Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO, R 1. Professor, dr.phil. KRISTOF GLAMANN, R 1 Kaptajn A. FISCHER HENRICHSEN Direktør CHRISTEN HOVGAARD Underdirektør, kaptajn S.C. NYGAARD Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Grosserer, direktør KNUD OLESEN*, R 1. Rigsantikvar, professor, dr.phil. OLAF OLSEN* Skibsreder CARL RENTZ-PETERSEN Direktør, cand.jur. TAGE G. SØRENSEN*, R 1. Viceadmiral S.S. THOSTRUP, SK. Komiteens sekretær ekspeditionssekretær i Industriministeriet, cand.jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE (pr. 1/ ) Museumsdirektør: HANS JEPPESEN Museumsinspektør: HANNE POULSEN Museumsforvalter: MORTEN KIRKETERP NIELSEN Skibsteknisk konsulent: MORTEN GØTHCHE Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Sekretær: JOHNNA HENDRIKSEN Bogholder: KAYA HANSEN Assistent, museumspædagog: HANNE BESSER Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og ERIK JENSEN Ekstrakustode: HANS HENNING JØRGENSEN Rengøringsassistenter: EDITH CHRISTENSEN og ELNA STAUGARD MORTENSEN 219

2 Skibsreder Mærsk McKinney Møller sætter maskintelegrafen fra isbryderen»storebjørn«på fuld kraft frem og tænder hermed for det elektriske lys i udstillinge. Ship- owner Mærsk McKinney Møller switches the engine-room telegraph ofthe icebreaker»storebjørn«(great Bear) over to full speed ahead and thereby turns on the electric light in the exhibition. 220

3 Handels- og Søfartsmusset på Kronborg Beretning for året 1984 Den helt afgørende begivenhed på Handels- og Søfartsmuseet i 1984 var genåbningen af udstillingen efter næsten et halvt år uden publikum. Da skibsreder Mærsk McKinney Møller den 16. april satte maskintelegrafen fra isbryderen»storebjørn«på fuld kraft frem, tændtes det elektriske lys og hermed markeredes afslutningen på en intens arbejdsperiode og begyndelsen til en fornyelse af museets permanente udstilling. Også på andre områder har året været præget af et usædvanligt højt aktivitetsniveau - ikke mindst takket være to velfungerende beskæftigelsesprojekter. Indsamling og registrering Som det fremgår af gavelisten side 225, har museet også i år haft glæde af sin store vennekreds, og museet skal hermed takke alle endnu en gang. Den mest omfattende gave var fra fru Hanne Borup, som skænkede en samling stik, tryk og tegninger, alle med Kronborg og Øresund som motiv. En anden værdifuld gave modtog museet fra skibstegneren Per Bøgh, som bl.a. fejrede sin 50-års dag ved at forære 25 stkr. af sine originaltegninger til museet. Museumsinspektør Hanne Poulsen har fortsat registreringen af danske skibsportrætmalere. Bevaring Bevaringsarbejdet kan omfatte såvel forebyggende som helbredende virksomhed. Årets indsats har især været rettet mod det første, idet det takket være velvilje fra kommandanten fra Kronborg Kaserne og et jobskabelsesprojekt ledet af bibliotekar Bert Blom har 221

4 været muligt at flytte museets ca stkr. bind store bibliotek fra de fugtige rum i Kronborgs stueetage til langt bedre egnede lokaler i kasernens hovedbygning. Museets andet jobskabelsesprojekt ledet af cand.phil. Kåre Lauring har sikret, at en betydelig del af den ældre fotosamling er blevet nyordnet og nu også opbevares under bedre forhold. En bevilling fra Otto Mønsteds Fond har desuden muliggjort indretningen af et mørkekammer. Begge beskæftigelsesprojekter har således bidraget til at skabe bedre bevaringsforhold, medens det endnu ikke har været muligt at fastansætte personale, som kan sikre, at materialet bliver mere tilgængeligt for en større offentlighed. For sin andel i Kunstmuseernes Fælleskonservering samt for bevilling fra Frederiksborg Amts Museumsråd har museet i 1984 fået konserveret 10 skibsportrætter. Formidling Årets første måneder var præget af en hektisk aktivitet med håndværkere på slottet, talrige byggemøder, nedtagning af hele den permanente udstilling, istandsættelse af de m udstillingsareal og en genopstilling af udstillingen, som i højere grad end hidtil tog hensyn til såvel æstetik som bevaring. En egentlig nyopstilling var der dog hverken økonomisk eller personalemæssig mulighed for. Alt blev dog nået til åbningsdagen den 16. april - ikke mindst på grund af tillidsfuldt samarbejde med håndværkere og arkitekt m.a.a. Kurt C lefl* fra W. Wohlerts tegnestue, og med en imponerende arbejdsindsats fra alle museets medarbejdere. I efteråret havde Handels- og Søfartsmuseet den ære at modtage»søfartens Pris«, som Danmarks Rederiforening uddelte for første gang i forbindelse med sit 100-års jubilæum. Den medfølgende check på kr blev straks anvendt til at opstille en helt ny afdeling i udstillingen, som med overskriften»med damp og diesel«i hovedtræk fortæller om dansk storskibsfarts udvikling i de sidste 222

5 100 år. Udstillingen åbnedes den 11. oktober af formanden for Danmarks Rederiforening, direktør Bjarne Fogh. De store begivenheder afspejledes også i besøgstallet, som trods 372 måneds lukning først på året blev på (1983: ). Der har desuden været arrangeret særskilt omvisning for DUI, Dansk Skibsførerforening, Nordiske Asiensforskere, og Hans Jeppesen har holdt foredrag i Rotary. Helsingør. Antallet af faglige forespørgsler samt foto- og tegningsbestillinger bliver ved at vokse og nåede i (1983: 291) skriftlige besvarelser. Det er naturligvis glædeligt, at stadig flere ønsker at anvende museets ekspertise og samlinger, men det må samtidig erkendes, at denne individuelle og gratis service målt i arbejdstid er yderst krævende for museets lille stab. For Bangsbomuseet har Hanne Poulsen skrevet hæftet»gallionsfigurer og andre skibsornamenter på Bangsbomuseet«. Sidst på året blev museet ved en bevilling fra Carlsberg Mindelegat i stand til at udskrive en plakatkonkurrence, der havde til formål at få forslag til en stamplakat, som i et mere nutidigt formsprog kunne supplere Sikker-Hansens i øvrigt fortræffelige plakat fra 1940'rne. Ved årsskiftet var fristen for aflevering af forslag endnu ikke udløbet. Organisation og samarbejde Hanne Poulsen er fortsat i sit tillidshverv sorn formand for Museumsrådet for Frederiksborg amt, medens Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets komité, Vikingeskibshallens bestyrelse, Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier, repræsentantskabet for Arktisk Institut, Marinarkæologisk Referencegruppe (Mare) og Kontaktudvalget for dansk maritiim historie- og samfundsforskning. Den årlige studietur for hele museets personale gik den 23. oktober til Dragør Museum og til Malmø Sjofartsmuseum. 223

6 Desuden gennemgik halvdelen af personalet i efteråret et kursus i introduktion til EDB. De øvrige ansatte vil følge samme kursus i foråret Museets personale har i øvrigt deltaget i følgende møder og kurser: Dansk maritim historisk konference på Fanø 25-27/5: Søren Thirslund, Morten Gothche, Hanne Poulsen og Hans Jeppesen. International Council of Maritime Museums (ICMM) i Hamburg 1-7/9: Hans Jeppesen. Desuden var Handels- og Søfartsmuseet vært ved et første møde for danske maritimt interesserede museer i den såkaldte søfartspulje den 22/10. Personale I tiden 15/8-30/9 havde Hanne Poulsen orlov for at færdiggøre manuskriptet til sin bog om danske skibsportrætmalere, og mag.art. Poul H. Moustgaard fungerede derfor i samme periode som museumsinspektør. I hele året har museet haft følgende ansat på jobskabelsesprojekter: Kåre Lauring, Jan Sedstrøm, Helle Nielsen, Bert Blom, Jan Petersen, Ole Hougaard. Fra 1/8 har Ole Bent Nielsen desuden været ansat i jobtilbud. I efteråret blev museet desværre nødt til at afskedige museumsforvalter Edwin Tekte. Hans Jeppesen 224

7 GAVELISTE FORÅRET 1984 (supplement til de i årsberetningen omtalte gaver) Genstande, malerier og arkivalier Christian Albertsen, Valby: 2 eksotiske fartøjsmodeller, der har tilhørt giverens morfar, kaptajn Valdemar Petersen; regnskabschef Palle Andersen, København: Æggebæger fra D/S Thingvalla; fhv. søfyrbøder Svend Børge Borg, København: Kulskovl samt arkivalier; Hanne Borup, Birkerød: 73 tegninger, litografier, stik fra Kronborg, Sundet, Helsingør og omegn; BP-Oliekompagniel, København: Vareprøver af BP Olie-produkter; B. & W./Man Diesel A/S, København: Brochure: B. & W. Marine Diesel Enginees; skibstegner Per Bøgh, København: 25 skibsillustrationer; Aage Christensen, Frederikshavn: Nagleesse, nagleplade og nagler; Jess Christiansen, Espergærde: Halvmodel af søsterskibene S/S»Arensburg og S/S»Marxburg«; Danmarks Skibsplatte, Søborg: Platte nr. 14, 1984: S/S Frederik VIII; Dansk Investeringsfond af 1. juli 1976, København: Tegningsskema til Multipurpose tankskib fra B. & W., tegningsskema til produkttankskib fra Lindø, samt ansøgningsskema til investering i boreplatform»difko går off-shore«; Birgit Gents, Espergærde: Dagbogsblade ført af giverens mand vedr. MS 1»Sorte Sara«s flugt til Sverige i 1943; ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn: Plankebugtskabelon med forklaring og lystryk af jolletegning fra Buhls værft, fotoalbum samt byggeskemaer fra skibsbygmester Rasmus Møller, Fåborg, samt redskaber brugtved udarbejdelsen af konstruktionstegninger; Hans V. Hansen, Espergærde: En samling konstruktionstegninger; John Hansen, Aisgårde: Konstruktionstegninger fra Helsingør Værft; Henning W.Jensen, København: 2 flaskeskibsmodeller; Jens Peter Jensen, Sejerø: Skillingsvise: Den unge Sømands Mishandling og Død; toldassistent Niels Jørgen Jensen, Greve Strand: 2 certifikater lydende på giverens far Erik Jensen, der under 1. verdenskrig blev torpederet 2 gange; Harald Juul, Søborg: Tømrerværktøj; Jørgen Jørgensen, Allerød: Trækasse med saltkar og peberbøsse fra rederiet Thingvalla; ingeniør Bror Kruuse, Fåborg: Arkivalier omhandlende cand.pharm. Chr. Kruuse og hans deltagelse i Danmarks-ekspeditionen; Alice Larsen, Fredensborg: Brevsamling; Bodil Larsen, Brøndby Strand: 11 kassettebånd med interviews optaget af Niels Larsen (f); Rederiet J. Lauritzen A/S, København: Førstedagskuvert - Dansk fiskeri og søfart; Bodil Liventhal, Holte: Arkivalier vedr. Walter Larsen; Anja Lollesgaard, Farum: 1 stk. brochure, genoptrykt tegning af H/S»Waldstætter«, dat. 1. oktober 1896; grafisk formgiver Jens Lorentzen, Humlebæk: Flaske til Riga Black Balsam, (russisk fabrikat); kaptajn Kaj Lund, Rungsted: Fotoalbum fra skoleskibet»københavn«; Nautical Art Press, Humlebæk: 2 førstedagskuverter - Vitus Bering ; pens.navigatør og radiotelegrafist Johs. Horn Nielsen: 1 stk. 225

8 brevpapir fra Ø.K.'s M/S»Amerika«;J.P. Nielsen Shipping ApS., Gentofte: Forskelligt arkivalsk materiale; ingeniør K.V. Nielsen, Helsingør: Sømandssouvenirs: underkæbe af tandhval, piberør af vingeknogle af albatros; Odense Stålskibsværft: 2 tegninger til»anglo Mærsk«; Inger Lise Olsen, Hellerup: Arkivalier og fotoalbum der har tilhørt giverens morbror Erik Rothe Andersen, født 1909 og forsvundet med skoleskibet»københavn«1928; Ellen von Pistolekors ( ), Baden Baden: Skibsportræt af S/S»Vera«; Carl Howitz Rasmussen, Lyngby: En del arkivalier, fotos m.m. fra hans bedstefar Joachim Conrad Johannes Rasmussen; Rederiet»Norden«, København: Skibsservante; overlæge Mogens Rønkjær, Randers: Oliemaleri, forestillende engelsk damper»navarre«ved kaj i Havnegade. Billedet viser et fantastisk folkeliv på havnepladsen; Rederiet Ove Skou, København: 2 skibsmodeller i montre: M/S»Helle Skou«og M/S»Dagny Skou«; Søren Wissum, Rungsted: Brevveksling mellem kaptajn Jes Hagedorn ( ) og hans hustru. Fotogaver Hanne Borup, Birkerød; BP-Olie Kompagniet A/S, København; Erik Christensen, Hobro; dr. phil. Henning Henningsen, Helsingør; antikvitetshandler Flemming Horsten, København; P. Høybye, Sæby; Jens Peter Jensen, Sejerø; Niels J.Jensen, Greve Strand; overfiskeriassistent A. Steffen Nielsen, Glyngøre; H. Rathmann, Valby; Svendborg og Omegns Museum; major C. Wright, London; Ålands Sjofartsmuseum, Mariehamn. Boggaver Gunnar Anderson, Newark; Bangsbomuseet, Frederikshavn; Svend Borg, København; Bornholms Museum, Rønne; Danmarks Rederiforening, København; Danmarks tekniske Museum, Helsingør; Holdingsaktieselskabet Dannebrog, Rungsted; Erhvervsarkivet, Aarhus; Fritzjoachim Falk, Fohr; FinlandsMuseiforbund, Helsingfors; Fredningsstyrelsen, København; arkitekt S. Fritz, Åbyhøj; Grenaa-Hundested Linien, Grenaa; Rudolf Giinther, Baden-Baden; Goteborg historiska Museum; Hans V. Hansen, Espergærde; forbundsformand Preben Møller-Hansen, København; Helsingør Amatør Sejlklub, Helsingør; dr.phil. Henning Henningsen, Helsingør; Svend'Jans, Dragør; Uno BarnerJensen, København; C.de Jong, Pretoria; Kattegat-Skagerrak-projektet, Aalborg; Poul Erik Knudsen, Rødby; Konservatorskolen, København; Langelands Museum, Rudkøbing; Rederiet J. Lauritzen, København; B.B. Malmsten, Viken; mag.art. Poul H. Moustgaard, Svendborg; Ingv. Mølbjerg, Brovst; National Maritime Museum, Haifa; J.P. Nielsen Shipping ApS., Gentofte; finmekaniker Ole Bent Nielsen, Ålsgårde; ingeniør Bjørn Rasmussen, Hellerup, Søe-Lieutenant- Selskabet, København; direktør Tage Sørensen, Esbjerg; skibsinspektør Søren Thorsøe, Allerød; Westholsteinische Verlagsanstalt, Heide; Vikingeskibshallen, Roskilde; Willemoesgaardens Mindestuer, Assens; museumsinspektør Chr. Waagepetersen, Espergærde; Aarhus Havnevæsen, Aarhus. 226

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1984 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud Tilskud fra Museumsrådet for Frederiksborg Amt Tilskud frahelsingør Kommune Private bidrag ifølge specifikation Renter Arbejdsmarkedsnævnet Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbøger, postkort m.v Salg af fotos og tegninger Kr Udgifter Gager Pensioner Kapacitetsomkostninger Oplysningsvirksomhed: Alm. oplysning Undervisning Udstillinger Diverse Indsamling: Samlingens forøgelse Undersøgelser Bevaring Bibliotek Uddannelse Afskrivninger: Inventar (rest) Udgifter og afskrivninger ialt Overskud overført til kapitalkonto Kr

10 STATUS PR. 31. DECEMBER 1984 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning Postgiro Den Danske Bank Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, bøger m.v Mellemregning med A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond 0 Inventar: Saldo pr. 1. januar Afskrivning ifølge driftsregnskab Lysanlæg: Anskaffelsessum Afskrivning for Samlingen: Saldo pr. 1. januar Modtagne genstande m.v Nedskrivning _ Kr Passiver Diverse kreditorer: A-skat Omkostninger og feriepenge Merværdiafgift 779 Forudrnodtaget statstilskud Særopgaver: Otto Mønsteds Fond Kapitalkonto for museet: Saldo pr. 1. januar Gave fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål Modtagne genstande m.v Overskud ifølge driftsregnskab Samlingens værdi nedskrevet med ( ) Afskrivning lysanlæg ( ) Kr

11 Specifikation af private bidrag 1984 BP Olie-Kompagniet A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Dannebrog Rederi A/S Den Danske Bank J.L.-Fondet Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark Dampskibsselskabet Hafnia's Fond A/S Kjøbenhavns Handelsbank J.C. Hempels Legatfond A/S Kryolitselskabet Øresund Magasin du Nord's Fond Nordtramp I/S Privatbanken i København A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 200 Gerda og Victor B. Strands Fond Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise Dampskibsselskabet Torm 500 Wm. Vetts Fond Det Østasiatiske Kompagni A/S._ Kr De efter 1. januar 1985 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 6. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 229

12 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1984 Indtægter Renter af obligationer 0 Renter af bankindestående Overskud overført til kapitalkonto Kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1984 Aktiver Likvide midler: Den Danske Bank Kr Passiver Kapitalkonto: Saldo 1. januar Overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 6. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 230

13 ARKITEKT J. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1984 Indtægter: Provision ved salg af bogen Sejlskibe Indvundne renter Fortjeneste ved salg af bøger og plakater ^_^ Kr Udgifter: Leje fotokopimaskine Gebyrer Revisor Overskud overført til kapitalkonto Kr STATUS DEN 31. DECEMBER 1984 Aktiver: Likvide midler: Den Danske Bank Obligationer (kostpriser): kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 64.s kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 63.s (kursværdi andrager 31/ : kr.) kr. 10% Statslån Pantebreve (værdi = arvekurs): kr. 16% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby kr. 9% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby Udlæg vedrørende projektering belysnmgsanlæg i museets lokaler... 0 Beholdning af bøger Kr Passiver Skyldig merværdiafgift 87 Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Saldo 1.januar Kursregulering pantebreve Kursfortjeneste udtrukne obligationer 700 Overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 6. februar 1985 EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 231

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS PUBLIKATIONER M.M. Af serien Søhistoriske Skrifter kan fås: VI. VII. VIII. IX-XI. XII. Jørgen H.P. Barfod: DANMARK-NORGES HAN DELSFLÅDE (1967). Priskr. 34,50. Christian Nielsen: DANSKE BÅDTYPER (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 165,00. Niels Truslew: SKIBE I SØEN 1805 (1979). Pris kr. 187,70. SEJLSKIBE, opmålt, tegnet og fotograferet af Jens Friis-Pedersen,!: Danskbyggede træskibe (1980); II: De sidste i Grønlandsfarten (1981); 111: Nordiske fartøjer (1982). Pris pr.bind kr. 295,00. Henning Henningsen: SØMANDEN OG KVINDEN. Et kapitel af sømandslivet i sejlskibstiden (1981). Priskr. 134,00. XIII-XIV. Knud Klem: SKIBSBYGGERIET I DANMARK OG HERTUGDØMMERNE ÅRENE. (1985). Pris pr.bind kr. 335,00. Forhandles i boghandelen. XV. Hanne Poulsen: DANSKE SKIBSPORTRÆT- MALERE. (1985). Pris kr. 345,00. Forhandles i boghandelen. SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 50,00. Museets smukke, efterhånden klassiske PLAKAT, tegnet 1948 af Sikker Hansen og litograferet i 11 farver. - kr. 10,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inklusive den nugældende moms. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. (Tlf ). 232

15 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BESTYRELSE (pr. 1/9 1984) Museumsdirektør, dr.phil. HENNING HENNINGSEN, R 1, formand. Direktør, civilingeniør JENS M. BARFOED, R. Direktør, skibsreder NIELS HAHN-PETERSEN. Marinebibliotekar, kommandørkaptajn ARNE HOLM, R 1. Arkitekt m.a.a. MIKAEL SINDING. Borgmester OVE THELIN. Museumsdirektør, cand.mag. HANS JEPPESEN, kasserer og sekretær. ÆRESMEDLEM: Museumsdirektør, cand.mag. KNUD KLEM Personale: Assistent Hanne Besser 233

16 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Beretning for Selskabets årlige generalforsamling fandt sted den 28. august 1985 i Erik af Pommerns Kammer. Formanden, museumsdirektør Henning Henningsen, bød velkommen. Til dirigent valgtes stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard, hvorefter formanden aflagde følgende beretning: På Venneselskabets vegne er det mig en stor glæde at byde Dem alle velkommen til vor årlige generalforsamling. En særlig velkomst retter jeg til aftenens foredragsholder, dr.phil. Anders Monrad Møller, som vil berette om arkitekt Jens Friis-Pedersens livslange arbejde med de gamle sejlskibe, der resulterede i de tre statelige bind»sejlskibe«, som foredragsholderen skrev og tilrettelagde i samarbejde med Jens Lorentzen, og som blev udgivet på Høst & Søns forlag i Handels- og Søfartsmuseets serie Søhistoriske skrifter. Atter kan vi mødes i Erik af Pommerns Kammer, som vi kalder salen. Den benævnes i inventarier Camera regis, kongens kammer. Kronborg fejrer, som alle ved, sit 400-års jubilæum i år, men vi ved også, at dets forgænger, middelalderborgen Krogen eller Ørekrog, står indkapslet i Kronborgs mure. Det synes, som om Krogen må være bygget af Valdemar Atterdag ved midten af 1300-årene, således at rummet her måske hellere burde kaldes Valdemar Atterdags kammer. Men dette kan ikke dokumenteres, og det har forøvrigt heller ikke noget med Venneselskabet at gøre. Jeg skal herved bringe en kort oversigt over vort selskabs forhold i tiden fra 1. april 1984 til 31. marts 1985 og kan da meddele, at det pr. 15. august i år har 1458 medlemmer. Deraf er de 95 livsvarige. Om vore serier»maritim Kunst«kan jeg berette, at vi som omtalt sidste år har måttet afslutte vorfliseserie med skibsgengivelser ef- 234

17 ter middelalderlige kalkmalerier. Den fjerde og altså sidste flise kom i 1984 og gengav Harald Hårderådes skib (fra Skamstrup kirke). Somjeg fremførte, har denne serie afen eller anden grund ikke slået an og er kun blevet solgt i et lille antal, selv om den kvalitetsmæssigt er fint arbejde fra Den kongelige Porcelainsfabrik. Der er forøvrigt stadig eksemplarer at købe af alle fire flisemotiver. Bedre er det gået med vore skibspokaler, om end langtfra så godt, som vi havde håbet. Kinafarerpokalen 1981 (fregat»norge«1798) er udsolgt. Af Ostindiefarerpokalen 1982 (fregat»oldenborg«1672) er der endnu eksemplarer tilbage. Vestindiefarerpokalen 1983 (hukkertfregat»friderica«1780) er også udsolgt, mens Guineafarerpokalen 1984 (slavefarer»fredensborg«1788) stadig kan tilbydes. Til efteråret vil Middelhavsfarerpokalen (brig»harmonie«1804) blive udsendt, som sædvanlig i skibstegneren Per Bøghs elegante streg og fremstillet af Holmegaards Glasværker. Vi synes selv, at denne serie ligger i topklasse og er en fryd for øjet. Næste år vil den efter planen blive afsluttet med en Grønlandsfarerpokal. Hele serien vidner på iøjnefaldende måde om dansk skibsfart over verdenshavene i fordums tid. Forøvrigt kan jeg tilføje, at der af vor tidligere så succesrige kompasplatteserie, fremstillet på Den kgl. Porcelainsfabrik, stadig kan fås eksemplarer af årgang 1978 og Ikke mindst den sidste, en gengivelse af Christian IVs kompas fra 1596 på Rosenborg, er meget smuk. Alle de nævnte produkter af maritim kunst egner sig i fremragende grad som gaver til jubilæer, runde fødselsdage osv., og overskuddet tilfalder Venneselskabet og dermed Handels- og Søfartsmuseet. Mens jeg er ved det, måjeg ikke undlade at nævne, at der på lager også fmdes mange af vore ældre og yngre årbøger, som hver for sig behandler en mangfoldighed af maritime emner, der altid vil være aktuelle for søfartsinteresserede. Vi har flere gange efterlyst gode ideer til en fortsættelse af vore serier. Flere forslag er også fremkommet, bl.a. fra medlemmernes side, og de er alle drøftet i bestyrelsen og blevet forelagt producenter, uden at der er taget nogen endelig afgørelse. Problemet er ikke 235

18 så nemt at løse. Det skal være både attraktive og æstetisk tilfredsstillende salgsobjekter, som køberne kunne tænkes at ville investere i, så de kan skaffe os gode indtægter til vort arbejde. Bestyrelsen besluttede på sit sidste møde at nedsætte et udvalg til at overveje sagen. Det består af arkitekt Mikael Sinding, direktør Hans Jeppesen og museumsinspektør Hanne Poulsen. Om den nye årbog 1985 kan jeg meddele, at den er i arbejde hos bogtrykkeren. Jeg har på fornemmelsen, at de fleste medlemmer glæder sig, hver gang de modtager den årlige publikation og fordyber sig i dens stadig vekslende maritime indhold. Årbog 1985 vil være nr. 44 i rækken. Vi er stolte over, at vi kan fremvise en sådan statelig serie bind, som næppe andre søfartsmuseer har mage til, og vi sender vort æresmedlem, tidligere museumsdirektør Knud Klem, en venlig tanke, fordi han i 1942 startede publikationen, som alle medarbejderne på museet i tidens løb har ofret megen tid og kærlighed på. På sidste årsmøde refererede jeg en interessant sag for Dem - også omtalt i årbog , nemlig den arv, som Venneselskabet har i vente fra den i 1983 afdøde advokat Sture Hovden, Stockholm, født i Skåne og et mangeårigt medlem af vort selskab, som han omfattede med stor kærlighed. Boudredningen (skiftet), der er ret kompliceret, står stadig på, men det ser ud til, at den i årets løb vil blive afsluttet. Som sædvanlig har selskabet opfyldt sin opgave at støtte museet økonomisk med gaver ud over årbogen. I har hovedsagelig indkøbet af forlængst afdøde statslods P.A. Gruelunds store og værdifulde fotosamling af danske og udenlandske sejlskibe været aktuelt. Da vi for mange år siden erhvervede Gruelunds maritime bøger og håndskrevne materiale, var fotografierne ikke omfattet, men vi har altid haft dem i tankerne og håbet på, at de ikke ville havne i udlandet. Nu har vi gennem statslodsens datter fået dem tilbudt og har betalt den første af to rater. Ud over landet har der både før og nu siddet mange dygtige eksperter i maritime emner og har samlet og skrevet og fotograferet og i det hele taget tilvejebragt store materi- 236

19 alesamlinger, ofte af højeste kvalitet, og vi kan sige, at vi har været så heldige, at en stor del af dette stof efterhånden er kommet til os, enten som gave, tit testamentarisk, eller ved køb, og er indgået i vore samlinger, ofte som uvurderlige hjælpemidler. Når jeg personligt tænker på, hvor lidt materiale museet rådede over for år siden, og hvordan det forholder sig nu, kan jeg med tilfredshed sige, at der er sket en enorm forbedring. Museet er nu langt bedre i stand til at besvare forespørgsler og stille materiale til rådighed for forskere - også billedmateriale -, og dette skyldes ikke blot det mangeårige arbejde, der er gjort af museets egen, altfor lille stab, men ikke mindst de stofmængder, som er indkommet fra vore venner og kolleger uden for museet. Jeg synes, der er grund til at sende alle disse mange venner - døde og levende - en venlig tanke og en tak for deres indsats, som ikke har indbragt dem noget som helst økonomisk udbytte, men som har voldt dem selv og bagefter os megen glæde og har beriget deres liv. Jeg vil nu til slut på bestyrelsens og på egne vegne takke alle vore medlemmer for deres trofasthed over for selskabet og for museet, og ligeledes de bidragydere, der nu som før har hjulpet os økonomisk med trykningen af årbogen. Jeg vil også takke mine gamle medarbejdere på museet for det enorme arbejde og den interesse, de lægger i redaktion, tilrettelæggelse, korrekturlæsning osv... Tak også til Kronborgs slotsforvaltning, som så imødekommende har tilladt os at holde generalforsamling her i lighed med tidligere år, og til pressen, ikke mindst den lokale, som altid har været positiv over for vort arbejde og sagt pæne ord om det, om vor årbog og om vor»maritime Kunst«. Formandens beretning godkendtes. Herefter redegjorde Hans Jeppesen for museets virksomhed siden sidste generalforsamling. Foruden oplysningerne om 1984 (se beretning s. 221) fremhævede han for 1985 Handels- og Søfartsmuseets særudstilling»med Kronborg om styrbord«og den vanskelige personalesituation. På grund af reducerede bevillinger til jobskabelsesprojekter havde museet i løbet af det første halve år måttet 237

20 tage afsked med 6 medarbejdere, og en ansøgning til Industriministeriet om oprettelse af nye faste stillinger ville ikke kunne imødekommes før Til slut fortalte Hans Jeppesen om planerne for flytning af kontorer og registre til kasernens hovedbygning, som påregnes gennemført først i Formanden takkede Hans Jeppesen for den udmærkede orientering og ønskede samtidig Venneselskabets æresmedlem Knud Klem tillykke med fuldførelsen af værket om dansk skibsbygning i 1700-årene, som vil udkomme i museets skriftrække Søhistoriske skrifter. Medlemmerne har modtaget subskriptionsindbydelse. Dirigenten takkede for beretningen og efter enkelte spørgsmål godkendtes formandens beretning. Hans Jeppesen forelagde det omdelte regnskab, der balancerede med et overskud på kr. 500,40. Herefter godkendtes regnskabet. På valg til bestyrelsen var i henhold til 5 Arne Holrn, Jens M. Barfoed og Niels Hahn-Petersen. Alle blev genvalgt med akklamation. På bestyrelsens forslag vedtog generalforsamlingen uændret kontingent (100 kr. for personer og 400 kr. for firmaer). Da der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, kunne generalforsamlingen afsluttes. Efter en forfriskning holdt dr.phil. Anders Monrad Møller aftenens foredrag om arkitekt J. Friis-Pedersens livslange beskæftigelse med de sidste»ægte«sejlskibe. 238

21 NYTILKOMNE MEDLEMMER (fra 1. september 1984 til 1. oktober 1985) Andersen, Jens, København Andersen, Richard, Humlebæk Bjerregård, Niels Jacob, Roskilde Brønnum, Tage, Randers Carstensen, Carsten, Hørsholm Casse, Jørgen, Odense Christensen, Lars, Odense Christoffersen, Erik, Jægerspris Clausen, H. Erhardt, Assens Degn, Peter, København Erbs, Svend-Erik, Hellerup Ernstsen, Laurids, Asnæs Gamle Georg Stage Drenge, Virum Hansen, John, Søborg Hansen, Jørgen Vinkel, Helsingør Harhaus, H., Remscheid-Luttringhausen Helle, Martin, Kerteminde Hersted, Harald, Rungsted Holm, Elmar, Fredensborg Jacobsen, Ludvig, Skagen Jacobsen, Palle, København Jacobsen, Søren, Vemmelev Jensen, Erik, Ikast Jensen, Henrik, Helsingør Jensen, Flemming Roald, Vallensbæk, Brøndby St. Jørgensen, Klaus Duch, Rønne Jørgensen, Sten, Vordingborg Kartman, Frode, Brønshøj Kirkmann-Møller, Rigmor, København Kjeldgaard, John, København Kelm, Bert, Kongsmark Knudsen, Jens, Hørsholm Kristensen, Jens Anker, Viby Sj. Kure, Bernt, København Larsen, Jens E. Holm, Svendborg Laage-Thomsen, Claus, København Madsen, Jesper Bjørn, Helsingør Madsen, LeifJ., Svendborg Madsen, Otto, Brønshøj Mathiasen, Cay, Esbjerg Mogensen, Anders, Valby Møller, Kristian H., Helsingør Nielsen, Ib, Odder Nielsen, Peter Just, Frederiksberg Nordfjeld, Henny, Hornbæk 239

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

MODTAGET. '" m,2015. FANiB KOMMUNE

MODTAGET. ' m,2015. FANiB KOMMUNE MODTAGET '" m,2015 FANiB KOMMUNE fanø kunstmuseum Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Fanø, den 7. august 2015 Regnskab for 2014 - Fanø Kunstmuseum Med henvisning til bevilling af støtten for 2015 af Fanø

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2008/2009 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 30/9 2009 dirigent Banegårdspladsen 6 1 DK-6000 Kolding Vendersgade 26 1 DK-7000

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 53 28 98 19. Årsregnskab 2015

DANSK BRYGMESTER FORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 53 28 98 19. Årsregnskab 2015 DANSK BRYGMESTER FORENING Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere