(The as a rhetorical artefact theoretical challenges elucidated through a body of Nigerian e-letters)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(The e-mail as a rhetorical artefact theoretical challenges elucidated through a body of Nigerian e-letters)"

Transkript

1 en som retorisk artefakt Teoretiske udfordringer belyst gennem et korpus af Nigerian e-letters (The as a rhetorical artefact theoretical challenges elucidated through a body of Nigerian e-letters) Speciale i retorik Af Isis Amelie Hjorth og Ditte Maria Bergstrøm Vejleder: Christian Kock December 2007 Institut for Medier, Erkendelse & Formidling Københavns Universitet

2 Formalia, formalia, formalia Hvem har skrevet hvad..? (Ved overlap i sidetal er skellet den pågældende sides afsnitskift). Fælles: s. 1-17; Isis: 18-20; 25-29; 32-34; 40-43; 46-49; 50-54: 59-63; 65-67; 70-71; 74-76; 80-83; 87-90; ; Ditte: 21-24; 29-31; 35-39; 43-45; 49-50; 54-58: 63-64; 67-69; 72-73; 77-80; 84-87; 90-95; Specialets omfang er på 116 ns. og forsiden er egen tilblivelse.

3 Abstract Through a rhetorcial-hermeneutic reading of a body of Nigerian e-letters this thesis suggest that a neoaristotelic approach to conducting analysis of mediated discourses is insufficient. The medium itself has an inherent persuasiveness which influences the discourse and the way in which it is percieved by the audience. In order to take into consideration these media specific persuasive elements, we embody the metaphor of writing space as a framework for rhetorical analysis. Furthermore we make a comparative analysis of three archetypical writing spaces; the classical writing space ; the web rhetorical writing space ; and the writing space of s. On the basis of this comparative analysis we argue that future digital theory must integrate a medium specific dimension. Our thesis is divided into three chapters:! In chapter one we address general problems emerging from the lack of litterature in our field of research and illuminate the diversity of our corpus of Nigerian e-letters.! In chapter two we approach our research corpus from three different analytical angels: Firstly we demonstrate that earlier scientific attempts to explain the persuasive means by wich senders of these scam- s succeed in convincing their audience fail due to their perception of the as a simple form of remediation of the letter. Secondly, we demonstrate that the notion of digital rhetoric as beeing authorless and non-linear does not apply to as a medium. We then argue that the concept of a digital rhetoric is problematic since the Internet consists of several different media. Thirdly, we demonstrate that the concept of genre is not fully applicable on our corpus.! In chapter three we propose the metaphor of Writing Space to clairify the differences between concepts related to the characteristics of respectively the classical rhetoric and the digital in order to forster a new understanding of the as a medium for rhetorical action.

4 Indledning 1 FØRSTE DEL 4 Målsætning og afgrænsning 4 Litteratur om webretorik 7 Litteratur om ens retorik 9 Kort om litteratur inden for forskning 11 Kort om litteratur inden for spam 13 Kort om litteratur inden for scam- s 14 Hvorfor mangler der litteratur om en? 15 Begrænsninger vedrørende afgrænsning af genstandsfelt og analysemateriale 18 Faktisk indsamling af korpus 21 Beskrivelse af korpus 25 ANDEN DEL 35 Begrænsninger ved den klassiske retorik som analytisk begrebsapparat 35 Tidligere analyser af Nigerian Letters Sammenfatning af tidligere analyser af Nigerian Letters Begrænsninger ved webretorikken som analytisk begrebsapparat 50 Begrænsninger ved genrekritikken som analytisk begrebsapparat 55 Konklusion på anden del 64 TREDJE DEL 65 Writing space som overordnet metafor 66 Komparativ analyse af tre writing spaces 67 Punkt 1: Interaktiv 74 Punkt 2: Visuel dominans 81 Punkt 3: Ustabil 87 Punkt 4: Hypertekstualitet 89 Punkt 5: Kontekstforanderlighed 91 Punkt 6: Afsluttet værk 97 Punkt 7: Forfatterløs 99 Punkt 8: Afsenderstyret/lineær 104 Punkt 9: Ethos uden for værket 105 ens writing space 108 Nigerian Letters ud fra perspektivet om writing spaces 112 Perspektiverende konklusion 114 Litteraturliste 118

5 Lad os starte med en kort bid af en gammel velkendt historie, nemlig Den lille Rødhætte : Bedstemoderen boede ude i skoven, en halv times gang fra landsbyen. Da Rødhætte kom ind i skoven, mødte hun ulven, men hun var slet ikke bange, for hun anede ikke, hvor slem den er. Goddag, Rødhætte, sagde den. Goddag, svarede hun. Hvor skal du hen så tidlig? Jeg skal til bedstemor. Hvad er det, du har under forklædet? Det er kager og vin. Vi har bagt i går, og nu skal stakkels, gamle bedste også have noget med. Hvor bor din bedstemor, lille Rødhætte? - Åh, det er vel et kvarters gang herfra. Hendes hus ligger under de tre store egetræer, du ved nok. Dét er én rigtig lækker lille mundfuld, tænkte ulven ved sig selv, hun vil nok smage bedre end den gamle. Nu vil jeg bære mig rigtig snildt ad, så jeg får fat i dem begge to. Den fulgte nu Rødhætte et lille stykke på vej, og lidt efter sagde den til hende: Se engang de dejlige blomster, Rødhætte, du ser dig slet ikke om. Du hører vist ikke engang, hvor kønt fuglene synger. Du skynder dig ligeså meget, som om du skulle i skole, og der er dog så dejligt herude i skoven. Rødhætte så sig om. Solstrålerne skinnede mellem bladene ned på de mange kønne blomster, og hun tænkte: Bedstemor ville sikkert blive glad for en buket blomster. Det er så tidligt, så jeg kan godt nå at plukke nogle. Hun gik nu ind mellem træerne og begyndte at plukke, men når hun havde plukket en, syntes hun, at der stod nogle meget kønnere længere borte, og på den måde kom hun dybere og dybere ind i skoven. (Brødrene Grimm, 1821) Den lille passage beskriver meget godt det eventyr dette specialeprojekt kastede os ud i. Vi tog hjemmefra med en kurv under armen ikke med kager men med de retoriske begrebsdannelser og traditioner, vi havde samlet under vores uddannelse som retorikere. Vi kendte vores mål at aflevere et speciale om de persuasive strategier, der optræder i den gruppe af scam- s, der betegnes Nigerian Letters. Da vi tog afsted havde vi som Rødhætte en klar fornemmelse af, at målet lå cirka en halv times gang ad velkendt sti; for vores emne en klart afgrænset genre og vores metode en retorisk hermeneutisk læsning af et afgrænset korpus af tekster er i den grad to størrelser, vi har lært at beherske i vores uddannelsesforløbs utallige retoriske kritikker og vurderinger af kommunikative situationers vellykkethed. De første fem minutter af vores rejse følte vi os overbeviste om, at vi havde en virkelig god udsigelsesposition til at forklare, hvilke virkemidler i scam- s, der får uskyldige modtagere til at hoppe på uredelige afsenderes fupnumre. For netop retorikken egner sig til at skabe forståelse for virkemidlerne i sådanne diskurser. Hvor fag som lingvistikken og semiotikken ville afskære sig fra at konkludere noget om spam enes faktiske funktion eller kommunikationens virkning, ligger det dybt i den retoriske tradition dels at forholde sig til en given kommunikations funktion, dels at forholde sig til den emotionelle virkning en given kommunikation har på sit publikum. I bogen Retorikkens relevans er det også netop disse to overordnede

6 omdrejningspunkter funktion og virkning Kock fremhæver som retorikkens altoverskyggende kvalitet i forbindelse med analyse af kommunikative fænomener, der optræder i den virkelige verdens diskurser: Hverken litteratur eller et fænomen som reklame kan, som nogle har forsøgt, analyseres og bedømmes rent semiotisk, dvs. som om ytringens betydning var det ultimative der kunne diskuteres og analyseres ved den. Man må have et ekstra lag på i analysen, nemlig et funktions- eller virkningsorienteret lag. [...]Det drejer sig så ikke om at fremfortolke en eller anden dulgt "betydning" som kun semiotikeren kan se, men om at forstå hvad der er virkningen den intenderede og den faktiske af en sådan diskurs, dvs. prøve at forklare en mulig sammenhæng mellem dens egenskaber og dens funktioner, altså de psykologiske påvirkninger og reaktionsmønstre den kan tænkes at fremkalde hos sit intenderede publikum. (Kock, 2003:22) Vi befandt os derfor trygge på vejen mod Bedstemors hus i fuld overbevisning om, at en retorisk analyse og læsning af et korpus af scam s ville kunne forklare en sammenhæng mellem diskursen og dens virkning på publikum, og dermed være med til at pege på, hvorfor disse retoriske fænomeners persuasive effekt forstørres i den digitale tidsalder. Samtidig med, at vi så os selv stå på stien mod målet, så vi eventyret om Rødhætte som et billede på, at der altid har fundet bedrageriske scams sted. Vi så Ulven som billede på de uredelige scammere, og modtagerne som den uskyldige Rødhætte, der gennem overbevisende dialog lokkes på afveje. Midlet er dialogen skabelse af fælles forståelse og en afsender, der etablerer vir bonus-ethos på falsk grundlag og udgiver sig for at være en anden end denne egentlig er. Men hvor der er en agent i eventyrene, der kommer offeret til undsætning og sikrer at alle lever lykkeligt til deres dages ende, er der i vores virkelighed i denne sammenhæng de Nigirian Letters ikke andre end modtager, der kan redde sig fra at blive involveret i disse scams. Der i værste tilfælde har døden til følge. Vi så derfor vores overordnede retoriske målsætningen for specialet som en påpegning af nødvendigheden af udviklingen af en digital dannelse, der skal sætte modtagere i stand til at navigere og afkode kommunikation, der udspiller sig i den digitale sfære. Og der var her, vi første gang trådte væk fra vores halve times vandring ad kendt sti. Da vi gik i gang med den faktiske analyse af korpus, trak vi vores medbragte begreber op af kurven kun for opdage, at de ikke syntes tilstrækkelige eller dækkende for, for hvad vi iagttog i vores korpus. Derfor gik vi væk fra stien. Gang på gang. Ikke lokket af Ulven, men tvunget af omstændighederne. Ikke for at plukke blomster, men for at finde mulige løsninger på de teoretiske problemstillinger, der udsprang af vores materiale. Vi kom

7 aldrig tilbage på stien igen ikke fordi vi for vild, men fordi det efterhånden stod os lysende klart, at det var på tide at anlægge en alternativ sti gennem skoven...

8 Første del Målsætning og afgrænsning Vores udgangspunkt var gennem et klassisk case study at undersøge de persuasive strategier, der finder sted i den gruppe af scam- s, der betegnes Nigerian Letters. Kort fortalt er Nigerian Letters scam- s der gennem narrative fortællinger om alskens ulykker eller gennem eksotiske forretningstilbud fra bl.a bankansatte i afrikanske lande, lokker modtager ind i en længerevarende korrespondance med afsender, hvis eneste sigte er at frarøve modtager penge. Cukier et al. forklarer hvordan en scam-mail typisk tager sig ud: Genrerally, the target receives an from an insider or alleged official representing a present or former foreign government or agency. Often the writer will assert that there are unclaimed funds that are being held in customs or at a bank. To release the funds, the writer asks the victim to declare himself or herself as the rightful inheritor of the funds. For his or hers coorperation, the victim is promised a percentage of the funds. (Cukier et al., 2007:2) Når vi fandt dette retoriske artefakt særlig interessant skyldtes det, at vi har at gøre med et fænomen, hvor en for modtager ukendt afsender gennem s i mange tilfælde udfører et så overbevisende intentionelt persuasivt arbejde, at modtager indgår i en dialog, og på sigt bliver lullet ind i et bedragerisk scam med store menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge. Når disse fra fremmede afsendte s er ekstra interessante, skyldes det også at de i forhold til andre spam s har langt større persuasive udfordringer og constraints 1. For i modsætning til gængse spam s, hvis persuasive udfordring ligger i at få modtager til at klikke på et link i en, der fører til et site, hvor det omtalte produkt kan erhverves, er disse scam s nødt til at benytte sig af langt mere komplicerede persuasive strategier, da de ønsker at opnå en stor portion handling af modtager han skal ikke blot klikke på et link, han skal komponere en svar- . Der er tale om at modtager og afsender skal opbygge en personlig relation hvor det for almindelige reklame-spam s gælder at der blot skal etableres en forbindelse mellem en virksomheds site og en potentiel forbruger. Nigerian Letters eller 419 letters er ikke et nyt fænomen, der er opstået med e- ens udbredelse, idet fænomenet kan dateres sig helt tilbage til dengang breve var noget der kom med posten (Dvorak 2003, 1 Her betjener vi os af begrebet constraints ud fra Bitzers terminologi (1968).

9 Kienpointner 2006:162). De første Nigerian Letters kom frem i begyndelsen af 1980'erne som følge af Nigerias oliekrak, og omhandlede investeringsmuligheder. Til at begynde med blev de Nigerian Letters sendt med almindelig post, senere blev faxen et benyttet medium (Dyrud 2006:2), og nu er en blevet det foretrukne distributionsmedie, og det vurderes at der dagligt bliver sendt hundrede tusindvis af breve ud af scammers (419 Eater 2005 i Dyrud 2005:2). Som digitalt fænomen opstod Nigerian letters lige omkring årtusindskiftet (Zdziarski, 2005:20) Nigerian Letters er den mest lukrative type af internetsvindel/bedrageri, og undersøgelser peger på at mellem 1 og 5 procent af modtagerne af en sådan , svarer tilbage på dem med variende grad af involvering til følge (Cukier 2007:4, Dyrud 2005:5). De gennemsnitlige tab er store. Dyrud skriver at det er på $ (2005:5) og Cukier mener at det er på 5000 $. Ifølge US Secret Service løber de årlige tab op i hundrede millioner dollars. Som nævnt kan disse korrespondancer i sidste ende have fatale følger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er almindelige spammere, som er ude på at tjene penge på produkter, der står bag i denne katagori af scam s, er det hardcore kriminelle, der står bag den organiserede svindel. Ifølge det amerikanske State Department er 15 forretningsmænd blevet myrdet over en 3-årig periode i forbindelse med Nigerian Letters (Department of State, 1997:8). Flere europæiske forretningsmænd er blevet kidnappet eller holdt som gidsler. Desuden er den denne form for internetsvindel, dén der koster enkeltindivider flest penge der er eksempler på, at tyske forretningsmænd er blevet frarøvet op til 1,5 millioner euro. Dvorak beskriver i artiklen The Great Nigerian Scam (2003) hvordan sågar en professor ved et californisk universitet er blevet franarret dollars. Dette peger altså på, at det ikke bare er dumme mennesker der hopper på disse scams, hvilket ellers er den typisk forklaringsmodel vi er stødt på forskellige steder, fx hos SPAMFighter 2. Vores udgangspunkt for dette speciale var derfor at undersøge, hvilke persuasive strategier disse scam s benyttede sig af vi var interesserede i at få større forståelse for, hvordan afsendere på trods af, at kommunikationen udspillede sig inden for en genre med så voldsomme constraints (dels spam-filtrene, dels den generelle negative opfattelse af spam s blandt brugere) alligevel kan få modtagere i tale. Vores overordnede målsætning var at bidrage til diskussionen om digital dannelse at kunne sige noget om, hvilke persuasive virkemidler man er nødt til at have forståelse for som menneske i den digitale tidsalder for ikke at blive ført bag lyset af uredelige afsendere. Denne målsætning udsprang ikke af en opfattelse af, at uredelig og bedragerisk kommunikation er et fænomen affødt af den digitale tidsalder den slags 2 SPAMFighter er en dansk virksomhed, hvis formål er at udvikle software til bekæmpelse af spam, se D. 29. oktobr 2007, havde vi et møde hos SPAMFighter med en af ejerne, Daniel Hjortholt, der blandr andet fortalte os om afsenders formål med de forskellige spams, vi har i vores korpus.

10 kommunikation har altid fundet sted, men ud fra en konstatering af, at den teknologiske udvikling i den grad har amplificeret mængden af denne type diskurser, og at uredelige afsendere gennem -mediet kan sende uanede mængder af sted og endda ganske gratis. Derfor fandt vi det retorisk relevant at sætte problematikken på dagsordenen. Dette ønskede vi som sagt at gøre gennem en retorisk hermeneutisk læsning og analyse af et indsamlet korpus. Imidlertid stødte vi undervejs på så mange teoretiske problemstillinger, der udspringer af at digital retorik i almindelighed og en i særdeleshed er temmelig uudforsket land ud fra en retorisk optik. Som konsekvens er denne opgaves målsætning derfor ikke at frembringe en dybdegående analyse af vores indsamlede korpus. I stedet benytter vi korpus til at eksemplificere nogle af de grundlæggende teoretiske problemstillinger, vi møder som retoriske kritikere af digitale retoriske fænomener, der udspiller sig i en som medium. For på trods af at vi er fagligt rustede til at analysere og skabe forståelse for kommunikationssituationer, og på trods af at vi i vores studietid har beskæftiget os med webretorik samt både i vores personlige og faglige liv benytter os af og kommunikerer gennem digitale medier, så oplevede vi, at den retoriske litteratur ikke tilbød os begreber, der kunne beskrive de faktiske fremkomster i vores analysekorpus eller tilstrækkeligt forklare deres persuasive effekt. Derfor besluttede vi at give et bud på sådanne operationelle begreber selv. For hvis retorikken fortsat skal være et fag, der kan forklare en mulig sammenhæng mellem dens [diskursens] egenskaber og dens funktioner (Kock, 2003:22) er vi nødt til at udvide vores forståelsesramme for kommunikation, der udspiller sig i webmedierede sammenhænge, herunder skabe forståelse for de grundlæggende mediespecifikke forskelle, der konstituerer et medie som fx internettet og en. For disse forskelle har betydning for, i hvilken grad og udstrækning, vi kan benytte os af den klassiske retoriks begreber i kritik og analyse af webmedierede diskurser. De teoretiske erkendelser vi har gjort os undervejs i dette projekt ligger delvis til grund for opgavens disposition. I opgavens første del diskuterer vi den litteratur, vi har benyttet samt overordnede teoretiske problemstillinger i forbindelse med indsamling af et digitalt korpus, og slutteligt beskriver vi vores indsamlede datamateriale. Opgavens anden del afspejler på det overordnede plan, de begrænsninger vi mødte, når vi forsøgte at applikere forskellige begrebsmæssige og analytiske tilgange til korpus. I tredje del af opgaven vil vi forsøge at give et bud på et nyt retorisk begrebsapperat, der kan benyttes til at behandle medierede diskurser ud fra et retorisk standpunkt, og afslutningsvist diskuterer vi i opgavens fjerde del de generelle udfordringer, retorikken står over for i de kommende år.

11 Litteratur Litteratur om webretorik I vores arbejde med dette speciale har en af vores største udfordringer været, at vi har manglet retorisk litteratur, der beskæftiger sig med en som medium den digitale retoriks teori er nemlig stadig i sin barndom, og indhenter kun langsomt den komplicerede pallette af diskurser, som den rivende udvikling inden for kommunikationsteknologi muliggør. I vores forsøg på at skabe en faglig forståelse for det retoriske fænomen Nigerian Letters har vores faglige fundament naturligvis været den klassiske retoriks begresapparat og ser vi kvantitativt på den tilgængelige litteratur inden for området, synes den uendelig stor i forhold til den retoriske litteratur, der knytter sig til webretoriske fænomener. Når vi i denne opgave taler om webretorikken, definerer vi den som den eksisterende litteratur på området. Det er ganske få retoriske teoretikere, der har beskæftiget sig med webretorik, og teorien på området udgøres primært af tre kvindelige professorer, nemlig Carolyn Miller (2001, 2004), Laura Gurak (1997, 2001) og Barbara Warnick (2002, 2004, 2007). Vi vil ikke gå i dybden med dem her, da vi indgående inddrager den webteoretiske litteratur undervejs og særligt i opgavens tredje del. Det er ikke kun i udlandet, at der en begyndende retorisk teori på feltet. I løbet af de seneste par år har webretorik også fået mere opmærksomhed på vores institut. I efteråret 2005 udbød instituttet således faget Retorik i webmediet, hvor daværende Ph.d-studerende Elisabeth Hoff-Clausen netop var med til at sætte problemstillingen på vores faglige dagsorden. Hoff-Clausens Ph.d.-afhandling er ved dette speciales afleveringsdato under vurdering af censorer men hendes afhandling må også formodes at lægge en ny grundsten til den webretoriske teori. Ydermere har to retoriske specialer de seneste to år omhandlet webretoriske fænomener, henholdsvis Barslund Mikkelsen om retorisk informationssøgning på nettet (2004) samt Due og Lund Pedersens om det brugerstyrede onlineleksikon Wikipedia.org (2006). Når vi kort skitserer de teoretiske aktører på den webretoriske bane, skyldes det at vi igennem vores arbejde med dette speciale er blevet frontalt konfronteret med, at den webretoriske teoridannelse er fragmenteret og mangelfuld og vi har måtte erfare at denne mangelfuldhed har gjort det meget svært for os at finde en retorisk valid teori til at angribe og behandle vores korpus. Vi er ikke de første, der påpeger det fragmentariske i den hidtidige webretoriske teori. Professor i kommunikation ved Polytechnic Institute Troy i New York, James P. Zappen, kalder i artiklen Digital

12 Rhetoric: Toward an Integrated Theory fænomenet digital retorik både spændende og problematisk på samme tid. Han skriver, at: The concept of a digital rhetoric is at once exciting and troublesome. It is exciting because it holds promise of opening new vistas of opportunity for rhetorical studies and troublesome because it reveals the difficulties and the challenges of adapting a rhetorical tradition more than 2,000 years old to the conditions and constraints of the new digital media. (Zappen, 2005:319) Zappens opfordring til en Integrated Theory er netop en opfordring, og han fremstiller ikke selv løsningsforslag til en sådan integreret digital retorisk teori, men nøjes med kort at skitsere litteraturen inden for digital retorik (Gurak, Miller, Warnick), og konkluderer afslutningsvist, at: Digital rhetoric is thus an amalgam of more-or-less discrete components rather than a complete and integrated theory in its own right. These discrete components nonetheless provide at least a partial outline for such a theory, which has potential to contribute to the larger body of rhetorical theory and criticism and the rhetoric of science and technology in particular. (Zappen, 2005:323) Selv om Zappen ikke diskuterer, hvordan en sådan ny integreret teori kunne anskueliggøres, mener vi at hans observation af at den digitale retoriks teori er et sammensurium af enkeltstående fragmenter (jf. amalgam of more-or-less discrete components ), der kan fungere som udgangspunkt for en integreret teori, er vigtig at have sig for øje. Citatet udtrykker nemlig meget præcist den situation, vi har stået i. Uden en egentlig tradition inden for kritik af webmedieret retorik og uden begreber, der udspringer af den digitale tidsalders kommunikationssituationer, har vi været nødt til at stykke vores forståelse af en sammen ved a) at tage lidt fra hver af de retoriske teoretikere, der har beskæftiget sig med den webmedierede retorik, b) at trække på vores klassiske begrebsapparat og c) udfylde de huller/ de diskrepanser vi fandt mellem disse to, når vi forsøgte at applikere det på vores korpus af scam s. Vi har så at sige anskuet den eksisterende webretoriske teori som en partial outline, der kunne fungere som ledetråd i vores analysearbejde. Litteratur om ens retorik På helt overordnet plan har vi altså manglet webteoretisk litteratur, og når vi går et skridt nærmere vores faktiske artefakter en bliver det endnu mere problematisk. I vores omfattende litteratursøgning er vi kun stødt på tre forsøg på beskrivelse af ens retorik. Den ene er en tidskriftsartikel Notes towards a

13 Rhetoric of (1995) fra Computers and Composition af Charles Moran, som er Professor Emeritus i engelsk ved University of Massachusetts. Han skriver: As an attribute of audience, a rhetoric of would consider the interface, or the way in which the message is presented to the reader. The interface affects the way that our writing is read, or, if you will, it participates in the process by which the reader/ audience is evoked/constructed by the text. Cynthia Selfe (1989) has distinguished the grammar of the page from the grammar of the screen - the pages have different aspect ratios; you turn pages, horizontal movement; you scroll text past the screen, a vertical movement. These characteristics do constitute a grammar, yet I d like to appropriate them for our rhetoric as well, because when you write , your reader s situation is an appropriate rhetorical concern. (Moran, 1995:18 vores understregning) Moran er den eneste teoretiker, der knytter ens grammatiske karakteristika til en integreret del af dens retorik. Men han definerer ikke disse grammatiske karakteristika, og han peger heller ikke på, hvordan de i praksis indføres i en aktualiseret retorisk analyse eller kritik af -diskurser. Artiklen er fra 1995, omkring det tidspunkt, hvor en for alvor vandt almen udbredelse, men vi har ikke kunnet finde opfølgende retoriske teorier eller analyser, der med Morans betragtninger in mente behandlede en som medium. I 1998 gør Moran sammen med Hawisher et andet forsøg på at definere ens retorik. Det sker i bogen Page to Screen i kapitlet The Rhetorics and language of electronic mail, hvor de påpeger to væsentlige forhold ved en, nemlig at den følelse af intimitet, mediet skaber, er en illusion (s ), og at en størrelse som dennes publikum er problematisk, eftersom en i modsætning til brevet ikke har en konvolut, der sikrer den dens fortrolighed (s. 84). Vi vender tilbage til Moran & Hawisher i opgavens tredje del og går derfor ikke i dybden med dem her, men vil dog kort understrege, at mange af deres betragtninger bærer præg af at være 9 år gamle. Fx skriver de om forskellen mellem graden af privathed i henholdsvis en almindelig postkasse og e- mailens indbakke, at : [...] boxes are not themselves as secure as p-mail boxes. In American academy, the spouse is likely to have access to the mailbox, usually for correspondence with children and friends. In our experience these arrangements have been 'secure' in that the person sharing the e-box reads only mails from the children. But still, when you write to a mailbox shared with a spouse or partner, the possibility of a second reader is present. (Moran & Hawisher, 1998:87) For det første finder vi det temmelig uambitiøst at tale om størrelsen offentlig/privat korrespondance ud fra betragtninger om, hvem eller hvor mange i en given husholdning, der potentielt har adgang til den. Vi mener

14 det er endog meget aktuelt at diskutere et begreb som audience ud fra ens præmisser og medialitet, men i et perspektiv, der rækker ud over den enkelte modtager. Ydermere er denne konto-deling efter vores erfaring uddød. Vi genkender scenariet med en fælles konto fra årene , men siden hen er der kommet så mange tjenester, der tilbyder gratis konti, at det kun meget sjældent forekommer, at to individer deler adresse. Slutteligt udtrykker Moran & Hawisher en meget snæver forståelse af dels e- mailens brugere, dels ens funktion. Her bliver spouse reduceret til en medbruger, der udelukkende bruger mediet til at kommunikere med deres børn. Den anden teoretiker vi har kunnet finde, der beskriver en, er tidligere professor i lingvistik David Crystal som i bogen Language and the Internet beskriver de grammatiske variable, der er at finde i en. I kapitel 4, The language of (s ), beskriver han ens opbygning med hoved og krop og ekspliciterer de forskellige delelementer (afsenderadresse, modtageradresse, subjekt-felt m.m.) der sammenlagt udgør en . Men problemet er, at vi ikke kan anskue en kommunikation ud fra den grammatiske karakteristik alene. Crystal er lingvist, ikke retoriker, og han bruger derfor ikke disse grammatiske variabler som analytiske værktøjer i faktiske analyser af mediere diskurser som sådan. Når vi i denne forbindelse ikke nævner Anne-Katrine Lund, der i 1999 skrev Ph.d. projekt om Breve i brug: fjernkommunikative genrer i retorisk perspektiv, er det fordi hun anskuer en som en variation af det almindelige brev, hvilket vi kommer nærmere ind på i specialets andel del i afsnittet om Begrænsninger ved den klassiske retorik som analytisk begrebsapparat. Kort om litteratur inden for forsking Da der ikke eksisterer meget litteratur om en ud fra en retorisk optik, har vi forsøgt at forstå mediet gennem andre fags forskning på feltet. Også her har vi haft følelsen af at løbe panden mod muren, for de mange videnskabelige artikler om ens sociale funktion, sprog og kultur peger ikke i en retning, men stritter derimod i alle mulige forskellige og ofte modstridende retninger. Det videnskabelige tidsskrift Human-Computer Interaction viede i 2005 et helt nummer til en under temaet: Revisiting and reinventing ud fra en konstatering af, at en ikke har udviklet sig tilstrækkeligt inden for de seneste 15 år: [...] one paradox is how little has changed in the last few years. Early text-based systems were replaced by graphical user interfaces but, aside from a few minor modifications (attachments, HTML

15 integration, folders, and address books), today s systems are remarkably similar to those introduced 15 years ago. (Whittaker et al., 2005:2) Så selv om en som medium ikke har udviklet sig meget i de seneste 15 år og slet ikke i samme grad som internettet - har det ikke været muligt for forskningen at få greb om fænomenet. Akkurat som vi oplever det inden for webretorikken, er også forskningen fragmenteret. I artiklen In Search of Coherence: A Review of E- Mail Research, konkluderer forfatterne, at: research as a whole is a loosely interwoven body of findings, broadly divided into a collection of separate research fields. Each field brought its expertise to bear on a separate facet of , generating important results but not assembling them into common threads that could define how the main issues relate to one another. (Ducheneaut & Watts, 2005:13) Det er ikke dette speciales formål at analysere og belyse de forskellige resultater inden for forskningen, og vi vil derfor ikke gå nærmere ind på de utallige videnskabelige artikler, vi har konsulteret i vores forsøg på at forstå en som medium for retorisk handling, men blot pege på nogle af årsagerne til, hvorfor det er så svært at indfange ens natur. En af årsagerne som vi også så i tilfældet med Moran & Hawisher er at brugen af mediet (ud fra en sociologisk tilgang) har forandret sig radikalt særligt gennem de seneste 15 år. Baron peger på dette skift, og skriver: Not only has participation increased in raw numbers but the composition of users has diversified as well. While many of the earliest users were computer-savvy males, often in the scientific community, today's usership covers the age spectrum and includes far more women. As a result, it becomes increasingly difficult to make linguistic generalizations that apply to all age groups and social cohorts. (Baron, 1998:145) Hvis vi sammenstiller dette citat med citatet af Moran & Hawisher, er det tydeligt, at de hører ind under kategorien computer-savvy males i the scientific community. Det betyder at vi er nødt til at forstå eller forholde os til deres kulturelle tilbøjeligheder og ikke uden videre kan godtage deres forståelse af ens retorik. Så selv om Barons udgangspunkt er problematisering af de lingvistiske generaliseringer af ens sprog, vil vi mene, at det samme gør sig gældende, når vi taler om en som rum for retorisk handling. Det er et diffust eller flydende område, der er i fortsat bevægelse. Det betyder at det er svært for os eksempelvis at analysere vores korpus af Nigerian Letters ud fra en optik, der stiller skarpt på de stilistiske (og mere klassiske) sproglige træk i genren i forhold til fx ens mere

16 mundtlige form (som nogle videnskabelige artikler peger på). For som resultat af den sociologiske udvikling som en som medium har været og fortsat er under, finder vi at det er problematisk at tale om en sproglig stil, der kendetegner ens sprog. Denne pointe hiver Crystal også frem; han skriver, at: The evolution of style is in its infancy, and perhaps the only thing we can say for certain is that it will soon no longer be as it currently is. Generalizations about the medium have hitherto been heavily influenced by its technical origins and early years of use. (Crystal, 2001:127) Kort om litteratur inden for spam Vender vi os mod forskingen inden for spam-genren er der heller ikke megen hjælp at hente. I teksten Genres of Spam: Expectations and Deceptions (Cukier et al., 2006) beskriver forfatterne meget præcist, hvad vi har selv har erfaret i vores store litteratursøgning i forbindelse med vores analysearbejde: To date, most research on spam has examined its negative impacts, technical characteristics, regulatory issues and the technologies to prevent it from overwhelming legitimate communications. Many scholars are concentrating on developing a web spam taxonomy in an effort to identify instances of spam, to prevent spam and to counterbalance the effect of spamming. (Cukier et al., 2006:2) En af de få, der har sat spammails under indholdsmæssig lup, er Professor ved Bonn Universitet, Anne Barron (2006) som med undersøgelsen Understanding spam: A macro-textual analysis forsøger at identificere genkommende persuasive elementer i medicinal-reklame-spam. Som titlen antyder er der tale om makro-niveau, og hun går ikke i dybden med de enkelte s. Her er det den kommunikative hensigt, der er genstand for analysen, og hun konkluderer at: The specific communicative purpose of unsolicited promotional s, and indeed of direct marketing efforts in general, is to persuade prospective customers to engage in immediate interaction with the sender. (Barron, 2006:884) Men at spams intentionelle funktion er af persuasiv karakter er ikke som sådan en overraskelse. Hun peger indledningsvist selv på, at det er nødvendigt med analyser på mikroplan i fremtiden, og påpeger også det manglende fokus på spams indholdsmæssige aspekt:

17 English spam mails have not been investigated at all to the best of my knowledge; for German, there exists only one descriptive empirical investigation of the use of language in spam mail, i.e., Schmückle and Chi (2004) 3 (Barron, 2006:882) Den tilsyneladende manglende akademiske interesse for spam- s indholdsmæssige aspekter og spændvidden af denne har i vores arbejde haft den betydning, at vi ikke som sådan har kunnet forstå eller analysere genren Nigerian Letters ved at se på den som en subgenre af spam s. Kort om litteratur inden for scam- s I vores litteratursøgning er vi kun stødt på fire tekster, der behandler fænomenet Nigerian Letters ud fra andet end en beskrivende optik, der italesætter fænomenets historik, økonomiske konsekvenser eller lignende og i stedet fokuserer på deres argumentation og persuasive virkemidler. De fire tekster er: 1) A Rhetorical analysis of Fund-Transfer-Scam Solicitations (2005) af Professor i Engelsk ved Wright State University, Martin Kich. 2) I Brought You A Good News : An Analysis of Nigerian 419 Letters (2005) af Professor i kommunikation ved Oregon Institute of Technology, Marilyn A. Dyrud. 3) How to Present Fallacious Messages Persuasively. The case of the 'Nigerian Spam Letters' (2006) af Professor i sprogvidenskab ved Innbruck Universitet, Manfred Kienpoienter. 4) Genre, Narrative and the Nigerian Letter in Electronic Mail (2007) af Professor i Informationsteknologi ved Ryerson Universitet, Canada, Wendy Cukier (et al). Vi vil ikke kommentere dem yderligere i dette afsnit, da vi redegør for de fire analyser, samt problematiserer deres tilgang i afsnittet Ufordringer ved den klassiske retorik som analytisk begrebsapparat. Hvorfor mangler der litteratur om en? Det er 12 år siden, en i 1995 for alvor slog igennem som kommunikationskanal, og langt de fleste føler sig efterhånden fortrolige med en. Men som vi har skitseret i de foregående afsnit betyder det på ingen måde, at der ikke er mere at lære om brugen af eller at der er udviklet tilstrækkelig teori på området. I 3 Marketing Campaigns. NTC Business Books, Lincolnwood, Chicago, IL.

18 virkeligheden er det ikke spor overraskende, for historien viser, at tidligere store teknologiske forandringer/produkter, har været en generation om at blive fuldt integreret blandt dens brugere. Moran fortæller bl.a. i Notes Towards a Rhetoric of , at: [...] Robert Lucky (1989) notes that early users of the telephone experienced great difficulty in carrying on conversations in this, to them, new medium. An 1877 advertisement for the telephone carried this note: Much trouble is caused from both parties speaking at the same time. When you are not speaking, you should be listening (p. 202). Now, we are automatically careful of turn-taking in telephone conversation. (Moran, 1995:16) Og Kraut et al. har en lignende bemærkning: It took 50 years for telephone companies, such as AT&T, to advertise the telephone for purely social conversation. (Kraut et al., 1999:289) I dag kan vi næsten ikke forestille os, at det at kommunikere telefonisk skulle være forbundet med problemer, der knytter sig til uvidenhed om, hvordan man benytter sig af den teknologi. Eller at telefonen ikke primært opfattes som et socialt orienteret medium. Eksemplerne får os til at trække på smilebåndet, men illustrerer samtidig, hvor svært det er at begå sig gennem nye medier, og hvor hurtigt det glemmes, at det engang har forholdt sig anderledes. Men faktum er, at det tager tid at vænne sig til og fuldt ud beherske et nyt medium og særligt et så komplekst mediefænomen som internettet, og de kommunikationer det muliggør. Crystal formulerer meget præcis, hvilken situation, vi står i som kommunikatører i den digitale online-sfære: [...] it is evident that people are still getting to grips with the communicative potential made available to them. They are in a learning situation of a rather special kind. They are having to acquire the rules (of how to communicate via , of how to talk in chatgroups, of how to construct an effective Web page, of how to socialize in fantasy roles), and yet there are no rules, in the sense of universally agreed modes of behaviour established by generations of usage. (Crystal, 2001:15) Når vi har brugt så relativ meget plads på at anskueliggøre litteraturen på området, skyldes det at denne manglende generations of usage kommer til udtryk på flere niveauer, og i høj grad er forklaringen på, hvorfor det samlede billede, den skitserede litteratur tegner, er noget af et usammenhængende sammensurium. Det er en kompleks opgave at beskrive s som retorisk fænomen undervejs på turen har vi somme tider frustreret forsøgt at navigere med tungen lige i munden. Vores ambition har ikke været at fremtrylle dybe tallerkner på

19 stribe, som fremtidens retoriske suppe skal serveres i, men snarere at kaste et par brødkrummer, som i en eller anden udtrækning kan fungere som ledetråd, for de næste der betræder den uanlagte sti. Nu tager vi af sted. Er du klar?

20 Begrænsninger vedrørende afgrænsning af genstandsfelt og analysemateriale Som vi beskrev indledningsvist følte vi os fagligt trygge ved at udvælge en genre Nigerian Letters som udgangspunkt for vores korpusindsamling. Vi er skolet til at tænke i genre, vores fags fader, Aristoteles, var som bekendt også en af grundlæggerne til denne funktionsorienterede sondring mellem diskurser. Denne genredominerende tilgangsvinkel til retoriske fænomener har vi dog måttet tage nogle teoretiske kampe med undervejs. Hvis vi et øjeblik træder et skridt tilbage fra Nigerian Letters som genre, og ser på hvilken genre denne genre udspiller sig i opstår det første problem: Nigerian Letters optræder i genren scam- s, som optræder i genren spam- s som i langt størstedelen af den litteratur, vi er stødt på bliver indlagt under en kæmpe-genre, nemlig -genren. Hvis vi ser på et billede af den samlede -befolkning, ser den således ud: (Figur 1 fra Airoldi & Malin 2004:4) Figur 1 viser den samlede -sammensætning, hvor 'ham' corresponds to legitimite , while spam means nonlegitimite (Airoldi & Malin 2004:4). Som det fremgår af figuren befinder undergruppen scam- s sig under spam-kategorien. Ud fra den betragtning må genren af Nigerian Letters nødvendigvis have noget tilfælles med genren spam. Men ser vi på definitionerne af spam, finder vi ud af, at det ikke altid lader til at være tilfældet. Spam defineres ofte uden nogen hensyntagen til dens indhold. Eksempelvis definerer Goldman spam som unsolicited commercial electronic mail messages. (Goldman, 2004:3), og Hendley skærer det helt ud i pap: Spam is simply unsolicited , sent in bulk (Hedley, 2006:223). Hos Robert et al. defineres spam som unsolicited , usually promotional, sent out to multiple recipients (Roberts et al., 2001:143) og slår man spam op i det brugerstyrede og -genererede onlineleksikon, Wikipedia.org, står der at: Spamming is the abuse of electronic messaging systems to indiscriminately send unsolicited bulk messages. 4 4http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_%28electronic%29

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Arbejde med eksamensopgaven; problemformulering, præsenta=on, li>eratur 23/04/14 1 Introduk2on af begreberne Retorisk medborgerskab

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Fremtidens dokument. Inspired Customer Communication. GMC Software Technology. Henrik Nørby GMC Partner Management.

Fremtidens dokument. Inspired Customer Communication. GMC Software Technology. Henrik Nørby GMC Partner Management. Inspired Customer Communication Fremtidens dokument GMC Software Technology Henrik Nørby GMC Partner Management November 26, 2014 B2C Enterprise Communications i dag +20 technologically different Channels

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere