lovændringer, og foreslog tillige, at praktiserende læger skulle have mulighed for at henvise patienter til forebyggende hjemmebesøg. Læs DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar på hjemmesiden under menupunkt Politik & Holdninger, Høringssvar. Markedsplads for ældre- og seniorråd (Idébox) Hedensted Seniorråd har udarbejdet en pjece om valg til ældreråd, som er en flot og kreativ måde at bruge det fælles oplæg, der kan rekvireres som en Word- fil i sekretariatet. Seniorrådets pjece vedhæftes til orientering. Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives Idebox. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre. Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre- /seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltningen og blandt politikere.

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere