Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE"

Transkript

1 DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler til Aalborg Kommune. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Telefon: Bierman & Bierman ApS Vestergade Grindsted Telefon:

2 DK-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, IT- OG PERSONALEKONTORET () Adgang til lovsystem. Fribrugerlicens til adgang til webbaseret lovsystem, der vedrører den kommunale administration. Elektronisk opslagsværk med adgang til al relevant lovgivning på dette område. Adgang til leverandørens egenproducerede kommentarer til lovgivningen. Aalborg Kommunes forvaltninger kan i systemet indlægge forvaltningsspecifikke retningslilnjer med mulighed for links til lovgivningen. CPV: , J. H. Schultz Information A/S Spinderiet Annexstræde Valby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 DK-Aalborg: Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik REGION NORDJYLLAND Rammeaftale om beskrivelser af CT-, MR- og røntgenundersøgelser. Region Nordjylland har ved annoncering af udbudt en rammeaftale om udførelse af beskrivelser af CT- og MR-scanninger og konventionelle røntgenundersøgelser foretaget på regionens sygehuse. Der er tale om beskrivelser af rutineundersøgelser på hovedfunktionsniveau. Rammeaftalen omfatter ikke kræftpakke- eller hjertepakkepatienter, mommografier eller konventionelle angiografier. Rammeaftalen har en varighed på 2 måneder med option for Region Nordjylland på forlængelse af aftaleperioden med yderligere 2 x 2 måneder. CPV: Unilabs a.s. P.O. Box 2723 Nygaardsvej København Ø

4 DK-Aarhus: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BRABRAND BOLIGFORENING Bygherrerådgivning og anden udviklingsrådgivning i forbindelse med Helhedsplan 45 (Gellerup og Toveshøj). Brabrand Boligforening udbyder hermed en kontrakt om bygherrerådgivning og anden udviklingsrådgivning i forbindelse med gennemførelsen af boligforeningens Helhedsplan for Gellerupplanen. Helhedsplanen har til formål at omdanne et af Danmarks mest udsatte boligområder, og har alene for Brabrand Boligforenings vedkommende for nuværende et budget på ca DKK. Helhedsplanen er vedtaget og gennemføres i et partnerskab med Aarhus Kommune, og har sin egen hjemmeside på Den her udbudte kontrakt indgår som et led i Brabrand Boligforenings etablering af sin projektorganisation. Ydelsen vil i hovedtræk omfatte traditionel bygherrerådgivning med udbud af rådgiverydelser og entrepriser, samt projektstyring af tid- og økonomi m.m. i forbindelse med de projekter, der gennemføres under Helhedsplanen. Det vil både være projekter omkring bygge- og anlægsarbejder, men formentlig også en række beslægtede ydelser som rådgivning eller udbud af rådgivning vedr. nedrivning af boligblokke, bygherrerådgivning vedrørende infrastruktur, landskabsarkitektur, salgsmodning af byggerettigheder m.v. Herudover vil der forventeligt skulle leveres bistand i forbindelse med udarbejdelse af skemaer vedr. almennyttigt boligbyggeri (skema A-C), håndtering af beboerinvolvering, udarbejdelse af indstillinger til de respektive beslutningsorganer m.v. Rådgivning omkring bæredygtighed i forhold til energi og miljø vil forventeligt være et væsentligt og gennemgående element i ydelsen. Arbejdet med at realisere Helhedsplanen er i sin opstartsfase, og antallet og omfanget af de kommende projekter er derfor ukendt. Kontraktens værdi er imidlertid for nuværende skønnet til at udgøre DKK ekskl. moms i hele sin løbetid, men denne værdi kan ændres bl.a. som følge af de politiske beslutningsprocesser Helhedsplanen er omgivet af. CPV: , , , , Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Internetadresse: Fax:

5 DK-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Anskaffelse af udstyr til automatiseret differentialtælling af blodudstrygningspræparater samt tilhørendehardware og software. Anskaffelse af udstyr til automatiseret differentialtælling af blodudstrygningspræparater samt tilhørendehardware og software. CPV: Cella Vision AB Scheelevägen 9a SE Lund SVERIGE

6 DK-Assens: Bank- og investeringstjenesteydelser Assens Kommune

7 DK-Assens: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ASSENS KOMMUNE Udbud af E-handelssystem. Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard e-handels- og aftalesystem. E-handel i Assens Kommune skal sikre en effektivisering af arbejdsprocesserne og skabe sikkerhed for, at der handles til de priser og betingelser, som er indeholdt i de indgåede aftaler. Der ønskes en samlet løsning, hvor e-handels og aftalesystemet findes i én og samme indgang, således at indkøberen ikke skal holde sig ajour i flere systemer. E-handel i Assens Kommune vil blive anvendt af indkøbere med forskellig faglig baggrund. Derfor ønsker Assens Kommune et system som for enhver indkøber er let og enkelt at anvende. Systemet skal være klar til indlægning af institutioner, brugere, konti, e-kataloger m.v. mindst 2 måneder før undervisningen af brugerne forventes at skulle starte. Senest den. april 203 skal e-handels- og aftalesystemet være klar til drift i hele kommunen (mindstekrav). Senest den. juni 203 skal systemet være integreret med kommunens nye økonomisystem, så der sker den nødvendige udveksling af data og originalfakturaer samt i videst muligt omfang automatisk bogføring. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system: E-handel og aftalestyring. Der er et krav til løsningen, at e-handels og aftalesystemet udgør én sammenhængende løsning (mindstekrav). Leverandøren skal have et indgående kendskab til e-handel og aftalestyring i en dansk kommune, herunder de politiske og administrative processer som kendetegner kommunale økonomiforhold. Kunden anvender et stort antal administrative systemer. Det nye e-handels og aftalesystem skal kunne integreres med Kundens økonomisystem, så kunden har et sammenhængende styringssystem. Kunden forventer desuden, at der kan være behov for yderligere snitflader. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse Opsætning og konfigurering Konvertering (option) Implementeringsbistand Testplanlægning og afprøvning Uddannelse (option) Der er følgende optioner, der, jf. udbudsmaterialets krav hertil, skal gives tilbud på: Regnskabsafslutning og læseadgang til historiske data (5 år) Uddannelse Konvertering af data Tilgængeliggørelse af ikke-konverterede data Data til ledelsesinformation generelt Data til compliance-analyser Option på forlængelse af kontrakten med 2x år for år ad gangen. CPV: , , , , , , TrueLink A/S Toldbodgade 0

8 6000 Kolding 2

9 DK-Ballerup: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) Anskaffelse af Sonar Array. Anskaffelse af Sonar Array til erstatning for beskadiget array. Sonar Array skulle kunne fungere upåklageligt sammen med den sonar der sidder på ABSALON, samt kunne leveres ekstremt hurtigt for at sikre at ABSALON er klar til planlagte operationer. CPV:

10 DK-Ballerup: Radiotelefoner FORSVARETS MATERIELTJENESTE Rammeaftale vedr. levering af VHF håndholdte radioer og tilbehør. Rammeaftalen vedrører anskaffelse af VHF håndholdte radioer og tilbehør til brug for myndigheder under forsvarsministeriet. Radioer indeholdt i rammeaftalen fordeles på kategorierne arbejdsradioer, indsatsradioer samt ATEX radioer. Samtlige typer skal være håndholdte. CPV: Zenitel Danmark Park Alle 350 A 2605 Brøndby

11 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE Varetagelse af straksafklaringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år i matchkategori 2. Varetagelse af straksafklaringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år i matchkategori 2. CPV: ISS Jobudviklingscenter Møntmestervej København NV

12 DK-Dragør: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DRAGØR KOMMUNE Rådgivning i forbindelse med implementering af ny skolestruktur. Dragør Kommune har igennem længere tid arbejdet med en ny skolestruktur. Kommunalbestyrelsens beslutning af kan hentes via hvor punkt 6 på dagsordenen er det relevante punkt. Dragør Kommune har som led i implementeringen af den nye skolestruktur besluttet at gennemføre nærværende udbud, hvor Dragør Kommune har indgået en aftale med en totalrådgiver, som skal bistå kommunen med at gennemføre en til- og ombygning på St. Magleby Skole med et budget på DKK, en mindre ombygning på Dragør Skole Nord med et budget på DKK og en mindre ombygning på Dragør Skole Syd med et budget på DKK. Om- og tilbygningen på St. Magleby Skole skal udbydes i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram inkl. skitser. Udbudsmaterialet skal udarbejdes af totalrådgiveren, og herunder skal totalrådgiveren gennemføre den nødvendige brugerproces. Efterfølgende skal totalrådgiveren varetage udbud og kontrahering af totalentreprisen samt opfølgning på og administration af totalentreprisekontrakten igennem projekterings- og udførelsesfasen. Dragør Kommune vil tage aktivt del i processen og herunder involvere Bascon som bygherrerådgiver i forbindelse med bygherregranskning af udbudsmateriale til totalentreprisen, bygherregranskning af totalentreprenørens projektmateriale samt ad hoc rådgivning, hvis behov herfor opstår. Der er p.t. ikke truffet beslutning om udbudsform af entreprisearbejderne for ombygningerne på Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. Totalrådgiveren skal være i stand til at yde teknisk rådgivning og bistand ved såvel en gennemførelse med udbud i hoved- eller fagentreprise som udbud i totalentreprise. Ydelserne vedrørende ombygningerne på hhv. Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd vil være optioner i den indgåede totalrådgivningsaftale. CPV: , White arkitekter A/S Vestre Kaj 2,.tv Næstved Mailadresse:

13 DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed RÅDGIVERYDELSE VEDR.: FORNYELSE AF TRAFIKKNUDEPUNKT VED ESBJERG BANEGÅRD Fornyelse af Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård. Kontrakten er en totalrådgiverydelse. Kontrakten omhandler udarbejdelse af forprojekt for fornyelse af trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård. CPV: Arkitema K/S 8000 Århus Mailadresse: Telefon:

14 DK-Faaborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Teknisk rådgivning ved ombygning og udvidelse af eksisterende indskolingsfløj på Nordagerskolen i Ringe, samt etablering af SFO i ny tilbygning. Nærværende udbud omfatter levering af teknisk rådgivningsydelse ved opførelsen af en udvidelse af eksisterende bygning på 720 m² samt ombygning af eksisterende bygning på 650 m² på Nordagerskolen, Rolighedsvej 20, 5750 Ringe. CPV: , , , , Grontmij A/S Skibhusvej 52A 5000 Odense C

15 DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FREDERICIA KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter indkøb af ledelsesinformationssystem. CPV: , , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup

16 DK-Fredericia: Møbler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på kontormøbler. Udbuddet vedrører Fredericia Kommunes successive indkøb af kontormøbler. Udbuddet vedrører udelukkende kontormøbler til administration, og dermed hverken skolemøbler eller institutionsmøbler. CPV: Scan Office Aps Kvaglundvej Esbjerg Ø

17 DK-Frederiksberg: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Revisionskontrakt indgået iht SKI Rammeaftale 7.0 om revisionsydelser. Revisionskontrakt indgået iht. SKI Rammeaftale 7.0 om revisionsydelser. Revisionskontrakten omfatter levering af de lovpligtige revisionsydelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og dennes dattervirksomhed og øvrige kontrollerede enheder (omfattende Den Professionelle Forening LD og LD Equity K/S). CPV: , , KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, postboks Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

18 DK-Frederiksberg: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af energimærkning. Frederiksberg Kommune udbyder energimærkning af kommunens bygninger. Der skal laves energimærkning på ca. 25 bygninger, i alt ca m². Energimærkning skal udføres i henhold til gældende lovgivning. Bygningsmassen består af kommunalt ejede bygninger primært daginstitutioner, skoler, plejecentre, administrative bygninger, biblioteker, erhvervsbygninger, beboelsesejendomme og en svømmehal. Med få undtagelser er alle bygninger beliggende i Frederiksberg Kommune. Energimærkning på ca. halvdelen af bygningsmassen skal være udført og endeligt afleveret senest med udgangen af februar 203. CPV: , OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten Odense SØ Telefon: Moe & Brødgaard A/s Tørringvej Rødovre Mailadresse: Telefon: Fax: Rådgivende Arkitekt og Ingeniørfirma B.K. Consult Helufsholmvej Vanløse Mailadresse: Telefon: Fax: Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I. A/S Godthåbsvænget Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Fax: Botjek a/s Søndergade 43, Horsens Mailadresse: Telefon:

19 Gh Energi og Rådgivning ApS Taastrup Hovedgade Taastrup Mailadresse: Telefon: Rambøll Danmark A/s Jernbanegade Slagelse 2

20 DK-Glostrup: Bortskaffelse og behandling af affald I/S VESTFORBRÆNDING Behandling af tunge fraktioner. Ydelserne omfatter modtagelse, registrering og behandling af følgende fraktioner: Asfalt, Beton, Blandet byggeaffald, Glasaffald, Jord OG Mursten, Tegle og Gasbeton. CPV: NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge

21 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 2

22 DK-Greve: Forsikringstjenester GREVE KOMMUNE Greve Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler. Greve Kommune har med virkning fra..203 indgået forsikringskontrakter inden for følgende områder a. Motorkøretøjsforsikring b. Katastrofedækning, arbejdsulykke CPV: , , 66540, Alm. Brand Midtermolen København Ø Telefon: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon:

23 DK-Greve: Forsikringstjenester GREVE KOMMUNE Greve Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler. Greve Kommune har med virkning fra den januar 203 indgået en forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygning-, entreprise og løsøreforsikring. CPV: , , , Protector Filipstad brygge Postboks 35 Vika 03 Oslo NORGE

24 DK-Greve: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder GREVE BOLIGSELSKAB Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Opgaven består af renovering af klimaskærmen i boligbebyggelsen Elkærparn i Tune. Elkærparken er en rækkehusbebyggelse bestående af 26 boligblokke. Derudover omfatter nærværende byggesag renovering af 3 ungdomsboliger beliggende i en ombygget daginstitution, og 8 ældreboliger beliggende i et om- og tilbygget fritidshjem. Daginstitutionen er placeret i området Elkærparken i Tune. Indkøbet vedrører udførelse af hovedentreprise, og omfatter i hovedtræk: Udskiftning af tag. Opmuring af nye gavle på rækkehus-stavene. Udførelse af systempuds på facader. Udskiftning af alle vinduer og døre. Udbedring af lette facader. Etablering og vedligeholdelse af byggeplads og materiel. Reetablering af udeområder efter byggearbejder. Byggeledelse indeholdende sædvanlig entreprisekoordinering, og koordinering mellem byggeplads og beboere. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted

25 DK-Helsingør: Udeservering på Axeltorv Helsingør Kommune

26 DK-Herning: Pc'er HERNING KOMMUNE PC'ere og dockingstationer. Udbuddet vedrører en rammeaftale på køb af Stationære og bærebare PC'er samt dockingstationer til Herning Kommunes administration, herefter kaldet. Alle produkter skal i udgangspunktet leveres til adresse. Udbuddet indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med leverandør, for en periode på 2 år fra den..203, med mulighed for forlængelse i op til 2x2 måneder. En stor del af PC'erne og dockingstationerne skal leveres i klynger. Der vil dog også komme en mindre del som vil blive bestilt løbende. CPV: , , , , , Lenovo Danmark ApS Skovlytoften Holte Mailadresse: Telefon:

27 DK-Herning: Trykning og distribution HERNING KOMMUNE Udbud på kulturmagasinet»det Sker i Herning«. Udbuddet vedrører projektledelse, trykning, opsætning og distribution af kulturmagasinet»det sker i Herning«, til borgere i Herning Kommune, og opland. Magasinet har et oplag på ca , og udgives 4 gange om året. Udbuddet indgås som en 2 årig kontrakt, med option på forlængelse i op til 2x2 måneder. CPV: , , , , , , , Mediehuset Herning Folkeblad Østergade Herning

28 DK-Hillerød: Dele til lokomotiver eller rullende materiel LOKALBANEN A/S CPV: , , Dele til lokomotiver eller rullende materiel. Kompressorer. Samlinger. EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj

29 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Hæmatologiudstyr og analyser. Hæmatologiudstyr og analyser. CPV: Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

30 DK-Hillerød: MR-scannere REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB MR-scannere til Frederiksberg Hospital og Herlev Hospital, Region Hovedstaden. Levering, indtransport, opstilling, installation og tilslutning af MR-scannere. CPV: Philips Danmark A/S Healthcare Frederikskaj København SV

31 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Patologisk røntgenudstyr til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af patologisk røntgenudstyr. CPV: Datec Medico Nordre Ringgade Aarhus N

32 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Opgradering af eksisterende røntgenanlæg, Herlev Hospital. Opgradering af eksisterende røntgenanlæg i Akutmodtagelsen og Radiologisk Afdeling. CPV: Philips Danmark A/S Frederikskaj København SV

33 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, montering og idriftsættelse af 2 stk. komplette Digitale radiografirum til Hvidovre Hospital. Levering, montering og idriftsættelse af 2 stk. komplette Digitale radiografirum til Hvidovre Hospital. CPV: Du Med A/S Birkemose Allé Kolding

34 DK-Hillerød: Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver LOKALBANEN A/S CPV: , Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver. Reparation og vedligeholdelse af transmissionssystemer til lokomotiver. LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE

35 DK-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) Rammeaftale for rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har indgået rammeaftale for rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Rammeafftalen er opdelt i delaftaler vedrørende bygherrerådgivning, ingeniør- og arkitektydelser. CPV: Arkinord A/S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Viborg Ingeniørerne A/S Fabriksvej Viborg Arkinord A/S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Dominia A/S Studiestræde København V Niras A/S Vestre Havnepromenade Aalborg Dominia A/S Studiestræde København V Viborg Ingeniørerne A/S Fabriksvej Viborg Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S Lille Kongensgade København K Arkinord A/S Havnepladsen 5 B

36 9900 Frederikshavn Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Kulsviervej Kgs. Lyngby 2

37 DK-Hobro: Personbiler MARIAGERFJORD KOMMUNE Operationel leasing af biler til hjemmeplejen og andre institutioner. Operationel leasing af biler til hjemmeplejen og andre indsitutioner i Mariagerfjord Kommune. CPV: Toyota Bygmestervej Hadsund Mailadresse: Telefon:

38 DK-Holbæk: Rottebekæmpelse HOLBÆK KOMMUNE Rottebekæmpelse. Holbæk Kommune er forpligtiget til at bekæmpe rotter, og derfor udbydes opgaven med at bekæmpe rotterne. Anmeldelser om rotter kan både komme fra borgere og Holbæk Kommune. Antallet af anmeldelser svinger fra år til år, men i 20 blev der registreret anmeldelser. CPV: , , , A/S Mortalin Bråbyvej Haslev Mailadresse: Telefon: Fax:

39 DK-Horsens: Biblioteksudstyr INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Levering af RFID-udstyr til Horsens kommunes biblioteker - Delaftale 4: RFID-Sikkerhedsgates. Indkøb af udstyr til konvertering og drift af biblioteksmaterialer til RFID; Delaftale 4: RFID sikkerhedsgates. CPV: Tag Vision A/S Tranevang Allerød Internetadresse:

40 DK-Horsens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme ØSTJYSK BOLIGSELSKAB AF 976 V/ BOLIG DATA ADMINISTRATION APS Renovering Afdeling 2, Hedensted. Renovering af 6 næsten ens boligblokke med ialt 96 boliger opført i Bygningerne skal renoveres med nye badeværelser, køkkener, facader, gavle, tag, altaner, terrasser og en generel renovering af installationer. Derudover skal der foretages en sammenlægning af boliger i stueetagen, så bebyggelsen fremover får 78 boliger. Renoveringen udbydes i 6 fagentrepriser der består af A: Murerentreprise; B: Tømrerentreprise; C: VVS entreprise; D: Ventilationsentreprise; E: El entreprise og F: Malerentreprise. Entrepriserne udbydes alle i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Entrepriserne er nærmere beskrevet på bilag B() - B(6). CPV: EMR Murer & Entreprenør A/S Falkevej Nørre Snede Telefon: Jakobsen & Blindkilde A/S Drejervej 2B 7490 Aulum Telefon: Chr. Beck & Søn A/S Allégade Horsens Telefon: FagTek A/S Brogesvej 744 Bording Telefon: Kirkebjerg A/S Niels Bohrs Vej Kolding Telefon: Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Telefon:

41 DK-Hvidovre: Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Udbud af Servercontainere. Ved nærværende udbud ønsker Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (herefter FKIT) at indhente tilbud på servercontainer. FKIT har behov for en løsning, der lokalt sikrer redundans af serverkapacitet på datacentrene. Til dette formål er en container baseret løsning vurderet som det mest hensigtsmæssige. Løsningen skal samlet have en kapacitet på minimum 368 u, og den skal indeholde køleanlæg og UPS med kapacitet til at dække behovet i den enkelte container. Der er option på indkøb af yderligere to containere. CPV: , , , , IBM Danmark ApS Prøvensvej 2605 Brøndby

42 DK-København: Bemanding af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter, T.I.C. Vejdirektoratet

43 DK-København: Forsikringstjenester FSB Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Edb-forsikring, Bredbåndsnet, Ansvarsforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Entrepriseforsikring, Motorkøretøjsforsikring og Kollektiv ulykkesforsikring. CPV: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Mailadresse: Telefon:

44 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Central projektledelse af landsdækkende ejerskifteindsats med option. Central projektledelse af landsdækkende ejerskifteindsats med option. CPV: Pluss Leadership A/S Nørre Voldgade 2, 4. sal 358 København K

45 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. CPV: Accelerace Management A/S Fruebjergvej København Ø

46 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. CPV: Pluss Leadership A/S Nørre Voldgade 2, 4. sal 358 København K

47 DK-København: Grafisk design FEMERN A/S (DK) CPV: Grafisk design. ICONO A/S Frederiksgade 2, Copenhagen Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

48 DK-København: Installation af rørsystem KØBENHAVNS ENERGI A/S Rør- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg og renovering af fjernvarmeledniger. Rør- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg og renovering af fjernvarmeledninger. CPV:

49 DK-København: Installation af rørsystem KØBENHAVNS ENERGI A/S Rør- og smedearbejde i forbindelse med havarier på fjernvarmenettet. Rør- og smede arbejde i forbindelse med havarier på fjernvarmenettet. CPV:

50 DK-København: Opmagasinering NATIONALMUSEET Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande. Nationalmuseet gennemfører for øjeblikket en omfattende pakning og flytning af genstande fra adressen Kongevejen 79b, 2800 Lyngby. Genstandene skal midlertidigt opbevares indtil Nationalmuseet får etableret nye magasiner andet steds. Den midlertidige opbevaring forventes at vare 4 år med option på forlængelse af opbevaringen de efterfølgende år, således at opbevaringen kan forlænges for år ad gangen. Kontrakten omfatter midlertidig opbevaring, på- og aflæsning og transport af genstandene til det midlertidige magasin, frysning, samt håndtering af placeringsregistrering. Nationalmuseet har indgået én kontrakt på den samlede ydelse. Flytningen omfatter ca genstande af meget varierende størrelse og vægt fra køkkenudstyr til mejetærskere. Mængden af pakkede pallecontainere og paller med påstroppede genstande kan på nuværende tidspunkt kun med meget stor margen anslås. Det vurderes umiddelbart, at det samlede antal vil være mindst 600 paller. Genstande der antageligt skal flyttes enkeltvist: Arbejdsvogne og kørevogne Ca løse hjul/andre dele Kaner og slæder Ca. 25 Plove/harver/tromler Ca. 45 Større maskiner/industri Ca. 45 Sofaer/skabe/senge/buffetmøbler Ca. 200 Både/joller/skibsdele Ca. 20 Større stenfragmenter Ca. 50 Antallet af ovennævnte genstande er anslået. Nogle af de ovenstående genstande kan sandsynligvis pakkes på paller, men løsningerne vil ikke nødvendigvis være standardiserede. Det samlede rummeterforbrug er anslået til ca m³. Nationalmuseet forestår selv rengøring, nedpakning af de genstande der er egnet til opbevaring i nummererede pakkeenheder, placeringsregistrering af genstandene i pakkeenheder inden flytningen, og fotografering. Pakkeenheder og store genstande er herefter klar til afsendelse til det midlertidige magasin. Museet betragter alle sine genstande som unikke. Således skal udefra kommende påvirkninger, der kan beskadige genstandene, minimeres mest muligt. Der stilles således krav til håndtering og opbevaring af genstandene, herunder krav til de klimamæssige forhold under opbevaringen. Nationalmuseet har en høj sikringsstandard vedr. brand, tyveri o.l., og forventer det samme for de midlertidige magasiner. Nationalmuseet skal altid kunne redegøre for sine genstande, herunder hvor disse er placeret. Derfor sørger leverandøren for at registrere genstandenes placering på leverandørens magasiner. Det skal være muligt for museets medarbejdere at kunne tilgå leverandørens placeringssystem for at foretage kontrol. Det skal ligeledes være muligt at have adgang til flyttekasserne og kunne tilgå genstandene i flyttekasserne under opbevaringsperioden. For oplysning om museets virke og organisation henvises i øvrigt til hjemmesiden: CPV: ,

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere