Analyse af Centrene for Undervisningsmidler Finansministeriet og Undervisningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Centrene for Undervisningsmidler Finansministeriet og Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Analyse af Centrene for Undervisningsmidler Finansministeriet og Undervisningsministeriet Appendiks Juni 21

2 Præambel Denne rapport er udviklet af The Boston Consulting Group (BCG) baseret på et opdrag fra Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Opdraget har været at gennemføre en kortlægning og analyse af Centre for Undervisningsmidlers (CFU) nuværende opgaver, organisering, arbejdsprocesser m.v. med henblik på opstilling af forslag til hvordan og i hvilke omfang, der kan sikres en mere effektiv opgaveløsning BCG's analyser har på den baggrund fokuseret på tre områder Kortlægning af CFU organisatorisk og økonomisk Afgrænsning af CFU's virksomhed og hovedydelser Effektivisering af leverance-formen af CFU's ydelser Analyserne har fokuseret på samtlige CFU'er med undtagelse af CFU'erne på Grønland, Færøerne og i Flensborg Potentialer er udregnet baseret på 29 tal. Der er ikke taget højde for eventuelle effektiviseringer, der er sket i perioden fra slut 29 til rapportens afslutning i juni 21. I beregning af potentialer er der udviklet tre forskellige scenarier, som giver mulighed for vælge i hvor høj grad, man ønsker at effektivisere BCG har estimeret investeringsbehov ved effektiviseringsforslag. Investeringer detaljeres og beregnes endeligt når den nye organisation er besluttet. Eventuelle omkostninger drevet af tjenestemandsansættelser eller særlige ansættelsesvilkår er ikke medtaget Med disse formål og afgrænsninger har BCG i perioden marts til maj 21 gennemført omfattende analyser af CFU med henblik på at belyse de ovenfor nævnte tre områder 1

3 Analyser er baseret på grundig dataindsamling Brugersurvey, tidsregistrering, interviews og økonomi- og personaledata Intern CFU data Besøg og interviews med CFU chefer og medarbejdere på 12 lokationer Detaljeret gennemgang af økonomi- og personaledata per CFU Gennemgang med regnskabsmedarbejdere Fremvist for og clearet med CFU chefer På aggregeret niveau præsenteret for og accepteret af Referencegruppen Detaljeret gennemgang af CFU biblioteksdata Tidsregistrering af alle CFU medarbejdere i én uge (uge 16) Ekstern data Online survey til CFU brugere (2.822 besvarelser) Survey er udsendt til hele CFU's brugerdatabase, som består af både grundskole-lærere, gymnasielærere, studerende og andre Lærere, som ikke anvender CFU, er ikke medtaget i analysen hvilket kan give positiv bias i data i forhold til CFU Interviews med de største forlag på undervisningsområdet Gyldendal (Matthias Bruun, Direktør Uddannelse & Cliff Hansen, Afd. chef Digital) Alinea (Ebbe Dam, Direktør Uddannelse) Systime (Poul Henrik Mikkelsen, Direktør) Lindhardt og Ringhof (Annette Wad, Direktør) Rapporter og artikler vedr. digitalisering af undervisningsområdet Internationale best case eksempler er blevet undersøgt 2

4 Data benyttet til analysen stemmer overens med UC'ernes regnskaber UC, CFU CFU resultat i UC regnskab resultat af data benyttet i analysen Kontrol København -1,3M DKK -1,3M DKK Sjælland 1,4M DKK 1 1,4M DKK 1 Lillebælt 9,5M DKK (før UC fælles omk.) 9,5M DKK (før UC fælles omk.) 2 Syd Vest VIA Nordjylland -,2M DKK Fremgår ikke af UC regnskab 5,7M DKK,2M DKK -,2M DKK,8M DKK 5,7M DKK,4M DKK? Afvigelse på,2m DKK 1. UC/CFU Sjælland inkluderer ikke CFU's dækningsbidrag til UC i CFU regnskabet. Der er inkluderet 3,95M DKK til dækningsbidrag for CFU 2. 2,7M DKK efter fællesomkostninger Kilde: CFU regnskabsdata, UC regnskaber 29, BCG analyse og estimater 3

5 Agenda Kortlægning af Centre for Undervisningsmidler (CFU) Demografi, ydelser og brugere Økonomi Afgrænsning af CFU's bevillingsfinansieret virksomhed og CFU's hovedydelser Løftestænger til effektivisering Vurdering af effektiviseringsforslag 4

6 Slagelse 18 lokationer for Centre For Undervisningsmidler (CFU) Centrene er placeret under 7 University Colleges Der er 7 CFU'er fordelt på 18 lokationer CFU'ernes historie Hjørring Aalborg Informationssamling og lager Kun informationssamling Kun lager Den første CFU, eller Skolecentral som det blev kaldt, blev åbnet i 1932 Formålet var at give skolelærere mulighed for at gøre sig bekendt med bøger og andre hjælpemidler, der har betydning for undervisningen i grundskolen Esbjerg Skive Viborg Herning Vejle Aabenraa Skanderborg Odense Slagelse Roskilde Hillerød Vordingborg København Glostrup Rønne 1. CFU'er i Nuuk, Thorshavn og Flensborg er ikke inkluderet i UVM's 228M DKK bidrag Note: UC Vest, der inkluderer CFU Esbjerg, og UC Syd, der inkluderer CFU Aabenraa, skal lægges sammen inden udgangen af 211 I 1976 blev Lov om Amtscentraler vedtaget, og der blev oprettet et CFU dengang kaldet en Amtscentral i hvert amt I forbindelse med kommunalreformen i 27, blev CFU lagt ind under professionshøjskolerne (den gang Centre for Videregående Uddannelse) CFU'erne er i dag fordelt på 18 lokationer: 9 i Jylland, 6 på Sjælland, 2 på Fyn og 1 på Bornholm. Der ud over er der CFU i Nuuk, Thorshavn og Flensborg 1 5

7 Eksempel på CFU organisation CFU Esbjerg Centerchef Kursus-koordination Administrativt team Kilde: CFU Esbjerg Bibliotekteknisk team 2 bibliotekarer 1 medietekniker 3 kontorfunktionærer 2 chauffører/lagermedarb. Konsulent team 1 pædagogiske konsulenter 6

8 CFU's hovedydelser er: Udlån af undervisningsmidler, rådgivning & vejledning og kurser Hovedydelser Leveranceform Antal lokationer udbudt Udlån af undervisningsmidler Bogkasser og konkret materiale som supplement til skolernes grundbøger Bookes online på CFU's hjemmeside Leveres/afhentes på institutionen af CFU Alle institutioner bliver besøgt ugentligt 12 Rådgivning & vejledning Om informationssamlingen ifm. med indkøb af grundbøger Individuel rådgivning til lærere eller lærer-teams Berigelse af materialer Kurser Fag-relevante Pædagogiske IT og andre typer Leveranceform afhænger af rådgivningstype Større grupper: Fysisk møde Individuel: /telefonisk samtale, fysisk samtale Kurser afholdes på CFU Arrangeres af CFU konsulenter Afholdes oftest med ekstern foredragsholder Derudover er CFU involveret i en række andre aktiviteter som længere kurser, projekter og grafisk virksomhed

9 Totalt blev 3,2M bøger udlånt i 29 Antal udlånte bøger 29 (' eksemplarer) CFU VIA Kilde: CFU biblioteksdata 641 CFU København CFU Lillebælt CFU Sjælland CFU Nordjylland CFU Syd CFU Vest Total 8

10 CFU har på landsbasis ca. 2,8 bøger per grundskoleelev De store CFU'er ligger under gennemsnittet Kbh har det største antal bøger og det største antal elever... Antal bøger og skoleelever (') 5... men det lavest antal bøger pr. grundskoleelev Bøger pr. skoleelev , ,5 3, Kbh 189 VIA Sjælland Lillebælt Nordjylland Kilde: Undervisningsministeriet og CFU biblioteksdata Syd Vest Bøger Skoleelever Nordjylland Vest Syd 2,8 Sjælland 2,7 Lillebælt 2,4 VIA 2,3 Kbh 2,8 9

11 Der er store forskelle på CFU'ernes udbud af ydelser og organisering på tværs af CFU'erne Eksempler på forskelle mellem CFU'er Størrelse på udlånssamling Esbjerg København Antallet af titler i CFU'ernes bogsamlinger varierer betydeligt 2.4 titler 1.9 titler Placering af læreres efteruddannelse Herning Esbjerg Det er forskelligt om efteruddannelse afholdes i CFU regi eller i UC regi Håndtering af logistik Automatisering af lagre varierer betydeligt Projekter udenfor hovedydelserne Antallet af projekter CFU'erne er involveret i varierer betydeligt Kilde: Interviews med CFU'er Efteruddannelse ligger hos UC Odense Fuldt automatiseret Aalborg Ingen projekter udenfor hovedydelser Efteruddannelse ligger hos CFU København Manuelt Aabenraa Mange projekter udenfor hovedydelser 1

12 Stor variation i størrelse på udlånssamlinger CFU'er har fra ~ bogtitler i deres udlånssamlinger og totalt er der knap 2M bøger i udlånssamlingerne Antal bogtitler (') Antal bog-enheder (') 15 2, , , UCC 5.8 UCSJ 5. VIA 4.7 UCN UC Aabenraa Esbjerg Lillebælt Note: Antal bogtitler er i UCC, UCSJ og VIA opgjort som summen af de respektive lagres antal bogtitler Kilde: CFU biblioteksdata 1, UCC 292 UCSJ VIA UCN UC AabenraaEsbjerg Lillebælt Total 11

13 Primære brugere af CFU'er er grundskolen Antal udlån i udlånssamlingen 29 Brugere af rådgivning & vejledning Deltagere i kurser Antal udlån (' eksemplarer) 1 4. % af modtagere af rådgivning og vejledning % af kursusdeltagere Grundskole Gymnasier 1. Indeholder 39. eksemplarer af materialesæt, 14. DVD'ere og 3.24.K bøger. Nogen usikkerhed omkring materialesæt inkluderet, da materialesæt også kan bookes i andre system Kilde: UCC CFU; Brugersurvey n=2.822; BCG analyse og estimater Total Grundskole Gymnasier University college Total Grundskole Gymnasier University college Total 12

14 CFU'er anvendes på alle klassetrin % af brugerne af de respektive ydelser klasse Udlånssamlingen Kilde: Brugersurvey n= Rådgivning Korte kurser 3-6. klasse -2. klasse 13

15 Grundskolelærere ser udlånssamlingen som vigtigst andre ydelser findes mindre vigtige CFU brugeres vurdering af CFU's ydelser på en skala fra 1 5 (1: Ikke vigtig 5: Meget vigtig) 5 Meget vigtig Kilde: Brugersurvey n=2.822 Udlånssamlingen Informationssamlingen Konkret materialer DVD 2.9 Rådgivning og vejledning vedr. klassesæt 2.9 Rådgivning og vejledning om infosamlingen 2.6 Anden rådgivning og vejledning Korte kurser Lange kurser Vigtig Kurser Rådgivning Udlån 14

16 Udlånssamlingen anvendes mest Andel af lærere, som har anvendt ydelsen indenfor det sidste år Frekvensen for anvendelsen af ydelser % af respondenter Udlånssamling Kilde: Brugersurvey n= Konkret materiale 63 DVD optagelser 42 Rådgivning 61 Korte kurser 21 Lange kurser Antal gange/år > Udlånssamling 4 32 Konkret materiale DVD optagelser Rådgivning Korte kurser 79 Lange kurser 15

17 Slagelse Der eksisterer 23 kommunale pædagogiske centraler på landsplan Thisted Aalborg Randers Varde Esbjerg Kilde: CFU biblioteksdata; interviews med CFU'er Vejle Kolding Haderslev Aabenraa Horsens Århus Hedensted Fredericia Odense Svendborg Køge Guldborgsund Helsingør Lyngby Rødovre Frederiksberg Hvidovre Tårnby 16

18 Kommuner med kommunale pædagogiske centraler anvender CFU mindre end andre kommuner Oversigt over top 15 kommuner med og uden kommunale pædagogiske centraler Antal udlån per capita x ,2 7,9 6,7 5,9 5,9 5,6 5,5 5,5 5,4 5,1 5,1 4,9 5,2 4,8 4,8 4,7 4,6 4,2 3,2 3,1 3, 3, 3, 2,8 2,8 2,4 2,3 2,2 1,9 1,6 Dragør Hjørring Kerteminde Fakse Jammerbugt Sorø Solrød Frederikshavn Favrskov Nordfyn Herning Frederikssund Hillerød Vejen Kalundborg Aabenraa Hedensted Svendborg Guldborgsund Odense Esbjerg Aalborg Vejle Haderslev Kolding Varde Køge Randers Århus Rødovre Top 15 kommuner uden pædagogiske centraler Top 15 kommuner med pædagogiske centraler Kilde: Brugersurvey n=

19 Agenda Kortlægning af Centre for Undervisningsmidler (CFU) Demografi, ydelser og brugere Økonomi Afgrænsning af CFU's bevillingsfinansieret virksomhed og CFU's hovedydelser Løftestænger til effektivisering Vurdering af effektiviseringsforslag 18

20 Metode for gennemgang og validering af økonomisk data Indsamling og behandling af regnskabsdata Skabelon brugt på tværs af CFU'ere Skabeloner udviklet i samarbejde med CFU controller Skabeloner distribueret med henblik på udfyldelse CFU'erne returnerede skabeloner tíl BCG CFU'erne udfyldte og returnerede skabelonen baseret på Dimensionsbudgetanalyse i data Supplerende materialer sendt til BCG for yderligere forståelse og til kontrol Databehandling af BCG med supplerende input og spørgsmål til CFU'erne i processen Efter første behandling af data er økonomisk baseline distribueret til CFU'ere for input Økonomiske baseline med direkte allokering af største poster er distribueret Input til baseline er modtaget fra CFU ledelse og regnskabsmedarbejdere Baseline er korrigeret baseret på dette input fra CFU'erne 1. Referencegruppen bestod af 2 UC Rektorer og 2 CFU Chefer 2. Jævnfør slide 3 Kilde: BCG Validering af analyse og data anvendt Endelig baseline er distribueret til CFU ledelse og regnskabsmedarbejdere til afstemning og evt. kommentarer til økonomisk baseline Aggregeret resultat er præsenteret for og accepteret af Referencegruppen 1 Overordnet blev den økonomiske baseline accepteret som et retvisende billede af CFU'ernes virksomhed Bundlinie resultater brugt i analysen stemmer overens med aflagte UC regnskaber Bundlinie-resultatet af data brugt i analysen stemmer overens med de resultater, der forefindes i UC regnskaber 2 19

21 CFU's indtægter kommer fra 3 forskellige kilder CFU's CFU's indtægtsmuligheder indtægtskilder Beskrivelse Bevilling Størstedelen af CFU's indtægter kommer fra den årlige bevilling fra Undervisningsministeriet Brugerbetaling Indtægtsdækket virksomhed (IDV) CFU skal kræve betaling af direkte omkostninger ved deltagelse i kurser på under 12 timer og en række andre ydelser 1 Denne type indtægter benævnes brugerbetaling Kurser på over 12 timer og alle andre aktiviteter, der ligger udover CFU's kernevirksomhed, skal drives som IDV 2 CFU skal kræve betaling for alle omkostninger (direkte og indirekte) ved deltagelse i denne type aktiviteter 1. Bekendtgørelse nr. 131 af 15/12/28 om professionshøjskoler for videregående uddannelsers opgaver som centre for undervisningsmidler (Bekendtgørelsen) 5, stk Bekendtgørelsen 5, stk. 2 og 3 2

22 CFU'erne har indtægter for 38M DKK M DKK 4 Total CFU indtægter (74%) 47 (15%) 11 (4%) 2 (1%) 18 (6%) 3 (1%) 38 (1%) UVM Kurser Udlån af undervisningsmidler 1 Rådgivning og vejledning 2 Andre ydelser 3 Andre indtægter 4 1. Erstatning af materialer, CFU Film og TV, kørsel for kommuner mv. 2. Salg af konsulent ydelser 3. Skolebogsmessen, "Med skolen i biografen", psykolog tjenesten NON i Sønderjylland, Programdatateket i VIA mv. 4. Kantine, øvrige ikke specificerede indtægter mv. Kilde: CFU regnskabsdata; BCG analyse og estimater Total 21

23 IDV er først blevet indført i CFU'erne i 29 og udgør ~5% af de totale indtægter CFU'erne har først indført IDV i 29 Andel af indtægter, der er IDV Fra 27 var CFU'erne formelt underlagt statens regler omkring IDV på nogle ydelser CFUerne har derfor ikke før 29 opereret med IDV, men med praksis for amtskommunalt fastsat brugerfinansiering på visse ydelser i henhold til lokale beslutninger Ny bekendtgørelse vedtaget i dec. 28 med effekt fra jan 29 CFUernes planlægningscyklus for følgende skoleår ligger i efteråret. Der planlægges derfor i stort omfang ca. 18 måneder frem Dette førte til nogle vanskeligheder mht. IDV i introduktionsåret 29 CFU set-up for bl.a. regnskab bedre rustet til at håndtere IDV i 21 CFUernes tilgang til IDV UC/CFU definerer hvilke ydelser, der er IDV og hvilke der skal dækkes af brugerbetaling med udgangspunkt i lov og bekendtgørelse og statens regelsæt for området CFU får model for beregning af prisfastsættelse af IDV af økonomiafdelingen i UC, og CFU s IDV er en integreret del af UC s samlede IDV UC ernes eksterne revisionshuse er i nogle tilfælde brugt som sparring til at validere og kontrollere kategorisering og prisfastsættelse Kilde: CFU Cheferne; CFU regnskabsdata; CFU regnskabsansvarlige/regnskabsafdelinger; BCG analyse og estimater M DKK % UVM bevilling 65 21% Brugerbetaling (ikke IDV) 15 5% IDV består primært af lange kurser IDV 38 1% Total 22

24 CFU'er har 298M DKK i omkostninger før husleje Total CFU omkostninger 29 M DKK % % 5 2% 7 2% 14% 158 9% 1 53% Løn 1 Udlån af undervisningsmidler 2 Kurser 3 Rådgivning og vejledning 4 Andre ydelser 5 CFU fællesomk. og ikke direkte allokerbare omk. 6 Total UC fællesomkostninger 1. Inkl. kombi-konsulenter, eksl. kursusinstruktører 2. Indkøb til udlånssamlingen, benzin/andre omkostninger til biler, CFU Film og TV mv. 3. Kursusinstruktører, forplejning, markedsføring mv. 4. Indkøb til informationssamlingen mv. 5. Omkostninger direkte allokerbare til andre ydelser f.eks. med skolen i biografen og programdatateket 6. IT omkostninger, interne mødeudgifter, rejseomkostninger, medlemskab af foreninger mv. Kilde: CFU regnskabsdata; BCG analyse og estimater Total 23

25 Backup Nedbrydning af CFU fælles omkostninger og ikke allokerbare omkostninger Omkostninger (M DKK) 5 Inkluderer inventar, kontorartikler, telefonabonnementer mv Rejse- og transport - personale 4 UCC reparation og vedligehold Kilde: CFU regnskabsdata; BCG analyse og estimater 3 IT licenser og IT kontrakter, IT konsulenter 3 Køb IT - computere mv. 2 Kursus medarbejdere 2 Køb diverse tjenesteydelser, i øvrigt 2 Kontingent foreninger Andet Total 24

26 Backup Eksempler på metode til fordeling af fællesomkostninger fra UC UC/CFU Beløb UC fordeling til CFU Ydelser leveret af UC CFU VIA 9,3M DKK 1 14 % af VIA CFU's omkostninger 6,39 % (29) af UC VIA's samlede udgifter til fordeling Drift af alle stabe: International relations, performing art, IT, fælles, professionshøjskoledirektør, HR, koncernøkonomi, bibliotekerne, indkøb, kvalitet, løn og personale, kommunikation fælles, rektorsekretariatet Separat for IT-tilkøb som andrager ca. 1M DKK CFU Nordjylland 5,7M DKK 24 % af CFU Nordjyllands omkostninger 1.,6M DKK er afskrivninger Kilde: CFU VIA og CFU Nordjylland regnskabsansvarlige Direkte bogføring hvor det er muligt Andre fællesomkostninger sker via omsætningsnøgle Der eksisterer ikke en uniform allokerings metode og ydelses allokering på tværs af UC'er Husleje bygningsomkostninger, forbrugsafgifter, telefoni og datatransmission, server, netværksudstyr, telefonanlæg, vedligeholdelse af bygninger, markedsføring, inventar, software og løn til IT, økonomi, personale, pedeller, rengøring, rektorat, fælles administrations ledelse 25

27 CFU'erne har et positivt resultat på 9M DKK (eksklusiv husleje) CFU'erne har et positivt resultat på 9M DKK Huslejeomkostninger er ikke inkluderet i CFU'ernes egen økonomi M DKK M DKK Indtægter CFU omkostninger 43 Total 34 UC fællesomkostninger 1. Estimat modtaget fra Finansministeriet Note: Totalt CFU resultat 29 Kilde: Finansministeriet; CFU regnskabsdata; BCG analyse og estimater 9 Total Indtægter 34 CFU UC fællesomkostninger omkostninger 27 Husleje 1 9 Total 26

28 Udlån af undervisningsmidler er den mest omkostningstunge ydelse, der leveres Total CFU omkostninger 29 fordelt på ydelser M DKK Husleje Allokeret, UC fællesomkostninger Allokeret, andre CFU udgifter Direkte all. Løn Udlån af undervisningsmidler Rådgivning og vejledning Kilde: CFU regnskabsdata; CFU tidsregistreringssurvey; BCG analyse og estimater Kurser Andre

29 Finansiering fra UVM bevilling fordelt på CFU-ydelser M DKK Anvendt bevilling per CFU ydelse 29 (ekskl. husleje) Note: Andre indtægter fra kantinedrift, øvrige omkostninger mv. er allokeret ud på ydelserne med samme fordelingsnøgle som omkostninger Kilde: CFU regnskabsdata; Finansministeriet; BCG estimater og analyse UVM tilskud Udlån af Rådgivning Kurser Andre undervisnings- og vejledning ydelser midler CFU resultat 28

30 De mest løntunge ydelser er udlån, rådgivning og vejledning Funktionsinddelt Lønomkostninger 29 (M DKK) 2 2 Ydelsesinddelt Lønomkostninger 29 (M DKK) % % 21 14% Pæda- Bibliogogiske tekarer og konsulenter biblioteksass. 16 1% 15 1% 34% Ledere Lager- Andet permedarbejdere sonale 1 mv. 1% 1. Indeholder administrations personale, TV og Film medarbejdere, kursussekretærer, pedeller, rengøring mv. Kilde: CFU regnskabsdata; CFU personaledata; CFU lønsumsdata; BCG analyse og estimater Total % Udlån af undervisningsmidler 57 36% Rådgivning og vejledning 2% Kurser Andre ydelser 1% Total 29

31 Relativt ensartet fordeling af lønomkostninger baseret på tidsregistrering samt lønsummer Fordeling af lønomkostninger per CFU 1 8 8% 16% 12% 25% 6% 29% 22% 15% 5% 8% 14% 17% 2% 18% Andre ydelser Kurser Rådgivning og vejledning Udlån af undervisningsmidler % 37% UCC 34% 35% 29% 3% UC Sjælland UC Lillebælt 27% 36% UC Syd 5% 31% UC Vest 33% 41% 42% 39% VIA UC UC Nordjylland Note: Inkluderer kombi-konsulenter, men ekskluder kursusinstruktører. CFU Sjælland og Syd har stor andel under "andre" grundet henholdsvis eget trykkeri, der også levere til eksterne parter og mange projekter Kilde: CFU tidsregistreringssurvey og lønsumsdata; BCG estimater og analyse 3

32 Metode for lønomkostningsfordeling er baseret på løndata samt stillinger og opgaver fra tidsregistreringen Inddeling af løndata i kategorier "Stilling" fra tidsregistrering er brugt som link Opgaver fra tidsregistrering Personale/lønsumsdata er inddelt i 6 kategorier per CFU Ledere (CFU leder og afdelingsledere) Pædagogiske konsulenter Bibliotekarer og biblioteksassistenter Lagermedarbejdere og/eller chauffører (inkl. leder) Kursusinstruktører Andet personale 1 Procentvis vægtning er baseret på lønsum applikeret til økonomisk løndata Korrektion af data Kursusinstruktører er fratrukket 2 (honorarbaserede medarbejdere) Omkostninger til kombinationsansatte pædagogiske konsulenter er adderet Observationer fra tidsregistreging inddelt Per CFU I personalekategorier der matcher løndata gruppering 3 Opgaver fra tidsregistrering er brugt til at allokere årsværk til ydelserne Tidsregistreringsopgaver er linket til ydelser 3 Procentuel fordeling af den enkelte medarbejders tid (tidsregistreringsopgaver) er vægtet med årsværk Per CFU og per personalekategori Vægtet procentuel fordeling på ydelser per CFU og personalekategori er multipliceret med løndata fra den respektive kategori 1. F.eks. kontorfunktionærer, sekretærer, TV og Film medarbejdere og rengøringspersonale 2. Kursusinstruktører er som oftest ikke ansat i CFU, men modtager et honorar, der dog kører via lønsystemet. Omkostninger til kursusinstruktører overført til direkte kursusomkostninger 3. Se backup Kilde: BCG 31

33 Metode til allokering af løn Eksempel: CFU UCC Inddeling baseret på løn- sums- og personaledata Allokering af økonomisk løn Total løn tilsvarende tidsregistreringen Ydelsesallokering af løn for pædagogiske konsulenter % af total lønsum 1 2% 14% M DKK M DKK Data fra tidsregistreringen Totalt ~2 årsværk registreret under pædagogiske konsulenter og projekt medarbejdere % 16% 13% 22% 1. CFU leder og afdelingsledere, dog ikke lager 2. Kontorassistenter og rengøring, TV og film personale, kursusassistenter, teknisk administrativt personale (rengøring, pedelarbejde mv.) 3. Ikke registreret i lønsystemet 4. Yderligere omkostninger til kursusinstruktører eksisterer, dog ikke via lønsystemet 5. Ferie mv. nettet ud 6. Se backup for gruppering af opgaver fra tidsregistreringen Kilde: CFU regnskabsdata; CFU: BCG estimater og analyse x økonomisk omkostning på 31,7M DKK Kursus-instruktører Ledere 1 Andet personale 2 Pædagogiske konsulenter Lagermedarbejdere og/eller chauffører = Bibliotekarer og biblioteksassistenter kombikonsulenter på 5,1M DKK 3 kursusinstruktørløn på,6m DKK 4 = Vægtet procentuel fordeling af årsværk 5 baseret på opgaver 6 Udlån af undervisnings materialer 9% Rådgivning og vejledning 55% Kurser 2% Andre ydelser 17% M DKK Udlån af undervisnings materialer Rådgivning og vejledning Kurser Andre ydelser 32

34 Backup Personalegruppeinddeling til inddeling af løndata Disse inddelinger er krydset med tidsregistreringen for at allokere omkostninger til ydelser 1. Lønsumsdata er inddelt til kategorier baseret på input fra CFU chefer 2. Den tilhørende andel af lønnen fra regnskabsdata (baseret på procentuel fordeling fra lønsumsdata) er allokeret til de enkelte kategorier 3. Baseret på valg af titel i tidsregistreringen er personalet blevet grupperet, så kategorierne matcher inddelingen af lønsumsdata 4. Den procentuelle andel af årsværk per opgave per kategori er efterfølgende allokeret til hver enkelt ydelser (se næste side) Inddeling af løndata (ved hjælp af CFU ledere) Gruppering af personale baseret på tidsregistrering CFU ledelse Centerledere Afdelingsledere Leder/afdelingsleder Pædagogisk personale Pædagogiske konsulenter Evt. andre konsulenter på lønningslisten (Pædagogiske konsulenter betalt via kommunerne ikke registreret via løn, men økonomisk data adderet efterfølgende) Pædagogisk konsulent/konsulent Projektmedarbejder Bibliotekspersonale 1 Distribution Andet personale Kursusinstruktører Bibliotekar Bibliotekarassistent Lagermedarbejdere Chauffører Kontorassistenter og rengøring Film & TV medarbejdere Kursusassistenter Teknisk administrativt personale (rengøring, pedelarbejde mv.) Andre 1. Kategorien "andet" personale kan også indeholde personale, der udfører opgaver, der er biblioteksrelaterede. Dog har disse personer ikke titlen bibliotekar eller bibliotekarassistent Ikke fastansat personale hyret til at afholde kurser (omkostninger inkl. i direkte kursusomkostninger) Bibliotekar Biblioteksassistent Lagermedarbejder og/eller chauffører (inkl. ledere af lageret) Administrationsmedarbejder (sekretær, kontorassistenter, mv.) Film & TV medarbejder Web/IT medarbejder Grafisk support og/eller trykkerimedarbejder Teknisk medarbejder/bygningsdrift (rengøring, pedel mv.) Andet Ikke inkluderet i tidsregistreringen 33

35 Backup Opgaverne fra tidsregistreringen er blevet linket til ydelserne 1. Opgaverne fra tidsregistreringen er blevet inddelt i forhold til de ydelser som CFUerne leverer 2. Baseret på opgaver og vægtning af årsværk er de enkelte kategorier af personales tid blevet allokeret til CFUernes ydelser 3. Den procentuelle andel af den enkelte kategoris forbrug af tid er efterfølgende multipliceret med den tilhørende løn til denne kategori Udlån af undervisningsmidler Rådgivning og vejledning Kurser Andre ydelser Opgaver ikke direkte relateret til ydelser Adm. opgaver: Samlingerne Udlånssamlingen og lager Udlånssamlingen (fx kundebetjening, indkøb af materialer, indbinding af bøger mv.) Distribution/lager (administration relateret til lageret og distribution) Andre administrative opgaver (relateret til samlingerne 5%) CFU Film og TV Film & TV dvd - Optagelse af tvprogrammer Film & TV dvd - Produktion og forsendelse Distributions- og lageropg. Lageropgaver Pakning og udpakning af materialer Kontrol af materialer ved afsendelse og hjemkomst Andre opgaver relateret til lageret Distribution Kørsel Kilde: BCG Adm. opgaver: Samlingerne Informationssamlingen Informationssamlingen (fx kundebetjening, indkøb af materialer, indbinding af bøger mv.) Andre administrative opgaver (relateret til samlingerne 5%) Pædagogiske opgaver Rådgivning og vejledning Rådgivning og vejledning - Informationssamlingen og Udlånssamlingen Rådgivning og vejledning - Anden formidling (fx fagsider, årsplaner Egen faglighed Opbygning af egen faglighed - Deltagelse i kurser gennemlæsning af bøger mv. Berigelse Berigelse af materialer - Pædagogisk berigelse (fx pædagogiske noter til bøger og dvd'er) Berigelse af materialer - Konkrete materialer (Udvikling af konkrete materialer) Adm. opgaver: Andet Kurser (administration relateret til kurser, booking af lokaler, kundebetjening, bestilling af forplejning) Pædagogiske opgaver Udvikling og planlægning Kurser - Udvikling af kurser (Udvikling af kursusbeskrivelser) Kurser - Planlægning (Koordinering af kurser fx kontakt til undervisere, bestilling af lokaler) Afholdelse Kurser - Afholdelse (Afholdelse af kurser - undervisning) Adm. opgaver: Andet Projekter (administration relateret til projekter) Grafiske prod. opgaver Trykkerivirksomhed Pædagogiske opgaver Projekter - Andre projekter evt. støttet af fx kommuner, ministerier eller EU (fx programdatateket, NetOpNu, Skoleledernetværk, 23-ting) Procentuelt fordelt til ydelser med ydelsens vægt per CFU/personale-kategori af andre opgaver Ikke inkluderet og dermed procentuelt udlignet over andre ydelser Adm. opgaver: Andet CFU ledelse Administrativt arbejde (sekretærarbejde relateret til daglig drift mv.) IT/web (design og administration af hjemmesider, setup og vedligehold af itsystemer mv.) Bygningsdrift (rengøring, pedel mv.) Andre administrative opgaver (relateret til administration) Grafiske prod. opgaver DTP/layout Andre grafiske produktionsopgave Diverse Pauser Ferie Sygdom 34

36 Udlån af bøger samt rådgivning og vejledning står for ca. 2/3 af CFU's omkostninger til lokaler Husleje: CFU inddeling Husleje: Ydelsesinddelt M DKK M DKK % 2 8% 2 7% 1 2% % 3 12% % UCC Lillebælt VIA 4 14% 14% Sjælland Nordjylland Syd Vest 1% Total 1 Udlånssamlingen Rådgivning og vejledning Kurser Andre ydelser 1. Administration omkostninger fordelt i forhold til tidsregistrering per UC/CFU; den brugervendte del af udlånssamlingen og informationssamlingen er fordel med henholdsvis 5 % og 95 % baseret estimeret forhold mellem antal af bøger Note: Lokationen i Næstved og Vejle (Boulevarden 17) tilhører ikke CFU; Omkostninger til Vordingborg (Kuskevej) estimeret baseret på kvm tal fra Slagelse (Stenstuegade); Omkostninger til sygeplejerskolen i Esbjerg (54K) og omkostninger til Slagelse (Bredgade 26K) ikke medtaget Kilde: Finansministeriet; CFU: BCG estimater og analyse 11 41% 29% 1% Total 35

37 Udlån af bøger samt rådgivning og vejledning står for ca. 2/3 af CFU's kvm Kvm: CFU inddeling Kvm: Ydelsesinddelt kvm kvm % % 3.3 7% % % % % UCC % Lillebælt 17% VIA Sjælland Nordjylland Syd Vest 1% Total Udlånssamlingen Rådgivning og vejledning 1. Administration omkostninger fordelt i forhold til tidsregistrering per CFU; den brugervendte del af udlånssamlingen og informationssamlingen er fordel med henholdsvis 5% og 95% baseret estimeret forhold mellem antal af bøger Note: Lokationen i Næstved og Vejle (Boulevarden 17) tilhører ikke CFU; Omkostninger til Vordingborg (Kuskevej) estimeret baseret på kvm tal fra Slagelse (Stenstuegade); Sygeplejerskolen i Esbjerg (54K) og omkostninger til Slagelse (Bredgade 26K) ikke medtaget Kilde: CFU; BCG estimater og analyse % 29% Kurser Andre ydelser 1% Total 36

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre 1. De nuværende undervisningsmiddelcentres varetagelse af opgaven

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Effektivisering af jobcentrene

Effektivisering af jobcentrene Effektivisering af jobcentrene Et dybere indblik i Jobcenter Frederikshavns produktivitet, effekter og udviklingsmuligheder Dagsorden 1 Introduktion og præsentation 2 Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere