Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning"

Transkript

1 DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P B ver juni 10

2 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: Telefax: af 52

3 Indholdsfortegnelse Symboler... 4 Advarsel!... 4 Introduktion... 5 Overensstemmelseserklæring... 6 Betjeningspanel... 7 Klargøring / tilpasning... 9 El-sædehejs Sædedrej Styrstammen Serienummer Kørsel med Mini Crosser M Specifikke køresituationer Langtrukken bakke / krævende terræn Antikip / støttehjul Almindelig pleje og vedligeholdelse Forsikring Batterier Opladning Bortskaffelse af batterier Opbevaring Rengøring Hjulskift Sikringer Bremser Frikobling Transport i bil Fastspænding med seler i bilgulv Transport i fly Bugsering Målskitse Mini Crosser M 1 3W Målskitse Mini Crosser M 1 4W Introduktion til sæder Ergo Standard Introduktion til sæder Mando Problemløsning Programmering Tekniske data Egne notater: Internationale adresser af 52

4 Symboler Bruges i brugervejledningen, hvor der beskrives situationer, hvor personskade kan op stå og derfor kræver ekstra opmærksomhed. Bruges hvor teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Advarsel! Af sikkerheds hensyn må køretøjet ikke lånes ud til per so ner, som ikke er fuldt fortrolige hermed. Køretøjet er beregnet til én person. Mini Crosser M 1 er konstrueret til en personvægt på max. 175 kg. Kø re tø jet kan specialtilpasses fra fabrikken til en personvægt på op til 250 kg. 4 af 52

5 Introduktion Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye eldrevne køretøj Mini Crosser M 1 De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til anvendelse udendørs for aktive brugere. Et såkaldt klasse C køretøj i henhold til den europæiske klassificering af elektriske scootere. For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning. Vær som ny bru ger særlig opmærksom på afsnittet Kørsel med Mini Crosser M 1. Mini Crosser M 1 er sikkerhedsmæssigt beregnet for anvendelse i mindst 10 år, dog max timer, såfremt den gennemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert år, svarende til ca. 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted. VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af sevice- og sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge. Vi råder over et stort udvalg i tilbehørsdele til Mini Crosser M 1, som kan monteres for at gøre hver da gen lettere for Dem. De er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information om special tilbehør og tilpasninger. er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uegnet eller usikker be nyt tel se af Mini Crosser M 1. Har De yderligere spørgsmål til brugen af Mini Crosser M 1 eller til denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte os på: Medema Danmark A/S Telefon: Internet: NB. Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov. 5 af 52

6 Overensstemmelseserklæring erklærer hermed at: Maskine: Anvendelse: Mini Crosser (Foreskreven anvendelse i brugervejledningen) Type nr.: M 1 er CE-mærket i henhold til direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr. Produktet er lavet i henhold til standard EN elektriske kørestole, scootere og deres ladere. Produktet er risikovurderet i henhold til standard DS/EN ISO 14971, Medicinsk udstyr - Håndtering af risikostyring for medicinsk udstyr. Mini Crosseren kan, mod et gebyr, afleveres til nærmeste forhandler, og de vil sørge for at den bortskaffes efter de, til enhver tid, gældende miljøforskrifter. Fabrikant: Adresse: Enggårdvej 7, DK-7400 Herning Telefon/Fax Dato: Underskrift: 6 af 52

7 Betjeningspanel Undgå at betjeningspanelet udsættes for stød og slag. Vær forsigtig ved kørsel og undgå at ramme forhindringer. Fabrikanten påtager sig intet ansvar i forbindelse med uautoriseret åbning, justering eller modificering af kontrolpanelet. Batteriindikator Lyskontakt Håndbremse Katastrofeblink Hastighedsvælger Blinklys H og V Blinklys H og V Horn Horn Gasregulering (fi refi ngergreb) Håndtag til regulering af styrhældningen. Ladestik Nøglekontakt 7 af 52

8 Betegnelse Nøglekontakt Hastighedsvælger Batteriindikator Håndbremse Gasregulering (Se billede nedenfor) Lyskontakt Katastrofeblink Blinklyskontakt Horn Ladestik Beskrivelse For at starte køretøjet: Drej nøglen om i kørestilling (1). Det første halve sekund efter at Mini Crosseren er tændt, foretager styringen et sikkerhedscheck af det elektriske system. Hvis gashåndtaget påvirkes i dette tidsrum, vil Mini Crosseren ikke være i stand til at køre, inden nøglen igen har været drejet om på 0 og tilbage på 1 igen. Skildpadden i nederste position indikerer laveste hastighedsområde. 0-6 km/t Haren i øverste position indikerer højeste hastighedsområde. Op til 15 km/t Lyser op når nøglen drejes. Indikerer, efter ca. ½ sekund, batteriernes ladetilstand. Giver en mere præcis indikation efter ca. 1 minuts kørsel. Når både rød, gul og grøn felt lyser er batterierne fuldt opladet. Når visningen er nede i bunden af de gule felter, bør der oplades så snart som muligt. Er der kun lys i de røde felter eller blinker disse, skal der lades med det samme. Virker på baghjulet og bør kun anvendes som ekstra bremse/ nødbremse og som parkeringsbremse. Den kan blokeres i låst stilling. Kan også leveres som fodbremse. Forreste arm aktiveres langsomt, og Mini Crosseren vil nu begynde at køre fremad. Jo mere der trykkes, des hurtigere kører Mini Crosseren. Når armen slippes, vipper armen selv tilbage til udgangsstilling, og Mini Crosseren standser. Ved aktivering af bagerste arm, bakker Mini Crosseren. Magnetbremsen på baghjulene vil slå til ved stilstand, svarende til parkeringsbremsen på en bil. Med hastighedsregulering, kan hastigheden også reguleres ned ad bakke. Motoren vil da virke som bremse. Tænder for- og baglygter. Nøglekontakten skal dog være drejet i stilling 1 (kørestilling). Tænder alle blinklysene på én gang. Virker også når nøglen er fjernet, eller er drejet i 0 (stop stilling). Pil venstre: blinklys venstre side. Pil højre: blinklys højre side. Aktiver samme knap igen for at slukke blinklysene. Kraftig elektrisk horn. Aktiveres ved tryk på hornkontakt. Sluk for nøglekontakten under opladningen. Bemærk at det ikke er muligt at køre, imens batterierne oplades. Se i øvrigt afsnittet Batterier og opladning. Gasregulering (fi refi ngergreb) 8 af 52

9 Klargøring / tilpasning Højderegulering af sæde Løft sædet af. Træk ud i udløseren, og sæderøret kan nu justeres til ønsket position. Se billede på næste side. Kontroller at sædehøjde er korrekt, og slip udløseren. Skub sæderøret op/ ned til udløseren fanger et hul. Sørg for at stå ordentligt med ryggen, når sædet løftes, da det er ret tungt. (Se nedenfor). Sædet løftes op af sæderøret. Træk ud i udløseren, og drej rundt. Så holder den sig ude. Nu kan sæderøret løftes eller sænkes til ønsket højde. Udløseren trukket ud. Drej rundt igen, for at få den til at hoppe ind igen. 9 af 52

10 Sæderør Udløser Sæderøret i øverste position. Der er 5 huller i sæderøret til justering. Udløseren skal have fat i et hul for at sædet er stabilt. El-sædehejs Som ekstraudstyr kan Mini Crosser monteres med el-sædehejs. Skal man have sædet op, føres knappen op. Skal man have sædet ned, føres knappen ned. Slipper man knappen, stopper sædet automatisk. (Se figur nedenfor). Kontakt til El-sæde hejs. El-sædehejs. Føres knappen op, løftes sædet. Føres knappen ned, sænkes sædet. 10 af 52

11 Sædedrej Udløserhåndtaget trækkes tilbage. Sædet kan drejes 90 til hver side. Når håndtaget slippes, går det selv i indgreb og fastholder sædet for hver 45. Andre sæder, som kan leveres til Mini Crosser er opbygget efter lignende principper. Udløserhåndtaget er normal monteret i højre side, kan efter ønske monteres i venstre side. VIGTIGT! Mini Crosseren er mest stabil, når sædet er i laveste position. Kør derfor forsigtigt, når sædet er oppe. Benyt aldrig sædehejs, når der køres på ujævnt underlag eller i bakket landskab. Vær særlig opmærksom når sædet sænkes på en Mini Crosser med et elektrisk sædehejs. Vær sikker på at intet kommer i klemme i mellemrummet mellem sæde og chassis. Undgå at få noget i klemme, når sædet sænkes. Udløserhåndtag for sædedrej. Udløserhåndtag for sæde frem/tilbage. 11 af 52

12 Styrstammen Kan justeres frem/tilbage med udløserhåndtaget. Træk ned i håndtaget og træk styret nærmere for at opnå en god kørestilling. Benyt håndtaget igen og skub styrstammen fremad for at lette udstignng. Styrstammen kan højdejusteres ca. 11 cm op/ned. Fjern først gummi proppen som dækker unbrako skruen. Højden indstilles med en 4 mm unbrako nøgle. Dette gælder både for 3W og 4W. Husk at spænde ordentligt til efter justering. Justering af styrets hældning. Gælder både 3W og 4W. Håndtag til regulering af styrhældningen. Justering af styrets højde. Gældende for både 3W og 4W. Unbrako skrue til højdejustering. 12 af 52

13 Serienummer På alle køretøjer er et serienummerskilt med produktionsår samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan også fi ndes på forsiden af Brugervejledningen. Opgiv venligst dette nummer ved henvendelse om service, reservedele osv. Maximal personvægt Model beskrivelse Køretøjets egenvægt inkl. batterier og sæde. Serienummer Produktionsår Maks. hastighed Serinummerskiltets placering på køretøjet. 13 af 52

14 Kørsel med Mini Crosser M 1 Ind- og udstigning Det er vigtigt at lære sig en sikker teknik til ind- og udstigning af Mini Crosseren. I hovedtræk bør følgende metode benyttes: 1 Vær sikker på at Mini Crosser M er slukket (nøglen drejet om på 0) ved ind- og udstigning, ellers vil Mini Crosseren kunne sætte igang, hvis gasreguleringen berøres ved et uheld. Vær sikker på at Mini Crosseren er bremset. (Håndtaget til motorfrikobling er i øverste position). Vip styrstammen op i lodret position. Drej eventuel sædet 45 eller 90 og vær sikker på, at sædelåsen er låst (faldet i hak). Vip eventuelt armlænet op. For nogle brugere kan assistance fra en hjælper anbefales. Hjælperen bør: Være opmærksom på selv at undgå skader i forbindelse med at løfte/sænke/støtte brugeren. Sikre, at Mini Cresseren står stabilt og er forhindret i at kunne bevæge sig. Sluk for Mini Crosseren og kontroller, at den er bremset, og at sædet er drejet i hak i enten 45 eller 90. Sikre sig, at sædet der flyttes til er stabilt. VIGTIGT! Mini Crosseren vil automatisk slukke efter 10 minutters stilstand, selvom nøglen er drejet om i kørestilling. For at genstarte køretøjet, skal nøglen drejes til stopstilling (0) derefter til kørestilling (1). Sluk Mini Crosseren, vip styrstammen op, drej sædet og vip armlænet op. 14 af 52

15 Bremsesystemer Der er 3 bremsesystemer på Mini Crosser: Motorbremse - afpasser køretøjets fart også ned ad bakke. Magnetbremse - Magnetbremsen er automatisk og slår til, når Mini Crosseren er standset. I nødstilfælde kan Mini Crosseren standses øjeblikkeligt ved at dreje på nøgleomskifteren. Vær opmærksom på, at der da sker en meget brat opbremsning. Baghjulene vil blokkere. Må IKKE bruges ved normal kørsel. Bremsen må aldrig frikobles mekanisk med frikoblings-håndtaget på hældninger. Funktionen er kun beregnet til brug, når Mini Crosseren skal skubbes på plan vej. Elektrisk sikkerhedsbremse - Skulle det alligevel ske at Mini Crosseren bliver frikoblet på en skråning/bakke, vil den automatisk bremse, når den når en tilstrækkelig høj hastighed. Det er en elektrisk sikkerhedsanordning i styringen, som virker selv om batterierne er koblet fra. Derfor kan Mini Crosseren heller ikke bugseres med mere end 5 km/t. Se afsnit om bugsering. Håndbremse - er tænkt som nødbremse og parkeringsbremse. Den skal betjenes med forsigtighed ved kørsel i glat føre og ved kørsel ned ad bakke. Når håndbremsen bruges som parkeringsbremse låses den i bremseposition ved at trykke knappen ind mens man bremser. Løsnes ved at trykke på den igen. Lås til håndbremse. Generelle sikkerhedsråd Sørg for at ryglænet er i opret position, og at sædet er monteret i laveste mulige position. Positioneringssele anbefales, hvis brugeren ikke selv er i stand til at beholde en god kørestilling. 15 af 52

16 Kør efter forholdene. Tag hensyn til lys, trafik og vejrlig. Vær særlig opmærksom ved kørsel i mørke eller i dårligt vejr som regn- og snevejr. Undgå kørsel på hældninger med dårligt underlag, så som: sne, is, nyslået græs, vådt græs og våde blade. Kør aldrig i påvirket tilstand. Gælder såvel spiritus, som euforiserende stoffer og medicin. Reducer omgående farten, hvis du føler, at du er ved at miste kontrollen. Brug altid blinklysene ved retningsskift. Kontroller at lys og blinklys virker før kørsel. Brug lys ved kørsel i lygtetændingstiden. Hold så vidt muligt på styret med begge hænder og et fast greb. Pas på ikke at have noget i kurven foran, som kan påvirke gashåndtaget utilsigtet. ADVARSEL! Indstil ikke styret så lavt at gashåndtaget kan ramme benet, når køretøjet drejes, og dermed påvirker gashåndtaget utilsigtet. Hvis man har behov for at styret er justeret langt ned, anbefales drejegas. Dette gælder specielt i kombination med benstøtter. Sluk ALTID scooteren, når den ikke benyttes. Nøglen drejes til 0. Kørsel Selv om Mini Crosseren er meget stabil, kan den vælte. Undgå pludselige skift i hastighed og retning ved høj hastighed, dårligt føre og ikke mindst ved kørsel på skråninger. Mini Crosseren kan på korte strækninger køre op ad større hældninger, end den er testet dynamisk stabil til. Det samme gælder kørsel ned af sådanne hældninger. I disse tilfælde er der større risiko for, at Mini Crosseren kan tippe og ligefrem vælte. Vær derfor ekstra opmærksom på at følge de kørselstips, der nævnes i det følgende. 16 af 52

17 Ved kørsel i meget bakket terræn anbefales montering af antikip hjul. (Ekstraudstyr) Nye brugere opfordres til at træne følgende i et område uden anden færdsel: Indstil Mini Crosseren til lav hastighed. Kør fremad og baglæns. Juster hastighedsvælger gradvist opad og fornem ændringen i Mini Crosserens hastighed. Træn i igangsætning og opbremsning. Bliv fortrolig med Mini Crosserens reaktionstid. Træn i at køre på snæver plads svarende til i en butik eller gennem en dør. Træn i at dreje, og undersøg hvor meget plads dette kræver. Kør altid langsomt når der skal drejes. Træn også baglæns kørsel. Træn i kurvekørsel samt i kørsel over forhindringer og ved kørsel på hældninger. Kør altid lige op/ned over kantsten og ramper. Aldrig på skrå. Se figurene på efterfølgende sider. Prøv at bremse ved forskellige hastigheder og bemærk standselængderne. Prøv hvis muligt, at køre på forskelligt underlag (vej, græs og grus). Træn i at vurdere hvor langt der kan køres på en batteriopladning. Læg mærke til hvor hurtigt batteriindikatoren går fra grøn til gul til rød. Bemærk! Kørestrækningen reduceres ved kørsel i bakket landskab, modvind, koldt vejr og med lavt dæktryk. 17 af 52

18 Færdselsregler Færdselslovgivningen for scootere er forskellig fra land til land. Før køretøjet tages i brug udendørs, er det brugerens ansvar at gøre sig bekendt med gældende lovgivning. I Danmark gælder følgende: Hjælpemiddelkøretøjer som Mini Crosser med maksimalhastighed på op til 15 km/t regnes i færdselslovgivningen som cykler og færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t. Ved kørehastighed indtil 6 km/t regnes Mini Crosseren som fodgænger, og ved denne hastighed må man gerne køre på fortovet. Skildpadde fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun køres med lys i lygtetændingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt. 18 af 52

19 Elektromagnetisk kompatibilitet Skulle der opstå ufrivillige bevægelser af Mini Crosseren, eller hvis bremsen frigøres, så sluk for Mini Crosseren, så snart det er sikkert at gøre det. En Mini Crosser kan under visse omstændigheder udløse butiksalarmer. Mini Crosseren opfylder de krav der er til scooteres anvendelse i et miljø med elektromagnetisk støj. Der kan alligevel forekomme sjældne tilfælde, hvor elektromagnetisk støj kan påvirke Mini Crosseren. Så som radio- og TV stationer, amatør radiosendere og mobiltelefoner. Benyttes sådant udstyr i nærheden, anbefales det at slukke for Mini Crosseren. Mobiltelefoner bør ikke anvendes under kørsel. Ved kørsel i trafikken... Vær specielt opmærksom på følgende ved kørsel i trafikken: Mini Crosseren er et lavt køretøj, der ikke altid er let at se for andre trafikanter. Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set dig, før du kører ud på kørebanen. Hold øje med trafik bagfra. Hold godt ind til højre, når der køres på trafikeret vej. Højre- og venstresving i trafikkryds. Vær opmærksom på cyklister og fodgængere. Følg køreregler for cykler. Hvor hurtigt tingene foregår. Hvor længe varer det grønne lys? Hvor hurtigt nærmer biler sig? Osv. 19 af 52

20 Specifikke køresituationer Op over kantsten Stands vinkelret på kantsten og hold 5-10 cm før denne. Hold øje med medtrafikanter. Læn kroppen fremover. Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen, stop ikke på halvvejen, reducer hastigheden, når køretøjet er helt oppe. Er kantstenen for høj, så lad være at gøre flere forsøg, men find en alternativ rute. Ned ad kantsten Læn kroppen tilbage. Køres der ud på en befærdet vej, så hold øje med trafikken. Kør forlæns ned i et lavt tempo. Vær opmærksom på at eventuelle anti-tip hjul ikke bliver hængende på kanten. 20 af 52

21 Op ad rampe/bakke Der er risiko for at vælte bagover, hvis sædet er skubbet tilbage og man starter på en hældning, f.eks. rampe. Træk sædet frem! Kontroller at en eventuel rampe er stabil. Læn kroppen fremover. Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen. Stop ikke på halvvejen. Reducer hastigheden, når køretøjet er helt oppe. Skal der startes på en bakke, accelereres der langsomt for ikke at tippe bagover. Ned ad rampe/bakke Kontroller at en eventuel rampe er stabil. Læn kroppen bagover Kør langsomt nedad. Undgå at stoppe undervejs på stejle korte hældninger. På lange bakker anbefales det at standse op ind imellem, hvis man føler, at farten bliver for høj. 21 af 52

22 På tværs af en bakke Læn kroppen til den side, der vender opad. Undgå pludselige og skarpe manøvrer. Gælder især ved kørsel baglæns. Kør altid med lav fart. Langtrukken bakke / krævende terræn Hvis man kører på meget lange og stejle bakker, eller meget blødt underlag, evt. kombineret med en høj brugervægt, er der risiko for at Mini Crosseren overopheder. For at beskytte Mini Crosserens motor mod overophedning, er der indbygget en termoswitch, der i første omgang får Mini Crosseren til at køre med halv hastighed. Fortsætter man med kørsel i krævende terræn alligevel, vil Mini Crosseren på et tidspunkt helt stoppe, og batteriindikatoren vil blinke med 6 lamper. Herefter skal Mini Crosseren køle af i 3-5 min. før den igen kan køre. For at resætte fejlen, skal Mini Crosseren slukkes og tændes igen. Hvis ikke Mini Crosseren har kølet nok, før den startes igen, vil den i første omgang stadig køre med halv hastighed. Bemærk! Ved normal brug, vil ovenstående situation aldrig opstå. Det er kun ved ekstrem krævende kørsel. 22 af 52

23 Antikip / støttehjul Mini Crosseren er et meget stabilt køretøj. MEN ved forkert vægtfordeling eller uagtsom kørsel kan der dog være en vælterisiko. I disse tilfælde anbefaler vi derfor montering af antikiphjul. (Se billede nedenfor) (Antikip / støttehjul er ekstra udstyr). Antikiphjul 23 af 52

24 Almindelig pleje og vedligeholdelse En Mini Crosser M 1 kræver ikke megen vedligehold. Men hold den i almindelig pæn stand. Følgende skal jævnligt checkes: Dæktryk (ved luftfyldte dæk) Dækslidtage Hold betjeningspanel, ladestik og elektronikboks under sædet fri for fugt. Ladning af batterier Vask aldrig Mini Crosseren med højtryksrenser eller med direkte vandstråle! Det kan skade Mini Crosserens elektronik. For at Mini Crosseren er i en sikkerhedsmæssig god stand anbefaler vi følgende regelmæssige kontroller: Dagligt: Test blinklys og kørelys før Mini Crosseren benyttes i mørke, eller ved nedsat sigtbarhed. Kvartalsvis: Test af bremser- og motorfrikobling. Når frikoblings håndtaget er skubbet op, må Mini Crosseren ikke kunne skubbes. Test af bremse frikoblings funktion Når bremse frikoblingshåndtaget er skubbet ned, skal batteriindikatoren blinke fejl, når Mini Crosseren er tændt. Mini Crosseren må nu ikke kunne køre, når gasreguleringen aktiveres. Test af håndbremse. Aktiver håndbremsen et par sekunder ved lav hastighed. Derved sikres at vippearm og bremsebakker ikke sætter sig fast. Smør vippearmen på bremsenavet med syrefri olie - venstre baghjul. 24 af 52

25 Årlig Mini Crosser M 1 er sikkerhedsmæssigt beregnet for anvendelse i mindst 10 år, dog max timer, såfremt den gennemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert år, svarende til ca. 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted. VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af service- og sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge. (Yderligere information i Servicemanualen). Forsikring En Mini Crosser M 1 med max. hastighed på 15 km/t er i lovens forstand en cykel, og kræver derfor ikke nogen særskilt forsikring. De fl este indbo-/villaforsikringer gælder som ansvarsforsikring for cyklister, og dermeder også brugere af Mini Crosser M 1 omfattet af denne type forsikringer. Vi anbefaler at De taler med Deres forsikringsselskab herom ved levering af køretøjet. Evt. må kaskoforsikring tegnes separat. 25 af 52

26 Batterier I Mini Crosseren benyttes lukkede, vedligeholdelsesfrie batterier GEL (Exide 12V/56Ah eller AGM 12V/75Ah). De udvikler ikke gas og skal ikke påfyldes med vand. Opladning BEMÆRK! at Mini Crosseren kan være udstyret med flere typer ladere (information angående de forskellige typer, indhentes hos forhandleren). VIGTIGT! Brug kun en lader som er beregnet til opladning af tørre vedligeholdelsesfrie batterier. Max ladestrøm er 12A. Skal opladning foregå udendørs, skal der vælges en lukket oplader uden blæser. Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en temperatur fra +10 til +30 C, for at opnå en ladetid som angivet under Tekniske data. Ladetiden forlænges ved temeratur under +20 C. Det skyldes, at batteriet rent kemisk har sværere ved at modtage strømmen. BEMÆRK! at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Dette betyder i praksis at et køretøj med gamle batterier har mindre kørestrækning, end det havde, dengang batterierne var nye. Batterikapaciteten ved -10 er ca. halvdelen af tilsvarende kapacitet ved +20 C. 26 af 52

27 Undgå dybdeafladning. Vi anbefaler, at man oplader i et opvarmet rum. Er det ikke muligt hver dag, er det en god ide at oplade Mini Crosseren i et varmt (ca. 20 ) rum en gang om ugen. Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og opladninger. VIGTIGT! at batterierne monteres korrekt. Batteripoler og snaplåse er mærkede +/-. De skal monteres som vist på skitsen herunder. Vær sikker på at snaplåsene er ordentligt lukkede. Der må af samme grund ikke være grater på polerne. Mini Crosseren bør lade op, når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrikken slår automatisk over på vedligeholdsladning (meget lavt strømforbrug), når batterierne er fuldt opladede. Lad derfor opladeren være tilsluttet, indtil Mini Crosseren skal bruges igen. Laderen kan ikke overoplade batterierne. Laderen vil stå og blinke indtil den er færdig. Derpå lyser laderen konstant. Laderen må ikke stå på sædet under selve opladningen. VIGTIGT! Benyt aldrig andre ladeapparater, end de fra fabrikken leverede, uden først at kontakte forhandleren. Ladestik NEUTRIK NC3MX Ladestik forbindes til 3-polet stik på styrstammen. Ladestikket er placeret under beskyttelsespladen. 27 af 52

28 Bortskaffelse af batterier Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på miljødepot. Vær forsigtig med håndteringen af eventuelle utætte batterier, da de indeholder ætsende syre bundet i en gel-masse. INFO! Nye batterier kan købes hos Medema Danmark A/S. Opbevaring Opbevaring og opladning bør ske under tag, og er bedst ved temperaturer over 0 C. Bemærk! Opladeren skal stå tørt, men må ikke afdækkes under brug. Ved henstilling i længere tid, anbefales det at Mini Crosser M, bliver afdækket, så den er beskyttet mod støv, regn og sollys. Rengøring Mini Crosser M 1 rengøres med en let opvredet klud. Tør evt. efter med vaskeskind. Skærmene tørres af og vokses med autovoks VIGTIGT! Brug aldrig højtryksrenser eller vandslange, da det kan forårsage skader på Mini Crosserens elektronik. 28 af 52

29 Hjulskift Skulle De punktere på et af de luftfyldte hjul, eller hvis et dæk er slidt så meget, at det trænger til at blive udskiftet, skal de følge nedenstående anvisninger. Dæk og slanger kan købes ved den autoriserede forhandler, som Mini Crosser er blevet erhvervet igennem. Mini Crosseren skal være SLUKKET før De går igang. Udskiftning af hjul 4W Unbrako nøgle 5 mm. Afmonter de 5 skruer. Tag hjulet af. Ved genmontering skal fjederskiver igen monteres mellem hjulfælg og skruer. Skruerne skal spændes godt til. Udskiftning af hjul 3W Baghjul: Afmonteres på samme måde som ovenfor beskrevet. Forhjul: Gaffelnøgle 17 mm. Unbrako nøgle 6 mm. Unbrako nøgle 5 mm. HUSK! at lukke al luft ud inden hjul adskilles for evt. lapning. at sikre boltene med fjederskiver. Fjern monteringsbolte med en gaffelnøgle og en unbrako nøgle. Afmonter hjulet på samme måde som baghjulet, med unbrako nøgle 5 mm. 29 af 52

30 Sikringer Mini Crosseren er udstyret med følgende sikringssystemer: Automatisk overbelastningssikring, som begrænser strømmen til motoren. Denne sikring er indbygget i styringen og kan ikke justeres. Sikringen beskytter mod over be last ning af både styring og motor. Ved overbelastning reduceres strøm til motor - efter afkøling i 2 til 5 minutter kan der igen op nås fuld fart og trækkraft. Styresikringen beskytter mod fejl i ledningsnettet. Den sidder under bag skær men. Hovedsikring beskytter mod kortslutning i hovedstrømkredsen. Sikringerne er pla ce ret under bagskærmen bag batterierne. Sikringstype DIN Såfremt tændingsnøglen drejes samtidig med, at gasreguleringen påvirkes, kan køretøjet af sikkerhedshensyn ikke køre. Lygter og horn er beskyttet med elektroniske sikringer, der beskytter mod evt. kort slutning. For at forebygge utilsigtet kortslutning ved udskiftning af en pæ re, skal Mini Crosseren ved isætning af ny pære slukkes og derpå tændes igen, når pæren er skiftet. Bagskærmen løsnes. Plastik låget tages op ved at klemme på siderne. Nu kan der skiftes sikringer. 30 af 52

31 Bremser Der er 3 bremsesystemer på Mini Crosser M Motorbremse Magnetbremse Håndbremse Motorbremse: afpasser køretøjets fart også ned ad bakke. Magnetbremse: er automatisk og slår til, når man slipper gashåndtaget. Den virker også som parkeringsbremse, når Mini Crosseren er standset. I nødstilfælde kan Mini Crosseren standses øjeblikkeligt ved at dreje på nøgleomskifteren. Vær opmærksom på at der da sker en meget brat opbremsning. Baghjulene vil blokere! Må ikke bruges ved normal kørsel! Bremsen må aldrig frikobles mekanisk med frikoblings-håndtaget på hældninger. Funktionen er kun beregnet til brug, når Mini Crosseren skal skubbes på plan vej. Elektrisk sikkerhedsbremse - Skulle det alligevel ske at Mini Crosseren bliver frikoblet på en skråning/bakke, vil den automatisk bremse, når den når en tilstrækkelig høj hastighed. Det er en elektrisk sikkerhedsanordning i styringen, som virker selv om batterierne er koblet fra. Derfor kan Mini Crosseren heller ikke bugseres med mere end 5 km/t. Se afsnit om bugsering. Håndbremse: er tænkt som en nødbremse og parkeringsbremse. Den skal betjenes med forsigtighed ved kørsel i glat føre og ved kørsel ned ad bakke. 31 af 52

32 Frikobling Drej nøglen i (0) stilling. Frikoblingshåndtaget bagtil skubbes ned. Nu er motorbremsen frikoblet, og køretøjet kan skubbes eller trækkes, men det kan ikke køre selv. BEMÆRK! Frikobling må ikke ske på skånende terræn. Skulle det alligevel ske at Mini Crosseren bliver frikoblet på en skråning/bakke, vil den automatisk bremse, når den når en tilstrækkelig høj hastighed. Det er en elektrisk sikkerhedsanordning i styringen, som virker selv om batterierne er koblet fra. Derfor kan Mini Crosseren heller ikke bugseres med mere end 5 km/t. Se afsnit om bugsering. Når frikobling er sket, kan Mini Crosseren kun standses ved anvendelse af håndbremsen. Frikoblingshåndtaget skubbes ned ved frikobling, (kun håndbremse virker), og skubbes op for at aktivere motoren igen (kan nu køre normalt). Frikoblingshåndtag 32 af 52

33 Transport i bil Mini Crosseren skal altid være fastspændt og håndbremsen låst ved transport i bil eller trailer. Undgå at løfte i sæde, skærme, styret og armlæn. Skal man lave et mindre løft, kan der tages fat i kofangeren bagtil og i kofangeren foran. Fastspænding i bil sker med seler fastgjort i 2 øjer fortil og 2 øjer bagtil. Alle markeret med gul. Se afsnittet Fastspænding med seler i bilgulv. 33 af 52

34 Fastspænding med seler i bilgulv Dahl Engineering selesæt til fastspænding i bil. Varenr. C Der skal ALTID bruges 4 seler bagtil og 2 foran. Det skal monteres i godkendte monteringsbeslag i bilen og de 4 fastsvejsede øjer på Scooteren. Selerne SKAL monteres indenfor de på billedet viste vinkler for at opnå den optimale styrke af 52

35 Fixpunkt Større end bespændingspunkterne på scooteren. Centerlinie Fixpunkt Større end bespændingspunkterne på scooteren. 35 af 52

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4.

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4. Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / - 200 4W 3W Leveret af: Version 1.4.0 HSB 270303 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Mini Crosser Lite 3W & 4W

Mini Crosser Lite 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0036 Udleveret af: Dato: Version 4.1.0 KS 04032008 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Service manual P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Service manual P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013 medemagruppen P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013 DK Service manual Mini Crosser M-MaxX Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget med tre hjul Forvent meget Standard: Fast nav, pedalbremse eller frinav Parkeringsbremse, ny type som er enkel at betjene Mindre bremsehåndtag Ny gearskifte (med trykknap-funktion) Ringeklokke Skærme (ikke

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack

B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack 2 Sprog: Dansk Model: TGA Powerpack Version: August 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Generel instruktion 4 Monteringsinstruktion 5 Supplerende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FORSIDE. Cykelkatalog

FORSIDE. Cykelkatalog FORSIDE Cykelkatalog VALG AF CYKEL Alu Rehab tilbyder et bredere cykeludvalg end nogensinde. Målet er, at give vores kunder en god cykel oplevelse og hjælpe med at finde den rigtige cykel og brugerdefineret

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 medemagruppen P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 DK Service manual MC Jazzy 1121 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Service manual P9-0220-S

Læs mere

Brugervejledning Flot Design & Ultimativ Præstation til en favorabel pris Unit 106, Heyford Park Camp Road Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA www pridemobility com Copyright 2002 Pride Mobility Products,

Læs mere