Analyse af Centrene for Undervisningsmidler Finansministeriet og Undervisningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Centrene for Undervisningsmidler Finansministeriet og Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Analyse af Centrene for Undervisningsmidler Finansministeriet og Undervisningsministeriet Appendiks Juni 21

2 Præambel Denne rapport er udviklet af The Boston Consulting Group (BCG) baseret på et opdrag fra Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Opdraget har været at gennemføre en kortlægning og analyse af Centre for Undervisningsmidlers (CFU) nuværende opgaver, organisering, arbejdsprocesser m.v. med henblik på opstilling af forslag til hvordan og i hvilke omfang, der kan sikres en mere effektiv opgaveløsning BCG's analyser har på den baggrund fokuseret på tre områder Kortlægning af CFU organisatorisk og økonomisk Afgrænsning af CFU's virksomhed og hovedydelser Effektivisering af leverance-formen af CFU's ydelser Analyserne har fokuseret på samtlige CFU'er med undtagelse af CFU'erne på Grønland, Færøerne og i Flensborg Potentialer er udregnet baseret på 29 tal. Der er ikke taget højde for eventuelle effektiviseringer, der er sket i perioden fra slut 29 til rapportens afslutning i juni 21. I beregning af potentialer er der udviklet tre forskellige scenarier, som giver mulighed for vælge i hvor høj grad, man ønsker at effektivisere BCG har estimeret investeringsbehov ved effektiviseringsforslag. Investeringer detaljeres og beregnes endeligt når den nye organisation er besluttet. Eventuelle omkostninger drevet af tjenestemandsansættelser eller særlige ansættelsesvilkår er ikke medtaget Med disse formål og afgrænsninger har BCG i perioden marts til maj 21 gennemført omfattende analyser af CFU med henblik på at belyse de ovenfor nævnte tre områder 1

3 Analyser er baseret på grundig dataindsamling Brugersurvey, tidsregistrering, interviews og økonomi- og personaledata Intern CFU data Besøg og interviews med CFU chefer og medarbejdere på 12 lokationer Detaljeret gennemgang af økonomi- og personaledata per CFU Gennemgang med regnskabsmedarbejdere Fremvist for og clearet med CFU chefer På aggregeret niveau præsenteret for og accepteret af Referencegruppen Detaljeret gennemgang af CFU biblioteksdata Tidsregistrering af alle CFU medarbejdere i én uge (uge 16) Ekstern data Online survey til CFU brugere (2.822 besvarelser) Survey er udsendt til hele CFU's brugerdatabase, som består af både grundskole-lærere, gymnasielærere, studerende og andre Lærere, som ikke anvender CFU, er ikke medtaget i analysen hvilket kan give positiv bias i data i forhold til CFU Interviews med de største forlag på undervisningsområdet Gyldendal (Matthias Bruun, Direktør Uddannelse & Cliff Hansen, Afd. chef Digital) Alinea (Ebbe Dam, Direktør Uddannelse) Systime (Poul Henrik Mikkelsen, Direktør) Lindhardt og Ringhof (Annette Wad, Direktør) Rapporter og artikler vedr. digitalisering af undervisningsområdet Internationale best case eksempler er blevet undersøgt 2

4 Data benyttet til analysen stemmer overens med UC'ernes regnskaber UC, CFU CFU resultat i UC regnskab resultat af data benyttet i analysen Kontrol København -1,3M DKK -1,3M DKK Sjælland 1,4M DKK 1 1,4M DKK 1 Lillebælt 9,5M DKK (før UC fælles omk.) 9,5M DKK (før UC fælles omk.) 2 Syd Vest VIA Nordjylland -,2M DKK Fremgår ikke af UC regnskab 5,7M DKK,2M DKK -,2M DKK,8M DKK 5,7M DKK,4M DKK? Afvigelse på,2m DKK 1. UC/CFU Sjælland inkluderer ikke CFU's dækningsbidrag til UC i CFU regnskabet. Der er inkluderet 3,95M DKK til dækningsbidrag for CFU 2. 2,7M DKK efter fællesomkostninger Kilde: CFU regnskabsdata, UC regnskaber 29, BCG analyse og estimater 3

5 Agenda Kortlægning af Centre for Undervisningsmidler (CFU) Demografi, ydelser og brugere Økonomi Afgrænsning af CFU's bevillingsfinansieret virksomhed og CFU's hovedydelser Løftestænger til effektivisering Vurdering af effektiviseringsforslag 4

6 Slagelse 18 lokationer for Centre For Undervisningsmidler (CFU) Centrene er placeret under 7 University Colleges Der er 7 CFU'er fordelt på 18 lokationer CFU'ernes historie Hjørring Aalborg Informationssamling og lager Kun informationssamling Kun lager Den første CFU, eller Skolecentral som det blev kaldt, blev åbnet i 1932 Formålet var at give skolelærere mulighed for at gøre sig bekendt med bøger og andre hjælpemidler, der har betydning for undervisningen i grundskolen Esbjerg Skive Viborg Herning Vejle Aabenraa Skanderborg Odense Slagelse Roskilde Hillerød Vordingborg København Glostrup Rønne 1. CFU'er i Nuuk, Thorshavn og Flensborg er ikke inkluderet i UVM's 228M DKK bidrag Note: UC Vest, der inkluderer CFU Esbjerg, og UC Syd, der inkluderer CFU Aabenraa, skal lægges sammen inden udgangen af 211 I 1976 blev Lov om Amtscentraler vedtaget, og der blev oprettet et CFU dengang kaldet en Amtscentral i hvert amt I forbindelse med kommunalreformen i 27, blev CFU lagt ind under professionshøjskolerne (den gang Centre for Videregående Uddannelse) CFU'erne er i dag fordelt på 18 lokationer: 9 i Jylland, 6 på Sjælland, 2 på Fyn og 1 på Bornholm. Der ud over er der CFU i Nuuk, Thorshavn og Flensborg 1 5

7 Eksempel på CFU organisation CFU Esbjerg Centerchef Kursus-koordination Administrativt team Kilde: CFU Esbjerg Bibliotekteknisk team 2 bibliotekarer 1 medietekniker 3 kontorfunktionærer 2 chauffører/lagermedarb. Konsulent team 1 pædagogiske konsulenter 6

8 CFU's hovedydelser er: Udlån af undervisningsmidler, rådgivning & vejledning og kurser Hovedydelser Leveranceform Antal lokationer udbudt Udlån af undervisningsmidler Bogkasser og konkret materiale som supplement til skolernes grundbøger Bookes online på CFU's hjemmeside Leveres/afhentes på institutionen af CFU Alle institutioner bliver besøgt ugentligt 12 Rådgivning & vejledning Om informationssamlingen ifm. med indkøb af grundbøger Individuel rådgivning til lærere eller lærer-teams Berigelse af materialer Kurser Fag-relevante Pædagogiske IT og andre typer Leveranceform afhænger af rådgivningstype Større grupper: Fysisk møde Individuel: /telefonisk samtale, fysisk samtale Kurser afholdes på CFU Arrangeres af CFU konsulenter Afholdes oftest med ekstern foredragsholder Derudover er CFU involveret i en række andre aktiviteter som længere kurser, projekter og grafisk virksomhed

9 Totalt blev 3,2M bøger udlånt i 29 Antal udlånte bøger 29 (' eksemplarer) CFU VIA Kilde: CFU biblioteksdata 641 CFU København CFU Lillebælt CFU Sjælland CFU Nordjylland CFU Syd CFU Vest Total 8

10 CFU har på landsbasis ca. 2,8 bøger per grundskoleelev De store CFU'er ligger under gennemsnittet Kbh har det største antal bøger og det største antal elever... Antal bøger og skoleelever (') 5... men det lavest antal bøger pr. grundskoleelev Bøger pr. skoleelev , ,5 3, Kbh 189 VIA Sjælland Lillebælt Nordjylland Kilde: Undervisningsministeriet og CFU biblioteksdata Syd Vest Bøger Skoleelever Nordjylland Vest Syd 2,8 Sjælland 2,7 Lillebælt 2,4 VIA 2,3 Kbh 2,8 9

11 Der er store forskelle på CFU'ernes udbud af ydelser og organisering på tværs af CFU'erne Eksempler på forskelle mellem CFU'er Størrelse på udlånssamling Esbjerg København Antallet af titler i CFU'ernes bogsamlinger varierer betydeligt 2.4 titler 1.9 titler Placering af læreres efteruddannelse Herning Esbjerg Det er forskelligt om efteruddannelse afholdes i CFU regi eller i UC regi Håndtering af logistik Automatisering af lagre varierer betydeligt Projekter udenfor hovedydelserne Antallet af projekter CFU'erne er involveret i varierer betydeligt Kilde: Interviews med CFU'er Efteruddannelse ligger hos UC Odense Fuldt automatiseret Aalborg Ingen projekter udenfor hovedydelser Efteruddannelse ligger hos CFU København Manuelt Aabenraa Mange projekter udenfor hovedydelser 1

12 Stor variation i størrelse på udlånssamlinger CFU'er har fra ~ bogtitler i deres udlånssamlinger og totalt er der knap 2M bøger i udlånssamlingerne Antal bogtitler (') Antal bog-enheder (') 15 2, , , UCC 5.8 UCSJ 5. VIA 4.7 UCN UC Aabenraa Esbjerg Lillebælt Note: Antal bogtitler er i UCC, UCSJ og VIA opgjort som summen af de respektive lagres antal bogtitler Kilde: CFU biblioteksdata 1, UCC 292 UCSJ VIA UCN UC AabenraaEsbjerg Lillebælt Total 11

13 Primære brugere af CFU'er er grundskolen Antal udlån i udlånssamlingen 29 Brugere af rådgivning & vejledning Deltagere i kurser Antal udlån (' eksemplarer) 1 4. % af modtagere af rådgivning og vejledning % af kursusdeltagere Grundskole Gymnasier 1. Indeholder 39. eksemplarer af materialesæt, 14. DVD'ere og 3.24.K bøger. Nogen usikkerhed omkring materialesæt inkluderet, da materialesæt også kan bookes i andre system Kilde: UCC CFU; Brugersurvey n=2.822; BCG analyse og estimater Total Grundskole Gymnasier University college Total Grundskole Gymnasier University college Total 12

14 CFU'er anvendes på alle klassetrin % af brugerne af de respektive ydelser klasse Udlånssamlingen Kilde: Brugersurvey n= Rådgivning Korte kurser 3-6. klasse -2. klasse 13

15 Grundskolelærere ser udlånssamlingen som vigtigst andre ydelser findes mindre vigtige CFU brugeres vurdering af CFU's ydelser på en skala fra 1 5 (1: Ikke vigtig 5: Meget vigtig) 5 Meget vigtig Kilde: Brugersurvey n=2.822 Udlånssamlingen Informationssamlingen Konkret materialer DVD 2.9 Rådgivning og vejledning vedr. klassesæt 2.9 Rådgivning og vejledning om infosamlingen 2.6 Anden rådgivning og vejledning Korte kurser Lange kurser Vigtig Kurser Rådgivning Udlån 14

16 Udlånssamlingen anvendes mest Andel af lærere, som har anvendt ydelsen indenfor det sidste år Frekvensen for anvendelsen af ydelser % af respondenter Udlånssamling Kilde: Brugersurvey n= Konkret materiale 63 DVD optagelser 42 Rådgivning 61 Korte kurser 21 Lange kurser Antal gange/år > Udlånssamling 4 32 Konkret materiale DVD optagelser Rådgivning Korte kurser 79 Lange kurser 15

17 Slagelse Der eksisterer 23 kommunale pædagogiske centraler på landsplan Thisted Aalborg Randers Varde Esbjerg Kilde: CFU biblioteksdata; interviews med CFU'er Vejle Kolding Haderslev Aabenraa Horsens Århus Hedensted Fredericia Odense Svendborg Køge Guldborgsund Helsingør Lyngby Rødovre Frederiksberg Hvidovre Tårnby 16

18 Kommuner med kommunale pædagogiske centraler anvender CFU mindre end andre kommuner Oversigt over top 15 kommuner med og uden kommunale pædagogiske centraler Antal udlån per capita x ,2 7,9 6,7 5,9 5,9 5,6 5,5 5,5 5,4 5,1 5,1 4,9 5,2 4,8 4,8 4,7 4,6 4,2 3,2 3,1 3, 3, 3, 2,8 2,8 2,4 2,3 2,2 1,9 1,6 Dragør Hjørring Kerteminde Fakse Jammerbugt Sorø Solrød Frederikshavn Favrskov Nordfyn Herning Frederikssund Hillerød Vejen Kalundborg Aabenraa Hedensted Svendborg Guldborgsund Odense Esbjerg Aalborg Vejle Haderslev Kolding Varde Køge Randers Århus Rødovre Top 15 kommuner uden pædagogiske centraler Top 15 kommuner med pædagogiske centraler Kilde: Brugersurvey n=

19 Agenda Kortlægning af Centre for Undervisningsmidler (CFU) Demografi, ydelser og brugere Økonomi Afgrænsning af CFU's bevillingsfinansieret virksomhed og CFU's hovedydelser Løftestænger til effektivisering Vurdering af effektiviseringsforslag 18

20 Metode for gennemgang og validering af økonomisk data Indsamling og behandling af regnskabsdata Skabelon brugt på tværs af CFU'ere Skabeloner udviklet i samarbejde med CFU controller Skabeloner distribueret med henblik på udfyldelse CFU'erne returnerede skabeloner tíl BCG CFU'erne udfyldte og returnerede skabelonen baseret på Dimensionsbudgetanalyse i data Supplerende materialer sendt til BCG for yderligere forståelse og til kontrol Databehandling af BCG med supplerende input og spørgsmål til CFU'erne i processen Efter første behandling af data er økonomisk baseline distribueret til CFU'ere for input Økonomiske baseline med direkte allokering af største poster er distribueret Input til baseline er modtaget fra CFU ledelse og regnskabsmedarbejdere Baseline er korrigeret baseret på dette input fra CFU'erne 1. Referencegruppen bestod af 2 UC Rektorer og 2 CFU Chefer 2. Jævnfør slide 3 Kilde: BCG Validering af analyse og data anvendt Endelig baseline er distribueret til CFU ledelse og regnskabsmedarbejdere til afstemning og evt. kommentarer til økonomisk baseline Aggregeret resultat er præsenteret for og accepteret af Referencegruppen 1 Overordnet blev den økonomiske baseline accepteret som et retvisende billede af CFU'ernes virksomhed Bundlinie resultater brugt i analysen stemmer overens med aflagte UC regnskaber Bundlinie-resultatet af data brugt i analysen stemmer overens med de resultater, der forefindes i UC regnskaber 2 19

21 CFU's indtægter kommer fra 3 forskellige kilder CFU's CFU's indtægtsmuligheder indtægtskilder Beskrivelse Bevilling Størstedelen af CFU's indtægter kommer fra den årlige bevilling fra Undervisningsministeriet Brugerbetaling Indtægtsdækket virksomhed (IDV) CFU skal kræve betaling af direkte omkostninger ved deltagelse i kurser på under 12 timer og en række andre ydelser 1 Denne type indtægter benævnes brugerbetaling Kurser på over 12 timer og alle andre aktiviteter, der ligger udover CFU's kernevirksomhed, skal drives som IDV 2 CFU skal kræve betaling for alle omkostninger (direkte og indirekte) ved deltagelse i denne type aktiviteter 1. Bekendtgørelse nr. 131 af 15/12/28 om professionshøjskoler for videregående uddannelsers opgaver som centre for undervisningsmidler (Bekendtgørelsen) 5, stk Bekendtgørelsen 5, stk. 2 og 3 2

22 CFU'erne har indtægter for 38M DKK M DKK 4 Total CFU indtægter (74%) 47 (15%) 11 (4%) 2 (1%) 18 (6%) 3 (1%) 38 (1%) UVM Kurser Udlån af undervisningsmidler 1 Rådgivning og vejledning 2 Andre ydelser 3 Andre indtægter 4 1. Erstatning af materialer, CFU Film og TV, kørsel for kommuner mv. 2. Salg af konsulent ydelser 3. Skolebogsmessen, "Med skolen i biografen", psykolog tjenesten NON i Sønderjylland, Programdatateket i VIA mv. 4. Kantine, øvrige ikke specificerede indtægter mv. Kilde: CFU regnskabsdata; BCG analyse og estimater Total 21

23 IDV er først blevet indført i CFU'erne i 29 og udgør ~5% af de totale indtægter CFU'erne har først indført IDV i 29 Andel af indtægter, der er IDV Fra 27 var CFU'erne formelt underlagt statens regler omkring IDV på nogle ydelser CFUerne har derfor ikke før 29 opereret med IDV, men med praksis for amtskommunalt fastsat brugerfinansiering på visse ydelser i henhold til lokale beslutninger Ny bekendtgørelse vedtaget i dec. 28 med effekt fra jan 29 CFUernes planlægningscyklus for følgende skoleår ligger i efteråret. Der planlægges derfor i stort omfang ca. 18 måneder frem Dette førte til nogle vanskeligheder mht. IDV i introduktionsåret 29 CFU set-up for bl.a. regnskab bedre rustet til at håndtere IDV i 21 CFUernes tilgang til IDV UC/CFU definerer hvilke ydelser, der er IDV og hvilke der skal dækkes af brugerbetaling med udgangspunkt i lov og bekendtgørelse og statens regelsæt for området CFU får model for beregning af prisfastsættelse af IDV af økonomiafdelingen i UC, og CFU s IDV er en integreret del af UC s samlede IDV UC ernes eksterne revisionshuse er i nogle tilfælde brugt som sparring til at validere og kontrollere kategorisering og prisfastsættelse Kilde: CFU Cheferne; CFU regnskabsdata; CFU regnskabsansvarlige/regnskabsafdelinger; BCG analyse og estimater M DKK % UVM bevilling 65 21% Brugerbetaling (ikke IDV) 15 5% IDV består primært af lange kurser IDV 38 1% Total 22

24 CFU'er har 298M DKK i omkostninger før husleje Total CFU omkostninger 29 M DKK % % 5 2% 7 2% 14% 158 9% 1 53% Løn 1 Udlån af undervisningsmidler 2 Kurser 3 Rådgivning og vejledning 4 Andre ydelser 5 CFU fællesomk. og ikke direkte allokerbare omk. 6 Total UC fællesomkostninger 1. Inkl. kombi-konsulenter, eksl. kursusinstruktører 2. Indkøb til udlånssamlingen, benzin/andre omkostninger til biler, CFU Film og TV mv. 3. Kursusinstruktører, forplejning, markedsføring mv. 4. Indkøb til informationssamlingen mv. 5. Omkostninger direkte allokerbare til andre ydelser f.eks. med skolen i biografen og programdatateket 6. IT omkostninger, interne mødeudgifter, rejseomkostninger, medlemskab af foreninger mv. Kilde: CFU regnskabsdata; BCG analyse og estimater Total 23

25 Backup Nedbrydning af CFU fælles omkostninger og ikke allokerbare omkostninger Omkostninger (M DKK) 5 Inkluderer inventar, kontorartikler, telefonabonnementer mv Rejse- og transport - personale 4 UCC reparation og vedligehold Kilde: CFU regnskabsdata; BCG analyse og estimater 3 IT licenser og IT kontrakter, IT konsulenter 3 Køb IT - computere mv. 2 Kursus medarbejdere 2 Køb diverse tjenesteydelser, i øvrigt 2 Kontingent foreninger Andet Total 24

26 Backup Eksempler på metode til fordeling af fællesomkostninger fra UC UC/CFU Beløb UC fordeling til CFU Ydelser leveret af UC CFU VIA 9,3M DKK 1 14 % af VIA CFU's omkostninger 6,39 % (29) af UC VIA's samlede udgifter til fordeling Drift af alle stabe: International relations, performing art, IT, fælles, professionshøjskoledirektør, HR, koncernøkonomi, bibliotekerne, indkøb, kvalitet, løn og personale, kommunikation fælles, rektorsekretariatet Separat for IT-tilkøb som andrager ca. 1M DKK CFU Nordjylland 5,7M DKK 24 % af CFU Nordjyllands omkostninger 1.,6M DKK er afskrivninger Kilde: CFU VIA og CFU Nordjylland regnskabsansvarlige Direkte bogføring hvor det er muligt Andre fællesomkostninger sker via omsætningsnøgle Der eksisterer ikke en uniform allokerings metode og ydelses allokering på tværs af UC'er Husleje bygningsomkostninger, forbrugsafgifter, telefoni og datatransmission, server, netværksudstyr, telefonanlæg, vedligeholdelse af bygninger, markedsføring, inventar, software og løn til IT, økonomi, personale, pedeller, rengøring, rektorat, fælles administrations ledelse 25

27 CFU'erne har et positivt resultat på 9M DKK (eksklusiv husleje) CFU'erne har et positivt resultat på 9M DKK Huslejeomkostninger er ikke inkluderet i CFU'ernes egen økonomi M DKK M DKK Indtægter CFU omkostninger 43 Total 34 UC fællesomkostninger 1. Estimat modtaget fra Finansministeriet Note: Totalt CFU resultat 29 Kilde: Finansministeriet; CFU regnskabsdata; BCG analyse og estimater 9 Total Indtægter 34 CFU UC fællesomkostninger omkostninger 27 Husleje 1 9 Total 26

28 Udlån af undervisningsmidler er den mest omkostningstunge ydelse, der leveres Total CFU omkostninger 29 fordelt på ydelser M DKK Husleje Allokeret, UC fællesomkostninger Allokeret, andre CFU udgifter Direkte all. Løn Udlån af undervisningsmidler Rådgivning og vejledning Kilde: CFU regnskabsdata; CFU tidsregistreringssurvey; BCG analyse og estimater Kurser Andre

29 Finansiering fra UVM bevilling fordelt på CFU-ydelser M DKK Anvendt bevilling per CFU ydelse 29 (ekskl. husleje) Note: Andre indtægter fra kantinedrift, øvrige omkostninger mv. er allokeret ud på ydelserne med samme fordelingsnøgle som omkostninger Kilde: CFU regnskabsdata; Finansministeriet; BCG estimater og analyse UVM tilskud Udlån af Rådgivning Kurser Andre undervisnings- og vejledning ydelser midler CFU resultat 28

30 De mest løntunge ydelser er udlån, rådgivning og vejledning Funktionsinddelt Lønomkostninger 29 (M DKK) 2 2 Ydelsesinddelt Lønomkostninger 29 (M DKK) % % 21 14% Pæda- Bibliogogiske tekarer og konsulenter biblioteksass. 16 1% 15 1% 34% Ledere Lager- Andet permedarbejdere sonale 1 mv. 1% 1. Indeholder administrations personale, TV og Film medarbejdere, kursussekretærer, pedeller, rengøring mv. Kilde: CFU regnskabsdata; CFU personaledata; CFU lønsumsdata; BCG analyse og estimater Total % Udlån af undervisningsmidler 57 36% Rådgivning og vejledning 2% Kurser Andre ydelser 1% Total 29

31 Relativt ensartet fordeling af lønomkostninger baseret på tidsregistrering samt lønsummer Fordeling af lønomkostninger per CFU 1 8 8% 16% 12% 25% 6% 29% 22% 15% 5% 8% 14% 17% 2% 18% Andre ydelser Kurser Rådgivning og vejledning Udlån af undervisningsmidler % 37% UCC 34% 35% 29% 3% UC Sjælland UC Lillebælt 27% 36% UC Syd 5% 31% UC Vest 33% 41% 42% 39% VIA UC UC Nordjylland Note: Inkluderer kombi-konsulenter, men ekskluder kursusinstruktører. CFU Sjælland og Syd har stor andel under "andre" grundet henholdsvis eget trykkeri, der også levere til eksterne parter og mange projekter Kilde: CFU tidsregistreringssurvey og lønsumsdata; BCG estimater og analyse 3

32 Metode for lønomkostningsfordeling er baseret på løndata samt stillinger og opgaver fra tidsregistreringen Inddeling af løndata i kategorier "Stilling" fra tidsregistrering er brugt som link Opgaver fra tidsregistrering Personale/lønsumsdata er inddelt i 6 kategorier per CFU Ledere (CFU leder og afdelingsledere) Pædagogiske konsulenter Bibliotekarer og biblioteksassistenter Lagermedarbejdere og/eller chauffører (inkl. leder) Kursusinstruktører Andet personale 1 Procentvis vægtning er baseret på lønsum applikeret til økonomisk løndata Korrektion af data Kursusinstruktører er fratrukket 2 (honorarbaserede medarbejdere) Omkostninger til kombinationsansatte pædagogiske konsulenter er adderet Observationer fra tidsregistreging inddelt Per CFU I personalekategorier der matcher løndata gruppering 3 Opgaver fra tidsregistrering er brugt til at allokere årsværk til ydelserne Tidsregistreringsopgaver er linket til ydelser 3 Procentuel fordeling af den enkelte medarbejders tid (tidsregistreringsopgaver) er vægtet med årsværk Per CFU og per personalekategori Vægtet procentuel fordeling på ydelser per CFU og personalekategori er multipliceret med løndata fra den respektive kategori 1. F.eks. kontorfunktionærer, sekretærer, TV og Film medarbejdere og rengøringspersonale 2. Kursusinstruktører er som oftest ikke ansat i CFU, men modtager et honorar, der dog kører via lønsystemet. Omkostninger til kursusinstruktører overført til direkte kursusomkostninger 3. Se backup Kilde: BCG 31

33 Metode til allokering af løn Eksempel: CFU UCC Inddeling baseret på løn- sums- og personaledata Allokering af økonomisk løn Total løn tilsvarende tidsregistreringen Ydelsesallokering af løn for pædagogiske konsulenter % af total lønsum 1 2% 14% M DKK M DKK Data fra tidsregistreringen Totalt ~2 årsværk registreret under pædagogiske konsulenter og projekt medarbejdere % 16% 13% 22% 1. CFU leder og afdelingsledere, dog ikke lager 2. Kontorassistenter og rengøring, TV og film personale, kursusassistenter, teknisk administrativt personale (rengøring, pedelarbejde mv.) 3. Ikke registreret i lønsystemet 4. Yderligere omkostninger til kursusinstruktører eksisterer, dog ikke via lønsystemet 5. Ferie mv. nettet ud 6. Se backup for gruppering af opgaver fra tidsregistreringen Kilde: CFU regnskabsdata; CFU: BCG estimater og analyse x økonomisk omkostning på 31,7M DKK Kursus-instruktører Ledere 1 Andet personale 2 Pædagogiske konsulenter Lagermedarbejdere og/eller chauffører = Bibliotekarer og biblioteksassistenter kombikonsulenter på 5,1M DKK 3 kursusinstruktørløn på,6m DKK 4 = Vægtet procentuel fordeling af årsværk 5 baseret på opgaver 6 Udlån af undervisnings materialer 9% Rådgivning og vejledning 55% Kurser 2% Andre ydelser 17% M DKK Udlån af undervisnings materialer Rådgivning og vejledning Kurser Andre ydelser 32

34 Backup Personalegruppeinddeling til inddeling af løndata Disse inddelinger er krydset med tidsregistreringen for at allokere omkostninger til ydelser 1. Lønsumsdata er inddelt til kategorier baseret på input fra CFU chefer 2. Den tilhørende andel af lønnen fra regnskabsdata (baseret på procentuel fordeling fra lønsumsdata) er allokeret til de enkelte kategorier 3. Baseret på valg af titel i tidsregistreringen er personalet blevet grupperet, så kategorierne matcher inddelingen af lønsumsdata 4. Den procentuelle andel af årsværk per opgave per kategori er efterfølgende allokeret til hver enkelt ydelser (se næste side) Inddeling af løndata (ved hjælp af CFU ledere) Gruppering af personale baseret på tidsregistrering CFU ledelse Centerledere Afdelingsledere Leder/afdelingsleder Pædagogisk personale Pædagogiske konsulenter Evt. andre konsulenter på lønningslisten (Pædagogiske konsulenter betalt via kommunerne ikke registreret via løn, men økonomisk data adderet efterfølgende) Pædagogisk konsulent/konsulent Projektmedarbejder Bibliotekspersonale 1 Distribution Andet personale Kursusinstruktører Bibliotekar Bibliotekarassistent Lagermedarbejdere Chauffører Kontorassistenter og rengøring Film & TV medarbejdere Kursusassistenter Teknisk administrativt personale (rengøring, pedelarbejde mv.) Andre 1. Kategorien "andet" personale kan også indeholde personale, der udfører opgaver, der er biblioteksrelaterede. Dog har disse personer ikke titlen bibliotekar eller bibliotekarassistent Ikke fastansat personale hyret til at afholde kurser (omkostninger inkl. i direkte kursusomkostninger) Bibliotekar Biblioteksassistent Lagermedarbejder og/eller chauffører (inkl. ledere af lageret) Administrationsmedarbejder (sekretær, kontorassistenter, mv.) Film & TV medarbejder Web/IT medarbejder Grafisk support og/eller trykkerimedarbejder Teknisk medarbejder/bygningsdrift (rengøring, pedel mv.) Andet Ikke inkluderet i tidsregistreringen 33

35 Backup Opgaverne fra tidsregistreringen er blevet linket til ydelserne 1. Opgaverne fra tidsregistreringen er blevet inddelt i forhold til de ydelser som CFUerne leverer 2. Baseret på opgaver og vægtning af årsværk er de enkelte kategorier af personales tid blevet allokeret til CFUernes ydelser 3. Den procentuelle andel af den enkelte kategoris forbrug af tid er efterfølgende multipliceret med den tilhørende løn til denne kategori Udlån af undervisningsmidler Rådgivning og vejledning Kurser Andre ydelser Opgaver ikke direkte relateret til ydelser Adm. opgaver: Samlingerne Udlånssamlingen og lager Udlånssamlingen (fx kundebetjening, indkøb af materialer, indbinding af bøger mv.) Distribution/lager (administration relateret til lageret og distribution) Andre administrative opgaver (relateret til samlingerne 5%) CFU Film og TV Film & TV dvd - Optagelse af tvprogrammer Film & TV dvd - Produktion og forsendelse Distributions- og lageropg. Lageropgaver Pakning og udpakning af materialer Kontrol af materialer ved afsendelse og hjemkomst Andre opgaver relateret til lageret Distribution Kørsel Kilde: BCG Adm. opgaver: Samlingerne Informationssamlingen Informationssamlingen (fx kundebetjening, indkøb af materialer, indbinding af bøger mv.) Andre administrative opgaver (relateret til samlingerne 5%) Pædagogiske opgaver Rådgivning og vejledning Rådgivning og vejledning - Informationssamlingen og Udlånssamlingen Rådgivning og vejledning - Anden formidling (fx fagsider, årsplaner Egen faglighed Opbygning af egen faglighed - Deltagelse i kurser gennemlæsning af bøger mv. Berigelse Berigelse af materialer - Pædagogisk berigelse (fx pædagogiske noter til bøger og dvd'er) Berigelse af materialer - Konkrete materialer (Udvikling af konkrete materialer) Adm. opgaver: Andet Kurser (administration relateret til kurser, booking af lokaler, kundebetjening, bestilling af forplejning) Pædagogiske opgaver Udvikling og planlægning Kurser - Udvikling af kurser (Udvikling af kursusbeskrivelser) Kurser - Planlægning (Koordinering af kurser fx kontakt til undervisere, bestilling af lokaler) Afholdelse Kurser - Afholdelse (Afholdelse af kurser - undervisning) Adm. opgaver: Andet Projekter (administration relateret til projekter) Grafiske prod. opgaver Trykkerivirksomhed Pædagogiske opgaver Projekter - Andre projekter evt. støttet af fx kommuner, ministerier eller EU (fx programdatateket, NetOpNu, Skoleledernetværk, 23-ting) Procentuelt fordelt til ydelser med ydelsens vægt per CFU/personale-kategori af andre opgaver Ikke inkluderet og dermed procentuelt udlignet over andre ydelser Adm. opgaver: Andet CFU ledelse Administrativt arbejde (sekretærarbejde relateret til daglig drift mv.) IT/web (design og administration af hjemmesider, setup og vedligehold af itsystemer mv.) Bygningsdrift (rengøring, pedel mv.) Andre administrative opgaver (relateret til administration) Grafiske prod. opgaver DTP/layout Andre grafiske produktionsopgave Diverse Pauser Ferie Sygdom 34

36 Udlån af bøger samt rådgivning og vejledning står for ca. 2/3 af CFU's omkostninger til lokaler Husleje: CFU inddeling Husleje: Ydelsesinddelt M DKK M DKK % 2 8% 2 7% 1 2% % 3 12% % UCC Lillebælt VIA 4 14% 14% Sjælland Nordjylland Syd Vest 1% Total 1 Udlånssamlingen Rådgivning og vejledning Kurser Andre ydelser 1. Administration omkostninger fordelt i forhold til tidsregistrering per UC/CFU; den brugervendte del af udlånssamlingen og informationssamlingen er fordel med henholdsvis 5 % og 95 % baseret estimeret forhold mellem antal af bøger Note: Lokationen i Næstved og Vejle (Boulevarden 17) tilhører ikke CFU; Omkostninger til Vordingborg (Kuskevej) estimeret baseret på kvm tal fra Slagelse (Stenstuegade); Omkostninger til sygeplejerskolen i Esbjerg (54K) og omkostninger til Slagelse (Bredgade 26K) ikke medtaget Kilde: Finansministeriet; CFU: BCG estimater og analyse 11 41% 29% 1% Total 35

37 Udlån af bøger samt rådgivning og vejledning står for ca. 2/3 af CFU's kvm Kvm: CFU inddeling Kvm: Ydelsesinddelt kvm kvm % % 3.3 7% % % % % UCC % Lillebælt 17% VIA Sjælland Nordjylland Syd Vest 1% Total Udlånssamlingen Rådgivning og vejledning 1. Administration omkostninger fordelt i forhold til tidsregistrering per CFU; den brugervendte del af udlånssamlingen og informationssamlingen er fordel med henholdsvis 5% og 95% baseret estimeret forhold mellem antal af bøger Note: Lokationen i Næstved og Vejle (Boulevarden 17) tilhører ikke CFU; Omkostninger til Vordingborg (Kuskevej) estimeret baseret på kvm tal fra Slagelse (Stenstuegade); Sygeplejerskolen i Esbjerg (54K) og omkostninger til Slagelse (Bredgade 26K) ikke medtaget Kilde: CFU; BCG estimater og analyse % 29% Kurser Andre ydelser 1% Total 36

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2008 I alt har 74 kommuner og 1.131 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2008 (2008-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere