AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ"

Transkript

1 I would like to have more information about Ik ben geïnteresseerd in meer informatie over Jeg vil gerne have mere information om Fireplaces - Haarden - Ildsteder Fireplace stoves - Haardkachels - Brændeovne Pellet stoves - Pelletkachels - Pilleovne Tiled stoves - Ceramiekkachels - Kakkelovne CookCook Zumik on Grill accessories - Accessoires voor grills - Grill tilbehør Add postage as required Met postzegel, geldig tarief Franker som krævet First name Voornaam. Fornavn Surname Naam. Efternavn Adress Adres. Adresse Telephone Telefoon. Telefon AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ /12.07/10' Schweiz: Rüegg Cheminée AG Schwäntenmos Zumikon Schweiz Tel (0) Fax 0041 (0) France: Rüegg Cheminées S.A.S. Z.I. Sud - B.P Rue de l Industrie Wissembourg Cedex France Tel (0) Fax 0033 (0) Deutschland / Österreich: Rüegg Kamine GmbH Biergasse Weisskirchen Österreich Tel (0) Fax 0043 (0) Ausstellung: Rüegg Feuergalerie Aegert-Weg 7 Industrie Süd 8305 Dietlikon Schweiz Tel (0) Fax 0041 (0)

2 AS LONG AS THERE IS WOOD As long as there is wood, Rüegg will create ever more efficient ways of using it to get warmth, well-being and pleasure. As long as there is wood, Rüegg will maximise the combustion of that renewable source of energy to take on the challenge of environment protection. As long as there is wood, Rüegg will imagine new solutions, define new uses and develop new designs to continue to appeal European designers and users of fireplaces and stoves. ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN Zolang er nog hout is, blijft Rüegg steeds efficiëntere middelen creëren om het te valoriseren en in warmte, behaaglijkheid en genoegen om te zetten. Zolang er nog hout is, blijft Rüegg dag in dag uit de verbranding van deze duurzame energie optimaliseren, om de uitdaging van het milieubehoud aan te gaan. Zolang er nog hout is, zal Rüegg nieuwe oplossingen bedenken, nieuwe gebruikswijzen bepalen en nieuwe vormen ontwerpen zodat zij hiermee een aantrekkelijk aanbod blijft leveren voor de Europese designers en gebruikers van haarden. SÅ LÆNGE DER ER TRÆ Så længe der er træ, vil Rüegg skabe endnu flere effektive måder at opnå varme, velvære og nydelse på. Så længe der er træ, vil Rüegg maksimere forbrændingen af den vedvarende energi og derved påtage sig udfordringen ved beskyttelse af miljøet. Så længe der er træ, vil Rüegg forestille sig løsninger, definere nye anvendelsesmuligheder og udvikle nye designs for at kunne fortsætte med at tiltrække europæiske designere og brugere af ildsteder og ovne. CONTENTS - INHOUD - INDHOLD p. 6 p. 16 p. 18 p. 20 p. 22 [ [ [ [ [ Room designs with Rüegg fireplaces Rüegg haarden in het centrum van de creatie Rumdesign med Rüegg ildsteder Excellence in stoves Buitengewone haarden Fortrinlige ovne Pellet stoves Pelletkachels Pilleovne CookCook, the pleasure of cooking on fire CookCook, het genot van koken op het vuur CookCook, nydelsen ved at lave mad over ild Zumik on particle filter Stofdeeltjesfilter Zumik on Zumik on partikelfilter

3 SWISS QUALITY STANDARDS AND ENVIRONMENT FRIENDLINESS ZWITSERSE KWALITEIT EN MILIEUBEWUST SCHWEIZISK STANDARD KVALITET OG VENLIGE OMGIVELSER 1 With the creative, responsible and Met Rüegg, een creatieve, Med Rüeggs kreative, ansvarlige enthusiastic outlook of Rüegg, Swiss quality is very much in verantwoordelijke en enthousiaste onderneming, is de Zwitserse og entusiastiske udseende er schweizisk kvalitet meget synligt. 2 evidence. Efficiency, compliance kwaliteit meer dan ooit actueel: Effektivitet, overholdelse af stan- with standards, safety - you have prestaties, conformiteit met de darder, sikkerhed - du har alle all the guarantees. Rüegg is normen, veiligheid alle garanties garantierne. Rüegg er forpligtiget 4 committed to reducing pollutant zijn aanwezig. In haar wedren voor til at reducere udsendelse af emissions and is putting all its scientific and technical potential at the service of quality and the een optimale reductie van de verontreinigende emissies zet Rüegg zich met haar wetenschap- forurenende stoffer og bruger alt sit videnskabelige og tekniske potentiale på kvalitet og miljø. 6 3 environment. A permanent team pelijke en technische capaciteit Et permanent hold på fem tekni- of five technicians and engineers and close collaboration with volledig in voor kwaliteit en milieubehoud: een permanent kere og ingeniører og et tæt samarbejde med EMPA, Institut 5 EMPA, the institute for research in team van vijf technici en inge- for forskning i bæredygtig sustainable technology, have made nieurs en een samenwerking met teknologi, har gjort Rüegg til Rüegg a groundbreaker in its de EMPA, instituut voor onderzoek en banebryder indenfor denne 7 industry. in duurzame technologieën, industri. verzekert de uitvinder van de gesloten haard haar vooraanstaande positie in haar domein. 8 PORTRAIT OF A FIREPLACE EN-Normen EN-Normen Norme EN PORTRET VAN EEN MODELHAARD PORTRÆT AF ET ILDSTED Thanks to their air intake that is independent from the ambient air, Rüegg Planet fireplaces are suitable for Minergie buildings with their passive and low energy features. De Rüegg Planeten haarden, voorzien van een onafhankelijke omringende luchttoevoer, zijn aangepast voor de passieve Minergie gebouwen met laag calorieverbruik. Takket være deres luftindtag, som er uafhængig af den omgivende luft, er Rüegg Planet ildsteder egnet til Minergie bygninger med deres passive og lave energiegenskaber. VKF approval of Rüegg devices in Switzerland offers the guarantee of a high level of fire safety. De VKF homologatie van de Rüegg apparaten in Zwitserland vormt een garantie voor een hoog veiligheidsniveau bij brandgevaar. VKF godkendelse af Rüegg apparater i Schweitz tilbyder garantien af et højt niveau af brandsikkerhed. That mark, which is only affixed on the best wood-fired devices, is a distinguishing feature of Rüegg ranges. It guarantees optimised fuel combustion and low emissions of fine particles. Deze label is gereserveerd voor de beste brandhoutapparaten en bewijst opnieuw de kwaliteit van de Rüegg reeksen. Het garandeert een optimale verbranding en een gereduceerde emissie van fijne stofdeeltjes. Dette mærke, som kun er sat på de bedste træbrændende apparater, er en fremragende attraktion blandt Rüeggs udvalg. Det garanterer optimal brændstofforbrænding og lav udsendelse af fine partikler. Quality is a constant concern at Rüegg, the first company in its area to obtain ISO Rüegg houdt zich dagelijks bezig met de kwaliteit: in haar sector ontving zij als eerste onderneming het ISO 9001 certificaat. Kvalitet er et konstant anliggende for Rüegg, den første virksomhed i området som opnåede ISO Rüegg fireplaces comply with European standards. De Rüegg haarden worden gecontroleerd volgens de Europese normen. Rüegg ildsteder opfylder europæiske standarder. (1) Large heat exchanger / Warmtewisselaar met een groot oppervlak / Stor varmeveksler (2) Airwash system to keep the panes clean longer / Airwash systeem voor een ruit die langer schoon blijft / Luftrensesystem der holder ruden ren i længere tid (3) Large window / Ruit van grote afmetingen / Stort vindue (4) Safe and inconspicuous closure / Veilige en onopvallende sluiting / Sikker og uanselig lukning (5) Ball runner for smooth lifting / Kogellagergeleiding voor een soepel opschuiven / Kugleløber for jævnt løft (6) Materials with a high accumulation capacity / Materialen met een grote capaciteit voor warmteopslag / Materialer med en høj akkumuleringskapacitet (7) Precise air intake adjustment / Nauwkeurige instelling van luchttoevoer / Præcis justering af luftindtag (8) Ambient or outside air intakes / Toevoer van omringende lucht of buitenlucht / Omgivende eller udvendige luftindtag # 5

4 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER PI CLASSIC ELLIPSE PI CLASSIC PI COMPACT ELLIPSE ROOM DESIGNS WITH RÜEGG FIREPLACES FOYERS RÜEGG IN HET CENTRUM VAN DE CREATIE RUMDESIGNS MED RÜEGG ILDSTEDER Across Europe, thousands of Overal in Europa hebben duizenden Over hele Europa har tusinder fireplace designers have selected haardesigners de keuze van Rüegg af ildstedsdesignere valgt Rüegg Rüegg fireplaces for their finest haarden een centrale plaats in ildsteder som deres fineste projekter. projects. That choice is led by the hun projecten gegeven. Deze Dette valg kommer fra hjertet og heart and the head - the beauty of keuze wordt zowel door het hart hovedet - ildstedernes skønhed, the fireplaces, the extraordinary als door het hoofd ingegeven: de det ekstraordinære brede udvalg diversity of shapes, high work- pracht van de haarden, buiten- af former, høj håndværksmæssig manship and finish quality, and gewoon gevarieerde vormgeving, udførelse og kvaliteten af den also their reliability, safety and kwaliteit in fabricatie en afwerkin- afsluttende finish og også deres high efficiency! With Rüegg gen, betrouwbaarheid en veiligheid, pålidelighed, sikkerhed og høje fireplaces, designers can express hoog rendement de ambachts- effektivitet. Med Rüegg ildsteder their talent with complete man kan zijn talenten ongedwongen kan designere udtrykke deres confidence. en in alle zekerheid uitleven. talent med fuldstændig tillid. PI COMPACT # 7

5 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER 720 SAPHIR GIANT 500 KYROS OMEGA SAPHIR GIANT SAPHIR FRONT SAPHIR TUNNEL ORION SAPHIR GIANT 500 SAPHIR GIANT SAPHIR FRONT SAPHIR TUNNEL KYROS 720 OMEGA ORION # 9

6 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER PRISMALO 500 PRISMA LUMO THEMA TOP ATRIUM LUMO JADE FRONT JADE TUNNEL ATRIUM SPECTRA PRISMALO 500 PRISMA THEMA TOP JADE FRONT JADE TUNNEL SPECTRA # 11

7 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER URANUS URANUS K URANUS HK URANUS STIL URANUS ANGLE URANUS HOEK URANUS VINKEL URANUS TUNNEL NEPTUN MARS JUPITER NEPTUN HK MARS K MARS HK JUPITER K JUPITER HK K = side-opening door, economy and compact versions - HK = side- opening and lifting door. K = normale deur met laterale opening, zuinige en compacte versies - HK = opschuifbare deur met geïntegreerde normale deur. K = sideåbnende dør, økonomi og kompakte versioner - HK = sideåbnende og løftende dør. MERKUR K MERKUR HK MERKUR # 13

8 FIREPLACES - HAARDEN - ILDSTEDER VENUS VENUS VENUS RIGHT/ LEFT RECHTS/ LINKS HØJRE/VENSTRE VENUS RIGHT/LEFT VENUS RECHTS/LINKS VENUS HØJRE/VENSTRE VENUS K VENUS HK VENUS # 15

9 FIREPLACE STOVES - HAARDKACHELS - BRÆNDEOVNE MONET RUBENS MIRO KLEE EXCELLENCE IN STOVES BUITENGEWONE HAARDEN FORTRINLIGE OVNE Superb lines, quality materials, flawless workmanship and the best combustion techniques - the stoves in the range are a perfect illustration of the know-how and technology of Rüegg. Beauty, simplicity and efficiency are pleasing companions for all seasons. Prachtige lijnen, zorgvuldig bewerkte materialen, verbrandingstechniek op topniveau: voor de kachels van de reeks gaan de knowhow en de technologieën van Rüegg volmaakt samen. Esthetisch, sober, efficiënt: ze begeleiden u op aangename wijze in alle jaargetijden. Fortræffelige linjer, kvalitetsmaterialer, fejlfri håndværksmæssig udførelse og de bedste forbrændingsteknikker - ovnene i udvalget illustrerer perfekt Rüeggs know-how og teknologi. Skønhed, enkelthed og effektivitet er behagelige pendanter i alle sæsoner. DA VINCI T DA VINCI G DA VINCI O # 17

10 PELLET STOVES - PELLETKACHELS - PILLEOVNE KEA TAOS TAOS PELLET STOVES - WOOD FIRES MADE SIMPLER PELLETKACHELS, DE MEEST SIMPELE HOUTENERGIE PILLEOVNE - TRÆAFBRÆNDINGER DER ER GJORT ENKLERE Just fill the tank and press the Vul het reservoir en druk op de Bare fyld tanken og tryk på On/Off On/Off button! With pellet stoves, aan/uit knop: met haar ontwerp knappen! Med pilleovne, er Rüegg Rüegg has gone even further to van de pelletkachels, ging Rüegg gået endnu længere for at forenkle simplify the use of wood as a nog verder in op het eenvoudige brugen af træ som en energikilde. source of energy. These stoves gebruik van de houtenergie. Disse ovne tilbyder regelmæssig offer regular and fully controlled Dit type kachel zorgt voor een og fuldt kontrolleret varme med heating, with two or four days' regelmatige en volmaakt geregelde to eller fire dages gennemsnitlig average fuel capacity. verwarming, met een gemiddelde brændekapacitet. Termostaten, The thermostat, daily or weekly autonomie van twee tot drie daglig eller ugentlig programme- programming facility and remote dagen. Thermostaat, dag- of week- ringsfacilitet og fjernbetjening via control by telephone (optional) programmering, afstandsbediening telefon (valgfri), gør servicen ved put intelligence at the service of via de telefoon (optioneel), vedvarende energi intelligent. renewable energy. het vernuft is aanwezig voor de duurzame energieën. # 19

11 COOKCOOK COOKCOOK, THE PLEASE OF COOKING ON A FIRE COOKCOOK, HET GENOT VAN KOKEN OP VUUR COOKCOOK, NYDELSEN VED AT LAVE MAD OVER ILD CookCook is an original creation, which recreates fire where it had ceased to exist, at the centre of the home. Smell the fragrance of a wood fire in the kitchen, get the real taste of grilled food once again, listen to the faint crackle of a fire CookCook is the new meeting point of the family, heating the kitchen and the living room and making mornings easier. Open fire, grill or ceramic hob - in ten seconds, CookCook goes from one to the other to please your sight, taste and smell all at once! Het originele CookCook ontwerp brengt het vuur weer terug in de kern van het leven, daar waar het niet meer bestond. U kunt weer genieten van de geur van het houtvuur in de keuken, de ware smaak van een grillade, het zachte knetteren van het vuur CookCook, het nieuwe gezellige verzamelpunt, verwarmt de keuken, de salon en de frisse vroege morgen. Open haard, gril of plaat van glaskeramiek: binnen tien seconden is CookCook om te vormen voor een combinatie van visuele sensoriele en smakelijke geneugten. CookCook er en original kreation, som genskaber ild hvor det standsede, i midten af hjemmet. Duft til duften af bål i køkkenet, opnå den rigtige smag af grillmad igen, lyt til den stille knitren af ild CookCook er det nye mødested for familien, opvarmer køkkenet og dagligstuen og gør morgenerne lettere. Åben ild, grill eller keramisk komfur - på 10 sekunder, CookCook gør alt for at tilfredsstille dit syn, din smag og duft på én gang! # 21

12 ZUMIK ON ZUMIK ON, THE SOLUTION FOR FINE PARTICLES ZUMIK ON, DE OPLOSSSING VOOR FIJNE STOFDEELTJES ZUMIK ON, LØSNINGEN FOR FINE PARTIKLER The combustion of wood releases a large quality of fine particles into the atmosphere. Because of their superior performance, Rüegg fireplaces minimise that phenomenon. But with Zumik on, an additional measure is taken - Zumik on can be fitted on most fireplaces, stoves and wood-fired boilers to clean the smoke of 60 to 90% of its fine particles. In that way, Rüegg has given wood-fired heating an added advantage over fossil fuels, where the resources are being depleted every day. Bij de verbranding van hout komt een grote hoeveelheid fijne stofdeeltjes in de lucht vrij. Dankzij hun betere prestaties leveren de Rüegg haarden een optimale reductie van dit verschijnsel. Maar met Zumik on gaan we een stap verder: aanpasbaar voor het merendeel van de haarden, kachels en houtverwarmingsketels verwijdert Zumik on 60 tot 90% van de fijne stofdeeltjes uit de rook. Rüegg biedt daarmee een nieuw voordeel voor de houtenergie, waarmee het verschil met de fossiele energieën die met de dag schaarser worden, nog groter wordt. Afbrændingen af træ frigiver et stort antal fine partikler i atmosfæren. På grund af deres udsøgte udførelse minimerer Rüegg ildsteder dette fænomen. Men der er taget en yderligere forholdsregel med Zumik on - Zumik on passer til de fleste ildsteder, ovne og trækedler og kan rense røgen med op til % af de fine partikler. På den måde har Rüegg givet træbrændende varme en ekstra fordel frem for fossilt brændstof, hvor ressourcerne bliver reduceret hver dag. # 23

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

AUTUMN/WINTER Collection AUTUMN/WINTER Collection

AUTUMN/WINTER Collection AUTUMN/WINTER Collection AUTUMN/WINTER Collection 2014 2014 AUTUMN/WINTER Collection 1 Good Morning Universe Jeans evolved from passion to fashion and from all people enthusiastic about fashion. In April 2010 Paolo Scivoli launched

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Index. 03 Introduction 04 User interface 06 Light (ambient and LED) 08 Perimeter extraction / condensation filter / carbon filter.

Index. 03 Introduction 04 User interface 06 Light (ambient and LED) 08 Perimeter extraction / condensation filter / carbon filter. Index 03 Introduction 04 User interface 06 Light (ambient and LED) 08 Perimeter extraction / condensation filter / carbon filter 10 Docking station 12 Technical information Index 03 Introduktion 04 Brugervejledning

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum Indeklima i danske skoler og kontorer Jørn Toftum De kan jo bare åbne vinduerne! citat: Undervisningsministeren Men hvordan går det så med indeklimaet i de danske skoler? 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

LIVET I SKURET. Christiania

LIVET I SKURET. Christiania LIVET I SKURET 80 ernes Christiania Christiania IRMA CLAUSEN Ten years after KAPITEL 1 Skuret Christiania rummer alt fra det grimmeste til det smukkeste. Fra Pusherstreet til ren poesi i boligområderne

Læs mere