Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: Languages: da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da"

Transkript

1 Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf

2 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr

3 INTRODUKTION E N Denne enhed har et forseglet blybatteri, som bør holdes på fuld opladning. Apparatet L oplades før første brug, og genoplades umiddelbart efter hver brug, og hver tredje I måned hvis apparatet ikke bruges (denne strømforsyning har et intelligent kredsløb, som gør at den kan stå til opladning kontinuerligt uden at tage skade). Gøres dette ikke kan S batteriets levetid blive kraftig reduceret. H Kære kunde: TILLYKKE! De har lige købt den bedste eksterne strømforsyning og motorstarter til lastbiler og store køretøjer. Vi har taget mange foranstaltninger I vores kvalitetskontrol og produktionsprocesser, for at sikre at Deres produkt er i topklasse, og at det fungerer til Deres tilfredshed. I de sjældne tilfælde hvor Deres TRUCK PAC TM har et beskadiget eller manglende element, ikke virker som angivet, eller kræver garantiservice. RETUNERER IKKE DIN TRUCK PAC TM TIL FORRETNINGEN HVOR DEN ER KØBT. Ring venligst på vores telefonnummer, og bed om kundeservice. Vores servicemedarbejder vil fremskynde leveringen af en evt. manglende del. Hvis dit produkt skal til service, dækket af garantien, vil vores medarbejder hjælpe dig med at finde den hurtigst mulige løsning under garantien. Gem din faktura, den skal fremvises ved service dækket af garantien. Figur 1. TRUCK PAC TM og tilbehør DC TO AC INVERTER VDC stikkontakt 2. Test-knap 3. Oplade lys 4. Indikator for opladning 5. CHARGED indikator (opladning. færdig) 12. Vægoplader 6. Hylster, til sikker opbevaring 7. Opladnings-stik 8. 12V, OFF, 24V o m s k i f t e r 9. Kabinet 10. Fleksible Heavy Duty (HD) kabler 11. HD klemmer 13. Vekselretter (tilbehør) 14. Opladningskabel 2 Til brugeren: Gem disse instruktioner til fremtidig brug. Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du bruger TRUCK PAC TM

4 TRUCK PAC TM EGENSKABER Masser af kraft til start af biler og offroad udstyr. TRUCK PAC TM kan give strøm til de fleste 12 VDC apparater via et 12 volts dc stik. (Se 1, figur 1) DC stikket har automatisk overbelastningsbeskyttelse. Testknap, LED lys og avanceret kredsløb. For at udføre en komplet test, holdes testknappen inde i 10 sekunder, hvis de 3 røde lys forbliver tændte er din TRUCK PAC TM fuldt opladt. Hylster til sikkerhedsopbevaring forhindrer utilsigtet gnister på klemmerne, og kan roteres 180, hvilket gør det ligetil at fjerne klemmerne.. Kabler sættes fast i riller, hvilket gør opbevaring lettere (ingen dinglende ledninger). TRUCK PAC TM er udført i den nyeste teknologi med det forseglet, ikke lækkende, batteri. TRUCK PAC TM kan opbevares i enhver position. Heavy duty, holdbart termo plast case. Heavy duty savtakket klemmer. TILBEHØR 1. Vægoplader (se 10, figur 1) USA: ESA26 (1.5 Amp 12 Vdc 115 Vac) Europa: ESA27 (1.5 Amp 12 Vdc 230 Vac) UK: ESA28 (1.5 Amp 12 Vdc 230 Vac) 2. Vekselretter (sælges separat, se 13, figur 1) (kun U.S. & Canada) SBPI-175, SBPI-300, SBPI-600 (12 VDC til 120 VAC) Note: Brug af 300 watt (eller mere) vekselrette kræver at forbindelsen skal være via klemmerne og ikke 12 volts DC stikket. 3. Opladningskabel (se 14, figur 1) ESA-21 SIKKERHED GEM DENNE MANUAL Den indeholder vigtig sikkerheds- og brugervejledning. Indeholder forseglet, ikke lækkende, blybatteri. Batteriet genbruges. VIGTIG SIKKERHEDS- INFORMATION ADVARSEL RISIKO FOR EKSPLOSIVE GASSER Arbejde i nærheden af et blybatteri er farligt. Batterier udvikler eksplosive gasser under almindelig drift. Derfor er det vigtigt at du læser denne vejledning, og følger anvisningerne nøje. For at reducere risikoen for at batteriet eksploderer, følg disse instruktioner. Følg også instruktioner fra batteriproducenten, og producenten af andet udstyr som du har til hensigt at bruge i nærheden af batteriet. Vær opmærksom på advarsler på disse produkter og motoren. En anden person skal være inden for ørenlyd, eller tæt nok på til at komme dig til hjælp hvis nødvendigt, når du arbejder i nærheden af et blybatteri. Hav masser af frisk vand og sæbe i nærheden, I tilfælde af at batterisyre kommer i kontakt med hud, tøj eller øjne. Brug heldækkende øjen- og tøjbeskyttelse. Undgå at berøre øjnene mens du arbejder nær batteriet. Hvis batterisyre kommer i kontakt med hud eller tøj vaskes der straks med sæbe og vand. Hvis syren kommer i øjet, skylles der med rindende koldt vand i mindst 10 minutter, og der søges lægehjælp med det samme. Ryg ALDRIG, eller tillad en gnist eller flamme i nærheden af batteriet 3

5 Vær ekstra påpasselig med at tabe metalværktøj ned på batteriet. Sørg for at mindske risikoen for at dette sker. Der kan opstå en gnist eller en kortslutning i batteriet eller andre elektriske dele, hvilket kan forårsage en eksplosion. Fjern personlige metalgenstande såsom ringe, armband, halskæder og ure når du arbejder med et blybatteri. Batteriet har en så høj spænding at det kan forårsage svejsning af en ring eller lignende, hvilket vil give en svær forbrænding. Brug kun TRUCK PAC TM til at oplade BLYBATTERIER. Må ikke anvendes til opladning af tørbatterier, som er almindelig anvendt i husholdningsapparater. Disse batterier kan briste og forvolde skade på personer eller ejendom. Oplad/bearbejd ALDRIG et frossent batteri. Lad ALDRIG klemmerne røre hinanden, eller det same stykke metal på same tid. Dette kan generere gnister. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producenten, kan medføre skader på apparatet, eller føre til personskader. Når du burger vægopladeren eller forlængerledningen, trækker du den ud mens der holdes I stikket og ALDRIG I LEDNINGEN. Genoplad ikke TRUCK PAC TM med en beskadiget vægoplader, og benyt ikke en beskadiget forlængerledning. Udskift dem med det samme. TRUCK PAC TM kan bruges under alle vejrforhold. Regn, sne, varme frost. Den bør dog oplades indendørs. Må ikke nedsænkes i vand. Må ikke bearbejdes med brandfarlige væsker som f.eks. benzin. Hvis TRUCK PAC TM enheden får et hårdt slag, eller på anden måde bliver beskadiget, skal det serviceres af en kvalificeret teknikker. Hvis enheden lækker batterisyre, må den ikke fragtes med pakkepost. Bring den i stedet til den nærmeste genbrugsplads. Skil ikke TRUCK PAC TM enheden ad. Få den kontrolleret af en kvalificeret teknikker. TRUCK PAC TM bør på intet tidspunkt aflade totalt. Det kan føre til permanent skade på batteriet, og derved nedsætte apparatets ydeevne. Efterlad TRUCK PAC TM i vægopladeren, når den ikke er I brug, eller sørg for at oplade den hver tredje måned. BETJENINGS- VEJLEDNING OPLADNING AF TRUCK PAC TM Din TRUCK PAC TM blev opladt på fabrikken. Det er bedst at batteriet i TRUCK PAC TM holdes ved fuld opladning. Vi anbefaler, at du sætter TRUCK PAC TM til stikkontakten umiddelbart efter købet, og den forbliver der indtil første brug. Intelligent kredsløb, og automatisk opladning med vægopladeren, giver beskyttelse mod overopladning. Når alle 3 indikatorlamper for opladning og CHARGED indikator lampen lyser under opladning, eller alle 3 indikatorlamper tænder når der trykkes på testknappen, er enheden fuldt opladt. (Se figur 2.) T E S T C LEVEL H A R G I G POWER N E F C C O H M A P R L G E T CHARGING E PO Figur 2. Testknap & opladelamper GENOPLADNING AF TRUCK PAC TM Note: TRUCK PAC TM kan oplades på to måder. Den første metode er automatisk opladning med den medfølgende vægoplader (fortrukken). Den anden er gennem DC strømstik vis forlængerledningen. Den anden metode er ikke automatisk, og kræver overvågning, da TRUCK PAC TM enheden kan blive beskadiget ved overopladning. E 4

6 Til den anden metode, skal omskifterknappen sættes til 12 volt. Hvis TRUCK PAC TM oplades uden at omskifteren star på 12 volt positionen kan det forårsage skade på batterierne. 1. Med vægoplader. TRUCK PAC TM enheden oplades automatisk med vægopladeren. Opladestikket (findes på forsiden af enheden) forbindes med vægopladeren, og via et intelligent kredsløb oplades enheden automatisk. Hvis din TRUCK PAC TM er fuldstændig afladt kan det tage op til 30 timer at genoplade. Overopladning er ikke et problem når vægopladeren bruges, og enheden kan efterlades i vægopladeren til opladning på ubestemt tid. a. Sæt vægopladerens stik i enhedens opladestik. b. Tilslut opladerens stik til strømforsyningen (oplade lyset tændes). c. Lad TRUCK PAC TM oplade indtil CHARGED/opladt lyset tændes (du kan holde øje med opladningsniveau ved at tjekke de røde lys som indikerer opladning når alle 3 er tændt, tændes CHARGED/ opladt lyset kort efter). d. Når CHARGED/opladt lyset tændes, oplades der I yderligere 3 til 6 timer (3 timer er acceptabel, men for at sikre maksimal ydelse foretrækkes 6 timer). e. Hvis du ikke skal bruge din TRUCK PAC TM med det samme, kan du efterlade den tilsluttet den tændte vægoplader. Vi anbefaler at den altid forbliver tilsluttet når den ikke er i brug. 2. Med forlængerledning. Start køretøjets motor. Tilslut den ene ende af forlængerledningen til TRUCK PAC TM og indstil i 12 volt positionen. Forlængerledningens anden ende sættes i bilens cigarettænder-stik. Tryk på testknappen i 10 sekunder en gang i timen, for at tjekke opladnings-niveauet. Når alle 3 røde lys og CHARGED/opladt lyset er tændt, oplades TRUCK PAC TM i yderligere 1 til 2 timer, for at sikre at den er helt genopladt. Overoplad ikke! Dette er ikke den automatiske metode for genopladning af enheden. Du skal jævnligt tjekke opladningsniveauet ved at trykke på testknappen, for at være sikker på ar enheden ikke overoplader. Overopladning vil skade TRUCK PAC TM apparatet. Note: Testknappen trykkes for at tjekke opladningsniveauer når denne metode benyttes til at oplade din TRUCK PAC TM. Det sidste lys (FULL CHARGE/fuldt opladt) tændes ikke altid når denne metode benyttes. ANVENDELSE SOM MOTORSTARTER Note: For at sikre optimal ydeevne bør enheden ikke opbevares under 10 C (50 F) når den bruges som autostarter. ADVARSEL RISIKO FOR SKADE FRA BEVÆGELIGE DELE. Tilslut ALDRIG TRUCK PAC TM klemmerne til et køretøj når motoren kører. Vær opmærksom på ventilatorblade og remme, hjul og andre løse motordele, når du arbejder nær motoren. Flyvende motordele kan forårsage personskader, herunder alvorlige. 5

7 Sørg ALTID for at TRUCK PAC TM apparatets ledninger og klemmer ikke kommer I kontakt med nogle af motoren bevægelige dele.. 1. Sluk for motoren inden kablerne tilsluttes. 2. Lad ikke den røde (POS +) klemme og den sorte (NEG ) klemme røre hinanden. 3. Brug I godt ventileret område. 4. BESKYT ØJNENE. 5. Med omskifterknappen på OFF, sættes den positive (rød +) klemme på den positive pol på det svage batteri. (ingen jordforbindelse). 6. Den negative (sort, ) klemme til køretøjets motor (jordforbindelse). Kontroller at klemmerne ikke er i vejen for bevægelige remme, ventilatorer e.l. Forbind ikke den negative klemme til brændstoflinjer. 7. Sæt omskifterknappen (2 i figur 1) til bilens volt (12-VOLT SYSTEM eller 24-VOLT SYSTEM) 8. Hold afstand til batterierne mens der startes. 9. Lad TRUCK PAC TM oplade køretøjets batteri I 5-15 minutter. 10. Start køretøjet. Note: Hvis køretøjet ikke starter inden for 6 sekunder, lad TRUCK PAC TM enhedens batteri afkøle i 3 minutter før der gøres et nyt forsøg, eller kan der opstå skader på den. 11. Når køretøjet er startet, stilles omskifterknappen på OFF. 12. Kobbel den negative (sorte) klemme fra køretøjets motor. 13. Kobbel den positive (røde) klemme fra den positive batteripol. 14. Placer klemmerne i hylstrene igen. ANVENDELSE SOM ALTERNATIV STRØM- FORSYNING TIL KØRETØJER (KUN TIL 12-VOLT SYSTEM) TRUCK PAC TM er et vigtigt værktøj, for alle som udskifter bilbatterier. De fleste biler har en eller anden form for elektronisk komponent med hukommelse, såsom alarmsystemer, computer, radio, telefoner osv., og når batteriet udskiftes, går denne hukommelse tabt. Men hvis forlængerledningen kobles fra TRUCK PAC TM til køretøjets cigarettænder-stik kan hukommelsen reddes.. Note: I nogle køretøjer skal tændingsnøglen drejes for at aktivere cigarettænder-stikket. Tjek bilens manual. MULTIFUNKTIONEL STRØMFORSYNING TRUCK PAC TM kan også fungere som strømforsyning for det meste 12- volts tilbehør med et cigarettænderstik (hanstik). Når den bruges med en vekselretter kan den bruges til 120 volt/ac (240 volt/ac i Europa) tilbehør. Note: Brug af en vekselretter ved 240watt eller mere kræver, at forbindelsen sker med klemmerne istedet for via 12-volt dc forlængerledningen. ANVENDELSE SOM BATTERIOPLADER (KUN TIL 12-VOLT SYSTEM) 1. Tilslut TRUCK PAC TM via forlængerledning til køretøjets cigarettænder-stik i 30 minutter. Note: I nogle køretøjer skal tændingsnøglen drejes for at aktivere cigarettænder-stikket. 2. Fjern forlængerledningen og start køretøjet. Note: Ved et defekt batteri kan det være umuligt at genere strøm til batteriet fra TRUCK PAC TM enheden. 6

8 PROBLEMLØSNING Problem: Problem: Problem: 1 eller 2 røde lys tændes, oplader tilsluttet i 24 timer, opladestatus forbliver det samme. Tjek om oplader fungerer, den bør være varm. Oplade lys på enheden skal også være tændt når der er forbindelse. Oplader virker (den er varm), men stadig ingen ændring i opladestatus. Muligvis defekt batteri. Når er trykkes på testknappen tændes ingen lys, men når opladeren er tilsluttet TRUCK PAC TM tænder alle lysene. Defekt batteri. Spørgsmål: Hvad kan medføre et defekt batteri? Intens brug uden at sørge for afkøling ind imellem. Se ANVENDELSE SOM MOTORSTARTER. Problem: The TRUCK PAC TM er fuld opladt, men starter ikke motoren. Tjek forbindelsen hvor ledningen og kæben mødes på TRUCK PAC TM klemmen. Tjek at de er krympet ordentligt. Flyt klemmerne frem og tilbage for at kontrollere at forbindelsen er god. Kun den ene side af klemmen har kraft - sørg for at siden med kablet er forbundet med bart metal på køretøjet. Problem: Under brug af et tilbehør via cigarettænder-stikket på TRUCK PAC TM, hørte jeg en klikkende lyd fra enheden. Tilbehøret trækker for mange ampere, overbelastningsafbryderen slår til og fra. Tilbehøret trækker muligvis mere end 20 ampere, eller der kan være et problem med tilbehøret (såsom en kortslutning) som er årsag til overbelastningen. SPØRGSMÅL & SVAR Spørgsmål: Hvor mange motorstarter kan en Fuldt opladt TRUCK PAC klare inden Den skal genoplades? 1 til 30. Afhængig af temperatur, køretøjets almene tilstand, motortype og størrelse. Spørgsmål: Kan batterierne i TRUCK PAC TM udskiftes? Ja, ring til vores kundeservice på Spørgsmål: Skal TRUCK PAC TM afskaffes til genbrug? Ja, miljøet var en af vores største bekymringer i udviklingen af TRUCK PAC TM. De fleste batteri-salgssteder kan bortskaffe produktet. Spørgsmål: Hvad er den ideelle temperatur under brug for TRUCK PAC TM? Stuetemperatur. TRUCK PAC TM kan også anvendes ved temperaturer under frysepunktet, men dens ydeevne vil være nedsat. Ekstrem varme vil fremskynde selvafladning. 7

9 Spørgsmål: Jeg har en almindelig 10 ampere batterioplader. Kan jeg bruge den til at oplade TRUCK PAC TM? Nej, brug kun den medfølgende vægoplader. En oplader med højere ampere kan skade batterierne. Spørgsmål: Er TRUCK PAC TM sikret mod bommerter? Nej. Vejledningen skal følges. Se bagsiden af TRUCK PAC TM. Spørgsmål: Skal opladt lyset tænde med det same når jeg genoplader min TRUCK PAC TM? Nej. CHARGED/ Opladt lyset vil først tænde når TRUCK PAC TM nærmer sig fuld opladning. Men CHARGING/oplade lyset (først til venstre) skal tænde med det samme, for at indikere at opladning er I gang. INSTRUKTION I FJERNELSE AF BATTERIER Start med at sikre, at begge booster - klemmer er sikkert anbragt i deres hylster på hver sin side af TRUCK PAC TM apparatet. 1. Fjern alle 13 skruer (4 i højre side, 4 i venstre side, 4 i bunden, og 1 under logoet på forsiden mod toppen). Fjern det bagerste af apparatets kabinet. 2. Fjern ledningerne fra batterierne. 3. Løft batteriet ud af den forreste halvdel af kabinettet. 4. For at sætte nyt batteri I, følges ovenstående instruktioner fra 4 til 1. Note: Husk, de røde ledninger tilsluttes den positive (+) batteripol, og de sorte ledninger til den negative ( ) batteripol.!!! VIGTIGT!!! FJERNELSE OG BORTSKAFFELSE AF BATTERI Indeholder forseglet, ikke-lækkende blybatteri. Batteriet skal afleveres til genbrug. Batterierne i denne TRUCK PAC TM er forseglet blybatterier. Ifølge loven skal disse afleveres til genbrug. Når batterierne i produktet skal udskiftes, eller TRUCK PAC TM enheden skal bortskaffes, skal dette ske i overensstemmelse med instruktionerne, og det skal derefter afleveres på en genbrugsplads. Hvis der ikke er en lokal genbrugsplads som håndterer forseglet blysyre batterier, kontaktes de lokal miljømyndigheder for oplysninger omkring bortskaffelse. 8 Berner A/S 04_2012

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING (intelligent TRÆKSYSTEM Kabelsæt V2.0) A. GENEREL INFORMATION: Det er vigtigt at læse hele vejledningen, inden montering påbegyndes. Kabelsættet indeholder

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere

Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Installation og betjeningsmanual Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Indhold 1. Sikkerheds instruktioner og ansvar bestemmelser 1.1 Sikkerheds bestemmelser er markeret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40 Phocos CXN serie 10 40 A Programerbar laderegulator med negativ jord Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40 Side 1 Din nye CXN laderegulator er en state-of-the-art regulator,

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere