Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE"

Transkript

1 DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler til Aalborg Kommune. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Telefon: Bierman & Bierman ApS Vestergade Grindsted Telefon:

2 DK-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, IT- OG PERSONALEKONTORET () Adgang til lovsystem. Fribrugerlicens til adgang til webbaseret lovsystem, der vedrører den kommunale administration. Elektronisk opslagsværk med adgang til al relevant lovgivning på dette område. Adgang til leverandørens egenproducerede kommentarer til lovgivningen. Aalborg Kommunes forvaltninger kan i systemet indlægge forvaltningsspecifikke retningslilnjer med mulighed for links til lovgivningen. CPV: , J. H. Schultz Information A/S Spinderiet Annexstræde Valby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 DK-Aalborg: Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik REGION NORDJYLLAND Rammeaftale om beskrivelser af CT-, MR- og røntgenundersøgelser. Region Nordjylland har ved annoncering af udbudt en rammeaftale om udførelse af beskrivelser af CT- og MR-scanninger og konventionelle røntgenundersøgelser foretaget på regionens sygehuse. Der er tale om beskrivelser af rutineundersøgelser på hovedfunktionsniveau. Rammeaftalen omfatter ikke kræftpakke- eller hjertepakkepatienter, mommografier eller konventionelle angiografier. Rammeaftalen har en varighed på 2 måneder med option for Region Nordjylland på forlængelse af aftaleperioden med yderligere 2 x 2 måneder. CPV: Unilabs a.s. P.O. Box 2723 Nygaardsvej København Ø

4 DK-Aarhus: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BRABRAND BOLIGFORENING Bygherrerådgivning og anden udviklingsrådgivning i forbindelse med Helhedsplan 45 (Gellerup og Toveshøj). Brabrand Boligforening udbyder hermed en kontrakt om bygherrerådgivning og anden udviklingsrådgivning i forbindelse med gennemførelsen af boligforeningens Helhedsplan for Gellerupplanen. Helhedsplanen har til formål at omdanne et af Danmarks mest udsatte boligområder, og har alene for Brabrand Boligforenings vedkommende for nuværende et budget på ca DKK. Helhedsplanen er vedtaget og gennemføres i et partnerskab med Aarhus Kommune, og har sin egen hjemmeside på Den her udbudte kontrakt indgår som et led i Brabrand Boligforenings etablering af sin projektorganisation. Ydelsen vil i hovedtræk omfatte traditionel bygherrerådgivning med udbud af rådgiverydelser og entrepriser, samt projektstyring af tid- og økonomi m.m. i forbindelse med de projekter, der gennemføres under Helhedsplanen. Det vil både være projekter omkring bygge- og anlægsarbejder, men formentlig også en række beslægtede ydelser som rådgivning eller udbud af rådgivning vedr. nedrivning af boligblokke, bygherrerådgivning vedrørende infrastruktur, landskabsarkitektur, salgsmodning af byggerettigheder m.v. Herudover vil der forventeligt skulle leveres bistand i forbindelse med udarbejdelse af skemaer vedr. almennyttigt boligbyggeri (skema A-C), håndtering af beboerinvolvering, udarbejdelse af indstillinger til de respektive beslutningsorganer m.v. Rådgivning omkring bæredygtighed i forhold til energi og miljø vil forventeligt være et væsentligt og gennemgående element i ydelsen. Arbejdet med at realisere Helhedsplanen er i sin opstartsfase, og antallet og omfanget af de kommende projekter er derfor ukendt. Kontraktens værdi er imidlertid for nuværende skønnet til at udgøre DKK ekskl. moms i hele sin løbetid, men denne værdi kan ændres bl.a. som følge af de politiske beslutningsprocesser Helhedsplanen er omgivet af. CPV: , , , , Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Internetadresse: Fax:

5 DK-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Anskaffelse af udstyr til automatiseret differentialtælling af blodudstrygningspræparater samt tilhørendehardware og software. Anskaffelse af udstyr til automatiseret differentialtælling af blodudstrygningspræparater samt tilhørendehardware og software. CPV: Cella Vision AB Scheelevägen 9a SE Lund SVERIGE

6 DK-Assens: Bank- og investeringstjenesteydelser Assens Kommune

7 DK-Assens: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ASSENS KOMMUNE Udbud af E-handelssystem. Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard e-handels- og aftalesystem. E-handel i Assens Kommune skal sikre en effektivisering af arbejdsprocesserne og skabe sikkerhed for, at der handles til de priser og betingelser, som er indeholdt i de indgåede aftaler. Der ønskes en samlet løsning, hvor e-handels og aftalesystemet findes i én og samme indgang, således at indkøberen ikke skal holde sig ajour i flere systemer. E-handel i Assens Kommune vil blive anvendt af indkøbere med forskellig faglig baggrund. Derfor ønsker Assens Kommune et system som for enhver indkøber er let og enkelt at anvende. Systemet skal være klar til indlægning af institutioner, brugere, konti, e-kataloger m.v. mindst 2 måneder før undervisningen af brugerne forventes at skulle starte. Senest den. april 203 skal e-handels- og aftalesystemet være klar til drift i hele kommunen (mindstekrav). Senest den. juni 203 skal systemet være integreret med kommunens nye økonomisystem, så der sker den nødvendige udveksling af data og originalfakturaer samt i videst muligt omfang automatisk bogføring. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system: E-handel og aftalestyring. Der er et krav til løsningen, at e-handels og aftalesystemet udgør én sammenhængende løsning (mindstekrav). Leverandøren skal have et indgående kendskab til e-handel og aftalestyring i en dansk kommune, herunder de politiske og administrative processer som kendetegner kommunale økonomiforhold. Kunden anvender et stort antal administrative systemer. Det nye e-handels og aftalesystem skal kunne integreres med Kundens økonomisystem, så kunden har et sammenhængende styringssystem. Kunden forventer desuden, at der kan være behov for yderligere snitflader. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse Opsætning og konfigurering Konvertering (option) Implementeringsbistand Testplanlægning og afprøvning Uddannelse (option) Der er følgende optioner, der, jf. udbudsmaterialets krav hertil, skal gives tilbud på: Regnskabsafslutning og læseadgang til historiske data (5 år) Uddannelse Konvertering af data Tilgængeliggørelse af ikke-konverterede data Data til ledelsesinformation generelt Data til compliance-analyser Option på forlængelse af kontrakten med 2x år for år ad gangen. CPV: , , , , , , TrueLink A/S Toldbodgade 0

8 6000 Kolding 2

9 DK-Ballerup: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) Anskaffelse af Sonar Array. Anskaffelse af Sonar Array til erstatning for beskadiget array. Sonar Array skulle kunne fungere upåklageligt sammen med den sonar der sidder på ABSALON, samt kunne leveres ekstremt hurtigt for at sikre at ABSALON er klar til planlagte operationer. CPV:

10 DK-Ballerup: Radiotelefoner FORSVARETS MATERIELTJENESTE Rammeaftale vedr. levering af VHF håndholdte radioer og tilbehør. Rammeaftalen vedrører anskaffelse af VHF håndholdte radioer og tilbehør til brug for myndigheder under forsvarsministeriet. Radioer indeholdt i rammeaftalen fordeles på kategorierne arbejdsradioer, indsatsradioer samt ATEX radioer. Samtlige typer skal være håndholdte. CPV: Zenitel Danmark Park Alle 350 A 2605 Brøndby

11 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE Varetagelse af straksafklaringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år i matchkategori 2. Varetagelse af straksafklaringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år i matchkategori 2. CPV: ISS Jobudviklingscenter Møntmestervej København NV

12 DK-Dragør: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DRAGØR KOMMUNE Rådgivning i forbindelse med implementering af ny skolestruktur. Dragør Kommune har igennem længere tid arbejdet med en ny skolestruktur. Kommunalbestyrelsens beslutning af kan hentes via hvor punkt 6 på dagsordenen er det relevante punkt. Dragør Kommune har som led i implementeringen af den nye skolestruktur besluttet at gennemføre nærværende udbud, hvor Dragør Kommune har indgået en aftale med en totalrådgiver, som skal bistå kommunen med at gennemføre en til- og ombygning på St. Magleby Skole med et budget på DKK, en mindre ombygning på Dragør Skole Nord med et budget på DKK og en mindre ombygning på Dragør Skole Syd med et budget på DKK. Om- og tilbygningen på St. Magleby Skole skal udbydes i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram inkl. skitser. Udbudsmaterialet skal udarbejdes af totalrådgiveren, og herunder skal totalrådgiveren gennemføre den nødvendige brugerproces. Efterfølgende skal totalrådgiveren varetage udbud og kontrahering af totalentreprisen samt opfølgning på og administration af totalentreprisekontrakten igennem projekterings- og udførelsesfasen. Dragør Kommune vil tage aktivt del i processen og herunder involvere Bascon som bygherrerådgiver i forbindelse med bygherregranskning af udbudsmateriale til totalentreprisen, bygherregranskning af totalentreprenørens projektmateriale samt ad hoc rådgivning, hvis behov herfor opstår. Der er p.t. ikke truffet beslutning om udbudsform af entreprisearbejderne for ombygningerne på Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. Totalrådgiveren skal være i stand til at yde teknisk rådgivning og bistand ved såvel en gennemførelse med udbud i hoved- eller fagentreprise som udbud i totalentreprise. Ydelserne vedrørende ombygningerne på hhv. Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd vil være optioner i den indgåede totalrådgivningsaftale. CPV: , White arkitekter A/S Vestre Kaj 2,.tv Næstved Mailadresse:

13 DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed RÅDGIVERYDELSE VEDR.: FORNYELSE AF TRAFIKKNUDEPUNKT VED ESBJERG BANEGÅRD Fornyelse af Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård. Kontrakten er en totalrådgiverydelse. Kontrakten omhandler udarbejdelse af forprojekt for fornyelse af trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård. CPV: Arkitema K/S 8000 Århus Mailadresse: Telefon:

14 DK-Faaborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Teknisk rådgivning ved ombygning og udvidelse af eksisterende indskolingsfløj på Nordagerskolen i Ringe, samt etablering af SFO i ny tilbygning. Nærværende udbud omfatter levering af teknisk rådgivningsydelse ved opførelsen af en udvidelse af eksisterende bygning på 720 m² samt ombygning af eksisterende bygning på 650 m² på Nordagerskolen, Rolighedsvej 20, 5750 Ringe. CPV: , , , , Grontmij A/S Skibhusvej 52A 5000 Odense C

15 DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FREDERICIA KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter indkøb af ledelsesinformationssystem. CPV: , , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup

16 DK-Fredericia: Møbler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på kontormøbler. Udbuddet vedrører Fredericia Kommunes successive indkøb af kontormøbler. Udbuddet vedrører udelukkende kontormøbler til administration, og dermed hverken skolemøbler eller institutionsmøbler. CPV: Scan Office Aps Kvaglundvej Esbjerg Ø

17 DK-Frederiksberg: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Revisionskontrakt indgået iht SKI Rammeaftale 7.0 om revisionsydelser. Revisionskontrakt indgået iht. SKI Rammeaftale 7.0 om revisionsydelser. Revisionskontrakten omfatter levering af de lovpligtige revisionsydelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og dennes dattervirksomhed og øvrige kontrollerede enheder (omfattende Den Professionelle Forening LD og LD Equity K/S). CPV: , , KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, postboks Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

18 DK-Frederiksberg: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af energimærkning. Frederiksberg Kommune udbyder energimærkning af kommunens bygninger. Der skal laves energimærkning på ca. 25 bygninger, i alt ca m². Energimærkning skal udføres i henhold til gældende lovgivning. Bygningsmassen består af kommunalt ejede bygninger primært daginstitutioner, skoler, plejecentre, administrative bygninger, biblioteker, erhvervsbygninger, beboelsesejendomme og en svømmehal. Med få undtagelser er alle bygninger beliggende i Frederiksberg Kommune. Energimærkning på ca. halvdelen af bygningsmassen skal være udført og endeligt afleveret senest med udgangen af februar 203. CPV: , OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten Odense SØ Telefon: Moe & Brødgaard A/s Tørringvej Rødovre Mailadresse: Telefon: Fax: Rådgivende Arkitekt og Ingeniørfirma B.K. Consult Helufsholmvej Vanløse Mailadresse: Telefon: Fax: Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I. A/S Godthåbsvænget Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Fax: Botjek a/s Søndergade 43, Horsens Mailadresse: Telefon:

19 Gh Energi og Rådgivning ApS Taastrup Hovedgade Taastrup Mailadresse: Telefon: Rambøll Danmark A/s Jernbanegade Slagelse 2

20 DK-Glostrup: Bortskaffelse og behandling af affald I/S VESTFORBRÆNDING Behandling af tunge fraktioner. Ydelserne omfatter modtagelse, registrering og behandling af følgende fraktioner: Asfalt, Beton, Blandet byggeaffald, Glasaffald, Jord OG Mursten, Tegle og Gasbeton. CPV: NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S NORRECCO A/S K-vej 9, Prøvestenen 2300 København S 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge

21 5. Bregnebjergårds Grusgrav v/ K. Sørensen ApS Slangerupvej Lynge 2

22 DK-Greve: Forsikringstjenester GREVE KOMMUNE Greve Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler. Greve Kommune har med virkning fra..203 indgået forsikringskontrakter inden for følgende områder a. Motorkøretøjsforsikring b. Katastrofedækning, arbejdsulykke CPV: , , 66540, Alm. Brand Midtermolen København Ø Telefon: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon:

23 DK-Greve: Forsikringstjenester GREVE KOMMUNE Greve Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler. Greve Kommune har med virkning fra den januar 203 indgået en forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygning-, entreprise og løsøreforsikring. CPV: , , , Protector Filipstad brygge Postboks 35 Vika 03 Oslo NORGE

24 DK-Greve: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder GREVE BOLIGSELSKAB Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Opgaven består af renovering af klimaskærmen i boligbebyggelsen Elkærparn i Tune. Elkærparken er en rækkehusbebyggelse bestående af 26 boligblokke. Derudover omfatter nærværende byggesag renovering af 3 ungdomsboliger beliggende i en ombygget daginstitution, og 8 ældreboliger beliggende i et om- og tilbygget fritidshjem. Daginstitutionen er placeret i området Elkærparken i Tune. Indkøbet vedrører udførelse af hovedentreprise, og omfatter i hovedtræk: Udskiftning af tag. Opmuring af nye gavle på rækkehus-stavene. Udførelse af systempuds på facader. Udskiftning af alle vinduer og døre. Udbedring af lette facader. Etablering og vedligeholdelse af byggeplads og materiel. Reetablering af udeområder efter byggearbejder. Byggeledelse indeholdende sædvanlig entreprisekoordinering, og koordinering mellem byggeplads og beboere. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted

25 DK-Helsingør: Udeservering på Axeltorv Helsingør Kommune

26 DK-Herning: Pc'er HERNING KOMMUNE PC'ere og dockingstationer. Udbuddet vedrører en rammeaftale på køb af Stationære og bærebare PC'er samt dockingstationer til Herning Kommunes administration, herefter kaldet. Alle produkter skal i udgangspunktet leveres til adresse. Udbuddet indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med leverandør, for en periode på 2 år fra den..203, med mulighed for forlængelse i op til 2x2 måneder. En stor del af PC'erne og dockingstationerne skal leveres i klynger. Der vil dog også komme en mindre del som vil blive bestilt løbende. CPV: , , , , , Lenovo Danmark ApS Skovlytoften Holte Mailadresse: Telefon:

27 DK-Herning: Trykning og distribution HERNING KOMMUNE Udbud på kulturmagasinet»det Sker i Herning«. Udbuddet vedrører projektledelse, trykning, opsætning og distribution af kulturmagasinet»det sker i Herning«, til borgere i Herning Kommune, og opland. Magasinet har et oplag på ca , og udgives 4 gange om året. Udbuddet indgås som en 2 årig kontrakt, med option på forlængelse i op til 2x2 måneder. CPV: , , , , , , , Mediehuset Herning Folkeblad Østergade Herning

28 DK-Hillerød: Dele til lokomotiver eller rullende materiel LOKALBANEN A/S CPV: , , Dele til lokomotiver eller rullende materiel. Kompressorer. Samlinger. EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj

29 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Hæmatologiudstyr og analyser. Hæmatologiudstyr og analyser. CPV: Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

30 DK-Hillerød: MR-scannere REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB MR-scannere til Frederiksberg Hospital og Herlev Hospital, Region Hovedstaden. Levering, indtransport, opstilling, installation og tilslutning af MR-scannere. CPV: Philips Danmark A/S Healthcare Frederikskaj København SV

31 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Patologisk røntgenudstyr til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af patologisk røntgenudstyr. CPV: Datec Medico Nordre Ringgade Aarhus N

32 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Opgradering af eksisterende røntgenanlæg, Herlev Hospital. Opgradering af eksisterende røntgenanlæg i Akutmodtagelsen og Radiologisk Afdeling. CPV: Philips Danmark A/S Frederikskaj København SV

33 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, montering og idriftsættelse af 2 stk. komplette Digitale radiografirum til Hvidovre Hospital. Levering, montering og idriftsættelse af 2 stk. komplette Digitale radiografirum til Hvidovre Hospital. CPV: Du Med A/S Birkemose Allé Kolding

34 DK-Hillerød: Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver LOKALBANEN A/S CPV: , Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver. Reparation og vedligeholdelse af transmissionssystemer til lokomotiver. LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE EVZ Transmission A/S, CVR no Baldershøj Ishøj LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE LH Group Services Ltd, registered under Graycar Business Park, Barton-under-Needwood, Burton-upon-Trent DE3 8EN Staffordshire DET FORENEDE KONGERIGE

35 DK-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) Rammeaftale for rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har indgået rammeaftale for rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Rammeafftalen er opdelt i delaftaler vedrørende bygherrerådgivning, ingeniør- og arkitektydelser. CPV: Arkinord A/S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Viborg Ingeniørerne A/S Fabriksvej Viborg Arkinord A/S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Dominia A/S Studiestræde København V Niras A/S Vestre Havnepromenade Aalborg Dominia A/S Studiestræde København V Viborg Ingeniørerne A/S Fabriksvej Viborg Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S Lille Kongensgade København K Arkinord A/S Havnepladsen 5 B

36 9900 Frederikshavn Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Kulsviervej Kgs. Lyngby 2

37 DK-Hobro: Personbiler MARIAGERFJORD KOMMUNE Operationel leasing af biler til hjemmeplejen og andre institutioner. Operationel leasing af biler til hjemmeplejen og andre indsitutioner i Mariagerfjord Kommune. CPV: Toyota Bygmestervej Hadsund Mailadresse: Telefon:

38 DK-Holbæk: Rottebekæmpelse HOLBÆK KOMMUNE Rottebekæmpelse. Holbæk Kommune er forpligtiget til at bekæmpe rotter, og derfor udbydes opgaven med at bekæmpe rotterne. Anmeldelser om rotter kan både komme fra borgere og Holbæk Kommune. Antallet af anmeldelser svinger fra år til år, men i 20 blev der registreret anmeldelser. CPV: , , , A/S Mortalin Bråbyvej Haslev Mailadresse: Telefon: Fax:

39 DK-Horsens: Biblioteksudstyr INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Levering af RFID-udstyr til Horsens kommunes biblioteker - Delaftale 4: RFID-Sikkerhedsgates. Indkøb af udstyr til konvertering og drift af biblioteksmaterialer til RFID; Delaftale 4: RFID sikkerhedsgates. CPV: Tag Vision A/S Tranevang Allerød Internetadresse:

40 DK-Horsens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme ØSTJYSK BOLIGSELSKAB AF 976 V/ BOLIG DATA ADMINISTRATION APS Renovering Afdeling 2, Hedensted. Renovering af 6 næsten ens boligblokke med ialt 96 boliger opført i Bygningerne skal renoveres med nye badeværelser, køkkener, facader, gavle, tag, altaner, terrasser og en generel renovering af installationer. Derudover skal der foretages en sammenlægning af boliger i stueetagen, så bebyggelsen fremover får 78 boliger. Renoveringen udbydes i 6 fagentrepriser der består af A: Murerentreprise; B: Tømrerentreprise; C: VVS entreprise; D: Ventilationsentreprise; E: El entreprise og F: Malerentreprise. Entrepriserne udbydes alle i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Entrepriserne er nærmere beskrevet på bilag B() - B(6). CPV: EMR Murer & Entreprenør A/S Falkevej Nørre Snede Telefon: Jakobsen & Blindkilde A/S Drejervej 2B 7490 Aulum Telefon: Chr. Beck & Søn A/S Allégade Horsens Telefon: FagTek A/S Brogesvej 744 Bording Telefon: Kirkebjerg A/S Niels Bohrs Vej Kolding Telefon: Mikkelsen & Ludvigsen A/S Ulvevænget 3A 700 Vejle Telefon:

41 DK-Hvidovre: Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Udbud af Servercontainere. Ved nærværende udbud ønsker Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (herefter FKIT) at indhente tilbud på servercontainer. FKIT har behov for en løsning, der lokalt sikrer redundans af serverkapacitet på datacentrene. Til dette formål er en container baseret løsning vurderet som det mest hensigtsmæssige. Løsningen skal samlet have en kapacitet på minimum 368 u, og den skal indeholde køleanlæg og UPS med kapacitet til at dække behovet i den enkelte container. Der er option på indkøb af yderligere to containere. CPV: , , , , IBM Danmark ApS Prøvensvej 2605 Brøndby

42 DK-København: Bemanding af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter, T.I.C. Vejdirektoratet

43 DK-København: Forsikringstjenester FSB Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Edb-forsikring, Bredbåndsnet, Ansvarsforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Entrepriseforsikring, Motorkøretøjsforsikring og Kollektiv ulykkesforsikring. CPV: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Mailadresse: Telefon:

44 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Central projektledelse af landsdækkende ejerskifteindsats med option. Central projektledelse af landsdækkende ejerskifteindsats med option. CPV: Pluss Leadership A/S Nørre Voldgade 2, 4. sal 358 København K

45 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. CPV: Accelerace Management A/S Fruebjergvej København Ø

46 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed ERHVERVSSTYRELSEN Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. Pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter. CPV: Pluss Leadership A/S Nørre Voldgade 2, 4. sal 358 København K

47 DK-København: Grafisk design FEMERN A/S (DK) CPV: Grafisk design. ICONO A/S Frederiksgade 2, Copenhagen Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

48 DK-København: Installation af rørsystem KØBENHAVNS ENERGI A/S Rør- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg og renovering af fjernvarmeledniger. Rør- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg og renovering af fjernvarmeledninger. CPV:

49 DK-København: Installation af rørsystem KØBENHAVNS ENERGI A/S Rør- og smedearbejde i forbindelse med havarier på fjernvarmenettet. Rør- og smede arbejde i forbindelse med havarier på fjernvarmenettet. CPV:

50 DK-København: Opmagasinering NATIONALMUSEET Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande. Nationalmuseet gennemfører for øjeblikket en omfattende pakning og flytning af genstande fra adressen Kongevejen 79b, 2800 Lyngby. Genstandene skal midlertidigt opbevares indtil Nationalmuseet får etableret nye magasiner andet steds. Den midlertidige opbevaring forventes at vare 4 år med option på forlængelse af opbevaringen de efterfølgende år, således at opbevaringen kan forlænges for år ad gangen. Kontrakten omfatter midlertidig opbevaring, på- og aflæsning og transport af genstandene til det midlertidige magasin, frysning, samt håndtering af placeringsregistrering. Nationalmuseet har indgået én kontrakt på den samlede ydelse. Flytningen omfatter ca genstande af meget varierende størrelse og vægt fra køkkenudstyr til mejetærskere. Mængden af pakkede pallecontainere og paller med påstroppede genstande kan på nuværende tidspunkt kun med meget stor margen anslås. Det vurderes umiddelbart, at det samlede antal vil være mindst 600 paller. Genstande der antageligt skal flyttes enkeltvist: Arbejdsvogne og kørevogne Ca løse hjul/andre dele Kaner og slæder Ca. 25 Plove/harver/tromler Ca. 45 Større maskiner/industri Ca. 45 Sofaer/skabe/senge/buffetmøbler Ca. 200 Både/joller/skibsdele Ca. 20 Større stenfragmenter Ca. 50 Antallet af ovennævnte genstande er anslået. Nogle af de ovenstående genstande kan sandsynligvis pakkes på paller, men løsningerne vil ikke nødvendigvis være standardiserede. Det samlede rummeterforbrug er anslået til ca m³. Nationalmuseet forestår selv rengøring, nedpakning af de genstande der er egnet til opbevaring i nummererede pakkeenheder, placeringsregistrering af genstandene i pakkeenheder inden flytningen, og fotografering. Pakkeenheder og store genstande er herefter klar til afsendelse til det midlertidige magasin. Museet betragter alle sine genstande som unikke. Således skal udefra kommende påvirkninger, der kan beskadige genstandene, minimeres mest muligt. Der stilles således krav til håndtering og opbevaring af genstandene, herunder krav til de klimamæssige forhold under opbevaringen. Nationalmuseet har en høj sikringsstandard vedr. brand, tyveri o.l., og forventer det samme for de midlertidige magasiner. Nationalmuseet skal altid kunne redegøre for sine genstande, herunder hvor disse er placeret. Derfor sørger leverandøren for at registrere genstandenes placering på leverandørens magasiner. Det skal være muligt for museets medarbejdere at kunne tilgå leverandørens placeringssystem for at foretage kontrol. Det skal ligeledes være muligt at have adgang til flyttekasserne og kunne tilgå genstandene i flyttekasserne under opbevaringsperioden. For oplysning om museets virke og organisation henvises i øvrigt til hjemmesiden: CPV: ,

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Biogasanlæg Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner Opførelse af 2 biogasanlæg -kraftvarmeanlæg og gasledninger. Opførelse af biogasanlæg bestående af bygninger for modtagelse,

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri REFERENCER Referencer bæredygtigt byggeri Bogense Plejecenter - Møllehaven Nyt plejecenter med 50 boliger og en lille centerdel. Plejecenter opført i ny udstykning tæt ved Harritslev ved Bogense. OBH Rådg.

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult.

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult. Navn Nationalitet Dorte Hansen Dansk Født 1952 Uddannelse Økonoma, 1974 Holstebro Centralsygehus, Frederiksberg Hospital Sprog Ansættelse i firmaet Engelsk Ejer af firmaet Specialisering Indretning af

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere