Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / Leveret af: Version 1.4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4."

Transkript

1 Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / W 3W Leveret af: Version HSB

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit 2... Betjeningsgreb...4 Afsnit 3... Bremser...5 Afsnit 4... Klargøring / Tilpasning...6 Afsnit 5... Kørsel med Mini Crosser...8 Afsnit Antikip / støttehjul...8 Afsnit 6... Vedligeholdelse...9 Afsnit Dæk / Luftryk...9 Afsnit Sikringer...11 Afsnit Batterier / Opladning...12 Afsnit Opbevaring...12 Afsnit Frikobling & bugsering...13 Afsnit Rengøring...13 Afsnit 7... Færdselsregler...14 Afsnit 8... Transport i bil...14 Afsnit 9... Transport i fly...14 Afsnit Forsikring...14 Afsnit Fejlfinding...15 Afsnit Fejlfinding, fortsat...16 Afsnit Garanti...16 Afsnit Tekniske data...17 Afsnit Instruktion / KAB sæde...18 Afsnit Instruktion til sæder...18 Afsnit Instruktion / Ergo Standard sæde...19 Afsnit Instruktion / Ergo Standard sæde...fortsat...20 MÆRKETI henhold til bekendtgørelse nr. 734 af 10. august 1994 om medicinsk udstyr. 2

3 Afsnit 1 Introduktion De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til anvendelse for aktive brugere. For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning. Mini Crosser en er et eldrevet køretøj, som tilføres strøm fra 12V batterier se rie kob let til 24V. Mini Crosseren trækker på begge baghjul gennem et differentiale som på en bil. En Mini Crosser er et kraftigt køretøj med hastighed, hvorfor en omhyggelig in struk ti on i brug er påkrævet. Lån derfor ikke køretøjet ud til personer, som ikke er fuldt fortrolige med brugen. Køretøjet er beregnet til én person. Mini Crosser 115S kan klare en personvægt på op til 75 kg. Mini Crosser 125S - 140S kan klare en personvægt op til 150 kg. Køretøjet kan specialtilpasses en personvægt på op til 200 kg. Mini Crosser en er beregnet for anvendelse i 10 år, dog max timer, såfremt den gennem går sikkerhedseftersyn efter 5 år / driftstimer. Har De spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares af denne brugsanvisning, og vi vil med glæde besvare deres spørgsmål. De kan kontaktes os på Telefon: Internet: 3

4 Afsnit 2 Betjeningsgreb Lyskontakt Batteriindikator Hornkontakt Gasregulering firefinger greb Nøglekontakt Nøglekontakt Hastighedsvælger Blinklyskontakt (115S: Erstattet med høj / lav knap) Figur 1a Frem / Bak kontakt Håndbremse Nøglekontakten drejes fra stop stilling (0) til kørestilling (1). Figur 1b Batteriindikatoren. Batterimåleren viser fuldt opladet når stolen ikke er i drift, så det er først efter nogle få minutters kørsel, man får en indikering af ladestanden. Indikering af ladestanden er afhænger af det aktuelle forbrug: Figur 1c a. På planvej er normal = gennemsnit b. Ned af bakke vil stolen tilbagelade strøm til batterierne, derfor vil der blive vist fuldopladet. c. Op af bakke vil strømforbruget stige, ladestande vil være noget lavere en på planvej. Visningen er en udregning af det aktuelle forbrug. Den viser hvorlangt det er mulig at køre med det aktuelle forbrug. Hastighedsvælger sættes i ønsket position. Skildpadden i nederste position indikerer la ve ste ha stig hed som rå de ca. 6 km/t. Haren i øverste position indikerer højeste hastighedsområde. Indenfor hvert hastighedsområde kan hastigheden reguleres trinløst med gasreguleringen. I MC 115S sidder ekstra hastighedsvælger (potentiometer) på aluminiums-plade under bagskærm. Frem/Bak kontakten sættes i ønsket position. Med vælgeren skubbet fremad, kører Mini Cros se ren frem - med vælgeren skubbet bagud i R position kører Mini Crosseren bagud, når hastighedsregulatoren påvirkes. Gasreguleringen aktiveres langsomt, og Mini Crosseren vil nu begynde at køre. Jo mere der trækkes, jo hurtigere kører Mini Crosseren. Når gasreguleringen slippes, vip per den selv til ba ge til udgangsstilling.magnetbremse på baghjul vil slå til efter stil stand. Med gasreguleringen kan ha stig he den også re gu le res ned ad bakke. Motoren vil da vir ke som bremse. Gasregulering kan som vist leveres i udførelse med højre firefinger betjening. Betjening kan ske i ven stre og højre side, med tommelfingergreb, drejegas som på en mo tor cy kel eller med fod be tje ning som på en bil. Evt. kombineret højre og venstre betjening. 4

5 Håndbremse virker på forhjulet og bør kun anvendes som ekstra bremse/nødbremse og som parkeringsbremse. Den kan blokeres i låst stilling. Kan også leveres som fodbremse. Lyskontakten tænder forlygte og baglygterne. (1) angiver tændt, mens (0) angiver slukket stilling. På serienummerskiltet er model, produktionsår, måned samt serienummer angivet (fig. 2). Op giv ven ligst dette nummer ved henvendelse om service, reservedele etc. VIGTIGT! Mini Crosseren vil automatisk slukke efter 10 minutters stilstand, selvom nøglen er er drejet om i kørestilling (Se figur 1 b) For at genstarte køretøjet, skal nøglen drejes til stop stilling (0) derefter til kørestilling (1). Blinklyskontakten føres mod venstre ved sving til venstre og mod højre ved sving til højre. Husk at sætte kontakten i midterstilling efter sving. Kontakten går ikke automatisk i midterstilling. Horn: Kraftigt elektrisk horn. Aktiveres gennem tryk på hornkontakten. Figur 2 Afsnit 3 Bremser Mini Crosser har 3 bremsesystemer: Motorbremse, magnetbremse og hånd brem se. Motorbremsen vil afpasse køretøjets fart ned ad bakke. Magnetbremsen er automatisk og slår til, når Mini Crosseren er standset. Håndbremsen er tænkt som nødbremse og parkeringsbremse. Den skal betjenes med for sig - tig hed ved kørsel i glat føre og ved kørsel ned ad bakke. (Se fig. 1a) 5

6 Afsnit 4 Klargøring / Tilpasning Højderegulering af sæde Løft sædet af og fjern bagskærmen. Løs skruerne, som holder sæderøret, og justér dette op eller ned til ønsket position. Kontroller at sædehøjde er korrekt og, at sædet sidder lige. Spænd skruerne kraftigt til. (Se fig. 3, 4, 5, 6, 7 og 8). Af hensyn til køretøjets stabilitet må sæderøret ikke trækkes længere op end angivet med vandret rille på sæderøret Figur 3 Sædet løftes op af sæderøret. Figur 4 Fingerskruen på forsiden af bagskærmen drejes imod urets retning og tages helt af. Figur 5 Skærmen trækkes frem mod styret, og kan der ef ter ta ges op. Figur 6 De 2 skruer på sæderøret løsnes. Figur 7 Sæderøret kan nu trækkes op / skub bes ned alt efter behov. Sæderør må ikke trækkes længere op end an gi vet med vandret rille på sæ der øret. 6

7 El-sæde løft. Som ekstra udstyr kan Mini Crossen udrustes med el-sæde løft. Skal man have sædet op, føres knappen op. Skal man have sædet ned, føres knappen ned. Slipper man knappen, stopper sædet automatisk. Når sædet er hævet over 8 cm fra nederste stilling, går køretøjet ned i halv fart. Ved løft over 8 cm, og en brugervægt på 150 kg. kan køretøjet ikke opfylde normen for stabilitet. Figur 8 El-sæde løft. Føres knappen op, løftes sædet. Føres knappen ned, sænkes sædet. Sædedrej. Udløserhåndtaget trækkes tilbage. Herved frigøres sædet, så det frit kan drejes 360 o rundt. Når håndtaget slippes, går det selv i indgreb og fastholder sædet for hver 45 o. (fig. 9) Andre sæder, som kan leveres til Mini Crosser er opbygget efter lignende principper. Udløserhåndtag for sædedrej Udløserhåndtag for sæde frem / tilbage Figur 9 Styrstammen kan justeres i hældning. Styrstammelængden kan justeres ca. 5 cm op/ned (fig. 10). Den må ikke trækkes længere op end angivet ved stop. Stoppestedet er angivet som et boret hul. Dvs. styrstammen må ikke komme så langt op, at hullet vil blive synligt Justering af styrets hældning Justering af styrestammens længde Figur 10 7

8 Afsnit 5 Kørsel med Mini Crosser Ved af- og påstigning skal tændingsnøglen altid være taget ud. Sædet skal være låst i dre je - me ka nis men. Det an be fa les at benytte Skildpaddefart under træning og ved kørsel indendørs. A. Drej tændingsnøgle. B. Påse, at batteriindikatoren viser tilstrækkelig reserve for turen. Vær opmærksom på, at batterierne kun er fuldt opladede, hvis opladeren viser fuldt opladet. Se op la der ens instruktionsbog. C. Hastighedsvælger sættes i ønsket position. D. Frem/Bak kontakten sættes i rigtig stilling. E. Kontroller, at håndbremse ikke er trukket. F. Se efter eventuel trafik bagfra. G. Påvirk gasreguleringhåndtaget, indtil ønsket hastighed er op nå et. Under kørsel med Mini Crosser skal man især iagttage følgende : - Hold øje med trafik bagfra. - Hold godt ind til højre, når der køres på trafikeret vej. - Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set dig, før du kører ud på kørebane eller cykelsti eller drejer. - Reducer hastighed ved sving og ved kørsel i skrånede terræn, da køretøjet ellers kan vælte. - Kør altid lige over kantsten og opkørsler. - Tag aldrig nøglen ud af tændingen, før køretøjet holder stille. - Max. hældninger for sikker kørsel: - sidehældning 10 O = 17% - Kantstensforcering: - 115S = 8 cm - 125S - 140S = 11 cm Kørsel i stærkt stigende terræn og eller blødt underlag øger strømforbruget; derved reduceres køre-strækningen. Mini Crosser ens elektronik er beskyttet på bedst mulig måde for udstråling fra køretøjet samt føl som hed for udefra kommende elektrisk støj. Alligevel kan en Mini Crosser under visse omstændigheder udløse butiksalarmer. Mobiltelefon bør ikke anvendes under kørsel. Afsnit 5.1 Antikip / støttehjul. Mini Crosseren er et meget stabilt køretøj. Ved forkert vægtfordeling kan der dog være en vælterisiko. I disse tilfælde anbefalder vi derfor montering af støttehjul. (figur 11) (Antikip / støt te hjul er ekstra udstyr) Figur 11 8

9 Afsnit 6 Vedligeholdelse Udover kontrol af dæktryk ved luffyldte hjul samt batteriopladning er der stort set ingen ved li - ge hol del se nødvendig for Mini Crosseren. Bevægelige dele kan smøres med syrefrit olie af en tekniker. Afsnit 6.1 Dæk / Luftryk 115S - 140S Korrekt dæktryk: Baghjul = 2,1 bar Forhjul = 2,1 bar Forkert / for lavt dæktryk øger strømforbruget, derved reduceres kørestrækningen. På fyldning af luft: det er den samme type ventil som anvendes til biler. Afmontering af baghjul: Figur 12 Hjulkapslen tages af. Dette gøres ved at demontere skruen i midten af hjulet. Figur 13 På dette billede ses de 3 skruer som skal af. Derefter kan hjulet tages af. Ved genmontering skal fjederskiverne mon te res mellem hjulfælg og skrue. Skruerne skal spæn des godt til. Punkterfri hjul kan fås mod merpris. 9

10 Afmontering af forhjul: Figur 14 Boltene på begge sider afsikres. Dette gøres ved at rette låse blikket ud til vandret stilling. Figur 15 Skruene på begge sider af hjulet løsnes og tages ud. Figur 16 Hjulet er klar for af montering. Figur 17 De 3 skruer tages ud. Hjulet kan nu skiftes. Påmontering af forhjulet Efter montering af nyt hjul, sættes det komplette for hjul nu på plads. Vær opmærksom på at de 2 stødstænger skal passe i udfræsningerne på forakslen. HUSK at sikre boltene med låseblikket. se figur 14 Figur 18 Påmontering af forhjul 10

11 Afsnit 6.2 Sikringer Mini Crosseren er udstyret med 4 sikringssystemer: 1. Automatisk overbelastningssikring, som begrænser strømmen til motoren. Den ne sikring er indbygget i styringen og kan ikke justeres. Sikringen beskytter mod over be - last ning af både styring og motor. Ved overbelastning reduceres strøm til motor - efter afkøling kan igen opnås fuld fart. 2. Styresikringen beskytter mod fejl i ledningsnettet. Den sidder under bagsskærmnen. Oversigt over sikringerne se si de Hovedsikring beskytter mod kort slut ning i hovedstrømkredsen. Den er pla ce ret under bagsskærmen. Sikringstype DIN 2581,(fig. 19) Figur 19 Bagskærmen løsnes. Plastiklåget tages op ved at klemme på siderne. Nu kan der skiftes sikringer. 4. Såfremt tændingsnøglen drejes samtidig med, at gasreguleringen påvirkes, kan køretøjet ikke køre. 11

12 Afsnit 6.3 Batterier / Opladning Mini Crosseren skal lades op, når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrikken er automatisk virkende således, at den selv slår fra, når batterierne er fuldt op la de de. Opladeren bruger kun strøm, når der lades. Lukkede, vedligeholdelsesfrie batterier udvikler ikke gas og kræver ikke ef ter fyld ning med vand. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Det te betyder i praksis, at et køretøj med 2 år gamle batterier har mindre kørestrækning, end det havde, dengang batterierne var nye. Batterikapaciteten ved -10 O C er halvdelen af tilsvarende kapacitet ved +20 O C. Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på miljødepot. Hvis Mini Crosseren sættes bort for oplagring i længere tid, skal man hver 14. dag afbryde og tilslutte opladeren med mindre denne er af fabrikat FN eller JK Medico. Neden for på denne side kan man se, hvordan ladeapparatet sættes i køretøjet. Derudover hen vi ser vi til instruktionen for ladeapparatet. Her vil man kunne læse, hvordan ladeapparatet viser, at kø re tø jet er fuldt opladet. Sådan gør man, når man skal oplade (fig. 20): A. Stik opladerstikket ind i Mini Crosser ens ladestik B. Stik opladerens netdel ind i stikkontakt ( V vekselstrøm) og tænd for kontakten. Når opladningen er færdig C. Sluk for stikkontaken og tag ladestikket ud Mini Crosseren kan ikke køre, når ladestikket sidder i køretøjet. Figur 20 Når stikket ved opladeren skal i køretøjet, skal den hvide streg vende opad. Afsnit 6.4 Opbevaring Mini Crosser en er skabt for brug i alt slags vejr. Opbevaring og opladning bør ske under tag og ved temperatur over 0 O C. Derudover skal opladeren også stå tørt. 12

13 Afsnit 6.5 Frikobling & bugsering Frikobling (fig. 21): 1. Drej nøglen i (0) stilling. 2. Frikoblingshåndtaget bagtil skubbes ned. Nu er motorbremsen frikoblet, og køretøjet kan skubbes eller trækkes, men det kan ikke køre selv. NB!! Frikobling må ikke ske på skrånende terræn. Når frikobling er sket, kan Mini Crosseren kun bremses ved anvendelse af håndbremsen. Bugsering bør max. ske ved køretøjets maksimumsfart. Figur 21 Skub håndtaget ned ved frikobling, og køretøjet kan skubbes. Skub håndtaget op for aktivering af motor (Standardstilling). Håndtaget skal kun ned, når kø re tø jet skal skubbes. Når bugsering er til en de bragt, skubbes frikoblingshåndtaget op igen. Nu er køretøjet brem set og kan køre normalt. Bugsering. Mini Crosseren kan trækkes eller skubbes, når den er frikoblet. Skal Mini Crosseren trækkes, fastgøres tovet til øje i kofanger fortil - ved gul markering. Træk ikke hur ti ge re end svarende til normal maksimumfart for Mini Crosseren. Hav altid nøglen drejet på (0) under bugsering. Når bugsering er tilendebragt, skubbes frikoblingshåndtaget op igen. Nu kan kø re tø jet køre normalt. Afsnit 6.6 Rengøring Rengøring af Mini Crosseren skal ske med en fugtig klud. Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange m.m. kan forårsage skader på Mini Crossernes elektronik. 13

14 Afsnit 7 Færdselsregler Hjælpemiddelkøretøjer som Mini Crosser med maksimalhastighed på op til 15 km/t regnes i færdselslovgivningen som cykler og færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t. Ved kørehastighed indtil 6 km/t regnes Mini Crosseren som en fodgænger, og ved denne hastighed må man gerne køre på fortovet. Skildpadde fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun køres med lys i lygtetændingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt. Afsnit 8 Transport i bil Mini Crosseren skal altid være fastspændt og håndbremsen låst ved transport i bil. Undgå at løfte i styret og i skærmene. Ved transport i stationcar kan sædet løftes af, og styret lægges ned. Herved reduceres maksimumshøjde til 62 cm. Fastspænding i bil sker med seler fastgjort i øjer på Mini Crosseren for- og bagtil, alle markeret med gult. Mini Crosseren kan anvendes som sæde under transport i bil eller bus, såfremt kø re sto len er for svar ligt fastspændt til bilen / bussen ved hjælp af godkendte firepunktsseler, fastgjort i de dertil for be red te fastspændingspunkter på Mini Crosser. Brugeren skal derudover altid være uafhængigt fastspændt til selve bilen / bussen efter reglerne derom i færdselslovgivningen. Afsnit 9 Transport i fl y Hvis Mini Crosseren skal transporteres i fly, kan flyselskabet kræve, at batterierne er flygodkend te, og at luften er lukket ud af dækkene. Afsnit 10 Forsikring En Mini Crosser med max. hastighed på 15 km/t er i lovens forstand en cykel, og der kræves derfor ikke en speciel forsikring. De fleste Indbo-/Villaforsikringer gælder som an svars for sik ring for cyklister og dermed også for bru ge re af Mini Crosser. Vi anbefaler, at bruger taler med for sik rings sel ska bet herom ved levering af køretøjet. Evt. må kaskoforsikring tegnes seperat. 14

15 Afsnit 11 Fejlfi nding Fejl Mulige Årsager Afhjælpning Mini Crosser vil ikke køre. Der er ikke lys i batteriindikator. Mini Crosser vil ikke køre. Der er lys i batteriindikator og blinker. Kørehastighed er for lille. Kørestrækning er for lille pr. opladning. Ladelampe på oplader lyser ikke, når oplader sluttes til lysnet og Mini Crosser. Færdig kontrollampe på oplader lyser ikke, selv om oplader har ladet i timer. Nøglen er ikke drejet til start. Batterier er helt afladede. Styresikring er sprunget. Hovedsikring er brændt over. Frikobling har været slået fra. Mini Crosseren har været overbelastet. Håndbremse er trukket. Der er fejl i elektronikken. Batterierne er afladede. Hastighedsvælger står på langsom. Elektronikken er overbelastet. Der er for lidt luft i hjulene. Batterierne er ikke i orden. Opladeren er ikke i orden. Der er for lidt luft i dækkene. Fremgangsmåden for opladning er forkert. Ingen strøm i kontakten. Fejl i ledning / oplader Der har været strømafbrydelse. Laderen er i gang med efterladning. Batterierne er ikke i orden. Der er fejl i ladestik til Mini Crosser en. Drej nøgle og prøv igen. Lad batterierne op. Skift sikring. Kontakt Deres leverandør. Sæt frikoblingen i kørestilling. Afvent nogle sekunder, før der køres igen. Slæk håndbremsen. Kontakt leverandør. Lad batterierne op. Skift til hurtigere fart. Stop og vent et par sekunder før start. Pump hjulene op til rette tryk. Oplad batterierne og kontroller, at grønne lampe på oplader lyser. Kontakt leverandør. Pump dækkene op til korrekt tryk. Læs brugsanvisning. Tænd for kontakten. Kontakt leverandør. Slut opladeren til igen og gentag ladeforløb. Kontroller igen 1/2 time senere. Kontakt leverandør. Skub ladestik helt ind og gentag ladeforløb 15

16 Afsnit 11 Fejlfi nding, fortsat Opladers "færdig" lampe lyser selv ved tilkobling ved delvis afladede batterier. Opladers lampe lyser fejl. Sikring i opladeren er brændt over. Kontakt i ladestik er i uorden. Ladestik ikke sat i, eller der er fejl i ledningsnet. Kontakt leverandør. Kontakt leverandør. Skub opladerstik ind eller kontakt leverandør. Afsnit 12 Garanti yder 3 års garanti på alt undtagen batterier, oplader, elektronik, dæk og andre slid de le. På disse dele gives 12 måneders garanti. Garantien bortfalder, hvis: Mini Crosseren repareres af uautoriserede personer. Garantien på batterierne bortfalder, hvis der anvendes andre opladere end den medfølgende. Hvis batterierne har henstået dybdeafladede i mere end 1 uge. hæfter ikke for transportskader. 16

17 Afsnit 13 Tekniske data Mini Crosser 3 & 4 hjulet MC 115 S MC 125S MC 130 S MC 140S Total længde 116 cm 127 cm v/ 4W 130 cm 130 cm 140 cm Total bredde 62,5 cm 66 cm 66 cm 66 cm Vægt uden sæde 115 kg. 137 kg. v 4W 121 kg. 137 kg. v 4W 121 kg. 137 kg. v 4W 157 kg. 173 kg. v 4W Ca. ladetid timer timer timer timer. Dæk dimension (6 lag) 4.10/ / / / Luftryk, alle dæk 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar Stigevne med person vægt på 25 % 75 kg. 25 % 150 kg. 30 % 150 kg. 25 % 150 kg. Maks. hastighed 11 km/t. 13 km/t. 15 km/t. 15 km/t. Blinklys standard Ja Ja Ja Ja Klassificering Klasse B Klasse C Klasse C Klasse C Maks. kørestrækning med nye batterier og ved +20ºC på plan, fast vej 40 km v/ 3W 40 km v/ 4W 40 km v/ 3W 35 km v/ 4W 40 km v/ 3W 35 km v/ 4W 80 km v/ 3W 70 km v/ 4W Batteritype 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/115 AH Batterimål i cm 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 26,8x22,9x28,3 Energiforbrug i KWh, ved opladning fra tom Ca. 1,5 Ca. 1,5 Ca. 1,5 Ca. 3,0 Ladeapparat, 24V DC A A A A Pære forlygte 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W Pære baglys 24V - 5W 24V - 5W 24V - 5W 24V - 5W Pære blinklys 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W Standard farve Grøn-metallic Grøn-metallic Grøn-metallic Grøn-metallic 17

18 Sikringerne sidder underbagskærmen (Se side 11) A 5 A 10 A 5 A 10 A 5 A 5 A 1 A Extra Extra Ladesikinger Batterimåler Ekstra udstyr Styrsikring Blinklys Lys foran + Højre Lys venstre Bremselys 50 Amp til 115S / 125S 100 Amp til 130S / 140 S Hovedsikring / smeltesikring Afsnit 14 Afsnit 14.1 Instruktion til sæder Instruktion / KAB sæde Håndtag for sæde frem / tilbage: Håndtag for sædedrej: For at frikoble sædet skal håndtaget trækkes til ba ge. Sædet kan da drejes 360 O, med stop for hver 45 O. Håndtaget er fjederpåvirket, og sædet låses auto ma tisk, når håndtaget slippes. Dette håndtag placeres som standard i høj re side, men det kan også placeres i venstre side. For at frikoble sædet på glideskinnen, skal håndtaget træk kes udad / opad. Derefter kan sædet rykkes frem eller tilbage efter ønske. Når håndtaget slippes, låser sædet automatisk ved nærmeste stop. På glideskinnen er der monteret en stopklods på forenden og ba g- enden. Indstilling af armlænsvinkel: Yderst på armlænets underside sidder en justerskrue som vist. Denne justerskrue bruges til indstilling af arm læn svin kel. Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og udstigning. (Højdeindstilling af armlæn er ekstraudstyr) Rygvinkelindstilling: Ved at trække op i håndtaget kan sædets rygvinkel justeres 35 O frem og 85 O tilbage fra lodret stilling. NB! For at beholde stabiliteten må ryglænet ikke lægges længere tilbage end 25 O ved kørsel. KAB sædet kan forsynes med nakkestøtte 18

19 Afsnit 14.2 Instruktion / Ergo Standard sæde Håndtag for sæde frem / tilbage: For at frikoble sædet på glideskinnen, skal håndtaget trækkes udad / opad. Derefter kan sædet rykkes frem eller tilbage efter ønske. Når håndtaget slippes, låser sædet automatisk ved nærmeste stop. På glideskinnen er der monteret en stopklods på forenden og bagenden. Håndtag for sædedrej: For at frikoble sædet skal håndtaget trækkes tilbage. Sædet kan da drejes 360 O, med stop for hver 45 O. Håndtaget er fjederpåvirket, og sædet låses automa tisk, når håndtaget slippes. Dette håndtag placeres som standard i høj re side, men det kan også placeres i venstre side. Indstilling af armlænsvinkel: Justerskrue og låsemøtrik muliggør at armlænets hældning kan justeres med ca. 15 O. Efter ind stil ling spæn des låsemøtrikken. Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og ud stig - ning. (Højdeindstilling af armlæn er ekstraudstyr) 19

20 Afsnit 14.2 Instruktion / Ergo Standard sæde...fortsat Ryglænsvinkelindstilling: Standard: Ryglænsvinklen kan justeres med ca. 10 O. Dette gøres ved at løsne justerskruen og ændre af stands - stykkets position.efter justering fastspændes skruen igen. Ekstra udstyr: Kan udstyres med gascylinder som vist for regulering af ryglænsvinklen. Armlæn frem / tilbage: Armlænet kan forskydes frem / tilbage i C-skinnen. Dette gøres ved at løsne skruerne som vist. Efter endt indstilling fastspændes skruerne igen Ryglæn frem / tilbage: Sædedybden kan reguleres. Dette gøres ved at forskyde sæderyggen frem og tilbage samtidig med at sædepuden skal være fastholdt. De angivne skruer løsnes i begge sider. Sæderyggen kan da forskydes indtil kant af skinnen bagud og ca. 15 cm fremad. Skruerne fastspændes efter justering. Skruer skal være mindst 2 cm fra C-skinnens ende. 20

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Mini Crosser Lite 3W & 4W

Mini Crosser Lite 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0036 Udleveret af: Dato: Version 4.1.0 KS 04032008 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack

B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack 2 Sprog: Dansk Model: TGA Powerpack Version: August 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Generel instruktion 4 Monteringsinstruktion 5 Supplerende

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget med tre hjul Forvent meget Standard: Fast nav, pedalbremse eller frinav Parkeringsbremse, ny type som er enkel at betjene Mindre bremsehåndtag Ny gearskifte (med trykknap-funktion) Ringeklokke Skærme (ikke

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent Society - Elegance 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Service manual P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Service manual P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013 medemagruppen P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013 DK Service manual Mini Crosser M-MaxX Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY Model: PREMIUM DELUXE COMFORT 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen...

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

FORSIDE. Cykelkatalog

FORSIDE. Cykelkatalog FORSIDE Cykelkatalog VALG AF CYKEL Alu Rehab tilbyder et bredere cykeludvalg end nogensinde. Målet er, at give vores kunder en god cykel oplevelse og hjælpe med at finde den rigtige cykel og brugerdefineret

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere