Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: Languages: da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da"

Transkript

1 Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf

2 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr

3 INTRODUKTION E N Denne enhed har et forseglet blybatteri, som bør holdes på fuld opladning. Apparatet L oplades før første brug, og genoplades umiddelbart efter hver brug, og hver tredje I måned hvis apparatet ikke bruges (denne strømforsyning har et intelligent kredsløb, som gør at den kan stå til opladning kontinuerligt uden at tage skade). Gøres dette ikke kan S batteriets levetid blive kraftig reduceret. H Kære kunde: TILLYKKE! De har lige købt den bedste eksterne strømforsyning og motorstarter til lastbiler og store køretøjer. Vi har taget mange foranstaltninger I vores kvalitetskontrol og produktionsprocesser, for at sikre at Deres produkt er i topklasse, og at det fungerer til Deres tilfredshed. I de sjældne tilfælde hvor Deres TRUCK PAC TM har et beskadiget eller manglende element, ikke virker som angivet, eller kræver garantiservice. RETUNERER IKKE DIN TRUCK PAC TM TIL FORRETNINGEN HVOR DEN ER KØBT. Ring venligst på vores telefonnummer, og bed om kundeservice. Vores servicemedarbejder vil fremskynde leveringen af en evt. manglende del. Hvis dit produkt skal til service, dækket af garantien, vil vores medarbejder hjælpe dig med at finde den hurtigst mulige løsning under garantien. Gem din faktura, den skal fremvises ved service dækket af garantien. Figur 1. TRUCK PAC TM og tilbehør DC TO AC INVERTER VDC stikkontakt 2. Test-knap 3. Oplade lys 4. Indikator for opladning 5. CHARGED indikator (opladning. færdig) 12. Vægoplader 6. Hylster, til sikker opbevaring 7. Opladnings-stik 8. 12V, OFF, 24V o m s k i f t e r 9. Kabinet 10. Fleksible Heavy Duty (HD) kabler 11. HD klemmer 13. Vekselretter (tilbehør) 14. Opladningskabel 2 Til brugeren: Gem disse instruktioner til fremtidig brug. Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du bruger TRUCK PAC TM

4 TRUCK PAC TM EGENSKABER Masser af kraft til start af biler og offroad udstyr. TRUCK PAC TM kan give strøm til de fleste 12 VDC apparater via et 12 volts dc stik. (Se 1, figur 1) DC stikket har automatisk overbelastningsbeskyttelse. Testknap, LED lys og avanceret kredsløb. For at udføre en komplet test, holdes testknappen inde i 10 sekunder, hvis de 3 røde lys forbliver tændte er din TRUCK PAC TM fuldt opladt. Hylster til sikkerhedsopbevaring forhindrer utilsigtet gnister på klemmerne, og kan roteres 180, hvilket gør det ligetil at fjerne klemmerne.. Kabler sættes fast i riller, hvilket gør opbevaring lettere (ingen dinglende ledninger). TRUCK PAC TM er udført i den nyeste teknologi med det forseglet, ikke lækkende, batteri. TRUCK PAC TM kan opbevares i enhver position. Heavy duty, holdbart termo plast case. Heavy duty savtakket klemmer. TILBEHØR 1. Vægoplader (se 10, figur 1) USA: ESA26 (1.5 Amp 12 Vdc 115 Vac) Europa: ESA27 (1.5 Amp 12 Vdc 230 Vac) UK: ESA28 (1.5 Amp 12 Vdc 230 Vac) 2. Vekselretter (sælges separat, se 13, figur 1) (kun U.S. & Canada) SBPI-175, SBPI-300, SBPI-600 (12 VDC til 120 VAC) Note: Brug af 300 watt (eller mere) vekselrette kræver at forbindelsen skal være via klemmerne og ikke 12 volts DC stikket. 3. Opladningskabel (se 14, figur 1) ESA-21 SIKKERHED GEM DENNE MANUAL Den indeholder vigtig sikkerheds- og brugervejledning. Indeholder forseglet, ikke lækkende, blybatteri. Batteriet genbruges. VIGTIG SIKKERHEDS- INFORMATION ADVARSEL RISIKO FOR EKSPLOSIVE GASSER Arbejde i nærheden af et blybatteri er farligt. Batterier udvikler eksplosive gasser under almindelig drift. Derfor er det vigtigt at du læser denne vejledning, og følger anvisningerne nøje. For at reducere risikoen for at batteriet eksploderer, følg disse instruktioner. Følg også instruktioner fra batteriproducenten, og producenten af andet udstyr som du har til hensigt at bruge i nærheden af batteriet. Vær opmærksom på advarsler på disse produkter og motoren. En anden person skal være inden for ørenlyd, eller tæt nok på til at komme dig til hjælp hvis nødvendigt, når du arbejder i nærheden af et blybatteri. Hav masser af frisk vand og sæbe i nærheden, I tilfælde af at batterisyre kommer i kontakt med hud, tøj eller øjne. Brug heldækkende øjen- og tøjbeskyttelse. Undgå at berøre øjnene mens du arbejder nær batteriet. Hvis batterisyre kommer i kontakt med hud eller tøj vaskes der straks med sæbe og vand. Hvis syren kommer i øjet, skylles der med rindende koldt vand i mindst 10 minutter, og der søges lægehjælp med det samme. Ryg ALDRIG, eller tillad en gnist eller flamme i nærheden af batteriet 3

5 Vær ekstra påpasselig med at tabe metalværktøj ned på batteriet. Sørg for at mindske risikoen for at dette sker. Der kan opstå en gnist eller en kortslutning i batteriet eller andre elektriske dele, hvilket kan forårsage en eksplosion. Fjern personlige metalgenstande såsom ringe, armband, halskæder og ure når du arbejder med et blybatteri. Batteriet har en så høj spænding at det kan forårsage svejsning af en ring eller lignende, hvilket vil give en svær forbrænding. Brug kun TRUCK PAC TM til at oplade BLYBATTERIER. Må ikke anvendes til opladning af tørbatterier, som er almindelig anvendt i husholdningsapparater. Disse batterier kan briste og forvolde skade på personer eller ejendom. Oplad/bearbejd ALDRIG et frossent batteri. Lad ALDRIG klemmerne røre hinanden, eller det same stykke metal på same tid. Dette kan generere gnister. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producenten, kan medføre skader på apparatet, eller føre til personskader. Når du burger vægopladeren eller forlængerledningen, trækker du den ud mens der holdes I stikket og ALDRIG I LEDNINGEN. Genoplad ikke TRUCK PAC TM med en beskadiget vægoplader, og benyt ikke en beskadiget forlængerledning. Udskift dem med det samme. TRUCK PAC TM kan bruges under alle vejrforhold. Regn, sne, varme frost. Den bør dog oplades indendørs. Må ikke nedsænkes i vand. Må ikke bearbejdes med brandfarlige væsker som f.eks. benzin. Hvis TRUCK PAC TM enheden får et hårdt slag, eller på anden måde bliver beskadiget, skal det serviceres af en kvalificeret teknikker. Hvis enheden lækker batterisyre, må den ikke fragtes med pakkepost. Bring den i stedet til den nærmeste genbrugsplads. Skil ikke TRUCK PAC TM enheden ad. Få den kontrolleret af en kvalificeret teknikker. TRUCK PAC TM bør på intet tidspunkt aflade totalt. Det kan føre til permanent skade på batteriet, og derved nedsætte apparatets ydeevne. Efterlad TRUCK PAC TM i vægopladeren, når den ikke er I brug, eller sørg for at oplade den hver tredje måned. BETJENINGS- VEJLEDNING OPLADNING AF TRUCK PAC TM Din TRUCK PAC TM blev opladt på fabrikken. Det er bedst at batteriet i TRUCK PAC TM holdes ved fuld opladning. Vi anbefaler, at du sætter TRUCK PAC TM til stikkontakten umiddelbart efter købet, og den forbliver der indtil første brug. Intelligent kredsløb, og automatisk opladning med vægopladeren, giver beskyttelse mod overopladning. Når alle 3 indikatorlamper for opladning og CHARGED indikator lampen lyser under opladning, eller alle 3 indikatorlamper tænder når der trykkes på testknappen, er enheden fuldt opladt. (Se figur 2.) T E S T C LEVEL H A R G I G POWER N E F C C O H M A P R L G E T CHARGING E PO Figur 2. Testknap & opladelamper GENOPLADNING AF TRUCK PAC TM Note: TRUCK PAC TM kan oplades på to måder. Den første metode er automatisk opladning med den medfølgende vægoplader (fortrukken). Den anden er gennem DC strømstik vis forlængerledningen. Den anden metode er ikke automatisk, og kræver overvågning, da TRUCK PAC TM enheden kan blive beskadiget ved overopladning. E 4

6 Til den anden metode, skal omskifterknappen sættes til 12 volt. Hvis TRUCK PAC TM oplades uden at omskifteren star på 12 volt positionen kan det forårsage skade på batterierne. 1. Med vægoplader. TRUCK PAC TM enheden oplades automatisk med vægopladeren. Opladestikket (findes på forsiden af enheden) forbindes med vægopladeren, og via et intelligent kredsløb oplades enheden automatisk. Hvis din TRUCK PAC TM er fuldstændig afladt kan det tage op til 30 timer at genoplade. Overopladning er ikke et problem når vægopladeren bruges, og enheden kan efterlades i vægopladeren til opladning på ubestemt tid. a. Sæt vægopladerens stik i enhedens opladestik. b. Tilslut opladerens stik til strømforsyningen (oplade lyset tændes). c. Lad TRUCK PAC TM oplade indtil CHARGED/opladt lyset tændes (du kan holde øje med opladningsniveau ved at tjekke de røde lys som indikerer opladning når alle 3 er tændt, tændes CHARGED/ opladt lyset kort efter). d. Når CHARGED/opladt lyset tændes, oplades der I yderligere 3 til 6 timer (3 timer er acceptabel, men for at sikre maksimal ydelse foretrækkes 6 timer). e. Hvis du ikke skal bruge din TRUCK PAC TM med det samme, kan du efterlade den tilsluttet den tændte vægoplader. Vi anbefaler at den altid forbliver tilsluttet når den ikke er i brug. 2. Med forlængerledning. Start køretøjets motor. Tilslut den ene ende af forlængerledningen til TRUCK PAC TM og indstil i 12 volt positionen. Forlængerledningens anden ende sættes i bilens cigarettænder-stik. Tryk på testknappen i 10 sekunder en gang i timen, for at tjekke opladnings-niveauet. Når alle 3 røde lys og CHARGED/opladt lyset er tændt, oplades TRUCK PAC TM i yderligere 1 til 2 timer, for at sikre at den er helt genopladt. Overoplad ikke! Dette er ikke den automatiske metode for genopladning af enheden. Du skal jævnligt tjekke opladningsniveauet ved at trykke på testknappen, for at være sikker på ar enheden ikke overoplader. Overopladning vil skade TRUCK PAC TM apparatet. Note: Testknappen trykkes for at tjekke opladningsniveauer når denne metode benyttes til at oplade din TRUCK PAC TM. Det sidste lys (FULL CHARGE/fuldt opladt) tændes ikke altid når denne metode benyttes. ANVENDELSE SOM MOTORSTARTER Note: For at sikre optimal ydeevne bør enheden ikke opbevares under 10 C (50 F) når den bruges som autostarter. ADVARSEL RISIKO FOR SKADE FRA BEVÆGELIGE DELE. Tilslut ALDRIG TRUCK PAC TM klemmerne til et køretøj når motoren kører. Vær opmærksom på ventilatorblade og remme, hjul og andre løse motordele, når du arbejder nær motoren. Flyvende motordele kan forårsage personskader, herunder alvorlige. 5

7 Sørg ALTID for at TRUCK PAC TM apparatets ledninger og klemmer ikke kommer I kontakt med nogle af motoren bevægelige dele.. 1. Sluk for motoren inden kablerne tilsluttes. 2. Lad ikke den røde (POS +) klemme og den sorte (NEG ) klemme røre hinanden. 3. Brug I godt ventileret område. 4. BESKYT ØJNENE. 5. Med omskifterknappen på OFF, sættes den positive (rød +) klemme på den positive pol på det svage batteri. (ingen jordforbindelse). 6. Den negative (sort, ) klemme til køretøjets motor (jordforbindelse). Kontroller at klemmerne ikke er i vejen for bevægelige remme, ventilatorer e.l. Forbind ikke den negative klemme til brændstoflinjer. 7. Sæt omskifterknappen (2 i figur 1) til bilens volt (12-VOLT SYSTEM eller 24-VOLT SYSTEM) 8. Hold afstand til batterierne mens der startes. 9. Lad TRUCK PAC TM oplade køretøjets batteri I 5-15 minutter. 10. Start køretøjet. Note: Hvis køretøjet ikke starter inden for 6 sekunder, lad TRUCK PAC TM enhedens batteri afkøle i 3 minutter før der gøres et nyt forsøg, eller kan der opstå skader på den. 11. Når køretøjet er startet, stilles omskifterknappen på OFF. 12. Kobbel den negative (sorte) klemme fra køretøjets motor. 13. Kobbel den positive (røde) klemme fra den positive batteripol. 14. Placer klemmerne i hylstrene igen. ANVENDELSE SOM ALTERNATIV STRØM- FORSYNING TIL KØRETØJER (KUN TIL 12-VOLT SYSTEM) TRUCK PAC TM er et vigtigt værktøj, for alle som udskifter bilbatterier. De fleste biler har en eller anden form for elektronisk komponent med hukommelse, såsom alarmsystemer, computer, radio, telefoner osv., og når batteriet udskiftes, går denne hukommelse tabt. Men hvis forlængerledningen kobles fra TRUCK PAC TM til køretøjets cigarettænder-stik kan hukommelsen reddes.. Note: I nogle køretøjer skal tændingsnøglen drejes for at aktivere cigarettænder-stikket. Tjek bilens manual. MULTIFUNKTIONEL STRØMFORSYNING TRUCK PAC TM kan også fungere som strømforsyning for det meste 12- volts tilbehør med et cigarettænderstik (hanstik). Når den bruges med en vekselretter kan den bruges til 120 volt/ac (240 volt/ac i Europa) tilbehør. Note: Brug af en vekselretter ved 240watt eller mere kræver, at forbindelsen sker med klemmerne istedet for via 12-volt dc forlængerledningen. ANVENDELSE SOM BATTERIOPLADER (KUN TIL 12-VOLT SYSTEM) 1. Tilslut TRUCK PAC TM via forlængerledning til køretøjets cigarettænder-stik i 30 minutter. Note: I nogle køretøjer skal tændingsnøglen drejes for at aktivere cigarettænder-stikket. 2. Fjern forlængerledningen og start køretøjet. Note: Ved et defekt batteri kan det være umuligt at genere strøm til batteriet fra TRUCK PAC TM enheden. 6

8 PROBLEMLØSNING Problem: Problem: Problem: 1 eller 2 røde lys tændes, oplader tilsluttet i 24 timer, opladestatus forbliver det samme. Tjek om oplader fungerer, den bør være varm. Oplade lys på enheden skal også være tændt når der er forbindelse. Oplader virker (den er varm), men stadig ingen ændring i opladestatus. Muligvis defekt batteri. Når er trykkes på testknappen tændes ingen lys, men når opladeren er tilsluttet TRUCK PAC TM tænder alle lysene. Defekt batteri. Spørgsmål: Hvad kan medføre et defekt batteri? Intens brug uden at sørge for afkøling ind imellem. Se ANVENDELSE SOM MOTORSTARTER. Problem: The TRUCK PAC TM er fuld opladt, men starter ikke motoren. Tjek forbindelsen hvor ledningen og kæben mødes på TRUCK PAC TM klemmen. Tjek at de er krympet ordentligt. Flyt klemmerne frem og tilbage for at kontrollere at forbindelsen er god. Kun den ene side af klemmen har kraft - sørg for at siden med kablet er forbundet med bart metal på køretøjet. Problem: Under brug af et tilbehør via cigarettænder-stikket på TRUCK PAC TM, hørte jeg en klikkende lyd fra enheden. Tilbehøret trækker for mange ampere, overbelastningsafbryderen slår til og fra. Tilbehøret trækker muligvis mere end 20 ampere, eller der kan være et problem med tilbehøret (såsom en kortslutning) som er årsag til overbelastningen. SPØRGSMÅL & SVAR Spørgsmål: Hvor mange motorstarter kan en Fuldt opladt TRUCK PAC klare inden Den skal genoplades? 1 til 30. Afhængig af temperatur, køretøjets almene tilstand, motortype og størrelse. Spørgsmål: Kan batterierne i TRUCK PAC TM udskiftes? Ja, ring til vores kundeservice på Spørgsmål: Skal TRUCK PAC TM afskaffes til genbrug? Ja, miljøet var en af vores største bekymringer i udviklingen af TRUCK PAC TM. De fleste batteri-salgssteder kan bortskaffe produktet. Spørgsmål: Hvad er den ideelle temperatur under brug for TRUCK PAC TM? Stuetemperatur. TRUCK PAC TM kan også anvendes ved temperaturer under frysepunktet, men dens ydeevne vil være nedsat. Ekstrem varme vil fremskynde selvafladning. 7

9 Spørgsmål: Jeg har en almindelig 10 ampere batterioplader. Kan jeg bruge den til at oplade TRUCK PAC TM? Nej, brug kun den medfølgende vægoplader. En oplader med højere ampere kan skade batterierne. Spørgsmål: Er TRUCK PAC TM sikret mod bommerter? Nej. Vejledningen skal følges. Se bagsiden af TRUCK PAC TM. Spørgsmål: Skal opladt lyset tænde med det same når jeg genoplader min TRUCK PAC TM? Nej. CHARGED/ Opladt lyset vil først tænde når TRUCK PAC TM nærmer sig fuld opladning. Men CHARGING/oplade lyset (først til venstre) skal tænde med det samme, for at indikere at opladning er I gang. INSTRUKTION I FJERNELSE AF BATTERIER Start med at sikre, at begge booster - klemmer er sikkert anbragt i deres hylster på hver sin side af TRUCK PAC TM apparatet. 1. Fjern alle 13 skruer (4 i højre side, 4 i venstre side, 4 i bunden, og 1 under logoet på forsiden mod toppen). Fjern det bagerste af apparatets kabinet. 2. Fjern ledningerne fra batterierne. 3. Løft batteriet ud af den forreste halvdel af kabinettet. 4. For at sætte nyt batteri I, følges ovenstående instruktioner fra 4 til 1. Note: Husk, de røde ledninger tilsluttes den positive (+) batteripol, og de sorte ledninger til den negative ( ) batteripol.!!! VIGTIGT!!! FJERNELSE OG BORTSKAFFELSE AF BATTERI Indeholder forseglet, ikke-lækkende blybatteri. Batteriet skal afleveres til genbrug. Batterierne i denne TRUCK PAC TM er forseglet blybatterier. Ifølge loven skal disse afleveres til genbrug. Når batterierne i produktet skal udskiftes, eller TRUCK PAC TM enheden skal bortskaffes, skal dette ske i overensstemmelse med instruktionerne, og det skal derefter afleveres på en genbrugsplads. Hvis der ikke er en lokal genbrugsplads som håndterer forseglet blysyre batterier, kontaktes de lokal miljømyndigheder for oplysninger omkring bortskaffelse. 8 Berner A/S 04_2012

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Altek_Bali_UM_EN.book

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere