SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Motorer og bevaringsværdige skibe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Motorer og bevaringsværdige skibe"

Transkript

1 SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 4 Motorer og bevaringsværdige skibe

2 Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer; - at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark; - at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer. Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning. Kapitalen kan anbringes i fartøjer mellem 2 og 300 BRT. Fonden udsteder bevaringsværdighedserklæringer, foretager registreringer og opmålinger, udarbejder tegninger, restaurerings- og vedligeholdsplaner for bevaringsværdige skibe. Desuden publiceres artikler og pjecer om skibsbevaring. Opdateret oversigt over Fondens publikationer finder du på vores hjemmeside. Om pjecerne Skibsbevaringsfondens serie Pjecer om bevaring henvender sig til ejere af bevaringsværdige skibe og andre, der interesserer sig for bevaring af maritime kulturminder. Pjecerne dækker de forskellige sider i bevaringsarbejdet og har som formål at give inspiration til og argumentation for at bruge traditionelle metoder og midler i arbejdet med skibene. Pjecer i serien: Sejl til bevaringsværdige skibe Olie og maling til bevaringsværdige skibe Ventilation på bevaringsværdige skibe Motorer og bevaringsværdige skibe Dokumentation af bevaringsværdige skibe Pjecerne kan fås ved henvendelse til SKIBSBEVARINGSFONDEN Sekretariatet Skovhusevej 35, 4720 Præstø Tlf./fax: Pjecerne kan hentes hjem som PDF-filer fra Fondens hjemmeside: Forsiden: Vølund 3-cyl. glødehovedmotor fra Ydelse 135 hk. Installeret i Motorfyrskib No. XVII, tilhørende Nationalmuseet. Foto: Skibsbevaringsfonden 2

3 Levende traditioner S kibsbevaring handler i stor udstrækning om glæden ved at opleve, at traditioner bliver holdt levende. Skibene sejles, vedligeholdes og repareres. Mange mennesker glæder sig hvert år over synet af de mange smukke skibe, det være sig som besætning, medsejler eller blot som turist på havnen i byer, hvor skibe mødes. Grundlaget for den gode oplevelse bygger i høj grad på, at oplevelsen føles som reel, ikke kunstig, og at omgivelserne er autentiske, ikke kulisser. Skibene opfattes i al sin detaljerigdom, med sine lyde og lugte som autentiske, ægte. Blandt SKIBSBEVARINGSFONDENs fornemste formål er at motivere skibsejerne til at bevare de traditioner, der hører til bygning, sejlads og vedligeholdelse af ældre skibe. Dette gøres gennem faglig rådgivning og økonomisk støtte til restaurering af fartøjerne. Målet er, at skibene ikke bare ser rigtige ud, men at de helt ned i detaljen er korrekte i forhold til deres alder. Derfor er det ikke ligegyldigt om ruffet er af krydsfiner, om sejlene er af plastic, eller om beslagene er af rustfrit stål. Ej heller om motoren er en hypermoderne letvægtsdiesel. Vi taler om autenticitet og helhed. Man får gang på gang understreget hvad detaljerne betyder for helhedsindtrykket, når et skib afgiver lyde, der opleves som autentiske. Lyden af en ægte, langsomtgående skibsmotor får større opmærksomhed end en hurtigløbende, mariniseret industridiesel. Spørg bare ejerne af skibene med de gamle motorer. Lidt motorhistorie Den danske Maskinindustri staar højt. Højere end man efter Landets Lidenhed skulde vente, særlig eftersom Fremstillingsvanskelighederne herhjemme er forholdsvis større end saa mange andre Steder, fordi vi maa hente alt vort Raamateriale og vort Brændsel udefra. Naar Maskinindustrien staar saa højt, skyldes det den Driftighed, der er al Anerkendelse værd, og der er særlig i Motorindustrien herhjemme flere Fabrikater, som har vundet Anerkendelse langt ud over Landets Grænser. Ovenstående citat er hentet fra bogen Horsens-bilen Gideon et industrieventyr af Morten Qvistgaard. Selv om bogens fokus er rettet mod Gideon-fabrikkens kortvarige automobil-eventyr, giver citatet alligevel en præcis beskrivelse af den danske motorindustris position både indenfor og udenfor landets grænser i de første tiår efter I 1830 byggede den københavnske skibsbygmester J. Jørgensen Danmarks første dampskib, hjulbåden Frederik VI. Tredive år senere byggede Baumgarten & Burmeister Maskinfabrik, senere Burmeister & Wain, Danmarks ældste, eksisterende maskindrevne fartøj, Hjejlen. Det bemærkelsesværdige ved dette skib er, at det drives frem af den oprindelige dampmaskine. Dette må være noget i nærheden af en verdensrekord og tillige et vidnesbyrd om en teknisk kvalitet ud over det sædvanlige. Samtidigt med udviklingen af dampkraftteknologien blev der gennem hele 1800-tallet, i Danmark og i udlandet, eksperimenteret med kraftmotorer. Hovedfokuset lå på forskellige typer gasmotorer, men de slog aldrig rigtigt igennem. Ca byggede den tyske tekniker Johannes Spiel en forbrændingsmotor med brændstofindsprøjtning. Burmeister & Wain fremstillede nogle motorer efter dette princip og fik dem solgt til interesserede fiskere i Nordjylland, dog med lille succes. Vi skal frem til ca. 1890, før der kom skred i udviklingen af forbrændingsmotorer. Da udtog englænderen Herbert Akroyd patent på en firetakts, lavtryk forbrændingsmotor. Den kaldtes en hot bulb engine, på dansk glødehovedmotor. Omtrent samtidigt blev der i Skotland gjort forsøg med en totakts glødehovedmotor. Brændstoffet var for begges vedkommende belysningspetroleum. 3

4 Glødehovedmotoren var forsynet med en støbejernskuppel, et glødehoved, inde i cylindertoppen, som før start skulle opvarmes med en blæselampe. Forklaringen er, at motorens lave kompression (ca. 3:1) ikke selv kunne få solarolien til at antænde. Så snart motoren var i gang, holdt forbrændingerne glødehovedet varmt nok til at antændelsen kunne ske uden hjælp. Omkring 1900 udvikledes i USA, med basis i de to britiske motortyper, en totakts glødehovedmotor med liggende cylinder. Gennem import af produktionslicenser til Europa kom motoren til at blive grundtypen for en lang række skandinaviske motorfabrikkers egne motorer. De første glødehovedmotorer var encylindrede. I princippet bestod motoren af cylinder, stempel, krumtaphus, krumtapaksel, svinghjul, lydpotte og udstødningsrør. Det hele var bygget fast på en bundramme. I tillæg kom nødvendige brændstof-, smøre- og kølesystemer. Motorerne fandt mange anvendelser. Indenfor fiskeriet blev der de første år fokuseret på motorisering af selve fiskeriet. Motorerne trak wincher og spil; først i 1898 blev den første glødehovedmotor med tilhørende skrue installeret i en kutter, frederikshavneren ELLEN. Indtil da havde en del kuttere fået såkaldte cykelskruer kædedrevne skruer monteret i et jernstativ, der var hængt ud over fartøjets låring. Drivkilden var glødehovedmotoren, der stod på dækket og trak vodspillet. Snurrevodskutteren W. Klitgaard, konstrueret af H. C. Benzon i Nykøbing Falster og bygget på Nicolai Olsens værft i Frederikshavn i 1891, var det første danske fiskefartøj som allerede på tegnebordet blev konstrueret for fremdrift med maskine. W. Klitgaard blev bygget med fast skrueaksel ført gennem agterstævnen. Maskineriet var hovedsageligt beregnet til at give kraft til vodspillet, men blev også brugt til fremdrift i stille vejr. W. Klitgaard blev udrustet med en dampmaskine fra Brødr. Houmøller i Frederikshavn. Nogen succes blev maskineriet dog ikke; skibet var i flere år det eneste i havnen med skrue. Generelt var dampmaskinerne uhensigtsmæssige i de mindre skibe. Det kneb med pladsen til kedel, maskine og i særdeleshed brændsel i så små fartøjer. Motortyper Mens man siger maskine, når snakken drejer sig om dampmaskiner, bruger man gerne betegnelsen motor, når man skal beskrive en stempelmotor med indre forbrænding. Selve princippet har været kendt i flere hundrede år. Litteraturen kan fortælle om mislykkede og nok så vellykkede motoropfindelser op gennem årene. Først mod århundredets afslutning var man kommet frem til motortyper, hvis konstruktion grundlæggende er den samme i dag. En motor er, set med vore øjne, en indre forbrændingsmaskine hvor drivkraften på stemplet udvikles ved forbrænding inde i selve cylinderen. Tidligere skelnede man mellem eksplosionsmotoren, som er en lavtryksmotor, og forbrændingsmotoren, som er en højtryksmotor. Eksplosionsmotoren brænder petroleum eller benzin, hvor en blanding af luft og forgasset brændstof suges ind i cylinderen og antændes af et glødende metal eller et tændrør og forbrænder eksplosionsagtigt; deraf navnet. I forbrændingsmotoren frembringes antændelsestemperaturen udelukkende ved meget stærk kompression af den luft, der tilføres cylindrene. Når DAN-fabrikkens første glødehovedmotor blev leveret til en entreprenør i Hedehusene i Den er udstillet på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Foto: Danmarks tekniske museum 4

5 luften er blevet komprimeret, sprøjtes en tilpas mængde brændstof ind i cylinderen og antændes. Blandingen forbrænder over en (godt nok meget kort) periode, hvilket giver en energimæssigt set bedre udnyttelse af brændstoffet, end for eksplosionsmotorens vedkommende. Selv eksperterne blander begreberne eksplosion og forbrænding, og i dag bruges som regel den fælles betegnelse forbrændingsmotor om alle stempelmotorer, det være sig en glødehoved-, diesel- eller benzinmotor. Udviklingen af specialiserede motorer til skibsbrug skete i rivende fart fra ca og fremefter. Fabrikant P. Jørgensen etablerede i 1893 i København Skandinaviens første specialfabrik for petroleumsmotorer. Samme år solgte han den første DAN-motor. Motoren, der var en efterligning af Akroyds motor, var en opretstående, lavtryks firetakts glødehovedmotor. Den var udstyret med en slags karburator, der forstøvede brændstoffet under indsprøjtningen mod glødehovedet. DAN-motoren var efter sigende forbillede for Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabriks (Brødr. Houmøllers) første Alpha glødehovedmotor i Fabrikkens første firetakts motor havde liggende cylinder, og fra 1901 fremstilledes motorer med stående cylinder, som vi kender dem i dag. Glødehovedmotoren havde alle de fordele dampmaskinen savnede, set fra fiskernes eller fragtskippernes synspunkt. Den fyldte ikke ret meget, lod sig forholdsvis let installere i sejlfartøjer og var overkommelige i pris. Når dertil lægges at motoren var solid og enkel i konstruktionen og til dels meget driftssikker, er det ikke overraskende at efterspørgselen blev stor. Også landbruget, møllerne og smedjerne kunne bruge den nye motor som trækkraft. Under dette efterspørgselspres kom der hurtigt skred i udviklingen af egnede motorer, såvel båd- og skibsmotorer som stationære motorer. Motorproducenter skød efterhånden op mange steder i landet. De der kom først fra start kunne bedst konsolidere sig. Efterhånden blev konkurrencen hård. Mange motorer lignede hinanden til forveksling, idet én producents tekniske løsninger ofte blev efterlignet af naboen, måske med nogle få forandringer eller forbedringer. Den totakts mellemtryks(semidiesel-)motor, ligeledes med glødehovedtænding, sørgede for et spring i udviklingen af fremdrivningsmidlet til mindre brugsfartøjer. Den blev, som nævnt, opfundet kort før 1900 i USA, vandt indpas i russisk flodsejlads, hvor forbrændingsmotorer til skibsbrug meget tidligt fandt anvendelse i vid udstrækning, som følge af råoliens rigelige forekomst i landets sydlige del. I år 1900 nåede denne totakter til Sverige, hvorefter den snart fandt efterlignere i Danmark. De havde dog ringe succes med deres bestræbelser og måtte hurtigt opgive tilvirkningen af denne tilsyneladende så enkle og derfor fristende motortype, som imidlertid i de første faser af udviklingen bød på betydelige vanskeligheder af termisk og smøreteknisk art. Tuxham totakts glødemotor fra Tuxen & Hammerich i København, en af de første motorfabrikker. Der blev fabrikeret encylindrede udgaver fra 10 til ca. 100 HK på én cylinder; større maskiner havde flere cylindre. Denne Tuxham-motors skæbne var at blive udstillingsgenstand på Søfarts- og fiskerimuseet i Esbjerg. Foto: Tom Rasmussen Rivaliseringen mellem to- og firetaktsprincippet er inden for de dengang og siden hen eksisterende lavtryks- og højtryksmotorer fortsat gennem hele århundredet og er på det nærmeste på sin vis overraskende endt med firetakterens sejr over den teoretisk set overlegne totaktsmotor. Denne har kun formået at 5

6 hævde sig på de mindste og de allerstørste motorers område. For marinemotorens vedkommende dog med den indskrænkning, at totakts-glødehovedmotoren blev en mangeårig succes og efterhånden opnåede status som fiskefartøjernes fremherskende fremdrivningsmaskineri. Forudsætningen herfor var, at et par større danske virksomheder (Tuxham og Vølund), som rådede over den nødvendige konstruktive og ingeniørmæssige kapacitet, omkring 1910 udviklede praktisk brugbare totakts-alternativer til firetakteren. Firetakts glødehovedmotoren var en brav slider. Dens udviklingsmuligheder var begrænset af dens tændingssystem, der var nøje og ufravigeligt bundet til lave omdrejningstal og lav kompression med en ringe virkningsgrad som følge. Men netop denne principielle "lavteknologi" betingede på den anden side, at den kunne fremstilles og vedligeholdes med simple midler. Da den også var slidstærk og driftsikker, beholdt den en stor markedsandel i fiskeflåden også adskillige årtier efter, at den var totalt forældet jævnført med mellemtryks- og især højtryksmotoren. Så sent som i 1962 leverede fa. Hein & Sønner en ny firetakts glødehovedmotor til en fiskerkunde på Fejø over et halvt århundrede efter, at motortypen var overhalet af nye, teknisk meget overlegne systemer. Dieselmotoren Mens den øvrige verden koncentrerede indsatsen om videreudvikling af de forvarmede lavtryksmotorer eller benzinmotorer med tændrør, udtog fysikeren Rudolf Diesel i 1892 patent på princippet for en motor, hvor luften i cylinderen blev komprimeret så meget at lufttemperaturen ville overstige brændstoffets tændetemperatur. Den første vellykkede motor blev bygget i 1897 som resultat af et samarbejde mellem M.A.N.-fabrikken, hvor Rudolf Diesel var ansat, og Krupp-værkerne. I 1903 blev en dieselmotor for første gang prøvet ud i et fartøj, flodprammen Petit Pierre. Motoren var konstrueret af to franske ingeniører, Adrian Bochet og Frederic Dyckhoff, i samarbejde med Diesel. I de følgende år blev der udviklet nye dieselmotorer, hovedsageligt til brug i ubåde. En del sejlskibe fik installeret dieselmotor som hjælpemotor, f.eks. polarskibet Fram i Denne motor står stadig i skibet, dog ikke komplet. Den første store skibsdieselmotor blev udviklet i Danmark. B&W havde allerede i 1898 fået en licensaftale med Rudolf Diesel om videreudvikling og fabrikation af skibsmotorer efter hans patent og havde brugt lang tid på at udvikle og teste motorprincippet. Motorskibet Selandia på dwt blev søsat fra B&W i 1912 og var det første havgående dieselmotorskib. Også andre jernstøberier og maskinfabrikker kom efterhånden i gang med fremstilling af dieselmotorer til skibe og både, f.eks. Holeby Dieselmotor Fabrik på Lolland, Bukh, Aabenraa Motorfabrik (Callesen) m.fl. I begyndelsen af 1920 erne udviklede Boschfabrikken i Tyskland det direkte indsprøjtningssystem. Dette afløste den hidtidige, komplicerede brændstoftilførsel ved indblæsning med højtkomprimeret luft. Betegnelsen dieselmotor kom ind i sproget for første gang på denne tid. B&W eksperimentmotor opstillet på fabrikken i Foto fra bogen Rudolf Diesel and Burmeister & Wain. 6

7 Udviklingen af et pålideligt indsprøjtningssystem gav stødet til fremstillingen af dieselmotorer også til mindre fartøjer. Fra ca blev der fremstillet marinedieselmotorer ved en række danske fabrikker, bl.a. Tuxham, Hein, Søby og Motorfabrikken Danmark. Men vi skal helt frem til 1960 erne før denne motortypen for alvor overtog markedet for marinemotorer. Alpha Diesels 343-motor blev sat i produktion i 1937 og blev fremstillet indtil Foto i Bangsbo Museum og arkiv. Markedet for mindre marinedieselmotorer har i væsentlig grad været domineret af de store, udenlandske fabrikater. Undtagelsen er Bukh, som fra fabrikken i Kalundborg oparbejdede sig en pæn markedsandel i hele Skandinavien. Fabrikken var fra 1929 ejet af A. P. Møller, hvilket sikrede et solidt fundament for f.eks. udvikling af de forskellige motorstørrelser. De små benzinmotorer De efterhånden driftssikre skibsmotorer var for store til at kunne anvendes i de mindre joller. I Ålborg havde fabrikant C. F. Sørensen allerede i 1901 leveret en jolle med petroleumsmotor til snurrevodskutteren ELLY af Frederikshavn, sandsynligvis Danmarks første snurrejolle. Motoren var fremstillet ved det værksted, som senere kom til at hedde Rap. Der opstod derfor snart et marked for små, simple motorer. Rundt omkring i Danmark begyndte smedjer og værksteder med at eksperimentere med fremstilling af små petroleums- og benzinmotorer. En af de mange motorproducenter, Hundested, fremstillede også benzinmotorer. Denne 5- hk motor havde typebetegnelsen Hundested Baby. Billedet viser motoren med produktionsnummer 1 og kan ses på Rødvig skibsmotormuseum. Foto: Rødvig Skibsmotormuseum Den lette, hurtigløbende benzinmotor må vel siges at være skabt af den tyske maskinbygger Gottlieb Daimler i Imidlertid havde der i mange år forinden været eksperimenteret med tungere, encylindrede motorer, der anvendte nafta (benzin) som brændstof. Mens arbejdsforløbet i f.eks. alle firetakts 7

8 forbrændingsmotorer i princippet er det samme, er det kompressionsforholdet og antændelsen af drivstoffet, der adskiller typerne. Benzinmotoren kræver en forgasser (karburator), som blander luft og benzin samt regulerer og til sidst tilfører gasblandingen til cylinderen. Desuden behøves pga. det lave kompressionsforhold en elektrisk tændeanordning. Denne består af en højspændingsgiver og et tændrør. Anordningen leverer en kortvarig høj spænding til tændrøret, der er placeret i cylinderen, og afgiver en gnist, som antænder gasblandingen. Robert Bosch havde produceret sit patenterede tændrør siden 1898, og fabrikken fremstillede desuden højspændingsmagneter til den hurtigt voksende motorindustri. De første bådmotorer som kom på markedet havde batteritænding, mens magnettænding introduceredes ca Udviklingen førte efterhånden til en genintroduktion af batteritændingen, som man i dag i en avanceret form finder på enhver benzinmotor. Fra 1930erne og fremover til vor tid blev der produceret benzinmotorer ved fabrikker over hele landet beregnet til jollefiskeri. Men udviklingen udenlands af mindre og højeffektive dieselmotorer, ikke mindst som en følge af verdenskrigen, førte til at markedet på få år havde et snes fabrikater at vælge i: Lister, Perkins, Sabb, Marna, Penta, bare for at nævne nogle få. Selv om disse motorer var både større og tungere, førte markedets udvikling efterhånden til at de små benzinmotorfabrikanter, som ikke havde kapital til at videreudvikle deres egne motorer, måtte opgive produktionen. I dag skal vi besøge et specialmuseum for at finde en af disse motorer. Magnet af tidlig type til 1-cylindret benzinmotor, produceret af Robert Bosch GmbH, Europas dominerende fabrik for elektromekanisk udstyr til denne slags motorer. Foto fra Bosch hjemmeside. Motorer er også bevaringsværdige Indledningsvis blev der fokuseret på aspekter som autenticitet og betydningen af at holde traditioner levende. Skibsbevaring omfatter bestemt også bevaring af ældre skibs- og bådmotorer. Det er en kendsgerning at Danmark var førende inden for nordisk motorproduktion i tiden Det er ligeledes en kendsgerning at så godt som alle fartøjer over jollestørrelse var bygget for eller med motor efter Motorerne er uløseligt knyttet til de seneste hundrede år af ikke bare den danske søfartshistorie, men også dansk værksteds- og industrihistorie og, overordnet, udviklingen fra det håndværksbaserede til det teknologibaserede samfund. Motoren er det vigtigste fremdrivningsmiddel og den industrialiserede skibsfarts vigtigste træk i det 20. århundrede, som dampmaskinen var det i det 19. århundrede. Derfor hører de hjemme i de bevaringsværdige, sejlende skibe. Denne 185 hk B&W Alpha 343 dieselmotor blev i 1950 indsat i færgen MØN. Maskinrummet med alle sine installationer er, sammen med færgen, selvskrevet som bevaringsobjekt. Foto: Skibsbevaringsfonden 8

9 Men et bevaret skib er nu en gang et kompromis, som ethvert normalt skib. Status som bevaringsværdigt skib betyder som oftest overgang til anden brug, men med en forpligtelse til at der ikke må foretages ændringer, der ikke er nødvendige for denne nye brug og skibets fortsatte anvendelse til søs. Denne forpligtelse kan næppe sættes på præcise formler eller definitioner, det er ofte et spørgsmål om maritim Fingerspitzgefühl.. I de situationer hvor skibet også har modtaget Skibsbevaringsfondens lånestøtte, gælder tillige specielle, antikvariske retningslinier. Søfartshistorikeren og maskinmesteren Niels Bach, der har et godt øje til de gamle skibsmotorer, klipper det ud i pap i bogen Freja, en stålskonnert fra Rønne: ( ) Motorerne er en vigtig del af et fartøj fra den lange småskibsepoke, der betegner overgangen mellem og blandingen af fremdrift ved sejlføring og maskinkraft. Hvis den gamle motor i et fartøj ikke er håbløst nedslidt eller havareret, bør den fortsætte sin gerning om bord. Den blev bygget til en utrolig hård indsats og kan, hvis den forskånes for fejlbetjening, marchere videre i årtier. Dens rytme er en basso continuo i det gamle fartøj, mens en stakåndet hurtigløber, der lyder som en lastbil under bjergkørsel, passer til det bevaringsværdige skib som knytnæven i øjet. At putte en sådan én i maskinrummet er ligeså pietetsløst som at skifte gaffelriggen ud med bermudasejl og sølvfarvede aluminiumsmaster. ( ) En bevaringsstatus for et skib tildeles efter en helheds-vurdering af skibet. Den kan omfatte bevaringen af oprindelig skrogform, dæksarrangement og -huse, aptering og udstyr, herunder maskineri. Skibsbevaringsfonden kan yde renteog afdragsfrie lån til restaurering af ældre/oprindelige skibsmotorer i bevaringsværdige skibe. Lånene gives efter Fondens ordinære retningslinier og lånebetingelser, som kan fås ved henvendelse til Fondens sekretariat eller læses på Fondens hjemmeside 9

10 Videre oplysning Når det gælder konkrete problemstillinger knyttet til reparation, restaurering, drift og vedligeholdelse af gamle motorer, kan man finde værdifuld information og måske også få hjælp i forskellige klubber og foreninger, som sysler med motorer. Der er efterhånden etableret en del private motorsamlinger, nogle med museumsambitioner. Sådanne steder kan man være heldig at få fat i reservedele, instruktionsbøger osv. Her følger en oversigt over museer, foreninger, enkeltpersoner eller miljøer, der garanteret kan rådgive, når emnet er ældre motorer. Industrimuseet, Gasvej 17-19, 8700 Horsens. Tlf Nordvestjysk fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer. Formand: Finn Pajbjerg, tlf Rødvig skibsmotormuseum, Havnevej 7, 4973 Rødvig. Formand: Chresten Bechmann Olsen, tlf Niels Bach, Nørreskiftevej 10, Ballen, 8305 Samsø. Tlf Steffen Kjær Steffensen, maskinhandler, Kystvej 14, Egense, 9280 Storvorde. Tlf Dansk Motor- og Maskinsamling. Kristiansmindevej 14, 8500 Grenaa.. Tlf (aften) Motorklubben Columbus skibsmotormuseum, Grønbechs Gård 6, 3790 Hasle (Bornholm). Tlf Marine og Motormuseet Sjællands Odde, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde. Tlf Der findes megen faglitteratur om emner som dampmaskiner og forbrændingsmotorer. En del findes også på dansk. Desværre har den danske marinemotorindustri ikke været omfattet af særlig stor interesse blandt historikerne. Men på de maritime museer kan man finde årbøger og artikler, der beskriver emnet. Nærværende pjece har hentet inspiration fra bl.a. nedenstående publikationer og kilder. Niels Bach: Den danske marinemotors historie (upubl. manus). Esbjerg 1995 : Freias motorer. I: Inga Thomas (red.): Freia, stålskonnert fra Rønne Svendborg Oddmund Brunvoll: Kamp og Strid. Molde 1999 Lyle C. Cummins: Diesel s engine. From conception to Oregon 1993 Johannes Lehmann: Rudolf Diesel and Burmeister & Wain. København 1938 Ole Mortensøn: Folk og fartøjer fra Sydfyn og Øerne. Rudkøbing 1997 N. Nickelsen & O. S. Giertsen: Lærebok i sjømannskap, maskinlære. Oslo Morten Qvistgaard: Horsens-bilen Gideon et industrieventyr Horsens 2002 John B. Rathbun: Practical hand book of gas, oil and steam engines. Chicago 1913 Joh. Svenson: Handledning i båtmotorers och motorbåtars drift, skötsel og navigering. Stockholm 1925 Morten K. Søndergaard: Fiskerflådens motorisering Speciale i historie v/aalborg universitet 2001 Indførelse af dieselmotor i dansk fiskeri i: Sjæk len, årbog for Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg Ruben E. Östlund: Maskinanläggning. Nordens båtar del II. Stockholm 1940 Div. forf.: Lydpotten, tidsskrift for Rødvig skibsmotormuseum Der findes også en række Internet-sider, som behandler emnet. Disse repræsenterer enten motorsamlinger eller litteratur, billeder, lydfiler, film etc På den næste sider bringes en oversigt over motorfabrikker i Danmark med skibs- eller bådmotorer på programmet. Listen er udarbejdet af Rødvig Skibsmotormuseum. 10

11 Nr Bynavn Motorfabrik Motornavn Fra Til Bemærkninger 008 Esbjerg C. Mollerups Maskinfabrik t pet 093 Ålborg P. I. Buaas Jernstøberi 1909? 088 Frederikshavn Carl Mørch Motorfabrik Diesel 098 Fredericia Jørgen Christensen Maskinværksted t benzin (1 stk) 108 Fåborg Carl M. Hansen Motorfabrik? 117 København Jørgensen og Mathiasen Maskinfabrik 4t benzin 112 Silkeborg I. H. Staugård? 114 Nykøbing S Carl Jensens Maskinværksted t benzin (10 stk.) 019 Hillerød Hans Hviid Motorfabrik Chic Hviid / Chic 2t +4t benzin 056 Slagelse Motorfabriken Alliance Alliance t glh 009 Frederikshavn Alpha Diesel A/S Alpha 1933 > 2t + 4t diesel 012 Frederikshavn Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik Alpha / Houmøller t + 4t glh og 2t diesel 095 Grenå Grenå Motor og Maskinfabrik v/anton Jensen Anton Jensen t glh og 4t pet 055 Skagen. Chr. Christensens Maskinfabrik Atlanta / Lilleskagen t glh 045 Nakskov Axel Olsen Axel Olsen / AON 4t glh 119 København Burmeister & Wain B & W. Diesel 1900 Skibsdiesel (1912 M/S Selandia) 061 Skuderløse Brødrene Christensens Maskinfabrik BFC t benzin (ca. 20 stk.) 020 Hjallese-Odense Lohman Rasmussen Maskinfabrik Boreas t benzin 029 Kalundborg Motorfabrikken Bukh A/S Bukh t benzin / pet og 4t diesel 027 Hørve Bukh & Gry Motor Bukh & Gry t benzin / pet og 4t diesel 069 Kristianshavn Kristianshavns Jernstøberi og Maskinfabrik Bur-Wain t diesel 063 Åbenrå Callesen Motorfabrik Callesen / Bukh 1899 > Glh og 2t + 4t diesel 075 København Dansk Automobilfabrik D.A.F t benzin 039 København Motorfabrikken Dan v / P. Jørgensen Dan t + 4t glh og 2t +4t benzin 007 Esbjerg Motorfabriken Dan A/S Dan t glh, 2t semidiesel og 2t + 4t benzin 096 Holbæk Frederik Dahlgårds Motorfabrik Dana 1905 Glh hk 054 Skagen Grenen Motorfabrik A/S Dangren / Grenen 2t semidiesel 083 Vejle Vejle motorfabrik v/jens P Mathiesen Dania t glh 086 Esbjerg Carl B. Hoffmann Dania / dan t pet 052 Rudkøbing Motorfabriken "Danmark" Danmark t + 4t glh og 4t benzin 046 Nordenbro Motorfabrikken Dempo v/alfred Hansen Dempo t benzin 064 Ålborg Motorfabrikken Densil v/a. Villadsen Dencil t glh og 4t benzin 031 Kolding Diesella a/s Diesella 2t benzin 072 Rønne Bornholm Bornholms Maskinfabrik Dornkluis 1913? 11

12 Nr Bynavn Motorfabrik Motornavn Fra Til Bemærkninger 110 Nykøbing F H. P. Petersen Drift 1909? 060 Sønderborg Motorfabrikken Ekko v/k..p. Rasmussen Ekko 4t benzin 085 Hundested L. Nielsens Motor værksted Ekspres? 089 Egernsund Egernsund Maskinfabrik v / C. G. Schuman Elite 2t benzin. Kopi af Ideal fra Fjellebroen 084 Søby Motorfabrikken Ellehøj v/knud Knudsen Ellehøj t benzin (ca. 80 stk.) 090 Brørup Brørup Maskinfabrik Energi t glh 043 Middelfart N. P. Jørgensens Motorfabrik Energi t glh og 2t benzin / pet 013 Frederikshavn Motorfabrikken Frederikshavn v/henning H Frederikshavn / Gamma t + 4t glh og 4t diesel. Fremstillet Vølund Århus Frichs fabrikker A/S Frichs /kim 2t glh og 4t diesel 014 Fåborg Motorfabrikken Fåborg v/marius Thomsen Fåborg t +4t benzin 078 Fåborg Fåborg Jernstøberi og Maskinfabrik Gefion 2t glh til dæksspil 025 Horsens Kramper & Jørgensen Gideon 4t glh og 4t diesel 106 Glyngøre Glyngøre Motorfabrik H. V. Jensen Glyngøre 016 Grenå Grenå Motorfabrik v/møller Grenå > 2t + 4t glh og 4t diesel 017 Gørlev Gørlev Jernstøberi og Maskinfabrik Gørlev 4t diesel 074 Svaneke Bornholm Hans Hverdag Hans Hverdag 2t benzin 076 Fjellebroen Erik Haugegård Haugegaard t + 4t benzin 051 Randers H. Hein og Sønner Hein t + 4t glh og 4t pet 050 Randers Randers Motorfabrik v/kristian Eriksen Hein / Jastram t + 4t glh og 4t pet. Jastram på licens Helsingør Helsingør Skibsbyggeri og Maskinfabrik Helsingør / BW t + 4t diesel 038 København Motorfabrikken Hera A/S Hera t glh 023 Holeby Holeby Dieselmotorfabrik A/S Holeby 1918 > 4t diesel 099 Hvide Sande Svend Åge Jensens Maskinfabrik HS Motor 4t benzin. Licensbygget Hundested Baby motor 015 Glostrup Herman Svendsen A/S HSA 4t diesel 082 Hundested Jørgensen og Højsgård Hundested / Baby 1928 > 2t glh og 4t benzin 010 Fjellebroen Fjellebro Motorfabrik Ideal t +4t glh og 2t + 4t benzin 094 Allingåbro Anton Nielsen Motorfabrik Jyden 1912 Glh 036 København Københavns Maskinfabrik A/S Jernholm Kim 2t glh og 2t benzin 115 Holbæk Kristian Madsen KM motor Ca. 50 stk. 1 cyl 2 t benzinmotorer og udenbordsmotorer 087 Kolding Kolding Maskinfabrik Kolding motor 2t benzin og udenbordsmotorer 049 Præstø V. Palms Maskinfabrik Kolon Glh 001?? Komet 2t benzin 044 Munkebo Motorfabrikken Korshavn Korshavn t benzin og 2t + 4t diesel 033 Korsør Korsør Motor & Propelfabrik Korsør t + 4t benzin 12

13 Nr Bynavn Motorfabrik Motornavn Fra Til Bemærkninger 028 Kulhuse Christian Madsen Kulhuse 4t benzin 030 Kolding Kyhl Kyhl 2t benzin 067 Kældernæs Harry L. Møller Kældernæs 2t benzin 118 Nibe Nibe Værktøjsfabrik Lillebjørn 2t benzin 003 Silkeborg Johannes Thomsen Lillebjørn 2t benzin. Senere fremstillet i Nibe 032 Korsør? Lilleør? 041 Lundeborg Lundeborg Motorfabrik v /Søren Sørensen Lundeborg t benzin 042 Marstal Marstal Motorfabrik Marstal 1934 > 2t +4t benzin 107 København Harald Friis Meteor 037 København Marcussen og Houmand Meteor t glh 024 Horsens Møller & Jochumsen Mias 2t diesel 101 Esbjerg N.N. Nielsens maskinfabrik Morgan Amager Vølund A/S Neptun / Viking / Vølund t glh og 4t diesel 004 Amager Nordan Motorfabrik A/S Nordan t + 4t glh 047 Nykøbing M. N. P. Nielsen Motorfabrik Nykøbing Motor 1910 Petroleumsmotorer / magnettænding 079 København Brødrene Henriksen Paragon 1903 Glh 040 København Motorfabriken Perfect Perfect Benzin 111? Quitzau Quitzau 1951 Udenbordsmotor / 2 HK Diesella motor 065 Aalborg F. Sørensen Rap t glh 109 Roskilde Christian Jensen Record? 011 Fjellebroen Niels Hansen Rekord 4t benzin 053 Rødvig Rødvig Motorcompagni v/åge Larsen Rødvig t glh (1 stk.) 102 Skive Petersen og Jensen Maskinfabrik Sejr? 048 Orehoved Orehoved Motorfabrik v / Rasmus Sigvard Sigvard / RSM 2t glh og 2t benzin 022 Sæby Sæby Jernstøberi Skjold 4t glh 116?? Smalley Benzin 091 Århus Chr. Hansen Hald Solo 2t benzin 081 København Standard Motorcompagni Standard 4 takt benzin 058 Strøby En Smed i Strøby Stevns motor Benzin 057 Struer Vognsgård & Nielsen Struer t glh og 4t benzin / pet 080 Løgstør H. C. Hansen Støren 1908 E. Albertsen Jernstøberi og Maskinfabrik 073 Neksø Bornholm Neksø Maskinfabrik v/christian Svendsen Svendsen t pet 059 Søby Søby Motorfabrik Søby t glh og 2t benzin 100 Fur Søren Christensen Søren Smed motor 1928? 13

14 Nr Bynavn Motorfabrik Motornavn Fra Til Bemærkninger 113 Næstved Albert N. Nielsen Tempo 2t benzin og 2t diesel 077 Svendborg Thorvald Petersen Th. Petersen t glh og 2t + 4t benzin / pet 021 Holbæk L. Frandsens Jernstøberi Thor 1904 Glh 034 København Motorfabrikken Tuxham A/S Tuxham t glh, 4t diesel og 2t + 4t benzin 071 Holbæk Holbæk Stålindustri Viking Diesel 4t diesel 105 Korsør Motorfabrikken Vita v/k. R. Jørgensen Vita 1958 Benzin 062 Ærøskøbing Motorfabrikken Ærø v/alfred Hansen Ærø t benzin. Kopier af svenske Solo 006 Asaa Brødrene Larsen Jernstøberi og Maskinfabrik Asaa t pet Forkortelser Pet Glh 2t 4t Cyl petroleum Glødehovedmotor 2-taktsmotor 4-taktsmotor cylinder 14

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet.

Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet. Making Lifetime Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet. Stolte håndværkstraditioner Gajhede &

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive FUSIONSPLAN vedrørende Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg og Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive INDHOLD Side 1 DE OMFATTEDE SELSKABER 3 2 FORTSÆTTENDE

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere