Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO, R 1. Professor, dr.phil. KRISTOF GLAMANN, R 1 Kaptajn A. FISCHER HENRICHSEN Direktør CHRISTEN HOVGAARD Underdirektør, kaptajn S.C. NYGAARD Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Grosserer, direktør KNUD OLESEN*, R 1. Rigsantikvar, professor, dr.phil. OLAF OLSEN* Skibsreder CARL RENTZ-PETERSEN Direktør, cand.jur. TAGE G. SØRENSEN*, R 1. Viceadmiral S.S. THOSTRUP, SK. Komiteens sekretær ekspeditionssekretær i Industriministeriet, cand.jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE (pr. 1/ ) Museumsdirektør: HANS JEPPESEN Museumsinspektør: HANNE POULSEN Museumsforvalter: MORTEN KIRKETERP NIELSEN Skibsteknisk konsulent: MORTEN GØTHCHE Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Sekretær: JOHNNA HENDRIKSEN Bogholder: KAYA HANSEN Assistent, museumspædagog: HANNE BESSER Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og ERIK JENSEN Ekstrakustode: HANS HENNING JØRGENSEN Rengøringsassistenter: EDITH CHRISTENSEN og ELNA STAUGARD MORTENSEN 219

2 Skibsreder Mærsk McKinney Møller sætter maskintelegrafen fra isbryderen»storebjørn«på fuld kraft frem og tænder hermed for det elektriske lys i udstillinge. Ship- owner Mærsk McKinney Møller switches the engine-room telegraph ofthe icebreaker»storebjørn«(great Bear) over to full speed ahead and thereby turns on the electric light in the exhibition. 220

3 Handels- og Søfartsmusset på Kronborg Beretning for året 1984 Den helt afgørende begivenhed på Handels- og Søfartsmuseet i 1984 var genåbningen af udstillingen efter næsten et halvt år uden publikum. Da skibsreder Mærsk McKinney Møller den 16. april satte maskintelegrafen fra isbryderen»storebjørn«på fuld kraft frem, tændtes det elektriske lys og hermed markeredes afslutningen på en intens arbejdsperiode og begyndelsen til en fornyelse af museets permanente udstilling. Også på andre områder har året været præget af et usædvanligt højt aktivitetsniveau - ikke mindst takket være to velfungerende beskæftigelsesprojekter. Indsamling og registrering Som det fremgår af gavelisten side 225, har museet også i år haft glæde af sin store vennekreds, og museet skal hermed takke alle endnu en gang. Den mest omfattende gave var fra fru Hanne Borup, som skænkede en samling stik, tryk og tegninger, alle med Kronborg og Øresund som motiv. En anden værdifuld gave modtog museet fra skibstegneren Per Bøgh, som bl.a. fejrede sin 50-års dag ved at forære 25 stkr. af sine originaltegninger til museet. Museumsinspektør Hanne Poulsen har fortsat registreringen af danske skibsportrætmalere. Bevaring Bevaringsarbejdet kan omfatte såvel forebyggende som helbredende virksomhed. Årets indsats har især været rettet mod det første, idet det takket være velvilje fra kommandanten fra Kronborg Kaserne og et jobskabelsesprojekt ledet af bibliotekar Bert Blom har 221

4 været muligt at flytte museets ca stkr. bind store bibliotek fra de fugtige rum i Kronborgs stueetage til langt bedre egnede lokaler i kasernens hovedbygning. Museets andet jobskabelsesprojekt ledet af cand.phil. Kåre Lauring har sikret, at en betydelig del af den ældre fotosamling er blevet nyordnet og nu også opbevares under bedre forhold. En bevilling fra Otto Mønsteds Fond har desuden muliggjort indretningen af et mørkekammer. Begge beskæftigelsesprojekter har således bidraget til at skabe bedre bevaringsforhold, medens det endnu ikke har været muligt at fastansætte personale, som kan sikre, at materialet bliver mere tilgængeligt for en større offentlighed. For sin andel i Kunstmuseernes Fælleskonservering samt for bevilling fra Frederiksborg Amts Museumsråd har museet i 1984 fået konserveret 10 skibsportrætter. Formidling Årets første måneder var præget af en hektisk aktivitet med håndværkere på slottet, talrige byggemøder, nedtagning af hele den permanente udstilling, istandsættelse af de m udstillingsareal og en genopstilling af udstillingen, som i højere grad end hidtil tog hensyn til såvel æstetik som bevaring. En egentlig nyopstilling var der dog hverken økonomisk eller personalemæssig mulighed for. Alt blev dog nået til åbningsdagen den 16. april - ikke mindst på grund af tillidsfuldt samarbejde med håndværkere og arkitekt m.a.a. Kurt C lefl* fra W. Wohlerts tegnestue, og med en imponerende arbejdsindsats fra alle museets medarbejdere. I efteråret havde Handels- og Søfartsmuseet den ære at modtage»søfartens Pris«, som Danmarks Rederiforening uddelte for første gang i forbindelse med sit 100-års jubilæum. Den medfølgende check på kr blev straks anvendt til at opstille en helt ny afdeling i udstillingen, som med overskriften»med damp og diesel«i hovedtræk fortæller om dansk storskibsfarts udvikling i de sidste 222

5 100 år. Udstillingen åbnedes den 11. oktober af formanden for Danmarks Rederiforening, direktør Bjarne Fogh. De store begivenheder afspejledes også i besøgstallet, som trods 372 måneds lukning først på året blev på (1983: ). Der har desuden været arrangeret særskilt omvisning for DUI, Dansk Skibsførerforening, Nordiske Asiensforskere, og Hans Jeppesen har holdt foredrag i Rotary. Helsingør. Antallet af faglige forespørgsler samt foto- og tegningsbestillinger bliver ved at vokse og nåede i (1983: 291) skriftlige besvarelser. Det er naturligvis glædeligt, at stadig flere ønsker at anvende museets ekspertise og samlinger, men det må samtidig erkendes, at denne individuelle og gratis service målt i arbejdstid er yderst krævende for museets lille stab. For Bangsbomuseet har Hanne Poulsen skrevet hæftet»gallionsfigurer og andre skibsornamenter på Bangsbomuseet«. Sidst på året blev museet ved en bevilling fra Carlsberg Mindelegat i stand til at udskrive en plakatkonkurrence, der havde til formål at få forslag til en stamplakat, som i et mere nutidigt formsprog kunne supplere Sikker-Hansens i øvrigt fortræffelige plakat fra 1940'rne. Ved årsskiftet var fristen for aflevering af forslag endnu ikke udløbet. Organisation og samarbejde Hanne Poulsen er fortsat i sit tillidshverv sorn formand for Museumsrådet for Frederiksborg amt, medens Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets komité, Vikingeskibshallens bestyrelse, Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier, repræsentantskabet for Arktisk Institut, Marinarkæologisk Referencegruppe (Mare) og Kontaktudvalget for dansk maritiim historie- og samfundsforskning. Den årlige studietur for hele museets personale gik den 23. oktober til Dragør Museum og til Malmø Sjofartsmuseum. 223

6 Desuden gennemgik halvdelen af personalet i efteråret et kursus i introduktion til EDB. De øvrige ansatte vil følge samme kursus i foråret Museets personale har i øvrigt deltaget i følgende møder og kurser: Dansk maritim historisk konference på Fanø 25-27/5: Søren Thirslund, Morten Gothche, Hanne Poulsen og Hans Jeppesen. International Council of Maritime Museums (ICMM) i Hamburg 1-7/9: Hans Jeppesen. Desuden var Handels- og Søfartsmuseet vært ved et første møde for danske maritimt interesserede museer i den såkaldte søfartspulje den 22/10. Personale I tiden 15/8-30/9 havde Hanne Poulsen orlov for at færdiggøre manuskriptet til sin bog om danske skibsportrætmalere, og mag.art. Poul H. Moustgaard fungerede derfor i samme periode som museumsinspektør. I hele året har museet haft følgende ansat på jobskabelsesprojekter: Kåre Lauring, Jan Sedstrøm, Helle Nielsen, Bert Blom, Jan Petersen, Ole Hougaard. Fra 1/8 har Ole Bent Nielsen desuden været ansat i jobtilbud. I efteråret blev museet desværre nødt til at afskedige museumsforvalter Edwin Tekte. Hans Jeppesen 224

7 GAVELISTE FORÅRET 1984 (supplement til de i årsberetningen omtalte gaver) Genstande, malerier og arkivalier Christian Albertsen, Valby: 2 eksotiske fartøjsmodeller, der har tilhørt giverens morfar, kaptajn Valdemar Petersen; regnskabschef Palle Andersen, København: Æggebæger fra D/S Thingvalla; fhv. søfyrbøder Svend Børge Borg, København: Kulskovl samt arkivalier; Hanne Borup, Birkerød: 73 tegninger, litografier, stik fra Kronborg, Sundet, Helsingør og omegn; BP-Oliekompagniel, København: Vareprøver af BP Olie-produkter; B. & W./Man Diesel A/S, København: Brochure: B. & W. Marine Diesel Enginees; skibstegner Per Bøgh, København: 25 skibsillustrationer; Aage Christensen, Frederikshavn: Nagleesse, nagleplade og nagler; Jess Christiansen, Espergærde: Halvmodel af søsterskibene S/S»Arensburg og S/S»Marxburg«; Danmarks Skibsplatte, Søborg: Platte nr. 14, 1984: S/S Frederik VIII; Dansk Investeringsfond af 1. juli 1976, København: Tegningsskema til Multipurpose tankskib fra B. & W., tegningsskema til produkttankskib fra Lindø, samt ansøgningsskema til investering i boreplatform»difko går off-shore«; Birgit Gents, Espergærde: Dagbogsblade ført af giverens mand vedr. MS 1»Sorte Sara«s flugt til Sverige i 1943; ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn: Plankebugtskabelon med forklaring og lystryk af jolletegning fra Buhls værft, fotoalbum samt byggeskemaer fra skibsbygmester Rasmus Møller, Fåborg, samt redskaber brugtved udarbejdelsen af konstruktionstegninger; Hans V. Hansen, Espergærde: En samling konstruktionstegninger; John Hansen, Aisgårde: Konstruktionstegninger fra Helsingør Værft; Henning W.Jensen, København: 2 flaskeskibsmodeller; Jens Peter Jensen, Sejerø: Skillingsvise: Den unge Sømands Mishandling og Død; toldassistent Niels Jørgen Jensen, Greve Strand: 2 certifikater lydende på giverens far Erik Jensen, der under 1. verdenskrig blev torpederet 2 gange; Harald Juul, Søborg: Tømrerværktøj; Jørgen Jørgensen, Allerød: Trækasse med saltkar og peberbøsse fra rederiet Thingvalla; ingeniør Bror Kruuse, Fåborg: Arkivalier omhandlende cand.pharm. Chr. Kruuse og hans deltagelse i Danmarks-ekspeditionen; Alice Larsen, Fredensborg: Brevsamling; Bodil Larsen, Brøndby Strand: 11 kassettebånd med interviews optaget af Niels Larsen (f); Rederiet J. Lauritzen A/S, København: Førstedagskuvert - Dansk fiskeri og søfart; Bodil Liventhal, Holte: Arkivalier vedr. Walter Larsen; Anja Lollesgaard, Farum: 1 stk. brochure, genoptrykt tegning af H/S»Waldstætter«, dat. 1. oktober 1896; grafisk formgiver Jens Lorentzen, Humlebæk: Flaske til Riga Black Balsam, (russisk fabrikat); kaptajn Kaj Lund, Rungsted: Fotoalbum fra skoleskibet»københavn«; Nautical Art Press, Humlebæk: 2 førstedagskuverter - Vitus Bering ; pens.navigatør og radiotelegrafist Johs. Horn Nielsen: 1 stk. 225

8 brevpapir fra Ø.K.'s M/S»Amerika«;J.P. Nielsen Shipping ApS., Gentofte: Forskelligt arkivalsk materiale; ingeniør K.V. Nielsen, Helsingør: Sømandssouvenirs: underkæbe af tandhval, piberør af vingeknogle af albatros; Odense Stålskibsværft: 2 tegninger til»anglo Mærsk«; Inger Lise Olsen, Hellerup: Arkivalier og fotoalbum der har tilhørt giverens morbror Erik Rothe Andersen, født 1909 og forsvundet med skoleskibet»københavn«1928; Ellen von Pistolekors ( ), Baden Baden: Skibsportræt af S/S»Vera«; Carl Howitz Rasmussen, Lyngby: En del arkivalier, fotos m.m. fra hans bedstefar Joachim Conrad Johannes Rasmussen; Rederiet»Norden«, København: Skibsservante; overlæge Mogens Rønkjær, Randers: Oliemaleri, forestillende engelsk damper»navarre«ved kaj i Havnegade. Billedet viser et fantastisk folkeliv på havnepladsen; Rederiet Ove Skou, København: 2 skibsmodeller i montre: M/S»Helle Skou«og M/S»Dagny Skou«; Søren Wissum, Rungsted: Brevveksling mellem kaptajn Jes Hagedorn ( ) og hans hustru. Fotogaver Hanne Borup, Birkerød; BP-Olie Kompagniet A/S, København; Erik Christensen, Hobro; dr. phil. Henning Henningsen, Helsingør; antikvitetshandler Flemming Horsten, København; P. Høybye, Sæby; Jens Peter Jensen, Sejerø; Niels J.Jensen, Greve Strand; overfiskeriassistent A. Steffen Nielsen, Glyngøre; H. Rathmann, Valby; Svendborg og Omegns Museum; major C. Wright, London; Ålands Sjofartsmuseum, Mariehamn. Boggaver Gunnar Anderson, Newark; Bangsbomuseet, Frederikshavn; Svend Borg, København; Bornholms Museum, Rønne; Danmarks Rederiforening, København; Danmarks tekniske Museum, Helsingør; Holdingsaktieselskabet Dannebrog, Rungsted; Erhvervsarkivet, Aarhus; Fritzjoachim Falk, Fohr; FinlandsMuseiforbund, Helsingfors; Fredningsstyrelsen, København; arkitekt S. Fritz, Åbyhøj; Grenaa-Hundested Linien, Grenaa; Rudolf Giinther, Baden-Baden; Goteborg historiska Museum; Hans V. Hansen, Espergærde; forbundsformand Preben Møller-Hansen, København; Helsingør Amatør Sejlklub, Helsingør; dr.phil. Henning Henningsen, Helsingør; Svend'Jans, Dragør; Uno BarnerJensen, København; C.de Jong, Pretoria; Kattegat-Skagerrak-projektet, Aalborg; Poul Erik Knudsen, Rødby; Konservatorskolen, København; Langelands Museum, Rudkøbing; Rederiet J. Lauritzen, København; B.B. Malmsten, Viken; mag.art. Poul H. Moustgaard, Svendborg; Ingv. Mølbjerg, Brovst; National Maritime Museum, Haifa; J.P. Nielsen Shipping ApS., Gentofte; finmekaniker Ole Bent Nielsen, Ålsgårde; ingeniør Bjørn Rasmussen, Hellerup, Søe-Lieutenant- Selskabet, København; direktør Tage Sørensen, Esbjerg; skibsinspektør Søren Thorsøe, Allerød; Westholsteinische Verlagsanstalt, Heide; Vikingeskibshallen, Roskilde; Willemoesgaardens Mindestuer, Assens; museumsinspektør Chr. Waagepetersen, Espergærde; Aarhus Havnevæsen, Aarhus. 226

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1984 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud Tilskud fra Museumsrådet for Frederiksborg Amt Tilskud frahelsingør Kommune Private bidrag ifølge specifikation Renter Arbejdsmarkedsnævnet Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbøger, postkort m.v Salg af fotos og tegninger Kr Udgifter Gager Pensioner Kapacitetsomkostninger Oplysningsvirksomhed: Alm. oplysning Undervisning Udstillinger Diverse Indsamling: Samlingens forøgelse Undersøgelser Bevaring Bibliotek Uddannelse Afskrivninger: Inventar (rest) Udgifter og afskrivninger ialt Overskud overført til kapitalkonto Kr

10 STATUS PR. 31. DECEMBER 1984 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning Postgiro Den Danske Bank Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, bøger m.v Mellemregning med A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond 0 Inventar: Saldo pr. 1. januar Afskrivning ifølge driftsregnskab Lysanlæg: Anskaffelsessum Afskrivning for Samlingen: Saldo pr. 1. januar Modtagne genstande m.v Nedskrivning _ Kr Passiver Diverse kreditorer: A-skat Omkostninger og feriepenge Merværdiafgift 779 Forudrnodtaget statstilskud Særopgaver: Otto Mønsteds Fond Kapitalkonto for museet: Saldo pr. 1. januar Gave fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål Modtagne genstande m.v Overskud ifølge driftsregnskab Samlingens værdi nedskrevet med ( ) Afskrivning lysanlæg ( ) Kr

11 Specifikation af private bidrag 1984 BP Olie-Kompagniet A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Dannebrog Rederi A/S Den Danske Bank J.L.-Fondet Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark Dampskibsselskabet Hafnia's Fond A/S Kjøbenhavns Handelsbank J.C. Hempels Legatfond A/S Kryolitselskabet Øresund Magasin du Nord's Fond Nordtramp I/S Privatbanken i København A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 200 Gerda og Victor B. Strands Fond Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise Dampskibsselskabet Torm 500 Wm. Vetts Fond Det Østasiatiske Kompagni A/S._ Kr De efter 1. januar 1985 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 6. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 229

12 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1984 Indtægter Renter af obligationer 0 Renter af bankindestående Overskud overført til kapitalkonto Kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1984 Aktiver Likvide midler: Den Danske Bank Kr Passiver Kapitalkonto: Saldo 1. januar Overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 6. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 230

13 ARKITEKT J. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1984 Indtægter: Provision ved salg af bogen Sejlskibe Indvundne renter Fortjeneste ved salg af bøger og plakater ^_^ Kr Udgifter: Leje fotokopimaskine Gebyrer Revisor Overskud overført til kapitalkonto Kr STATUS DEN 31. DECEMBER 1984 Aktiver: Likvide midler: Den Danske Bank Obligationer (kostpriser): kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 64.s kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 63.s (kursværdi andrager 31/ : kr.) kr. 10% Statslån Pantebreve (værdi = arvekurs): kr. 16% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby kr. 9% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby Udlæg vedrørende projektering belysnmgsanlæg i museets lokaler... 0 Beholdning af bøger Kr Passiver Skyldig merværdiafgift 87 Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Saldo 1.januar Kursregulering pantebreve Kursfortjeneste udtrukne obligationer 700 Overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 6. februar 1985 EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 231

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS PUBLIKATIONER M.M. Af serien Søhistoriske Skrifter kan fås: VI. VII. VIII. IX-XI. XII. Jørgen H.P. Barfod: DANMARK-NORGES HAN DELSFLÅDE (1967). Priskr. 34,50. Christian Nielsen: DANSKE BÅDTYPER (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 165,00. Niels Truslew: SKIBE I SØEN 1805 (1979). Pris kr. 187,70. SEJLSKIBE, opmålt, tegnet og fotograferet af Jens Friis-Pedersen,!: Danskbyggede træskibe (1980); II: De sidste i Grønlandsfarten (1981); 111: Nordiske fartøjer (1982). Pris pr.bind kr. 295,00. Henning Henningsen: SØMANDEN OG KVINDEN. Et kapitel af sømandslivet i sejlskibstiden (1981). Priskr. 134,00. XIII-XIV. Knud Klem: SKIBSBYGGERIET I DANMARK OG HERTUGDØMMERNE ÅRENE. (1985). Pris pr.bind kr. 335,00. Forhandles i boghandelen. XV. Hanne Poulsen: DANSKE SKIBSPORTRÆT- MALERE. (1985). Pris kr. 345,00. Forhandles i boghandelen. SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 50,00. Museets smukke, efterhånden klassiske PLAKAT, tegnet 1948 af Sikker Hansen og litograferet i 11 farver. - kr. 10,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inklusive den nugældende moms. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. (Tlf ). 232

15 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BESTYRELSE (pr. 1/9 1984) Museumsdirektør, dr.phil. HENNING HENNINGSEN, R 1, formand. Direktør, civilingeniør JENS M. BARFOED, R. Direktør, skibsreder NIELS HAHN-PETERSEN. Marinebibliotekar, kommandørkaptajn ARNE HOLM, R 1. Arkitekt m.a.a. MIKAEL SINDING. Borgmester OVE THELIN. Museumsdirektør, cand.mag. HANS JEPPESEN, kasserer og sekretær. ÆRESMEDLEM: Museumsdirektør, cand.mag. KNUD KLEM Personale: Assistent Hanne Besser 233

16 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Beretning for Selskabets årlige generalforsamling fandt sted den 28. august 1985 i Erik af Pommerns Kammer. Formanden, museumsdirektør Henning Henningsen, bød velkommen. Til dirigent valgtes stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard, hvorefter formanden aflagde følgende beretning: På Venneselskabets vegne er det mig en stor glæde at byde Dem alle velkommen til vor årlige generalforsamling. En særlig velkomst retter jeg til aftenens foredragsholder, dr.phil. Anders Monrad Møller, som vil berette om arkitekt Jens Friis-Pedersens livslange arbejde med de gamle sejlskibe, der resulterede i de tre statelige bind»sejlskibe«, som foredragsholderen skrev og tilrettelagde i samarbejde med Jens Lorentzen, og som blev udgivet på Høst & Søns forlag i Handels- og Søfartsmuseets serie Søhistoriske skrifter. Atter kan vi mødes i Erik af Pommerns Kammer, som vi kalder salen. Den benævnes i inventarier Camera regis, kongens kammer. Kronborg fejrer, som alle ved, sit 400-års jubilæum i år, men vi ved også, at dets forgænger, middelalderborgen Krogen eller Ørekrog, står indkapslet i Kronborgs mure. Det synes, som om Krogen må være bygget af Valdemar Atterdag ved midten af 1300-årene, således at rummet her måske hellere burde kaldes Valdemar Atterdags kammer. Men dette kan ikke dokumenteres, og det har forøvrigt heller ikke noget med Venneselskabet at gøre. Jeg skal herved bringe en kort oversigt over vort selskabs forhold i tiden fra 1. april 1984 til 31. marts 1985 og kan da meddele, at det pr. 15. august i år har 1458 medlemmer. Deraf er de 95 livsvarige. Om vore serier»maritim Kunst«kan jeg berette, at vi som omtalt sidste år har måttet afslutte vorfliseserie med skibsgengivelser ef- 234

17 ter middelalderlige kalkmalerier. Den fjerde og altså sidste flise kom i 1984 og gengav Harald Hårderådes skib (fra Skamstrup kirke). Somjeg fremførte, har denne serie afen eller anden grund ikke slået an og er kun blevet solgt i et lille antal, selv om den kvalitetsmæssigt er fint arbejde fra Den kongelige Porcelainsfabrik. Der er forøvrigt stadig eksemplarer at købe af alle fire flisemotiver. Bedre er det gået med vore skibspokaler, om end langtfra så godt, som vi havde håbet. Kinafarerpokalen 1981 (fregat»norge«1798) er udsolgt. Af Ostindiefarerpokalen 1982 (fregat»oldenborg«1672) er der endnu eksemplarer tilbage. Vestindiefarerpokalen 1983 (hukkertfregat»friderica«1780) er også udsolgt, mens Guineafarerpokalen 1984 (slavefarer»fredensborg«1788) stadig kan tilbydes. Til efteråret vil Middelhavsfarerpokalen (brig»harmonie«1804) blive udsendt, som sædvanlig i skibstegneren Per Bøghs elegante streg og fremstillet af Holmegaards Glasværker. Vi synes selv, at denne serie ligger i topklasse og er en fryd for øjet. Næste år vil den efter planen blive afsluttet med en Grønlandsfarerpokal. Hele serien vidner på iøjnefaldende måde om dansk skibsfart over verdenshavene i fordums tid. Forøvrigt kan jeg tilføje, at der af vor tidligere så succesrige kompasplatteserie, fremstillet på Den kgl. Porcelainsfabrik, stadig kan fås eksemplarer af årgang 1978 og Ikke mindst den sidste, en gengivelse af Christian IVs kompas fra 1596 på Rosenborg, er meget smuk. Alle de nævnte produkter af maritim kunst egner sig i fremragende grad som gaver til jubilæer, runde fødselsdage osv., og overskuddet tilfalder Venneselskabet og dermed Handels- og Søfartsmuseet. Mens jeg er ved det, måjeg ikke undlade at nævne, at der på lager også fmdes mange af vore ældre og yngre årbøger, som hver for sig behandler en mangfoldighed af maritime emner, der altid vil være aktuelle for søfartsinteresserede. Vi har flere gange efterlyst gode ideer til en fortsættelse af vore serier. Flere forslag er også fremkommet, bl.a. fra medlemmernes side, og de er alle drøftet i bestyrelsen og blevet forelagt producenter, uden at der er taget nogen endelig afgørelse. Problemet er ikke 235

18 så nemt at løse. Det skal være både attraktive og æstetisk tilfredsstillende salgsobjekter, som køberne kunne tænkes at ville investere i, så de kan skaffe os gode indtægter til vort arbejde. Bestyrelsen besluttede på sit sidste møde at nedsætte et udvalg til at overveje sagen. Det består af arkitekt Mikael Sinding, direktør Hans Jeppesen og museumsinspektør Hanne Poulsen. Om den nye årbog 1985 kan jeg meddele, at den er i arbejde hos bogtrykkeren. Jeg har på fornemmelsen, at de fleste medlemmer glæder sig, hver gang de modtager den årlige publikation og fordyber sig i dens stadig vekslende maritime indhold. Årbog 1985 vil være nr. 44 i rækken. Vi er stolte over, at vi kan fremvise en sådan statelig serie bind, som næppe andre søfartsmuseer har mage til, og vi sender vort æresmedlem, tidligere museumsdirektør Knud Klem, en venlig tanke, fordi han i 1942 startede publikationen, som alle medarbejderne på museet i tidens løb har ofret megen tid og kærlighed på. På sidste årsmøde refererede jeg en interessant sag for Dem - også omtalt i årbog , nemlig den arv, som Venneselskabet har i vente fra den i 1983 afdøde advokat Sture Hovden, Stockholm, født i Skåne og et mangeårigt medlem af vort selskab, som han omfattede med stor kærlighed. Boudredningen (skiftet), der er ret kompliceret, står stadig på, men det ser ud til, at den i årets løb vil blive afsluttet. Som sædvanlig har selskabet opfyldt sin opgave at støtte museet økonomisk med gaver ud over årbogen. I har hovedsagelig indkøbet af forlængst afdøde statslods P.A. Gruelunds store og værdifulde fotosamling af danske og udenlandske sejlskibe været aktuelt. Da vi for mange år siden erhvervede Gruelunds maritime bøger og håndskrevne materiale, var fotografierne ikke omfattet, men vi har altid haft dem i tankerne og håbet på, at de ikke ville havne i udlandet. Nu har vi gennem statslodsens datter fået dem tilbudt og har betalt den første af to rater. Ud over landet har der både før og nu siddet mange dygtige eksperter i maritime emner og har samlet og skrevet og fotograferet og i det hele taget tilvejebragt store materi- 236

19 alesamlinger, ofte af højeste kvalitet, og vi kan sige, at vi har været så heldige, at en stor del af dette stof efterhånden er kommet til os, enten som gave, tit testamentarisk, eller ved køb, og er indgået i vore samlinger, ofte som uvurderlige hjælpemidler. Når jeg personligt tænker på, hvor lidt materiale museet rådede over for år siden, og hvordan det forholder sig nu, kan jeg med tilfredshed sige, at der er sket en enorm forbedring. Museet er nu langt bedre i stand til at besvare forespørgsler og stille materiale til rådighed for forskere - også billedmateriale -, og dette skyldes ikke blot det mangeårige arbejde, der er gjort af museets egen, altfor lille stab, men ikke mindst de stofmængder, som er indkommet fra vore venner og kolleger uden for museet. Jeg synes, der er grund til at sende alle disse mange venner - døde og levende - en venlig tanke og en tak for deres indsats, som ikke har indbragt dem noget som helst økonomisk udbytte, men som har voldt dem selv og bagefter os megen glæde og har beriget deres liv. Jeg vil nu til slut på bestyrelsens og på egne vegne takke alle vore medlemmer for deres trofasthed over for selskabet og for museet, og ligeledes de bidragydere, der nu som før har hjulpet os økonomisk med trykningen af årbogen. Jeg vil også takke mine gamle medarbejdere på museet for det enorme arbejde og den interesse, de lægger i redaktion, tilrettelæggelse, korrekturlæsning osv... Tak også til Kronborgs slotsforvaltning, som så imødekommende har tilladt os at holde generalforsamling her i lighed med tidligere år, og til pressen, ikke mindst den lokale, som altid har været positiv over for vort arbejde og sagt pæne ord om det, om vor årbog og om vor»maritime Kunst«. Formandens beretning godkendtes. Herefter redegjorde Hans Jeppesen for museets virksomhed siden sidste generalforsamling. Foruden oplysningerne om 1984 (se beretning s. 221) fremhævede han for 1985 Handels- og Søfartsmuseets særudstilling»med Kronborg om styrbord«og den vanskelige personalesituation. På grund af reducerede bevillinger til jobskabelsesprojekter havde museet i løbet af det første halve år måttet 237

20 tage afsked med 6 medarbejdere, og en ansøgning til Industriministeriet om oprettelse af nye faste stillinger ville ikke kunne imødekommes før Til slut fortalte Hans Jeppesen om planerne for flytning af kontorer og registre til kasernens hovedbygning, som påregnes gennemført først i Formanden takkede Hans Jeppesen for den udmærkede orientering og ønskede samtidig Venneselskabets æresmedlem Knud Klem tillykke med fuldførelsen af værket om dansk skibsbygning i 1700-årene, som vil udkomme i museets skriftrække Søhistoriske skrifter. Medlemmerne har modtaget subskriptionsindbydelse. Dirigenten takkede for beretningen og efter enkelte spørgsmål godkendtes formandens beretning. Hans Jeppesen forelagde det omdelte regnskab, der balancerede med et overskud på kr. 500,40. Herefter godkendtes regnskabet. På valg til bestyrelsen var i henhold til 5 Arne Holrn, Jens M. Barfoed og Niels Hahn-Petersen. Alle blev genvalgt med akklamation. På bestyrelsens forslag vedtog generalforsamlingen uændret kontingent (100 kr. for personer og 400 kr. for firmaer). Da der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, kunne generalforsamlingen afsluttes. Efter en forfriskning holdt dr.phil. Anders Monrad Møller aftenens foredrag om arkitekt J. Friis-Pedersens livslange beskæftigelse med de sidste»ægte«sejlskibe. 238

21 NYTILKOMNE MEDLEMMER (fra 1. september 1984 til 1. oktober 1985) Andersen, Jens, København Andersen, Richard, Humlebæk Bjerregård, Niels Jacob, Roskilde Brønnum, Tage, Randers Carstensen, Carsten, Hørsholm Casse, Jørgen, Odense Christensen, Lars, Odense Christoffersen, Erik, Jægerspris Clausen, H. Erhardt, Assens Degn, Peter, København Erbs, Svend-Erik, Hellerup Ernstsen, Laurids, Asnæs Gamle Georg Stage Drenge, Virum Hansen, John, Søborg Hansen, Jørgen Vinkel, Helsingør Harhaus, H., Remscheid-Luttringhausen Helle, Martin, Kerteminde Hersted, Harald, Rungsted Holm, Elmar, Fredensborg Jacobsen, Ludvig, Skagen Jacobsen, Palle, København Jacobsen, Søren, Vemmelev Jensen, Erik, Ikast Jensen, Henrik, Helsingør Jensen, Flemming Roald, Vallensbæk, Brøndby St. Jørgensen, Klaus Duch, Rønne Jørgensen, Sten, Vordingborg Kartman, Frode, Brønshøj Kirkmann-Møller, Rigmor, København Kjeldgaard, John, København Kelm, Bert, Kongsmark Knudsen, Jens, Hørsholm Kristensen, Jens Anker, Viby Sj. Kure, Bernt, København Larsen, Jens E. Holm, Svendborg Laage-Thomsen, Claus, København Madsen, Jesper Bjørn, Helsingør Madsen, LeifJ., Svendborg Madsen, Otto, Brønshøj Mathiasen, Cay, Esbjerg Mogensen, Anders, Valby Møller, Kristian H., Helsingør Nielsen, Ib, Odder Nielsen, Peter Just, Frederiksberg Nordfjeld, Henny, Hornbæk 239

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Fhv. afdelingschef, cand.jur. J. WORM*, K., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Dansk Geologisk Forening Øster Voldgade 10 1350 København K. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006. CVR. nr. 74539815

Dansk Geologisk Forening Øster Voldgade 10 1350 København K. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006. CVR. nr. 74539815 Dansk Geologisk Forening Øster Voldgade 10 1350 København K Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 CVR. nr. 74539815 Dansk Revision Telefon: +45 3888 0824 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere