AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ"

Transkript

1 I would like to have more information about Ik ben geïnteresseerd in meer informatie over Jeg vil gerne have mere information om Fireplaces - Haarden - Ildsteder Fireplace stoves - Haardkachels - Brændeovne Pellet stoves - Pelletkachels - Pilleovne Tiled stoves - Ceramiekkachels - Kakkelovne CookCook Zumik on Grill accessories - Accessoires voor grills - Grill tilbehør Add postage as required Met postzegel, geldig tarief Franker som krævet First name Voornaam. Fornavn Surname Naam. Efternavn Adress Adres. Adresse Telephone Telefoon. Telefon AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ /12.07/10' Schweiz: Rüegg Cheminée AG Schwäntenmos Zumikon Schweiz Tel (0) Fax 0041 (0) France: Rüegg Cheminées S.A.S. Z.I. Sud - B.P Rue de l Industrie Wissembourg Cedex France Tel (0) Fax 0033 (0) Deutschland / Österreich: Rüegg Kamine GmbH Biergasse Weisskirchen Österreich Tel (0) Fax 0043 (0) Ausstellung: Rüegg Feuergalerie Aegert-Weg 7 Industrie Süd 8305 Dietlikon Schweiz Tel (0) Fax 0041 (0)

2 AS LONG AS THERE IS WOOD As long as there is wood, Rüegg will create ever more efficient ways of using it to get warmth, well-being and pleasure. As long as there is wood, Rüegg will maximise the combustion of that renewable source of energy to take on the challenge of environment protection. As long as there is wood, Rüegg will imagine new solutions, define new uses and develop new designs to continue to appeal European designers and users of fireplaces and stoves. ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN Zolang er nog hout is, blijft Rüegg steeds efficiëntere middelen creëren om het te valoriseren en in warmte, behaaglijkheid en genoegen om te zetten. Zolang er nog hout is, blijft Rüegg dag in dag uit de verbranding van deze duurzame energie optimaliseren, om de uitdaging van het milieubehoud aan te gaan. Zolang er nog hout is, zal Rüegg nieuwe oplossingen bedenken, nieuwe gebruikswijzen bepalen en nieuwe vormen ontwerpen zodat zij hiermee een aantrekkelijk aanbod blijft leveren voor de Europese designers en gebruikers van haarden. SÅ LÆNGE DER ER TRÆ Så længe der er træ, vil Rüegg skabe endnu flere effektive måder at opnå varme, velvære og nydelse på. Så længe der er træ, vil Rüegg maksimere forbrændingen af den vedvarende energi og derved påtage sig udfordringen ved beskyttelse af miljøet. Så længe der er træ, vil Rüegg forestille sig løsninger, definere nye anvendelsesmuligheder og udvikle nye designs for at kunne fortsætte med at tiltrække europæiske designere og brugere af ildsteder og ovne. CONTENTS - INHOUD - INDHOLD p. 6 p. 16 p. 18 p. 20 p. 22 [ [ [ [ [ Room designs with Rüegg fireplaces Rüegg haarden in het centrum van de creatie Rumdesign med Rüegg ildsteder Excellence in stoves Buitengewone haarden Fortrinlige ovne Pellet stoves Pelletkachels Pilleovne CookCook, the pleasure of cooking on fire CookCook, het genot van koken op het vuur CookCook, nydelsen ved at lave mad over ild Zumik on particle filter Stofdeeltjesfilter Zumik on Zumik on partikelfilter

3 SWISS QUALITY STANDARDS AND ENVIRONMENT FRIENDLINESS ZWITSERSE KWALITEIT EN MILIEUBEWUST SCHWEIZISK STANDARD KVALITET OG VENLIGE OMGIVELSER 1 With the creative, responsible and Met Rüegg, een creatieve, Med Rüeggs kreative, ansvarlige enthusiastic outlook of Rüegg, Swiss quality is very much in verantwoordelijke en enthousiaste onderneming, is de Zwitserse og entusiastiske udseende er schweizisk kvalitet meget synligt. 2 evidence. Efficiency, compliance kwaliteit meer dan ooit actueel: Effektivitet, overholdelse af stan- with standards, safety - you have prestaties, conformiteit met de darder, sikkerhed - du har alle all the guarantees. Rüegg is normen, veiligheid alle garanties garantierne. Rüegg er forpligtiget 4 committed to reducing pollutant zijn aanwezig. In haar wedren voor til at reducere udsendelse af emissions and is putting all its scientific and technical potential at the service of quality and the een optimale reductie van de verontreinigende emissies zet Rüegg zich met haar wetenschap- forurenende stoffer og bruger alt sit videnskabelige og tekniske potentiale på kvalitet og miljø. 6 3 environment. A permanent team pelijke en technische capaciteit Et permanent hold på fem tekni- of five technicians and engineers and close collaboration with volledig in voor kwaliteit en milieubehoud: een permanent kere og ingeniører og et tæt samarbejde med EMPA, Institut 5 EMPA, the institute for research in team van vijf technici en inge- for forskning i bæredygtig sustainable technology, have made nieurs en een samenwerking met teknologi, har gjort Rüegg til Rüegg a groundbreaker in its de EMPA, instituut voor onderzoek en banebryder indenfor denne 7 industry. in duurzame technologieën, industri. verzekert de uitvinder van de gesloten haard haar vooraanstaande positie in haar domein. 8 PORTRAIT OF A FIREPLACE EN-Normen EN-Normen Norme EN PORTRET VAN EEN MODELHAARD PORTRÆT AF ET ILDSTED Thanks to their air intake that is independent from the ambient air, Rüegg Planet fireplaces are suitable for Minergie buildings with their passive and low energy features. De Rüegg Planeten haarden, voorzien van een onafhankelijke omringende luchttoevoer, zijn aangepast voor de passieve Minergie gebouwen met laag calorieverbruik. Takket være deres luftindtag, som er uafhængig af den omgivende luft, er Rüegg Planet ildsteder egnet til Minergie bygninger med deres passive og lave energiegenskaber. VKF approval of Rüegg devices in Switzerland offers the guarantee of a high level of fire safety. De VKF homologatie van de Rüegg apparaten in Zwitserland vormt een garantie voor een hoog veiligheidsniveau bij brandgevaar. VKF godkendelse af Rüegg apparater i Schweitz tilbyder garantien af et højt niveau af brandsikkerhed. That mark, which is only affixed on the best wood-fired devices, is a distinguishing feature of Rüegg ranges. It guarantees optimised fuel combustion and low emissions of fine particles. Deze label is gereserveerd voor de beste brandhoutapparaten en bewijst opnieuw de kwaliteit van de Rüegg reeksen. Het garandeert een optimale verbranding en een gereduceerde emissie van fijne stofdeeltjes. Dette mærke, som kun er sat på de bedste træbrændende apparater, er en fremragende attraktion blandt Rüeggs udvalg. Det garanterer optimal brændstofforbrænding og lav udsendelse af fine partikler. Quality is a constant concern at Rüegg, the first company in its area to obtain ISO Rüegg houdt zich dagelijks bezig met de kwaliteit: in haar sector ontving zij als eerste onderneming het ISO 9001 certificaat. Kvalitet er et konstant anliggende for Rüegg, den første virksomhed i området som opnåede ISO Rüegg fireplaces comply with European standards. De Rüegg haarden worden gecontroleerd volgens de Europese normen. Rüegg ildsteder opfylder europæiske standarder. (1) Large heat exchanger / Warmtewisselaar met een groot oppervlak / Stor varmeveksler (2) Airwash system to keep the panes clean longer / Airwash systeem voor een ruit die langer schoon blijft / Luftrensesystem der holder ruden ren i længere tid (3) Large window / Ruit van grote afmetingen / Stort vindue (4) Safe and inconspicuous closure / Veilige en onopvallende sluiting / Sikker og uanselig lukning (5) Ball runner for smooth lifting / Kogellagergeleiding voor een soepel opschuiven / Kugleløber for jævnt løft (6) Materials with a high accumulation capacity / Materialen met een grote capaciteit voor warmteopslag / Materialer med en høj akkumuleringskapacitet (7) Precise air intake adjustment / Nauwkeurige instelling van luchttoevoer / Præcis justering af luftindtag (8) Ambient or outside air intakes / Toevoer van omringende lucht of buitenlucht / Omgivende eller udvendige luftindtag # 5

4 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER PI CLASSIC ELLIPSE PI CLASSIC PI COMPACT ELLIPSE ROOM DESIGNS WITH RÜEGG FIREPLACES FOYERS RÜEGG IN HET CENTRUM VAN DE CREATIE RUMDESIGNS MED RÜEGG ILDSTEDER Across Europe, thousands of Overal in Europa hebben duizenden Over hele Europa har tusinder fireplace designers have selected haardesigners de keuze van Rüegg af ildstedsdesignere valgt Rüegg Rüegg fireplaces for their finest haarden een centrale plaats in ildsteder som deres fineste projekter. projects. That choice is led by the hun projecten gegeven. Deze Dette valg kommer fra hjertet og heart and the head - the beauty of keuze wordt zowel door het hart hovedet - ildstedernes skønhed, the fireplaces, the extraordinary als door het hoofd ingegeven: de det ekstraordinære brede udvalg diversity of shapes, high work- pracht van de haarden, buiten- af former, høj håndværksmæssig manship and finish quality, and gewoon gevarieerde vormgeving, udførelse og kvaliteten af den also their reliability, safety and kwaliteit in fabricatie en afwerkin- afsluttende finish og også deres high efficiency! With Rüegg gen, betrouwbaarheid en veiligheid, pålidelighed, sikkerhed og høje fireplaces, designers can express hoog rendement de ambachts- effektivitet. Med Rüegg ildsteder their talent with complete man kan zijn talenten ongedwongen kan designere udtrykke deres confidence. en in alle zekerheid uitleven. talent med fuldstændig tillid. PI COMPACT # 7

5 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER 720 SAPHIR GIANT 500 KYROS OMEGA SAPHIR GIANT SAPHIR FRONT SAPHIR TUNNEL ORION SAPHIR GIANT 500 SAPHIR GIANT SAPHIR FRONT SAPHIR TUNNEL KYROS 720 OMEGA ORION # 9

6 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER PRISMALO 500 PRISMA LUMO THEMA TOP ATRIUM LUMO JADE FRONT JADE TUNNEL ATRIUM SPECTRA PRISMALO 500 PRISMA THEMA TOP JADE FRONT JADE TUNNEL SPECTRA # 11

7 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER URANUS URANUS K URANUS HK URANUS STIL URANUS ANGLE URANUS HOEK URANUS VINKEL URANUS TUNNEL NEPTUN MARS JUPITER NEPTUN HK MARS K MARS HK JUPITER K JUPITER HK K = side-opening door, economy and compact versions - HK = side- opening and lifting door. K = normale deur met laterale opening, zuinige en compacte versies - HK = opschuifbare deur met geïntegreerde normale deur. K = sideåbnende dør, økonomi og kompakte versioner - HK = sideåbnende og løftende dør. MERKUR K MERKUR HK MERKUR # 13

8 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER VENUS VENUS VENUS RIGHT/ LEFT RECHTS/ LINKS HØJRE/VENSTRE VENUS RIGHT/LEFT VENUS RECHTS/LINKS VENUS HØJRE/VENSTRE VENUS K VENUS HK VENUS # 15

9 FIREPLACE STOVES - HAARDKACHELS - BRÆNDEOVNE MONET RUBENS MIRO KLEE EXCELLENCE IN STOVES BUITENGEWONE HAARDEN FORTRINLIGE OVNE Superb lines, quality materials, flawless workmanship and the best combustion techniques - the stoves in the range are a perfect illustration of the know-how and technology of Rüegg. Beauty, simplicity and efficiency are pleasing companions for all seasons. Prachtige lijnen, zorgvuldig bewerkte materialen, verbrandingstechniek op topniveau: voor de kachels van de reeks gaan de knowhow en de technologieën van Rüegg volmaakt samen. Esthetisch, sober, efficiënt: ze begeleiden u op aangename wijze in alle jaargetijden. Fortræffelige linjer, kvalitetsmaterialer, fejlfri håndværksmæssig udførelse og de bedste forbrændingsteknikker - ovnene i udvalget illustrerer perfekt Rüeggs know-how og teknologi. Skønhed, enkelthed og effektivitet er behagelige pendanter i alle sæsoner. DA VINCI T DA VINCI G DA VINCI O # 17

10 PELLET STOVES - PELLETKACHELS - PILLEOVNE KEA TAOS TAOS PELLET STOVES - WOOD FIRES MADE SIMPLER PELLETKACHELS, DE MEEST SIMPELE HOUTENERGIE PILLEOVNE - TRÆAFBRÆNDINGER DER ER GJORT ENKLERE Just fill the tank and press the Vul het reservoir en druk op de Bare fyld tanken og tryk på On/Off On/Off button! With pellet stoves, aan/uit knop: met haar ontwerp knappen! Med pilleovne, er Rüegg Rüegg has gone even further to van de pelletkachels, ging Rüegg gået endnu længere for at forenkle simplify the use of wood as a nog verder in op het eenvoudige brugen af træ som en energikilde. source of energy. These stoves gebruik van de houtenergie. Disse ovne tilbyder regelmæssig offer regular and fully controlled Dit type kachel zorgt voor een og fuldt kontrolleret varme med heating, with two or four days' regelmatige en volmaakt geregelde to eller fire dages gennemsnitlig average fuel capacity. verwarming, met een gemiddelde brændekapacitet. Termostaten, The thermostat, daily or weekly autonomie van twee tot drie daglig eller ugentlig programme- programming facility and remote dagen. Thermostaat, dag- of week- ringsfacilitet og fjernbetjening via control by telephone (optional) programmering, afstandsbediening telefon (valgfri), gør servicen ved put intelligence at the service of via de telefoon (optioneel), vedvarende energi intelligent. renewable energy. het vernuft is aanwezig voor de duurzame energieën. # 19

11 COOKCOOK COOKCOOK, THE PLEASE OF COOKING ON A FIRE COOKCOOK, HET GENOT VAN KOKEN OP VUUR COOKCOOK, NYDELSEN VED AT LAVE MAD OVER ILD CookCook is an original creation, which recreates fire where it had ceased to exist, at the centre of the home. Smell the fragrance of a wood fire in the kitchen, get the real taste of grilled food once again, listen to the faint crackle of a fire CookCook is the new meeting point of the family, heating the kitchen and the living room and making mornings easier. Open fire, grill or ceramic hob - in ten seconds, CookCook goes from one to the other to please your sight, taste and smell all at once! Het originele CookCook ontwerp brengt het vuur weer terug in de kern van het leven, daar waar het niet meer bestond. U kunt weer genieten van de geur van het houtvuur in de keuken, de ware smaak van een grillade, het zachte knetteren van het vuur CookCook, het nieuwe gezellige verzamelpunt, verwarmt de keuken, de salon en de frisse vroege morgen. Open haard, gril of plaat van glaskeramiek: binnen tien seconden is CookCook om te vormen voor een combinatie van visuele sensoriele en smakelijke geneugten. CookCook er en original kreation, som genskaber ild hvor det standsede, i midten af hjemmet. Duft til duften af bål i køkkenet, opnå den rigtige smag af grillmad igen, lyt til den stille knitren af ild CookCook er det nye mødested for familien, opvarmer køkkenet og dagligstuen og gør morgenerne lettere. Åben ild, grill eller keramisk komfur - på 10 sekunder, CookCook gør alt for at tilfredsstille dit syn, din smag og duft på én gang! # 21

12 ZUMIK ON ZUMIK ON, THE SOLUTION FOR FINE PARTICLES ZUMIK ON, DE OPLOSSSING VOOR FIJNE STOFDEELTJES ZUMIK ON, LØSNINGEN FOR FINE PARTIKLER The combustion of wood releases a large quality of fine particles into the atmosphere. Because of their superior performance, Rüegg fireplaces minimise that phenomenon. But with Zumik on, an additional measure is taken - Zumik on can be fitted on most fireplaces, stoves and wood-fired boilers to clean the smoke of 60 to 90% of its fine particles. In that way, Rüegg has given wood-fired heating an added advantage over fossil fuels, where the resources are being depleted every day. Bij de verbranding van hout komt een grote hoeveelheid fijne stofdeeltjes in de lucht vrij. Dankzij hun betere prestaties leveren de Rüegg haarden een optimale reductie van dit verschijnsel. Maar met Zumik on gaan we een stap verder: aanpasbaar voor het merendeel van de haarden, kachels en houtverwarmingsketels verwijdert Zumik on 60 tot 90% van de fijne stofdeeltjes uit de rook. Rüegg biedt daarmee een nieuw voordeel voor de houtenergie, waarmee het verschil met de fossiele energieën die met de dag schaarser worden, nog groter wordt. Afbrændingen af træ frigiver et stort antal fine partikler i atmosfæren. På grund af deres udsøgte udførelse minimerer Rüegg ildsteder dette fænomen. Men der er taget en yderligere forholdsregel med Zumik on - Zumik on passer til de fleste ildsteder, ovne og trækedler og kan rense røgen med op til % af de fine partikler. På den måde har Rüegg givet træbrændende varme en ekstra fordel frem for fossilt brændstof, hvor ressourcerne bliver reduceret hver dag. # 23

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY

PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY 8. MAJ 17. MAJ 2009 Indhold: Program i overskriftsform: 2-4 Introduktion: 5 Praktiske oplysninger: Flyrejsen: 6 Hotel: 6 7 Måltider: 7 8 Vejret:

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND PRESSEMEDDELELSER FORÅR/SOMMER 2014 HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND INDHOLD: Trekking Pro- det store eventyr Trekking Core- aktivt udendørsliv

Læs mere

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week:

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week: CIFF C3 09-10 DK Company DK Company during Copenhagen Fashion Week: Blue Willi s / By Blue Willi s... CIFF, E-013 Choise... CIFF, E-013 Cream / Cream de Luxe...CIFF, C3-010 Creamie... CIFFKIDS, H-007 Deluca...CIFF,

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Udvikling i byggeriet

Udvikling i byggeriet Udvikling i byggeriet Overblik over aktuelle udviklings-og innovationstendenser i Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland og EU Udarbejdet marts 2013 som led i strategiarbejde for Realdania Indhold

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen GERLEV GLIMT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Kære medlemmer 04 Landsstævne 2013 08 Kabaddi 12 Passion Parkour and People 16 Året der gik 22 Gerlev International Parkour Gathering 26 Gerlev Performance Team

Læs mere

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog 8 ord, du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog INDHOLD Forord

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Udvikling af brændeovn med tokammer. forbrænding. Miljøprojekt nr. 1528, 2014

Udvikling af brændeovn med tokammer. forbrænding. Miljøprojekt nr. 1528, 2014 Udvikling af brændeovn med tokammer katalytisk forbrænding Miljøprojekt nr. 1528, 2014 Titel: Udvikling af brændeovn med to-kammer katalytisk forbrænding Redaktion: Teknologisk Institut og Rais A/S Udgiver:

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere