4Wheeler Explorer brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4Wheeler Explorer brugervejledning"

Transkript

1 4Wheeler Explorer brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse Dæk Sikring Batterier / opladning Bugsering / Frikobling 7 6. Fejlindikator Bremser 8 7. Opladning Garanti Tekniske Data 11 Mærket I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE NR. 734 AF 10. AUGUST 1994 OM MEDICINSK UDSTYR UDFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED NORM EN 12184, KØRETØJ KATEGORI A MÆRKET

3 1. Introduktion De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er tænkt som et hjælpemiddel for person befordring ved kørsel på fast vej, samt på græs og i let terræn. ISO klasse A for undendørsbrug. Generel beskrivelse: Explorer er fremstillet til brugere med bevægelseshandicap. Kørestolen er velegnet til brugere, der vejer op til 85 kg. Explorer er et hjælperbetjent kørestol, hvor hjælperen betjener kørestolen bagfra. Explorer er en kombineret inden- og udendørs el-kørestol. Ved hastigheder under 6 km/t betragtes den som en fodgænger ifølge færdselsloven. For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - anbefaler vi, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning, før De tager Explorer i anvendelse. Explorer er et eldrevet hjælpemiddel med 4 hjul. Den drives af en elektrisk motor, som får strøm fra 2 batterier hver på 12V. Disse batteri er er serie koblet således, at motoren får 24V spænding. Explorer er standardudstyret med træk på baghjulene, Ethvert køretøj kan vælte ved uhensigtsmæssig betjening, og man kan forårsage skade på andre personer. Lån derfor ikke køretøjet ud til andre, før De har instrueret grundigt i brug og sikkerheds forskrifter. Har De spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares i denne brugsanvisning, vil vi bede Dem rette henvendelse til Deres leverandør eller direkte til fabrikken på Tlf Vil vi besvare evt. spørgsmål.

4 Da kørestolen primært er beregnet til udendørs brug, er dens udvendige mål ikke reduceret mest muligt. Der gæres opmærksom på, at kørestolen er i stand til at forcere stigninger, som er mere stejle, end den kan klare med hensyn til stabilitet. Ved kørsel på stejle skrænter og passage af kantsten skal man være ekstra forsigtig, da kørestolen kan vælte, hvis stigningerne er større end beskrevet under Tekniske data. Ved brug af mobiltelefoner samt apparater, der udstråler elektromagnetiske felter, kan køreegenskaberne på kørestolen blive påvirkede. Derfor skal kørestolen slukkes ved brug af sådant udstyr.kørestolen kan forstyrre alarmer, som benytter elektromagnetiske felter. Disse alarmer findes specielt i butikker med tyverisikring. 2. Betjening. Nøgle tænd/sluk Tænd sluk-kontakten: Drejes fra stop stilling, til kørestilling hvor lysdiode tændes. Hastighedsregulering: Sættes i ønsket position, høj eller lav. Lav indikerer laveste hastighedsområde ca. 2 km/t. Høj indikerer højeste hastighedsområde ca. 5 km/t. Kan programmeres til 8 km/t. Gasregulering: Trykker man på gasreguleringen i højre side ned, kører køretøjet fremad - trykker man i venstre side kører den tilbage. Jo mere man trykker, jo hurtigere køres der. Gasbetjeningen kan byttes om, hvis det ønskes. Der bakkes kun med ca. ½ kraft, svarende op til 2 til 3 km/t. ved 5 km/t i fremadgående retning. Hastighed, høj, lav, bak, acceleration og nedbremsning er parrametre der kan programmeres og tilpasses de omgivelser stolen skal fungere under. Fig 13 Bak greb Frem greb Høj og lav hastighed Lysdiode for tænd/sluk/sleep mode.

5 3. Kørsel med Explorer Ved af- og påstigning skal nøglen være drejet i slukket position. Explorer er beregnet til let kørsel på rimelig fast vej og på stier. Det anbefales at benytte LAV under træning og ved kørsel indendørs. 3.1 Sluk for oplader og træk stikket ud af kørestolen. Det anbefales kun at køre ud, når køretøjet er fuldt opladet. Læs opladers brugsanvisning. 3.2 Kontroller, at håndgreb for frikobling er trukket tilbage. NB: Frikobling må aldrig ske på skrånende terræn. 3.3 Parkeringsbremserne skal være løsnede. 3.4 Tag fat om styret med begge hænder. Tryk på gasreguleringen i højre side, i retning med uret og Explorer bevæger sig fremad. Når armen slippes helt bremses køretøjet og magnet bremsen slår til. Sluk altid, når køretøjet forlades. 3.5 Henstår Explorer mere end 5 minutter vil (sleep mode) indtræde for at spare på strømmen, Explorer genaktiveres ved at slukke, og derefter tænde igen. Lysdioden Fig. 13 vil lyse svagere når Sleep mode er i kraft. 4. Færdselsregler Ved køre hastighed indtil 6 km/t. regnes køretøjet som en fodgænger, og ved denne hastighed må man altså gerne køre på fortovet. Skildpaddefart lav svarer til ca. 2 km/t.

6 5.3. Batterier / opladning Batterierne, Lukkede, vedligeholdelsesfrie GEL batterier, er placeret og monteret i taske, lige under sædet. Batterierne på køretøjet skal lades op jævnligt, og helst hver gang køretøjet ikke benyttes. Køretøjet må nemlig aldrig aflades helt. Den type oplader, som leveres fra fabrikken, virker automatisk således, at den selv slår fra, når batteriet er fuldt opladet. Opladeren bruger kun strøm, når der lades. Hvis batterierne undtagelsesvis skulle blive helt afladede, skal de hurtigst muligt oplades igen. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Dette betyder i praksis, at et køretøj med 2-3 år gamle batterier har mindre rækkevidde end det havde, dengang batterierne var nye. Når batterierne er ved at være udslidt, viser det sig ved at kørestrækning pr. op ladning formindskes i forhold til nye batterier. Samtidig vil opladning være ledsa get af varmeudvikling af moderat karakter i lader og i batterier. Hvis dette sker, anbefales det at afbryde opladning og montere nye batterier af samme type (GEL- batterier). Såfremt lysdioden i betjeningspanel blinker med 1 blink, oplades ved første mulighed. Ved opbremsning og ved kørsel ned ad bakke, vil motoren således virke som generator, bremse køretøjet og generere energi generativ bremsning. Magnetbremsen er automatisk og slår ind efter at køretøjet er stoppet og sikrer en fast parkering. Parkeringsbremsen, en bremse på hvert baghjul. Ved at træde bremsearmen ned, klemmes bremsen ind på hjulet. Vognen kan også være med bremsgreb i så fald andvendes låseanordningen på disse som ekstra P bremse. Parkeringsbremse.

7 5.4. Frikobling. Under snævre forhold kan stolen andvendes som en almindelig, ikke motoriseret kørestol, især ved placering af bruger tæt mod faste genstande borde, håndvask m.v. anvefales det at denne manuelle funktion anvenves. Bugsering. Hvis man skulle være uheldig at få motorstop, kan køretøjet skubbes. Nøglen skal altid tages ud, før man skubber køretøjet. Køretøjet frikobles på følgende måde: Frikoblingshåndtaget på højre side trækkes bagud. Nu kan køretøjet skubbes eller bugseres, dog ikke hurtigere end 8 km/t. Frikobling må ikke ske på skrånende terræn. Når et køretøj er frikoblet, er der ikke elektriske bremser i funktion! Figur 11 Frikobling udkoblet

8 5. Vedligeholdelse Køretøjet er konstrueret således, at kun et minimum af vedligeholdelse er nødvendig for problemfri drift. Den kan aftørres udvendigt med en fugtig klud. Sprøjt ikke med vand eller opløsnings midler ind i mekaniske og elektriske dele. Blanke dele kan indgnides med rustbeskyttende olie. Der kan køres i moderat regnvejr, men opbevar altid køretøjet under tag, når det ikke bruges. Bevægelige dele kan smøres med syrefrit olie af en tekniker Dæk Korrekt Dæktryk: Trækhjul = 45 PSI 3.0 Bar Svinghjul = 45 PSI 3.0 Bar 5.2. Sikring,Thermosikring Køretøjets styring og motor er sikret mod overbelastning dels ved en thermo sikring i styringen og dels ved en thermosikring, som sidder med udløserknap på chassis. Ved overbelastning vil udløserknappen springe ud, og køretøjet vil stoppe. Efter et par minutter kan udløserknappen trykkes ind igen for fortsat kørsel.

9 6. Fejlindikator - tænd skuk lysdiode. Hvis lysdioden blinker, tæl antallet af blink. Antallet af blink vil angive hvilken tybe fejl der er tale om. Antal blink Fejl Stolen Forklaring. 1 Batteri Lav batteristand tilstand Kører Oplades så snart det er muligt. 2 Batteri tomt Stoppet Oplades omgående Stolen slukkes en tid og kan måske bringet til at køre en kort tid. 3 Batteristrøm for høj Stoppet Hvis en lader er tilsluttet, fjern lader. Explorer oplader ved kørsel ned af bakker, meget kørsel nedad, kan medføre denne fejl, sluk stolen og tænd igen og stolen kører igen. 4 Strøm grænse overskredet Stoppet Overbelastet, sluk og lad stolen køle en tid, tænd og forsøg igen. Er fejlen ikke rettet kontakt servicereparatør. 5 Bremsefejl Stoppet Sluk, tænd og forsøg igen. Er fejlen ikke rettet kontakt servicereparatør. 6 Ude af neutral ved opstart Stoppet Slip frem bakgreb, sluk, tænd uden at påvirke frem bakgreb. Er fejlen ikke rettet kontakt servicereparatør. 7 Potientiometer Stoppet fejl. Kontakt servicereparatør Bremser 8 Moter Kontakt servicereparatør. 9 Intern fejl Kontakt servicereparatør. Explorer har 3 bremsesystemer: Motorbremse, magnetbremse og parkerings bremse. Motorbremsen virker på den måde, at hastigheden tilpasses, svarende til indstilling af hastighedsregulatoren.

10 7. Opladning. a. Sluk Explorer. b. Netkablet sættes ind i ladestikket, Bund af elektronikboks. c. Tænd på stikkontakten. d. Nu vil ladelampen fig. 11 tænde på opladeren, orange ved man glende spænding.. Når batterierne er fuldt opladede, vil færdig lader lampen lyse grøn. e. Lad opladeren være tændt og tilsluttet, indtil De skal bruge køretøjet igen. f. Når De skal køre, slukkes først på stikkontakten, og derefter tages netkablet ud af køretøjet. Explorer kan ikke køre under opladning. Opladetid fra tom til fuld er ca. 9 timer. Opladeren fortsætter dog opladningen i op til 12 timer. Opladeren kan være tændt og tilsluttet uden tidsbe grænsning. Figur 10 Ladestik Fig 11 Ladelampe. Opbevaring: Sæt køretøjet til opladning og sluk, når køreturen er forbi. Sæt køretøjet i garage. Hvis køretøjet henstår i en uge med tændt, kan batterierne aflades komplet og derved skades.

11 8. Transport i bil Explorer er ikke kontrueret til persontransport i bil. 10. Garanti KFN ApS giver 2 års garanti på alt undtagen, dæk og andre sliddele. Der ud over gives der 12 måneders garanti på batterier, oplader og andre slidele (undtagen dæk). Garantien bortfalder, hvis: 11.1 Køretøjet repareres uden vor autorisation Andre opladere og batterier end den medfølgende type anvendes Batterier, hvis disse har henstået i dyb afl adet stand i mere end 4 uger KFN ApS hæfter ikke for dækskader, transportskader. Kontakt Deres forhandler ved skader. Kontakt os venligst i tvivlstilfælde og altid, hvid De ønsker køretøjet ændret eller repareret. Opgiv venligst navn og køretøjets serienummer ved enhver henvendelse.

12 10. Tekniske Data Explorer Totallængde 1450 mm Totalbredde 690 mm Forhjul luftgummi 16 X 1.75 Trækhjulstørrelse -Luftgummi 18 X 1.75 Vægt total - 36 kg Maksimal personvægt 85 kg Maksimal stigeevne med 85 kg. person 7º = 12% Største hastighed FREM 6 km/t. Ved programmering af hastighed, op til 8 km/t. Største hastighed BAK 4 km/t. Maksimal kørestrækning pr. opladning 12 km Batteristørrelse (Lukkede GEL batterier) 16 Ah Batteri, der anvendes 2 batterier á 12 volt Frihøjde over jord under chassis Højeste kantsten at forcere 15 cm 15 cm Lader indbygget 220 V AC, 50 hz., sekundær spænding 24 dc 5 A Drejeradius minimum 140 cm Klassificering Klasse A -

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog OPEL INSIGNIA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 40 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 74 Lygter... 110 Klimastyring...

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt 12B40, DK Rev. 22/02-2006 Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Brugsvejledning Rise II - Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Indhold: Side: 1. Mærkning

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere