Farmakologi 3. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmakologi 3. semester"

Transkript

1 Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1

2 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen. Fleste lægemidler passerer placenta og påvirker barnet. Præmature børn: Nedsat glomerulær filtration (ned til 10% af mature børn). Nedsat levermetabolisme. Mature børn: Umoden metabolisme og elimination. Dannes andre metabolitter. Større vand- og mindre fedtfase. Koncentration af plasmaproteiner nedsat. Udviklingen hos børn Børn 1 måned til ca. 2 år: Metaboliserings- og elimination nået voksenniveau ved 2-årsalderen. Børn ca. 2 år til ca. 12 år: Højere clearance af lægemidler end senere i livet. Derfor behov for relativt større/hyppigere doser. Børn efter ca. 12 år: Tiltagende kønsforskelle. Pigerne får lavere absorptions- og eliminationshastighed end drenge. Forskel i fedt- og vandfordelingen. Østrogenproduktionen reducerer Cytokrom P450. 2

3 Absorption Nyfødte: Langsommere peroral absorption pga. langsommere ventrikeltømning, lav ph og langsom tarmperistaltik. Undgå flg. cremer: hexaklorofenholdige, anilinfarvestoffer, Emla og borsyreholdig talkum. Alle: Gastroenterit nedsætter absorptionen. Steatorré kan kompromitere absorptionen af fedtopløselige vitaminer f.eks. A og D. Bedre absorption fra huden. Fordeling, metabolisme og elimination Fordeling: Spædbørn: Stort volumen af extracellulærvæske og totalvand. Lavt fedtindhold. Betyder stort fordelingsvolumen for vandopløselige medicamina. Lavt albumin samt nedsat bindingskapacitet giver stor mængde af frit lægemiddel. Metabolisme og elimination: Nyfødte og præmature: Nedsat metabolisering i leveren. Ringe evne til konjugering kan give toksiske serumkoncentrationer. Fleste medicamina udskilles igennem nyrerne. 3

4 Brystmælk Næsten alle lægemidler udskilles i modermælk i varierende grad. Ikke nødvendigt at fraråde amning ved indtagelse af medikamina undtagen: Sulfonamider. Iodider. Bromider. Kloramphenicol. Tetracyklin. Ergotamin. Cytostatika. Morfika. Regler for medikamentel behandling Præparatvalg: Så få præparater som muligt mhp. bedre kendskab. Bør undlades: kloramphenikol, tetracyklin. I neonatalperioden bør undlades: salicylater, sulfapræp., Bakterielle ØLI: < 5 år => ampicillin. > 5 år => penicillin. Sepsis og meningitis vil hyppigere hos små børn skyldes E.coli, hvilket kræver aminoglycosider eller cefalosporin. Særligt: koffein og teofyllin (apnø), prostaglandin E1 og indometacin (PDA). 4

5 Regler for medikamentel behandling Dosis: Bedst at bruge legemsoverfladeareal. For < 3 år svært at beregne, hvorfor vægten benyttes. Mest sikkert er dosering efter koncentrationen i plasma. Dosisreduktion i forhold til voksen dosis (d.v.): Efter barnets overflade: d.b. = (Barnets overflade i m 2 /1,73) x d.v. Efter barnets vægt: d.b. = (((1,5 x barnets vægt i kg.) +10)/100) x d.v. Efter barnets alder: d.b. = (((4 x barnets alder i år)+20)/100) x d.v. De 2 sidste formler kan ikke bruges til børn under 1 år. Dosis til børn må aldrig være højere end dosis til voksne. Overfladeareal i tabel 5

6 Normogram for spædbørn Normogram for øvrige børn 6

7 Administration Peroral : Bør foretrækkes. Undt. hvis administrationen bliver usikker (diarré, opkastninger eller meget dårlig almentilstand). Ofte foretrækkes mixtur, dråber eller pulvre til børn under 4-5 år. Nogle børn får diarré af olieholdige suspensioner. Medicin bør aldrig kommes i madvarer pga. usikkerhed ved dosering. Pålideligt mål (dråber eller ml.) og ikke f.eks. skefulde. Tabletter men ikke kapsler kan ofte knuses. Injektioner: Muligheder: s.c., i.m., i.v. Større sikkerhed for korrekt dosering undtagen ved shock. < 1 år anbefales i.m. på forsiden af femorae og ikke glutealt. Visse stoffer kan ikke gives i.m. pga. risiko for nekroser. Intravenøst er hurtigst og sikrest. Administration Rektalt: Muligheder: suppositorier, klysma, skum, salve. Hyppigst ved astma, kramper og transportsyge. Vekslende absorption afhængig af medikamentets form. Nasalt: Muligheder: næsedråber, næsespray, næseaerosoler. Benyttes f.eks. ved allergisk rhinit eller rhinopharyngit. Svært for børn. Oculært: Muligheder: Øjendråber, øjenbadevand, øjensalve. Benyttes f.eks. ved konjunktivitis acuta, allergisk konjunktivit, glaukom mm. Svært for børn. 7

8 Administration af øjensalve Administration Orikulært: Øredråber. Benyttes ved f.eks. øregangseksem, cerumen mv. Svært for børn. Inhalation: Muligheder: aerosol, væske eller pulver. Benyttes især ved astma og kroniske lungelidelser. Kræver oplæring og er svær for børn. Usikker dosering ved forkert teknik. Kræver rengøring. Risiko for hosteanfald ved administration. Spacer og forstøverapparat fylder meget. Valg af inhalation delvist betinget af lungefunktionen. 8

9 Administration af aerosol Pulverinhalatorer 9

10 Administration Kutant: Oftest behov for lokal virkning. Muligheder: salve, creme, pasta, gel, linimenter, plastre. Absorptionen afhængig af placeringssted, alder, læsioner, okklusionsforbinding, hudsygdom. Salver og cremer f.eks. med binyrebarkhormon, lokalbedøvende, antibakteriele, antifungoide, antivirale mv. Plastre f.eks. med nitroglycerin, nikotin, østrogen eller fentanyl. Fordelene ved plastre er depotvirkning, nem anvendelse, lang virkningstid, first pass metabolisme undgås. Compliance: Så få antal doseringer dagligt som muligt. Vigtig at forældrene og patienten har forstået meningen med ordinationen. Bivirkningerne forklaret. Dermatologiske midler 10

11 Behandling af eksem Lokalvirkende glukokortikoider: Inddeling: Inddeles i 4 grupper efter styrke. Virkning: Antiinflammatorisk og kløestillende. Indikation: Eksemer, kløende hudlidelser, solskoldninger, psoriasis. Valg: Gruppevalg efter behov for styrke. Tynde sårbare områder f.eks. ansigt lav styrke. Ved væskende eksem benyttes geler, linimenter og cremer. Ved tørre cremer eller salver. Bivirkninger: Afhængig af styrke, længde og mængde. Lokale: Hudatrofi, striae, acne. Rødme og svie ved seponering. Systemiske: Ændret fedtfordeling, osteoporose, hyperglykæmi, mavesår, risiko for infektioner, psykisk påvirkning, mm. Anvendelse: Tyndt lag gnides grundigt ind. Anvend handsker. Lokale glukokortikoider 11

12 Glukortikoide bivirkninger Cushingoide træk 12

13 Behandling af eksem Tjæreholdige midler: Eksempler: Stenkulstjære (Basotar), Ichthammol (Inotyol). Indikationer: Psoriasis, kronisk eksem, bledermatitis. Bivirkninger: Hudirritation, akne, kontaktdermatitis, solforbrænding. Vitamin D-derivater: Eksempler: Calcipotriol (Daivonex). Indikationer: Psoriasis. Bivirkninger: Lettere forbigående irritation. Behandling af hudinfektioner Antibiotika og kemoterapeutika: Eksempler: Fusidin (Fucidin), sulfamethizol (Lucosil), metronidazol (Flagyl, Elyzol), sølvsulfadiazin (Flamazine), clindamycin (Dalacin). Indikationer: Til overfladiske hud- og sårinfektioner samt profylakse ved brandsår eller øjenlæsioner. Akne. Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk eller baktericidt. Bivirkninger: Allergi. Resistensudvikling. Risiko for udvikling af krydsresistens. Anvendelse: Kortest muligt. 13

14 Behandling af hudinfektioner Antivirale midler: Aciclovir og penciclovir: Eksempler: Aciclovir (Zovir), penciclovir (Vectavir). Indikationer: Herpes Simplex type 1 (begge farmaka) type 2 (Zovir). Herpes Zoster (Zovir). Ved genital herpes og zoster ofte både lokal og systemisk behandling. Til Herpes ophthalmicus anvendes Zovir øjensalve. Virkningsmekanisme: Hæmmer DNA-polymerase. Bivirkninger: Rødme og udtørring af huden. Evt. irritation. Behandling af hudinfektioner Fungicide midler: Eksempler: Miconazol (Brentan), clotrimazol (Canesten), terbinafin (Lamisil), nystatin (Mycostatin). Indikationer: Svamp på hud og slimhinder (dermatofytter, gærsvampe pityriasis). Virkningsmekanisme: Binder sig til dele af svampen og ødelægger dens stofskifte. Bivirkninger: Sjældne. Kontaktdermatitis. Lokal irritation (1%). Anvendelse: Bør anvendes 1-2 uger efter den er forsvundet. 14

15 Dermatologiske midler Blødgørende og hudbeskyttende midler: Eksempler: Silikon-, zinkoxidpræparat, vaselin, fedtstoffer. Indikationer: Profylakse ved kemiske og fysiske påvirkninger. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Kløestillende: Eksempler: Mepyramin, zinkoxid. Alternativt glukokortikoider. Indikationer: Insektbid, skoldkopper, hepatitis, opioidbehandling. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Anvendelse: Evt. suppleret med oralt antihistamin. Dermatologiske midler Lokalanalgetika til dermatologisk brug: Eksempler: Lidokain (Xylocain) m.fl. Indikationer: Smerter, insektstik, solskoldning, hæmorrhoider, anafissurer, kateterisation, endoskopi. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Kemiske desinfektionsmidler: Eksempler: Chlorhexidin (Klorhexidin, Hibiscrub), hydrogenperoxid (Brintoverilte), chlor (Kloramin), ethanol (Hospitalssprit). Indikationer: Hånddesinfektion, rensning af snavsede læsioner, afrensning inden kirurgisk indgreb, kirurgisk håndvask, desinfektion af slimhinder. Bivirkninger: Allergi, kontaktdermatitis. 15

16 Behandling af diabetes mellitus Generelt Definition: Diabetes mellitus (DM) skyldes manglende eller utilstrækkelig evne til at danne insulin eller mangelfuld virkning af insulinet. Inddeling: Insulinkrævende DM (IDDM) / Non-insulinkrævende (NIDDM). Type 1 (ungdoms - manglende produktion) / Type 2 (alderdoms - manglende følsomhed) Type 1: Destruktion af mere end 90% af de Langerhansske øer muligvis på autoimmun basis. Tydelig arvelige forhold. Debut inden 20 års-alderen. Type 2: Normal endogen insulinproduktion. Nedsat følsomhed hos celler med insulinreceptorer. Arvelige forhold vigtige. Debut sjældent før 40 års-alderen. Vigtige faktorer: Kost, motion, vægttab. Stresssituationer øger insulinbehovet! 16

17 Type 1 vs. Type 2 Human insulin Peptidhormon dannet i betacellerne i de Langerhansske øer i pancreas. Blodsukkeret bestemmer sekretionen. Anabolsk hormon. Kan kun injiceres pga. nedbrydning i GI-kanalen. Virkningsmekanisme: Insulin stimulerer insulinreceptorer på overfladen af lever-, muskel- og fedtceller. Hermed stimuleres optag af aminosyrer, glucose og ioner i cellen. Antallet af receptorer påvirkes af f.eks. insulinkoncentrationen og adipositas. 17

18 Langerhansske øer Insulin 18

19 Insulinreceptor Insulin Metaboliske virkninger: Leveren: Øget glykogenese, reduceret aminosyrenedbrydning, ketonstofdannelse og glukoneogenese. Muskler: Øget optag af glukose og aminosyrer. Øget proteinsyntese og glykogenese. Fedtvæv: Øget optag af glukose. Øget deponering af triglycerider og hæmmet nedbrydning af triglycerid. Eksempler på human insulin: Actrapid (hurtigt virkende), Humulin regular (hurtigt virkende), Velosulin (hurtigt virkende), Insulatard (middellangt virkende), Mixtard (hurtigt og middellangt virkende i forskellig fordelinger), Monotard (70% middelhurtigt og 30% middellangt virkende). 19

20 Insulinmangel Insulins virkningsindtræden 20

21 Insulin Præparatvalg: Afhængig af kost, motion og dagsvaner. Dosering 2-4 gange dagligt. F.eks. hurtigvirkende morgen, middag og eftermiddag samt langsomtvirkende aften. Indikationer: Diabetes mellitus, hvor ingen mulighed for behandling med peroralt medicin, kost, motion eller vægttab. Som tilskud ved øget insulinbehov til type 2 diabetes (operation, stress, feber). Temporært til gravide Hyperkaliæmi. Bivirkninger: Hypoglykæmi (hyppigste) kan optræde efter kraftig muskelaktivitet, alkoholindtagelse eller oversprunget måltid. Lokale gener: Lipodystrofier (forandring subkutant) som fedtvævshypertrofi/- atrofi, nedsat absorption, kosmetisk. Synsforstyrrelser: Især ved overgang fra dårlig regulering til bedre regulering. Insulin Sværhedsgrader ved hypoglykæmi: Insulinføling: Sultfornemmelse, svimmelhed, koldsved, rastløshed, takykardi, muskeluro, prikken i fingrene samt omkring munden. Udvikles i løbet af minutter til timer. Symptomerne forsvinder hurtigt efter indtag af sukker. Insulintilfælde: Åndsfraværende, ændret adfærd, aggresivitet, virker beruset. Insulinshock: Bevidstløshed. Behandling: I.v. glukose, hvorpå pt. vågner op inden for få minutter. S.c. eller i.m. Glukagon, hvilket vækker pt. indenfor 15 min. 21

22 Insulin Interaktioner: Non-selektive beta-blokkere modvirker glykogenolyse og dermed glukosemobiliseringen. Slører også hypoglykæmisymptomer. Alkohol øger insulinfølsomheden og dermed risiko for hypoglykæmi. Glukokortikoider nedsætter insulins virkning. Lægemiddelformer: Penne: Sikker og nøjagtig dosering. Evt. refill. Injektionsvæsker: Optrækkes i engangssprøjte. Skal hurtigt injiceres. Insulinpumper: Elektrisk dreven i fast dosis. Injektionssteder: Lår, maveskind. Bør være rotation af stederne. Injektionsteknik: 45 vinkel i subcutis. Insulin analoger Næsten identiske med insulin i opbygning. Eksempler: Humalog, Humalog mix 25/50, NovoRapid. Virkningsmekanisme: Som for insulin. Bivirkninger: Som for insulin. 22

23 Perorale antidiabetika Betacellestimulerende midler: Eksempler: Sulfonylurinstoffer: Tolbutamid (Arcosal, Tolbutamid), glibenclamid (Hexaglucon, Daonil), glipizid (Glibenese, Mindiab). Meglitinider: Repaglinid (NovoNorm), nateglinid (Starlix). Virkningsmekanisme: Stimulerer betacellerne til øget insulinsekretion samt øger insulinfølsomheden. Kræver fungerende betaceller. Indikationer: Type 2 DM hos normal/moderat overvægtige. Bivirkninger: GI-gener, allergiske hudreaktioner, hypoglykæmi (evt. shock). Forsigtighedsregler: Nedsat nyrefunktion (nedsat dosis). Nedsat leverfunktion. Må ikke anvendes ved Type 1 DM, graviditet og alvorlige infektioner. Perorale antidiabetika Biguanider: Eksempler: Metformin (Glucophage, Orabet). Virkningsmekanisme: Ukendt (øgning af den perifere glukoseoptagelse, nedsættelse af insulinresistens, hæmmet glukoneogenese i leveren, hæmning af glukoseabsorption fra tarmen). Indikationer: Type 2 DM især hos overvægttige. Bivirkninger: Kvalme, opkastninger, appetitløshed, diarré, metalsmag, B-12 vitaminmangel. Interaktioner gældende både sulfonylurinstofferne samt biguanider: Non-selektive betablokkere, acetylsalicylsyre, sulfametizol - forstærker hypoglykæmisk virkning. H 2 -blokkere hæmmer nedbrydningen (gælder også biguanider). Glukagon, adrenalin og glukokortikoider - nedsætter virkningen (gælder også biguanider). 23

24 Perorale antidiabetika Thiazolidnedioner: Eksempler: Rosiglitazon (Avandia), pioglitazon (Actos). Virkningsmekanisme: Stimulerer PPA gamma receptorer i lever, fedtvæv og muskler, hvorved insulinresistens nedsættes. Indikationer: Type 2 DM i kombination med biguanid (overvægtige) eller sulfonylurinstof. Bivirkninger: Ødemer, vægtøgning, svimmelhed, hovedpine, anæmi, hypoglykæmi, impotens og leverskader. Alfa-glukosidase-hæmmere: Eksempler: Acarbose (Glucobay). Virkningsmekanisme: Hæmmer tarmens glukoamylase og glukosukrase og dermed forsinkes absorptionen af glukose. Indikationer: Type 2 DM evt. i kombination med sulfonylurinstoffer, biguanider og insulin. Bivirkninger: Flatulens, meteorisme, diarré, obstipation, mavesmerter, svimmelhed, træthed, hovedpine. Aftager som regel efter 2-6 ugers behandling. Anvendelse: Skal tages i begyndelsen af et måltid. Lægemidler til respirationsvejene 24

25 Lægemidler til næsen Adrenerge (detumescerende): Eksempler: Otrivin/Zymelin (xylometazolin) Virkning: Den opsvulmede slimhinde skrumper. Indikationer: Rhinitis acuta. Sinuitis acuta. Bivirkninger: Slimhindeirritation, palpitation, tremor. Antiallergiske nonsteroide næsemidler: Eksempler: Allergodil (azelastin), Lomudal (natriumcromoglikat), Livostin (levobastin). Virkning: Hindrer histaminfrigørelse fra mastcellerne (natriumcromoglikat). H 1 -receptorblokker (azelastin, levobastin). Indikationer: Rhinitis allergica. Bivirkninger: Forbigående let lokalirritation. Lægemidler til næsen Steroid til lokalanvendelse.: Eksempler: Rhinocort/Rhinosol (budenosid), Flixonase (fluticasonpropionat), Beconase (beclometasondipropionat). Virkning: Antiinflammatorisk. Indikationer: Rhinitis allergica/non-allergica, polypi nasi. Bivirkninger: Tørhed i næsen, blodigt sekret, nyseanfald, slimhindeatrofi. Parasympatolytika: Eksempler: Atrovent (ipratropium). Virkning: Blokerer kolinerge receptorer => antisekretorisk effekt. Indikationer: Allergisk og non-allergisk helårsrhinit. Bivirkninger: Ingen kendte. 25

26 Lægemidler til næsen Hæmostatika: Eksempler: Lokaltvirkende: Spongostan, Surgigel, Systemisk: Cyklokapron (tranexamsyre). Virkning: Tamponade (lokalapplikation), fibrinolysehæmning (systemisk). Indikationer: Epistaxis. Bivirkninger: GI-gener (Cyklokapron). Astma Definition: Kronisk inflammatorisk luftvejssygdom. Mastceller og eosinofile celler involverede. Luftvejshyperaktivitet overfor en række stimuli årsager luftvejsobstruktion. Status astmaticus: Langvarig svær astma, hvor det ene anfald afløser det andet. Årsager: Direkte allergisk faktor kan ikke påvises. Udløses af fysisk anstrengelse, virusinfektion, tobak, psykisk eller allergi. KOL (COPD): Kronisk obstruktiv lungelidelse Kronisk betændelsestilstand i lungerne med hævelse, irritation, slimdannelse og evt. destruktion af alveoler. Årsager: 85% skyldes rygning. 26

27 Astmamidler Cromoner: Eksempler: Lomudal (natriumkromoglikat), Tilade (natriumnedocromil). Virkning: Hindrer histaminfrigørelse. Lokal virkning. Skal indtages inden allergen. Indikationer: Profylakse mod astma bronchiale, høfeber, fødemiddelallergi. Bivirkninger: Svælgirritation, hoste, kvalme, bronkospasme. Theophylliner: Eksempler: Theo-Dur (theophyllin). Virkning: Dilatation af glat muskulatur. CNS og kardielt stimulerende. Diuretisk. NB. Lokalirriterende. Virkning i 8-24 timer. Indikationer: Astma bronchiale, status astmaticus (i.v.). Bivirkninger: GI-gener, hypotension, ekstrasystoler, kramper. Astmamidler Beta 2 -agonister: Eksempler: Ventoline/Salbuvent (salbutamol), Bricanyl (terbutalin), Serevent (salmeterol). Virkning: Afslapning af den glatte muskulatur i bronkierne. Forskellig virkningvarighed (salbutamol - 6 timer, terbutalin - 8 timer, salmeterol - 12 timer). Indikationer: Astma bronchiale, vehæmning. Bivirkninger: Tremor, takykardi, kvalme, hovepine, hypokaliæmi. Kontraindikation: Takyarytmi, hjertesvigt. 27

28 Astmamidler Parasympatolytika: Eksempler: Atrovent (ipratropium). Virkning: Blokerer kolinerge receptorer => bronkodilatation. Varighed 5-8 timer. Indikationer: Astma bronchiale (profylakse). Helårsrhinit. Bivirkninger: Mundtørhed. Leukotrien-receptorantagonist: Eksempler: Singulair (montelukast). Virkning: Hæmmer bronkokonstriktion, slimproduktion af LTD 4. Indikationer: Astma. Bivirkninger: GI-gener. Astmamidler Glukokortikoider: Eksempler: Lokalt: Beclomet Easyhaler beclometasondipropionat), Spirocort/Pulmicort (budesonid), Flixotide (fluticasonpropionat). Systemisk: Prednisolon. Virkning: Hæmmer inflammation. Hæmmer dannelse af leukotrien og prostaglandiner. Stabiliserer mastceller. Indikationer: Lokal: Astma bronchiale, høfeber. Systemisk: Astma bronchiale (svær). Bivirkninger: Lokal: Tørre slimhinder, irritation, svampeinfektioner. Systemisk: Mange (fedtfordeling, hyperglykæmi m.m.fl.) 28

29 Astmamidler Kombinationspræparater: Eksempler: Parasympatolytikum med beta2-agonist: Berodual, Combivent. Glukokortikoid med beta2-agonist: Seretide, Symbicort. Virkningsmekanisme: Blandinger af antikolinergika/glukokortikoid og beta 2 -agonister. Indikationer: Anfaldsbehandling ved astma. Bivirkninger: Som for medikamina hver for sig. Normalt at lave kombinationsbehandling: Beta 2 -agonist (anfald). Glukokortikoid (profylakse). Enten 2 behandlinger på en gang eller i en kombinationsinhalator. Midler mod hoste Hostestillende: Eksempler: Håndkøb: Noskapin, Paradryl (antihistamin) med efedrin. Recept: Kodein, Pectyl brystdråber. Virkning: Nedsættelse af hostecentrets følsomhed. Beroligende egenskab. Indikationer: Lindring af tør hoste. Bivirkninger: Kvalme, svimmelhed, forstoppelse, misbrug, døsighed, mundtørhed. Forsigtighed ved brug af Paradryl med efedrin ved forhøjet blodtryk, nedsat hjertefunktion, forhøjet stofskifte. 29

30 Midler mod hoste Slimløsende: Eksempler: Bromhexin, Mucomyst (acetylcystein). Virkning: Spaltning af fibren/molekyler i sekretet. Indikationer: Hoste med sejt slim. Acetylcystein desuden ved kronisk bronchitis og cystisk fibrose. Bivirkninger: Bromhexin: sjældne. Kvalme, diarré. Acetylcystein: irritation af maveslimhinden. Kontraindikation: Acetylcystein til mavesårspatienter. Antihistaminer H 1 -stimulation: Øget tåre- og nasalsekretion. Kontraktion af glat muskulatur i tarm og bronkier. H 2 -stimulation: Øget sekretion af saltsyre i ventrikler. Øget hjertefrekvens. H 3 -stimulation: Præsynaptiske receptorer i hjernen. Anvendelse af H 1 -blokkere: Høfeber, fødemiddelallergi, hudallergi. De sløvende ved f.eks. Transportsyge og hoste. Virkninger: Antihistamineffekt, kvalmestillende effekt, beroligende effekt, hostestillende effekt, lokalbedøvende effekt. 30

31 Histaminreceptorer Antihistaminer Antihistaminer til allergibehandling: Eksempler: Teldanex (terfenadin), Clarityn (loratadin), Zyrtec (cetirizin). Virkningsmekanisme: H 1 -blokade. Bedst til profylakse. Indikationer: Høfeber, nysen, kløe, løbende øjne og/eller næse. Bivirkninger: Mundtørhed, sløvhed, vægtstigning. Interaktioner: Antibiotika, Nizoral. Antihistaminer til lokal anvendelse: Eksempler: Livostin (levocabastin). Virkningsmekanisme: H 1 -blokade i øjne og næse. Indikationer: Allergi og irritation i øjet. Allergisk rhinitis. Bivirkninger: Lokal irritation. 31

32 Antihistaminer Antihistaminer til transportsyge Eksempler: Sepan (cinnarizin), Marzine (cyclizin), Phenergan (promethazin). Virkningsmekanisme: Blokade af acetylkolinreceptorer samt H1-receptorer i CNS. Transportsyge udløses formodentlig af parasympatiske nervetråde i CNS. Indikationer: Transportsyge, kvalme og opkastninger af anden årsag. Bivirkninger: Sløvhed, mundtørhed og allergiske reaktioner. Antihistaminer til Mb. Meniére: Eksempler: Sepan (cinnarizin), Phenergan/Prometazin (promethazin), Marzine (cyclizin). Virkningsmekanisme: Blokade af acetylkolinreceptorer samt H1-receptorer i CNS. Indikationer: Mb. Meniére (svimmelhed, kvalme, opkastning og øresusen). Bivirkninger: Sløvhed, mundtørhed, ekstrapyramidale bivirkninger. Antihistaminer 32

33 Antiepileptika Epilepsi Definition: Samling af symptomer der viser sig under anfald årsaget af unormale hyperaktive impulser fra nerveceller, der kan udløses ved forskellige hjernelidelser. Stor individuel variation. Oftest monoterapi til anfaldsfrihed. Behandling resten af livet profylaktisk. Individuel dosering så lille som mulig efter plasmakoncentration. Aftrapning ved ophør af behandling. 33

34 Epilepsi Inddeling: Partielle: En hjernehalvdel. Bevidsthed bevaret, kloniske kramper. Kan blive til sekundært generaliseret anfald. Primært generaliseret: Involverer hele hjernen. Absencer: Kortvarig bevidsthedstab uden fald eller kramper. Myoklonier: Pludselige muskeltrækninger i enkelte muskelgrupper. Toniske og kloniske kramper: Kramper med bevidsthedstab pludseligt, spændte muskler, rytmiske ryk, blikket opadvendt, tungebid, urin-/fæscesafgang, post-epileptisk sløvhed, forvirring og hovedpine. Atoniske anfald: Tonustab og fald med/uden bevidsthedstab. Epileptiske anfaldstyper 34

35 Epilepsi Status epilepticus: Definition: Det ene epileptiske anfald afløser det næste uden genvindelse af bevidstheden. Opstår hyppigst ved pludselig ophør af behandling. Farlig tilstand der kræver øjeblikkelig behandling. Behandling af epilepsi Fjernelse af udløsende årsag. Undgår udløsende faktorer (stress, alkohol, hypoglykæmi). Antiepileptisk medicin. Modulering af synaptisk transmission 35

36 Carbamazepin Eksempler: Tegretol, Karbamazapin, Trimonil Retard. Virkningsmekanisme: Membranstabiliserende på transmittersystemer i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Trigeminusneuralgi, andre neuralgier, atypiske ansigtssmerter. Bivirkninger: Ataksi, svimmelhed, akkommodationsforstyrrelser, dobbeltsyn, døsighed, mundtørhed, diarré, allergiske reaktioner, hjerterytmeforstyrrelser, knoglemarvsdepression, ødemer, vægtstigning. Interaktioner: Ciclosporin, felodipin, warfarin stimulerer nedbrydning. Bør ikke anvendes ved nedsat leverfunktion. Antiepileptika Oxcarbazepin: Eksempel: Trileptal Virkningsmekanisme: Membranstabiliserende på transmittersystemer i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Trigeminusneuralgi, andre neuralgier, atypiske ansigtssmerter. Bivirkninger: Træthed, hovedpine, svimmelhed, ataksi. Færre end carbamazepin. Gabapentin: Eksempel: Gabapentin. Virningsmekanisme: Ukendt. Indikationer: Partielle anfald. Neurogene smerter. Bivirkninger: Søvninghed, ataksi, svimmelhed, træthed, hovedpine, kvalme og opkastninger. Få bivirkninger. 36

37 Antiepileptika Valproat: Eksempler: Delepsine, Deprakine, Leptilan, Orfiril. Virkningsmekanisme: Ændring i koncentrationen af GABA (hæmmende). Indikationer: Generaliserede anfald, abscencer, feberkramper. Bivirkninger: Kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarré, sløvhed, vægtøgning, menostasi, hårtab, toksisk hepatitis, pancreatitis, blødningstendens. Kontrol: Leverfunktion og trombocyttal før, 1 måned efter og hver 3. Måned. Vigabatrin: Eksempel: Sabrilex. Virkningsmekanisme: Hæmmer nedbrydningen af GABA. Indikationer: Partielle og sekundært generaliserede anfald, infantile spasmer og myoklonisk epilepsi. Bivirkninger: Træthed, søvninghed, depression, svimmelhed, vægtøgning, ataksi. Evt. psykose og konfusion hos ældre, børn og ved hjerneskade. Kontrol: Synskontrol hvert havle år. Antiepileptika Tiagabin: Eksempler: Gabitril. Virkningsmekanisme: Øger mængden af GABA i synapsespalten Indikationer: Partielle anfald med/uden sekundær generalisering i kombination med andet antiepileptikum. Bivirkninger: Svimmelhed, træthed, diarré, depression, tremor. Lamotrigin: Eksempel: Lamictal Virningsmekanisme: Hæmmer udskillelsen af krampefremkaldende aminer ved at stabilisere præsynaptisk neuronal membran. Indikationer: Partielle anfald med/uden sekundær generalisering. Absencer. Bivirkninger: Let indsovningsbesvær, allergisk reaktion, angioneurotisk ødem, Stevens-Johnsons syndrom, træthed, svimmelhed, kvalme, opkastning, hovedpine, dobbeltsyn, irritabilitet. 37

38 Benzodiazepiner Eksempler: Nitrazepam (Apodorm, Pacisyn, Nitrazepam), diazepam (Stesolid), clonazepam (Rivotril). Virkningsmekanisme: Agonistisk på benzodiazepinreceptorer (BZ1 og BZ2) i hjernen. Påvirker GABA- A-receptorkloridkomplekset, der fremkalder neuronal hæmning ved at forstærke virkningen af GABA. Virkninger: Anxiolytisk, sederende og hypnotisk, muskelrelakserende samt krampestillende virkning. Indikationer: Alle former for kramper samt status epilepticus. Angsttilstande, akut stressrelateret angst, dæmpning af abstinenstilstande, skizofreni og skizotypiske sindslidelser, andre psykotiske tilstande, præanæstetisk, muskelspasmer. Benzodiazepinernes anvendelse 38

39 Benzodiazepiner Virkningens indtræden: Næsten momentant. Bivirkninger: Let døsighed, træthed, svimmelhed, motorisk træghed, øget faldtendens. Langtidsbivirkninger er nedsat initiativ, apati, depression. I store doser muskelsvaghed, svigtende koordination, ataksi. Svækker hukommelse og indlæring. Toleransudvikling, misbrug (psykisk og fysisk). Abstinenssymptomer (søvnløshed, rastløshed, hypotension, temperaturstigning, konfusion, psykose, kramper). Vægtøgning, menstruationsforstyrrelse, potensforstyrrelse. Kontraindikationer: Myastenia gravis, svær leverinsufficiens, graviditet, akut respirationsinsufficiens, færdsels-forsigtighed. Interaktioner: Forstærker andet sederende og respirationsdeprimerende. Antiepileptika Succinimidderivater: Eksempler: Zarondan Virkningsmekanisme: Ukendt. Indikationer: Petit mal epilepsi, absencer. Ingen krampeprofylakse. Bivirkninger: Apati, døsighed, depression, hovedpine, ataksi, svimmelhed, allergi, GI-gener. Hydantoinderivater: Eksempel: Phenytoin (Fenytoin). Virningsmekanisme: Membranstimulerende virkning i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald inkl. status epilepticus. Bivirkninger: Træthed, døsighed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, øget hårvækst hos kvinder, gynækomasti, allergi, perifer neuropatier, gingival hyperplasi. Ved overdosering dobbeltsyn, ataksi, tremor, talebesvær. 39

40 Antiepileptika Barbitursyrederivater: Eksempler: Phenobarbital (Fenemal). Virkningsmekanisme: Hæmmende virkning på CNS. Indikationer: Ophobede kramper, status epilepticus, abstinenstilstande, præeklampsi. Bivirkninger: Døsighed, dårlig hukommelse, depression, afhængighed, allergiske reaktioner, hyperaktivitet hos børn. Primidon: Eksempel: Primidon. Virningsmekanisme: 25-30% omdannes til fenobarbital. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Juvenil myoklon epilepsi. Bivirkninger: Døsighed, ataksi, svimmelhed, irritabilitet, hyperaktivitet, synsforstyrrelser, hovepine, GI-gener, megaloblastær anæmi, ødem, hududslæt, blødningstendens hos nyfødte. Antiepileptika Carbonanhydrasehæmmere: Eksempler: Acetazolamid (Diamox, Glaupax). Virkningsmekanisme: Muligvis årsag til ophobning af kuldioxid i hjernen og derme øgning i GABA. Indikationer: Petit mal, juvenil myoklon epilepsi, glaukom. Bivirkninger: Nyrestensanfald, hypokaliæmi, hyperkloræmisk acidose, anoreksi, opkastninger, døsighed, svimmelhed, paræstesier, hududslæt, hudkløe, aplastisk anæmi. 40

41 Antiepileptisk behandling - partielle og generaliserede anfald Antiepileptisk behandling - syndromer 41

42 Antiepileptisk behandling - børneepilepsi Litteraturliste: Olsen I Farmakologi 2. udg. (2004) Katzung Medical Pharmocology 7. Ed. (?) 42

43 43

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen

Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndteringen og patientbehandlingen. Der opnås tillige en betydelig

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere