Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Holbæk Sejlklub"

Transkript

1 NR. 4 April ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

2 BESTYRELSEN HAR ORDET Det er ganske vist I skrivende stund (søndag d. 3. marts) kan man rigtig fornemme foråret, og dermed også begynde at tænke på, at nu nærmer en ny sejlsæson sig. Man kan næsten forestille sig de dejlige sommerdage med høj sol og næsten ingen vind Nu er der også ved at være en del aktivitet på havnen,- man skal lige ned at se til båden og få en hyggesnak med de andre. Der er også mange andre ting, der nærmer sig, hvor man skal sætte kryds i kalenderen: Den årlige generalforsamling er fastsat til torsdag d. 18. april kl Standerhejsning er fastsat til lørdag d. 27. april kl Træskibstræf ved Holbæk Havn i pinsen, hvor Niels Geel og Steen Knudsen gør et stort arbejde med tilrettelæggelsen af klubbens deltagelse i dette arrangement. Havnen har jubilæum den 16. maj Havnen fejler jubilæum med fest 25. maj I forbindelse med standerhejsningen har bestyrelsen planlagt at lave en lille komsammen. Grillen bliver tændt kl. 17, og man medbringer selv mad og drikkevarer. Med forårshilsen Lisbeth von Jessen Forsiden: Et katteliv på havnen! Her er et billede med vores marinakat, Sonny, som gik op ad stigens 11 trin til mig, der var ved at gøre båden søsætningsklar den 26. februar på en dejlig forårsdag. Efter at have kælet lagde den sig på den nyopsatte sprayhood for at sove. Det generede den ikke, at jeg satte resten af cockpitteltet op. Med venlig hilsen Mogens Nielsen, plads 109 2

3 M 1 T O T F 5 L 6 S 7 M T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M 15 T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 M 29 T 30 APRIL Senior: Bowling 3 Senior: Frokostmøde 4 Sejlerskolen:Intro nye elever HWC: Generalforsamling 8 Sejlerskolen:Intro kapsejlads Senior: Møde Sejlerskolen: Bådklargøring Senior: Frokostmøde Generalforsamling SH Sejlerskolen: Bådklargøring 22 Havneforsamling Senior: Frokostmøde Standerhejsning + grill MAJ 2013 O 1 Senior: Møde T 2 F 3 L 4 S 5 M 6 T 7 HWC: Start på undervisning O 8 Senior: Møde Onsdagssejlads T 9 F 10 L 11 S 12 M 13 T 14 O 15 Onsdagssejlads T 16 Havnens jubilæum F 17 L 18 S 19 Pinse træskibstræf i Holbæk M 20 Pinse træskibstræf i Holbæk T 21 O 22 Onsdagssejlads T 23 F 24 L 25 Havnefest S 26 M 27 T 28 O 29 Onsdagssejlads T 30 F 31 H U S K E T A V L E N 3

4 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Holbæk Sejlklub Torsdag den 18. april 2013 kl.19:30 i Holbæk sejlklubs klublokale. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og Stemmetællere. 2: Bestyrelsens beretning. 3: Udvalgenes beretninger 4: Godkendelse af regnskab for : Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6: Indkomne forslag. 7: Valg af bestyrelse: Formand Flemming Seim Valg: Sekretær Lisbeth Von Jessen modtager genvalg Valg: Bestyrelse Steen Knudsen modtager genvalg) 8: Valg af bestyrelsessuppleanter Jane Nielsen ( modtaget genvalg) Peter Monrad Hansen (modtager genvalg) 9: Valg af revisor: Jørgen Christoffersen 10: Valg af revisorsuppleant?? 11: Valg af formænd til samtlige udvalg 12: Eventuelt På gensyn den 18. april 2013 kl. 19:30 Bestyrelsen STANDERHEJSNING Lørdag den 27. april 2013 kl.14:00. Vi mødes ved klubhuset, hejser standeren og byder den nye sejlsæson velkommen. På gensyn Bestyrelsen 4

5

6 Tømrer- og snedkerfirma Jacob Andreasen Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Vi laver også: Havnearbejde, broer og mindre bolværker Tlf Strandmøllevej Holbæk Mobil Fax GARANTI ORDNING Støt vore annoncører - de støtter os

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Program for seniorer april Onsdag den 3. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Onsdag den 10. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 17. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 24. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os og lidt af maj: Onsdag den 1. maj Onsdag den 8. maj Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. April! det er lidt ejendommeligt at sidde, og skrive programmet for april, og så desuden sætte datoer og program for de første dage af maj. På forunderlig vis hænger april og maj jo sammen. Det er de måneder alle sejlere har forrygende travlt med at få gjort klar til sommerens sejladser. Sådan har det været siden vikingerne for mere end 1000 år siden gjorde skibene klar til de lange togter. I de gamle islandske håndskrifter - sagaerne - hedder det: Dagene efter jævndøgn bliver længere, og vindene bliver blidere på de store have. 13

14 Så skal jeg ellers lige love for at vi fik ryddet grundigt op i det private udstyr på hylderne, og der var en del, som ikke var markeret. Som annonceret har vi fjernet det. Dog ikke længere end op på loftet. Så hvis nogen derude lige pludselig kommer i tanker om, at det måske er deres udstyr, jeg skriver om her, så ligger det på loftet. Men denne oprydning betyder, at vi nu igen kan tilbyde vores nyere dygtige medlemmer en plads til deres udstyr, hvis de skulle få lyst til eller hvis de allerede har investeret i noget lækkert grej. Jeg tror, der blev ca. fire-fem pladser ledige... Desuden har vi aftalt at holde generalforsamling den 4. april kl Jeg er ikke helt sikker på, om I når at læse dette inden den 4., men der er også blevet sendt mails rundt og skrevet ud på facebook. Og i næste skumsprøjt kan I jo så få beretningen fra mødet. Den vigtigste information jeg giver Jer i denne udgave er dog, at vi begynder undervisningssæsonen fra den 7. maj. Kalenderen med undervisningsdage, begynderopstart og instruktører vil komme i næste udgave af skumsprøjt sammen med en lille beskrivelse af sommerens undervisningsstruktur... Mette Lundov TIL SALG Dyreborg motorsejler, årg. 1969, 27 fod, træ, bredde 3.40 meter. Spidsgattet klinkbygget på værft. Ford diesel, indenbordsmotor, ferskvandskølet, Stort styrehus og kahyt m. toilet. Stort cockpit med ny presenning. Rulleforsejl, selvstyrer m.m. Pris: ,- Telefon: /

15 Støt vore annoncører - de støtter os VINTAPPERBUEN KR. HYLLINGE - TLF BIL AUTOHALLEN SVINNINGE Sandblæsning & Industrilakering af: Både Husfacader Jernkonstruktioner m.v. SMEDEVEJ SVINNINGE TLF BIL TLF

16 DESIGN LAYOUT PROFESSIONEL DIGITALPRINTER Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på foreningsblade, flyers, brochurer osv. Kontakt os og få en yderst fornuftig pris. Sejers Bogtryk Hørve Møllevej Hørve Tlf SALG AF KOPI- PAPIR FÆRDIG GØRELSE DIGITAL PRINT OFFSET TRYK 16 Tryk- & Kopicenter

17 Holbæk, den 6. marts 2013 INDKALDELSE TIL HAVNEFORSAMLING I henhold til vedtægterne for Holbæk Marina, Dragerup Vig, indkaldes hermed til havneforsamling i Restaurant Vadestedet Mandag den 22. april 2013 kl Dagsorden i henhold til vedtægternes 14: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab 4: Indkomne forslag 5: Fremlægning af budget 6: Valg til bestyrelse, jf. 6. På valg er: Jens Erik Nielsen ( modtager genvalg ) Erik Drachmann ( modtager genvalg ) 7: Valg af suppleant til bestyrelse, jf. 6. På valg er Steen Knudsen ( modtager genvalg ). 8: Eventuelt. Holbæk Marina byder på øl eller vand. Der vil ved mødet være det nødvendige lydanlæg til rådighed. På gensyn. Bestyrelsen Bemærkning til dagsordenens enkelte punkter: Punkt 4: Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på den ordinære havneforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen. Punkt 6: Følgende opstiller til bestyrelsen: Jens Erik Nielsen, Erik Drachmann og Dan Brinck. De personer, som indvælges/genvælges til bestyrelsen, vælges for en 4 årig periode. Punkt 7: Følgende er på valg som suppleant: Steen Knudsen, vælges for 2 år. De personer, som indvælges/genvælges som suppleanter, er valgt for en 2 årig periode. Indtræder de i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems forfald, fungerer de i bestyrelsen i resten af det ophørte bestyrelsesmedlems valgperiode. 17

18 Så starter Så starter kapsejladssæsonen igen. igen. Så starter kapsejladssæsonen igen. 18 INDSÆT ONSDAGSSEJLADS INDSÆT ONSDAGSSEJLADS Som sidste år ønskes at tilmelding til forårets sejlads foretages på klubbens hjemmeside Som sidste år ønskes at tilmelding INDSÆT til Klik forårets ind ONSDAGSSEJLADS på sejlads udvalg foretages og sejludvalg på klubbens og tilmelding. hjemmeside Klik ind på udvalg og sejludvalg og tilmelding. Som Har du sidste ikke år mulighed ønskes at for tilmelding til forårets via hjemmesiden, sejlads foretages kan tilmelding på klubbens ske hjemmeside trykte du ikke på den Har tilmeldingsblanket, mulighed for tilmelding som er Klik medtaget via ind hjemmesiden, på udvalg i dette og nummer. sejludvalg kan tilmelding Når og du tilmelding. betaler ske på over den netbank, tilmeldingsblanket, husk: navn og sejlnummer. som er medtaget i dette nummer. Når du betaler over net- trykte bank, Har husk: du navn ikke og mulighed sejlnummer. for tilmelding via hjemmesiden, kan tilmelding ske på den trykte Startgebyr tilmeldingsblanket, for forårets onsdagssejladser som er medtaget er kr. i dette 300,00 nummer. for alle Når 7 sejladser. du betaler over netbank, husk: for forårets navn og onsdagssejladser sejlnummer. er kr. 300,00 for alle 7 sejladser. Startgebyr Den 1. april vil vores naboklubber få indbydelse om deltagelse i vores onsdagssejladser. Startgebyr 1. april vil for vores forårets naboklubber onsdagssejladser få indbydelse er kr. om 300,00 deltagelse for alle i 7 vores sejladser. onsdagssejlad- Den ser. Vi Den vil 1. opfordre april vil vores alle sejlerne naboklubber til at deltage få indbydelse i nogle om af sejladserne deltagelse i hos vores vores onsdagssejladser. opfordre Husk også alle kredsmesterskab sejlerne til at deltage for kølbåde. i nogle Se af på sejladserne hos vores nabo klub- nabo klubber. Vi vil ber. Husk også kredsmesterskab for kølbåde. Se på Håber Vi vil opfordre at se rigtig alle mange sejlerne både til på at vandet deltage i nogle af sejladserne hos vores nabo klubber. at Husk se rigtig også mange kredsmesterskab både på vandet for kølbåde. Se på Håber Sejludvalget. Sejludvalget. Håber at se rigtig mange både på vandet Sejludvalget.

19 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR maj og juni Der sejles efter ISAF RRS, Kapsejladsreglerne , med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, DS sejladsbestemmelser, samt udleverede sejladsbestemmelser. Kategori C. Start: Første start kl. 1830, Varselssignal kl NV for Holbæk Marina (ved Myggen) Bane: Der sejles på baner på Holbæk fjord og Inderbredning. Tidsbegrænsning: 2 timer 30 minutter for hver start. Program: Program og deltagerliste udleveres fra klubhuset den 8. maj mellem kl og Program og deltagerliste vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Præmier: Til hver 3. startende båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse: Efter endt sejlads ved klubhuset. Lodtrækning om vinpræmier blandt alle både, der deltager ved klubhuset efter dagens sejlads. Betaling: 300,00 kr. på reg.nr.: 3208, kontonr.: (Danske Bank). Husk NAVN og SEJLNUMMER i tekstfeltet. Tilmelding: Senest 2. maj KlipKlip Tilmelding til Holbæk Sejlklubs onsdagssejladser forår Bådtype: Bådnavn: Sejl nr.: Klub: Skipper: Tlf.: Adresse: By: Certifikat: uden spiler: (sæt kryds) Sendes til Sejludvalget, Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk. OBS: Brug venligst sejlklubbens hjemmeside ved tilmelding, hvis det er muligt, tak. 19

20 STYRBORD, BAGBORD, HØJRE OG VENSTRE I Skumsprøjt nr kan man læse om en fynsk søvejsregel. Det med højre og venstre er tilsyneladende et problem for mange. Når man i trafikken overhaler højre om får man den anden bil på sin venstre side, det er i de fleste tilfælde forbudt. I artiklen beskrives en situation, der desværre ofte forekommer, det er ikke alle der kan søvejsreglerne, eller følger dem. Der står i artiklen at to skibe på modsatte kurser skal gå styrbord om hinanden. Dette vil nogen misforstå, man skal dreje styrbord så man får det andet skib på sin bagbords side. Regel 14 i Søvejsreglerne, hvor der står at begge skal dreje styrbord, gælder alene for 2 maskindrevne skibe. Andre fartøjer skal følge den rangorden der gælder, det fremgår af regel 18. Der er også regler for hvordan man skal vige. Endelig er der regel 2 om ansvar. Selvom man overholder reglerne skal man altid udvise sømandskab, og det kan betyde at reglerne ikke kan følges. Den situation der beskrives i Skumsprøjt er et sejlskib, der styrer mod et maskindrevet skib, var det 2 sejlskibe gælder den almindelige regel om hvem der har vinden ind på styrbord eller bagbord. Situationen blev søgt klaret ved korrekt at afgive manøvresignalet. Jeg drejer styrbord men det forstod sejlbåden tilsyneladende ikke. Derefter blev der afgivet 5 trut, også lige efter bogen, signalet betyder bl.a. jeg forstår ikke Deres hensigter eller at man i tvivl om det andet fartøj går af vejen. Heldigvis skete der ikke noget. Vi har selv gennem årene været ude for det samme, også når den modkørende var en sejler fra Holbæk. Måske kunne et genopfriskningskursus i de mest almindelige søvejsregler være nyttigt. Navigationsundervisningen stiller gerne op til et aftenarrangement. Er der brug for mere end det, bør man få sig et duelighedsbevis. I øvrigt tak til Jørgen Busch for at sætte fokus på problemet, og for de mange hyggelige og spændende skipperskrøner han deler med os i Skumsprøjt. Frits Hansen Flemming Seim Formand Holbæk Sejlklub STOR TAK! Jeg vil gerne sige tak for den flotte gave; en ny Zoom 8 jolle til optimisterne, som Marinaen og Holbæk Tursejlerklub hver har en halvpart i. Endvidere vil jeg takke for de signalflag vi fik fra Holbæk Bådcenter, som blev luftet til vort jubilæum. Tak, tak!

21 Støt vore annoncører - de støtter os 21

22 K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf MARINE K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf onsarbejde. nstallationer. Støt vore annoncører - de støtter os CMS. r. 22 Service og reparationsarbejde. Salg og installation af motorer. Salg af reservedele og udstyr. Gl.ringstedvej Holbæk tlf YANMAR LOMBARDINI PERKINS VOLVO PENTA BUKH MERCRUISER VETUS CMS

23 Sejlerskolen Sejlerskolen mangler mangler instruktører! instruktører! Foråret er på vej, og sejlerskolen er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson. Vi ved ikke, hvor mange der tilmelder sig sejlerskolen, men vi kan undervise 30 Foråret er på vej, og sejlerskolen er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson. Vi ved ikke, hvor mange der tilmelder sig sejlerskolen, men vi kan undervise 30 elever på en sæson og har for nuværende 6 instruktører, men ønsker tilsagn fra mindst elever på en sæson og har for nuværende 6 instruktører, men ønsker tilsagn fra mindst 4 instruktører mere. Er det for meget at binde sig for en fast dag om ugen kan du evt. 4 instruktører mere. Er det for meget at binde sig for en fast dag om ugen kan du evt. dele tjansen med en anden. Det ville være ærgerligt at sige nej til 12 potentielle nye dele tjansen med en anden. Det ville være ærgerligt at sige nej til 12 potentielle nye medlemmer af sejlklubben på grund af instruktørmangel, ingen instruktører ingen medlemmer undervisning. af sejlklubben på grund af instruktørmangel, ingen instruktører ingen undervisning. Haves: Haves: To skolebåde Drabant erfarne instruktører og forhåbentlig 24 nye elever. To skolebåde Drabant erfarne instruktører og forhåbentlig 24 nye elever. Ønskes: Ønskes: Fire velmotiverede instruktører til undervisning ca. to til tre timer en gang om ugen. Fire Alt velmotiverede hvad der kræves instruktører et duelighedsbevis, til undervisning lidt ca. tålmodighed to til tre timer og besiddelse en gang om af ugen. almindelig hvad sejlererfaring der kræves og er et en duelighedsbevis, smule pædagogiske lidt evner. tålmodighed og besiddelse af alminde- Alt lig sejlererfaring og en smule pædagogiske evner. Undervisningen starter i uge 6 og afsluttes i uge 39. Du bestemmer hvornår I holder Undervisningen ferie, ugedag, starter starttidspunkt i uge 6 for og afsluttes dag eller i aftenundervisningen. uge 39. Du bestemmer hvornår I holder ferie, ugedag, starttidspunkt for dag eller aftenundervisningen. Søsætning og vedligeholdelse tager andre sig af. Søsætning og vedligeholdelse tager andre sig af. Er du interesseret, så kontakt Sejlerskolen, og vi indkalder til et møde med nye og Er du gamle interesseret, instruktører, så kontakt Her vil der Sejlerskolen, være mulighed og vi for indkalder at stille til spørgsmål et møde til med undervisningen instruktører, mv. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til undervisnin- nye og gamle gen mv. Venlig hilsen Venlig Sejlerskolen hilsen Sejlerskolen Niels Geel Christensen Niels Tlf. Geel Christensen Tlf. Mail: Mail: 23

24 Kapsejlads for for tidligere elever elever Da Da nogle nogle af de af de tidligere tidligere elever elever har har vist vist interesse interesse for for at at fortsætte fortsætte på på sejlerskolen, oprettetes nu nu to kapsejladshold to for for sejlsæsonen Sejladserne kommer til til at at følge følge Sejl- Sejl- opretudvalgetudvalgets program program for for kapsejladssæsonen, som som bliver bliver annonceret i Skumsprøjt. i Der Der afholdes afholdes informationsaften mandag den den april april kl. kl for for alle alle interesserede i i sejlklubben. Der Der sejles sejles i klubbens i to Drabant to skolebåde. Der Der vil vil på på mødet mødet blive blive sammensat 4 hold, 4 hold, to to om om foråret, og og to to om om efteråret med max 3 deltagere instruktør i hver i hver båd. båd. For For at deltage at deltage skal skal du du have have et et Duelighedsbevis, og og du du må må påregne at at betale kr. kr. 700, pr. pr. sæson, sæson, til dækning til af af præmier og og slitage på på bådene Med Med venlig venlig hilsen hilsen Sejlerskolen Niels Niels Geel Geel Christensen Tlf: Tlf: Mail: Mail: Indsæt foto skolebåd Indsæt foto skolebåd 24

25 Undervisning i praktisk i sejlads til til Duelighedsbevis En En ny ny sejlsæson står står for for døren. Det Det er er tid tid at at tilmelde sig sig undervisning i i praktisk sejlads. Pensum er er det, det, der der kræves for for at at kunne aflægge prøve i i praktisk sejlads med sejlbåd sejlbåd i forbindelse i med med erhvervelse af af Duelighedsbevis. I I Holbæk sejlklub kan du du lads. kun kun aflægge aflægge prøven prøven i en i en sejlbåd, men men Duelighedsbeviset gælder også til til motorbåde. Der Der afholdes afholdes introduktionsaften torsdag den den 4.april kl for for alle alle interesserede i i sejlklubbens lokaler lokaler Strandmøllevej Holbæk. Der Der vil vil på på mødet mødet blive blive sammensat 7 7 hold hold á á 3 3 deltagere- i alt i alt max. max deltagere- du du vil vil møde møde din din kommende kommende instruktør. instruktør. Så Så vidt vidt muligt muligt vælger vælger du du selv selv din din egen egen sejlerdag på på en en af af de de fire fire første første aftener aftener i ugen. i ugen. For For dem dem der der har har mulighed for for det, det, vil vil der der endvidere blive blive oprettet oprettet et eftermiddagshold. Første Første lektion lektion er er allerede allerede lørdag lørdag den den april april og/eller og/eller lørdag lørdag den den april april kl. kl hvor hvor vi vi i fællesskab i fællesskab skal skal klargøre klargøre og og søsætte søsætte bådene, bådene, reservedag reservedag er er lørdag lørdag den den april. april. I øvrigt I øvrigt er er det det vejret vejret og og din din flid flid der der bestemmer bestemmer hvor hvor mange mange dage dage vi vi skal skal bruge. bruge. Holdsammensætning Holdsammensætning vil vil blive blive foretaget foretaget på på mødet mødet den den april. april. en en praktiske praktiske sejlads sejlads starter starter den den maj maj og og afsluttes afsluttes den den 28.og 28.og september september med med aflæggelse aflæggelse af af den den praktiske prøve. Indimellem vil Sejlerskolen dog være afbrudt af 3-4 ugers ferie i juli må- praktiske prøve. Indimellem vil Sejlerskolen dog være afbrudt af 3-4 ugers ferie i juli måned efter direkte aftale med din instruktør. Det tilstræbes at der sejles min. 16 gange ned efter direkte aftale med din instruktør. Det tilstræbes at der sejles min. 16 gange inden prøven. inden prøven. Sæsonafslutningen vil blive afholdt fredag den 27. september kl med fællesspisning i klubhuset. Nærmere herom tilgår senere. Sæsonafslutningen vil blive afholdt fredag den 27. september kl med fællesspisning i klubhuset. Nærmere herom tilgår senere. Kursusafgift kr ,- inkl. undervisningsmaterialer, men ekskl. eksamensgebyr pt. Kursusafgift kr ,- inkl. undervisningsmaterialer, men ekskl. eksamensgebyr pt. kr.160,00, såfremt du ønsker at aflæggepraktisk prøve. Du skal være medlem af Holbæk Sejlklub, kr.160,00, såfremt er du du ønsker ikke det at skal aflæggepraktisk du påregne et prøve. indskud Du på skal kr. 100,- være og medlem kontingent af Holbæk kr. 750,- Sejlklub, pr år. er Når du din ikke tilmelding det skal du er påregne modtaget, et sender indskud vi på dig kr. et 100,- girokort, og kontingent og når du kr. har 750,- betalt, pr år. kan Når du betragte din tilmelding dig som er optaget modtaget, på sejlerskolen. sender vi dig et girokort, og når du har betalt, kan du betragte dig som optaget på sejlerskolen. Venlig hilsen Venlig Sejlerskolen hilsen Sejlerskolen Niels Geel Christensen Niels Tlf:. Geel Christensen Tlf:. Mail: Mail: 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 BAVARIA 38/3 CRUISER SÆLGES Årgang Super billig og yderst velholdt, som ny indvendig. Båden er utrolig rummelig overalt, med 3 separate kahytter. Toilet med brusebad. Tilbehør: bovpropel 4hk., rullestorsejl, rullegenua, high-tech sejl, varmt vand, 25 AH lader v med HFI og 2 landstik, 4 batterier, køleboks, 3-bladet Volvo Penta foldepropel, ny sprayhood samt cockpittelt med rustfrit stålbøjler, kompas, log, ekkolod, Garmin 10 kortplotter, autopilot s1, VHF med /DSC, radio m/cd og fjernbetjening, tv fladskærm, Webasto fyr på 3,5 kw, ildslukker, trykvand, 2 ferskvandstanke, lænsepumper, teak i cockpit, 29hk. Volvo Penta. Pris kr ,-. Henvendelse til John Hyrup, tlf MAN SKAL VÆRE I GOD FORM Egon Meling har sendt redaktøren nedenstående foto af Kristian Eriksen (til venstre på foto) og sig selv, der træner til at holde sig i form til at være henholdsvis næstformand og kabysudvalgsleder i Holbæk Sejlklub. Indsæt Kristian og Egon 30

31 Tlf Åbningstid: Dagligt fra Salgsafdeling også åbent lørdag Østre Havnevej Holbæk Støt vore annoncører - de støtter os BRØKER & NIELSEN Strandmøllevej Holbæk Tlf Bådmaling Bådudstyr Sejlertøj Reparation og apteringsarbejde udføres. 31

32 Støt vore annoncører - de støtter os 32

33 DUELIGHED FOR DUMMIES Hvad gør man, når husbonden elsker at sejle, sommerferierne skal tilbringes i sejlbåd og man ikke vil fremstå som dum blondine, hvis der sker noget uventet til søs? Man melder sig til duelighedskursus! Og finder ud af, at der findes gloser og begreber, man aldrig har drømt om eksisterede... Indrømmet! Det var nød mere end lyst, der fik mig til at melde mig til duelighedskursus på aftenskole med udsigt til at skulle bruge 22 lange vinteraftener på at terpe søvejsregler og tegne små fedtede streger i søkort. Men med to små børn og en mand, der elsker at sejle, blev jeg enig med mig selv om, at det nok var på tide, at jeg lærte lidt om sejlads. I det mindste så meget, at jeg, hvis uheldet var ude, kunne føre båden sikkert i havn. Og første skridt mod målet var den teoretiske del. Fagre nye verden Det var med den bagtanke, og med en bevidsthed om, at det ville være fagre nye verden for mig, at jeg mødte op til første undervisningsgang. Og nyt var det! Det er ikke fordi, at jeg ikke er vant til at sætte mig ind i nyt stof, men dette var alligevel noget helt andet! Pludselig skulle jeg til at tænke i, hvordan jordkloden er inddelt i grader og minutter, forholde mig til at der er noget, der hedder kiming, at søkort ikke er som landkort, og at det ikke hedder højre og venstre på et skib men styrbord og bagbord. Sidstnævnte var i sig selv en udfordring for mig, da jeg i forvejen er højre-venstre blind, og til stadighed placerer mig i den forkerte vognbane og gestikulerer heftigt, når jeg forsøger at forklare, hvilken retning jeg har tænkt mig at køre. Og hvordan ville jeg finde ud af at lægge en kurs på et søkort, når jeg på bedste kvindenavigationsvis bruger butikker som pejlemærker og altid har kørt på fornemmeren og fundet en tilfældig forbipasserende at spørge, hvis det indre kompas mod forventning viser forkert? Jeg vil lære det! Nå, men jeg besluttede mig for at gå på med krum hals og har lavet lektier om søndagen og om aftenen, når ungerne var puttet. Jeg er blevet ved, selvom det virkelig har været op ad bakke, og jeg gentagne gange har hørt mig selv sige, at det forstår jeg altså ikke! Heldigvis har underviseren været meget overbærende og meget tålmodigt prøvet at forklare mig, hvordan tingene hænger sammen. Og heldigvis har jeg fundet en lidelsesfælle i min sidemand(kvinde:-), der stiller lige så mange spørgsmål også selvom hårfarven ikke er helt så blond som min og tal ikke er et fremmed element for hende, som det er for mig. Knap så tålmodig har min mand været, der til tider er ret irriteret 33

34 over, at jeg da ikke bare kan affinde mig med, at sådan er det, i stedet for at blive ved med at spørge hvorfor. En god stemning Når man skal bruge så mange timer af sin i forvejen kostbare fritid, er det ikke uvæsentligt, at der er en utrolig god stemning på holdet. I takt med at vi har lært hinanden bedre at kende, flyver der flere og flere sjove og hyggelige bemærkninger gennem luften på kryds og tværs. Det har gjort, at det, jeg troede ville være dødkedeligt faktisk er blevet hyggeligt og spændende. Nu håber jeg blot, at de mange timers slid bærer frugt, og jeg består eksamen til foråret. Med den i hus er det tid til at kaste mig ud i næste udfordring sejlerskole. Her har jeg dog lovet mig selv, at jeg vil høre bedre efter de praktiske informationer, der bliver givet, så jeg ikke, som da der blev demonstreret håndholdte nødraketter, blev overrasket over flammens retning. Til min store forbavselse vendte den ind mod mig selv, så jeg hoppede et par skridt, inden jeg med stor fumlen fik vendt blusset den rigtige vej. Til stor undren og morskab for mig selv, der er lidt af en tøs, når det kommer til fyrværkeri. Med andre ord kan jeg varmt anbefale at tage duelighedskurset. Kun en tåbe frygter ikke en blondine på havet altså blondiner uden duelighedsbevis... Mette Tingholm Indsæt navigation mette 3 34

35 KONTAKTSIDEN Holbæk Sejlklub Strandmøllevej Holbæk Tlf Sejlklubbens bestyrelse: Formand: Flemming Seim. Tlf / Mail: Kasserer: Ove Perch. Tlf Ungdomsleder: Henrik Hellstern-Hauerslev. Tlf Næstformand: Kristian Eriksen. Tlf Sekretær: Lisbeth von Jessen. Tlf Bestyrelsesmedlem: Steen Knudsen. Tlf Udvalg: Sejludvalg: Steen Knudsen. Tlf Sejlerskole: Niels Geel. Tlf Surf: Lars Hansen. Tlf Aktivitetsudvalg: Kim Hansen. Tlf Seniorudvalg: Bertil Nordlund. Tlf Kabysudvalg: Egon Meling. Tlf Kontaktpersoner: Klubmålere: Bjarne Søeborg. Dag: Aften: Johnny Klindt Jacobsen. Tlf Optimist: Charlotte Hellstern-Hauerslev. Tlf Web-master: Henrik Hellstern-Hauerslev. Tlf Navigationsundervisning: Frits Hansen. Tlf Mail: Skumsprøjt: Rikke Urbansen Nissen, Rådhusvej 14, 4300 Holbæk. Tlf Deadline den 10. Anna Katarina Blond Tlf Fax Kontor åbent: Tirsdag kl Onsdag til fredag kl Kontor Havnefoged: Jørgen Vad Nielsen Tlf Telefontid: 1/4-1/12 alle hverdage, undtagen lørdag kl Tanktid: Kortautomat til benzin og diesel: Døgnåben. Dankort, Visa, Mastercard, Eurocard, JCB 35

36 Afs: Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk HEMPEL Water Glide Vejl. pris: 499,- NU: 199,- Gælder kun farven SORT ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag Stenhusvej Holbæk Tlf

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 YANMAR marine K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej 14 4300 Holbæk Tlf. 59 43 21 05 - Fax 59 43 91 46

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 5 Maj 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub Kære sejlklubmedlemmer. BESTYRELSEN HAR ORDET Hjemmesiden har nu været i funktion i et stykke tid. Det er en aktiv side med mange oplysninger,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 5 Maj 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Når dette nummer af Skumsprøjt falder ind ad postkassen, skal det meget gerne være rigtigt forår med mange både i vandet,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7-8 JULI-AUGUST 2014 49. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er juli måned, sommeren er i fuld gang. Det samme er sejlersæsonen - heldigvis. At sejle og i det hele taget

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 3 Marts 2012 47. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub REDAKTØREN HAR ORDET Bestyrelsen har desværre ikke noget indlæg i dette nummer af Skumsprøjt, så derfor har redaktøren overtaget pladsen. Anna

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Foråret har været koldt i år, men mange både kom jo alligevel hurtigt i vandet. Vi har haft generalforsamling, hvor vi skulle

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 Januar 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Kære sejlklubmedlemmer. Nu i det nye års første måned, der vel nærmest bare skal overstås i en fart, er det tid til at

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7 Juli-August 2008 43. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Et indlæg fra et bestyrelsesmedlem Så blev det igen min tur til at komme med et indlæg. Det er svært, solen bager,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 2 FEBRUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer et godt nytår. I det kommende år ligger der mange vigtige opgaver

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET BESTYRELSEN HAR ORDET Alle ønskes et rigtig godt og lykkebringende nytår. Alle ønskes vores små et rigtig både, godt ja

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 9 September 2011 46. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Der er intet nyt fra bestyrelsen, da vi har holdt sommerferie, men vi skal nu i gang igen. I stedet kan jeg berette

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 9 SEPTEMBER 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Forsidefoto: Som det er mange klubmedlemmer bekendt, blev Marinaen mandag den 8. august ramt at en skypumpe, som fejede

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 10 Oktober 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Havnefesten. Det var en virkelig god aften med grill, spisning, musik og dans til kl. 01.00. Der var en god stemning blandt

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr.

Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr. Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr. L.O.A.7,27 m. L.VL. 6,45 m. Bredde 2,50 m. Dybgang.1,05 m. Kølvægt..1 ton Deplacement...2,6 ton Køjepladser.4-5 Storsejl 12 m2 Fok..10 m2 Genua..15 m2

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 3 Marts 2009 44. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 FORMANDENS INDLÆG Formandens sidste indlæg som bestyrelsesmedlem. Efter en årrække som medlem af bestyrelsen for Holbæk Sejlklub, heraf de

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 11 November 2011 46. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET EN NY KLUB I KLUBBEN Nu hvor flaget er strøget, bådene er på vej op på pladsen og alle sejlere ser frem til endnu et

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 2 FEBRUAR 2014 49. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagen er tiltaget med ca. 11 2 time, hvilket betyder, at vi er i starten af februar. Det nye år 2014 er startet, og de

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle bådejere i Holbæk Sejlklub har gennem deres medlemskab af klubben modtaget SejlerBladet fra Dansk Sejlunion. Jeg vil

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere