(The as a rhetorical artefact theoretical challenges elucidated through a body of Nigerian e-letters)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(The e-mail as a rhetorical artefact theoretical challenges elucidated through a body of Nigerian e-letters)"

Transkript

1 en som retorisk artefakt Teoretiske udfordringer belyst gennem et korpus af Nigerian e-letters (The as a rhetorical artefact theoretical challenges elucidated through a body of Nigerian e-letters) Speciale i retorik Af Isis Amelie Hjorth og Ditte Maria Bergstrøm Vejleder: Christian Kock December 2007 Institut for Medier, Erkendelse & Formidling Københavns Universitet

2 Formalia, formalia, formalia Hvem har skrevet hvad..? (Ved overlap i sidetal er skellet den pågældende sides afsnitskift). Fælles: s. 1-17; Isis: 18-20; 25-29; 32-34; 40-43; 46-49; 50-54: 59-63; 65-67; 70-71; 74-76; 80-83; 87-90; ; Ditte: 21-24; 29-31; 35-39; 43-45; 49-50; 54-58: 63-64; 67-69; 72-73; 77-80; 84-87; 90-95; Specialets omfang er på 116 ns. og forsiden er egen tilblivelse.

3 Abstract Through a rhetorcial-hermeneutic reading of a body of Nigerian e-letters this thesis suggest that a neoaristotelic approach to conducting analysis of mediated discourses is insufficient. The medium itself has an inherent persuasiveness which influences the discourse and the way in which it is percieved by the audience. In order to take into consideration these media specific persuasive elements, we embody the metaphor of writing space as a framework for rhetorical analysis. Furthermore we make a comparative analysis of three archetypical writing spaces; the classical writing space ; the web rhetorical writing space ; and the writing space of s. On the basis of this comparative analysis we argue that future digital theory must integrate a medium specific dimension. Our thesis is divided into three chapters:! In chapter one we address general problems emerging from the lack of litterature in our field of research and illuminate the diversity of our corpus of Nigerian e-letters.! In chapter two we approach our research corpus from three different analytical angels: Firstly we demonstrate that earlier scientific attempts to explain the persuasive means by wich senders of these scam- s succeed in convincing their audience fail due to their perception of the as a simple form of remediation of the letter. Secondly, we demonstrate that the notion of digital rhetoric as beeing authorless and non-linear does not apply to as a medium. We then argue that the concept of a digital rhetoric is problematic since the Internet consists of several different media. Thirdly, we demonstrate that the concept of genre is not fully applicable on our corpus.! In chapter three we propose the metaphor of Writing Space to clairify the differences between concepts related to the characteristics of respectively the classical rhetoric and the digital in order to forster a new understanding of the as a medium for rhetorical action.

4 Indledning 1 FØRSTE DEL 4 Målsætning og afgrænsning 4 Litteratur om webretorik 7 Litteratur om ens retorik 9 Kort om litteratur inden for forskning 11 Kort om litteratur inden for spam 13 Kort om litteratur inden for scam- s 14 Hvorfor mangler der litteratur om en? 15 Begrænsninger vedrørende afgrænsning af genstandsfelt og analysemateriale 18 Faktisk indsamling af korpus 21 Beskrivelse af korpus 25 ANDEN DEL 35 Begrænsninger ved den klassiske retorik som analytisk begrebsapparat 35 Tidligere analyser af Nigerian Letters Sammenfatning af tidligere analyser af Nigerian Letters Begrænsninger ved webretorikken som analytisk begrebsapparat 50 Begrænsninger ved genrekritikken som analytisk begrebsapparat 55 Konklusion på anden del 64 TREDJE DEL 65 Writing space som overordnet metafor 66 Komparativ analyse af tre writing spaces 67 Punkt 1: Interaktiv 74 Punkt 2: Visuel dominans 81 Punkt 3: Ustabil 87 Punkt 4: Hypertekstualitet 89 Punkt 5: Kontekstforanderlighed 91 Punkt 6: Afsluttet værk 97 Punkt 7: Forfatterløs 99 Punkt 8: Afsenderstyret/lineær 104 Punkt 9: Ethos uden for værket 105 ens writing space 108 Nigerian Letters ud fra perspektivet om writing spaces 112 Perspektiverende konklusion 114 Litteraturliste 118

5 Lad os starte med en kort bid af en gammel velkendt historie, nemlig Den lille Rødhætte : Bedstemoderen boede ude i skoven, en halv times gang fra landsbyen. Da Rødhætte kom ind i skoven, mødte hun ulven, men hun var slet ikke bange, for hun anede ikke, hvor slem den er. Goddag, Rødhætte, sagde den. Goddag, svarede hun. Hvor skal du hen så tidlig? Jeg skal til bedstemor. Hvad er det, du har under forklædet? Det er kager og vin. Vi har bagt i går, og nu skal stakkels, gamle bedste også have noget med. Hvor bor din bedstemor, lille Rødhætte? - Åh, det er vel et kvarters gang herfra. Hendes hus ligger under de tre store egetræer, du ved nok. Dét er én rigtig lækker lille mundfuld, tænkte ulven ved sig selv, hun vil nok smage bedre end den gamle. Nu vil jeg bære mig rigtig snildt ad, så jeg får fat i dem begge to. Den fulgte nu Rødhætte et lille stykke på vej, og lidt efter sagde den til hende: Se engang de dejlige blomster, Rødhætte, du ser dig slet ikke om. Du hører vist ikke engang, hvor kønt fuglene synger. Du skynder dig ligeså meget, som om du skulle i skole, og der er dog så dejligt herude i skoven. Rødhætte så sig om. Solstrålerne skinnede mellem bladene ned på de mange kønne blomster, og hun tænkte: Bedstemor ville sikkert blive glad for en buket blomster. Det er så tidligt, så jeg kan godt nå at plukke nogle. Hun gik nu ind mellem træerne og begyndte at plukke, men når hun havde plukket en, syntes hun, at der stod nogle meget kønnere længere borte, og på den måde kom hun dybere og dybere ind i skoven. (Brødrene Grimm, 1821) Den lille passage beskriver meget godt det eventyr dette specialeprojekt kastede os ud i. Vi tog hjemmefra med en kurv under armen ikke med kager men med de retoriske begrebsdannelser og traditioner, vi havde samlet under vores uddannelse som retorikere. Vi kendte vores mål at aflevere et speciale om de persuasive strategier, der optræder i den gruppe af scam- s, der betegnes Nigerian Letters. Da vi tog afsted havde vi som Rødhætte en klar fornemmelse af, at målet lå cirka en halv times gang ad velkendt sti; for vores emne en klart afgrænset genre og vores metode en retorisk hermeneutisk læsning af et afgrænset korpus af tekster er i den grad to størrelser, vi har lært at beherske i vores uddannelsesforløbs utallige retoriske kritikker og vurderinger af kommunikative situationers vellykkethed. De første fem minutter af vores rejse følte vi os overbeviste om, at vi havde en virkelig god udsigelsesposition til at forklare, hvilke virkemidler i scam- s, der får uskyldige modtagere til at hoppe på uredelige afsenderes fupnumre. For netop retorikken egner sig til at skabe forståelse for virkemidlerne i sådanne diskurser. Hvor fag som lingvistikken og semiotikken ville afskære sig fra at konkludere noget om spam enes faktiske funktion eller kommunikationens virkning, ligger det dybt i den retoriske tradition dels at forholde sig til en given kommunikations funktion, dels at forholde sig til den emotionelle virkning en given kommunikation har på sit publikum. I bogen Retorikkens relevans er det også netop disse to overordnede

6 omdrejningspunkter funktion og virkning Kock fremhæver som retorikkens altoverskyggende kvalitet i forbindelse med analyse af kommunikative fænomener, der optræder i den virkelige verdens diskurser: Hverken litteratur eller et fænomen som reklame kan, som nogle har forsøgt, analyseres og bedømmes rent semiotisk, dvs. som om ytringens betydning var det ultimative der kunne diskuteres og analyseres ved den. Man må have et ekstra lag på i analysen, nemlig et funktions- eller virkningsorienteret lag. [...]Det drejer sig så ikke om at fremfortolke en eller anden dulgt "betydning" som kun semiotikeren kan se, men om at forstå hvad der er virkningen den intenderede og den faktiske af en sådan diskurs, dvs. prøve at forklare en mulig sammenhæng mellem dens egenskaber og dens funktioner, altså de psykologiske påvirkninger og reaktionsmønstre den kan tænkes at fremkalde hos sit intenderede publikum. (Kock, 2003:22) Vi befandt os derfor trygge på vejen mod Bedstemors hus i fuld overbevisning om, at en retorisk analyse og læsning af et korpus af scam s ville kunne forklare en sammenhæng mellem diskursen og dens virkning på publikum, og dermed være med til at pege på, hvorfor disse retoriske fænomeners persuasive effekt forstørres i den digitale tidsalder. Samtidig med, at vi så os selv stå på stien mod målet, så vi eventyret om Rødhætte som et billede på, at der altid har fundet bedrageriske scams sted. Vi så Ulven som billede på de uredelige scammere, og modtagerne som den uskyldige Rødhætte, der gennem overbevisende dialog lokkes på afveje. Midlet er dialogen skabelse af fælles forståelse og en afsender, der etablerer vir bonus-ethos på falsk grundlag og udgiver sig for at være en anden end denne egentlig er. Men hvor der er en agent i eventyrene, der kommer offeret til undsætning og sikrer at alle lever lykkeligt til deres dages ende, er der i vores virkelighed i denne sammenhæng de Nigirian Letters ikke andre end modtager, der kan redde sig fra at blive involveret i disse scams. Der i værste tilfælde har døden til følge. Vi så derfor vores overordnede retoriske målsætningen for specialet som en påpegning af nødvendigheden af udviklingen af en digital dannelse, der skal sætte modtagere i stand til at navigere og afkode kommunikation, der udspiller sig i den digitale sfære. Og der var her, vi første gang trådte væk fra vores halve times vandring ad kendt sti. Da vi gik i gang med den faktiske analyse af korpus, trak vi vores medbragte begreber op af kurven kun for opdage, at de ikke syntes tilstrækkelige eller dækkende for, for hvad vi iagttog i vores korpus. Derfor gik vi væk fra stien. Gang på gang. Ikke lokket af Ulven, men tvunget af omstændighederne. Ikke for at plukke blomster, men for at finde mulige løsninger på de teoretiske problemstillinger, der udsprang af vores materiale. Vi kom

7 aldrig tilbage på stien igen ikke fordi vi for vild, men fordi det efterhånden stod os lysende klart, at det var på tide at anlægge en alternativ sti gennem skoven...

8 Første del Målsætning og afgrænsning Vores udgangspunkt var gennem et klassisk case study at undersøge de persuasive strategier, der finder sted i den gruppe af scam- s, der betegnes Nigerian Letters. Kort fortalt er Nigerian Letters scam- s der gennem narrative fortællinger om alskens ulykker eller gennem eksotiske forretningstilbud fra bl.a bankansatte i afrikanske lande, lokker modtager ind i en længerevarende korrespondance med afsender, hvis eneste sigte er at frarøve modtager penge. Cukier et al. forklarer hvordan en scam-mail typisk tager sig ud: Genrerally, the target receives an from an insider or alleged official representing a present or former foreign government or agency. Often the writer will assert that there are unclaimed funds that are being held in customs or at a bank. To release the funds, the writer asks the victim to declare himself or herself as the rightful inheritor of the funds. For his or hers coorperation, the victim is promised a percentage of the funds. (Cukier et al., 2007:2) Når vi fandt dette retoriske artefakt særlig interessant skyldtes det, at vi har at gøre med et fænomen, hvor en for modtager ukendt afsender gennem s i mange tilfælde udfører et så overbevisende intentionelt persuasivt arbejde, at modtager indgår i en dialog, og på sigt bliver lullet ind i et bedragerisk scam med store menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge. Når disse fra fremmede afsendte s er ekstra interessante, skyldes det også at de i forhold til andre spam s har langt større persuasive udfordringer og constraints 1. For i modsætning til gængse spam s, hvis persuasive udfordring ligger i at få modtager til at klikke på et link i en, der fører til et site, hvor det omtalte produkt kan erhverves, er disse scam s nødt til at benytte sig af langt mere komplicerede persuasive strategier, da de ønsker at opnå en stor portion handling af modtager han skal ikke blot klikke på et link, han skal komponere en svar- . Der er tale om at modtager og afsender skal opbygge en personlig relation hvor det for almindelige reklame-spam s gælder at der blot skal etableres en forbindelse mellem en virksomheds site og en potentiel forbruger. Nigerian Letters eller 419 letters er ikke et nyt fænomen, der er opstået med e- ens udbredelse, idet fænomenet kan dateres sig helt tilbage til dengang breve var noget der kom med posten (Dvorak 2003, 1 Her betjener vi os af begrebet constraints ud fra Bitzers terminologi (1968).

9 Kienpointner 2006:162). De første Nigerian Letters kom frem i begyndelsen af 1980'erne som følge af Nigerias oliekrak, og omhandlede investeringsmuligheder. Til at begynde med blev de Nigerian Letters sendt med almindelig post, senere blev faxen et benyttet medium (Dyrud 2006:2), og nu er en blevet det foretrukne distributionsmedie, og det vurderes at der dagligt bliver sendt hundrede tusindvis af breve ud af scammers (419 Eater 2005 i Dyrud 2005:2). Som digitalt fænomen opstod Nigerian letters lige omkring årtusindskiftet (Zdziarski, 2005:20) Nigerian Letters er den mest lukrative type af internetsvindel/bedrageri, og undersøgelser peger på at mellem 1 og 5 procent af modtagerne af en sådan , svarer tilbage på dem med variende grad af involvering til følge (Cukier 2007:4, Dyrud 2005:5). De gennemsnitlige tab er store. Dyrud skriver at det er på $ (2005:5) og Cukier mener at det er på 5000 $. Ifølge US Secret Service løber de årlige tab op i hundrede millioner dollars. Som nævnt kan disse korrespondancer i sidste ende have fatale følger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er almindelige spammere, som er ude på at tjene penge på produkter, der står bag i denne katagori af scam s, er det hardcore kriminelle, der står bag den organiserede svindel. Ifølge det amerikanske State Department er 15 forretningsmænd blevet myrdet over en 3-årig periode i forbindelse med Nigerian Letters (Department of State, 1997:8). Flere europæiske forretningsmænd er blevet kidnappet eller holdt som gidsler. Desuden er den denne form for internetsvindel, dén der koster enkeltindivider flest penge der er eksempler på, at tyske forretningsmænd er blevet frarøvet op til 1,5 millioner euro. Dvorak beskriver i artiklen The Great Nigerian Scam (2003) hvordan sågar en professor ved et californisk universitet er blevet franarret dollars. Dette peger altså på, at det ikke bare er dumme mennesker der hopper på disse scams, hvilket ellers er den typisk forklaringsmodel vi er stødt på forskellige steder, fx hos SPAMFighter 2. Vores udgangspunkt for dette speciale var derfor at undersøge, hvilke persuasive strategier disse scam s benyttede sig af vi var interesserede i at få større forståelse for, hvordan afsendere på trods af, at kommunikationen udspillede sig inden for en genre med så voldsomme constraints (dels spam-filtrene, dels den generelle negative opfattelse af spam s blandt brugere) alligevel kan få modtagere i tale. Vores overordnede målsætning var at bidrage til diskussionen om digital dannelse at kunne sige noget om, hvilke persuasive virkemidler man er nødt til at have forståelse for som menneske i den digitale tidsalder for ikke at blive ført bag lyset af uredelige afsendere. Denne målsætning udsprang ikke af en opfattelse af, at uredelig og bedragerisk kommunikation er et fænomen affødt af den digitale tidsalder den slags 2 SPAMFighter er en dansk virksomhed, hvis formål er at udvikle software til bekæmpelse af spam, se D. 29. oktobr 2007, havde vi et møde hos SPAMFighter med en af ejerne, Daniel Hjortholt, der blandr andet fortalte os om afsenders formål med de forskellige spams, vi har i vores korpus.

10 kommunikation har altid fundet sted, men ud fra en konstatering af, at den teknologiske udvikling i den grad har amplificeret mængden af denne type diskurser, og at uredelige afsendere gennem -mediet kan sende uanede mængder af sted og endda ganske gratis. Derfor fandt vi det retorisk relevant at sætte problematikken på dagsordenen. Dette ønskede vi som sagt at gøre gennem en retorisk hermeneutisk læsning og analyse af et indsamlet korpus. Imidlertid stødte vi undervejs på så mange teoretiske problemstillinger, der udspringer af at digital retorik i almindelighed og en i særdeleshed er temmelig uudforsket land ud fra en retorisk optik. Som konsekvens er denne opgaves målsætning derfor ikke at frembringe en dybdegående analyse af vores indsamlede korpus. I stedet benytter vi korpus til at eksemplificere nogle af de grundlæggende teoretiske problemstillinger, vi møder som retoriske kritikere af digitale retoriske fænomener, der udspiller sig i en som medium. For på trods af at vi er fagligt rustede til at analysere og skabe forståelse for kommunikationssituationer, og på trods af at vi i vores studietid har beskæftiget os med webretorik samt både i vores personlige og faglige liv benytter os af og kommunikerer gennem digitale medier, så oplevede vi, at den retoriske litteratur ikke tilbød os begreber, der kunne beskrive de faktiske fremkomster i vores analysekorpus eller tilstrækkeligt forklare deres persuasive effekt. Derfor besluttede vi at give et bud på sådanne operationelle begreber selv. For hvis retorikken fortsat skal være et fag, der kan forklare en mulig sammenhæng mellem dens [diskursens] egenskaber og dens funktioner (Kock, 2003:22) er vi nødt til at udvide vores forståelsesramme for kommunikation, der udspiller sig i webmedierede sammenhænge, herunder skabe forståelse for de grundlæggende mediespecifikke forskelle, der konstituerer et medie som fx internettet og en. For disse forskelle har betydning for, i hvilken grad og udstrækning, vi kan benytte os af den klassiske retoriks begreber i kritik og analyse af webmedierede diskurser. De teoretiske erkendelser vi har gjort os undervejs i dette projekt ligger delvis til grund for opgavens disposition. I opgavens første del diskuterer vi den litteratur, vi har benyttet samt overordnede teoretiske problemstillinger i forbindelse med indsamling af et digitalt korpus, og slutteligt beskriver vi vores indsamlede datamateriale. Opgavens anden del afspejler på det overordnede plan, de begrænsninger vi mødte, når vi forsøgte at applikere forskellige begrebsmæssige og analytiske tilgange til korpus. I tredje del af opgaven vil vi forsøge at give et bud på et nyt retorisk begrebsapperat, der kan benyttes til at behandle medierede diskurser ud fra et retorisk standpunkt, og afslutningsvist diskuterer vi i opgavens fjerde del de generelle udfordringer, retorikken står over for i de kommende år.

11 Litteratur Litteratur om webretorik I vores arbejde med dette speciale har en af vores største udfordringer været, at vi har manglet retorisk litteratur, der beskæftiger sig med en som medium den digitale retoriks teori er nemlig stadig i sin barndom, og indhenter kun langsomt den komplicerede pallette af diskurser, som den rivende udvikling inden for kommunikationsteknologi muliggør. I vores forsøg på at skabe en faglig forståelse for det retoriske fænomen Nigerian Letters har vores faglige fundament naturligvis været den klassiske retoriks begresapparat og ser vi kvantitativt på den tilgængelige litteratur inden for området, synes den uendelig stor i forhold til den retoriske litteratur, der knytter sig til webretoriske fænomener. Når vi i denne opgave taler om webretorikken, definerer vi den som den eksisterende litteratur på området. Det er ganske få retoriske teoretikere, der har beskæftiget sig med webretorik, og teorien på området udgøres primært af tre kvindelige professorer, nemlig Carolyn Miller (2001, 2004), Laura Gurak (1997, 2001) og Barbara Warnick (2002, 2004, 2007). Vi vil ikke gå i dybden med dem her, da vi indgående inddrager den webteoretiske litteratur undervejs og særligt i opgavens tredje del. Det er ikke kun i udlandet, at der en begyndende retorisk teori på feltet. I løbet af de seneste par år har webretorik også fået mere opmærksomhed på vores institut. I efteråret 2005 udbød instituttet således faget Retorik i webmediet, hvor daværende Ph.d-studerende Elisabeth Hoff-Clausen netop var med til at sætte problemstillingen på vores faglige dagsorden. Hoff-Clausens Ph.d.-afhandling er ved dette speciales afleveringsdato under vurdering af censorer men hendes afhandling må også formodes at lægge en ny grundsten til den webretoriske teori. Ydermere har to retoriske specialer de seneste to år omhandlet webretoriske fænomener, henholdsvis Barslund Mikkelsen om retorisk informationssøgning på nettet (2004) samt Due og Lund Pedersens om det brugerstyrede onlineleksikon Wikipedia.org (2006). Når vi kort skitserer de teoretiske aktører på den webretoriske bane, skyldes det at vi igennem vores arbejde med dette speciale er blevet frontalt konfronteret med, at den webretoriske teoridannelse er fragmenteret og mangelfuld og vi har måtte erfare at denne mangelfuldhed har gjort det meget svært for os at finde en retorisk valid teori til at angribe og behandle vores korpus. Vi er ikke de første, der påpeger det fragmentariske i den hidtidige webretoriske teori. Professor i kommunikation ved Polytechnic Institute Troy i New York, James P. Zappen, kalder i artiklen Digital

12 Rhetoric: Toward an Integrated Theory fænomenet digital retorik både spændende og problematisk på samme tid. Han skriver, at: The concept of a digital rhetoric is at once exciting and troublesome. It is exciting because it holds promise of opening new vistas of opportunity for rhetorical studies and troublesome because it reveals the difficulties and the challenges of adapting a rhetorical tradition more than 2,000 years old to the conditions and constraints of the new digital media. (Zappen, 2005:319) Zappens opfordring til en Integrated Theory er netop en opfordring, og han fremstiller ikke selv løsningsforslag til en sådan integreret digital retorisk teori, men nøjes med kort at skitsere litteraturen inden for digital retorik (Gurak, Miller, Warnick), og konkluderer afslutningsvist, at: Digital rhetoric is thus an amalgam of more-or-less discrete components rather than a complete and integrated theory in its own right. These discrete components nonetheless provide at least a partial outline for such a theory, which has potential to contribute to the larger body of rhetorical theory and criticism and the rhetoric of science and technology in particular. (Zappen, 2005:323) Selv om Zappen ikke diskuterer, hvordan en sådan ny integreret teori kunne anskueliggøres, mener vi at hans observation af at den digitale retoriks teori er et sammensurium af enkeltstående fragmenter (jf. amalgam of more-or-less discrete components ), der kan fungere som udgangspunkt for en integreret teori, er vigtig at have sig for øje. Citatet udtrykker nemlig meget præcist den situation, vi har stået i. Uden en egentlig tradition inden for kritik af webmedieret retorik og uden begreber, der udspringer af den digitale tidsalders kommunikationssituationer, har vi været nødt til at stykke vores forståelse af en sammen ved a) at tage lidt fra hver af de retoriske teoretikere, der har beskæftiget sig med den webmedierede retorik, b) at trække på vores klassiske begrebsapparat og c) udfylde de huller/ de diskrepanser vi fandt mellem disse to, når vi forsøgte at applikere det på vores korpus af scam s. Vi har så at sige anskuet den eksisterende webretoriske teori som en partial outline, der kunne fungere som ledetråd i vores analysearbejde. Litteratur om ens retorik På helt overordnet plan har vi altså manglet webteoretisk litteratur, og når vi går et skridt nærmere vores faktiske artefakter en bliver det endnu mere problematisk. I vores omfattende litteratursøgning er vi kun stødt på tre forsøg på beskrivelse af ens retorik. Den ene er en tidskriftsartikel Notes towards a

13 Rhetoric of (1995) fra Computers and Composition af Charles Moran, som er Professor Emeritus i engelsk ved University of Massachusetts. Han skriver: As an attribute of audience, a rhetoric of would consider the interface, or the way in which the message is presented to the reader. The interface affects the way that our writing is read, or, if you will, it participates in the process by which the reader/ audience is evoked/constructed by the text. Cynthia Selfe (1989) has distinguished the grammar of the page from the grammar of the screen - the pages have different aspect ratios; you turn pages, horizontal movement; you scroll text past the screen, a vertical movement. These characteristics do constitute a grammar, yet I d like to appropriate them for our rhetoric as well, because when you write , your reader s situation is an appropriate rhetorical concern. (Moran, 1995:18 vores understregning) Moran er den eneste teoretiker, der knytter ens grammatiske karakteristika til en integreret del af dens retorik. Men han definerer ikke disse grammatiske karakteristika, og han peger heller ikke på, hvordan de i praksis indføres i en aktualiseret retorisk analyse eller kritik af -diskurser. Artiklen er fra 1995, omkring det tidspunkt, hvor en for alvor vandt almen udbredelse, men vi har ikke kunnet finde opfølgende retoriske teorier eller analyser, der med Morans betragtninger in mente behandlede en som medium. I 1998 gør Moran sammen med Hawisher et andet forsøg på at definere ens retorik. Det sker i bogen Page to Screen i kapitlet The Rhetorics and language of electronic mail, hvor de påpeger to væsentlige forhold ved en, nemlig at den følelse af intimitet, mediet skaber, er en illusion (s ), og at en størrelse som dennes publikum er problematisk, eftersom en i modsætning til brevet ikke har en konvolut, der sikrer den dens fortrolighed (s. 84). Vi vender tilbage til Moran & Hawisher i opgavens tredje del og går derfor ikke i dybden med dem her, men vil dog kort understrege, at mange af deres betragtninger bærer præg af at være 9 år gamle. Fx skriver de om forskellen mellem graden af privathed i henholdsvis en almindelig postkasse og e- mailens indbakke, at : [...] boxes are not themselves as secure as p-mail boxes. In American academy, the spouse is likely to have access to the mailbox, usually for correspondence with children and friends. In our experience these arrangements have been 'secure' in that the person sharing the e-box reads only mails from the children. But still, when you write to a mailbox shared with a spouse or partner, the possibility of a second reader is present. (Moran & Hawisher, 1998:87) For det første finder vi det temmelig uambitiøst at tale om størrelsen offentlig/privat korrespondance ud fra betragtninger om, hvem eller hvor mange i en given husholdning, der potentielt har adgang til den. Vi mener

14 det er endog meget aktuelt at diskutere et begreb som audience ud fra ens præmisser og medialitet, men i et perspektiv, der rækker ud over den enkelte modtager. Ydermere er denne konto-deling efter vores erfaring uddød. Vi genkender scenariet med en fælles konto fra årene , men siden hen er der kommet så mange tjenester, der tilbyder gratis konti, at det kun meget sjældent forekommer, at to individer deler adresse. Slutteligt udtrykker Moran & Hawisher en meget snæver forståelse af dels e- mailens brugere, dels ens funktion. Her bliver spouse reduceret til en medbruger, der udelukkende bruger mediet til at kommunikere med deres børn. Den anden teoretiker vi har kunnet finde, der beskriver en, er tidligere professor i lingvistik David Crystal som i bogen Language and the Internet beskriver de grammatiske variable, der er at finde i en. I kapitel 4, The language of (s ), beskriver han ens opbygning med hoved og krop og ekspliciterer de forskellige delelementer (afsenderadresse, modtageradresse, subjekt-felt m.m.) der sammenlagt udgør en . Men problemet er, at vi ikke kan anskue en kommunikation ud fra den grammatiske karakteristik alene. Crystal er lingvist, ikke retoriker, og han bruger derfor ikke disse grammatiske variabler som analytiske værktøjer i faktiske analyser af mediere diskurser som sådan. Når vi i denne forbindelse ikke nævner Anne-Katrine Lund, der i 1999 skrev Ph.d. projekt om Breve i brug: fjernkommunikative genrer i retorisk perspektiv, er det fordi hun anskuer en som en variation af det almindelige brev, hvilket vi kommer nærmere ind på i specialets andel del i afsnittet om Begrænsninger ved den klassiske retorik som analytisk begrebsapparat. Kort om litteratur inden for forsking Da der ikke eksisterer meget litteratur om en ud fra en retorisk optik, har vi forsøgt at forstå mediet gennem andre fags forskning på feltet. Også her har vi haft følelsen af at løbe panden mod muren, for de mange videnskabelige artikler om ens sociale funktion, sprog og kultur peger ikke i en retning, men stritter derimod i alle mulige forskellige og ofte modstridende retninger. Det videnskabelige tidsskrift Human-Computer Interaction viede i 2005 et helt nummer til en under temaet: Revisiting and reinventing ud fra en konstatering af, at en ikke har udviklet sig tilstrækkeligt inden for de seneste 15 år: [...] one paradox is how little has changed in the last few years. Early text-based systems were replaced by graphical user interfaces but, aside from a few minor modifications (attachments, HTML

15 integration, folders, and address books), today s systems are remarkably similar to those introduced 15 years ago. (Whittaker et al., 2005:2) Så selv om en som medium ikke har udviklet sig meget i de seneste 15 år og slet ikke i samme grad som internettet - har det ikke været muligt for forskningen at få greb om fænomenet. Akkurat som vi oplever det inden for webretorikken, er også forskningen fragmenteret. I artiklen In Search of Coherence: A Review of E- Mail Research, konkluderer forfatterne, at: research as a whole is a loosely interwoven body of findings, broadly divided into a collection of separate research fields. Each field brought its expertise to bear on a separate facet of , generating important results but not assembling them into common threads that could define how the main issues relate to one another. (Ducheneaut & Watts, 2005:13) Det er ikke dette speciales formål at analysere og belyse de forskellige resultater inden for forskningen, og vi vil derfor ikke gå nærmere ind på de utallige videnskabelige artikler, vi har konsulteret i vores forsøg på at forstå en som medium for retorisk handling, men blot pege på nogle af årsagerne til, hvorfor det er så svært at indfange ens natur. En af årsagerne som vi også så i tilfældet med Moran & Hawisher er at brugen af mediet (ud fra en sociologisk tilgang) har forandret sig radikalt særligt gennem de seneste 15 år. Baron peger på dette skift, og skriver: Not only has participation increased in raw numbers but the composition of users has diversified as well. While many of the earliest users were computer-savvy males, often in the scientific community, today's usership covers the age spectrum and includes far more women. As a result, it becomes increasingly difficult to make linguistic generalizations that apply to all age groups and social cohorts. (Baron, 1998:145) Hvis vi sammenstiller dette citat med citatet af Moran & Hawisher, er det tydeligt, at de hører ind under kategorien computer-savvy males i the scientific community. Det betyder at vi er nødt til at forstå eller forholde os til deres kulturelle tilbøjeligheder og ikke uden videre kan godtage deres forståelse af ens retorik. Så selv om Barons udgangspunkt er problematisering af de lingvistiske generaliseringer af ens sprog, vil vi mene, at det samme gør sig gældende, når vi taler om en som rum for retorisk handling. Det er et diffust eller flydende område, der er i fortsat bevægelse. Det betyder at det er svært for os eksempelvis at analysere vores korpus af Nigerian Letters ud fra en optik, der stiller skarpt på de stilistiske (og mere klassiske) sproglige træk i genren i forhold til fx ens mere

16 mundtlige form (som nogle videnskabelige artikler peger på). For som resultat af den sociologiske udvikling som en som medium har været og fortsat er under, finder vi at det er problematisk at tale om en sproglig stil, der kendetegner ens sprog. Denne pointe hiver Crystal også frem; han skriver, at: The evolution of style is in its infancy, and perhaps the only thing we can say for certain is that it will soon no longer be as it currently is. Generalizations about the medium have hitherto been heavily influenced by its technical origins and early years of use. (Crystal, 2001:127) Kort om litteratur inden for spam Vender vi os mod forskingen inden for spam-genren er der heller ikke megen hjælp at hente. I teksten Genres of Spam: Expectations and Deceptions (Cukier et al., 2006) beskriver forfatterne meget præcist, hvad vi har selv har erfaret i vores store litteratursøgning i forbindelse med vores analysearbejde: To date, most research on spam has examined its negative impacts, technical characteristics, regulatory issues and the technologies to prevent it from overwhelming legitimate communications. Many scholars are concentrating on developing a web spam taxonomy in an effort to identify instances of spam, to prevent spam and to counterbalance the effect of spamming. (Cukier et al., 2006:2) En af de få, der har sat spammails under indholdsmæssig lup, er Professor ved Bonn Universitet, Anne Barron (2006) som med undersøgelsen Understanding spam: A macro-textual analysis forsøger at identificere genkommende persuasive elementer i medicinal-reklame-spam. Som titlen antyder er der tale om makro-niveau, og hun går ikke i dybden med de enkelte s. Her er det den kommunikative hensigt, der er genstand for analysen, og hun konkluderer at: The specific communicative purpose of unsolicited promotional s, and indeed of direct marketing efforts in general, is to persuade prospective customers to engage in immediate interaction with the sender. (Barron, 2006:884) Men at spams intentionelle funktion er af persuasiv karakter er ikke som sådan en overraskelse. Hun peger indledningsvist selv på, at det er nødvendigt med analyser på mikroplan i fremtiden, og påpeger også det manglende fokus på spams indholdsmæssige aspekt:

17 English spam mails have not been investigated at all to the best of my knowledge; for German, there exists only one descriptive empirical investigation of the use of language in spam mail, i.e., Schmückle and Chi (2004) 3 (Barron, 2006:882) Den tilsyneladende manglende akademiske interesse for spam- s indholdsmæssige aspekter og spændvidden af denne har i vores arbejde haft den betydning, at vi ikke som sådan har kunnet forstå eller analysere genren Nigerian Letters ved at se på den som en subgenre af spam s. Kort om litteratur inden for scam- s I vores litteratursøgning er vi kun stødt på fire tekster, der behandler fænomenet Nigerian Letters ud fra andet end en beskrivende optik, der italesætter fænomenets historik, økonomiske konsekvenser eller lignende og i stedet fokuserer på deres argumentation og persuasive virkemidler. De fire tekster er: 1) A Rhetorical analysis of Fund-Transfer-Scam Solicitations (2005) af Professor i Engelsk ved Wright State University, Martin Kich. 2) I Brought You A Good News : An Analysis of Nigerian 419 Letters (2005) af Professor i kommunikation ved Oregon Institute of Technology, Marilyn A. Dyrud. 3) How to Present Fallacious Messages Persuasively. The case of the 'Nigerian Spam Letters' (2006) af Professor i sprogvidenskab ved Innbruck Universitet, Manfred Kienpoienter. 4) Genre, Narrative and the Nigerian Letter in Electronic Mail (2007) af Professor i Informationsteknologi ved Ryerson Universitet, Canada, Wendy Cukier (et al). Vi vil ikke kommentere dem yderligere i dette afsnit, da vi redegør for de fire analyser, samt problematiserer deres tilgang i afsnittet Ufordringer ved den klassiske retorik som analytisk begrebsapparat. Hvorfor mangler der litteratur om en? Det er 12 år siden, en i 1995 for alvor slog igennem som kommunikationskanal, og langt de fleste føler sig efterhånden fortrolige med en. Men som vi har skitseret i de foregående afsnit betyder det på ingen måde, at der ikke er mere at lære om brugen af eller at der er udviklet tilstrækkelig teori på området. I 3 Marketing Campaigns. NTC Business Books, Lincolnwood, Chicago, IL.

18 virkeligheden er det ikke spor overraskende, for historien viser, at tidligere store teknologiske forandringer/produkter, har været en generation om at blive fuldt integreret blandt dens brugere. Moran fortæller bl.a. i Notes Towards a Rhetoric of , at: [...] Robert Lucky (1989) notes that early users of the telephone experienced great difficulty in carrying on conversations in this, to them, new medium. An 1877 advertisement for the telephone carried this note: Much trouble is caused from both parties speaking at the same time. When you are not speaking, you should be listening (p. 202). Now, we are automatically careful of turn-taking in telephone conversation. (Moran, 1995:16) Og Kraut et al. har en lignende bemærkning: It took 50 years for telephone companies, such as AT&T, to advertise the telephone for purely social conversation. (Kraut et al., 1999:289) I dag kan vi næsten ikke forestille os, at det at kommunikere telefonisk skulle være forbundet med problemer, der knytter sig til uvidenhed om, hvordan man benytter sig af den teknologi. Eller at telefonen ikke primært opfattes som et socialt orienteret medium. Eksemplerne får os til at trække på smilebåndet, men illustrerer samtidig, hvor svært det er at begå sig gennem nye medier, og hvor hurtigt det glemmes, at det engang har forholdt sig anderledes. Men faktum er, at det tager tid at vænne sig til og fuldt ud beherske et nyt medium og særligt et så komplekst mediefænomen som internettet, og de kommunikationer det muliggør. Crystal formulerer meget præcis, hvilken situation, vi står i som kommunikatører i den digitale online-sfære: [...] it is evident that people are still getting to grips with the communicative potential made available to them. They are in a learning situation of a rather special kind. They are having to acquire the rules (of how to communicate via , of how to talk in chatgroups, of how to construct an effective Web page, of how to socialize in fantasy roles), and yet there are no rules, in the sense of universally agreed modes of behaviour established by generations of usage. (Crystal, 2001:15) Når vi har brugt så relativ meget plads på at anskueliggøre litteraturen på området, skyldes det at denne manglende generations of usage kommer til udtryk på flere niveauer, og i høj grad er forklaringen på, hvorfor det samlede billede, den skitserede litteratur tegner, er noget af et usammenhængende sammensurium. Det er en kompleks opgave at beskrive s som retorisk fænomen undervejs på turen har vi somme tider frustreret forsøgt at navigere med tungen lige i munden. Vores ambition har ikke været at fremtrylle dybe tallerkner på

19 stribe, som fremtidens retoriske suppe skal serveres i, men snarere at kaste et par brødkrummer, som i en eller anden udtrækning kan fungere som ledetråd, for de næste der betræder den uanlagte sti. Nu tager vi af sted. Er du klar?

20 Begrænsninger vedrørende afgrænsning af genstandsfelt og analysemateriale Som vi beskrev indledningsvist følte vi os fagligt trygge ved at udvælge en genre Nigerian Letters som udgangspunkt for vores korpusindsamling. Vi er skolet til at tænke i genre, vores fags fader, Aristoteles, var som bekendt også en af grundlæggerne til denne funktionsorienterede sondring mellem diskurser. Denne genredominerende tilgangsvinkel til retoriske fænomener har vi dog måttet tage nogle teoretiske kampe med undervejs. Hvis vi et øjeblik træder et skridt tilbage fra Nigerian Letters som genre, og ser på hvilken genre denne genre udspiller sig i opstår det første problem: Nigerian Letters optræder i genren scam- s, som optræder i genren spam- s som i langt størstedelen af den litteratur, vi er stødt på bliver indlagt under en kæmpe-genre, nemlig -genren. Hvis vi ser på et billede af den samlede -befolkning, ser den således ud: (Figur 1 fra Airoldi & Malin 2004:4) Figur 1 viser den samlede -sammensætning, hvor 'ham' corresponds to legitimite , while spam means nonlegitimite (Airoldi & Malin 2004:4). Som det fremgår af figuren befinder undergruppen scam- s sig under spam-kategorien. Ud fra den betragtning må genren af Nigerian Letters nødvendigvis have noget tilfælles med genren spam. Men ser vi på definitionerne af spam, finder vi ud af, at det ikke altid lader til at være tilfældet. Spam defineres ofte uden nogen hensyntagen til dens indhold. Eksempelvis definerer Goldman spam som unsolicited commercial electronic mail messages. (Goldman, 2004:3), og Hendley skærer det helt ud i pap: Spam is simply unsolicited , sent in bulk (Hedley, 2006:223). Hos Robert et al. defineres spam som unsolicited , usually promotional, sent out to multiple recipients (Roberts et al., 2001:143) og slår man spam op i det brugerstyrede og -genererede onlineleksikon, Wikipedia.org, står der at: Spamming is the abuse of electronic messaging systems to indiscriminately send unsolicited bulk messages. 4 4http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_%28electronic%29

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Om mundtlig eksamen Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Agenda n Kl. 10.00 Mundtlig eksamen n Bedømmelseskriterier n Individuel eksamen n Gruppe eksamen n Kl. 11.00 Workshop III: Mundtligt oplæg n

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere