Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Holbæk Sejlklub"

Transkript

1 NR. 4 April ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

2 BESTYRELSEN HAR ORDET Det er ganske vist I skrivende stund (søndag d. 3. marts) kan man rigtig fornemme foråret, og dermed også begynde at tænke på, at nu nærmer en ny sejlsæson sig. Man kan næsten forestille sig de dejlige sommerdage med høj sol og næsten ingen vind Nu er der også ved at være en del aktivitet på havnen,- man skal lige ned at se til båden og få en hyggesnak med de andre. Der er også mange andre ting, der nærmer sig, hvor man skal sætte kryds i kalenderen: Den årlige generalforsamling er fastsat til torsdag d. 18. april kl Standerhejsning er fastsat til lørdag d. 27. april kl Træskibstræf ved Holbæk Havn i pinsen, hvor Niels Geel og Steen Knudsen gør et stort arbejde med tilrettelæggelsen af klubbens deltagelse i dette arrangement. Havnen har jubilæum den 16. maj Havnen fejler jubilæum med fest 25. maj I forbindelse med standerhejsningen har bestyrelsen planlagt at lave en lille komsammen. Grillen bliver tændt kl. 17, og man medbringer selv mad og drikkevarer. Med forårshilsen Lisbeth von Jessen Forsiden: Et katteliv på havnen! Her er et billede med vores marinakat, Sonny, som gik op ad stigens 11 trin til mig, der var ved at gøre båden søsætningsklar den 26. februar på en dejlig forårsdag. Efter at have kælet lagde den sig på den nyopsatte sprayhood for at sove. Det generede den ikke, at jeg satte resten af cockpitteltet op. Med venlig hilsen Mogens Nielsen, plads 109 2

3 M 1 T O T F 5 L 6 S 7 M T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M 15 T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 M 29 T 30 APRIL Senior: Bowling 3 Senior: Frokostmøde 4 Sejlerskolen:Intro nye elever HWC: Generalforsamling 8 Sejlerskolen:Intro kapsejlads Senior: Møde Sejlerskolen: Bådklargøring Senior: Frokostmøde Generalforsamling SH Sejlerskolen: Bådklargøring 22 Havneforsamling Senior: Frokostmøde Standerhejsning + grill MAJ 2013 O 1 Senior: Møde T 2 F 3 L 4 S 5 M 6 T 7 HWC: Start på undervisning O 8 Senior: Møde Onsdagssejlads T 9 F 10 L 11 S 12 M 13 T 14 O 15 Onsdagssejlads T 16 Havnens jubilæum F 17 L 18 S 19 Pinse træskibstræf i Holbæk M 20 Pinse træskibstræf i Holbæk T 21 O 22 Onsdagssejlads T 23 F 24 L 25 Havnefest S 26 M 27 T 28 O 29 Onsdagssejlads T 30 F 31 H U S K E T A V L E N 3

4 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Holbæk Sejlklub Torsdag den 18. april 2013 kl.19:30 i Holbæk sejlklubs klublokale. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og Stemmetællere. 2: Bestyrelsens beretning. 3: Udvalgenes beretninger 4: Godkendelse af regnskab for : Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6: Indkomne forslag. 7: Valg af bestyrelse: Formand Flemming Seim Valg: Sekretær Lisbeth Von Jessen modtager genvalg Valg: Bestyrelse Steen Knudsen modtager genvalg) 8: Valg af bestyrelsessuppleanter Jane Nielsen ( modtaget genvalg) Peter Monrad Hansen (modtager genvalg) 9: Valg af revisor: Jørgen Christoffersen 10: Valg af revisorsuppleant?? 11: Valg af formænd til samtlige udvalg 12: Eventuelt På gensyn den 18. april 2013 kl. 19:30 Bestyrelsen STANDERHEJSNING Lørdag den 27. april 2013 kl.14:00. Vi mødes ved klubhuset, hejser standeren og byder den nye sejlsæson velkommen. På gensyn Bestyrelsen 4

5

6 Tømrer- og snedkerfirma Jacob Andreasen Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Vi laver også: Havnearbejde, broer og mindre bolværker Tlf Strandmøllevej Holbæk Mobil Fax GARANTI ORDNING Støt vore annoncører - de støtter os

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Program for seniorer april Onsdag den 3. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Onsdag den 10. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 17. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 24. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os og lidt af maj: Onsdag den 1. maj Onsdag den 8. maj Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. April! det er lidt ejendommeligt at sidde, og skrive programmet for april, og så desuden sætte datoer og program for de første dage af maj. På forunderlig vis hænger april og maj jo sammen. Det er de måneder alle sejlere har forrygende travlt med at få gjort klar til sommerens sejladser. Sådan har det været siden vikingerne for mere end 1000 år siden gjorde skibene klar til de lange togter. I de gamle islandske håndskrifter - sagaerne - hedder det: Dagene efter jævndøgn bliver længere, og vindene bliver blidere på de store have. 13

14 Så skal jeg ellers lige love for at vi fik ryddet grundigt op i det private udstyr på hylderne, og der var en del, som ikke var markeret. Som annonceret har vi fjernet det. Dog ikke længere end op på loftet. Så hvis nogen derude lige pludselig kommer i tanker om, at det måske er deres udstyr, jeg skriver om her, så ligger det på loftet. Men denne oprydning betyder, at vi nu igen kan tilbyde vores nyere dygtige medlemmer en plads til deres udstyr, hvis de skulle få lyst til eller hvis de allerede har investeret i noget lækkert grej. Jeg tror, der blev ca. fire-fem pladser ledige... Desuden har vi aftalt at holde generalforsamling den 4. april kl Jeg er ikke helt sikker på, om I når at læse dette inden den 4., men der er også blevet sendt mails rundt og skrevet ud på facebook. Og i næste skumsprøjt kan I jo så få beretningen fra mødet. Den vigtigste information jeg giver Jer i denne udgave er dog, at vi begynder undervisningssæsonen fra den 7. maj. Kalenderen med undervisningsdage, begynderopstart og instruktører vil komme i næste udgave af skumsprøjt sammen med en lille beskrivelse af sommerens undervisningsstruktur... Mette Lundov TIL SALG Dyreborg motorsejler, årg. 1969, 27 fod, træ, bredde 3.40 meter. Spidsgattet klinkbygget på værft. Ford diesel, indenbordsmotor, ferskvandskølet, Stort styrehus og kahyt m. toilet. Stort cockpit med ny presenning. Rulleforsejl, selvstyrer m.m. Pris: ,- Telefon: /

15 Støt vore annoncører - de støtter os VINTAPPERBUEN KR. HYLLINGE - TLF BIL AUTOHALLEN SVINNINGE Sandblæsning & Industrilakering af: Både Husfacader Jernkonstruktioner m.v. SMEDEVEJ SVINNINGE TLF BIL TLF

16 DESIGN LAYOUT PROFESSIONEL DIGITALPRINTER Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på foreningsblade, flyers, brochurer osv. Kontakt os og få en yderst fornuftig pris. Sejers Bogtryk Hørve Møllevej Hørve Tlf SALG AF KOPI- PAPIR FÆRDIG GØRELSE DIGITAL PRINT OFFSET TRYK 16 Tryk- & Kopicenter

17 Holbæk, den 6. marts 2013 INDKALDELSE TIL HAVNEFORSAMLING I henhold til vedtægterne for Holbæk Marina, Dragerup Vig, indkaldes hermed til havneforsamling i Restaurant Vadestedet Mandag den 22. april 2013 kl Dagsorden i henhold til vedtægternes 14: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab 4: Indkomne forslag 5: Fremlægning af budget 6: Valg til bestyrelse, jf. 6. På valg er: Jens Erik Nielsen ( modtager genvalg ) Erik Drachmann ( modtager genvalg ) 7: Valg af suppleant til bestyrelse, jf. 6. På valg er Steen Knudsen ( modtager genvalg ). 8: Eventuelt. Holbæk Marina byder på øl eller vand. Der vil ved mødet være det nødvendige lydanlæg til rådighed. På gensyn. Bestyrelsen Bemærkning til dagsordenens enkelte punkter: Punkt 4: Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på den ordinære havneforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen. Punkt 6: Følgende opstiller til bestyrelsen: Jens Erik Nielsen, Erik Drachmann og Dan Brinck. De personer, som indvælges/genvælges til bestyrelsen, vælges for en 4 årig periode. Punkt 7: Følgende er på valg som suppleant: Steen Knudsen, vælges for 2 år. De personer, som indvælges/genvælges som suppleanter, er valgt for en 2 årig periode. Indtræder de i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems forfald, fungerer de i bestyrelsen i resten af det ophørte bestyrelsesmedlems valgperiode. 17

18 Så starter Så starter kapsejladssæsonen igen. igen. Så starter kapsejladssæsonen igen. 18 INDSÆT ONSDAGSSEJLADS INDSÆT ONSDAGSSEJLADS Som sidste år ønskes at tilmelding til forårets sejlads foretages på klubbens hjemmeside Som sidste år ønskes at tilmelding INDSÆT til Klik forårets ind ONSDAGSSEJLADS på sejlads udvalg foretages og sejludvalg på klubbens og tilmelding. hjemmeside Klik ind på udvalg og sejludvalg og tilmelding. Som Har du sidste ikke år mulighed ønskes at for tilmelding til forårets via hjemmesiden, sejlads foretages kan tilmelding på klubbens ske hjemmeside trykte du ikke på den Har tilmeldingsblanket, mulighed for tilmelding som er Klik medtaget via ind hjemmesiden, på udvalg i dette og nummer. sejludvalg kan tilmelding Når og du tilmelding. betaler ske på over den netbank, tilmeldingsblanket, husk: navn og sejlnummer. som er medtaget i dette nummer. Når du betaler over net- trykte bank, Har husk: du navn ikke og mulighed sejlnummer. for tilmelding via hjemmesiden, kan tilmelding ske på den trykte Startgebyr tilmeldingsblanket, for forårets onsdagssejladser som er medtaget er kr. i dette 300,00 nummer. for alle Når 7 sejladser. du betaler over netbank, husk: for forårets navn og onsdagssejladser sejlnummer. er kr. 300,00 for alle 7 sejladser. Startgebyr Den 1. april vil vores naboklubber få indbydelse om deltagelse i vores onsdagssejladser. Startgebyr 1. april vil for vores forårets naboklubber onsdagssejladser få indbydelse er kr. om 300,00 deltagelse for alle i 7 vores sejladser. onsdagssejlad- Den ser. Vi Den vil 1. opfordre april vil vores alle sejlerne naboklubber til at deltage få indbydelse i nogle om af sejladserne deltagelse i hos vores vores onsdagssejladser. opfordre Husk også alle kredsmesterskab sejlerne til at deltage for kølbåde. i nogle Se af på sejladserne hos vores nabo klub- nabo klubber. Vi vil ber. Husk også kredsmesterskab for kølbåde. Se på Håber Vi vil opfordre at se rigtig alle mange sejlerne både til på at vandet deltage i nogle af sejladserne hos vores nabo klubber. at Husk se rigtig også mange kredsmesterskab både på vandet for kølbåde. Se på Håber Sejludvalget. Sejludvalget. Håber at se rigtig mange både på vandet Sejludvalget.

19 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR maj og juni Der sejles efter ISAF RRS, Kapsejladsreglerne , med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, DS sejladsbestemmelser, samt udleverede sejladsbestemmelser. Kategori C. Start: Første start kl. 1830, Varselssignal kl NV for Holbæk Marina (ved Myggen) Bane: Der sejles på baner på Holbæk fjord og Inderbredning. Tidsbegrænsning: 2 timer 30 minutter for hver start. Program: Program og deltagerliste udleveres fra klubhuset den 8. maj mellem kl og Program og deltagerliste vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Præmier: Til hver 3. startende båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse: Efter endt sejlads ved klubhuset. Lodtrækning om vinpræmier blandt alle både, der deltager ved klubhuset efter dagens sejlads. Betaling: 300,00 kr. på reg.nr.: 3208, kontonr.: (Danske Bank). Husk NAVN og SEJLNUMMER i tekstfeltet. Tilmelding: Senest 2. maj KlipKlip Tilmelding til Holbæk Sejlklubs onsdagssejladser forår Bådtype: Bådnavn: Sejl nr.: Klub: Skipper: Tlf.: Adresse: By: Certifikat: uden spiler: (sæt kryds) Sendes til Sejludvalget, Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk. OBS: Brug venligst sejlklubbens hjemmeside ved tilmelding, hvis det er muligt, tak. 19

20 STYRBORD, BAGBORD, HØJRE OG VENSTRE I Skumsprøjt nr kan man læse om en fynsk søvejsregel. Det med højre og venstre er tilsyneladende et problem for mange. Når man i trafikken overhaler højre om får man den anden bil på sin venstre side, det er i de fleste tilfælde forbudt. I artiklen beskrives en situation, der desværre ofte forekommer, det er ikke alle der kan søvejsreglerne, eller følger dem. Der står i artiklen at to skibe på modsatte kurser skal gå styrbord om hinanden. Dette vil nogen misforstå, man skal dreje styrbord så man får det andet skib på sin bagbords side. Regel 14 i Søvejsreglerne, hvor der står at begge skal dreje styrbord, gælder alene for 2 maskindrevne skibe. Andre fartøjer skal følge den rangorden der gælder, det fremgår af regel 18. Der er også regler for hvordan man skal vige. Endelig er der regel 2 om ansvar. Selvom man overholder reglerne skal man altid udvise sømandskab, og det kan betyde at reglerne ikke kan følges. Den situation der beskrives i Skumsprøjt er et sejlskib, der styrer mod et maskindrevet skib, var det 2 sejlskibe gælder den almindelige regel om hvem der har vinden ind på styrbord eller bagbord. Situationen blev søgt klaret ved korrekt at afgive manøvresignalet. Jeg drejer styrbord men det forstod sejlbåden tilsyneladende ikke. Derefter blev der afgivet 5 trut, også lige efter bogen, signalet betyder bl.a. jeg forstår ikke Deres hensigter eller at man i tvivl om det andet fartøj går af vejen. Heldigvis skete der ikke noget. Vi har selv gennem årene været ude for det samme, også når den modkørende var en sejler fra Holbæk. Måske kunne et genopfriskningskursus i de mest almindelige søvejsregler være nyttigt. Navigationsundervisningen stiller gerne op til et aftenarrangement. Er der brug for mere end det, bør man få sig et duelighedsbevis. I øvrigt tak til Jørgen Busch for at sætte fokus på problemet, og for de mange hyggelige og spændende skipperskrøner han deler med os i Skumsprøjt. Frits Hansen Flemming Seim Formand Holbæk Sejlklub STOR TAK! Jeg vil gerne sige tak for den flotte gave; en ny Zoom 8 jolle til optimisterne, som Marinaen og Holbæk Tursejlerklub hver har en halvpart i. Endvidere vil jeg takke for de signalflag vi fik fra Holbæk Bådcenter, som blev luftet til vort jubilæum. Tak, tak!

21 Støt vore annoncører - de støtter os 21

22 K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf MARINE K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf onsarbejde. nstallationer. Støt vore annoncører - de støtter os CMS. r. 22 Service og reparationsarbejde. Salg og installation af motorer. Salg af reservedele og udstyr. Gl.ringstedvej Holbæk tlf YANMAR LOMBARDINI PERKINS VOLVO PENTA BUKH MERCRUISER VETUS CMS

23 Sejlerskolen Sejlerskolen mangler mangler instruktører! instruktører! Foråret er på vej, og sejlerskolen er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson. Vi ved ikke, hvor mange der tilmelder sig sejlerskolen, men vi kan undervise 30 Foråret er på vej, og sejlerskolen er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson. Vi ved ikke, hvor mange der tilmelder sig sejlerskolen, men vi kan undervise 30 elever på en sæson og har for nuværende 6 instruktører, men ønsker tilsagn fra mindst elever på en sæson og har for nuværende 6 instruktører, men ønsker tilsagn fra mindst 4 instruktører mere. Er det for meget at binde sig for en fast dag om ugen kan du evt. 4 instruktører mere. Er det for meget at binde sig for en fast dag om ugen kan du evt. dele tjansen med en anden. Det ville være ærgerligt at sige nej til 12 potentielle nye dele tjansen med en anden. Det ville være ærgerligt at sige nej til 12 potentielle nye medlemmer af sejlklubben på grund af instruktørmangel, ingen instruktører ingen medlemmer undervisning. af sejlklubben på grund af instruktørmangel, ingen instruktører ingen undervisning. Haves: Haves: To skolebåde Drabant erfarne instruktører og forhåbentlig 24 nye elever. To skolebåde Drabant erfarne instruktører og forhåbentlig 24 nye elever. Ønskes: Ønskes: Fire velmotiverede instruktører til undervisning ca. to til tre timer en gang om ugen. Fire Alt velmotiverede hvad der kræves instruktører et duelighedsbevis, til undervisning lidt ca. tålmodighed to til tre timer og besiddelse en gang om af ugen. almindelig hvad sejlererfaring der kræves og er et en duelighedsbevis, smule pædagogiske lidt evner. tålmodighed og besiddelse af alminde- Alt lig sejlererfaring og en smule pædagogiske evner. Undervisningen starter i uge 6 og afsluttes i uge 39. Du bestemmer hvornår I holder Undervisningen ferie, ugedag, starter starttidspunkt i uge 6 for og afsluttes dag eller i aftenundervisningen. uge 39. Du bestemmer hvornår I holder ferie, ugedag, starttidspunkt for dag eller aftenundervisningen. Søsætning og vedligeholdelse tager andre sig af. Søsætning og vedligeholdelse tager andre sig af. Er du interesseret, så kontakt Sejlerskolen, og vi indkalder til et møde med nye og Er du gamle interesseret, instruktører, så kontakt Her vil der Sejlerskolen, være mulighed og vi for indkalder at stille til spørgsmål et møde til med undervisningen instruktører, mv. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til undervisnin- nye og gamle gen mv. Venlig hilsen Venlig Sejlerskolen hilsen Sejlerskolen Niels Geel Christensen Niels Tlf. Geel Christensen Tlf. Mail: Mail: 23

24 Kapsejlads for for tidligere elever elever Da Da nogle nogle af de af de tidligere tidligere elever elever har har vist vist interesse interesse for for at at fortsætte fortsætte på på sejlerskolen, oprettetes nu nu to kapsejladshold to for for sejlsæsonen Sejladserne kommer til til at at følge følge Sejl- Sejl- opretudvalgetudvalgets program program for for kapsejladssæsonen, som som bliver bliver annonceret i Skumsprøjt. i Der Der afholdes afholdes informationsaften mandag den den april april kl. kl for for alle alle interesserede i i sejlklubben. Der Der sejles sejles i klubbens i to Drabant to skolebåde. Der Der vil vil på på mødet mødet blive blive sammensat 4 hold, 4 hold, to to om om foråret, og og to to om om efteråret med max 3 deltagere instruktør i hver i hver båd. båd. For For at deltage at deltage skal skal du du have have et et Duelighedsbevis, og og du du må må påregne at at betale kr. kr. 700, pr. pr. sæson, sæson, til dækning til af af præmier og og slitage på på bådene Med Med venlig venlig hilsen hilsen Sejlerskolen Niels Niels Geel Geel Christensen Tlf: Tlf: Mail: Mail: Indsæt foto skolebåd Indsæt foto skolebåd 24

25 Undervisning i praktisk i sejlads til til Duelighedsbevis En En ny ny sejlsæson står står for for døren. Det Det er er tid tid at at tilmelde sig sig undervisning i i praktisk sejlads. Pensum er er det, det, der der kræves for for at at kunne aflægge prøve i i praktisk sejlads med sejlbåd sejlbåd i forbindelse i med med erhvervelse af af Duelighedsbevis. I I Holbæk sejlklub kan du du lads. kun kun aflægge aflægge prøven prøven i en i en sejlbåd, men men Duelighedsbeviset gælder også til til motorbåde. Der Der afholdes afholdes introduktionsaften torsdag den den 4.april kl for for alle alle interesserede i i sejlklubbens lokaler lokaler Strandmøllevej Holbæk. Der Der vil vil på på mødet mødet blive blive sammensat 7 7 hold hold á á 3 3 deltagere- i alt i alt max. max deltagere- du du vil vil møde møde din din kommende kommende instruktør. instruktør. Så Så vidt vidt muligt muligt vælger vælger du du selv selv din din egen egen sejlerdag på på en en af af de de fire fire første første aftener aftener i ugen. i ugen. For For dem dem der der har har mulighed for for det, det, vil vil der der endvidere blive blive oprettet oprettet et eftermiddagshold. Første Første lektion lektion er er allerede allerede lørdag lørdag den den april april og/eller og/eller lørdag lørdag den den april april kl. kl hvor hvor vi vi i fællesskab i fællesskab skal skal klargøre klargøre og og søsætte søsætte bådene, bådene, reservedag reservedag er er lørdag lørdag den den april. april. I øvrigt I øvrigt er er det det vejret vejret og og din din flid flid der der bestemmer bestemmer hvor hvor mange mange dage dage vi vi skal skal bruge. bruge. Holdsammensætning Holdsammensætning vil vil blive blive foretaget foretaget på på mødet mødet den den april. april. en en praktiske praktiske sejlads sejlads starter starter den den maj maj og og afsluttes afsluttes den den 28.og 28.og september september med med aflæggelse aflæggelse af af den den praktiske prøve. Indimellem vil Sejlerskolen dog være afbrudt af 3-4 ugers ferie i juli må- praktiske prøve. Indimellem vil Sejlerskolen dog være afbrudt af 3-4 ugers ferie i juli måned efter direkte aftale med din instruktør. Det tilstræbes at der sejles min. 16 gange ned efter direkte aftale med din instruktør. Det tilstræbes at der sejles min. 16 gange inden prøven. inden prøven. Sæsonafslutningen vil blive afholdt fredag den 27. september kl med fællesspisning i klubhuset. Nærmere herom tilgår senere. Sæsonafslutningen vil blive afholdt fredag den 27. september kl med fællesspisning i klubhuset. Nærmere herom tilgår senere. Kursusafgift kr ,- inkl. undervisningsmaterialer, men ekskl. eksamensgebyr pt. Kursusafgift kr ,- inkl. undervisningsmaterialer, men ekskl. eksamensgebyr pt. kr.160,00, såfremt du ønsker at aflæggepraktisk prøve. Du skal være medlem af Holbæk Sejlklub, kr.160,00, såfremt er du du ønsker ikke det at skal aflæggepraktisk du påregne et prøve. indskud Du på skal kr. 100,- være og medlem kontingent af Holbæk kr. 750,- Sejlklub, pr år. er Når du din ikke tilmelding det skal du er påregne modtaget, et sender indskud vi på dig kr. et 100,- girokort, og kontingent og når du kr. har 750,- betalt, pr år. kan Når du betragte din tilmelding dig som er optaget modtaget, på sejlerskolen. sender vi dig et girokort, og når du har betalt, kan du betragte dig som optaget på sejlerskolen. Venlig hilsen Venlig Sejlerskolen hilsen Sejlerskolen Niels Geel Christensen Niels Tlf:. Geel Christensen Tlf:. Mail: Mail: 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 BAVARIA 38/3 CRUISER SÆLGES Årgang Super billig og yderst velholdt, som ny indvendig. Båden er utrolig rummelig overalt, med 3 separate kahytter. Toilet med brusebad. Tilbehør: bovpropel 4hk., rullestorsejl, rullegenua, high-tech sejl, varmt vand, 25 AH lader v med HFI og 2 landstik, 4 batterier, køleboks, 3-bladet Volvo Penta foldepropel, ny sprayhood samt cockpittelt med rustfrit stålbøjler, kompas, log, ekkolod, Garmin 10 kortplotter, autopilot s1, VHF med /DSC, radio m/cd og fjernbetjening, tv fladskærm, Webasto fyr på 3,5 kw, ildslukker, trykvand, 2 ferskvandstanke, lænsepumper, teak i cockpit, 29hk. Volvo Penta. Pris kr ,-. Henvendelse til John Hyrup, tlf MAN SKAL VÆRE I GOD FORM Egon Meling har sendt redaktøren nedenstående foto af Kristian Eriksen (til venstre på foto) og sig selv, der træner til at holde sig i form til at være henholdsvis næstformand og kabysudvalgsleder i Holbæk Sejlklub. Indsæt Kristian og Egon 30

31 Tlf Åbningstid: Dagligt fra Salgsafdeling også åbent lørdag Østre Havnevej Holbæk Støt vore annoncører - de støtter os BRØKER & NIELSEN Strandmøllevej Holbæk Tlf Bådmaling Bådudstyr Sejlertøj Reparation og apteringsarbejde udføres. 31

32 Støt vore annoncører - de støtter os 32

33 DUELIGHED FOR DUMMIES Hvad gør man, når husbonden elsker at sejle, sommerferierne skal tilbringes i sejlbåd og man ikke vil fremstå som dum blondine, hvis der sker noget uventet til søs? Man melder sig til duelighedskursus! Og finder ud af, at der findes gloser og begreber, man aldrig har drømt om eksisterede... Indrømmet! Det var nød mere end lyst, der fik mig til at melde mig til duelighedskursus på aftenskole med udsigt til at skulle bruge 22 lange vinteraftener på at terpe søvejsregler og tegne små fedtede streger i søkort. Men med to små børn og en mand, der elsker at sejle, blev jeg enig med mig selv om, at det nok var på tide, at jeg lærte lidt om sejlads. I det mindste så meget, at jeg, hvis uheldet var ude, kunne føre båden sikkert i havn. Og første skridt mod målet var den teoretiske del. Fagre nye verden Det var med den bagtanke, og med en bevidsthed om, at det ville være fagre nye verden for mig, at jeg mødte op til første undervisningsgang. Og nyt var det! Det er ikke fordi, at jeg ikke er vant til at sætte mig ind i nyt stof, men dette var alligevel noget helt andet! Pludselig skulle jeg til at tænke i, hvordan jordkloden er inddelt i grader og minutter, forholde mig til at der er noget, der hedder kiming, at søkort ikke er som landkort, og at det ikke hedder højre og venstre på et skib men styrbord og bagbord. Sidstnævnte var i sig selv en udfordring for mig, da jeg i forvejen er højre-venstre blind, og til stadighed placerer mig i den forkerte vognbane og gestikulerer heftigt, når jeg forsøger at forklare, hvilken retning jeg har tænkt mig at køre. Og hvordan ville jeg finde ud af at lægge en kurs på et søkort, når jeg på bedste kvindenavigationsvis bruger butikker som pejlemærker og altid har kørt på fornemmeren og fundet en tilfældig forbipasserende at spørge, hvis det indre kompas mod forventning viser forkert? Jeg vil lære det! Nå, men jeg besluttede mig for at gå på med krum hals og har lavet lektier om søndagen og om aftenen, når ungerne var puttet. Jeg er blevet ved, selvom det virkelig har været op ad bakke, og jeg gentagne gange har hørt mig selv sige, at det forstår jeg altså ikke! Heldigvis har underviseren været meget overbærende og meget tålmodigt prøvet at forklare mig, hvordan tingene hænger sammen. Og heldigvis har jeg fundet en lidelsesfælle i min sidemand(kvinde:-), der stiller lige så mange spørgsmål også selvom hårfarven ikke er helt så blond som min og tal ikke er et fremmed element for hende, som det er for mig. Knap så tålmodig har min mand været, der til tider er ret irriteret 33

34 over, at jeg da ikke bare kan affinde mig med, at sådan er det, i stedet for at blive ved med at spørge hvorfor. En god stemning Når man skal bruge så mange timer af sin i forvejen kostbare fritid, er det ikke uvæsentligt, at der er en utrolig god stemning på holdet. I takt med at vi har lært hinanden bedre at kende, flyver der flere og flere sjove og hyggelige bemærkninger gennem luften på kryds og tværs. Det har gjort, at det, jeg troede ville være dødkedeligt faktisk er blevet hyggeligt og spændende. Nu håber jeg blot, at de mange timers slid bærer frugt, og jeg består eksamen til foråret. Med den i hus er det tid til at kaste mig ud i næste udfordring sejlerskole. Her har jeg dog lovet mig selv, at jeg vil høre bedre efter de praktiske informationer, der bliver givet, så jeg ikke, som da der blev demonstreret håndholdte nødraketter, blev overrasket over flammens retning. Til min store forbavselse vendte den ind mod mig selv, så jeg hoppede et par skridt, inden jeg med stor fumlen fik vendt blusset den rigtige vej. Til stor undren og morskab for mig selv, der er lidt af en tøs, når det kommer til fyrværkeri. Med andre ord kan jeg varmt anbefale at tage duelighedskurset. Kun en tåbe frygter ikke en blondine på havet altså blondiner uden duelighedsbevis... Mette Tingholm Indsæt navigation mette 3 34

35 KONTAKTSIDEN Holbæk Sejlklub Strandmøllevej Holbæk Tlf Sejlklubbens bestyrelse: Formand: Flemming Seim. Tlf / Mail: Kasserer: Ove Perch. Tlf Ungdomsleder: Henrik Hellstern-Hauerslev. Tlf Næstformand: Kristian Eriksen. Tlf Sekretær: Lisbeth von Jessen. Tlf Bestyrelsesmedlem: Steen Knudsen. Tlf Udvalg: Sejludvalg: Steen Knudsen. Tlf Sejlerskole: Niels Geel. Tlf Surf: Lars Hansen. Tlf Aktivitetsudvalg: Kim Hansen. Tlf Seniorudvalg: Bertil Nordlund. Tlf Kabysudvalg: Egon Meling. Tlf Kontaktpersoner: Klubmålere: Bjarne Søeborg. Dag: Aften: Johnny Klindt Jacobsen. Tlf Optimist: Charlotte Hellstern-Hauerslev. Tlf Web-master: Henrik Hellstern-Hauerslev. Tlf Navigationsundervisning: Frits Hansen. Tlf Mail: Skumsprøjt: Rikke Urbansen Nissen, Rådhusvej 14, 4300 Holbæk. Tlf Deadline den 10. Anna Katarina Blond Tlf Fax Kontor åbent: Tirsdag kl Onsdag til fredag kl Kontor Havnefoged: Jørgen Vad Nielsen Tlf Telefontid: 1/4-1/12 alle hverdage, undtagen lørdag kl Tanktid: Kortautomat til benzin og diesel: Døgnåben. Dankort, Visa, Mastercard, Eurocard, JCB 35

36 Afs: Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk HEMPEL Water Glide Vejl. pris: 499,- NU: 199,- Gælder kun farven SORT ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag Stenhusvej Holbæk Tlf

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET BESTYRELSEN HAR ORDET Alle ønskes et rigtig godt og lykkebringende nytår. Alle ønskes vores små et rigtig både, godt ja

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 Januar 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Kære sejlklubmedlemmer. Nu i det nye års første måned, der vel nærmest bare skal overstås i en fart, er det tid til at

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle bådejere i Holbæk Sejlklub har gennem deres medlemskab af klubben modtaget SejlerBladet fra Dansk Sejlunion. Jeg vil

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE KERTEMINDE SEJLKLUB Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE Fini og Henning klargør skibsmodeller i klubhuset. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager & Café Delikatesse

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere