Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OG RESISTENSTABEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OG RESISTENSTABEL"

Transkript

1 Teknisk information & Resistenstabel Teknisk information 10 Tekniske benævnelser 10 Beregningsformler 12 Flangesamling 15 Oversættelsestabeller 15 Flangenormer SMS & DIN 16 Flangeoversigt ANSI B Resistenstabel 19 valg 20 Resistenstabel 20 9

2 Teknisk information Teknisk information Tekniske benævnelser Beskrivelse af udtryk og benævnelser der forekommer indenfor flowteknik Mere omfattende information findes i PED, AFS 1999:4, AFS 2005:3 Besigtningsklasser AFS 2005:3; AFS 2005:24 Beregningstemperatur Den temperatur der anvendes ved beregning af styrke TS-Konstruktionstemperatur Højeste eller laveste temperatur produktet er konstrueret til Tekniske termer indenfor flow- og ventilteknik Beregningstryk Det tryk der anvendes ved beregning af styrke PS- Konstruktionstryk Det højst tilladte tryk i bar som ventilen er konstrueret til PN Nominelt tryk Pr EN 1333 (Class Pr EN ) Hedtvandsanlæg Vandtemperaturen overstiger 110 C (I henhold til Pannorm) Varmtvandsanlæg Vandtemperaturen er maksimalt 110 C Ventiltyper SS EN Komponenter SS EN Modul for producenter AFS 1999:4 10 samt bilag 4 DN Nominel diameter EN ISO 6708 (NPS ) Hedtolieanlæg Olie med temperatur over 110 C Trykprøvning ISO 5208, SS EN AP 598 CE-direktivet Erklæring om overensstemmelse AFS 1999:4 Bilag 4 Kv-værdi Den mængde vand i m 3 /h, ved 20 C der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 bar. Cv-værdi Den mængde vand i US gallon/min ved 60 F der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 psi Av-værdi Den mængde vand i m 3 /h og densitet der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 Pa Der er følgende sammenhæng mellem Kv, Cv og Av: Kv = Cv x 0,857 Av = Kv x 24 x 10-6 Cv = Kv x 1,167 Av = Kv x 28 x 10-6 Δ-P Trykfald over ventil Tilsvarende rørlængde Z-Værdier, enkeltmodstande (De angivne værdier er kun vejledende og dimensionsafhængige, nøjagtige værdier oplyses på forespørgsel) Fritstrømsventil, lige -4-8 Fritstrømsventil, vinkel -3-4 Toldehane, fuldt gennemløb -0,2 Toldehane, reduceret gennemløb -0,6-1,1 Kugleventil, fuldt gennemløb -0,2 Kuglventil, reduceret gennemløb -0,6-0,2 Klapventil -0,8-1,2 Kontra klapventil -2-3 Kontraventil (Kegle) Butterflyventil -0,3 ATEX = ATmosfære som er EXplosiv For produktsikkerhed gælder AFS 1995:5 Udstyr for eksplosionsfarlige miljøer. For personsikkerhed gælder AFS 2003:3, Arbejde i eksplosionsfarlige miljøer 10

3 Teknisk information SIL = Safety Integrety Level Kan oversættes til sikkerhedsniveau. Standarden IEC definerer niveauerne SIL 1 til 4, hvor SIL 4 modsvarer de største krav. En sikkerhedsfunktion der opfylder SIL 4 har en meget lav sandsynlighed for fejl. Ventiltyper og forskellige tekniske benævnelser Butterflyventiler Wafer type Semi-lug type Full-lug type Double flanged Kuglventiler Top Entry Reduced bore Full bore Flydende kugle Pakket kugle Solid ball Kompakt Sealed cavity ball Cavity ball Hollow ball Split-body Kontraventiler Dual plate Plade kontraventil Membran kontraventil Bundventil Kegle ventiler Klorventil Udblæsningsventil Hurtiglukningsventil Til indspænding mellem flanger Med bolthuller Med bolthuller med gevind (Kan anvendes som ende armatur) Med dobbelte flanger Kuglen er monteret gennem toppen af ventilen Mere end 10% reduktion af gennemløbet Maksimalt 10% reduktion af gennemløbet Spindelens bevægelse overføres til kuglen via medbringer, Kuglen flyder mellem pakningerne Ses ofte i store dimensioner. Kugle er pakket i ventilhuset og pakningerne er fjederbelastede mod kuglen Homogen kugle med lige gennemløb Monteres ved indspænding. Kuglen ligger udenfor flangefladen Kugle med indsvejset rør Bearbejdet kugle Hul kugle 2- eller 3-delt hus Kontraventil med dobbelt klap Tallerken kontraventil Returflow forhindres af en membran Anvendes ved pumper for at forhindre returflow Afspærringsventil specielt til klor applikationer Åbning / lukning via hurtigreb Lukning via udløsning af fjeder Generelle udtryk CRYO-ventil Anti-static design Anti blow out Socket weld Butt weld Linet ventil Tri Clamp tilslutning Rørbrudsventil Multiport ventil ON-OFF Coating Ventil konstrueret til cryogen service Konstrueret til ikke at skabe statisk elektricitet Udblæsningssikker spindel Svejsemuffe Svejseende til stuksvejsning Ventil der er beklædt indvendigt Levnedsmiddel tilslutning Ved høj flowhastighed og for stort trykfald lukker ventilen Ventil med 3 eller flere porte Funktionen er fuldt åben eller fuldt lukket Ventilen har en belægning for at beskytte mod agressive medier Tryksikringsudstyr Højtløftende sikkerhedsventil Proportionel sikkerhedsventil Styret sikkerhedsventil Overstrømsventil Sprængventil Vacuumbryder Ved lille trykstigning åbner ventilen helt Trykstigningen er proportionel med sikkerhedsventilens åbningsgrad Sikkerhedsventil med pneumatisk aktuator og styring som giver en styret åbning og lukning Fjederbelastet ventil der åbner proportionelt med trykstigningen Membran der brister ved et forudbestemt tryk Ventil der suger luft ind ved vacuum Reguleringsventiler Liniær Mængden er liniær med åbningsgraden Logaritmisk (Procentuel) Lille åbning i begyndelsen, større til slut Parabolkegle Hulkegle Flertrinskegle Enkel reguleringskegle Perforeret i cylenderform Kegle der regulerer i flere trin for at undvige kavitation (væsker) / støjreduktion (damp/gasser) 11

4 Teknisk information Beregningsformler Flowhastighed Den optimale flowhastighed i et plastrør er mellem 0,5 1,5 m/s. Hastigheder over 3 m/s bør undgås, idet tryktabet og energiforbruget bliver umotiveret højt. Overfladeruheden i et plastrør er ca. 0,007 mod ca. 0,5 for stål. Teoretisk kan man vælge et 20 % mindre plastrør med samme flow. For enkelt at fastslå flowhastigheden, kan man anvende nedenstående formel: Q = flow i l/s, d = indvendig diameter i mm og V = hastighed i m/s. 35,72 x Q V = d 2 Kv-værdi angiver den mængde vand (m3/h) der strømmer gennem ventilen ved 1 bars trykfald og temperatur mellem +5 og +30 C. kv m 3 /h Kapacitetsværdi for ventil Q m 3 /h Flow Q n m 3 /h n Normalflow gasser (0 C 760 mm Hg) p 1 bar (abs) Tryk før ventil p 2 bar (abs) Tryk efter ventil p bar Trykfald over ventil G kg/h Dampflow ρ kg/dm 3 Densitet væsker ρ n kg/m 3 n Densitet gasser t 1 C Medietemperatur før ventil T 1 K t 1 = absolut medietemperatur før ventil v 2 m 3 /kg Spec. volumen ved tilstanden p 2 og t 1 v* m 3 /kg Spec. volumen ved tilstanden p 1 og t 1 Beregningsformler ved ventildimensionering Væsker Vand 5 til 30 C, ρ n 1 kg/dm 3 Luft 20 C, ρ 1,29 kg/m 3 undertryk overtryk kv = Q x kv = Beregning af kv-værdi Beregning af flowmængde Beregning af trykfald kv (m 3 /h) Q (m 3 /h) G (kg/h) p (bar) kv = kv = Q Q n Q n p ρ p p x p 2 x 26,4 p 1 x 13,2 Forandring af længde Når plast udsættes for temperaturforandringer ændres dimensionen. Thermoplaster udvider sig mere end hærdeplaster (glasfiber) og metal (se længdeudvidelseskoefficient). Det er nødvendigt at beregne, og tage hensyn til, de forandringer der sker ved temperatursvingninger. For at beregne forandringen i længde anvender man følgende formel: Q = kv x Q = kv Q n = 26,4 x kv x p ρ p Q n = kv x p 1 x 13,2 p x p 2 2 Q p = ρ x( kv ) 2 Q p = ( kv ) 2 p = ( Q n ) kv x 1 p 2 x 699 L = α x L x T L = Forandring i længde, mm. L = Rørstykkets oprindelige længde, m T = Differencen mellem montagetemperatur eller laveste og højeste driftstemparatur i C. α = ts udvidelskoefficient, mm/m/ C. α α α α PE 0,08 mm/m C 0,07 mm/m C 0,10 mm/m C 0,18 mm/m C α PP α α AP 0,15 mm/m C 0,12 mm/m C 0,02 mm/m C 12

5 Teknisk information Bestemmelse af længde på kompensationsrørstykke (B) Ekspansionsloop Længde på kompensationsrørstykke i PP, PE og beregnes med følgende formel: B = k x L x dy B = Kompensationsrørstykke i mm k = Specifik proportionalitetsfaktor for materialet L = Maksimal forandring i længde dy = Udvendig rørdiameter Sammentrækning Sammentrækning k, specifik proportionalitetsfaktor (snitværdi) PP 30 PE Ekspansion Ekspansion Forandring i retning Tabellen nedenfor viser længde på kompensationsrørstykke (B) Ekspansion som en funktion af rør (Ø) og L for -rør Rør Forandring af længde L (mm) 12 Sammentrækning Eksempel Med Ø25 rør L = B (mm) B = 1000 mm Afstik Ekspansion Se Nomogram på næste side for flere alternativer. Sammentrækning : Fixpunkt : Bevægelig bæring : Frit glidende bæring L L1 L2 L B : Rørlængde ved installation : Længde ved max. temp : Længde ved min. temp : Difference i L : Længde på kompensationsrørstykke 13

6 Teknisk information Nomogram til bestemmelse af kompensationsrørstykke (B) for og Trykfald i lige rør Indvendig diameter mm Flowmængde Flowhastighed m/s Trykfald m / 100 m i lige rør mvp / 100m Rør mm Tabellen gælder for vand ved +10 C Beregning af tilladt driftstryk i PTFE slanger P = 0,4 x S x H D Observer at ovenstående formel gælder for kontinuerligt tryk, og ikke tager hensyn til trykstød og mekanisk påvirkning. P = Tilladt makstryk i Bar (5 gange sikkerhed) D = Indvendig diameter i mm S = Godstykkelse i mm H = Styrkefaktor (se tabel) Temperatur ( C) H (kp/cm 2 )

7 Teknisk information Flangesamling Tilspændingsmomenter for flanger i, C, PP/Stål og AP Oversættelsestabeller Bordiameter ved montage af anboringsbøjler type UFM Dimension Tilspændingsmomenter (Nm) d/dn, C PP/Stål AP 16/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Montage af flangesamlinger Følgende montageinstruks anbefales for flangemontage: 1. Kontroller flanger og bøsninger og check at de er rene og intakte. 2. Kontroller at der forefindes passende gummipakning. 3. Monter delene og spænd boltene med håndkraft. Kontroller at bolte er tilstrækkeligt lange (skal gå helt igennem møtrikkerne og have 3 frie gevind) og at flangerne sidder parallelt. Check at pakningen sidder korrekt mellem flangebøsningerne. 4. Spænd boltene gradvist i henhold til nedenstående skema. Anvend altid skiver under bolte og møtrikker. G Ø hul (mm) 1/2 16 3/ / / Oversættelse af gevindstørrelser Størrelse Gevind 1/4 R008 3/8 R010 1/2 R015 3/4 R020 1 R /4 R /2 R040 2 R /2 R065 3 R080 4 R100 Oversætning af tryk Enhed N/mm2 Pa Bar m H2O kp/cm2 1 N/mm Pa Bar 0, m H 2 O 0, ,1 1 0,1 1 kp/cm 2 0, OBS! På 8- og 12-huls flanger er det nødvendigt at spænde hver møtrik flere gange under montagen. Efter at have spændt møtrikkerne en omgang, startes der forfra igen. 8-Huls flange 12-Huls flange 15

8 Teknisk information Flangenormer SMS & DIN Metal, støbejern, stål Trykklasse PN Metal SS 335 SS335 SS335, DIN 2543 SS 335, DIN Støbejern SS 335, DIN 2531 (SMS 340) SS 335, DIN 2532 (SMS 342) SS 335, DIN 2533 (SMS 343) SS 335, DIN 2533 (SMS 344) Stål - - SS 335, DIN 2543 (SMS 343) SS 335, DIN 2544 (SMS 344) SS 335, DIN 2545 (SMS 345) SS 335, DN 2546 SMS 335, DIN 2547 Gevindflange SMS 347 SMS 348, DIN 2566 SMS 348, DIN Løsflange SMS 2041, DIN 2573 SMS 2049, DIN 2576, SMS SMS 2050 Svejseflange SMS 2023, SMS 2031 SMS 2024, SMS 2032 SMS 2025, SMS 2033 SMS 2034, DIN 2634 SMS 2035, DIN 2635 SMS 2036, DIN 2636 SMS 2037, DIN 2637 DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 Bolte Bolte Bolte Bolte Bolte Bolte DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M56 28 Anm M M M M M M64 28 Af tabellen fremgår det, at flanger med samme farve, har samme dimension. Flangetykkelserne kan variere. Note 1 - SMS-betegnelser i parantes, f.eks. (SMS 340) er en ældre betegnelse der bør undviges. Note 2 - Indenfor dette område findes der ikke normerede flanger 16

9 Teknisk information Flangeoversigt ANSI B 16.5 : Stål Armatur- og rørflanger af stål* Class 150 Class 300 Armatur- og rørflanger af stål* Flange Bolte Flange Bolte Tommer DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,3 4 1/ ,7 4 1/2 3/ ,0 4 1/ ,5 4 5/ ,4 4 1/ ,9 4 5/8 1 1/ ,4 4 1/ ,3 4 3/ ,6 4 5/ ,0 8 5/8 2 1/ ,7 4 5/ ,2 8 3/ ,4 4 5/ ,3 8 3/ ,5 8 5/ ,0 8 3/ ,9 8 3/ ,9 8 3/ ,3 8 3/ ,9 12 3/ ,4 8 3/ ,9 12 3/ ,9 12 7/ , ,,8 12 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , /2 Class 600 Class 900 Flange Bolte Flange Bolte Tommer DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,7 4 1/ ,5 4 3/4 3/ ,5 4 5/ ,9 4 3/ ,9 4 5/ ,6 4 7/8 1 1/ ,4 4 5/ ,1 4 7/8 1 1/ ,3 4 3/ , ,0 8 5/ ,1 8 7/8 2 1/ ,2 8 3/ , ,3 8 3/ ,5 8 7/ ,9 8 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , , / , /2 Længden på bolte afhænger af typen af flange og tykkelsen på flangen, se ANSI B 16.5 * For flanger af støbejern gælder ANSI B 16.1 Af tabellen fremgår det at flanger med samme farve har samme dimension. Tykkelsen på flangerne kan dog variere. 17

10 Teknisk information 18

11 19

12 valg Anbefalinger for valg af materiale til rørsystemer. Se Resistenstabel for mere udførlig information. Resistenstabellen er en vejledning til valg af materiale og pakninger - IKKE en garanti. Forkortelse Kemisk resistens Temperaturområde uden arbejdstryk og vakuum. Medier, ufarlige. Medier, aggressive Plasttyper Polyvinylklorid, hårdt Resistent mod de fleste syrer, lud, saltopløsninger og organsike opløsninger der er blandbare C C med vand. Kloreret polyvinylklorid -C se C C Akrylnitril, Butadien, Styren God til svage syrer og alkaler C C Polyamid (Nylon) PA Resistent mod olie, fedt, voks, brændstof, svage alkaler C C Trogamid T PA Se polyamid C C Polyethylen PE Resistent mod vandholdige opløsninger af syrer, lud, salte samt et bredt spekter organiske C C opløsningsmidler. Ikke egnet til oxiderende syrer. Polypropylen PP Lignende PE, men kan anvendes til højere temperaturer C C Polysulfon PSO Resistent mod organiske syrer, alkaler, salt opløsninger, alkohol C C Polytetrafloureten (Teflon) PTFE Resistent mod næsten alle kemikalier. Ikke resistent mod flydende natrium og flourforbindelser C C Polyvinylidenflourid Se resistenstabel C C Metaller Rustfrit stål Se resistenstabel C C Se resistenstabel C C Se resistenstabel C C Støbejern Kun til neutrale medier C Sejjern Kun til neutrale medier C Stålgods GS-C,C22 Kun til neutrale medier C Støbejern, gummieret Gi Resistent mod syrer og lud, afhængigt af gummitype C C Støbejern-PTFE-Beklædt C C Sejjern-PFA-Beklædt C C Sejjern-PP-Beklædt C C Paknings- og membranmaterialer Naturgummi NR Ikke egnet til olier og oxiderende medier C Etenpropengummi God vejrbestandighed. Specielt egnet til aggressive medier. Uegnet til fedt og olje C Flourrågummi (VITON) FPM Bedst kemikaliebestandighed af alle elastomere C Klorsulfonpolyetylen (Hypalon) CSM Resistent mod mange kemikalier. Ozon- og (Hypalon) vejrbestandigt. Ikke resistent mod opløsningsmidler, oljer og benzin. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE C C Nitrilgummi (Perbunan N) NBR God resistens mod olie og benzin. Ikke egnet til oxiderende medier C Kloroprengummi (Neoprene) CR Kemiske egenskaber der meget ligner og ligger mellem nitrilgummi og C Resistenstabel Denne resistenstabel er en vejledning til korrekt materialevalg ikke en garanti! Klassificeringen er et resultat af kort- og langtidstests hos laboratorier og baseret på prøveskemaer i henhold til f.eks.iso TC 138/W63. Kontakt GPA for medier der ikke findes i tabellen eller for blandingsmedier. Viton og Teflon er registrerede varemærker af DuPont. 20

13 Acetaldehyde CH 3 -CHO 10% % Teknisk ren Acethylen C 2 H 2 Teknisk ren Acetone CH 3 COCH 3 Alle Afløbsgas, flourvand indeholdigt Alle Afløbsgas, kulilte indeholdigt Afløbsgas, kulsyre indeholdigt Alle Afløbsgas, saltsyre indeholdigt Alle Afløbsgas, svovldioxid indeholdigt Svagere Afløbsgas, svovlsyre indeholdigt Ubetydeligt Højere Alkohol Allylakohol CH 2 =CH-CH 2 OH 96% Aluminiumflorid Opspædet Aluminiumklorid, fugtig Al Cl 3 Opspædet Mættet

14 Aluminiumoxid Al 2 O 3 Teknisk rent Aluminiumsalt Opspædet Aluminiumsulfat, fugtig Al 2 (SO 4 ) 3 Opspædet Mættet Alun, fugtig Al 2 (SO 4 ) 3.K 2 SO 4. 24H 2 O Opspædet Mættet Aminosyre Ammoniak, flydende Teknisk rent Ammoniumcarbonat (NH 4 ) 2 CO 3 Alle Ammoniumchlorid NH 4 Cl Varmt mættet Ammoniumchlorid, fugtig Opspædet Mættet Ammoniumflorid, fugtig NH 4 F Ammoniumhydroxid Opspædet Ammoniumkacetat, fugtig NH 4 COOCN 3 Alle Ammoniumnitrat, fugtig NH 4 NO 3 Opspædet Mættet Ammoniumphosphat NH 4 H 2 PO 4 Opspædet Ammoniumphosphat, fugtig Alle Ammoniumsulfat 24% %

15 Ammoniumsulfat, fugtig (NH 4 ) 2 SO 4 Opspædet Mættet Ammoniumsulfid, fugtig (NH 4 ) 2 S Opspædet Mættet Ammoniumthiosulfat (NH 4 ) 2 S 2 O 3 60% Antifrogen-N Alle Antimonchlorid, fugtig SbCl 3 SbCl 5 90% Antimonchlorid, vandfri SbCl ASTM-olie Nr ASTM-olie Nr ASTM-olie Nr Bariumchlorid BaCl 2 Opspædet % Bariumhydroxid, fugtig Ba (OH) 2 Alle Bariumsalt, fugtig Alle Bariumsulfid Opspædet Basileum, FG-vand 1: Benzin Handelsvare Benzin-Alkohol 3: Benzin-Benzol Benzin-Benzol-Spritus 5:3: Benzoesyre C 6 H 5.COOH Alle Benzol C 6 H 6 Teknisk rent Benzylalkohol C 6 H 5 CH 2 OH Bisulfitlud, svovldioxid indeholdtig Ca(HSO 3 ) 2 +SO 2 Varmt mættet Blegelud 12,5% aktivt klor Na OCl+NaCl

16 Borsyre H 3 BO 3 Teknisk rent Vandopløsning ca 10% Brom, flydende Br 2 Teknisk rent Butadien H 2 C=C 2 H 4 CH 2 50% Teknisk rent Butan, luftart C 4 H 10 50% Butandiol, fugtig C 4 H 8 (OH) 2 ca 10% ca 100% Butanol C 4 H 9 OH Ca 100% Butylacetat CH 3 -COOC 4 H 9 Teknisk rent Bytylen, flydende CH 3 -CH 2 - CH=CH 2 Teknisk rent Butylenglycol OH-CH 2 - CH=CH-CH 2 -OH Teknisk rent Bytalalkohol Calciumbenzoat (C 7 H 5 O 2 ) 2 Ca Teknisk rent Calciumbicarbonat Ca(HCO 3 ) 2 Teknisk rent Calciumbisulfat Opspædet Calciumcarbonat CaCO 3 Mættet Calciumchlorat Ca(ClO 3 ) 2 Opspædet

17 Calciumchlorid Ca Cl 2 Mættet Calciumchlorid, fugtig Ca Cl 2 Opspædet Mættet Calciumhydoxid Ca(OH) 2 Alle Calciumhypochlorid, fugtig Ca(OCl) 2 Mættet Calciumnitrat, fugtig Ca(NO 3 ) 2 50% Chlor, luftart, tør Cl 2 Teknisk rent Chlor, luftart, fugtig Alle Chlor, tør Teknisk rent Chlor, fugtig Chlor, flydende Teknisk rent Chlor, blegelud NaOCl 3% aktivt klor ,5% aktivt klor % aktivt klor

18 Chlor, blegelud, fortsat NaOCl 15% aktivt klor Chloracetaldehyd CH 2 Cl-CHO Teknisk rent Chlor-acetone CH 3 COCH 2 Cl Teknisk rent aktivt klor Chlorbenzol C 6 H 5 Cl Teknisk rent Chlordioxidopløsning 15% Chloreddikesyre ClCH 2 -COOH 50% Teknisk rent Chloreret opløsningsmiddel Chlorkalk, fugtig CaCl 2.Ca(OCl) 2.2 H 2 O Chloroform CHCl 3 Teknisk rent Chlorsyre, fugtig HClO 3 1% % % Chlortriflorid - - Chrom Alun, fugtig KCr(SO 4 ) 2 Opspædet Chrombad Teknisk rent

19 Chromsyre, fugtig Cr+O 3 +H 2 O Ca. 30% Ca. 50% Chromsyre, Svovlsyre, Vand CrO 3 +H 2 SO 4 + H 2 O 50/15/35% Chromtrioxid, fugtig CrO 3 20% % % Citronsyre 10% Cresol, fugtig C 6 H 4 (OH)-CH 3 Ca. 90% Crystalolie Dextrin, fugtig (C 6 H 10 O 5 )n Mættet % Diacetonealkohol Dibutyl C 4 H 9 OC 4 H Dibutylphtalat C 6 H 4 (COOC 4 H 9 ) 2 Teknisk rent Dichlorbenzol C 6 H 4 Cl 2 Koldt mættet Dichlorbytylen Dichlorethylen Dieselolie Teknisk rent Diethyleneglycol Diethylether 100% Diethylether (C 2 H 5 ) 2 O Teknisk rent Diglykolsyre COOH-CH 2 -O- CH 2 -COOH 30% Mættet Dihexphtalat C 6 H 4 (COO 6 H 13 ) 2 Teknisk rent Dimethylamin, flydende CH 3 -NH-CH 3 Teknisk rent Dimethylether CH 3 -O-CH Dimethylformamid HCON(CH 3 ) 2 Teknisk rent Dioctylphtalat C 6 H 4 (COOC 8 H 17 ) 2 Teknisk rent Dioxan C 4 H 8 O 2 Teknisk rent Diphenyloxyd Eddike (surt vin) Handelskvalitet Eddike (vineddike) Handelskvalitet

20 Eddike = Ethylacetat (Eddikesyreethylester) CH 3 CO-OC 2 H 5 Teknisk rent Eddikesyre, fugtig H 3 C-COOH 5% % % % % % % Eddikesyreanhydrid (CH 2 CO) 2 O Teknisk rent Ester

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

Teflonlinede kugleventiler

Teflonlinede kugleventiler Teflonlinede kugleventiler Kugle- og reguleringskugleventiler, beklædte med PFA, er ideelle afspærrings- og reguleringsventiler i rørsystemer med korrosive væsker og gasser. Ventilerne anvendes bl.a. indenfor

Læs mere

Materiale Forkortelse Kemisk resistens Temperaturområde uden arbejdstryk og vakuum.

Materiale Forkortelse Kemisk resistens Temperaturområde uden arbejdstryk og vakuum. MATERIALEVALG Anbefalinger for valg af materiale til rørsystemer. Se Resistenstabel for mere udførlig information. Resistenstabellen er en vejledning til valg af materiale og pakninger - IKKE en garanti.

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel.

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel. 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Minipol fremstilles af nordspanske virksomhed Cahors Española, som er en del af Cahors Group.

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

bestandighedstabel Se katalogbiblioteket på

bestandighedstabel Se katalogbiblioteket på bestandighedstabel TEKNISKE DATA Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk type Betegnelse Temperaturområde Almene egenskaber Natur NR -30 C til +70 C Bedste mekaniske egenskaber. Stor elasticitet, lav

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Klasse Side 1 af 7 Opgave Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Kemirapport 5. Henning hvp@inano.dk 20031325. 13. december 2004

Kemirapport 5. Henning hvp@inano.dk 20031325. 13. december 2004 Kemirapport 5 Henning hvp@inano.dk 20031325 13. december 2004 Vi får fem ukendte stoffer udleveret, og vi skal identificere hvert af dem ved hjælp af metoderne fra øvelserne 1-4. Vi har en liste med mulige

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3244-1 Type 3244-7 Trevejsventil Type 3244 DIN- ANSI-udførelse Anvendelse Mix- eller fordelerventil til industriel brug Størrelse DN 15 til 1 DN ½ til 6 Tryktrin

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Membranventiler til VVS

Membranventiler til VVS Membranventiler til VVS Saunders Bispebjerg Hospital - Foto: Claus Peuckert Indholdsfortegnelse 3 Tekniske fordele 4 Rødgods (Brugsvand) 5 Syrefast rustfrit stål (Brugsvand) 6 Galvaniseret (Brugsvand)

Læs mere

Butterflyventiler, blødtættende

Butterflyventiler, blødtættende er Type : 3430 BUTTERFLYVENTILer, blødtættendebutterflyventilerwafer m/centreringshuller for PN10/16 Wafer m/centreringshuller for PN10/16 Anvendelse: Væsker, gasser og pulverformige medier. Afhængig af

Læs mere

Opgaver til: 3. Kemiske bindingstyper

Opgaver til: 3. Kemiske bindingstyper Opgaver til: 3. Kemiske bindingstyper 1. Udfyld følgende skema ved afkrydsning (du må gerne bruge Det Periodiske System som hjælp). STOF SALT MOLE- STOF SALT MOLE- H 2 O NH 3 HBr H 2 KBr NO 2 Na CaO CO

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Kosmos kemikalieliste

Kosmos kemikalieliste Kosmos kemikalieliste Alle stoffer, der er brugt i KOSMOS-bøgerne, er med i nedenstående kemikalieliste. Stofferne er anført med eventuelle CLP-piktogrammer. Enkelte andre stoffer, som læreren kunne tænkes

Læs mere

Navn Kemi opgaver Klasse 9. b Side 1 af 9. Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen sammen?

Navn Kemi opgaver Klasse 9. b Side 1 af 9. Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen sammen? Klasse 9. b Side 1 af 9 Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Armatec sikkerhedsventil LESER

Armatec sikkerhedsventil LESER Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-40 (TC 1" - TC 1 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfrit stål Anvendelse Sikkerhedsventil til tryksikring af anlæg med medium størrelse kapaciteter og specielle

Læs mere

Armatec reguleringsventil Somas

Armatec reguleringsventil Somas Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 80-400 10-50 -50/+350 C Rustfrit stål Anvendelse kalottventiler, typerne og KVTF/KVXF, er reguleringsventiler, der også kan lukke tæt. Ventilerne kan anvendes

Læs mere

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze Acetaldehyde C C B D A D B C A C Acetal oplűsningsmiddel B B A A A D D D A D Acetone A A A A A D A D A B Acetylen A A A D A A A A A A Acrylonnitrile A C B A A D D D A A Alkohol B C B B B A A A A A Alkohol-amyl

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

PVC-U & PP plastventiler Prisliste 2015

PVC-U & PP plastventiler Prisliste 2015 PVC-U & PP plastventiler Prisliste 2015 Version 2015.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Ventiler fremstillet

Læs mere

BESKRIVELSE ANVENDELSESOMRÅDE PRODUKTEGENSKABER

BESKRIVELSE ANVENDELSESOMRÅDE PRODUKTEGENSKABER BESKRIVELSE MasterSeal CR 171 er en hældbar (flydende), kemisk resistent, to-komponent polysulfidbaseret fugemasse med en hærder baseret på manganoxid. ANVENDELSESOMRÅDE MasterSeal CR 171 anvendes til

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

Dato: Fusion Bonded Epoxy

Dato: Fusion Bonded Epoxy , FBE Generelt om FBE FBE er rendyrket functional coating Vi bruger Jotuns produkt Corro-coat 1003 LD Specielt udviklet til pipelines Belægges udvendigt påp pipelines i flowproces Særlig høj h j vedhæftning

Læs mere

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Anvendelse Overstrømningsventil for setpunkt i området 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelser DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier, gas-

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

clamp pakninger i henhold til fda produktkatalog Se katalogbiblioteket på

clamp pakninger i henhold til fda produktkatalog Se katalogbiblioteket på clamp pakninger i henhold til fda produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Materialer 4 Typer og anvendelse 5 Dimensionstabeller: DIN 32676 type A og B 6 SMS 3019 type A

Læs mere

LYMA KEMitEKniK specialister inden FoR KoRRosiV FLoWtEKniK RøR og Fittings

LYMA KEMitEKniK specialister inden FoR KoRRosiV FLoWtEKniK RøR og Fittings LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INDEN FOR KORROSIV FLOWTEKNIK RøR og Fittings PLASTILON Rørsystemer af GAP-plast PLASTIL N Lyma har med vores leverandører Plastilon og Plasticon et komplet program af glasfiberarmeret

Læs mere

Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG

Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG Opgave 4.8 Brug tabellen over styrkeeksponenter til at finde pk S og pk B for følgende amfolytter, og afgør i hvert tilfælde, om amfolytten

Læs mere

Fjernvarme. Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S

Fjernvarme. Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S Fjernvarme Sav NAVA helsvejste KUGEVENTIER illerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S SAV Naval helsvejste kugleventiler 3 SAV Naval helsvejst stålkugleventil 7 SAV Naval helsvejst stålkugleventil, FU BORE

Læs mere

PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02. www.avalco.dk

PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02. www.avalco.dk PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02 www.avalco.dk OM VIRKSOMHEDEN AVS blev sammen med andre AVS-firmaer i forskellige europæiske lande grundlagt i 1972, med det formål at forsyne industrikunder med

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

T E D S B E T V. Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L

T E D S B E T V. Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L T E B E D S T V Æ L G D E Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L Et fuldt sortiment til krævende applikationer Legris dækker dine behov ved at forøge sit sortiment af koblinger. Hvad bruges

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Gevindtilslutning, PN 25, fuldboret. Type : 3-star

Gevindtilslutning, PN 25, fuldboret. Type : 3-star , gevind, gevindkuglehane, MESSINGGevindtilslutning, PN 25, fuldboret Kuglehane, messing Type : 3-star Gevindtilslutning, PN 25, fuldboret Anvendelse: vand, olie og luft. * Kvalitetsmessinghane. Type :

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Skråsædeventil Type 3353

Skråsædeventil Type 3353 Skråsædeventil Type 3353 Anvendelse On/Off-Ventil med pneumatisk kolbeaktuator Størrelse DN 15 (1/2 ) til 50 (2 ) Tryktrin PN Temperaturområde 10 til 180 C Ligeløbsventil med skråsædehus og blød tætnende

Læs mere

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Datablad Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Beskrivelse Funktioner: Logaritmisk karakteristik. Reguleringsområde >100:1 Trykaflastet kegle Ventil til varme- og fjernvarmeanlæg samt kølesystemer. Hoveddata:

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Alifter sortiment. Prima sortiment. magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMP TMA. centrifugal. selvansugende

Alifter sortiment. Prima sortiment. magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMP TMA. centrifugal. selvansugende Alifter sortiment TMP centrifugal Prima sortiment magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMA selvansugende Prima - Alifter I dette katalog præsenteres Argal s sortiment af PRIMA pumper. Det er

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Tilbagestrømningssikring - den effektive beskyttelse mod forurening af drikkevand. Danfoss TBS ventiler

Tilbagestrømningssikring - den effektive beskyttelse mod forurening af drikkevand. Danfoss TBS ventiler Tilbagestrømningssikring - den effektive beskyttelse mod forurening af drikkevand Danfoss TBS ventiler EffEkTiv Effektiv beskyttelse beskyttelse af drikke drikke vandsforsyningen vandsforsyningen Danfoss

Læs mere

Armatec sikkerhedsventil LESER

Armatec sikkerhedsventil LESER Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-100 (TC 1 1/2" - TC 4 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfrit stål Anvendelse Sikkerhedsventil med stor afblæsningskapacitet, til tryksikring af anlæg med specielle

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

FITTINGS, RØR, LIM, VÆRKTØJ

FITTINGS, RØR, LIM, VÆRKTØJ FITTINGS, RØR, LIM, VÆRKTØJ Side Afsnit 17 2 Foliegennemførsler 3 Bunddræn 4 Belufterbunddræn & belufterhætter 5-6 PP Fittings & rør 7-15 PVC fittings 15-16 PVC haner 17 PVC Skydeventiler 18 PVC Motorventiler

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

SPECIALVENTILER. Udvikling og produktion af kundespecifikke ventilløsninger. www.evmetal.dk

SPECIALVENTILER. Udvikling og produktion af kundespecifikke ventilløsninger. www.evmetal.dk SPECIALVENTILER Nåleventiler Sædeventiler Kugleventiler Kontraventiler Sikkerhedsventiler Udluftningsventiler Udvikling og produktion af kundespecifikke ventilløsninger www.evmetal.dk kunden i centrum SÆRLIGE

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler

En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler Funktioner Generel anvendelse PremiAir-aluminiumsaktuatoren

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

INDHOLD SKYDEVENTILER... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER... 4 SPADEVENTILER... 5 BUTTERFLYVENTILER... 7 KUGLEHANER... 8 AKTUATORER...

INDHOLD SKYDEVENTILER... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER... 4 SPADEVENTILER... 5 BUTTERFLYVENTILER... 7 KUGLEHANER... 8 AKTUATORER... INDHOLD SKYDEVENTILER.................................................................................... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER....................................................................

Læs mere

KORT SUMMARISK GENNEMGANG AF KEMIEN 2013.

KORT SUMMARISK GENNEMGANG AF KEMIEN 2013. COPYRIGHT NIELS NORDHOLT 2000-2013 S. 1 KORT SUMMARISK GENNEMGANG AF KEMIEN 2013. Sætning, reaktion eller kort forsøgsbeskrivelse Ved en fysisk forandring omdannes stoffer ikke til andre stoffer. Ved en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR.

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR. BRUGERVEJLEDNING VAREMÆRKE ART.NR. SILVER SHIELD / 4H 111 060 111 070 111 080 111 090 111 100 111 110 Størrelse 6 Størrelse 7 Størrelse 8 Størrelse 9 Størrelse 10 Størrelse 11 BESKRIVELSE Kemikaliehandske

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Anvendelse Reguleringsventilen anvendes inden for et bredt område

Læs mere

Levnedsmiddel Milkcord 10

Levnedsmiddel Milkcord 10 Levnedsmiddel Milkcord 10 Trykslange til mælk, animalske og vegetabilske olier og fedt samt drikkevarer, så som øl, vin og saft. Tåler alkohol op til 92%. Temperaturbestandig fra -25 C/+80 C, afhængig

Læs mere

TouchNTuff

TouchNTuff 92-600 92-605 KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NITRIL STÆNK MODEL # BELÆGNING FORMATE RIALE GREBDESIGN MANCHET- MODELLER FARVE AQL UPUD RET EN-STR. LÆNGDE MM TYKKELSE MM PAKNING 92-500 Nitril N/A Strukturerede

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

Sømløse, koldtrukne rør DIN 2445/2 for hydraulik. Rørene er kontinuerligt mærket over hele rørlængden,

Sømløse, koldtrukne rør DIN 2445/2 for hydraulik. Rørene er kontinuerligt mærket over hele rørlængden, Sømløse, koldtrukne rør DIN 2445/2 for hydraulik og pneumatik, tolerancer efter DIN 239C, kvalitet st. 37.4, NBK-glødede, ind- og udvendig gulkromatiserede, i længder á ca. 6 m. Rørene er kontinuerligt

Læs mere

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark Typeblad 404391 Side 1/7 JUMO MAERA F27 Niveausonde Anvendelse Niveau og volumemåling i 1 Vand og spildevands industri Brønde og overfladevand Boringer Aggressive medier (f.eks galvaniseringsbade, syrer)

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Ligeløbsventil Type 241

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Ligeløbsventil Type 241 Serie 240 Pneumatisk reguleringsven Type 241-1 og Type 241-7 Ligeløbsven Type 241 Anvendelse Reguleringsven industrien Størrelserne DN 15 DN 250 Tryktrin PN 10 PN 40 Temperaturområde fra 196 +450 o C Ligeløbsven

Læs mere

1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA

1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA 1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA Formålet med denne øvelse er at bestemme indholdet af krystalvand i krystalsoda, som har den kemiske formel Na 2 CO 3 xh 2 O. Teori: En del ionforbindelser (salte)

Læs mere

Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling

Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling 2015 Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling Rugvej 6-8920 Randers NV - Tlf. 86434144 - Fax. 86434323 1 INFORMATION

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Vejledning for Silenta kontraventiler

Vejledning for Silenta kontraventiler Vejledning for Silenta kontraventiler Generelt... 3 Indbygning... 3 Vedligeholdelse... 4 Udskiftning af manchetten... 4 Tryktabskurver for Silenta... 5 Katalogblad for Silenta fig 1070... 6 Katalogblad

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere, rustfrit stål. Kabelbindere i rustfri stål. Materiale specifikation se venligst side 22.

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere, rustfrit stål. Kabelbindere i rustfri stål. Materiale specifikation se venligst side 22. 1.5 Kabelbindere og fastgørelse Kabelbindere i rustfri stål MT serien i rustfri stål med kuglelås Det brede HellermannTyton program af rustfri stål kabelbindere kan anvendes i særdeles aggressive områder

Læs mere

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits TA-Mini-Fast-Fit Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits IMI TA / Reguleringsventiler / TA-Mini-Fast-Fit TA-Mini-Fast-Fit Kompakt trykuafhængig løsning til modulerende eller

Læs mere

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer 2 Fremtidens produkter til krævende applikationer Fremtidens Koblinger Til væske applikationer CEJN har i mange år

Læs mere

ISOLERFLANGE. - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger.

ISOLERFLANGE. - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger. SOLERFLANGE Type F - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger. - RMA isolerflange i standardversion er samlet på fabrikken og testet for dielektrisk styrke.

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring Produktkatalog Duboschweitzer boltsikring 2 Herlev +45 4485 8100 Bramming +45 7656 2600 www.betech.dk Indholdsfortegnelse Side Duboschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

tto P Vandteknik ApS

tto P Vandteknik ApS KUGLEHANE 3 delt el aktuator Anvendelse: 3 delt full bore kugleventil kan anvendes til afspærring af f.eks. vand, renset spildevand eller de fl este væsker der forekommer i industrien. Tekniske data: Hus

Læs mere

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere med montagesokler. Kabelbinder med fyrretræshoved. Andre størrelser er tilgængelige ved forespørgsel.

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere med montagesokler. Kabelbinder med fyrretræshoved. Andre størrelser er tilgængelige ved forespørgsel. 1.5 Kabelbinder med fyrretræshoved og plade Kabelbinder med fyrretræshoved og plade FT5 Serien er primært designet til fastgørelse af ledningsbundter i automobilindustrien. På grund af den enkle og lette

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

PVC-U. Prisliste GAVATEC A/S - PVC-U Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: Side 1

PVC-U. Prisliste GAVATEC A/S - PVC-U Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: Side 1 PVC-U Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: PVC-U er fremstillet af uplastificeret

Læs mere

OPGAVER OM DANNELSE AF IONER. OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal.

OPGAVER OM DANNELSE AF IONER. OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal. OPGAVE 3.1 OPGAVER OM DANNELSE AF IONER OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal. b. Angiv derefter hvor mange elektroner atomet skal optage

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

CV 216/316, 225/325, 240/340 S/E. Reguleringsventiler

CV 216/316, 225/325, 240/340 S/E. Reguleringsventiler CV 216/316, 225/325, 0/340 S/E Reguleringsventiler IMI TA / Reguleringsventiler / CV 216/316, 225/325, 0/340 S/E CV 216/316, 225/325, 0/340 S/E Velegnet i bygnings- og procesteknik til forskellige medier.

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere