Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning"

Transkript

1 DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P B ver juni 10

2 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: Telefax: af 52

3 Indholdsfortegnelse Symboler... 4 Advarsel!... 4 Introduktion... 5 Overensstemmelseserklæring... 6 Betjeningspanel... 7 Klargøring / tilpasning... 9 El-sædehejs Sædedrej Styrstammen Serienummer Kørsel med Mini Crosser M Specifikke køresituationer Langtrukken bakke / krævende terræn Antikip / støttehjul Almindelig pleje og vedligeholdelse Forsikring Batterier Opladning Bortskaffelse af batterier Opbevaring Rengøring Hjulskift Sikringer Bremser Frikobling Transport i bil Fastspænding med seler i bilgulv Transport i fly Bugsering Målskitse Mini Crosser M 1 3W Målskitse Mini Crosser M 1 4W Introduktion til sæder Ergo Standard Introduktion til sæder Mando Problemløsning Programmering Tekniske data Egne notater: Internationale adresser af 52

4 Symboler Bruges i brugervejledningen, hvor der beskrives situationer, hvor personskade kan op stå og derfor kræver ekstra opmærksomhed. Bruges hvor teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Advarsel! Af sikkerheds hensyn må køretøjet ikke lånes ud til per so ner, som ikke er fuldt fortrolige hermed. Køretøjet er beregnet til én person. Mini Crosser M 1 er konstrueret til en personvægt på max. 175 kg. Kø re tø jet kan specialtilpasses fra fabrikken til en personvægt på op til 250 kg. 4 af 52

5 Introduktion Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye eldrevne køretøj Mini Crosser M 1 De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til anvendelse udendørs for aktive brugere. Et såkaldt klasse C køretøj i henhold til den europæiske klassificering af elektriske scootere. For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning. Vær som ny bru ger særlig opmærksom på afsnittet Kørsel med Mini Crosser M 1. Mini Crosser M 1 er sikkerhedsmæssigt beregnet for anvendelse i mindst 10 år, dog max timer, såfremt den gennemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert år, svarende til ca. 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted. VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af sevice- og sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge. Vi råder over et stort udvalg i tilbehørsdele til Mini Crosser M 1, som kan monteres for at gøre hver da gen lettere for Dem. De er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information om special tilbehør og tilpasninger. er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uegnet eller usikker be nyt tel se af Mini Crosser M 1. Har De yderligere spørgsmål til brugen af Mini Crosser M 1 eller til denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte os på: Medema Danmark A/S Telefon: Internet: NB. Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov. 5 af 52

6 Overensstemmelseserklæring erklærer hermed at: Maskine: Anvendelse: Mini Crosser (Foreskreven anvendelse i brugervejledningen) Type nr.: M 1 er CE-mærket i henhold til direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr. Produktet er lavet i henhold til standard EN elektriske kørestole, scootere og deres ladere. Produktet er risikovurderet i henhold til standard DS/EN ISO 14971, Medicinsk udstyr - Håndtering af risikostyring for medicinsk udstyr. Mini Crosseren kan, mod et gebyr, afleveres til nærmeste forhandler, og de vil sørge for at den bortskaffes efter de, til enhver tid, gældende miljøforskrifter. Fabrikant: Adresse: Enggårdvej 7, DK-7400 Herning Telefon/Fax Dato: Underskrift: 6 af 52

7 Betjeningspanel Undgå at betjeningspanelet udsættes for stød og slag. Vær forsigtig ved kørsel og undgå at ramme forhindringer. Fabrikanten påtager sig intet ansvar i forbindelse med uautoriseret åbning, justering eller modificering af kontrolpanelet. Batteriindikator Lyskontakt Håndbremse Katastrofeblink Hastighedsvælger Blinklys H og V Blinklys H og V Horn Horn Gasregulering (fi refi ngergreb) Håndtag til regulering af styrhældningen. Ladestik Nøglekontakt 7 af 52

8 Betegnelse Nøglekontakt Hastighedsvælger Batteriindikator Håndbremse Gasregulering (Se billede nedenfor) Lyskontakt Katastrofeblink Blinklyskontakt Horn Ladestik Beskrivelse For at starte køretøjet: Drej nøglen om i kørestilling (1). Det første halve sekund efter at Mini Crosseren er tændt, foretager styringen et sikkerhedscheck af det elektriske system. Hvis gashåndtaget påvirkes i dette tidsrum, vil Mini Crosseren ikke være i stand til at køre, inden nøglen igen har været drejet om på 0 og tilbage på 1 igen. Skildpadden i nederste position indikerer laveste hastighedsområde. 0-6 km/t Haren i øverste position indikerer højeste hastighedsområde. Op til 15 km/t Lyser op når nøglen drejes. Indikerer, efter ca. ½ sekund, batteriernes ladetilstand. Giver en mere præcis indikation efter ca. 1 minuts kørsel. Når både rød, gul og grøn felt lyser er batterierne fuldt opladet. Når visningen er nede i bunden af de gule felter, bør der oplades så snart som muligt. Er der kun lys i de røde felter eller blinker disse, skal der lades med det samme. Virker på baghjulet og bør kun anvendes som ekstra bremse/ nødbremse og som parkeringsbremse. Den kan blokeres i låst stilling. Kan også leveres som fodbremse. Forreste arm aktiveres langsomt, og Mini Crosseren vil nu begynde at køre fremad. Jo mere der trykkes, des hurtigere kører Mini Crosseren. Når armen slippes, vipper armen selv tilbage til udgangsstilling, og Mini Crosseren standser. Ved aktivering af bagerste arm, bakker Mini Crosseren. Magnetbremsen på baghjulene vil slå til ved stilstand, svarende til parkeringsbremsen på en bil. Med hastighedsregulering, kan hastigheden også reguleres ned ad bakke. Motoren vil da virke som bremse. Tænder for- og baglygter. Nøglekontakten skal dog være drejet i stilling 1 (kørestilling). Tænder alle blinklysene på én gang. Virker også når nøglen er fjernet, eller er drejet i 0 (stop stilling). Pil venstre: blinklys venstre side. Pil højre: blinklys højre side. Aktiver samme knap igen for at slukke blinklysene. Kraftig elektrisk horn. Aktiveres ved tryk på hornkontakt. Sluk for nøglekontakten under opladningen. Bemærk at det ikke er muligt at køre, imens batterierne oplades. Se i øvrigt afsnittet Batterier og opladning. Gasregulering (fi refi ngergreb) 8 af 52

9 Klargøring / tilpasning Højderegulering af sæde Løft sædet af. Træk ud i udløseren, og sæderøret kan nu justeres til ønsket position. Se billede på næste side. Kontroller at sædehøjde er korrekt, og slip udløseren. Skub sæderøret op/ ned til udløseren fanger et hul. Sørg for at stå ordentligt med ryggen, når sædet løftes, da det er ret tungt. (Se nedenfor). Sædet løftes op af sæderøret. Træk ud i udløseren, og drej rundt. Så holder den sig ude. Nu kan sæderøret løftes eller sænkes til ønsket højde. Udløseren trukket ud. Drej rundt igen, for at få den til at hoppe ind igen. 9 af 52

10 Sæderør Udløser Sæderøret i øverste position. Der er 5 huller i sæderøret til justering. Udløseren skal have fat i et hul for at sædet er stabilt. El-sædehejs Som ekstraudstyr kan Mini Crosser monteres med el-sædehejs. Skal man have sædet op, føres knappen op. Skal man have sædet ned, føres knappen ned. Slipper man knappen, stopper sædet automatisk. (Se figur nedenfor). Kontakt til El-sæde hejs. El-sædehejs. Føres knappen op, løftes sædet. Føres knappen ned, sænkes sædet. 10 af 52

11 Sædedrej Udløserhåndtaget trækkes tilbage. Sædet kan drejes 90 til hver side. Når håndtaget slippes, går det selv i indgreb og fastholder sædet for hver 45. Andre sæder, som kan leveres til Mini Crosser er opbygget efter lignende principper. Udløserhåndtaget er normal monteret i højre side, kan efter ønske monteres i venstre side. VIGTIGT! Mini Crosseren er mest stabil, når sædet er i laveste position. Kør derfor forsigtigt, når sædet er oppe. Benyt aldrig sædehejs, når der køres på ujævnt underlag eller i bakket landskab. Vær særlig opmærksom når sædet sænkes på en Mini Crosser med et elektrisk sædehejs. Vær sikker på at intet kommer i klemme i mellemrummet mellem sæde og chassis. Undgå at få noget i klemme, når sædet sænkes. Udløserhåndtag for sædedrej. Udløserhåndtag for sæde frem/tilbage. 11 af 52

12 Styrstammen Kan justeres frem/tilbage med udløserhåndtaget. Træk ned i håndtaget og træk styret nærmere for at opnå en god kørestilling. Benyt håndtaget igen og skub styrstammen fremad for at lette udstignng. Styrstammen kan højdejusteres ca. 11 cm op/ned. Fjern først gummi proppen som dækker unbrako skruen. Højden indstilles med en 4 mm unbrako nøgle. Dette gælder både for 3W og 4W. Husk at spænde ordentligt til efter justering. Justering af styrets hældning. Gælder både 3W og 4W. Håndtag til regulering af styrhældningen. Justering af styrets højde. Gældende for både 3W og 4W. Unbrako skrue til højdejustering. 12 af 52

13 Serienummer På alle køretøjer er et serienummerskilt med produktionsår samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan også fi ndes på forsiden af Brugervejledningen. Opgiv venligst dette nummer ved henvendelse om service, reservedele osv. Maximal personvægt Model beskrivelse Køretøjets egenvægt inkl. batterier og sæde. Serienummer Produktionsår Maks. hastighed Serinummerskiltets placering på køretøjet. 13 af 52

14 Kørsel med Mini Crosser M 1 Ind- og udstigning Det er vigtigt at lære sig en sikker teknik til ind- og udstigning af Mini Crosseren. I hovedtræk bør følgende metode benyttes: 1 Vær sikker på at Mini Crosser M er slukket (nøglen drejet om på 0) ved ind- og udstigning, ellers vil Mini Crosseren kunne sætte igang, hvis gasreguleringen berøres ved et uheld. Vær sikker på at Mini Crosseren er bremset. (Håndtaget til motorfrikobling er i øverste position). Vip styrstammen op i lodret position. Drej eventuel sædet 45 eller 90 og vær sikker på, at sædelåsen er låst (faldet i hak). Vip eventuelt armlænet op. For nogle brugere kan assistance fra en hjælper anbefales. Hjælperen bør: Være opmærksom på selv at undgå skader i forbindelse med at løfte/sænke/støtte brugeren. Sikre, at Mini Cresseren står stabilt og er forhindret i at kunne bevæge sig. Sluk for Mini Crosseren og kontroller, at den er bremset, og at sædet er drejet i hak i enten 45 eller 90. Sikre sig, at sædet der flyttes til er stabilt. VIGTIGT! Mini Crosseren vil automatisk slukke efter 10 minutters stilstand, selvom nøglen er drejet om i kørestilling. For at genstarte køretøjet, skal nøglen drejes til stopstilling (0) derefter til kørestilling (1). Sluk Mini Crosseren, vip styrstammen op, drej sædet og vip armlænet op. 14 af 52

15 Bremsesystemer Der er 3 bremsesystemer på Mini Crosser: Motorbremse - afpasser køretøjets fart også ned ad bakke. Magnetbremse - Magnetbremsen er automatisk og slår til, når Mini Crosseren er standset. I nødstilfælde kan Mini Crosseren standses øjeblikkeligt ved at dreje på nøgleomskifteren. Vær opmærksom på, at der da sker en meget brat opbremsning. Baghjulene vil blokkere. Må IKKE bruges ved normal kørsel. Bremsen må aldrig frikobles mekanisk med frikoblings-håndtaget på hældninger. Funktionen er kun beregnet til brug, når Mini Crosseren skal skubbes på plan vej. Elektrisk sikkerhedsbremse - Skulle det alligevel ske at Mini Crosseren bliver frikoblet på en skråning/bakke, vil den automatisk bremse, når den når en tilstrækkelig høj hastighed. Det er en elektrisk sikkerhedsanordning i styringen, som virker selv om batterierne er koblet fra. Derfor kan Mini Crosseren heller ikke bugseres med mere end 5 km/t. Se afsnit om bugsering. Håndbremse - er tænkt som nødbremse og parkeringsbremse. Den skal betjenes med forsigtighed ved kørsel i glat føre og ved kørsel ned ad bakke. Når håndbremsen bruges som parkeringsbremse låses den i bremseposition ved at trykke knappen ind mens man bremser. Løsnes ved at trykke på den igen. Lås til håndbremse. Generelle sikkerhedsråd Sørg for at ryglænet er i opret position, og at sædet er monteret i laveste mulige position. Positioneringssele anbefales, hvis brugeren ikke selv er i stand til at beholde en god kørestilling. 15 af 52

16 Kør efter forholdene. Tag hensyn til lys, trafik og vejrlig. Vær særlig opmærksom ved kørsel i mørke eller i dårligt vejr som regn- og snevejr. Undgå kørsel på hældninger med dårligt underlag, så som: sne, is, nyslået græs, vådt græs og våde blade. Kør aldrig i påvirket tilstand. Gælder såvel spiritus, som euforiserende stoffer og medicin. Reducer omgående farten, hvis du føler, at du er ved at miste kontrollen. Brug altid blinklysene ved retningsskift. Kontroller at lys og blinklys virker før kørsel. Brug lys ved kørsel i lygtetændingstiden. Hold så vidt muligt på styret med begge hænder og et fast greb. Pas på ikke at have noget i kurven foran, som kan påvirke gashåndtaget utilsigtet. ADVARSEL! Indstil ikke styret så lavt at gashåndtaget kan ramme benet, når køretøjet drejes, og dermed påvirker gashåndtaget utilsigtet. Hvis man har behov for at styret er justeret langt ned, anbefales drejegas. Dette gælder specielt i kombination med benstøtter. Sluk ALTID scooteren, når den ikke benyttes. Nøglen drejes til 0. Kørsel Selv om Mini Crosseren er meget stabil, kan den vælte. Undgå pludselige skift i hastighed og retning ved høj hastighed, dårligt føre og ikke mindst ved kørsel på skråninger. Mini Crosseren kan på korte strækninger køre op ad større hældninger, end den er testet dynamisk stabil til. Det samme gælder kørsel ned af sådanne hældninger. I disse tilfælde er der større risiko for, at Mini Crosseren kan tippe og ligefrem vælte. Vær derfor ekstra opmærksom på at følge de kørselstips, der nævnes i det følgende. 16 af 52

17 Ved kørsel i meget bakket terræn anbefales montering af antikip hjul. (Ekstraudstyr) Nye brugere opfordres til at træne følgende i et område uden anden færdsel: Indstil Mini Crosseren til lav hastighed. Kør fremad og baglæns. Juster hastighedsvælger gradvist opad og fornem ændringen i Mini Crosserens hastighed. Træn i igangsætning og opbremsning. Bliv fortrolig med Mini Crosserens reaktionstid. Træn i at køre på snæver plads svarende til i en butik eller gennem en dør. Træn i at dreje, og undersøg hvor meget plads dette kræver. Kør altid langsomt når der skal drejes. Træn også baglæns kørsel. Træn i kurvekørsel samt i kørsel over forhindringer og ved kørsel på hældninger. Kør altid lige op/ned over kantsten og ramper. Aldrig på skrå. Se figurene på efterfølgende sider. Prøv at bremse ved forskellige hastigheder og bemærk standselængderne. Prøv hvis muligt, at køre på forskelligt underlag (vej, græs og grus). Træn i at vurdere hvor langt der kan køres på en batteriopladning. Læg mærke til hvor hurtigt batteriindikatoren går fra grøn til gul til rød. Bemærk! Kørestrækningen reduceres ved kørsel i bakket landskab, modvind, koldt vejr og med lavt dæktryk. 17 af 52

18 Færdselsregler Færdselslovgivningen for scootere er forskellig fra land til land. Før køretøjet tages i brug udendørs, er det brugerens ansvar at gøre sig bekendt med gældende lovgivning. I Danmark gælder følgende: Hjælpemiddelkøretøjer som Mini Crosser med maksimalhastighed på op til 15 km/t regnes i færdselslovgivningen som cykler og færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t. Ved kørehastighed indtil 6 km/t regnes Mini Crosseren som fodgænger, og ved denne hastighed må man gerne køre på fortovet. Skildpadde fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun køres med lys i lygtetændingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt. 18 af 52

19 Elektromagnetisk kompatibilitet Skulle der opstå ufrivillige bevægelser af Mini Crosseren, eller hvis bremsen frigøres, så sluk for Mini Crosseren, så snart det er sikkert at gøre det. En Mini Crosser kan under visse omstændigheder udløse butiksalarmer. Mini Crosseren opfylder de krav der er til scooteres anvendelse i et miljø med elektromagnetisk støj. Der kan alligevel forekomme sjældne tilfælde, hvor elektromagnetisk støj kan påvirke Mini Crosseren. Så som radio- og TV stationer, amatør radiosendere og mobiltelefoner. Benyttes sådant udstyr i nærheden, anbefales det at slukke for Mini Crosseren. Mobiltelefoner bør ikke anvendes under kørsel. Ved kørsel i trafikken... Vær specielt opmærksom på følgende ved kørsel i trafikken: Mini Crosseren er et lavt køretøj, der ikke altid er let at se for andre trafikanter. Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set dig, før du kører ud på kørebanen. Hold øje med trafik bagfra. Hold godt ind til højre, når der køres på trafikeret vej. Højre- og venstresving i trafikkryds. Vær opmærksom på cyklister og fodgængere. Følg køreregler for cykler. Hvor hurtigt tingene foregår. Hvor længe varer det grønne lys? Hvor hurtigt nærmer biler sig? Osv. 19 af 52

20 Specifikke køresituationer Op over kantsten Stands vinkelret på kantsten og hold 5-10 cm før denne. Hold øje med medtrafikanter. Læn kroppen fremover. Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen, stop ikke på halvvejen, reducer hastigheden, når køretøjet er helt oppe. Er kantstenen for høj, så lad være at gøre flere forsøg, men find en alternativ rute. Ned ad kantsten Læn kroppen tilbage. Køres der ud på en befærdet vej, så hold øje med trafikken. Kør forlæns ned i et lavt tempo. Vær opmærksom på at eventuelle anti-tip hjul ikke bliver hængende på kanten. 20 af 52

21 Op ad rampe/bakke Der er risiko for at vælte bagover, hvis sædet er skubbet tilbage og man starter på en hældning, f.eks. rampe. Træk sædet frem! Kontroller at en eventuel rampe er stabil. Læn kroppen fremover. Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen. Stop ikke på halvvejen. Reducer hastigheden, når køretøjet er helt oppe. Skal der startes på en bakke, accelereres der langsomt for ikke at tippe bagover. Ned ad rampe/bakke Kontroller at en eventuel rampe er stabil. Læn kroppen bagover Kør langsomt nedad. Undgå at stoppe undervejs på stejle korte hældninger. På lange bakker anbefales det at standse op ind imellem, hvis man føler, at farten bliver for høj. 21 af 52

22 På tværs af en bakke Læn kroppen til den side, der vender opad. Undgå pludselige og skarpe manøvrer. Gælder især ved kørsel baglæns. Kør altid med lav fart. Langtrukken bakke / krævende terræn Hvis man kører på meget lange og stejle bakker, eller meget blødt underlag, evt. kombineret med en høj brugervægt, er der risiko for at Mini Crosseren overopheder. For at beskytte Mini Crosserens motor mod overophedning, er der indbygget en termoswitch, der i første omgang får Mini Crosseren til at køre med halv hastighed. Fortsætter man med kørsel i krævende terræn alligevel, vil Mini Crosseren på et tidspunkt helt stoppe, og batteriindikatoren vil blinke med 6 lamper. Herefter skal Mini Crosseren køle af i 3-5 min. før den igen kan køre. For at resætte fejlen, skal Mini Crosseren slukkes og tændes igen. Hvis ikke Mini Crosseren har kølet nok, før den startes igen, vil den i første omgang stadig køre med halv hastighed. Bemærk! Ved normal brug, vil ovenstående situation aldrig opstå. Det er kun ved ekstrem krævende kørsel. 22 af 52

23 Antikip / støttehjul Mini Crosseren er et meget stabilt køretøj. MEN ved forkert vægtfordeling eller uagtsom kørsel kan der dog være en vælterisiko. I disse tilfælde anbefaler vi derfor montering af antikiphjul. (Se billede nedenfor) (Antikip / støttehjul er ekstra udstyr). Antikiphjul 23 af 52

24 Almindelig pleje og vedligeholdelse En Mini Crosser M 1 kræver ikke megen vedligehold. Men hold den i almindelig pæn stand. Følgende skal jævnligt checkes: Dæktryk (ved luftfyldte dæk) Dækslidtage Hold betjeningspanel, ladestik og elektronikboks under sædet fri for fugt. Ladning af batterier Vask aldrig Mini Crosseren med højtryksrenser eller med direkte vandstråle! Det kan skade Mini Crosserens elektronik. For at Mini Crosseren er i en sikkerhedsmæssig god stand anbefaler vi følgende regelmæssige kontroller: Dagligt: Test blinklys og kørelys før Mini Crosseren benyttes i mørke, eller ved nedsat sigtbarhed. Kvartalsvis: Test af bremser- og motorfrikobling. Når frikoblings håndtaget er skubbet op, må Mini Crosseren ikke kunne skubbes. Test af bremse frikoblings funktion Når bremse frikoblingshåndtaget er skubbet ned, skal batteriindikatoren blinke fejl, når Mini Crosseren er tændt. Mini Crosseren må nu ikke kunne køre, når gasreguleringen aktiveres. Test af håndbremse. Aktiver håndbremsen et par sekunder ved lav hastighed. Derved sikres at vippearm og bremsebakker ikke sætter sig fast. Smør vippearmen på bremsenavet med syrefri olie - venstre baghjul. 24 af 52

25 Årlig Mini Crosser M 1 er sikkerhedsmæssigt beregnet for anvendelse i mindst 10 år, dog max timer, såfremt den gennemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert år, svarende til ca. 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted. VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af service- og sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge. (Yderligere information i Servicemanualen). Forsikring En Mini Crosser M 1 med max. hastighed på 15 km/t er i lovens forstand en cykel, og kræver derfor ikke nogen særskilt forsikring. De fl este indbo-/villaforsikringer gælder som ansvarsforsikring for cyklister, og dermeder også brugere af Mini Crosser M 1 omfattet af denne type forsikringer. Vi anbefaler at De taler med Deres forsikringsselskab herom ved levering af køretøjet. Evt. må kaskoforsikring tegnes separat. 25 af 52

26 Batterier I Mini Crosseren benyttes lukkede, vedligeholdelsesfrie batterier GEL (Exide 12V/56Ah eller AGM 12V/75Ah). De udvikler ikke gas og skal ikke påfyldes med vand. Opladning BEMÆRK! at Mini Crosseren kan være udstyret med flere typer ladere (information angående de forskellige typer, indhentes hos forhandleren). VIGTIGT! Brug kun en lader som er beregnet til opladning af tørre vedligeholdelsesfrie batterier. Max ladestrøm er 12A. Skal opladning foregå udendørs, skal der vælges en lukket oplader uden blæser. Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en temperatur fra +10 til +30 C, for at opnå en ladetid som angivet under Tekniske data. Ladetiden forlænges ved temeratur under +20 C. Det skyldes, at batteriet rent kemisk har sværere ved at modtage strømmen. BEMÆRK! at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Dette betyder i praksis at et køretøj med gamle batterier har mindre kørestrækning, end det havde, dengang batterierne var nye. Batterikapaciteten ved -10 er ca. halvdelen af tilsvarende kapacitet ved +20 C. 26 af 52

27 Undgå dybdeafladning. Vi anbefaler, at man oplader i et opvarmet rum. Er det ikke muligt hver dag, er det en god ide at oplade Mini Crosseren i et varmt (ca. 20 ) rum en gang om ugen. Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og opladninger. VIGTIGT! at batterierne monteres korrekt. Batteripoler og snaplåse er mærkede +/-. De skal monteres som vist på skitsen herunder. Vær sikker på at snaplåsene er ordentligt lukkede. Der må af samme grund ikke være grater på polerne. Mini Crosseren bør lade op, når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrikken slår automatisk over på vedligeholdsladning (meget lavt strømforbrug), når batterierne er fuldt opladede. Lad derfor opladeren være tilsluttet, indtil Mini Crosseren skal bruges igen. Laderen kan ikke overoplade batterierne. Laderen vil stå og blinke indtil den er færdig. Derpå lyser laderen konstant. Laderen må ikke stå på sædet under selve opladningen. VIGTIGT! Benyt aldrig andre ladeapparater, end de fra fabrikken leverede, uden først at kontakte forhandleren. Ladestik NEUTRIK NC3MX Ladestik forbindes til 3-polet stik på styrstammen. Ladestikket er placeret under beskyttelsespladen. 27 af 52

28 Bortskaffelse af batterier Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på miljødepot. Vær forsigtig med håndteringen af eventuelle utætte batterier, da de indeholder ætsende syre bundet i en gel-masse. INFO! Nye batterier kan købes hos Medema Danmark A/S. Opbevaring Opbevaring og opladning bør ske under tag, og er bedst ved temperaturer over 0 C. Bemærk! Opladeren skal stå tørt, men må ikke afdækkes under brug. Ved henstilling i længere tid, anbefales det at Mini Crosser M, bliver afdækket, så den er beskyttet mod støv, regn og sollys. Rengøring Mini Crosser M 1 rengøres med en let opvredet klud. Tør evt. efter med vaskeskind. Skærmene tørres af og vokses med autovoks VIGTIGT! Brug aldrig højtryksrenser eller vandslange, da det kan forårsage skader på Mini Crosserens elektronik. 28 af 52

29 Hjulskift Skulle De punktere på et af de luftfyldte hjul, eller hvis et dæk er slidt så meget, at det trænger til at blive udskiftet, skal de følge nedenstående anvisninger. Dæk og slanger kan købes ved den autoriserede forhandler, som Mini Crosser er blevet erhvervet igennem. Mini Crosseren skal være SLUKKET før De går igang. Udskiftning af hjul 4W Unbrako nøgle 5 mm. Afmonter de 5 skruer. Tag hjulet af. Ved genmontering skal fjederskiver igen monteres mellem hjulfælg og skruer. Skruerne skal spændes godt til. Udskiftning af hjul 3W Baghjul: Afmonteres på samme måde som ovenfor beskrevet. Forhjul: Gaffelnøgle 17 mm. Unbrako nøgle 6 mm. Unbrako nøgle 5 mm. HUSK! at lukke al luft ud inden hjul adskilles for evt. lapning. at sikre boltene med fjederskiver. Fjern monteringsbolte med en gaffelnøgle og en unbrako nøgle. Afmonter hjulet på samme måde som baghjulet, med unbrako nøgle 5 mm. 29 af 52

30 Sikringer Mini Crosseren er udstyret med følgende sikringssystemer: Automatisk overbelastningssikring, som begrænser strømmen til motoren. Denne sikring er indbygget i styringen og kan ikke justeres. Sikringen beskytter mod over be last ning af både styring og motor. Ved overbelastning reduceres strøm til motor - efter afkøling i 2 til 5 minutter kan der igen op nås fuld fart og trækkraft. Styresikringen beskytter mod fejl i ledningsnettet. Den sidder under bag skær men. Hovedsikring beskytter mod kortslutning i hovedstrømkredsen. Sikringerne er pla ce ret under bagskærmen bag batterierne. Sikringstype DIN Såfremt tændingsnøglen drejes samtidig med, at gasreguleringen påvirkes, kan køretøjet af sikkerhedshensyn ikke køre. Lygter og horn er beskyttet med elektroniske sikringer, der beskytter mod evt. kort slutning. For at forebygge utilsigtet kortslutning ved udskiftning af en pæ re, skal Mini Crosseren ved isætning af ny pære slukkes og derpå tændes igen, når pæren er skiftet. Bagskærmen løsnes. Plastik låget tages op ved at klemme på siderne. Nu kan der skiftes sikringer. 30 af 52

31 Bremser Der er 3 bremsesystemer på Mini Crosser M Motorbremse Magnetbremse Håndbremse Motorbremse: afpasser køretøjets fart også ned ad bakke. Magnetbremse: er automatisk og slår til, når man slipper gashåndtaget. Den virker også som parkeringsbremse, når Mini Crosseren er standset. I nødstilfælde kan Mini Crosseren standses øjeblikkeligt ved at dreje på nøgleomskifteren. Vær opmærksom på at der da sker en meget brat opbremsning. Baghjulene vil blokere! Må ikke bruges ved normal kørsel! Bremsen må aldrig frikobles mekanisk med frikoblings-håndtaget på hældninger. Funktionen er kun beregnet til brug, når Mini Crosseren skal skubbes på plan vej. Elektrisk sikkerhedsbremse - Skulle det alligevel ske at Mini Crosseren bliver frikoblet på en skråning/bakke, vil den automatisk bremse, når den når en tilstrækkelig høj hastighed. Det er en elektrisk sikkerhedsanordning i styringen, som virker selv om batterierne er koblet fra. Derfor kan Mini Crosseren heller ikke bugseres med mere end 5 km/t. Se afsnit om bugsering. Håndbremse: er tænkt som en nødbremse og parkeringsbremse. Den skal betjenes med forsigtighed ved kørsel i glat føre og ved kørsel ned ad bakke. 31 af 52

32 Frikobling Drej nøglen i (0) stilling. Frikoblingshåndtaget bagtil skubbes ned. Nu er motorbremsen frikoblet, og køretøjet kan skubbes eller trækkes, men det kan ikke køre selv. BEMÆRK! Frikobling må ikke ske på skånende terræn. Skulle det alligevel ske at Mini Crosseren bliver frikoblet på en skråning/bakke, vil den automatisk bremse, når den når en tilstrækkelig høj hastighed. Det er en elektrisk sikkerhedsanordning i styringen, som virker selv om batterierne er koblet fra. Derfor kan Mini Crosseren heller ikke bugseres med mere end 5 km/t. Se afsnit om bugsering. Når frikobling er sket, kan Mini Crosseren kun standses ved anvendelse af håndbremsen. Frikoblingshåndtaget skubbes ned ved frikobling, (kun håndbremse virker), og skubbes op for at aktivere motoren igen (kan nu køre normalt). Frikoblingshåndtag 32 af 52

33 Transport i bil Mini Crosseren skal altid være fastspændt og håndbremsen låst ved transport i bil eller trailer. Undgå at løfte i sæde, skærme, styret og armlæn. Skal man lave et mindre løft, kan der tages fat i kofangeren bagtil og i kofangeren foran. Fastspænding i bil sker med seler fastgjort i 2 øjer fortil og 2 øjer bagtil. Alle markeret med gul. Se afsnittet Fastspænding med seler i bilgulv. 33 af 52

34 Fastspænding med seler i bilgulv Dahl Engineering selesæt til fastspænding i bil. Varenr. C Der skal ALTID bruges 4 seler bagtil og 2 foran. Det skal monteres i godkendte monteringsbeslag i bilen og de 4 fastsvejsede øjer på Scooteren. Selerne SKAL monteres indenfor de på billedet viste vinkler for at opnå den optimale styrke af 52

35 Fixpunkt Større end bespændingspunkterne på scooteren. Centerlinie Fixpunkt Større end bespændingspunkterne på scooteren. 35 af 52

medemagruppen P T ver februar 11 Terapeut vejledning Mini Crosser M 1

medemagruppen P T ver februar 11 Terapeut vejledning Mini Crosser M 1 medemagruppen P9-0155-T ver. 2.0.1 - februar 11 DK Terapeut vejledning Mini Crosser M 1 Her finder De Medema i Danmark Hovedkontor/Jylland: Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon:

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 1 Quick guide P Q ver September 2013

medemagruppen Mini Crosser M 1 Quick guide P Q ver September 2013 medemagruppen P9-0155-Q ver. 2.0.4 - September 2013 DK Quick guide Mini Crosser M 1 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0155-Q

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 2 Quick guide P Q ver September 2013

medemagruppen Mini Crosser M 2 Quick guide P Q ver September 2013 medemagruppen P9-0157-Q ver. 2.0.2 - September 2013 DK Quick guide Mini Crosser M 2 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0157-Q

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4.

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4. Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / - 200 4W 3W Leveret af: Version 1.4.0 HSB 270303 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 2 4W Kabine Quick guide P Q ver Februar 2012

medemagruppen Mini Crosser M 2 4W Kabine Quick guide P Q ver Februar 2012 medemagruppen P9-0152-Q ver. 2.0.0 - Februar 2012 DK Quick guide Mini Crosser M 2 4W Kabine Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide

Læs mere

Mini Crosser M Joy. Brugervejledning

Mini Crosser M Joy. Brugervejledning DK Mini Crosser M Joy Brugervejledning Serienummer: - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0158-B ver. 1.0.0 - januar 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser Nordic 4W

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser Nordic 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Nordic Serienummer: - - Leveringsdato: / 200 Mini Crosser Nordic 3W Mini Crosser Nordic 4W Stregkode Denne brugervejledning har varenummer P9-0037 Køretøjet er leveret af:

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Instruktionsbog MC Scoop II

Instruktionsbog MC Scoop II Instruktionsbog MC Scoop II Serie nummer: Leveringsdato: / 200 Instruktionsbog art. nr. P9-0014 Version nr. 2.0.0 KS 03032008 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... Introduktion... 3 Kapitel 2... Betjening...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser T 4W 125T - 130T - 140T 3W & 4W

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser T 4W 125T - 130T - 140T 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serienummer: - - Leveringsdato: / 200 Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Denne brugervejledning har varenummer P9-0016 Køretøjet er leveret

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugervejledning. MC Jazzy 1103

Brugervejledning. MC Jazzy 1103 DK Brugervejledning MC Jazzy 1103 Serienummer: - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0200-B ver. 1.0.1 - marts 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon:

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning Voyager 8 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Introduktion Tillykke med købet af din nye elektriske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

Smiley brugervejledning

Smiley brugervejledning 10. Tekniske Data Smiley Smiley brugervejledning Totallængde Inklusiv benstøtte 1150 mm Eksklusiv benstøtte 900 mm Totalbredde 655 mm Svinghjulsstørrelse massive 200 x 50 Trækhjulstørrelse - massiv 3.00

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Karma 731 el-scooter. Tekniske specifikationer: Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by.

Karma 731 el-scooter. Tekniske specifikationer: Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by. Karma 731 el-scooter Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Dobbeltaffjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max.

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 265 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf Fax

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf Fax BRUGERVEJLEDNING APOLLO 539 APOLLO 588 APOLLO 589 APOLLO 665 APOLLO 730 APOLLO 735 APOLLO 740 APOLLO 745 APOLLO 850 APOLLO 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Brugervejledning. Jazzy 1121

Brugervejledning. Jazzy 1121 DK Brugervejledning Jazzy 1121 Serienummer: en mer: _ Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret er et af: Dato: / P9-0220-B ver. 1.0.5 - april 10 Adresser i Danmark Hovedkontor/Jylland: Medema Danmark

Læs mere

medemagruppen Quick guide Jazzy 1103 P B ver februar 11

medemagruppen Quick guide Jazzy 1103 P B ver februar 11 medemagruppen P9-0200-B ver. 2.0.0 - februar 11 DK Quick guide Jazzy 1103 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0200-Q 2 af 20

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M1 Brugervejledning P B ver December 2016

medemagruppen Mini Crosser M1 Brugervejledning P B ver December 2016 medemagruppen P9-0155-B ver. 3.0.3 - December 2016 DK Brugervejledning Mini Crosser M1 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / Bemærk! Du finder de nyeste versioner

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

medemagruppen P B ver december 10 Brugervejledning Mini Crosser M 2

medemagruppen P B ver december 10 Brugervejledning Mini Crosser M 2 medemagruppen P9-0157-B ver. 2.0.0 - december 10 DK Brugervejledning Mini Crosser M 2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18 Brugermanual dansk 74233F 13-09-18 Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit Indhold Side Forklaring af symboler Transport i bil... 2 Håndtering... 3 Løft IKKE stolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til lykke med din nye Alfa el-kørestol.... 3 Opladning af batteriet... 4 Armlæn... 4 Sæde... 5 Sikkerhedssele... 5 Fodstøtter... 5 Lås på hjul... 6 Controller...

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

Mini Crosser Lite 3W & 4W

Mini Crosser Lite 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0036 Udleveret af: Dato: Version 4.1.0 KS 04032008 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion...

Læs mere

medemagruppen MC 1122 Quantum Quick guide P B ver Januar 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Quick guide P B ver Januar 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Januar 2013 DK Quick guide MC 1122 Quantum Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0222-Q 2

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Tekniske specifikationer:

Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Tekniske specifikationer: Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Nem at transportere i bil Kræver få arm- og fingerkræfter, 4-fingergreb Vender nemt og hurtigt Baghjulstræk via differentiale

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Karma 343 el-scooter. Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Tekniske specifikationer: Leveres med kurv foran og sidespejle.

Karma 343 el-scooter. Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Tekniske specifikationer: Leveres med kurv foran og sidespejle. Karma 343 el-scooter Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Leveres med kurv foran og sidespejle. Affjedret foran og bagtil Trinløs justering af styr Drejesæde m/justerbar sæderyg

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA TANGO 100ES / 100S DK VELA Tango 100S gas højderegulering VELA Tango 100ES elektrisk højderegulering B R U G E R M A N U A L VELA TANGO 100ES / 100S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. GENERELT... 4 Reklamationsret...

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K VELA Tango 100S med gas højderegulering VELA Tango 100ES med el-højderegulering b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 E S / 1 0 0 S w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning.........................................................

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning...side 1 Brugervejledning side 2 Tilpasning..side 3 Din første tur...side 3 Justering af sadel styr kæde side 4 Vedligeholdelse og rengøring..side 4 Ekstra udstyr.side

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera BRUGSANVISNING Danmark U2-light panthera Brugsanvisning U2-light Indholdsfortegnelse: Indledning Side 2 Indstilling af stolen Side 5 Vedligeholdelse af stolen Side 8 Sikkerhed Side 10 Indledning U2-Light

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Tillykke med din nye Apollo Scooter

Tillykke med din nye Apollo Scooter BRUGERVEJLEDNING Apollo 539 Apollo 589 Apollo 588 Apollo 735 Apollo 745 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk - info@sportster.dk Tillykke med din nye Apollo

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Apollo 290. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf

BRUGERVEJLEDNING. Apollo 290. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf BRUGERVEJLEDNING Apollo 290 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk - info@sportster.dk Tillykke med din nye Apollo 290 el-scooter Stelnummeret er: Stelnummeret

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering Indholdsfortegnelse Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1 Værktøj 2:1 Fodstøtte 8:1 Montering af ryg 2:2 Justerbar fodstøtte 8:2 Sæde justering 3:1 Delt fodstøtte, justerbar 8:3 Hofte-vinkel justering 4:1 Lægstøtte

Læs mere

VELA Tango - barnestol

VELA Tango - barnestol BRUGERMANUAL VELA Tango - barnestol DK VARIANT: 100S & 100ES Manual. nr. 105161 VELA Tango 100S VELA Tango 100ES INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.1.1. Anvendelse 4 1.1.2. Transport

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

Mini Crosser Nordic. Brugervejledning

Mini Crosser Nordic. Brugervejledning DK Mini Crosser Nordic Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0101-B ver. 1.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning

Læs mere

Calypso De Luxe III og IV

Calypso De Luxe III og IV BRUGERVEJLEDNING Calypso De Luxe III og IV SERIENUMMER: / LEVERINGSDATO: / - 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0011 Udleveret af: Dato: Version 2.3.0 HS 181104 Mini Crosser A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 18) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 4 3. OVERSIGT OVER

Læs mere