Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE"

Transkript

1 DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler til Aalborg Kommune. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Telefon: Bierman & Bierman ApS Vestergade Grindsted Telefon:

2 DK-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, IT- OG PERSONALEKONTORET () Adgang til lovsystem. Fribrugerlicens til adgang til webbaseret lovsystem, der vedrører den kommunale administration. Elektronisk opslagsværk med adgang til al relevant lovgivning på dette område. Adgang til leverandørens egenproducerede kommentarer til lovgivningen. Aalborg Kommunes forvaltninger kan i systemet indlægge forvaltningsspecifikke retningslilnjer med mulighed for links til lovgivningen. CPV: , J. H. Schultz Information A/S Spinderiet Annexstræde Valby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 DK-Aalborg: Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik REGION NORDJYLLAND Rammeaftale om beskrivelser af CT-, MR- og røntgenundersøgelser. Region Nordjylland har ved annoncering af udbudt en rammeaftale om udførelse af beskrivelser af CT- og MR-scanninger og konventionelle røntgenundersøgelser foretaget på regionens sygehuse. Der er tale om beskrivelser af rutineundersøgelser på hovedfunktionsniveau. Rammeaftalen omfatter ikke kræftpakke- eller hjertepakkepatienter, mommografier eller konventionelle angiografier. Rammeaftalen har en varighed på 2 måneder med option for Region Nordjylland på forlængelse af aftaleperioden med yderligere 2 x 2 måneder. CPV: Unilabs a.s. P.O. Box 2723 Nygaardsvej København Ø

4 DK-Aarhus: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BRABRAND BOLIGFORENING Bygherrerådgivning og anden udviklingsrådgivning i forbindelse med Helhedsplan 45 (Gellerup og Toveshøj). Brabrand Boligforening udbyder hermed en kontrakt om bygherrerådgivning og anden udviklingsrådgivning i forbindelse med gennemførelsen af boligforeningens Helhedsplan for Gellerupplanen. Helhedsplanen har til formål at omdanne et af Danmarks mest udsatte boligområder, og har alene for Brabrand Boligforenings vedkommende for nuværende et budget på ca DKK. Helhedsplanen er vedtaget og gennemføres i et partnerskab med Aarhus Kommune, og har sin egen hjemmeside på Den her udbudte kontrakt indgår som et led i Brabrand Boligforenings etablering af sin projektorganisation. Ydelsen vil i hovedtræk omfatte traditionel bygherrerådgivning med udbud af rådgiverydelser og entrepriser, samt projektstyring af tid- og økonomi m.m. i forbindelse med de projekter, der gennemføres under Helhedsplanen. Det vil både være projekter omkring bygge- og anlægsarbejder, men formentlig også en række beslægtede ydelser som rådgivning eller udbud af rådgivning vedr. nedrivning af boligblokke, bygherrerådgivning vedrørende infrastruktur, landskabsarkitektur, salgsmodning af byggerettigheder m.v. Herudover vil der forventeligt skulle leveres bistand i forbindelse med udarbejdelse af skemaer vedr. almennyttigt boligbyggeri (skema A-C), håndtering af beboerinvolvering, udarbejdelse af indstillinger til de respektive beslutningsorganer m.v. Rådgivning omkring bæredygtighed i forhold til energi og miljø vil forventeligt være et væsentligt og gennemgående element i ydelsen. Arbejdet med at realisere Helhedsplanen er i sin opstartsfase, og antallet og omfanget af de kommende projekter er derfor ukendt. Kontraktens værdi er imidlertid for nuværende skønnet til at udgøre DKK ekskl. moms i hele sin løbetid, men denne værdi kan ændres bl.a. som følge af de politiske beslutningsprocesser Helhedsplanen er omgivet af. CPV: , , , , Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Internetadresse: Fax:

5 DK-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Anskaffelse af udstyr til automatiseret differentialtælling af blodudstrygningspræparater samt tilhørendehardware og software. Anskaffelse af udstyr til automatiseret differentialtælling af blodudstrygningspræparater samt tilhørendehardware og software. CPV: Cella Vision AB Scheelevägen 9a SE Lund SVERIGE

6 DK-Assens: Bank- og investeringstjenesteydelser Assens Kommune

7 DK-Assens: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ASSENS KOMMUNE Udbud af E-handelssystem. Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard e-handels- og aftalesystem. E-handel i Assens Kommune skal sikre en effektivisering af arbejdsprocesserne og skabe sikkerhed for, at der handles til de priser og betingelser, som er indeholdt i de indgåede aftaler. Der ønskes en samlet løsning, hvor e-handels og aftalesystemet findes i én og samme indgang, således at indkøberen ikke skal holde sig ajour i flere systemer. E-handel i Assens Kommune vil blive anvendt af indkøbere med forskellig faglig baggrund. Derfor ønsker Assens Kommune et system som for enhver indkøber er let og enkelt at anvende. Systemet skal være klar til indlægning af institutioner, brugere, konti, e-kataloger m.v. mindst 2 måneder før undervisningen af brugerne forventes at skulle starte. Senest den. april 203 skal e-handels- og aftalesystemet være klar til drift i hele kommunen (mindstekrav). Senest den. juni 203 skal systemet være integreret med kommunens nye økonomisystem, så der sker den nødvendige udveksling af data og originalfakturaer samt i videst muligt omfang automatisk bogføring. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system: E-handel og aftalestyring. Der er et krav til løsningen, at e-handels og aftalesystemet udgør én sammenhængende løsning (mindstekrav). Leverandøren skal have et indgående kendskab til e-handel og aftalestyring i en dansk kommune, herunder de politiske og administrative processer som kendetegner kommunale økonomiforhold. Kunden anvender et stort antal administrative systemer. Det nye e-handels og aftalesystem skal kunne integreres med Kundens økonomisystem, så kunden har et sammenhængende styringssystem. Kunden forventer desuden, at der kan være behov for yderligere snitflader. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse Opsætning og konfigurering Konvertering (option) Implementeringsbistand Testplanlægning og afprøvning Uddannelse (option) Der er følgende optioner, der, jf. udbudsmaterialets krav hertil, skal gives tilbud på: Regnskabsafslutning og læseadgang til historiske data (5 år) Uddannelse Konvertering af data Tilgængeliggørelse af ikke-konverterede data Data til ledelsesinformation generelt Data til compliance-analyser Option på forlængelse af kontrakten med 2x år for år ad gangen. CPV: , , , , , , TrueLink A/S Toldbodgade 0

8 6000 Kolding 2

9 DK-Ballerup: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) Anskaffelse af Sonar Array. Anskaffelse af Sonar Array til erstatning for beskadiget array. Sonar Array skulle kunne fungere upåklageligt sammen med den sonar der sidder på ABSALON, samt kunne leveres ekstremt hurtigt for at sikre at ABSALON er klar til planlagte operationer. CPV:

10 DK-Ballerup: Radiotelefoner FORSVARETS MATERIELTJENESTE Rammeaftale vedr. levering af VHF håndholdte radioer og tilbehør. Rammeaftalen vedrører anskaffelse af VHF håndholdte radioer og tilbehør til brug for myndigheder under forsvarsministeriet. Radioer indeholdt i rammeaftalen fordeles på kategorierne arbejdsradioer, indsatsradioer samt ATEX radioer. Samtlige typer skal være håndholdte. CPV: Zenitel Danmark Park Alle 350 A 2605 Brøndby

11 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE Varetagelse af straksafklaringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år i matchkategori 2. Varetagelse af straksafklaringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år i matchkategori 2. CPV: ISS Jobudviklingscenter Møntmestervej København NV

12 DK-Dragør: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DRAGØR KOMMUNE Rådgivning i forbindelse med implementering af ny skolestruktur. Dragør Kommune har igennem længere tid arbejdet med en ny skolestruktur. Kommunalbestyrelsens beslutning af kan hentes via hvor punkt 6 på dagsordenen er det relevante punkt. Dragør Kommune har som led i implementeringen af den nye skolestruktur besluttet at gennemføre nærværende udbud, hvor Dragør Kommune har indgået en aftale med en totalrådgiver, som skal bistå kommunen med at gennemføre en til- og ombygning på St. Magleby Skole med et budget på DKK, en mindre ombygning på Dragør Skole Nord med et budget på DKK og en mindre ombygning på Dragør Skole Syd med et budget på DKK. Om- og tilbygningen på St. Magleby Skole skal udbydes i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram inkl. skitser. Udbudsmaterialet skal udarbejdes af totalrådgiveren, og herunder skal totalrådgiveren gennemføre den nødvendige brugerproces. Efterfølgende skal totalrådgiveren varetage udbud og kontrahering af totalentreprisen samt opfølgning på og administration af totalentreprisekontrakten igennem projekterings- og udførelsesfasen. Dragør Kommune vil tage aktivt del i processen og herunder involvere Bascon som bygherrerådgiver i forbindelse med bygherregranskning af udbudsmateriale til totalentreprisen, bygherregranskning af totalentreprenørens projektmateriale samt ad hoc rådgivning, hvis behov herfor opstår. Der er p.t. ikke truffet beslutning om udbudsform af entreprisearbejderne for ombygningerne på Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. Totalrådgiveren skal være i stand til at yde teknisk rådgivning og bistand ved såvel en gennemførelse med udbud i hoved- eller fagentreprise som udbud i totalentreprise. Ydelserne vedrørende ombygningerne på hhv. Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd vil være optioner i den indgåede totalrådgivningsaftale. CPV: , White arkitekter A/S Vestre Kaj 2,.tv Næstved Mailadresse:

13 DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed RÅDGIVERYDELSE VEDR.: FORNYELSE AF TRAFIKKNUDEPUNKT VED ESBJERG BANEGÅRD Fornyelse af Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård. Kontrakten er en totalrådgiverydelse. Kontrakten omhandler udarbejdelse af forprojekt for fornyelse af trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård. CPV: Arkitema K/S 8000 Århus Mailadresse: Telefon:

14 DK-Faaborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Teknisk rådgivning ved ombygning og udvidelse af eksisterende indskolingsfløj på Nordagerskolen i Ringe, samt etablering af SFO i ny tilbygning. Nærværende udbud omfatter levering af teknisk rådgivningsydelse ved opførelsen af en udvidelse af eksisterende bygning på 720 m² samt ombygning af eksisterende bygning på 650 m² på Nordagerskolen, Rolighedsvej 20, 5750 Ringe. CPV: , , , , Grontmij A/S Skibhusvej 52A 5000 Odense C

15 DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FREDERICIA KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter indkøb af ledelsesinformationssystem. CPV: , , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup

16 DK-Fredericia: Møbler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på kontormøbler. Udbuddet vedrører Fredericia Kommunes successive indkøb af kontormøbler. Udbuddet vedrører udelukkende kontormøbler til administration, og dermed hverken skolemøbler eller institutionsmøbler. CPV: Scan Office Aps Kvaglundvej Esbjerg Ø

17 DK-Frederiksberg: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Revisionskontrakt indgået iht SKI Rammeaftale 7.0 om revisionsydelser. Revisionskontrakt indgået iht. SKI Rammeaftale 7.0 om revisionsydelser. Revisionskontrakten omfatter levering af de lovpligtige revisionsydelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og dennes dattervirksomhed og øvrige kontrollerede enheder (omfattende Den Professionelle Forening LD og LD Equity K/S). CPV: , , KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, postboks Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

18 DK-Frederiksberg: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af energimærkning. Frederiksberg Kommune udbyder energimærkning af kommunens bygninger. Der skal laves energimærkning på ca. 25 bygninger, i alt ca m². Energimærkning skal udføres i henhold til gældende lovgivning. Bygningsmassen består af kommunalt ejede bygninger primært daginstitutioner, skoler, plejecentre, administrative bygninger, biblioteker, erhvervsbygninger, beboelsesejendomme og en svømmehal. Med få undtagelser er alle bygninger beliggende i Frederiksberg Kommune. Energimærkning på ca. halvdelen af bygningsmassen skal være udført og endeligt afleveret senest med udgangen af februar 203. CPV: , OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten Odense SØ Telefon: Moe & Brødgaard A/s Tørringvej Rødovre Mailadresse: Telefon: Fax: Rådgivende Arkitekt og Ingeniørfirma B.K. Consult Helufsholmvej Vanløse Mailadresse: Telefon: Fax: Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I. A/S Godthåbsvænget Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Fax: Botjek a/s Søndergade 43, Horsens Mailadresse: Telefon:

19 Gh Energi og Rådgivning ApS Taastrup Hovedgade Taastrup Mailadresse: Telefon: Rambøll Danmark A/s Jernbanegade Slagelse 2

20 DK-Glostrup: Bortskaffelse og behandling af affald I/S VESTFORBRÆNDING Behandling af tunge fraktioner. Ydelserne omfatter modtagelse, registrering og behandling af følgende fraktioner: Asfalt, Beton, Blandet byggeaffald, Glasaffald, Jord OG Mursten, Tegle og Gasbeton. CPV: NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge

21 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 2

22 DK-Greve: Forsikringstjenester GREVE KOMMUNE Greve Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler. Greve Kommune har med virkning fra..203 indgået forsikringskontrakter inden for følgende områder a. Motorkøretøjsforsikring b. Katastrofedækning, arbejdsulykke CPV: , , 66540, Alm. Brand Midtermolen København Ø Telefon: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon:

23 DK-Greve: Forsikringstjenester GREVE KOMMUNE Greve Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler. Greve Kommune har med virkning fra den januar 203 indgået en forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygning-, entreprise og løsøreforsikring. CPV: , , , Protector Filipstad brygge Postboks 35 Vika 03 Oslo NORGE

24 DK-Greve: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder GREVE BOLIGSELSKAB Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Opgaven består af renovering af klimaskærmen i boligbebyggelsen Elkærparn i Tune. Elkærparken er en rækkehusbebyggelse bestående af 26 boligblokke. Derudover omfatter nærværende byggesag renovering af 3 ungdomsboliger beliggende i en ombygget daginstitution, og 8 ældreboliger beliggende i et om- og tilbygget fritidshjem. Daginstitutionen er placeret i området Elkærparken i Tune. Indkøbet vedrører udførelse af hovedentreprise, og omfatter i hovedtræk: Udskiftning af tag. Opmuring af nye gavle på rækkehus-stavene. Udførelse af systempuds på facader. Udskiftning af alle vinduer og døre. Udbedring af lette facader. Etablering og vedligeholdelse af byggeplads og materiel. Reetablering af udeområder efter byggearbejder. Byggeledelse indeholdende sædvanlig entreprisekoordinering, og koordinering mellem byggeplads og beboere. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted

25 DK-Helsingør: Udeservering på Axeltorv Helsingør Kommune

26 DK-Herning: Pc'er HERNING KOMMUNE PC'ere og dockingstationer. Udbuddet vedrører en rammeaftale på køb af Stationære og bærebare PC'er samt dockingstationer til Herning Kommunes administration, herefter kaldet. Alle produkter skal i udgangspunktet leveres til adresse. Udbuddet indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med leverandør, for en periode på 2 år fra den..203, med mulighed for forlængelse i op til 2x2 måneder. En stor del af PC'erne og dockingstationerne skal leveres i klynger. Der vil dog også komme en mindre del som vil blive bestilt løbende. CPV: , , , , , Lenovo Danmark ApS Skovlytoften Holte Mailadresse: Telefon:

27 DK-Herning: Trykning og distribution HERNING KOMMUNE Udbud på kulturmagasinet»det Sker i Herning«. Udbuddet vedrører projektledelse, trykning, opsætning og distribution af kulturmagasinet»det sker i Herning«, til borgere i Herning Kommune, og opland. Magasinet har et oplag på ca , og udgives 4 gange om året. Udbuddet indgås som en 2 årig kontrakt, med option på forlængelse i op til 2x2 måneder. CPV: , , , , , , , Mediehuset Herning Folkeblad Østergade Herning

28 DK-Hillerød: Dele til lokomotiver eller rullende materiel LOKALBANEN A/S CPV: , , Dele til lokomotiver eller rullende materiel. Kompressorer. Samlinger. EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj

29 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Hæmatologiudstyr og analyser. Hæmatologiudstyr og analyser. CPV: Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

30 DK-Hillerød: MR-scannere REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB MR-scannere til Frederiksberg Hospital og Herlev Hospital, Region Hovedstaden. Levering, indtransport, opstilling, installation og tilslutning af MR-scannere. CPV: Philips Danmark A/S Healthcare Frederikskaj København SV

31 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Patologisk røntgenudstyr til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af patologisk røntgenudstyr. CPV: Datec Medico Nordre Ringgade Aarhus N

32 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Opgradering af eksisterende røntgenanlæg, Herlev Hospital. Opgradering af eksisterende røntgenanlæg i Akutmodtagelsen og Radiologisk Afdeling. CPV: Philips Danmark A/S Frederikskaj København SV

33 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, montering og idriftsættelse af 2 stk. komplette Digitale radiografirum til Hvidovre Hospital. Levering, montering og idriftsættelse af 2 stk. komplette Digitale radiografirum til Hvidovre Hospital. CPV: Du Med A/S Birkemose Allé Kolding

34 DK-Hillerød: Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver LOKALBANEN A/S CPV: , Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver. Reparation og vedligeholdelse af transmissionssystemer til lokomotiver. LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE

35 DK-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) Rammeaftale for rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har indgået rammeaftale for rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Rammeafftalen er opdelt i delaftaler vedrørende bygherrerådgivning, ingeniør- og arkitektydelser. CPV: Arkinord A/S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Viborg Ingeniørerne A/S Fabriksvej Viborg Arkinord A/S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Dominia A/S Studiestræde København V Niras A/S Vestre Havnepromenade Aalborg Dominia A/S Studiestræde København V Viborg Ingeniørerne A/S Fabriksvej Viborg Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S Lille Kongensgade København K Arkinord A/S Havnepladsen 5 B

36 9900 Frederikshavn Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Kulsviervej Kgs. Lyngby 2

37 DK-Hobro: Personbiler MARIAGERFJORD KOMMUNE Operationel leasing af biler til hjemmeplejen og andre institutioner. Operationel leasing af biler til hjemmeplejen og andre indsitutioner i Mariagerfjord Kommune. CPV: Toyota Bygmestervej Hadsund Mailadresse: Telefon:

38 DK-Holbæk: Rottebekæmpelse HOLBÆK KOMMUNE Rottebekæmpelse. Holbæk Kommune er forpligtiget til at bekæmpe rotter, og derfor udbydes opgaven med at bekæmpe rotterne. Anmeldelser om rotter kan både komme fra borgere og Holbæk Kommune. Antallet af anmeldelser svinger fra år til år, men i 20 blev der registreret anmeldelser. CPV: , , , A/S Mortalin Bråbyvej Haslev Mailadresse: Telefon: Fax:

39 DK-Horsens: Biblioteksudstyr INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Levering af RFID-udstyr til Horsens kommunes biblioteker - Delaftale 4: RFID-Sikkerhedsgates. Indkøb af udstyr til konvertering og drift af biblioteksmaterialer til RFID; Delaftale 4: RFID sikkerhedsgates. CPV: Tag Vision A/S Tranevang Allerød Internetadresse:

40 DK-Horsens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme ØSTJYSK BOLIGSELSKAB AF 976 V/ BOLIG DATA ADMINISTRATION APS Renovering Afdeling 2, Hedensted. Renovering af 6 næsten ens boligblokke med ialt 96 boliger opført i Bygningerne skal renoveres med nye badeværelser, køkkener, facader, gavle, tag, altaner, terrasser og en generel renovering af installationer. Derudover skal der foretages en sammenlægning af boliger i stueetagen, så bebyggelsen fremover får 78 boliger. Renoveringen udbydes i 6 fagentrepriser der består af A: Murerentreprise; B: Tømrerentreprise; C: VVS entreprise; D: Ventilationsentreprise; E: El entreprise og F: Malerentreprise. Entrepriserne udbydes alle i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Entrepriserne er nærmere beskrevet på bilag B() - B(6). CPV: EMR Murer & Entreprenør A/S Falkevej Nørre Snede Telefon: Jakobsen & Blindkilde A/S Drejervej 2B 7490 Aulum Telefon: Chr. Beck & Søn A/S Allégade Horsens Telefon: FagTek A/S Brogesvej 744 Bording Telefon: Kirkebjerg A/S Niels Bohrs Vej Kolding Telefon: Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Telefon:

41 DK-Hvidovre: Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Udbud af Servercontainere. Ved nærværende udbud ønsker Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (herefter FKIT) at indhente tilbud på servercontainer. FKIT har behov for en løsning, der lokalt sikrer redundans af serverkapacitet på datacentrene. Til dette formål er en container baseret løsning vurderet som det mest hensigtsmæssige. Løsningen skal samlet have en kapacitet på minimum 368 u, og den skal indeholde køleanlæg og UPS med kapacitet til at dække behovet i den enkelte container. Der er option på indkøb af yderligere to containere. CPV: , , , , IBM Danmark ApS Prøvensvej 2605 Brøndby

42 DK-København: Bemanding af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter, T.I.C. Vejdirektoratet

43 DK-København: Forsikringstjenester FSB Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Edb-forsikring, Bredbåndsnet, Ansvarsforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Entrepriseforsikring, Motorkøretøjsforsikring og Kollektiv ulykkesforsikring. CPV: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Mailadresse: Telefon:

44 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Central projektledelse af landsdækkende ejerskifteindsats med option. Central projektledelse af landsdækkende ejerskifteindsats med option. CPV: Pluss Leadership A/S Nørre Voldgade 2, 4. sal 358 København K

45 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. CPV: Accelerace Management A/S Fruebjergvej København Ø

46 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. CPV: Pluss Leadership A/S Nørre Voldgade 2, 4. sal 358 København K

47 DK-København: Grafisk design FEMERN A/S (DK) CPV: Grafisk design. ICONO A/S Frederiksgade 2, Copenhagen Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

48 DK-København: Installation af rørsystem KØBENHAVNS ENERGI A/S Rør- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg og renovering af fjernvarmeledniger. Rør- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg og renovering af fjernvarmeledninger. CPV:

49 DK-København: Installation af rørsystem KØBENHAVNS ENERGI A/S Rør- og smedearbejde i forbindelse med havarier på fjernvarmenettet. Rør- og smede arbejde i forbindelse med havarier på fjernvarmenettet. CPV:

50 DK-København: Opmagasinering NATIONALMUSEET Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande. Nationalmuseet gennemfører for øjeblikket en omfattende pakning og flytning af genstande fra adressen Kongevejen 79b, 2800 Lyngby. Genstandene skal midlertidigt opbevares indtil Nationalmuseet får etableret nye magasiner andet steds. Den midlertidige opbevaring forventes at vare 4 år med option på forlængelse af opbevaringen de efterfølgende år, således at opbevaringen kan forlænges for år ad gangen. Kontrakten omfatter midlertidig opbevaring, på- og aflæsning og transport af genstandene til det midlertidige magasin, frysning, samt håndtering af placeringsregistrering. Nationalmuseet har indgået én kontrakt på den samlede ydelse. Flytningen omfatter ca genstande af meget varierende størrelse og vægt fra køkkenudstyr til mejetærskere. Mængden af pakkede pallecontainere og paller med påstroppede genstande kan på nuværende tidspunkt kun med meget stor margen anslås. Det vurderes umiddelbart, at det samlede antal vil være mindst 600 paller. Genstande der antageligt skal flyttes enkeltvist: Arbejdsvogne og kørevogne Ca løse hjul/andre dele Kaner og slæder Ca. 25 Plove/harver/tromler Ca. 45 Større maskiner/industri Ca. 45 Sofaer/skabe/senge/buffetmøbler Ca. 200 Både/joller/skibsdele Ca. 20 Større stenfragmenter Ca. 50 Antallet af ovennævnte genstande er anslået. Nogle af de ovenstående genstande kan sandsynligvis pakkes på paller, men løsningerne vil ikke nødvendigvis være standardiserede. Det samlede rummeterforbrug er anslået til ca m³. Nationalmuseet forestår selv rengøring, nedpakning af de genstande der er egnet til opbevaring i nummererede pakkeenheder, placeringsregistrering af genstandene i pakkeenheder inden flytningen, og fotografering. Pakkeenheder og store genstande er herefter klar til afsendelse til det midlertidige magasin. Museet betragter alle sine genstande som unikke. Således skal udefra kommende påvirkninger, der kan beskadige genstandene, minimeres mest muligt. Der stilles således krav til håndtering og opbevaring af genstandene, herunder krav til de klimamæssige forhold under opbevaringen. Nationalmuseet har en høj sikringsstandard vedr. brand, tyveri o.l., og forventer det samme for de midlertidige magasiner. Nationalmuseet skal altid kunne redegøre for sine genstande, herunder hvor disse er placeret. Derfor sørger leverandøren for at registrere genstandenes placering på leverandørens magasiner. Det skal være muligt for museets medarbejdere at kunne tilgå leverandørens placeringssystem for at foretage kontrol. Det skal ligeledes være muligt at have adgang til flyttekasserne og kunne tilgå genstandene i flyttekasserne under opbevaringsperioden. For oplysning om museets virke og organisation henvises i øvrigt til hjemmesiden: CPV: ,

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm.

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32474786.aspx Ekstern udbuds ID 389496-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik ORIENTERER Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694 Dato: 27. oktober 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik Ledighedsdata fra Huslejeregisteret Landsbyggefonden

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere