BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM"

Transkript

1 BIRGITTE RAHBEK OG MOGENS BÄHNCKE TRO OG SKÆBNE I JERUSALEM "They were cynically said to have come to Jerusalem to do good, and they stayed to do well." (Ronald Storrs, engelsk guvernør i Jerusalem , om Den amerikanske Koloni).

2 INDHOLD Kapitel1: Skibskatastrofen Kapitel 2: Anna og Horatio Spafford Kapitel 3: Den religiøse vækkelse i Amerika Kapitel 4: Udvandringen til Jerusalem Kapitel 5: Retssagen i Chicago Kapitel 6: Olof Henrik Larsson Kapitel 7: Vækkelse i Nås Kapitel 8: En skæbnesvanger alliance Kapitel 9: Nåsbøndernes udrejse til Jerusalem Kapitel 10: Selma Lagerlöfs roman Jerusalem Kapitel 11: De første år i Jerusalem Kapitel 12: Nye tider Kapitel 13: En hyrde uden hjord Kapitel 14: Kolonien under Første Verdenskrig Kapitel 15: Opbrud Kapitel 16: Epilog Litteraturliste

3 FORORD Det var et tilfældigt møde med Selma Lagerløfs roman Jerusalem og The American Colony Hotel i byen af samme navn, der gav ideen til denne bog. Når man træder ind i det århundredgamle hotel, kan man dårligt undgå at føle det berømte historiske sus fra alle sider. Det skete også for os. Og vores omtrent samtidige oplevelse af Selma Lagerlöfs roman fik os til at blive nysgerrige efter at kende skæbnerne hos de svenske og amerikanske emigranter, som levede, kæmpede, arbejdede og døde her. Fælles for dem var deres dybe religiøsitet, og alle havde de haft en omtumlet, undertiden grum, skæbne. Mens romanen koncentrerer sig om emigranternes tro og kærlighed, handler Den Amerikanske Kolonis historie i vidt omfang om gruppens overlevelse gennem et udstrakt godgørende arbejde. Ved endnu en tilfældighed blev vi opmærksom på, at historien var meget længere og havde langt flere aspekter. To bøger, skrevet af svenske emigranter, der var opvokset i kolonien, afslørede andre vinkler på historien, sider af Den amerikanske Kolonis liv, som havde været helt afgørende for dens udvikling, men som hidtil nærmest havde været fortiet. Nu voksede vores interesse, den ene kilde førte den næste med sig, og til sidst havde vi de fleste brikker til et dramatisk puslespil, som overgår fiktionen og fantasien i Selma Lagerlöfs roman - omend ikke dens skønhed. Ligesom Selma Lagerlöf begyndte vi i Jerusalem og endte i det lille sogn Nås i Dalarna, hvorfra de fleste svenske emigranter kom. Historien viste sig begge steder at være lyslevende. Der findes mange primære kilder til historien, men de fleste er præget af, at fortællerne har en personlig og direkte interesse i at fremstille historien, sådan at den passer til nogle bestemte idealer - undertiden i at dække over en løgn. Vi har derfor måttet bruge kilderne med stor varsomhed. Det gælder især primærkilden "Our Jerusalem" af Bertha Spafford Vester (1950, 2. udgave 1988), som først og fremmest er en hyldest til hendes mor, 3

4 bogens hovedperson Anna Spafford; her nævnes svenskerne stort set ikke. Men vi er også gået frem med forsigtighed ved brugen af Edith Larssons bog "Dalafolk i heligt land" (1957), og - omend i lidt mindre grad - med Lars Linds bog "Jerusalemfararna" (1981). Heldigvis har vi kunnet gøre udstrakt brug af mange samtidige rejseskildringer, breve og avisartikler, ligesom vi har haft adgang til eksisterende forskningsmateriale. Beretningen rummer dramatiske skæbner, glimt af vækkelsesbevægelserne i Chicago og Nås, og fortællinger om livet i Jerusalem. Dertil kommer Den amerikanske Kolonis tilværelse, som begyndte i askese, men som i stadig stigende grad blev præget af magtudøvelse og splid. Mange sider af det lange forløb mangler stadig at blive undersøgt og dokumenteret, og ofte har vi ud fra de spredte kilder måttet ræsonnere os frem til, hvad der kan være foregået. Bogen prætenderer derfor ikke at være noget videnskabeligt arbejde, men alene at give en tilstræbt nøgtern fremstilling af Den amerikanske Kolonis virksomhed i Jerusalem i årene mellem 1881 og Vi er beboerne i Nås taknemlige for deres store hjælpsomhed og interesse for at videregive oplysninger til os om udvandringen i Det gælder ikke mindst Ulf Närsjö, der var behjælpelig med at arrangere vort besøg i Nås. Endvidere retter vi en stor tak til slægtninge til udvandrerne, Gästgivar Bibi Andersson og hendes far, Gästgiver Anders Andersson, samt Ingemar Matsson- Nåsell, som har forsynet os med nyttige breve og artikler. Forfatteren, tidligere rektor Olof Fahlén, som i mange år har forsket i koloniens historie, ydes en varm tak for interessante oplysninger. Det samme gælder Åke Nåsander, Stockholm. En anden efterkommer til udvandrerne, Eric Dinsmore Matsson, Båstad, takkes varmt for god information. I Jerusalem er vi professor Ruth Kark, The Hebrew University, tak skyldig for værdifulde oplysninger, og det samme gælder de mange i og omkring The American Colony Hotel, som har været os behjælpelige. Bag i bogen findes en liste over de kilder, som der henvises til undervejs. De citerede tekstuddrag er oversat af os. 4

5 København, september Birgitte Rahbek Mogens Bähncke KAPITEL 1 SKIBSKATASTROFEN I november 1873 forlader den franske luksusliner S/S Ville du Havre New York med kurs mod Frankrig. Ville du Havre er tidens mest luksuriøse dampskib, og er, som det er almindeligt her i overgangen fra vind- til maskinkraft, også rigget til at føre sejl. Skibet er under kommando af en fransk kaptajn, M. Surmount, og har en besætning på 173 mand. Blandt passagererne på rejsen er en yngre kvinde, Anna Spafford, hustru til den velrenommerede Chicago-advokat Horatio Spafford. Foruden at drive advokatvirksomhed er han en af lederne af det evangeliske kirkesamfund i byen. Horatio Spafford er ikke med på rejsen, men det er planen, at han skal slutte sig til familien, så snart han har fået ordnet nogle forretninger. Anna Spafford er sammen med sine fire børn, Annie på 11, Maggie på 9, Bessie på 7 og Tanetta på 2 år. De skal til Frankrig på ferie. Anna Spafford rejser endvidere sammen med sin nabo og gode ven, Mrs. Goodwin og hendes tre børn; selskabet består desuden af Willie Culver, som er søn af nogle af familiens venner, samt af Spaffordfamiliens franske barnepige, Nicolet. Og om bord har Anna Spafford fået selskab af fire franske præster, der har været i USA for at deltage i en evangelisk konference. Horatio Spafford har omhyggeligt valgt de kahytter, som familien og vennerne skal bo i. Men lige før skibets afgang kontakter han purseren ombord og beder om til sin familie at få to andre kahytter, som ligger længere fremme i skibet. Han ved ikke, hvorfor han gør det; noget siger ham, at det er vigtigt. Ud for New Foundland bliver de fleste af passagererne søsyge på grund af den urolige sø, som rejses af nogle voldsomme kastevinde. 5

6 Men derefter viser Atlanterhavet sig fra sin fredeligste side, havet er så roligt, at man om bord på skibet dårligt mærker, at man befinder sig til søs. I den pompøse spisesal står blomsterne friske i vaserne, og ved et af bordene sidder den franske pastor Lorriaux og underviser Anna Spafford i fransk efter menukortet. Pastor Lorriaux er en bekendt af familien, hans søster har været barnepige for Spaffords små døtre. Et andet sted på skibet har en anden af de franske præster, Emil Cook, organiseret søndagsskole for de mange børn ombord. Efter eget valg synger de salmen "I want to be an angel". Efter middagen den 21. november lægger Anna Spafford og barnepigen Nicolet de fire børn i seng og slutter sig derefter til selskabet i salonen. Lidt ud på aftenen går Anna Spafford sammen med pastor Weiss op på dækket for at trække frisk luft og nyde den stjerneklare nat. Luften er klar og frisk, der er ingen måne. Anna Spafford nyder synet, også selvom der i nydelsen blander sig savnet af hendes mand; det er første gang, de skal være væk fra hinanden i så lang tid. Pastor Weiss og Anna Spafford byder hinanden godnat og går til køjs. Klokken er omkring to om natten, da Ville du Havre gennemrystes af to tordenagtige brag, efterfulgt af høje skrig. Motorerne standser, og skibet ligger stille. Gangene fyldes med opskræmte, halvt påklædte passagerer, der råber spørgsmål, som ingen besvarer. Anna Spafford og Nicolet skynder sig at tage deres morgenkåber på og giver i en fart børnene noget tøj på. Med lille Tanetta på armen når Anna Spafford som en af de første op på dækket. Få hundrede meter fra Ville du Havre aftegner forklaringen på bragene sig: et stort jernsejlskib, den britiske Lochearn. Som to sårede kæmpedyr ligger Ville du Havre og Lochearn i et hav, som er blevet oprørt ved sammenstødet. På dækket af Ville du Havre råber kaptajn Surmount ordrer til sin besætning og de opskræmte passagerer. På agterdækket kæmper 6

7 officerer og matroser for at få redningsbådene løs; det viser sig i de fleste tilfælde at være umuligt, for det smukke skib er lige blevet malet, og redningsbådene sidder som klæbet fast til skibet. Det samme gælder redningskransene - også de er malet fast til skibets ræling. Matroserne råber, at der ikke er fare på færde, og at alle skal forholde sig roligt, men passagererne løber sanseløse rundt på dækket i deres nødtørftige beklædning. Alle kæmper de for at komme ombord i de få redningsbåde, som det lykkes at få løs. Dækket er et inferno af forbandelser, råb og hysteriske skrig. Enkelte falder på knæ og beder. Anna Spafford står med Tanetta på armen. Den ældste datter, Annie, kan se, at hun er tung og lægger sin skulder under moderens albue som støtte. De to andre børn, Maggie og Bessie, presser sig ind til moderen. Nicolet og Willie Culver er der også, og pastor Lorriaux passer på den lille gruppe. Pastor Weiss løber ned i sin kahyt og kommer tilbage med overfrakke og sjaler til børnene. Mirakuløst er han sluppet uskadt fra sammenstødet, selvom hans kahyt befinder sig midtskibs, hvor Lochearn har vædret Ville du Havre. Her omkommer de første passagerer, og det er her, Anna Spafford og børnene oprindeligt skulle have boet, hvis ikke hendes mand i sidste øjeblik havde byttet deres kahytter. Naboen Mrs. Goodwin og hendes tre børn, som bor midtskibs, når aldrig op på dækket. Anna Spafford og hendes lille gruppe står ved siden af en af de redningsbåde, der er blevet frigjort, men angste passagerer trænger sig på og skubber den lille gruppe væk. I samme øjeblik gennemrystes skibet, og skrigene bliver stærkere, forvirringen vokser. Pastor Weiss mener, at der må være for mange mennesker i den ene side af skibet og råber, at de skal skynde sig over på den anden side. I samme øjeblik knækker stormasten, styrter ned og trækker mesanmasten med sig. Den frigjorte redningsbåd slynges over bord sammen med de passagerer, der har kæmpet for at få plads i den. Nu går det hurtigt. Ville du Havre krænger over til styrbord og synker. Anna ved, at afslutningen er nær, hun er ikke bange for 7

8 at dø og tænker, at det vil være en trøst for hendes mand, at hun dør sammen med børnene. Der er et øjebliks stilhed om bord, da dækket langsomt glider ned i havet. Lille Maggie holder pastor Weiss' hånd. Hun ser op på ham: "Bed!" siger hun. "Gud hjælpe os", svarer præsten. Der lyder endnu et brag, da forstavnen skilles fra resten af skibet og synker. Maggie, der indtil det øjeblik har været skræmt fra vid og sans, slipper pastor Weiss' hånd og går roligt hen til sin mor, der stadig har den lille Tanetta på armen. Annie hjælper hele tiden med at støtte hende, og den syvårige Bessie klamrer sig tavs og bleg til hendes knæ. Nicolet og to af de franske præster er der også. Maggie ser op på sin mor med sine mørke øjne: "Mor, Gud vil passe på os". Og Annie siger: "Du skal ikke være bange. Havet er hans, og han skabte det." Havet skyller nu ind over agterdækket, og som i en kløftning åbner det sig for at tage imod Ville du Havres knuste skrog. Den lille gruppe falder i havet samtidig - og sammen med alle de andre på det overfyldte dæk. I skibets indre, under dæk, er mange indespærret, ude af stand til at gøre noget for at redde sig. Alle glider de ned i det kilometerdybe hav i en malstrøm, et sug af vragdele og menneskekroppe. Der er gået 12 minutter, siden Ville du Havre blev ramt. Da Anna Spafford trækkes ned, bliver hendes lille pige flået ud af armene på hende. Hun griber ud efter hende og får fat i hendes kjole, men så bliver tøjet igen rykket ud af hendes hænder. Og da hun atter rækker ud, får hun fat i en mands fløjlsbukser. Så mister hun bevidstheden. Lyden af åretag vækker hende. Hun ligger i en båd, forslået fra isse til fod og syg af havvand, hendes lange hår er tungt af salt og hendes tykke morgenkåbe hænger i laser. Ingen behøver at fortælle hende, at hendes børn er væk. Hun har ligget i vandet i en time. Hun er gået under, og er kommet op igen, bevidstløs, og på et tidspunkt er en planke gledet ind under hende. Den redder hendes liv. 8

9 Sømænd fra Lochearn bjærger Anna Spafford, da de desperat gennemsøger området for overlevende. Kort efter finder de kaptajn Surmount, som er blevet skyllet over bord fra broen på sit synkende skib. Om bord i den lille redningsbåd befinder sig allerede præsterne Weiss, Lorriaux og Blanc, senere finder man den fjerde, pastor Cook. Men også Nicolet er blandt de forsvundne. Om bord på Lochearn erfarer Anna Spafford, at to af hendes piger, hvilke får hun aldrig at vide, var dukket op til overfladen tæt ved en mand, som de klyngede sig til. Han sagde til dem, at de skulle holde fast i hans frakke, for han var en god svømmer. Men først gav den mindste slip og forsvandt; og det andet barn sank, næsten som han var nået frem til en båd. Anna opgiver ikke håbet om at gense sine børn. Hver gang en båd med reddede passagerer kommer hen til skibssiden, stirrer hun ned i forventning om at se sine piger. Nu og da lyder der svage råb om hjælp fra havet, men efterhånden dør stemmerne bort. Ingen kan overleve i det kolde vand i ret lang tid. En spinkel, men gennemtrængende, stemme lyder. Det er en lille pige, der klamrer sig til et stykke træ. "Jeg vil ikke drukne", råber hun. Det lykkes at redde hende op i en båd. Hun er det eneste barn, der overlever Ville du Havres forlis. Ved firetiden om morgenen lyder der ikke flere råb fra havet. Kun de såredes klagen og de sørgendes gråd høres i den stjerneklare nat. Havet ruller roligt videre. Det har lige taget 226 liv og kun sparet 57. Pludselig forekommer det Anna Spafford, at hun hører en overjordisk stemme tale til sig. Den siger: "Du er blevet reddet med et formål. Du har en gerning at udføre". Og hun mindes sin tante, som engang har sagt til hende: "Det er nemt at være taknemmelig mod Gud, når man har så meget, men pas på du ikke bliver en godtvejrs-ven af Gud!" Lochearn er blevet stærkt beskadiget ved sammenstødet, og nu, hvor der er gået mere end 2 timer, har skibet taget meget vand 9

10 ind. Den trådløse telegraf var ikke opfundet i 1873, så der kan ikke udsendes nødsignal, man kan blot håbe på, at et andet skib vil komme forbi og få øje på det nødflag, som er hejst. Som ved som et mirakel kommer et mindre sejlskib, Trimountain, til ulykkesstedet efter nogle timer. I mellemtiden er vinden taget kraftigt til. Passagererne fra Lochearn bliver bragt i sikkerhed på Trimountain, men det er en vanskelig manøvre, som tager tid. Flere af passagererne er sårede, et par så alvorligt, at de ikke kan flyttes. Ved skæbnens gunst er Trimountain ikke fuldt lastet, så der er god plads til passagererne på mellemdækket, og da lasten består af dåsemad, kommer de ikke til at mangle mad. Rejsen kommer til at tage endnu 9 dage, selvom kaptajnen på Trimountain lægger kursen om og anløber Cardiff i Wales. Anna Spafford synes at være faldet til ro. Hun siger til pastor Weiss: "Gud gav mig fire små døtre. Nu er de blevet taget fra mig. En dag vil jeg forstå hvorfor." Endnu er Ville du Havres forlis ikke blevet kendt ude i verden, og i Chicago trøster Horatio Spafford sig med, at ingen nyheder er gode nyheder. Tre dage efter katastrofen skriver han til sin kone: I overmorgen er det Thanksgiving Day, jeg kan ikke sige, hvor meget jeg vil savne dig og vore kære børn. Men jeg vil ikke tænke for meget på det. Lad os i stedet prøve at få det bedste ud af adskillelsen. Jeg tror, at denne adskillelse har berørt mig dybere end noget andet i mit liv. Jeg føler mere og mere, at den altopslugende jagt efter det jordiske ikke er godt for ens åndelige liv... det er en lang rejse over havet. Men bryd dig ikke om det, min kære ven. Hvis Herren bevarer os, håber vi, at vi om få måneder alle er sammen igen med større forståelse end nogensinde for Hans nådes storhed. Når du skriver, så fortæl mig alt om børnene. Hvor er jeg Gud taknemmelig for dem! Må han gøre os til hengivne forældre, som kun har øje for Hans ære. Annie og Maggie og Bessie og Tanetta - det er en sød trøst blot at skrive deres navne. Må Gud bevare og støtte og styrke jer... 10

11 Da Anna Spafford kommer i land i Cardiff den 1. december 1873 sender hun sin mand i Chicago et kort telegram: "Reddet alene." Ikke mere. Fra Cardiff bliver de overlevende transporteret til London og taget hen til en forretning, der handler med sørgetøj. Da Anna Spafford står og ser på det dystre tøj - de sorte kjoler, hatte og slør - kan hun næsten høre sine piger sige: "Himlen er vidunderlig, det er et lykkeligt sted." Hun føler, at det vil være at svigte børnene ikke at holde fast i den overbevisning, at de ikke er gået tabt for hinanden for evigt, men blot er adskilt for en stund. Derfor nøjes hun med at købe en enkel sort og hvid dragt, der svarer til hendes sindsstemning, omend næppe til omgivelsernes forventninger om en sørgende mor. For Horatio Spafford er nyheden om skibskatastrofen og hustruens telegram kulminationen på en række tragedier i hans liv. Tidligere har han kun kendt til åndelig fred og jordisk sikkerhed. Nu synes den ene ulykke at føre den næste med sig. Den rige, respekterede advokat og kirkeleder blev ruineret, da størstedelen af Chicago brændte i oktober Dengang var han også borte fra familien. Han var på forretningsrejse i nabostaten Indiana, da hans ejendom med advokatkontoret brændte ned til grunden. Ved branden mistede han også sine øvrige investeringer i fast ejendom, og nu: sine fire døtre! Han har kun troen tilbage, og den holder han fortvivlet fast i. Men hvorfor har Gud tilføjet ham så megen smerte? Horatio forlader Chicago så hurtigt som muligt for at slutte sig til sin hustru, som i mellemtiden er rejst til Paris - det oprindelige rejsemål. Han får sin søster til at tage til deres hus uden for Chicago og pakke alle børnenes ting væk. Fra New York rejser han videre med skib til Europa. Med på denne rejse er naboen, Mr. Goodwin, hvis hustru og tre børn er omkommet ved Ville du Havres forlis. En dag fortæller skibets kaptajn dem, at de nu passerer det sted, hvor Ville du Havre gik ned. Horatio Spafford ser ned i det mørke hav og går derefter ned i sin kahyt og skriver salmen "It is well with my soul", Jeg har fred med min sjæl: 11

12 When peace like a river attendeth my way, When sorrows like sea-billows roll, Whatever my lot, Thou hast taught me to say; It is well, it is well with my soul. Tho' Satan should buffet, tho' trials should come, Let this blest assurance control, That Christ hath regarded my helpless estate, And hath shed His own blood for my soul! My sin - oh the bliss of this glorious thought! My sin - not in part but the whole, Is nailed to His cross and I bear it no more; Praise the Lord, praise the Lord, oh, my soul! Philip Bliss, en amerikansk komponist og salmedigter, som på det tidspunkt i henved ti år havde været en del af det religiøse miljø i Chicago, komponerer senere melodien til denne salme, der stadig synges i bl.a. USA og Sverige. Et par dage efter skriver Horatio Spafford til sin søster: Sidste torsdag passerede vi over det sted, hvor skibet gik ned, midt ude på havet, her er 3 mile dybt. Men jeg tænker ikke på vore kære dernede. De er i sikkerhed, omfavnet, de kære små lam, og det vil vi også snart være. I mellemtiden har vi gudskelov mulighed for at tjene og lovsynge Ham for Hans kærlighed og barmhjertighed til os og vore. Jeg vil prise ham, så længe jeg lever. Må vi hver især stige op, forlade alt, og følge Ham. Juleaften når Horatio Spafford frem til sin hustru Anna i Paris. Samme dag har hustruen skrevet til en ven i Chicago: 12

13 Min kære Mary, Jeg modtog dit brev her til morgen. Det var venligt af dig at huske mig i denne tid, der for mig er en sorgens tid - men for mine børn en glæde. Ja, Mary - alle er gået hjem - så tidligt. Hvor er jeg taknemmelig for, at deres små liv så tidligt blev viet til deres Herre. Nu har han kaldt dem til sig. Jeg troede også at jeg skulle gå, men mit arbejde er endnu ikke færdigt. Må den gode Gud give mig styrke til at udføre hans vilje. De kære børn var så tapre. De døde, mens de bad...de er ikke mistet, kun skilt fra os for en tid. Jeg vil gå til dem - senest om nogle få år. Kære lille Tanetta sang hele dagen før vi led skibbrud "Det søde farvel". Har jeg aldrig troet på religionen før, har jeg nu fået et stærkt bevis på den. Vi er blevet så støttet, så trøstet. Gud har sendt fred til vore hjerter. Han har besvaret vore bønner. Hans vilje ske. Jeg ville ikke ønske mine børn tilbage i denne onde verden... I begyndelsen af det nye år rejser ægteparret tilbage til deres hjem i Lake View uden for Chicago. Velmenende venner har ladet de sidste fotografier af de fire piger forstørre og anbragt dem på staffelier i dagligstuen. Og i et lille legehus oppe i et elmetræ finder de senere Maggies afskedshilsen: "Farvel, kære søde Lake View. Jeg skal aldrig se dig igen. Maggie Spafford." 13

14 KAPITEL 2 ANNA OG HORATIO SPAFFORD Anna Spafford er 31, da hun mister sine fire børn. Hendes voksne liv har udspillet sig i kredse af velstillede borgere i Chicago, der kombinerer religiøs overbevisning med en orientering mod business. Sin position kan hun takke sin mand Horatio for. For Anna Spafford, født Anna Tubena Larssen stammer fra en fattig norsk emigrantfamilie, som i 1845 var kommet til Chicago fra Stavanger. De var en familie blandt de næsten 2,5 millioner mennesker fra Sverige, Norge og Danmark, som udvandrede i løbet af 1800tallet. Især Sverige og Norge afgav relativt mange mennesker til udvandrerbølgen, som oftest fattige folk, hvis tilværelse var præget af nød, sygdom - og sult. De var nemme at friste med sød tale om det forjættede land Amerika, hvor markerne sagdes at være uendelige og bestå af fed muldjord - uden sten og klipper. Fra en lidt tøvende start i 1820erne tog udvandringen efterhånden fart og blev nærmest en feber i de sidste 20 år af århundredet. Der var en sand menneskestrøm bort fra Europa. Mere end 30 millioner mennesker flyttede til andre verdensdele, først og fremmest til Amerika. Anna Tubenas far, som er bonde og tømrer, beslutter at forsøge an anden og bedre tilværelse i Amerika sammen med sin hustru og tre mindreårige børn. Familien Larssen - der næsten med det samme ændrer stavningen af familienavnet til Lawson - slår sig ned i 14

15 Chicago, som på det tidspunkt er en lille by på omkring indbyggere. Men den er i eksplosionsagtig vækst og mangedobler sin størrelse i løbet af få år. På grund af sin beliggenhed er Chicago nemlig selvskrevet til at blive et trafikknudepunkt og en storby i takt med, at USA breder sig mod vest. Men i 1840erne er byen endnu ikke stort mere end en forvokset flække med et-etages træhuse, støvede eller æltede gader, - og med et usundt klima. Chicago ligger ved et enormt vandområde, den store Lake Michigan; og Illinoiskanalen, som har forbindelse med Mississippi, løber gennem byen. Det sumpede og lavtliggende område giver gode betingelser for malaria, som ofte slår ned blandt indvandrerne. Omkring 1850 rammes byen af en koleraepidemi, og familien Lawson må lægge to af deres kære i graven: moderen og en lillebror til Anna Tubena. Så bliver faderen angrebet af tuberkulose. Familien er på randen af opløsning, og faderen beslutter som en sidste desperat handling at rejse bort fra byen. Sammen med Annas større broder rejser han til Minnesota for at prøve lykken som nybygger og landmand. Anna Tubena, som er ti år, bliver ladt tilbage hos bekendte i Chicago. I de følgende år går Anna Tubena Lawson i skole i Chicago, hun er flittig og omhyggelig og desuden dygtig til musik, hun har en god sangstemme. Efter omstændighederne trives hun godt hos sin plejefamilie og har især et godt forhold til plejemoderen Mrs. Ely. Da bliver hun revet ud af sin trygge tilværelse: hun får brev fra faderen om, at hans tuberkulose er blevet værre, og at han har brug for Anna Tubena til at passe sig. Annas storebroder kan ikke både klare det daglige arbejde og passe den syge mand. Anna Tubena, der nu er fjorten år, følger lydigt sin faders bud og rejser ud til ødemarken i Minnesota og flytter ind i den primitive bjælkehytte. Her bliver hun sygeplejerske for sin fader og husmoder for den lille familie, hun laver mad, vasker, holder huset, malker koen, og hugger brænde. Tilværelsen er hård, også på grund af en vedvarende angst for angreb fra ulve eller, endnu værre, fra omstrejfende indianere, som er kendt for at dræbe og 15

16 skalpere nybyggere. Med faderen bliver det stadig dårligere, og efter nogle måneder må de to søskende begrave ham i vildmarken. Anna vil tilbage til Chicago, der er ikke længere noget, der binder hende til det øde sted i Minnesota. Hun tager afsked med sin broder, som hun aldrig kommer til at se mere. Med hestevogn og jernbane kommer hun tilbage til sin plejefamilie i Chicago, en forældreløs femtenårig pige fra Norge. En dag overtaler en af Annas veninder hende til at gå med i søndagsskole. Læreren i denne søndagsskole er noget særligt, han taler ikke ned til eleverne, og han elsker at diskutere, fortæller veninden. "Du vil synes godt om at møde Mr. Spafford", siger hun. Anna går tøvende med. Trods sine kun femten år ser Anna allerede voksen ud. Hun er køn med klare blå øjne og et stort lyst hår, en smukt formet mund og hage og hvide lige tænder. Hendes øren taler man om: de er så kønne, at de bliver sammenlignet med strandskaller. Hun er munter og venlig og har let ved at vinde folks sympati, - men hun kan også være lidt drilagtig med sin veludviklede humoristiske sans. Søndagsskolelæreren hedder Horatio Gates Spafford. Han er 14 år ældre end Anna og stammer fra en velhavende familie, der kan føre sine rødder mange generationer tilbage til Yorkshire i England, til folk med titler og høje positioner inden for såvel kirke som stat. I Massachusetts i nærheden af Georgetown ligger Spofford Hill, hvor der står en granitsten til minde om en John Spofford, som sammen med sin hustru Elizabeth Scott i 1669 grundlagde "Spofford-klanen" i Amerika. Horatio Spafford er vokset op i trygge og velstående kår i staten New York, og han har frekventeret de bedste skoler. Efter at være blevet uddannet som jurist er han rejst mod vest og har slået sig ned i Chicago, hvor han straks er blevet en del af byens professionelle og politiske liv. Da han træffer Anna Lawson, er han 29 år. Han betages af hendes ligefremhed og af hendes begavede bidrag til diskussionerne. Han bruger sine kontakter i byen til at finde ud af, hvem hun er, men det er først det følgende år, da han frier til hende, at han bliver klar over 16

17 hendes alder; hun er alt for ung til at blive gift. Så bliver det besluttet, at hun skal på en skole for unge kvinder i Lake Forest, 40 kilometer uden for Chicago. Fra Lake Forest skriver Anna Lawson til Mrs. Ely: Jeg ville ønske, De kendte Mr. Spafford. Han er i sandhed en ædel mand. Jeg skylder ham meget, men ville dog ikke gifte mig med ham udelukkende af taknemmelighed. Jeg har ofte undret mig over, hvad han kan se i mig, for jeg er så simpel og uvidende, mens han er stærk og lærd. Jeg beder til Gud, at jeg må blive ham værdig. I Chicago er der mange velhavende familier med giftefærdige døtre, der med fordømmelse og ærgrelse ser på, at den lovende unge advokat agter at gifte sig med en pige, som ingen kender, og som tilmed er indvandrer. Men Horatio følger sit hjerte, og de to bliver gift i september Det er en alvorlig tid for Amerika, for Borgerkrigen er brudt ud, så parret vælger et stille og beskedent bryllup. Brudekjolen er af mørkeblåt taft og syet, så den også kan bruges efter brylluppet. Udadtil er de første år præget af krigen mellem Sydstaterne og Nordstaterne. Selvom Chicago ligger i krigens periferi, organiserer byens kristne organisationer store hjælpearbejder for krigens ofre, og i dette arbejde er Anna og Horatio Spafford aktive. Nord- og Sydstaternes modsatte syn på slaveriet er en af hovedårsagerne til krigen, og som nordstatsfolk støtter de "abolitionisterne", dvs. dem, der ønsker at ophæve slaveriet. I løbet af 1860erne forøges familien Spafford. Anna Spafford føder fire piger, Anna, Maggie, Elizabeth (Bessie) og endelig lille Tanetta, der bliver født i juli Horatio Spafford er en ambitiøs mand, der med flid og dygtighed udbygger sin advokatforretning, og årene går fredeligt og roligt på det familiære plan. Familien Spafford bor i en idyllisk villa i Lake View uden for Chicago. Lake View er på den tid et ret øde område. Horatio tager hver dag til stationen i en lille hestevogn, der bliver kørt af familiens altmuligmand Peter; herfra tager han med jernbanen ind til sit kontor i Chicago. 17

18 I 1871 beslutter Horatio Spafford at skære ned på sit arbejde som advokat for at få mere tid til livets åndelige sider, til filantropisk og kristen virksomhed. Han regner med, at han ved handel med jord og fast ejendom lettere kan opretholde familiens levestandard. Sammen med nogle venner, blandt andre vækkelsesprædikanten Dwight L. Moody, investerer han i jord lige uden for Chicago. De forventer, at jordpriserne vil stige, når den nødvendige udvidelse af byen kommer. Alle deres likvide midler bliver satset på dette projekt, de låner tilmed kapital til investeringerne. Horatio Spafford er på mange måder en tidstypisk amerikaner, en yankee. Han er den travle forretningsmand med vældig energi, stor foretagsomhed og med idealer fra Bibelen, forfatningen - og business. Han rejser ofte, spekulerer, foretager økonomiske transaktioner - og dog kan Horatio Spafford ikke uden videre rubriceres som en hårdtarbejdende dollardyrker. For han er trods alt bevidst om, at livet og tilværelsen ikke kun drejer sig om det materielle, han kan godt se skismaet mellem de store pengegevinster og det kristne budskab. Hans hu står mere og mere til det sidste. Sommeren 1871 er usædvanligt varm og tør, og det nordlige USA hjemsøges af den ene skovbrand efter den anden. I begyndelsen af oktober fører en stærk sydvestlig vind en præriebrand mod Chicago, og den 8. oktober bringer aviserne alarmerende overskrifter: Chicago i aske. Byens sydlige, nordlige og dele af de vestlige bydele er nedbrændt. Fra verandaen i villaen i Lake View kan Anna tydeligt se ilden. Hun har ansvaret for fire børn, tre tjenestepiger og altmuligmanden Peter. Horatio Spafford læser om katastrofen på en forretningsrejse i nabostaten Indiana og begiver sig straks tilbage til Chicago. Foreløbig er der dog ingen fare for Spaffords liv og ejendom. Men i byen er der kaos. Chicago forsøger at flygte fra sig selv: gaderne er fulde af alle mulige køretøjer med mennesker og deres ejendele, fornemme damer står vagt ved deres klaverer, folk 18

19 styrter planløst omkring, jaget i alle retninger af flammerne og eksplosionerne. Værdifulde ejendele efterlades, og der opstår en del bjærgsom opfindsomhed, som da en bedemand hyrer en halv snes knægte, udstyrer dem med hver sin kiste og sender dem ud for at indsamle kostbare efterladenskaber. Et bizart syn midt i katastrofen, hvor kvinder og børn trampes ned af de flygtende masser, og handicappede ligger hjælpeløse på madrasser på fortovet. Midt på gaden knæler en kvinde med brændende skørt ned, mens hun klynger sig til sit krucifiks, da en løbsk lastbil rammer hende. En lille pige løber skrigende ud på gaden med sit lyse hår i flammer, og en drukkenbolt søger at slukke ilden med et glas spiritus, som øjeblikkeligt indhyller pigen i en skarp blå flamme. Mange mennesker mister livet, og hundredetusinder bliver hjemløse, bygninger brænder ned. Et par dage senere kører et sælsomt sodsværtet selskab ind i opkørslen til villaen i Lake View. Anna genkender sin gamle klassekammerat Mary Miller og hendes mand, deres to små børn og den gamle mor. De har i et par døgn kæmpet sig vej igennem røg og flammer, deres øjne brænder og svider, og hestenes ben er forbrændte. Mary Miller bærer på en kuffert, som hun ikke lader ude af syne. Den rummer familiens kostbarheder. Tror hun da. Det viser sig, at hun som så mange andre i skyndingen har grebet forkert. Hun har i flere dage båret rundt på en kuffert fuld af gamle sko. Anna sender Peter ud efter forsyninger og går selv i gang med at rense og forbinde gæsternes sår. Pludselig kommer naboen løbende og siger, at de må flygte, ilden er faretruende tæt på. I al hast får Anna stablet selskabet på benene igen, og da Peter er draget afsted med familiens hest, må de i stedet binde en vogn fast til familien Millers hestevogn. De trætte og sårede heste må trække dobbelt læs. Uden mål og med haster de bort sammen med den øvrige flygtningestrøm, alle mulige sære køretøjer er trukket af heste eller af mennesker. Hunde er blevet spændt for små vogne. Mødre klamrer sig til deres babier og børn til deres dukker. Der er en sær tavshed kun ildens buldren høres. 19

20 Under flugten fra katastrofen møder Anna Spafford en bekendt, som tilbyder dem at overnatte i sit hus i Jefferson. Huset er i forvejen fuldt af flygtninge. Næste morgen tager de tilbage til Lake View, hvor Peter hele natten har dænget vand på taget af villaen. Ilden standsede nogle få gader borte. Ved sin tilbagekomst finder Horatio Spafford derfor sin familie og sit hjem i god behold. Men hans advokatkontor inde i Chicago er brændt. Værre er det dog, at jordpriserne nu falder dramatisk i de områder, som han har opkøbt i udkanten af Chicago med henblik på byens ekspansion. Den jordspekulation, der skulle have skabt den økonomiske basis for et liv i fromhed og velgørenhed, bliver i stedet en økonomisk katastrofe. KAPITEL 3 DEN RELIGIØSE VÆKKELSE I AMERIKA I løbet af 1860erne og 70erne blev ægteparret Spafford mere og mere optaget af den vækkelsesbevægelse, der i disse år gik gennem landet. Den havde sit udspring i århundredets første halvdel under navnet "Den anden store vækkelse", hvilket hentyder til, at der havde eksisteret en tidligere bevægelse i 1700årene. Dén forsvandt imidlertid med kolonikrigene, Uafhængighedserklæringen og den ny nations opbygning, som i USA skabte en slags oplysningstid, som ikke levnede plads til religiøs forkyndelse. Den anden vækkelse var knyttet til koloniseringen af ødemarken mod vest. Det barske liv, hvor isolation, sygdom, hårdt arbejde og tidlige dødsfald var vilkårene blandt nybyggerne, medførte ofte nødvendigheden af en stærk tro. Der var derfor god klangbund for de vækkelsesprædikanter, der havde det som deres levebrød at rejse rundt og forkynde evangeliet. De lovede evig frelse til dem, der sluttede op og ville lytte til Jesus. Og de svor fortabelse til evig tid for dem, der ikke ville være med. Kirke og stat var, i modsætning til europæisk tradition, blevet adskilt i Amerika. Adskillelsen var blevet indført som en naturlig følge af den nye stats grundlæggende tanker om frihed. Religionsforfølgelse måtte aldrig forekomme, og det skulle være 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere