GASMUSEET 2003 Årsberetning fra Gasmuseet &Gashistorisk Selskab 2003 juni 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GASMUSEET 2003 Årsberetning fra Gasmuseet &Gashistorisk Selskab 2003 juni 2004"

Transkript

1 GASMUSEET 2003 Årsberetning fra Gasmuseet &Gashistorisk Selskab 2003 juni 2004

2 BERETNING 2003 Det flasker sig 2003 Gasmuseet har i 2003 arbejdet med f-gassen og i juni 2003 blev udstillingen Det flasker sig åbnet. I maj 2004 er den blevet udvidet med et afsnit om autogassen, som Niels Løgager Nielsen, Gasmuseet, har stået for i samarbejde med Palle Würtz Knudsen Gashistorisk Selskabs bestyrelse, samt Lars Vestergård, BP Gas. Udstillingen er finansieret af BP Gas. Udstillingen omhandler tiden fra 1960 til midten af 1980erne, hvor der blev sat punktum for autogas i Danmark pga. afgiftsændringer. Udstillingen består af eksempler på udstyr til biler, samt en computeranimeret beretning om emnet. Udstillingen Det flasker sig har været velbesøgt, og det er vores indtryk, at gæsterne har fundet den spændende. Der er rigtig mange ting at stoppe op ved og kigge nærmere på. I rundvisningerne på 1-1½ time har vi typisk rundvist den ene halvdel af en gruppe i flaskegasudstillingen. Mens den anden halvdel har besøgt naturgasudstillingen i retorten, hvorefter de har byttet rundt. Gasmuseet havde cirka besøgende i 2003, nogenlunde ligeligt fordelt på forår, sommer og efterårssæsonerne. Mange har besøgt museet i forbindelse med de forskellige kulturbyarrangementer med gips og glas, hvor forældre og familie kunne komme på besøg på åbenthusdage. Gasmuseet har i 2003 ligeledes i stigende grad været ramme om forskellige møder og arrangementer for foreninger eller personalegrupper. Fra åbningen af Det flasker sig Det blå guld Den 8. juni åbner udstillingen Det blå guld om energi og dagligliv i erne, som Gasmuseet fik bevilget midler til i 2003 fra naturgas-branchen. Udstillingen er udarbejdet af Hanne Thomsen, Gasmuseet, og Mogens Rüdiger, der er medlem af museets bestyrelse og ansat ved Aalborg Universitet. Der er blevet indsamlet genstande og arkivalier til udstillingen fra branchen. Udstillingen supplerer udstillingen fra 2001, og den handler derfor i højere grad om debatten om indførelsen af naturgassen og nej tak til atomkraft-kampagnen samt det dagligliv danskerne levede. I udstillingen er der opsat en energi- og dagliglivkalender, hvor energien er styrende for opdelingen i de enkelte afsnit. Udstillingens plancher handler om debatten og

3 jubilæerne, der er film, som man kan se i stuerne fra tiden, og der er suppleret med tøj og genstande fra tiden. Den stigende bilisme fra 1960erne er repræsenteret ved 2CVen med de fra tiden velkendte selskaber. Forud for vedtagelsen var der gået en række år, hvor man i stigende grad havde kunnet diskutere naturgassen som en realistisk mulighed i forhold til den atomkraft man ellers anså for nej-tak badges. Indførelsen af naturgassen blev vedtaget den 30 maj 1979 og lovgivningen blev stadfæstet den 8.juni, derefter gik arbejdet i gang med etableringen af et transmissions- og distributionssystem, gasbehandlingsanlæg og salgsorganisationer med etableringen af de regionale at være det eneste seriøse bud på en fremtidig energiforsyning. Før energi(pris)krisen i 1973, der sendte chokbølger gennem den vestlige verden, havde man ikke en egentlig energipolitik, og der var ikke mange der talte om det. Fundamentet for den politik der var, kan bedst beskrives som så meget som muligt så billigt som muligt. Og med den tilføjelse, at staten skulle blande sig så lidt som muligt og overlade fordelingen af ressourcerne til markedet. Derfor var der heller ingen, der forsøgte sig med forbrugsstyrende afgifter på brændsel bortset fra benzin. Med energikrisen kom forsyningssikkerhed i fokus, og havde nogle næsten glemt problemet i løbet af 70erne, blev de mindet om det igen under den iranske revolution i foråret Så da den daværende handelsminister Arne Christiansen fremlagde den energipolitiske redegørelse ER79 understregede han ganske vist sin bekymring for den statslige regulering, der kom

4 ind både med naturgassen og med atomkraften, som man stadig regnede med. Men han understregede også, at alternativet til ingen regulering let kunne blive ingen forsyning. I redegørelsen beskrives atomkraft og naturgas ikke som alternativer men som supplementer, og de var lige nødvendige. Naturgassen skulle bruges til varmeforsyning, mens atomkraften skulle bruges i elproduktionen, der i 1978 blev produceret af kul og olie. Den energipolitiske redegørelse blev vedtaget den 30. marts Det der banede vejen for naturgassen var vel i høj grad, at den begyndte at blive en realistisk mulighed. Der blev gjort fund i Nordsøen, og i 1977 kunne de opgøres til at kunne dække 15-20% af Danmarks energiforbrug. A.P. Møller kunne i 1978 ligeledes melde, at det var realistisk at begynde en produktion i Nordsøen. Det kan man alt sammen se mere om i udstillingen. Bymarksskolen sammen med kunstnerne Jan Anker Petersen og Lise Seier Pedersen. I efterårsferien var der aktiviteter for børn om mad, hvor de kunne være med til at lave etnisk dansk mad og lære lidt om bordskik som i erne, inden de efterfølgende kunne spise. Der har også været enkelte skoleklasser inde til rundvisning og madkultur anno 1960erne, men de fleste klasser har blot fået en rundvisning i særligt Det flasker sig og naturgasudstillingen i retorten. Glaspusteriet var ikke lejet ud i 2003, og der var ikke meget aktivitet i det, men der blev i 2003 etableret grundlag for en ny og lavere udlejningspris i BP sælger nu gas til en lavere pris end før og Gasmuseet yder et tilskud til pusteriet, derfor er Aktiviteter I 2003 var Hobro Kulturby og der var derfor en lidt større økonomisk ramme for de forskellige aktiviteter i byen, end der plejer at være. Den årlige Havnedag blevet til et 2 dages Kulturmarked, der var mange aktiviteter i hele byen og som sådan forløb det godt. Gasmuseet havde et arrangement med klovnerier for børn, og der blev traditionen tro serveret Richskaffe og kiksekage. Om aftenen var der rundvisning med Larsens serveringsteater, der tog gas på folk, pustede balloner og serverede te og is, samtidig med at vi kom rundt i udstillingerne. I juni 2003 kunne vi også afsløre den flotte glasmosaik på retorthuset. Mosaikken er finansieret af Kulturbymidler og Naturgas Midt-Nord. Skulpturen blev udarbejdet af 5. klasser og de to nordjyske kunstnere Britta Madsen og Søren Gøttrup. Der blev samtidig udarbejdet en guide til mosaikken, hvor børnene og kunstnerne fortæller om projektet. I juni 2003 var der afsløring af et andet meget spændende projekt, og Gasmuseet havde fornøjelsen af at kunne præsentere 20 gipsskulpturer på græsplænen ved museet. Gipsskulpturerne var udarbejdet af elever fra Thorsgårds Efterskole og der håb om at det fremover kan få en god drift, og der er glaspustere på fra juli Energicentret har fået kørt et meget godt program ind for skolerne. Alle 6. klasser i området får tilbudt et særligt undervisningsprogram fra Energicentret og Gasmuseet. I 2003 har der ikke været så mange aftenarrangementer, men der vil igen fra efteråret

5

6 deltager i en konference om arbejde og industri, der blev afholdt samme sted. Der er i alt 20 museer i dette paraply-samarbejde, og det var spændende at se også som et perspektiv for Gasmuseet sammen med andre museer inden for feltet. I januar deltog Mogens Rüdiger, Carsten Sørig, Susanne Westh og Bent Kornbek fra Gasmuseets bestyrelse sammen med Hanne Thomsen i et besøg på Oliemuseet i Stavanger og Tyssedal Vasskraft og industristadsmuseum ved Hardanger. Sidstnævnte er et museum som Gasmuseet, og det ligger i et område, der nærmest henligger som et industrimindeområde om det der var men ikke længere er. Oliemuseet er derimod i en helt anden klasse med bygninger bygget til formålet, ligesom der var anvendt ganske mange midler i opbygningen af museet. Begge institutioner var spændende at besøge og sammenligne, og det gav mange spændende diskussioner undervejs blive lavet arrangementer på Gasmuseet om energirådgivning. Erhvervelser og indsamling af genstande I 2003 fik Gasmuseet genstande og arkivalier om bygassen fra Svendborg Gasværk, ligesom vi fik overført genstande fra Frederiksberg Gasforsyning. Genstandene består af maskiner og tekniske apparater fra gasproduktionen. De blev overført direkte til magasinet på Naturgas Midt-Nord. De bliver inddraget i arbejdet med bygasudstillingen, som dog er udskudt til 2006/07, da vi håber at kunne bidrage med en flot udstilling i 2007, når vi som der arbejdes på i Industri- og håndværkerpuljens regi og i Kulturministeriet får et landsdækkende industrikulturarvsår. Fra Københavns Energi er der ligeledes indkommet tidsskrifter om gas til museet. DONG har doneret en brændselscelle til museet, den står uden for på parkeringspladsen, der er ikke lavet udstilling til den. Fra BP i Køge fik vi i 2002/3 en række genstande, og der kommer dele af en fyldestation ind i forbindelse med nedlæggelsen af fyldestationen i Køge i Faglige rejser I efteråret var Hanne Thomsen på besøg på industrimuseerne i Terrassa ved Barcelona og Faglige projekter På Verdensgaskonferencen i Tokyo i 2003 havde Bent Kornbek og Jacob Fentz fra Gasmuseet/Gashistorisk Selskab held til at vække interessen for at etablere en historisk udstillingsdel på Verdensgaskonferencen i Amsterdam i Der er i samarbejde med IGU og Peter Storm nedsat en koordinationsgruppe, der udover Jacob Fentz og Bent Kornbek består af Hanne Thomsen, Gasmuseet. Der arbejdes i første omgang på at få lavet et netværk af interesserede på verdensplan, ligesom der arbejdes på at lave artikler om gasmuseer og gashistorie, der kan udkomme i IGUs nyhedsbreve fra eftersommeren Nordjyllands Amt og Museumsrådet for Nordjylland tog i 2002 initiativ til udarbejdelse af museumsguidebøger for Nordjylland ud fra forskellige temaer, der sikrede at alle museer i amtet kom med. I 2003 udkom Folkets Nordjylland der

7

8 blandt andet rummer en artikel om gassen og museet. Derudover er der udkommet Kunstens, Havets, Arkæologiens Nordjylland med artikler skrevet af museumsinspektører i Nordjylland. Guidebøgerne udkommer på tysk i Udover guidebøgerne har Gasmuseet bidraget med gashistorie på www. kulturrejsen.dk, der kan udbygges de kommende år. Projektet er målrettet til turister og skole- og uddannelsesinstitutioner. Projektet er finansieret af EU, Nordjyllands Amt, Midt-Nord Turisme og Kulturarvsstyrelsen. Forhåbentlig kan bøgerne og hjemmesiden bidrage til at skabe mere interesse for besøg i området og dets museer. Inden for samme projekt blev der af Nordjyllands Amts kulturkontor og Museumsrådet bevilget midler til udstilling for børn og unge på Gasmuseet. Guidebøgerne og kulturrejsen.dk har til formål at gøre det lettere at inddrage museerne i undervisningen på skoler og uddannelsesinstitution er. Udstillingsmidlerne var særskilt til formidling til børn og unge på museerne. Gasmuseet ansøgte om udstillingsmidler i samarbejde med Anne Munkesø, der har udarbejdet bogen Naturlig gas for Elsparefonden og naturgasbranchen. Gasmuseet fik midler til de eksplosive arbejdsborde og brintbilsbanen, der nu indgår i den nye udstilling Det blå guld, men som kan flyttes rundt og indgå i andre udstil-linger på museet senere. Forskningsprojekter Gasmuseet har fået bevilget midler fra Gasforsyningen i Aalborg til at skrive gasforsyningens historie i 150 år fra Gasværket i Aalborg var et af de første værker der blev oprettet, og det første i det nuværende Nordjyllands Amt. Aalborg var en af de kommende stationer på den jyske længdebane. Organisationsformen ved jernbaneanlæg var stort set den samme som ved anlæg af gasværker, og der var et betydeligt overlap mellem de ingeniører, der lavede gasværker og jernbaner. Formålet med de første gasværker var primært at etablere belysning. Senere blev gassen også anvendt til kogning, opvarmning og til motorkraft. I en periode efter 1861 kom der kraftig konkurrence fra det nye brændsel petroleum, og det var medvirkende til at byggeriet af gasværker stoppede. Senere fra 1891 kom der konkurrence fra elektricitetsværkerne, og det førte til ernes effektiviseringer af gasværksproduktionen, der bevirkede at gasværkerne holdt ved indtil i erne, hvor konkurrencen fra den billige olie og fjernvarme kom. Gasværkerne blev i erne i stort omfang omstillet fra kulgasproduktion til spaltgas- eller propangasanlæg, der kunne køre automatisk og uden megen brug af - den fra 60erne stadigt dyrere arbejdskraft. Disse anlæg kørte mange steder, indtil indførelsen af naturgassen i 80erne. Aalborg er en af de få byer, der stadig har en egentlig bygasforsyning. Projektet er samtidig en del af det forskningsprojekt Hanne Thomsen, Gasmuseet og Jytte Thorndahl, Elmuseet, har fået midler til at arbejde med fra Kulturarvsstyrelsens rådighedssum. Bevilingen er givet i 2003 og gældende for 2004 og forventes afsluttet i begyndelsen af Formålet med projektet er at sammenligne to offentlige forsyningssystemer, gas- og elforsyningen, som begge har haft stor betydning for den bymæssige industrielle udvikling i Danmark. Udgangspunktet er etableringen og udbredelsen af to energisystemer inden for kommunalt regi, hvordan drives de og hvordan indvirker de på hinanden. Der er byer, der fik begge dele etableret, da det blev en mulighed, og byer, hvor man på trods af mulighederne afstår fra etableringen, indtil man endelig beslutter at oprette begge type værker. Den periode der undersøges er primært perioden erne, og indtil naturgasnettet i Danmark etableres. Der bliver lavet en undersøgelse af udvalgte byer for at belyse problematikken, Aalborg er én af dem, derudover har vi foreløbigt valgt Århus, Frederikshavn og Hjørring. Arbejdet med statsanerkendelse Gasmuseets bestyrelse hilser projektet velkomment. Det kan blandt andet være med til at bane vejen for det samarbejde Gasmuseets bestyrelse på sigt ønsker etableret med Elmuseet, under en fælles paraply af et energimuseum. Med forslaget til reform af kommuner og amter, har Kulturministeriet foreslået, at alle 15 statsanerkendelser fremover overgår til kommunerne. Dvs. der vil ikke længere være en statsanerkendelse af den hidtidige type at søge. For Gasmuseet kan der dog i et samarbejde med Elmuseet og evt. andre museer være muligheder for at få en 16 statsanerkendelse som et energimuseum. Der vil derfor blive arbejdet videre af den vej i samspil med Elmuseet og i det tempo, man kan i øjeblikket, hvor alt er under ændring. I den forbindelse kan den model med flere museer under samme paraply, som findes i Barcelonaområdet, være interessant at

9 arbejde videre ud fra. Nordjyllands Amt foretog i 2003 en undersøgelse af museerne i amtet med henblik på en revision af amtets tilskudspolitik. Der er blevet udarbejdet en rapport, og Gasmuseet er et af de museer, der kan komme i betragtning, når midlerne forhåbentlig omfordeles. Nyt revisionsfirma Gasmuseets repræsentantskab valgte i 2003 nyt revisionsfirma. Det blev Revisions-Centret i Hobro. Regnskabet viser et overskud på kr. og ca kr. efter fradrag for de ekstraordinære udgifter til ovnene i Glastanken. Personale, lokaler og udstillinger er de store udgiftsposter på driften, og der er udgifter for i alt kr. Indtægterne kommer fra entre og cafe. Tilskuddene til driften kommer fra Naturgas Fyn, Naturgas Midt-Nord, Hovedstadsregionens Naturgas, DONG, BP, Gashistorisk Selskab og Hobro Kommune. Der er indtægter for i alt kr. Udover det regnskabet viser, forsøges det nu afklaret med Told og Skat, hvor meget såkaldt forskelsmoms Gasmuseet kan få tilbage. Vi søger ikke blot for 2003 men også for de foregående år og for i alt 5 år. Det afklares i løbet af et par måneder. Bestyrelsen for Gasmuseet 2003 Bent Kornbek, formand, Naturgas Midt-Nord Hans Jørgen Rasmusen, næstformand, DONG Søren Dalsager, DONG, suppl. Jørgen Basballe, Hobro Kommune Ole Albæk Pedersen, HNG Ole Durck, Naturgas Fyn Peter Vadstrup Jensen, Naturgas Midt-Nord, suppl. Andreas Bech-Jensen, Aalborg Gasforsyning Per Offersen, BP Gas Jørn Junge Andersen, Max Weishaupt Carsten Sørig, DGP Peter I. Hinstrup, DGC Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet Susanne Westh, DONG, suppl. Jørgen K. Nielsen, DGF, suppl. Det samlede repræsentantskab 2003 Repræsentanter fra: Jørgen Basballe, Hobro Kommune Jørgen Pontoppidan, Hobro Kommune Hans Jørgen Rasmusen, DONG Søren Dalsager, DONG Bent Kornbek, Naturgas Midt-Nord Ole Albæk Pedersen, Hovedstadsregionens Naturgas Midt-Nord I/S Ole Durck, Naturgas Fyn Peter Vadstrup Jensen, Naturgas Midt-Nord Følgende er optaget i repræsentantskabet fra: Bygas: Andreas Bech Jensen, Aalborg Kommunes Gasforsyning Helge Sloth Hansen, Tre-for, Trekantsområdets Forsyning, Kolding F-gas: Per Offersen, BP Gas Kristian Vielwerth, Statoil Naturgas: Niels Erik Andersen, HNG Susanne Westh, DONG Frede Hansen, Naturgas Midt-Nord Povl Asserhøj, GASTRA Kommuner/kraftvarmeværker: N.J. Ravn Sørensen, Århus Kommunale Værker Bjarne Astrup, Viborg Kraftvarmeværk Palle Geleff, Energi E2 Brancheforeninger: Jørgen K. Nielsen, Dansk Gasbrancheforening Jørn Junge Andersen, Max Weishaupt Myndigheder: Carsten Sørig, Dansk Gasmateriel Prøvning Thomas Bastholm Bille, Energistyrelsen Forskning: Peter I. Hinstrup, Dansk Gasteknisk Center Ole Hyldtoft, Institut for Historie, Københavns Universitet Mogens Rüdiger, Institut for Historie, Aalborg Universitet Energimuseer: Keld Nielsen, Elmuseet Kurt Møller Pedersen, Stenomuseet Venneforeningen: Gashistorisk Selskabs bestyrelse 2003 Palle Würtz Knudsen, Solbjerg, tidl. BP Gas Henrik Fischer, HNG Jacob Fentz, Naturgas Midt-Nord Alex Torp, Kolding, lærer Bent Kornbek, Naturgas Midt-Nord Stig Valeur Jensen, Vejen, tidl. DONG

10 Erlann Christiansen, Hobro, tidl. Borgmester Suppleanter: Vagn Jensen, Hobro, Michael Warming, Hellerup Revisor: Paul Cubel, Viborg, tidl. Naturgas Midt- Nord, revisor suppl. Jørgen Basballe Medarbejdere 2003/04 Hanne Thomsen, Ledende inspektør Niels Løgager Nielsen, inspektør Vita Knudsen, cafe, service og bogholderi Søs Moltzen, (flexjob) reception, cafe, køkken og rengøring Nanny Pedersen, jobtræning 2003, reception, cafe, syning af dragter og ting til udstillinger Eva Bengtsen, jobtræning 2003 ophørt 2004, reception, cafe, rengøring Jana Wagner, jobtræning 2004, café, køkken og reception Karen Larsen, jobtræning 2004, cafe, køkken, reception og rengøring Ejnar Gundersen, jobtræning 2004, dekoratør og layoutarbejde Guider til rundvisning: Gasmuseet har som tilkalde guider: Asger Dernert, Søren Frederiksen, Hans Kaltoft. Håndværkere: Gasmuseet har Kim Hartendorf og Tommy Mathiassen tilknyttet som håndværkere i forbindelse med udstillingsopbygning. Glastanken 2003: Ayoe Mathiasen, Leif Møller samt Lotte Thorsøe var der i januar måned og puste glas.

BERETNING 2004 Det blå guld særudstilling 2004

BERETNING 2004 Det blå guld særudstilling 2004 Årsberetning fra Gasmuseet og Gashistorisk Selskab 2004 Juni 2005 BERETNING 2004 Det blå guld særudstilling 2004 Jubilæumsudstillingen om naturgassen åbnede den 8. juni 2004. Udstillingen handlede dels

Læs mere

BERETNING 2005. Fra arrangementet i efterårsferien: Fra Lygtemænd til brintbiler

BERETNING 2005. Fra arrangementet i efterårsferien: Fra Lygtemænd til brintbiler BERETNING 2005 Fra arrangementet i efterårsferien: Fra Lygtemænd til brintbiler Årsberetning fra Gasmuseet og Gashistorisk Selskab 2005 April 2006 12 Gasmuseet og Gashistorisk Selskab 2005 Fra udstillingen

Læs mere

Årsberetning fra GASmuseet og GASmuseets Venner, juni 2015

Årsberetning fra GASmuseet og GASmuseets Venner, juni 2015 GASmuseets årsberetning 2014 Årsberetning fra GASmuseet og GASmuseets Venner, juni 2015 GASmuseet, Gasværksvej 2, 9500 Hobro Tlf. 5371 5120 mail: gas2gas@gasmuseet.dk GASmuseets Venner 20 år Den 25. januar

Læs mere

Gasmuseet 2002 Årsberetning fra Gasmuseet og Gashistorisk Selskab 2002

Gasmuseet 2002 Årsberetning fra Gasmuseet og Gashistorisk Selskab 2002 Gasmuseet 2002 Årsberetning fra Gasmuseet og Gashistorisk Selskab 2002 2 Beretning 2002 Gasmuseet åbnede for sæsonen i påsken 2003, men den store åbning er den 19.6.03 med åbningen af udstillingen om flaskegassens

Læs mere

GASMUSEETS ÅRSBERETNING 2009

GASMUSEETS ÅRSBERETNING 2009 GASMUSEETS ÅRSBERETNING 2009 Årsberetning fra Gasmuseet og Gashistorisk Selskab Juni 2010 Gasmuseet, Gasværksvej 2, 9500 Hobro. Tlf. 5371 5120. Mail: gasgas2@gasmuseet.dk 2009 i projekternes tegn Gasmuseet

Læs mere

GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB.

GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB. GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB. Beretning 2001 Der er sket meget det sidste år. Vi har fået en ny organisationsstruktur for Gasmuseet og en venne/støtteforening

Læs mere

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid Gas i Fortid og fremtid DGF årsmøde 2010 Forslag til dirigent Palle Geleff DGF s formand Ole Albæk Pedersen DGF fyldte 100 år d. 26. oktober 2011 DGF s formand Ole Albæk Pedersen ...naturgassen og gassystemet

Læs mere

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning Omsætning 18 mio excl afgifter og moms Ledninger 175 km Stikledninger 45 km Ledn.udskiftning 4-8 km pr år Kunder 10.000 stk Gasforbrug ca. 7 mio kubikmeter bygas Personale 8 stk. Regnskabsafsnit 3 stk

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Gas i fortid og fremtid

Gas i fortid og fremtid Gas i fortid og fremtid Program for DGF s 100-års jubilæum 17.-18. november 2011 Hotel Nyborg Strand Hobro Gasværk, retorthuset med gasværksarbejderne, anno ca. 1898. Gas har været et væsentligt element

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Naturgas - en nødvendig del af løsningen...

Naturgas - en nødvendig del af løsningen... Naturgas - en nødvendig del af løsningen... Årsmøde i Dansk Gas Forening 25.-26. november 2010 Hotel Nyborg Strand Kan man forestille sig en verden uden brug af fossile brændsler? Er det overhovedet realistisk?

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE Konferencen HAVET SOM RESSOURCE har som formål at sætte fiskeriet i perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Når den danske naturgas ebber ud...

Når den danske naturgas ebber ud... Når den danske naturgas ebber ud... Årsmøde i Dansk Gas Forening 19.-20. november 2009 Hotel Nyborg Strand Hvad gør vi, når det er slut med naturgassen fra de danske felter i Nordsøen? Og hvad er egentlig

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 110303 Markus Bech 17-009 Ringsted Skf. 200/14 200/14 400/28 G 2 90829 Jonas Olsen 17-037 Tuse Skf. 199/12 200/10 399/22 S 3 114552 Gorm

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden Dagsorden Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Afbud: Arne Viggo Nyborg, Jørgen Pontoppidan Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Resultatliste Slut - Påskestævne Randers 2018

Resultatliste Slut - Påskestævne Randers 2018 Resultatliste Slut - Påskestævne Randers 2018 Lodtrækning : Vinder af bowlingkugle sponsoreret af Master Bowl Proshop 1 Mitzi Poulsen BK Outsiders Master Bowl Lodtrækning : Vinder af kontant-præmie 500,-

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010 Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Foreslog Peder Holt som dirigent og Peder Holt blev valgt.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere