Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 .::- -- REG. NR. -//;"" Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr. ejerlav sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderiydske landsdele) bd. og bi. i tingbogen art. nr. ejerlav S1lgn. lo Ram.dn.by O is JlWr' } 't bopæl: Kre d IOrs Akt: Skab (adfyldes nr. af dommekontoet) Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Stempel- og gebyrfri i h. t. lov 140/37 Deklaration. aok!!1eråd Undertegneaeyrer er ejer af matr. nr. le Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds. Stempel: kr. øre. e så BOdl det fremgår 5:f del deklatahoilen Teåkæft"d ket'. Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse der kan tinglyses på min ejendom er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for For fredningen kræves jeg ingen erstatning. ams1nl 80p. den Håsu..Rmlg soer'd pr. f1atn$lng Ju11U8..lgård. 11:;urd Pe...eraeJl.lf1-el:J lbga'l'd. a1kl;jjd P$;erGiJu. Ji1e13 :al..ii.;.ruf l.1{aus!;:t;raen. Til vitterlighed: Jiuth.:1.uø.nm".ea 1'u11u" We:.rtexgå:'t.1. lartln Xorel'.t:ke....at ttt:ijtl'e Qt OY('tHltih.t'Hi.e udgør... t11p ae... :..lee:mer f '!flgua 3ams1n;.; S06ner6.o. 'J. Ja:: gå ro. """' "..f.w...

4 Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud der vil være at tinglyse på den forannævnte ejendom. FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. Viborg den 195": 15.ta'tru3%... I' '..""_' Genpartms dptigh!:d bekr<-eftes. :'h dn:h8's11æv.l:et fer Viborg amåds1r.j:s.. t.:.r\ - 6. APR < o'"" e e e e

5 REG. NR..// Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m m. (vedr. fast ejendom).... Mtr. nr. ejerlav sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderlydske landsdele) bd. og bi. i tingbogen art. nr. ejerlav s3gn 7b Ramsing by og. sogn Købers } 't bopæl: Kre d I orø Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerlrontoret) Gade og hus nr.: (hvor sadant findes) Stempel- og gebyrfri i h. t. lov 140/37. Deklaration. Undertegnede der er ejer af matr. nr. 7b Anmelderens navn og bo'pæl (kontor): o Fredningsnævnet for -Viborg' amts1:'ådskreds. Stempel: kr. øre. af Ramsing by og Stentofthuse by Ramsing sogn erklærer herved at jeg af hensyn til Ramsing kirkes frie beliggenhed overfor fredningsnævnet for Viborg amtsrådskred's er indgået på at der på den nedenfor nærmere beskrevne del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse varigt eller midlertidigt eller foretages nogen beplantning eller andet der nu lahpeller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården. Den del af min ejendom som den fornævnte bostemmelse angår begrænses mod af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie i nord og syd parallel med diget 13m fra dette e således som det fremgår af dot deklarationen vedhæftede kort. Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse der kan tinglyses på min ejendom er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Ramsing so gn hver fo r For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ' sig. Ramsing den 23. novbr J'enny Kirk Chrtstoffersen. Til vitterlighed:.age.kristensen. S.V.- Jessen.

6 Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud der vil være at tinglyse på den forannævnte ejendom. FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. Viborg deh 15 febr 195t l' Otto Kirøboe. V. Rasmussen. A.CnriEtensen. Indført i dagbogen for retskreds nr. 77 Skive købstad m.v. den Lyst tingbog.. Lorentzen. e e

7 I r i! e og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbrev e kvitteringer til udslettelse Mtr. nr. ejerlav sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bi. i tingbogen art. nr. ejerlav sogn. Akt: Skab 7.. 7""' 7'"f.. u..?... "'!7 (udfyldes af dommerlronloret).r. AJ t... i""'li!;. l """ l g...msil'1g by Q.sogn 1<øb }. '. ers K d t bopæl: re I ora nr. Gade og hus nr.: (hyor sådant flndes) Stempel- og gebyrfri i h. t. lov 140/37. Undertegnede der er ejer af matr. nr. Deklaration. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds. Stempel: kr. øre. 7f 08 7st m.fl. af tums1ng b./ og Jtentofthuse by Ramsin sogn erklærer herved at jeg af hensyn til 3;;t1':13il.'18 i kirkes frie beliggenhed overfor fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet på at der på den nedenfor nærmere beskrevne del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse varigt eller midlertidigt eller foretages nogen beplantning eller andet der nu klm' eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården. Den del af min ejendom som den fornævnte bestemmelse angår begrænses mod nord af kirkegårdsdiget og iøvrigt af.il t f!!lou ves a en linie m.odsjd fra det sj.1dvestre hj01'fil.: af Laget i t'or1ænb-clae at det vestre dige til jernbanea og m øst af en linie mod.yd ra det sydøstre bjørne af' di"etparulle l mej den fo.:rnævntevestlige linie til 3erabanea l r l således som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse der kan tinglyses på min ejendom er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Rf.1Il1Dingsop hver tor sig. Ramsing den 23.nov Vl11elm ctørgenooll. Til vitterlighed: ". Ju11U13 lltl.lgål'd sogneråjsfmd. G.N. Jessen a Q e præ$ t for HåSJ1JD.. 11urus1fl.lJ/

8 Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud der vil være at tinglyse på den forannævnte ejendom. FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. Otto Viborg den Xirøboe. 15.febr. V. Jasmu8san. A. Christensen.!nt-Jført i asbcs9 tor "rt..akre:ds nr. 77. Jk1ve køhstad m.v. den Lyst Lorentzen. '..' APR.1955

9 '-- l REG. -- NR..///1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr. ejerlav sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bi. i tingbogen art. nr. ejerlav sogn. :ln..ugn. Købers } K d t bopæl: re I ars Akt: Skab nr. (Ildfyldes af dommerkontoret) e e Gade og hus nr.: (hvor sådant lindes) Stempel- og gebyrfri i h. t. lov 140/37. Deklaral"ion. Undertegnede der er ejer af matr. nr. c '.;la Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds. Stempel: kr. øre. af!b.iltlsln&b;t O ;;nt"ftbu.n by ;:tut1utni sogn erklærer herved at jeg af hensyn til tu';:-:.i111 kirkes frie beliggenhed overfor fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet på at der på den nedenfor nærmere beskrevne del af min ejendom ikke må s.k nogen bebyggelse varigt eller midlertidigt eller foretages nogen beplantning eller andet der nu J;Qneller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården. Den del af min ejendom som den fornævnte bestemmelse angår hegnea'i''i' IJ1ild c.f kirkånjeqiget eg irj' rigt.'z' \:o del at 8a. 1er \l$j;r'inø.. }if YIC. 11'0 nu:ntp ()Jj.t:"etter.;e.er! od eat. et v(jstr 1c1rke.;1.::e Q1 tu.i:ruc1llak1.- le1;. f4.. )t.ft'ri.er. 4l;rl ci.uli;l <I ':Jat et h.:i'.fhttea f ij:n 11 ni. t:ø en ha' p1 ved.je.tt ;... b:l.i;r;ptel "; r. An\l!'Uli ov"cr h..;:tet til cer. Sd.jt.t.rtmi:;6rl.tu; v }f}. således som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse der kan tinglyses på min ejendom er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for :i':x1$1'1" $G.t'!ft For fredningen kræver jeg ingen erstatning.. '".::Jo ;:;-- den.oh..t Til vitterlighed:

10 Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud der vil være at tinglyse på den forannævnte ejendom. a FREDNINGSNÆVNET Viborg den FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. le. '" "... fil r.. 19SY Il.i..ffIJrt 1 '''.ibo\.. tor rt;a"':rft; fi. 7tJJdv k0.3t. =... aein "..ls54. II> l'

11 ....:; \-.' I; o! -- ; "O \ Q)... l... l) l " l" " \- ::; I { ::t. ::t.... l- m Q. I: Q) bil (/)... Q) l- Q)... (/) l \ (/) e Akt: Skab nr. REG. NR. -///' Fredn/ng.5 9ræne.t- \ c=- 'E _! o ':'.!' 0 ']l t)... e I' e -c li) '> '1:: o.x a ":- :1 J.!l 1] "tiil <l> < i"c::::: o J..n - l' ed "O f' i c f :t' '" \().:; (\ bil i.- ''Se <:) 1';-. l c ) IC) '- g Cl I I = m &C e 1/0"'$/""9 IJ Rom.!Jin9.5ogn Rodd'''9 herred Vibor9 0171f Nå/forhold l: +'(J(JO

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985.

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985. 02371.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen 31-10-1985 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-03-1959 Fredningsnævnet 24-08-1957, 18-05-1957, 27-09-1984

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen.

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen. le 02500.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00 Fredningen vedrører: Sjællands Odde e Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 05-02-1962 I,Fredningsnævnet 10-10-1959, 08-07-1958,

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ).

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) Stempel: kr. øre Akt: Skab**% (udfyldes af dommerkontoret) 11\ ( l^z d r! Y 1 Ske J ands ' Matr c nr Q 34 ar Q ~ ' dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere