DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 omaa Udgivet af. Simmonsen, Kjobenhavn i Septbr Chr. Birchs Bogtrykkeri, Landemærket

4 "O TT C/

5 Adressebog for i... s. g\?)<z> i Danmark. Udgivet af. Sim-monoett. Kjøbenhavn i Septbr CUr. Birchs Bogtrykkeri, Landemærket 19.

6 Numrene foran Navnene i Person-Kegistret henvise til Annonce-Afdelingens Pagina- Annoncerne ere saavidt muligt trykte i alfabetisk Navneorden.

7 Danmark-Loge Nr. 1. (Stiftet 30te Juni 1878.) Onsdag Aften KL 87*. Ex-Mestere. A. Holck, H. Mendel-Hartvig. Embeds m æ n d. O. M. H. Mendel-Hartvig. U. M. P. Terp. p ^ ^ * * Skatm. P. Christensen. F. S. A. Schiwe Hansen. Medlemmer. Andersen, Fred. W., Sagfører, Amagert Andersen, Ole, Fin erskj ærer, Yodroffsvei Ankersen, Peter, Skomagerrn., Kong. Nyt. 22. K. Bagger, C. C. Julias, Arkitekt, Rømersg. 7. Bagger, Victor, C. Hjorth-, Lieut., Kontorarbeider, Stengade Bendtzen, Janus, Skibsfører, Allinge. '/s s Berendt, Emanuel, Grosserer, Symaskinefabrikant, Tordenskjoldsgade Berner, Henrik, J., Gross., Vinhdl., Landem. 3. K. 6 Birch, Chr., Bogtrykker, Landemærket Bjering, Thorvald, Gross., Herluf Trolles G. 26, St. Udsalg: Frederiksberggade Borch, Wilhelm, G larm., Nørrebrog. 17. K. 4 Borup, Christian, Tandlæge, Hyskenst Castonier, Henry, D., Toldassist., Blegdamsst Christensen, Oluf, Uhrmager, Pilest. 13. St.

8 IV Christensen, Peter, Gross., Nørrefarimagsg. 52. St. 10 Christensen, Theodor, Møbelhdl., Bredg. 21. Bopæl: Charlotteg Elsas, Meyer-, Kjøbralnd, Frederikssund. 14 Fratz, Carl, Kommissionshdl., Vesterbrog Fuglede, Villiam, LæderhdL, Horsens. Geertsen, Johan E., Urtekr., Vognmagerg. 19. "Gravesen, Carl, Restauratør, L. Kirkest. 5. fra Oct. Kjøbmagergade Hansen, Alfred, Schiwe-, Forvalter, St. Kongensgade Hansen, Fritz, Snedkerm., Hindeg Hansen, Henrik, Murm., Dannebrogsg. 37. Hansen, Jeppe, Herreekviperingshdl., Fisketorvet 14. Odense. Hansen, Peter, Kreaturhdl., L. Istedg Hansen, Peter, Skomagerm., Gothersg Hansen, Sophus, Urtekr., Borgerg Harnach, Christian, F. F., Kjøbmand, Aalborg. 21 Harth, Eduard, Urtekr., Borgerg. 49. Harth, Waldemar, Fuldm., Kamelg Hartvig. Harry, Mendel-, Brændevinsbr., Prinsessegade Holck, Andreas, Pastor, Folkethingsmand, Pilealle 7. Jacobsen, Emil, Politiassistent, Slagelse. Jensen, Christian, Possementmg., St- Kongensg Johansen, Anthon, E., Retuchør, Kong. Nyt. 1. K. Johansen. J. C. M., Murm., Rømersg. 7. Kappen, Ole, K., Kjøbmand, Thisted. 24 Kessel, G. Frederik, Skræderm., St. Kongensg. 32. Kismeyer, Carl, Student, Nørreg Kjær, L. P. J., Vorslund-, Tandlæge, Vimmelskaftet 41. 1,. 2C Kucker, J. H. Frederik, Restauratør, Hovedvagtsgade 8. 1,

9 Langager, Niels, Skotøisfabrikant, Odense. 29 Larsen, C. Thorvald, Snedkerm., St. Kongensg Mbg. Larsen, Rasmus, Marm., Rømersg, Levinsky, Moses, Bundtmagerm., Østerg. 33. Levy, Adolph, Læge, St. Jørgens G Lyster, C. J. Lambert, Sagførerfuldm., Nørreg Madsen, Yaldemar, Guldlistefabrikant, Farverg , fra October Frederiksbergg. 10. Madsen, Peter, Arbeider, Herluf Trolles G. 8. St. 34 Margolinsky, Jacob, Skræderforretning, Gothersg G Meyer, Ludvig, Cigarhdl, Østerg. 26. K. Naskouv, Albert, Gross., Yesterbrog Nicolaisen, Christian, Murm., Yesterg. 8. Nielsen, Christian, Finerskjærer, Citadelsv. 5. St. Nielsen, C. A. Christian, Hdlskommis, Amerika. 39 Nielsen, J. Carl, Skræderm., Herluf Trolles G. 1. St. Nielsen, P. Emil, Detailhdl., Vendersg Nielsen, Julius, Urtekr., Frederiksborgg. 36. Nielsen, Søren, Tømrerm., St. Hans T Olsen, L. Peter, Banemester, Saxog , fra October Vesterbrog. 62. ^Olsen, Peter, Skræderm., Halmst Petersen, Anton, Malerm., H. C. Andersens G Philipsen, Ferdinand, Bogtr}diker, Nyhavn Prior, J. Adolph, Hdlsreisende, Svanholmsvei 10. St. Rand, Martin, Gross,, Linnésg AsRieneck, Wilhelm, Gross., Rømersg Røssing, L. Ferdinand, Cand. phil., Kommuneliosp. Schiødt, P. Harald, Snedkerm., Elbagade Schultz, C. F. Wilh., Restauratør, Nordre Magazin. Citadellet. Seerup, Frederik F., Snedkerm., Gothersg, ^Sivertsen, Edvard, Conditor, Adelg Stafhell, Hermann, Fotog., Bredg. 21. Bp. Nytorv 9. 2, V

10 VI Staberg, Josua, Maskinmester, Nexø. Stilling, Joachim, Inspectør, Smed eg. 11. St. Stub, Otto, Læderlidl., Adelg. 77. K. Svendsen, Ole, Tømrerm., St. Hans T Terp, Polycarpns, Sagfører, Krystalg Thomasen, Carl, Cigarfabrik og en gros Lager Nyhavn Thomsen, Viggo, J. C., Kleinsmedm. Vesterbrogade Thummel, J. D. Frederik, Murm., Thorsg Weber, Frederik, Forgylder, Gothersg Wedell, Carl F. L., Instrumental., Blegdamsv Welander, Carl, Gross. Vinhdl., Landemærket 3 K. Visby, Frederik, Tandlæge, St. Thomas. Wilde, Te vi s, Murm., Emilievei Voetmann, Jens Chr., Snedkerm., H. C. Andersens Gade Østerby, Peter G., Hdlskontorist, Nyhavn

11 _ _ I I. i - "

12 VIII Skandinavia-Loge Nr. 2. (Stiftet 8de Mai 1880.) Tirsdag Aften Kl. 87*. Ex-Mester. A. Bauer. Embed smænd. O. M. A. Bauer. U. M. L. Lachmann. P. S. Gr. Schneider. Skatm. C. S. Langsted. F. S. C. Gynther. Medlemmer. Bauer, Adolph, Journalist, Østerg G Bunckenburg, C. F., Uhrmager, Klosterst. 14. Camman, J. P. Christian, Dbmd, Snedkerm., Nørrebrogade 33, Christensen, Chr., Fotograf, Amagertorv "Danielsen, Wilhelm, Sadelmagerm., Kong. Nyt Griis, J. Peter Kobberholdt-, Kunstdrejerm., Østergade 21. Gynther, Carl, Stolemagerm., Adelg Henriksen, B., Sadelmagerm., Kvandløse pr, Holbæk. Henriksen, Lars, Tømrerm., Jagtvei 59. Lachmann. Leonhard, Yexelmægler, Østerg Langsted, Adolph W., Manufacturhdl., Nørrebrog Langsted, Charles S., Skomagerm., Dronn. Tverg. 37. Levin, L., Bogholder, Sortedamsdoss. 55. St.

13 IX Lippert, A. Frederik, Murerm., Prins Jørgens G. 7. Madsen, Jens Peter, Meubelhdlr., Linnésg. 25. Miede, Alfred, Forvalter, Hallingsg. 8. PMlipson, Ferdinand. Gross., Holbergsg Poulsen, Carl Oskar, Sadelmager, Løvst. 4. Schneider, Georg, Bankassist., Hyskenst. 3. Yollmond, Ed. M., Prokurist, Frederiksbergg Wassmann, C. F., Overserg., Dbmd., Cit. Ravelinsbygn. v. Sjæll. Port. Weien, J. A. A., Stabsserg. Dbmd., Stjernestok Wetlesen, C. Clir.; Skiferdækker«]., Gothersg. 171.

14 X Nordstjerne-Loge Nr. 3. (Stiftet 10de Febr ) Torsdag Aften Ki. 8 /4. Ex-Mestere. Joh. Ratli. Jul. Meyer. Embedsmænd. O. M. Joh. Hansen. U. M. A. J. Meyer. P. S. Marcus Polack. Skatm. E. D. Jacobson. F. S. C. E. Nielsen. Medlemmer. 2 Andersen, Niels E., Tobaksfabrikant, Studiest Bartrumsen, M. 11., Galanterihdlr., Pilest Christensen, M. P., 01- og Yinhdlr., GL Kongevei 179. Christensen, Vilh., Overserg., Frederiksb. Bredg. 22. Davidsen, D. F., Gross., Havneg. 11 & Dehnfeldt, C., Urtekr., L. Kongensg. 34. St. 13 Erichsen, Joch. H., Mekanikus, St. Kongensg. 55. Mb Fogh, F., Glarm., Larsbjørnst. 18. St. 15 Franck, V. F., Blikkenslager, Kjøbmagerg. 46. Kj. 15 Friess, Carl, Boghdl., Reventlowsg. 6, 3.

15 XI Håber, Gust., Gross., Kompagnist. 22. ^Hansen, Hans Jeusen, Smedem., Dannebrogsg ""Hansen, Joh., Sagf., Kompagnistræde Hansen, P., Frugt- & Yildthandler, Nørrevoldgade 92, Kjælderen. Hansen, Søren, Palmiester, H. C. Andersensg. 3. Heinze, D. E. H., Barber, Larsbjørnst. 18. Jacobson, E. D., Gross., Pilest Jensen, Aug., Fabrikant, Nørrebrog.213, Ventegodt". Jensen, C., Maskinm., Skjoldsg Jørgensen, M., Murm., Eømersg. 23 B. St, 38 Kielberg, L. C., Skrædenn., Bp. Nørreg. 24. Forretningslokale St. Kongeng. 46. St. Kofod, Thomas P., Murm., Dannebrogsg Lejmann, M. A. W., Arkitekt, Tømrerm., Yingaardst Levin, Abr., Blikkenslagerm., L. Kirkest. 1. St. Lohmann, P., Hdlsrejsende, Prinds Jørgens G. 14 A. 32 Madsen, G., Glarm., Kompagnist Meyer, Jul., Galanterihdlr, Ny Østerg. 6. ^ Meyer, A. J., Redaktør, Peder Skramsg. 22. j7 Mortensen, H. Chr., Hof-Boghdlr., Linnésg. 18. Nielsen, C. E., Snedkerm., Lavendelst Petersen, Lars, Brændevinsbr., Yærnedamsv. 4. Petersen, P. Chr., Togfører, Nørre Søg. 31 B. 2. Petersen, Yictor, Assistent, Laxeg Polack, Marcus, Fabrikant, Stormg Polack, Leopold, Cigarfabrikant, Mønterg. 21. w Poulsen, Alfred, Ekviperingshdlr., Kongens Lyngby. Poulsen, O., Musiker, Dybensg Poulsen, P., Bøssemager, St. Kongensg. 33. St. Rasbech, Th.. Cigar-og Yinhandler, Bp. GL Kongevei 47, 1. Yesterbrog. 2 E. ^Rasmussen, Fr. Oluf, Tømrerm., Yaldemarsg. 33.

16 til Rasmussen, Hans, Slagterm., Roskildevei 121. Rath, Joh., Gross., Consul, Nyhavn Senhen, F., Forgylder, Ny Adelg Steiner, Jul., Blikkenslager, GI. Kongev Sørensen, H. R., Urtekr., pt. Amerika. 51 Winkelmann, J. H., Murm., Borgerg

17 XIII Valdemar Leir Nr. i af Danmark. (Stiftet d. 1. Juli 1881). H.-P. Jul. Meyer. Y.-P. Joh. Rath. F. T. Joh. Hansen. Skriftf. Marcus Polack. Kass. A. J. Meyer. A. T. Victor Petersen. M. Bartrumsen. M. P. Christensen Y. Christensen. I. T. Da\idsen. F. Franck, P. Fogh. G. Håber. H. J. Hansen. Joh. Hansen. P. Hansen. D. E. Heinze. E. D. Jacobsen. Aug. Jensen. C. C. Jensen. M. Jørgensen. L. C. Kielberg. Abr. Levin. Medlemmer. M. A, Lejmann. G. Madsen. A. J. Meyer. Jul. Meyer. H. Chr. Mortensen. F. C. W. Petersen. V. Petersen. L. Polack. Marc. Polack. A, Poulsen. O. Poulsen. P. Poulsen. Th. Rasbeck Joh. Rath. F. Senhen. J. Steiner. J. H. Winkelmann.

18 XIV Rebekka Gr. Logen Caroline Amalie Nr. i. (Stiftet d. 3. Juli 1881.) O. M. Jul 4 Meyer. Ny Østergade 6. U. M. Søster Rosa Polack. Sekretær. Marc. Polack. Stormgade 1, 3. Sal. Skatm. Søster Andreasine Rasbech. 15 Ida Angelica Friess. G. Håber. Aug. Jensen. C. Chr. Jensen. Regine Jensen. Emilie Wilh. Jensen. L. C. Kielberg. M. A. Lejmann. 30 Gustavia Lejmann. Jul. Meyer. Rosalie Meyer. A. J. Meyer. Thorandine Meyer. Medlem mer. H. Chr. Mortensen. LauraSophie Mortensen. Marie Polack. Rosa Polack. A. Poulsen. Marie Poulsen. P. Poulsen. Th. Rasbeck. Andreasine Rasbeck. J. H. Winckelmann. Johanne Marie Winckelmann.

19 XV Foreninger indenfor Ordenen: Den g;jensidige Ligkasse for Odd Fellows". Bestyrelse: L. Simmonsen, C. Borup, C. Fratz, Formand. Kasserer. Sekretær. Th. Bjerring, J. Hansen, Danmark-Logen Nr. i. Nordstjerne-Logen Nr. 3. Revisor. Revisor. Indmeldelse kan skee til ethvert Medlem afbesyrelsen. Danmark-Logens Byggefond'* Comité. R. Larsen. C. Jensen. M. Rand. C. V. Madsen. Formand. C. Nicolaisen, Kasserer. Indmeldelse kan skee til ethvert Medlem af Bestyrelsen.

20

21 FABRIK OG LAGER af' Døre- og Vinduesindfatninger, Fodpaneler, Gesimslister & Kehlstød i flere Breder og Profiler. cftcsiiliinaet paa alt kehlet Arbeide udføres efter Modeller eller Tegning og i forskjellige Træsorter. 3<abri~k & Mager: H. C. Ørstedsvei 52. yelegram-y^dresse : Ole Andersen. VodiofTsvei 59. V.

22 NL E. Åndersen, af t fine og ordiitaire Cigarer. Studiestræde 16. P. Ankers e n, Skomagermester, Kongens Nytorv Nr. 22. (Slnfcefa'tez, sit ayez aj færdigsyet Fodtøi. Bestillinger udføres hurtigt og solidt

23 3 H. Bartrumscn, Pilestræde 4 (Første Sted fra Østergade) KJOBENHAVN. K. Anbefaler et rigt Udvalg af alle Sorter Særlig fremhæves: Portemonais, Cigar-Etuis, Brev- & Dametasker, Ulirkjæder i Nickél og fr. O uld. Vifter i stort TTdvalg. Qltz sictcp ^lataniezivazez ocj/ ze-pazezco. Pilestræde <, Stuen., lste Sted fra Østergade.

24 h > P-H <x> PQ tø r H aj cfi P c<3 ^ oi "C 1-1 rt fe > i 03 J 3 O u CD C$ bo bo éh O CC PH 0 a ^ 03 O > < i z LLl CO Q ~~D ^ fe O 8 G* S O

25 m 5 ^Viliv. cbozcfv, Glarmester, JSFørrelji'ogade Ni', li Kjøbenhcivn. N. r&q'y-

26 c H, *f, J8EBNER, (J&iz / ma cbet\iez & tyvøjjgxndeiy Landemærket 3. Vin- & Spirituosa-Forretning. See Bindets Bagside. C H l?. Ti 11?C H O E~S ua -ip 5 C/ «19, Landemærket 19, Iij. af Suhmsgade. Sce Bindets næstsidste Side. 4, ff. liitiitfitnlmrri. TJ lir m ager, 14, Klosterstræde 14, anbefaler et stort Udvalg af Guld- og Sølv- Lonimeuhre, franske Taffeluhre, Skilderi- og Vækkeuhre. Specialitet: CJnld-Remontoir-Uhre 65 Kr., Sølv- Cylinder Dametiiire med Guldkant 20 Kr. Fuldstændig Garanti i 2 Aar.

27 T andlæge sés- 'G%>',., _,, v *a. BQspi, e s- -e$9- can3. plvå^. Hyskenstræde Nr. 10, 1ste Sal. WøBIilåfl, IE.

28 8 Øl-Forretning, Hj. af Allégade og GI. Kongevei. Anbefaler alle gangbare Ølsorter af egen Aftapning, omhyggeligt og propert behandlet, til ordinaire Priser. S"atzi-fifie^n åttiancez (51 ^la-pn-iucj cg ci'bzi'ficil'a chi&o-tcj. &a t->zi fikczy Øtsozlez. 0^ a Uccctza cl jza efooyiye-ns cbzij yfuu. Soda- ocj- Szføezzezvand jaml' medicinyhe ^Vandejza chosen&ozcfr cbzøndanstatt. lt[' lit %fa&zi / Mie-zne$ $zi$ez. &ozyhjdii ye 6lcjvaviitez ocj- Sp-izituoza. Depot af importerede Vine jza (SlJo-f-pla JCaztvicj^ acf.cz. Ordres modtages og tilbringes overalt i Byen og- Forstæder.

29 ^retablxsscment. Pilestræde Nr. 13, * 6. Sted fra Østergade. KJØBENHAVN. X. Elegant Udvalg og billige Priser. chepazatiomz fvutmc udjøzes i** /eznoldco -paa nøiaytift. ^ lft>etauny. Stort Joaqer ocj ll(lscdg cif Briller og Lorgnetter,

30 10 r%rma: C. F. Thømsen's Aaz zicfyk 3ua-fc a j"' ^oe^s-ige ØTC^Cet- ocf- S pei-cc saavel enkelte Stykker, som komplette Møblements. smukt og solidt forarbeidede i moderne bacons og ^Træsorter.

31 11 V. MJRS&8HF, Sadelmager & Tapetserer, 21, Kongeås ITytorv 21. Lager af Rejseartikler, Dametasker, Lommebøger, Portamonais og Skoletasker. 21. Kongens Nytorv 21, mellem Østergade og lille Kongensgade.

32 12 t. c fi i imviuvu, Jjtøføgrafisli Atelier, GI. Amagertorv Nr. 31. Anbefaler sig med smukt udførte Fotografier i alle Størrelser til billige Priser. Visitkort af Br. 4 Kr. pr. enkelt, 3 Kr. naar liere Dusin tages. CARL DEHNFELDT, Jk. jllyius pfterf.^ Lille Kongensgade 34, St., Xj. af Xcohnstræ'cle'.

33 1.1. v. 13 Fabrik af Maskiner for Bogbindere, Bog- & Stentrykkere. 3abril ajp alle Slcvgs MA SKINKNIVE. Reparationer a ovennævnte ^NCaykinctj oaave-l som a Damp- og _A.rbeidsmaskiner nd^ezes sotidt- oc^ Alt mod fuldstændig Garanti. J. H. Y. Erichsen, Alekaiiikiis, aut. Vand- & Gasmester, Store Kongensgade Nr. 55. Dr. Tvergade 28.

34 14. f E A T * m tæk Manufacturhandel. Vesterbrogade ~Nr. 21. LAGER AF danske og franske KORSETTER, Schirtings, Do w las, Stout-s, Boinuldstoi, Sirts, Danielinned. Handsker, Strømper og alt til Nodvendighedsfaget henhørende samt stort Udvalg i Herreartikler, Manschetskjorter, Kraver, Plipper, Manschetter, Lommetørklæder, Slips, Humbug, Kravat, Sokker og alt til Underbeklædning henhørende. 21. Vesterbrogade 21.

35 15 ^iuil w XXXi. 'i&s? Blikkenslager & Skiferdækker, aiit. Vand- & C*asinester. ayez< aj CLOSETTER. Stort itdvalfj coj Hængelamper. Bordlamper og Blik-, Messing- og lakerede Varer. St. Kjøbmagergade 46. Reventlovsgade (ved Tivoli) Nr. 6, 3. Sal, envge-jalw sin SYSTUE tor moileme Dame- og Bimetøter samt OverstySlcer. Alt syes propert og' billigt. Måre Dragter forandres og moderniseres., HATTE MONTERES. %<$i\ ^ t i % r, Reventlovsgade (ved Tivoli) Nr. 6, 3. Sal,

36 16 r Restauratør,^) Kjøbmagergade 37, I. Sal. sæasa QLinér og a lev carte serveres hele 3)cvgen. Middagsabonnement

37 17 Specialitet: Sophaer og Stole. *~s kn 10 OQ. > jf z kn W bq s -^r T3 o5 fe ) 0 "C C r-h ffi r-^ a c/} <D c? Ti CM cd c o o r 1 fsfø»\ 10 SH 2 Ur *** 3pU3JØlJU3l px)iyj3>[poug [1} qqy* 6'is M^v^Qquy^ "tab-

38 18 ^ j. HA Kleinsmed, fjlikhcnslager, SluffertittliluT samt autoriseret Vand- & Gasmester,

39 i 9 Undertegnede tillader sig herved at anbefale i de ærede Br.'s velvillige Erindring, mit Udsalg af: alle Sorter hermetisk henkogte og syltede Artikler, ægte importerede Vine, alle Sorter Frugter og Frugtsafter m. m. Særligt anbefales imt Udsalg aj~ Potteplanter, Ligkranse, Brudekranse og Bouquetter. Ærbødigst 8. Hansen, & Qclai'l'tiand-tez, Mørrevoltlgade 92. (Boulevarden).

40 20 CD Cu R^j 0 CI m m v 9 <D C3 O PH P 1 0) Q *H! S7 CD ij >D f-i <*3 CD r-h R~I ) D O o O xq SHS 0 w < > <D O O OQ 02 r c3 o <?. ^» C3 o PH l T < u «tj u a «_2 > Cl t) w w rj «Tj O ^ _ r-h CJ O 7-5 rj CJ -S O s <m m- N -+ => 32 o? zn -+ => O 9 *. ^ si, V 5/2 -s I si g!> ^ cs ^ 1 rt r-h PH S brj S o S w > o * v T-» < ^ CJ C.S «1 tth 6 «G -M tth 03 $H Æ! O fl O) cd CD cd O CO æ CO es cd O cd cd o co CD

41 21 lo Borgergade 49, Hj. af Dr. Tvergade. af syltede Frugter, Frugtsafter, Geléer, Marmelader samt tørrede og hermetisk henkogte Grøntsager, tilkjendt Sølv- og Bronce-Medaille paa Itavesc-istfia&efo tyådstit-tiny i eti-oovi- is$o. Forudbestillinger til moderate Priser kunde endnu modtages, og Prislister desangaaeude udleveres fra mit Udsalg.

42 22 V. T. FUGLEDE, 3jæd erhandle r, HORSENS. Anbefaler sit Lager i alle Sorter 3Liæder» og for Sf?-o-, <Sa9cf-, Jtai'idå'fie- og- cji-lodzcmxacjetc i prima Kvaliteter. Endvidere anbefales færdigt Nasidle-Arbeide, Foerstoffer, Lærreder, Elastiker, Stropbaa-nd, Pliisch, og Morgens ko-tøier, Syle, Sinker, Yox, Garn, (saavel Hør- som Hampegarn) Stifter og Maskinklister m. m. PETER HANSEN 5 elepit oi tant 6tciblissemeni} for Mtøi i alle Brander anbefales til de ærecle JBr.'s Opmærksomhed. J^abrikarit af patenteret Gedeskindssværte, den eneste gavnlige for alt Darriefodtøi af Skind. Gothersgade 61, Stviea.

43 23 orl,5-, Iftops- & Confiture-Fa'brik anbefales. &'cubrvkslohaler de kontor: Nørrebrogade 213, Ventegodt". Kjobmagergade 9, Kj. Kjøbenhavns kontrollerede Pølsefabrik ved August Jensen, under Tilsyn af autoriseret Dyrlæge Følger anbefales. kmtloir Nørrebrogade 213, Ventegodt".

44 24 5 iirma M ^ åit r m. Hessel >øtt Sfrøbci=(sMlKifc!iictit f}2, Iftc

45 25 J. P. Kopperholdt Griis, Østergade Nr. 21. Paraply- og Parasolfabrik, Kammager. Stort Lager af Paraplyer og Parasoller forefindes. Uldlastings-Paraplyer fra 2 Kr. 75 Øre, Silkeparaplyer fra 5 Kr. Kamme i stort Udvalg og alle Faconer forefindes i Bøffelliorn, Gummi, Skildpadde og Elfenben. Tillige haves et stort Udvalg af Børster, som Klædebørster, Haarbørster, Tandbørster og Neglebørster til meget billige Priser. Reparationer udføres smukt, hurtigt og billigt. &U Kii Sadelmager- & Tapetsererforretnmgen ocj. meo AenAøzende-solidt, s-vnutil tit o) id ens Ai-i-tiyoiz c)zi$ a B. S. Henriksen, Sadelmager & Tapetserer, Kvandløse pr. Holbek. AN SEN, Kompagnistræde 22, Stuen.

46 26.^rant fr a * ved i) m** H. Sif d* æh* 9 (dig Hovedvagtsgade Nr. 8, 1. Sal. 1ste Klasses Restaurant angc 'tvfe:> 3c ce-tedc Øawa ocp QÉmor serveres l/ii. / 7 og co la earte liele bageri. Abonnement modtages. -

47 27 Aéetf. Laufsteé. Mamifactiirvare- Eorretniiig en gros å en cleta>il. Kjoletøier, Scliawler, Tæpper & livide Varer samt alle Syartikler sælges billigt. Ur. 52, ITørrebrogacLe Ur. 52. KJØBENHAVN. N.

48 28 5 Skotøisetablissement, an&eja-tm med smukt, solidt og billigt Herre-, Dameog Borne-Fodtøi. Bestillinger udføres i Løbet af 2 Dage. og udføres i Løbet af 1 Dag. Dr, Tvergade Nr. 37.

49 29 TANDLÆGS, Vimmelskaftet 41. C«TH«LARSEN, Snefliermester, St. Kongensgade Nr. 69, 1. Sal i Mbg. Specialitet: alle Sorter Borde, Consolskabe & Buffeter.

50 30 Å. M. Y. Lej man, Sirlutclit H tømrermester, Vingaardstræde 9, 2. Træffes sikkrest fra iov 3 og 3 4. Overslag og lignende Oplysninger gratis. Qwotavia 2eiman, Pianistinde, anoefaler sig med Undervisning i Kt Jj.IX I V V K Jj f X\ B C u B X X Jj T x * Vingaardstræde 9' 2 -

51 31 Boutikken er lukket om Lørdagen. ii. ti# to Befttmaaer- & Straahatteidsali,,v t- & fflei Straahatte vaskes og moderniseres. Piltse udleies. Reparationer udføres propert og billigt. 33, Østergade 33, Stuen. Kjøbenhavr\. Boutikken er lukket om Lørdagen

52 32 l a 581 MS UK Glarmester, 9 Kompagnistræde Mr. 23. Anbefaler sig med Levering og* Indsætning af Speilglas, dobbelt fransk Glas og Yinduesglas i alle Maal. Nyt Bygningsarbeide samt Reparationer "udføres hurtigt og billigt.

53 33 M.DT! i IAjJ il jjylul li i ^ABRIK OG j_^ager af forgyldte, emiterede og polerede Hamme- & Tapetlister, j Magstræde JSTr. 6, 1ste Sal. KJØBENHAVN. K. Bopæl: Farvergade Nr. 8. Fra Oktober Flyttedag er min Bopæl: Frederiksberggade 10-

54 34 In J. J. larplii Skræder-Etablissement. 12, Gothersgade 12. canbefaler et rigtassorteret Jo ae/er af Stoffer ; sacuvel elegante som billige. tlclmærtzet &orarbeidning efter de nyeste J/loder, og til de billigste briser. 12, Gothersgade 12. Skræder-Etablissement. ^

55 35 Julius Meyer, 6, Ny østergade 6. Stort Lager af Galanterivarer, en gros <& en detail. AnlÉler sig mel All til Facet Møre«til meget billige Priser. Albums, Port-Monnais, Dametasker, Reisetasker. Visit- og Notitsbøger, Brevtasker og Skrivemapper, Toilet-, Sy- og Cigar-Etuis, Haandkufferter, Tornystre, samt Alt til Lædervare henhørende anbefales. Coral-, Jet-, Romerske-, Talmi- og Nickel- Colliers, Brocher og Ørenringe, Uhrkjæder, Shrivetøier, Brevpressere, Sy-Æsker, Vifter, Tobakskosser, Chatons-Æsker, Handske-Æsker, Nakkekamme. >tecj-ant Nips, Bijouteri- og Lædervare til yderst billige Priser. En gros & en detail. Det største Utals; i Manchet- oi Krave-Knapper i Danmark forefindes i 6, Ny Østergade 6. i

56 36 Rav-Cigarrør i stort Udvalg, B BApn! Jøq!dsiun> SJ98 Al 3

57 <D rh O es oc t/2 u & = TO ^ P-( QC!> = ^ 37 H. CHR. MORTENSEN.^ Hof-Boghandel. GC X 02 CJO o QC t/5 (D 3 tr»-5 Anbefaler de saa meget rosende omtalte liøist elegante P atent-b ogsta v-slsilte, co 5 som overgåa alle andre Skilte i Prisbillighed, Elegance og CM Smagfuldlied. Defaaes saaveliguld, Sølv, rødt som sort Stof. _ f <3c> KS j*: 00 CD E OQ csi <* CD <D "O cs co bx) VQ3 CO (SnS'lHC^'Z-Æ Ct11<^>C J'tvf'ød j'øtcj &wdc pcclg tll'ctcz' Husleiekvitteringer med vedhængende Blanket, indrettet til Afrivning. Indheftede i Bøger a 100 Stk. 1 Kr. 15 Øre. Convolutter pr Stk. fra 3 Kr. (Denne Pris gjælder saavel hvide, som Hamp-, graa og Marmor-Convolutter). Elegant Firma paatrykkes for 1 Kr. 50 Øre pr Tryk. Postpapir, tykt godt pr. 240 Ark. 1 Kr. 50 Øre. Regninger fra 5 Kr. pr Stk. Yisit- & Adressekort fra 1 Kr. 50 Øre pr. 100 Stk. ETB. Alt i elegant Udførelse!!! 'S Linnésgade, (tø Linnésgade 18. Stuen.

58 38 L. C. KIELBERG, Skrædermester, Store Kongensgade XTr. 46, Anbefaler sig med Alt til Faget henhørende til billigste Priser og hurtigste Effectuering. Reparationer udføres. JULIUS jn IELSEN O. Udelukkende Caffehandel. Import af HVIocca & Java Gaffe, Eget Caffebrænderi. affen males paa nyeste Staal-Kværne. Min Vogn leverer Caffen overalt heri Byen og Forstæder. 39, Frederiksborggade 39. Colonial- & Delikatessehandel. Lager af Herrer C. H. Mønster & Søns YIJJ1 & SF13IT170S4. Varerne leveres frit overalt heri øoyen. 36, Frederiksborggade 36.

59 39 Nørre Farimagsgade Nr. 45 B. Modtager saavel uden- som indenlandske Agenturer. Skrædermester, Herluf Trollesgade 1, St., Hj. af Heibergsgade. KJØBENHAVN K. o&estittincjez niodtayeo ocj, wdjøvez p-tomp-te 0(j cjtez nyeste 9TLo3e. Skrædermester, Halmstræde XTr. 1, 2. Sal, Hjørnet af Østergade. Anbefaler sig med Udførelsen af Alt til Faget henhørende.

60 40 Gf3- ffigarfabrikant, eto CONTOR & LAGER: Møntergade 21, 2. Sal, Joatmr af ægte importerede Hcivannaog amerikanske Cigarer. ( <icj>azez jza 2 cl{z. jo fåzc pz. ico

61 Valdemarsgade 33, Stuen.

62 HM $ > < X w m G j=j) -*=3 fc=j) J=J) P=3 <ri I f-i CD fcd d ti o r *4 l/l *o=* *=>> m få o<=^ m,<å> m* a J&) O m O t w 1 xti GC C/5 cs ø S O 05 C/3 13 S ^ 1 t»? 05 o XII 05 p-^h C3 [3 mmj ^ i 53 U V») m m ti 6 i 3 05 (pfej 15 8 :E (f*> «$>

63 43 U-i OD æ es S o o O CO EN æ i^ cn æ a o CO c3 c3 CO ^_> "q (/) Ctj PQ oj 4 ' OJ I _ Oo CO G <D oj 4 CJ O PH b/d o <U u c o S m bf) UH 4J o oj PQ r» bf) p -o S J5 ~ PQ O -j > bf) 0> r 1 <X> T3 ih > a 3 6 fh -+-» S «Sh (J T5 O a trh Ph «Ph TS c </3 ^* s C15 s^f) {&f fe fra CD 3») 9 C* 4^1 4 Q> O) di) ns; Q> H5r=il i

64 44 Alfred Poulsen, Skrædermester & Ekviperingshandler. Kongens Lyngby. Anbefaler sig med Alt til Faget henhørende. Meget billige Priser. Hurtig Expeclition. Herreklæder renses kemisk. Kommunehospitalet. '/Inlj&fcder sig mecl at orclrbe Æt til Begravelser henhørende, saavel i som udenfor hospitalet.

65 45 min (Musbrijy sacvvel for 03ec/ynclere som viderekomne fålever. Hem. StafMl, Bredgade 21. Bopæl: Nytorv Nr. 9, 3. Sal.

66 46 J. J. Steiner, Gml. Kongevei Nr. 179, Hj. af Allegade, Frederiksberg, øzex> dtt l i-f Biikkenslagerfaget henhørende, samt Skiferdækning, Gas- & Vandarbeide. Otdz-e, saavct mundlt-iyc som e-j>fectuezeo p zomte, os til billigste Priser. f #*

67 Krystalgade Nr. 32, 1. Sal.

68 48 CD c-t- O CD rrf~ O P Qf) r*^ P * æ P Q p tø» O U- ^ tj M^ '-Q & *~s O p 3 p ti 1 fc=*» «=>* «=f- <=c- -coyt E^_ <f> vi <3b <?k <5> S % ^ t* OS, S <5> <5> >5 <?k ^. > "-l <5. Ni <5> S>» <5. <5> <5. Co O o- >~t o >Tfe> tø o 0 O in 5 Cl Pl- RP p en *r H-' P < P3 "-J *r w ( h CD o- fl & p rs o* $ Ci 8* G) o S^eXT* m CD ert- O CD O CD l i P cr td P3 fr - "-1 o rd ^-i CO p p cn O?r L p C/Q H P Gro. O) Ch >-$ p o* o >_ksi u* o $N o Co ^. <M> H *=»» g i=*» «-

69 49 F, Hx SENHEN' 5 ^ ozgij -tdct-q^a eti-t, Ny Adelgade ]\ T r. 1, Hj. af Kongens Nytorv. FABRIK OG UDSALG AF Gardinstænger, Uhrconsoller, Stumtjenere, Divan- og Salonborde Pillespeile, Divanspeile, Blomsterborde, Blomsterstativer, Visitkort- og- Portraitrammer m. m. Ældre Ting modtages til Omforgyldning. y H OIVERTSEN. (so!*!«'«) 34. Adelgade 34. æestillincfer pcoco cfs& ocj J^cvg&r modtages og ivclfør&s prompte. (S 1RM * Si ERNEP l. ^E^NDE^.) Landemærket 3. Yin- & Spirituosa-Forretning. 8ee Uindets Bagside.

70 50 F «wr, <# J3RÆ:CH'S s P EFTERFØLGERE, 3 Forgyldere, Gothersgade 9S. Kjøbenhavn, K. Anbefaler Pille- og Sophaspeile, Gardinstænger, Blomsterborde, Malerirammer, Uhrconsoller m. m. Opforgyldning og Reparationer udfores propert og til særdeles billige Priser. Pianofortefabrik og Magasin samt Etablissement for Reparation af Pianoforter. 19, Ravnsborggade 19. ÉjØBEITH&YH. IT.

71 dj fu si LTL hm i.<3^3- Murmester, Borgergade 84. Patent-Stilladser, samt alt til Stilladser henhørende, anbefales. Snedkermester, H. C. Audersensg&de XTr. 7. KJØBmiÅYH. K. Anbefaler sig med alt til Bygningsfaget henhørende, saasom: Opførelsen af nye Bygninger i Entreprise. Reparationer udføres. éec^niwc^ez ocp tevezes. Alt til de billigste Noteringer.

72 O LJ Specialitet: & Skife rsolbso e leverer Ch. Wetlesen, Skiferdcekkermestcr, <*otliersgacle \p NB. Efter October Flyttedag: Gothersgade 171. t Glarmester, 18. La,rsbjørnstræde 18, Stuen. (Anbefaler sig med <Alt til Mac/i henhørende. éu PÆår/fu. Z/j//'////; L/OJYU) */VYUXA^i) bsk). A9,

73 58 Blikkenslager, Viag-aardsstræde 9 g 17, anbefaler sig til Br. med Udførelsen af alt til Bygnings-Arbeide & Tagdækning henhørende. Husholdnings-Gjenstande Kul- og Brændekasser, Kakkclovnskjæriiie, Askespande o. s. Y. Alle mulige galvaniserede Jern-Arfceider udføres efter Bestilling. Reparationer af alle ovennævnte Dele, samt Reparation og Oppudsning af Bord- og Hængelamper udføres solidt og billigt. V Chr. Birch. ( > Landemærket IN"r. 19, Hjørnet af Suhmsgade. Anbefaler sig med Udførelsen af elegant Arbeide til billige Priser,

74 u L Iwoad H. æop D Tordenskjoldsgade 21, Stuen (Hjørnet af Holbergsgade). Lager af ulkæo I I i '.i A at-1. Itvoz as ettez S^Løzfie joz'fxindzc levende Sfani'ez jza a-t -tzivcs, dez ezsia-ti'es dis-se aj voze founstiae- j'utcjlændic^ S-lanl'ez, som czc aj ifppeztiy- ^VizJininy. $c/ne sig særdeles til 3<ødse2sclags= ; <fwle= eller øonode=(javer. E. Berendt & Comp

75 55 &. cbe-zendt & CBo-m-p. Tordenskjoldsgade 21, Stuen (Hjørnet af Holbergsgade). Æcv ger af alle Sorter wmmm 2 å 3 Aars Garanti. Gratis Undervisning. Lager af Naale, Olie og alle Reqvisiter til Maskiner. NB. Afbetal ingsvilkaar: 2, 3, 4, 5 a 10 Kr. Berendt $ ffomp.

76 56 Ghr. Birch. o " cbcytzij 'k'fiez, Landemærket Nr. 19, mj. af Suhmsg-cude. J'clei/ jeg herved a>n~befaler mit Ssl 13 TT C J-IW\fog il ry <f til ODeres behagelige (J Oelvillie ; henleder jeg Q)er es péø ; at jeg ved et stort Udvalg af de nyeste og mest moderne Sivrifter samt de bedst for= arbeidede Æashvner ser mig v Stand til at levere alle forekommende 'Arbeider ; saavel v 03og= som caeeidejitstryh v elegant ildstyrelse og til seer deles billige Wriser. e/rø QL.

77 fm jmplysninger og Rettelser til "Adressebogen", der maatte ønske* tilfeiede en eventuel senere Udgave eller Tillæg hertil bedes sendte til L. Simmonsen, Bredgade 21, St. J^JØBENHAVN. Ji.

78 118 li W1/ 3.?>' f-ly o 38* W *3^ * ' ^ti = ^ iiiihia$fi I intjefitinj, gros S en detail. anbefaler le V '"e & samt I.i o UJE U i;sk Cs cw.vca) (N.^X/ciac,\ Landemærket Ur, 3. *

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 [Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen,

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en række ændringer, korrektioner og præciseringer. For at bevare

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

V i b r o p l e x - N ø g l e n.

V i b r o p l e x - N ø g l e n. E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Mod tageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad

Læs mere

TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB

TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB .. TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab stiftet den 10. September 1859 Selskabets Liv og Virke gennem Aarene 1959~19.84 ved Tønnes Solhart MARCU-tryk TAASTRUP

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V.

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V. Aa Mølle Kridtslemmeri. Grundl., så vidt det har kunnet oplyses, omkring år 1809 af Jørgen Kaas. Indehaver (siden 1905): Poul Bang (f. 1876). Adresse: Aa Mølle pr. Hadsund. A. C. Aabak, grossererforretning.

Læs mere

@TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab

@TE ]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab @TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab IINDTI]CItD o Kanonfotografiets fødsel @ Kanonfotografens apparat @ Der var engang @ Kanonfotograf på Rådhuspladsen Kgl. hoffotograf

Læs mere

TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96

TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96 TH-ING- DG ARRESTHUSET ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96 O-LZ-1ZB6B-LB NHSI.l _ 9fr6/..., :... ~.... :~ ~ l Lene Puck Ishøy 1994 I 1869 var den nyopførte bygning klar

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere