Den Lille Havfrue. Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Lille Havfrue. Indhold:"

Transkript

1 Den Lille Havfrue Indhold: Spilleplade, 5 kartondele, 4 spillebrikker af karton med plastikføder, drejeskive, 30 brikker med muslinger og 6 med støvle. Forberedelser Sæt spillepladen på bordet og fastgør havet til pladen (billede 1) Sæt plastik fødderne fast på brikkerne. Tryk forsigtigt kartonbrikkerne ud af rammen. Sæt pilen fast i midten af drejeskiven. Hver spiller vælger en brik og sætter den på startfeltet i samme farve. Kartonbrikkerne vendes så billedsiden vender nedad. De blandes og 3 stk. lægges på pladen i hvert rum (billede 1). Spillets formål Spillerne er havfruer, som dykker i havet for at lede efter perler. Den spiller som først finder 10 perler har vundet spillet. Spillets gang Den yngste spiller starter med at dreje på drejeskiven. Spilleren flytter sin brik i urets retning, så mange felter som pilen viser. Et felt er inddelt i flere kvadrater, som viser inddelingen af havet. De fire startfelter regnes også som et felt. Hvis en spiller lander på et startfelt, så går turen videre til næste spiller. Når spilleren lander på et felt, som er inddelt i kvadrater så sker følgende (se billede 2). Spilleren må kun vende en brik i havet i et af de fire felter som er markeret med en rød cirkel. Spilleren tager en brik op og kigger på bagsiden. Hvis brikken viser et billede af en musling, så har han/hun fundet perler. Spilleren tager brikken og placere den foran sig. Spilleren får så mange perler som vist på brikken. Turen går nu videre til næste spiller. Hvis brikken viser en gammel støvle, så har han/hun ikke fundet perler i denne omgang. Man må nu lægge brikken tilbage i et vilkårligt felt på spillepladen. Støvlen skal vende nedad. Turen går nu videre til næste spiller. Spillets vinder Den spiller som først finder 10 perler har vundet spillet. Læs det korte eventyr om Den lille Havfrue på næste side! Den lille Havfrue En forkortet version af H.C. Andersens eventyr Langt ude i havet er vandet blåt som bladene på den dejligste kornblomst, og så klart som det reneste glas, men det er meget dybt, og dernede bor havfolkene. Der vokser de forunderligste træer og planter, som alle

2 fisken, små og store, smutter imellem grenene, ligesom heroppe fuglene i luften. På det allerdybeste sted ligger havkongens slot, Havkongen havde 6 døtre. De var 6 dejlige børn, men den yngste var den smukkeste af dem alle sammen, hendes hud var så klar og skær som et rosenblad, hendes øjne så blå, som den dybeste sø; men ligesom alle de andre havde hun ingen fødder, kroppen endte i en fiskehale. Hele den lange dag kunne de lege nede i slottet, i de store sale, ingen glæde var dem større, end at høre om menneskeverdenen ovenfor. Den gamle bedstemoder måtte fortælle alt det, hun vidste, om skibe og byer, mennesker og dyr. Når I fylder Eders femten år, sagde bedstemoderen, så skal I få lov til at dykke op af havet, sidde i måneskin på klipperne og se de store skibe, som sejler forbi, skove og byer skal I se! Ak, var jeg dog femten år! sagde den yngste, jeg ved, at jeg ret vil komme til at holde af den verden der oven for og af menneskene, som bygger og bor deroppe! Endelig var hun da de femten år, og hun fik lov at svømme op til verden over. Solen var lige gået ned, idet hun løftede sit hoved op over havet, i nærheden lå et stort skib, og som aftenen blev mørkere, tændtes hundrede brogede lygter. Den lille havfrue svømmede lige hen til kahytsvinduet, og hver gang vandet løftede hende i vejret, kunne hun se ind ad de spejlklare ruder, hvor så mange pyntede mennesker stod, men den smukkeste var dog den unge prins, det var hans fødselsdag. Hun sad imedens på vandet og gyngede op og ned, men skibet tog stærkere fart, det ene sejl bredte sig ud efter det andet, nu gik bølgerne stærkere, store skyer trak op, det lynede langt borte. O, det ville blive et skrækkeligt vejr! Det store skib gyngede i flyvende fart på den vilde sø, skibet knagede og bragede, og masten knak midt over, ligesom den var et rør. Nu så den lille havfrue, at de var i fare, hun matte selv tage sig i agt for bjælker og stumper af skibet, der drev på vandet. Skibet skiltes ad, og sank ned i den dybe sø. Lige straks blev hun ganske fornøjet, for nu kom prinsen ned til hende; men så huskede hun, at menneskene ikke kunne leve i vandet. Nej, dø, dét måtte han ikke; derfor svømmede hun hen mellem bjælker og planker, hun dykkede dybt under vandet og kom så til sidst hen til den unge prins, som næsten ikke kunne svømme længer. Hans arme og ben begyndte at blive matte, de smukke øjne lukkede sig, men havfruen holdt hans hoved op over vandet og lod så bølgerne drive hende med ham. I morgenstunden var det onde vejr forbi; af skibet var ikke en spån at se, solen steg op af vandet, og det var ligesom om prinsens kinder fik liv derved, men øjnene blev lukkede; havfruen ønskede, at han dog måtte leve. Hun svømmede med prinsen til en lille bugt, lagde ham i sandet, men sørgede især for, at hovedet lå højt i det varme solskin. Nu ringede klokkerne i en stor hvid bygning, og der kom mange unge piger gennem haven. Da svømmede den lille havfrue længere ud bag nogle høje sten, så at ingen kunne se hende. Det varede ikke længe, før en ung pige kom derhen, hun syntes at blive ganske forskrækket, men kun et øjeblik, så hentede hun flere mennesker, og havfruen så, at prinsen fik liv og at han smilte til dem alle rundt omkring, men ud til hende smilte han ikke, han vidste jo ikke heller, at hun havde reddet ham; hun dykkede sorrigfuld ned i vandet og søgte hjem til sin faders slot. En af hendes søstre vidste besked, hvem prinsen var, og hvorfra han var og hvor hans kongerige lå. Kom lille søster! sagde de andre prinsesser, og med armene om hinandens skuldre steg de i en lang række op af havet foran, hvor de vidste prinsens slot lå. Dette var opført med store marmortrapper, én gik lige ned i havet. Prægtige forgyldte kupler hævede sig over taget. Gennem det klare glas i de høje vinduer så man ind i det prægtigste sale, hvor alle væggene var pyntet med store malerier. Nu vidste hun, hvor han boede, og der kom hun mangen aften og nat på vandet; hun svømmede meget nærmere land, end nogen af de andre havde vovet. Her sad hun og så på den unge prins. Mer og mer kom hun til at holde af menneskene, mer og mer ønskede hun at kunne stige op imellem dem, derfor spurgte hun den gamle bedstemoder, og hun kendte godt til den højere verden, som hun meget rigtigt kaldte landene oven for havet.

3 Når menneskene ikke drukner, spurgte den lille havfrue, kan de da altid leve, dør de ikke, som vi hernede på havet? Jo! sagde den gamle, de må også dø, og deres levetid er endogså kortere end vor. Vi kan blive tre hundrede år, men når vi så hører op at være til her, bliver vi kun skum på vandet, menneskene derimod har en sjæl, som lever altid, den stiger op igennem den klare luft, op til alle de skinnende stjerner! Hvorfor fik vi ingen udødelig sjæl? sagde den lille havfrue bedrøvet, jeg ville være et menneske og siden få del i den himmelske verden! Kan jeg da slet intet gøre for at vinde en evig sjæl! Nej! sagde den gamle, kun når et menneske fik dig så kær, at han tager dig til sin hustru, da flød hans sjæl over i dit legeme og du fik også del i menneskenes lykke. Men det kan aldrig ske, man må der have to klodsede støtter, som de kalder ben. Da sukkede den lille havfrue og så bedrøvet på sin fiskehale. Den lille havfrue kunne ikke glemme den smukke prins og sin sorg over ikke at eje, som han, en udødelig sjæl. Alt vil jeg vove for at vinde ham og en udødelig sjæl! Jeg går til havheksen, hende jeg altid har været så angst for, men hun kan måske råde og hjælpe! Nu gik den lille havfrue ud af sin have hen imod de brusende malstrømme, bag hvilke heksen boede. Den vej havde hun aldrig før gået, der voksede ingen blomster, intet søgræs, kun den nøgne, grå sandbund strakte sig hen imod havheksens hus, som lå midt inde i en sælsom skov. Nu kom hun til en stor slimet plads i skoven. Midt på pladsen var rejst et hus, dér sad havheksen og lod en skrubtudse spise af sin mund. Jeg ved nok, hvad du vil! sagde havheksen, det er dumt gjort af dig! alligevel skal du få din vilje, for den vil bringe dig i ulykke. Du vil gerne af med din fiskehale og i stedet for den have to stumper at gå på ligesom menneskene, for at den unge prins kan blive forlibt i dig og du kan få ham og en udødelig sjæl! I det samme lo heksen så fælt, at skrubtudsen faldt ned på jorden. Jeg skal lave dig en drik, med den skal du, før sol står op, svømme til landet, sætte dig på bredden der og drikke den; da skilles din hale ad og snerper ind til, hvad menneskene kalder nydelige ben, men det gør ondt, det er som det skarpe sværd gik igennem dig. Alle, som ser dig, vil sige, du er det dejligste menneskebarn, de har set! du beholder din svævende gang, men hvert skridt, du gør, er som om du trådte på en skarp kniv. Vil du lide alt dette, så skal jeg hjælpe dig? Men husk på, sagde heksen, når du først har fået menneskelig skikkelse, da kan du aldrig mere blive en havfrue igen, og vinder du ikke prinsens kærlighed, så at I bliver mand og kone, da får du ingen udødelig sjæl! den første morgen efter at han er gift med en anden, da må dit hjerte briste og du bliver skum på vandet. Men mig må du også betale! sagde heksen, og det er ikke lidet, hvad jeg forlanger. Du har den dejligste stemme af alle hernede på havets bund, den stemme skal du give mig. Men når du tager min stemme, sagde den lille havfrue, hvad beholder jeg da tilbage? Din dejlige skikkelse, sagde heksen, din svævende gang og dine talende øjne, med dem kan du nok bedåre et menneskehjerte. Nå, har du tabt modet? - Må det ske! sagde den lille havfrue, og heksen satte sin kedel på, for at koge trolddrikken. Hvert øjeblik kom heksen nye ting i kedelen. Til sidst var drikken færdig. Dér har du den! sagde heksen og skar tungen af den lille havfrue, som nu var stum, kunne hverken synge eller tale. Havfruen forlod heksen og steg op gennem vandet til stranden foran prinsens slot. Solen var endnu ikke kommet frem, da hun så prinsens slot og besteg den prægtige marmortrappe. Den lille havfrue drak den brændende skarpe drik, og det var, som gik et tveægget sværd igennem hendes fine legeme; hun besvimede derved og lå som død. Da solen skinnede hen over søen, vågnede hun op, og lige for hende stod den dejlige unge prins, hendes fiskehale var borte, og at hun havde de nydeligste små, hvide ben, nogen lille pige kunne have. Prinsen spurgte, hvem hun var, og hvorledes hun var kommet her, og hun så mildt og dog så bedrøvet på ham med sine mørkeblå øjne, tale kunne hun jo ikke. Da tog han hende ved hånden og førte hende ind i slottet og gav hende kostelige klæder på. Hvert skridt, hun gjorde, var, som heksen havde sagt

4 hende forud, som om hun trådte på spidse syle og skarpe knive, men det tålte hun gerne; ved prinsens hånd steg hun så let som en boble, og han og alle undrede sig over hendes yndige, svævende gang. Dag for dag blev hun prinsen kærere, han holdt af hende, som man kan holde af et godt, kært barn, men at gøre hende til sin dronning, faldt ham slet ikke ind, og hans kone måtte hun blive, ellers fik hun ingen udødelig sjæl, men ville på hans bryllupsmorgen blive skum på søen. Holder du ikke mest af mig blandt dem alle sammen! syntes den lille havfrues øjne at sige, når han tog hende i sine arme og kyssede hendes smukke pande. Jo, du er mig kærest, sagde prinsen, thi du har det bedste hjerte af dem alle, du er mig mest hengiven, og du ligner en ung pige jeg engang så, men vistnok aldrig mere finder. Prinsen berettede om skibet, der forliste og pigen som fandt ham på stranden. Ak, han ved ikke, at jeg har reddet hans liv! tænkte den lille havfrue. Men nu skal prinsen giftes og have nabokongens dejlige datter! fortalte man. Derfor er det, at han udruster så prægtigt et skib. Prinsen rejser for at se nabokongens lande, hedder det nok, men det er for at se nabokongens datter. Du er dog ikke bange for havet sagde han, da de stod på det prægtige skib, som skulle føre ham til nabokongens lande; og han fortalte hende om storm og havblik, om sælsomme fisk i dybet. hun smilte ved hans fortælling, hun vidste jo bedre end nogen anden besked om havets bund. Næste morgen sejlede skibet ind i havnen ved nabokongens prægtige stad. Hver dag havde en fest. Men prinsessen var der endnu ikke. Endelig indtraf hun. Det er dig! sagde prinsen, dig, som har frelst mig, da jeg lå som et lig ved kysten! O, jeg er alt for lykkelig! sagde han til den lille havfrue. Det bedste, det, jeg aldrig turde håbe, er blevet opfyldt for mig. Den lille havfrue kyssede hans hånd, og hun syntes alt at føle sit hjerte briste. Hans bryllupsmorgen ville jo give hende døden og forvandle hende til skum på søen. Alle kirkeklokker ringede, og brud og brudgom rakte hinanden hånden og fik biskoppens velsignelse. Den lille havfrue stod i silke og fuld og holdt brudens slæb, men hun tænkte på sin dødsnat, på alt, hvad hun havde tabt i denne verden. Endnu samme aften gik brud og brudgom om bord på skibet, Sejlene svulmede i vinden, og skibet gled let og uden stor bevægelse hen over den klare sø. Da det mørknedes, tændtes brogede lamper, og søfolkene dansede lystige danse på dækket. Den lille havfrue hvirvlede sig med i dansen, aldrig havde hun danset så herligt; det skar som skarpe knive i de fine fødder, men hun følte det ikke; det skar hende smerteligere i hjertet. Hun vidste, det var den sidste aften, hun så ham, for hvem hun havde forladt sin slægt og sit hjem, givet sin dejlige stemme og daglig lidt uendelige kvaler, uden at han havde tanke derom. Alt var glæde og lystighed på skibet til langt over midnat, hun lo og dansede med dødstanken i sit hjerte. Prinsen kyssede sin dejlige brud, og arm i arm gik de til hvile. Der blev tyst og stille på skibet. Den lille havfrue lagde sine hvide arme på rælingen og så mod østen efter morgenrøden. Den første solstråle, vidste hun, ville dræbe hende. Da så hun sine søstre stige op af havet, deres lange smukke hår flagrede ikke længer i blæsten, det var afskåret. Vi har givet det til heksen, for at hun skulle bringe hjælp, at du ikke denne nat skal dø! Hun har givet os en kniv, her er den! Før sol står op, må du stikke den i prinsens hjerte, og når da hans varme blod stænker på dine fødder, da vokser de sammen til en fiskehale og du bliver en havfrue igen, Skynd dig! Om nogle minutter stiger solen, og da må du dø! Den lille havfrue gik til prinsens sovekammer, og hun så prinsen og hans brud sove. Hun så på den skarpe kniv og fæstede igen øjnene på prinsen, og kniven sitrede i havfruens hånd, - men da kastede hun den langt ud i bølgerne. Så styrtede hun sig fra skibet ned i havet, og hun følte, hvor hendes legeme opløste sig i skum. Nu steg solen frem af havet., hun så den klare sol, og oppe over hende svævede hundrede gennemsigtige, dejlige skabninger. Den lille havfrue så, at hun havde et legeme som de. De var luftens døtre.

5 Havfruen har ingen udødelig sjæl, sagde de, og kan aldrig få den, uden hun vinder et menneskes kærlighed! Luftens døtre har heller ingen evig sjæl; men de kan selv ved gode handlinger skabe sig én. Vi flyver til de varme lande, hvor den lumre pestluft dræber menneskene; der vifter vi køling. Vi spreder blomsternes duft gennem luften. Du har med hele dit hjerte stræbt efter det samme, som vi. Nu kan du selv gennem gode gerninger skabe dig en udødelig sjæl om tre hundrede år. Også tidligere kan vi komme der! hviskede én. Usynligt svæver vi ind i menneskenes huse, hvor der er børn, og for hver dag, vi finder et godt barn, forkorter Gud vor prøvetid. Barnet ved ikke, når vi flyver gennem stuen, og må vi da af glæde smile over det, da taget et år fra de trehundrede, men ser vi et uartigt og ondt barn, da må vi græde sorgens gråd, og hver tåre lægger en dag til vor prøvetid! -

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE NUDANSK UDGAVE H.C. ANDERSEN Eventyr 2005 DET KONGELIGE BIBLIOTEK H.C. Andersen Eventyrbog til Indvandrerfamilier er udgivet af Det Kongelige Bibliotek og udarbejdet

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Fortællinger fra Skovkanten 4

Fortællinger fra Skovkanten 4 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles Novellesamling

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Og det er ganske vist...

Og det er ganske vist... Og det er ganske vist... Distriktsturneringen 2005 Forord Dette års distriktsturnering er en rejse i H. C. Andersens eventyr. Vi kommer til at møde alle de kendte figurer: Klods Hans, Den grimme ælling,

Læs mere

Lykkens galocher. www.andersenstories.com

Lykkens galocher. www.andersenstories.com Lykkens galocher I. En begyndelse. Det var i København, på Østergade i et af husene, ikke langt fra Kongens Nytorv, at der var stort selskab, for det må man have imellem, så er det gjort og så kan man

Læs mere

VI SYNGER H.C.ANDERSEN

VI SYNGER H.C.ANDERSEN DANMARK MIT FÆDRRELAND Musik: Henrik Rung / Poul Schierbeck / Sebastian I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moders stemme, så sødt

Læs mere

Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1

Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1 Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1 Det lignede bare et helt normalt flygel Noveller skrevet af elever fra Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DE FØRSTE TO KAPITLER

DE FØRSTE TO KAPITLER 1 Cecilie & Jacob Bugge DE FØRSTE TO KAPITLER de følgende sider viser de første to kapitler, som de fremstår i HELE VEJEN, den Første Bog i LANDET. Således begynder fortællingen. www.bugge.com BJERGENE

Læs mere

Dalkons Prinsesse. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse. 1. kapitel. Skrevet af Jakob Jørgensen. Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel.

Dalkons Prinsesse. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse. 1. kapitel. Skrevet af Jakob Jørgensen. Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel. Dalkons Prinsesse Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse De andre kapitler skrives af: 6. a Højslev Skole, Skive kommune 6. b Højslev Skole, Skive kommune 6. a

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Pegasusdøren. Kapitel 1

Pegasusdøren. Kapitel 1 Pegasusdøren Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-21-5 Kapitel 1 Udenfor regnede

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu En dialog Med Moder Jords Bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu 1 En Dialog Med moder Jords bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu Forord af Hilda Karaleela Oderkerk Copyright Liza K Kuyucu, 2001 ISBN: 87-91045-02-9

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

v r Tænk engang... t j n LÆSERAKETTEN 04

v r Tænk engang... t j n LÆSERAKETTEN 04 a s o p i z e b q x v l g v r t j n u c Tænk engang... m f LÆSERAKETTEN 04 Tænk engang Tænk engang er udgivet af U-landsorganisationen Ibis som led i den globale uddannelseskampagne. Kampagnen fokuserer

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Havet Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Samurai Stens største kamp af Jakob 2 Undervandshospitalet af Sasha 4 Den ikke tophemmelige undervandsbase af Jonas 5 Vampyr-sirene af Stine 9 Hævn,

Læs mere

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution.

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Sam Nik og Michael Svennevig: er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Det er en fortælling, der giver indblik i livet i skyggen af den religiøse revolution i Iran i 1979, og er begyndelsen

Læs mere