Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OG RESISTENSTABEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OG RESISTENSTABEL"

Transkript

1 Teknisk information & Resistenstabel Teknisk information 10 Tekniske benævnelser 10 Beregningsformler 12 Flangesamling 15 Oversættelsestabeller 15 Flangenormer SMS & DIN 16 Flangeoversigt ANSI B Resistenstabel 19 valg 20 Resistenstabel 20 9

2 Teknisk information Teknisk information Tekniske benævnelser Beskrivelse af udtryk og benævnelser der forekommer indenfor flowteknik Mere omfattende information findes i PED, AFS 1999:4, AFS 2005:3 Besigtningsklasser AFS 2005:3; AFS 2005:24 Beregningstemperatur Den temperatur der anvendes ved beregning af styrke TS-Konstruktionstemperatur Højeste eller laveste temperatur produktet er konstrueret til Tekniske termer indenfor flow- og ventilteknik Beregningstryk Det tryk der anvendes ved beregning af styrke PS- Konstruktionstryk Det højst tilladte tryk i bar som ventilen er konstrueret til PN Nominelt tryk Pr EN 1333 (Class Pr EN ) Hedtvandsanlæg Vandtemperaturen overstiger 110 C (I henhold til Pannorm) Varmtvandsanlæg Vandtemperaturen er maksimalt 110 C Ventiltyper SS EN Komponenter SS EN Modul for producenter AFS 1999:4 10 samt bilag 4 DN Nominel diameter EN ISO 6708 (NPS ) Hedtolieanlæg Olie med temperatur over 110 C Trykprøvning ISO 5208, SS EN AP 598 CE-direktivet Erklæring om overensstemmelse AFS 1999:4 Bilag 4 Kv-værdi Den mængde vand i m 3 /h, ved 20 C der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 bar. Cv-værdi Den mængde vand i US gallon/min ved 60 F der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 psi Av-værdi Den mængde vand i m 3 /h og densitet der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 Pa Der er følgende sammenhæng mellem Kv, Cv og Av: Kv = Cv x 0,857 Av = Kv x 24 x 10-6 Cv = Kv x 1,167 Av = Kv x 28 x 10-6 Δ-P Trykfald over ventil Tilsvarende rørlængde Z-Værdier, enkeltmodstande (De angivne værdier er kun vejledende og dimensionsafhængige, nøjagtige værdier oplyses på forespørgsel) Fritstrømsventil, lige -4-8 Fritstrømsventil, vinkel -3-4 Toldehane, fuldt gennemløb -0,2 Toldehane, reduceret gennemløb -0,6-1,1 Kugleventil, fuldt gennemløb -0,2 Kuglventil, reduceret gennemløb -0,6-0,2 Klapventil -0,8-1,2 Kontra klapventil -2-3 Kontraventil (Kegle) Butterflyventil -0,3 ATEX = ATmosfære som er EXplosiv For produktsikkerhed gælder AFS 1995:5 Udstyr for eksplosionsfarlige miljøer. For personsikkerhed gælder AFS 2003:3, Arbejde i eksplosionsfarlige miljøer 10

3 Teknisk information SIL = Safety Integrety Level Kan oversættes til sikkerhedsniveau. Standarden IEC definerer niveauerne SIL 1 til 4, hvor SIL 4 modsvarer de største krav. En sikkerhedsfunktion der opfylder SIL 4 har en meget lav sandsynlighed for fejl. Ventiltyper og forskellige tekniske benævnelser Butterflyventiler Wafer type Semi-lug type Full-lug type Double flanged Kuglventiler Top Entry Reduced bore Full bore Flydende kugle Pakket kugle Solid ball Kompakt Sealed cavity ball Cavity ball Hollow ball Split-body Kontraventiler Dual plate Plade kontraventil Membran kontraventil Bundventil Kegle ventiler Klorventil Udblæsningsventil Hurtiglukningsventil Til indspænding mellem flanger Med bolthuller Med bolthuller med gevind (Kan anvendes som ende armatur) Med dobbelte flanger Kuglen er monteret gennem toppen af ventilen Mere end 10% reduktion af gennemløbet Maksimalt 10% reduktion af gennemløbet Spindelens bevægelse overføres til kuglen via medbringer, Kuglen flyder mellem pakningerne Ses ofte i store dimensioner. Kugle er pakket i ventilhuset og pakningerne er fjederbelastede mod kuglen Homogen kugle med lige gennemløb Monteres ved indspænding. Kuglen ligger udenfor flangefladen Kugle med indsvejset rør Bearbejdet kugle Hul kugle 2- eller 3-delt hus Kontraventil med dobbelt klap Tallerken kontraventil Returflow forhindres af en membran Anvendes ved pumper for at forhindre returflow Afspærringsventil specielt til klor applikationer Åbning / lukning via hurtigreb Lukning via udløsning af fjeder Generelle udtryk CRYO-ventil Anti-static design Anti blow out Socket weld Butt weld Linet ventil Tri Clamp tilslutning Rørbrudsventil Multiport ventil ON-OFF Coating Ventil konstrueret til cryogen service Konstrueret til ikke at skabe statisk elektricitet Udblæsningssikker spindel Svejsemuffe Svejseende til stuksvejsning Ventil der er beklædt indvendigt Levnedsmiddel tilslutning Ved høj flowhastighed og for stort trykfald lukker ventilen Ventil med 3 eller flere porte Funktionen er fuldt åben eller fuldt lukket Ventilen har en belægning for at beskytte mod agressive medier Tryksikringsudstyr Højtløftende sikkerhedsventil Proportionel sikkerhedsventil Styret sikkerhedsventil Overstrømsventil Sprængventil Vacuumbryder Ved lille trykstigning åbner ventilen helt Trykstigningen er proportionel med sikkerhedsventilens åbningsgrad Sikkerhedsventil med pneumatisk aktuator og styring som giver en styret åbning og lukning Fjederbelastet ventil der åbner proportionelt med trykstigningen Membran der brister ved et forudbestemt tryk Ventil der suger luft ind ved vacuum Reguleringsventiler Liniær Mængden er liniær med åbningsgraden Logaritmisk (Procentuel) Lille åbning i begyndelsen, større til slut Parabolkegle Hulkegle Flertrinskegle Enkel reguleringskegle Perforeret i cylenderform Kegle der regulerer i flere trin for at undvige kavitation (væsker) / støjreduktion (damp/gasser) 11

4 Teknisk information Beregningsformler Flowhastighed Den optimale flowhastighed i et plastrør er mellem 0,5 1,5 m/s. Hastigheder over 3 m/s bør undgås, idet tryktabet og energiforbruget bliver umotiveret højt. Overfladeruheden i et plastrør er ca. 0,007 mod ca. 0,5 for stål. Teoretisk kan man vælge et 20 % mindre plastrør med samme flow. For enkelt at fastslå flowhastigheden, kan man anvende nedenstående formel: Q = flow i l/s, d = indvendig diameter i mm og V = hastighed i m/s. 35,72 x Q V = d 2 Kv-værdi angiver den mængde vand (m3/h) der strømmer gennem ventilen ved 1 bars trykfald og temperatur mellem +5 og +30 C. kv m 3 /h Kapacitetsværdi for ventil Q m 3 /h Flow Q n m 3 /h n Normalflow gasser (0 C 760 mm Hg) p 1 bar (abs) Tryk før ventil p 2 bar (abs) Tryk efter ventil p bar Trykfald over ventil G kg/h Dampflow ρ kg/dm 3 Densitet væsker ρ n kg/m 3 n Densitet gasser t 1 C Medietemperatur før ventil T 1 K t 1 = absolut medietemperatur før ventil v 2 m 3 /kg Spec. volumen ved tilstanden p 2 og t 1 v* m 3 /kg Spec. volumen ved tilstanden p 1 og t 1 Beregningsformler ved ventildimensionering Væsker Vand 5 til 30 C, ρ n 1 kg/dm 3 Luft 20 C, ρ 1,29 kg/m 3 undertryk overtryk kv = Q x kv = Beregning af kv-værdi Beregning af flowmængde Beregning af trykfald kv (m 3 /h) Q (m 3 /h) G (kg/h) p (bar) kv = kv = Q Q n Q n p ρ p p x p 2 x 26,4 p 1 x 13,2 Forandring af længde Når plast udsættes for temperaturforandringer ændres dimensionen. Thermoplaster udvider sig mere end hærdeplaster (glasfiber) og metal (se længdeudvidelseskoefficient). Det er nødvendigt at beregne, og tage hensyn til, de forandringer der sker ved temperatursvingninger. For at beregne forandringen i længde anvender man følgende formel: Q = kv x Q = kv Q n = 26,4 x kv x p ρ p Q n = kv x p 1 x 13,2 p x p 2 2 Q p = ρ x( kv ) 2 Q p = ( kv ) 2 p = ( Q n ) kv x 1 p 2 x 699 L = α x L x T L = Forandring i længde, mm. L = Rørstykkets oprindelige længde, m T = Differencen mellem montagetemperatur eller laveste og højeste driftstemparatur i C. α = ts udvidelskoefficient, mm/m/ C. α α α α PE 0,08 mm/m C 0,07 mm/m C 0,10 mm/m C 0,18 mm/m C α PP α α AP 0,15 mm/m C 0,12 mm/m C 0,02 mm/m C 12

5 Teknisk information Bestemmelse af længde på kompensationsrørstykke (B) Ekspansionsloop Længde på kompensationsrørstykke i PP, PE og beregnes med følgende formel: B = k x L x dy B = Kompensationsrørstykke i mm k = Specifik proportionalitetsfaktor for materialet L = Maksimal forandring i længde dy = Udvendig rørdiameter Sammentrækning Sammentrækning k, specifik proportionalitetsfaktor (snitværdi) PP 30 PE Ekspansion Ekspansion Forandring i retning Tabellen nedenfor viser længde på kompensationsrørstykke (B) Ekspansion som en funktion af rør (Ø) og L for -rør Rør Forandring af længde L (mm) 12 Sammentrækning Eksempel Med Ø25 rør L = B (mm) B = 1000 mm Afstik Ekspansion Se Nomogram på næste side for flere alternativer. Sammentrækning : Fixpunkt : Bevægelig bæring : Frit glidende bæring L L1 L2 L B : Rørlængde ved installation : Længde ved max. temp : Længde ved min. temp : Difference i L : Længde på kompensationsrørstykke 13

6 Teknisk information Nomogram til bestemmelse af kompensationsrørstykke (B) for og Trykfald i lige rør Indvendig diameter mm Flowmængde Flowhastighed m/s Trykfald m / 100 m i lige rør mvp / 100m Rør mm Tabellen gælder for vand ved +10 C Beregning af tilladt driftstryk i PTFE slanger P = 0,4 x S x H D Observer at ovenstående formel gælder for kontinuerligt tryk, og ikke tager hensyn til trykstød og mekanisk påvirkning. P = Tilladt makstryk i Bar (5 gange sikkerhed) D = Indvendig diameter i mm S = Godstykkelse i mm H = Styrkefaktor (se tabel) Temperatur ( C) H (kp/cm 2 )

7 Teknisk information Flangesamling Tilspændingsmomenter for flanger i, C, PP/Stål og AP Oversættelsestabeller Bordiameter ved montage af anboringsbøjler type UFM Dimension Tilspændingsmomenter (Nm) d/dn, C PP/Stål AP 16/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Montage af flangesamlinger Følgende montageinstruks anbefales for flangemontage: 1. Kontroller flanger og bøsninger og check at de er rene og intakte. 2. Kontroller at der forefindes passende gummipakning. 3. Monter delene og spænd boltene med håndkraft. Kontroller at bolte er tilstrækkeligt lange (skal gå helt igennem møtrikkerne og have 3 frie gevind) og at flangerne sidder parallelt. Check at pakningen sidder korrekt mellem flangebøsningerne. 4. Spænd boltene gradvist i henhold til nedenstående skema. Anvend altid skiver under bolte og møtrikker. G Ø hul (mm) 1/2 16 3/ / / Oversættelse af gevindstørrelser Størrelse Gevind 1/4 R008 3/8 R010 1/2 R015 3/4 R020 1 R /4 R /2 R040 2 R /2 R065 3 R080 4 R100 Oversætning af tryk Enhed N/mm2 Pa Bar m H2O kp/cm2 1 N/mm Pa Bar 0, m H 2 O 0, ,1 1 0,1 1 kp/cm 2 0, OBS! På 8- og 12-huls flanger er det nødvendigt at spænde hver møtrik flere gange under montagen. Efter at have spændt møtrikkerne en omgang, startes der forfra igen. 8-Huls flange 12-Huls flange 15

8 Teknisk information Flangenormer SMS & DIN Metal, støbejern, stål Trykklasse PN Metal SS 335 SS335 SS335, DIN 2543 SS 335, DIN Støbejern SS 335, DIN 2531 (SMS 340) SS 335, DIN 2532 (SMS 342) SS 335, DIN 2533 (SMS 343) SS 335, DIN 2533 (SMS 344) Stål - - SS 335, DIN 2543 (SMS 343) SS 335, DIN 2544 (SMS 344) SS 335, DIN 2545 (SMS 345) SS 335, DN 2546 SMS 335, DIN 2547 Gevindflange SMS 347 SMS 348, DIN 2566 SMS 348, DIN Løsflange SMS 2041, DIN 2573 SMS 2049, DIN 2576, SMS SMS 2050 Svejseflange SMS 2023, SMS 2031 SMS 2024, SMS 2032 SMS 2025, SMS 2033 SMS 2034, DIN 2634 SMS 2035, DIN 2635 SMS 2036, DIN 2636 SMS 2037, DIN 2637 DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 Bolte Bolte Bolte Bolte Bolte Bolte DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M56 28 Anm M M M M M M64 28 Af tabellen fremgår det, at flanger med samme farve, har samme dimension. Flangetykkelserne kan variere. Note 1 - SMS-betegnelser i parantes, f.eks. (SMS 340) er en ældre betegnelse der bør undviges. Note 2 - Indenfor dette område findes der ikke normerede flanger 16

9 Teknisk information Flangeoversigt ANSI B 16.5 : Stål Armatur- og rørflanger af stål* Class 150 Class 300 Armatur- og rørflanger af stål* Flange Bolte Flange Bolte Tommer DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,3 4 1/ ,7 4 1/2 3/ ,0 4 1/ ,5 4 5/ ,4 4 1/ ,9 4 5/8 1 1/ ,4 4 1/ ,3 4 3/ ,6 4 5/ ,0 8 5/8 2 1/ ,7 4 5/ ,2 8 3/ ,4 4 5/ ,3 8 3/ ,5 8 5/ ,0 8 3/ ,9 8 3/ ,9 8 3/ ,3 8 3/ ,9 12 3/ ,4 8 3/ ,9 12 3/ ,9 12 7/ , ,,8 12 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , /2 Class 600 Class 900 Flange Bolte Flange Bolte Tommer DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,7 4 1/ ,5 4 3/4 3/ ,5 4 5/ ,9 4 3/ ,9 4 5/ ,6 4 7/8 1 1/ ,4 4 5/ ,1 4 7/8 1 1/ ,3 4 3/ , ,0 8 5/ ,1 8 7/8 2 1/ ,2 8 3/ , ,3 8 3/ ,5 8 7/ ,9 8 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , , / , /2 Længden på bolte afhænger af typen af flange og tykkelsen på flangen, se ANSI B 16.5 * For flanger af støbejern gælder ANSI B 16.1 Af tabellen fremgår det at flanger med samme farve har samme dimension. Tykkelsen på flangerne kan dog variere. 17

10 Teknisk information 18

11 19

12 valg Anbefalinger for valg af materiale til rørsystemer. Se Resistenstabel for mere udførlig information. Resistenstabellen er en vejledning til valg af materiale og pakninger - IKKE en garanti. Forkortelse Kemisk resistens Temperaturområde uden arbejdstryk og vakuum. Medier, ufarlige. Medier, aggressive Plasttyper Polyvinylklorid, hårdt Resistent mod de fleste syrer, lud, saltopløsninger og organsike opløsninger der er blandbare C C med vand. Kloreret polyvinylklorid -C se C C Akrylnitril, Butadien, Styren God til svage syrer og alkaler C C Polyamid (Nylon) PA Resistent mod olie, fedt, voks, brændstof, svage alkaler C C Trogamid T PA Se polyamid C C Polyethylen PE Resistent mod vandholdige opløsninger af syrer, lud, salte samt et bredt spekter organiske C C opløsningsmidler. Ikke egnet til oxiderende syrer. Polypropylen PP Lignende PE, men kan anvendes til højere temperaturer C C Polysulfon PSO Resistent mod organiske syrer, alkaler, salt opløsninger, alkohol C C Polytetrafloureten (Teflon) PTFE Resistent mod næsten alle kemikalier. Ikke resistent mod flydende natrium og flourforbindelser C C Polyvinylidenflourid Se resistenstabel C C Metaller Rustfrit stål Se resistenstabel C C Se resistenstabel C C Se resistenstabel C C Støbejern Kun til neutrale medier C Sejjern Kun til neutrale medier C Stålgods GS-C,C22 Kun til neutrale medier C Støbejern, gummieret Gi Resistent mod syrer og lud, afhængigt af gummitype C C Støbejern-PTFE-Beklædt C C Sejjern-PFA-Beklædt C C Sejjern-PP-Beklædt C C Paknings- og membranmaterialer Naturgummi NR Ikke egnet til olier og oxiderende medier C Etenpropengummi God vejrbestandighed. Specielt egnet til aggressive medier. Uegnet til fedt og olje C Flourrågummi (VITON) FPM Bedst kemikaliebestandighed af alle elastomere C Klorsulfonpolyetylen (Hypalon) CSM Resistent mod mange kemikalier. Ozon- og (Hypalon) vejrbestandigt. Ikke resistent mod opløsningsmidler, oljer og benzin. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE C C Nitrilgummi (Perbunan N) NBR God resistens mod olie og benzin. Ikke egnet til oxiderende medier C Kloroprengummi (Neoprene) CR Kemiske egenskaber der meget ligner og ligger mellem nitrilgummi og C Resistenstabel Denne resistenstabel er en vejledning til korrekt materialevalg ikke en garanti! Klassificeringen er et resultat af kort- og langtidstests hos laboratorier og baseret på prøveskemaer i henhold til f.eks.iso TC 138/W63. Kontakt GPA for medier der ikke findes i tabellen eller for blandingsmedier. Viton og Teflon er registrerede varemærker af DuPont. 20

13 Acetaldehyde CH 3 -CHO 10% % Teknisk ren Acethylen C 2 H 2 Teknisk ren Acetone CH 3 COCH 3 Alle Afløbsgas, flourvand indeholdigt Alle Afløbsgas, kulilte indeholdigt Afløbsgas, kulsyre indeholdigt Alle Afløbsgas, saltsyre indeholdigt Alle Afløbsgas, svovldioxid indeholdigt Svagere Afløbsgas, svovlsyre indeholdigt Ubetydeligt Højere Alkohol Allylakohol CH 2 =CH-CH 2 OH 96% Aluminiumflorid Opspædet Aluminiumklorid, fugtig Al Cl 3 Opspædet Mættet

14 Aluminiumoxid Al 2 O 3 Teknisk rent Aluminiumsalt Opspædet Aluminiumsulfat, fugtig Al 2 (SO 4 ) 3 Opspædet Mættet Alun, fugtig Al 2 (SO 4 ) 3.K 2 SO 4. 24H 2 O Opspædet Mættet Aminosyre Ammoniak, flydende Teknisk rent Ammoniumcarbonat (NH 4 ) 2 CO 3 Alle Ammoniumchlorid NH 4 Cl Varmt mættet Ammoniumchlorid, fugtig Opspædet Mættet Ammoniumflorid, fugtig NH 4 F Ammoniumhydroxid Opspædet Ammoniumkacetat, fugtig NH 4 COOCN 3 Alle Ammoniumnitrat, fugtig NH 4 NO 3 Opspædet Mættet Ammoniumphosphat NH 4 H 2 PO 4 Opspædet Ammoniumphosphat, fugtig Alle Ammoniumsulfat 24% %

15 Ammoniumsulfat, fugtig (NH 4 ) 2 SO 4 Opspædet Mættet Ammoniumsulfid, fugtig (NH 4 ) 2 S Opspædet Mættet Ammoniumthiosulfat (NH 4 ) 2 S 2 O 3 60% Antifrogen-N Alle Antimonchlorid, fugtig SbCl 3 SbCl 5 90% Antimonchlorid, vandfri SbCl ASTM-olie Nr ASTM-olie Nr ASTM-olie Nr Bariumchlorid BaCl 2 Opspædet % Bariumhydroxid, fugtig Ba (OH) 2 Alle Bariumsalt, fugtig Alle Bariumsulfid Opspædet Basileum, FG-vand 1: Benzin Handelsvare Benzin-Alkohol 3: Benzin-Benzol Benzin-Benzol-Spritus 5:3: Benzoesyre C 6 H 5.COOH Alle Benzol C 6 H 6 Teknisk rent Benzylalkohol C 6 H 5 CH 2 OH Bisulfitlud, svovldioxid indeholdtig Ca(HSO 3 ) 2 +SO 2 Varmt mættet Blegelud 12,5% aktivt klor Na OCl+NaCl

16 Borsyre H 3 BO 3 Teknisk rent Vandopløsning ca 10% Brom, flydende Br 2 Teknisk rent Butadien H 2 C=C 2 H 4 CH 2 50% Teknisk rent Butan, luftart C 4 H 10 50% Butandiol, fugtig C 4 H 8 (OH) 2 ca 10% ca 100% Butanol C 4 H 9 OH Ca 100% Butylacetat CH 3 -COOC 4 H 9 Teknisk rent Bytylen, flydende CH 3 -CH 2 - CH=CH 2 Teknisk rent Butylenglycol OH-CH 2 - CH=CH-CH 2 -OH Teknisk rent Bytalalkohol Calciumbenzoat (C 7 H 5 O 2 ) 2 Ca Teknisk rent Calciumbicarbonat Ca(HCO 3 ) 2 Teknisk rent Calciumbisulfat Opspædet Calciumcarbonat CaCO 3 Mættet Calciumchlorat Ca(ClO 3 ) 2 Opspædet

17 Calciumchlorid Ca Cl 2 Mættet Calciumchlorid, fugtig Ca Cl 2 Opspædet Mættet Calciumhydoxid Ca(OH) 2 Alle Calciumhypochlorid, fugtig Ca(OCl) 2 Mættet Calciumnitrat, fugtig Ca(NO 3 ) 2 50% Chlor, luftart, tør Cl 2 Teknisk rent Chlor, luftart, fugtig Alle Chlor, tør Teknisk rent Chlor, fugtig Chlor, flydende Teknisk rent Chlor, blegelud NaOCl 3% aktivt klor ,5% aktivt klor % aktivt klor

18 Chlor, blegelud, fortsat NaOCl 15% aktivt klor Chloracetaldehyd CH 2 Cl-CHO Teknisk rent Chlor-acetone CH 3 COCH 2 Cl Teknisk rent aktivt klor Chlorbenzol C 6 H 5 Cl Teknisk rent Chlordioxidopløsning 15% Chloreddikesyre ClCH 2 -COOH 50% Teknisk rent Chloreret opløsningsmiddel Chlorkalk, fugtig CaCl 2.Ca(OCl) 2.2 H 2 O Chloroform CHCl 3 Teknisk rent Chlorsyre, fugtig HClO 3 1% % % Chlortriflorid - - Chrom Alun, fugtig KCr(SO 4 ) 2 Opspædet Chrombad Teknisk rent

19 Chromsyre, fugtig Cr+O 3 +H 2 O Ca. 30% Ca. 50% Chromsyre, Svovlsyre, Vand CrO 3 +H 2 SO 4 + H 2 O 50/15/35% Chromtrioxid, fugtig CrO 3 20% % % Citronsyre 10% Cresol, fugtig C 6 H 4 (OH)-CH 3 Ca. 90% Crystalolie Dextrin, fugtig (C 6 H 10 O 5 )n Mættet % Diacetonealkohol Dibutyl C 4 H 9 OC 4 H Dibutylphtalat C 6 H 4 (COOC 4 H 9 ) 2 Teknisk rent Dichlorbenzol C 6 H 4 Cl 2 Koldt mættet Dichlorbytylen Dichlorethylen Dieselolie Teknisk rent Diethyleneglycol Diethylether 100% Diethylether (C 2 H 5 ) 2 O Teknisk rent Diglykolsyre COOH-CH 2 -O- CH 2 -COOH 30% Mættet Dihexphtalat C 6 H 4 (COO 6 H 13 ) 2 Teknisk rent Dimethylamin, flydende CH 3 -NH-CH 3 Teknisk rent Dimethylether CH 3 -O-CH Dimethylformamid HCON(CH 3 ) 2 Teknisk rent Dioctylphtalat C 6 H 4 (COOC 8 H 17 ) 2 Teknisk rent Dioxan C 4 H 8 O 2 Teknisk rent Diphenyloxyd Eddike (surt vin) Handelskvalitet Eddike (vineddike) Handelskvalitet

20 Eddike = Ethylacetat (Eddikesyreethylester) CH 3 CO-OC 2 H 5 Teknisk rent Eddikesyre, fugtig H 3 C-COOH 5% % % % % % % Eddikesyreanhydrid (CH 2 CO) 2 O Teknisk rent Ester

Yderligere oplysninger findes på www.lymakemiteknik.dk

Yderligere oplysninger findes på www.lymakemiteknik.dk Yderligere oplysninger findes på www.lymakemiteknik.dk WERNERT Horisontella och vertikala axeltätade centrifugalpumpar WERNERT Horisontale akseltætnede centrifugalpumper Wernert-Pumpen GmbH har en lang

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi Naturfag - naturligvis af Kenneth ansen 2. Kemi C C O C C O C C C C C O O Acetylsalicylsyre (bedre kendt som aspirin) 2. Kemi Indhold 1. Grundstoffer og kemiske forbindelser 2 2. Atomets opbygning 5 3.

Læs mere

Kabelbindere og fastgørelse

Kabelbindere og fastgørelse Kabelbindere og fastgørelse 1 1.1 Teknisk information Egenskaber af polyamid PA66 22 Egenskaber af polyamid PA66W, PA12, PA46 23 Egenskaber af PEEK og E/TFE 24 rændbarhed testet i henhold til U94 25 Kemisk

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS).

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS). KATALYSATORER Hæftet Katalysatorer med tilhørende øvelsesvejledninger udgives af Haldor Topsøe A/S (HTAS) og Danmarks Fysikog Kemilærerforening (DFKF) som et gratis inspirationshæfte til folkeskolelærere

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Anerkendt for høj k valitet

Anerkendt for høj k valitet AV K s k yd eve n t i l e r Anerkendt for høj k valitet AV K da n m a r k A /S AVK er anerkendt worldwide Mere end 40 år i branchen AVK introducede den første skydeventil til vand i 1969, og otte år senere

Læs mere

HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK

HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK FLEKSIBLE FORBINDELSER GUMMIKOMPENSATOR 1.0 STÅLKOMPENSATOR 2.0 SANITÆR-STÅLKOMPENSATOR 3.0 MURGENNEMFØRING 4.0 TEKNISK INFO 5.0 HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK 1.0 GUMMIKOMPENSATOR STENFLEX GUMMIKOMPENSATOR

Læs mere

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6 Nyt agentur N E W S 14. årgang Forår 2001 Nr.1 INDHOLD Den ultimative og kompakte løsning for ventiler til automatiseret procesteknologi Fra årsskiftet har Fagerberg fået forhandlingen af membran- og skråsædeventiler

Læs mere

Bachelorprojekt. Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang

Bachelorprojekt. Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang Bachelorprojekt Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang Aarhus Maskinmesterskole Titel: Kedelvandsbehandling Projektperiode: Aug - Dec 2013 Afleveringsdato: 16. dec 2013 Fag: BA Normalsider ekskl.

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

DEN NATURVIDENSKABELIGE METODE SALTE ANALYSE OG RENSNING KEMI OG ELEKTRICITET CAFE KOSMOS: SALT REDDER LIV

DEN NATURVIDENSKABELIGE METODE SALTE ANALYSE OG RENSNING KEMI OG ELEKTRICITET CAFE KOSMOS: SALT REDDER LIV KAPITEL 5 Kemiske metoder DEN NATURVIDENSKABELIGE METODE SALTE ANALYSE OG RENSNING KEMI OG ELEKTRICITET CAFE KOSMOS: SALT REDDER LIV Ofte hører man i medierne, at der er fundet et sundhedsfarligt stof

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1. Grænseværdier for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1. Grænseværdier for stoffer og materialer Grænseværdier for stoffer.qxd 15/03/05 14:05 Side 1 At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer August 2007 Erstatter april 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Installationsmateriale. Til professionelle. Version 1

Installationsmateriale. Til professionelle. Version 1 Installationsmateriale Til professionelle Version 1 P103031 2 P103032 Er dit udstyr i orden? Kunden ønsker et perfekt udført arbejde. Han har valgt dig til at gøre det, fordi han ved at du er dygtig. Og

Læs mere

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Katalog 2010/2011 Gulvkanalsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefax til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefax til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mail: info@obo.dk Internet:

Læs mere

ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295

ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295 ATEX JEVI A/S ISO 001 A5 EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVIgruppens grundlæggende ide er baseret på et koncept hvor produktudvikling, teknologisk tilpasning, totalløsninger samt produktdesign

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

Om brændstofsystemet til dieselmotorer

Om brændstofsystemet til dieselmotorer Om brændstofsystemet til dieselmotorer Tegningen indeholder følgende komponenter med rørføring. Brændstoftank (påfyldningsrør og afluftningsrør er ikke vist) Grovfilter med vandudskiller (nederste del)

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

Test og evaluering Vejledning

Test og evaluering Vejledning 9 Test og evaluering Vejledning B Bo Damgaard Hans Lütken Anette Sønderup Peter Anker Thorsen Ved køb gives der adgang til at hente testene, printudgaven og regneark på www.nyprisma.dk og på www.materialehylden.dk

Læs mere

Atomets opbygning. Keminote 2010

Atomets opbygning. Keminote 2010 Atomets opbygning Oprindelig forestillede man sig, at atomet var en lille kugle, som ikke kunne deles i mindre dele. Ordet atom kommer af det græske ord atomos, som betyder udelelig. Fra slutningen af

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere