UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA Det flyvende tæppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA Det flyvende tæppe"

Transkript

1 UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA Det flyvende tæppe

2 INDHOLD INDLEDNING 1 OVERSIGTSPLAN 1: ORGANISERING 3 ILLUSTRATION - VIEW B 4 SITUATIONSPLAN 1:750 5 ILLUSTRATION - VIEW D 6 PLANUDSNIT 1:200 - OPHOLDSAREAL 7 ILLUSTRATION - VIEW C 8 PLANUDSNIT 1:200 - TRAFIKALT KNUDEPUNKT OG CYKELPARKERING 9 KONSTRUKTION OG BUDGETOVERSLAG 10 ARKITEKT POLYFORM ARKITEKTER APS Laplandsgade 4A, 2.sal DK-2300 København S I SAMARBEJDE MED Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Frederiksborggade 1, 4. sal DK-1360 Kbh K Kontaktperson: Jonas Sangberg T

3 INDLEDNING ARKITEKTONISK IDE Universitetstorvet på KUA skal være et byrum, som udfolder netop det humaniora handler om: Den menneskelige oplevelse og indsigt, kulturelle fællesskaber og om kommunikation på tværs af grænser. Vi foreslår derfor at introducere et nyt universitetstorv med toppe, bakkedale og foldninger, der indbyder til at opleve, betragte og agere sammen socialt, som mennesker har gjort i landskaber i årtusinder og som præger de kulturer, vi har udviklet. Således ønsker vi, at det nye KUA s universitetstorv bliver en kulturskabende faktor for byen og universitet. Det nye universitetstorv er et blødt og uformelt læringslandskab, som inspirerer til både ophold og aktivitet og til studier i mennesker. Et samlingspunkt der etablerer en fælles identitet for de humanistiske fag og de mange tusinde studerende, der hver dag færdes på området. Et torv der kan være en scene for deling og formidling af viden og forskning. Et torv der etablerer en klar og enkel identitet for KUA. Et sted med en menneskelig skala og enkelhed, som kan samle alle områdets elementer i et nyt centrum. Et nyt universitetstorv vi har valgt at kalde Det flyvende tæppe FUNKTIONER Torvet er organiseret som et stort samlet foldet tæppe centralt i rummet. Et tæppe der udføres i In- Situ beton og samler rummet som i en dagligstue. I det vestlige og østlige hjørne løfter tæppet sig op i en flyvende bevægelse og alle de ca cykler, som skal stå i konstruktion placeres under tæppet i to cykelhuller. Derved skabes et stort åbent rum uden, at det bliver en stor cykel p-plads - vi fejer simpelthen i stedet problemerne ind under gulvtæppet! Ved at løfte fladen skabes således et stort areal til aktivitet og ophold. Vi vil skabe et landskab af steder, toppe, dale, huller, store rum og små rum. Et sted hvor man altid kan finde et sted til det behov eller den funktion, man har brug for. Hvad enten det er at lave gruppearbejde i det fri, studere i fred under åben himmel, afholde koncert, officielle events, se VM i fodbold, lave fredagsbar, skate, spille bold eller bare ryge en smøg. Således skaber vi et torv, som kan danne ramme om alt fra det daglige liv til de store events. Selve tæppets form skaber en række kanter, trin, bakker, skråninger, skrænter og flader - et landskab som giver ekstremt mange muligheder for ophold og aktiviteter. Dette understøttes af enkelte indbyggede siddemuligheder i træ. Torvet beplantes med solitære træer som sølvpil. (Salix alba Sericea) Grønningen Torvet Definering og afgrænsning af Torvet samt Grønningen >> >> >> Torvet løftes i strategiske punkter og skaber rum for overdækket cykelparkering Udskæringer giver lys og mulighed for passage samt siddekanter To store opholdsmøbler og beplantning tilføjes til tæppet og Grønningen Der flyvende tæppe 1

4 Njalsgade N Metro KUA 2 KUA 1 Udsnit A Udsnit B Universitetstorvet KUA 3 KUA 1 KUA 1 Udsnit C Emil Holms Kanal Grønningen Der flyvende tæppe Oversigtsplan 1: Meter 2

5 ORGANISERING ORGANISERING OG TILGÆNGELIGHED I kanten mellem tæppet og bygningerne er der plads til de primære færdselsfunktioner, cykelparkering, brandredning osv. Langs kanter med over 60cm højde opsættes lette værn i stålwirer. Grønningen er organiseret, så den bliver en naturlig forsættelse af fælleden syd for kanalen. En række studielunde af forskellig størrelse og form placeres på denne grønne flade. Studielundene beplantes med Grå-Poppel (Populus x canescens) som i resten af fælleden. Disse placeres således, at de underopdeler det store rum, skaber læ og indrammer det store kig mod syd uden at blokere dette. elementer, som kræver minimalt vedligehold for at sikre et bæredygtigt byrum. Social bæredygtighed: Det nye KUA universitetstorv skal være et inkluderende og indbydende rum et sted som både indbyder til fordybelse, ophold og leg. Derfor har vi fokuseret på at skabe forskellige typer mødesteder og aktivitet igennem et simpelt foldet landskab for at åbne brugen af byrummet op i flere forskellige retninger - KUAS nye universitetstorv skal være et rum for både universitet og for byen, men vigtigst af alt et rum hvor mennesker har lyst til at mødes og udfolde sig med andre ord skal det være socialt bæredygtigt. Flow fodgængere Brandvej og cykelparkering brandvej cykelparkering 904 stk overdækket cykelparkering 1166 stk God tilgængelighed sikrer vi med ledelinjer: Der etableres to primære ledelinjer på tværs af tæppet, der hvor det er fladt, hele vejen rundt om tæppet og ind til alle indgange. Området rundt om tæppet udlægges som gågade med kørsel tilladt. Derved sikres, at både byliv og service kan fungere side om side. Med ovenstående organisering har vi skabt en fleksibel ramme for oplevelser og begivenheder hele døgnet og året rundt. Et rum der stimulerer alle sanser og inviterer til både ophold og bevægelse. BÆREDYGTIGHED Fleksibilitet: For at sikre et langtidsholdbart byrum er det vigtigt at tænke fleksibilitet ind i projektet fra starten af. På den måde sikrer vi, at fremtidens, endnu ukendte. tendenser også kan udfolde sig på universitetstorvet. Derfor er dette byrum ikke kun tilegnet én type brug, men kan bruges til mange forskellige typer udfoldelse året rundt. Her er der både plads til små som store events. Tusinder af mennesker kan samles til f.eks. fodbold og musik eller man kan sætte sig i nicher til en kaffe, hyggesnak eller gruppearbejde. Langtidsholdbarhed: For at sikre et bæredygtigt byrum har vi fokuseret på at tænke enkle, robuste og langtidsholdbare materialer ind i projektet fra begyndelsen af. Alle elementerne kan modstå vind og vejr og har et lavt vedligeholdelsesniveau. Belysningsdelen og beplantningsdelen er ligeledes tænkt i få og simple LÆ OG SKYGGEFORHOLD Godt byliv kræver godt mikroklima. Placeringen af studielundene i Grønningen er valgt med hensyntagen til de vindstudier, der er udført. Derved fungerer disse som vindbrydere for den primære vindretning fra syd-vest, som kommer ind fra fælleden. Samtidig skaber studielundene i sig selv områder med læ. De mindre trægrupper og det flyvende tæppes foldede geometri vil også hjælpe med at bryde vinden. Tæppets skrå flader indbyder til ophold i solen og da vi kun har placeret enkelte træer på selve torvet, er der få skyggefulde steder. BELYSNINGSKONCEPT Der er vores målsætning at skabe et torv med en effektfyld lyssætning, som kan danne et naturligt centrum i området. Vi vil selvfølgelig sætte tæppet i fokus. Dette sker med en spotbelysning ned på tæppet. Høje master placeres i hullerne i tæppet sammen med træerne. Disse laver spot effektbelysning på hele tæppet. Cykelhullerne oplyses med led lamper placeret på stolperne, så de lyser loftet op og skaber en effektfuld og tryg atmosfære døgnet rundt. Området rundt om tæppet oplyses med nedadrettet lavsiddende funktionsbelysning, der placeres under kanten af tæppet og på de omkringliggende bygninger. Hovedstien i grønning oplyses med lave pullerter. Alle master og pullerter holdes i samme sorte RAL-farve som resten af KUA s inventar. Tilgængelighed Opholdsarealer café-ophold opholdsmøbel scene studielunde opholdsareal pavillon sidderampe ledelinje handicapparkering opholdsmøbel stillezone Afvanding og belysning Beplantning LAR-basin lysmast nyt afvandingssystem tilpasning af eks. afvandingssystem Der flyvende tæppe 3

6 4 Der flyvende tæppe Illustration View B

7 KUA hovedindgang café KUA 1 handicapparkering bookstore 2.68 café-ophold ladcykler 2.96 opholdsmøbel N cykelparkering pavillon cykelparkering ophold sølvpil sidderampe scene lystmast 3.65 opholdsmøbel 2.82 vareindlevering 6.62 stillezone 7.11 værn 2.79 KUA stele indgang KUA 1 handicapparkering 2.82 handicapparkering hovedindgang LAR-basin 2.82 Det Humanistiske Fakultetsbibliotek boldbane græsarmering cykelparkering petanquebane 2.82 hæk brandvej aktivitetshaven Emil Holms Kanal gråpopler belysningspullert studielund vimpel 2.28 Der flyvende tæppe Situationsplan 1: Meter 5

8 6 Der flyvende tæppe Illustration View D

9 PLANUDSNIT 1:200 - OPHOLDSAREAL Udsnit A KUA 2 N 2.79 café hovedindgang KUA 2 bookshop opholdsareal parkering af ladcykler 3.12 bænk pavillon 30 m2 opholdsareal siddekant overdækket cykelparkering lysmast Der flyvende tæppe Planudsnit 1: Meter 7

10 8 Der flyvende tæppe Illustration View C

11 PLANUDSNIT 1:200 - TRAFIKALT KNUDEPUNKT OG CYKELPARKERING Udsnit B Udsnit C KUA2 Karen Blixens Vej KUA1 N N brandvej græsarmering shared space 3.02 værn lysmast brandvej opholdsmøbel græs hæk Der flyvende tæppe Planudsnit 1: Meter 9

12 KONSTRUKTION OG BUDGETOVERSLAG KONSTRUKTIONER OG MATERIALER Tæppet udføres som et In-Situ støbt betondæk, da denne løsning har et lavt vedligeholdelsesniveau og let kan formes til en glat buet overflade. Løsningen giver en robust jævn overflade, der let kan tilpasses overdækningen og landskabets varierende krumning. Betondækket deles op i to dele, hvor den første del udføres som 150 mm armeret terrændæk på komprimeret sandfyld. Den anden del, der fungerer som overdækning for cykelparkering, udføres som et 250 mm armeret padehattedæk, som spænder i et 6m x 6m søjlegrid. Søjlerne udføres som Ø250 in-situ støbte betonsøjler. Betondækkets overflade børstes i nord-sydgående retning for at øge skridsikkerheden og der tilføjes hvid pigment og travatintilslag til cementen. Derved sikres en flot tekstur, som patineres smukt. Der udføres dilatationsfuger i betondækket for at undgå spændinger og revner forårsaget af ekspansion og krybning. Konstruktionerne forventes at kunne funderes direkte med punktfundamenter under søjlerne og stribefundamenter under vægge. De store siddemøbler laves med overflader i hårdt træ. Belægningen rundt om tæppet foreslår vi, bliver de samme betonfliser, som allerede ligger omkring KUA2 ud langs Njalsgade. Derved sikres der en sammenhæng med resten af campus og Ørestad Nord. Stierne i Grønningen udføres i slotsgrus. AFLEDNING AF REGNVAND For afledning af regnvand forslår vi, at eksisterende punktdræn langs tæppets kant genbruges. Der korteres væk fra bygningerne og ned til disse dræn. De eksisterende ledningsføringer bevares så vidt muligt. Hvor det er nødvendigt omlægges ledninger for kloak, regnvand, vand og fjernvarme, således, at de tilpasses den nye organisering af Universitetstorvet med fundamenter m.v. Afvandingen af tæppet sker ved et nyetableret regnvandssystem med en kombination af punktdræn og linjedræn ført til et LAR-bassin placeret på kanten mellem grønningen og torvet. LAR-bassinet laves som en forsænkning med store stenskærver med græsser i mellem. Herfra videreføres vandet via brønde med afløbsregulator og pumpebrønd og tilsluttes det eksisterende tilpassede regnvandssystem til afledning i Emil Holms Kanal. Regnvandsmængden, som tilføres via pumpebrønd, er beregnet ud fra en regnintensitet på 200 l/sek/ha og er ca. 12 l/s. Pumpebrønden bestykkes med 2 pumper og der etableres overløb i brønden til det eksisterende regnvandssystem i tilfælde af elnedbrud. I tilfælde med kraftig regnskyl bruges LARbassinet til opstuvning. Opstuvningsmængden på ca. 90 m3 i LAR-bassinet er beregnet som en forskel for den oprindelige regnvandsmængde (græsareal) contra den fremtidige regnvandsmængde (befæstet areal) DRIFT OG VEDLIGEHOLD For at sikre et bæredygtigt by- og parkrum har vi fokuseret på at tænke enkle, robuste materialer med lavt vedligehold ind i projektet fra begyndelsen. Torvet Området rundt om tæppet fejes og sneryddes efter behov med almindeligt udstyr. De primære ganglinier på tæppet er alle flade, så de kan sneryddes med almindeligt udstyr. Resten af tæppet forslår vi ikke sneryddet. Tæppet vil rense sig selv ved regnvejr og skidt og blade vil samles ved de enkelte dræn, hvor det kan opsamles. Tæppet vil efter behov kunne højtryksrenses f.eks. hvert 5. år. Inventar Alle træmøbler udføres i ubehandlet hårdt træ, som ikke kræver nogen form for vedligehold. Græs Grønningens græsarealer skal have et udtryk og plejeniveau svarende til brugsplæner jf. driftsmanual for gartnerisk vedligeholdelse. Græsset slås ca. 22 gange om året. Klippehøjden skal være 7 cm. Græsset må ikke være højere end 10 cm. Grusarealer og stier For at sikre optimal afvanding af grusarealerne, er det vigtigt at stiernes profiler og jævnhed opretholdes. Der må ved renholdelse ikke anvendes sugefejemaskine, da det fjerner de løse partikler og belægningen dermed vil nedbrydes. Glatførebekæmpelse på grusarealer bør ske med grusning. Saltning kan ikke anbefales. Det medfører nemlig optøning af overfladen, der vil blive opblødt som følge af, at den underliggende konstruktion stadig er frossen. Hækken i Grønningen Hækken omkring cykelparkering langs KUA 3 skal have et udtryk og plejeniveau svarende til prydhække jf. driftsmanual for gartnerisk vedligeholdelse. Klippebredde er 100 cm og klippehøjde er 180 cm. Hækken klippes to gange om året, ultimo juni og ultimo september. Træer Der er på torvet og i Grønningen foreslået såvel enkeltstammede som flerstammede træer. Alle træer er opstammede. Træerne står enten i små grupper eller som solitære træer. Alle træer er fuldkronede. Universitetstorvet på KUA "Det flyvende tæppe" dato Eftervisning af overholdelse af rammebeløbet for håndværkerudgiften på 30 mio kr. ekskl. omkostninger* 1.0 FORBEREDENDE JORDARBEJDER Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. Total pr. område 1.1 Udgravning og bortkørsel af overskudsjord ton , , Deponering overskudsjord, forudsat alt jord kl. 2* ton , , Bortskaffelse af belægninger m , , , LEDNINGER I TERRÆN Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 2.1 Afløb m , , Omlægning af eksisterende ledninger m , , Omlægning af eksisterende forsyningsledninger m , , Jordarbejder i forbindelse med ledningsarbejde ton , , LAR anlæg m , , , BELÆGNINGSAREALER Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 3.1 Køreveje og handicapparkering med 50 cm opbygning m , , Køreveje og handicapparkering oven på eks. opbygning m , , Tæppet, in situ støbt på jordopbygning m , , Tæppet, in situ støbt på konstruktion m , , Græsarmering (eks græsarmering genbruges) m , , Cykel og gangstier som slotsgrus m , , , BEPLANTNINGSAREALER Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 4.1 Græsarealer (inkl 30cm ren jord, græs plantet som frø) m , , Træer, Salix alba Sericea (stamme 20cm, med rodvenlig opbygning stk , , Træer, Populus x canescens (stamme 20cm, med rodvenlig opbygning stk , , Hæk lbm , , , INSTALLATIONER I TERRÆN Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 5.1 Funktionsbelysning, kørearealer og overdækket cykelparkering stk , , Belysningspullet på sti stk , , Master og kraftforsyning til scene stk , , , CYKELPARKERING Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 6.1 Cykelparkering incl. Udstyr, cykelpullet med 2 stk. på hver stk , , , PAVILLON Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 7.1 Anretterkøkken og andet inventar i pavillon stk , , Klimaskærm (glas) m2 30, , , , UDSTYR OG INVENTAR I TERRÆN Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 8.1 Vimpler stk , Betonkant LAR basin lbm , Fast inventar ved pavillonniche og stillezone stk , , Opholdsmøbel, rund bænk stk , , Opholdsmøbel, lang bænk stk , , , ØVRIGE Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 9.1 Værn lbm 250,00 500, , , Uforudsete udgifter, 10% ,00 Skitse af konstruktionsprincip Princip for in-situ støbning Principsnit for konstruktionsopbygning SAMLET SUM, excl. moms ,00 * Omkostninger omfatter rådgiverhonorarer og udlæg, forundersøgelser, projektweb, byggeplads, vinterforanstaltninger, kunst og afgifter for byggetilladelse, tilslutning og evt. deponering af jord kl mm armeret padehattedæk forskalling armeret terrændæk på komprimeret sandfyld armeret padehattedæk midlertidig understøtning komprimeret sandfyld bærende væg stribefundament beton søjler punktfundament 10 Der flyvende tæppe Budgetoverslag

Universitetstorvet ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK - 8000 AARHUS C

Universitetstorvet ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK - 8000 AARHUS C ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK - 8000 AARHUS C FON +45 86 18 96 34 info@kristinejensen.dk www.kristinejensen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER

ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER TÅRNPLADSEN FÆLLESRUM I BOLIGGADE ÅBENT - BEVÆGELSE - EKSTROVERT LEDE SPOTS SUPERKILEN FÆLLESRUM I BYHAVER INTIMT - STATISK - INTROVERT

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER

OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 014 LABLAND ARKITEKTER indholdsfortegnelse projektmappe INDSATSOMRÅDER NATUR OG LANDSKAB en by omgivet af landskab 4 NATUR OG LANDSKAB 60 landskabsperspektiv

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Udviklingsplan for gården

Udviklingsplan for gården Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade www.1307.dk soelvtorvet@1307.dk Fælles gård - Webersgade

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere