DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 omaa Udgivet af. Simmonsen, Kjobenhavn i Septbr Chr. Birchs Bogtrykkeri, Landemærket

4 "O TT C/

5 Adressebog for i... s. g\?)<z> i Danmark. Udgivet af. Sim-monoett. Kjøbenhavn i Septbr CUr. Birchs Bogtrykkeri, Landemærket 19.

6 Numrene foran Navnene i Person-Kegistret henvise til Annonce-Afdelingens Pagina- Annoncerne ere saavidt muligt trykte i alfabetisk Navneorden.

7 Danmark-Loge Nr. 1. (Stiftet 30te Juni 1878.) Onsdag Aften KL 87*. Ex-Mestere. A. Holck, H. Mendel-Hartvig. Embeds m æ n d. O. M. H. Mendel-Hartvig. U. M. P. Terp. p ^ ^ * * Skatm. P. Christensen. F. S. A. Schiwe Hansen. Medlemmer. Andersen, Fred. W., Sagfører, Amagert Andersen, Ole, Fin erskj ærer, Yodroffsvei Ankersen, Peter, Skomagerrn., Kong. Nyt. 22. K. Bagger, C. C. Julias, Arkitekt, Rømersg. 7. Bagger, Victor, C. Hjorth-, Lieut., Kontorarbeider, Stengade Bendtzen, Janus, Skibsfører, Allinge. '/s s Berendt, Emanuel, Grosserer, Symaskinefabrikant, Tordenskjoldsgade Berner, Henrik, J., Gross., Vinhdl., Landem. 3. K. 6 Birch, Chr., Bogtrykker, Landemærket Bjering, Thorvald, Gross., Herluf Trolles G. 26, St. Udsalg: Frederiksberggade Borch, Wilhelm, G larm., Nørrebrog. 17. K. 4 Borup, Christian, Tandlæge, Hyskenst Castonier, Henry, D., Toldassist., Blegdamsst Christensen, Oluf, Uhrmager, Pilest. 13. St.

8 IV Christensen, Peter, Gross., Nørrefarimagsg. 52. St. 10 Christensen, Theodor, Møbelhdl., Bredg. 21. Bopæl: Charlotteg Elsas, Meyer-, Kjøbralnd, Frederikssund. 14 Fratz, Carl, Kommissionshdl., Vesterbrog Fuglede, Villiam, LæderhdL, Horsens. Geertsen, Johan E., Urtekr., Vognmagerg. 19. "Gravesen, Carl, Restauratør, L. Kirkest. 5. fra Oct. Kjøbmagergade Hansen, Alfred, Schiwe-, Forvalter, St. Kongensgade Hansen, Fritz, Snedkerm., Hindeg Hansen, Henrik, Murm., Dannebrogsg. 37. Hansen, Jeppe, Herreekviperingshdl., Fisketorvet 14. Odense. Hansen, Peter, Kreaturhdl., L. Istedg Hansen, Peter, Skomagerm., Gothersg Hansen, Sophus, Urtekr., Borgerg Harnach, Christian, F. F., Kjøbmand, Aalborg. 21 Harth, Eduard, Urtekr., Borgerg. 49. Harth, Waldemar, Fuldm., Kamelg Hartvig. Harry, Mendel-, Brændevinsbr., Prinsessegade Holck, Andreas, Pastor, Folkethingsmand, Pilealle 7. Jacobsen, Emil, Politiassistent, Slagelse. Jensen, Christian, Possementmg., St- Kongensg Johansen, Anthon, E., Retuchør, Kong. Nyt. 1. K. Johansen. J. C. M., Murm., Rømersg. 7. Kappen, Ole, K., Kjøbmand, Thisted. 24 Kessel, G. Frederik, Skræderm., St. Kongensg. 32. Kismeyer, Carl, Student, Nørreg Kjær, L. P. J., Vorslund-, Tandlæge, Vimmelskaftet 41. 1,. 2C Kucker, J. H. Frederik, Restauratør, Hovedvagtsgade 8. 1,

9 Langager, Niels, Skotøisfabrikant, Odense. 29 Larsen, C. Thorvald, Snedkerm., St. Kongensg Mbg. Larsen, Rasmus, Marm., Rømersg, Levinsky, Moses, Bundtmagerm., Østerg. 33. Levy, Adolph, Læge, St. Jørgens G Lyster, C. J. Lambert, Sagførerfuldm., Nørreg Madsen, Yaldemar, Guldlistefabrikant, Farverg , fra October Frederiksbergg. 10. Madsen, Peter, Arbeider, Herluf Trolles G. 8. St. 34 Margolinsky, Jacob, Skræderforretning, Gothersg G Meyer, Ludvig, Cigarhdl, Østerg. 26. K. Naskouv, Albert, Gross., Yesterbrog Nicolaisen, Christian, Murm., Yesterg. 8. Nielsen, Christian, Finerskjærer, Citadelsv. 5. St. Nielsen, C. A. Christian, Hdlskommis, Amerika. 39 Nielsen, J. Carl, Skræderm., Herluf Trolles G. 1. St. Nielsen, P. Emil, Detailhdl., Vendersg Nielsen, Julius, Urtekr., Frederiksborgg. 36. Nielsen, Søren, Tømrerm., St. Hans T Olsen, L. Peter, Banemester, Saxog , fra October Vesterbrog. 62. ^Olsen, Peter, Skræderm., Halmst Petersen, Anton, Malerm., H. C. Andersens G Philipsen, Ferdinand, Bogtr}diker, Nyhavn Prior, J. Adolph, Hdlsreisende, Svanholmsvei 10. St. Rand, Martin, Gross,, Linnésg AsRieneck, Wilhelm, Gross., Rømersg Røssing, L. Ferdinand, Cand. phil., Kommuneliosp. Schiødt, P. Harald, Snedkerm., Elbagade Schultz, C. F. Wilh., Restauratør, Nordre Magazin. Citadellet. Seerup, Frederik F., Snedkerm., Gothersg, ^Sivertsen, Edvard, Conditor, Adelg Stafhell, Hermann, Fotog., Bredg. 21. Bp. Nytorv 9. 2, V

10 VI Staberg, Josua, Maskinmester, Nexø. Stilling, Joachim, Inspectør, Smed eg. 11. St. Stub, Otto, Læderlidl., Adelg. 77. K. Svendsen, Ole, Tømrerm., St. Hans T Terp, Polycarpns, Sagfører, Krystalg Thomasen, Carl, Cigarfabrik og en gros Lager Nyhavn Thomsen, Viggo, J. C., Kleinsmedm. Vesterbrogade Thummel, J. D. Frederik, Murm., Thorsg Weber, Frederik, Forgylder, Gothersg Wedell, Carl F. L., Instrumental., Blegdamsv Welander, Carl, Gross. Vinhdl., Landemærket 3 K. Visby, Frederik, Tandlæge, St. Thomas. Wilde, Te vi s, Murm., Emilievei Voetmann, Jens Chr., Snedkerm., H. C. Andersens Gade Østerby, Peter G., Hdlskontorist, Nyhavn

11 _ _ I I. i - "

12 VIII Skandinavia-Loge Nr. 2. (Stiftet 8de Mai 1880.) Tirsdag Aften Kl. 87*. Ex-Mester. A. Bauer. Embed smænd. O. M. A. Bauer. U. M. L. Lachmann. P. S. Gr. Schneider. Skatm. C. S. Langsted. F. S. C. Gynther. Medlemmer. Bauer, Adolph, Journalist, Østerg G Bunckenburg, C. F., Uhrmager, Klosterst. 14. Camman, J. P. Christian, Dbmd, Snedkerm., Nørrebrogade 33, Christensen, Chr., Fotograf, Amagertorv "Danielsen, Wilhelm, Sadelmagerm., Kong. Nyt Griis, J. Peter Kobberholdt-, Kunstdrejerm., Østergade 21. Gynther, Carl, Stolemagerm., Adelg Henriksen, B., Sadelmagerm., Kvandløse pr, Holbæk. Henriksen, Lars, Tømrerm., Jagtvei 59. Lachmann. Leonhard, Yexelmægler, Østerg Langsted, Adolph W., Manufacturhdl., Nørrebrog Langsted, Charles S., Skomagerm., Dronn. Tverg. 37. Levin, L., Bogholder, Sortedamsdoss. 55. St.

13 IX Lippert, A. Frederik, Murerm., Prins Jørgens G. 7. Madsen, Jens Peter, Meubelhdlr., Linnésg. 25. Miede, Alfred, Forvalter, Hallingsg. 8. PMlipson, Ferdinand. Gross., Holbergsg Poulsen, Carl Oskar, Sadelmager, Løvst. 4. Schneider, Georg, Bankassist., Hyskenst. 3. Yollmond, Ed. M., Prokurist, Frederiksbergg Wassmann, C. F., Overserg., Dbmd., Cit. Ravelinsbygn. v. Sjæll. Port. Weien, J. A. A., Stabsserg. Dbmd., Stjernestok Wetlesen, C. Clir.; Skiferdækker«]., Gothersg. 171.

14 X Nordstjerne-Loge Nr. 3. (Stiftet 10de Febr ) Torsdag Aften Ki. 8 /4. Ex-Mestere. Joh. Ratli. Jul. Meyer. Embedsmænd. O. M. Joh. Hansen. U. M. A. J. Meyer. P. S. Marcus Polack. Skatm. E. D. Jacobson. F. S. C. E. Nielsen. Medlemmer. 2 Andersen, Niels E., Tobaksfabrikant, Studiest Bartrumsen, M. 11., Galanterihdlr., Pilest Christensen, M. P., 01- og Yinhdlr., GL Kongevei 179. Christensen, Vilh., Overserg., Frederiksb. Bredg. 22. Davidsen, D. F., Gross., Havneg. 11 & Dehnfeldt, C., Urtekr., L. Kongensg. 34. St. 13 Erichsen, Joch. H., Mekanikus, St. Kongensg. 55. Mb Fogh, F., Glarm., Larsbjørnst. 18. St. 15 Franck, V. F., Blikkenslager, Kjøbmagerg. 46. Kj. 15 Friess, Carl, Boghdl., Reventlowsg. 6, 3.

15 XI Håber, Gust., Gross., Kompagnist. 22. ^Hansen, Hans Jeusen, Smedem., Dannebrogsg ""Hansen, Joh., Sagf., Kompagnistræde Hansen, P., Frugt- & Yildthandler, Nørrevoldgade 92, Kjælderen. Hansen, Søren, Palmiester, H. C. Andersensg. 3. Heinze, D. E. H., Barber, Larsbjørnst. 18. Jacobson, E. D., Gross., Pilest Jensen, Aug., Fabrikant, Nørrebrog.213, Ventegodt". Jensen, C., Maskinm., Skjoldsg Jørgensen, M., Murm., Eømersg. 23 B. St, 38 Kielberg, L. C., Skrædenn., Bp. Nørreg. 24. Forretningslokale St. Kongeng. 46. St. Kofod, Thomas P., Murm., Dannebrogsg Lejmann, M. A. W., Arkitekt, Tømrerm., Yingaardst Levin, Abr., Blikkenslagerm., L. Kirkest. 1. St. Lohmann, P., Hdlsrejsende, Prinds Jørgens G. 14 A. 32 Madsen, G., Glarm., Kompagnist Meyer, Jul., Galanterihdlr, Ny Østerg. 6. ^ Meyer, A. J., Redaktør, Peder Skramsg. 22. j7 Mortensen, H. Chr., Hof-Boghdlr., Linnésg. 18. Nielsen, C. E., Snedkerm., Lavendelst Petersen, Lars, Brændevinsbr., Yærnedamsv. 4. Petersen, P. Chr., Togfører, Nørre Søg. 31 B. 2. Petersen, Yictor, Assistent, Laxeg Polack, Marcus, Fabrikant, Stormg Polack, Leopold, Cigarfabrikant, Mønterg. 21. w Poulsen, Alfred, Ekviperingshdlr., Kongens Lyngby. Poulsen, O., Musiker, Dybensg Poulsen, P., Bøssemager, St. Kongensg. 33. St. Rasbech, Th.. Cigar-og Yinhandler, Bp. GL Kongevei 47, 1. Yesterbrog. 2 E. ^Rasmussen, Fr. Oluf, Tømrerm., Yaldemarsg. 33.

16 til Rasmussen, Hans, Slagterm., Roskildevei 121. Rath, Joh., Gross., Consul, Nyhavn Senhen, F., Forgylder, Ny Adelg Steiner, Jul., Blikkenslager, GI. Kongev Sørensen, H. R., Urtekr., pt. Amerika. 51 Winkelmann, J. H., Murm., Borgerg

17 XIII Valdemar Leir Nr. i af Danmark. (Stiftet d. 1. Juli 1881). H.-P. Jul. Meyer. Y.-P. Joh. Rath. F. T. Joh. Hansen. Skriftf. Marcus Polack. Kass. A. J. Meyer. A. T. Victor Petersen. M. Bartrumsen. M. P. Christensen Y. Christensen. I. T. Da\idsen. F. Franck, P. Fogh. G. Håber. H. J. Hansen. Joh. Hansen. P. Hansen. D. E. Heinze. E. D. Jacobsen. Aug. Jensen. C. C. Jensen. M. Jørgensen. L. C. Kielberg. Abr. Levin. Medlemmer. M. A, Lejmann. G. Madsen. A. J. Meyer. Jul. Meyer. H. Chr. Mortensen. F. C. W. Petersen. V. Petersen. L. Polack. Marc. Polack. A, Poulsen. O. Poulsen. P. Poulsen. Th. Rasbeck Joh. Rath. F. Senhen. J. Steiner. J. H. Winkelmann.

18 XIV Rebekka Gr. Logen Caroline Amalie Nr. i. (Stiftet d. 3. Juli 1881.) O. M. Jul 4 Meyer. Ny Østergade 6. U. M. Søster Rosa Polack. Sekretær. Marc. Polack. Stormgade 1, 3. Sal. Skatm. Søster Andreasine Rasbech. 15 Ida Angelica Friess. G. Håber. Aug. Jensen. C. Chr. Jensen. Regine Jensen. Emilie Wilh. Jensen. L. C. Kielberg. M. A. Lejmann. 30 Gustavia Lejmann. Jul. Meyer. Rosalie Meyer. A. J. Meyer. Thorandine Meyer. Medlem mer. H. Chr. Mortensen. LauraSophie Mortensen. Marie Polack. Rosa Polack. A. Poulsen. Marie Poulsen. P. Poulsen. Th. Rasbeck. Andreasine Rasbeck. J. H. Winckelmann. Johanne Marie Winckelmann.

19 XV Foreninger indenfor Ordenen: Den g;jensidige Ligkasse for Odd Fellows". Bestyrelse: L. Simmonsen, C. Borup, C. Fratz, Formand. Kasserer. Sekretær. Th. Bjerring, J. Hansen, Danmark-Logen Nr. i. Nordstjerne-Logen Nr. 3. Revisor. Revisor. Indmeldelse kan skee til ethvert Medlem afbesyrelsen. Danmark-Logens Byggefond'* Comité. R. Larsen. C. Jensen. M. Rand. C. V. Madsen. Formand. C. Nicolaisen, Kasserer. Indmeldelse kan skee til ethvert Medlem af Bestyrelsen.

20

21 FABRIK OG LAGER af' Døre- og Vinduesindfatninger, Fodpaneler, Gesimslister & Kehlstød i flere Breder og Profiler. cftcsiiliinaet paa alt kehlet Arbeide udføres efter Modeller eller Tegning og i forskjellige Træsorter. 3<abri~k & Mager: H. C. Ørstedsvei 52. yelegram-y^dresse : Ole Andersen. VodiofTsvei 59. V.

22 NL E. Åndersen, af t fine og ordiitaire Cigarer. Studiestræde 16. P. Ankers e n, Skomagermester, Kongens Nytorv Nr. 22. (Slnfcefa'tez, sit ayez aj færdigsyet Fodtøi. Bestillinger udføres hurtigt og solidt

23 3 H. Bartrumscn, Pilestræde 4 (Første Sted fra Østergade) KJOBENHAVN. K. Anbefaler et rigt Udvalg af alle Sorter Særlig fremhæves: Portemonais, Cigar-Etuis, Brev- & Dametasker, Ulirkjæder i Nickél og fr. O uld. Vifter i stort TTdvalg. Qltz sictcp ^lataniezivazez ocj/ ze-pazezco. Pilestræde <, Stuen., lste Sted fra Østergade.

24 h > P-H <x> PQ tø r H aj cfi P c<3 ^ oi "C 1-1 rt fe > i 03 J 3 O u CD C$ bo bo éh O CC PH 0 a ^ 03 O > < i z LLl CO Q ~~D ^ fe O 8 G* S O

25 m 5 ^Viliv. cbozcfv, Glarmester, JSFørrelji'ogade Ni', li Kjøbenhcivn. N. r&q'y-

26 c H, *f, J8EBNER, (J&iz / ma cbet\iez & tyvøjjgxndeiy Landemærket 3. Vin- & Spirituosa-Forretning. See Bindets Bagside. C H l?. Ti 11?C H O E~S ua -ip 5 C/ «19, Landemærket 19, Iij. af Suhmsgade. Sce Bindets næstsidste Side. 4, ff. liitiitfitnlmrri. TJ lir m ager, 14, Klosterstræde 14, anbefaler et stort Udvalg af Guld- og Sølv- Lonimeuhre, franske Taffeluhre, Skilderi- og Vækkeuhre. Specialitet: CJnld-Remontoir-Uhre 65 Kr., Sølv- Cylinder Dametiiire med Guldkant 20 Kr. Fuldstændig Garanti i 2 Aar.

27 T andlæge sés- 'G%>',., _,, v *a. BQspi, e s- -e$9- can3. plvå^. Hyskenstræde Nr. 10, 1ste Sal. WøBIilåfl, IE.

28 8 Øl-Forretning, Hj. af Allégade og GI. Kongevei. Anbefaler alle gangbare Ølsorter af egen Aftapning, omhyggeligt og propert behandlet, til ordinaire Priser. S"atzi-fifie^n åttiancez (51 ^la-pn-iucj cg ci'bzi'ficil'a chi&o-tcj. &a t->zi fikczy Øtsozlez. 0^ a Uccctza cl jza efooyiye-ns cbzij yfuu. Soda- ocj- Szføezzezvand jaml' medicinyhe ^Vandejza chosen&ozcfr cbzøndanstatt. lt[' lit %fa&zi / Mie-zne$ $zi$ez. &ozyhjdii ye 6lcjvaviitez ocj- Sp-izituoza. Depot af importerede Vine jza (SlJo-f-pla JCaztvicj^ acf.cz. Ordres modtages og tilbringes overalt i Byen og- Forstæder.

29 ^retablxsscment. Pilestræde Nr. 13, * 6. Sted fra Østergade. KJØBENHAVN. X. Elegant Udvalg og billige Priser. chepazatiomz fvutmc udjøzes i** /eznoldco -paa nøiaytift. ^ lft>etauny. Stort Joaqer ocj ll(lscdg cif Briller og Lorgnetter,

30 10 r%rma: C. F. Thømsen's Aaz zicfyk 3ua-fc a j"' ^oe^s-ige ØTC^Cet- ocf- S pei-cc saavel enkelte Stykker, som komplette Møblements. smukt og solidt forarbeidede i moderne bacons og ^Træsorter.

31 11 V. MJRS&8HF, Sadelmager & Tapetserer, 21, Kongeås ITytorv 21. Lager af Rejseartikler, Dametasker, Lommebøger, Portamonais og Skoletasker. 21. Kongens Nytorv 21, mellem Østergade og lille Kongensgade.

32 12 t. c fi i imviuvu, Jjtøføgrafisli Atelier, GI. Amagertorv Nr. 31. Anbefaler sig med smukt udførte Fotografier i alle Størrelser til billige Priser. Visitkort af Br. 4 Kr. pr. enkelt, 3 Kr. naar liere Dusin tages. CARL DEHNFELDT, Jk. jllyius pfterf.^ Lille Kongensgade 34, St., Xj. af Xcohnstræ'cle'.

33 1.1. v. 13 Fabrik af Maskiner for Bogbindere, Bog- & Stentrykkere. 3abril ajp alle Slcvgs MA SKINKNIVE. Reparationer a ovennævnte ^NCaykinctj oaave-l som a Damp- og _A.rbeidsmaskiner nd^ezes sotidt- oc^ Alt mod fuldstændig Garanti. J. H. Y. Erichsen, Alekaiiikiis, aut. Vand- & Gasmester, Store Kongensgade Nr. 55. Dr. Tvergade 28.

34 14. f E A T * m tæk Manufacturhandel. Vesterbrogade ~Nr. 21. LAGER AF danske og franske KORSETTER, Schirtings, Do w las, Stout-s, Boinuldstoi, Sirts, Danielinned. Handsker, Strømper og alt til Nodvendighedsfaget henhørende samt stort Udvalg i Herreartikler, Manschetskjorter, Kraver, Plipper, Manschetter, Lommetørklæder, Slips, Humbug, Kravat, Sokker og alt til Underbeklædning henhørende. 21. Vesterbrogade 21.

35 15 ^iuil w XXXi. 'i&s? Blikkenslager & Skiferdækker, aiit. Vand- & C*asinester. ayez< aj CLOSETTER. Stort itdvalfj coj Hængelamper. Bordlamper og Blik-, Messing- og lakerede Varer. St. Kjøbmagergade 46. Reventlovsgade (ved Tivoli) Nr. 6, 3. Sal, envge-jalw sin SYSTUE tor moileme Dame- og Bimetøter samt OverstySlcer. Alt syes propert og' billigt. Måre Dragter forandres og moderniseres., HATTE MONTERES. %<$i\ ^ t i % r, Reventlovsgade (ved Tivoli) Nr. 6, 3. Sal,

36 16 r Restauratør,^) Kjøbmagergade 37, I. Sal. sæasa QLinér og a lev carte serveres hele 3)cvgen. Middagsabonnement

37 17 Specialitet: Sophaer og Stole. *~s kn 10 OQ. > jf z kn W bq s -^r T3 o5 fe ) 0 "C C r-h ffi r-^ a c/} <D c? Ti CM cd c o o r 1 fsfø»\ 10 SH 2 Ur *** 3pU3JØlJU3l px)iyj3>[poug [1} qqy* 6'is M^v^Qquy^ "tab-

38 18 ^ j. HA Kleinsmed, fjlikhcnslager, SluffertittliluT samt autoriseret Vand- & Gasmester,

39 i 9 Undertegnede tillader sig herved at anbefale i de ærede Br.'s velvillige Erindring, mit Udsalg af: alle Sorter hermetisk henkogte og syltede Artikler, ægte importerede Vine, alle Sorter Frugter og Frugtsafter m. m. Særligt anbefales imt Udsalg aj~ Potteplanter, Ligkranse, Brudekranse og Bouquetter. Ærbødigst 8. Hansen, & Qclai'l'tiand-tez, Mørrevoltlgade 92. (Boulevarden).

40 20 CD Cu R^j 0 CI m m v 9 <D C3 O PH P 1 0) Q *H! S7 CD ij >D f-i <*3 CD r-h R~I ) D O o O xq SHS 0 w < > <D O O OQ 02 r c3 o <?. ^» C3 o PH l T < u «tj u a «_2 > Cl t) w w rj «Tj O ^ _ r-h CJ O 7-5 rj CJ -S O s <m m- N -+ => 32 o? zn -+ => O 9 *. ^ si, V 5/2 -s I si g!> ^ cs ^ 1 rt r-h PH S brj S o S w > o * v T-» < ^ CJ C.S «1 tth 6 «G -M tth 03 $H Æ! O fl O) cd CD cd O CO æ CO es cd O cd cd o co CD

41 21 lo Borgergade 49, Hj. af Dr. Tvergade. af syltede Frugter, Frugtsafter, Geléer, Marmelader samt tørrede og hermetisk henkogte Grøntsager, tilkjendt Sølv- og Bronce-Medaille paa Itavesc-istfia&efo tyådstit-tiny i eti-oovi- is$o. Forudbestillinger til moderate Priser kunde endnu modtages, og Prislister desangaaeude udleveres fra mit Udsalg.

42 22 V. T. FUGLEDE, 3jæd erhandle r, HORSENS. Anbefaler sit Lager i alle Sorter 3Liæder» og for Sf?-o-, <Sa9cf-, Jtai'idå'fie- og- cji-lodzcmxacjetc i prima Kvaliteter. Endvidere anbefales færdigt Nasidle-Arbeide, Foerstoffer, Lærreder, Elastiker, Stropbaa-nd, Pliisch, og Morgens ko-tøier, Syle, Sinker, Yox, Garn, (saavel Hør- som Hampegarn) Stifter og Maskinklister m. m. PETER HANSEN 5 elepit oi tant 6tciblissemeni} for Mtøi i alle Brander anbefales til de ærecle JBr.'s Opmærksomhed. J^abrikarit af patenteret Gedeskindssværte, den eneste gavnlige for alt Darriefodtøi af Skind. Gothersgade 61, Stviea.

43 23 orl,5-, Iftops- & Confiture-Fa'brik anbefales. &'cubrvkslohaler de kontor: Nørrebrogade 213, Ventegodt". Kjobmagergade 9, Kj. Kjøbenhavns kontrollerede Pølsefabrik ved August Jensen, under Tilsyn af autoriseret Dyrlæge Følger anbefales. kmtloir Nørrebrogade 213, Ventegodt".

44 24 5 iirma M ^ åit r m. Hessel >øtt Sfrøbci=(sMlKifc!iictit f}2, Iftc

45 25 J. P. Kopperholdt Griis, Østergade Nr. 21. Paraply- og Parasolfabrik, Kammager. Stort Lager af Paraplyer og Parasoller forefindes. Uldlastings-Paraplyer fra 2 Kr. 75 Øre, Silkeparaplyer fra 5 Kr. Kamme i stort Udvalg og alle Faconer forefindes i Bøffelliorn, Gummi, Skildpadde og Elfenben. Tillige haves et stort Udvalg af Børster, som Klædebørster, Haarbørster, Tandbørster og Neglebørster til meget billige Priser. Reparationer udføres smukt, hurtigt og billigt. &U Kii Sadelmager- & Tapetsererforretnmgen ocj. meo AenAøzende-solidt, s-vnutil tit o) id ens Ai-i-tiyoiz c)zi$ a B. S. Henriksen, Sadelmager & Tapetserer, Kvandløse pr. Holbek. AN SEN, Kompagnistræde 22, Stuen.

46 26.^rant fr a * ved i) m** H. Sif d* æh* 9 (dig Hovedvagtsgade Nr. 8, 1. Sal. 1ste Klasses Restaurant angc 'tvfe:> 3c ce-tedc Øawa ocp QÉmor serveres l/ii. / 7 og co la earte liele bageri. Abonnement modtages. -

47 27 Aéetf. Laufsteé. Mamifactiirvare- Eorretniiig en gros å en cleta>il. Kjoletøier, Scliawler, Tæpper & livide Varer samt alle Syartikler sælges billigt. Ur. 52, ITørrebrogacLe Ur. 52. KJØBENHAVN. N.

48 28 5 Skotøisetablissement, an&eja-tm med smukt, solidt og billigt Herre-, Dameog Borne-Fodtøi. Bestillinger udføres i Løbet af 2 Dage. og udføres i Løbet af 1 Dag. Dr, Tvergade Nr. 37.

49 29 TANDLÆGS, Vimmelskaftet 41. C«TH«LARSEN, Snefliermester, St. Kongensgade Nr. 69, 1. Sal i Mbg. Specialitet: alle Sorter Borde, Consolskabe & Buffeter.

50 30 Å. M. Y. Lej man, Sirlutclit H tømrermester, Vingaardstræde 9, 2. Træffes sikkrest fra iov 3 og 3 4. Overslag og lignende Oplysninger gratis. Qwotavia 2eiman, Pianistinde, anoefaler sig med Undervisning i Kt Jj.IX I V V K Jj f X\ B C u B X X Jj T x * Vingaardstræde 9' 2 -

51 31 Boutikken er lukket om Lørdagen. ii. ti# to Befttmaaer- & Straahatteidsali,,v t- & fflei Straahatte vaskes og moderniseres. Piltse udleies. Reparationer udføres propert og billigt. 33, Østergade 33, Stuen. Kjøbenhavr\. Boutikken er lukket om Lørdagen

52 32 l a 581 MS UK Glarmester, 9 Kompagnistræde Mr. 23. Anbefaler sig med Levering og* Indsætning af Speilglas, dobbelt fransk Glas og Yinduesglas i alle Maal. Nyt Bygningsarbeide samt Reparationer "udføres hurtigt og billigt.

53 33 M.DT! i IAjJ il jjylul li i ^ABRIK OG j_^ager af forgyldte, emiterede og polerede Hamme- & Tapetlister, j Magstræde JSTr. 6, 1ste Sal. KJØBENHAVN. K. Bopæl: Farvergade Nr. 8. Fra Oktober Flyttedag er min Bopæl: Frederiksberggade 10-

54 34 In J. J. larplii Skræder-Etablissement. 12, Gothersgade 12. canbefaler et rigtassorteret Jo ae/er af Stoffer ; sacuvel elegante som billige. tlclmærtzet &orarbeidning efter de nyeste J/loder, og til de billigste briser. 12, Gothersgade 12. Skræder-Etablissement. ^

55 35 Julius Meyer, 6, Ny østergade 6. Stort Lager af Galanterivarer, en gros <& en detail. AnlÉler sig mel All til Facet Møre«til meget billige Priser. Albums, Port-Monnais, Dametasker, Reisetasker. Visit- og Notitsbøger, Brevtasker og Skrivemapper, Toilet-, Sy- og Cigar-Etuis, Haandkufferter, Tornystre, samt Alt til Lædervare henhørende anbefales. Coral-, Jet-, Romerske-, Talmi- og Nickel- Colliers, Brocher og Ørenringe, Uhrkjæder, Shrivetøier, Brevpressere, Sy-Æsker, Vifter, Tobakskosser, Chatons-Æsker, Handske-Æsker, Nakkekamme. >tecj-ant Nips, Bijouteri- og Lædervare til yderst billige Priser. En gros & en detail. Det største Utals; i Manchet- oi Krave-Knapper i Danmark forefindes i 6, Ny Østergade 6. i

56 36 Rav-Cigarrør i stort Udvalg, B BApn! Jøq!dsiun> SJ98 Al 3

57 <D rh O es oc t/2 u & = TO ^ P-( QC!> = ^ 37 H. CHR. MORTENSEN.^ Hof-Boghandel. GC X 02 CJO o QC t/5 (D 3 tr»-5 Anbefaler de saa meget rosende omtalte liøist elegante P atent-b ogsta v-slsilte, co 5 som overgåa alle andre Skilte i Prisbillighed, Elegance og CM Smagfuldlied. Defaaes saaveliguld, Sølv, rødt som sort Stof. _ f <3c> KS j*: 00 CD E OQ csi <* CD <D "O cs co bx) VQ3 CO (SnS'lHC^'Z-Æ Ct11<^>C J'tvf'ød j'øtcj &wdc pcclg tll'ctcz' Husleiekvitteringer med vedhængende Blanket, indrettet til Afrivning. Indheftede i Bøger a 100 Stk. 1 Kr. 15 Øre. Convolutter pr Stk. fra 3 Kr. (Denne Pris gjælder saavel hvide, som Hamp-, graa og Marmor-Convolutter). Elegant Firma paatrykkes for 1 Kr. 50 Øre pr Tryk. Postpapir, tykt godt pr. 240 Ark. 1 Kr. 50 Øre. Regninger fra 5 Kr. pr Stk. Yisit- & Adressekort fra 1 Kr. 50 Øre pr. 100 Stk. ETB. Alt i elegant Udførelse!!! 'S Linnésgade, (tø Linnésgade 18. Stuen.

58 38 L. C. KIELBERG, Skrædermester, Store Kongensgade XTr. 46, Anbefaler sig med Alt til Faget henhørende til billigste Priser og hurtigste Effectuering. Reparationer udføres. JULIUS jn IELSEN O. Udelukkende Caffehandel. Import af HVIocca & Java Gaffe, Eget Caffebrænderi. affen males paa nyeste Staal-Kværne. Min Vogn leverer Caffen overalt heri Byen og Forstæder. 39, Frederiksborggade 39. Colonial- & Delikatessehandel. Lager af Herrer C. H. Mønster & Søns YIJJ1 & SF13IT170S4. Varerne leveres frit overalt heri øoyen. 36, Frederiksborggade 36.

59 39 Nørre Farimagsgade Nr. 45 B. Modtager saavel uden- som indenlandske Agenturer. Skrædermester, Herluf Trollesgade 1, St., Hj. af Heibergsgade. KJØBENHAVN K. o&estittincjez niodtayeo ocj, wdjøvez p-tomp-te 0(j cjtez nyeste 9TLo3e. Skrædermester, Halmstræde XTr. 1, 2. Sal, Hjørnet af Østergade. Anbefaler sig med Udførelsen af Alt til Faget henhørende.

60 40 Gf3- ffigarfabrikant, eto CONTOR & LAGER: Møntergade 21, 2. Sal, Joatmr af ægte importerede Hcivannaog amerikanske Cigarer. ( <icj>azez jza 2 cl{z. jo fåzc pz. ico

61 Valdemarsgade 33, Stuen.

62 HM $ > < X w m G j=j) -*=3 fc=j) J=J) P=3 <ri I f-i CD fcd d ti o r *4 l/l *o=* *=>> m få o<=^ m,<å> m* a J&) O m O t w 1 xti GC C/5 cs ø S O 05 C/3 13 S ^ 1 t»? 05 o XII 05 p-^h C3 [3 mmj ^ i 53 U V») m m ti 6 i 3 05 (pfej 15 8 :E (f*> «$>

63 43 U-i OD æ es S o o O CO EN æ i^ cn æ a o CO c3 c3 CO ^_> "q (/) Ctj PQ oj 4 ' OJ I _ Oo CO G <D oj 4 CJ O PH b/d o <U u c o S m bf) UH 4J o oj PQ r» bf) p -o S J5 ~ PQ O -j > bf) 0> r 1 <X> T3 ih > a 3 6 fh -+-» S «Sh (J T5 O a trh Ph «Ph TS c </3 ^* s C15 s^f) {&f fe fra CD 3») 9 C* 4^1 4 Q> O) di) ns; Q> H5r=il i

64 44 Alfred Poulsen, Skrædermester & Ekviperingshandler. Kongens Lyngby. Anbefaler sig med Alt til Faget henhørende. Meget billige Priser. Hurtig Expeclition. Herreklæder renses kemisk. Kommunehospitalet. '/Inlj&fcder sig mecl at orclrbe Æt til Begravelser henhørende, saavel i som udenfor hospitalet.

65 45 min (Musbrijy sacvvel for 03ec/ynclere som viderekomne fålever. Hem. StafMl, Bredgade 21. Bopæl: Nytorv Nr. 9, 3. Sal.

66 46 J. J. Steiner, Gml. Kongevei Nr. 179, Hj. af Allegade, Frederiksberg, øzex> dtt l i-f Biikkenslagerfaget henhørende, samt Skiferdækning, Gas- & Vandarbeide. Otdz-e, saavct mundlt-iyc som e-j>fectuezeo p zomte, os til billigste Priser. f #*

67 Krystalgade Nr. 32, 1. Sal.

68 48 CD c-t- O CD rrf~ O P Qf) r*^ P * æ P Q p tø» O U- ^ tj M^ '-Q & *~s O p 3 p ti 1 fc=*» «=>* «=f- <=c- -coyt E^_ <f> vi <3b <?k <5> S % ^ t* OS, S <5> <5> >5 <?k ^. > "-l <5. Ni <5> S>» <5. <5> <5. Co O o- >~t o >Tfe> tø o 0 O in 5 Cl Pl- RP p en *r H-' P < P3 "-J *r w ( h CD o- fl & p rs o* $ Ci 8* G) o S^eXT* m CD ert- O CD O CD l i P cr td P3 fr - "-1 o rd ^-i CO p p cn O?r L p C/Q H P Gro. O) Ch >-$ p o* o >_ksi u* o $N o Co ^. <M> H *=»» g i=*» «-

69 49 F, Hx SENHEN' 5 ^ ozgij -tdct-q^a eti-t, Ny Adelgade ]\ T r. 1, Hj. af Kongens Nytorv. FABRIK OG UDSALG AF Gardinstænger, Uhrconsoller, Stumtjenere, Divan- og Salonborde Pillespeile, Divanspeile, Blomsterborde, Blomsterstativer, Visitkort- og- Portraitrammer m. m. Ældre Ting modtages til Omforgyldning. y H OIVERTSEN. (so!*!«'«) 34. Adelgade 34. æestillincfer pcoco cfs& ocj J^cvg&r modtages og ivclfør&s prompte. (S 1RM * Si ERNEP l. ^E^NDE^.) Landemærket 3. Yin- & Spirituosa-Forretning. 8ee Uindets Bagside.

70 50 F «wr, <# J3RÆ:CH'S s P EFTERFØLGERE, 3 Forgyldere, Gothersgade 9S. Kjøbenhavn, K. Anbefaler Pille- og Sophaspeile, Gardinstænger, Blomsterborde, Malerirammer, Uhrconsoller m. m. Opforgyldning og Reparationer udfores propert og til særdeles billige Priser. Pianofortefabrik og Magasin samt Etablissement for Reparation af Pianoforter. 19, Ravnsborggade 19. ÉjØBEITH&YH. IT.

71 dj fu si LTL hm i.<3^3- Murmester, Borgergade 84. Patent-Stilladser, samt alt til Stilladser henhørende, anbefales. Snedkermester, H. C. Audersensg&de XTr. 7. KJØBmiÅYH. K. Anbefaler sig med alt til Bygningsfaget henhørende, saasom: Opførelsen af nye Bygninger i Entreprise. Reparationer udføres. éec^niwc^ez ocp tevezes. Alt til de billigste Noteringer.

72 O LJ Specialitet: & Skife rsolbso e leverer Ch. Wetlesen, Skiferdcekkermestcr, <*otliersgacle \p NB. Efter October Flyttedag: Gothersgade 171. t Glarmester, 18. La,rsbjørnstræde 18, Stuen. (Anbefaler sig med <Alt til Mac/i henhørende. éu PÆår/fu. Z/j//'////; L/OJYU) */VYUXA^i) bsk). A9,

73 58 Blikkenslager, Viag-aardsstræde 9 g 17, anbefaler sig til Br. med Udførelsen af alt til Bygnings-Arbeide & Tagdækning henhørende. Husholdnings-Gjenstande Kul- og Brændekasser, Kakkclovnskjæriiie, Askespande o. s. Y. Alle mulige galvaniserede Jern-Arfceider udføres efter Bestilling. Reparationer af alle ovennævnte Dele, samt Reparation og Oppudsning af Bord- og Hængelamper udføres solidt og billigt. V Chr. Birch. ( > Landemærket IN"r. 19, Hjørnet af Suhmsgade. Anbefaler sig med Udførelsen af elegant Arbeide til billige Priser,

74 u L Iwoad H. æop D Tordenskjoldsgade 21, Stuen (Hjørnet af Holbergsgade). Lager af ulkæo I I i '.i A at-1. Itvoz as ettez S^Løzfie joz'fxindzc levende Sfani'ez jza a-t -tzivcs, dez ezsia-ti'es dis-se aj voze founstiae- j'utcjlændic^ S-lanl'ez, som czc aj ifppeztiy- ^VizJininy. $c/ne sig særdeles til 3<ødse2sclags= ; <fwle= eller øonode=(javer. E. Berendt & Comp

75 55 &. cbe-zendt & CBo-m-p. Tordenskjoldsgade 21, Stuen (Hjørnet af Holbergsgade). Æcv ger af alle Sorter wmmm 2 å 3 Aars Garanti. Gratis Undervisning. Lager af Naale, Olie og alle Reqvisiter til Maskiner. NB. Afbetal ingsvilkaar: 2, 3, 4, 5 a 10 Kr. Berendt $ ffomp.

76 56 Ghr. Birch. o " cbcytzij 'k'fiez, Landemærket Nr. 19, mj. af Suhmsg-cude. J'clei/ jeg herved a>n~befaler mit Ssl 13 TT C J-IW\fog il ry <f til ODeres behagelige (J Oelvillie ; henleder jeg Q)er es péø ; at jeg ved et stort Udvalg af de nyeste og mest moderne Sivrifter samt de bedst for= arbeidede Æashvner ser mig v Stand til at levere alle forekommende 'Arbeider ; saavel v 03og= som caeeidejitstryh v elegant ildstyrelse og til seer deles billige Wriser. e/rø QL.

77 fm jmplysninger og Rettelser til "Adressebogen", der maatte ønske* tilfeiede en eventuel senere Udgave eller Tillæg hertil bedes sendte til L. Simmonsen, Bredgade 21, St. J^JØBENHAVN. Ji.

78 118 li W1/ 3.?>' f-ly o 38* W *3^ * ' ^ti = ^ iiiihia$fi I intjefitinj, gros S en detail. anbefaler le V '"e & samt I.i o UJE U i;sk Cs cw.vca) (N.^X/ciac,\ Landemærket Ur, 3. *

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

PlacNavn Født Klub Opnået Status

PlacNavn Født Klub Opnået Status Resultat Total - Officiel Stævne navn: DGI Begynder/Talentstævne 3 Stævne by: Oksbøl Arrangør: DGI og Blåvandshuk Svømmeklub Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Sponsor: Begynderturnering PlacNavn

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 2 Nils Boe Maribo 3 Torben Thomsen Aarhus K.K. 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden Mikkel Lie Frederikshavn

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 Nils Boe Maribo.5. 6 3 Torben Thomsen Aarhus K.K..56. 5 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk.0.56 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden.00.36 9 Mikkel

Læs mere

Ligesom vals, kan man danse tyroler-hopsa, og tyroler-hopsa i kreds er almindeligt i forlængelse af tyrolervals i kreds.

Ligesom vals, kan man danse tyroler-hopsa, og tyroler-hopsa i kreds er almindeligt i forlængelse af tyrolervals i kreds. HOPSA. I ingen andre lande, har de en folkemelodi som hopsa. Titlen optræder i nodebøger fra sidste halvdel af 1800-tallet, og dansen er måske blot et mere præcist navn for en tidligere valseform, eller

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

FIF HILLERØD ATLETIK. Å r s r a n g l i s t e 2 0 0 9 b a n e

FIF HILLERØD ATLETIK. Å r s r a n g l i s t e 2 0 0 9 b a n e FIF HILLERØD ATLETIK Å r s r a n g l i s t e 2 0 0 9 b a n e pr. 31.12.2009 Piger / kvinder: 40 m løb: vind: Julie Christensen '00 7,3 sek. +0,0 60m løb: vind: Maja Kaul '00 P9 10,89 sek. -0,7 Julie Christensen

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Århusmesterskaber kortbane Lørdag d

Århusmesterskaber kortbane Lørdag d Århusmesterskaber kortbane Lørdag d. 10.9.2016 Resultat Start nr. Resultat Navn ID Klub Tid Point Løb nr. 1 kl. 10.00 Dame A 500m 1 Ditte Krogh Bak DA Skjold 00 02 18,55 10 2 Ellen Askholm DA MKC 00 02

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Mandskab om bord - 9. maj 1864

Mandskab om bord - 9. maj 1864 Mandskab om bord - 9. maj 1864 Listen angiver navn, stilling, hvorfra indrulleret og evt. en bemærkning. A Aamodt, V. Proviantsforvalter Adamsen, Peder Lægdsrullen Død, 11/5 Andersen, Anders Mening af

Læs mere

Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2000-2001. Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2002-2003

Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2000-2001. Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2002-2003 Side: 1 Dato: 03 november 2013 Tid: 21:05:19 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: 1. Begynderstævne Stævne by: Tønder Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Pedersen/Lene

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Danmarksmesterskab. 10m luftpistol Resultater

Danmarksmesterskab. 10m luftpistol Resultater Danmarksmesterskab 10m luftpistol 2015 Resultater Side 1 af 11 Medaljeoversigt Individuel Hold Børn A Dame G Lasse Fredriksen Maribo 267 G KBH PI 1060 S Tobias Juul Maribo 253 Anne Seierø 355 B Alexander

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere