BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM"

Transkript

1 BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM "They were cynically said to have come to Jerusalem to do good, and they stayed to do well." (Ronald Storrs, engelsk guvernør i Jerusalem , om Den amerikanske Koloni).

2 INDHOLD Kapitel1: Skibskatastrofen Kapitel 2: Anna og Horatio Spafford Kapitel 3: Den religiøse vækkelse i Amerika Kapitel 4: Udvandringen til Jerusalem Kapitel 5: Retssagen i Chicago Kapitel 6: Olof Henrik Larsson Kapitel 7: Vækkelse i Nås Kapitel 8: En skæbnesvanger alliance Kapitel 9: Nåsbøndernes udrejse til Jerusalem Kapitel 10: Selma Lagerlöfs roman Jerusalem Kapitel 11: De første år i Jerusalem Kapitel 12: Nye tider Kapitel 13: En hyrde uden hjord Kapitel 14: Kolonien under Første Verdenskrig Kapitel 15: Opbrud Kapitel 16: Epilog Litteraturliste

3 FORORD Det var et tilfældigt møde med Selma Lagerløfs roman Jerusalem og The American Colony Hotel i byen af samme navn, der gav ideen til denne bog. Når man træder ind i det århundredgamle hotel, kan man dårligt undgå at føle det berømte historiske sus fra alle sider. Det skete også for os. Og vores omtrent samtidige oplevelse af Selma Lagerlöfs roman fik os til at blive nysgerrige efter at kende skæbnerne hos de svenske og amerikanske emigranter, som levede, kæmpede, arbejdede og døde her. Fælles for dem var deres dybe religiøsitet, og alle havde de haft en omtumlet, undertiden grum, skæbne. Mens romanen koncentrerer sig om emigranternes tro og kærlighed, handler Den Amerikanske Kolonis historie i vidt omfang om gruppens overlevelse gennem et udstrakt godgørende arbejde. Ved endnu en tilfældighed blev vi opmærksom på, at historien var meget længere og havde langt flere aspekter. To bøger, skrevet af svenske emigranter, der var opvokset i kolonien, afslørede andre vinkler på historien, sider af Den amerikanske Kolonis liv, som havde været helt afgørende for dens udvikling, men som hidtil nærmest havde været fortiet. Nu voksede vores interesse, den ene kilde førte den næste med sig, og til sidst havde vi de fleste brikker til et dramatisk puslespil, som overgår fiktionen og fantasien i Selma Lagerlöfs roman - omend ikke dens skønhed. Ligesom Selma Lagerlöf begyndte vi i Jerusalem og endte i det lille sogn Nås i Dalarna, hvorfra de fleste svenske emigranter kom. Historien viste sig begge steder at være lyslevende. Der findes mange primære kilder til historien, men de fleste er præget af, at fortællerne har en personlig og direkte interesse i at fremstille historien, sådan at den passer til nogle bestemte idealer - undertiden i at dække over en løgn. Vi har derfor måttet bruge kilderne med stor varsomhed. Det gælder især primærkilden "Our Jerusalem" af Bertha Spafford Vester (1950, 2. udgave 1988), som først og fremmest er en hyldest til hendes mor, 3

4 bogens hovedperson Anna Spafford; her nævnes svenskerne stort set ikke. Men vi er også gået frem med forsigtighed ved brugen af Edith Larssons bog "Dalafolk i heligt land" (1957), og - omend i lidt mindre grad - med Lars Linds bog "Jerusalemfararna" (1981). Heldigvis har vi kunnet gøre udstrakt brug af mange samtidige rejseskildringer, breve og avisartikler, ligesom vi har haft adgang til eksisterende forskningsmateriale. Beretningen rummer dramatiske skæbner, glimt af vækkelsesbevægelserne i Chicago og Nås, og fortællinger om livet i Jerusalem. Dertil kommer Den amerikanske Kolonis tilværelse, som begyndte i askese, men som i stadig stigende grad blev præget af magtudøvelse og splid. Mange sider af det lange forløb mangler stadig at blive undersøgt og dokumenteret, og ofte har vi ud fra de spredte kilder måttet ræsonnere os frem til, hvad der kan være foregået. Bogen prætenderer derfor ikke at være noget videnskabeligt arbejde, men alene at give en tilstræbt nøgtern fremstilling af Den amerikanske Kolonis virksomhed i Jerusalem i årene mellem 1881 og Vi er beboerne i Nås taknemlige for deres store hjælpsomhed og interesse for at videregive oplysninger til os om udvandringen i Det gælder ikke mindst Ulf Närsjö, der var behjælpelig med at arrangere vort besøg i Nås. Endvidere retter vi en stor tak til slægtninge til udvandrerne, Gästgivar Bibi Andersson og hendes far, Gästgiver Anders Andersson, samt Ingemar Matsson- Nåsell, som har forsynet os med nyttige breve og artikler. Forfatteren, tidligere rektor Olof Fahlén, som i mange år har forsket i koloniens historie, ydes en varm tak for interessante oplysninger. Det samme gælder Åke Nåsander, Stockholm. En anden efterkommer til udvandrerne, Eric Dinsmore Matsson, Båstad, takkes varmt for god information. I Jerusalem er vi professor Ruth Kark, The Hebrew University, tak skyldig for værdifulde oplysninger, og det samme gælder de mange i og omkring The American Colony Hotel, som har været os behjælpelige. Bag i bogen findes en liste over de kilder, som der henvises til undervejs. De citerede tekstuddrag er oversat af os. 4

5 København, september Birgitte Rahbek Mogens Bähncke KAPITEL 1 SKIBSKATASTROFEN I november 1873 forlader den franske luksusliner S/S Ville du Havre New York med kurs mod Frankrig. Ville du Havre er tidens mest luksuriøse dampskib, og er, som det er almindeligt her i overgangen fra vind- til maskinkraft, også rigget til at føre sejl. Skibet er under kommando af en fransk kaptajn, M. Surmount, og har en besætning på 173 mand. Blandt passagererne på rejsen er en yngre kvinde, Anna Spafford, hustru til den velrenommerede Chicago-advokat Horatio Spafford. Foruden at drive advokatvirksomhed er han en af lederne af det evangeliske kirkesamfund i byen. Horatio Spafford er ikke med på rejsen, men det er planen, at han skal slutte sig til familien, så snart han har fået ordnet nogle forretninger. Anna Spafford er sammen med sine fire børn, Annie på 11, Maggie på 9, Bessie på 7 og Tanetta på 2 år. De skal til Frankrig på ferie. Anna Spafford rejser endvidere sammen med sin nabo og gode ven, Mrs. Goodwin og hendes tre børn; selskabet består desuden af Willie Culver, som er søn af nogle af familiens venner, samt af Spaffordfamiliens franske barnepige, Nicolet. Og om bord har Anna Spafford fået selskab af fire franske præster, der har været i USA for at deltage i en evangelisk konference. Horatio Spafford har omhyggeligt valgt de kahytter, som familien og vennerne skal bo i. Men lige før skibets afgang kontakter han purseren ombord og beder om til sin familie at få to andre kahytter, som ligger længere fremme i skibet. Han ved ikke, hvorfor han gør det; noget siger ham, at det er vigtigt. Ud for New Foundland bliver de fleste af passagererne søsyge på grund af den urolige sø, som rejses af nogle voldsomme kastevinde. 5

6 Men derefter viser Atlanterhavet sig fra sin fredeligste side, havet er så roligt, at man om bord på skibet dårligt mærker, at man befinder sig til søs. I den pompøse spisesal står blomsterne friske i vaserne, og ved et af bordene sidder den franske pastor Lorriaux og underviser Anna Spafford i fransk efter menukortet. Pastor Lorriaux er en bekendt af familien, hans søster har været barnepige for Spaffords små døtre. Et andet sted på skibet har en anden af de franske præster, Emil Cook, organiseret søndagsskole for de mange børn ombord. Efter eget valg synger de salmen "I want to be an angel". Efter middagen den 21. november lægger Anna Spafford og barnepigen Nicolet de fire børn i seng og slutter sig derefter til selskabet i salonen. Lidt ud på aftenen går Anna Spafford sammen med pastor Weiss op på dækket for at trække frisk luft og nyde den stjerneklare nat. Luften er klar og frisk, der er ingen måne. Anna Spafford nyder synet, også selvom der i nydelsen blander sig savnet af hendes mand; det er første gang, de skal være væk fra hinanden i så lang tid. Pastor Weiss og Anna Spafford byder hinanden godnat og går til køjs. Klokken er omkring to om natten, da Ville du Havre gennemrystes af to tordenagtige brag, efterfulgt af høje skrig. Motorerne standser, og skibet ligger stille. Gangene fyldes med opskræmte, halvt påklædte passagerer, der råber spørgsmål, som ingen besvarer. Anna Spafford og Nicolet skynder sig at tage deres morgenkåber på og giver i en fart børnene noget tøj på. Med lille Tanetta på armen når Anna Spafford som en af de første op på dækket. Få hundrede meter fra Ville du Havre aftegner forklaringen på bragene sig: et stort jernsejlskib, den britiske Lochearn. Som to sårede kæmpedyr ligger Ville du Havre og Lochearn i et hav, som er blevet oprørt ved sammenstødet. På dækket af Ville du Havre råber kaptajn Surmount ordrer til sin besætning og de opskræmte passagerer. På agterdækket kæmper 6

7 officerer og matroser for at få redningsbådene løs; det viser sig i de fleste tilfælde at være umuligt, for det smukke skib er lige blevet malet, og redningsbådene sidder som klæbet fast til skibet. Det samme gælder redningskransene - også de er malet fast til skibets ræling. Matroserne råber, at der ikke er fare på færde, og at alle skal forholde sig roligt, men passagererne løber sanseløse rundt på dækket i deres nødtørftige beklædning. Alle kæmper de for at komme ombord i de få redningsbåde, som det lykkes at få løs. Dækket er et inferno af forbandelser, råb og hysteriske skrig. Enkelte falder på knæ og beder. Anna Spafford står med Tanetta på armen. Den ældste datter, Annie, kan se, at hun er tung og lægger sin skulder under moderens albue som støtte. De to andre børn, Maggie og Bessie, presser sig ind til moderen. Nicolet og Willie Culver er der også, og pastor Lorriaux passer på den lille gruppe. Pastor Weiss løber ned i sin kahyt og kommer tilbage med overfrakke og sjaler til børnene. Mirakuløst er han sluppet uskadt fra sammenstødet, selvom hans kahyt befinder sig midtskibs, hvor Lochearn har vædret Ville du Havre. Her omkommer de første passagerer, og det er her, Anna Spafford og børnene oprindeligt skulle have boet, hvis ikke hendes mand i sidste øjeblik havde byttet deres kahytter. Naboen Mrs. Goodwin og hendes tre børn, som bor midtskibs, når aldrig op på dækket. Anna Spafford og hendes lille gruppe står ved siden af en af de redningsbåde, der er blevet frigjort, men angste passagerer trænger sig på og skubber den lille gruppe væk. I samme øjeblik gennemrystes skibet, og skrigene bliver stærkere, forvirringen vokser. Pastor Weiss mener, at der må være for mange mennesker i den ene side af skibet og råber, at de skal skynde sig over på den anden side. I samme øjeblik knækker stormasten, styrter ned og trækker mesanmasten med sig. Den frigjorte redningsbåd slynges over bord sammen med de passagerer, der har kæmpet for at få plads i den. Nu går det hurtigt. Ville du Havre krænger over til styrbord og synker. Anna ved, at afslutningen er nær, hun er ikke bange for 7

8 at dø og tænker, at det vil være en trøst for hendes mand, at hun dør sammen med børnene. Der er et øjebliks stilhed om bord, da dækket langsomt glider ned i havet. Lille Maggie holder pastor Weiss' hånd. Hun ser op på ham: "Bed!" siger hun. "Gud hjælpe os", svarer præsten. Der lyder endnu et brag, da forstavnen skilles fra resten af skibet og synker. Maggie, der indtil det øjeblik har været skræmt fra vid og sans, slipper pastor Weiss' hånd og går roligt hen til sin mor, der stadig har den lille Tanetta på armen. Annie hjælper hele tiden med at støtte hende, og den syvårige Bessie klamrer sig tavs og bleg til hendes knæ. Nicolet og to af de franske præster er der også. Maggie ser op på sin mor med sine mørke øjne: "Mor, Gud vil passe på os". Og Annie siger: "Du skal ikke være bange. Havet er hans, og han skabte det." Havet skyller nu ind over agterdækket, og som i en kløftning åbner det sig for at tage imod Ville du Havres knuste skrog. Den lille gruppe falder i havet samtidig - og sammen med alle de andre på det overfyldte dæk. I skibets indre, under dæk, er mange indespærret, ude af stand til at gøre noget for at redde sig. Alle glider de ned i det kilometerdybe hav i en malstrøm, et sug af vragdele og menneskekroppe. Der er gået 12 minutter, siden Ville du Havre blev ramt. Da Anna Spafford trækkes ned, bliver hendes lille pige flået ud af armene på hende. Hun griber ud efter hende og får fat i hendes kjole, men så bliver tøjet igen rykket ud af hendes hænder. Og da hun atter rækker ud, får hun fat i en mands fløjlsbukser. Så mister hun bevidstheden. Lyden af åretag vækker hende. Hun ligger i en båd, forslået fra isse til fod og syg af havvand, hendes lange hår er tungt af salt og hendes tykke morgenkåbe hænger i laser. Ingen behøver at fortælle hende, at hendes børn er væk. Hun har ligget i vandet i en time. Hun er gået under, og er kommet op igen, bevidstløs, og på et tidspunkt er en planke gledet ind under hende. Den redder hendes liv. 8

9 Sømænd fra Lochearn bjærger Anna Spafford, da de desperat gennemsøger området for overlevende. Kort efter finder de kaptajn Surmount, som er blevet skyllet over bord fra broen på sit synkende skib. Om bord i den lille redningsbåd befinder sig allerede præsterne Weiss, Lorriaux og Blanc, senere finder man den fjerde, pastor Cook. Men også Nicolet er blandt de forsvundne. Om bord på Lochearn erfarer Anna Spafford, at to af hendes piger, hvilke får hun aldrig at vide, var dukket op til overfladen tæt ved en mand, som de klyngede sig til. Han sagde til dem, at de skulle holde fast i hans frakke, for han var en god svømmer. Men først gav den mindste slip og forsvandt; og det andet barn sank, næsten som han var nået frem til en båd. Anna opgiver ikke håbet om at gense sine børn. Hver gang en båd med reddede passagerer kommer hen til skibssiden, stirrer hun ned i forventning om at se sine piger. Nu og da lyder der svage råb om hjælp fra havet, men efterhånden dør stemmerne bort. Ingen kan overleve i det kolde vand i ret lang tid. En spinkel, men gennemtrængende, stemme lyder. Det er en lille pige, der klamrer sig til et stykke træ. "Jeg vil ikke drukne", råber hun. Det lykkes at redde hende op i en båd. Hun er det eneste barn, der overlever Ville du Havres forlis. Ved firetiden om morgenen lyder der ikke flere råb fra havet. Kun de såredes klagen og de sørgendes gråd høres i den stjerneklare nat. Havet ruller roligt videre. Det har lige taget 226 liv og kun sparet 57. Pludselig forekommer det Anna Spafford, at hun hører en overjordisk stemme tale til sig. Den siger: "Du er blevet reddet med et formål. Du har en gerning at udføre". Og hun mindes sin tante, som engang har sagt til hende: "Det er nemt at være taknemmelig mod Gud, når man har så meget, men pas på du ikke bliver en godtvejrs-ven af Gud!" Lochearn er blevet stærkt beskadiget ved sammenstødet, og nu, hvor der er gået mere end 2 timer, har skibet taget meget vand 9

10 ind. Den trådløse telegraf var ikke opfundet i 1873, så der kan ikke udsendes nødsignal, man kan blot håbe på, at et andet skib vil komme forbi og få øje på det nødflag, som er hejst. Som ved som et mirakel kommer et mindre sejlskib, Trimountain, til ulykkesstedet efter nogle timer. I mellemtiden er vinden taget kraftigt til. Passagererne fra Lochearn bliver bragt i sikkerhed på Trimountain, men det er en vanskelig manøvre, som tager tid. Flere af passagererne er sårede, et par så alvorligt, at de ikke kan flyttes. Ved skæbnens gunst er Trimountain ikke fuldt lastet, så der er god plads til passagererne på mellemdækket, og da lasten består af dåsemad, kommer de ikke til at mangle mad. Rejsen kommer til at tage endnu 9 dage, selvom kaptajnen på Trimountain lægger kursen om og anløber Cardiff i Wales. Anna Spafford synes at være faldet til ro. Hun siger til pastor Weiss: "Gud gav mig fire små døtre. Nu er de blevet taget fra mig. En dag vil jeg forstå hvorfor." Endnu er Ville du Havres forlis ikke blevet kendt ude i verden, og i Chicago trøster Horatio Spafford sig med, at ingen nyheder er gode nyheder. Tre dage efter katastrofen skriver han til sin kone: I overmorgen er det Thanksgiving Day, jeg kan ikke sige, hvor meget jeg vil savne dig og vore kære børn. Men jeg vil ikke tænke for meget på det. Lad os i stedet prøve at få det bedste ud af adskillelsen. Jeg tror, at denne adskillelse har berørt mig dybere end noget andet i mit liv. Jeg føler mere og mere, at den altopslugende jagt efter det jordiske ikke er godt for ens åndelige liv... det er en lang rejse over havet. Men bryd dig ikke om det, min kære ven. Hvis Herren bevarer os, håber vi, at vi om få måneder alle er sammen igen med større forståelse end nogensinde for Hans nådes storhed. Når du skriver, så fortæl mig alt om børnene. Hvor er jeg Gud taknemmelig for dem! Må han gøre os til hengivne forældre, som kun har øje for Hans ære. Annie og Maggie og Bessie og Tanetta - det er en sød trøst blot at skrive deres navne. Må Gud bevare og støtte og styrke jer... 10

11 Da Anna Spafford kommer i land i Cardiff den 1. december 1873 sender hun sin mand i Chicago et kort telegram: "Reddet alene." Ikke mere. Fra Cardiff bliver de overlevende transporteret til London og taget hen til en forretning, der handler med sørgetøj. Da Anna Spafford står og ser på det dystre tøj - de sorte kjoler, hatte og slør - kan hun næsten høre sine piger sige: "Himlen er vidunderlig, det er et lykkeligt sted." Hun føler, at det vil være at svigte børnene ikke at holde fast i den overbevisning, at de ikke er gået tabt for hinanden for evigt, men blot er adskilt for en stund. Derfor nøjes hun med at købe en enkel sort og hvid dragt, der svarer til hendes sindsstemning, omend næppe til omgivelsernes forventninger om en sørgende mor. For Horatio Spafford er nyheden om skibskatastrofen og hustruens telegram kulminationen på en række tragedier i hans liv. Tidligere har han kun kendt til åndelig fred og jordisk sikkerhed. Nu synes den ene ulykke at føre den næste med sig. Den rige, respekterede advokat og kirkeleder blev ruineret, da størstedelen af Chicago brændte i oktober Dengang var han også borte fra familien. Han var på forretningsrejse i nabostaten Indiana, da hans ejendom med advokatkontoret brændte ned til grunden. Ved branden mistede han også sine øvrige investeringer i fast ejendom, og nu: sine fire døtre! Han har kun troen tilbage, og den holder han fortvivlet fast i. Men hvorfor har Gud tilføjet ham så megen smerte? Horatio forlader Chicago så hurtigt som muligt for at slutte sig til sin hustru, som i mellemtiden er rejst til Paris - det oprindelige rejsemål. Han får sin søster til at tage til deres hus uden for Chicago og pakke alle børnenes ting væk. Fra New York rejser han videre med skib til Europa. Med på denne rejse er naboen, Mr. Goodwin, hvis hustru og tre børn er omkommet ved Ville du Havres forlis. En dag fortæller skibets kaptajn dem, at de nu passerer det sted, hvor Ville du Havre gik ned. Horatio Spafford ser ned i det mørke hav og går derefter ned i sin kahyt og skriver salmen "It is well with my soul", Jeg har fred med min sjæl: 11

12 When peace like a river attendeth my way, When sorrows like sea-billows roll, Whatever my lot, Thou hast taught me to say; It is well, it is well with my soul. Tho' Satan should buffet, tho' trials should come, Let this blest assurance control, That Christ hath regarded my helpless estate, And hath shed His own blood for my soul! My sin - oh the bliss of this glorious thought! My sin - not in part but the whole, Is nailed to His cross and I bear it no more; Praise the Lord, praise the Lord, oh, my soul! Philip Bliss, en amerikansk komponist og salmedigter, som på det tidspunkt i henved ti år havde været en del af det religiøse miljø i Chicago, komponerer senere melodien til denne salme, der stadig synges i bl.a. USA og Sverige. Et par dage efter skriver Horatio Spafford til sin søster: Sidste torsdag passerede vi over det sted, hvor skibet gik ned, midt ude på havet, her er 3 mile dybt. Men jeg tænker ikke på vore kære dernede. De er i sikkerhed, omfavnet, de kære små lam, og det vil vi også snart være. I mellemtiden har vi gudskelov mulighed for at tjene og lovsynge Ham for Hans kærlighed og barmhjertighed til os og vore. Jeg vil prise ham, så længe jeg lever. Må vi hver især stige op, forlade alt, og følge Ham. Juleaften når Horatio Spafford frem til sin hustru Anna i Paris. Samme dag har hustruen skrevet til en ven i Chicago: 12

13 Min kære Mary, Jeg modtog dit brev her til morgen. Det var venligt af dig at huske mig i denne tid, der for mig er en sorgens tid - men for mine børn en glæde. Ja, Mary - alle er gået hjem - så tidligt. Hvor er jeg taknemmelig for, at deres små liv så tidligt blev viet til deres Herre. Nu har han kaldt dem til sig. Jeg troede også at jeg skulle gå, men mit arbejde er endnu ikke færdigt. Må den gode Gud give mig styrke til at udføre hans vilje. De kære børn var så tapre. De døde, mens de bad...de er ikke mistet, kun skilt fra os for en tid. Jeg vil gå til dem - senest om nogle få år. Kære lille Tanetta sang hele dagen før vi led skibbrud "Det søde farvel". Har jeg aldrig troet på religionen før, har jeg nu fået et stærkt bevis på den. Vi er blevet så støttet, så trøstet. Gud har sendt fred til vore hjerter. Han har besvaret vore bønner. Hans vilje ske. Jeg ville ikke ønske mine børn tilbage i denne onde verden... I begyndelsen af det nye år rejser ægteparret tilbage til deres hjem i Lake View uden for Chicago. Velmenende venner har ladet de sidste fotografier af de fire piger forstørre og anbragt dem på staffelier i dagligstuen. Og i et lille legehus oppe i et elmetræ finder de senere Maggies afskedshilsen: "Farvel, kære søde Lake View. Jeg skal aldrig se dig igen. Maggie Spafford." 13

14 KAPITEL 2 ANNA OG HORATIO SPAFFORD Anna Spafford er 31, da hun mister sine fire børn. Hendes voksne liv har udspillet sig i kredse af velstillede borgere i Chicago, der kombinerer religiøs overbevisning med en orientering mod business. Sin position kan hun takke sin mand Horatio for. For Anna Spafford, født Anna Tubena Larssen stammer fra en fattig norsk emigrantfamilie, som i 1845 var kommet til Chicago fra Stavanger. De var en familie blandt de næsten 2,5 millioner mennesker fra Sverige, Norge og Danmark, som udvandrede i løbet af 1800tallet. Især Sverige og Norge afgav relativt mange mennesker til udvandrerbølgen, som oftest fattige folk, hvis tilværelse var præget af nød, sygdom - og sult. De var nemme at friste med sød tale om det forjættede land Amerika, hvor markerne sagdes at være uendelige og bestå af fed muldjord - uden sten og klipper. Fra en lidt tøvende start i 1820erne tog udvandringen efterhånden fart og blev nærmest en feber i de sidste 20 år af århundredet. Der var en sand menneskestrøm bort fra Europa. Mere end 30 millioner mennesker flyttede til andre verdensdele, først og fremmest til Amerika. Anna Tubenas far, som er bonde og tømrer, beslutter at forsøge an anden og bedre tilværelse i Amerika sammen med sin hustru og tre mindreårige børn. Familien Larssen - der næsten med det samme ændrer stavningen af familienavnet til Lawson - slår sig ned i 14

15 Chicago, som på det tidspunkt er en lille by på omkring indbyggere. Men den er i eksplosionsagtig vækst og mangedobler sin størrelse i løbet af få år. På grund af sin beliggenhed er Chicago nemlig selvskrevet til at blive et trafikknudepunkt og en storby i takt med, at USA breder sig mod vest. Men i 1840erne er byen endnu ikke stort mere end en forvokset flække med et-etages træhuse, støvede eller æltede gader, - og med et usundt klima. Chicago ligger ved et enormt vandområde, den store Lake Michigan; og Illinoiskanalen, som har forbindelse med Mississippi, løber gennem byen. Det sumpede og lavtliggende område giver gode betingelser for malaria, som ofte slår ned blandt indvandrerne. Omkring 1850 rammes byen af en koleraepidemi, og familien Lawson må lægge to af deres kære i graven: moderen og en lillebror til Anna Tubena. Så bliver faderen angrebet af tuberkulose. Familien er på randen af opløsning, og faderen beslutter som en sidste desperat handling at rejse bort fra byen. Sammen med Annas større broder rejser han til Minnesota for at prøve lykken som nybygger og landmand. Anna Tubena, som er ti år, bliver ladt tilbage hos bekendte i Chicago. I de følgende år går Anna Tubena Lawson i skole i Chicago, hun er flittig og omhyggelig og desuden dygtig til musik, hun har en god sangstemme. Efter omstændighederne trives hun godt hos sin plejefamilie og har især et godt forhold til plejemoderen Mrs. Ely. Da bliver hun revet ud af sin trygge tilværelse: hun får brev fra faderen om, at hans tuberkulose er blevet værre, og at han har brug for Anna Tubena til at passe sig. Annas storebroder kan ikke både klare det daglige arbejde og passe den syge mand. Anna Tubena, der nu er fjorten år, følger lydigt sin faders bud og rejser ud til ødemarken i Minnesota og flytter ind i den primitive bjælkehytte. Her bliver hun sygeplejerske for sin fader og husmoder for den lille familie, hun laver mad, vasker, holder huset, malker koen, og hugger brænde. Tilværelsen er hård, også på grund af en vedvarende angst for angreb fra ulve eller, endnu værre, fra omstrejfende indianere, som er kendt for at dræbe og 15

16 skalpere nybyggere. Med faderen bliver det stadig dårligere, og efter nogle måneder må de to søskende begrave ham i vildmarken. Anna vil tilbage til Chicago, der er ikke længere noget, der binder hende til det øde sted i Minnesota. Hun tager afsked med sin broder, som hun aldrig kommer til at se mere. Med hestevogn og jernbane kommer hun tilbage til sin plejefamilie i Chicago, en forældreløs femtenårig pige fra Norge. En dag overtaler en af Annas veninder hende til at gå med i søndagsskole. Læreren i denne søndagsskole er noget særligt, han taler ikke ned til eleverne, og han elsker at diskutere, fortæller veninden. "Du vil synes godt om at møde Mr. Spafford", siger hun. Anna går tøvende med. Trods sine kun femten år ser Anna allerede voksen ud. Hun er køn med klare blå øjne og et stort lyst hår, en smukt formet mund og hage og hvide lige tænder. Hendes øren taler man om: de er så kønne, at de bliver sammenlignet med strandskaller. Hun er munter og venlig og har let ved at vinde folks sympati, - men hun kan også være lidt drilagtig med sin veludviklede humoristiske sans. Søndagsskolelæreren hedder Horatio Gates Spafford. Han er 14 år ældre end Anna og stammer fra en velhavende familie, der kan føre sine rødder mange generationer tilbage til Yorkshire i England, til folk med titler og høje positioner inden for såvel kirke som stat. I Massachusetts i nærheden af Georgetown ligger Spofford Hill, hvor der står en granitsten til minde om en John Spofford, som sammen med sin hustru Elizabeth Scott i 1669 grundlagde "Spofford-klanen" i Amerika. Horatio Spafford er vokset op i trygge og velstående kår i staten New York, og han har frekventeret de bedste skoler. Efter at være blevet uddannet som jurist er han rejst mod vest og har slået sig ned i Chicago, hvor han straks er blevet en del af byens professionelle og politiske liv. Da han træffer Anna Lawson, er han 29 år. Han betages af hendes ligefremhed og af hendes begavede bidrag til diskussionerne. Han bruger sine kontakter i byen til at finde ud af, hvem hun er, men det er først det følgende år, da han frier til hende, at han bliver klar over 16

17 hendes alder; hun er alt for ung til at blive gift. Så bliver det besluttet, at hun skal på en skole for unge kvinder i Lake Forest, 40 kilometer uden for Chicago. Fra Lake Forest skriver Anna Lawson til Mrs. Ely: Jeg ville ønske, De kendte Mr. Spafford. Han er i sandhed en ædel mand. Jeg skylder ham meget, men ville dog ikke gifte mig med ham udelukkende af taknemmelighed. Jeg har ofte undret mig over, hvad han kan se i mig, for jeg er så simpel og uvidende, mens han er stærk og lærd. Jeg beder til Gud, at jeg må blive ham værdig. I Chicago er der mange velhavende familier med giftefærdige døtre, der med fordømmelse og ærgrelse ser på, at den lovende unge advokat agter at gifte sig med en pige, som ingen kender, og som tilmed er indvandrer. Men Horatio følger sit hjerte, og de to bliver gift i september Det er en alvorlig tid for Amerika, for Borgerkrigen er brudt ud, så parret vælger et stille og beskedent bryllup. Brudekjolen er af mørkeblåt taft og syet, så den også kan bruges efter brylluppet. Udadtil er de første år præget af krigen mellem Sydstaterne og Nordstaterne. Selvom Chicago ligger i krigens periferi, organiserer byens kristne organisationer store hjælpearbejder for krigens ofre, og i dette arbejde er Anna og Horatio Spafford aktive. Nord- og Sydstaternes modsatte syn på slaveriet er en af hovedårsagerne til krigen, og som nordstatsfolk støtter de "abolitionisterne", dvs. dem, der ønsker at ophæve slaveriet. I løbet af 1860erne forøges familien Spafford. Anna Spafford føder fire piger, Anna, Maggie, Elizabeth (Bessie) og endelig lille Tanetta, der bliver født i juli Horatio Spafford er en ambitiøs mand, der med flid og dygtighed udbygger sin advokatforretning, og årene går fredeligt og roligt på det familiære plan. Familien Spafford bor i en idyllisk villa i Lake View uden for Chicago. Lake View er på den tid et ret øde område. Horatio tager hver dag til stationen i en lille hestevogn, der bliver kørt af familiens altmuligmand Peter; herfra tager han med jernbanen ind til sit kontor i Chicago. 17

18 I 1871 beslutter Horatio Spafford at skære ned på sit arbejde som advokat for at få mere tid til livets åndelige sider, til filantropisk og kristen virksomhed. Han regner med, at han ved handel med jord og fast ejendom lettere kan opretholde familiens levestandard. Sammen med nogle venner, blandt andre vækkelsesprædikanten Dwight L. Moody, investerer han i jord lige uden for Chicago. De forventer, at jordpriserne vil stige, når den nødvendige udvidelse af byen kommer. Alle deres likvide midler bliver satset på dette projekt, de låner tilmed kapital til investeringerne. Horatio Spafford er på mange måder en tidstypisk amerikaner, en yankee. Han er den travle forretningsmand med vældig energi, stor foretagsomhed og med idealer fra Bibelen, forfatningen - og business. Han rejser ofte, spekulerer, foretager økonomiske transaktioner - og dog kan Horatio Spafford ikke uden videre rubriceres som en hårdtarbejdende dollardyrker. For han er trods alt bevidst om, at livet og tilværelsen ikke kun drejer sig om det materielle, han kan godt se skismaet mellem de store pengegevinster og det kristne budskab. Hans hu står mere og mere til det sidste. Sommeren 1871 er usædvanligt varm og tør, og det nordlige USA hjemsøges af den ene skovbrand efter den anden. I begyndelsen af oktober fører en stærk sydvestlig vind en præriebrand mod Chicago, og den 8. oktober bringer aviserne alarmerende overskrifter: Chicago i aske. Byens sydlige, nordlige og dele af de vestlige bydele er nedbrændt. Fra verandaen i villaen i Lake View kan Anna tydeligt se ilden. Hun har ansvaret for fire børn, tre tjenestepiger og altmuligmanden Peter. Horatio Spafford læser om katastrofen på en forretningsrejse i nabostaten Indiana og begiver sig straks tilbage til Chicago. Foreløbig er der dog ingen fare for Spaffords liv og ejendom. Men i byen er der kaos. Chicago forsøger at flygte fra sig selv: gaderne er fulde af alle mulige køretøjer med mennesker og deres ejendele, fornemme damer står vagt ved deres klaverer, folk 18

19 styrter planløst omkring, jaget i alle retninger af flammerne og eksplosionerne. Værdifulde ejendele efterlades, og der opstår en del bjærgsom opfindsomhed, som da en bedemand hyrer en halv snes knægte, udstyrer dem med hver sin kiste og sender dem ud for at indsamle kostbare efterladenskaber. Et bizart syn midt i katastrofen, hvor kvinder og børn trampes ned af de flygtende masser, og handicappede ligger hjælpeløse på madrasser på fortovet. Midt på gaden knæler en kvinde med brændende skørt ned, mens hun klynger sig til sit krucifiks, da en løbsk lastbil rammer hende. En lille pige løber skrigende ud på gaden med sit lyse hår i flammer, og en drukkenbolt søger at slukke ilden med et glas spiritus, som øjeblikkeligt indhyller pigen i en skarp blå flamme. Mange mennesker mister livet, og hundredetusinder bliver hjemløse, bygninger brænder ned. Et par dage senere kører et sælsomt sodsværtet selskab ind i opkørslen til villaen i Lake View. Anna genkender sin gamle klassekammerat Mary Miller og hendes mand, deres to små børn og den gamle mor. De har i et par døgn kæmpet sig vej igennem røg og flammer, deres øjne brænder og svider, og hestenes ben er forbrændte. Mary Miller bærer på en kuffert, som hun ikke lader ude af syne. Den rummer familiens kostbarheder. Tror hun da. Det viser sig, at hun som så mange andre i skyndingen har grebet forkert. Hun har i flere dage båret rundt på en kuffert fuld af gamle sko. Anna sender Peter ud efter forsyninger og går selv i gang med at rense og forbinde gæsternes sår. Pludselig kommer naboen løbende og siger, at de må flygte, ilden er faretruende tæt på. I al hast får Anna stablet selskabet på benene igen, og da Peter er draget afsted med familiens hest, må de i stedet binde en vogn fast til familien Millers hestevogn. De trætte og sårede heste må trække dobbelt læs. Uden mål og med haster de bort sammen med den øvrige flygtningestrøm, alle mulige sære køretøjer er trukket af heste eller af mennesker. Hunde er blevet spændt for små vogne. Mødre klamrer sig til deres babier og børn til deres dukker. Der er en sær tavshed kun ildens buldren høres. 19

20 Under flugten fra katastrofen møder Anna Spafford en bekendt, som tilbyder dem at overnatte i sit hus i Jefferson. Huset er i forvejen fuldt af flygtninge. Næste morgen tager de tilbage til Lake View, hvor Peter hele natten har dænget vand på taget af villaen. Ilden standsede nogle få gader borte. Ved sin tilbagekomst finder Horatio Spafford derfor sin familie og sit hjem i god behold. Men hans advokatkontor inde i Chicago er brændt. Værre er det dog, at jordpriserne nu falder dramatisk i de områder, som han har opkøbt i udkanten af Chicago med henblik på byens ekspansion. Den jordspekulation, der skulle have skabt den økonomiske basis for et liv i fromhed og velgørenhed, bliver i stedet en økonomisk katastrofe. KAPITEL 3 DEN RELIGIØSE VÆKKELSE I AMERIKA I løbet af 1860erne og 70erne blev ægteparret Spafford mere og mere optaget af den vækkelsesbevægelse, der i disse år gik gennem landet. Den havde sit udspring i århundredets første halvdel under navnet "Den anden store vækkelse", hvilket hentyder til, at der havde eksisteret en tidligere bevægelse i 1700årene. Dén forsvandt imidlertid med kolonikrigene, Uafhængighedserklæringen og den ny nations opbygning, som i USA skabte en slags oplysningstid, som ikke levnede plads til religiøs forkyndelse. Den anden vækkelse var knyttet til koloniseringen af ødemarken mod vest. Det barske liv, hvor isolation, sygdom, hårdt arbejde og tidlige dødsfald var vilkårene blandt nybyggerne, medførte ofte nødvendigheden af en stærk tro. Der var derfor god klangbund for de vækkelsesprædikanter, der havde det som deres levebrød at rejse rundt og forkynde evangeliet. De lovede evig frelse til dem, der sluttede op og ville lytte til Jesus. Og de svor fortabelse til evig tid for dem, der ikke ville være med. Kirke og stat var, i modsætning til europæisk tradition, blevet adskilt i Amerika. Adskillelsen var blevet indført som en naturlig følge af den nye stats grundlæggende tanker om frihed. Religionsforfølgelse måtte aldrig forekomme, og det skulle være 20

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. januar 2017 Kirkedag: 4.s.e.H3K/A Tekst: Job 38,1-18+31-33; Rom 13,8-10; Matt 8,23-27 Salmer: SK: 36 * 18 * 150 * 52,1 * 33,1-3 LL: 36 * 18 * 696 *

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

EN HÅNDSRÆKNING. Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33

EN HÅNDSRÆKNING. Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33 Matt 14,22-33, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33 EN HÅNDSRÆKNING På dybt vand I salmen, som vi lige har sunget, sang vi: 'halleluja for hånden' (DDS 479,v5).

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere