Hinnerup CUP Cuppen afholdes i år i uge 26 fra juli. NR. 121 april ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING"

Transkript

1 Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP Cuppen afholdes i år i uge 26 fra juli. NR. 121 april ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1

2 Læs bl.a. om: Generalforsamling... s. 3 Fælles sponsorvirksomhed s. 7 Tennis standerhejsning.. s. 13 Nyt fra HOG badminton.s. 17 Sæt dit præg.... s. 19 Fodboldskoler... s. 21 Jason Watt i Hinnerup. s. 25 Senioridræt... s. 25 Formålsparagraf: 1. Foreningens navn er Hinnerup og Om egns Gymnastikforening (HOG indreg.). 2. Foreningens formål er gennem frivilligt arbejde at fremme idræt for alle i det lokale samfund og at skabe plads for enhver, der vil dyrke idræt i et kammeratligt, personligt udviklende socialt samvær på et plan, der tilgodeser både konkurrence og bredde. klubhus og kontor v/ Rønbækhallen, Ådalsvej Kontorass.: Jytte Sørensen, (kontortid mandag kl ) v/ H-H Hallen, Svinget Forretningsudvalg Formand: Søren Eriksen, Rønvangen Næstformand: Villy Nordkjær, Rønvangen Kasserer: Benny Nielsen, Flinthøjen It: Niels Elbek, Birkhøjen Klubhusansvarlig: Magnus Nielsen, Møllevangen Badminton Formand: Allan Glargaard, Storegade Kasserer: Niels Petersen, Tranevej Seniorudvalg: Michael Møller Dahl, Ranunkelvej 321, 8471 Sabro Ungdomsudvalg: Lars Poulsen, Højager Udvalgsmedlem: Inge Kellberg Thomsen, Læsøvej 3b Lene Hauge, Vagtelvej Dorthe Dahl Christiansen, Skovsangervej Fodbold Formand Per Bach Sørensen, Hejrevej Kristen Engelbrecht, Århusvej Ole Okholm, Rønvangen Søren Lassen, Toftkærvej Thorkild Kvisgaard, Bogfinkevej Kasserer Lone Rasmussen, Haarvej Ungdomsformand Peter Rasmussen, Haarvej Seniorformand Jan Andersen, Rønvangen håndbold Formand: Kim Vester, Vibevej Kasserer: Thomas Vammen, Otto Benzons Vej 33, 1., Århus V B&U + hjemmeside: Jan Holm Pedersen, Svinget B&U: Bente Walsted, Møllevangen Seniorudvalg: Karin Mogensen, Spovevej Kontaktperson: Kirsten Laursen, Gordonhaven 39, 8370 Hadsten Materialeudvalg: Bjarne Nielsen, Blåmejsevej Medlemsregistrering: Margit Kjær, Bogfinkevej Sponsorudvalg + kiosk: Yvonn Nielsen, Blåmejsevej svømning Formand: Anette Kjærgaard Næstformand: Claus Bjerring, Islandsvej 21, Hadsten Kasserer: Lone Glarbo, Århusvej 55, Sekretær: Lis Bjerring Beck, Nørregade Udvalgsmedlem Marianne Johansen, Svalevej tennis Formand: Martin Baltser Christensen, Hindhøjen Sekretær og kasserer: Træning, information, PR: Lone Møller, Overdrevet Medlemsreg. og baner: Ib Hesselberg, Algade It, hjemmeside og info.: SENIORidræt Kontaktperson: Leif Rasch, Flinthøjen Sponsorgruppe Formand: Lene Hauge, Vagtelvej Sponsorkontakt:: Magnus Nielsen, Møllevangen Sekretær: Tina Salling-Thomsen, Højgårdsvangen Arrangementer: Torben Andreasen, Vittenvej KLUBBLAD Merete Nordkjær, Rønvangen TRYK Vitten Grafisk A/S Artikler til bladet mailes til: DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER 1. maj

3 HOGs generalforsamling HOGs forretningsudvlag Der var mødt ca. 35 medlemmer frem til HOGs generalforsamling den 24. februar HOG har medlemmer. Peter Linnet ønskede ikke genvalg til forretningsudvalget. I stedet blev Magnus Nielsen valgt. HOG - beretning har været et spændende og udfordrende år for HOG. Det har været et år med mange gode oplevelser - især omkring vores 100-års jubilæum. Med indgangen til de næste 100 år står vi med nogle muligheder, som vi skal tage imod og udnytte. Muligheder, som stiller store udfordringer. Jeg har således en forventning om, at det er næstsidste gang, vi holder generalforsamling i disse lokaler. Det vender jeg tilbage til senere. Vi er samlet set medlemmer pr Herefter består forretningsudvalget af: Søren Eriksen Villy Nordkjær Benny Nielsen Niels Elbek og Magnus Nielsen Maybritt Møller og Kim Meilstrup fratrådte som formand for henholdsvis svømme- og tennisafdelingen. De blev erstattet af Anette Kjærgaard og Martin Baltser Christensen. Som afdelingsformænd er herefter valgt Allan Glargaard, badminton Per Bach Sørensen, fodbold Kim Vester, håndbold Anette Kjærgaard, svømning Martin Baltser Christensen, tennis. Forretningsudvalget konstituerer sig på udvalgets første møde. Søren Eriksen. HOGs 100-års jubilæum HOG valgte at gøre 2009 til et jubilæumsår. Vi benyttede muligheden for at gøre HOG synlig i omgivelserne. HOGs 100-års jubilæum blev markeret året igennem. Pinselørdag deltog godt 230 medlemmer og venner af HOG i en stor jubilæumsfest. Tennegården leverede en dejlig festmenu. Papkasseshowet stod for underholdningen. Papkasseshowet formåede at hæve den i forvejen gode stemning yderligere et par grader, så der var varmet op til dansen, som Foxx spillede op til. Dagmars Kilde og Lions Club assisterede under hele festen. De betjente baren, serverede maden og ryddede op. Som festdeltager kunne vi bare slappe af, nyde og Fortsættes side 4. 3

4 Fortsat fra side 3. deltage i festen. Og det gjorde vi bestemt. En stor tak til Dagmars Kilde og Lions Club for deres assistance. Lørdag den 7. november markerede vi jubilæet med en reception i HOGs klublokaler i HH. Det var dejligt, at så mange tog imod invitationen. - En hyggelig eftermiddag. Som led i markeringen af HOGs 100-års jubilæum udgav HOG et jubilæumsskrift. Et redaktionsudvalg bestående Niels Berg, Jørgen Mundus, Birger Andersen, Poul Tang og Per Bach Sørensen stod for den store opgave. I forordet til bogen skriver redaktionsudvalget: Denne bog er lavet for at fejre klubbens 100-års jubilæum. Det har været vigtigt at fortælle såvel stort som småt gennem årene på såvel godt som ondt. Vi håber, det giver læserne et alsidigt og farverigt billede af både dagliglivet og højdepunkterne. Vi har med vilje helt set bort fra enhver form for millimeterdemokrati, og forfatterne har fået frie hænder til at skrive uden at skulle skele for meget til længden. Med jubilæumsbogen har HOG ønsket at bidrage til lokalhistorien, som HOG er en del af. Jeg oplever, at man har taget godt imod bogen, som er sponsoreret af Danske Bank samt Nordea Fonden. 100-års jubilæet blev også markeret i afdelingerne. Fodboldkampen mod oldboys landsholdet var et af de mest markante indslag. Jubilæet blev samtidig benyttet til at udnævne Lene og Mogens Kristensen, Jørgen Bust og Magnus Nielsen til æresmedlemmer, så vi i dag har 8 æresmedlemmer i HOG. Endelig kunne vi fejre Jytte Sørensens 35- års jubilæum som ansvarlig for kontoret, HOGs regnskaber osv. Vore rammer Igennem en årrække har vi i HOG peget på, at vore rammer for udfoldelse af vore aktiviteter ikke er tilfredsstillende. Her var 2009 også et lykkens år. Favrskov-debatten om fodboldbanerne ved HH fortsatte i 2009, men debatten tog en drejning. Dels lykkedes HOG at komme i dialog med både forvaltning og politisk udvalg. Godt hjulpet af et forestående valg, var der en gensidig interesse i at få lukket den debat. Et tidligere fremført forslag blev fundet frem igen og reberegnet. Ved budgetlægningen for 2010 blev der afsat 8 mio. kr. til anlæg af baner i Favrskov. Allerede i december 2009 frigav Byrådet 4 mio. kr. til anlæg af nye baner til HOG. Banerne anlægges på plateauet ved Rørsangervej oven for de nuværende baner. Vi skulle kunne få 1½ 11-mandsbaner på dette areal. Ved budgetlægningen for 2010 afsatte Byrådet også midler til en ny hal i Hinnerup. Et byggeprogramudvalg har udarbejdet et forslag til en ny hal her i Rønbækcenteret. Hallen sammenbygges med Rønbækhallen. De grønne lokaler bliver ombygget til omklædningsrum, som sammenbinder den nye og den gamle hal. Det nye halkompleks giver mulighed for badminton, håndbold, gymnastik, motion mv. Entreprenørerne er prækvalificeret og udbudsmaterialet udsendes ultimo februar, så den ny hal kan stå klar til sommeren Fremover vil dette lokale, som vi sidder i i dag, blive omdannet til et motionsrum. Ombygningen betyder samtidig, at de 4

5 røde og for den sags skyld også de grønne rør i Rønbækhallen fjernes. Det vil især glæde badmintonspillerne. Endelig lykkes det os at få tennis på dagsordenen. Der er afsat midler til etablering af omklædningsrum for tennis. Kontoret flyttes tilbage til gangen. Køkkenet bliver omklædningsrum med bad. Indgangen til toiletterne vendes, og der laves et tekøkken. Jo HOG har fået mange gode jubilæumsgaver. Men udvidelsen af Rønbækhallen vil komme alle idrætsforeninger og alle idrætsgrene i Hinnerup til gavn. Hallen er ikke kun bygget til HOG. HGS vil skulle udøve en del af deres gymnastikaktiviteter i den nye hal. Det giver bedre plads i gymnastiksalene til de idrætsgrene, som udøver deres aktiviteter her. KIF og GUI vil sikkert også kunne flytte aktiviteter hertil. Det giver bedre plads til SGF i Præstemarkshallen og bedre plads til indendørs fodbold i HH. Tilbage står drøftelsen af den fremtidige driftsform. Foreningerne i Hinnerup og Hadsten har sammen peget på, at vi ønsker at få hallerne omdannet til selveje. Samtlige haller i Hinnerup skal være en selvejende institution ledet af en professionel bestyrelse. Det vil presse foreningerne økonomi, men de rammer som kommunen p.t. stiller til rådighed, og især den negative udvikling heri, tilsiger, at det vil være at foretrække. HOG internt HOG skal fortsat kunne udvikle sig. Vi skal hele tiden sikre, at vore aktiviteter og vore tilbud modsvarer medlemmernes ønsker. Vi skal udvikle os ved at tilpasse vore aktiviteter samt ved at starte nye aktiviteter. De nye rammer giver os store muligheder. Muligheder som vi skal forstå at udnytte. Afdelingerne skal derfor i løbet af det kommende år gøre sig klar til at udnytte disse muligheder. Tennis Tennis er forsat i god gænge. På trods af, at tennis på landsplan været en presset aktivitet, så har HOG tennis i en årrække udviklet sig positivt. Med de bedre rammer og en mulig Caroline-effekt, så har tennis gode muligheder for at udvikle sig yderligere. Fodbold Medlemstallet i HOG fodbold vokser stadigt. Rammerne er snævre, men der er lys for enden af tunnelen. Fodboldafdelingen indført en ny struktur for afdelingen i Afdelingen er kommet langt i implementeringen heraf. Men det er en stor omgang, især når afdelingen samtidig står for så mange aktiviteter. HOG blev tvunget til at flytte Hinnerup Cup i Det betød en betydelig nedgang i antal deltagere. Rammerne for Hinnerup CUP er nu forhandlet på plads, og foldboldafdelingen kan begynde genopbygningen af Hinnerup CUP. Der er nye baner er på vej, der bliver mere tid til indendørs fodbold. Jeg ved, at afdelingen allerede arbejder på en strategi for kunststofbaner, som vil give afdelingen endnu bedre muligheder. Rammerne bliver bedre for HOG fodbold. Det forventer jeg mig meget af. Badminton og håndbold Både badminton og håndbold er generelt meget presset. Det er ikke længere helt så naturligt, at man går til badminton og håndbold om vinteren. Børnene har fået andre muligheder. De voksne kan dyrke Fortsættes side 8. 5

6 6

7 Fælles sponsorvirksomhed - HOG har pr. 1/ indført fælles sponsorvirksomhed HOG har pr. 1/ indført fælles sponsorvirksomhed. Det nye tiltag er indført primært for at tage hensyn til klubbens mange sponsorer og annoncører, så de ikke mange gange om året bliver kontaktet af først den ene afdeling og derefter af den næste, men også for at HOG har overblik over de indtægter, som klubben får fra de mange sponsorer. Derfor skal alle henvendelser til forretninger og firmaer koordineres gennem sponsorudvalget. Sponsorudvalget opfordrer alle medlemmer, forældre, trænere m.v. i HOG til at hjælpe til med sponsorarbejdet. Alle må gerne finde sponsormidler til de enkelte hold, til afdelingerne, MEN ALLE SKAL HUSKE at rette henvendelse til sponsorudvalget for at høre, om andre har kontakt til den enkelte sponsor. Alle sponsormidler både kontant beløb, sportsbeklædning, gaver og andre sponsorater skal registreres hos sponsorudvalget. Henvendelser ske til sponsorkoordinator: Magnus Nielsen, mobil: eller eller til sponsorudvalgets sekretær: Tina Salling-Thomsen, mobil: eller OK. Sponsoraftale med EDC Nielsen & Partner HOG har indgået en sponsoraftale, der med din hjælp giver klubben penge i kassen. EDC Nielsen & Partner i Hinnerup har indgået en sponsoraftale, der giver klubben penge i kassen, når du sælger eller køber bolig eller optager lån via EDC. Ved hvert salg, køb eller lån, hvor DU oplyser EDC om, at du eller dine børn er medlemmer af HOG, udløser det et sponsorbeløb til klubben på kr. Sponsorudvalget vil derfor meget kraftigt opfordre alle medlemmer og deres familier til at huske at meddele EDC om medlemskabet, når I handler bolig eller optager lån via EDC. Sponsorudvalget HOG. 7

8 Fortsat fra side 5. motion på anden vis. Det er en kamp at få disse aktiviteter til at hænge sammen. Men heldigvis er begge disse afdelinger i god gænge. Der laves et godt arbejde i begge afdelinger. Nu kan vi kun håbe på, at de nye faciliteter vil give afdelingerne ny luft under vingerne. Svømning Svømmeafdelingen har igen i år været i en situation, hvor Favrskov Kommunes køb af timer i Hinnerup-Badet begrænser ikke bare vores muligheder for både at fjerne ventelisterne, men også mulighederne for at udvikle tilbuddene med nye aktiviteter - herunder konkurrencesvømning. I et samarbejde med Den almennyttige forening Hinnerup-Badet, er det lykkedes at finde timer til vandfitness. En aktivitet som svømmeafdelingen har arbejdet meget på at komme i gang med. Afdelingen har investeret mange penge i nye vandcykler. Vandfitness er især målrettet den gruppe, som har behov for at dyrke motion, og som har gavn af den opdrift, som vandet kan give. FU Vi kan også styrke HOG ved forsat at fokusere på den måde, vi driver HOG på. Vi skal være opmærksomme på vores omkostninger. Vi skal udnytte de muligheder, teknologien giver os. Vi skal følge med udviklingen. It På generalforsamlingen sidste år blev, der peget på vores it-systemer. Vi har ikke fået nye it-systemer. Men de nye systemer er på trappen. It er et vanskeligt område, for det er noget, vi alle har en viden og mening om. Det bliver ikke lettere af, at der ikke findes ét oplagt valg. Alle systemerne, alle løsningerne, alle leverandørerne har stærke sider, men de har også deres svage sider. Derfor kan det også være vanskeligt at nå frem til en løsning, som vi alle bakker op om. Det er lykkedes. Der arbejdes hårdt på implementeringen af et system, der hedder Klubmodulet. Klubmodulet åbner for, at medlemmerne tilmelder sig via vores hjemmeside. De betaler med deres dankort. Man kan kun være medlem, når kontingentet er betalt. Vi undgår udskrivning af girokort og restancer. Som medlem får man adgang til sine egne data på hjemmesiden. Holdledere og trænere kan kommunikere med holdet via hjemmesiden. Der bliver mulighed for banebookning til tennis og badminton. Systemet kan selv håndtere venteliste til svømning. Vandfitness bliver prøvekluden. Hjemmesiden bliver samtidig et aktiv i kommunikationen mellem medlemmer og trænere. Når vi taler om udviklingen af vores økonomistyring, så er Klubmodulet måske ikke den skarpeste kniv i skuffen. De arbejder på sagen. Lykkes det ikke, så har vi en strategi for det område. Sponsorpolitik HOGs primære indtægter stammer fra kontingenter, det kommunale tilskud, sponsorindtægter m.v. Indtægter, der primært hentes af afdelingerne. Fællesudgifterne, dvs. udgifter til kontor, klublokaler, HOG-bladet, nye tiltag mv. finansieres primært via afdelingerne administrationsbidrag. Vi har oplevet, at et højt administrationsbidrag er en barriere for udviklingen af HOG. Sponsoraftalen med Sportmaster og Hummel om køb af en klubdragt mv. var første trin i udviklingen. På generalforsamlingen i 2009 sagde be- 8

9 styrelsen, at vi ville arbejde videre med udviklingen af vores sponsorpolitik. Formålet var at øge vores sponsorindtægter, styrke vor sponsorpleje samt mindske administrationsomkostningerne. Alt sammen med det formål at give bedre rum til videreudviklingen af vores idrætsaktiviteter til fordel for de børn og unge samt voksne, der dyrker idræt i HOG. Sponsorpolitikken er således et led i en flerstrenget strategi. Vi har fået udviklet en ny sponsorpolitik. Vi ved allerede, at erhvervslivet i Hinnerup tager godt imod vores sponsorpolitik. Vi har fået nedsat et sponsorudvalg. Men det er en stor opgave, som er vanskelig at løbe i gang. Vi mangler hænder. Ikke kun til at lave nye sponsoraftaler, men også til at administrere og udvikle sponsorarbejdet. Vi skal gerne have fat i nogle, som ikke i forvejen er optaget af arbejdet med idrætsaktiviteterne. Vi skal have flere på banen. Kom så! Konsekvenserne af den nye sponsorpolitik vil i øvrigt påvirke opbygningen af vores budget for Det vender Benny tilbage til senere. HOG-bladet HOG-bladet har i en årrække været en stor omkostning for HOG. Vi har taget tiltag til at bedre økonomien i HOG-bladet bl.a. ved at mindske antallet af postfremsendte klubblade. Den nye sponsorpolitik skulle gerne resultere i en bedre økonomi i HOG-bladet yderligere. Vi får flere betalte annoncer, vi får flere annoncører. Så skal vi bare have endnu flere gode artikler i bladet. HH-klubhuset Cafeteriet i HH har været lidt af en klods om benene på HOG. Underskuddet har været for stort. Vi har ikke fået det liv i lokalerne, vi ønsker. Vi har lavet en strategi for klubhuset, som vi er klar til at realisere. Driften af cafeteriet lægges om, så lønudgifterne mindskes. Vi skulle gerne få bedre tilbud, ligesom tilbuddene vil være mere målrettet afdelingernes behov. Bestyrelsen lægger samtidig op til forbedring af lokalerne. Mere udsigt til hallen. Opdeling af cafeteriet i en cafe og mødelokale. Nye møbler. Udgifterne hertil foreslår bestyrelsen finansieret via fonde og vores formue. Det vender Benny også tilbage til senere. Regnskab Benny Nielsen vil om lidt fremlægge HOGs regnskab for Det er ikke bestemt ikke et godt regnskab, som vi fremlægger. Regnskabet udviser et underskud på godt Afvigelserne kan henføres til ganske få områder. Det drejer sig om manglende sponsorindtægter, Hinnerup CUP og cafeteriadriften på HH. Det vigtigste er, at vi er godt i gang med at rette op forholdene. Benny uddyber dette, når regnskabet fremlægges. Idrætssamarbejdet HOG samarbejder med KIF, GUI, SGF og HGS - dels i formandsudvalget, dels i Four Stars. I formandsudvalget har vi drøftet mange spørgsmål af fælles interesse. Og vi har mange fælles interesser. Det er i dette forum, vi er nået frem til en fælles holdning om, at de kommunale haller bør overgå til selveje. I HOG er vi glade for samarbejdet. Vi håber, at det fortsætter i fremtiden. Kun ved at samarbejde, er vi i stand til at give vores medlemmer det rigtige tilbud. Især på de medlemssvage årgange. Mit gæt Fortsættes side 11. 9

10 Navervej 7, 8382 Hinnerup Claus - bil I SuperBrugsen scorer du kassen...hver gang Lidt ud over det sædvanlige... Storegade 7, Hinnerup, tlf , Slagter, tlf Åbningstider: Man.-fre..... kl Lør.... kl Første søn. i md....kl

11 Fortsat fra side 9. er, at vi skal styrke samarbejde i de kommende år. Men det kræver nok, at vi sætter os sammen og tager en god drøftelse: Hvad vil vi samarbejde om? Hvordan vil vi samarbejde? Favrskov regelharmonisering Regelharmoniseringen i Favrskov Kommune er ikke afsluttet. I 2008 udformede Favrskov Kommune nye regler for fordelingen af banemidler og rengøring. Det var områder, hvor vi kunne forvente en bedre service. Banemidler Regelsættet for 2008 var ikke tilfredsstillende. Det var alle enige om. Der er for 2009 udarbejdet et nyt regelsæt. Det giver en bedre fordeling af de afsatte midler, selvom beregningsgrundlaget er fortsat uigennemsigtigt. Rengøring Heller ikke her var regelsættet for 2008 tilfredsstillende. I forhold til HOG drejer det sig om rengøring af omklædningsrummene ved Rønbæk Stadion. Der er udarbejdet et nyt regelsæt, som giver en bedre fordeling af midlerne. Et regelsæt som bygger på, at foreningerne forestår rengøringen mod at modtage et kommunalt tilskud. HOG har takket nej. Vi kan ikke forestå rengøringen for de afsatte midler. Fremtiden Internt i HOG vil fremtiden blive præget af det videre arbejde med og realiseringen af de ideer, vi har på forskellige områder. I HOG er vi gode til at få nye ideer. Vi er knapt så gode til at lande dem. En af vores store opgaver er at prioritere vores indsatser, så vi ikke har for mange bolde i luften samtidig. Prioritering bliver derfor et nøgleord. Operationen skal lykkes. Vi skal have fokus på, hvilke muligheder de nye rammer giver os. Hvordan skal vi udvikle vore aktiviteter? Det vedrører alle afdelinger. Vi har også en udfordring i forhold til fortsat at skabe bedre økonomi i HOG. Sponsorstrategien skal lykkes, for sponsorpolitikken er en væsentlig brik i vores indtjening. Vi skal have landet strategien for styrkelsen af klubhuset og cafeteriet i HH. Den sidste opgave skal gerne løses ved, at vi samtidig får flere og flere aktiviteter i hallen og cafeteriet. Så vi får endnu bedre rammer for foreningens sociale liv. Endelig skal HOG bidrage til analysen af mulighederne i at omdanne de nuværende kommunale haller til selveje. Tak Tak til de mange sponsorer, som økonomisk har støttet HOG i Uden denne støtte ville resultatet ikke være det samme. Husk at støtte dem, de støtter os. Til slut vil jeg sige tak til mine kollegaer i forretningsudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der gik. Også tak til Jytte for et solidt arbejde på kontoret, til Margit Kjær for indsatsen i forhold til medlemsregistreringen, til Anne Marie som administrator af cafeteriet i HH. Merete Nordkjær for HOG-bladet. Der skal i år lyde en ekstra stor tak til Bankorotterne for en god og utrættelig indsats. I over 40 år har bankorotterne mandag efter mandag afholdt bankospil. Ikke kun til glæde for de mange deltagere i bankospillet, men også til stor glæde for ungdommen i HOG, som nyder godt af det overskud, I hvert år sender til klubben. Tak til alle I, der har fået HOG til at være en velfungerende forening. Søren Eriksen. 11

12 Bundgaard Revision Hinnerup Registrerede Revisorer FRR Registreret Revisionsaktieselskab Samsøvej Hinnerup Telefon Fax BANKOSPIL på Hinnerup Kro hver mandag kl Registrerede revisorer: Lene Noes Bente Grønne Finn Boe Nielsen Jørgen Aaquist Nielsen Torben Bruun Madsen Tage Bundgaard Blikkenslagerfirma Per Bundgård Sørensen ApS Nørregade 7, 8382 Hinnerup Tlf Biltlf VVS Navervej Hinnerup Tlf Fax Støt vore annoncører - de støtter os! 12

13 Tennis standerhejsning 24. april 2010 Årets tennissæson starter traditionen tro med standerhejsning, som i år finder sted lørdag d. 24. april 2010 kl med et rundstykke og en kop kaffe, øl eller sodavand. Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til både gamle og nye medlemmer, og hvis der er nogle, der bare vil ned og hilse på, så er de naturligvis også velkomne. Efter den formelle del af standerhejsningen kan banerne tages i brug, hvis ellers vejret tillader det. Til de, der ikke skulle vide det, så ligger tennisbanerne bag ved Rønbækhallen. Vi havde i medlemmer fordelt på 110 seniorer og 55 børn/unge, som gav godt liv på banerne. Aktiviteten er dog ikke højere end, man som regel kan få plads på det tidspunkt, man ønsker. Med både automatisk vandingsanlæg og et godt lysanlæg, er det bekvemt at sørge for vanding af banerne, og desuden er der mulighed for at spille til langt ud på aftenen. Træning Igen i år arrangerer vi i maj og juni måned træning: Børn/unge mandage og onsdage, Begyndere mandag aften, og Øvede spillere onsdag aften. Arrangementer Der vil blive arrangeret nogle interne stævner/arrangementer i løbet af sæsonen, hvor der vil være mulighed for at spillere på forskelligt niveau kan få nogle jævnbyrdige kampe, og det er jo altid sjovt at prøve at spille mod nogle andre end dem, man plejer at spille mod. Hjemmesiden Du kan læse mere om tennis i Hinnerup på vores hjemmeside, dk. Her er der også flere oplysninger omkring arrangementer, træning, og hvordan man kommer i kontakt med os i tennisafdelingen. Betalingssystemet Til bestyrelsens lettelse, så er vores nye måde at foretage indmelding og indbetaling sket uden de store gener, og uden, at medlemmerne har holdt sig væk af den grund. Vi er faktisk blevet nogle få ekstra medlemmer i 2009, så det er rigtigt fint. Betaling og tilmelding sker via HOGs hjemmeside, hvor medlemskabet etableres ved oprettelse af en brugerprofil, og betalingen foretages via dankort. Derefter er der frit spil på banerne. Tilmelding Den nemmeste måde er at følge vejledningen på hjemmesiden. Dette gælder både nye og gamle medlemmer, som alle skal tilmeldes på ny. Ellers kan du møde op til standerhejsning eller sende en mail til den ansvarlige for medlemsregistret, Ib Hesselberg. Ib har dk. Du er også velkommen til at komme mandag eftermiddag (børn og unge) eller mandag aften (begyndere) og få en gratis prøvetræning, førend du beslutter dig. Kontingentet er i år kr. 700 for voksne og kr. 400 for børn/unge under 25 år. Vi ser frem til en god tennissæson i klubben igen i De bedste hilsner Martin Baltser, formand tennisudvalget. 13

14 HINNERUP KØRESKOLE v/ Bjarne Hansen Nørrevangen 13 Hinnerup TEORI EFTER AFTALE Tlf Biltlf Autoriseret entreprenør Tagpaptage Folietage Isolering Ovenlys Reparationer Terrasse/altanbelægning Service og vedligeholdelse Vådrumsmembraner 10 års garanti på tagdækning 15 års produktgaranti Arbejdsmiljøcertificeret DIN GRAFISKE TOTALLEVERANDØR Tryksager Digitalprint Skilte Tekstiltryk Autoreklamer Lotteriartikler Århus & Omegns Tagpapdækning A/S Tlf Navervej Hinnerup Annoncer i klubbladet! HOG-bladet udkommer til 2800 husstande fem gange årligt. Det bringer nyt om klubben, interviews, afdelingsnyt m.m. Er De interesseret i en annonce i bladet, kontakt da vores annonce ansvarlige, Magnus Nielsen, tlf

15 Ung leder udvalgt af HOGs æresmedlemmer I forbindelse med HOGs 100-års jubilæum i november 2009 meddelte Karen og Henning Bak, at de de næste 5 år ønskede at give et årligt legat på 1000 kr. til en ung leder i HOG, der gør en stor indsats for klubben. HOGs forretningsudvalg besluttede, at legatudvalget skulle bestå af klubbens æresmedlemmer. Alle æresmedlemmer var derfor samlet for at udvælge årets legatmodtager den 20. februar Blandt de 3 indstillede blev René Kjær Jensen ungdomstræner i håndboldafdelingen valgt. Tillykke til René med hæderen. OK. Henning Bak overrækker legatet til René Kjær Jensen. HOGs æresmedlemmer: Fra venstre Svend Ove Erenbjerg, fodbold, Jørgen Bust, fodbold, Henning Bak, fodbold, Niels Kjærgaard, håndbold, Magnus Nielsen, fodbold, Lene Kristensen, badminton, Mogens Kristensen, badminton, Niels de Place, fodbold og for bordenden i midten af billedet - hovedformand Søren Eriksen. Foto: Jytte Nielsen. 15

16 Miljø - Energi - Installation Navervej 26. Hinnerup Tlf VVS-arbejde Fjernvarmeanlæg Naturgas Solvarme Jordvarme Stoker (pillefyr) Badeværelsesindretning Kobber- og blikarbejde Døgnvagt Specialfabrik for vægte til landbrug og industri Læsøvej Hinnerup Tlf Varmepumper Hvidevarer service Intelligente installationer Belysning Lysstyring Netværksløsninger El- og industriinstallation Ventilation Tlf

17 Nyt fra HOG badminton Badmintonskoler og Favrskov mesterskaber i vinterferien Også i vinterferien har vores badmintonspillere været særdeles aktive med afholdelse af hele to badmintonskoler i Hinnerup. Den ene for vores gruppe 1 spillere med Jakob Mørk som træner og den anden for U11, U13, U15 og U17 afholdt i samarbejde med DGI. Vinterferien blev afsluttet med Favrskov mesterskaberne, der blev afholdt i Ulstrup. Her deltog 30 af vore spillere, og de fik i alt 27 placeringer som henholdsvis 1, 2 eller 3 i ungdomsrækkerne. FLOT gået! Stævnedeltagelse Vores spillere er stadig flittige til at deltage i stævner, og det giver mange flotte placeringer, som du kan se på vores hjemmeside. Der er ingen tvivl om, at vores satsning på talenterne i Hinnerup bærer frugt og også smitter af på bredden. Det er endda kun det første år, hvor vi virkelig gør noget ekstra for vores talenter, og næste år bliver der endnu flere tilbud til alle dem, der gerne vil spille mere badminton end kun til træning! Senior 1 på vej i kvalifikationsrækken? Vores seniorer kæmper i skrivende stund for at rykke op i kvalifikationsrækken til næste sæson, og vi håber naturligvis, at det lykkes. Det giver ekstra motivation og gør, at niveauet i hele truppen løftes, og træningen bliver sjovere og også lidt hårdere. Klubmesterskaber og sommerbadminton Vi slutter næsten traditionen tro sæsonen med afholdelse af klubmesterskaber. Vi starter med indledende kampe i uge 15 og slutter med finaler lørdag d. 17. april fra kl. 9 i HH-Hallen. Kig forbi og vær med til at sætte et festligt punktum for den almindelige træningssæson. Vi fortsætter naturligvis med sommertræning tirsdag og torsdag fra i henholdsvis HH- og Rønbækhallen, hvor alle er velkomne. Apropos sommertræning så er der igen i år badminton-sommerlejr i Hinnerup, nemlig i uge 27, hvor vi forhåbentligt får fyldt begge haller fra starten mandag 5. juli. Sæson 2010/2011 Hvis det lykkes os at få samme haltider i næste sæson, så har vi allerede trænerpuslespillet på plads, idet vi har aftaler med vores trænere fra i år. Ud over den normale træning bliver der også i den nye sæson masser af tilbud med træningssamlinger, MINIton, stævner og meget mere som du kan læse mere om på vores måske spritnye hjemmeside. Badmintonafdelingen/LP+ALG. Artikler til bladet mailes til: DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER 1. maj

18 Ny teamleder for team senior i HOG fodbold Christian Lorenzen overtager opgaven som teamleder for senior i HOG fodbold efter Jan Andersen. Jan har med stor ildhu beklædt denne post i mange år. Vi takker ham for hans store indsats gennem årene og glæder os samtidigt over, at Jan fortsætter som menigt medlem af seniorudvalget, hvor han gerne vil fortsætte med mange af de praktiske opgaver, som han også har taget sig af. Christian, bor i Grundfør sammen med sin kæreste Line og sønnen Casper. Han er oprindeligt fra Fanø, men har studeret i Århus og flyttede efter endt læreruddannelse til området. Christian har tidligere arbejdet i udskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen, men er p.t. ansat på Tjele Efterskole, så måske nogle af vores yngre spillere kender ham godt fra Haldum-Hinnerup Skolen? Christian har spillet på forskellige hold i klubben siden 2004 og er p.t. aktiv som spiller og anfører på klubbens 2.-hold. Han har i godt et ½ år fungeret som spillerrepræsentant i seniorudvalget for netop 2.-holdet og har nu sagt ja til at tiltræde som teamleder for seniorudvalget. Christian glæder sig til at repræsentere seniorafdelingen ud ad til i forhold til resten af klubben, og ind ad til i afdelingen, hvor han håber at kunne læne sig op ad de mange gode og rutinerede kræfter, der fortsat findes her. Ole Okholm. Ny træner til FourStars 8382 fodbold herreynglinge Den træner, som holdet havde fået sidste år før efterårssæsonen, stoppede desværre allerede efter afslutningen sidste år. Der har derfor siden været arbejdet på at finde en løsning, dog uden held indtil nu. Det er derfor glædeligt, at der nu er fundet en løsning her ved starten på forårssæsonen. Løsningen er blevet, at holdet træner sammen med HOGs seniorer. Holdet vil selvfølgelig få nogle fysiske udfordringer, men på den anden side, så vil 12 af holdets 15 spillere rykke op som seniorer til sommer og ville være rykket op nu efter de gamle regler. Alt i alt ser holdet det som en fordel, der gør, at de vil kunne klare sig bedre i turneringskampene. Thomas Schwartz, som er én af 2 hjælpetrænere på HOGs 1. hold i serie 2, vil træne holdet og tage med dem ud til kampene. Bent Møller bliver holdleder for holdet. Ole Okholm. 18

19 Vær med til at sætte dit præg på HOG håndbold Teamwork, nytænkning, engagement og godt humør er kodeordene Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på HOG håndbold så kig lidt på vores tilbud til dig: Bliv kasserer: Har du sans for tal, så har du mulighed for at blive vores nye kasserer. Bliv kioskansvarlig. Du er god til at lave vagtplaner for kiosken og sørger for at kioskpasserne får nøgler og vekselpenge. Har du ideer til forbedring af sortimentet, så det bliver mere sundt, så er nytænkning meget velkommen. Det ville være dejligt, hvis cafeteriet blev et sted, hvor de unge har lyst til at hygge sig. I Børne- og ungdomsudvalget har vi en masse ideer, men vi når ikke altid at sætte dem i søen. Har du lyst til at hjælpe os med dette og sætte dit præg på børne- og ungdomsområdet i HOG håndbold, så meld dig som medlem af Børne- og ungdomsudvalget. Vi sidder 2 i udvalget, og vi har en ambition, og det er at gøre HOG håndbold til en endnu bedre klub at spille i. Har du lyst til at gøre en forskel så meld dig. Hvis du ikke har lyst til at sidde i et udvalg, så kan du stadigvæk gøre en forskel. Meld dig ind på et af følgende projekter: Vær med til med at planlægge ungdomsafslutningsarrangementet d. 7. april Vær med til at planlægge træningsweekenden i september Har du lyst til at høre lidt mere, inden du melder dig, så er du meget velkommen til at kontakte: Bente Walsted Tlf Jan Holm Tlf

20 20

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Lis Rauford Andersen kan fejre 10-års jubilæum som madmor for DBU s fodboldskole. Foto: Claus Halvorsen, DBU og Lis Rauford Andersen med hjælpere. Læse om fodboldskolen

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 10. Udsat fodboldstart. Pres på baner og faciliteter også i år. Så er det ganske vist nu kommer der nye fodboldbaner ved HH

NYHEDSBREV APRIL 10. Udsat fodboldstart. Pres på baner og faciliteter også i år. Så er det ganske vist nu kommer der nye fodboldbaner ved HH APRIL 10 NYHEDSBREV Udsat fodboldstart Foråret har de sidste uger været godt på vej, og det begynder så småt at spire. Vi er dermed godt på vej ud af en kold og snefyldt vinter, hvilket også har betydet,

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Flagfootball - ny sportsgren under HOG fodbold i 2007. NR. 105 FEBRUAR 2007 26. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Læs bl.a. om: Hvor skal vi hen?.....

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

For der har været og er sving i rigtig mange ting i og omkring klubben.

For der har været og er sving i rigtig mange ting i og omkring klubben. JUNI 10 NYHEDSBREV Sommerferie lige om hjørnet Mens du venter på, at det snart skal blive sommerferie, stiller støvlerne på hylden for forårssæsonen og krydser fingre for at de sidste varmegrader indfinder

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Fodboldeventyr i Skotland - Celtic-spillere sammen med HOG Oldboys 30+ holdet. NR. 117 juni 2009 28. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Læs bl.a. om:

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Formålsparagraf: www.hog-hinnerup.dk

Formålsparagraf: www.hog-hinnerup.dk Side 2 Side 19 www.hog-hinnerup.dk Læs bl.a. om: Multihallen...... s. 2 Svømmestævne i Harlev......... s. 5 HOG håndbold - pigepuslinge.... s. 8 Forsikringer og idræt......... s. 11 HOG badminton til landsmesterskab.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

www.hog-hinnerup.dk Det tager kun et klik!

www.hog-hinnerup.dk Det tager kun et klik! Side 20 www.hog-hinnerup.dk Det tager kun et klik! Husk at tjekke vores website! Du finder mange nyttige og vigtige oplysninger her. Ved du, hvornår håndbold deltager i stævner? Hvornår er der Hinnerup

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Træning med Peter Gade. - På billedet ses de 7 ungdomsspillere fra HOG badminton sammen med Peter Gade og Jakob Mørk. Fra venstre er det: Mads Muurholm, Nanna Primdal,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Fodboldtræner Bumsa og pædagogstuderende Pernille fra børnehjemmet The Bridge i Khayelitsha. NR. 113 september 2008 27. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere