Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / Leveret af: Version 1.4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4."

Transkript

1 Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / W 3W Leveret af: Version HSB

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit 2... Betjeningsgreb...4 Afsnit 3... Bremser...5 Afsnit 4... Klargøring / Tilpasning...6 Afsnit 5... Kørsel med Mini Crosser...8 Afsnit Antikip / støttehjul...8 Afsnit 6... Vedligeholdelse...9 Afsnit Dæk / Luftryk...9 Afsnit Sikringer...11 Afsnit Batterier / Opladning...12 Afsnit Opbevaring...12 Afsnit Frikobling & bugsering...13 Afsnit Rengøring...13 Afsnit 7... Færdselsregler...14 Afsnit 8... Transport i bil...14 Afsnit 9... Transport i fly...14 Afsnit Forsikring...14 Afsnit Fejlfinding...15 Afsnit Fejlfinding, fortsat...16 Afsnit Garanti...16 Afsnit Tekniske data...17 Afsnit Instruktion / KAB sæde...18 Afsnit Instruktion til sæder...18 Afsnit Instruktion / Ergo Standard sæde...19 Afsnit Instruktion / Ergo Standard sæde...fortsat...20 MÆRKETI henhold til bekendtgørelse nr. 734 af 10. august 1994 om medicinsk udstyr. 2

3 Afsnit 1 Introduktion De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til anvendelse for aktive brugere. For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning. Mini Crosser en er et eldrevet køretøj, som tilføres strøm fra 12V batterier se rie kob let til 24V. Mini Crosseren trækker på begge baghjul gennem et differentiale som på en bil. En Mini Crosser er et kraftigt køretøj med hastighed, hvorfor en omhyggelig in struk ti on i brug er påkrævet. Lån derfor ikke køretøjet ud til personer, som ikke er fuldt fortrolige med brugen. Køretøjet er beregnet til én person. Mini Crosser 115S kan klare en personvægt på op til 75 kg. Mini Crosser 125S - 140S kan klare en personvægt op til 150 kg. Køretøjet kan specialtilpasses en personvægt på op til 200 kg. Mini Crosser en er beregnet for anvendelse i 10 år, dog max timer, såfremt den gennem går sikkerhedseftersyn efter 5 år / driftstimer. Har De spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares af denne brugsanvisning, og vi vil med glæde besvare deres spørgsmål. De kan kontaktes os på Telefon: Internet: 3

4 Afsnit 2 Betjeningsgreb Lyskontakt Batteriindikator Hornkontakt Gasregulering firefinger greb Nøglekontakt Nøglekontakt Hastighedsvælger Blinklyskontakt (115S: Erstattet med høj / lav knap) Figur 1a Frem / Bak kontakt Håndbremse Nøglekontakten drejes fra stop stilling (0) til kørestilling (1). Figur 1b Batteriindikatoren. Batterimåleren viser fuldt opladet når stolen ikke er i drift, så det er først efter nogle få minutters kørsel, man får en indikering af ladestanden. Indikering af ladestanden er afhænger af det aktuelle forbrug: Figur 1c a. På planvej er normal = gennemsnit b. Ned af bakke vil stolen tilbagelade strøm til batterierne, derfor vil der blive vist fuldopladet. c. Op af bakke vil strømforbruget stige, ladestande vil være noget lavere en på planvej. Visningen er en udregning af det aktuelle forbrug. Den viser hvorlangt det er mulig at køre med det aktuelle forbrug. Hastighedsvælger sættes i ønsket position. Skildpadden i nederste position indikerer la ve ste ha stig hed som rå de ca. 6 km/t. Haren i øverste position indikerer højeste hastighedsområde. Indenfor hvert hastighedsområde kan hastigheden reguleres trinløst med gasreguleringen. I MC 115S sidder ekstra hastighedsvælger (potentiometer) på aluminiums-plade under bagskærm. Frem/Bak kontakten sættes i ønsket position. Med vælgeren skubbet fremad, kører Mini Cros se ren frem - med vælgeren skubbet bagud i R position kører Mini Crosseren bagud, når hastighedsregulatoren påvirkes. Gasreguleringen aktiveres langsomt, og Mini Crosseren vil nu begynde at køre. Jo mere der trækkes, jo hurtigere kører Mini Crosseren. Når gasreguleringen slippes, vip per den selv til ba ge til udgangsstilling.magnetbremse på baghjul vil slå til efter stil stand. Med gasreguleringen kan ha stig he den også re gu le res ned ad bakke. Motoren vil da vir ke som bremse. Gasregulering kan som vist leveres i udførelse med højre firefinger betjening. Betjening kan ske i ven stre og højre side, med tommelfingergreb, drejegas som på en mo tor cy kel eller med fod be tje ning som på en bil. Evt. kombineret højre og venstre betjening. 4

5 Håndbremse virker på forhjulet og bør kun anvendes som ekstra bremse/nødbremse og som parkeringsbremse. Den kan blokeres i låst stilling. Kan også leveres som fodbremse. Lyskontakten tænder forlygte og baglygterne. (1) angiver tændt, mens (0) angiver slukket stilling. På serienummerskiltet er model, produktionsår, måned samt serienummer angivet (fig. 2). Op giv ven ligst dette nummer ved henvendelse om service, reservedele etc. VIGTIGT! Mini Crosseren vil automatisk slukke efter 10 minutters stilstand, selvom nøglen er er drejet om i kørestilling (Se figur 1 b) For at genstarte køretøjet, skal nøglen drejes til stop stilling (0) derefter til kørestilling (1). Blinklyskontakten føres mod venstre ved sving til venstre og mod højre ved sving til højre. Husk at sætte kontakten i midterstilling efter sving. Kontakten går ikke automatisk i midterstilling. Horn: Kraftigt elektrisk horn. Aktiveres gennem tryk på hornkontakten. Figur 2 Afsnit 3 Bremser Mini Crosser har 3 bremsesystemer: Motorbremse, magnetbremse og hånd brem se. Motorbremsen vil afpasse køretøjets fart ned ad bakke. Magnetbremsen er automatisk og slår til, når Mini Crosseren er standset. Håndbremsen er tænkt som nødbremse og parkeringsbremse. Den skal betjenes med for sig - tig hed ved kørsel i glat føre og ved kørsel ned ad bakke. (Se fig. 1a) 5

6 Afsnit 4 Klargøring / Tilpasning Højderegulering af sæde Løft sædet af og fjern bagskærmen. Løs skruerne, som holder sæderøret, og justér dette op eller ned til ønsket position. Kontroller at sædehøjde er korrekt og, at sædet sidder lige. Spænd skruerne kraftigt til. (Se fig. 3, 4, 5, 6, 7 og 8). Af hensyn til køretøjets stabilitet må sæderøret ikke trækkes længere op end angivet med vandret rille på sæderøret Figur 3 Sædet løftes op af sæderøret. Figur 4 Fingerskruen på forsiden af bagskærmen drejes imod urets retning og tages helt af. Figur 5 Skærmen trækkes frem mod styret, og kan der ef ter ta ges op. Figur 6 De 2 skruer på sæderøret løsnes. Figur 7 Sæderøret kan nu trækkes op / skub bes ned alt efter behov. Sæderør må ikke trækkes længere op end an gi vet med vandret rille på sæ der øret. 6

7 El-sæde løft. Som ekstra udstyr kan Mini Crossen udrustes med el-sæde løft. Skal man have sædet op, føres knappen op. Skal man have sædet ned, føres knappen ned. Slipper man knappen, stopper sædet automatisk. Når sædet er hævet over 8 cm fra nederste stilling, går køretøjet ned i halv fart. Ved løft over 8 cm, og en brugervægt på 150 kg. kan køretøjet ikke opfylde normen for stabilitet. Figur 8 El-sæde løft. Føres knappen op, løftes sædet. Føres knappen ned, sænkes sædet. Sædedrej. Udløserhåndtaget trækkes tilbage. Herved frigøres sædet, så det frit kan drejes 360 o rundt. Når håndtaget slippes, går det selv i indgreb og fastholder sædet for hver 45 o. (fig. 9) Andre sæder, som kan leveres til Mini Crosser er opbygget efter lignende principper. Udløserhåndtag for sædedrej Udløserhåndtag for sæde frem / tilbage Figur 9 Styrstammen kan justeres i hældning. Styrstammelængden kan justeres ca. 5 cm op/ned (fig. 10). Den må ikke trækkes længere op end angivet ved stop. Stoppestedet er angivet som et boret hul. Dvs. styrstammen må ikke komme så langt op, at hullet vil blive synligt Justering af styrets hældning Justering af styrestammens længde Figur 10 7

8 Afsnit 5 Kørsel med Mini Crosser Ved af- og påstigning skal tændingsnøglen altid være taget ud. Sædet skal være låst i dre je - me ka nis men. Det an be fa les at benytte Skildpaddefart under træning og ved kørsel indendørs. A. Drej tændingsnøgle. B. Påse, at batteriindikatoren viser tilstrækkelig reserve for turen. Vær opmærksom på, at batterierne kun er fuldt opladede, hvis opladeren viser fuldt opladet. Se op la der ens instruktionsbog. C. Hastighedsvælger sættes i ønsket position. D. Frem/Bak kontakten sættes i rigtig stilling. E. Kontroller, at håndbremse ikke er trukket. F. Se efter eventuel trafik bagfra. G. Påvirk gasreguleringhåndtaget, indtil ønsket hastighed er op nå et. Under kørsel med Mini Crosser skal man især iagttage følgende : - Hold øje med trafik bagfra. - Hold godt ind til højre, når der køres på trafikeret vej. - Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set dig, før du kører ud på kørebane eller cykelsti eller drejer. - Reducer hastighed ved sving og ved kørsel i skrånede terræn, da køretøjet ellers kan vælte. - Kør altid lige over kantsten og opkørsler. - Tag aldrig nøglen ud af tændingen, før køretøjet holder stille. - Max. hældninger for sikker kørsel: - sidehældning 10 O = 17% - Kantstensforcering: - 115S = 8 cm - 125S - 140S = 11 cm Kørsel i stærkt stigende terræn og eller blødt underlag øger strømforbruget; derved reduceres køre-strækningen. Mini Crosser ens elektronik er beskyttet på bedst mulig måde for udstråling fra køretøjet samt føl som hed for udefra kommende elektrisk støj. Alligevel kan en Mini Crosser under visse omstændigheder udløse butiksalarmer. Mobiltelefon bør ikke anvendes under kørsel. Afsnit 5.1 Antikip / støttehjul. Mini Crosseren er et meget stabilt køretøj. Ved forkert vægtfordeling kan der dog være en vælterisiko. I disse tilfælde anbefalder vi derfor montering af støttehjul. (figur 11) (Antikip / støt te hjul er ekstra udstyr) Figur 11 8

9 Afsnit 6 Vedligeholdelse Udover kontrol af dæktryk ved luffyldte hjul samt batteriopladning er der stort set ingen ved li - ge hol del se nødvendig for Mini Crosseren. Bevægelige dele kan smøres med syrefrit olie af en tekniker. Afsnit 6.1 Dæk / Luftryk 115S - 140S Korrekt dæktryk: Baghjul = 2,1 bar Forhjul = 2,1 bar Forkert / for lavt dæktryk øger strømforbruget, derved reduceres kørestrækningen. På fyldning af luft: det er den samme type ventil som anvendes til biler. Afmontering af baghjul: Figur 12 Hjulkapslen tages af. Dette gøres ved at demontere skruen i midten af hjulet. Figur 13 På dette billede ses de 3 skruer som skal af. Derefter kan hjulet tages af. Ved genmontering skal fjederskiverne mon te res mellem hjulfælg og skrue. Skruerne skal spæn des godt til. Punkterfri hjul kan fås mod merpris. 9

10 Afmontering af forhjul: Figur 14 Boltene på begge sider afsikres. Dette gøres ved at rette låse blikket ud til vandret stilling. Figur 15 Skruene på begge sider af hjulet løsnes og tages ud. Figur 16 Hjulet er klar for af montering. Figur 17 De 3 skruer tages ud. Hjulet kan nu skiftes. Påmontering af forhjulet Efter montering af nyt hjul, sættes det komplette for hjul nu på plads. Vær opmærksom på at de 2 stødstænger skal passe i udfræsningerne på forakslen. HUSK at sikre boltene med låseblikket. se figur 14 Figur 18 Påmontering af forhjul 10

11 Afsnit 6.2 Sikringer Mini Crosseren er udstyret med 4 sikringssystemer: 1. Automatisk overbelastningssikring, som begrænser strømmen til motoren. Den ne sikring er indbygget i styringen og kan ikke justeres. Sikringen beskytter mod over be - last ning af både styring og motor. Ved overbelastning reduceres strøm til motor - efter afkøling kan igen opnås fuld fart. 2. Styresikringen beskytter mod fejl i ledningsnettet. Den sidder under bagsskærmnen. Oversigt over sikringerne se si de Hovedsikring beskytter mod kort slut ning i hovedstrømkredsen. Den er pla ce ret under bagsskærmen. Sikringstype DIN 2581,(fig. 19) Figur 19 Bagskærmen løsnes. Plastiklåget tages op ved at klemme på siderne. Nu kan der skiftes sikringer. 4. Såfremt tændingsnøglen drejes samtidig med, at gasreguleringen påvirkes, kan køretøjet ikke køre. 11

12 Afsnit 6.3 Batterier / Opladning Mini Crosseren skal lades op, når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrikken er automatisk virkende således, at den selv slår fra, når batterierne er fuldt op la de de. Opladeren bruger kun strøm, når der lades. Lukkede, vedligeholdelsesfrie batterier udvikler ikke gas og kræver ikke ef ter fyld ning med vand. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Det te betyder i praksis, at et køretøj med 2 år gamle batterier har mindre kørestrækning, end det havde, dengang batterierne var nye. Batterikapaciteten ved -10 O C er halvdelen af tilsvarende kapacitet ved +20 O C. Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på miljødepot. Hvis Mini Crosseren sættes bort for oplagring i længere tid, skal man hver 14. dag afbryde og tilslutte opladeren med mindre denne er af fabrikat FN eller JK Medico. Neden for på denne side kan man se, hvordan ladeapparatet sættes i køretøjet. Derudover hen vi ser vi til instruktionen for ladeapparatet. Her vil man kunne læse, hvordan ladeapparatet viser, at kø re tø jet er fuldt opladet. Sådan gør man, når man skal oplade (fig. 20): A. Stik opladerstikket ind i Mini Crosser ens ladestik B. Stik opladerens netdel ind i stikkontakt ( V vekselstrøm) og tænd for kontakten. Når opladningen er færdig C. Sluk for stikkontaken og tag ladestikket ud Mini Crosseren kan ikke køre, når ladestikket sidder i køretøjet. Figur 20 Når stikket ved opladeren skal i køretøjet, skal den hvide streg vende opad. Afsnit 6.4 Opbevaring Mini Crosser en er skabt for brug i alt slags vejr. Opbevaring og opladning bør ske under tag og ved temperatur over 0 O C. Derudover skal opladeren også stå tørt. 12

13 Afsnit 6.5 Frikobling & bugsering Frikobling (fig. 21): 1. Drej nøglen i (0) stilling. 2. Frikoblingshåndtaget bagtil skubbes ned. Nu er motorbremsen frikoblet, og køretøjet kan skubbes eller trækkes, men det kan ikke køre selv. NB!! Frikobling må ikke ske på skrånende terræn. Når frikobling er sket, kan Mini Crosseren kun bremses ved anvendelse af håndbremsen. Bugsering bør max. ske ved køretøjets maksimumsfart. Figur 21 Skub håndtaget ned ved frikobling, og køretøjet kan skubbes. Skub håndtaget op for aktivering af motor (Standardstilling). Håndtaget skal kun ned, når kø re tø jet skal skubbes. Når bugsering er til en de bragt, skubbes frikoblingshåndtaget op igen. Nu er køretøjet brem set og kan køre normalt. Bugsering. Mini Crosseren kan trækkes eller skubbes, når den er frikoblet. Skal Mini Crosseren trækkes, fastgøres tovet til øje i kofanger fortil - ved gul markering. Træk ikke hur ti ge re end svarende til normal maksimumfart for Mini Crosseren. Hav altid nøglen drejet på (0) under bugsering. Når bugsering er tilendebragt, skubbes frikoblingshåndtaget op igen. Nu kan kø re tø jet køre normalt. Afsnit 6.6 Rengøring Rengøring af Mini Crosseren skal ske med en fugtig klud. Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange m.m. kan forårsage skader på Mini Crossernes elektronik. 13

14 Afsnit 7 Færdselsregler Hjælpemiddelkøretøjer som Mini Crosser med maksimalhastighed på op til 15 km/t regnes i færdselslovgivningen som cykler og færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t. Ved kørehastighed indtil 6 km/t regnes Mini Crosseren som en fodgænger, og ved denne hastighed må man gerne køre på fortovet. Skildpadde fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun køres med lys i lygtetændingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt. Afsnit 8 Transport i bil Mini Crosseren skal altid være fastspændt og håndbremsen låst ved transport i bil. Undgå at løfte i styret og i skærmene. Ved transport i stationcar kan sædet løftes af, og styret lægges ned. Herved reduceres maksimumshøjde til 62 cm. Fastspænding i bil sker med seler fastgjort i øjer på Mini Crosseren for- og bagtil, alle markeret med gult. Mini Crosseren kan anvendes som sæde under transport i bil eller bus, såfremt kø re sto len er for svar ligt fastspændt til bilen / bussen ved hjælp af godkendte firepunktsseler, fastgjort i de dertil for be red te fastspændingspunkter på Mini Crosser. Brugeren skal derudover altid være uafhængigt fastspændt til selve bilen / bussen efter reglerne derom i færdselslovgivningen. Afsnit 9 Transport i fl y Hvis Mini Crosseren skal transporteres i fly, kan flyselskabet kræve, at batterierne er flygodkend te, og at luften er lukket ud af dækkene. Afsnit 10 Forsikring En Mini Crosser med max. hastighed på 15 km/t er i lovens forstand en cykel, og der kræves derfor ikke en speciel forsikring. De fleste Indbo-/Villaforsikringer gælder som an svars for sik ring for cyklister og dermed også for bru ge re af Mini Crosser. Vi anbefaler, at bruger taler med for sik rings sel ska bet herom ved levering af køretøjet. Evt. må kaskoforsikring tegnes seperat. 14

15 Afsnit 11 Fejlfi nding Fejl Mulige Årsager Afhjælpning Mini Crosser vil ikke køre. Der er ikke lys i batteriindikator. Mini Crosser vil ikke køre. Der er lys i batteriindikator og blinker. Kørehastighed er for lille. Kørestrækning er for lille pr. opladning. Ladelampe på oplader lyser ikke, når oplader sluttes til lysnet og Mini Crosser. Færdig kontrollampe på oplader lyser ikke, selv om oplader har ladet i timer. Nøglen er ikke drejet til start. Batterier er helt afladede. Styresikring er sprunget. Hovedsikring er brændt over. Frikobling har været slået fra. Mini Crosseren har været overbelastet. Håndbremse er trukket. Der er fejl i elektronikken. Batterierne er afladede. Hastighedsvælger står på langsom. Elektronikken er overbelastet. Der er for lidt luft i hjulene. Batterierne er ikke i orden. Opladeren er ikke i orden. Der er for lidt luft i dækkene. Fremgangsmåden for opladning er forkert. Ingen strøm i kontakten. Fejl i ledning / oplader Der har været strømafbrydelse. Laderen er i gang med efterladning. Batterierne er ikke i orden. Der er fejl i ladestik til Mini Crosser en. Drej nøgle og prøv igen. Lad batterierne op. Skift sikring. Kontakt Deres leverandør. Sæt frikoblingen i kørestilling. Afvent nogle sekunder, før der køres igen. Slæk håndbremsen. Kontakt leverandør. Lad batterierne op. Skift til hurtigere fart. Stop og vent et par sekunder før start. Pump hjulene op til rette tryk. Oplad batterierne og kontroller, at grønne lampe på oplader lyser. Kontakt leverandør. Pump dækkene op til korrekt tryk. Læs brugsanvisning. Tænd for kontakten. Kontakt leverandør. Slut opladeren til igen og gentag ladeforløb. Kontroller igen 1/2 time senere. Kontakt leverandør. Skub ladestik helt ind og gentag ladeforløb 15

16 Afsnit 11 Fejlfi nding, fortsat Opladers "færdig" lampe lyser selv ved tilkobling ved delvis afladede batterier. Opladers lampe lyser fejl. Sikring i opladeren er brændt over. Kontakt i ladestik er i uorden. Ladestik ikke sat i, eller der er fejl i ledningsnet. Kontakt leverandør. Kontakt leverandør. Skub opladerstik ind eller kontakt leverandør. Afsnit 12 Garanti yder 3 års garanti på alt undtagen batterier, oplader, elektronik, dæk og andre slid de le. På disse dele gives 12 måneders garanti. Garantien bortfalder, hvis: Mini Crosseren repareres af uautoriserede personer. Garantien på batterierne bortfalder, hvis der anvendes andre opladere end den medfølgende. Hvis batterierne har henstået dybdeafladede i mere end 1 uge. hæfter ikke for transportskader. 16

17 Afsnit 13 Tekniske data Mini Crosser 3 & 4 hjulet MC 115 S MC 125S MC 130 S MC 140S Total længde 116 cm 127 cm v/ 4W 130 cm 130 cm 140 cm Total bredde 62,5 cm 66 cm 66 cm 66 cm Vægt uden sæde 115 kg. 137 kg. v 4W 121 kg. 137 kg. v 4W 121 kg. 137 kg. v 4W 157 kg. 173 kg. v 4W Ca. ladetid timer timer timer timer. Dæk dimension (6 lag) 4.10/ / / / Luftryk, alle dæk 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar Stigevne med person vægt på 25 % 75 kg. 25 % 150 kg. 30 % 150 kg. 25 % 150 kg. Maks. hastighed 11 km/t. 13 km/t. 15 km/t. 15 km/t. Blinklys standard Ja Ja Ja Ja Klassificering Klasse B Klasse C Klasse C Klasse C Maks. kørestrækning med nye batterier og ved +20ºC på plan, fast vej 40 km v/ 3W 40 km v/ 4W 40 km v/ 3W 35 km v/ 4W 40 km v/ 3W 35 km v/ 4W 80 km v/ 3W 70 km v/ 4W Batteritype 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/115 AH Batterimål i cm 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 26,8x22,9x28,3 Energiforbrug i KWh, ved opladning fra tom Ca. 1,5 Ca. 1,5 Ca. 1,5 Ca. 3,0 Ladeapparat, 24V DC A A A A Pære forlygte 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W Pære baglys 24V - 5W 24V - 5W 24V - 5W 24V - 5W Pære blinklys 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W Standard farve Grøn-metallic Grøn-metallic Grøn-metallic Grøn-metallic 17

18 Sikringerne sidder underbagskærmen (Se side 11) A 5 A 10 A 5 A 10 A 5 A 5 A 1 A Extra Extra Ladesikinger Batterimåler Ekstra udstyr Styrsikring Blinklys Lys foran + Højre Lys venstre Bremselys 50 Amp til 115S / 125S 100 Amp til 130S / 140 S Hovedsikring / smeltesikring Afsnit 14 Afsnit 14.1 Instruktion til sæder Instruktion / KAB sæde Håndtag for sæde frem / tilbage: Håndtag for sædedrej: For at frikoble sædet skal håndtaget trækkes til ba ge. Sædet kan da drejes 360 O, med stop for hver 45 O. Håndtaget er fjederpåvirket, og sædet låses auto ma tisk, når håndtaget slippes. Dette håndtag placeres som standard i høj re side, men det kan også placeres i venstre side. For at frikoble sædet på glideskinnen, skal håndtaget træk kes udad / opad. Derefter kan sædet rykkes frem eller tilbage efter ønske. Når håndtaget slippes, låser sædet automatisk ved nærmeste stop. På glideskinnen er der monteret en stopklods på forenden og ba g- enden. Indstilling af armlænsvinkel: Yderst på armlænets underside sidder en justerskrue som vist. Denne justerskrue bruges til indstilling af arm læn svin kel. Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og udstigning. (Højdeindstilling af armlæn er ekstraudstyr) Rygvinkelindstilling: Ved at trække op i håndtaget kan sædets rygvinkel justeres 35 O frem og 85 O tilbage fra lodret stilling. NB! For at beholde stabiliteten må ryglænet ikke lægges længere tilbage end 25 O ved kørsel. KAB sædet kan forsynes med nakkestøtte 18

19 Afsnit 14.2 Instruktion / Ergo Standard sæde Håndtag for sæde frem / tilbage: For at frikoble sædet på glideskinnen, skal håndtaget trækkes udad / opad. Derefter kan sædet rykkes frem eller tilbage efter ønske. Når håndtaget slippes, låser sædet automatisk ved nærmeste stop. På glideskinnen er der monteret en stopklods på forenden og bagenden. Håndtag for sædedrej: For at frikoble sædet skal håndtaget trækkes tilbage. Sædet kan da drejes 360 O, med stop for hver 45 O. Håndtaget er fjederpåvirket, og sædet låses automa tisk, når håndtaget slippes. Dette håndtag placeres som standard i høj re side, men det kan også placeres i venstre side. Indstilling af armlænsvinkel: Justerskrue og låsemøtrik muliggør at armlænets hældning kan justeres med ca. 15 O. Efter ind stil ling spæn des låsemøtrikken. Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og ud stig - ning. (Højdeindstilling af armlæn er ekstraudstyr) 19

20 Afsnit 14.2 Instruktion / Ergo Standard sæde...fortsat Ryglænsvinkelindstilling: Standard: Ryglænsvinklen kan justeres med ca. 10 O. Dette gøres ved at løsne justerskruen og ændre af stands - stykkets position.efter justering fastspændes skruen igen. Ekstra udstyr: Kan udstyres med gascylinder som vist for regulering af ryglænsvinklen. Armlæn frem / tilbage: Armlænet kan forskydes frem / tilbage i C-skinnen. Dette gøres ved at løsne skruerne som vist. Efter endt indstilling fastspændes skruerne igen Ryglæn frem / tilbage: Sædedybden kan reguleres. Dette gøres ved at forskyde sæderyggen frem og tilbage samtidig med at sædepuden skal være fastholdt. De angivne skruer løsnes i begge sider. Sæderyggen kan da forskydes indtil kant af skinnen bagud og ca. 15 cm fremad. Skruerne fastspændes efter justering. Skruer skal være mindst 2 cm fra C-skinnens ende. 20

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Kontakt B8 opsætning SKAL være slukket efter brug og bør kun bruges i samråd med forhandleren eller ROLTEC el-kørestole A/S.

Kontakt B8 opsætning SKAL være slukket efter brug og bør kun bruges i samråd med forhandleren eller ROLTEC el-kørestole A/S. FORORD. Denne servicevejledning for ROLTEC VISION gælder fra stelnr. 6237. Servicevejledningen begynder med en kopi af brugervejledningen. Derefter kommer selve servicevejledningen med de nødvendige anvisninger

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt 12B40, DK Rev. 22/02-2006 Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Brugsvejledning Rise II - Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Indhold: Side: 1. Mærkning

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog OPEL INSIGNIA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 40 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 74 Lygter... 110 Klimastyring...

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Indhold Indledning... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 26 Sæder, sikkerhed... 43 Opbevaring... 65 Instrumenter og betjening... 75 Lygter... 106 Klimastyring...

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

www.varianttrailers.dk

www.varianttrailers.dk Trailerhåndbog 2 www.varianttrailers.dk Indhold Tillykke Side 3 Betjeningsvejledning - alle modeller Side 4-5 Last af trailere Side 6 Bådtrailere Side 7-8 Service og vedligehold Side 9 Pleje af trailere

Læs mere