Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:"

Transkript

1 Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf

2 Art-Nr.: Multimeter DK

3

4 Digitalt Multimeter 1. Sikkerhedsinformation Dette multimeter er blevet udformet i henhold til IEC/EN om elektroniske måleinstrumenter med en overspænding kategori (CAT II) og forurening 2. Følg alle sikkerheds- og brugsanvisninger for at sikre, at måleren anvendes sikkert, og holdes i funktionsdygtig stand. 1.1 INDLEDENDE Ved brug af måleren, skal brugeren overholde alle normale sikkerhedsregler omkring: Beskyttelse mod fare ved elektrisk strøm Beskyttelse af måleren mod misbrug Når måleren er leveret, skal du kontrollere, at det ikke er blevet beskadiget under transporten. Testledningerne skal være i god stand. Før brug; kontrollere at isoleringen på testledninger er intakt og at ledningerne ikke er beskadiget. Fuld garanti er kun gældende hvis måleren kun bruges med de testledninger der leveres sammen med den. Hvis det er nødvendigt, skal de erstattes med den samme model, eller samme elektriske spænding. 1.2 UNDER BRUG -Overstig aldrig de angivet grænseværdier for beskyttelse for hver måling. -Rør ikke ved ubrugte terminaler når måleren er tilsluttet en måling. - Sæt områdetvælgeren på højeste position, når værdien der skal måles er ukendt på forhånd. -Mål ikke spænding hvis spændingen på terminaler overstiger 1000V over jorden. - Vær altid forsigtig når du arbejder med spændinger over 60V DC eller 30V AC, hold fingerne bag sondebarrieren mens du måler. - Husk at frakoble testledninger fra måleren, inden der under test drejes på skiven for at ændre spænding og funktion. -Tilslut aldrig målerledningerne til en spændingskilde mens funktionsknappen står I strøm-, modstands-, diode- eller kontinuitetstilstand. At gøre det kan beskadige måleren. - Ved udførelsen af målinger på TV eller skiftende koblingskreds, husk altid at der på testpunkter kan være høje amplitude spændingsstød, som kan skade måleren. - Udfør aldrig modstandsmålinger på levende kredsløb. - Udfør aldrig kapacitetsmåling medmindre kondensatoren, der skal måles er helt afladet. - Hvis der observeres fejl eller mangler, må måleren ikke bruges, men skal kontrolleres, og til evt. eftersyn - Brug aldrig måleren hvis ikke bagbeklædningen er på og sidder fast. - Opbevar eller anvend ikke måleren i områder der udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, luftfugtighed eller kondensvand. 1.3 SYMBOLER Vigtige oplysninger om sikkerhed, henvises til brugervejledningen. Farlig spænding kan være til stede. Dobbelt isolering(beskyttelsesklasse II). Jorden

5 1.4 VEDLIGEHOLDELSE - Vær venlig ikke at forsøge at justere eller reparere måleren ved at fjerne bagbeklædningen, mens spænding. Overlad dette til en tekniker. -Afbryd altid enhver forbindelse til elektriske kilder før målerens batteridæksel åbnes. - For fortsat beskyttelse mod brand, erstat kun sikringen med en med specificeret spænding og kvalitet: F1: F 200mA/250V, F2: F 10A/250V. - Brug ikke slibemidler eller opløsningsmidler på måleren. Brug en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. - Indstil altid afbryderen til OFF position, når måleren ikke er i brug. -Hvis måleren ikke skal bruges I en længere periode, fjernes batterierne for at forhindre skader på enheden. 2. VALG AF FUNKTION OG SPÆNDINGSOMRÅDE - Denne måler er et bærbart professionelt måleinstrument med 28mm LCD-display med baglys, hvilket gør den let at aflæse. Samlet set har den 30 forskellige funktioner, f.eks.: - En funktion der forhindrer at testledningerne forbindes fejlagtigt. F.eks. kan drejeskiven ikke roteres mere når der vælges et forkert spændingsområde. Dette beskytter måleren mod uretmæssig brug, og testledningerne tages ud og et korrekt spændingsområde vælges. - Målinger kan fastfryses, så de forbliver på displayet så længe der er behov. - En drejeskive bruges til at vælge funktion og spændingsområde. - Fire forsænkede stikkontakter, der er beskyttet mod overspænding. 3. SPECIFIKATIONER er angivet for en periode på 1 år efter kalibrering og ved EN TEMPERATUR PÅ 18 C til 28 C (64 F til 82 F) med relativ luftfugtighed på 75%. 3.1 GENERALLE INFORMATIONER - 30 forskellige funktioner. - Beskyttelse mod overspænding i alle spændingsområder. - Driftshøjde: 2000 max. meter - Max. spænding mellem terminaler og jorden: 1000V DC eller AC (topværdi) - Sikringsbeskyttelse: F1 200mA/250V F2 10A/250V - Display: 28mm LCD, skriftstørrelsen er 28mm. - Max. viste værdi: 1999 (3 1/2) - Polaritetsindikator: - indikerer negativ polaritet. - Overspændings-indikator: Display 1 eller -1 - Testtid: ca. 0.4 sekund - Energiforsyning: 9V batteri, 6F22 eller NEDA Lavt batteri indikator: vises - Temperatur-afvigelse: < 0.1 nøjagtighed/ C - Arbejdstemperatur: 0 C til 40 C(32 F to 104 F) - Temperatur, opbevaring: -10 C til 50 C(10 F to 122 F) - Mål: mm(uden etui) - Vægt: 350g(inklusiv batteri)

6 3.2 ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER Jævnstrømsspænding Temperatur: 23 5 C Relativ fugtighed: < 70% Spændings- Opløsning område 200mV 0.1mV (0.5% af læsning + 1 ciffer) 2V 1mV (0.5% af læsning + 3 ciffer ) 20V 10mV (0.5% af læsning + 3 ciffer) 200V 100mV (0.5% af læsning + 3 ciffer) 1000V 1V (0.8% af læsning + 3 ciffer) - Indgangsimpedans: 10M - Overspændingsbeskyttelse: 200mV spændingsområde: 250V DC eller effektiv værdi AC 2V-1000V spændingsområde: 1000V DC eller 700V effektiv værdi AC På et lille spændingsområde vil måleren vise en usikker læsning når testledningerne ikke når kredsløbet. Dette er normalt, da måleren er meget følsom. Når testledningerne rammer kredsløbet ses den rigtige læsning Vekselstrømsspænding Spændings- Opløsning område 200mV 0.1mV (1.2% af læsning + 5 ciffer) 2V 1mV (1.0% af læsning + 5 ciffer) 20V 10mV (1.0% af læsning + 5 ciffer) 200V 100mV (1.0% af læsning + 5 ciffer) 700V 1V (1.2% af læsning + 5 ciffer) - Indgangsimpedans: 10M - Overspændingsbeskyttelse: 200mV spænd.område : 250V DC eller effektiv værdi AC 2V-1000V spænd.område: 1000V DC eller 700V effektiv værdi AC - Frekvensområde: 40 to 400Hz - Test ved 60Hz/50Hz - Respons: Gennemsnit, der er kalibreret i effektiv værdi sinus På et lille spændingsområde vil måleren vise en usikker læsning når testledningerne ikke når kredsløbet. Dette er normalt, da måleren er meget følsom. Når testledningerne rammer kredsløbet ses den rigtige læsning.

7 3.2.3 Jævnstrøm Spændings- Opløsning område 2mA 1 A (1.0% af læsning + 3 ciffer) 20mA 10 A (1.0% af læsning + 3 ciffer) 200mA 100 A (1.5% af læsning + 5 ciffer) 10A 10mA (2.0% af læsning + 10 ciffer) - Overspændingsbeskyttelse: 2mA til 200mA Spænd.områder: F1: F 200mA/250V sikring F2: F 10A/250V sikring - Max. input-strøm: ma-stik: 200mA 10A-stik: 10A - Spændingsfald: 200mV Vekselstrøm Spændingsområde Opløsning 2mA 1 A (1.2% af læsning + 5 ciffer) 200mA 100 A (2.0% af læsning + 5 ciffer) 10A 10mA (3.0% af læsning + 10 ciffer) - Overspændingsbeskyttelse: 2mA til 200mA Spænd.område: F1: F 200mA/250V sikring 10A spænd.område: F2: F 10A/250V sikring - Max. input-strøm: ma-stik: 200mA 10A-stik: 10A - Spændingsfald: 200mV (hele spændingsområde) - Frekvensområde: 40 til 400Hz - Test ved 60Hz/50Hz - Respons: Gennemsnit, der er kalibreret i effektiv værdi sinus Modstand Spændings- Opløsning område (1.0% af læsning + 10 ciffer) 2k 1 (1.0% af læsning + 1 ciffer) 20k 10 (1.0% af læsning + 1 ciffer) 200k 100 (1.0% af læsning + 1 ciffer) 2M 1k (1.0% af læsning + 1 ciffer) 20M 10k (1.0% af læsning + 5 ciffer) 200M 100k (5.0% af læsning -10 ciffer) + 20 ciffer) - Tomgangsspænding: 200 M range: 3V - Andre spændingsområder: mindre end 700mV - Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller effektiv værdi AC Ved 200M spændingsområde, vil displayet vise 1 M. Denne 1M skal trækkes fra måleresultatet.

8 3.2.6 Kapacitet Spændings- område Opløsning 2nF 1pF (4.0% af læsning + 3 ciffer) 20nF 10pF (4.0% af læsning + 3 ciffer) 200nF 0.1nF (4.0% af læsning + 3 ciffer) 2 F 1nF (4.0% af læsning + 3 ciffer) 20 F 10nF (4.0% af læsning + 3 ciffer) Diode Spændings- Opløsning Funktion Område 1mV Display: viser omtrentlige gennemgangsspænding for diode - Overspændingsbeskyttelse: 250V DC celler effektiv værdi AC - Gennemgangsstrøm DC: ca. 1mA - Spærrespænding DC: ca. 2.8V Kontinuitet Spændings- Funktion område Indbygget alarm vil lyde, hvis modstanden er mindre end Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller effektiv værdi AC - Tomgangsspænding: ca.8v Frekvens Spændingsområde Opløsning 20kHz 10Hz (1.5% af læsning + 10 ciffer) - Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller effektiv værdi AC - Følsomhed: 200mV effektiv værdi og input ikke mere end 10V, effektiv værdi Temperaturer Spændingsområde -20 C to 1000 C Opløsning 1 C -20 C to 0 C 0 C to 400 C (5.0% af læsning + 5 ciffer) (1.0% af læsning + 3 ciffer) 400 C to (2.0% af læsning C ciffer) - Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller effektiv værdi AC

9 4. Brugsanvisning 4.1 FASTFRYSNING AF DATA Hvis du har brug for fastfrysning af data fra en måling, trykker du på H. Tryk på knappen igen for at slippe fastfrysningen. 4.2 BAGLYS Hvis du har besvær med at læse målingen pga. dårlig lys, tændes baglyset ved at trykke på. 1. LED er energikilde til baglyset. Det bruger meget strøm, Selvom måleren er udstyret med timer (det slukker automatisk efter 5 sekunder), vil brugen af baglys ofte forkorte batteriets levetid, brug det derfor kun når det er nødvendigt. 2. Når batterispændingen er mindre end 7V, vil det vise. Hvis du bruger baglys kan vise sig på displayet selvom batterispændingen er mere 7V. Fordi arbejdsspændingen er højere vil batterispændingen falde. Skift dog ikke batteriet. Når måleren bruges uden baglys igen vil ikke vises på displayet. 4.3 FORBEREDELSE TIL MÅLING - Tænd på POWER knappen. Hvis batteriets spænding er mindre end 7V, vil vises på displayet. Hvis dette er tilfældet skal batteriet skiftes. - ved siden af indgangsstikket viser at indgangsspændingen eller strømmen bør være mindre end specifikationen på målerens mærkat, for ikke at skade de indvendige kredsløb. - Vælg et passende interval for det element, der skal måles, og sæt drejeskiven tilsvarende. 4.4 MÅLING AF JÆVNSTRØM - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på ønskede V eller V~ position for spændingsområde. - Tilslut testledningerne til kilden eller belastningen under måling. - Målingen kan ses på LDC-displayet. Polariteten af den røde ledningsforbindelse vil fremgå sammen med spændingen når der foretages måling for DC-spænding. 1. Når der kun vises 1 eller -1 på displayet, indikerer det overspænding inden for spændingsområdet, og et højere spændingsområde skal vælges. 2. Når værdiskalaen, der skal måles, er ukendt på forhånd, indstilles der til det højeste måleområde. 3. indikerer at du ikke kan overføre spænding som er mere end 1000V DC eller 700V effektiv værdi AC. Det er muligt at vise højere spænding, men det kan ødelægge det indvendige kredsløb. 4. Vær opmærksom på ikke at få elektrisk stød ved måling af høj spænding. 4.5 MÅLING AF VEKSLESTRØM - - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i ma-stikket ved maksimalt 200mA strøm. Ved maksimalt 10A strøm, flyt den røde testledning til 10A-stikket. - Sæt drejeskiven på de ønskede A eller A~ position for spændingsområde. - Tilslut testledningerne til belastningen under måling. - Målingen kan ses på LDC-displayet. Polariteten af den røde ledningsforbindelse vil fremgå sammen med spændingen når der foretages måling for DC-spænding.

10 2. Når der kun vises 1 eller -1 på displayet, indikerer det overspænding inden for spændingsområdet, og et højere spændingsområde skal vælges. 2. Når værdiskalaen, der skal måles, er ukendt på forhånd, indstilles der til det højeste måleområde. 3. indikerer at MA's maksimale strøm er 200mA. 10A's maksimale strøm er 10A. Højere strøm vil ødelægge sikringen. 4.6 MÅLING AF MODSTANG - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på ønskede spænding. - Tilslut testledningerne til modstand under målingen. - Målingen kan ses på LDC-displayet 3. Når der kun vises 1 eller -1 på displayet, indikerer det overspænding inden for spændingsområdet, og et højere spændingsområde skal vælges. Når der skal måles modstand på over 1M, kan det tage måleren et par sekunder at nå til en stabil læsning Når indgangen ikke er tilsluttet, d.v.s. ved åbent kredsløb, vil 1 vises. Når du kontrollerer modstand i kredsløbet, sørg for at alt strøm/spændingen er slukket til det pågældende kredsløb, og at alle kondensatorer er helt afladt. 4.7 MÅLING AF KAPACITET - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på det ønskede F spændingsområde. - Før indsættelse af kondensatorer under måling i kapacitetstest-stikket, sørg for at kondensatorerne er helt afladet. - Målingen kan ses på LDC-displayet. BERMÆRK: 1. Ved lille kondensatorområde vil læsningen omfatte de mindre værdier, p.g.a en vis påvirkning fra fordelingen af testledningerne. Dette vil ikke påvirke nøjagtigheden af målingen. 2. Det tager tid at nå en stabil måling ved måling af høj kapacitet. 4.MÅLING AF TEMPERATUR - Sæt drejeskiven på C området. - Sæt den røde testledning i V/ -stikket. - LDC-display et vil vise den aktuelle temperatur. 4.9 MÅLING AF FREKVENS - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på 20kHz området. - Tilslut testledningerne til kilden eller belastningen under måling. - Målingen kan ses på LDC-displayet. 1. Det er muligt at aflæse indgangsspændinger på over 10V effektiv værdi, men nøjagtigheden kan ikke garanteres.

11 4.10 MÅLING AF DIODE - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. (Polariteten af den røde ledning er + ) - Sæt drejeskiven på området. - Tilslut den røde ledning til anoden, den sorte til katoden af dioden under målingen. - Målingen kan ses på LDC-displayet. 1. Måleren vil vise det omtrentlige fald i gennemgangs-spænding i dioden. 2. Hvis ledningsforbindelsen er *reversed*, vil kun 1 vises MÅLING AF KONTINUITET - Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde i V/ -stikket. - Sæt drejeskiven på området. - Tilslut testledninger til to punkter af kredsløbet under målingen. - Hvis kontinuitet eksisterer(d.v.s. modstand mindre end ca. 70 ), vil en indbygget alarm lyde. 5. VEDLIGEHOLDELSE 5.1 UDSKIFTNING AF BATTERI - Hvis vises på LDC-display et, indikerer det at batteriet skal skiftes. - Løsen skruerne ved bagbeklædningen, og fjern den. - Udskift det brugte batteri med et nyt. - Skrue bagbeklædningen fast igen. 5.2 UDSKIFTNING AF SIKRING - Der er sjældent behov for at udskifte sikring. Den primære grund til at sikringen ryger er operatørfejl. - Løsen skruen til bagbeklædningen til sikring. - Udskift sikringen med en ny, tilsvarende, sikring. - Sæt begbeklædningen fast igen. 5.3 UDSKIFTNING AF TESTLEDNINGER Testledningerne skal udskiftes hvis de beskadiges.

12 5 års garanti Berner instrumenter er underlagt streng kvalitetskontrol. Instrumentet er dækket af en garanti for en periode på 60 måneder som dækker de fejl der opstår under dagligt brug (kun gyldig med faktura). Ved returnering af varen, dækker vi uden regning produktions- eller materialefejl, hvis disse ikke er forårsaget af forkert brug eller misvedligholdelse af instrumentet. Skader som opstår som følge af et fald eller forkert håndtering, er ikke dækket af garantien. Skulle der opstå fejl, der påvirker instrumentet, efter garantien er udløbet, Vil vores tekniske service udføre de nødvendige reparationer uden forsinkelse. Kontakt venligst: Albert Berner Deutschland GmbH Bernerstrasse 4 D Künzelsau Tel.: (+49) / Fax: (+49) / Denne betjeningsvejledning er blevet skabt med omhu og opmærksomhed. Det garanteres ikke at data, illustrationer og tegninger er fuldstændige eller korrekte. Med forbehold for ændringer uden varsel.

13

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Professionel blodtryksmåler HBP-1300

Professionel blodtryksmåler HBP-1300 HBP-1300-E main2.book Page -1 Tuesday, April 16, 2013 4:56 PM Professionel blodtryksmåler HBP-1300 Brugsanvisning DA Tak, fordi du har købt et professionelt OMRON blodtryksapparat. Læs denne brugsanvisning

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere