Hinnerup CUP Cuppen afholdes i år i uge 26 fra juli. NR. 121 april ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING"

Transkript

1 Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP Cuppen afholdes i år i uge 26 fra juli. NR. 121 april ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1

2 Læs bl.a. om: Generalforsamling... s. 3 Fælles sponsorvirksomhed s. 7 Tennis standerhejsning.. s. 13 Nyt fra HOG badminton.s. 17 Sæt dit præg.... s. 19 Fodboldskoler... s. 21 Jason Watt i Hinnerup. s. 25 Senioridræt... s. 25 Formålsparagraf: 1. Foreningens navn er Hinnerup og Om egns Gymnastikforening (HOG indreg.). 2. Foreningens formål er gennem frivilligt arbejde at fremme idræt for alle i det lokale samfund og at skabe plads for enhver, der vil dyrke idræt i et kammeratligt, personligt udviklende socialt samvær på et plan, der tilgodeser både konkurrence og bredde. klubhus og kontor v/ Rønbækhallen, Ådalsvej Kontorass.: Jytte Sørensen, (kontortid mandag kl ) v/ H-H Hallen, Svinget Forretningsudvalg Formand: Søren Eriksen, Rønvangen Næstformand: Villy Nordkjær, Rønvangen Kasserer: Benny Nielsen, Flinthøjen It: Niels Elbek, Birkhøjen Klubhusansvarlig: Magnus Nielsen, Møllevangen Badminton Formand: Allan Glargaard, Storegade Kasserer: Niels Petersen, Tranevej Seniorudvalg: Michael Møller Dahl, Ranunkelvej 321, 8471 Sabro Ungdomsudvalg: Lars Poulsen, Højager Udvalgsmedlem: Inge Kellberg Thomsen, Læsøvej 3b Lene Hauge, Vagtelvej Dorthe Dahl Christiansen, Skovsangervej Fodbold Formand Per Bach Sørensen, Hejrevej Kristen Engelbrecht, Århusvej Ole Okholm, Rønvangen Søren Lassen, Toftkærvej Thorkild Kvisgaard, Bogfinkevej Kasserer Lone Rasmussen, Haarvej Ungdomsformand Peter Rasmussen, Haarvej Seniorformand Jan Andersen, Rønvangen håndbold Formand: Kim Vester, Vibevej Kasserer: Thomas Vammen, Otto Benzons Vej 33, 1., Århus V B&U + hjemmeside: Jan Holm Pedersen, Svinget B&U: Bente Walsted, Møllevangen Seniorudvalg: Karin Mogensen, Spovevej Kontaktperson: Kirsten Laursen, Gordonhaven 39, 8370 Hadsten Materialeudvalg: Bjarne Nielsen, Blåmejsevej Medlemsregistrering: Margit Kjær, Bogfinkevej Sponsorudvalg + kiosk: Yvonn Nielsen, Blåmejsevej svømning Formand: Anette Kjærgaard Næstformand: Claus Bjerring, Islandsvej 21, Hadsten Kasserer: Lone Glarbo, Århusvej 55, Sekretær: Lis Bjerring Beck, Nørregade Udvalgsmedlem Marianne Johansen, Svalevej tennis Formand: Martin Baltser Christensen, Hindhøjen Sekretær og kasserer: Træning, information, PR: Lone Møller, Overdrevet Medlemsreg. og baner: Ib Hesselberg, Algade It, hjemmeside og info.: SENIORidræt Kontaktperson: Leif Rasch, Flinthøjen Sponsorgruppe Formand: Lene Hauge, Vagtelvej Sponsorkontakt:: Magnus Nielsen, Møllevangen Sekretær: Tina Salling-Thomsen, Højgårdsvangen Arrangementer: Torben Andreasen, Vittenvej KLUBBLAD Merete Nordkjær, Rønvangen TRYK Vitten Grafisk A/S Artikler til bladet mailes til: DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER 1. maj

3 HOGs generalforsamling HOGs forretningsudvlag Der var mødt ca. 35 medlemmer frem til HOGs generalforsamling den 24. februar HOG har medlemmer. Peter Linnet ønskede ikke genvalg til forretningsudvalget. I stedet blev Magnus Nielsen valgt. HOG - beretning har været et spændende og udfordrende år for HOG. Det har været et år med mange gode oplevelser - især omkring vores 100-års jubilæum. Med indgangen til de næste 100 år står vi med nogle muligheder, som vi skal tage imod og udnytte. Muligheder, som stiller store udfordringer. Jeg har således en forventning om, at det er næstsidste gang, vi holder generalforsamling i disse lokaler. Det vender jeg tilbage til senere. Vi er samlet set medlemmer pr Herefter består forretningsudvalget af: Søren Eriksen Villy Nordkjær Benny Nielsen Niels Elbek og Magnus Nielsen Maybritt Møller og Kim Meilstrup fratrådte som formand for henholdsvis svømme- og tennisafdelingen. De blev erstattet af Anette Kjærgaard og Martin Baltser Christensen. Som afdelingsformænd er herefter valgt Allan Glargaard, badminton Per Bach Sørensen, fodbold Kim Vester, håndbold Anette Kjærgaard, svømning Martin Baltser Christensen, tennis. Forretningsudvalget konstituerer sig på udvalgets første møde. Søren Eriksen. HOGs 100-års jubilæum HOG valgte at gøre 2009 til et jubilæumsår. Vi benyttede muligheden for at gøre HOG synlig i omgivelserne. HOGs 100-års jubilæum blev markeret året igennem. Pinselørdag deltog godt 230 medlemmer og venner af HOG i en stor jubilæumsfest. Tennegården leverede en dejlig festmenu. Papkasseshowet stod for underholdningen. Papkasseshowet formåede at hæve den i forvejen gode stemning yderligere et par grader, så der var varmet op til dansen, som Foxx spillede op til. Dagmars Kilde og Lions Club assisterede under hele festen. De betjente baren, serverede maden og ryddede op. Som festdeltager kunne vi bare slappe af, nyde og Fortsættes side 4. 3

4 Fortsat fra side 3. deltage i festen. Og det gjorde vi bestemt. En stor tak til Dagmars Kilde og Lions Club for deres assistance. Lørdag den 7. november markerede vi jubilæet med en reception i HOGs klublokaler i HH. Det var dejligt, at så mange tog imod invitationen. - En hyggelig eftermiddag. Som led i markeringen af HOGs 100-års jubilæum udgav HOG et jubilæumsskrift. Et redaktionsudvalg bestående Niels Berg, Jørgen Mundus, Birger Andersen, Poul Tang og Per Bach Sørensen stod for den store opgave. I forordet til bogen skriver redaktionsudvalget: Denne bog er lavet for at fejre klubbens 100-års jubilæum. Det har været vigtigt at fortælle såvel stort som småt gennem årene på såvel godt som ondt. Vi håber, det giver læserne et alsidigt og farverigt billede af både dagliglivet og højdepunkterne. Vi har med vilje helt set bort fra enhver form for millimeterdemokrati, og forfatterne har fået frie hænder til at skrive uden at skulle skele for meget til længden. Med jubilæumsbogen har HOG ønsket at bidrage til lokalhistorien, som HOG er en del af. Jeg oplever, at man har taget godt imod bogen, som er sponsoreret af Danske Bank samt Nordea Fonden. 100-års jubilæet blev også markeret i afdelingerne. Fodboldkampen mod oldboys landsholdet var et af de mest markante indslag. Jubilæet blev samtidig benyttet til at udnævne Lene og Mogens Kristensen, Jørgen Bust og Magnus Nielsen til æresmedlemmer, så vi i dag har 8 æresmedlemmer i HOG. Endelig kunne vi fejre Jytte Sørensens 35- års jubilæum som ansvarlig for kontoret, HOGs regnskaber osv. Vore rammer Igennem en årrække har vi i HOG peget på, at vore rammer for udfoldelse af vore aktiviteter ikke er tilfredsstillende. Her var 2009 også et lykkens år. Favrskov-debatten om fodboldbanerne ved HH fortsatte i 2009, men debatten tog en drejning. Dels lykkedes HOG at komme i dialog med både forvaltning og politisk udvalg. Godt hjulpet af et forestående valg, var der en gensidig interesse i at få lukket den debat. Et tidligere fremført forslag blev fundet frem igen og reberegnet. Ved budgetlægningen for 2010 blev der afsat 8 mio. kr. til anlæg af baner i Favrskov. Allerede i december 2009 frigav Byrådet 4 mio. kr. til anlæg af nye baner til HOG. Banerne anlægges på plateauet ved Rørsangervej oven for de nuværende baner. Vi skulle kunne få 1½ 11-mandsbaner på dette areal. Ved budgetlægningen for 2010 afsatte Byrådet også midler til en ny hal i Hinnerup. Et byggeprogramudvalg har udarbejdet et forslag til en ny hal her i Rønbækcenteret. Hallen sammenbygges med Rønbækhallen. De grønne lokaler bliver ombygget til omklædningsrum, som sammenbinder den nye og den gamle hal. Det nye halkompleks giver mulighed for badminton, håndbold, gymnastik, motion mv. Entreprenørerne er prækvalificeret og udbudsmaterialet udsendes ultimo februar, så den ny hal kan stå klar til sommeren Fremover vil dette lokale, som vi sidder i i dag, blive omdannet til et motionsrum. Ombygningen betyder samtidig, at de 4

5 røde og for den sags skyld også de grønne rør i Rønbækhallen fjernes. Det vil især glæde badmintonspillerne. Endelig lykkes det os at få tennis på dagsordenen. Der er afsat midler til etablering af omklædningsrum for tennis. Kontoret flyttes tilbage til gangen. Køkkenet bliver omklædningsrum med bad. Indgangen til toiletterne vendes, og der laves et tekøkken. Jo HOG har fået mange gode jubilæumsgaver. Men udvidelsen af Rønbækhallen vil komme alle idrætsforeninger og alle idrætsgrene i Hinnerup til gavn. Hallen er ikke kun bygget til HOG. HGS vil skulle udøve en del af deres gymnastikaktiviteter i den nye hal. Det giver bedre plads i gymnastiksalene til de idrætsgrene, som udøver deres aktiviteter her. KIF og GUI vil sikkert også kunne flytte aktiviteter hertil. Det giver bedre plads til SGF i Præstemarkshallen og bedre plads til indendørs fodbold i HH. Tilbage står drøftelsen af den fremtidige driftsform. Foreningerne i Hinnerup og Hadsten har sammen peget på, at vi ønsker at få hallerne omdannet til selveje. Samtlige haller i Hinnerup skal være en selvejende institution ledet af en professionel bestyrelse. Det vil presse foreningerne økonomi, men de rammer som kommunen p.t. stiller til rådighed, og især den negative udvikling heri, tilsiger, at det vil være at foretrække. HOG internt HOG skal fortsat kunne udvikle sig. Vi skal hele tiden sikre, at vore aktiviteter og vore tilbud modsvarer medlemmernes ønsker. Vi skal udvikle os ved at tilpasse vore aktiviteter samt ved at starte nye aktiviteter. De nye rammer giver os store muligheder. Muligheder som vi skal forstå at udnytte. Afdelingerne skal derfor i løbet af det kommende år gøre sig klar til at udnytte disse muligheder. Tennis Tennis er forsat i god gænge. På trods af, at tennis på landsplan været en presset aktivitet, så har HOG tennis i en årrække udviklet sig positivt. Med de bedre rammer og en mulig Caroline-effekt, så har tennis gode muligheder for at udvikle sig yderligere. Fodbold Medlemstallet i HOG fodbold vokser stadigt. Rammerne er snævre, men der er lys for enden af tunnelen. Fodboldafdelingen indført en ny struktur for afdelingen i Afdelingen er kommet langt i implementeringen heraf. Men det er en stor omgang, især når afdelingen samtidig står for så mange aktiviteter. HOG blev tvunget til at flytte Hinnerup Cup i Det betød en betydelig nedgang i antal deltagere. Rammerne for Hinnerup CUP er nu forhandlet på plads, og foldboldafdelingen kan begynde genopbygningen af Hinnerup CUP. Der er nye baner er på vej, der bliver mere tid til indendørs fodbold. Jeg ved, at afdelingen allerede arbejder på en strategi for kunststofbaner, som vil give afdelingen endnu bedre muligheder. Rammerne bliver bedre for HOG fodbold. Det forventer jeg mig meget af. Badminton og håndbold Både badminton og håndbold er generelt meget presset. Det er ikke længere helt så naturligt, at man går til badminton og håndbold om vinteren. Børnene har fået andre muligheder. De voksne kan dyrke Fortsættes side 8. 5

6 6

7 Fælles sponsorvirksomhed - HOG har pr. 1/ indført fælles sponsorvirksomhed HOG har pr. 1/ indført fælles sponsorvirksomhed. Det nye tiltag er indført primært for at tage hensyn til klubbens mange sponsorer og annoncører, så de ikke mange gange om året bliver kontaktet af først den ene afdeling og derefter af den næste, men også for at HOG har overblik over de indtægter, som klubben får fra de mange sponsorer. Derfor skal alle henvendelser til forretninger og firmaer koordineres gennem sponsorudvalget. Sponsorudvalget opfordrer alle medlemmer, forældre, trænere m.v. i HOG til at hjælpe til med sponsorarbejdet. Alle må gerne finde sponsormidler til de enkelte hold, til afdelingerne, MEN ALLE SKAL HUSKE at rette henvendelse til sponsorudvalget for at høre, om andre har kontakt til den enkelte sponsor. Alle sponsormidler både kontant beløb, sportsbeklædning, gaver og andre sponsorater skal registreres hos sponsorudvalget. Henvendelser ske til sponsorkoordinator: Magnus Nielsen, mobil: eller eller til sponsorudvalgets sekretær: Tina Salling-Thomsen, mobil: eller OK. Sponsoraftale med EDC Nielsen & Partner HOG har indgået en sponsoraftale, der med din hjælp giver klubben penge i kassen. EDC Nielsen & Partner i Hinnerup har indgået en sponsoraftale, der giver klubben penge i kassen, når du sælger eller køber bolig eller optager lån via EDC. Ved hvert salg, køb eller lån, hvor DU oplyser EDC om, at du eller dine børn er medlemmer af HOG, udløser det et sponsorbeløb til klubben på kr. Sponsorudvalget vil derfor meget kraftigt opfordre alle medlemmer og deres familier til at huske at meddele EDC om medlemskabet, når I handler bolig eller optager lån via EDC. Sponsorudvalget HOG. 7

8 Fortsat fra side 5. motion på anden vis. Det er en kamp at få disse aktiviteter til at hænge sammen. Men heldigvis er begge disse afdelinger i god gænge. Der laves et godt arbejde i begge afdelinger. Nu kan vi kun håbe på, at de nye faciliteter vil give afdelingerne ny luft under vingerne. Svømning Svømmeafdelingen har igen i år været i en situation, hvor Favrskov Kommunes køb af timer i Hinnerup-Badet begrænser ikke bare vores muligheder for både at fjerne ventelisterne, men også mulighederne for at udvikle tilbuddene med nye aktiviteter - herunder konkurrencesvømning. I et samarbejde med Den almennyttige forening Hinnerup-Badet, er det lykkedes at finde timer til vandfitness. En aktivitet som svømmeafdelingen har arbejdet meget på at komme i gang med. Afdelingen har investeret mange penge i nye vandcykler. Vandfitness er især målrettet den gruppe, som har behov for at dyrke motion, og som har gavn af den opdrift, som vandet kan give. FU Vi kan også styrke HOG ved forsat at fokusere på den måde, vi driver HOG på. Vi skal være opmærksomme på vores omkostninger. Vi skal udnytte de muligheder, teknologien giver os. Vi skal følge med udviklingen. It På generalforsamlingen sidste år blev, der peget på vores it-systemer. Vi har ikke fået nye it-systemer. Men de nye systemer er på trappen. It er et vanskeligt område, for det er noget, vi alle har en viden og mening om. Det bliver ikke lettere af, at der ikke findes ét oplagt valg. Alle systemerne, alle løsningerne, alle leverandørerne har stærke sider, men de har også deres svage sider. Derfor kan det også være vanskeligt at nå frem til en løsning, som vi alle bakker op om. Det er lykkedes. Der arbejdes hårdt på implementeringen af et system, der hedder Klubmodulet. Klubmodulet åbner for, at medlemmerne tilmelder sig via vores hjemmeside. De betaler med deres dankort. Man kan kun være medlem, når kontingentet er betalt. Vi undgår udskrivning af girokort og restancer. Som medlem får man adgang til sine egne data på hjemmesiden. Holdledere og trænere kan kommunikere med holdet via hjemmesiden. Der bliver mulighed for banebookning til tennis og badminton. Systemet kan selv håndtere venteliste til svømning. Vandfitness bliver prøvekluden. Hjemmesiden bliver samtidig et aktiv i kommunikationen mellem medlemmer og trænere. Når vi taler om udviklingen af vores økonomistyring, så er Klubmodulet måske ikke den skarpeste kniv i skuffen. De arbejder på sagen. Lykkes det ikke, så har vi en strategi for det område. Sponsorpolitik HOGs primære indtægter stammer fra kontingenter, det kommunale tilskud, sponsorindtægter m.v. Indtægter, der primært hentes af afdelingerne. Fællesudgifterne, dvs. udgifter til kontor, klublokaler, HOG-bladet, nye tiltag mv. finansieres primært via afdelingerne administrationsbidrag. Vi har oplevet, at et højt administrationsbidrag er en barriere for udviklingen af HOG. Sponsoraftalen med Sportmaster og Hummel om køb af en klubdragt mv. var første trin i udviklingen. På generalforsamlingen i 2009 sagde be- 8

9 styrelsen, at vi ville arbejde videre med udviklingen af vores sponsorpolitik. Formålet var at øge vores sponsorindtægter, styrke vor sponsorpleje samt mindske administrationsomkostningerne. Alt sammen med det formål at give bedre rum til videreudviklingen af vores idrætsaktiviteter til fordel for de børn og unge samt voksne, der dyrker idræt i HOG. Sponsorpolitikken er således et led i en flerstrenget strategi. Vi har fået udviklet en ny sponsorpolitik. Vi ved allerede, at erhvervslivet i Hinnerup tager godt imod vores sponsorpolitik. Vi har fået nedsat et sponsorudvalg. Men det er en stor opgave, som er vanskelig at løbe i gang. Vi mangler hænder. Ikke kun til at lave nye sponsoraftaler, men også til at administrere og udvikle sponsorarbejdet. Vi skal gerne have fat i nogle, som ikke i forvejen er optaget af arbejdet med idrætsaktiviteterne. Vi skal have flere på banen. Kom så! Konsekvenserne af den nye sponsorpolitik vil i øvrigt påvirke opbygningen af vores budget for Det vender Benny tilbage til senere. HOG-bladet HOG-bladet har i en årrække været en stor omkostning for HOG. Vi har taget tiltag til at bedre økonomien i HOG-bladet bl.a. ved at mindske antallet af postfremsendte klubblade. Den nye sponsorpolitik skulle gerne resultere i en bedre økonomi i HOG-bladet yderligere. Vi får flere betalte annoncer, vi får flere annoncører. Så skal vi bare have endnu flere gode artikler i bladet. HH-klubhuset Cafeteriet i HH har været lidt af en klods om benene på HOG. Underskuddet har været for stort. Vi har ikke fået det liv i lokalerne, vi ønsker. Vi har lavet en strategi for klubhuset, som vi er klar til at realisere. Driften af cafeteriet lægges om, så lønudgifterne mindskes. Vi skulle gerne få bedre tilbud, ligesom tilbuddene vil være mere målrettet afdelingernes behov. Bestyrelsen lægger samtidig op til forbedring af lokalerne. Mere udsigt til hallen. Opdeling af cafeteriet i en cafe og mødelokale. Nye møbler. Udgifterne hertil foreslår bestyrelsen finansieret via fonde og vores formue. Det vender Benny også tilbage til senere. Regnskab Benny Nielsen vil om lidt fremlægge HOGs regnskab for Det er ikke bestemt ikke et godt regnskab, som vi fremlægger. Regnskabet udviser et underskud på godt Afvigelserne kan henføres til ganske få områder. Det drejer sig om manglende sponsorindtægter, Hinnerup CUP og cafeteriadriften på HH. Det vigtigste er, at vi er godt i gang med at rette op forholdene. Benny uddyber dette, når regnskabet fremlægges. Idrætssamarbejdet HOG samarbejder med KIF, GUI, SGF og HGS - dels i formandsudvalget, dels i Four Stars. I formandsudvalget har vi drøftet mange spørgsmål af fælles interesse. Og vi har mange fælles interesser. Det er i dette forum, vi er nået frem til en fælles holdning om, at de kommunale haller bør overgå til selveje. I HOG er vi glade for samarbejdet. Vi håber, at det fortsætter i fremtiden. Kun ved at samarbejde, er vi i stand til at give vores medlemmer det rigtige tilbud. Især på de medlemssvage årgange. Mit gæt Fortsættes side 11. 9

10 Navervej 7, 8382 Hinnerup Claus - bil I SuperBrugsen scorer du kassen...hver gang Lidt ud over det sædvanlige... Storegade 7, Hinnerup, tlf , Slagter, tlf Åbningstider: Man.-fre..... kl Lør.... kl Første søn. i md....kl

11 Fortsat fra side 9. er, at vi skal styrke samarbejde i de kommende år. Men det kræver nok, at vi sætter os sammen og tager en god drøftelse: Hvad vil vi samarbejde om? Hvordan vil vi samarbejde? Favrskov regelharmonisering Regelharmoniseringen i Favrskov Kommune er ikke afsluttet. I 2008 udformede Favrskov Kommune nye regler for fordelingen af banemidler og rengøring. Det var områder, hvor vi kunne forvente en bedre service. Banemidler Regelsættet for 2008 var ikke tilfredsstillende. Det var alle enige om. Der er for 2009 udarbejdet et nyt regelsæt. Det giver en bedre fordeling af de afsatte midler, selvom beregningsgrundlaget er fortsat uigennemsigtigt. Rengøring Heller ikke her var regelsættet for 2008 tilfredsstillende. I forhold til HOG drejer det sig om rengøring af omklædningsrummene ved Rønbæk Stadion. Der er udarbejdet et nyt regelsæt, som giver en bedre fordeling af midlerne. Et regelsæt som bygger på, at foreningerne forestår rengøringen mod at modtage et kommunalt tilskud. HOG har takket nej. Vi kan ikke forestå rengøringen for de afsatte midler. Fremtiden Internt i HOG vil fremtiden blive præget af det videre arbejde med og realiseringen af de ideer, vi har på forskellige områder. I HOG er vi gode til at få nye ideer. Vi er knapt så gode til at lande dem. En af vores store opgaver er at prioritere vores indsatser, så vi ikke har for mange bolde i luften samtidig. Prioritering bliver derfor et nøgleord. Operationen skal lykkes. Vi skal have fokus på, hvilke muligheder de nye rammer giver os. Hvordan skal vi udvikle vore aktiviteter? Det vedrører alle afdelinger. Vi har også en udfordring i forhold til fortsat at skabe bedre økonomi i HOG. Sponsorstrategien skal lykkes, for sponsorpolitikken er en væsentlig brik i vores indtjening. Vi skal have landet strategien for styrkelsen af klubhuset og cafeteriet i HH. Den sidste opgave skal gerne løses ved, at vi samtidig får flere og flere aktiviteter i hallen og cafeteriet. Så vi får endnu bedre rammer for foreningens sociale liv. Endelig skal HOG bidrage til analysen af mulighederne i at omdanne de nuværende kommunale haller til selveje. Tak Tak til de mange sponsorer, som økonomisk har støttet HOG i Uden denne støtte ville resultatet ikke være det samme. Husk at støtte dem, de støtter os. Til slut vil jeg sige tak til mine kollegaer i forretningsudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der gik. Også tak til Jytte for et solidt arbejde på kontoret, til Margit Kjær for indsatsen i forhold til medlemsregistreringen, til Anne Marie som administrator af cafeteriet i HH. Merete Nordkjær for HOG-bladet. Der skal i år lyde en ekstra stor tak til Bankorotterne for en god og utrættelig indsats. I over 40 år har bankorotterne mandag efter mandag afholdt bankospil. Ikke kun til glæde for de mange deltagere i bankospillet, men også til stor glæde for ungdommen i HOG, som nyder godt af det overskud, I hvert år sender til klubben. Tak til alle I, der har fået HOG til at være en velfungerende forening. Søren Eriksen. 11

12 Bundgaard Revision Hinnerup Registrerede Revisorer FRR Registreret Revisionsaktieselskab Samsøvej Hinnerup Telefon Fax BANKOSPIL på Hinnerup Kro hver mandag kl Registrerede revisorer: Lene Noes Bente Grønne Finn Boe Nielsen Jørgen Aaquist Nielsen Torben Bruun Madsen Tage Bundgaard Blikkenslagerfirma Per Bundgård Sørensen ApS Nørregade 7, 8382 Hinnerup Tlf Biltlf VVS Navervej Hinnerup Tlf Fax Støt vore annoncører - de støtter os! 12

13 Tennis standerhejsning 24. april 2010 Årets tennissæson starter traditionen tro med standerhejsning, som i år finder sted lørdag d. 24. april 2010 kl med et rundstykke og en kop kaffe, øl eller sodavand. Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til både gamle og nye medlemmer, og hvis der er nogle, der bare vil ned og hilse på, så er de naturligvis også velkomne. Efter den formelle del af standerhejsningen kan banerne tages i brug, hvis ellers vejret tillader det. Til de, der ikke skulle vide det, så ligger tennisbanerne bag ved Rønbækhallen. Vi havde i medlemmer fordelt på 110 seniorer og 55 børn/unge, som gav godt liv på banerne. Aktiviteten er dog ikke højere end, man som regel kan få plads på det tidspunkt, man ønsker. Med både automatisk vandingsanlæg og et godt lysanlæg, er det bekvemt at sørge for vanding af banerne, og desuden er der mulighed for at spille til langt ud på aftenen. Træning Igen i år arrangerer vi i maj og juni måned træning: Børn/unge mandage og onsdage, Begyndere mandag aften, og Øvede spillere onsdag aften. Arrangementer Der vil blive arrangeret nogle interne stævner/arrangementer i løbet af sæsonen, hvor der vil være mulighed for at spillere på forskelligt niveau kan få nogle jævnbyrdige kampe, og det er jo altid sjovt at prøve at spille mod nogle andre end dem, man plejer at spille mod. Hjemmesiden Du kan læse mere om tennis i Hinnerup på vores hjemmeside, dk. Her er der også flere oplysninger omkring arrangementer, træning, og hvordan man kommer i kontakt med os i tennisafdelingen. Betalingssystemet Til bestyrelsens lettelse, så er vores nye måde at foretage indmelding og indbetaling sket uden de store gener, og uden, at medlemmerne har holdt sig væk af den grund. Vi er faktisk blevet nogle få ekstra medlemmer i 2009, så det er rigtigt fint. Betaling og tilmelding sker via HOGs hjemmeside, hvor medlemskabet etableres ved oprettelse af en brugerprofil, og betalingen foretages via dankort. Derefter er der frit spil på banerne. Tilmelding Den nemmeste måde er at følge vejledningen på hjemmesiden. Dette gælder både nye og gamle medlemmer, som alle skal tilmeldes på ny. Ellers kan du møde op til standerhejsning eller sende en mail til den ansvarlige for medlemsregistret, Ib Hesselberg. Ib har dk. Du er også velkommen til at komme mandag eftermiddag (børn og unge) eller mandag aften (begyndere) og få en gratis prøvetræning, førend du beslutter dig. Kontingentet er i år kr. 700 for voksne og kr. 400 for børn/unge under 25 år. Vi ser frem til en god tennissæson i klubben igen i De bedste hilsner Martin Baltser, formand tennisudvalget. 13

14 HINNERUP KØRESKOLE v/ Bjarne Hansen Nørrevangen 13 Hinnerup TEORI EFTER AFTALE Tlf Biltlf Autoriseret entreprenør Tagpaptage Folietage Isolering Ovenlys Reparationer Terrasse/altanbelægning Service og vedligeholdelse Vådrumsmembraner 10 års garanti på tagdækning 15 års produktgaranti Arbejdsmiljøcertificeret DIN GRAFISKE TOTALLEVERANDØR Tryksager Digitalprint Skilte Tekstiltryk Autoreklamer Lotteriartikler Århus & Omegns Tagpapdækning A/S Tlf Navervej Hinnerup Annoncer i klubbladet! HOG-bladet udkommer til 2800 husstande fem gange årligt. Det bringer nyt om klubben, interviews, afdelingsnyt m.m. Er De interesseret i en annonce i bladet, kontakt da vores annonce ansvarlige, Magnus Nielsen, tlf

15 Ung leder udvalgt af HOGs æresmedlemmer I forbindelse med HOGs 100-års jubilæum i november 2009 meddelte Karen og Henning Bak, at de de næste 5 år ønskede at give et årligt legat på 1000 kr. til en ung leder i HOG, der gør en stor indsats for klubben. HOGs forretningsudvalg besluttede, at legatudvalget skulle bestå af klubbens æresmedlemmer. Alle æresmedlemmer var derfor samlet for at udvælge årets legatmodtager den 20. februar Blandt de 3 indstillede blev René Kjær Jensen ungdomstræner i håndboldafdelingen valgt. Tillykke til René med hæderen. OK. Henning Bak overrækker legatet til René Kjær Jensen. HOGs æresmedlemmer: Fra venstre Svend Ove Erenbjerg, fodbold, Jørgen Bust, fodbold, Henning Bak, fodbold, Niels Kjærgaard, håndbold, Magnus Nielsen, fodbold, Lene Kristensen, badminton, Mogens Kristensen, badminton, Niels de Place, fodbold og for bordenden i midten af billedet - hovedformand Søren Eriksen. Foto: Jytte Nielsen. 15

16 Miljø - Energi - Installation Navervej 26. Hinnerup Tlf VVS-arbejde Fjernvarmeanlæg Naturgas Solvarme Jordvarme Stoker (pillefyr) Badeværelsesindretning Kobber- og blikarbejde Døgnvagt Specialfabrik for vægte til landbrug og industri Læsøvej Hinnerup Tlf Varmepumper Hvidevarer service Intelligente installationer Belysning Lysstyring Netværksløsninger El- og industriinstallation Ventilation Tlf

17 Nyt fra HOG badminton Badmintonskoler og Favrskov mesterskaber i vinterferien Også i vinterferien har vores badmintonspillere været særdeles aktive med afholdelse af hele to badmintonskoler i Hinnerup. Den ene for vores gruppe 1 spillere med Jakob Mørk som træner og den anden for U11, U13, U15 og U17 afholdt i samarbejde med DGI. Vinterferien blev afsluttet med Favrskov mesterskaberne, der blev afholdt i Ulstrup. Her deltog 30 af vore spillere, og de fik i alt 27 placeringer som henholdsvis 1, 2 eller 3 i ungdomsrækkerne. FLOT gået! Stævnedeltagelse Vores spillere er stadig flittige til at deltage i stævner, og det giver mange flotte placeringer, som du kan se på vores hjemmeside. Der er ingen tvivl om, at vores satsning på talenterne i Hinnerup bærer frugt og også smitter af på bredden. Det er endda kun det første år, hvor vi virkelig gør noget ekstra for vores talenter, og næste år bliver der endnu flere tilbud til alle dem, der gerne vil spille mere badminton end kun til træning! Senior 1 på vej i kvalifikationsrækken? Vores seniorer kæmper i skrivende stund for at rykke op i kvalifikationsrækken til næste sæson, og vi håber naturligvis, at det lykkes. Det giver ekstra motivation og gør, at niveauet i hele truppen løftes, og træningen bliver sjovere og også lidt hårdere. Klubmesterskaber og sommerbadminton Vi slutter næsten traditionen tro sæsonen med afholdelse af klubmesterskaber. Vi starter med indledende kampe i uge 15 og slutter med finaler lørdag d. 17. april fra kl. 9 i HH-Hallen. Kig forbi og vær med til at sætte et festligt punktum for den almindelige træningssæson. Vi fortsætter naturligvis med sommertræning tirsdag og torsdag fra i henholdsvis HH- og Rønbækhallen, hvor alle er velkomne. Apropos sommertræning så er der igen i år badminton-sommerlejr i Hinnerup, nemlig i uge 27, hvor vi forhåbentligt får fyldt begge haller fra starten mandag 5. juli. Sæson 2010/2011 Hvis det lykkes os at få samme haltider i næste sæson, så har vi allerede trænerpuslespillet på plads, idet vi har aftaler med vores trænere fra i år. Ud over den normale træning bliver der også i den nye sæson masser af tilbud med træningssamlinger, MINIton, stævner og meget mere som du kan læse mere om på vores måske spritnye hjemmeside. Badmintonafdelingen/LP+ALG. Artikler til bladet mailes til: DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER 1. maj

18 Ny teamleder for team senior i HOG fodbold Christian Lorenzen overtager opgaven som teamleder for senior i HOG fodbold efter Jan Andersen. Jan har med stor ildhu beklædt denne post i mange år. Vi takker ham for hans store indsats gennem årene og glæder os samtidigt over, at Jan fortsætter som menigt medlem af seniorudvalget, hvor han gerne vil fortsætte med mange af de praktiske opgaver, som han også har taget sig af. Christian, bor i Grundfør sammen med sin kæreste Line og sønnen Casper. Han er oprindeligt fra Fanø, men har studeret i Århus og flyttede efter endt læreruddannelse til området. Christian har tidligere arbejdet i udskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen, men er p.t. ansat på Tjele Efterskole, så måske nogle af vores yngre spillere kender ham godt fra Haldum-Hinnerup Skolen? Christian har spillet på forskellige hold i klubben siden 2004 og er p.t. aktiv som spiller og anfører på klubbens 2.-hold. Han har i godt et ½ år fungeret som spillerrepræsentant i seniorudvalget for netop 2.-holdet og har nu sagt ja til at tiltræde som teamleder for seniorudvalget. Christian glæder sig til at repræsentere seniorafdelingen ud ad til i forhold til resten af klubben, og ind ad til i afdelingen, hvor han håber at kunne læne sig op ad de mange gode og rutinerede kræfter, der fortsat findes her. Ole Okholm. Ny træner til FourStars 8382 fodbold herreynglinge Den træner, som holdet havde fået sidste år før efterårssæsonen, stoppede desværre allerede efter afslutningen sidste år. Der har derfor siden været arbejdet på at finde en løsning, dog uden held indtil nu. Det er derfor glædeligt, at der nu er fundet en løsning her ved starten på forårssæsonen. Løsningen er blevet, at holdet træner sammen med HOGs seniorer. Holdet vil selvfølgelig få nogle fysiske udfordringer, men på den anden side, så vil 12 af holdets 15 spillere rykke op som seniorer til sommer og ville være rykket op nu efter de gamle regler. Alt i alt ser holdet det som en fordel, der gør, at de vil kunne klare sig bedre i turneringskampene. Thomas Schwartz, som er én af 2 hjælpetrænere på HOGs 1. hold i serie 2, vil træne holdet og tage med dem ud til kampene. Bent Møller bliver holdleder for holdet. Ole Okholm. 18

19 Vær med til at sætte dit præg på HOG håndbold Teamwork, nytænkning, engagement og godt humør er kodeordene Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på HOG håndbold så kig lidt på vores tilbud til dig: Bliv kasserer: Har du sans for tal, så har du mulighed for at blive vores nye kasserer. Bliv kioskansvarlig. Du er god til at lave vagtplaner for kiosken og sørger for at kioskpasserne får nøgler og vekselpenge. Har du ideer til forbedring af sortimentet, så det bliver mere sundt, så er nytænkning meget velkommen. Det ville være dejligt, hvis cafeteriet blev et sted, hvor de unge har lyst til at hygge sig. I Børne- og ungdomsudvalget har vi en masse ideer, men vi når ikke altid at sætte dem i søen. Har du lyst til at hjælpe os med dette og sætte dit præg på børne- og ungdomsområdet i HOG håndbold, så meld dig som medlem af Børne- og ungdomsudvalget. Vi sidder 2 i udvalget, og vi har en ambition, og det er at gøre HOG håndbold til en endnu bedre klub at spille i. Har du lyst til at gøre en forskel så meld dig. Hvis du ikke har lyst til at sidde i et udvalg, så kan du stadigvæk gøre en forskel. Meld dig ind på et af følgende projekter: Vær med til med at planlægge ungdomsafslutningsarrangementet d. 7. april Vær med til at planlægge træningsweekenden i september Har du lyst til at høre lidt mere, inden du melder dig, så er du meget velkommen til at kontakte: Bente Walsted Tlf Jan Holm Tlf

20 20

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Lis Rauford Andersen kan fejre 10-års jubilæum som madmor for DBU s fodboldskole. Foto: Claus Halvorsen, DBU og Lis Rauford Andersen med hjælpere. Læse om fodboldskolen

Læs mere

NYHEDSBREV DECEMBER 11

NYHEDSBREV DECEMBER 11 NYHEDSBREV DECEMBER 11 Glædelig jul og godt nytår fra Fodboldafdelingen Fodboldafdelingen vil gerne give en stor tak til de mange frivillige kræfter i klubben, som i løbet af 2011 har lagt knofedt i at

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Filialdirektør Jesper Rønne overrækker checken til formanden for HOG Søren Eriksen, som kvitterer med et eksemplar af jubilæumsskriftet. NR. 120 februar 2010 29. ÅRGANG

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Guldpigerne - Four Stars U16-pigerne vandt overbevisende i Kreds Cup-finalen. - Foto: Lennart Mogensen. NR. 116 april 2009 28. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening U10 drenge tog pokalen med hjem ved Pårup Kro Cup. NR. 124 december 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Oktoberstemning... s.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening HOG Oldboys 30+ - Danmarks mest ambitiøse og velgørende oldboyshold. NR. 115 februar 2009 28. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Læs bl.a. om: Generalforsamling.....

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

HINNERUP OG OMEGNS GYMNASTIKFORENING

HINNERUP OG OMEGNS GYMNASTIKFORENING HINNERUP OG OMEGNS GYMNASTIKFORENING Vinter over Hinnerup. Foto Magnus Nielsen. NR. 100 FEBRUAR 2006 25. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Godt nytår.......... s. 3 Generalforsamling.....

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 10. Udsat fodboldstart. Pres på baner og faciliteter også i år. Så er det ganske vist nu kommer der nye fodboldbaner ved HH

NYHEDSBREV APRIL 10. Udsat fodboldstart. Pres på baner og faciliteter også i år. Så er det ganske vist nu kommer der nye fodboldbaner ved HH APRIL 10 NYHEDSBREV Udsat fodboldstart Foråret har de sidste uger været godt på vej, og det begynder så småt at spire. Vi er dermed godt på vej ud af en kold og snefyldt vinter, hvilket også har betydet,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Vi står også over for et år, som igen vil indebære nogle markante ændringer i forhold til HOGs historie.

Vi står også over for et år, som igen vil indebære nogle markante ændringer i forhold til HOGs historie. 22. februar 2012 HOG - beretning 2012 2011 har været et spændende og udfordrende år for HOG. Vi startede året med en række udfordringer. Det er lykkedes os at få styr på en lang række af disse udfordringer.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

HINNERUP OG OMEGNS GYMNASTIKFORENING

HINNERUP OG OMEGNS GYMNASTIKFORENING HINNERUP OG OMEGNS GYMNASTIKFORENING Hinnerup-Badet. Foto Magnus Nielsen. NR. 101 APRIL 2006 25. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: HOG - beretning 2006. s. 2 Årets trænere........

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Flagfootball - ny sportsgren under HOG fodbold i 2007. NR. 105 FEBRUAR 2007 26. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Læs bl.a. om: Hvor skal vi hen?.....

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Tennisskole i DGI-regi afviklet i Hinnerup i uge 32. NR. 118 september 2009 28. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Tennisskole i DGI-regi afviklet i Hinnerup i uge 32. NR. 118 september 2009 28. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Tennisskole i DGI-regi afviklet i Hinnerup i uge 32. NR. 118 september 2009 28. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Hinneup Cup 2009...

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening HOGs Oldboys 30+ fodboldhold. NR. 111 APRIL 2008 27. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Læs bl.a. om: HOGs generalforsamling s. 3 DBU s mikrofodboldskole

Læs mere

2015 har også været et spændende og udfordrende år for HOG. Det spændende er, at udfordringerne altid kommer, hvor vi mindst af alt forventer det.

2015 har også været et spændende og udfordrende år for HOG. Det spændende er, at udfordringerne altid kommer, hvor vi mindst af alt forventer det. 22. februar 2016 HOG - Beretning 2015 2015 har også været et spændende og udfordrende år for HOG. Det spændende er, at udfordringerne altid kommer, hvor vi mindst af alt forventer det. Men ikke alt er

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

NYHEDSBREV DECEMBER 10

NYHEDSBREV DECEMBER 10 DECEMBER 10 NYHEDSBREV Julen står for døren Julen står for døren og derfor årets sidste nyhedsbrev fra HOG Fodbold. Sæsonafslutning er dog efterhånden ikke et begreb, vi kan bruge selvom efterår, regn

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Lige nu er det svært at forestille sig at banerne bliver klar til

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller.

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller. Nyhedsbrev september 2017 Kære medlemmer, Så er her igen nyheder fra klubben. Alle hold er i gang: seniorerne starter turneringen i denne måned, hvor ungdommen deltager i niveaustævner og Næstved Cup.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening For første gang i klubbens historie - hele 3 elitespillere i HOG badminton. Læs mere på side 15. NR. 125 februar 2011 30. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012

FORMANDSBERETNING 2012 FORMANDSBERETNING 2012 2012 VAR SÅ MIT 2 ÅR SOM FORMAND FOR HOVEDBESTYRELSEN I BIF. JEG MÅ HERTIL SIGE JO MERE JEG LÆRER FORENINGEN AT KENDE JO MERE KAN JEG SE HVOR TAKNEMLIG VI SKAL VÆRE FOR DEN STORE

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 1 Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 2 Gug Boldklub, der har fodbolden som interesseområde, er utvivlsomt lokalområdets mest synlige idrætsforening.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere