Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i verden her?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i verden her?"

Transkript

1 Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i verden her? Et essay i faget Organisationsfilosofi. CM.(fil.) på HHK Kasper Brødsgaard Pelle Westphal Olsen Afleveret den 29. Januar 2002

2 Lille spejl 1 på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Ingen i landet er dejlig som du, men Snehvide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode, flittige dværge, hun er tusind-fold mere dejlig endnu. 1 Det adspurgte spejl, det stedfortrædende jeg, bliver tildelt ansvaret for og indsigten i det sande, det gode og det skønne - tilsvarende virksomhedskonsulenten, som af den rådvilde leder bliver aftvunget et svar, fordi lederen tror, at handlingens vej går uden om ham selv. Giv mig en årsag, flyt mine ben, før mine arme. En søgen af svaret uden for en selv. På konsulentens blå skjorte står der Gnothi seauton - kend dig selv, og lederen spørger: hvem er jeg, du vise orakel, hvordan foregriber jeg fremtiden, hvad nødvendiggør mine handlinger?. Relationen afspejler en forestilling om asymmetri - jeg mangler, hvad du har. Men ligesom oraklet, må også den sokratetiske konsulent tale i gåder, og dermed udleve det forhold, at visdom og dømmekraft fødes i den enkelte. Som Ernest Junger udtrykker det det drejer sig ikke om at finde løsningen, men om at opdage gåden, og det er gåden, som oraklet giver os, og som konsulenten skal sælge os. Det store spørgsmål er: hvad er det, der er vigtigt? Og det er det, som gåden giver mulighed for at fornemme, ikke fordi svaret er i gåden, men fordi gådens dunkelhed er nøglen, den ethos, der er i mellem os. Den socialitet, som vi som sociale mennesker altid allerede er situeret og inkorporeret i, giver os mulighed for at lytte efter svaret i os selv, vi er et ekko i historiens arkiv. Den halvhjertede konsulent, spiller på sofistikeret vis, klog på andres vegne, og forvansker det forhold, at det sande, gode og skønne altid er lige for os. Eller rettere lige i os, fordi vi altid allerede er i en situation, som er historiens aftryk - se dig tilbage og du svimler. Vi er i fronten af meningens slagmark, hvor stolte krigere er faldet, og andre står til rådighed som meningsfuldheder, der tilbyder deres midlertidige magt. Verdenen og bevidstheden er altid gennemtrængt af mening før enhver handlen og tænken, som historien har aflejret i skrift på indersiden af øjet, øret og tungen. Det er denne skrift, som det handler om at lytte til. Det er dog aldrig muligt, hverken at se forfatteren, eller at reflektere over historien, da sproget er den grænse, du bevæger dig på, men aldrig krydser. Når oraklet stiller dig gåden, det meningsløse, er det op til dig at lytte til din indre tale, og finde svaret, det meningsfulde, i din sproglige kødelighed. Sproget sætter grænsen, men en grænse i bevægelse. Hvis vi forstiller os den tænkte situation, at en virksomhed udmærket kan beslutte på vegne af dens egne handlinger uden at lægge vejen forbi konsulentens omtågede grotte, da bliver spørgsmålet, hvordan den stiller sig selv de rigtige spørgsmål? Lige såvel som den gode stat, der ligger rammerne for dannelsen af det gode menneske, er en aporetisk størrelse, således er også virksomheden, der stiller de rigtige spørgsmål. Denne apori, paradoksets smukke side, tvinger os ned på knæ vi ved ikke, hvad vi gør. Det er i accepten af denne uvidenhed, og det egenrådiges utilstrækkelighed, at vi møder det andet menneske i den ligeværdige dialog. I dialogen mister forestillingen om jeget status, den enkelte er forpligtet overfor det meningsfulde, og gennem gensidig jordemoderkunst, maieutiken, sker udviklingen i feltet i mellem os. Vi hidkalder dig, du store sprogvæsen, vis os din skygge, lad os forstå vores inkorporerethed. Men der er ingen fornemmelse for noget indre, uden tilstedeværelsen af et fællesskab, et sprog og en forholden overfor den anden. Som Peter M. Senge fremhæver, to the Greeks dia-logos meant a free-flowing of meaning through a group, allowing the group to discover insights not attainable individually. Der ligger deri, at dialogen ikke skaber modsætningen mellem mennesker, som den kan i diskussionen, hvor udfaldet har en vinder og taber. I dialogen er begge vindere såfremt, at de anerkender den som et middel til at føde en indsigt i hinanden. Derved er dialogen knyttet til den kunst, som konsulenten, ledere, fædre må beherske, at stille spørgsmål, lytte, tale.

3 Lille spejl på væggen der, hvem 2 er skønnest i landet her? Ingen i landet er dejlig som du, men Snehvide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode, flittige dværge, hun er tusind -fold mere dejlig endnu. 2 Hvem, eller måske rettere hvad, har egenskaben? Snehvides stedmor kunne jo i for sig tillige spørge til hvad der er skønnest og ikke blot til hvem. Hvad skal en virksomhed sammenligne sig med, og hvad er det, som virksomheden er, som den sammenligner det andet med, hvad forudsætter en sådan sammenligning og hvad medfører den? Kan en virksomhed benchmarke sig mod en stat, et kunstværk, trækfuglenes organisering, søens økosystem, eller sig selv? Med andre ord, hvornår er noget sammenligneligt, og hvad vil det i grunden sige at sammenligne? Hvem er konkurrenterne, hvem er kunderne og hvem er virksomheden? Hvad afgrænser en virksomhed, hvis det, som kendetegner en virksomhed, er at være en aktivitet, noget virksomt, noget der som sådan nærmere er et fænomen end en genstand? Når det at arbejde er en praksis, og en virksomhed må ses som et praksisfællesskab, hvordan afgøres det da, hvem der deltager i forhandlingen af den meningsfuldhed, der afgrænser fællesskabet? Er det at pege på en virksomhed tilsvarende at pege på en flok mennesker, et par flasker vin, et orkester, noget dæmpet lys og sige at det er en fest? Er den menneskelig identitet et rammende billede for virksomheden, og er virksomheden et rammende billede på, hvad det vil sige at være et menneske? Kan virksomheden have en vision, en hensigt, et ideal kan mennesket? Når mennesket udskifter alle sine bestanddele over 7 år, og den omskiftelige virksomhed gør det tigere, hvad er det da, der er tilbage, hvad er det vi peger på, når vi siger virksomhed? Når personalet, aktionærerne, bygningerne, navnet og logoet er ændret, hvad er da tilbage? Når vidt forskellige fænomener alle falder ind under betegnelsen virksomhed, hvad er det da, der giver os mulighed for at identificere noget ukendt, som en virksomhed? Hvorfor går lederen på arbejde hvorfor går han bagefter hjem? Hvorfor er virksomhedslederens urokkelige mål, at virksomheden skal overleve og skabe et afkast til aktionærerne, når han senere på dagen, efter at have lagt den nålestribede fra sig, sværger, at kærligheden, venskabet, idealerne og de fantastiske drømme er altings årsag? Når det døende menneske spørger sig selv gjorde jeg det godt nok, gjorde jeg en forskel, er jeg elsket?, hvorfor spørger virksomhedslederen da sig selv efter konkursen, hvordan sikrer jeg mig, at det ikke er mig der skal hæfte for denne katastrofe?. Hvorfor stilles spørgsmålet ved døden, og ikke i den langstrakte døende, livet? Ville man handle anderledes, hvis man uafbrudt var bevidst om livets slutning, punktummet? At livet er alvorligt, og at de store spørgsmål ikke skal stilles til sidst, men skal være udgangspunktet for det at leve. Hvad er det, der holder os tilbage fra at tage fra kassen, når vi ved, at ingen vil bemærke det? Hvad er det, som får os, som mellemledere, til at tie over for vores overordnede om vores underordnedes tyveri fra kassen? Er det et tilfredsstillende svar, at der blot er tale om en konflikt mellem to ligeværdige funktionssystemer, økonomiens og kærlighedens, som systemteorien vil hævde? Eller er det et udtryk for en altid nærværende og tilbagev ende fornemmelse for det sociale, til en smagen på forestillingen om det gode, på en følelse af forpligtelse over for fællesskabet, der går udover en ledelsens snævre int eresser? Kan den enkelte medarbejder have en forståelse af virksomhedens kerne, dens ethos, som er i modstrid med de af ledelsen erklærede mål? Kan de erklærede mål være i overensstemmelse med virksomhedens ethos, når denne ethos aldrig vil kunne blive fanget i det instrumentelle spil, som strategiske overvejelser bygger på? Hvilken værdi har spørgsmål som disse, og hvordan kan det væ re muligt at handle, når vi ikke kender svaret på dem? Udfra hvilket grundlag handler vi som mennesker, når vi ikke ved, hvad det vil sige at være menneske? Hvad vil det sige at spørge, og hvad er det vi lytter til, når vi leder efter svaret?

4 Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest 3 i landet her? Ingen i landet er dejlig som du, men Snehvide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode, flittige dværge, hun er tusind -fold mere dejlig endnu. 3 Markedslederen, den skønneste, den som de andre virksomheder benchmarker sig imod, bliver en uhåndgribelig størrelse, fordi skønheden, det gode og det sande ikke er i øjet på den, der ser, men i kroppen på den der mærker. Sproget giver pudsigt nok ikke muli ghed for at bøje adjektivet god til godere og godest. Det bliver til bedre og bedst, og hele konnationen af det gode forsvinder. Forestillingen om det økonomiske marked gør os alle til fjender. Vi sammenligner, konkurrerer og barrikaderer os inde bag fæstningens facade. Alt bliver gjort til et spørgsmål om mere eller mindre, SWOT-analysen bliver til spejderen, der afsondrer terrænet, cost/benefit -analysen til det kategoriske imperativ handl således at benefit overgår cost. Men den eksistentielle nagen kommer krybende, når cost/benefit-analysen ikke kan overføres på privatlivet, og den umiddelbarhed, der råder i hjemmet ikke kan komme til orde på arbejdet. Men kan det gode være underlagt en analyse, kan vi forestille os en god/ond-analyse, som ikke forråder forestillingen om det gode? Giver det klassiske, og eftersigende universelle, udsagn, som så poetisk er formuleret af økonomen Robert Frank if b (x) > c(x) do x; otherwise don t mening, hvis vi indtænker det gode som handlingsmaksime? Hvis ikke, hvilken relevans har det da for vores måde at forstå os selv? Lad os prøve et tænkt eksempel. Skal jeg, eller skal jeg ikke, oplyse om, at den fødevare, som jeg producerer til nødhjælpsforsyni nger, indeholder et stof, der kan være kræftfremkaldende? Der er jo en risiko for, at det vil skade salget af produktet, men offentliggørelsen kan måske også underbygge min troværdighed som prod ucent. Hvis ikke jeg selv offentliggør det, så gør andre det måske. Endnu et økonomisk begreb, endnu en universel handlingsmaksime, kan måske løse problematikken. Hvor høj skal den såkaldte reservationspris være, den pris, hvor jeg pludselig er indifferent om, hvorvidt jeg foretager eller ikke foretager en specifik handling, for at jeg kan leve med min skam, min synd, mit forfald, min uværdi ghed? Jeg må indtænke endnu et økonomisk begreb, oppertunity cost. Hvad er omkostningen ved at handle i overensstemmelse med min fornemmelse for det gode? Hvad er omkostningen ved at lade være? Hvilke tab lider jeg, hvis jeg føler mig forpligtet overfor en forestilling om det gode og hvilke muligheder giver jeg afkast på, som jeg skal medregne i min beslutningsproces? Kunne jeg foretage mig noget, som i højere grad er i overensstemmelse med det gode, og hvor meget bedre er det? Hvis jeg offentliggør sundhedsrisikoen, så er jeg måske nødsaget til at trække produktet tilbage, hvis ikke så udsætter jeg de nødhjælpshungrende for endnu en fare i livet så hvad skal jeg da gøre? Hvilken reservationspris kræver jeg for at være indifferent i et sådan valg? Antallet af decimaler på min samvittighedenslommeregner, forårsager et lille E i min øjenkrog. Et spørgsmål rejser sig: hvilke handlinger er det helt præcist som disse kategoriske imperativer fyldestgørende kan vejlede mig i? Homo economicus træder frem for m ig i sin tiltagende skikkelse af en hornet engel, der siger alt dette kan være dit, blot du misunder nok. Hvis virksomheden skal indtænke, eller rettere huskes på gennem tomhedens smerte, at fænomener som billighed, tillid, loyalitet, ærlighed og opmærksomhedens h exis er nødvendige for at forblive værdige i en arbejdsmæssig praksis, så må virksomheden udtænkes af kamparenaen. Hvis de andre virksomheder opruster, så må den holde fast i dens overbevisning om det gode. I stedet for at være fanget i det klassiske prisoners dilemma, er man dirigeret af den regulative idé om det gode, hvad end det er, og er villig til at drikke skarntydesaften og frivilligt gå værdigt i døden. De fire førnævnte fornemmelser fratager en muligheden for at handle på grundlag af andres valg, v alget bliver lagt i hænderne på en selv, og intet andet end hvad man mener er bedst i overensstemmelse med ens opfattelse af det gode, er mulige valg. Det gør ikke nødvendigvis valget lettere, men det ændrer karakteren af det.

5 Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Ingen i landet 4 er dejlig som du, men Snehvide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode, flittige dværge, hun er tusind -fold mere dejlig endnu. 4 Egentlig burde denne tekst ikke være begrænset af dens forløb mod højre, for derefter at glide tilbage til en ny begyndelse atter mod højre. Den burde snarere folde sig ind imellem, på tværs, på kryds, nedefra og op, oppefra og ned i en langsom bevægende cirkulær bevægelse om det enkelte punkt, hvori der kunne stå til-blivelse. Sprogets utilstrækkelighed kommer her til -syne i tanken om et forløb. Efter sætning A, kommer sætning B, der skal sammensætte sætningen C, med sætningen A. For at sætningen B skal give mening m å den kobles med sætning A og C. A skulle gerne lede frem til B og C fordi den i fortællingens form ligger før. C skulle gerne a fslutte A og B, som min dansklærer sagde med et elegant svip med halen. Skriften har det tilfælles med tiden, at den opererer med tanken om et før, nu og efter. Som en sproglig konstruktion der tikker frem, som sekundviseren på mit ur. Tekstens dybde kunne afspejles i minutviserens langsommere bevægelser og timeviserens endnu langsommere bevægelse, rundt og rundt og rund t. Dybere lag kunne måske afspejles i, hvis man nu monterede uret med en dag viser, uge viser, måneds viser, år viser osv.. Som lag på lag på lag og atter lag af tid og dybde som vi aldrig kan genskabe. Tik, der gik et sekund, en sætning kom til, en sædcelle ramte et æg, en mand gik over vejen, en tanke blev født og glemt. Det tik, som forsvandt, bliver afløst af et andet tik, der igen afløses af endnu et. Vi er punktet i midten af uret, hvorom det hele drejer, sat i gang og altid på vej mod det sidste tik, spændt til at vare en bestemt tid for derefter at gå i stå. Men punktet er blot en konstruktion som vi fastholder for at fastholde ideen om en midte, et punkt hvor vi kunne finde det virkelige jeg. Men bestemmelsen bliver blot en illusion, et simulacre, der som Dali-istiske ur flyder ud, aldrig fast. Eller som Fernando Pessoa på overlegen måde beskriver det Og jeg, mit sande jeg, er det centrum som ikke findes, det skulle da lige være i afgrundens geometri; Jeg er ingenting rundt om det bevægelsen drejer omkring, blot for at dreje, uden at det centrum eksisterer, det skulle da lige være fordi alle cirkler har et centrum. Jeg, mit sande jeg, er brønden uden vægge, men med brøndvæggens slim, centrum for alt med ingenting udenom. Vi vokser op med forestillingen om denne midte, og vænner os til baggrundstikket, vi lytter til det; tik, tik, vi hører de t midt i kemitimens lange tiiiik, vi hører det i frikvarterets korte tiktik, vi forsøger at undlade at høre det om morgenen. Måske lyttede vi som børn mere til tiden, fordi vi her skulle lære den at kende, fordi den endnu ikke var blevet en del af os. Senere i livet glemmer vi den. På arbejde fra timers arbejdsuge. Børnene skal hentes inden kl. 17. Til middag kl. 19. Frokost kl Fri kl. fire. Til møde kl. 14. Jeg kommer sent hjem skat, det trækker ud på arbe jdet. Engang imellem står tiden stille. Vi går ud foran en bil, et fly rammer en skyskraber, et tog kører af sporet, i et sekund, minut, time, tiden forsvinder, vi kan ikke sige med sikkerhed, hvor lang tid der gik. Langsomt, men stille, genfinder vi den. Vi siger; tiden stod stille, da flyet ramte skyskraberen, og ikke jeg glemte at lytte til tiden. Når vi glemmer at lytte til tiden, rettes vi mod centret i os selv. Vi bliver opmærksomme, retter fokus mod det væsentlige, nemlig det jeg, som træder ind i verden, som noget distinkt. Vi glædes og skælver på samme tid over jegets flygtige indtræden i ve rden. Vi forbløffes over, at i et kort sekund at mærke varmen fra vores indre og nyder øjeblikkets kortvarige glæde. Men skammen indtræder, som socialitetens tyngende åg, på samme måde, som den tømmermændstyngede, der får at vide alle de pinligheder, han havde gjort dagen før da spiritussen løftede ham ind i verden. Vi synker tilbage på den plads, som nu engang er vores, den plads, som samfundet nu engang har anvist os. Vi husker med tydelighed de øjeblikke, hvor vi glemmer at lytte til tiden. De øjeblikke, som vi trækker efter os som knudepunkter i tidens sammenfiltrethed. Øjeblikket, som skaber den kontinuitet, tiden har anvist os. Vi kan vende os om og betragte disse knudepunkter spændt ud mellem sekundviserens første tik og urets centrum og sige det er mig, det er min fortælling, tik, sekundviseren flyttede sig igen, en ny fortælling blev til, en anden forsvandt.

6 Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Ingen i landet er dejlig som du, men Snehvide 5 langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode, flittige dværge, hun er tusind -fold mere dejlig endnu. 5 Snehvide repræsenterer her Sophia, visdommen. Kærligheden til hende er filosofien. Hun er det forbilledlige og samtidigt det uopnåelige, det, som ved dets skønhed, giver os drømmen tilbage efter, at den kætterske realisme tog den fra os. Denne figur, idealet, giver os en horisont af håb, en grund til at rejse. Hun er det hellige væsen, som Marcus Aure lius udpeger i menneskets indre og siger; det må du agte på, at du ikke nedværdiger det, ikke forringer det(...). Snehvide er den protreptiske, konsulenten, der tilbyder hendes kollegaer en måde, hvorpå de i deres sam-talen kan reflektere over dialogen, og dens muligheder, ud fra den fælles indsigt, at der ikke kan findes nogen afsluttende diskurs, og at der ikke gennem konsensus, gives muligheden for at opnå nogen højere indsigt. Hun forsøger ikke at forsone kollegaerne med deres erfaring, men derimod at befri dem fra den. Hun forsøger at muliggøre forvandlingen, befrielsen fra erfaringen, gennem den liminale proces. Hun kan ikke love dem let indsigt og hurtige svar på de store spørgsmål, men en mulighed for at få friheden tilbage. En frihed som kun kan erhverves gennem den smertelige frasigelse af ønsker om kontrol, magt og sikkerhed. Men desuden en frihed, som giver mulighed for handling i accepten af, at handling er et kollektivt anliggende, som tager sit udspring i normativitetens dyb. Hvorfor skal virksomheder ansætte denne Snehvide, hvis kvalifikationer er, at sænke processer, at forpligte os på vores undren, og hvad vil det i grunden sige at have taget filosofien i brug? Hvis virksomheden tvivler på hendes kompetencer og rejser ovennævnte spørgsmål, er hun allerede ansat. Hvad er det så, filosofien kan tilbyde virksomheden, der adskiller sig fra andre muligheder, end dem den typiske organisationskonsulent kan tilbyde? Peter M. Senge formulerer følgende omkring, hvorledes dialogen kan hjælpe mod en anden type af tænknin g: Thought presents itself (stands in front) of us and pretends that it does not represent. We are like actors who forget they are playing a role. We become trapped in the theater of our thoughts ( the words theater and theory have the same root theoria to look at ) [...] Dialogue is a way of helping people to see the representative and participatory nature of thought and to become more sensitive to and make it safe to acknowledge the incoherence in our thought. Ved at lade filosofien indtræde som partner gives muligheden for, at tænkningen ikke u dmunder i kausale forklaringer, eller stereotype forklaringsmønstre, der blot er andre fremtrædelser af den naturvidenskablige sa mfundsmetodes blotlæggelse af virkeligheden. Filosofiens varemærke par excellence er, evnen til at tænke, at have blik for og at tage et valg og at forholde sig til dette valg. At stille spørgsmål som provokerer og pirrer tanken på en sådan måde, at bevæge lsen rettes mod den tanke, som tænker over sin egen tanke. Videre bemærker Senge, at coherence kommer af latin og betyder han ging together. Den tanke må nødvendigvis komme til via sproget, der aldrig kan være ens eget, men kun være kollektivets. Senge skriver videre; at det ikke er muligt at komme med en entydig definition af coherence men, at: that one may sense it as order, consistency, beauty, or harmony. Senge konkluderer dog; at formålet med dialogen bør være at lade virksomh eden være opmærksom på de problemer, som kan modvirke, at deltagerne ikke arbejder sammen frem for at stræbe mod, hvad han kalder, et abstrakt ideal. Filosofiens relevans spejler sig tydeligt i det sidste udsagn, da denne stræben må være det, som filosofien sigter mod. Idealet, som strækker sig mod fjerne horisonter, men som forholder sig til det nu, den socialitet, der er udgangspunktet for, at dette ideal opstod. Hvis ikke dette sker, blegner dialogen blot i små forbedringer og finpudsninger uden at fastholde idealets utopiske karakter. Idealet er, som Thomas Mores Utopia, en dobbelthed af det gode sted og et intetsteds, fordi det aldrig nås, men alligevel giver kolossal energi som fælles fixstjerne.

7 Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Ingen i landet er dejlig som du, men Snehvide langt borte 6 bag de syv bjerge, hos de syv små gode, flittige dværge, hun er tusind -fold mere dejlig endnu. 6 Langt borte rejser de stolte sneklædte bjerge, der i tusmørket glimter hvide som det eneste synlige bevis på deres eksistens, som isbjerge frit svævende mellem himmel og jord. Af de mange stier, som leder rundt ved bjergenes fod, forsvinder den sidste rest af dagslyset og henlægger dem i et vedvarende mørke. Ved bjergenes fod, den støvede slette, afstanden, hvori man kan fornemme jordens krumning. Han lægger træt sin rygs æk fra sig og bevæger sin trætte krop endnu engang i retning af oasens kølige vand. På den ene side af horisonten rejser mørket sin stjerneklare nat, der langsomt overtager dagens klare lys og nådigt befrier, fra den brændende sols skyggeløse landskab. Vandet, lugten af vand, der driver ørkenens dyr mod det befriende vandhul, på samme måde som kilden søger sit udspring i havet. Han mindes den dag for mange år siden i byen, den tætte by fuld af lugte, lyde, mennesker, dyr, krukker med vin, forrådnelsen, støvet, gadesælgerne, de parfumerede kvinder, det lette liv, familien, besætterne med de purpurrøde uni former, hjelmene, dommen, fortabelsen, dømt til evig vandring, dømt til ikke at dø. Han havde tænkt over begivenheden mange gange, næ gtelsen, hånen, den spottende, glædesråbene, hin dag da nåden udeblev. Det var for nemt at lade væ re, den dømte, forbryderen, der havde samlet store skarer af mennesker omkring sig, havde vildledt, fjernet dem fra præsterne, h am, de havde kaldt messias, som havde helbredt de syge og tilgivet Ham, der havde nægtet at dømme, frelseren, han, der havde va ndret af smertens vej Via Dolorosa. I det, han sænkede vanddunken ned i det mørke vand, så han sig selv, i vandets urolige spejl, sine øjne, skægstubbene, det mørke hår som i tykke klumper, efter den lange dags vandring, hang som slyngplanter fra et gammelt træ. Tiden havde sat sit præg. Ansigtet, havde ikke forandret sig i alle disse år, som var gået, men øjnene havde mistet sin glød, på samme måde som dette gamle vandhul langsomt havde mistet den klarhed, som dyndets uigennemsigtige forrådnelsesproces havde afstedkommet. Han løftede blikket mod den endnu varme nattehimmel og tanken skar igennem ham, som knivens ubarmhjertige snit, hvorfor, hvad kunne jeg havde gjort, hvad kunne have været anderledes, den tanke, som han på gode dage kunne støde fra sig og leve i glemslens lykkelige nu. Hvad skabte denne skæbne, hvad havde tvunget dette liv i denne retningsløse rastløshed, denne søgen mod fjerne mål. Han havde rejst gennem verden, set grænser komme og gå, talt sprog, som ikke fandtes mere, set byer rejse sig og forsvinde i horisontens uklare lys, set menneskets allestedsnærværende arbej dsomhed, nøjsomhed, flittighed, dovenskab, ligegyldighed, altid det samme, ingen forandring og pludselig, snittet, trangen til atter at se det hele på ny. Ved at undlade at knytte sig havde han undgået den smerte, som den uundgåelige dødelighed bragte i sit fodspor. Han havde forsøgt mange gange, det dragende, menneskene, dødelighedens fællesskab, som han ikke var en del af, havde udelu kket ham. Hvad er frygt, angst, glæde og lykke andet end dødelighedens fremtrædelser, hvordan sku lle han føle samme frygt, når han stod på kanten af en klippe, eller når havets brusen knagede i skibets bund. Hvordan skulle han glædes over festens afbræk fra hverdagens monotone bevægelse, eller lade forelskelsen ømme favntag opsluge ham, når han kendte slutningen alt for godt. Han havde afsondret sig fra menneskene, den ensomme ensomhed fremfor ensomheden blandt menneskene havde ført ham ud i bjergene. Men selv her i ødemarkens tavse natur havde han betragtet karavanerne, der på afstand snoede sig som slanger i græsset, langsomt, krybende for derefter at forsvinde. Han havde søgt bjergene i håb et om, at ensomheden ville bringe det svar der ville forløse ham fra sin byrde. Engang midt i bjergenes uforsonlige skønhed, havde han desperat skreget svar mig svar mig og det eneste der var kommet var ekkoet af hans egen stemme svar mig svar mig svar mig. I baggrunden fortoner bjergene sig som tavse statuer, skudt op fra jordens indre, stille vender han blikket mod horisonten som endnu er ukendt. Jeg er Ahasverus, den evige jøde, dømt til at vandre evigt blandt menneskene.

8 Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Ingen i landet er dejlig som du, men Snehvide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode, flittige dværge 7, hun er tusind-fold mere dejlig endnu. 7 Det bemærkelsesværdige ved denne gruppe af individer er, at de både deler arbejde, hjem og hverdag. Men hvordan kan det være, at krigsmetaforikken er den metaforik, som erhvervsøkonomien oftest knytter sig til, når overgangen mellem arbejde og fritid er to flydende og overlappende størrelser. Krigsmetaforikken anvendes til at italesætte et marked, virksomhedens tilstand på markedet, konkurrenterne, viden, patenter, spionage, tilstanden, hvor mennesker kæmper mod hinanden og hvor den der taber må trække sig. Men midt i krigen finder vi også de fantastiske fortællinger om menneskers mod, lidelser, overvindelser, sammenhold, relationer, venskab, ædelmod og tilgivelse. Krigen er menneskets brydningspunkt, den skueplads, hvor menneskets karakter kan sætte sig ige nnem og hvor muligheden for at handle udfra det gode, sættes på den yderste prøve. Det er det menneskelige dramas centrale metafor par excellence, hvor de retfærdige lever og dør. I Henry V siger kongen; This story shall the g ood man teach his son; And Crispin Crispian shall ne`er go by, from this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered, -- We few, we happy few, we band of brothers; for he to-day that sheeds his blood with me shall be my brother; be he ne`er so vile, this day will gentle his condition. Denne kloge og vise leder holder en opmuntrende tale til sine folk. Han væl ger at tale om det fællesskab, communitas, som en fælles handling kan skabe, at fællesskabet er belønningen, som han kan give si ne folk for at kæmpe ved sin side. Ved at anvende krigen som et billede, som også kan indbefatte venskabet, kan muligheden for en anden type af virksomhed opstå. De måder, man italesætter relationer på i virksomheder, skaber ofte det billede, at virksomheden ikke er andet end en facilitet, hvori mennesker, noget af tiden, tilbringer deres liv. Hvis tanken om virksomheden som et band of brothers, der tilbringer tiden sammen, skal realiseres, så må relationerne til hinanden være det, som har vores opmærksomhed. Hannah Arendt bem ærker i The Human Condition, at interesse kommer af latin inter-est; something which lies between people and therefore can re late and bind them together. At drive virksomheder bør handle om de bånd af relationer og venskaber, som er menneskers virkelige holdepunkt i livet, og ikke de ydre rammer, farven på logoet, eller den mulige overskudsbonus. I citatet af Arendt er pointen, at det, som binder mennesker sammen, ikke er noget, men, at det er det, som ligger mellem mennesker, som kan binde dem sammen. En ide, en overbevisning, en tro, et sprog, en tolkning. Relationen, det bånd, som brødre kan knytte, kræver en forholden til den anden, som vi genfinder i litteraturen, den græske bystat, det uforbeholdne venskab fra barndommens land, i et grænseløst fæll esskab knyttet af venskabet til den anden. For at formulere det tydeligst er venskabet det grænseløse, uforbeholdne, ikke strate giske fællesskab. Venskabet er en forholden sig til den anden og sig selv, der ikke kan overskrides. Vi finder tanken om venskabet fra den Nikomachiske etik, og A. C. Ljungstrøm beskriver dette på fineste vis; mennesket overskrider kun sin animale tilstand (zoon), når han bliver en del af politicon. Mennesket vandrer mange veje. Men menneskets vandring både starter og slutter i polis. Menneskets bevægelse står i og udfra poli s, hvor alle menneskets veje mødes. Polis er ifølge Aristoteles, der hvor mennesket hører hjemme som medmenneske. Her bliver kimen lagt til denne trivsel. Polis er menneskets hjem. Venskabet er den lov, som vi må forpligtige os på, det er relationen, som kan anerkende menneskets afhængighed af hinanden, den er udgangspunktet for og afslutningen af det samfund, den virksomhed, den er omdrejningspunktet, hvorom vore liv må dreje, det vi må tage med os i mødet med den anden, fordi som Aristoteles skriver; en ven er jo et andet selv. Måske er denne fortælling beregnet til virksomhedslederen, der stædigt fastholder billedet af mennesket, som værende i et krigerisk forhold til hinanden.

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

BRANDING-FILOSOFI MORTEN PAUSTIAN. Nyt fra Samfundsvidenskaberne

BRANDING-FILOSOFI MORTEN PAUSTIAN. Nyt fra Samfundsvidenskaberne BRANDING-FILOSOFI MORTEN PAUSTIAN Nyt fra Samfundsvidenskaberne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................................5 Nyt fra Samfundsvidenskaberne er en selvejende institution,

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Naturterapi en praksisberetning

Naturterapi en praksisberetning Naturterapi en praksisberetning Af Lasse Thomas Edlev I denne artikel vil jeg give et eksempel på, hvordan naturterapi kan gribes an i praksis. Helt særlige omstændigheder har gjort det muligt at præsentere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Vi har valgt Løven som vores gennemgående ikon i dette års skrift.

Vi har valgt Løven som vores gennemgående ikon i dette års skrift. Vi har valgt Løven som vores gennemgående ikon i dette års skrift. Løven, som er hugget i rød granit, og som vi hver dag kan se og føle på i Sansehaven vest for hospicebygningen. Vi har valgt Løven, idet

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2008

ommadawn.dk - Science fiction - 2008 ommadawn.dk - Science fiction - 2008 1 / 68 2 / 68 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Russisk roulette 27. juni, 2008 The road is long 7. juli, 2008 Kunstig filosofi 9. juli,

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

BRUDSTYKKER OG SENTENSER

BRUDSTYKKER OG SENTENSER BRUDSTYKKER OG SENTENSER Af Carsten Ploug Olsen 1) I forelskelsen ser du din egen stjerne. I kærligheden næstens. 2) Lysets primære kraft og mørkets sekundære spejl er som sol og skyer: Skyer kan for en

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere