Farmakologi 3. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmakologi 3. semester"

Transkript

1 Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1

2 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen. Fleste lægemidler passerer placenta og påvirker barnet. Præmature børn: Nedsat glomerulær filtration (ned til 10% af mature børn). Nedsat levermetabolisme. Mature børn: Umoden metabolisme og elimination. Dannes andre metabolitter. Større vand- og mindre fedtfase. Koncentration af plasmaproteiner nedsat. Udviklingen hos børn Børn 1 måned til ca. 2 år: Metaboliserings- og elimination nået voksenniveau ved 2-årsalderen. Børn ca. 2 år til ca. 12 år: Højere clearance af lægemidler end senere i livet. Derfor behov for relativt større/hyppigere doser. Børn efter ca. 12 år: Tiltagende kønsforskelle. Pigerne får lavere absorptions- og eliminationshastighed end drenge. Forskel i fedt- og vandfordelingen. Østrogenproduktionen reducerer Cytokrom P450. 2

3 Absorption Nyfødte: Langsommere peroral absorption pga. langsommere ventrikeltømning, lav ph og langsom tarmperistaltik. Undgå flg. cremer: hexaklorofenholdige, anilinfarvestoffer, Emla og borsyreholdig talkum. Alle: Gastroenterit nedsætter absorptionen. Steatorré kan kompromitere absorptionen af fedtopløselige vitaminer f.eks. A og D. Bedre absorption fra huden. Fordeling, metabolisme og elimination Fordeling: Spædbørn: Stort volumen af extracellulærvæske og totalvand. Lavt fedtindhold. Betyder stort fordelingsvolumen for vandopløselige medicamina. Lavt albumin samt nedsat bindingskapacitet giver stor mængde af frit lægemiddel. Metabolisme og elimination: Nyfødte og præmature: Nedsat metabolisering i leveren. Ringe evne til konjugering kan give toksiske serumkoncentrationer. Fleste medicamina udskilles igennem nyrerne. 3

4 Brystmælk Næsten alle lægemidler udskilles i modermælk i varierende grad. Ikke nødvendigt at fraråde amning ved indtagelse af medikamina undtagen: Sulfonamider. Iodider. Bromider. Kloramphenicol. Tetracyklin. Ergotamin. Cytostatika. Morfika. Regler for medikamentel behandling Præparatvalg: Så få præparater som muligt mhp. bedre kendskab. Bør undlades: kloramphenikol, tetracyklin. I neonatalperioden bør undlades: salicylater, sulfapræp., Bakterielle ØLI: < 5 år => ampicillin. > 5 år => penicillin. Sepsis og meningitis vil hyppigere hos små børn skyldes E.coli, hvilket kræver aminoglycosider eller cefalosporin. Særligt: koffein og teofyllin (apnø), prostaglandin E1 og indometacin (PDA). 4

5 Regler for medikamentel behandling Dosis: Bedst at bruge legemsoverfladeareal. For < 3 år svært at beregne, hvorfor vægten benyttes. Mest sikkert er dosering efter koncentrationen i plasma. Dosisreduktion i forhold til voksen dosis (d.v.): Efter barnets overflade: d.b. = (Barnets overflade i m 2 /1,73) x d.v. Efter barnets vægt: d.b. = (((1,5 x barnets vægt i kg.) +10)/100) x d.v. Efter barnets alder: d.b. = (((4 x barnets alder i år)+20)/100) x d.v. De 2 sidste formler kan ikke bruges til børn under 1 år. Dosis til børn må aldrig være højere end dosis til voksne. Overfladeareal i tabel 5

6 Normogram for spædbørn Normogram for øvrige børn 6

7 Administration Peroral : Bør foretrækkes. Undt. hvis administrationen bliver usikker (diarré, opkastninger eller meget dårlig almentilstand). Ofte foretrækkes mixtur, dråber eller pulvre til børn under 4-5 år. Nogle børn får diarré af olieholdige suspensioner. Medicin bør aldrig kommes i madvarer pga. usikkerhed ved dosering. Pålideligt mål (dråber eller ml.) og ikke f.eks. skefulde. Tabletter men ikke kapsler kan ofte knuses. Injektioner: Muligheder: s.c., i.m., i.v. Større sikkerhed for korrekt dosering undtagen ved shock. < 1 år anbefales i.m. på forsiden af femorae og ikke glutealt. Visse stoffer kan ikke gives i.m. pga. risiko for nekroser. Intravenøst er hurtigst og sikrest. Administration Rektalt: Muligheder: suppositorier, klysma, skum, salve. Hyppigst ved astma, kramper og transportsyge. Vekslende absorption afhængig af medikamentets form. Nasalt: Muligheder: næsedråber, næsespray, næseaerosoler. Benyttes f.eks. ved allergisk rhinit eller rhinopharyngit. Svært for børn. Oculært: Muligheder: Øjendråber, øjenbadevand, øjensalve. Benyttes f.eks. ved konjunktivitis acuta, allergisk konjunktivit, glaukom mm. Svært for børn. 7

8 Administration af øjensalve Administration Orikulært: Øredråber. Benyttes ved f.eks. øregangseksem, cerumen mv. Svært for børn. Inhalation: Muligheder: aerosol, væske eller pulver. Benyttes især ved astma og kroniske lungelidelser. Kræver oplæring og er svær for børn. Usikker dosering ved forkert teknik. Kræver rengøring. Risiko for hosteanfald ved administration. Spacer og forstøverapparat fylder meget. Valg af inhalation delvist betinget af lungefunktionen. 8

9 Administration af aerosol Pulverinhalatorer 9

10 Administration Kutant: Oftest behov for lokal virkning. Muligheder: salve, creme, pasta, gel, linimenter, plastre. Absorptionen afhængig af placeringssted, alder, læsioner, okklusionsforbinding, hudsygdom. Salver og cremer f.eks. med binyrebarkhormon, lokalbedøvende, antibakteriele, antifungoide, antivirale mv. Plastre f.eks. med nitroglycerin, nikotin, østrogen eller fentanyl. Fordelene ved plastre er depotvirkning, nem anvendelse, lang virkningstid, first pass metabolisme undgås. Compliance: Så få antal doseringer dagligt som muligt. Vigtig at forældrene og patienten har forstået meningen med ordinationen. Bivirkningerne forklaret. Dermatologiske midler 10

11 Behandling af eksem Lokalvirkende glukokortikoider: Inddeling: Inddeles i 4 grupper efter styrke. Virkning: Antiinflammatorisk og kløestillende. Indikation: Eksemer, kløende hudlidelser, solskoldninger, psoriasis. Valg: Gruppevalg efter behov for styrke. Tynde sårbare områder f.eks. ansigt lav styrke. Ved væskende eksem benyttes geler, linimenter og cremer. Ved tørre cremer eller salver. Bivirkninger: Afhængig af styrke, længde og mængde. Lokale: Hudatrofi, striae, acne. Rødme og svie ved seponering. Systemiske: Ændret fedtfordeling, osteoporose, hyperglykæmi, mavesår, risiko for infektioner, psykisk påvirkning, mm. Anvendelse: Tyndt lag gnides grundigt ind. Anvend handsker. Lokale glukokortikoider 11

12 Glukortikoide bivirkninger Cushingoide træk 12

13 Behandling af eksem Tjæreholdige midler: Eksempler: Stenkulstjære (Basotar), Ichthammol (Inotyol). Indikationer: Psoriasis, kronisk eksem, bledermatitis. Bivirkninger: Hudirritation, akne, kontaktdermatitis, solforbrænding. Vitamin D-derivater: Eksempler: Calcipotriol (Daivonex). Indikationer: Psoriasis. Bivirkninger: Lettere forbigående irritation. Behandling af hudinfektioner Antibiotika og kemoterapeutika: Eksempler: Fusidin (Fucidin), sulfamethizol (Lucosil), metronidazol (Flagyl, Elyzol), sølvsulfadiazin (Flamazine), clindamycin (Dalacin). Indikationer: Til overfladiske hud- og sårinfektioner samt profylakse ved brandsår eller øjenlæsioner. Akne. Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk eller baktericidt. Bivirkninger: Allergi. Resistensudvikling. Risiko for udvikling af krydsresistens. Anvendelse: Kortest muligt. 13

14 Behandling af hudinfektioner Antivirale midler: Aciclovir og penciclovir: Eksempler: Aciclovir (Zovir), penciclovir (Vectavir). Indikationer: Herpes Simplex type 1 (begge farmaka) type 2 (Zovir). Herpes Zoster (Zovir). Ved genital herpes og zoster ofte både lokal og systemisk behandling. Til Herpes ophthalmicus anvendes Zovir øjensalve. Virkningsmekanisme: Hæmmer DNA-polymerase. Bivirkninger: Rødme og udtørring af huden. Evt. irritation. Behandling af hudinfektioner Fungicide midler: Eksempler: Miconazol (Brentan), clotrimazol (Canesten), terbinafin (Lamisil), nystatin (Mycostatin). Indikationer: Svamp på hud og slimhinder (dermatofytter, gærsvampe pityriasis). Virkningsmekanisme: Binder sig til dele af svampen og ødelægger dens stofskifte. Bivirkninger: Sjældne. Kontaktdermatitis. Lokal irritation (1%). Anvendelse: Bør anvendes 1-2 uger efter den er forsvundet. 14

15 Dermatologiske midler Blødgørende og hudbeskyttende midler: Eksempler: Silikon-, zinkoxidpræparat, vaselin, fedtstoffer. Indikationer: Profylakse ved kemiske og fysiske påvirkninger. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Kløestillende: Eksempler: Mepyramin, zinkoxid. Alternativt glukokortikoider. Indikationer: Insektbid, skoldkopper, hepatitis, opioidbehandling. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Anvendelse: Evt. suppleret med oralt antihistamin. Dermatologiske midler Lokalanalgetika til dermatologisk brug: Eksempler: Lidokain (Xylocain) m.fl. Indikationer: Smerter, insektstik, solskoldning, hæmorrhoider, anafissurer, kateterisation, endoskopi. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Kemiske desinfektionsmidler: Eksempler: Chlorhexidin (Klorhexidin, Hibiscrub), hydrogenperoxid (Brintoverilte), chlor (Kloramin), ethanol (Hospitalssprit). Indikationer: Hånddesinfektion, rensning af snavsede læsioner, afrensning inden kirurgisk indgreb, kirurgisk håndvask, desinfektion af slimhinder. Bivirkninger: Allergi, kontaktdermatitis. 15

16 Behandling af diabetes mellitus Generelt Definition: Diabetes mellitus (DM) skyldes manglende eller utilstrækkelig evne til at danne insulin eller mangelfuld virkning af insulinet. Inddeling: Insulinkrævende DM (IDDM) / Non-insulinkrævende (NIDDM). Type 1 (ungdoms - manglende produktion) / Type 2 (alderdoms - manglende følsomhed) Type 1: Destruktion af mere end 90% af de Langerhansske øer muligvis på autoimmun basis. Tydelig arvelige forhold. Debut inden 20 års-alderen. Type 2: Normal endogen insulinproduktion. Nedsat følsomhed hos celler med insulinreceptorer. Arvelige forhold vigtige. Debut sjældent før 40 års-alderen. Vigtige faktorer: Kost, motion, vægttab. Stresssituationer øger insulinbehovet! 16

17 Type 1 vs. Type 2 Human insulin Peptidhormon dannet i betacellerne i de Langerhansske øer i pancreas. Blodsukkeret bestemmer sekretionen. Anabolsk hormon. Kan kun injiceres pga. nedbrydning i GI-kanalen. Virkningsmekanisme: Insulin stimulerer insulinreceptorer på overfladen af lever-, muskel- og fedtceller. Hermed stimuleres optag af aminosyrer, glucose og ioner i cellen. Antallet af receptorer påvirkes af f.eks. insulinkoncentrationen og adipositas. 17

18 Langerhansske øer Insulin 18

19 Insulinreceptor Insulin Metaboliske virkninger: Leveren: Øget glykogenese, reduceret aminosyrenedbrydning, ketonstofdannelse og glukoneogenese. Muskler: Øget optag af glukose og aminosyrer. Øget proteinsyntese og glykogenese. Fedtvæv: Øget optag af glukose. Øget deponering af triglycerider og hæmmet nedbrydning af triglycerid. Eksempler på human insulin: Actrapid (hurtigt virkende), Humulin regular (hurtigt virkende), Velosulin (hurtigt virkende), Insulatard (middellangt virkende), Mixtard (hurtigt og middellangt virkende i forskellig fordelinger), Monotard (70% middelhurtigt og 30% middellangt virkende). 19

20 Insulinmangel Insulins virkningsindtræden 20

21 Insulin Præparatvalg: Afhængig af kost, motion og dagsvaner. Dosering 2-4 gange dagligt. F.eks. hurtigvirkende morgen, middag og eftermiddag samt langsomtvirkende aften. Indikationer: Diabetes mellitus, hvor ingen mulighed for behandling med peroralt medicin, kost, motion eller vægttab. Som tilskud ved øget insulinbehov til type 2 diabetes (operation, stress, feber). Temporært til gravide Hyperkaliæmi. Bivirkninger: Hypoglykæmi (hyppigste) kan optræde efter kraftig muskelaktivitet, alkoholindtagelse eller oversprunget måltid. Lokale gener: Lipodystrofier (forandring subkutant) som fedtvævshypertrofi/- atrofi, nedsat absorption, kosmetisk. Synsforstyrrelser: Især ved overgang fra dårlig regulering til bedre regulering. Insulin Sværhedsgrader ved hypoglykæmi: Insulinføling: Sultfornemmelse, svimmelhed, koldsved, rastløshed, takykardi, muskeluro, prikken i fingrene samt omkring munden. Udvikles i løbet af minutter til timer. Symptomerne forsvinder hurtigt efter indtag af sukker. Insulintilfælde: Åndsfraværende, ændret adfærd, aggresivitet, virker beruset. Insulinshock: Bevidstløshed. Behandling: I.v. glukose, hvorpå pt. vågner op inden for få minutter. S.c. eller i.m. Glukagon, hvilket vækker pt. indenfor 15 min. 21

22 Insulin Interaktioner: Non-selektive beta-blokkere modvirker glykogenolyse og dermed glukosemobiliseringen. Slører også hypoglykæmisymptomer. Alkohol øger insulinfølsomheden og dermed risiko for hypoglykæmi. Glukokortikoider nedsætter insulins virkning. Lægemiddelformer: Penne: Sikker og nøjagtig dosering. Evt. refill. Injektionsvæsker: Optrækkes i engangssprøjte. Skal hurtigt injiceres. Insulinpumper: Elektrisk dreven i fast dosis. Injektionssteder: Lår, maveskind. Bør være rotation af stederne. Injektionsteknik: 45 vinkel i subcutis. Insulin analoger Næsten identiske med insulin i opbygning. Eksempler: Humalog, Humalog mix 25/50, NovoRapid. Virkningsmekanisme: Som for insulin. Bivirkninger: Som for insulin. 22

23 Perorale antidiabetika Betacellestimulerende midler: Eksempler: Sulfonylurinstoffer: Tolbutamid (Arcosal, Tolbutamid), glibenclamid (Hexaglucon, Daonil), glipizid (Glibenese, Mindiab). Meglitinider: Repaglinid (NovoNorm), nateglinid (Starlix). Virkningsmekanisme: Stimulerer betacellerne til øget insulinsekretion samt øger insulinfølsomheden. Kræver fungerende betaceller. Indikationer: Type 2 DM hos normal/moderat overvægtige. Bivirkninger: GI-gener, allergiske hudreaktioner, hypoglykæmi (evt. shock). Forsigtighedsregler: Nedsat nyrefunktion (nedsat dosis). Nedsat leverfunktion. Må ikke anvendes ved Type 1 DM, graviditet og alvorlige infektioner. Perorale antidiabetika Biguanider: Eksempler: Metformin (Glucophage, Orabet). Virkningsmekanisme: Ukendt (øgning af den perifere glukoseoptagelse, nedsættelse af insulinresistens, hæmmet glukoneogenese i leveren, hæmning af glukoseabsorption fra tarmen). Indikationer: Type 2 DM især hos overvægttige. Bivirkninger: Kvalme, opkastninger, appetitløshed, diarré, metalsmag, B-12 vitaminmangel. Interaktioner gældende både sulfonylurinstofferne samt biguanider: Non-selektive betablokkere, acetylsalicylsyre, sulfametizol - forstærker hypoglykæmisk virkning. H 2 -blokkere hæmmer nedbrydningen (gælder også biguanider). Glukagon, adrenalin og glukokortikoider - nedsætter virkningen (gælder også biguanider). 23

24 Perorale antidiabetika Thiazolidnedioner: Eksempler: Rosiglitazon (Avandia), pioglitazon (Actos). Virkningsmekanisme: Stimulerer PPA gamma receptorer i lever, fedtvæv og muskler, hvorved insulinresistens nedsættes. Indikationer: Type 2 DM i kombination med biguanid (overvægtige) eller sulfonylurinstof. Bivirkninger: Ødemer, vægtøgning, svimmelhed, hovedpine, anæmi, hypoglykæmi, impotens og leverskader. Alfa-glukosidase-hæmmere: Eksempler: Acarbose (Glucobay). Virkningsmekanisme: Hæmmer tarmens glukoamylase og glukosukrase og dermed forsinkes absorptionen af glukose. Indikationer: Type 2 DM evt. i kombination med sulfonylurinstoffer, biguanider og insulin. Bivirkninger: Flatulens, meteorisme, diarré, obstipation, mavesmerter, svimmelhed, træthed, hovedpine. Aftager som regel efter 2-6 ugers behandling. Anvendelse: Skal tages i begyndelsen af et måltid. Lægemidler til respirationsvejene 24

25 Lægemidler til næsen Adrenerge (detumescerende): Eksempler: Otrivin/Zymelin (xylometazolin) Virkning: Den opsvulmede slimhinde skrumper. Indikationer: Rhinitis acuta. Sinuitis acuta. Bivirkninger: Slimhindeirritation, palpitation, tremor. Antiallergiske nonsteroide næsemidler: Eksempler: Allergodil (azelastin), Lomudal (natriumcromoglikat), Livostin (levobastin). Virkning: Hindrer histaminfrigørelse fra mastcellerne (natriumcromoglikat). H 1 -receptorblokker (azelastin, levobastin). Indikationer: Rhinitis allergica. Bivirkninger: Forbigående let lokalirritation. Lægemidler til næsen Steroid til lokalanvendelse.: Eksempler: Rhinocort/Rhinosol (budenosid), Flixonase (fluticasonpropionat), Beconase (beclometasondipropionat). Virkning: Antiinflammatorisk. Indikationer: Rhinitis allergica/non-allergica, polypi nasi. Bivirkninger: Tørhed i næsen, blodigt sekret, nyseanfald, slimhindeatrofi. Parasympatolytika: Eksempler: Atrovent (ipratropium). Virkning: Blokerer kolinerge receptorer => antisekretorisk effekt. Indikationer: Allergisk og non-allergisk helårsrhinit. Bivirkninger: Ingen kendte. 25

26 Lægemidler til næsen Hæmostatika: Eksempler: Lokaltvirkende: Spongostan, Surgigel, Systemisk: Cyklokapron (tranexamsyre). Virkning: Tamponade (lokalapplikation), fibrinolysehæmning (systemisk). Indikationer: Epistaxis. Bivirkninger: GI-gener (Cyklokapron). Astma Definition: Kronisk inflammatorisk luftvejssygdom. Mastceller og eosinofile celler involverede. Luftvejshyperaktivitet overfor en række stimuli årsager luftvejsobstruktion. Status astmaticus: Langvarig svær astma, hvor det ene anfald afløser det andet. Årsager: Direkte allergisk faktor kan ikke påvises. Udløses af fysisk anstrengelse, virusinfektion, tobak, psykisk eller allergi. KOL (COPD): Kronisk obstruktiv lungelidelse Kronisk betændelsestilstand i lungerne med hævelse, irritation, slimdannelse og evt. destruktion af alveoler. Årsager: 85% skyldes rygning. 26

27 Astmamidler Cromoner: Eksempler: Lomudal (natriumkromoglikat), Tilade (natriumnedocromil). Virkning: Hindrer histaminfrigørelse. Lokal virkning. Skal indtages inden allergen. Indikationer: Profylakse mod astma bronchiale, høfeber, fødemiddelallergi. Bivirkninger: Svælgirritation, hoste, kvalme, bronkospasme. Theophylliner: Eksempler: Theo-Dur (theophyllin). Virkning: Dilatation af glat muskulatur. CNS og kardielt stimulerende. Diuretisk. NB. Lokalirriterende. Virkning i 8-24 timer. Indikationer: Astma bronchiale, status astmaticus (i.v.). Bivirkninger: GI-gener, hypotension, ekstrasystoler, kramper. Astmamidler Beta 2 -agonister: Eksempler: Ventoline/Salbuvent (salbutamol), Bricanyl (terbutalin), Serevent (salmeterol). Virkning: Afslapning af den glatte muskulatur i bronkierne. Forskellig virkningvarighed (salbutamol - 6 timer, terbutalin - 8 timer, salmeterol - 12 timer). Indikationer: Astma bronchiale, vehæmning. Bivirkninger: Tremor, takykardi, kvalme, hovepine, hypokaliæmi. Kontraindikation: Takyarytmi, hjertesvigt. 27

28 Astmamidler Parasympatolytika: Eksempler: Atrovent (ipratropium). Virkning: Blokerer kolinerge receptorer => bronkodilatation. Varighed 5-8 timer. Indikationer: Astma bronchiale (profylakse). Helårsrhinit. Bivirkninger: Mundtørhed. Leukotrien-receptorantagonist: Eksempler: Singulair (montelukast). Virkning: Hæmmer bronkokonstriktion, slimproduktion af LTD 4. Indikationer: Astma. Bivirkninger: GI-gener. Astmamidler Glukokortikoider: Eksempler: Lokalt: Beclomet Easyhaler beclometasondipropionat), Spirocort/Pulmicort (budesonid), Flixotide (fluticasonpropionat). Systemisk: Prednisolon. Virkning: Hæmmer inflammation. Hæmmer dannelse af leukotrien og prostaglandiner. Stabiliserer mastceller. Indikationer: Lokal: Astma bronchiale, høfeber. Systemisk: Astma bronchiale (svær). Bivirkninger: Lokal: Tørre slimhinder, irritation, svampeinfektioner. Systemisk: Mange (fedtfordeling, hyperglykæmi m.m.fl.) 28

29 Astmamidler Kombinationspræparater: Eksempler: Parasympatolytikum med beta2-agonist: Berodual, Combivent. Glukokortikoid med beta2-agonist: Seretide, Symbicort. Virkningsmekanisme: Blandinger af antikolinergika/glukokortikoid og beta 2 -agonister. Indikationer: Anfaldsbehandling ved astma. Bivirkninger: Som for medikamina hver for sig. Normalt at lave kombinationsbehandling: Beta 2 -agonist (anfald). Glukokortikoid (profylakse). Enten 2 behandlinger på en gang eller i en kombinationsinhalator. Midler mod hoste Hostestillende: Eksempler: Håndkøb: Noskapin, Paradryl (antihistamin) med efedrin. Recept: Kodein, Pectyl brystdråber. Virkning: Nedsættelse af hostecentrets følsomhed. Beroligende egenskab. Indikationer: Lindring af tør hoste. Bivirkninger: Kvalme, svimmelhed, forstoppelse, misbrug, døsighed, mundtørhed. Forsigtighed ved brug af Paradryl med efedrin ved forhøjet blodtryk, nedsat hjertefunktion, forhøjet stofskifte. 29

30 Midler mod hoste Slimløsende: Eksempler: Bromhexin, Mucomyst (acetylcystein). Virkning: Spaltning af fibren/molekyler i sekretet. Indikationer: Hoste med sejt slim. Acetylcystein desuden ved kronisk bronchitis og cystisk fibrose. Bivirkninger: Bromhexin: sjældne. Kvalme, diarré. Acetylcystein: irritation af maveslimhinden. Kontraindikation: Acetylcystein til mavesårspatienter. Antihistaminer H 1 -stimulation: Øget tåre- og nasalsekretion. Kontraktion af glat muskulatur i tarm og bronkier. H 2 -stimulation: Øget sekretion af saltsyre i ventrikler. Øget hjertefrekvens. H 3 -stimulation: Præsynaptiske receptorer i hjernen. Anvendelse af H 1 -blokkere: Høfeber, fødemiddelallergi, hudallergi. De sløvende ved f.eks. Transportsyge og hoste. Virkninger: Antihistamineffekt, kvalmestillende effekt, beroligende effekt, hostestillende effekt, lokalbedøvende effekt. 30

31 Histaminreceptorer Antihistaminer Antihistaminer til allergibehandling: Eksempler: Teldanex (terfenadin), Clarityn (loratadin), Zyrtec (cetirizin). Virkningsmekanisme: H 1 -blokade. Bedst til profylakse. Indikationer: Høfeber, nysen, kløe, løbende øjne og/eller næse. Bivirkninger: Mundtørhed, sløvhed, vægtstigning. Interaktioner: Antibiotika, Nizoral. Antihistaminer til lokal anvendelse: Eksempler: Livostin (levocabastin). Virkningsmekanisme: H 1 -blokade i øjne og næse. Indikationer: Allergi og irritation i øjet. Allergisk rhinitis. Bivirkninger: Lokal irritation. 31

32 Antihistaminer Antihistaminer til transportsyge Eksempler: Sepan (cinnarizin), Marzine (cyclizin), Phenergan (promethazin). Virkningsmekanisme: Blokade af acetylkolinreceptorer samt H1-receptorer i CNS. Transportsyge udløses formodentlig af parasympatiske nervetråde i CNS. Indikationer: Transportsyge, kvalme og opkastninger af anden årsag. Bivirkninger: Sløvhed, mundtørhed og allergiske reaktioner. Antihistaminer til Mb. Meniére: Eksempler: Sepan (cinnarizin), Phenergan/Prometazin (promethazin), Marzine (cyclizin). Virkningsmekanisme: Blokade af acetylkolinreceptorer samt H1-receptorer i CNS. Indikationer: Mb. Meniére (svimmelhed, kvalme, opkastning og øresusen). Bivirkninger: Sløvhed, mundtørhed, ekstrapyramidale bivirkninger. Antihistaminer 32

33 Antiepileptika Epilepsi Definition: Samling af symptomer der viser sig under anfald årsaget af unormale hyperaktive impulser fra nerveceller, der kan udløses ved forskellige hjernelidelser. Stor individuel variation. Oftest monoterapi til anfaldsfrihed. Behandling resten af livet profylaktisk. Individuel dosering så lille som mulig efter plasmakoncentration. Aftrapning ved ophør af behandling. 33

34 Epilepsi Inddeling: Partielle: En hjernehalvdel. Bevidsthed bevaret, kloniske kramper. Kan blive til sekundært generaliseret anfald. Primært generaliseret: Involverer hele hjernen. Absencer: Kortvarig bevidsthedstab uden fald eller kramper. Myoklonier: Pludselige muskeltrækninger i enkelte muskelgrupper. Toniske og kloniske kramper: Kramper med bevidsthedstab pludseligt, spændte muskler, rytmiske ryk, blikket opadvendt, tungebid, urin-/fæscesafgang, post-epileptisk sløvhed, forvirring og hovedpine. Atoniske anfald: Tonustab og fald med/uden bevidsthedstab. Epileptiske anfaldstyper 34

35 Epilepsi Status epilepticus: Definition: Det ene epileptiske anfald afløser det næste uden genvindelse af bevidstheden. Opstår hyppigst ved pludselig ophør af behandling. Farlig tilstand der kræver øjeblikkelig behandling. Behandling af epilepsi Fjernelse af udløsende årsag. Undgår udløsende faktorer (stress, alkohol, hypoglykæmi). Antiepileptisk medicin. Modulering af synaptisk transmission 35

36 Carbamazepin Eksempler: Tegretol, Karbamazapin, Trimonil Retard. Virkningsmekanisme: Membranstabiliserende på transmittersystemer i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Trigeminusneuralgi, andre neuralgier, atypiske ansigtssmerter. Bivirkninger: Ataksi, svimmelhed, akkommodationsforstyrrelser, dobbeltsyn, døsighed, mundtørhed, diarré, allergiske reaktioner, hjerterytmeforstyrrelser, knoglemarvsdepression, ødemer, vægtstigning. Interaktioner: Ciclosporin, felodipin, warfarin stimulerer nedbrydning. Bør ikke anvendes ved nedsat leverfunktion. Antiepileptika Oxcarbazepin: Eksempel: Trileptal Virkningsmekanisme: Membranstabiliserende på transmittersystemer i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Trigeminusneuralgi, andre neuralgier, atypiske ansigtssmerter. Bivirkninger: Træthed, hovedpine, svimmelhed, ataksi. Færre end carbamazepin. Gabapentin: Eksempel: Gabapentin. Virningsmekanisme: Ukendt. Indikationer: Partielle anfald. Neurogene smerter. Bivirkninger: Søvninghed, ataksi, svimmelhed, træthed, hovedpine, kvalme og opkastninger. Få bivirkninger. 36

37 Antiepileptika Valproat: Eksempler: Delepsine, Deprakine, Leptilan, Orfiril. Virkningsmekanisme: Ændring i koncentrationen af GABA (hæmmende). Indikationer: Generaliserede anfald, abscencer, feberkramper. Bivirkninger: Kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarré, sløvhed, vægtøgning, menostasi, hårtab, toksisk hepatitis, pancreatitis, blødningstendens. Kontrol: Leverfunktion og trombocyttal før, 1 måned efter og hver 3. Måned. Vigabatrin: Eksempel: Sabrilex. Virkningsmekanisme: Hæmmer nedbrydningen af GABA. Indikationer: Partielle og sekundært generaliserede anfald, infantile spasmer og myoklonisk epilepsi. Bivirkninger: Træthed, søvninghed, depression, svimmelhed, vægtøgning, ataksi. Evt. psykose og konfusion hos ældre, børn og ved hjerneskade. Kontrol: Synskontrol hvert havle år. Antiepileptika Tiagabin: Eksempler: Gabitril. Virkningsmekanisme: Øger mængden af GABA i synapsespalten Indikationer: Partielle anfald med/uden sekundær generalisering i kombination med andet antiepileptikum. Bivirkninger: Svimmelhed, træthed, diarré, depression, tremor. Lamotrigin: Eksempel: Lamictal Virningsmekanisme: Hæmmer udskillelsen af krampefremkaldende aminer ved at stabilisere præsynaptisk neuronal membran. Indikationer: Partielle anfald med/uden sekundær generalisering. Absencer. Bivirkninger: Let indsovningsbesvær, allergisk reaktion, angioneurotisk ødem, Stevens-Johnsons syndrom, træthed, svimmelhed, kvalme, opkastning, hovedpine, dobbeltsyn, irritabilitet. 37

38 Benzodiazepiner Eksempler: Nitrazepam (Apodorm, Pacisyn, Nitrazepam), diazepam (Stesolid), clonazepam (Rivotril). Virkningsmekanisme: Agonistisk på benzodiazepinreceptorer (BZ1 og BZ2) i hjernen. Påvirker GABA- A-receptorkloridkomplekset, der fremkalder neuronal hæmning ved at forstærke virkningen af GABA. Virkninger: Anxiolytisk, sederende og hypnotisk, muskelrelakserende samt krampestillende virkning. Indikationer: Alle former for kramper samt status epilepticus. Angsttilstande, akut stressrelateret angst, dæmpning af abstinenstilstande, skizofreni og skizotypiske sindslidelser, andre psykotiske tilstande, præanæstetisk, muskelspasmer. Benzodiazepinernes anvendelse 38

39 Benzodiazepiner Virkningens indtræden: Næsten momentant. Bivirkninger: Let døsighed, træthed, svimmelhed, motorisk træghed, øget faldtendens. Langtidsbivirkninger er nedsat initiativ, apati, depression. I store doser muskelsvaghed, svigtende koordination, ataksi. Svækker hukommelse og indlæring. Toleransudvikling, misbrug (psykisk og fysisk). Abstinenssymptomer (søvnløshed, rastløshed, hypotension, temperaturstigning, konfusion, psykose, kramper). Vægtøgning, menstruationsforstyrrelse, potensforstyrrelse. Kontraindikationer: Myastenia gravis, svær leverinsufficiens, graviditet, akut respirationsinsufficiens, færdsels-forsigtighed. Interaktioner: Forstærker andet sederende og respirationsdeprimerende. Antiepileptika Succinimidderivater: Eksempler: Zarondan Virkningsmekanisme: Ukendt. Indikationer: Petit mal epilepsi, absencer. Ingen krampeprofylakse. Bivirkninger: Apati, døsighed, depression, hovedpine, ataksi, svimmelhed, allergi, GI-gener. Hydantoinderivater: Eksempel: Phenytoin (Fenytoin). Virningsmekanisme: Membranstimulerende virkning i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald inkl. status epilepticus. Bivirkninger: Træthed, døsighed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, øget hårvækst hos kvinder, gynækomasti, allergi, perifer neuropatier, gingival hyperplasi. Ved overdosering dobbeltsyn, ataksi, tremor, talebesvær. 39

40 Antiepileptika Barbitursyrederivater: Eksempler: Phenobarbital (Fenemal). Virkningsmekanisme: Hæmmende virkning på CNS. Indikationer: Ophobede kramper, status epilepticus, abstinenstilstande, præeklampsi. Bivirkninger: Døsighed, dårlig hukommelse, depression, afhængighed, allergiske reaktioner, hyperaktivitet hos børn. Primidon: Eksempel: Primidon. Virningsmekanisme: 25-30% omdannes til fenobarbital. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Juvenil myoklon epilepsi. Bivirkninger: Døsighed, ataksi, svimmelhed, irritabilitet, hyperaktivitet, synsforstyrrelser, hovepine, GI-gener, megaloblastær anæmi, ødem, hududslæt, blødningstendens hos nyfødte. Antiepileptika Carbonanhydrasehæmmere: Eksempler: Acetazolamid (Diamox, Glaupax). Virkningsmekanisme: Muligvis årsag til ophobning af kuldioxid i hjernen og derme øgning i GABA. Indikationer: Petit mal, juvenil myoklon epilepsi, glaukom. Bivirkninger: Nyrestensanfald, hypokaliæmi, hyperkloræmisk acidose, anoreksi, opkastninger, døsighed, svimmelhed, paræstesier, hududslæt, hudkløe, aplastisk anæmi. 40

41 Antiepileptisk behandling - partielle og generaliserede anfald Antiepileptisk behandling - syndromer 41

42 Antiepileptisk behandling - børneepilepsi Litteraturliste: Olsen I Farmakologi 2. udg. (2004) Katzung Medical Pharmocology 7. Ed. (?) 42

43 43

17-08-2014. Epilepsi, 1

17-08-2014. Epilepsi, 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Epilepsi Marts

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Epilepsi. før, under og efter. graviditet

Epilepsi. før, under og efter. graviditet Epilepsi før, under og efter graviditet Epilepsi før, under og efter graviditet er forfattet af overlæge Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet, overlæge Helle Zingenberg, afsnit for føtalmedicin,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen, krydsreaktioner med fødevarer, og hvad du selv kan gøre for at undgå det, du er allergisk over for. Men også om, hvordan du behandler din høfeber

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen M e d i c i n s k C a n n a b i s I n f o r m a t i o n f o r p a t i e n t e r Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI Udarbejdet af: SIG EMESIS 2013 Forord Denne information er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lamotrigin 1A Farma 25 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 50 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 100 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Aurobindo" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish"

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere