Farmakologi 3. semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmakologi 3. semester"

Transkript

1 Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1

2 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen. Fleste lægemidler passerer placenta og påvirker barnet. Præmature børn: Nedsat glomerulær filtration (ned til 10% af mature børn). Nedsat levermetabolisme. Mature børn: Umoden metabolisme og elimination. Dannes andre metabolitter. Større vand- og mindre fedtfase. Koncentration af plasmaproteiner nedsat. Udviklingen hos børn Børn 1 måned til ca. 2 år: Metaboliserings- og elimination nået voksenniveau ved 2-årsalderen. Børn ca. 2 år til ca. 12 år: Højere clearance af lægemidler end senere i livet. Derfor behov for relativt større/hyppigere doser. Børn efter ca. 12 år: Tiltagende kønsforskelle. Pigerne får lavere absorptions- og eliminationshastighed end drenge. Forskel i fedt- og vandfordelingen. Østrogenproduktionen reducerer Cytokrom P450. 2

3 Absorption Nyfødte: Langsommere peroral absorption pga. langsommere ventrikeltømning, lav ph og langsom tarmperistaltik. Undgå flg. cremer: hexaklorofenholdige, anilinfarvestoffer, Emla og borsyreholdig talkum. Alle: Gastroenterit nedsætter absorptionen. Steatorré kan kompromitere absorptionen af fedtopløselige vitaminer f.eks. A og D. Bedre absorption fra huden. Fordeling, metabolisme og elimination Fordeling: Spædbørn: Stort volumen af extracellulærvæske og totalvand. Lavt fedtindhold. Betyder stort fordelingsvolumen for vandopløselige medicamina. Lavt albumin samt nedsat bindingskapacitet giver stor mængde af frit lægemiddel. Metabolisme og elimination: Nyfødte og præmature: Nedsat metabolisering i leveren. Ringe evne til konjugering kan give toksiske serumkoncentrationer. Fleste medicamina udskilles igennem nyrerne. 3

4 Brystmælk Næsten alle lægemidler udskilles i modermælk i varierende grad. Ikke nødvendigt at fraråde amning ved indtagelse af medikamina undtagen: Sulfonamider. Iodider. Bromider. Kloramphenicol. Tetracyklin. Ergotamin. Cytostatika. Morfika. Regler for medikamentel behandling Præparatvalg: Så få præparater som muligt mhp. bedre kendskab. Bør undlades: kloramphenikol, tetracyklin. I neonatalperioden bør undlades: salicylater, sulfapræp., Bakterielle ØLI: < 5 år => ampicillin. > 5 år => penicillin. Sepsis og meningitis vil hyppigere hos små børn skyldes E.coli, hvilket kræver aminoglycosider eller cefalosporin. Særligt: koffein og teofyllin (apnø), prostaglandin E1 og indometacin (PDA). 4

5 Regler for medikamentel behandling Dosis: Bedst at bruge legemsoverfladeareal. For < 3 år svært at beregne, hvorfor vægten benyttes. Mest sikkert er dosering efter koncentrationen i plasma. Dosisreduktion i forhold til voksen dosis (d.v.): Efter barnets overflade: d.b. = (Barnets overflade i m 2 /1,73) x d.v. Efter barnets vægt: d.b. = (((1,5 x barnets vægt i kg.) +10)/100) x d.v. Efter barnets alder: d.b. = (((4 x barnets alder i år)+20)/100) x d.v. De 2 sidste formler kan ikke bruges til børn under 1 år. Dosis til børn må aldrig være højere end dosis til voksne. Overfladeareal i tabel 5

6 Normogram for spædbørn Normogram for øvrige børn 6

7 Administration Peroral : Bør foretrækkes. Undt. hvis administrationen bliver usikker (diarré, opkastninger eller meget dårlig almentilstand). Ofte foretrækkes mixtur, dråber eller pulvre til børn under 4-5 år. Nogle børn får diarré af olieholdige suspensioner. Medicin bør aldrig kommes i madvarer pga. usikkerhed ved dosering. Pålideligt mål (dråber eller ml.) og ikke f.eks. skefulde. Tabletter men ikke kapsler kan ofte knuses. Injektioner: Muligheder: s.c., i.m., i.v. Større sikkerhed for korrekt dosering undtagen ved shock. < 1 år anbefales i.m. på forsiden af femorae og ikke glutealt. Visse stoffer kan ikke gives i.m. pga. risiko for nekroser. Intravenøst er hurtigst og sikrest. Administration Rektalt: Muligheder: suppositorier, klysma, skum, salve. Hyppigst ved astma, kramper og transportsyge. Vekslende absorption afhængig af medikamentets form. Nasalt: Muligheder: næsedråber, næsespray, næseaerosoler. Benyttes f.eks. ved allergisk rhinit eller rhinopharyngit. Svært for børn. Oculært: Muligheder: Øjendråber, øjenbadevand, øjensalve. Benyttes f.eks. ved konjunktivitis acuta, allergisk konjunktivit, glaukom mm. Svært for børn. 7

8 Administration af øjensalve Administration Orikulært: Øredråber. Benyttes ved f.eks. øregangseksem, cerumen mv. Svært for børn. Inhalation: Muligheder: aerosol, væske eller pulver. Benyttes især ved astma og kroniske lungelidelser. Kræver oplæring og er svær for børn. Usikker dosering ved forkert teknik. Kræver rengøring. Risiko for hosteanfald ved administration. Spacer og forstøverapparat fylder meget. Valg af inhalation delvist betinget af lungefunktionen. 8

9 Administration af aerosol Pulverinhalatorer 9

10 Administration Kutant: Oftest behov for lokal virkning. Muligheder: salve, creme, pasta, gel, linimenter, plastre. Absorptionen afhængig af placeringssted, alder, læsioner, okklusionsforbinding, hudsygdom. Salver og cremer f.eks. med binyrebarkhormon, lokalbedøvende, antibakteriele, antifungoide, antivirale mv. Plastre f.eks. med nitroglycerin, nikotin, østrogen eller fentanyl. Fordelene ved plastre er depotvirkning, nem anvendelse, lang virkningstid, first pass metabolisme undgås. Compliance: Så få antal doseringer dagligt som muligt. Vigtig at forældrene og patienten har forstået meningen med ordinationen. Bivirkningerne forklaret. Dermatologiske midler 10

11 Behandling af eksem Lokalvirkende glukokortikoider: Inddeling: Inddeles i 4 grupper efter styrke. Virkning: Antiinflammatorisk og kløestillende. Indikation: Eksemer, kløende hudlidelser, solskoldninger, psoriasis. Valg: Gruppevalg efter behov for styrke. Tynde sårbare områder f.eks. ansigt lav styrke. Ved væskende eksem benyttes geler, linimenter og cremer. Ved tørre cremer eller salver. Bivirkninger: Afhængig af styrke, længde og mængde. Lokale: Hudatrofi, striae, acne. Rødme og svie ved seponering. Systemiske: Ændret fedtfordeling, osteoporose, hyperglykæmi, mavesår, risiko for infektioner, psykisk påvirkning, mm. Anvendelse: Tyndt lag gnides grundigt ind. Anvend handsker. Lokale glukokortikoider 11

12 Glukortikoide bivirkninger Cushingoide træk 12

13 Behandling af eksem Tjæreholdige midler: Eksempler: Stenkulstjære (Basotar), Ichthammol (Inotyol). Indikationer: Psoriasis, kronisk eksem, bledermatitis. Bivirkninger: Hudirritation, akne, kontaktdermatitis, solforbrænding. Vitamin D-derivater: Eksempler: Calcipotriol (Daivonex). Indikationer: Psoriasis. Bivirkninger: Lettere forbigående irritation. Behandling af hudinfektioner Antibiotika og kemoterapeutika: Eksempler: Fusidin (Fucidin), sulfamethizol (Lucosil), metronidazol (Flagyl, Elyzol), sølvsulfadiazin (Flamazine), clindamycin (Dalacin). Indikationer: Til overfladiske hud- og sårinfektioner samt profylakse ved brandsår eller øjenlæsioner. Akne. Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk eller baktericidt. Bivirkninger: Allergi. Resistensudvikling. Risiko for udvikling af krydsresistens. Anvendelse: Kortest muligt. 13

14 Behandling af hudinfektioner Antivirale midler: Aciclovir og penciclovir: Eksempler: Aciclovir (Zovir), penciclovir (Vectavir). Indikationer: Herpes Simplex type 1 (begge farmaka) type 2 (Zovir). Herpes Zoster (Zovir). Ved genital herpes og zoster ofte både lokal og systemisk behandling. Til Herpes ophthalmicus anvendes Zovir øjensalve. Virkningsmekanisme: Hæmmer DNA-polymerase. Bivirkninger: Rødme og udtørring af huden. Evt. irritation. Behandling af hudinfektioner Fungicide midler: Eksempler: Miconazol (Brentan), clotrimazol (Canesten), terbinafin (Lamisil), nystatin (Mycostatin). Indikationer: Svamp på hud og slimhinder (dermatofytter, gærsvampe pityriasis). Virkningsmekanisme: Binder sig til dele af svampen og ødelægger dens stofskifte. Bivirkninger: Sjældne. Kontaktdermatitis. Lokal irritation (1%). Anvendelse: Bør anvendes 1-2 uger efter den er forsvundet. 14

15 Dermatologiske midler Blødgørende og hudbeskyttende midler: Eksempler: Silikon-, zinkoxidpræparat, vaselin, fedtstoffer. Indikationer: Profylakse ved kemiske og fysiske påvirkninger. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Kløestillende: Eksempler: Mepyramin, zinkoxid. Alternativt glukokortikoider. Indikationer: Insektbid, skoldkopper, hepatitis, opioidbehandling. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Anvendelse: Evt. suppleret med oralt antihistamin. Dermatologiske midler Lokalanalgetika til dermatologisk brug: Eksempler: Lidokain (Xylocain) m.fl. Indikationer: Smerter, insektstik, solskoldning, hæmorrhoider, anafissurer, kateterisation, endoskopi. Bivirkninger: Kontaktdermatitis. Kemiske desinfektionsmidler: Eksempler: Chlorhexidin (Klorhexidin, Hibiscrub), hydrogenperoxid (Brintoverilte), chlor (Kloramin), ethanol (Hospitalssprit). Indikationer: Hånddesinfektion, rensning af snavsede læsioner, afrensning inden kirurgisk indgreb, kirurgisk håndvask, desinfektion af slimhinder. Bivirkninger: Allergi, kontaktdermatitis. 15

16 Behandling af diabetes mellitus Generelt Definition: Diabetes mellitus (DM) skyldes manglende eller utilstrækkelig evne til at danne insulin eller mangelfuld virkning af insulinet. Inddeling: Insulinkrævende DM (IDDM) / Non-insulinkrævende (NIDDM). Type 1 (ungdoms - manglende produktion) / Type 2 (alderdoms - manglende følsomhed) Type 1: Destruktion af mere end 90% af de Langerhansske øer muligvis på autoimmun basis. Tydelig arvelige forhold. Debut inden 20 års-alderen. Type 2: Normal endogen insulinproduktion. Nedsat følsomhed hos celler med insulinreceptorer. Arvelige forhold vigtige. Debut sjældent før 40 års-alderen. Vigtige faktorer: Kost, motion, vægttab. Stresssituationer øger insulinbehovet! 16

17 Type 1 vs. Type 2 Human insulin Peptidhormon dannet i betacellerne i de Langerhansske øer i pancreas. Blodsukkeret bestemmer sekretionen. Anabolsk hormon. Kan kun injiceres pga. nedbrydning i GI-kanalen. Virkningsmekanisme: Insulin stimulerer insulinreceptorer på overfladen af lever-, muskel- og fedtceller. Hermed stimuleres optag af aminosyrer, glucose og ioner i cellen. Antallet af receptorer påvirkes af f.eks. insulinkoncentrationen og adipositas. 17

18 Langerhansske øer Insulin 18

19 Insulinreceptor Insulin Metaboliske virkninger: Leveren: Øget glykogenese, reduceret aminosyrenedbrydning, ketonstofdannelse og glukoneogenese. Muskler: Øget optag af glukose og aminosyrer. Øget proteinsyntese og glykogenese. Fedtvæv: Øget optag af glukose. Øget deponering af triglycerider og hæmmet nedbrydning af triglycerid. Eksempler på human insulin: Actrapid (hurtigt virkende), Humulin regular (hurtigt virkende), Velosulin (hurtigt virkende), Insulatard (middellangt virkende), Mixtard (hurtigt og middellangt virkende i forskellig fordelinger), Monotard (70% middelhurtigt og 30% middellangt virkende). 19

20 Insulinmangel Insulins virkningsindtræden 20

21 Insulin Præparatvalg: Afhængig af kost, motion og dagsvaner. Dosering 2-4 gange dagligt. F.eks. hurtigvirkende morgen, middag og eftermiddag samt langsomtvirkende aften. Indikationer: Diabetes mellitus, hvor ingen mulighed for behandling med peroralt medicin, kost, motion eller vægttab. Som tilskud ved øget insulinbehov til type 2 diabetes (operation, stress, feber). Temporært til gravide Hyperkaliæmi. Bivirkninger: Hypoglykæmi (hyppigste) kan optræde efter kraftig muskelaktivitet, alkoholindtagelse eller oversprunget måltid. Lokale gener: Lipodystrofier (forandring subkutant) som fedtvævshypertrofi/- atrofi, nedsat absorption, kosmetisk. Synsforstyrrelser: Især ved overgang fra dårlig regulering til bedre regulering. Insulin Sværhedsgrader ved hypoglykæmi: Insulinføling: Sultfornemmelse, svimmelhed, koldsved, rastløshed, takykardi, muskeluro, prikken i fingrene samt omkring munden. Udvikles i løbet af minutter til timer. Symptomerne forsvinder hurtigt efter indtag af sukker. Insulintilfælde: Åndsfraværende, ændret adfærd, aggresivitet, virker beruset. Insulinshock: Bevidstløshed. Behandling: I.v. glukose, hvorpå pt. vågner op inden for få minutter. S.c. eller i.m. Glukagon, hvilket vækker pt. indenfor 15 min. 21

22 Insulin Interaktioner: Non-selektive beta-blokkere modvirker glykogenolyse og dermed glukosemobiliseringen. Slører også hypoglykæmisymptomer. Alkohol øger insulinfølsomheden og dermed risiko for hypoglykæmi. Glukokortikoider nedsætter insulins virkning. Lægemiddelformer: Penne: Sikker og nøjagtig dosering. Evt. refill. Injektionsvæsker: Optrækkes i engangssprøjte. Skal hurtigt injiceres. Insulinpumper: Elektrisk dreven i fast dosis. Injektionssteder: Lår, maveskind. Bør være rotation af stederne. Injektionsteknik: 45 vinkel i subcutis. Insulin analoger Næsten identiske med insulin i opbygning. Eksempler: Humalog, Humalog mix 25/50, NovoRapid. Virkningsmekanisme: Som for insulin. Bivirkninger: Som for insulin. 22

23 Perorale antidiabetika Betacellestimulerende midler: Eksempler: Sulfonylurinstoffer: Tolbutamid (Arcosal, Tolbutamid), glibenclamid (Hexaglucon, Daonil), glipizid (Glibenese, Mindiab). Meglitinider: Repaglinid (NovoNorm), nateglinid (Starlix). Virkningsmekanisme: Stimulerer betacellerne til øget insulinsekretion samt øger insulinfølsomheden. Kræver fungerende betaceller. Indikationer: Type 2 DM hos normal/moderat overvægtige. Bivirkninger: GI-gener, allergiske hudreaktioner, hypoglykæmi (evt. shock). Forsigtighedsregler: Nedsat nyrefunktion (nedsat dosis). Nedsat leverfunktion. Må ikke anvendes ved Type 1 DM, graviditet og alvorlige infektioner. Perorale antidiabetika Biguanider: Eksempler: Metformin (Glucophage, Orabet). Virkningsmekanisme: Ukendt (øgning af den perifere glukoseoptagelse, nedsættelse af insulinresistens, hæmmet glukoneogenese i leveren, hæmning af glukoseabsorption fra tarmen). Indikationer: Type 2 DM især hos overvægttige. Bivirkninger: Kvalme, opkastninger, appetitløshed, diarré, metalsmag, B-12 vitaminmangel. Interaktioner gældende både sulfonylurinstofferne samt biguanider: Non-selektive betablokkere, acetylsalicylsyre, sulfametizol - forstærker hypoglykæmisk virkning. H 2 -blokkere hæmmer nedbrydningen (gælder også biguanider). Glukagon, adrenalin og glukokortikoider - nedsætter virkningen (gælder også biguanider). 23

24 Perorale antidiabetika Thiazolidnedioner: Eksempler: Rosiglitazon (Avandia), pioglitazon (Actos). Virkningsmekanisme: Stimulerer PPA gamma receptorer i lever, fedtvæv og muskler, hvorved insulinresistens nedsættes. Indikationer: Type 2 DM i kombination med biguanid (overvægtige) eller sulfonylurinstof. Bivirkninger: Ødemer, vægtøgning, svimmelhed, hovedpine, anæmi, hypoglykæmi, impotens og leverskader. Alfa-glukosidase-hæmmere: Eksempler: Acarbose (Glucobay). Virkningsmekanisme: Hæmmer tarmens glukoamylase og glukosukrase og dermed forsinkes absorptionen af glukose. Indikationer: Type 2 DM evt. i kombination med sulfonylurinstoffer, biguanider og insulin. Bivirkninger: Flatulens, meteorisme, diarré, obstipation, mavesmerter, svimmelhed, træthed, hovedpine. Aftager som regel efter 2-6 ugers behandling. Anvendelse: Skal tages i begyndelsen af et måltid. Lægemidler til respirationsvejene 24

25 Lægemidler til næsen Adrenerge (detumescerende): Eksempler: Otrivin/Zymelin (xylometazolin) Virkning: Den opsvulmede slimhinde skrumper. Indikationer: Rhinitis acuta. Sinuitis acuta. Bivirkninger: Slimhindeirritation, palpitation, tremor. Antiallergiske nonsteroide næsemidler: Eksempler: Allergodil (azelastin), Lomudal (natriumcromoglikat), Livostin (levobastin). Virkning: Hindrer histaminfrigørelse fra mastcellerne (natriumcromoglikat). H 1 -receptorblokker (azelastin, levobastin). Indikationer: Rhinitis allergica. Bivirkninger: Forbigående let lokalirritation. Lægemidler til næsen Steroid til lokalanvendelse.: Eksempler: Rhinocort/Rhinosol (budenosid), Flixonase (fluticasonpropionat), Beconase (beclometasondipropionat). Virkning: Antiinflammatorisk. Indikationer: Rhinitis allergica/non-allergica, polypi nasi. Bivirkninger: Tørhed i næsen, blodigt sekret, nyseanfald, slimhindeatrofi. Parasympatolytika: Eksempler: Atrovent (ipratropium). Virkning: Blokerer kolinerge receptorer => antisekretorisk effekt. Indikationer: Allergisk og non-allergisk helårsrhinit. Bivirkninger: Ingen kendte. 25

26 Lægemidler til næsen Hæmostatika: Eksempler: Lokaltvirkende: Spongostan, Surgigel, Systemisk: Cyklokapron (tranexamsyre). Virkning: Tamponade (lokalapplikation), fibrinolysehæmning (systemisk). Indikationer: Epistaxis. Bivirkninger: GI-gener (Cyklokapron). Astma Definition: Kronisk inflammatorisk luftvejssygdom. Mastceller og eosinofile celler involverede. Luftvejshyperaktivitet overfor en række stimuli årsager luftvejsobstruktion. Status astmaticus: Langvarig svær astma, hvor det ene anfald afløser det andet. Årsager: Direkte allergisk faktor kan ikke påvises. Udløses af fysisk anstrengelse, virusinfektion, tobak, psykisk eller allergi. KOL (COPD): Kronisk obstruktiv lungelidelse Kronisk betændelsestilstand i lungerne med hævelse, irritation, slimdannelse og evt. destruktion af alveoler. Årsager: 85% skyldes rygning. 26

27 Astmamidler Cromoner: Eksempler: Lomudal (natriumkromoglikat), Tilade (natriumnedocromil). Virkning: Hindrer histaminfrigørelse. Lokal virkning. Skal indtages inden allergen. Indikationer: Profylakse mod astma bronchiale, høfeber, fødemiddelallergi. Bivirkninger: Svælgirritation, hoste, kvalme, bronkospasme. Theophylliner: Eksempler: Theo-Dur (theophyllin). Virkning: Dilatation af glat muskulatur. CNS og kardielt stimulerende. Diuretisk. NB. Lokalirriterende. Virkning i 8-24 timer. Indikationer: Astma bronchiale, status astmaticus (i.v.). Bivirkninger: GI-gener, hypotension, ekstrasystoler, kramper. Astmamidler Beta 2 -agonister: Eksempler: Ventoline/Salbuvent (salbutamol), Bricanyl (terbutalin), Serevent (salmeterol). Virkning: Afslapning af den glatte muskulatur i bronkierne. Forskellig virkningvarighed (salbutamol - 6 timer, terbutalin - 8 timer, salmeterol - 12 timer). Indikationer: Astma bronchiale, vehæmning. Bivirkninger: Tremor, takykardi, kvalme, hovepine, hypokaliæmi. Kontraindikation: Takyarytmi, hjertesvigt. 27

28 Astmamidler Parasympatolytika: Eksempler: Atrovent (ipratropium). Virkning: Blokerer kolinerge receptorer => bronkodilatation. Varighed 5-8 timer. Indikationer: Astma bronchiale (profylakse). Helårsrhinit. Bivirkninger: Mundtørhed. Leukotrien-receptorantagonist: Eksempler: Singulair (montelukast). Virkning: Hæmmer bronkokonstriktion, slimproduktion af LTD 4. Indikationer: Astma. Bivirkninger: GI-gener. Astmamidler Glukokortikoider: Eksempler: Lokalt: Beclomet Easyhaler beclometasondipropionat), Spirocort/Pulmicort (budesonid), Flixotide (fluticasonpropionat). Systemisk: Prednisolon. Virkning: Hæmmer inflammation. Hæmmer dannelse af leukotrien og prostaglandiner. Stabiliserer mastceller. Indikationer: Lokal: Astma bronchiale, høfeber. Systemisk: Astma bronchiale (svær). Bivirkninger: Lokal: Tørre slimhinder, irritation, svampeinfektioner. Systemisk: Mange (fedtfordeling, hyperglykæmi m.m.fl.) 28

29 Astmamidler Kombinationspræparater: Eksempler: Parasympatolytikum med beta2-agonist: Berodual, Combivent. Glukokortikoid med beta2-agonist: Seretide, Symbicort. Virkningsmekanisme: Blandinger af antikolinergika/glukokortikoid og beta 2 -agonister. Indikationer: Anfaldsbehandling ved astma. Bivirkninger: Som for medikamina hver for sig. Normalt at lave kombinationsbehandling: Beta 2 -agonist (anfald). Glukokortikoid (profylakse). Enten 2 behandlinger på en gang eller i en kombinationsinhalator. Midler mod hoste Hostestillende: Eksempler: Håndkøb: Noskapin, Paradryl (antihistamin) med efedrin. Recept: Kodein, Pectyl brystdråber. Virkning: Nedsættelse af hostecentrets følsomhed. Beroligende egenskab. Indikationer: Lindring af tør hoste. Bivirkninger: Kvalme, svimmelhed, forstoppelse, misbrug, døsighed, mundtørhed. Forsigtighed ved brug af Paradryl med efedrin ved forhøjet blodtryk, nedsat hjertefunktion, forhøjet stofskifte. 29

30 Midler mod hoste Slimløsende: Eksempler: Bromhexin, Mucomyst (acetylcystein). Virkning: Spaltning af fibren/molekyler i sekretet. Indikationer: Hoste med sejt slim. Acetylcystein desuden ved kronisk bronchitis og cystisk fibrose. Bivirkninger: Bromhexin: sjældne. Kvalme, diarré. Acetylcystein: irritation af maveslimhinden. Kontraindikation: Acetylcystein til mavesårspatienter. Antihistaminer H 1 -stimulation: Øget tåre- og nasalsekretion. Kontraktion af glat muskulatur i tarm og bronkier. H 2 -stimulation: Øget sekretion af saltsyre i ventrikler. Øget hjertefrekvens. H 3 -stimulation: Præsynaptiske receptorer i hjernen. Anvendelse af H 1 -blokkere: Høfeber, fødemiddelallergi, hudallergi. De sløvende ved f.eks. Transportsyge og hoste. Virkninger: Antihistamineffekt, kvalmestillende effekt, beroligende effekt, hostestillende effekt, lokalbedøvende effekt. 30

31 Histaminreceptorer Antihistaminer Antihistaminer til allergibehandling: Eksempler: Teldanex (terfenadin), Clarityn (loratadin), Zyrtec (cetirizin). Virkningsmekanisme: H 1 -blokade. Bedst til profylakse. Indikationer: Høfeber, nysen, kløe, løbende øjne og/eller næse. Bivirkninger: Mundtørhed, sløvhed, vægtstigning. Interaktioner: Antibiotika, Nizoral. Antihistaminer til lokal anvendelse: Eksempler: Livostin (levocabastin). Virkningsmekanisme: H 1 -blokade i øjne og næse. Indikationer: Allergi og irritation i øjet. Allergisk rhinitis. Bivirkninger: Lokal irritation. 31

32 Antihistaminer Antihistaminer til transportsyge Eksempler: Sepan (cinnarizin), Marzine (cyclizin), Phenergan (promethazin). Virkningsmekanisme: Blokade af acetylkolinreceptorer samt H1-receptorer i CNS. Transportsyge udløses formodentlig af parasympatiske nervetråde i CNS. Indikationer: Transportsyge, kvalme og opkastninger af anden årsag. Bivirkninger: Sløvhed, mundtørhed og allergiske reaktioner. Antihistaminer til Mb. Meniére: Eksempler: Sepan (cinnarizin), Phenergan/Prometazin (promethazin), Marzine (cyclizin). Virkningsmekanisme: Blokade af acetylkolinreceptorer samt H1-receptorer i CNS. Indikationer: Mb. Meniére (svimmelhed, kvalme, opkastning og øresusen). Bivirkninger: Sløvhed, mundtørhed, ekstrapyramidale bivirkninger. Antihistaminer 32

33 Antiepileptika Epilepsi Definition: Samling af symptomer der viser sig under anfald årsaget af unormale hyperaktive impulser fra nerveceller, der kan udløses ved forskellige hjernelidelser. Stor individuel variation. Oftest monoterapi til anfaldsfrihed. Behandling resten af livet profylaktisk. Individuel dosering så lille som mulig efter plasmakoncentration. Aftrapning ved ophør af behandling. 33

34 Epilepsi Inddeling: Partielle: En hjernehalvdel. Bevidsthed bevaret, kloniske kramper. Kan blive til sekundært generaliseret anfald. Primært generaliseret: Involverer hele hjernen. Absencer: Kortvarig bevidsthedstab uden fald eller kramper. Myoklonier: Pludselige muskeltrækninger i enkelte muskelgrupper. Toniske og kloniske kramper: Kramper med bevidsthedstab pludseligt, spændte muskler, rytmiske ryk, blikket opadvendt, tungebid, urin-/fæscesafgang, post-epileptisk sløvhed, forvirring og hovedpine. Atoniske anfald: Tonustab og fald med/uden bevidsthedstab. Epileptiske anfaldstyper 34

35 Epilepsi Status epilepticus: Definition: Det ene epileptiske anfald afløser det næste uden genvindelse af bevidstheden. Opstår hyppigst ved pludselig ophør af behandling. Farlig tilstand der kræver øjeblikkelig behandling. Behandling af epilepsi Fjernelse af udløsende årsag. Undgår udløsende faktorer (stress, alkohol, hypoglykæmi). Antiepileptisk medicin. Modulering af synaptisk transmission 35

36 Carbamazepin Eksempler: Tegretol, Karbamazapin, Trimonil Retard. Virkningsmekanisme: Membranstabiliserende på transmittersystemer i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Trigeminusneuralgi, andre neuralgier, atypiske ansigtssmerter. Bivirkninger: Ataksi, svimmelhed, akkommodationsforstyrrelser, dobbeltsyn, døsighed, mundtørhed, diarré, allergiske reaktioner, hjerterytmeforstyrrelser, knoglemarvsdepression, ødemer, vægtstigning. Interaktioner: Ciclosporin, felodipin, warfarin stimulerer nedbrydning. Bør ikke anvendes ved nedsat leverfunktion. Antiepileptika Oxcarbazepin: Eksempel: Trileptal Virkningsmekanisme: Membranstabiliserende på transmittersystemer i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Trigeminusneuralgi, andre neuralgier, atypiske ansigtssmerter. Bivirkninger: Træthed, hovedpine, svimmelhed, ataksi. Færre end carbamazepin. Gabapentin: Eksempel: Gabapentin. Virningsmekanisme: Ukendt. Indikationer: Partielle anfald. Neurogene smerter. Bivirkninger: Søvninghed, ataksi, svimmelhed, træthed, hovedpine, kvalme og opkastninger. Få bivirkninger. 36

37 Antiepileptika Valproat: Eksempler: Delepsine, Deprakine, Leptilan, Orfiril. Virkningsmekanisme: Ændring i koncentrationen af GABA (hæmmende). Indikationer: Generaliserede anfald, abscencer, feberkramper. Bivirkninger: Kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarré, sløvhed, vægtøgning, menostasi, hårtab, toksisk hepatitis, pancreatitis, blødningstendens. Kontrol: Leverfunktion og trombocyttal før, 1 måned efter og hver 3. Måned. Vigabatrin: Eksempel: Sabrilex. Virkningsmekanisme: Hæmmer nedbrydningen af GABA. Indikationer: Partielle og sekundært generaliserede anfald, infantile spasmer og myoklonisk epilepsi. Bivirkninger: Træthed, søvninghed, depression, svimmelhed, vægtøgning, ataksi. Evt. psykose og konfusion hos ældre, børn og ved hjerneskade. Kontrol: Synskontrol hvert havle år. Antiepileptika Tiagabin: Eksempler: Gabitril. Virkningsmekanisme: Øger mængden af GABA i synapsespalten Indikationer: Partielle anfald med/uden sekundær generalisering i kombination med andet antiepileptikum. Bivirkninger: Svimmelhed, træthed, diarré, depression, tremor. Lamotrigin: Eksempel: Lamictal Virningsmekanisme: Hæmmer udskillelsen af krampefremkaldende aminer ved at stabilisere præsynaptisk neuronal membran. Indikationer: Partielle anfald med/uden sekundær generalisering. Absencer. Bivirkninger: Let indsovningsbesvær, allergisk reaktion, angioneurotisk ødem, Stevens-Johnsons syndrom, træthed, svimmelhed, kvalme, opkastning, hovedpine, dobbeltsyn, irritabilitet. 37

38 Benzodiazepiner Eksempler: Nitrazepam (Apodorm, Pacisyn, Nitrazepam), diazepam (Stesolid), clonazepam (Rivotril). Virkningsmekanisme: Agonistisk på benzodiazepinreceptorer (BZ1 og BZ2) i hjernen. Påvirker GABA- A-receptorkloridkomplekset, der fremkalder neuronal hæmning ved at forstærke virkningen af GABA. Virkninger: Anxiolytisk, sederende og hypnotisk, muskelrelakserende samt krampestillende virkning. Indikationer: Alle former for kramper samt status epilepticus. Angsttilstande, akut stressrelateret angst, dæmpning af abstinenstilstande, skizofreni og skizotypiske sindslidelser, andre psykotiske tilstande, præanæstetisk, muskelspasmer. Benzodiazepinernes anvendelse 38

39 Benzodiazepiner Virkningens indtræden: Næsten momentant. Bivirkninger: Let døsighed, træthed, svimmelhed, motorisk træghed, øget faldtendens. Langtidsbivirkninger er nedsat initiativ, apati, depression. I store doser muskelsvaghed, svigtende koordination, ataksi. Svækker hukommelse og indlæring. Toleransudvikling, misbrug (psykisk og fysisk). Abstinenssymptomer (søvnløshed, rastløshed, hypotension, temperaturstigning, konfusion, psykose, kramper). Vægtøgning, menstruationsforstyrrelse, potensforstyrrelse. Kontraindikationer: Myastenia gravis, svær leverinsufficiens, graviditet, akut respirationsinsufficiens, færdsels-forsigtighed. Interaktioner: Forstærker andet sederende og respirationsdeprimerende. Antiepileptika Succinimidderivater: Eksempler: Zarondan Virkningsmekanisme: Ukendt. Indikationer: Petit mal epilepsi, absencer. Ingen krampeprofylakse. Bivirkninger: Apati, døsighed, depression, hovedpine, ataksi, svimmelhed, allergi, GI-gener. Hydantoinderivater: Eksempel: Phenytoin (Fenytoin). Virningsmekanisme: Membranstimulerende virkning i CNS. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald inkl. status epilepticus. Bivirkninger: Træthed, døsighed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, øget hårvækst hos kvinder, gynækomasti, allergi, perifer neuropatier, gingival hyperplasi. Ved overdosering dobbeltsyn, ataksi, tremor, talebesvær. 39

40 Antiepileptika Barbitursyrederivater: Eksempler: Phenobarbital (Fenemal). Virkningsmekanisme: Hæmmende virkning på CNS. Indikationer: Ophobede kramper, status epilepticus, abstinenstilstande, præeklampsi. Bivirkninger: Døsighed, dårlig hukommelse, depression, afhængighed, allergiske reaktioner, hyperaktivitet hos børn. Primidon: Eksempel: Primidon. Virningsmekanisme: 25-30% omdannes til fenobarbital. Indikationer: Partielle og generaliserede anfald. Juvenil myoklon epilepsi. Bivirkninger: Døsighed, ataksi, svimmelhed, irritabilitet, hyperaktivitet, synsforstyrrelser, hovepine, GI-gener, megaloblastær anæmi, ødem, hududslæt, blødningstendens hos nyfødte. Antiepileptika Carbonanhydrasehæmmere: Eksempler: Acetazolamid (Diamox, Glaupax). Virkningsmekanisme: Muligvis årsag til ophobning af kuldioxid i hjernen og derme øgning i GABA. Indikationer: Petit mal, juvenil myoklon epilepsi, glaukom. Bivirkninger: Nyrestensanfald, hypokaliæmi, hyperkloræmisk acidose, anoreksi, opkastninger, døsighed, svimmelhed, paræstesier, hududslæt, hudkløe, aplastisk anæmi. 40

41 Antiepileptisk behandling - partielle og generaliserede anfald Antiepileptisk behandling - syndromer 41

42 Antiepileptisk behandling - børneepilepsi Litteraturliste: Olsen I Farmakologi 2. udg. (2004) Katzung Medical Pharmocology 7. Ed. (?) 42

43 43

Regler for medikamentel behandling. Brystmælk. Regler for medikamentel behandling. Overfladeareal i tabel. Normogram for øvrige børn

Regler for medikamentel behandling. Brystmælk. Regler for medikamentel behandling. Overfladeareal i tabel. Normogram for øvrige børn Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

17-08-2014. Epilepsi, 1

17-08-2014. Epilepsi, 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Epilepsi Marts

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diazepam DAK 2 mg og 5 mg tabletter Diazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diazepam DAK 2 mg og 5 mg tabletter Diazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diazepam DAK 2 mg og 5 mg tabletter Diazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prednisolon DLF tabletter 2,5 mg, 5 mg og 25 mg Prednisolon

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prednisolon DLF tabletter 2,5 mg, 5 mg og 25 mg Prednisolon INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prednisolon DLF tabletter 2,5 mg, 5 mg og 25 mg Prednisolon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. NovoRapid Penfill 100 E/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul Insulin aspart

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. NovoRapid Penfill 100 E/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul Insulin aspart INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN NovoRapid Penfill 100 E/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul Insulin aspart Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

5 mg/ml rektalvæske, opløsning, rektalsprøjte 10 mg/rektalsprøjte diazepam

5 mg/ml rektalvæske, opløsning, rektalsprøjte 10 mg/rektalsprøjte diazepam Indlægsseddel: Information til brugeren Stesolid 5 mg/ml rektalvæske, opløsning, rektalsprøjte 10 mg/rektalsprøjte diazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon ERA, 50 og 250 mg tabletter Primidon Indlægsseddel: Information til brugeren Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter codeinphosphathemihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. NovoMix 50 Penfill 100 E/ml injektionsvæske, suspension i en cylinderampul Insulin aspart

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. NovoMix 50 Penfill 100 E/ml injektionsvæske, suspension i en cylinderampul Insulin aspart INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN NovoMix 50 Penfill 100 E/ml injektionsvæske, suspension i en cylinderampul Insulin aspart Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Victoza 6 mg/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen Liraglutid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner i perioden 1. juni 2013-31. august 2013.

Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner i perioden 1. juni 2013-31. august 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro.

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Alopam 10 mg og 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter diklofenak natrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Seretide 50 mikrogram/100 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt 50 mikrogram/250 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter. metforminhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter. metforminhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Liprolog Mix50 består af 50% insulin lispro opløsning og 50% insulin lispro protaminsuspension.

Liprolog Mix50 består af 50% insulin lispro opløsning og 50% insulin lispro protaminsuspension. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Liprolog Mix50 100 E/ml KwikPen injektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder 100 E (svarende til 3,5 mg) insulin lispro (afledt af rekombinant

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Theracap 131 TM, kapsel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Theracap 131 TM, kapsel GE Healthcare INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Theracap 131 TM, kapsel Natrium ( 131 I) iodid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Oxapax 15 mg tabletter. oxazepam

Indlægsseddel: Information til brugeren. Oxapax 15 mg tabletter. oxazepam Indlægsseddel: Information til brugeren Oxapax 15 mg tabletter oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier. Metronidazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier. Metronidazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier Metronidazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept

Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept INDLÆGSEDLER FOR: IBUPROFEN ORIFARM, FILMOVERTRUKNE TABLETTER IBUPROFEN 200 mg, 400 mg, 600 mg Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept Indlægsseddel:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Terbinafin Orifarm 250 mg tabletter. terbinafin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Terbinafin Orifarm 250 mg tabletter. terbinafin Indlægsseddel: Information til brugeren Terbinafin Orifarm 250 mg tabletter terbinafin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Sandostatin LAR, pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, 10 mg, 20 mg og 30 mg.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Sandostatin LAR, pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, 10 mg, 20 mg og 30 mg. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Sandostatin LAR, pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, 10 mg, 20 mg og 30 mg Octreotid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Velkommen 01-12-2015. Det er lærerigt at have det sjovt! Positive følelser udvider og opbygger:

Velkommen 01-12-2015. Det er lærerigt at have det sjovt! Positive følelser udvider og opbygger: Velkommen Det er lærerigt at have det sjovt! Forskning viser at positivitet åbner os overfor verden, skaber udvikling og kreativitet og gør os i stand til at lære og blomstre (Barbara Fredrickson: Positivitet,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME I 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoRapid 100 E/ml, injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Insulin aspart 100 E/ml (rekombinant DNA,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hydrocortison med Terramycin, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Hydrocortison med Terramycin, salve 26. maj 2014 PRODUKTRESUMÉ for Hydrocortison med Terramycin, salve 0. D.SP.NR. 299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Hydrocortison med Terramycin 2. KVALITATIV OG KAVNTITATIV SAMMENSÆTNING Hydrocortison 10 mg/g + oxytetracyclin

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011 Beta-blocking agents, for ophthalmic use (alone or in combination with brinzolamide, dorzolamide, brimonidine, travoprost, latanoprost, bimatoprost, pilocarpine) betaxolol - carteolol - levobunolol - metipranolol

Læs mere