Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:"

Transkript

1 Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf

2 Art-Nr.: Multimeter DK

3

4 Digitalt Multimeter 1. Sikkerhedsinformation Dette multimeter er blevet udformet i henhold til IEC/EN om elektroniske måleinstrumenter med en overspænding kategori (CAT II) og forurening 2. Følg alle sikkerheds- og brugsanvisninger for at sikre, at måleren anvendes sikkert, og holdes i funktionsdygtig stand. 1.1 INDLEDENDE Ved brug af måleren, skal brugeren overholde alle normale sikkerhedsregler omkring: Beskyttelse mod fare ved elektrisk strøm Beskyttelse af måleren mod misbrug Når måleren er leveret, skal du kontrollere, at det ikke er blevet beskadiget under transporten. Testledningerne skal være i god stand. Før brug; kontrollere at isoleringen på testledninger er intakt og at ledningerne ikke er beskadiget. Fuld garanti er kun gældende hvis måleren kun bruges med de testledninger der leveres sammen med den. Hvis det er nødvendigt, skal de erstattes med den samme model, eller samme elektriske spænding. 1.2 UNDER BRUG -Overstig aldrig de angivet grænseværdier for beskyttelse for hver måling. -Rør ikke ved ubrugte terminaler når måleren er tilsluttet en måling. - Sæt områdetvælgeren på højeste position, når værdien der skal måles er ukendt på forhånd. -Mål ikke spænding hvis spændingen på terminaler overstiger 1000V over jorden. - Vær altid forsigtig når du arbejder med spændinger over 60V DC eller 30V AC, hold fingerne bag sondebarrieren mens du måler. - Husk at frakoble testledninger fra måleren, inden der under test drejes på skiven for at ændre spænding og funktion. -Tilslut aldrig målerledningerne til en spændingskilde mens funktionsknappen står I strøm-, modstands-, diode- eller kontinuitetstilstand. At gøre det kan beskadige måleren. - Ved udførelsen af målinger på TV eller skiftende koblingskreds, husk altid at der på testpunkter kan være høje amplitude spændingsstød, som kan skade måleren. - Udfør aldrig modstandsmålinger på levende kredsløb. - Udfør aldrig kapacitetsmåling medmindre kondensatoren, der skal måles er helt afladet. - Hvis der observeres fejl eller mangler, må måleren ikke bruges, men skal kontrolleres, og til evt. eftersyn - Brug aldrig måleren hvis ikke bagbeklædningen er på og sidder fast. - Opbevar eller anvend ikke måleren i områder der udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, luftfugtighed eller kondensvand. 1.3 SYMBOLER Vigtige oplysninger om sikkerhed, henvises til brugervejledningen. Farlig spænding kan være til stede. Dobbelt isolering(beskyttelsesklasse II). Jorden

5 1.4 VEDLIGEHOLDELSE - Vær venlig ikke at forsøge at justere eller reparere måleren ved at fjerne bagbeklædningen, mens spænding. Overlad dette til en tekniker. -Afbryd altid enhver forbindelse til elektriske kilder før målerens batteridæksel åbnes. - For fortsat beskyttelse mod brand, erstat kun sikringen med en med specificeret spænding og kvalitet: F1: F 200mA/250V, F2: F 10A/250V. - Brug ikke slibemidler eller opløsningsmidler på måleren. Brug en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. - Indstil altid afbryderen til OFF position, når måleren ikke er i brug. -Hvis måleren ikke skal bruges I en længere periode, fjernes batterierne for at forhindre skader på enheden. 2. VALG AF FUNKTION OG SPÆNDINGSOMRÅDE - Denne måler er et bærbart professionelt måleinstrument med 28mm LCD-display med baglys, hvilket gør den let at aflæse. Samlet set har den 30 forskellige funktioner, f.eks.: - En funktion der forhindrer at testledningerne forbindes fejlagtigt. F.eks. kan drejeskiven ikke roteres mere når der vælges et forkert spændingsområde. Dette beskytter måleren mod uretmæssig brug, og testledningerne tages ud og et korrekt spændingsområde vælges. - Målinger kan fastfryses, så de forbliver på displayet så længe der er behov. - En drejeskive bruges til at vælge funktion og spændingsområde. - Fire forsænkede stikkontakter, der er beskyttet mod overspænding. 3. SPECIFIKATIONER er angivet for en periode på 1 år efter kalibrering og ved EN TEMPERATUR PÅ 18 C til 28 C (64 F til 82 F) med relativ luftfugtighed på 75%. 3.1 GENERALLE INFORMATIONER - 30 forskellige funktioner. - Beskyttelse mod overspænding i alle spændingsområder. - Driftshøjde: 2000 max. meter - Max. spænding mellem terminaler og jorden: 1000V DC eller AC (topværdi) - Sikringsbeskyttelse: F1 200mA/250V F2 10A/250V - Display: 28mm LCD, skriftstørrelsen er 28mm. - Max. viste værdi: 1999 (3 1/2) - Polaritetsindikator: - indikerer negativ polaritet. - Overspændings-indikator: Display 1 eller -1 - Testtid: ca. 0.4 sekund - Energiforsyning: 9V batteri, 6F22 eller NEDA Lavt batteri indikator: vises - Temperatur-afvigelse: < 0.1 nøjagtighed/ C - Arbejdstemperatur: 0 C til 40 C(32 F to 104 F) - Temperatur, opbevaring: -10 C til 50 C(10 F to 122 F) - Mål: mm(uden etui) - Vægt: 350g(inklusiv batteri)

6 3.2 ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER Jævnstrømsspænding Temperatur: 23 5 C Relativ fugtighed: < 70% Spændings- Opløsning område 200mV 0.1mV (0.5% af læsning + 1 ciffer) 2V 1mV (0.5% af læsning + 3 ciffer ) 20V 10mV (0.5% af læsning + 3 ciffer) 200V 100mV (0.5% af læsning + 3 ciffer) 1000V 1V (0.8% af læsning + 3 ciffer) - Indgangsimpedans: 10M - Overspændingsbeskyttelse: 200mV spændingsområde: 250V DC eller effektiv værdi AC 2V-1000V spændingsområde: 1000V DC eller 700V effektiv værdi AC På et lille spændingsområde vil måleren vise en usikker læsning når testledningerne ikke når kredsløbet. Dette er normalt, da måleren er meget følsom. Når testledningerne rammer kredsløbet ses den rigtige læsning Vekselstrømsspænding Spændings- Opløsning område 200mV 0.1mV (1.2% af læsning + 5 ciffer) 2V 1mV (1.0% af læsning + 5 ciffer) 20V 10mV (1.0% af læsning + 5 ciffer) 200V 100mV (1.0% af læsning + 5 ciffer) 700V 1V (1.2% af læsning + 5 ciffer) - Indgangsimpedans: 10M - Overspændingsbeskyttelse: 200mV spænd.område : 250V DC eller effektiv værdi AC 2V-1000V spænd.område: 1000V DC eller 700V effektiv værdi AC - Frekvensområde: 40 to 400Hz - Test ved 60Hz/50Hz - Respons: Gennemsnit, der er kalibreret i effektiv værdi sinus På et lille spændingsområde vil måleren vise en usikker læsning når testledningerne ikke når kredsløbet. Dette er normalt, da måleren er meget følsom. Når testledningerne rammer kredsløbet ses den rigtige læsning.

7 3.2.3 Jævnstrøm Spændings- Opløsning område 2mA 1 A (1.0% af læsning + 3 ciffer) 20mA 10 A (1.0% af læsning + 3 ciffer) 200mA 100 A (1.5% af læsning + 5 ciffer) 10A 10mA (2.0% af læsning + 10 ciffer) - Overspændingsbeskyttelse: 2mA til 200mA Spænd.områder: F1: F 200mA/250V sikring F2: F 10A/250V sikring - Max. input-strøm: ma-stik: 200mA 10A-stik: 10A - Spændingsfald: 200mV Vekselstrøm Spændingsområde Opløsning 2mA 1 A (1.2% af læsning + 5 ciffer) 200mA 100 A (2.0% af læsning + 5 ciffer) 10A 10mA (3.0% af læsning + 10 ciffer) - Overspændingsbeskyttelse: 2mA til 200mA Spænd.område: F1: F 200mA/250V sikring 10A spænd.område: F2: F 10A/250V sikring - Max. input-strøm: ma-stik: 200mA 10A-stik: 10A - Spændingsfald: 200mV (hele spændingsområde) - Frekvensområde: 40 til 400Hz - Test ved 60Hz/50Hz - Respons: Gennemsnit, der er kalibreret i effektiv værdi sinus Modstand Spændings- Opløsning område (1.0% af læsning + 10 ciffer) 2k 1 (1.0% af læsning + 1 ciffer) 20k 10 (1.0% af læsning + 1 ciffer) 200k 100 (1.0% af læsning + 1 ciffer) 2M 1k (1.0% af læsning + 1 ciffer) 20M 10k (1.0% af læsning + 5 ciffer) 200M 100k (5.0% af læsning -10 ciffer) + 20 ciffer) - Tomgangsspænding: 200 M range: 3V - Andre spændingsområder: mindre end 700mV - Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller effektiv værdi AC Ved 200M spændingsområde, vil displayet vise 1 M. Denne 1M skal trækkes fra måleresultatet.

8 3.2.6 Kapacitet Spændings- område Opløsning 2nF 1pF (4.0% af læsning + 3 ciffer) 20nF 10pF (4.0% af læsning + 3 ciffer) 200nF 0.1nF (4.0% af læsning + 3 ciffer) 2 F 1nF (4.0% af læsning + 3 ciffer) 20 F 10nF (4.0% af læsning + 3 ciffer) Diode Spændings- Opløsning Funktion Område 1mV Display: viser omtrentlige gennemgangsspænding for diode - Overspændingsbeskyttelse: 250V DC celler effektiv værdi AC - Gennemgangsstrøm DC: ca. 1mA - Spærrespænding DC: ca. 2.8V Kontinuitet Spændings- Funktion område Indbygget alarm vil lyde, hvis modstanden er mindre end Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller effektiv værdi AC - Tomgangsspænding: ca.8v Frekvens Spændingsområde Opløsning 20kHz 10Hz (1.5% af læsning + 10 ciffer) - Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller effektiv værdi AC - Følsomhed: 200mV effektiv værdi og input ikke mere end 10V, effektiv værdi Temperaturer Spændingsområde -20 C to 1000 C Opløsning 1 C -20 C to 0 C 0 C to 400 C (5.0% af læsning + 5 ciffer) (1.0% af læsning + 3 ciffer) 400 C to (2.0% af læsning C ciffer) - Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller effektiv værdi AC

9 4. Brugsanvisning 4.1 FASTFRYSNING AF DATA Hvis du har brug for fastfrysning af data fra en måling, trykker du på H. Tryk på knappen igen for at slippe fastfrysningen. 4.2 BAGLYS Hvis du har besvær med at læse målingen pga. dårlig lys, tændes baglyset ved at trykke på. 1. LED er energikilde til baglyset. Det bruger meget strøm, Selvom måleren er udstyret med timer (det slukker automatisk efter 5 sekunder), vil brugen af baglys ofte forkorte batteriets levetid, brug det derfor kun når det er nødvendigt. 2. Når batterispændingen er mindre end 7V, vil det vise. Hvis du bruger baglys kan vise sig på displayet selvom batterispændingen er mere 7V. Fordi arbejdsspændingen er højere vil batterispændingen falde. Skift dog ikke batteriet. Når måleren bruges uden baglys igen vil ikke vises på displayet. 4.3 FORBEREDELSE TIL MÅLING - Tænd på POWER knappen. Hvis batteriets spænding er mindre end 7V, vil vises på displayet. Hvis dette er tilfældet skal batteriet skiftes. - ved siden af indgangsstikket viser at indgangsspændingen eller strømmen bør være mindre end specifikationen på målerens mærkat, for ikke at skade de indvendige kredsløb. - Vælg et passende interval for det element, der skal måles, og sæt drejeskiven tilsvarende. 4.4 MÅLING AF JÆVNSTRØM - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på ønskede V eller V~ position for spændingsområde. - Tilslut testledningerne til kilden eller belastningen under måling. - Målingen kan ses på LDC-displayet. Polariteten af den røde ledningsforbindelse vil fremgå sammen med spændingen når der foretages måling for DC-spænding. 1. Når der kun vises 1 eller -1 på displayet, indikerer det overspænding inden for spændingsområdet, og et højere spændingsområde skal vælges. 2. Når værdiskalaen, der skal måles, er ukendt på forhånd, indstilles der til det højeste måleområde. 3. indikerer at du ikke kan overføre spænding som er mere end 1000V DC eller 700V effektiv værdi AC. Det er muligt at vise højere spænding, men det kan ødelægge det indvendige kredsløb. 4. Vær opmærksom på ikke at få elektrisk stød ved måling af høj spænding. 4.5 MÅLING AF VEKSLESTRØM - - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i ma-stikket ved maksimalt 200mA strøm. Ved maksimalt 10A strøm, flyt den røde testledning til 10A-stikket. - Sæt drejeskiven på de ønskede A eller A~ position for spændingsområde. - Tilslut testledningerne til belastningen under måling. - Målingen kan ses på LDC-displayet. Polariteten af den røde ledningsforbindelse vil fremgå sammen med spændingen når der foretages måling for DC-spænding.

10 2. Når der kun vises 1 eller -1 på displayet, indikerer det overspænding inden for spændingsområdet, og et højere spændingsområde skal vælges. 2. Når værdiskalaen, der skal måles, er ukendt på forhånd, indstilles der til det højeste måleområde. 3. indikerer at MA's maksimale strøm er 200mA. 10A's maksimale strøm er 10A. Højere strøm vil ødelægge sikringen. 4.6 MÅLING AF MODSTANG - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på ønskede spænding. - Tilslut testledningerne til modstand under målingen. - Målingen kan ses på LDC-displayet 3. Når der kun vises 1 eller -1 på displayet, indikerer det overspænding inden for spændingsområdet, og et højere spændingsområde skal vælges. Når der skal måles modstand på over 1M, kan det tage måleren et par sekunder at nå til en stabil læsning Når indgangen ikke er tilsluttet, d.v.s. ved åbent kredsløb, vil 1 vises. Når du kontrollerer modstand i kredsløbet, sørg for at alt strøm/spændingen er slukket til det pågældende kredsløb, og at alle kondensatorer er helt afladt. 4.7 MÅLING AF KAPACITET - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på det ønskede F spændingsområde. - Før indsættelse af kondensatorer under måling i kapacitetstest-stikket, sørg for at kondensatorerne er helt afladet. - Målingen kan ses på LDC-displayet. BERMÆRK: 1. Ved lille kondensatorområde vil læsningen omfatte de mindre værdier, p.g.a en vis påvirkning fra fordelingen af testledningerne. Dette vil ikke påvirke nøjagtigheden af målingen. 2. Det tager tid at nå en stabil måling ved måling af høj kapacitet. 4.MÅLING AF TEMPERATUR - Sæt drejeskiven på C området. - Sæt den røde testledning i V/ -stikket. - LDC-display et vil vise den aktuelle temperatur. 4.9 MÅLING AF FREKVENS - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på 20kHz området. - Tilslut testledningerne til kilden eller belastningen under måling. - Målingen kan ses på LDC-displayet. 1. Det er muligt at aflæse indgangsspændinger på over 10V effektiv værdi, men nøjagtigheden kan ikke garanteres.

11 4.10 MÅLING AF DIODE - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. (Polariteten af den røde ledning er + ) - Sæt drejeskiven på området. - Tilslut den røde ledning til anoden, den sorte til katoden af dioden under målingen. - Målingen kan ses på LDC-displayet. 1. Måleren vil vise det omtrentlige fald i gennemgangs-spænding i dioden. 2. Hvis ledningsforbindelsen er *reversed*, vil kun 1 vises MÅLING AF KONTINUITET - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på området. - Tilslut testledninger til to punkter af kredsløbet under målingen. - Hvis kontinuitet eksisterer(d.v.s. modstand mindre end ca. 70 ), vil en indbygget alarm lyde. 5. VEDLIGEHOLDELSE 5.1 UDSKIFTNING AF BATTERI - Hvis vises på LDC-display et, indikerer det at batteriet skal skiftes. - Løsen skruerne ved bagbeklædningen, og fjern den. - Udskift det brugte batteri med et nyt. - Skrue bagbeklædningen fast igen. 5.2 UDSKIFTNING AF SIKRING - Der er sjældent behov for at udskifte sikring. Den primære grund til at sikringen ryger er operatørfejl. - Løsen skruen til bagbeklædningen til sikring. - Udskift sikringen med en ny, tilsvarende, sikring. - Sæt begbeklædningen fast igen. 5.3 UDSKIFTNING AF TESTLEDNINGER Testledningerne skal udskiftes hvis de beskadiges.

12 5 års garanti Berner instrumenter er underlagt streng kvalitetskontrol. Instrumentet er dækket af en garanti for en periode på 60 måneder som dækker de fejl der opstår under dagligt brug (kun gyldig med faktura). Ved returnering af varen, dækker vi uden regning produktions- eller materialefejl, hvis disse ikke er forårsaget af forkert brug eller misvedligholdelse af instrumentet. Skader som opstår som følge af et fald eller forkert håndtering, er ikke dækket af garantien. Skulle der opstå fejl, der påvirker instrumentet, efter garantien er udløbet, Vil vores tekniske service udføre de nødvendige reparationer uden forsinkelse. Kontakt venligst: Albert Berner Deutschland GmbH Bernerstrasse 4 D Künzelsau Tel.: (+49) / Fax: (+49) / Denne betjeningsvejledning er blevet skabt med omhu og opmærksomhed. Det garanteres ikke at data, illustrationer og tegninger er fuldstændige eller korrekte. Med forbehold for ændringer uden varsel.

13

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter El.nr. 63 98 204 745 Elma 21 side 2 Forord. Elma 21C multimeteret måler spænding (V), Strøm (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Modstand (Ω), Logisk udtryk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning Alkometer SD-400

Brugervejledning Alkometer SD-400 Brugervejledning Alkometer SD-400 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Oversigt 3 2.1 Start instrumentet... 3 2.2 Afbryd instrumentet... 4 2.3 Engangs-mundstykke... 4 2.4 Test porten... 4 2.5 Beskyttelsesetui

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugsanvisning. til NU-712/00

Brugsanvisning. til NU-712/00 712 Brugsanvisning til M u l t i f u n k t i o n s - t e s t e r NU-712/00 Indholdsfortegnelse Side Sikkerhed 3 Specifikationer 3 Drejeomskifter til 5 funktioner 4 Taster til øvrige funktioner 4 Kombination

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056424 Spækmåler RENCO LEAN-MEATER Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Spækmåler - Varenr. 9056424 Beskrivelse: Ultralydsspækmåler

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere