Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / Leveret af: Version 1.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4."

Transkript

1 Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / W 3W Leveret af: Version HSB

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit 2... Betjeningsgreb...4 Afsnit 3... Bremser...5 Afsnit 4... Klargøring / Tilpasning...6 Afsnit 5... Kørsel med Mini Crosser...8 Afsnit Antikip / støttehjul...8 Afsnit 6... Vedligeholdelse...9 Afsnit Dæk / Luftryk...9 Afsnit Sikringer...11 Afsnit Batterier / Opladning...12 Afsnit Opbevaring...12 Afsnit Frikobling & bugsering...13 Afsnit Rengøring...13 Afsnit 7... Færdselsregler...14 Afsnit 8... Transport i bil...14 Afsnit 9... Transport i fly...14 Afsnit Forsikring...14 Afsnit Fejlfinding...15 Afsnit Fejlfinding, fortsat...16 Afsnit Garanti...16 Afsnit Tekniske data...17 Afsnit Instruktion / KAB sæde...18 Afsnit Instruktion til sæder...18 Afsnit Instruktion / Ergo Standard sæde...19 Afsnit Instruktion / Ergo Standard sæde...fortsat...20 MÆRKETI henhold til bekendtgørelse nr. 734 af 10. august 1994 om medicinsk udstyr. 2

3 Afsnit 1 Introduktion De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til anvendelse for aktive brugere. For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning. Mini Crosser en er et eldrevet køretøj, som tilføres strøm fra 12V batterier se rie kob let til 24V. Mini Crosseren trækker på begge baghjul gennem et differentiale som på en bil. En Mini Crosser er et kraftigt køretøj med hastighed, hvorfor en omhyggelig in struk ti on i brug er påkrævet. Lån derfor ikke køretøjet ud til personer, som ikke er fuldt fortrolige med brugen. Køretøjet er beregnet til én person. Mini Crosser 115S kan klare en personvægt på op til 75 kg. Mini Crosser 125S - 140S kan klare en personvægt op til 150 kg. Køretøjet kan specialtilpasses en personvægt på op til 200 kg. Mini Crosser en er beregnet for anvendelse i 10 år, dog max timer, såfremt den gennem går sikkerhedseftersyn efter 5 år / driftstimer. Har De spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares af denne brugsanvisning, og vi vil med glæde besvare deres spørgsmål. De kan kontaktes os på Telefon: Internet: 3

4 Afsnit 2 Betjeningsgreb Lyskontakt Batteriindikator Hornkontakt Gasregulering firefinger greb Nøglekontakt Nøglekontakt Hastighedsvælger Blinklyskontakt (115S: Erstattet med høj / lav knap) Figur 1a Frem / Bak kontakt Håndbremse Nøglekontakten drejes fra stop stilling (0) til kørestilling (1). Figur 1b Batteriindikatoren. Batterimåleren viser fuldt opladet når stolen ikke er i drift, så det er først efter nogle få minutters kørsel, man får en indikering af ladestanden. Indikering af ladestanden er afhænger af det aktuelle forbrug: Figur 1c a. På planvej er normal = gennemsnit b. Ned af bakke vil stolen tilbagelade strøm til batterierne, derfor vil der blive vist fuldopladet. c. Op af bakke vil strømforbruget stige, ladestande vil være noget lavere en på planvej. Visningen er en udregning af det aktuelle forbrug. Den viser hvorlangt det er mulig at køre med det aktuelle forbrug. Hastighedsvælger sættes i ønsket position. Skildpadden i nederste position indikerer la ve ste ha stig hed som rå de ca. 6 km/t. Haren i øverste position indikerer højeste hastighedsområde. Indenfor hvert hastighedsområde kan hastigheden reguleres trinløst med gasreguleringen. I MC 115S sidder ekstra hastighedsvælger (potentiometer) på aluminiums-plade under bagskærm. Frem/Bak kontakten sættes i ønsket position. Med vælgeren skubbet fremad, kører Mini Cros se ren frem - med vælgeren skubbet bagud i R position kører Mini Crosseren bagud, når hastighedsregulatoren påvirkes. Gasreguleringen aktiveres langsomt, og Mini Crosseren vil nu begynde at køre. Jo mere der trækkes, jo hurtigere kører Mini Crosseren. Når gasreguleringen slippes, vip per den selv til ba ge til udgangsstilling.magnetbremse på baghjul vil slå til efter stil stand. Med gasreguleringen kan ha stig he den også re gu le res ned ad bakke. Motoren vil da vir ke som bremse. Gasregulering kan som vist leveres i udførelse med højre firefinger betjening. Betjening kan ske i ven stre og højre side, med tommelfingergreb, drejegas som på en mo tor cy kel eller med fod be tje ning som på en bil. Evt. kombineret højre og venstre betjening. 4

5 Håndbremse virker på forhjulet og bør kun anvendes som ekstra bremse/nødbremse og som parkeringsbremse. Den kan blokeres i låst stilling. Kan også leveres som fodbremse. Lyskontakten tænder forlygte og baglygterne. (1) angiver tændt, mens (0) angiver slukket stilling. På serienummerskiltet er model, produktionsår, måned samt serienummer angivet (fig. 2). Op giv ven ligst dette nummer ved henvendelse om service, reservedele etc. VIGTIGT! Mini Crosseren vil automatisk slukke efter 10 minutters stilstand, selvom nøglen er er drejet om i kørestilling (Se figur 1 b) For at genstarte køretøjet, skal nøglen drejes til stop stilling (0) derefter til kørestilling (1). Blinklyskontakten føres mod venstre ved sving til venstre og mod højre ved sving til højre. Husk at sætte kontakten i midterstilling efter sving. Kontakten går ikke automatisk i midterstilling. Horn: Kraftigt elektrisk horn. Aktiveres gennem tryk på hornkontakten. Figur 2 Afsnit 3 Bremser Mini Crosser har 3 bremsesystemer: Motorbremse, magnetbremse og hånd brem se. Motorbremsen vil afpasse køretøjets fart ned ad bakke. Magnetbremsen er automatisk og slår til, når Mini Crosseren er standset. Håndbremsen er tænkt som nødbremse og parkeringsbremse. Den skal betjenes med for sig - tig hed ved kørsel i glat føre og ved kørsel ned ad bakke. (Se fig. 1a) 5

6 Afsnit 4 Klargøring / Tilpasning Højderegulering af sæde Løft sædet af og fjern bagskærmen. Løs skruerne, som holder sæderøret, og justér dette op eller ned til ønsket position. Kontroller at sædehøjde er korrekt og, at sædet sidder lige. Spænd skruerne kraftigt til. (Se fig. 3, 4, 5, 6, 7 og 8). Af hensyn til køretøjets stabilitet må sæderøret ikke trækkes længere op end angivet med vandret rille på sæderøret Figur 3 Sædet løftes op af sæderøret. Figur 4 Fingerskruen på forsiden af bagskærmen drejes imod urets retning og tages helt af. Figur 5 Skærmen trækkes frem mod styret, og kan der ef ter ta ges op. Figur 6 De 2 skruer på sæderøret løsnes. Figur 7 Sæderøret kan nu trækkes op / skub bes ned alt efter behov. Sæderør må ikke trækkes længere op end an gi vet med vandret rille på sæ der øret. 6

7 El-sæde løft. Som ekstra udstyr kan Mini Crossen udrustes med el-sæde løft. Skal man have sædet op, føres knappen op. Skal man have sædet ned, føres knappen ned. Slipper man knappen, stopper sædet automatisk. Når sædet er hævet over 8 cm fra nederste stilling, går køretøjet ned i halv fart. Ved løft over 8 cm, og en brugervægt på 150 kg. kan køretøjet ikke opfylde normen for stabilitet. Figur 8 El-sæde løft. Føres knappen op, løftes sædet. Føres knappen ned, sænkes sædet. Sædedrej. Udløserhåndtaget trækkes tilbage. Herved frigøres sædet, så det frit kan drejes 360 o rundt. Når håndtaget slippes, går det selv i indgreb og fastholder sædet for hver 45 o. (fig. 9) Andre sæder, som kan leveres til Mini Crosser er opbygget efter lignende principper. Udløserhåndtag for sædedrej Udløserhåndtag for sæde frem / tilbage Figur 9 Styrstammen kan justeres i hældning. Styrstammelængden kan justeres ca. 5 cm op/ned (fig. 10). Den må ikke trækkes længere op end angivet ved stop. Stoppestedet er angivet som et boret hul. Dvs. styrstammen må ikke komme så langt op, at hullet vil blive synligt Justering af styrets hældning Justering af styrestammens længde Figur 10 7

8 Afsnit 5 Kørsel med Mini Crosser Ved af- og påstigning skal tændingsnøglen altid være taget ud. Sædet skal være låst i dre je - me ka nis men. Det an be fa les at benytte Skildpaddefart under træning og ved kørsel indendørs. A. Drej tændingsnøgle. B. Påse, at batteriindikatoren viser tilstrækkelig reserve for turen. Vær opmærksom på, at batterierne kun er fuldt opladede, hvis opladeren viser fuldt opladet. Se op la der ens instruktionsbog. C. Hastighedsvælger sættes i ønsket position. D. Frem/Bak kontakten sættes i rigtig stilling. E. Kontroller, at håndbremse ikke er trukket. F. Se efter eventuel trafik bagfra. G. Påvirk gasreguleringhåndtaget, indtil ønsket hastighed er op nå et. Under kørsel med Mini Crosser skal man især iagttage følgende : - Hold øje med trafik bagfra. - Hold godt ind til højre, når der køres på trafikeret vej. - Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set dig, før du kører ud på kørebane eller cykelsti eller drejer. - Reducer hastighed ved sving og ved kørsel i skrånede terræn, da køretøjet ellers kan vælte. - Kør altid lige over kantsten og opkørsler. - Tag aldrig nøglen ud af tændingen, før køretøjet holder stille. - Max. hældninger for sikker kørsel: - sidehældning 10 O = 17% - Kantstensforcering: - 115S = 8 cm - 125S - 140S = 11 cm Kørsel i stærkt stigende terræn og eller blødt underlag øger strømforbruget; derved reduceres køre-strækningen. Mini Crosser ens elektronik er beskyttet på bedst mulig måde for udstråling fra køretøjet samt føl som hed for udefra kommende elektrisk støj. Alligevel kan en Mini Crosser under visse omstændigheder udløse butiksalarmer. Mobiltelefon bør ikke anvendes under kørsel. Afsnit 5.1 Antikip / støttehjul. Mini Crosseren er et meget stabilt køretøj. Ved forkert vægtfordeling kan der dog være en vælterisiko. I disse tilfælde anbefalder vi derfor montering af støttehjul. (figur 11) (Antikip / støt te hjul er ekstra udstyr) Figur 11 8

9 Afsnit 6 Vedligeholdelse Udover kontrol af dæktryk ved luffyldte hjul samt batteriopladning er der stort set ingen ved li - ge hol del se nødvendig for Mini Crosseren. Bevægelige dele kan smøres med syrefrit olie af en tekniker. Afsnit 6.1 Dæk / Luftryk 115S - 140S Korrekt dæktryk: Baghjul = 2,1 bar Forhjul = 2,1 bar Forkert / for lavt dæktryk øger strømforbruget, derved reduceres kørestrækningen. På fyldning af luft: det er den samme type ventil som anvendes til biler. Afmontering af baghjul: Figur 12 Hjulkapslen tages af. Dette gøres ved at demontere skruen i midten af hjulet. Figur 13 På dette billede ses de 3 skruer som skal af. Derefter kan hjulet tages af. Ved genmontering skal fjederskiverne mon te res mellem hjulfælg og skrue. Skruerne skal spæn des godt til. Punkterfri hjul kan fås mod merpris. 9

10 Afmontering af forhjul: Figur 14 Boltene på begge sider afsikres. Dette gøres ved at rette låse blikket ud til vandret stilling. Figur 15 Skruene på begge sider af hjulet løsnes og tages ud. Figur 16 Hjulet er klar for af montering. Figur 17 De 3 skruer tages ud. Hjulet kan nu skiftes. Påmontering af forhjulet Efter montering af nyt hjul, sættes det komplette for hjul nu på plads. Vær opmærksom på at de 2 stødstænger skal passe i udfræsningerne på forakslen. HUSK at sikre boltene med låseblikket. se figur 14 Figur 18 Påmontering af forhjul 10

11 Afsnit 6.2 Sikringer Mini Crosseren er udstyret med 4 sikringssystemer: 1. Automatisk overbelastningssikring, som begrænser strømmen til motoren. Den ne sikring er indbygget i styringen og kan ikke justeres. Sikringen beskytter mod over be - last ning af både styring og motor. Ved overbelastning reduceres strøm til motor - efter afkøling kan igen opnås fuld fart. 2. Styresikringen beskytter mod fejl i ledningsnettet. Den sidder under bagsskærmnen. Oversigt over sikringerne se si de Hovedsikring beskytter mod kort slut ning i hovedstrømkredsen. Den er pla ce ret under bagsskærmen. Sikringstype DIN 2581,(fig. 19) Figur 19 Bagskærmen løsnes. Plastiklåget tages op ved at klemme på siderne. Nu kan der skiftes sikringer. 4. Såfremt tændingsnøglen drejes samtidig med, at gasreguleringen påvirkes, kan køretøjet ikke køre. 11

12 Afsnit 6.3 Batterier / Opladning Mini Crosseren skal lades op, når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrikken er automatisk virkende således, at den selv slår fra, når batterierne er fuldt op la de de. Opladeren bruger kun strøm, når der lades. Lukkede, vedligeholdelsesfrie batterier udvikler ikke gas og kræver ikke ef ter fyld ning med vand. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Det te betyder i praksis, at et køretøj med 2 år gamle batterier har mindre kørestrækning, end det havde, dengang batterierne var nye. Batterikapaciteten ved -10 O C er halvdelen af tilsvarende kapacitet ved +20 O C. Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på miljødepot. Hvis Mini Crosseren sættes bort for oplagring i længere tid, skal man hver 14. dag afbryde og tilslutte opladeren med mindre denne er af fabrikat FN eller JK Medico. Neden for på denne side kan man se, hvordan ladeapparatet sættes i køretøjet. Derudover hen vi ser vi til instruktionen for ladeapparatet. Her vil man kunne læse, hvordan ladeapparatet viser, at kø re tø jet er fuldt opladet. Sådan gør man, når man skal oplade (fig. 20): A. Stik opladerstikket ind i Mini Crosser ens ladestik B. Stik opladerens netdel ind i stikkontakt ( V vekselstrøm) og tænd for kontakten. Når opladningen er færdig C. Sluk for stikkontaken og tag ladestikket ud Mini Crosseren kan ikke køre, når ladestikket sidder i køretøjet. Figur 20 Når stikket ved opladeren skal i køretøjet, skal den hvide streg vende opad. Afsnit 6.4 Opbevaring Mini Crosser en er skabt for brug i alt slags vejr. Opbevaring og opladning bør ske under tag og ved temperatur over 0 O C. Derudover skal opladeren også stå tørt. 12

13 Afsnit 6.5 Frikobling & bugsering Frikobling (fig. 21): 1. Drej nøglen i (0) stilling. 2. Frikoblingshåndtaget bagtil skubbes ned. Nu er motorbremsen frikoblet, og køretøjet kan skubbes eller trækkes, men det kan ikke køre selv. NB!! Frikobling må ikke ske på skrånende terræn. Når frikobling er sket, kan Mini Crosseren kun bremses ved anvendelse af håndbremsen. Bugsering bør max. ske ved køretøjets maksimumsfart. Figur 21 Skub håndtaget ned ved frikobling, og køretøjet kan skubbes. Skub håndtaget op for aktivering af motor (Standardstilling). Håndtaget skal kun ned, når kø re tø jet skal skubbes. Når bugsering er til en de bragt, skubbes frikoblingshåndtaget op igen. Nu er køretøjet brem set og kan køre normalt. Bugsering. Mini Crosseren kan trækkes eller skubbes, når den er frikoblet. Skal Mini Crosseren trækkes, fastgøres tovet til øje i kofanger fortil - ved gul markering. Træk ikke hur ti ge re end svarende til normal maksimumfart for Mini Crosseren. Hav altid nøglen drejet på (0) under bugsering. Når bugsering er tilendebragt, skubbes frikoblingshåndtaget op igen. Nu kan kø re tø jet køre normalt. Afsnit 6.6 Rengøring Rengøring af Mini Crosseren skal ske med en fugtig klud. Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange m.m. kan forårsage skader på Mini Crossernes elektronik. 13

14 Afsnit 7 Færdselsregler Hjælpemiddelkøretøjer som Mini Crosser med maksimalhastighed på op til 15 km/t regnes i færdselslovgivningen som cykler og færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t. Ved kørehastighed indtil 6 km/t regnes Mini Crosseren som en fodgænger, og ved denne hastighed må man gerne køre på fortovet. Skildpadde fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun køres med lys i lygtetændingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt. Afsnit 8 Transport i bil Mini Crosseren skal altid være fastspændt og håndbremsen låst ved transport i bil. Undgå at løfte i styret og i skærmene. Ved transport i stationcar kan sædet løftes af, og styret lægges ned. Herved reduceres maksimumshøjde til 62 cm. Fastspænding i bil sker med seler fastgjort i øjer på Mini Crosseren for- og bagtil, alle markeret med gult. Mini Crosseren kan anvendes som sæde under transport i bil eller bus, såfremt kø re sto len er for svar ligt fastspændt til bilen / bussen ved hjælp af godkendte firepunktsseler, fastgjort i de dertil for be red te fastspændingspunkter på Mini Crosser. Brugeren skal derudover altid være uafhængigt fastspændt til selve bilen / bussen efter reglerne derom i færdselslovgivningen. Afsnit 9 Transport i fl y Hvis Mini Crosseren skal transporteres i fly, kan flyselskabet kræve, at batterierne er flygodkend te, og at luften er lukket ud af dækkene. Afsnit 10 Forsikring En Mini Crosser med max. hastighed på 15 km/t er i lovens forstand en cykel, og der kræves derfor ikke en speciel forsikring. De fleste Indbo-/Villaforsikringer gælder som an svars for sik ring for cyklister og dermed også for bru ge re af Mini Crosser. Vi anbefaler, at bruger taler med for sik rings sel ska bet herom ved levering af køretøjet. Evt. må kaskoforsikring tegnes seperat. 14

15 Afsnit 11 Fejlfi nding Fejl Mulige Årsager Afhjælpning Mini Crosser vil ikke køre. Der er ikke lys i batteriindikator. Mini Crosser vil ikke køre. Der er lys i batteriindikator og blinker. Kørehastighed er for lille. Kørestrækning er for lille pr. opladning. Ladelampe på oplader lyser ikke, når oplader sluttes til lysnet og Mini Crosser. Færdig kontrollampe på oplader lyser ikke, selv om oplader har ladet i timer. Nøglen er ikke drejet til start. Batterier er helt afladede. Styresikring er sprunget. Hovedsikring er brændt over. Frikobling har været slået fra. Mini Crosseren har været overbelastet. Håndbremse er trukket. Der er fejl i elektronikken. Batterierne er afladede. Hastighedsvælger står på langsom. Elektronikken er overbelastet. Der er for lidt luft i hjulene. Batterierne er ikke i orden. Opladeren er ikke i orden. Der er for lidt luft i dækkene. Fremgangsmåden for opladning er forkert. Ingen strøm i kontakten. Fejl i ledning / oplader Der har været strømafbrydelse. Laderen er i gang med efterladning. Batterierne er ikke i orden. Der er fejl i ladestik til Mini Crosser en. Drej nøgle og prøv igen. Lad batterierne op. Skift sikring. Kontakt Deres leverandør. Sæt frikoblingen i kørestilling. Afvent nogle sekunder, før der køres igen. Slæk håndbremsen. Kontakt leverandør. Lad batterierne op. Skift til hurtigere fart. Stop og vent et par sekunder før start. Pump hjulene op til rette tryk. Oplad batterierne og kontroller, at grønne lampe på oplader lyser. Kontakt leverandør. Pump dækkene op til korrekt tryk. Læs brugsanvisning. Tænd for kontakten. Kontakt leverandør. Slut opladeren til igen og gentag ladeforløb. Kontroller igen 1/2 time senere. Kontakt leverandør. Skub ladestik helt ind og gentag ladeforløb 15

16 Afsnit 11 Fejlfi nding, fortsat Opladers "færdig" lampe lyser selv ved tilkobling ved delvis afladede batterier. Opladers lampe lyser fejl. Sikring i opladeren er brændt over. Kontakt i ladestik er i uorden. Ladestik ikke sat i, eller der er fejl i ledningsnet. Kontakt leverandør. Kontakt leverandør. Skub opladerstik ind eller kontakt leverandør. Afsnit 12 Garanti yder 3 års garanti på alt undtagen batterier, oplader, elektronik, dæk og andre slid de le. På disse dele gives 12 måneders garanti. Garantien bortfalder, hvis: Mini Crosseren repareres af uautoriserede personer. Garantien på batterierne bortfalder, hvis der anvendes andre opladere end den medfølgende. Hvis batterierne har henstået dybdeafladede i mere end 1 uge. hæfter ikke for transportskader. 16

17 Afsnit 13 Tekniske data Mini Crosser 3 & 4 hjulet MC 115 S MC 125S MC 130 S MC 140S Total længde 116 cm 127 cm v/ 4W 130 cm 130 cm 140 cm Total bredde 62,5 cm 66 cm 66 cm 66 cm Vægt uden sæde 115 kg. 137 kg. v 4W 121 kg. 137 kg. v 4W 121 kg. 137 kg. v 4W 157 kg. 173 kg. v 4W Ca. ladetid timer timer timer timer. Dæk dimension (6 lag) 4.10/ / / / Luftryk, alle dæk 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar Stigevne med person vægt på 25 % 75 kg. 25 % 150 kg. 30 % 150 kg. 25 % 150 kg. Maks. hastighed 11 km/t. 13 km/t. 15 km/t. 15 km/t. Blinklys standard Ja Ja Ja Ja Klassificering Klasse B Klasse C Klasse C Klasse C Maks. kørestrækning med nye batterier og ved +20ºC på plan, fast vej 40 km v/ 3W 40 km v/ 4W 40 km v/ 3W 35 km v/ 4W 40 km v/ 3W 35 km v/ 4W 80 km v/ 3W 70 km v/ 4W Batteritype 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/56 AH 2 stk. 12V/115 AH Batterimål i cm 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 26,8x22,9x28,3 Energiforbrug i KWh, ved opladning fra tom Ca. 1,5 Ca. 1,5 Ca. 1,5 Ca. 3,0 Ladeapparat, 24V DC A A A A Pære forlygte 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W Pære baglys 24V - 5W 24V - 5W 24V - 5W 24V - 5W Pære blinklys 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W 24V - 10W Standard farve Grøn-metallic Grøn-metallic Grøn-metallic Grøn-metallic 17

18 Sikringerne sidder underbagskærmen (Se side 11) A 5 A 10 A 5 A 10 A 5 A 5 A 1 A Extra Extra Ladesikinger Batterimåler Ekstra udstyr Styrsikring Blinklys Lys foran + Højre Lys venstre Bremselys 50 Amp til 115S / 125S 100 Amp til 130S / 140 S Hovedsikring / smeltesikring Afsnit 14 Afsnit 14.1 Instruktion til sæder Instruktion / KAB sæde Håndtag for sæde frem / tilbage: Håndtag for sædedrej: For at frikoble sædet skal håndtaget trækkes til ba ge. Sædet kan da drejes 360 O, med stop for hver 45 O. Håndtaget er fjederpåvirket, og sædet låses auto ma tisk, når håndtaget slippes. Dette håndtag placeres som standard i høj re side, men det kan også placeres i venstre side. For at frikoble sædet på glideskinnen, skal håndtaget træk kes udad / opad. Derefter kan sædet rykkes frem eller tilbage efter ønske. Når håndtaget slippes, låser sædet automatisk ved nærmeste stop. På glideskinnen er der monteret en stopklods på forenden og ba g- enden. Indstilling af armlænsvinkel: Yderst på armlænets underside sidder en justerskrue som vist. Denne justerskrue bruges til indstilling af arm læn svin kel. Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og udstigning. (Højdeindstilling af armlæn er ekstraudstyr) Rygvinkelindstilling: Ved at trække op i håndtaget kan sædets rygvinkel justeres 35 O frem og 85 O tilbage fra lodret stilling. NB! For at beholde stabiliteten må ryglænet ikke lægges længere tilbage end 25 O ved kørsel. KAB sædet kan forsynes med nakkestøtte 18

19 Afsnit 14.2 Instruktion / Ergo Standard sæde Håndtag for sæde frem / tilbage: For at frikoble sædet på glideskinnen, skal håndtaget trækkes udad / opad. Derefter kan sædet rykkes frem eller tilbage efter ønske. Når håndtaget slippes, låser sædet automatisk ved nærmeste stop. På glideskinnen er der monteret en stopklods på forenden og bagenden. Håndtag for sædedrej: For at frikoble sædet skal håndtaget trækkes tilbage. Sædet kan da drejes 360 O, med stop for hver 45 O. Håndtaget er fjederpåvirket, og sædet låses automa tisk, når håndtaget slippes. Dette håndtag placeres som standard i høj re side, men det kan også placeres i venstre side. Indstilling af armlænsvinkel: Justerskrue og låsemøtrik muliggør at armlænets hældning kan justeres med ca. 15 O. Efter ind stil ling spæn des låsemøtrikken. Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og ud stig - ning. (Højdeindstilling af armlæn er ekstraudstyr) 19

20 Afsnit 14.2 Instruktion / Ergo Standard sæde...fortsat Ryglænsvinkelindstilling: Standard: Ryglænsvinklen kan justeres med ca. 10 O. Dette gøres ved at løsne justerskruen og ændre af stands - stykkets position.efter justering fastspændes skruen igen. Ekstra udstyr: Kan udstyres med gascylinder som vist for regulering af ryglænsvinklen. Armlæn frem / tilbage: Armlænet kan forskydes frem / tilbage i C-skinnen. Dette gøres ved at løsne skruerne som vist. Efter endt indstilling fastspændes skruerne igen Ryglæn frem / tilbage: Sædedybden kan reguleres. Dette gøres ved at forskyde sæderyggen frem og tilbage samtidig med at sædepuden skal være fastholdt. De angivne skruer løsnes i begge sider. Sæderyggen kan da forskydes indtil kant af skinnen bagud og ca. 15 cm fremad. Skruerne fastspændes efter justering. Skruer skal være mindst 2 cm fra C-skinnens ende. 20

medemagruppen P T ver februar 11 Terapeut vejledning Mini Crosser M 1

medemagruppen P T ver februar 11 Terapeut vejledning Mini Crosser M 1 medemagruppen P9-0155-T ver. 2.0.1 - februar 11 DK Terapeut vejledning Mini Crosser M 1 Her finder De Medema i Danmark Hovedkontor/Jylland: Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon:

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser Nordic 4W

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser Nordic 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Nordic Serienummer: - - Leveringsdato: / 200 Mini Crosser Nordic 3W Mini Crosser Nordic 4W Stregkode Denne brugervejledning har varenummer P9-0037 Køretøjet er leveret af:

Læs mere

Smiley brugervejledning

Smiley brugervejledning 10. Tekniske Data Smiley Smiley brugervejledning Totallængde Inklusiv benstøtte 1150 mm Eksklusiv benstøtte 900 mm Totalbredde 655 mm Svinghjulsstørrelse massive 200 x 50 Trækhjulstørrelse - massiv 3.00

Læs mere

Instruktionsbog MC Scoop II

Instruktionsbog MC Scoop II Instruktionsbog MC Scoop II Serie nummer: Leveringsdato: / 200 Instruktionsbog art. nr. P9-0014 Version nr. 2.0.0 KS 03032008 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... Introduktion... 3 Kapitel 2... Betjening...

Læs mere

Calypso De Luxe III og IV

Calypso De Luxe III og IV BRUGERVEJLEDNING Calypso De Luxe III og IV SERIENUMMER: / LEVERINGSDATO: / - 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0011 Udleveret af: Dato: Version 2.3.0 HS 181104 Mini Crosser A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 1 Quick guide P Q ver September 2013

medemagruppen Mini Crosser M 1 Quick guide P Q ver September 2013 medemagruppen P9-0155-Q ver. 2.0.4 - September 2013 DK Quick guide Mini Crosser M 1 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0155-Q

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser T 4W 125T - 130T - 140T 3W & 4W

BRUGERVEJLEDNING. Mini Crosser T 4W 125T - 130T - 140T 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serienummer: - - Leveringsdato: / 200 Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Denne brugervejledning har varenummer P9-0016 Køretøjet er leveret

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 265 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Karma 731 el-scooter. Tekniske specifikationer: Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by.

Karma 731 el-scooter. Tekniske specifikationer: Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by. Karma 731 el-scooter Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Dobbeltaffjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 2 Quick guide P Q ver September 2013

medemagruppen Mini Crosser M 2 Quick guide P Q ver September 2013 medemagruppen P9-0157-Q ver. 2.0.2 - September 2013 DK Quick guide Mini Crosser M 2 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0157-Q

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning Voyager 8 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Introduktion Tillykke med købet af din nye elektriske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf Fax

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf Fax BRUGERVEJLEDNING APOLLO 539 APOLLO 588 APOLLO 589 APOLLO 665 APOLLO 730 APOLLO 735 APOLLO 740 APOLLO 745 APOLLO 850 APOLLO 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

medemagruppen Quick guide Jazzy 1103 P B ver februar 11

medemagruppen Quick guide Jazzy 1103 P B ver februar 11 medemagruppen P9-0200-B ver. 2.0.0 - februar 11 DK Quick guide Jazzy 1103 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0200-Q 2 af 20

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100

Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100 Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100 Tillykke med din nye Elektra el-scooter ADVARSEL Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger din el-scooter. Hvis du ikke forstår dele af denne manual, skal

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Tekniske specifikationer:

Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Tekniske specifikationer: Amigo RD (RWD) Kvalitetsscooteren, når man vil nemt omkring både inde og ude. Nem at transportere i bil Kræver få arm- og fingerkræfter, 4-fingergreb Vender nemt og hurtigt Baghjulstræk via differentiale

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Apollo 290. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf

BRUGERVEJLEDNING. Apollo 290. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk Herning Tlf BRUGERVEJLEDNING Apollo 290 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk - info@sportster.dk Tillykke med din nye Apollo 290 el-scooter Stelnummeret er: Stelnummeret

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Karma 343 el-scooter. Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Tekniske specifikationer: Leveres med kurv foran og sidespejle.

Karma 343 el-scooter. Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Tekniske specifikationer: Leveres med kurv foran og sidespejle. Karma 343 el-scooter Den ideelle 4-hjulede scooter i byen og hvor pladsen er trang. Leveres med kurv foran og sidespejle. Affjedret foran og bagtil Trinløs justering af styr Drejesæde m/justerbar sæderyg

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Mini Crosser Lite 3W & 4W

Mini Crosser Lite 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0036 Udleveret af: Dato: Version 4.1.0 KS 04032008 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion...

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M 2 4W Kabine Quick guide P Q ver Februar 2012

medemagruppen Mini Crosser M 2 4W Kabine Quick guide P Q ver Februar 2012 medemagruppen P9-0152-Q ver. 2.0.0 - Februar 2012 DK Quick guide Mini Crosser M 2 4W Kabine Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til lykke med din nye Alfa el-kørestol.... 3 Opladning af batteriet... 4 Armlæn... 4 Sæde... 5 Sikkerhedssele... 5 Fodstøtter... 5 Lås på hjul... 6 Controller...

Læs mere

Tillykke med din nye Apollo Scooter

Tillykke med din nye Apollo Scooter BRUGERVEJLEDNING Apollo 539 Apollo 589 Apollo 588 Apollo 735 Apollo 745 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk - info@sportster.dk Tillykke med din nye Apollo

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning...side 1 Brugervejledning side 2 Tilpasning..side 3 Din første tur...side 3 Justering af sadel styr kæde side 4 Vedligeholdelse og rengøring..side 4 Ekstra udstyr.side

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M1 Brugervejledning P B ver December 2016

medemagruppen Mini Crosser M1 Brugervejledning P B ver December 2016 medemagruppen P9-0155-B ver. 3.0.3 - December 2016 DK Brugervejledning Mini Crosser M1 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / Bemærk! Du finder de nyeste versioner

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Mini Crosser M Joy. Brugervejledning

Mini Crosser M Joy. Brugervejledning DK Mini Crosser M Joy Brugervejledning Serienummer: - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0158-B ver. 1.0.0 - januar 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning

Læs mere

medemagruppen MC 1122 Quantum Quick guide P B ver Januar 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Quick guide P B ver Januar 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Januar 2013 DK Quick guide MC 1122 Quantum Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0222-Q 2

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

El - Cykel Dutch Man

El - Cykel Dutch Man DK MANUAL El - Cykel Dutch Man Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18 Brugermanual dansk 74233F 13-09-18 Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit Indhold Side Forklaring af symboler Transport i bil... 2 Håndtering... 3 Løft IKKE stolen

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K VELA Tango 100S med gas højderegulering VELA Tango 100ES med el-højderegulering b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 E S / 1 0 0 S w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning.........................................................

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera BRUGSANVISNING Danmark U2-light panthera Brugsanvisning U2-light Indholdsfortegnelse: Indledning Side 2 Indstilling af stolen Side 5 Vedligeholdelse af stolen Side 8 Sikkerhed Side 10 Indledning U2-Light

Læs mere

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA TANGO 100ES / 100S DK VELA Tango 100S gas højderegulering VELA Tango 100ES elektrisk højderegulering B R U G E R M A N U A L VELA TANGO 100ES / 100S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. GENERELT... 4 Reklamationsret...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

ComfortControl 01 VIPPELÅS 02 VIPPEMODSTAND 05 SIDDEHØJDE 03 SÆDEDYBDE 06 RYGLÆNSVINKEL 04 RYGLÆNSHØJDE 07 ARMLÆNSHØJDE 08 ARMLÆNSBREDDE

ComfortControl 01 VIPPELÅS 02 VIPPEMODSTAND 05 SIDDEHØJDE 03 SÆDEDYBDE 06 RYGLÆNSVINKEL 04 RYGLÆNSHØJDE 07 ARMLÆNSHØJDE 08 ARMLÆNSBREDDE Trin 1: Lås stolen op. 01 VIPPELÅS Trin 2: Justér stolen efter din krop. 02 VIPPEMODSTAND 03 SÆDEDYBDE 04 RYGLÆNSHØJDE Trin 3: Justér stolen til din arbejdsmåde. 05 SIDDEHØJDE 06 RYGLÆNSVINKEL 07 ARMLÆNSHØJDE

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Montering af ryg: Fortsættes på side 2

Montering af ryg: Fortsættes på side 2 Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Standard. (1/3) Montering af hjul: For at montere hjulene, skal alle fire clips fjernes fra stellet. Hjulene føres op i rørene og clipsene monteres på igen. Sørg for

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Brugervejledning Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Årgang 2017 Anvendelse Kistevognen er konstrueret til at hente, bringe og løfte på kisterne. Enten direkte fra bedemandens

Læs mere