BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM"

Transkript

1 BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM "They were cynically said to have come to Jerusalem to do good, and they stayed to do well." (Ronald Storrs, engelsk guvernør i Jerusalem , om Den amerikanske Koloni).

2 INDHOLD Kapitel1: Skibskatastrofen Kapitel 2: Anna og Horatio Spafford Kapitel 3: Den religiøse vækkelse i Amerika Kapitel 4: Udvandringen til Jerusalem Kapitel 5: Retssagen i Chicago Kapitel 6: Olof Henrik Larsson Kapitel 7: Vækkelse i Nås Kapitel 8: En skæbnesvanger alliance Kapitel 9: Nåsbøndernes udrejse til Jerusalem Kapitel 10: Selma Lagerlöfs roman Jerusalem Kapitel 11: De første år i Jerusalem Kapitel 12: Nye tider Kapitel 13: En hyrde uden hjord Kapitel 14: Kolonien under Første Verdenskrig Kapitel 15: Opbrud Kapitel 16: Epilog Litteraturliste

3 FORORD Det var et tilfældigt møde med Selma Lagerløfs roman Jerusalem og The American Colony Hotel i byen af samme navn, der gav ideen til denne bog. Når man træder ind i det århundredgamle hotel, kan man dårligt undgå at føle det berømte historiske sus fra alle sider. Det skete også for os. Og vores omtrent samtidige oplevelse af Selma Lagerlöfs roman fik os til at blive nysgerrige efter at kende skæbnerne hos de svenske og amerikanske emigranter, som levede, kæmpede, arbejdede og døde her. Fælles for dem var deres dybe religiøsitet, og alle havde de haft en omtumlet, undertiden grum, skæbne. Mens romanen koncentrerer sig om emigranternes tro og kærlighed, handler Den Amerikanske Kolonis historie i vidt omfang om gruppens overlevelse gennem et udstrakt godgørende arbejde. Ved endnu en tilfældighed blev vi opmærksom på, at historien var meget længere og havde langt flere aspekter. To bøger, skrevet af svenske emigranter, der var opvokset i kolonien, afslørede andre vinkler på historien, sider af Den amerikanske Kolonis liv, som havde været helt afgørende for dens udvikling, men som hidtil nærmest havde været fortiet. Nu voksede vores interesse, den ene kilde førte den næste med sig, og til sidst havde vi de fleste brikker til et dramatisk puslespil, som overgår fiktionen og fantasien i Selma Lagerlöfs roman - omend ikke dens skønhed. Ligesom Selma Lagerlöf begyndte vi i Jerusalem og endte i det lille sogn Nås i Dalarna, hvorfra de fleste svenske emigranter kom. Historien viste sig begge steder at være lyslevende. Der findes mange primære kilder til historien, men de fleste er præget af, at fortællerne har en personlig og direkte interesse i at fremstille historien, sådan at den passer til nogle bestemte idealer - undertiden i at dække over en løgn. Vi har derfor måttet bruge kilderne med stor varsomhed. Det gælder især primærkilden "Our Jerusalem" af Bertha Spafford Vester (1950, 2. udgave 1988), som først og fremmest er en hyldest til hendes mor, 3

4 bogens hovedperson Anna Spafford; her nævnes svenskerne stort set ikke. Men vi er også gået frem med forsigtighed ved brugen af Edith Larssons bog "Dalafolk i heligt land" (1957), og - omend i lidt mindre grad - med Lars Linds bog "Jerusalemfararna" (1981). Heldigvis har vi kunnet gøre udstrakt brug af mange samtidige rejseskildringer, breve og avisartikler, ligesom vi har haft adgang til eksisterende forskningsmateriale. Beretningen rummer dramatiske skæbner, glimt af vækkelsesbevægelserne i Chicago og Nås, og fortællinger om livet i Jerusalem. Dertil kommer Den amerikanske Kolonis tilværelse, som begyndte i askese, men som i stadig stigende grad blev præget af magtudøvelse og splid. Mange sider af det lange forløb mangler stadig at blive undersøgt og dokumenteret, og ofte har vi ud fra de spredte kilder måttet ræsonnere os frem til, hvad der kan være foregået. Bogen prætenderer derfor ikke at være noget videnskabeligt arbejde, men alene at give en tilstræbt nøgtern fremstilling af Den amerikanske Kolonis virksomhed i Jerusalem i årene mellem 1881 og Vi er beboerne i Nås taknemlige for deres store hjælpsomhed og interesse for at videregive oplysninger til os om udvandringen i Det gælder ikke mindst Ulf Närsjö, der var behjælpelig med at arrangere vort besøg i Nås. Endvidere retter vi en stor tak til slægtninge til udvandrerne, Gästgivar Bibi Andersson og hendes far, Gästgiver Anders Andersson, samt Ingemar Matsson- Nåsell, som har forsynet os med nyttige breve og artikler. Forfatteren, tidligere rektor Olof Fahlén, som i mange år har forsket i koloniens historie, ydes en varm tak for interessante oplysninger. Det samme gælder Åke Nåsander, Stockholm. En anden efterkommer til udvandrerne, Eric Dinsmore Matsson, Båstad, takkes varmt for god information. I Jerusalem er vi professor Ruth Kark, The Hebrew University, tak skyldig for værdifulde oplysninger, og det samme gælder de mange i og omkring The American Colony Hotel, som har været os behjælpelige. Bag i bogen findes en liste over de kilder, som der henvises til undervejs. De citerede tekstuddrag er oversat af os. 4

5 København, september Birgitte Rahbek Mogens Bähncke KAPITEL 1 SKIBSKATASTROFEN I november 1873 forlader den franske luksusliner S/S Ville du Havre New York med kurs mod Frankrig. Ville du Havre er tidens mest luksuriøse dampskib, og er, som det er almindeligt her i overgangen fra vind- til maskinkraft, også rigget til at føre sejl. Skibet er under kommando af en fransk kaptajn, M. Surmount, og har en besætning på 173 mand. Blandt passagererne på rejsen er en yngre kvinde, Anna Spafford, hustru til den velrenommerede Chicago-advokat Horatio Spafford. Foruden at drive advokatvirksomhed er han en af lederne af det evangeliske kirkesamfund i byen. Horatio Spafford er ikke med på rejsen, men det er planen, at han skal slutte sig til familien, så snart han har fået ordnet nogle forretninger. Anna Spafford er sammen med sine fire børn, Annie på 11, Maggie på 9, Bessie på 7 og Tanetta på 2 år. De skal til Frankrig på ferie. Anna Spafford rejser endvidere sammen med sin nabo og gode ven, Mrs. Goodwin og hendes tre børn; selskabet består desuden af Willie Culver, som er søn af nogle af familiens venner, samt af Spaffordfamiliens franske barnepige, Nicolet. Og om bord har Anna Spafford fået selskab af fire franske præster, der har været i USA for at deltage i en evangelisk konference. Horatio Spafford har omhyggeligt valgt de kahytter, som familien og vennerne skal bo i. Men lige før skibets afgang kontakter han purseren ombord og beder om til sin familie at få to andre kahytter, som ligger længere fremme i skibet. Han ved ikke, hvorfor han gør det; noget siger ham, at det er vigtigt. Ud for New Foundland bliver de fleste af passagererne søsyge på grund af den urolige sø, som rejses af nogle voldsomme kastevinde. 5

6 Men derefter viser Atlanterhavet sig fra sin fredeligste side, havet er så roligt, at man om bord på skibet dårligt mærker, at man befinder sig til søs. I den pompøse spisesal står blomsterne friske i vaserne, og ved et af bordene sidder den franske pastor Lorriaux og underviser Anna Spafford i fransk efter menukortet. Pastor Lorriaux er en bekendt af familien, hans søster har været barnepige for Spaffords små døtre. Et andet sted på skibet har en anden af de franske præster, Emil Cook, organiseret søndagsskole for de mange børn ombord. Efter eget valg synger de salmen "I want to be an angel". Efter middagen den 21. november lægger Anna Spafford og barnepigen Nicolet de fire børn i seng og slutter sig derefter til selskabet i salonen. Lidt ud på aftenen går Anna Spafford sammen med pastor Weiss op på dækket for at trække frisk luft og nyde den stjerneklare nat. Luften er klar og frisk, der er ingen måne. Anna Spafford nyder synet, også selvom der i nydelsen blander sig savnet af hendes mand; det er første gang, de skal være væk fra hinanden i så lang tid. Pastor Weiss og Anna Spafford byder hinanden godnat og går til køjs. Klokken er omkring to om natten, da Ville du Havre gennemrystes af to tordenagtige brag, efterfulgt af høje skrig. Motorerne standser, og skibet ligger stille. Gangene fyldes med opskræmte, halvt påklædte passagerer, der råber spørgsmål, som ingen besvarer. Anna Spafford og Nicolet skynder sig at tage deres morgenkåber på og giver i en fart børnene noget tøj på. Med lille Tanetta på armen når Anna Spafford som en af de første op på dækket. Få hundrede meter fra Ville du Havre aftegner forklaringen på bragene sig: et stort jernsejlskib, den britiske Lochearn. Som to sårede kæmpedyr ligger Ville du Havre og Lochearn i et hav, som er blevet oprørt ved sammenstødet. På dækket af Ville du Havre råber kaptajn Surmount ordrer til sin besætning og de opskræmte passagerer. På agterdækket kæmper 6

7 officerer og matroser for at få redningsbådene løs; det viser sig i de fleste tilfælde at være umuligt, for det smukke skib er lige blevet malet, og redningsbådene sidder som klæbet fast til skibet. Det samme gælder redningskransene - også de er malet fast til skibets ræling. Matroserne råber, at der ikke er fare på færde, og at alle skal forholde sig roligt, men passagererne løber sanseløse rundt på dækket i deres nødtørftige beklædning. Alle kæmper de for at komme ombord i de få redningsbåde, som det lykkes at få løs. Dækket er et inferno af forbandelser, råb og hysteriske skrig. Enkelte falder på knæ og beder. Anna Spafford står med Tanetta på armen. Den ældste datter, Annie, kan se, at hun er tung og lægger sin skulder under moderens albue som støtte. De to andre børn, Maggie og Bessie, presser sig ind til moderen. Nicolet og Willie Culver er der også, og pastor Lorriaux passer på den lille gruppe. Pastor Weiss løber ned i sin kahyt og kommer tilbage med overfrakke og sjaler til børnene. Mirakuløst er han sluppet uskadt fra sammenstødet, selvom hans kahyt befinder sig midtskibs, hvor Lochearn har vædret Ville du Havre. Her omkommer de første passagerer, og det er her, Anna Spafford og børnene oprindeligt skulle have boet, hvis ikke hendes mand i sidste øjeblik havde byttet deres kahytter. Naboen Mrs. Goodwin og hendes tre børn, som bor midtskibs, når aldrig op på dækket. Anna Spafford og hendes lille gruppe står ved siden af en af de redningsbåde, der er blevet frigjort, men angste passagerer trænger sig på og skubber den lille gruppe væk. I samme øjeblik gennemrystes skibet, og skrigene bliver stærkere, forvirringen vokser. Pastor Weiss mener, at der må være for mange mennesker i den ene side af skibet og råber, at de skal skynde sig over på den anden side. I samme øjeblik knækker stormasten, styrter ned og trækker mesanmasten med sig. Den frigjorte redningsbåd slynges over bord sammen med de passagerer, der har kæmpet for at få plads i den. Nu går det hurtigt. Ville du Havre krænger over til styrbord og synker. Anna ved, at afslutningen er nær, hun er ikke bange for 7

8 at dø og tænker, at det vil være en trøst for hendes mand, at hun dør sammen med børnene. Der er et øjebliks stilhed om bord, da dækket langsomt glider ned i havet. Lille Maggie holder pastor Weiss' hånd. Hun ser op på ham: "Bed!" siger hun. "Gud hjælpe os", svarer præsten. Der lyder endnu et brag, da forstavnen skilles fra resten af skibet og synker. Maggie, der indtil det øjeblik har været skræmt fra vid og sans, slipper pastor Weiss' hånd og går roligt hen til sin mor, der stadig har den lille Tanetta på armen. Annie hjælper hele tiden med at støtte hende, og den syvårige Bessie klamrer sig tavs og bleg til hendes knæ. Nicolet og to af de franske præster er der også. Maggie ser op på sin mor med sine mørke øjne: "Mor, Gud vil passe på os". Og Annie siger: "Du skal ikke være bange. Havet er hans, og han skabte det." Havet skyller nu ind over agterdækket, og som i en kløftning åbner det sig for at tage imod Ville du Havres knuste skrog. Den lille gruppe falder i havet samtidig - og sammen med alle de andre på det overfyldte dæk. I skibets indre, under dæk, er mange indespærret, ude af stand til at gøre noget for at redde sig. Alle glider de ned i det kilometerdybe hav i en malstrøm, et sug af vragdele og menneskekroppe. Der er gået 12 minutter, siden Ville du Havre blev ramt. Da Anna Spafford trækkes ned, bliver hendes lille pige flået ud af armene på hende. Hun griber ud efter hende og får fat i hendes kjole, men så bliver tøjet igen rykket ud af hendes hænder. Og da hun atter rækker ud, får hun fat i en mands fløjlsbukser. Så mister hun bevidstheden. Lyden af åretag vækker hende. Hun ligger i en båd, forslået fra isse til fod og syg af havvand, hendes lange hår er tungt af salt og hendes tykke morgenkåbe hænger i laser. Ingen behøver at fortælle hende, at hendes børn er væk. Hun har ligget i vandet i en time. Hun er gået under, og er kommet op igen, bevidstløs, og på et tidspunkt er en planke gledet ind under hende. Den redder hendes liv. 8

9 Sømænd fra Lochearn bjærger Anna Spafford, da de desperat gennemsøger området for overlevende. Kort efter finder de kaptajn Surmount, som er blevet skyllet over bord fra broen på sit synkende skib. Om bord i den lille redningsbåd befinder sig allerede præsterne Weiss, Lorriaux og Blanc, senere finder man den fjerde, pastor Cook. Men også Nicolet er blandt de forsvundne. Om bord på Lochearn erfarer Anna Spafford, at to af hendes piger, hvilke får hun aldrig at vide, var dukket op til overfladen tæt ved en mand, som de klyngede sig til. Han sagde til dem, at de skulle holde fast i hans frakke, for han var en god svømmer. Men først gav den mindste slip og forsvandt; og det andet barn sank, næsten som han var nået frem til en båd. Anna opgiver ikke håbet om at gense sine børn. Hver gang en båd med reddede passagerer kommer hen til skibssiden, stirrer hun ned i forventning om at se sine piger. Nu og da lyder der svage råb om hjælp fra havet, men efterhånden dør stemmerne bort. Ingen kan overleve i det kolde vand i ret lang tid. En spinkel, men gennemtrængende, stemme lyder. Det er en lille pige, der klamrer sig til et stykke træ. "Jeg vil ikke drukne", råber hun. Det lykkes at redde hende op i en båd. Hun er det eneste barn, der overlever Ville du Havres forlis. Ved firetiden om morgenen lyder der ikke flere råb fra havet. Kun de såredes klagen og de sørgendes gråd høres i den stjerneklare nat. Havet ruller roligt videre. Det har lige taget 226 liv og kun sparet 57. Pludselig forekommer det Anna Spafford, at hun hører en overjordisk stemme tale til sig. Den siger: "Du er blevet reddet med et formål. Du har en gerning at udføre". Og hun mindes sin tante, som engang har sagt til hende: "Det er nemt at være taknemmelig mod Gud, når man har så meget, men pas på du ikke bliver en godtvejrs-ven af Gud!" Lochearn er blevet stærkt beskadiget ved sammenstødet, og nu, hvor der er gået mere end 2 timer, har skibet taget meget vand 9

10 ind. Den trådløse telegraf var ikke opfundet i 1873, så der kan ikke udsendes nødsignal, man kan blot håbe på, at et andet skib vil komme forbi og få øje på det nødflag, som er hejst. Som ved som et mirakel kommer et mindre sejlskib, Trimountain, til ulykkesstedet efter nogle timer. I mellemtiden er vinden taget kraftigt til. Passagererne fra Lochearn bliver bragt i sikkerhed på Trimountain, men det er en vanskelig manøvre, som tager tid. Flere af passagererne er sårede, et par så alvorligt, at de ikke kan flyttes. Ved skæbnens gunst er Trimountain ikke fuldt lastet, så der er god plads til passagererne på mellemdækket, og da lasten består af dåsemad, kommer de ikke til at mangle mad. Rejsen kommer til at tage endnu 9 dage, selvom kaptajnen på Trimountain lægger kursen om og anløber Cardiff i Wales. Anna Spafford synes at være faldet til ro. Hun siger til pastor Weiss: "Gud gav mig fire små døtre. Nu er de blevet taget fra mig. En dag vil jeg forstå hvorfor." Endnu er Ville du Havres forlis ikke blevet kendt ude i verden, og i Chicago trøster Horatio Spafford sig med, at ingen nyheder er gode nyheder. Tre dage efter katastrofen skriver han til sin kone: I overmorgen er det Thanksgiving Day, jeg kan ikke sige, hvor meget jeg vil savne dig og vore kære børn. Men jeg vil ikke tænke for meget på det. Lad os i stedet prøve at få det bedste ud af adskillelsen. Jeg tror, at denne adskillelse har berørt mig dybere end noget andet i mit liv. Jeg føler mere og mere, at den altopslugende jagt efter det jordiske ikke er godt for ens åndelige liv... det er en lang rejse over havet. Men bryd dig ikke om det, min kære ven. Hvis Herren bevarer os, håber vi, at vi om få måneder alle er sammen igen med større forståelse end nogensinde for Hans nådes storhed. Når du skriver, så fortæl mig alt om børnene. Hvor er jeg Gud taknemmelig for dem! Må han gøre os til hengivne forældre, som kun har øje for Hans ære. Annie og Maggie og Bessie og Tanetta - det er en sød trøst blot at skrive deres navne. Må Gud bevare og støtte og styrke jer... 10

11 Da Anna Spafford kommer i land i Cardiff den 1. december 1873 sender hun sin mand i Chicago et kort telegram: "Reddet alene." Ikke mere. Fra Cardiff bliver de overlevende transporteret til London og taget hen til en forretning, der handler med sørgetøj. Da Anna Spafford står og ser på det dystre tøj - de sorte kjoler, hatte og slør - kan hun næsten høre sine piger sige: "Himlen er vidunderlig, det er et lykkeligt sted." Hun føler, at det vil være at svigte børnene ikke at holde fast i den overbevisning, at de ikke er gået tabt for hinanden for evigt, men blot er adskilt for en stund. Derfor nøjes hun med at købe en enkel sort og hvid dragt, der svarer til hendes sindsstemning, omend næppe til omgivelsernes forventninger om en sørgende mor. For Horatio Spafford er nyheden om skibskatastrofen og hustruens telegram kulminationen på en række tragedier i hans liv. Tidligere har han kun kendt til åndelig fred og jordisk sikkerhed. Nu synes den ene ulykke at føre den næste med sig. Den rige, respekterede advokat og kirkeleder blev ruineret, da størstedelen af Chicago brændte i oktober Dengang var han også borte fra familien. Han var på forretningsrejse i nabostaten Indiana, da hans ejendom med advokatkontoret brændte ned til grunden. Ved branden mistede han også sine øvrige investeringer i fast ejendom, og nu: sine fire døtre! Han har kun troen tilbage, og den holder han fortvivlet fast i. Men hvorfor har Gud tilføjet ham så megen smerte? Horatio forlader Chicago så hurtigt som muligt for at slutte sig til sin hustru, som i mellemtiden er rejst til Paris - det oprindelige rejsemål. Han får sin søster til at tage til deres hus uden for Chicago og pakke alle børnenes ting væk. Fra New York rejser han videre med skib til Europa. Med på denne rejse er naboen, Mr. Goodwin, hvis hustru og tre børn er omkommet ved Ville du Havres forlis. En dag fortæller skibets kaptajn dem, at de nu passerer det sted, hvor Ville du Havre gik ned. Horatio Spafford ser ned i det mørke hav og går derefter ned i sin kahyt og skriver salmen "It is well with my soul", Jeg har fred med min sjæl: 11

12 When peace like a river attendeth my way, When sorrows like sea-billows roll, Whatever my lot, Thou hast taught me to say; It is well, it is well with my soul. Tho' Satan should buffet, tho' trials should come, Let this blest assurance control, That Christ hath regarded my helpless estate, And hath shed His own blood for my soul! My sin - oh the bliss of this glorious thought! My sin - not in part but the whole, Is nailed to His cross and I bear it no more; Praise the Lord, praise the Lord, oh, my soul! Philip Bliss, en amerikansk komponist og salmedigter, som på det tidspunkt i henved ti år havde været en del af det religiøse miljø i Chicago, komponerer senere melodien til denne salme, der stadig synges i bl.a. USA og Sverige. Et par dage efter skriver Horatio Spafford til sin søster: Sidste torsdag passerede vi over det sted, hvor skibet gik ned, midt ude på havet, her er 3 mile dybt. Men jeg tænker ikke på vore kære dernede. De er i sikkerhed, omfavnet, de kære små lam, og det vil vi også snart være. I mellemtiden har vi gudskelov mulighed for at tjene og lovsynge Ham for Hans kærlighed og barmhjertighed til os og vore. Jeg vil prise ham, så længe jeg lever. Må vi hver især stige op, forlade alt, og følge Ham. Juleaften når Horatio Spafford frem til sin hustru Anna i Paris. Samme dag har hustruen skrevet til en ven i Chicago: 12

13 Min kære Mary, Jeg modtog dit brev her til morgen. Det var venligt af dig at huske mig i denne tid, der for mig er en sorgens tid - men for mine børn en glæde. Ja, Mary - alle er gået hjem - så tidligt. Hvor er jeg taknemmelig for, at deres små liv så tidligt blev viet til deres Herre. Nu har han kaldt dem til sig. Jeg troede også at jeg skulle gå, men mit arbejde er endnu ikke færdigt. Må den gode Gud give mig styrke til at udføre hans vilje. De kære børn var så tapre. De døde, mens de bad...de er ikke mistet, kun skilt fra os for en tid. Jeg vil gå til dem - senest om nogle få år. Kære lille Tanetta sang hele dagen før vi led skibbrud "Det søde farvel". Har jeg aldrig troet på religionen før, har jeg nu fået et stærkt bevis på den. Vi er blevet så støttet, så trøstet. Gud har sendt fred til vore hjerter. Han har besvaret vore bønner. Hans vilje ske. Jeg ville ikke ønske mine børn tilbage i denne onde verden... I begyndelsen af det nye år rejser ægteparret tilbage til deres hjem i Lake View uden for Chicago. Velmenende venner har ladet de sidste fotografier af de fire piger forstørre og anbragt dem på staffelier i dagligstuen. Og i et lille legehus oppe i et elmetræ finder de senere Maggies afskedshilsen: "Farvel, kære søde Lake View. Jeg skal aldrig se dig igen. Maggie Spafford." 13

14 KAPITEL 2 ANNA OG HORATIO SPAFFORD Anna Spafford er 31, da hun mister sine fire børn. Hendes voksne liv har udspillet sig i kredse af velstillede borgere i Chicago, der kombinerer religiøs overbevisning med en orientering mod business. Sin position kan hun takke sin mand Horatio for. For Anna Spafford, født Anna Tubena Larssen stammer fra en fattig norsk emigrantfamilie, som i 1845 var kommet til Chicago fra Stavanger. De var en familie blandt de næsten 2,5 millioner mennesker fra Sverige, Norge og Danmark, som udvandrede i løbet af 1800tallet. Især Sverige og Norge afgav relativt mange mennesker til udvandrerbølgen, som oftest fattige folk, hvis tilværelse var præget af nød, sygdom - og sult. De var nemme at friste med sød tale om det forjættede land Amerika, hvor markerne sagdes at være uendelige og bestå af fed muldjord - uden sten og klipper. Fra en lidt tøvende start i 1820erne tog udvandringen efterhånden fart og blev nærmest en feber i de sidste 20 år af århundredet. Der var en sand menneskestrøm bort fra Europa. Mere end 30 millioner mennesker flyttede til andre verdensdele, først og fremmest til Amerika. Anna Tubenas far, som er bonde og tømrer, beslutter at forsøge an anden og bedre tilværelse i Amerika sammen med sin hustru og tre mindreårige børn. Familien Larssen - der næsten med det samme ændrer stavningen af familienavnet til Lawson - slår sig ned i 14

15 Chicago, som på det tidspunkt er en lille by på omkring indbyggere. Men den er i eksplosionsagtig vækst og mangedobler sin størrelse i løbet af få år. På grund af sin beliggenhed er Chicago nemlig selvskrevet til at blive et trafikknudepunkt og en storby i takt med, at USA breder sig mod vest. Men i 1840erne er byen endnu ikke stort mere end en forvokset flække med et-etages træhuse, støvede eller æltede gader, - og med et usundt klima. Chicago ligger ved et enormt vandområde, den store Lake Michigan; og Illinoiskanalen, som har forbindelse med Mississippi, løber gennem byen. Det sumpede og lavtliggende område giver gode betingelser for malaria, som ofte slår ned blandt indvandrerne. Omkring 1850 rammes byen af en koleraepidemi, og familien Lawson må lægge to af deres kære i graven: moderen og en lillebror til Anna Tubena. Så bliver faderen angrebet af tuberkulose. Familien er på randen af opløsning, og faderen beslutter som en sidste desperat handling at rejse bort fra byen. Sammen med Annas større broder rejser han til Minnesota for at prøve lykken som nybygger og landmand. Anna Tubena, som er ti år, bliver ladt tilbage hos bekendte i Chicago. I de følgende år går Anna Tubena Lawson i skole i Chicago, hun er flittig og omhyggelig og desuden dygtig til musik, hun har en god sangstemme. Efter omstændighederne trives hun godt hos sin plejefamilie og har især et godt forhold til plejemoderen Mrs. Ely. Da bliver hun revet ud af sin trygge tilværelse: hun får brev fra faderen om, at hans tuberkulose er blevet værre, og at han har brug for Anna Tubena til at passe sig. Annas storebroder kan ikke både klare det daglige arbejde og passe den syge mand. Anna Tubena, der nu er fjorten år, følger lydigt sin faders bud og rejser ud til ødemarken i Minnesota og flytter ind i den primitive bjælkehytte. Her bliver hun sygeplejerske for sin fader og husmoder for den lille familie, hun laver mad, vasker, holder huset, malker koen, og hugger brænde. Tilværelsen er hård, også på grund af en vedvarende angst for angreb fra ulve eller, endnu værre, fra omstrejfende indianere, som er kendt for at dræbe og 15

16 skalpere nybyggere. Med faderen bliver det stadig dårligere, og efter nogle måneder må de to søskende begrave ham i vildmarken. Anna vil tilbage til Chicago, der er ikke længere noget, der binder hende til det øde sted i Minnesota. Hun tager afsked med sin broder, som hun aldrig kommer til at se mere. Med hestevogn og jernbane kommer hun tilbage til sin plejefamilie i Chicago, en forældreløs femtenårig pige fra Norge. En dag overtaler en af Annas veninder hende til at gå med i søndagsskole. Læreren i denne søndagsskole er noget særligt, han taler ikke ned til eleverne, og han elsker at diskutere, fortæller veninden. "Du vil synes godt om at møde Mr. Spafford", siger hun. Anna går tøvende med. Trods sine kun femten år ser Anna allerede voksen ud. Hun er køn med klare blå øjne og et stort lyst hår, en smukt formet mund og hage og hvide lige tænder. Hendes øren taler man om: de er så kønne, at de bliver sammenlignet med strandskaller. Hun er munter og venlig og har let ved at vinde folks sympati, - men hun kan også være lidt drilagtig med sin veludviklede humoristiske sans. Søndagsskolelæreren hedder Horatio Gates Spafford. Han er 14 år ældre end Anna og stammer fra en velhavende familie, der kan føre sine rødder mange generationer tilbage til Yorkshire i England, til folk med titler og høje positioner inden for såvel kirke som stat. I Massachusetts i nærheden af Georgetown ligger Spofford Hill, hvor der står en granitsten til minde om en John Spofford, som sammen med sin hustru Elizabeth Scott i 1669 grundlagde "Spofford-klanen" i Amerika. Horatio Spafford er vokset op i trygge og velstående kår i staten New York, og han har frekventeret de bedste skoler. Efter at være blevet uddannet som jurist er han rejst mod vest og har slået sig ned i Chicago, hvor han straks er blevet en del af byens professionelle og politiske liv. Da han træffer Anna Lawson, er han 29 år. Han betages af hendes ligefremhed og af hendes begavede bidrag til diskussionerne. Han bruger sine kontakter i byen til at finde ud af, hvem hun er, men det er først det følgende år, da han frier til hende, at han bliver klar over 16

17 hendes alder; hun er alt for ung til at blive gift. Så bliver det besluttet, at hun skal på en skole for unge kvinder i Lake Forest, 40 kilometer uden for Chicago. Fra Lake Forest skriver Anna Lawson til Mrs. Ely: Jeg ville ønske, De kendte Mr. Spafford. Han er i sandhed en ædel mand. Jeg skylder ham meget, men ville dog ikke gifte mig med ham udelukkende af taknemmelighed. Jeg har ofte undret mig over, hvad han kan se i mig, for jeg er så simpel og uvidende, mens han er stærk og lærd. Jeg beder til Gud, at jeg må blive ham værdig. I Chicago er der mange velhavende familier med giftefærdige døtre, der med fordømmelse og ærgrelse ser på, at den lovende unge advokat agter at gifte sig med en pige, som ingen kender, og som tilmed er indvandrer. Men Horatio følger sit hjerte, og de to bliver gift i september Det er en alvorlig tid for Amerika, for Borgerkrigen er brudt ud, så parret vælger et stille og beskedent bryllup. Brudekjolen er af mørkeblåt taft og syet, så den også kan bruges efter brylluppet. Udadtil er de første år præget af krigen mellem Sydstaterne og Nordstaterne. Selvom Chicago ligger i krigens periferi, organiserer byens kristne organisationer store hjælpearbejder for krigens ofre, og i dette arbejde er Anna og Horatio Spafford aktive. Nord- og Sydstaternes modsatte syn på slaveriet er en af hovedårsagerne til krigen, og som nordstatsfolk støtter de "abolitionisterne", dvs. dem, der ønsker at ophæve slaveriet. I løbet af 1860erne forøges familien Spafford. Anna Spafford føder fire piger, Anna, Maggie, Elizabeth (Bessie) og endelig lille Tanetta, der bliver født i juli Horatio Spafford er en ambitiøs mand, der med flid og dygtighed udbygger sin advokatforretning, og årene går fredeligt og roligt på det familiære plan. Familien Spafford bor i en idyllisk villa i Lake View uden for Chicago. Lake View er på den tid et ret øde område. Horatio tager hver dag til stationen i en lille hestevogn, der bliver kørt af familiens altmuligmand Peter; herfra tager han med jernbanen ind til sit kontor i Chicago. 17

18 I 1871 beslutter Horatio Spafford at skære ned på sit arbejde som advokat for at få mere tid til livets åndelige sider, til filantropisk og kristen virksomhed. Han regner med, at han ved handel med jord og fast ejendom lettere kan opretholde familiens levestandard. Sammen med nogle venner, blandt andre vækkelsesprædikanten Dwight L. Moody, investerer han i jord lige uden for Chicago. De forventer, at jordpriserne vil stige, når den nødvendige udvidelse af byen kommer. Alle deres likvide midler bliver satset på dette projekt, de låner tilmed kapital til investeringerne. Horatio Spafford er på mange måder en tidstypisk amerikaner, en yankee. Han er den travle forretningsmand med vældig energi, stor foretagsomhed og med idealer fra Bibelen, forfatningen - og business. Han rejser ofte, spekulerer, foretager økonomiske transaktioner - og dog kan Horatio Spafford ikke uden videre rubriceres som en hårdtarbejdende dollardyrker. For han er trods alt bevidst om, at livet og tilværelsen ikke kun drejer sig om det materielle, han kan godt se skismaet mellem de store pengegevinster og det kristne budskab. Hans hu står mere og mere til det sidste. Sommeren 1871 er usædvanligt varm og tør, og det nordlige USA hjemsøges af den ene skovbrand efter den anden. I begyndelsen af oktober fører en stærk sydvestlig vind en præriebrand mod Chicago, og den 8. oktober bringer aviserne alarmerende overskrifter: Chicago i aske. Byens sydlige, nordlige og dele af de vestlige bydele er nedbrændt. Fra verandaen i villaen i Lake View kan Anna tydeligt se ilden. Hun har ansvaret for fire børn, tre tjenestepiger og altmuligmanden Peter. Horatio Spafford læser om katastrofen på en forretningsrejse i nabostaten Indiana og begiver sig straks tilbage til Chicago. Foreløbig er der dog ingen fare for Spaffords liv og ejendom. Men i byen er der kaos. Chicago forsøger at flygte fra sig selv: gaderne er fulde af alle mulige køretøjer med mennesker og deres ejendele, fornemme damer står vagt ved deres klaverer, folk 18

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *..

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. : Oktober 1988 137. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***.

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***. "»" is. i ', 1 4 % %,J * SICfW ^ - kj % ' É(Hmi * '^JBHM^i c# '% v MSN dansae. STJERNE Juni 1977 126. årgang Nummer 6 -y.^.flbhi Tfr^l* lp-- ÉÉ Ir *

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

Følg deres desperate kamp for livet time for time

Følg deres desperate kamp for livet time for time 4-siders tema fra & 100 TI ANI ÅR S IDEN tragedien, vi aldrig glemmer Turisten Lawrence Beesley Andenstyrmanden harles Lightoller Kendissen Madeleine Astor Emigranten Olaus Abelseth Følg deres desperate

Læs mere

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5 DmNdcwsAe STJERNE Maj 1982 1 31. Årgang Nummer 5 forandringer, STJERNE Organ Maj 1982 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N.

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Indhold. Noter... 187 En tak... 191

Indhold. Noter... 187 En tak... 191 Indhold Forord... 6 1. En adopteret søns bekendelser... 9 2. Passionsspillet... 17 3. Fra amen til aha... 23 4. Jagten på den vilde gås... 31 5. Da forskellighed var noget godt... 37 6. Det er måden man

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 DE! STJERNE Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 149. årlige konference Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 n'e'xdansåe. STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si ^ttsiky^ si Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu En dialog Med Moder Jords Bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu 1 En Dialog Med moder Jords bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu Forord af Hilda Karaleela Oderkerk Copyright Liza K Kuyucu, 2001 ISBN: 87-91045-02-9

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Den udødelige historie Elefantens år

Den udødelige historie Elefantens år Den udødelige historie Historien om den velsignede fødsel, nåede her til Pakistan for mere end 12 århundreder siden. Vore forfædre hørte den fra Muhamed ben Qasim og hans mænd. Det blev den smukkeste historie,

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige August 1987 136. årgang Nummer 8 August 1987 136. årgang Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere