SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)"

Transkript

1 SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse Oversigt Sikkerhedsanvisninger Instruktioner for bortskaffelse Montering Opsætning af SmartRadiator Systemet Tilslutning af SmartRadiator Gateway Installation af SmartRadiator software /...8 systemkrav Installation af enheder Opsætning af internet-kontrol Gendannelse af fabriksindstillinger Lysdiode indikationer og transmission adfærd Oplysninger om betjening af radioen Vedligeholdelse og rengøring Tekniske specifikationer...13 Læs denne manual grundigt, før du begynder at installere og bruge produktet. Du kan også besøge vores hjemmeside for at online version af manualen. 1. Dansk udgave 07/2012 Dokumentation 2012 TrickleStar Ltd., Hong Kong. Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1. Tilsigtet brug SmartRadiator Gatewayen giver en brugervenlig hjælp til konfiguration af SmartRadiator produkter vha. SmartRadiator PC Software og SmartRadiator Internetportal. Det kan også bruges til at vise status for produkterne i alle rum i hjemmet. SmartRadiator Gatewayen forbinder SmartRadiator enheder og muliggør styring via en pc og en internetforbindelse og gemmer de konfigurationer/indstillinger, du har foretaget. SmartRadiator Gatewayen (og der igennem SmartRadiator systemet) kan styres på forskellige måder ved hjælp af din eksisterende internetforbindelse: Via lokale SmartRadiator PC Software Via SmartRadiator Internet Hjemmeside Via SmartRadiator APP til smartphone Konfigurationsindstillinger af alle SmartRadiator produkter sker via et brugervenligt SmartRadiator PC software. Forskellige indstillinger kan foretages for de enkelte rum og indstillingerne (f.eks varmeprofil) overføres automatisk til SmartRadiator Kontrollerne i systemet (så disse også kan fungere uafhængigt uden SmartRadiator Gatewayen). Enheden må kun betjenes indendørs og skal beskyttes mod påvirkningerne af fugt og støv, såvel som sol-eller varme-stråling. Brugs dette produkt til andre formål end beskrevet i denne betjeningsvejledning bortfalder garantienr. Dette gælder også for enhver ombygning eller ændring af produktet. Dette produkt er beregnet til privat brug. 3

4 2. Oversigt Top1: Power: Lysdioden angiver, om en strømforsyning er tilsluttet, og at enheden er klar til brug. Internet: Lysdioden indikerer, om der er forbindelse til netværket / SmartRadiator Internet Portal. Batteri: Lysdioden indikerer om batterier) skal udskiftes på et eller flere SmartRadiator produkter i systemet. Undersiden: Reset knap: Gendanner fabriksindstillingerne. Side: (1) Netværk port til tilslutning til en router (2) Port til for USB-strømforsyning (se afsnit 6.1) Se kapitel 8 for Lysdiode indikationer 4

5 3. Sikkerhedsanvisninger Denne enhed er ikke et stykke legetøj, tillad ikke børn at lege med det. Efterlad ikke emballage liggende, da det kan være farligt i hænderne på et barn. Åbn ikke enheden: Det indeholder ikke dele, der skal serviceres af brugeren. I tilfælde af en fejl, bedes du returnere enheden til vores serviceafdeling. 4. Instruktioner for bortskaffelse Smid ikke apparatet med almindelige husholdningsaffald! Elektronisk udstyr skal bortskaffes på de lokale indsamlingssteder for affald elektronisk udstyr i overensstemmelse med affald af elektrisk og elektronisk udstyr. CE-mærkningen er et officielt symbol, som vedrører den frie bevægelighed for et produkt, det gør ikke garantere et produkts egenskaber. 5. Montering SmartRadiator Gatewayen kan fastgøres til væggen eller stå op på sine fødder. Brug vægbeslaget, hvis du ønsker at montere SmartRadiator Gatewayen på væggen: Brug en kuglepen til at markere placeringen af borehuller (a) i vægbeslaget på væggen. 5

6 Brug et bor til at lave hullerne som vist (a). Brug de medfølgende skruer og rawlplugs til fastgørelse af beslaget på væggen. Når vægbeslaget er monteret, kan SmartRadiator Gatewayen fastgøres til vægbeslaget fra oven, med åbningen nedad. 6. Opsætning af SmartRadiator Systemet Systemet opsætning omfatter følgende trin, der er beskrevet nedenfor: Tilslutning af SmartRadiator Gateway Installation af SmartRadiator Gateway PC software Installation og Inkludering af SmartRadiator enheder Opsætning af internet-kontrol 6.1 Tilslutning af SmartRadiator Gatewayen 1. Tilslut SmartRadiator Gatewayen til strømforsyningen: SmartRadiator Gatewayen forsynes af medfølgende strømforsyning. OBS: For at undgå at beskadige enheden, kan du kun den strømforsyning/adapter der følger med produktet. Sæt USB Strømforsyning i en stikkontakt. Tilslut strøm til SmartRadiator Gatewayen via USB-kablet. Brug USB-porten på siden af enheden (2) til dette formål. Lysdioden begynder at blinke, så snart SmartRadiator Gatewayen starter en selv-test. Lysdioden lyser konstant, når Selv-testen er gennemført, og klar til brug. 6

7 2. Tilslut SmartRadiator Gatewayen til Routeren / PC: Tilslut SmartRadiator Gatewayen til en router. For at gøre dette, skal du bruge det medfølgende netværkskabel, som forbindes mellem SmartRadiator Gatewayen og din router. Tilslut routeren til din PC. Internet Lysdioden begynder at blinke, så snart forbindelsen til routeren er aktiv. Efter en kort periode begynder Internet Lysioden at lyse konstant. Forbindelsen til SmartRadiator Portal er aktiv, og SmartRadiator Gatewayen er nu klar til brug. Alternativt kan SmartRadiator Gatewayen forsynes med strøm via en USB-port på en router eller en computer. Bemærk venligst, at på nogle computere, er USBspændingen ikke tilgængelige, når computeren er slukket. Hvis strømforsyningen til SmartRadiator Gatewayen afbrydes, vil termostater i rummene fortsætter med at regulere temperaturen uafhængigt af Gatewayen. SmartRadiator Gatewayen fungerer som interface til SmartRadiator PC software, til en SmartRadiator Eco knap og som et centralt datalager. 7

8 6.2 Installation af SmartRadiator software Du skal anvende SmartRadiator PC softwaren til at Inkludere SmartRadiator enheder til SmartRadiator Gatewayen, for at kunne lave konfigurationer/indstillinger og til at hente status af de installeret SmartRadiator produkter i hjemmet. SmartRadiator Gatewayen skal forsynes med strøm og forbindes til router for for at kunne installere Smart-Radiator PC softwaren. Når SmartRadiator Gatewayen er ved at blive konfigureret, skal DHCP være aktiveret på routeren. Alternativt kan følgende adresse tildeles manuelt til SmartRadiator Gatewayen via SmartRadiator PC software: Hent software til dit system direkte fra TrickleStars hjemmeside Installer softwaren på din pc. Softwaren starter automatisk, og software interface vises i din browser. Systemkrav: Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10,5 eller højere Browser: Internet Explorer Version 7,0 eller højere, Mozilla Firefox version eller højere, Safari Version 5 eller højere, Google Chrome Version 8 eller højere 8

9 6.3 Installation af enheder For at muliggøre kommunikation mellem SmartRadiator enheder, skal enhederne Inkluderes til Gatewayen. Enhederne skal installeres rum for rum og i hvert rum en enhed af gangen. For at gøre dette, skal du gøre følgende: Installer den enhed, du ønsker at Inkludere til SmartRadiator systemet (f.eks SmartRadiator Kontroller) ved at følge instruktionerne i den relevante betjeningsvejledning. Vælg New Device i softwaren for at aktivere SmartRadiator Gatewayens Inkluderings-tilstand. Aktiver den enhed, du ønsker at Inludere til SmartRadiator system (f.eks SmartRadiator Kontrolleren) - se brugervejledning i den relevante betjeningsvejledning. Enheden vises nu PC softwaren. I PC softwaren, klik på Next. Tildel et navn til enheden. Tildel enheden til et rum. Følg samme procedure for alle de andre enheder, som du ønsker at Inkludere i SmartRadiator system. 6.4 Opsætning af internet-kontrol Hvis du vil være i stand til at styre dit system ved hjælp af Internet Kontrol funktionen eller via en smartphone, så skal din internetadgang være aktiveret og internet kontrol kan konfigureres. Konfigurer din bruger portal ved hjælp af det installeret PC software. I PC softwaren klik på Internet Control og følg vejledningen. Du kan nu nemt styre og konfigurere dit SmartRadiator systemet både i hjemmet og via internettet. 9

10 7. Gendannelse af fabriksindstillinger SmartRadiator Gatewayen kan nulstilles til den oprindelige frabrikstilstand. Når fabriksindstillingerne er gendannet, vil alle oplysninger om Inkluderet enheder og indstillinger gå tabt. Afbryd SmartRadiator Gatewayen fra strømforsyningen, og vent 1 minut. Tryk og hold reset knappen og samtidig tilslut strømforsyningen. Power lysdioden til lyse derefter begynder at blinke. Power lysdioden lyser konstant når fabriksindstillingerne er gendannet. 10

11 8. Lysdiode Indikationer og transmission adfærd Lysdiode Tilstand Beskrivelse Power Lysdiode Strømforsyning afbrudt slukket Lysdiode blinker SmartRadiator Gatewayen starter op og udfører selv-test Lysdiode tændt Selv-test er fuldtført korrekt og strømforysning tilsuttet Internet Lysdiode slukket Ingen netværksforbindelse (tjek kabelforbindelsen) Lysdiode blinker Netværksforbindelse til router er etableret, ingen forbindelse til SmartRadiator Internet portal Lysdiode Forbindelse til SmartRadiator Battery tændt Lysdiode slukket Lysdiode blinker Internet portal er aktiv Alle SmartRadiar enheder har tilstrækkelig batteriforsyning Batterier i en eller flere SmartRadiator enheder skal udskiftes (se SmartRadiator PC software) 11

12 9. Oplysninger om betjening af radioen Radiotransmission udføres på en ikke-eksklusiv transmissionsfrekvens, hvilket betyder, at der er mulighed for interferens. Interferens kan være forårsaget af kontakt afbrydelser, elektriske motorer eller defekte elektriske apparater. Rækkevidden af transmission inden for bygninger kan afvige meget fra den, der findes i fri luft. Udover sendeeffekten og modtager karakteristika, har miljømæssige faktorer såsom fugt en vigtig rolle for kommunikationsrækkevidde, ligeldes har bygningens struktur og materiale betydning. TrickleStar Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde den fulde overensstemmelseserklæring på www. tricklestar.com. 10. Vedligeholdelse og rengøring Produktet kræver ingen vedligeholdelse. Rengør produktet med en blød, fnugfri klud, som er ren og tør. Du kan fugte kluden en smule med lunkent vand for at fjerne mere genstridige mærker. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, da de kan ætse produktet og etiket. Afbryd enheden fra strømforsyningen, før påbegyndelse af rengøring. 12

13 11. Tekniske specifikationer Strømforsyning: Input:100V- 240V~ / 350mA (USB stik) Output: 5V= / 550mA Dimensioner: (BxHxD): 80 x 80 x 80 mm Radio frekvens: 868,3 MHz Modtager klasse: SRD Klasse 2 Tæthedsgrad: IP20 Typisk udendørs 100m rækkevidde: Interface: RJ-45 (Ethernet) Farve: Hvid Forbehold for tekniske ændringer. 13

14 Table of contents 1. Intended use Overview Safety instructions Instructions for disposal Mounting Setting up the SmartRadiator system Connecting the SmartRadiator Gateway Installing the SmartRadiator software/ system requirements Installing the devices Setting up Internet control Restoring the factory settings LED flashing sequences and transmission behaviour Information about radio operation Maintenance and cleaning Technical characteristics...25 Read this manual carefully before starting to use the device. Keep the manual so you can refer to it at a later date should you need to. 1st. English edition 07/2012 Documentation 2012 TrickleStar Ltd., Hong Kong. All rights reserved. 14

15 1. Intended use The SmartRadiator Gateway provides a user-friendly means of configuring SmartRadiator components with the SmartRadiator PC software and the SmartRadiator Internet portal. It can also be used to query the status of your rooms. The SmartRadiator Gateway links the SmartRadiator devices and the control via a PC and an Internet connection and stores any configurations that you have made. The SmartRadiator Gateway (and therefore the entire SmartRadiator system) can be controlled in various ways using your existing Internet connection: Via the local SmartRadiator PC software Via SmartRadiator Internet control Via the SmartRadiator App, which is a smartphone application Configuration settings for all terminals are made via the user-friendly local SmartRadiator PC software. Different settings can be made for individual rooms. Settings (e.g. weekly profiles) are transmitted to thesmartradator Controllers in the system (so these also function independently without the SmartRadiator Gateway). The device may only be operated indoors and must be protected from the effects of damp and dust, as well as solar or heat radiation. Using this device for any purpose other than that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability. This also applies to any conversion or modification work. This device is intended for private use only. 15

16 2. Overview Top 1 : Power: The LED indicates whether a power supply is present and if the device is ready for operation. Internet: The LED indicates whether a connection to the network/smart- Radiator Portal exists. Battery: The LED indicates whether the battery needs to be replaced on a SmartRadiator Component. Underside: Reset button: Restores the factory setting. Side: (1) Network port to connect to a router (2) Port for for USB power supply (see Section 6.1) 1 See chapter 8 for LED flashing sequences 16

17 3. Safety instructions This device is not a toy; do not allow children to play with it. Do not leave packaging material lying around, as it can be dangerous in the hands of a child. Do not open the device: it does not contain any components that need to be serviced by the user. In the event of an error, please return the device to our service department. 4. Instructions for disposal Do not dispose of the device with regular domestic waste! Electronic equipment must be disposed of at local collection points for waste electronic equipment in compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive. The CE Marking is simply an official symbol relating to the free movement of a product; it does not warrant a product s characteristics. 5. Mounting The SmartRadiator Gateway can be fastened to the wall or stood up on its feet. Use the wall bracket if you wish to mount the SmartRadiator Gatewayon a wall: Use a pen to mark the bore hole positions (a) of the wall mount on the wall. Use a drill to make the holes as 17

18 illustrated (a). Use the screws and plugs supplied to fasten the bracket to the wall. Once the wall bracket is in place, the SmartRadiator Gateway can be attached to the wall bracket from above, with the opening pointing down. 6. Setting up thesmartradiator system System set-up involves the following steps, which are described below: Connecting the SmartRadiator Gateway Installing the SmartRadiator PC software Installing and Including in the SmartRadiator devices Setting up Internet control 6.1 Connecting the SmartRadiator Gateway 1. Connect the SmartRadiator Gateway to the power supply: The SmartRadiator Gateway draws its power supply from the plug-in main adapter included in the scope of supply. 18 Attention: To avoid damaging the device, please only use the original main adapter supplied with the device for the power supply. Plug the USB main adapter supplied into a socket outlet. Connect the SmartRadiator Gateway and the main adapter with the USB cable. Use the USB port on the side of

19 the device (2) for this purpose (see diagram on page 16). The power LED starts to flash as soon as the SmartRadiator Gateway initiates a self-test. The power LED lights up continuously once the selftest has been successfully completed and the power supply is present. 2. Connect the SmartRadiator Gateway to the router/ PC: Connect the SmartRadiator Gateway to a router. To do this, plug the network cable supplied with the device into the designated port (1) on the side of the SmartRadiator Gateway (see diagram on page 16). Connect the other end of the cable to a free slot on your router. Connect the router to your PC. The Internet LED starts to flash as soon as the connection to the router is active. After a brief delay, the Internet LED lights up continuously. The connection to the SmartRadiator Internet Portal is active and the SmartRadiator Gateway is now ready for operation. Alternatively, the SmartRadiator Gateway can be supplied with power via a USB port on a router or a computer. Please note that in the case of some models, the USB voltage is no longer available once 19

20 the device has been switched off. If the power supply to the SmartRadiator Gateway is interrupted, the thermostats in the rooms continue to regulate the temperature independently. The SmartRadiator Gateway serves as the interface to the SmartRadiator PC software, to a SmartRadiator Eco Button and as a central data store. 6.2 Installing the SmartRadiator software/ system requirements You need the SmartRadiator PC software to Include SmartRadiator components via the SmartRadiator Gateway, for configuration purposes and to call up device status messages. The SmartRadiator Gateway must be supplied with power and connected to router for the installation of the SmartRadiator PC software. When the SmartRadiator Gateway is being set up, DHCP must be activated on the router. Alternatively, the following address can be manually assigned to the SmartRadiator Gateway via the SmartRadiator PC software: Download the software for your system by following the link provided in the enclosed Quick Start Guide (under Download and install software ) or directly from TrickleStars website Install the software on your PC. The software launches automatically and the software interface is displayed in your browser. 20

21 System requirements: Operating system: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 or higher Browser: Internet Explorer Version 7.0 or higher, Mozilla Firefox Version or higher, Safari Version 5 or higher, Google Chrome Version 8 or higher 6.3 Installing the devices In order to enable communication between SmartRadiator components, the devices have to be Included to one another. The devices should be installed room by room and, within rooms, one device at a time. To do this, proceed as follows: Install the device that you want to Include on the Smart- Radiator system (e.g. SmartRadiator Controller) by following the instructions in the relevant operating manual. Select New device in the software to switch the Smart- Radiator Gateway to Inclusion mode. Set the device that you want to Include on the SmartRadiator system (e.g. SmartRadiator Controller) to Inclusion mode by following the instructions in the relevant operating manual. The device appears in the software. In the software, click Next. Assign a name for the device. Allocate the device to a room. Follow the same procedure for all the other devices that you want to Includeeq on thesmartradiator system. 21

22 6.4 Setting up Internet control If you want to be able to control your system using the Internet control feature or via a smartphone, then Internet access must also be enabled and Internet control must be set up. Please note that the SmartRadiator Gateway can only be accessed with the SmartRadiator Internet control feature if the local SmartRadiator PC software is inactive. Set up your user account for portal operation using the local SmartRadiator PC software. Therefore, click Internet control and follow the instructions. You now have a flexible means of controlling and configuring your SmartRadiator system and can access it from home as well as via the Internet. 7. Restoring the factory settings The SmartRadiator Gateway can be reset to the initial state manually. When the factory settings are restored, all information about Included devices and all settings made are lost and cannot be retrieved. Disconnect the SmartRadiator Gateway from the power supply and wait for 1 minute. 22

23 Press and hold down the reset button and at the same time reconnect the power supply. The Power LED lights up and then starts to flash. The Power LED then lights up permanently again. The factory settings are restored. 8. LED flashing sequences and transmission behaviour LED State Meaning Power LED off Power supply interrupted LED LED flashing SmartRadiator Gateway starting up and performing Internet LED Battery LED self-test LED Self-test completed successfully permanently lit and power supply present LED off No network connection (check cabling) LED flashing Network connection to router established, no connection to SmartRadiator Internet portal LED Connection to SmartRadiator permanently lit Internet portal is active LED off All SmartRadiator Components have sufficient battery voltage LED flashing Batteries of a SmartRadiator component need to be replaced (see PC software) 23

24 9. Information about radio operation Radio transmission is performed on a non-exclusive transmission path, which means that there is a possibility of interference occurring. Interference can also be caused by switching operations, electrical motors or defective electrical devices. The range of transmission within buildings can differ greatly from that available in the open air. Besides the transmitting power and the reception characteristics of the receiver, environmental factors such as humidity in the vicinity have an important role to play, as do on-site structural/screening conditions. TrickleStar Ltd. hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant regulations of Directive 1999/5/EC. You can find the full declaration of conformity at 10. Maintenance and cleaning The product does not require any maintenance. Enlist the help of an expert to carry out any repairs. Clean the product using a soft, lint-free cloth that is clean and dry. You may dampen the cloth a little with lukewarm water in order to remove more stubborn marks. Do not use any detergents containing solvents, as they could corrode the plastic housing and label. Disconnect the device from the power supply system before commencing cleaning. 24

25 11. Technical characteristics Power supply: Input: 100 V V~ / 350 ma (main adapter) Output: 5 V= / 550 ma Housing dimensions (W x H x D): 80 x 80 x 80 mm Radio frequency: MHz Receiver class: SRD Class 2 Degree of protection: IP20 Typical open air range: 100 m Interface: RJ-45 (Ethernet) Colour: White Subject to technical changes. 25

26 26

27 27

28 28

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere