Hinnerup CUP Cuppen afholdes i år i uge 26 fra juli. NR. 121 april ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING"

Transkript

1 Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP Cuppen afholdes i år i uge 26 fra juli. NR. 121 april ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1

2 Læs bl.a. om: Generalforsamling... s. 3 Fælles sponsorvirksomhed s. 7 Tennis standerhejsning.. s. 13 Nyt fra HOG badminton.s. 17 Sæt dit præg.... s. 19 Fodboldskoler... s. 21 Jason Watt i Hinnerup. s. 25 Senioridræt... s. 25 Formålsparagraf: 1. Foreningens navn er Hinnerup og Om egns Gymnastikforening (HOG indreg.). 2. Foreningens formål er gennem frivilligt arbejde at fremme idræt for alle i det lokale samfund og at skabe plads for enhver, der vil dyrke idræt i et kammeratligt, personligt udviklende socialt samvær på et plan, der tilgodeser både konkurrence og bredde. klubhus og kontor v/ Rønbækhallen, Ådalsvej Kontorass.: Jytte Sørensen, (kontortid mandag kl ) v/ H-H Hallen, Svinget Forretningsudvalg Formand: Søren Eriksen, Rønvangen Næstformand: Villy Nordkjær, Rønvangen Kasserer: Benny Nielsen, Flinthøjen It: Niels Elbek, Birkhøjen Klubhusansvarlig: Magnus Nielsen, Møllevangen Badminton Formand: Allan Glargaard, Storegade Kasserer: Niels Petersen, Tranevej Seniorudvalg: Michael Møller Dahl, Ranunkelvej 321, 8471 Sabro Ungdomsudvalg: Lars Poulsen, Højager Udvalgsmedlem: Inge Kellberg Thomsen, Læsøvej 3b Lene Hauge, Vagtelvej Dorthe Dahl Christiansen, Skovsangervej Fodbold Formand Per Bach Sørensen, Hejrevej Kristen Engelbrecht, Århusvej Ole Okholm, Rønvangen Søren Lassen, Toftkærvej Thorkild Kvisgaard, Bogfinkevej Kasserer Lone Rasmussen, Haarvej Ungdomsformand Peter Rasmussen, Haarvej Seniorformand Jan Andersen, Rønvangen håndbold Formand: Kim Vester, Vibevej Kasserer: Thomas Vammen, Otto Benzons Vej 33, 1., Århus V B&U + hjemmeside: Jan Holm Pedersen, Svinget B&U: Bente Walsted, Møllevangen Seniorudvalg: Karin Mogensen, Spovevej Kontaktperson: Kirsten Laursen, Gordonhaven 39, 8370 Hadsten Materialeudvalg: Bjarne Nielsen, Blåmejsevej Medlemsregistrering: Margit Kjær, Bogfinkevej Sponsorudvalg + kiosk: Yvonn Nielsen, Blåmejsevej svømning Formand: Anette Kjærgaard Næstformand: Claus Bjerring, Islandsvej 21, Hadsten Kasserer: Lone Glarbo, Århusvej 55, Sekretær: Lis Bjerring Beck, Nørregade Udvalgsmedlem Marianne Johansen, Svalevej tennis Formand: Martin Baltser Christensen, Hindhøjen Sekretær og kasserer: Træning, information, PR: Lone Møller, Overdrevet Medlemsreg. og baner: Ib Hesselberg, Algade It, hjemmeside og info.: SENIORidræt Kontaktperson: Leif Rasch, Flinthøjen Sponsorgruppe Formand: Lene Hauge, Vagtelvej Sponsorkontakt:: Magnus Nielsen, Møllevangen Sekretær: Tina Salling-Thomsen, Højgårdsvangen Arrangementer: Torben Andreasen, Vittenvej KLUBBLAD Merete Nordkjær, Rønvangen TRYK Vitten Grafisk A/S Artikler til bladet mailes til: DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER 1. maj

3 HOGs generalforsamling HOGs forretningsudvlag Der var mødt ca. 35 medlemmer frem til HOGs generalforsamling den 24. februar HOG har medlemmer. Peter Linnet ønskede ikke genvalg til forretningsudvalget. I stedet blev Magnus Nielsen valgt. HOG - beretning har været et spændende og udfordrende år for HOG. Det har været et år med mange gode oplevelser - især omkring vores 100-års jubilæum. Med indgangen til de næste 100 år står vi med nogle muligheder, som vi skal tage imod og udnytte. Muligheder, som stiller store udfordringer. Jeg har således en forventning om, at det er næstsidste gang, vi holder generalforsamling i disse lokaler. Det vender jeg tilbage til senere. Vi er samlet set medlemmer pr Herefter består forretningsudvalget af: Søren Eriksen Villy Nordkjær Benny Nielsen Niels Elbek og Magnus Nielsen Maybritt Møller og Kim Meilstrup fratrådte som formand for henholdsvis svømme- og tennisafdelingen. De blev erstattet af Anette Kjærgaard og Martin Baltser Christensen. Som afdelingsformænd er herefter valgt Allan Glargaard, badminton Per Bach Sørensen, fodbold Kim Vester, håndbold Anette Kjærgaard, svømning Martin Baltser Christensen, tennis. Forretningsudvalget konstituerer sig på udvalgets første møde. Søren Eriksen. HOGs 100-års jubilæum HOG valgte at gøre 2009 til et jubilæumsår. Vi benyttede muligheden for at gøre HOG synlig i omgivelserne. HOGs 100-års jubilæum blev markeret året igennem. Pinselørdag deltog godt 230 medlemmer og venner af HOG i en stor jubilæumsfest. Tennegården leverede en dejlig festmenu. Papkasseshowet stod for underholdningen. Papkasseshowet formåede at hæve den i forvejen gode stemning yderligere et par grader, så der var varmet op til dansen, som Foxx spillede op til. Dagmars Kilde og Lions Club assisterede under hele festen. De betjente baren, serverede maden og ryddede op. Som festdeltager kunne vi bare slappe af, nyde og Fortsættes side 4. 3

4 Fortsat fra side 3. deltage i festen. Og det gjorde vi bestemt. En stor tak til Dagmars Kilde og Lions Club for deres assistance. Lørdag den 7. november markerede vi jubilæet med en reception i HOGs klublokaler i HH. Det var dejligt, at så mange tog imod invitationen. - En hyggelig eftermiddag. Som led i markeringen af HOGs 100-års jubilæum udgav HOG et jubilæumsskrift. Et redaktionsudvalg bestående Niels Berg, Jørgen Mundus, Birger Andersen, Poul Tang og Per Bach Sørensen stod for den store opgave. I forordet til bogen skriver redaktionsudvalget: Denne bog er lavet for at fejre klubbens 100-års jubilæum. Det har været vigtigt at fortælle såvel stort som småt gennem årene på såvel godt som ondt. Vi håber, det giver læserne et alsidigt og farverigt billede af både dagliglivet og højdepunkterne. Vi har med vilje helt set bort fra enhver form for millimeterdemokrati, og forfatterne har fået frie hænder til at skrive uden at skulle skele for meget til længden. Med jubilæumsbogen har HOG ønsket at bidrage til lokalhistorien, som HOG er en del af. Jeg oplever, at man har taget godt imod bogen, som er sponsoreret af Danske Bank samt Nordea Fonden. 100-års jubilæet blev også markeret i afdelingerne. Fodboldkampen mod oldboys landsholdet var et af de mest markante indslag. Jubilæet blev samtidig benyttet til at udnævne Lene og Mogens Kristensen, Jørgen Bust og Magnus Nielsen til æresmedlemmer, så vi i dag har 8 æresmedlemmer i HOG. Endelig kunne vi fejre Jytte Sørensens 35- års jubilæum som ansvarlig for kontoret, HOGs regnskaber osv. Vore rammer Igennem en årrække har vi i HOG peget på, at vore rammer for udfoldelse af vore aktiviteter ikke er tilfredsstillende. Her var 2009 også et lykkens år. Favrskov-debatten om fodboldbanerne ved HH fortsatte i 2009, men debatten tog en drejning. Dels lykkedes HOG at komme i dialog med både forvaltning og politisk udvalg. Godt hjulpet af et forestående valg, var der en gensidig interesse i at få lukket den debat. Et tidligere fremført forslag blev fundet frem igen og reberegnet. Ved budgetlægningen for 2010 blev der afsat 8 mio. kr. til anlæg af baner i Favrskov. Allerede i december 2009 frigav Byrådet 4 mio. kr. til anlæg af nye baner til HOG. Banerne anlægges på plateauet ved Rørsangervej oven for de nuværende baner. Vi skulle kunne få 1½ 11-mandsbaner på dette areal. Ved budgetlægningen for 2010 afsatte Byrådet også midler til en ny hal i Hinnerup. Et byggeprogramudvalg har udarbejdet et forslag til en ny hal her i Rønbækcenteret. Hallen sammenbygges med Rønbækhallen. De grønne lokaler bliver ombygget til omklædningsrum, som sammenbinder den nye og den gamle hal. Det nye halkompleks giver mulighed for badminton, håndbold, gymnastik, motion mv. Entreprenørerne er prækvalificeret og udbudsmaterialet udsendes ultimo februar, så den ny hal kan stå klar til sommeren Fremover vil dette lokale, som vi sidder i i dag, blive omdannet til et motionsrum. Ombygningen betyder samtidig, at de 4

5 røde og for den sags skyld også de grønne rør i Rønbækhallen fjernes. Det vil især glæde badmintonspillerne. Endelig lykkes det os at få tennis på dagsordenen. Der er afsat midler til etablering af omklædningsrum for tennis. Kontoret flyttes tilbage til gangen. Køkkenet bliver omklædningsrum med bad. Indgangen til toiletterne vendes, og der laves et tekøkken. Jo HOG har fået mange gode jubilæumsgaver. Men udvidelsen af Rønbækhallen vil komme alle idrætsforeninger og alle idrætsgrene i Hinnerup til gavn. Hallen er ikke kun bygget til HOG. HGS vil skulle udøve en del af deres gymnastikaktiviteter i den nye hal. Det giver bedre plads i gymnastiksalene til de idrætsgrene, som udøver deres aktiviteter her. KIF og GUI vil sikkert også kunne flytte aktiviteter hertil. Det giver bedre plads til SGF i Præstemarkshallen og bedre plads til indendørs fodbold i HH. Tilbage står drøftelsen af den fremtidige driftsform. Foreningerne i Hinnerup og Hadsten har sammen peget på, at vi ønsker at få hallerne omdannet til selveje. Samtlige haller i Hinnerup skal være en selvejende institution ledet af en professionel bestyrelse. Det vil presse foreningerne økonomi, men de rammer som kommunen p.t. stiller til rådighed, og især den negative udvikling heri, tilsiger, at det vil være at foretrække. HOG internt HOG skal fortsat kunne udvikle sig. Vi skal hele tiden sikre, at vore aktiviteter og vore tilbud modsvarer medlemmernes ønsker. Vi skal udvikle os ved at tilpasse vore aktiviteter samt ved at starte nye aktiviteter. De nye rammer giver os store muligheder. Muligheder som vi skal forstå at udnytte. Afdelingerne skal derfor i løbet af det kommende år gøre sig klar til at udnytte disse muligheder. Tennis Tennis er forsat i god gænge. På trods af, at tennis på landsplan været en presset aktivitet, så har HOG tennis i en årrække udviklet sig positivt. Med de bedre rammer og en mulig Caroline-effekt, så har tennis gode muligheder for at udvikle sig yderligere. Fodbold Medlemstallet i HOG fodbold vokser stadigt. Rammerne er snævre, men der er lys for enden af tunnelen. Fodboldafdelingen indført en ny struktur for afdelingen i Afdelingen er kommet langt i implementeringen heraf. Men det er en stor omgang, især når afdelingen samtidig står for så mange aktiviteter. HOG blev tvunget til at flytte Hinnerup Cup i Det betød en betydelig nedgang i antal deltagere. Rammerne for Hinnerup CUP er nu forhandlet på plads, og foldboldafdelingen kan begynde genopbygningen af Hinnerup CUP. Der er nye baner er på vej, der bliver mere tid til indendørs fodbold. Jeg ved, at afdelingen allerede arbejder på en strategi for kunststofbaner, som vil give afdelingen endnu bedre muligheder. Rammerne bliver bedre for HOG fodbold. Det forventer jeg mig meget af. Badminton og håndbold Både badminton og håndbold er generelt meget presset. Det er ikke længere helt så naturligt, at man går til badminton og håndbold om vinteren. Børnene har fået andre muligheder. De voksne kan dyrke Fortsættes side 8. 5

6 6

7 Fælles sponsorvirksomhed - HOG har pr. 1/ indført fælles sponsorvirksomhed HOG har pr. 1/ indført fælles sponsorvirksomhed. Det nye tiltag er indført primært for at tage hensyn til klubbens mange sponsorer og annoncører, så de ikke mange gange om året bliver kontaktet af først den ene afdeling og derefter af den næste, men også for at HOG har overblik over de indtægter, som klubben får fra de mange sponsorer. Derfor skal alle henvendelser til forretninger og firmaer koordineres gennem sponsorudvalget. Sponsorudvalget opfordrer alle medlemmer, forældre, trænere m.v. i HOG til at hjælpe til med sponsorarbejdet. Alle må gerne finde sponsormidler til de enkelte hold, til afdelingerne, MEN ALLE SKAL HUSKE at rette henvendelse til sponsorudvalget for at høre, om andre har kontakt til den enkelte sponsor. Alle sponsormidler både kontant beløb, sportsbeklædning, gaver og andre sponsorater skal registreres hos sponsorudvalget. Henvendelser ske til sponsorkoordinator: Magnus Nielsen, mobil: eller eller til sponsorudvalgets sekretær: Tina Salling-Thomsen, mobil: eller OK. Sponsoraftale med EDC Nielsen & Partner HOG har indgået en sponsoraftale, der med din hjælp giver klubben penge i kassen. EDC Nielsen & Partner i Hinnerup har indgået en sponsoraftale, der giver klubben penge i kassen, når du sælger eller køber bolig eller optager lån via EDC. Ved hvert salg, køb eller lån, hvor DU oplyser EDC om, at du eller dine børn er medlemmer af HOG, udløser det et sponsorbeløb til klubben på kr. Sponsorudvalget vil derfor meget kraftigt opfordre alle medlemmer og deres familier til at huske at meddele EDC om medlemskabet, når I handler bolig eller optager lån via EDC. Sponsorudvalget HOG. 7

8 Fortsat fra side 5. motion på anden vis. Det er en kamp at få disse aktiviteter til at hænge sammen. Men heldigvis er begge disse afdelinger i god gænge. Der laves et godt arbejde i begge afdelinger. Nu kan vi kun håbe på, at de nye faciliteter vil give afdelingerne ny luft under vingerne. Svømning Svømmeafdelingen har igen i år været i en situation, hvor Favrskov Kommunes køb af timer i Hinnerup-Badet begrænser ikke bare vores muligheder for både at fjerne ventelisterne, men også mulighederne for at udvikle tilbuddene med nye aktiviteter - herunder konkurrencesvømning. I et samarbejde med Den almennyttige forening Hinnerup-Badet, er det lykkedes at finde timer til vandfitness. En aktivitet som svømmeafdelingen har arbejdet meget på at komme i gang med. Afdelingen har investeret mange penge i nye vandcykler. Vandfitness er især målrettet den gruppe, som har behov for at dyrke motion, og som har gavn af den opdrift, som vandet kan give. FU Vi kan også styrke HOG ved forsat at fokusere på den måde, vi driver HOG på. Vi skal være opmærksomme på vores omkostninger. Vi skal udnytte de muligheder, teknologien giver os. Vi skal følge med udviklingen. It På generalforsamlingen sidste år blev, der peget på vores it-systemer. Vi har ikke fået nye it-systemer. Men de nye systemer er på trappen. It er et vanskeligt område, for det er noget, vi alle har en viden og mening om. Det bliver ikke lettere af, at der ikke findes ét oplagt valg. Alle systemerne, alle løsningerne, alle leverandørerne har stærke sider, men de har også deres svage sider. Derfor kan det også være vanskeligt at nå frem til en løsning, som vi alle bakker op om. Det er lykkedes. Der arbejdes hårdt på implementeringen af et system, der hedder Klubmodulet. Klubmodulet åbner for, at medlemmerne tilmelder sig via vores hjemmeside. De betaler med deres dankort. Man kan kun være medlem, når kontingentet er betalt. Vi undgår udskrivning af girokort og restancer. Som medlem får man adgang til sine egne data på hjemmesiden. Holdledere og trænere kan kommunikere med holdet via hjemmesiden. Der bliver mulighed for banebookning til tennis og badminton. Systemet kan selv håndtere venteliste til svømning. Vandfitness bliver prøvekluden. Hjemmesiden bliver samtidig et aktiv i kommunikationen mellem medlemmer og trænere. Når vi taler om udviklingen af vores økonomistyring, så er Klubmodulet måske ikke den skarpeste kniv i skuffen. De arbejder på sagen. Lykkes det ikke, så har vi en strategi for det område. Sponsorpolitik HOGs primære indtægter stammer fra kontingenter, det kommunale tilskud, sponsorindtægter m.v. Indtægter, der primært hentes af afdelingerne. Fællesudgifterne, dvs. udgifter til kontor, klublokaler, HOG-bladet, nye tiltag mv. finansieres primært via afdelingerne administrationsbidrag. Vi har oplevet, at et højt administrationsbidrag er en barriere for udviklingen af HOG. Sponsoraftalen med Sportmaster og Hummel om køb af en klubdragt mv. var første trin i udviklingen. På generalforsamlingen i 2009 sagde be- 8

9 styrelsen, at vi ville arbejde videre med udviklingen af vores sponsorpolitik. Formålet var at øge vores sponsorindtægter, styrke vor sponsorpleje samt mindske administrationsomkostningerne. Alt sammen med det formål at give bedre rum til videreudviklingen af vores idrætsaktiviteter til fordel for de børn og unge samt voksne, der dyrker idræt i HOG. Sponsorpolitikken er således et led i en flerstrenget strategi. Vi har fået udviklet en ny sponsorpolitik. Vi ved allerede, at erhvervslivet i Hinnerup tager godt imod vores sponsorpolitik. Vi har fået nedsat et sponsorudvalg. Men det er en stor opgave, som er vanskelig at løbe i gang. Vi mangler hænder. Ikke kun til at lave nye sponsoraftaler, men også til at administrere og udvikle sponsorarbejdet. Vi skal gerne have fat i nogle, som ikke i forvejen er optaget af arbejdet med idrætsaktiviteterne. Vi skal have flere på banen. Kom så! Konsekvenserne af den nye sponsorpolitik vil i øvrigt påvirke opbygningen af vores budget for Det vender Benny tilbage til senere. HOG-bladet HOG-bladet har i en årrække været en stor omkostning for HOG. Vi har taget tiltag til at bedre økonomien i HOG-bladet bl.a. ved at mindske antallet af postfremsendte klubblade. Den nye sponsorpolitik skulle gerne resultere i en bedre økonomi i HOG-bladet yderligere. Vi får flere betalte annoncer, vi får flere annoncører. Så skal vi bare have endnu flere gode artikler i bladet. HH-klubhuset Cafeteriet i HH har været lidt af en klods om benene på HOG. Underskuddet har været for stort. Vi har ikke fået det liv i lokalerne, vi ønsker. Vi har lavet en strategi for klubhuset, som vi er klar til at realisere. Driften af cafeteriet lægges om, så lønudgifterne mindskes. Vi skulle gerne få bedre tilbud, ligesom tilbuddene vil være mere målrettet afdelingernes behov. Bestyrelsen lægger samtidig op til forbedring af lokalerne. Mere udsigt til hallen. Opdeling af cafeteriet i en cafe og mødelokale. Nye møbler. Udgifterne hertil foreslår bestyrelsen finansieret via fonde og vores formue. Det vender Benny også tilbage til senere. Regnskab Benny Nielsen vil om lidt fremlægge HOGs regnskab for Det er ikke bestemt ikke et godt regnskab, som vi fremlægger. Regnskabet udviser et underskud på godt Afvigelserne kan henføres til ganske få områder. Det drejer sig om manglende sponsorindtægter, Hinnerup CUP og cafeteriadriften på HH. Det vigtigste er, at vi er godt i gang med at rette op forholdene. Benny uddyber dette, når regnskabet fremlægges. Idrætssamarbejdet HOG samarbejder med KIF, GUI, SGF og HGS - dels i formandsudvalget, dels i Four Stars. I formandsudvalget har vi drøftet mange spørgsmål af fælles interesse. Og vi har mange fælles interesser. Det er i dette forum, vi er nået frem til en fælles holdning om, at de kommunale haller bør overgå til selveje. I HOG er vi glade for samarbejdet. Vi håber, at det fortsætter i fremtiden. Kun ved at samarbejde, er vi i stand til at give vores medlemmer det rigtige tilbud. Især på de medlemssvage årgange. Mit gæt Fortsættes side 11. 9

10 Navervej 7, 8382 Hinnerup Claus - bil I SuperBrugsen scorer du kassen...hver gang Lidt ud over det sædvanlige... Storegade 7, Hinnerup, tlf , Slagter, tlf Åbningstider: Man.-fre..... kl Lør.... kl Første søn. i md....kl

11 Fortsat fra side 9. er, at vi skal styrke samarbejde i de kommende år. Men det kræver nok, at vi sætter os sammen og tager en god drøftelse: Hvad vil vi samarbejde om? Hvordan vil vi samarbejde? Favrskov regelharmonisering Regelharmoniseringen i Favrskov Kommune er ikke afsluttet. I 2008 udformede Favrskov Kommune nye regler for fordelingen af banemidler og rengøring. Det var områder, hvor vi kunne forvente en bedre service. Banemidler Regelsættet for 2008 var ikke tilfredsstillende. Det var alle enige om. Der er for 2009 udarbejdet et nyt regelsæt. Det giver en bedre fordeling af de afsatte midler, selvom beregningsgrundlaget er fortsat uigennemsigtigt. Rengøring Heller ikke her var regelsættet for 2008 tilfredsstillende. I forhold til HOG drejer det sig om rengøring af omklædningsrummene ved Rønbæk Stadion. Der er udarbejdet et nyt regelsæt, som giver en bedre fordeling af midlerne. Et regelsæt som bygger på, at foreningerne forestår rengøringen mod at modtage et kommunalt tilskud. HOG har takket nej. Vi kan ikke forestå rengøringen for de afsatte midler. Fremtiden Internt i HOG vil fremtiden blive præget af det videre arbejde med og realiseringen af de ideer, vi har på forskellige områder. I HOG er vi gode til at få nye ideer. Vi er knapt så gode til at lande dem. En af vores store opgaver er at prioritere vores indsatser, så vi ikke har for mange bolde i luften samtidig. Prioritering bliver derfor et nøgleord. Operationen skal lykkes. Vi skal have fokus på, hvilke muligheder de nye rammer giver os. Hvordan skal vi udvikle vore aktiviteter? Det vedrører alle afdelinger. Vi har også en udfordring i forhold til fortsat at skabe bedre økonomi i HOG. Sponsorstrategien skal lykkes, for sponsorpolitikken er en væsentlig brik i vores indtjening. Vi skal have landet strategien for styrkelsen af klubhuset og cafeteriet i HH. Den sidste opgave skal gerne løses ved, at vi samtidig får flere og flere aktiviteter i hallen og cafeteriet. Så vi får endnu bedre rammer for foreningens sociale liv. Endelig skal HOG bidrage til analysen af mulighederne i at omdanne de nuværende kommunale haller til selveje. Tak Tak til de mange sponsorer, som økonomisk har støttet HOG i Uden denne støtte ville resultatet ikke være det samme. Husk at støtte dem, de støtter os. Til slut vil jeg sige tak til mine kollegaer i forretningsudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der gik. Også tak til Jytte for et solidt arbejde på kontoret, til Margit Kjær for indsatsen i forhold til medlemsregistreringen, til Anne Marie som administrator af cafeteriet i HH. Merete Nordkjær for HOG-bladet. Der skal i år lyde en ekstra stor tak til Bankorotterne for en god og utrættelig indsats. I over 40 år har bankorotterne mandag efter mandag afholdt bankospil. Ikke kun til glæde for de mange deltagere i bankospillet, men også til stor glæde for ungdommen i HOG, som nyder godt af det overskud, I hvert år sender til klubben. Tak til alle I, der har fået HOG til at være en velfungerende forening. Søren Eriksen. 11

12 Bundgaard Revision Hinnerup Registrerede Revisorer FRR Registreret Revisionsaktieselskab Samsøvej Hinnerup Telefon Fax BANKOSPIL på Hinnerup Kro hver mandag kl Registrerede revisorer: Lene Noes Bente Grønne Finn Boe Nielsen Jørgen Aaquist Nielsen Torben Bruun Madsen Tage Bundgaard Blikkenslagerfirma Per Bundgård Sørensen ApS Nørregade 7, 8382 Hinnerup Tlf Biltlf VVS Navervej Hinnerup Tlf Fax Støt vore annoncører - de støtter os! 12

13 Tennis standerhejsning 24. april 2010 Årets tennissæson starter traditionen tro med standerhejsning, som i år finder sted lørdag d. 24. april 2010 kl med et rundstykke og en kop kaffe, øl eller sodavand. Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til både gamle og nye medlemmer, og hvis der er nogle, der bare vil ned og hilse på, så er de naturligvis også velkomne. Efter den formelle del af standerhejsningen kan banerne tages i brug, hvis ellers vejret tillader det. Til de, der ikke skulle vide det, så ligger tennisbanerne bag ved Rønbækhallen. Vi havde i medlemmer fordelt på 110 seniorer og 55 børn/unge, som gav godt liv på banerne. Aktiviteten er dog ikke højere end, man som regel kan få plads på det tidspunkt, man ønsker. Med både automatisk vandingsanlæg og et godt lysanlæg, er det bekvemt at sørge for vanding af banerne, og desuden er der mulighed for at spille til langt ud på aftenen. Træning Igen i år arrangerer vi i maj og juni måned træning: Børn/unge mandage og onsdage, Begyndere mandag aften, og Øvede spillere onsdag aften. Arrangementer Der vil blive arrangeret nogle interne stævner/arrangementer i løbet af sæsonen, hvor der vil være mulighed for at spillere på forskelligt niveau kan få nogle jævnbyrdige kampe, og det er jo altid sjovt at prøve at spille mod nogle andre end dem, man plejer at spille mod. Hjemmesiden Du kan læse mere om tennis i Hinnerup på vores hjemmeside, dk. Her er der også flere oplysninger omkring arrangementer, træning, og hvordan man kommer i kontakt med os i tennisafdelingen. Betalingssystemet Til bestyrelsens lettelse, så er vores nye måde at foretage indmelding og indbetaling sket uden de store gener, og uden, at medlemmerne har holdt sig væk af den grund. Vi er faktisk blevet nogle få ekstra medlemmer i 2009, så det er rigtigt fint. Betaling og tilmelding sker via HOGs hjemmeside, hvor medlemskabet etableres ved oprettelse af en brugerprofil, og betalingen foretages via dankort. Derefter er der frit spil på banerne. Tilmelding Den nemmeste måde er at følge vejledningen på hjemmesiden. Dette gælder både nye og gamle medlemmer, som alle skal tilmeldes på ny. Ellers kan du møde op til standerhejsning eller sende en mail til den ansvarlige for medlemsregistret, Ib Hesselberg. Ib har dk. Du er også velkommen til at komme mandag eftermiddag (børn og unge) eller mandag aften (begyndere) og få en gratis prøvetræning, førend du beslutter dig. Kontingentet er i år kr. 700 for voksne og kr. 400 for børn/unge under 25 år. Vi ser frem til en god tennissæson i klubben igen i De bedste hilsner Martin Baltser, formand tennisudvalget. 13

14 HINNERUP KØRESKOLE v/ Bjarne Hansen Nørrevangen 13 Hinnerup TEORI EFTER AFTALE Tlf Biltlf Autoriseret entreprenør Tagpaptage Folietage Isolering Ovenlys Reparationer Terrasse/altanbelægning Service og vedligeholdelse Vådrumsmembraner 10 års garanti på tagdækning 15 års produktgaranti Arbejdsmiljøcertificeret DIN GRAFISKE TOTALLEVERANDØR Tryksager Digitalprint Skilte Tekstiltryk Autoreklamer Lotteriartikler Århus & Omegns Tagpapdækning A/S Tlf Navervej Hinnerup Annoncer i klubbladet! HOG-bladet udkommer til 2800 husstande fem gange årligt. Det bringer nyt om klubben, interviews, afdelingsnyt m.m. Er De interesseret i en annonce i bladet, kontakt da vores annonce ansvarlige, Magnus Nielsen, tlf

15 Ung leder udvalgt af HOGs æresmedlemmer I forbindelse med HOGs 100-års jubilæum i november 2009 meddelte Karen og Henning Bak, at de de næste 5 år ønskede at give et årligt legat på 1000 kr. til en ung leder i HOG, der gør en stor indsats for klubben. HOGs forretningsudvalg besluttede, at legatudvalget skulle bestå af klubbens æresmedlemmer. Alle æresmedlemmer var derfor samlet for at udvælge årets legatmodtager den 20. februar Blandt de 3 indstillede blev René Kjær Jensen ungdomstræner i håndboldafdelingen valgt. Tillykke til René med hæderen. OK. Henning Bak overrækker legatet til René Kjær Jensen. HOGs æresmedlemmer: Fra venstre Svend Ove Erenbjerg, fodbold, Jørgen Bust, fodbold, Henning Bak, fodbold, Niels Kjærgaard, håndbold, Magnus Nielsen, fodbold, Lene Kristensen, badminton, Mogens Kristensen, badminton, Niels de Place, fodbold og for bordenden i midten af billedet - hovedformand Søren Eriksen. Foto: Jytte Nielsen. 15

16 Miljø - Energi - Installation Navervej 26. Hinnerup Tlf VVS-arbejde Fjernvarmeanlæg Naturgas Solvarme Jordvarme Stoker (pillefyr) Badeværelsesindretning Kobber- og blikarbejde Døgnvagt Specialfabrik for vægte til landbrug og industri Læsøvej Hinnerup Tlf Varmepumper Hvidevarer service Intelligente installationer Belysning Lysstyring Netværksløsninger El- og industriinstallation Ventilation Tlf

17 Nyt fra HOG badminton Badmintonskoler og Favrskov mesterskaber i vinterferien Også i vinterferien har vores badmintonspillere været særdeles aktive med afholdelse af hele to badmintonskoler i Hinnerup. Den ene for vores gruppe 1 spillere med Jakob Mørk som træner og den anden for U11, U13, U15 og U17 afholdt i samarbejde med DGI. Vinterferien blev afsluttet med Favrskov mesterskaberne, der blev afholdt i Ulstrup. Her deltog 30 af vore spillere, og de fik i alt 27 placeringer som henholdsvis 1, 2 eller 3 i ungdomsrækkerne. FLOT gået! Stævnedeltagelse Vores spillere er stadig flittige til at deltage i stævner, og det giver mange flotte placeringer, som du kan se på vores hjemmeside. Der er ingen tvivl om, at vores satsning på talenterne i Hinnerup bærer frugt og også smitter af på bredden. Det er endda kun det første år, hvor vi virkelig gør noget ekstra for vores talenter, og næste år bliver der endnu flere tilbud til alle dem, der gerne vil spille mere badminton end kun til træning! Senior 1 på vej i kvalifikationsrækken? Vores seniorer kæmper i skrivende stund for at rykke op i kvalifikationsrækken til næste sæson, og vi håber naturligvis, at det lykkes. Det giver ekstra motivation og gør, at niveauet i hele truppen løftes, og træningen bliver sjovere og også lidt hårdere. Klubmesterskaber og sommerbadminton Vi slutter næsten traditionen tro sæsonen med afholdelse af klubmesterskaber. Vi starter med indledende kampe i uge 15 og slutter med finaler lørdag d. 17. april fra kl. 9 i HH-Hallen. Kig forbi og vær med til at sætte et festligt punktum for den almindelige træningssæson. Vi fortsætter naturligvis med sommertræning tirsdag og torsdag fra i henholdsvis HH- og Rønbækhallen, hvor alle er velkomne. Apropos sommertræning så er der igen i år badminton-sommerlejr i Hinnerup, nemlig i uge 27, hvor vi forhåbentligt får fyldt begge haller fra starten mandag 5. juli. Sæson 2010/2011 Hvis det lykkes os at få samme haltider i næste sæson, så har vi allerede trænerpuslespillet på plads, idet vi har aftaler med vores trænere fra i år. Ud over den normale træning bliver der også i den nye sæson masser af tilbud med træningssamlinger, MINIton, stævner og meget mere som du kan læse mere om på vores måske spritnye hjemmeside. Badmintonafdelingen/LP+ALG. Artikler til bladet mailes til: DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER 1. maj

18 Ny teamleder for team senior i HOG fodbold Christian Lorenzen overtager opgaven som teamleder for senior i HOG fodbold efter Jan Andersen. Jan har med stor ildhu beklædt denne post i mange år. Vi takker ham for hans store indsats gennem årene og glæder os samtidigt over, at Jan fortsætter som menigt medlem af seniorudvalget, hvor han gerne vil fortsætte med mange af de praktiske opgaver, som han også har taget sig af. Christian, bor i Grundfør sammen med sin kæreste Line og sønnen Casper. Han er oprindeligt fra Fanø, men har studeret i Århus og flyttede efter endt læreruddannelse til området. Christian har tidligere arbejdet i udskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen, men er p.t. ansat på Tjele Efterskole, så måske nogle af vores yngre spillere kender ham godt fra Haldum-Hinnerup Skolen? Christian har spillet på forskellige hold i klubben siden 2004 og er p.t. aktiv som spiller og anfører på klubbens 2.-hold. Han har i godt et ½ år fungeret som spillerrepræsentant i seniorudvalget for netop 2.-holdet og har nu sagt ja til at tiltræde som teamleder for seniorudvalget. Christian glæder sig til at repræsentere seniorafdelingen ud ad til i forhold til resten af klubben, og ind ad til i afdelingen, hvor han håber at kunne læne sig op ad de mange gode og rutinerede kræfter, der fortsat findes her. Ole Okholm. Ny træner til FourStars 8382 fodbold herreynglinge Den træner, som holdet havde fået sidste år før efterårssæsonen, stoppede desværre allerede efter afslutningen sidste år. Der har derfor siden været arbejdet på at finde en løsning, dog uden held indtil nu. Det er derfor glædeligt, at der nu er fundet en løsning her ved starten på forårssæsonen. Løsningen er blevet, at holdet træner sammen med HOGs seniorer. Holdet vil selvfølgelig få nogle fysiske udfordringer, men på den anden side, så vil 12 af holdets 15 spillere rykke op som seniorer til sommer og ville være rykket op nu efter de gamle regler. Alt i alt ser holdet det som en fordel, der gør, at de vil kunne klare sig bedre i turneringskampene. Thomas Schwartz, som er én af 2 hjælpetrænere på HOGs 1. hold i serie 2, vil træne holdet og tage med dem ud til kampene. Bent Møller bliver holdleder for holdet. Ole Okholm. 18

19 Vær med til at sætte dit præg på HOG håndbold Teamwork, nytænkning, engagement og godt humør er kodeordene Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på HOG håndbold så kig lidt på vores tilbud til dig: Bliv kasserer: Har du sans for tal, så har du mulighed for at blive vores nye kasserer. Bliv kioskansvarlig. Du er god til at lave vagtplaner for kiosken og sørger for at kioskpasserne får nøgler og vekselpenge. Har du ideer til forbedring af sortimentet, så det bliver mere sundt, så er nytænkning meget velkommen. Det ville være dejligt, hvis cafeteriet blev et sted, hvor de unge har lyst til at hygge sig. I Børne- og ungdomsudvalget har vi en masse ideer, men vi når ikke altid at sætte dem i søen. Har du lyst til at hjælpe os med dette og sætte dit præg på børne- og ungdomsområdet i HOG håndbold, så meld dig som medlem af Børne- og ungdomsudvalget. Vi sidder 2 i udvalget, og vi har en ambition, og det er at gøre HOG håndbold til en endnu bedre klub at spille i. Har du lyst til at gøre en forskel så meld dig. Hvis du ikke har lyst til at sidde i et udvalg, så kan du stadigvæk gøre en forskel. Meld dig ind på et af følgende projekter: Vær med til med at planlægge ungdomsafslutningsarrangementet d. 7. april Vær med til at planlægge træningsweekenden i september Har du lyst til at høre lidt mere, inden du melder dig, så er du meget velkommen til at kontakte: Bente Walsted Tlf Jan Holm Tlf

20 20

Formålsparagraf: www.hog-hinnerup.dk

Formålsparagraf: www.hog-hinnerup.dk Side 2 Side 19 www.hog-hinnerup.dk Læs bl.a. om: Multihallen...... s. 2 Svømmestævne i Harlev......... s. 5 HOG håndbold - pigepuslinge.... s. 8 Forsikringer og idræt......... s. 11 HOG badminton til landsmesterskab.

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Holdet leverede det bedste damejuniorresultat i 10 år. Foto: K. Laursen. NR. 112 juni 2008 27. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Læs bl.a. om: Harmonisering

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11 Specialsektion til FavrskovPosten 3. august 2010 - uge 31 NYT SVØMNING BADMINTON GYMNASTIK FODBOLD LØB & MOTION VOLLEYBALL KARATE HÅNDBOLD MOTION UNGE ÆLDRE NR. 59 August 2010 U15 drenge jyske mestre Efter

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

TÅI F. Nyt. Nytårsappel 2008 - Seniorer

TÅI F. Nyt. Nytårsappel 2008 - Seniorer TÅI F Nyt Nr. 1 Marts 2008 16. årgang V I R IGAN E Å S G IGEN! Nytårsappel 2008 - Seniorer TÅIF - Nyt TÅIF Kontaktperson: Carsten M. Olesen Kontakttelefon: 86 33 42 15 Forsamlingshuset i Vejlby Kontaktperson:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nr. 2 2012. 32. årgang

Nr. 2 2012. 32. årgang Nr. 2 2012 32. årgang Vi sælger også rygeovne, overvågningskameraer og anti-gøhalsbånd, samt meget andet til jagt og fritid. Dansk produceret kvalitetsfoder I flere varianter, feks. PROF-DOG. Super kvalitet,

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

2011 SPORT 2011 FEBRUAR 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK

2011 SPORT 2011 FEBRUAR 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK 2011 SPORT 2011 FEBRUAR 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK En opfordring fra Formanden Grejsdalen anno 2011 Hvad mon 2011 vil bringe for Grejsdalen? Der er ingen tvivl om, at de

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 50. ÅRGANG JUNI 2014 NR. 6 90 I anledning af Tune Idrætsforening s 90 års jubilæum afholdes der reception i Tune Hal 3 Fredag d. 20. juni kl. 17-19 Program: 17.00 Velkommen

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere