AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ"

Transkript

1 I would like to have more information about Ik ben geïnteresseerd in meer informatie over Jeg vil gerne have mere information om Fireplaces - Haarden - Ildsteder Fireplace stoves - Haardkachels - Brændeovne Pellet stoves - Pelletkachels - Pilleovne Tiled stoves - Ceramiekkachels - Kakkelovne CookCook Zumik on Grill accessories - Accessoires voor grills - Grill tilbehør Add postage as required Met postzegel, geldig tarief Franker som krævet First name Voornaam. Fornavn Surname Naam. Efternavn Adress Adres. Adresse Telephone Telefoon. Telefon AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ /12.07/10' Schweiz: Rüegg Cheminée AG Schwäntenmos Zumikon Schweiz Tel (0) Fax 0041 (0) France: Rüegg Cheminées S.A.S. Z.I. Sud - B.P Rue de l Industrie Wissembourg Cedex France Tel (0) Fax 0033 (0) Deutschland / Österreich: Rüegg Kamine GmbH Biergasse Weisskirchen Österreich Tel (0) Fax 0043 (0) Ausstellung: Rüegg Feuergalerie Aegert-Weg 7 Industrie Süd 8305 Dietlikon Schweiz Tel (0) Fax 0041 (0)

2 AS LONG AS THERE IS WOOD As long as there is wood, Rüegg will create ever more efficient ways of using it to get warmth, well-being and pleasure. As long as there is wood, Rüegg will maximise the combustion of that renewable source of energy to take on the challenge of environment protection. As long as there is wood, Rüegg will imagine new solutions, define new uses and develop new designs to continue to appeal European designers and users of fireplaces and stoves. ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN Zolang er nog hout is, blijft Rüegg steeds efficiëntere middelen creëren om het te valoriseren en in warmte, behaaglijkheid en genoegen om te zetten. Zolang er nog hout is, blijft Rüegg dag in dag uit de verbranding van deze duurzame energie optimaliseren, om de uitdaging van het milieubehoud aan te gaan. Zolang er nog hout is, zal Rüegg nieuwe oplossingen bedenken, nieuwe gebruikswijzen bepalen en nieuwe vormen ontwerpen zodat zij hiermee een aantrekkelijk aanbod blijft leveren voor de Europese designers en gebruikers van haarden. SÅ LÆNGE DER ER TRÆ Så længe der er træ, vil Rüegg skabe endnu flere effektive måder at opnå varme, velvære og nydelse på. Så længe der er træ, vil Rüegg maksimere forbrændingen af den vedvarende energi og derved påtage sig udfordringen ved beskyttelse af miljøet. Så længe der er træ, vil Rüegg forestille sig løsninger, definere nye anvendelsesmuligheder og udvikle nye designs for at kunne fortsætte med at tiltrække europæiske designere og brugere af ildsteder og ovne. CONTENTS - INHOUD - INDHOLD p. 6 p. 16 p. 18 p. 20 p. 22 [ [ [ [ [ Room designs with Rüegg fireplaces Rüegg haarden in het centrum van de creatie Rumdesign med Rüegg ildsteder Excellence in stoves Buitengewone haarden Fortrinlige ovne Pellet stoves Pelletkachels Pilleovne CookCook, the pleasure of cooking on fire CookCook, het genot van koken op het vuur CookCook, nydelsen ved at lave mad over ild Zumik on particle filter Stofdeeltjesfilter Zumik on Zumik on partikelfilter

3 SWISS QUALITY STANDARDS AND ENVIRONMENT FRIENDLINESS ZWITSERSE KWALITEIT EN MILIEUBEWUST SCHWEIZISK STANDARD KVALITET OG VENLIGE OMGIVELSER 1 With the creative, responsible and Met Rüegg, een creatieve, Med Rüeggs kreative, ansvarlige enthusiastic outlook of Rüegg, Swiss quality is very much in verantwoordelijke en enthousiaste onderneming, is de Zwitserse og entusiastiske udseende er schweizisk kvalitet meget synligt. 2 evidence. Efficiency, compliance kwaliteit meer dan ooit actueel: Effektivitet, overholdelse af stan- with standards, safety - you have prestaties, conformiteit met de darder, sikkerhed - du har alle all the guarantees. Rüegg is normen, veiligheid alle garanties garantierne. Rüegg er forpligtiget 4 committed to reducing pollutant zijn aanwezig. In haar wedren voor til at reducere udsendelse af emissions and is putting all its scientific and technical potential at the service of quality and the een optimale reductie van de verontreinigende emissies zet Rüegg zich met haar wetenschap- forurenende stoffer og bruger alt sit videnskabelige og tekniske potentiale på kvalitet og miljø. 6 3 environment. A permanent team pelijke en technische capaciteit Et permanent hold på fem tekni- of five technicians and engineers and close collaboration with volledig in voor kwaliteit en milieubehoud: een permanent kere og ingeniører og et tæt samarbejde med EMPA, Institut 5 EMPA, the institute for research in team van vijf technici en inge- for forskning i bæredygtig sustainable technology, have made nieurs en een samenwerking met teknologi, har gjort Rüegg til Rüegg a groundbreaker in its de EMPA, instituut voor onderzoek en banebryder indenfor denne 7 industry. in duurzame technologieën, industri. verzekert de uitvinder van de gesloten haard haar vooraanstaande positie in haar domein. 8 PORTRAIT OF A FIREPLACE EN-Normen EN-Normen Norme EN PORTRET VAN EEN MODELHAARD PORTRÆT AF ET ILDSTED Thanks to their air intake that is independent from the ambient air, Rüegg Planet fireplaces are suitable for Minergie buildings with their passive and low energy features. De Rüegg Planeten haarden, voorzien van een onafhankelijke omringende luchttoevoer, zijn aangepast voor de passieve Minergie gebouwen met laag calorieverbruik. Takket være deres luftindtag, som er uafhængig af den omgivende luft, er Rüegg Planet ildsteder egnet til Minergie bygninger med deres passive og lave energiegenskaber. VKF approval of Rüegg devices in Switzerland offers the guarantee of a high level of fire safety. De VKF homologatie van de Rüegg apparaten in Zwitserland vormt een garantie voor een hoog veiligheidsniveau bij brandgevaar. VKF godkendelse af Rüegg apparater i Schweitz tilbyder garantien af et højt niveau af brandsikkerhed. That mark, which is only affixed on the best wood-fired devices, is a distinguishing feature of Rüegg ranges. It guarantees optimised fuel combustion and low emissions of fine particles. Deze label is gereserveerd voor de beste brandhoutapparaten en bewijst opnieuw de kwaliteit van de Rüegg reeksen. Het garandeert een optimale verbranding en een gereduceerde emissie van fijne stofdeeltjes. Dette mærke, som kun er sat på de bedste træbrændende apparater, er en fremragende attraktion blandt Rüeggs udvalg. Det garanterer optimal brændstofforbrænding og lav udsendelse af fine partikler. Quality is a constant concern at Rüegg, the first company in its area to obtain ISO Rüegg houdt zich dagelijks bezig met de kwaliteit: in haar sector ontving zij als eerste onderneming het ISO 9001 certificaat. Kvalitet er et konstant anliggende for Rüegg, den første virksomhed i området som opnåede ISO Rüegg fireplaces comply with European standards. De Rüegg haarden worden gecontroleerd volgens de Europese normen. Rüegg ildsteder opfylder europæiske standarder. (1) Large heat exchanger / Warmtewisselaar met een groot oppervlak / Stor varmeveksler (2) Airwash system to keep the panes clean longer / Airwash systeem voor een ruit die langer schoon blijft / Luftrensesystem der holder ruden ren i længere tid (3) Large window / Ruit van grote afmetingen / Stort vindue (4) Safe and inconspicuous closure / Veilige en onopvallende sluiting / Sikker og uanselig lukning (5) Ball runner for smooth lifting / Kogellagergeleiding voor een soepel opschuiven / Kugleløber for jævnt løft (6) Materials with a high accumulation capacity / Materialen met een grote capaciteit voor warmteopslag / Materialer med en høj akkumuleringskapacitet (7) Precise air intake adjustment / Nauwkeurige instelling van luchttoevoer / Præcis justering af luftindtag (8) Ambient or outside air intakes / Toevoer van omringende lucht of buitenlucht / Omgivende eller udvendige luftindtag # 5

4 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER PI CLASSIC ELLIPSE PI CLASSIC PI COMPACT ELLIPSE ROOM DESIGNS WITH RÜEGG FIREPLACES FOYERS RÜEGG IN HET CENTRUM VAN DE CREATIE RUMDESIGNS MED RÜEGG ILDSTEDER Across Europe, thousands of Overal in Europa hebben duizenden Over hele Europa har tusinder fireplace designers have selected haardesigners de keuze van Rüegg af ildstedsdesignere valgt Rüegg Rüegg fireplaces for their finest haarden een centrale plaats in ildsteder som deres fineste projekter. projects. That choice is led by the hun projecten gegeven. Deze Dette valg kommer fra hjertet og heart and the head - the beauty of keuze wordt zowel door het hart hovedet - ildstedernes skønhed, the fireplaces, the extraordinary als door het hoofd ingegeven: de det ekstraordinære brede udvalg diversity of shapes, high work- pracht van de haarden, buiten- af former, høj håndværksmæssig manship and finish quality, and gewoon gevarieerde vormgeving, udførelse og kvaliteten af den also their reliability, safety and kwaliteit in fabricatie en afwerkin- afsluttende finish og også deres high efficiency! With Rüegg gen, betrouwbaarheid en veiligheid, pålidelighed, sikkerhed og høje fireplaces, designers can express hoog rendement de ambachts- effektivitet. Med Rüegg ildsteder their talent with complete man kan zijn talenten ongedwongen kan designere udtrykke deres confidence. en in alle zekerheid uitleven. talent med fuldstændig tillid. PI COMPACT # 7

5 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER 720 SAPHIR GIANT 500 KYROS OMEGA SAPHIR GIANT SAPHIR FRONT SAPHIR TUNNEL ORION SAPHIR GIANT 500 SAPHIR GIANT SAPHIR FRONT SAPHIR TUNNEL KYROS 720 OMEGA ORION # 9

6 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER PRISMALO 500 PRISMA LUMO THEMA TOP ATRIUM LUMO JADE FRONT JADE TUNNEL ATRIUM SPECTRA PRISMALO 500 PRISMA THEMA TOP JADE FRONT JADE TUNNEL SPECTRA # 11

7 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER URANUS URANUS K URANUS HK URANUS STIL URANUS ANGLE URANUS HOEK URANUS VINKEL URANUS TUNNEL NEPTUN MARS JUPITER NEPTUN HK MARS K MARS HK JUPITER K JUPITER HK K = side-opening door, economy and compact versions - HK = side- opening and lifting door. K = normale deur met laterale opening, zuinige en compacte versies - HK = opschuifbare deur met geïntegreerde normale deur. K = sideåbnende dør, økonomi og kompakte versioner - HK = sideåbnende og løftende dør. MERKUR K MERKUR HK MERKUR # 13

8 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER VENUS VENUS VENUS RIGHT/ LEFT RECHTS/ LINKS HØJRE/VENSTRE VENUS RIGHT/LEFT VENUS RECHTS/LINKS VENUS HØJRE/VENSTRE VENUS K VENUS HK VENUS # 15

9 FIREPLACE STOVES - HAARDKACHELS - BRÆNDEOVNE MONET RUBENS MIRO KLEE EXCELLENCE IN STOVES BUITENGEWONE HAARDEN FORTRINLIGE OVNE Superb lines, quality materials, flawless workmanship and the best combustion techniques - the stoves in the range are a perfect illustration of the know-how and technology of Rüegg. Beauty, simplicity and efficiency are pleasing companions for all seasons. Prachtige lijnen, zorgvuldig bewerkte materialen, verbrandingstechniek op topniveau: voor de kachels van de reeks gaan de knowhow en de technologieën van Rüegg volmaakt samen. Esthetisch, sober, efficiënt: ze begeleiden u op aangename wijze in alle jaargetijden. Fortræffelige linjer, kvalitetsmaterialer, fejlfri håndværksmæssig udførelse og de bedste forbrændingsteknikker - ovnene i udvalget illustrerer perfekt Rüeggs know-how og teknologi. Skønhed, enkelthed og effektivitet er behagelige pendanter i alle sæsoner. DA VINCI T DA VINCI G DA VINCI O # 17

10 PELLET STOVES - PELLETKACHELS - PILLEOVNE KEA TAOS TAOS PELLET STOVES - WOOD FIRES MADE SIMPLER PELLETKACHELS, DE MEEST SIMPELE HOUTENERGIE PILLEOVNE - TRÆAFBRÆNDINGER DER ER GJORT ENKLERE Just fill the tank and press the Vul het reservoir en druk op de Bare fyld tanken og tryk på On/Off On/Off button! With pellet stoves, aan/uit knop: met haar ontwerp knappen! Med pilleovne, er Rüegg Rüegg has gone even further to van de pelletkachels, ging Rüegg gået endnu længere for at forenkle simplify the use of wood as a nog verder in op het eenvoudige brugen af træ som en energikilde. source of energy. These stoves gebruik van de houtenergie. Disse ovne tilbyder regelmæssig offer regular and fully controlled Dit type kachel zorgt voor een og fuldt kontrolleret varme med heating, with two or four days' regelmatige en volmaakt geregelde to eller fire dages gennemsnitlig average fuel capacity. verwarming, met een gemiddelde brændekapacitet. Termostaten, The thermostat, daily or weekly autonomie van twee tot drie daglig eller ugentlig programme- programming facility and remote dagen. Thermostaat, dag- of week- ringsfacilitet og fjernbetjening via control by telephone (optional) programmering, afstandsbediening telefon (valgfri), gør servicen ved put intelligence at the service of via de telefoon (optioneel), vedvarende energi intelligent. renewable energy. het vernuft is aanwezig voor de duurzame energieën. # 19

11 COOKCOOK COOKCOOK, THE PLEASE OF COOKING ON A FIRE COOKCOOK, HET GENOT VAN KOKEN OP VUUR COOKCOOK, NYDELSEN VED AT LAVE MAD OVER ILD CookCook is an original creation, which recreates fire where it had ceased to exist, at the centre of the home. Smell the fragrance of a wood fire in the kitchen, get the real taste of grilled food once again, listen to the faint crackle of a fire CookCook is the new meeting point of the family, heating the kitchen and the living room and making mornings easier. Open fire, grill or ceramic hob - in ten seconds, CookCook goes from one to the other to please your sight, taste and smell all at once! Het originele CookCook ontwerp brengt het vuur weer terug in de kern van het leven, daar waar het niet meer bestond. U kunt weer genieten van de geur van het houtvuur in de keuken, de ware smaak van een grillade, het zachte knetteren van het vuur CookCook, het nieuwe gezellige verzamelpunt, verwarmt de keuken, de salon en de frisse vroege morgen. Open haard, gril of plaat van glaskeramiek: binnen tien seconden is CookCook om te vormen voor een combinatie van visuele sensoriele en smakelijke geneugten. CookCook er en original kreation, som genskaber ild hvor det standsede, i midten af hjemmet. Duft til duften af bål i køkkenet, opnå den rigtige smag af grillmad igen, lyt til den stille knitren af ild CookCook er det nye mødested for familien, opvarmer køkkenet og dagligstuen og gør morgenerne lettere. Åben ild, grill eller keramisk komfur - på 10 sekunder, CookCook gør alt for at tilfredsstille dit syn, din smag og duft på én gang! # 21

12 ZUMIK ON ZUMIK ON, THE SOLUTION FOR FINE PARTICLES ZUMIK ON, DE OPLOSSSING VOOR FIJNE STOFDEELTJES ZUMIK ON, LØSNINGEN FOR FINE PARTIKLER The combustion of wood releases a large quality of fine particles into the atmosphere. Because of their superior performance, Rüegg fireplaces minimise that phenomenon. But with Zumik on, an additional measure is taken - Zumik on can be fitted on most fireplaces, stoves and wood-fired boilers to clean the smoke of 60 to 90% of its fine particles. In that way, Rüegg has given wood-fired heating an added advantage over fossil fuels, where the resources are being depleted every day. Bij de verbranding van hout komt een grote hoeveelheid fijne stofdeeltjes in de lucht vrij. Dankzij hun betere prestaties leveren de Rüegg haarden een optimale reductie van dit verschijnsel. Maar met Zumik on gaan we een stap verder: aanpasbaar voor het merendeel van de haarden, kachels en houtverwarmingsketels verwijdert Zumik on 60 tot 90% van de fijne stofdeeltjes uit de rook. Rüegg biedt daarmee een nieuw voordeel voor de houtenergie, waarmee het verschil met de fossiele energieën die met de dag schaarser worden, nog groter wordt. Afbrændingen af træ frigiver et stort antal fine partikler i atmosfæren. På grund af deres udsøgte udførelse minimerer Rüegg ildsteder dette fænomen. Men der er taget en yderligere forholdsregel med Zumik on - Zumik on passer til de fleste ildsteder, ovne og trækedler og kan rense røgen med op til % af de fine partikler. På den måde har Rüegg givet træbrændende varme en ekstra fordel frem for fossilt brændstof, hvor ressourcerne bliver reduceret hver dag. # 23

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere