DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 omaa Udgivet af. Simmonsen, Kjobenhavn i Septbr Chr. Birchs Bogtrykkeri, Landemærket

4 "O TT C/

5 Adressebog for i... s. g\?)<z> i Danmark. Udgivet af. Sim-monoett. Kjøbenhavn i Septbr CUr. Birchs Bogtrykkeri, Landemærket 19.

6 Numrene foran Navnene i Person-Kegistret henvise til Annonce-Afdelingens Pagina- Annoncerne ere saavidt muligt trykte i alfabetisk Navneorden.

7 Danmark-Loge Nr. 1. (Stiftet 30te Juni 1878.) Onsdag Aften KL 87*. Ex-Mestere. A. Holck, H. Mendel-Hartvig. Embeds m æ n d. O. M. H. Mendel-Hartvig. U. M. P. Terp. p ^ ^ * * Skatm. P. Christensen. F. S. A. Schiwe Hansen. Medlemmer. Andersen, Fred. W., Sagfører, Amagert Andersen, Ole, Fin erskj ærer, Yodroffsvei Ankersen, Peter, Skomagerrn., Kong. Nyt. 22. K. Bagger, C. C. Julias, Arkitekt, Rømersg. 7. Bagger, Victor, C. Hjorth-, Lieut., Kontorarbeider, Stengade Bendtzen, Janus, Skibsfører, Allinge. '/s s Berendt, Emanuel, Grosserer, Symaskinefabrikant, Tordenskjoldsgade Berner, Henrik, J., Gross., Vinhdl., Landem. 3. K. 6 Birch, Chr., Bogtrykker, Landemærket Bjering, Thorvald, Gross., Herluf Trolles G. 26, St. Udsalg: Frederiksberggade Borch, Wilhelm, G larm., Nørrebrog. 17. K. 4 Borup, Christian, Tandlæge, Hyskenst Castonier, Henry, D., Toldassist., Blegdamsst Christensen, Oluf, Uhrmager, Pilest. 13. St.

8 IV Christensen, Peter, Gross., Nørrefarimagsg. 52. St. 10 Christensen, Theodor, Møbelhdl., Bredg. 21. Bopæl: Charlotteg Elsas, Meyer-, Kjøbralnd, Frederikssund. 14 Fratz, Carl, Kommissionshdl., Vesterbrog Fuglede, Villiam, LæderhdL, Horsens. Geertsen, Johan E., Urtekr., Vognmagerg. 19. "Gravesen, Carl, Restauratør, L. Kirkest. 5. fra Oct. Kjøbmagergade Hansen, Alfred, Schiwe-, Forvalter, St. Kongensgade Hansen, Fritz, Snedkerm., Hindeg Hansen, Henrik, Murm., Dannebrogsg. 37. Hansen, Jeppe, Herreekviperingshdl., Fisketorvet 14. Odense. Hansen, Peter, Kreaturhdl., L. Istedg Hansen, Peter, Skomagerm., Gothersg Hansen, Sophus, Urtekr., Borgerg Harnach, Christian, F. F., Kjøbmand, Aalborg. 21 Harth, Eduard, Urtekr., Borgerg. 49. Harth, Waldemar, Fuldm., Kamelg Hartvig. Harry, Mendel-, Brændevinsbr., Prinsessegade Holck, Andreas, Pastor, Folkethingsmand, Pilealle 7. Jacobsen, Emil, Politiassistent, Slagelse. Jensen, Christian, Possementmg., St- Kongensg Johansen, Anthon, E., Retuchør, Kong. Nyt. 1. K. Johansen. J. C. M., Murm., Rømersg. 7. Kappen, Ole, K., Kjøbmand, Thisted. 24 Kessel, G. Frederik, Skræderm., St. Kongensg. 32. Kismeyer, Carl, Student, Nørreg Kjær, L. P. J., Vorslund-, Tandlæge, Vimmelskaftet 41. 1,. 2C Kucker, J. H. Frederik, Restauratør, Hovedvagtsgade 8. 1,

9 Langager, Niels, Skotøisfabrikant, Odense. 29 Larsen, C. Thorvald, Snedkerm., St. Kongensg Mbg. Larsen, Rasmus, Marm., Rømersg, Levinsky, Moses, Bundtmagerm., Østerg. 33. Levy, Adolph, Læge, St. Jørgens G Lyster, C. J. Lambert, Sagførerfuldm., Nørreg Madsen, Yaldemar, Guldlistefabrikant, Farverg , fra October Frederiksbergg. 10. Madsen, Peter, Arbeider, Herluf Trolles G. 8. St. 34 Margolinsky, Jacob, Skræderforretning, Gothersg G Meyer, Ludvig, Cigarhdl, Østerg. 26. K. Naskouv, Albert, Gross., Yesterbrog Nicolaisen, Christian, Murm., Yesterg. 8. Nielsen, Christian, Finerskjærer, Citadelsv. 5. St. Nielsen, C. A. Christian, Hdlskommis, Amerika. 39 Nielsen, J. Carl, Skræderm., Herluf Trolles G. 1. St. Nielsen, P. Emil, Detailhdl., Vendersg Nielsen, Julius, Urtekr., Frederiksborgg. 36. Nielsen, Søren, Tømrerm., St. Hans T Olsen, L. Peter, Banemester, Saxog , fra October Vesterbrog. 62. ^Olsen, Peter, Skræderm., Halmst Petersen, Anton, Malerm., H. C. Andersens G Philipsen, Ferdinand, Bogtr}diker, Nyhavn Prior, J. Adolph, Hdlsreisende, Svanholmsvei 10. St. Rand, Martin, Gross,, Linnésg AsRieneck, Wilhelm, Gross., Rømersg Røssing, L. Ferdinand, Cand. phil., Kommuneliosp. Schiødt, P. Harald, Snedkerm., Elbagade Schultz, C. F. Wilh., Restauratør, Nordre Magazin. Citadellet. Seerup, Frederik F., Snedkerm., Gothersg, ^Sivertsen, Edvard, Conditor, Adelg Stafhell, Hermann, Fotog., Bredg. 21. Bp. Nytorv 9. 2, V

10 VI Staberg, Josua, Maskinmester, Nexø. Stilling, Joachim, Inspectør, Smed eg. 11. St. Stub, Otto, Læderlidl., Adelg. 77. K. Svendsen, Ole, Tømrerm., St. Hans T Terp, Polycarpns, Sagfører, Krystalg Thomasen, Carl, Cigarfabrik og en gros Lager Nyhavn Thomsen, Viggo, J. C., Kleinsmedm. Vesterbrogade Thummel, J. D. Frederik, Murm., Thorsg Weber, Frederik, Forgylder, Gothersg Wedell, Carl F. L., Instrumental., Blegdamsv Welander, Carl, Gross. Vinhdl., Landemærket 3 K. Visby, Frederik, Tandlæge, St. Thomas. Wilde, Te vi s, Murm., Emilievei Voetmann, Jens Chr., Snedkerm., H. C. Andersens Gade Østerby, Peter G., Hdlskontorist, Nyhavn

11 _ _ I I. i - "

12 VIII Skandinavia-Loge Nr. 2. (Stiftet 8de Mai 1880.) Tirsdag Aften Kl. 87*. Ex-Mester. A. Bauer. Embed smænd. O. M. A. Bauer. U. M. L. Lachmann. P. S. Gr. Schneider. Skatm. C. S. Langsted. F. S. C. Gynther. Medlemmer. Bauer, Adolph, Journalist, Østerg G Bunckenburg, C. F., Uhrmager, Klosterst. 14. Camman, J. P. Christian, Dbmd, Snedkerm., Nørrebrogade 33, Christensen, Chr., Fotograf, Amagertorv "Danielsen, Wilhelm, Sadelmagerm., Kong. Nyt Griis, J. Peter Kobberholdt-, Kunstdrejerm., Østergade 21. Gynther, Carl, Stolemagerm., Adelg Henriksen, B., Sadelmagerm., Kvandløse pr, Holbæk. Henriksen, Lars, Tømrerm., Jagtvei 59. Lachmann. Leonhard, Yexelmægler, Østerg Langsted, Adolph W., Manufacturhdl., Nørrebrog Langsted, Charles S., Skomagerm., Dronn. Tverg. 37. Levin, L., Bogholder, Sortedamsdoss. 55. St.

13 IX Lippert, A. Frederik, Murerm., Prins Jørgens G. 7. Madsen, Jens Peter, Meubelhdlr., Linnésg. 25. Miede, Alfred, Forvalter, Hallingsg. 8. PMlipson, Ferdinand. Gross., Holbergsg Poulsen, Carl Oskar, Sadelmager, Løvst. 4. Schneider, Georg, Bankassist., Hyskenst. 3. Yollmond, Ed. M., Prokurist, Frederiksbergg Wassmann, C. F., Overserg., Dbmd., Cit. Ravelinsbygn. v. Sjæll. Port. Weien, J. A. A., Stabsserg. Dbmd., Stjernestok Wetlesen, C. Clir.; Skiferdækker«]., Gothersg. 171.

14 X Nordstjerne-Loge Nr. 3. (Stiftet 10de Febr ) Torsdag Aften Ki. 8 /4. Ex-Mestere. Joh. Ratli. Jul. Meyer. Embedsmænd. O. M. Joh. Hansen. U. M. A. J. Meyer. P. S. Marcus Polack. Skatm. E. D. Jacobson. F. S. C. E. Nielsen. Medlemmer. 2 Andersen, Niels E., Tobaksfabrikant, Studiest Bartrumsen, M. 11., Galanterihdlr., Pilest Christensen, M. P., 01- og Yinhdlr., GL Kongevei 179. Christensen, Vilh., Overserg., Frederiksb. Bredg. 22. Davidsen, D. F., Gross., Havneg. 11 & Dehnfeldt, C., Urtekr., L. Kongensg. 34. St. 13 Erichsen, Joch. H., Mekanikus, St. Kongensg. 55. Mb Fogh, F., Glarm., Larsbjørnst. 18. St. 15 Franck, V. F., Blikkenslager, Kjøbmagerg. 46. Kj. 15 Friess, Carl, Boghdl., Reventlowsg. 6, 3.

15 XI Håber, Gust., Gross., Kompagnist. 22. ^Hansen, Hans Jeusen, Smedem., Dannebrogsg ""Hansen, Joh., Sagf., Kompagnistræde Hansen, P., Frugt- & Yildthandler, Nørrevoldgade 92, Kjælderen. Hansen, Søren, Palmiester, H. C. Andersensg. 3. Heinze, D. E. H., Barber, Larsbjørnst. 18. Jacobson, E. D., Gross., Pilest Jensen, Aug., Fabrikant, Nørrebrog.213, Ventegodt". Jensen, C., Maskinm., Skjoldsg Jørgensen, M., Murm., Eømersg. 23 B. St, 38 Kielberg, L. C., Skrædenn., Bp. Nørreg. 24. Forretningslokale St. Kongeng. 46. St. Kofod, Thomas P., Murm., Dannebrogsg Lejmann, M. A. W., Arkitekt, Tømrerm., Yingaardst Levin, Abr., Blikkenslagerm., L. Kirkest. 1. St. Lohmann, P., Hdlsrejsende, Prinds Jørgens G. 14 A. 32 Madsen, G., Glarm., Kompagnist Meyer, Jul., Galanterihdlr, Ny Østerg. 6. ^ Meyer, A. J., Redaktør, Peder Skramsg. 22. j7 Mortensen, H. Chr., Hof-Boghdlr., Linnésg. 18. Nielsen, C. E., Snedkerm., Lavendelst Petersen, Lars, Brændevinsbr., Yærnedamsv. 4. Petersen, P. Chr., Togfører, Nørre Søg. 31 B. 2. Petersen, Yictor, Assistent, Laxeg Polack, Marcus, Fabrikant, Stormg Polack, Leopold, Cigarfabrikant, Mønterg. 21. w Poulsen, Alfred, Ekviperingshdlr., Kongens Lyngby. Poulsen, O., Musiker, Dybensg Poulsen, P., Bøssemager, St. Kongensg. 33. St. Rasbech, Th.. Cigar-og Yinhandler, Bp. GL Kongevei 47, 1. Yesterbrog. 2 E. ^Rasmussen, Fr. Oluf, Tømrerm., Yaldemarsg. 33.

16 til Rasmussen, Hans, Slagterm., Roskildevei 121. Rath, Joh., Gross., Consul, Nyhavn Senhen, F., Forgylder, Ny Adelg Steiner, Jul., Blikkenslager, GI. Kongev Sørensen, H. R., Urtekr., pt. Amerika. 51 Winkelmann, J. H., Murm., Borgerg

17 XIII Valdemar Leir Nr. i af Danmark. (Stiftet d. 1. Juli 1881). H.-P. Jul. Meyer. Y.-P. Joh. Rath. F. T. Joh. Hansen. Skriftf. Marcus Polack. Kass. A. J. Meyer. A. T. Victor Petersen. M. Bartrumsen. M. P. Christensen Y. Christensen. I. T. Da\idsen. F. Franck, P. Fogh. G. Håber. H. J. Hansen. Joh. Hansen. P. Hansen. D. E. Heinze. E. D. Jacobsen. Aug. Jensen. C. C. Jensen. M. Jørgensen. L. C. Kielberg. Abr. Levin. Medlemmer. M. A, Lejmann. G. Madsen. A. J. Meyer. Jul. Meyer. H. Chr. Mortensen. F. C. W. Petersen. V. Petersen. L. Polack. Marc. Polack. A, Poulsen. O. Poulsen. P. Poulsen. Th. Rasbeck Joh. Rath. F. Senhen. J. Steiner. J. H. Winkelmann.

18 XIV Rebekka Gr. Logen Caroline Amalie Nr. i. (Stiftet d. 3. Juli 1881.) O. M. Jul 4 Meyer. Ny Østergade 6. U. M. Søster Rosa Polack. Sekretær. Marc. Polack. Stormgade 1, 3. Sal. Skatm. Søster Andreasine Rasbech. 15 Ida Angelica Friess. G. Håber. Aug. Jensen. C. Chr. Jensen. Regine Jensen. Emilie Wilh. Jensen. L. C. Kielberg. M. A. Lejmann. 30 Gustavia Lejmann. Jul. Meyer. Rosalie Meyer. A. J. Meyer. Thorandine Meyer. Medlem mer. H. Chr. Mortensen. LauraSophie Mortensen. Marie Polack. Rosa Polack. A. Poulsen. Marie Poulsen. P. Poulsen. Th. Rasbeck. Andreasine Rasbeck. J. H. Winckelmann. Johanne Marie Winckelmann.

19 XV Foreninger indenfor Ordenen: Den g;jensidige Ligkasse for Odd Fellows". Bestyrelse: L. Simmonsen, C. Borup, C. Fratz, Formand. Kasserer. Sekretær. Th. Bjerring, J. Hansen, Danmark-Logen Nr. i. Nordstjerne-Logen Nr. 3. Revisor. Revisor. Indmeldelse kan skee til ethvert Medlem afbesyrelsen. Danmark-Logens Byggefond'* Comité. R. Larsen. C. Jensen. M. Rand. C. V. Madsen. Formand. C. Nicolaisen, Kasserer. Indmeldelse kan skee til ethvert Medlem af Bestyrelsen.

20

21 FABRIK OG LAGER af' Døre- og Vinduesindfatninger, Fodpaneler, Gesimslister & Kehlstød i flere Breder og Profiler. cftcsiiliinaet paa alt kehlet Arbeide udføres efter Modeller eller Tegning og i forskjellige Træsorter. 3<abri~k & Mager: H. C. Ørstedsvei 52. yelegram-y^dresse : Ole Andersen. VodiofTsvei 59. V.

22 NL E. Åndersen, af t fine og ordiitaire Cigarer. Studiestræde 16. P. Ankers e n, Skomagermester, Kongens Nytorv Nr. 22. (Slnfcefa'tez, sit ayez aj færdigsyet Fodtøi. Bestillinger udføres hurtigt og solidt

23 3 H. Bartrumscn, Pilestræde 4 (Første Sted fra Østergade) KJOBENHAVN. K. Anbefaler et rigt Udvalg af alle Sorter Særlig fremhæves: Portemonais, Cigar-Etuis, Brev- & Dametasker, Ulirkjæder i Nickél og fr. O uld. Vifter i stort TTdvalg. Qltz sictcp ^lataniezivazez ocj/ ze-pazezco. Pilestræde <, Stuen., lste Sted fra Østergade.

24 h > P-H <x> PQ tø r H aj cfi P c<3 ^ oi "C 1-1 rt fe > i 03 J 3 O u CD C$ bo bo éh O CC PH 0 a ^ 03 O > < i z LLl CO Q ~~D ^ fe O 8 G* S O

25 m 5 ^Viliv. cbozcfv, Glarmester, JSFørrelji'ogade Ni', li Kjøbenhcivn. N. r&q'y-

26 c H, *f, J8EBNER, (J&iz / ma cbet\iez & tyvøjjgxndeiy Landemærket 3. Vin- & Spirituosa-Forretning. See Bindets Bagside. C H l?. Ti 11?C H O E~S ua -ip 5 C/ «19, Landemærket 19, Iij. af Suhmsgade. Sce Bindets næstsidste Side. 4, ff. liitiitfitnlmrri. TJ lir m ager, 14, Klosterstræde 14, anbefaler et stort Udvalg af Guld- og Sølv- Lonimeuhre, franske Taffeluhre, Skilderi- og Vækkeuhre. Specialitet: CJnld-Remontoir-Uhre 65 Kr., Sølv- Cylinder Dametiiire med Guldkant 20 Kr. Fuldstændig Garanti i 2 Aar.

27 T andlæge sés- 'G%>',., _,, v *a. BQspi, e s- -e$9- can3. plvå^. Hyskenstræde Nr. 10, 1ste Sal. WøBIilåfl, IE.

28 8 Øl-Forretning, Hj. af Allégade og GI. Kongevei. Anbefaler alle gangbare Ølsorter af egen Aftapning, omhyggeligt og propert behandlet, til ordinaire Priser. S"atzi-fifie^n åttiancez (51 ^la-pn-iucj cg ci'bzi'ficil'a chi&o-tcj. &a t->zi fikczy Øtsozlez. 0^ a Uccctza cl jza efooyiye-ns cbzij yfuu. Soda- ocj- Szføezzezvand jaml' medicinyhe ^Vandejza chosen&ozcfr cbzøndanstatt. lt[' lit %fa&zi / Mie-zne$ $zi$ez. &ozyhjdii ye 6lcjvaviitez ocj- Sp-izituoza. Depot af importerede Vine jza (SlJo-f-pla JCaztvicj^ acf.cz. Ordres modtages og tilbringes overalt i Byen og- Forstæder.

29 ^retablxsscment. Pilestræde Nr. 13, * 6. Sted fra Østergade. KJØBENHAVN. X. Elegant Udvalg og billige Priser. chepazatiomz fvutmc udjøzes i** /eznoldco -paa nøiaytift. ^ lft>etauny. Stort Joaqer ocj ll(lscdg cif Briller og Lorgnetter,

30 10 r%rma: C. F. Thømsen's Aaz zicfyk 3ua-fc a j"' ^oe^s-ige ØTC^Cet- ocf- S pei-cc saavel enkelte Stykker, som komplette Møblements. smukt og solidt forarbeidede i moderne bacons og ^Træsorter.

31 11 V. MJRS&8HF, Sadelmager & Tapetserer, 21, Kongeås ITytorv 21. Lager af Rejseartikler, Dametasker, Lommebøger, Portamonais og Skoletasker. 21. Kongens Nytorv 21, mellem Østergade og lille Kongensgade.

32 12 t. c fi i imviuvu, Jjtøføgrafisli Atelier, GI. Amagertorv Nr. 31. Anbefaler sig med smukt udførte Fotografier i alle Størrelser til billige Priser. Visitkort af Br. 4 Kr. pr. enkelt, 3 Kr. naar liere Dusin tages. CARL DEHNFELDT, Jk. jllyius pfterf.^ Lille Kongensgade 34, St., Xj. af Xcohnstræ'cle'.

33 1.1. v. 13 Fabrik af Maskiner for Bogbindere, Bog- & Stentrykkere. 3abril ajp alle Slcvgs MA SKINKNIVE. Reparationer a ovennævnte ^NCaykinctj oaave-l som a Damp- og _A.rbeidsmaskiner nd^ezes sotidt- oc^ Alt mod fuldstændig Garanti. J. H. Y. Erichsen, Alekaiiikiis, aut. Vand- & Gasmester, Store Kongensgade Nr. 55. Dr. Tvergade 28.

34 14. f E A T * m tæk Manufacturhandel. Vesterbrogade ~Nr. 21. LAGER AF danske og franske KORSETTER, Schirtings, Do w las, Stout-s, Boinuldstoi, Sirts, Danielinned. Handsker, Strømper og alt til Nodvendighedsfaget henhørende samt stort Udvalg i Herreartikler, Manschetskjorter, Kraver, Plipper, Manschetter, Lommetørklæder, Slips, Humbug, Kravat, Sokker og alt til Underbeklædning henhørende. 21. Vesterbrogade 21.

35 15 ^iuil w XXXi. 'i&s? Blikkenslager & Skiferdækker, aiit. Vand- & C*asinester. ayez< aj CLOSETTER. Stort itdvalfj coj Hængelamper. Bordlamper og Blik-, Messing- og lakerede Varer. St. Kjøbmagergade 46. Reventlovsgade (ved Tivoli) Nr. 6, 3. Sal, envge-jalw sin SYSTUE tor moileme Dame- og Bimetøter samt OverstySlcer. Alt syes propert og' billigt. Måre Dragter forandres og moderniseres., HATTE MONTERES. %<$i\ ^ t i % r, Reventlovsgade (ved Tivoli) Nr. 6, 3. Sal,

36 16 r Restauratør,^) Kjøbmagergade 37, I. Sal. sæasa QLinér og a lev carte serveres hele 3)cvgen. Middagsabonnement

37 17 Specialitet: Sophaer og Stole. *~s kn 10 OQ. > jf z kn W bq s -^r T3 o5 fe ) 0 "C C r-h ffi r-^ a c/} <D c? Ti CM cd c o o r 1 fsfø»\ 10 SH 2 Ur *** 3pU3JØlJU3l px)iyj3>[poug [1} qqy* 6'is M^v^Qquy^ "tab-

38 18 ^ j. HA Kleinsmed, fjlikhcnslager, SluffertittliluT samt autoriseret Vand- & Gasmester,

39 i 9 Undertegnede tillader sig herved at anbefale i de ærede Br.'s velvillige Erindring, mit Udsalg af: alle Sorter hermetisk henkogte og syltede Artikler, ægte importerede Vine, alle Sorter Frugter og Frugtsafter m. m. Særligt anbefales imt Udsalg aj~ Potteplanter, Ligkranse, Brudekranse og Bouquetter. Ærbødigst 8. Hansen, & Qclai'l'tiand-tez, Mørrevoltlgade 92. (Boulevarden).

40 20 CD Cu R^j 0 CI m m v 9 <D C3 O PH P 1 0) Q *H! S7 CD ij >D f-i <*3 CD r-h R~I ) D O o O xq SHS 0 w < > <D O O OQ 02 r c3 o <?. ^» C3 o PH l T < u «tj u a «_2 > Cl t) w w rj «Tj O ^ _ r-h CJ O 7-5 rj CJ -S O s <m m- N -+ => 32 o? zn -+ => O 9 *. ^ si, V 5/2 -s I si g!> ^ cs ^ 1 rt r-h PH S brj S o S w > o * v T-» < ^ CJ C.S «1 tth 6 «G -M tth 03 $H Æ! O fl O) cd CD cd O CO æ CO es cd O cd cd o co CD

41 21 lo Borgergade 49, Hj. af Dr. Tvergade. af syltede Frugter, Frugtsafter, Geléer, Marmelader samt tørrede og hermetisk henkogte Grøntsager, tilkjendt Sølv- og Bronce-Medaille paa Itavesc-istfia&efo tyådstit-tiny i eti-oovi- is$o. Forudbestillinger til moderate Priser kunde endnu modtages, og Prislister desangaaeude udleveres fra mit Udsalg.

42 22 V. T. FUGLEDE, 3jæd erhandle r, HORSENS. Anbefaler sit Lager i alle Sorter 3Liæder» og for Sf?-o-, <Sa9cf-, Jtai'idå'fie- og- cji-lodzcmxacjetc i prima Kvaliteter. Endvidere anbefales færdigt Nasidle-Arbeide, Foerstoffer, Lærreder, Elastiker, Stropbaa-nd, Pliisch, og Morgens ko-tøier, Syle, Sinker, Yox, Garn, (saavel Hør- som Hampegarn) Stifter og Maskinklister m. m. PETER HANSEN 5 elepit oi tant 6tciblissemeni} for Mtøi i alle Brander anbefales til de ærecle JBr.'s Opmærksomhed. J^abrikarit af patenteret Gedeskindssværte, den eneste gavnlige for alt Darriefodtøi af Skind. Gothersgade 61, Stviea.

43 23 orl,5-, Iftops- & Confiture-Fa'brik anbefales. &'cubrvkslohaler de kontor: Nørrebrogade 213, Ventegodt". Kjobmagergade 9, Kj. Kjøbenhavns kontrollerede Pølsefabrik ved August Jensen, under Tilsyn af autoriseret Dyrlæge Følger anbefales. kmtloir Nørrebrogade 213, Ventegodt".

44 24 5 iirma M ^ åit r m. Hessel >øtt Sfrøbci=(sMlKifc!iictit f}2, Iftc

45 25 J. P. Kopperholdt Griis, Østergade Nr. 21. Paraply- og Parasolfabrik, Kammager. Stort Lager af Paraplyer og Parasoller forefindes. Uldlastings-Paraplyer fra 2 Kr. 75 Øre, Silkeparaplyer fra 5 Kr. Kamme i stort Udvalg og alle Faconer forefindes i Bøffelliorn, Gummi, Skildpadde og Elfenben. Tillige haves et stort Udvalg af Børster, som Klædebørster, Haarbørster, Tandbørster og Neglebørster til meget billige Priser. Reparationer udføres smukt, hurtigt og billigt. &U Kii Sadelmager- & Tapetsererforretnmgen ocj. meo AenAøzende-solidt, s-vnutil tit o) id ens Ai-i-tiyoiz c)zi$ a B. S. Henriksen, Sadelmager & Tapetserer, Kvandløse pr. Holbek. AN SEN, Kompagnistræde 22, Stuen.

46 26.^rant fr a * ved i) m** H. Sif d* æh* 9 (dig Hovedvagtsgade Nr. 8, 1. Sal. 1ste Klasses Restaurant angc 'tvfe:> 3c ce-tedc Øawa ocp QÉmor serveres l/ii. / 7 og co la earte liele bageri. Abonnement modtages. -

47 27 Aéetf. Laufsteé. Mamifactiirvare- Eorretniiig en gros å en cleta>il. Kjoletøier, Scliawler, Tæpper & livide Varer samt alle Syartikler sælges billigt. Ur. 52, ITørrebrogacLe Ur. 52. KJØBENHAVN. N.

48 28 5 Skotøisetablissement, an&eja-tm med smukt, solidt og billigt Herre-, Dameog Borne-Fodtøi. Bestillinger udføres i Løbet af 2 Dage. og udføres i Løbet af 1 Dag. Dr, Tvergade Nr. 37.

49 29 TANDLÆGS, Vimmelskaftet 41. C«TH«LARSEN, Snefliermester, St. Kongensgade Nr. 69, 1. Sal i Mbg. Specialitet: alle Sorter Borde, Consolskabe & Buffeter.

50 30 Å. M. Y. Lej man, Sirlutclit H tømrermester, Vingaardstræde 9, 2. Træffes sikkrest fra iov 3 og 3 4. Overslag og lignende Oplysninger gratis. Qwotavia 2eiman, Pianistinde, anoefaler sig med Undervisning i Kt Jj.IX I V V K Jj f X\ B C u B X X Jj T x * Vingaardstræde 9' 2 -

51 31 Boutikken er lukket om Lørdagen. ii. ti# to Befttmaaer- & Straahatteidsali,,v t- & fflei Straahatte vaskes og moderniseres. Piltse udleies. Reparationer udføres propert og billigt. 33, Østergade 33, Stuen. Kjøbenhavr\. Boutikken er lukket om Lørdagen

52 32 l a 581 MS UK Glarmester, 9 Kompagnistræde Mr. 23. Anbefaler sig med Levering og* Indsætning af Speilglas, dobbelt fransk Glas og Yinduesglas i alle Maal. Nyt Bygningsarbeide samt Reparationer "udføres hurtigt og billigt.

53 33 M.DT! i IAjJ il jjylul li i ^ABRIK OG j_^ager af forgyldte, emiterede og polerede Hamme- & Tapetlister, j Magstræde JSTr. 6, 1ste Sal. KJØBENHAVN. K. Bopæl: Farvergade Nr. 8. Fra Oktober Flyttedag er min Bopæl: Frederiksberggade 10-

54 34 In J. J. larplii Skræder-Etablissement. 12, Gothersgade 12. canbefaler et rigtassorteret Jo ae/er af Stoffer ; sacuvel elegante som billige. tlclmærtzet &orarbeidning efter de nyeste J/loder, og til de billigste briser. 12, Gothersgade 12. Skræder-Etablissement. ^

55 35 Julius Meyer, 6, Ny østergade 6. Stort Lager af Galanterivarer, en gros <& en detail. AnlÉler sig mel All til Facet Møre«til meget billige Priser. Albums, Port-Monnais, Dametasker, Reisetasker. Visit- og Notitsbøger, Brevtasker og Skrivemapper, Toilet-, Sy- og Cigar-Etuis, Haandkufferter, Tornystre, samt Alt til Lædervare henhørende anbefales. Coral-, Jet-, Romerske-, Talmi- og Nickel- Colliers, Brocher og Ørenringe, Uhrkjæder, Shrivetøier, Brevpressere, Sy-Æsker, Vifter, Tobakskosser, Chatons-Æsker, Handske-Æsker, Nakkekamme. >tecj-ant Nips, Bijouteri- og Lædervare til yderst billige Priser. En gros & en detail. Det største Utals; i Manchet- oi Krave-Knapper i Danmark forefindes i 6, Ny Østergade 6. i

56 36 Rav-Cigarrør i stort Udvalg, B BApn! Jøq!dsiun> SJ98 Al 3

57 <D rh O es oc t/2 u & = TO ^ P-( QC!> = ^ 37 H. CHR. MORTENSEN.^ Hof-Boghandel. GC X 02 CJO o QC t/5 (D 3 tr»-5 Anbefaler de saa meget rosende omtalte liøist elegante P atent-b ogsta v-slsilte, co 5 som overgåa alle andre Skilte i Prisbillighed, Elegance og CM Smagfuldlied. Defaaes saaveliguld, Sølv, rødt som sort Stof. _ f <3c> KS j*: 00 CD E OQ csi <* CD <D "O cs co bx) VQ3 CO (SnS'lHC^'Z-Æ Ct11<^>C J'tvf'ød j'øtcj &wdc pcclg tll'ctcz' Husleiekvitteringer med vedhængende Blanket, indrettet til Afrivning. Indheftede i Bøger a 100 Stk. 1 Kr. 15 Øre. Convolutter pr Stk. fra 3 Kr. (Denne Pris gjælder saavel hvide, som Hamp-, graa og Marmor-Convolutter). Elegant Firma paatrykkes for 1 Kr. 50 Øre pr Tryk. Postpapir, tykt godt pr. 240 Ark. 1 Kr. 50 Øre. Regninger fra 5 Kr. pr Stk. Yisit- & Adressekort fra 1 Kr. 50 Øre pr. 100 Stk. ETB. Alt i elegant Udførelse!!! 'S Linnésgade, (tø Linnésgade 18. Stuen.

58 38 L. C. KIELBERG, Skrædermester, Store Kongensgade XTr. 46, Anbefaler sig med Alt til Faget henhørende til billigste Priser og hurtigste Effectuering. Reparationer udføres. JULIUS jn IELSEN O. Udelukkende Caffehandel. Import af HVIocca & Java Gaffe, Eget Caffebrænderi. affen males paa nyeste Staal-Kværne. Min Vogn leverer Caffen overalt heri Byen og Forstæder. 39, Frederiksborggade 39. Colonial- & Delikatessehandel. Lager af Herrer C. H. Mønster & Søns YIJJ1 & SF13IT170S4. Varerne leveres frit overalt heri øoyen. 36, Frederiksborggade 36.

59 39 Nørre Farimagsgade Nr. 45 B. Modtager saavel uden- som indenlandske Agenturer. Skrædermester, Herluf Trollesgade 1, St., Hj. af Heibergsgade. KJØBENHAVN K. o&estittincjez niodtayeo ocj, wdjøvez p-tomp-te 0(j cjtez nyeste 9TLo3e. Skrædermester, Halmstræde XTr. 1, 2. Sal, Hjørnet af Østergade. Anbefaler sig med Udførelsen af Alt til Faget henhørende.

60 40 Gf3- ffigarfabrikant, eto CONTOR & LAGER: Møntergade 21, 2. Sal, Joatmr af ægte importerede Hcivannaog amerikanske Cigarer. ( <icj>azez jza 2 cl{z. jo fåzc pz. ico

61 Valdemarsgade 33, Stuen.

62 HM $ > < X w m G j=j) -*=3 fc=j) J=J) P=3 <ri I f-i CD fcd d ti o r *4 l/l *o=* *=>> m få o<=^ m,<å> m* a J&) O m O t w 1 xti GC C/5 cs ø S O 05 C/3 13 S ^ 1 t»? 05 o XII 05 p-^h C3 [3 mmj ^ i 53 U V») m m ti 6 i 3 05 (pfej 15 8 :E (f*> «$>

63 43 U-i OD æ es S o o O CO EN æ i^ cn æ a o CO c3 c3 CO ^_> "q (/) Ctj PQ oj 4 ' OJ I _ Oo CO G <D oj 4 CJ O PH b/d o <U u c o S m bf) UH 4J o oj PQ r» bf) p -o S J5 ~ PQ O -j > bf) 0> r 1 <X> T3 ih > a 3 6 fh -+-» S «Sh (J T5 O a trh Ph «Ph TS c </3 ^* s C15 s^f) {&f fe fra CD 3») 9 C* 4^1 4 Q> O) di) ns; Q> H5r=il i

64 44 Alfred Poulsen, Skrædermester & Ekviperingshandler. Kongens Lyngby. Anbefaler sig med Alt til Faget henhørende. Meget billige Priser. Hurtig Expeclition. Herreklæder renses kemisk. Kommunehospitalet. '/Inlj&fcder sig mecl at orclrbe Æt til Begravelser henhørende, saavel i som udenfor hospitalet.

65 45 min (Musbrijy sacvvel for 03ec/ynclere som viderekomne fålever. Hem. StafMl, Bredgade 21. Bopæl: Nytorv Nr. 9, 3. Sal.

66 46 J. J. Steiner, Gml. Kongevei Nr. 179, Hj. af Allegade, Frederiksberg, øzex> dtt l i-f Biikkenslagerfaget henhørende, samt Skiferdækning, Gas- & Vandarbeide. Otdz-e, saavct mundlt-iyc som e-j>fectuezeo p zomte, os til billigste Priser. f #*

67 Krystalgade Nr. 32, 1. Sal.

68 48 CD c-t- O CD rrf~ O P Qf) r*^ P * æ P Q p tø» O U- ^ tj M^ '-Q & *~s O p 3 p ti 1 fc=*» «=>* «=f- <=c- -coyt E^_ <f> vi <3b <?k <5> S % ^ t* OS, S <5> <5> >5 <?k ^. > "-l <5. Ni <5> S>» <5. <5> <5. Co O o- >~t o >Tfe> tø o 0 O in 5 Cl Pl- RP p en *r H-' P < P3 "-J *r w ( h CD o- fl & p rs o* $ Ci 8* G) o S^eXT* m CD ert- O CD O CD l i P cr td P3 fr - "-1 o rd ^-i CO p p cn O?r L p C/Q H P Gro. O) Ch >-$ p o* o >_ksi u* o $N o Co ^. <M> H *=»» g i=*» «-

69 49 F, Hx SENHEN' 5 ^ ozgij -tdct-q^a eti-t, Ny Adelgade ]\ T r. 1, Hj. af Kongens Nytorv. FABRIK OG UDSALG AF Gardinstænger, Uhrconsoller, Stumtjenere, Divan- og Salonborde Pillespeile, Divanspeile, Blomsterborde, Blomsterstativer, Visitkort- og- Portraitrammer m. m. Ældre Ting modtages til Omforgyldning. y H OIVERTSEN. (so!*!«'«) 34. Adelgade 34. æestillincfer pcoco cfs& ocj J^cvg&r modtages og ivclfør&s prompte. (S 1RM * Si ERNEP l. ^E^NDE^.) Landemærket 3. Yin- & Spirituosa-Forretning. 8ee Uindets Bagside.

70 50 F «wr, <# J3RÆ:CH'S s P EFTERFØLGERE, 3 Forgyldere, Gothersgade 9S. Kjøbenhavn, K. Anbefaler Pille- og Sophaspeile, Gardinstænger, Blomsterborde, Malerirammer, Uhrconsoller m. m. Opforgyldning og Reparationer udfores propert og til særdeles billige Priser. Pianofortefabrik og Magasin samt Etablissement for Reparation af Pianoforter. 19, Ravnsborggade 19. ÉjØBEITH&YH. IT.

71 dj fu si LTL hm i.<3^3- Murmester, Borgergade 84. Patent-Stilladser, samt alt til Stilladser henhørende, anbefales. Snedkermester, H. C. Audersensg&de XTr. 7. KJØBmiÅYH. K. Anbefaler sig med alt til Bygningsfaget henhørende, saasom: Opførelsen af nye Bygninger i Entreprise. Reparationer udføres. éec^niwc^ez ocp tevezes. Alt til de billigste Noteringer.

72 O LJ Specialitet: & Skife rsolbso e leverer Ch. Wetlesen, Skiferdcekkermestcr, <*otliersgacle \p NB. Efter October Flyttedag: Gothersgade 171. t Glarmester, 18. La,rsbjørnstræde 18, Stuen. (Anbefaler sig med <Alt til Mac/i henhørende. éu PÆår/fu. Z/j//'////; L/OJYU) */VYUXA^i) bsk). A9,

73 58 Blikkenslager, Viag-aardsstræde 9 g 17, anbefaler sig til Br. med Udførelsen af alt til Bygnings-Arbeide & Tagdækning henhørende. Husholdnings-Gjenstande Kul- og Brændekasser, Kakkclovnskjæriiie, Askespande o. s. Y. Alle mulige galvaniserede Jern-Arfceider udføres efter Bestilling. Reparationer af alle ovennævnte Dele, samt Reparation og Oppudsning af Bord- og Hængelamper udføres solidt og billigt. V Chr. Birch. ( > Landemærket IN"r. 19, Hjørnet af Suhmsgade. Anbefaler sig med Udførelsen af elegant Arbeide til billige Priser,

74 u L Iwoad H. æop D Tordenskjoldsgade 21, Stuen (Hjørnet af Holbergsgade). Lager af ulkæo I I i '.i A at-1. Itvoz as ettez S^Løzfie joz'fxindzc levende Sfani'ez jza a-t -tzivcs, dez ezsia-ti'es dis-se aj voze founstiae- j'utcjlændic^ S-lanl'ez, som czc aj ifppeztiy- ^VizJininy. $c/ne sig særdeles til 3<ødse2sclags= ; <fwle= eller øonode=(javer. E. Berendt & Comp

75 55 &. cbe-zendt & CBo-m-p. Tordenskjoldsgade 21, Stuen (Hjørnet af Holbergsgade). Æcv ger af alle Sorter wmmm 2 å 3 Aars Garanti. Gratis Undervisning. Lager af Naale, Olie og alle Reqvisiter til Maskiner. NB. Afbetal ingsvilkaar: 2, 3, 4, 5 a 10 Kr. Berendt $ ffomp.

76 56 Ghr. Birch. o " cbcytzij 'k'fiez, Landemærket Nr. 19, mj. af Suhmsg-cude. J'clei/ jeg herved a>n~befaler mit Ssl 13 TT C J-IW\fog il ry <f til ODeres behagelige (J Oelvillie ; henleder jeg Q)er es péø ; at jeg ved et stort Udvalg af de nyeste og mest moderne Sivrifter samt de bedst for= arbeidede Æashvner ser mig v Stand til at levere alle forekommende 'Arbeider ; saavel v 03og= som caeeidejitstryh v elegant ildstyrelse og til seer deles billige Wriser. e/rø QL.

77 fm jmplysninger og Rettelser til "Adressebogen", der maatte ønske* tilfeiede en eventuel senere Udgave eller Tillæg hertil bedes sendte til L. Simmonsen, Bredgade 21, St. J^JØBENHAVN. Ji.

78 118 li W1/ 3.?>' f-ly o 38* W *3^ * ' ^ti = ^ iiiihia$fi I intjefitinj, gros S en detail. anbefaler le V '"e & samt I.i o UJE U i;sk Cs cw.vca) (N.^X/ciac,\ Landemærket Ur, 3. *

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1787

Københavnske gader og sogne i 1787 Københavnske gader og sogne i 1787 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Sankt Nikolai (86) Amagerstræde... Vor

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Garnisons (19) Amagerbro... Vor Frelser

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

Copenhague Accueil 2014

Copenhague Accueil 2014 RESTAURANTS FRANÇAIS Vous voulez retrouver un peu des bons plats français dans vos assiettes, voici quelques adresses de restaurant à Copenhague (les restaurants sont listés par ordre alphabétique) : A

Læs mere

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger hele hotellet,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

År Indtægt Forbrug Bemærkninger Jan. 1914 18.00 Beh. Fra 1913 150.00 Løn 200.00 Gratiale 34.00 Ekstraløn 20.00 Tante Line Sporvogn 7.

År Indtægt Forbrug Bemærkninger Jan. 1914 18.00 Beh. Fra 1913 150.00 Løn 200.00 Gratiale 34.00 Ekstraløn 20.00 Tante Line Sporvogn 7. Jan. 1914 18.00 Beh. Fra 1913 150.00 Løn 200.00 Gratiale 34.00 Ekstraløn 20.00 Tante Line Sporvogn 7.30 Mælk på kontoret 2.28 Børster 0.60 Tallerkener 1.50 Forsikringsforening 6.00 Foreningen 2.80 1.40

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen atmosfære og elegance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen luksus og lækker ekstravagance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

Familiekalender 2015. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Plus 2016 kalender amiliekalender 0 olbjerg, alling, årslet, Beder Plus 0 kalender andlægerne i årslet Vidste du at... andlægerne i årslet også laver norkeskinner, retter skæve tænder på få uger, udfører akupunktur og indsætter

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere