Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OG RESISTENSTABEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OG RESISTENSTABEL"

Transkript

1 Teknisk information & Resistenstabel Teknisk information 10 Tekniske benævnelser 10 Beregningsformler 12 Flangesamling 15 Oversættelsestabeller 15 Flangenormer SMS & DIN 16 Flangeoversigt ANSI B Resistenstabel 19 valg 20 Resistenstabel 20 9

2 Teknisk information Teknisk information Tekniske benævnelser Beskrivelse af udtryk og benævnelser der forekommer indenfor flowteknik Mere omfattende information findes i PED, AFS 1999:4, AFS 2005:3 Besigtningsklasser AFS 2005:3; AFS 2005:24 Beregningstemperatur Den temperatur der anvendes ved beregning af styrke TS-Konstruktionstemperatur Højeste eller laveste temperatur produktet er konstrueret til Tekniske termer indenfor flow- og ventilteknik Beregningstryk Det tryk der anvendes ved beregning af styrke PS- Konstruktionstryk Det højst tilladte tryk i bar som ventilen er konstrueret til PN Nominelt tryk Pr EN 1333 (Class Pr EN ) Hedtvandsanlæg Vandtemperaturen overstiger 110 C (I henhold til Pannorm) Varmtvandsanlæg Vandtemperaturen er maksimalt 110 C Ventiltyper SS EN Komponenter SS EN Modul for producenter AFS 1999:4 10 samt bilag 4 DN Nominel diameter EN ISO 6708 (NPS ) Hedtolieanlæg Olie med temperatur over 110 C Trykprøvning ISO 5208, SS EN AP 598 CE-direktivet Erklæring om overensstemmelse AFS 1999:4 Bilag 4 Kv-værdi Den mængde vand i m 3 /h, ved 20 C der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 bar. Cv-værdi Den mængde vand i US gallon/min ved 60 F der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 psi Av-værdi Den mængde vand i m 3 /h og densitet der strømmer gennem en ventil ved et trykfald på 1 Pa Der er følgende sammenhæng mellem Kv, Cv og Av: Kv = Cv x 0,857 Av = Kv x 24 x 10-6 Cv = Kv x 1,167 Av = Kv x 28 x 10-6 Δ-P Trykfald over ventil Tilsvarende rørlængde Z-Værdier, enkeltmodstande (De angivne værdier er kun vejledende og dimensionsafhængige, nøjagtige værdier oplyses på forespørgsel) Fritstrømsventil, lige -4-8 Fritstrømsventil, vinkel -3-4 Toldehane, fuldt gennemløb -0,2 Toldehane, reduceret gennemløb -0,6-1,1 Kugleventil, fuldt gennemløb -0,2 Kuglventil, reduceret gennemløb -0,6-0,2 Klapventil -0,8-1,2 Kontra klapventil -2-3 Kontraventil (Kegle) Butterflyventil -0,3 ATEX = ATmosfære som er EXplosiv For produktsikkerhed gælder AFS 1995:5 Udstyr for eksplosionsfarlige miljøer. For personsikkerhed gælder AFS 2003:3, Arbejde i eksplosionsfarlige miljøer 10

3 Teknisk information SIL = Safety Integrety Level Kan oversættes til sikkerhedsniveau. Standarden IEC definerer niveauerne SIL 1 til 4, hvor SIL 4 modsvarer de største krav. En sikkerhedsfunktion der opfylder SIL 4 har en meget lav sandsynlighed for fejl. Ventiltyper og forskellige tekniske benævnelser Butterflyventiler Wafer type Semi-lug type Full-lug type Double flanged Kuglventiler Top Entry Reduced bore Full bore Flydende kugle Pakket kugle Solid ball Kompakt Sealed cavity ball Cavity ball Hollow ball Split-body Kontraventiler Dual plate Plade kontraventil Membran kontraventil Bundventil Kegle ventiler Klorventil Udblæsningsventil Hurtiglukningsventil Til indspænding mellem flanger Med bolthuller Med bolthuller med gevind (Kan anvendes som ende armatur) Med dobbelte flanger Kuglen er monteret gennem toppen af ventilen Mere end 10% reduktion af gennemløbet Maksimalt 10% reduktion af gennemløbet Spindelens bevægelse overføres til kuglen via medbringer, Kuglen flyder mellem pakningerne Ses ofte i store dimensioner. Kugle er pakket i ventilhuset og pakningerne er fjederbelastede mod kuglen Homogen kugle med lige gennemløb Monteres ved indspænding. Kuglen ligger udenfor flangefladen Kugle med indsvejset rør Bearbejdet kugle Hul kugle 2- eller 3-delt hus Kontraventil med dobbelt klap Tallerken kontraventil Returflow forhindres af en membran Anvendes ved pumper for at forhindre returflow Afspærringsventil specielt til klor applikationer Åbning / lukning via hurtigreb Lukning via udløsning af fjeder Generelle udtryk CRYO-ventil Anti-static design Anti blow out Socket weld Butt weld Linet ventil Tri Clamp tilslutning Rørbrudsventil Multiport ventil ON-OFF Coating Ventil konstrueret til cryogen service Konstrueret til ikke at skabe statisk elektricitet Udblæsningssikker spindel Svejsemuffe Svejseende til stuksvejsning Ventil der er beklædt indvendigt Levnedsmiddel tilslutning Ved høj flowhastighed og for stort trykfald lukker ventilen Ventil med 3 eller flere porte Funktionen er fuldt åben eller fuldt lukket Ventilen har en belægning for at beskytte mod agressive medier Tryksikringsudstyr Højtløftende sikkerhedsventil Proportionel sikkerhedsventil Styret sikkerhedsventil Overstrømsventil Sprængventil Vacuumbryder Ved lille trykstigning åbner ventilen helt Trykstigningen er proportionel med sikkerhedsventilens åbningsgrad Sikkerhedsventil med pneumatisk aktuator og styring som giver en styret åbning og lukning Fjederbelastet ventil der åbner proportionelt med trykstigningen Membran der brister ved et forudbestemt tryk Ventil der suger luft ind ved vacuum Reguleringsventiler Liniær Mængden er liniær med åbningsgraden Logaritmisk (Procentuel) Lille åbning i begyndelsen, større til slut Parabolkegle Hulkegle Flertrinskegle Enkel reguleringskegle Perforeret i cylenderform Kegle der regulerer i flere trin for at undvige kavitation (væsker) / støjreduktion (damp/gasser) 11

4 Teknisk information Beregningsformler Flowhastighed Den optimale flowhastighed i et plastrør er mellem 0,5 1,5 m/s. Hastigheder over 3 m/s bør undgås, idet tryktabet og energiforbruget bliver umotiveret højt. Overfladeruheden i et plastrør er ca. 0,007 mod ca. 0,5 for stål. Teoretisk kan man vælge et 20 % mindre plastrør med samme flow. For enkelt at fastslå flowhastigheden, kan man anvende nedenstående formel: Q = flow i l/s, d = indvendig diameter i mm og V = hastighed i m/s. 35,72 x Q V = d 2 Kv-værdi angiver den mængde vand (m3/h) der strømmer gennem ventilen ved 1 bars trykfald og temperatur mellem +5 og +30 C. kv m 3 /h Kapacitetsværdi for ventil Q m 3 /h Flow Q n m 3 /h n Normalflow gasser (0 C 760 mm Hg) p 1 bar (abs) Tryk før ventil p 2 bar (abs) Tryk efter ventil p bar Trykfald over ventil G kg/h Dampflow ρ kg/dm 3 Densitet væsker ρ n kg/m 3 n Densitet gasser t 1 C Medietemperatur før ventil T 1 K t 1 = absolut medietemperatur før ventil v 2 m 3 /kg Spec. volumen ved tilstanden p 2 og t 1 v* m 3 /kg Spec. volumen ved tilstanden p 1 og t 1 Beregningsformler ved ventildimensionering Væsker Vand 5 til 30 C, ρ n 1 kg/dm 3 Luft 20 C, ρ 1,29 kg/m 3 undertryk overtryk kv = Q x kv = Beregning af kv-værdi Beregning af flowmængde Beregning af trykfald kv (m 3 /h) Q (m 3 /h) G (kg/h) p (bar) kv = kv = Q Q n Q n p ρ p p x p 2 x 26,4 p 1 x 13,2 Forandring af længde Når plast udsættes for temperaturforandringer ændres dimensionen. Thermoplaster udvider sig mere end hærdeplaster (glasfiber) og metal (se længdeudvidelseskoefficient). Det er nødvendigt at beregne, og tage hensyn til, de forandringer der sker ved temperatursvingninger. For at beregne forandringen i længde anvender man følgende formel: Q = kv x Q = kv Q n = 26,4 x kv x p ρ p Q n = kv x p 1 x 13,2 p x p 2 2 Q p = ρ x( kv ) 2 Q p = ( kv ) 2 p = ( Q n ) kv x 1 p 2 x 699 L = α x L x T L = Forandring i længde, mm. L = Rørstykkets oprindelige længde, m T = Differencen mellem montagetemperatur eller laveste og højeste driftstemparatur i C. α = ts udvidelskoefficient, mm/m/ C. α α α α PE 0,08 mm/m C 0,07 mm/m C 0,10 mm/m C 0,18 mm/m C α PP α α AP 0,15 mm/m C 0,12 mm/m C 0,02 mm/m C 12

5 Teknisk information Bestemmelse af længde på kompensationsrørstykke (B) Ekspansionsloop Længde på kompensationsrørstykke i PP, PE og beregnes med følgende formel: B = k x L x dy B = Kompensationsrørstykke i mm k = Specifik proportionalitetsfaktor for materialet L = Maksimal forandring i længde dy = Udvendig rørdiameter Sammentrækning Sammentrækning k, specifik proportionalitetsfaktor (snitværdi) PP 30 PE Ekspansion Ekspansion Forandring i retning Tabellen nedenfor viser længde på kompensationsrørstykke (B) Ekspansion som en funktion af rør (Ø) og L for -rør Rør Forandring af længde L (mm) 12 Sammentrækning Eksempel Med Ø25 rør L = B (mm) B = 1000 mm Afstik Ekspansion Se Nomogram på næste side for flere alternativer. Sammentrækning : Fixpunkt : Bevægelig bæring : Frit glidende bæring L L1 L2 L B : Rørlængde ved installation : Længde ved max. temp : Længde ved min. temp : Difference i L : Længde på kompensationsrørstykke 13

6 Teknisk information Nomogram til bestemmelse af kompensationsrørstykke (B) for og Trykfald i lige rør Indvendig diameter mm Flowmængde Flowhastighed m/s Trykfald m / 100 m i lige rør mvp / 100m Rør mm Tabellen gælder for vand ved +10 C Beregning af tilladt driftstryk i PTFE slanger P = 0,4 x S x H D Observer at ovenstående formel gælder for kontinuerligt tryk, og ikke tager hensyn til trykstød og mekanisk påvirkning. P = Tilladt makstryk i Bar (5 gange sikkerhed) D = Indvendig diameter i mm S = Godstykkelse i mm H = Styrkefaktor (se tabel) Temperatur ( C) H (kp/cm 2 )

7 Teknisk information Flangesamling Tilspændingsmomenter for flanger i, C, PP/Stål og AP Oversættelsestabeller Bordiameter ved montage af anboringsbøjler type UFM Dimension Tilspændingsmomenter (Nm) d/dn, C PP/Stål AP 16/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Montage af flangesamlinger Følgende montageinstruks anbefales for flangemontage: 1. Kontroller flanger og bøsninger og check at de er rene og intakte. 2. Kontroller at der forefindes passende gummipakning. 3. Monter delene og spænd boltene med håndkraft. Kontroller at bolte er tilstrækkeligt lange (skal gå helt igennem møtrikkerne og have 3 frie gevind) og at flangerne sidder parallelt. Check at pakningen sidder korrekt mellem flangebøsningerne. 4. Spænd boltene gradvist i henhold til nedenstående skema. Anvend altid skiver under bolte og møtrikker. G Ø hul (mm) 1/2 16 3/ / / Oversættelse af gevindstørrelser Størrelse Gevind 1/4 R008 3/8 R010 1/2 R015 3/4 R020 1 R /4 R /2 R040 2 R /2 R065 3 R080 4 R100 Oversætning af tryk Enhed N/mm2 Pa Bar m H2O kp/cm2 1 N/mm Pa Bar 0, m H 2 O 0, ,1 1 0,1 1 kp/cm 2 0, OBS! På 8- og 12-huls flanger er det nødvendigt at spænde hver møtrik flere gange under montagen. Efter at have spændt møtrikkerne en omgang, startes der forfra igen. 8-Huls flange 12-Huls flange 15

8 Teknisk information Flangenormer SMS & DIN Metal, støbejern, stål Trykklasse PN Metal SS 335 SS335 SS335, DIN 2543 SS 335, DIN Støbejern SS 335, DIN 2531 (SMS 340) SS 335, DIN 2532 (SMS 342) SS 335, DIN 2533 (SMS 343) SS 335, DIN 2533 (SMS 344) Stål - - SS 335, DIN 2543 (SMS 343) SS 335, DIN 2544 (SMS 344) SS 335, DIN 2545 (SMS 345) SS 335, DN 2546 SMS 335, DIN 2547 Gevindflange SMS 347 SMS 348, DIN 2566 SMS 348, DIN Løsflange SMS 2041, DIN 2573 SMS 2049, DIN 2576, SMS SMS 2050 Svejseflange SMS 2023, SMS 2031 SMS 2024, SMS 2032 SMS 2025, SMS 2033 SMS 2034, DIN 2634 SMS 2035, DIN 2635 SMS 2036, DIN 2636 SMS 2037, DIN 2637 DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 Bolte Bolte Bolte Bolte Bolte Bolte DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M56 28 Anm M M M M M M64 28 Af tabellen fremgår det, at flanger med samme farve, har samme dimension. Flangetykkelserne kan variere. Note 1 - SMS-betegnelser i parantes, f.eks. (SMS 340) er en ældre betegnelse der bør undviges. Note 2 - Indenfor dette område findes der ikke normerede flanger 16

9 Teknisk information Flangeoversigt ANSI B 16.5 : Stål Armatur- og rørflanger af stål* Class 150 Class 300 Armatur- og rørflanger af stål* Flange Bolte Flange Bolte Tommer DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,3 4 1/ ,7 4 1/2 3/ ,0 4 1/ ,5 4 5/ ,4 4 1/ ,9 4 5/8 1 1/ ,4 4 1/ ,3 4 3/ ,6 4 5/ ,0 8 5/8 2 1/ ,7 4 5/ ,2 8 3/ ,4 4 5/ ,3 8 3/ ,5 8 5/ ,0 8 3/ ,9 8 3/ ,9 8 3/ ,3 8 3/ ,9 12 3/ ,4 8 3/ ,9 12 3/ ,9 12 7/ , ,,8 12 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , /2 Class 600 Class 900 Flange Bolte Flange Bolte Tommer DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,7 4 1/ ,5 4 3/4 3/ ,5 4 5/ ,9 4 3/ ,9 4 5/ ,6 4 7/8 1 1/ ,4 4 5/ ,1 4 7/8 1 1/ ,3 4 3/ , ,0 8 5/ ,1 8 7/8 2 1/ ,2 8 3/ , ,3 8 3/ ,5 8 7/ ,9 8 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , , / , /2 Længden på bolte afhænger af typen af flange og tykkelsen på flangen, se ANSI B 16.5 * For flanger af støbejern gælder ANSI B 16.1 Af tabellen fremgår det at flanger med samme farve har samme dimension. Tykkelsen på flangerne kan dog variere. 17

10 Teknisk information 18

11 19

12 valg Anbefalinger for valg af materiale til rørsystemer. Se Resistenstabel for mere udførlig information. Resistenstabellen er en vejledning til valg af materiale og pakninger - IKKE en garanti. Forkortelse Kemisk resistens Temperaturområde uden arbejdstryk og vakuum. Medier, ufarlige. Medier, aggressive Plasttyper Polyvinylklorid, hårdt Resistent mod de fleste syrer, lud, saltopløsninger og organsike opløsninger der er blandbare C C med vand. Kloreret polyvinylklorid -C se C C Akrylnitril, Butadien, Styren God til svage syrer og alkaler C C Polyamid (Nylon) PA Resistent mod olie, fedt, voks, brændstof, svage alkaler C C Trogamid T PA Se polyamid C C Polyethylen PE Resistent mod vandholdige opløsninger af syrer, lud, salte samt et bredt spekter organiske C C opløsningsmidler. Ikke egnet til oxiderende syrer. Polypropylen PP Lignende PE, men kan anvendes til højere temperaturer C C Polysulfon PSO Resistent mod organiske syrer, alkaler, salt opløsninger, alkohol C C Polytetrafloureten (Teflon) PTFE Resistent mod næsten alle kemikalier. Ikke resistent mod flydende natrium og flourforbindelser C C Polyvinylidenflourid Se resistenstabel C C Metaller Rustfrit stål Se resistenstabel C C Se resistenstabel C C Se resistenstabel C C Støbejern Kun til neutrale medier C Sejjern Kun til neutrale medier C Stålgods GS-C,C22 Kun til neutrale medier C Støbejern, gummieret Gi Resistent mod syrer og lud, afhængigt af gummitype C C Støbejern-PTFE-Beklædt C C Sejjern-PFA-Beklædt C C Sejjern-PP-Beklædt C C Paknings- og membranmaterialer Naturgummi NR Ikke egnet til olier og oxiderende medier C Etenpropengummi God vejrbestandighed. Specielt egnet til aggressive medier. Uegnet til fedt og olje C Flourrågummi (VITON) FPM Bedst kemikaliebestandighed af alle elastomere C Klorsulfonpolyetylen (Hypalon) CSM Resistent mod mange kemikalier. Ozon- og (Hypalon) vejrbestandigt. Ikke resistent mod opløsningsmidler, oljer og benzin. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE C C Nitrilgummi (Perbunan N) NBR God resistens mod olie og benzin. Ikke egnet til oxiderende medier C Kloroprengummi (Neoprene) CR Kemiske egenskaber der meget ligner og ligger mellem nitrilgummi og C Resistenstabel Denne resistenstabel er en vejledning til korrekt materialevalg ikke en garanti! Klassificeringen er et resultat af kort- og langtidstests hos laboratorier og baseret på prøveskemaer i henhold til f.eks.iso TC 138/W63. Kontakt GPA for medier der ikke findes i tabellen eller for blandingsmedier. Viton og Teflon er registrerede varemærker af DuPont. 20

13 Acetaldehyde CH 3 -CHO 10% % Teknisk ren Acethylen C 2 H 2 Teknisk ren Acetone CH 3 COCH 3 Alle Afløbsgas, flourvand indeholdigt Alle Afløbsgas, kulilte indeholdigt Afløbsgas, kulsyre indeholdigt Alle Afløbsgas, saltsyre indeholdigt Alle Afløbsgas, svovldioxid indeholdigt Svagere Afløbsgas, svovlsyre indeholdigt Ubetydeligt Højere Alkohol Allylakohol CH 2 =CH-CH 2 OH 96% Aluminiumflorid Opspædet Aluminiumklorid, fugtig Al Cl 3 Opspædet Mættet

14 Aluminiumoxid Al 2 O 3 Teknisk rent Aluminiumsalt Opspædet Aluminiumsulfat, fugtig Al 2 (SO 4 ) 3 Opspædet Mættet Alun, fugtig Al 2 (SO 4 ) 3.K 2 SO 4. 24H 2 O Opspædet Mættet Aminosyre Ammoniak, flydende Teknisk rent Ammoniumcarbonat (NH 4 ) 2 CO 3 Alle Ammoniumchlorid NH 4 Cl Varmt mættet Ammoniumchlorid, fugtig Opspædet Mættet Ammoniumflorid, fugtig NH 4 F Ammoniumhydroxid Opspædet Ammoniumkacetat, fugtig NH 4 COOCN 3 Alle Ammoniumnitrat, fugtig NH 4 NO 3 Opspædet Mættet Ammoniumphosphat NH 4 H 2 PO 4 Opspædet Ammoniumphosphat, fugtig Alle Ammoniumsulfat 24% %

15 Ammoniumsulfat, fugtig (NH 4 ) 2 SO 4 Opspædet Mættet Ammoniumsulfid, fugtig (NH 4 ) 2 S Opspædet Mættet Ammoniumthiosulfat (NH 4 ) 2 S 2 O 3 60% Antifrogen-N Alle Antimonchlorid, fugtig SbCl 3 SbCl 5 90% Antimonchlorid, vandfri SbCl ASTM-olie Nr ASTM-olie Nr ASTM-olie Nr Bariumchlorid BaCl 2 Opspædet % Bariumhydroxid, fugtig Ba (OH) 2 Alle Bariumsalt, fugtig Alle Bariumsulfid Opspædet Basileum, FG-vand 1: Benzin Handelsvare Benzin-Alkohol 3: Benzin-Benzol Benzin-Benzol-Spritus 5:3: Benzoesyre C 6 H 5.COOH Alle Benzol C 6 H 6 Teknisk rent Benzylalkohol C 6 H 5 CH 2 OH Bisulfitlud, svovldioxid indeholdtig Ca(HSO 3 ) 2 +SO 2 Varmt mættet Blegelud 12,5% aktivt klor Na OCl+NaCl

16 Borsyre H 3 BO 3 Teknisk rent Vandopløsning ca 10% Brom, flydende Br 2 Teknisk rent Butadien H 2 C=C 2 H 4 CH 2 50% Teknisk rent Butan, luftart C 4 H 10 50% Butandiol, fugtig C 4 H 8 (OH) 2 ca 10% ca 100% Butanol C 4 H 9 OH Ca 100% Butylacetat CH 3 -COOC 4 H 9 Teknisk rent Bytylen, flydende CH 3 -CH 2 - CH=CH 2 Teknisk rent Butylenglycol OH-CH 2 - CH=CH-CH 2 -OH Teknisk rent Bytalalkohol Calciumbenzoat (C 7 H 5 O 2 ) 2 Ca Teknisk rent Calciumbicarbonat Ca(HCO 3 ) 2 Teknisk rent Calciumbisulfat Opspædet Calciumcarbonat CaCO 3 Mættet Calciumchlorat Ca(ClO 3 ) 2 Opspædet

17 Calciumchlorid Ca Cl 2 Mættet Calciumchlorid, fugtig Ca Cl 2 Opspædet Mættet Calciumhydoxid Ca(OH) 2 Alle Calciumhypochlorid, fugtig Ca(OCl) 2 Mættet Calciumnitrat, fugtig Ca(NO 3 ) 2 50% Chlor, luftart, tør Cl 2 Teknisk rent Chlor, luftart, fugtig Alle Chlor, tør Teknisk rent Chlor, fugtig Chlor, flydende Teknisk rent Chlor, blegelud NaOCl 3% aktivt klor ,5% aktivt klor % aktivt klor

18 Chlor, blegelud, fortsat NaOCl 15% aktivt klor Chloracetaldehyd CH 2 Cl-CHO Teknisk rent Chlor-acetone CH 3 COCH 2 Cl Teknisk rent aktivt klor Chlorbenzol C 6 H 5 Cl Teknisk rent Chlordioxidopløsning 15% Chloreddikesyre ClCH 2 -COOH 50% Teknisk rent Chloreret opløsningsmiddel Chlorkalk, fugtig CaCl 2.Ca(OCl) 2.2 H 2 O Chloroform CHCl 3 Teknisk rent Chlorsyre, fugtig HClO 3 1% % % Chlortriflorid - - Chrom Alun, fugtig KCr(SO 4 ) 2 Opspædet Chrombad Teknisk rent

19 Chromsyre, fugtig Cr+O 3 +H 2 O Ca. 30% Ca. 50% Chromsyre, Svovlsyre, Vand CrO 3 +H 2 SO 4 + H 2 O 50/15/35% Chromtrioxid, fugtig CrO 3 20% % % Citronsyre 10% Cresol, fugtig C 6 H 4 (OH)-CH 3 Ca. 90% Crystalolie Dextrin, fugtig (C 6 H 10 O 5 )n Mættet % Diacetonealkohol Dibutyl C 4 H 9 OC 4 H Dibutylphtalat C 6 H 4 (COOC 4 H 9 ) 2 Teknisk rent Dichlorbenzol C 6 H 4 Cl 2 Koldt mættet Dichlorbytylen Dichlorethylen Dieselolie Teknisk rent Diethyleneglycol Diethylether 100% Diethylether (C 2 H 5 ) 2 O Teknisk rent Diglykolsyre COOH-CH 2 -O- CH 2 -COOH 30% Mættet Dihexphtalat C 6 H 4 (COO 6 H 13 ) 2 Teknisk rent Dimethylamin, flydende CH 3 -NH-CH 3 Teknisk rent Dimethylether CH 3 -O-CH Dimethylformamid HCON(CH 3 ) 2 Teknisk rent Dioctylphtalat C 6 H 4 (COOC 8 H 17 ) 2 Teknisk rent Dioxan C 4 H 8 O 2 Teknisk rent Diphenyloxyd Eddike (surt vin) Handelskvalitet Eddike (vineddike) Handelskvalitet

20 Eddike = Ethylacetat (Eddikesyreethylester) CH 3 CO-OC 2 H 5 Teknisk rent Eddikesyre, fugtig H 3 C-COOH 5% % % % % % % Eddikesyreanhydrid (CH 2 CO) 2 O Teknisk rent Ester

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Membranventiler til VVS

Membranventiler til VVS Membranventiler til VVS Saunders Bispebjerg Hospital - Foto: Claus Peuckert Indholdsfortegnelse 3 Tekniske fordele 4 Rødgods (Brugsvand) 5 Syrefast rustfrit stål (Brugsvand) 6 Galvaniseret (Brugsvand)

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

Uorganisk kemi. HF HCl HBr HI Hydrogenchlorid 10/27/2009. Halogener. H F Cl Br I. Forekomst.87%.07% 1.4% 2.5ppm.3ppm

Uorganisk kemi. HF HCl HBr HI Hydrogenchlorid 10/27/2009. Halogener. H F Cl Br I. Forekomst.87%.07% 1.4% 2.5ppm.3ppm Halogener 15.09.09 3 1 Noter 7 H F Cl Br I Forekomst.87%.07% 1.% 2.5ppm.3ppm Ionisationsenergi 1312 1681 125 113 1009 /kjmol 1 (cf.) 517(Li) 93(Na) 16(K) 01(Rb) 373(Cs) Elektronaffinitet 72 333 39 325

Læs mere

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Flowrox slangeventil 1 1

Flowrox slangeventil 1 1 1 Flowrox slangeventil Flowrox slangeventil Flowrox slangeventiler er ideelle til afspærring eller regulering applikationer, selv om mediet er slidende eller ætsende. Desuden er de yders velegnede til

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Anvendelse Reguleringsventil til maskinbygning og fabriksanlæg. Til flydende medier samt damp. Størrelse DN 15 til DN 100 Tryktrin

Læs mere

Løsninger der skaber sammenhæng...

Løsninger der skaber sammenhæng... Løsninger der skaber sammenhæng... www.alfotech.dk Vi får tingene til at hænge sammen... Vi laver løsninger der skaber sammenhæng, ved at kombinere komponenter fra anerkendte producenter og skabe unikke

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Styrk Sikkerheden www.3msikkerhed.dk SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Følgende er vigtigt at vide, når du bruger Filterguiden! Denne filterguide er udarbejdet for

Læs mere

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til kulstoffets kredsløb, herunder fotosyntesen Kendskab til nitrogens kredsløb Kunne redegøre for, hvad drivhuseffekt er, herunder problematikken om global opvarmning

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER:

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER AF KENNETH BUCHWALD JOHANSEN TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 KORT OM RAPPORTEN Rapporten handler om syntesen af FeSO4 7H2O, Aspirin, benzoesyre,

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør

Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør 80 Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør Fixpunktbøjle FFPS Side 83 Glideelementer GL, GLL Side 85 SB Side 89 81 FFPK Side 83 SBS Side 86 FSC 1 Side 87 GLK Side 88 PDH, PDH K Side 90 82 Længdeændring

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER Produkt gruppe 9 Fleksible slanger og forbindelser Hent datablade FLEKSIBLE SLANGER PUR 0,4mm 0,7mm 62 09010062 09020062 82 09010082 09020082 102 09010102 09020102 122

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Gr. 07 Retningsventiler

Gr. 07 Retningsventiler Gr. 07 Retningsventiler Retningsventil D3 CEO 3/NG6 RON Dimensioner: Montage bolte UNI 5931 M5x30 (12.9 anbefales) Spændemoment 5 Nm/0,5 kgm estillingskode: D Retningsventil 3 CEO 3 / NG6 * etjeningsmåde

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

PRODUKT LISTE 2014. Hawle

PRODUKT LISTE 2014. Hawle PRODUKT LISTE 2014 Hawle Induflow, Agerhatten 16 A 8, DK-5220 Odense Sø Tel: (+45) 63 10 00 36, Fax: (+45) 63 10 00 37, www.induflow.dk Mobil: John Rønhave (+45) 26 39 80 63 Søren Kjærsgaard (+45) 53 63

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse.

Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse. Prisstruktur Alle priser i prislisten vil blive pålagt kr. 0,65/kg for emballeret affald Prisgrupper mærket med Halogen *) Halogen er fællesbetegnelsen for brom, chlor, fluor og iod. Når disse indgår i

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

DEN NATURVIDENSKABELIGE METODE SALTE ANALYSE OG RENSNING KEMI OG ELEKTRICITET CAFE KOSMOS: SALT REDDER LIV

DEN NATURVIDENSKABELIGE METODE SALTE ANALYSE OG RENSNING KEMI OG ELEKTRICITET CAFE KOSMOS: SALT REDDER LIV KAPITEL 5 Kemiske metoder DEN NATURVIDENSKABELIGE METODE SALTE ANALYSE OG RENSNING KEMI OG ELEKTRICITET CAFE KOSMOS: SALT REDDER LIV Ofte hører man i medierne, at der er fundet et sundhedsfarligt stof

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Modulerende reg.ventiler PN16

Modulerende reg.ventiler PN16 9 Modulerende reg.ventiler PN med magnetisk motor for brugsvand med stillingsregulering og stillingstilbagemelding MB...GY... Reguleringsventiler med magnetisk motor til modulerende regulering af brugsvand

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning

AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1231850/2 IM-P123-23 ST Issue 2 AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedinformation 2. Generel produktinformation 3. Installation 4. Igangsætning

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør Byrum ScanCell Åbne Transport Skabe ScanMo reoler Moduler Transport og tilbehør Transport Generelt... Åbne transport... Tilbehør for åbne transport... Lukkede transport... Udstyr til lukkede transport...

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere