Vi ses på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk"

Transkript

1 Vi ses på Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014

2 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm / N. formand: Eddie Iversen Kirsebærhaven / Kasserer: Finn Petersen Maihaven Sekretær: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm / Medlem: Chr. Imhoff Storegade / Medlem: Torben Jansen Drosselvej Medlem: Johan Petersen Notmark Aug Suppleant: Martin Meier Bogfinkevej Revisor: Jørn Jensen Møllehaven Web-master: Finn Petersen Maihaven Udvalg: Ørred og vandplejeudvalg: Jesper Erhardsen / Finn Petersen Juniorudvalget: Bestyrelsen Tur og fællesudvalg: Bestyrelsen Søhytten /Bådene: Chr. Imhoff Medeafdelingen: Bestyrelsen Søudvalget: Eddie Iversen Gelsåsammenslutningen: Finn Petersen Sønderåsammenslutning: Jesper Erhardsen / Finn Petersen Salg i klubben: Finn Petersen Fiskeriopsynsmand: Egon Feike Drejøvej Fiskeriopsynsmand: Eddie Iversen Kirsebærhaven Redaktion Fiskeøjet: Egon Feike Salg af dagkort: Gelså: Kim Hermann(Sønderborg) Ketting Nor: Dag/uge og weekendkort Finn Petersen/ Turistbureau /P&G /MacNab Sønderborg Fishing-Center Notmark Sønderå: Gæstekort Nordborg Sø: Nordals Idrætscenter / Kvickly Kiosk / Turistbureau Sdb s: Jesper Erhardsen Finn Petersen: Torben Jansen Chr. Imhoff Johan Petersen Martin Meier Eddie Iversen Egon Feike: Nye medlemmer: ønsker du at blive medlem, så send en mail til kassereren

3 Alt til fritid & lystfiskeri Altid gode tilbud i butikken. P&G Fishing Tlf Perlegade Sønderborg Prøv at se P&G s https://www.facebook.com/outdooricentrum

4 Et par ord fra Formanden: Så gik endnu et år i SFN. Det var et af de bedste i mange år, vi har fået omkring 50 nye medlemmer i årets løb. Desværre ser vi ikke så meget til alle de nye medlemmer. Det er kun nogle få vi ser til vores arrangementer, det er nok primært vores fiskevand de nye medlemmer er interesseret i. Men vi har også fantastisk fiskevand, Mjels Sø er jo i særklasse, se bare billeder på hjemmesiden af Eddies gedde på 115 cm. Men også Gammeldam, Nordborg Sø og Ketting Nor er gode ferskvande. Fremover vil også Gelsåen være et vand i særklasse. Men de sidste rygter vil vide at spærringen ved Store Jyndevad i Sønderåen bliver fjernet, nogen siger i 2014, men når jeg ser det ske tror jeg på det, belært af erfaringerne ved Gelsbro. Men meget positive meldinger. En anden positiv melding fra det verdenshjørne er at vi efter alt at dømme får lov at fiske i Bjerndrup allerede 1. marts Det er pga. af oven for Store Jyndevad bliver Sønderåen klassificeret som B-vand (naturligvis fordi Laksevand er A-vand) og som sådan får vi lov at starte sæsonen noget tidligere. Sønderborg Kommune og turisterhvervet har fostret planer om et Havørred Syd projekt i stil med Havørred Fyn og Sjælland. Der er dog ikke tale om at der bliver indført massive kystudsætninger som i 90 erne, noget som biologerne fra DTU-Aqua ikke vil tillade. Men Jeg håber at der er mange der denne gang husker at der er NASS premiere den første lørdag efter fredningens ophævelse, altså den 18. januar. Det foregår denne gang i Sportsfiskerforeningen Als klubhus ved Verdens Ende. Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer et godt og fiskerigt nytår! Jesper Årskonkurrencer Det blev på et bestyrelsesmøde den 19. november vedtaget at vi nedlægger vores årskonkurrence og vores 100% konkurrence. Begrundelsen er den ringe interesse der er for konkurrencerne. På bestyrelsens vegne Jesper

5 To gamle gubber: Vi har i år haft to runde fødselsdage i bestyrelsen. Først blev Bjarne 60 år og siden hen fyldt Eddie også 60. De har begge i mange år gjort et stort arbejde for Sportsfiskerforeningen Nordborg. Vi vil gerne ønske dem begge knæk og bræk fremover. På bestyrelsens vegne Jesper Generalforsamling i Sportsfiskerforeningen Nordborg 2013 Der var mødt 12 mand op og formanden bød velkommen. Vi valgte Martin Meier som dirigent og han gav ordet til formanden der fremlagde beretning om et meget tilfredsstillende år i SFN. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Derefter fremlagde Finn vores regnskab der også viste et godt år. Men pga de mange nye medlemmer vi har fået i år, bliver en del af årets overskud brugt næste år til betaling af leje af fiskevand næste år. Regnskabet blev også enstemmigt vedtaget. Det blev vedtaget at kontingentet forbliver uændret til næste år. Da Jesper modtog genvalg, var valg af formand et kort punkt. Eddie blev også genvalgt og Torben Jansen blev valgt til bestyrelsen igen. Velkommen til ham. Martin Meier meldte sig som suppleant og Jørn Jensen blev genvalgt som revisor. Der var indkommet to forslag til vedtægtsændringer. Fremover bliver det muligt at indkalde til generalforsamling pr mail og på hjemmesiden. Derudover får muligheden for at begrænse antallet af fiskende i foreningen. Se de nye vedtægter på hjemmesiden. Under eventuelt blev det oplyst at Eddie af bestyrelsen er indstillet som ny fiskeropsynsmand for foreningen. Derudover blev det oplyst at bestyrelsen har besluttet at stoppe vores årskonkurrencer og 100% konkurrence. Fremover vil vi kun have fotokonkurrencen. Efter en kort generalforsamling gik vi over til at spise smørrebrød og spille amerikansk lotteri. Finn og Egon vandt hver en and. Jesper

6 PG-fordelskort Peter fra PG-fishing har tilbudt os at vi kan få et fordelskort til hans butik. Det betyder at man kan få rabat i hans butik. Hvis man ønsker et kort kan man henvende sig til mig på mail Jesper Kontingent 2014 Så er det snart tid til at betale kontingent for 2014, og igen er de uændrede. Kontingenterne er følgende, inklusiv kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF): Seniorer: 650 kr. (DSF andel i 2014: 355 kr.) Juniorer: 350 kr. (DSF andel i 2014: 250 kr.) Unge under uddannelse: 585 kr. (DSF andel i 2014: 355 kr.) Pensionist og efterlønsmodtager: 585 kr. (DSF andel i 2014: 355 kr.) Familie kontingent (samme adresse): 885 kr. (DSF andel i 2014: 440 kr.) Som noget nyt, og fremadrettet, bliver kontingentet nu opkrævet af DSF. Der vil blive udsendt indbetalingskort i/fra uge 5, til betaling kort tid efter. Ved denne betaling kan man vælge fremover at betale via NETS (tidligere PBS), så man fremover slipper for bøvlet med indbetalingskortet. Medlemmer der har betalt kontingent i sidste kvartal af 2013, har også betalt for 2014, og vil ikke få tilsendt et indbetalingskort! Det får første gang i Er du medlem af flere foreninger under DSF, og er den/disse tilmeldt kontingentopkrævnings ordningen, så kan din opkrævning i uge 5 gælde for flere foreningens kontingenter. Til gengæld opkræves DSF kontingentet kun én gang. Det pålydende beløb kan altså afvige fra ovenstående kontingenter! Husk også at kontrollere gyldigheden af fisketegnet, som alle der er fyldt år skal have. Finn

7 Opdater selv dine medlemsoplysninger Vores medlemskartotek ligger på Danmarks Sportsfiskerforbunds server, og det er både i forbundets, foreningens, og i din egen interesse, at disse oplysninger hele tiden er opdaterede. Vi udsender nyhedsmails via denne server, så ved skift af din mailadresse, gælder det om at ændre mail adressen i dine medlemsoplysninger. Ligeledes ved skift af bopælsadresse eller telefonnummer. Sportsfiskeren sendes til bopælsadressen i kartoteket. Du kommer til dine medlemsoplysninger via klikker øverst til højre på Log ind, så på Log ind til medlemssystem og print af medlemskort, og følger dernæst anvisningen. Dit medlemsnummer finder du på bagsiden af Sportsfiskeren. Afslut ændringer med klik på Gem. Når du er logget ind, får du endvidere adgang til at udskrive medlemskort for den/de foreninger du er medlem af. Medlemskort for 2014 vil være klar til udskrift i februar måned, så medbring betaling kvittering indtil da ved fiskeri Lykkes det ikke, eller kan du ikke opdatere dine oplysninger, så giv dem til kassereren, der dog også gerne hjælper til med ovenstående. Finn

8 Kvickly Nordborg Kvickly Nordborg Stationsvej Nordborg Mangler du billigt grej, så kig ind i Kvicklys lille/store fiskeafd. med det mest nødvendige til fiskeriet omkring Als hvad enten det gælder Hav, kyst, sø eller put and take Kvickly Nordborg

9 Gode nyheder og fremtidsudsigter for Gelså Den sidste store opstemning ved Kastrup Enge blev fjernet i sept. måned 2013, og med fjernelsen af opstemningen ved Gelsbro Dambrug i marts måned 2013, og den tidligere etablering af omløbsstryget ved Stampemøllen i Ribe, så er der nu fri adgang for vandrende fisk fra Vadehavet langt op i Gelså. Det gælder laks, havørred og ikke mindst snæbel, som har en stor ære for reetableringen. Specielt opstemningen ved Gelsbro Dambrug var en alvorlig forhindring for opgang af laks og havørred, og et no go for snæbel. Efter fjernelsen af opstemningen er der oplevet en markant fremgang på fangst af havørred på Gelsåsammenslutningens stykke, hvorimod laksen lod vente på sig. Dette skyldes først og fremmest den lille mængde regn vi fik både i foråret, og hen over sommeren. Ved el fiskeriet i starten af december måned, blev der på en kort strækning opstrøms Gelsbro Dambrug, altså på Gelsåsammenslutningens stykke, opfisket 28 laks! Den tidligere opstuvning af laks nedstrøms Gelsbro Dambrug var der ikke mere. Generelt ved el fiskeriet i år blev der set ekstremt meget yngel og ungfisk af stalling, ørred og laks, og ligeså vigtigt ved fjernelsen af opstemningen ved Gelsbro Dambrug er det, at smolt af laks og havørred nu ikke mere ledes ind i dambrugets vandindtag, hvor op imod 80 % gik tabt, men fortsætter nedstrøms mod opvækstsområderne i havet. Så det lover rigtig godt for fremtidens fiskebestand og dermed fiskeri i Gelså Finn

10 Nyheder fra ANA Igen i 2013 el fiskede ANA i Adsbøl bæk efter havørreder, for at kunne opfylde udsætningsplanerne for Als og Sundeved, men også i Haderslev området. Der blev hjemtaget 58 stk. hun fisk, 52 stk. han fisk og genudsat ca. 76 stk. Den efterfølgende weekend blev der strøget i alt ca. 6,7 liter rogn. Yngel udsætninger sker i marts/april måned 2014, og smolt udsættes i ANA består af medlemmer fra sportsfiskerforeninger på Als, hvor Skovens kystfiskere på Als også er blevet medlem, og der er altid plads til flere der gerne vil gøre en forskel. Har du lyst, så henvend dig! ANA har sin egen hjemmeside hvor omtale, billeder og video kan ses, Også på Facebook kan du følge arbejdet og andet, Finn Siden sidst Vi har i foreningen, søgt Sønderborg havn om en tilladelse til at få lov til at fiske fra dampskibsbroen nede ved Hardeshøj, den bliver jo aldrig brugt af andre end mågerne, vi fik et nej og en begrundelse om, at man var bange for at få linerne i færgens propel med en oplægning og en meget dyr reparation til følge, vi fik også at vide at man undersøger mulighederne for at man kan fiske nogle steder i Sønderborg havn. I øjeblikket bliver der fisket meget ulovligt i havnen primært af tyske lystfiskere, vores opfordring må værre enten at fjerne forbudsskiltene eller håndhæve forbudet mod fiskeri forhåbentlig bliver det afklaret i Vi har prøvet at afholde en konkurrence i Mjels sø her i efteråret, idet der til vores 1.maj konkurrence var stor tilslutning, men nej - tilslutningen var efter min mening for dårlig, vejret var ellers godt så vi må se. Måske ses vi derude god fangst. Eddie

11 Gelså tur - lørdag den 28. september medlemmer, og heriblandt 3 med å-debut, tog denne dag til Gelså for at se, om succesen fra sidste år kunne gentages. Det kunne den desværre ikke helt, men Martin fik dog listen en flot bækørred på 32,5 cm og 370 gr. op af åen. Vi startede dagen ved spejderlejren ved Hjartbro, med et rundstykke i en bragende flot formiddags sol. Solen have overtaget det meste af dagen og gjorde nok sit til, at havørred og lakse fiskeriet var svært. En enkelt havørred lod dog sig lokke lidt af en spinder, men ikke nok til et rigtigt hug. Ud over Martins bækørred, kom en enkelt mindre bækørred kortvarigt på land, men mere blev det desværre ikke til. Efter at grill maden var overstået fortsatte vi ved Kastrup Enge, hvor skodderne permanent er trukket op, og åen et sted mere endeligt har fået sit frie løb. På vej hjem tog en enkelt bil et sving forbi den genslyngede del af Gelså ved Bevtoft, men desværre uden fangst. Finn Kolding å tur - lørdag den 12. oktober medlemmer, og heriblandt Nikolaj med å-debut, tog denne dag til Kolding Å for at se, om vi kunne fravriste Kolding Å en havørred. Dagen startede som sædvanlig med et rundstykke, hvorefter vi fordelte os langs åen hvor der trods den lave vandstand og det klare vand, blev fisket med optimismen i behold. Ved frokost grillen kunne flere da også berette om sete fisk, og minsandten om Nikolaj ikke havde fået en på 43 cm og 900 gr. Så var å-debuten i hus. Efter frokost skiftede vi pladser, og Eddie, der havde sin første å havørred til gode, fik et tilbud på en havørred i cm størrelsen, men bedst som den skulle på land, slap krogen sit greb! Finn fik en usædvanlig oplevelse ved at se to laks, viste det sig, på vandring mod et dybt sving. Efter et par kast med en spinder, kom han laksen arrigt farende og tog spinderen, og efter en hektisk vandsprøjtende fight, måtte den overgive sig. Efter en hurtigt måling der viste ca. 83 cm, blev den flotte farvede laks genudsat. Efter eftermiddags måltidet fortsatte de tilbageblevne frem til mørket lagde sig, og Egon fik en havørred på 41 cm og 720 gr. Igen blev flere fisk set, og alt i alt var det en af vore bedste ture til Kolding Å, der ellers i den grad manglede vand. Finn

12 Ny Geddekonkurrence ved Mjels Sø - lørdag den 30. november 2013 Der var ikke speciel stor tilslutning til vores konkurrence i Mjels Sø. 7 mand havde valgt og prøve kræfter med gedderne i søen, men gedderne var dog ikke rigtig i bidehumør den her dag, og på trods af, at der i perioder blev fisket godt til, blev der ikke fanget fisk. Vejret var godt, og ved middags tid kunne vi sidde ude, så vi trøstede og hyggede os med grill pølser øl og vand. Tak til de fremmødte. Eddie

13 Årsberetning fra NASS-udvalget Så er endnu et år gået i NASS. Endnu en gang har vi afholdt vores traditionelle tre arrangementer. Vi lagde ud i kulde og blæst den 19. januar. I år havde ca 40 valgt at fiske og ca 30 havde besluttet at tage turen til Syddanskes lokaler for at overvære indvejningen og spise den efterfølgende suppe. Denne gang blev det Syddanske der tog pokalen med hjem idet Jens Nielsen fangede en flot regnbueørred på 2,2 kg. Tillykke med fisken og pokalen! Så havde vi igen lavet en social nat-tur den 14. juni hvor NASS-udvalget var vært med pølser og drikkelse. Aftenen blev afholdt med deltagelse fra alle klubber, dejligt at selv Nordborg kunne komme. Der blev kun fanget småfisk, men alle 15 mand havde en hyggelig aften. Det sidste arrangement er års-afslutningen som Skovens i år stod for i bedste stil. Vejret var både sol og regn, men ca 35 mand havde valgt at bruge dagen på kysten. Desværre har Syddanske jo Claus Smidemann som gang på gang kommer med fine fisk der tager pokalen med hjem. Peter Jacobsen og Freddy Klein fik også præmier for deres fisk. Der blev i alt fanget en god håndfuld fisk. Efter indvejningen havde Skolens folk lavet gullasch-suppe. Året 2013 har været meget lignende de andre år, Sportsfiskerforeningen Nordborg har desværre ikke har været så stærkt repræsenteret som man kunne ønske. Men det er måske fordi Nordborg-folkene er meget glade for ferskvand, og fordi de synes der er meget langt helt ud til Sønderborg. Det er en problemstilling NASS-udvalget er opmærksom på og forsøger at løse. Vi i NASS-udvalget vil slutte af med at glæde os til at se jer alle til premierekonkurrencen den 18. januar og ønske jer alle en god jul og et fiskerigt nytår. Med venlig hilsen NASS-udvalget

14 Nye turer

15 Aftenture i april og maj 2014 Igen i år tager vi på aftenture til kysten på onsdage i april og ind i maj måned. Vi starter den 2. april. Den 2. og 9. april starter vi kl , og på resten af turene starter vi kl Alle gange fra P-pladsenved klublokalet Th. Brorsensvej 72. Igen i år kan man frivilligt deltage i den løbende konkurrence om et gavekort på 200 kr. Ved deltagelse betales der 25 kr., og skal gøres før en fisk kan deltage! Gavekortet tilfalder fangeren af den største 100 % fisk over alle ture. Der må fiskes med én stang, og der er fælles kørsel til samme sted. På dagen beslutter vi hvor turen går hen. Jesper Klubaften 2014 Starter igen onsdag den 8. januar Husk Når du kører med på fællesture at afregn med chaufføren på den bil du er med i.

16 Sidste frist for stof til næste nr. af Fiskeøjet er den 15. marts 2014 Egon

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Adresselabel B Afs. Dyssevej 9 9541 Suldrup Frimærke Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Almas, Aalborg Gugvej 138 9210 Aalborg SØ Almas, Hadsund Industriparken

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J U N I 2 0 1 4 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 august 2008 25. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Søren Braagaard takker af Formandsskifte i Nordjysk Lystfiskeriforening NL har fået ny formand.

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders

Lystfiskerforeningen Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer november 2012. Deadline 20 oktober. Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk Formand: Brian Thomsen Dyssevej 9 9541

Læs mere