MÅRSLET-bladet OKTOBER oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet OKTOBER oktober 2014

2 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet OKTOBER MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos : Ole Gade Mårslet byfest 2014 Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. - dog ikke i januar og august. Refleksioner om Mårslet - og stort og småt Kære Mårslettere. Som "tilflytter" har jeg igen fået lov til at "få ordet " i Mårslet Bladet. Sidste gang - måske for et par år siden - skrev jeg om, hvordan det var at være tilflytter og blive tage godt imod i Mårslet. Jeg vil understrege, at jeg stadigvæk er meget glad for at bo i Mårslet og har ikke fortrudt, at vi flyttede fra et stort parcelhuskvarter til en landsby i storbyen. Efterhånden er det blevet til syv år i Mårslet. Det er dejligt at bo et sted, hvor alle er engageret i byens liv. Alle vil det bedste for byen: udviklingen, aktiviteter, skolen, multihus m.m.. Selv har jeg været aktiv i Super Brugsens bestyrelse og været suppleant i fællesrådet. Jeg fravalgte selv begge dele, da jeg for et lille års tid siden blev valgt ind i Byrådet. Jeg har stadigvæk tæt kontakt til Fællesrådet og har der igennem en god mulighed for at gøre opmærksom på vores eksistens! Den eneste gang, jeg har været i nærheden af at have fortrudt flytningen til Mårslet, er på grund af de trafikale udfordringer, vi har været igennem i løbet af sommeren og som stadigvæk ikke er afsluttet. Jeg er ikke udpræget morgenmenneske, så når jeg knapt nok er vågnet og skal omkring Vilhelmsborg for at komme ind til byen og sidder i kø hele vejen ind, så er tålmodigheden ikke så stor. Når jeg så lidt senere vågner helt op og kan se verden i et lidt større perspektiv, så tænker jeg, at det samlede projekt med separation af spildevand er noget, der skal laves, det er ikke for at genere os, og det er en overskuelig periode. Hvis jeg så hæver mig lidt højere op i helikopteren, så er det et luksusproblem! Andre steder i verden bliver folk halshugget. Vi har det godt i vores lille smørhul i Mårslet. Når ovenstående så er sagt, så vil jeg medgive Fællesrådet, at der ikke har være tilstrækkelig information og kommunikation om hele spildevandsprojektet. På det af kommunen afholdte møde inden projektet gik i gang, blev vi ikke klar over den lange tidshorisont. Det er selvfølgelig ikke i orden, og der er gjort opmærksom på det på rette sted. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: EJ Offset Højvænget Beder Tlf Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Det sidste jeg vil nævne er Beder - Bering vejen. VVM undersøgelsen skulle være klar efter sommerferien. Den har ikke været forelagt Byrådet endnu. Jeg har rykket for den en gang, og vil gøre det igen. Venlig hilsen Anette Poulsen Nymarks Alle Tidligere suppleant i Fællesrådet og er nu medlem af Byrådet. Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf suppleant : Troels Laursen Hørretvej Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 Stort og småt fra Fællesrådet Ingen tunnel under banen Midttrafik og Aarhus Kommune har droppet tankerne om at bygge en fodgængertunnel ved stationen. Årsagen er prisen; omkring fem millioner kr. I stedet er der sat ekstra chikaner op hvor fodgængere krydser skinnerne. Formålet er at få de gående til at rette blikket både til den ene og den anden side, således at man bliver opmærksom på tog. Desuden bliver der i togene gennemført en kampagne for større sikkerhed ved sporkrydsning, og der vil blive gennemført en kampagne overfor skolebørn. Kampagnen vil blandt andet omfatte uddeling af refleksbrikker. Mårslet skole bliver den første skole som denne kampagne kommer til at omfatte. Problemet med personer på sporet foran tog var større da Midtjyske Jernbaner servicerede strækningen. Problemet er aftaget med DSB s overtagelse af togdriften og er måske MÅRSLET FÆLLESRÅD aftaget endnu mere efter mediernes bevågenhed. PerH. Efterårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet onsdag d. 15. oktober 2014 kl i Seniorbo Tanderparkens fælleshus, Damgårdstoften 42 Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne Et par gange om året mødes vi til en snak om løst og fast. Syv foreninger har været med: Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken, men der er flere i byen, og I er alle velkomne. På det næste møde vil vi blandt andet tage en snak om Kreditforeningernes brutale forhøjelser af bidragssatserne, som har ramt de fleste foreninger. En uges tid før mødet kommer der en dagsorden ud, og hvis nogen af jer, der ikke har været med før, gerne vil have den, så send mig en mail eller sms. Henrik Gram Nielsen Præsteengen 8, 8320 Mårslet ~

5 MÅRSLET-bladet OKTOBER HÆRVÆRK i DEN GAMLE KIOSK Desværre blev der igen ml. den 8. og då. begået hærværk på den gamle kiosk! 3 store ruder blev smadret. Og ml. den 28. og var der hærværk udenfor Kiosken og der lå en ifølge politiet stjålet scooter lå smidt udenfor. Sidste forår, i marts/ april 2013, blev der også begået hærværk i Ung i Mårslet er en samlende betegnelse for det kommunale fritidstilbud i Mårslet. Vi består af legepladsen Midgaard, hvor 5. og 6. klasserne også går i klub om eftermiddagen. Fritidsklubben med Club 7up for 7. årgang, Ungdomsklubben og Ungdomsskolen for 8. klasse og til 18 år. Ung i Mårslet ligger fysisk tæt på skolen og det er naturligt for os at arbejde sammen med skolen om at skabe den bedst mulige trivsel, læring og udvikling for børnene og de unge i Mårslet. Vi samarbejder også med dagtilbuddet når der er anledning til det, ligesom at alle er velkomne på legepladsen. Foreningerne, sporten og spejderne er andre tilbud som børn og unge kommer i. Hertil kommer at der skal laves lektier og at nogle unge tilmed har fritidsjob. De unge har nok at tage sig til. kiosken af en så omfattende karakter, at stort set alt var smadret, væltet, brændt og ødelagt. Der var lavet indendørs bål. Brandslangen var blevet brugt til at sprøjte vand overalt. Nogle oplyste at det var elever fra 9. klasse, Mårslet Skole. Men ingen meldte sig og ingen blev draget til ansvar for Ung i Mårslet Unge vil nu engang være unge, så ud over de ovennævnte organiserede, formelle og bemandede ungemiljøer og tilbud opstår der lejlighedsvis også uformelle miljøer som de unge selv arrangerer. Nogle af disse miljøer forgår udelukkende på de sociale medier via computer eller smartphone - andre foregår i et mix af fysisk tilstedeværelse, som når de unge mødes på SFO legepladsen, på Midgaard eller ved Stenen med vennerne om aftenen og i weekenderne. Mobilen er altid er med, så de kan følge med i hvad der sker hos vennerne. I dag går det lynhurtigt for de unge at finde ud af hvor det er sjovt at være, og søge derhen hvis de har lyst. I Ung i Mårslet har vi løbende en dialog med de unge om, hvordan man opfører sig i de forskellige arenaer hvor de færdes, så de bedst muligt kan passe på sig selv og hinanden. I sommerperioden og ved behov kører Ung i Aarhus Oddervejs Sommerbus rundt om aftenen og den besøger jævnlig Mårslet. Sommerbussen er bemandet med medarbejdere, der har til opgave at være i kontakt og dialog med unge i lokalområderne i Syd. Vi møder ikke unge med en løftet pegefinger, men taler med de unge om at passe på hinanden og tage hensyn til beboere i lokalområdet. Sommerbussens personale sætter gang i aktiviteter og holder sig samtidig orienteret om tendenser i ungemiljøerne med henblik på videndeling i de unges mere formelle liv i skole og klub. Vi er mange voksne, der vil børnene og de unge det godt og skabe et trygt sted for dem at vokse op. De unge er ikke altid særligt meddelsomme men vi ved det hjælper at interessere sig for hvad der sker. Derfor synes vi det er væsentligt og vigtigt at lokalsamfundet i Mårslet også er med i dialogen og forholder sig til de unges liv. Vi har gode erfaringer med: At få en snak med sin unge om, hvad han eller hun ser og oplever. Hvem er den unge sammen med? Er det nogen man kender? Kender man forældrene? Hvor skal den unge hen? Bliver han/ hun der? Skal der ringes, hvis man tager et andet sted hen? Og følger man op på det? Hvornår kommer man hjem? hærværket. Umiddelbart ser det ud til at det er de samme der har været på færde igen. Har du set eller hørt noget der kan lede til opklaring af gerningsmændene, bedes det anmeldt til Aarhus politi så hærværket stoppes. Man skal passe på hinanden Hvad betyder det? At forældre snakker med den unge om hvordan han/hun agerer i problemstillinger som er svære. Det kan også være en god ide at tale sammen med forældre til andre unge og høre lidt om hvordan det går hos dem. Hvad fortæller deres unge om, hvad der sker ude omkring? Vi tror på at dialog og fællesskab skaber tryghed, men hvis der er forhold man er utryg ved kan man overveje at drøfte det med en lærer på skolen eller en pædagog fra Ung i Mårslet. Er man ung og synes man har brug for at tale med nogle andre end de voksne man kender hjemmefra, fra skolen, klubben eller ungdomsskolen, kan man trygt henvende sig på til Ungekontakten. Det er med både små og store bekymringer og man kan både snakke anonymt eller personligt ved at ringe til eller besøge Ungekontakten. Ungdomscenteret/Ungkontakten Adresse: Skanderborgvej 156, 8260 Viby J Telefon: Besøg vores hjemmesider: Ung i Mårslet Mårslet skole Mårslet dagtilbud Erik Heltoft Ung I Aarhus Oddervej Kirsten Sønderby Ung i Mårslet

6 6 Der er vist ikke mange af os fra Mårslet og omegn, der ikke har oplevet vejtræernes nærhed under den store trafikseparering nr. 1 og 2 - anno (Fortsættes senere i år og til næste år.) Vi har med stor smerte og irritation fundet ud af endnu en gang at vejtræerne er plantet ud fra en forventning om tynd trafik. At der skulle køre store landbrugsmaskiner, lastbiler og kæmpe skraldevogne synes at være kommet som en overraskelse for vejene rundt om byen. De qua omkørselsvejledningerne benyttede småveje er for mange strækningers vedkommende flankeret med de smukkeste vejtræer mange steder i begge sider. Hvis disse træer ikke skulle have haft mærker fra påkørsler fra tidligere, så har de det da nu. Specielt har vejtræerne det meget skidt på strækningen Langballevej fra Langballevænget til Hovstien, hvilket Fællesrådet har lagt godt mærke til. Allerede sidste år ansøgte vi, som MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 Byseparering og vejtræerne Hvad har det med hinanden at gøre? tidligere omtalt i bladet, om at få plantet nye træer på strækningen, så de nye snarest kan træde i stedet for de gamle som faldt og stadig er ved at falde. De to alvorlige trafikulykker der er sket i den periode, hvor trafiksepareringen var værst i sine konsekvenser for trafikafviklingen på Langballevej, er desværre ikke de eneste i området og nok heller ikke de sidste. Miljøudvalget blev så kontaktet af kommunen og en besigtigelse fandt sted først i august. Først og fremmest udtrykte forvaltningens repræsentant stor interesse for at få gennemført plantningen af de nye træer og for rydning af de dårlige træer, så de ikke vælter ned over trafikanterne i næste storm. Af hensyn til trafiksikkerheden i øvrigt vil man rydde den nordligste del af det gærde, der nu tvinger løbere og cyklister ud i krydset Langballevej og Hovstien, når de skal passere fra den ene sti til den anden. Det er der mange, der har foreslået og ønsket. Selve erstatningsbeplantningen kommer kort fortalt til at omfatte en række egetræer på sydvestsiden af den nye sti, godt langt fra vejbanen med et passende stykke ud til det dyrkede areal. Selv om kommunen ejer jorden forventes projektet, som nu er under detailudarbejdelse inde i den nye udformning af Miljø og Teknik, Center for Byens Anvendelse, at komme til at koste mere end kr. I planen indgår hensynet til analog beplantning der er i fuld udvikling på den anden side af Hovstien ned mod Langballe. Hvad denne sidstnævnte angår, ser det stærkt ud til, at den trænger til en særdeles kærlig hånd. Træerne er nået til den størrelse, at de nu generer hinanden i opvæksten. Hvis ikke de nu plejes som kommende vejtræer står vi med verdens dyreste egekrat om et par år næppe tillokkende! Ovenstående er bekræftet fra Center for Byens Anvendelse i dag, den 10. september Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd

7 MÅRSLET-bladet OKTOBER

8 8 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 Hermed indkaldes til: Ordinær generalforsamling for Mårslet Borgerhus Onsdag den 5. november kl Dagsorden: Valg af dirigent og referent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag Valg af formand Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter Valg af revisorer Valg af revisorsuppleant Evt. Indkomne forslag (pkt. 4) skal være formanden - Bettina Vesterskov - i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

9 MÅRSLET-bladet OKTOBER Multihallen får donation fra TMG Håndbold / Byfestudvalget at donere ,- kroner til en ny Multihal - da vi i forvejen i Håndbold regi er storforbruger af den nuværende hal og ved, at der er stor pres på haltiderne. I særdeleshed i de gode haltider hvor vi henvender os til børn og unge lige fra U5 til U16. TMG Håndbold / Byfestudvalget har valgt at donere ,- kr. til den kommende Multihal. TMG Håndbold / Byfest udvalget har igennem de sidste 3 år været arrangør af Mårslet største grillfest, som finder sted i forbindelse med Mårslet Byfest i år havde vi dog udvidet dette arrangement til at omfatte flere arrangementer igennem de 4 dage vi havde lejet teltet. Det er et naturligt valg fra vores side Med etablering af Multihallen kan man have en forventning om et generelt større og varieret sports- og klubliv i Mårslet, da vi vil have mulighed for at mange sportsgrene vil være repræsenteret på samme tid i de fremtidige haller og derved skabe en grobund for et fantastisk lokalt sports- og klubliv, som vil være til glæde og gavn for nuværende og fremtidige generationer. Vi glæder os til det første spadestik. På billedet ses Mogens Lassen, Claus Holm, Lars Andersen (Multihallen), John Christensen, Micael Østergaard og Ole Gade GÅR I VINTERHI Det betyder dog ikke at jeg har lukket, i kan fortsat ringe på og lave aftale for hjemmebesøg. Det er kun min ugentlige stand ved Brugsen der holder vinterpause. Sidste gang bliver i uge 42, altså tirsdag 14/10. I stedet kan i fange mig i min lille butik på Sofienlystvej 7c i Malling. Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14,00 17,30 Hvor der er mulighed for at få råd og vejledning, samt se og få en snak om alle de spændende ting jeg har på lager af reservedele, udstyr, tøj og nye cykler. Jeg vender tilbage på torvene omkring 1. april 2015, alt efter vind og vejr. Mvh. Mikael Nymann

10 10 Her i 2014 er Mårslet Juleræslaug i bekneb for et 7 8 meter højt grantræ, der desuden gerne skulle være rimelig pænt. Byens juletræ har vi de seneste år været så heldige at få foræret af private mårslettere. De mente at den gran de plantede for 25 år siden, nu i dag skygger for meget. MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 Mårslet Juletræslaug søger Den donation har vi naturligvis været glade for, men nu ser denne form for foræringer ud til at slutte her. Vi der bor i byen, kan i hvert fald ikke finde nogen gran i den størrelse, selv når vi hæver blikket. Men selvfølgelig kan vi ha overset noget, så kontakt venligst en af os, så kigger vi på sagen. Hvis vi ikke finder et anvendelig juletræ i Mårslet eller omegn, så bestiller vi et hos Århus kommunes skovvæsen, så må det koste det, det koster. For træet, kørselen i skoven og moms, løber det nok op i en mindre formue. Mårslet Juletræslaug. Kaj Christensen

11 MÅRSLET-bladet OKTOBER HISTORIEN OM HÅNDKØBSUDSALGET I MÅRSLET Vi skal helt tilbage til året 1936, juleaften! Det var den aften skomagermester S.P. Christiansen døde. Hans kone, Ane Katrine, stod der alene med 2 ukonfirmerede børn, som skulle forsørges. Alle de andre børn var ude af huset og kunne forsørge sig selv. En af de ældste sønner, Kaj, som også var udlært skomager, trådte hjælpende til og videreførte faderens skomagerværksted i Aarhus, og fik det arrangeret således for moderen, at en af stuerne i der lille stråtækte hus, Aabo på Obstrupvej 5, blev indrettet til en slags forretning. Her kunne Ane Katrine sælge blade, modtage og udlevere sko til reparation, forestå avisdistribution og samtidig bestyre et lille håndkøbsudsalg med apotekervarer fra Viby Apotek. Det var en lettelse for Mårsletterne at kunne gå ned til Ane. Alternativet var, at man lod Mårslets rejsebud tage ind på Jernbane Apoteket i Århus, hente den af lægen bestilte medicin, tage den med hjem og aflevere den mod betaling. Ane havde håndkøbsudsalget til ca Et par år før var der på Hørretvej nr.1 tilflyttet et ægtepar, som havde overtaget forretningen der med Trikotage, Avis-og Bladsalg samt Frisørsalon. Ane, der da var blevet en ældre dame på 70 år, henvendte sig en dag til dem, om de var interesseret i at overtage håndkøbsudsalget, så ville hun lægge et godt ord ind for dem hos Viby Apotek. Og det blev det ved. Parret, Ester og Verner Justesen, fik således udvidet deres forretning og mårsletterne kunne blive ved med at få apotekervarer i håndkøb. Som årene gik, Verner Justesen døde, og Ester Justesen efterhånden blev ældre, fik hun hjælp i forretningen af datteren Lis og hendes mand, Jørgen, indtil de efter moden overvejelse overtog forretningen den og således videreførte Håndkøbsudsalget. Derefter var det Ester, der gik de unge til hånde i nogle år. På et tidspunkt installerede Viby Apotek køleskab til apotekervarerne i forretningen, og opbevaringsforholdene blev på den måde væsentligt forbedrede. Efter endnu nogle år blev det Marselisborg Apotek, der byggede på Rundhøj Torv (Rundhøj Apotek), der som en aflægger af Viby apotek, fik leverancen til Mårslet. I mellemtiden havde Mårslet Brugsforening bygget helt ny og større forretning på Butikstorvet, hvor Bomgaarden havde ligget. Man kunne købe næsten alt, bare ikke apotekervarer i håndkøb. Da spurgte Lis brugsuddeleren, Niels, om ikke man var interesseret i at overtage Håndkøbsudsalget, når der nu også var køleskab til varerne. Han tøvede ikke længe med svaret og fik således varesortimentet udvidet. - Og da hun nu var i samtale med uddeleren, spurgte Lis forsigtigt, om han ikke også kunne bruge hende. Igen et stort ja, og således fik mårsletterne i mange år frem over stadigvæk glæde af at blive ekspederet af Justers datter. Den rivende udvikling i Mårslet gjorde det efterhånden nødvendigt, at der blev bygget lidt om i Brugsen og indrettet et helt eget Håndkøbsudsalg med uddannet personale fra Rundhøj Apotek og med egne faste åbningstider, som i året 2013 oven i købet er blevet udvidet, - og hvor man lige som i gamle dage altid føler sig velkommen. Det gamle Viby Apotek åbnede i oktober 1934 på Kongevej 22 i Viby. Den første apoteker var Adsker Nielsen ( ), der virkede til I 1970 flyttede det til den nuværende adresse i Viby Centret. I anledning af Apotekets 80 års jubilæum her i oktober måned 2014 ønsker Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening hjertelig tillykke! Ingerlise Wendland Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

12 12 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 AKTIVITETER I OKTOBER 2014 Fællesspisning for alle! Kom til Mormor Mad på Kildevang d. 29. okt. Torsdag d. 2. okt. Kl : Vaccination husk sygesikringskortet. kl : Tag selv bord i caféen Obs! Ny pris: 70 kr. Fredag d. 3. okt. kl : Gudstjeneste Onsdag d. 8. okt. kl : Karen og Hugo viser billede fra De Vestindiske Øer Onsdag d. 29. okt. kl.17-19: Mormor Mad. Fællesspisning for alle! Kom til Mormor Mad på Kildevang onsdag den 29. oktober kl Pris: 30 kr./voksne, 20 kr./børn 3-12 år. Tilmelding - senest den 22. oktober til Brugerrådet på tlf man-ons-fre mellem kl eller mail: Søndag d. 12. okt. kl : Banko Mandag d. 13. okt. kl : Syng med Solveig Mandag d. 20. okt. kl : Modeopvisning og tøj salg ved Karina Dyhr Mandag d. 27. okt. kl.14.00: Billeder fra Bornholm med Inna og Asger Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl Henvendelse om Genbrugsen til: Karen Kristensen Villy Pedersen Henry Lander Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl Tidsbestilling og afbud via Televagten på tlf på hverdage mellem kl Ret til ændringer forbeholdes. Område Syd, tlf Brugerrådets tlf.: (direkte) Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Mårslet-bladet

13 105 gr. Blandet gør det igen. Der sker mange ting i Mårslet, som enten er til at grine eller græde over. Revyens forfatterpanel er kommet på en hård prøve i år. Kan det blive en festlig og fornøjelig revy uden at springe over hvor gærdet er lavest ladende alt det alvorlige og generende MÅRSLET-bladet OKTOBER Mårslet Revyen 2014 tilbage i gemme blandt de høje hække? Efter nogle vilde ridt er man dog landet på en god plads - og efter at have klappet hesten (med lidt royalt nærvær) gentagne gange - er der kommet en revy ud af det med budskaber til alle i Mårslet - og deres naboer i verden. Der er budskab om at more sig, have det sjovt, glæde sig og tænke sig lidt om og sidst men ikke mindst - først at bestige hesten efter at have klappet den! Vigtig meddelelse til vores nye medborgere: Revyen er et redskab til at forstå de mårsletter, der huserede her inden I flyttede herud på den mosede slette. Så kom i stort tal, spis med og sug til jer. Menuen kan forstås på denne måde: Forret: Klap hesten og spis Brugsens gode revyplatte til foræringspris 50 kr. Baren er dog ikke helt gratis men! Hovedret: Revyens 1. akt med blandt andet Reformer på højt og lavt niveau, dertil frivilligheds ditto. Syltede Dankort a. la. Nets til Flomme og bones. Sidegevinst By-deling og rørflet. Mellemret: Revyens berømte pause, hvor man kan købe øl, vand og rødvin samt blandede bolsjer i 105 gr. poser og snakke. Dessert: Revyens 2. akt med så gode ting som hjemmeservice til Giberåens pris, hjemmebag af raslebøsser med Kildevangsvand og Linda P. Royalt drys til stjernerne o.m.a. Ind imellem serveres ufattelige jokes. Efterdønningerne også kaldet tredje halvleg: Baren lukkes ej med det samme - bliv lidt og hyg lær jeres naboer til begge sider at kende. Der er nok et par billetter tilbage i Super-Brugsen at købe! Venlig hilsen og på gensyn. 105 gr. Blandet

14 14 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen God start for Club7up og Klub M Hvad er Club7up og Klub M? Club7up er et fritidstilbud for 7. Klasser, og Klub M for 8-9 klasse - 18 år. som holder til på Testrupvej6 i den gamle Juniorklub. På trods af lidt længere skoledag, har klubben fået en fantastisk start med hele 85 medlemmer, indtil videre fordelt på to årgange. Medlemmernes ønsker vægter vi højt Vi har taget hul på et nyt kapitel i vores klub. Mandag, onsdag og torsdag har vi integreret både 7-8 og 9 klasse i huset. Tirsdag og fredag er forbeholdt vores 7 klasser. På trods af forskellige årgange blandet sammen, er der god harmoni i huset. Pædagogisk tager vi udgangspunkt i de interesser de unge har, og klubben vægter medlemsindflydelse og demokrati højt. Vi holder medlems møder som er årgangsopdelt i september måneden, så vi får de unges bud på, hvilken aktiviteter man kunne forstille sig for det kommende ½ år - år. Aktiviteter i klubben. Aktiviteterne er mangeartede, lige fra halvårs aktivitets planen, som personalet har udarbejdet med plads til ungetiltag, til det mere spontane vi tilbyder medlemmerne i samarbejde med medarbejderne. Vi er aktive sammen med de unge og griner gerne højt og larmende og synes det er fedt at gi den gas sammen med de unge. I klubben har vi pool og cafe område, vi har spillerum med computere / playstation og wii, kreativværksted, multisportsrum, lektierum, udendørs boldbane og bål aktivitet. For vores 7.kl. er der mulighed for at lærer at køre cross på Vormstrup banen. Hver dag er der tilberedt et eftermiddags mellemmåltid i samarbejde med de unge. Vi skaber et frirum for de unge i en travl hverdag. Vi er optaget af, at skabe et frirum for de unge, hvor der plads til forskellighed. Vi tænker inklusion og deltagelse i vores pædagogiske praksis, og vægter de sociale relationer højt. På tværs af klasser og årgange skal der være mulighed for at finde nye kammerater. For os er nærvær og troværdighed et vigtigt element overfor de unge, så de føler at de bliver taget alvorligt. Det betyder meget for os, at klubmedlemmerne behandler hinanden med respekt, tager hensyn, og at sprogbruget i huset er i en ordentlig tone. Samtidig har vi en nul tolerancepolitik overfor mobning. Ung i Århus Vi vil også bidrage til, at de unge bliver parate til at gå fra at være ung i Mårslet, til at være Ung i Århus så man kan begå sig ud i ungdomslivet med en god ballast af gå-på-mod, og klar til en uddannelse senere i livet. Vi lægger meget vægt på det sociale område, og bruger gerne vores tid på at tale med de unge om, hvad der optager dem og fylder i deres liv. Vi anvender vores forskellighed i hverdagen, og det styrker vores samspil med de unge. Afdelingsleder Michael Clausen En hyggelig klub aften Siden sommerferien har vi haft aftenklub på Midgaard om torsdagen. Det er nogle hyggelige aftener, hvor medlemmerne får forskellige opgaver i forbindelse med at vi spiser sammen. Billederne er fra en aften hvor vi udfordrede medlemmerne i "lav selv din pizza" over bål, og hygge i vores nye hængekøje miljø. Til sidst legede vi levende stratego. Som noget nyt holder vi på aftenklub aftener også drenge pigeklub.

15 MÅRSLET-bladet OKTOBER Sculpture by Giber Å som gæsterne kunne rejse igennem og til tidsmaskiner til fremtiden, en bombe der tikker, urskove og bud på fremtidens evolutionsteorier. Undervejs blev der sat spørgsmålstegn ved, hvorfor vi har så travlt, og om vi bruger tiden rigtig, eller vi burde prioritere anderledes? Hvordan tiden er i forhold til det samfund, vi lever i nu, og om man egentlig kan stoppe tiden?! Børnene valgte sig ind på forskellige projekthold alt efter interesse. På godt halvanden uge var hele området omkring Giber Å forvandlet til en eventyrlig, fantasifuld og levende kunstudstilling med musik, drama, installationer, opfindelser og skulpturer i vandet, over vandet, i luften, i træerne og på bredden. Kreativiteten og ideerne fik frit løb, da projekt Sculpture by Giber Å blev skudt i gang. Omkring 130 børn fra Klub/legeplads Midgaard var med. Vi har i Klub/legeplads Midgaard været i gang med et stort tværgående kunstprojekt, hvor over hundrede 5. og 6. klasses børn deltog. Temaet for projektet var TID. Gennem kunsten og i samarbejde med børnene satte vi fokus på tiden. Vi arbejdede med tid som et abstrakt begreb, som vi som mennesker befinder os i, og som en vigtig faktor i vores liv, som hele tiden er der og påvirker os. Processen har været en vigtig og central del af hele projektet. Det har været målet at udvikle børnenes evne til at samarbejde på tværs, og at arbejde med ideudvikling og ikke mindst realisere dem. For at sætte gang ideerne blev børnene ved projektets start sendt ned til åen, hvor de fik bind for øjnene. Her fik de til opgave at observere og registrere omgivelserne og finde på ideer til udstillingen og til kunstværker med udgangspunkt i temaet TID. Der kom de vildeste og mest vanvittige ideer på banen - alt fra at eksperimentere med tidevandet til livets tunnel, Fredag d. 29. august blev dørene slået op for sommerfest, og alle forældre var inviteret til officiel åbning af udstillingen. Det var virkelig en festlig og fantasifuld aften og det var dejligt at se så mange. Projektmedarbejder, Klub/legeplds Midgaard Kathrine Iversen Halloween Torsdag D. 30. oktober kl.17:00-20:30 bliver en uhyggelig klub aften på Midgaard, for her fejrer vi nemlig HALLOWEEN. Så kære medlemmer, hold øje med opslag i Klub/legeplads Midgaard, for du må ikke gå glip af denne bloddryppende aften!

16 16 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014

17 MÅRSLET-bladet OKTOBER Nyt fra Nyt fra SFO Vi er nu rigtig godt i gang, ovenpå den helt fantastiske sommer, der heldigvis blev Danmark forundt i år. Vi håber, at I også har nydt ferien og afslapningstiden for vildt. af. De fik derved mulighed for at lære både hinanden, men også skolen lidt at kende inden alle 950 børn troppede op. Det virker til at være en flok rigtig dejlige børn vi har fået os, og vi glæder os meget til at lære både dem og jer forældre bedre at kende. Der er sket en del ændringer i løbet af ferien, blandt andet har vi nu afgivet Asgaarden, vi håber at de kære børnehavebørn får lige så meget glæde af det sted som os. Vi har derfor fået to spritnye SFOlokaler, i det der førhen var forberedelses- og personalerum. Det er 1. klasserne der har fået de to store, lyse rum, og vi er rigtig glade for de nye omgivelser. Derudover har vi budt nye 0. klasseselever velkommen - de kunne starte i SFO cirka en uge før skolestart, og det benyttede de fleste sig heldigvis Husk Deadline Den 10 hver måned Mårslet-Bladet

18 18 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 Mårslet Skole Mårslet Skoles Venner afgår ved døden - Medmindre der sidder nogen derude, som har lyst til at komme og give kunstigt åndedræt til foretagendet. Som flere andre foreninger i Mårslet har oplevet, kan det være svært at finde frivillige, som har tid og lyst til involvere sig i bestyrelsesarbejde. Således også i Mårslet Skoles Venner, som har brug for nye kræfter, hvis foreningen skal bestå fremover. Bestyrelsen mødes cirka tre gange om året i godt en time. Derudover er der nogle praktiske opgaver, vi giver en hånd med som kaffe-arrangementet første skoledag og info-mødet for de kommende børnehaveklasser. Resten foregår typisk på mail, hvor vi blandt andet drøfter de ansøgninger, der kommer ind fra skolens lærere om at støtte dem økonomisk til et givent undervisningsforløb. Alt i alt ikke en overvældende arbejdsmængde, men alligevel nok til at det kræver flere bestyrelsesmedlemmer at dele opgaverne mellem. Tirsdag den 7. oktober klokken holder vi generalforsamling i skolens PLC (pædagogisk læringscenter/bibliotek). Alle medlemmer (som er dem, der betaler kontingent til foreningen) eller nogen, som planlægger at blive det, er velkomne til at deltage. Og vi håber virkelig, der dukker nye folk op, som har lyst til at give en hånd med i den 45 år gamle forening. En forening hvis formål det er at yde støtte til aktiviteter på Mårslet Skole, som rækker ud over den sædvanlige undervisning. Ellers drejer vi nok nøglen. Foreningens vedtægter foreskriver, at hvis Mårslet Skoles Venner ophører, tilfalder de penge, der måtte være i kassen, skolen. Skulle der sidde folk derude, som gerne vil gå ind i foreningens bestyrelse, men ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, så skriv en mail til formand Lone Thuesen på Telefon: Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Mårslet-bladet Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

19 MÅRSLET-bladet OKTOBER

20 20 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring STAGEBO TØMRER / SNEDKER Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring Tilbud gives uden forbindende www.stagebo.dk E-mail: michael@stagebo.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012

Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012 Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012 Fnuggies Onsdag den 18.04.2012 sluttede sæsonen 2011/2012 for Fnuggiesbørnene i Dragør Håndboldklub. Vi havde en fantastisk dag med sædvanlig opvarmning, forhindringsbane

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere