SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)"

Transkript

1 SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse Oversigt Sikkerhedsanvisninger Instruktioner for bortskaffelse Montering Opsætning af SmartRadiator Systemet Tilslutning af SmartRadiator Gateway Installation af SmartRadiator software /...8 systemkrav Installation af enheder Opsætning af internet-kontrol Gendannelse af fabriksindstillinger Lysdiode indikationer og transmission adfærd Oplysninger om betjening af radioen Vedligeholdelse og rengøring Tekniske specifikationer...13 Læs denne manual grundigt, før du begynder at installere og bruge produktet. Du kan også besøge vores hjemmeside for at online version af manualen. 1. Dansk udgave 07/2012 Dokumentation 2012 TrickleStar Ltd., Hong Kong. Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1. Tilsigtet brug SmartRadiator Gatewayen giver en brugervenlig hjælp til konfiguration af SmartRadiator produkter vha. SmartRadiator PC Software og SmartRadiator Internetportal. Det kan også bruges til at vise status for produkterne i alle rum i hjemmet. SmartRadiator Gatewayen forbinder SmartRadiator enheder og muliggør styring via en pc og en internetforbindelse og gemmer de konfigurationer/indstillinger, du har foretaget. SmartRadiator Gatewayen (og der igennem SmartRadiator systemet) kan styres på forskellige måder ved hjælp af din eksisterende internetforbindelse: Via lokale SmartRadiator PC Software Via SmartRadiator Internet Hjemmeside Via SmartRadiator APP til smartphone Konfigurationsindstillinger af alle SmartRadiator produkter sker via et brugervenligt SmartRadiator PC software. Forskellige indstillinger kan foretages for de enkelte rum og indstillingerne (f.eks varmeprofil) overføres automatisk til SmartRadiator Kontrollerne i systemet (så disse også kan fungere uafhængigt uden SmartRadiator Gatewayen). Enheden må kun betjenes indendørs og skal beskyttes mod påvirkningerne af fugt og støv, såvel som sol-eller varme-stråling. Brugs dette produkt til andre formål end beskrevet i denne betjeningsvejledning bortfalder garantienr. Dette gælder også for enhver ombygning eller ændring af produktet. Dette produkt er beregnet til privat brug. 3

4 2. Oversigt Top1: Power: Lysdioden angiver, om en strømforsyning er tilsluttet, og at enheden er klar til brug. Internet: Lysdioden indikerer, om der er forbindelse til netværket / SmartRadiator Internet Portal. Batteri: Lysdioden indikerer om batterier) skal udskiftes på et eller flere SmartRadiator produkter i systemet. Undersiden: Reset knap: Gendanner fabriksindstillingerne. Side: (1) Netværk port til tilslutning til en router (2) Port til for USB-strømforsyning (se afsnit 6.1) Se kapitel 8 for Lysdiode indikationer 4

5 3. Sikkerhedsanvisninger Denne enhed er ikke et stykke legetøj, tillad ikke børn at lege med det. Efterlad ikke emballage liggende, da det kan være farligt i hænderne på et barn. Åbn ikke enheden: Det indeholder ikke dele, der skal serviceres af brugeren. I tilfælde af en fejl, bedes du returnere enheden til vores serviceafdeling. 4. Instruktioner for bortskaffelse Smid ikke apparatet med almindelige husholdningsaffald! Elektronisk udstyr skal bortskaffes på de lokale indsamlingssteder for affald elektronisk udstyr i overensstemmelse med affald af elektrisk og elektronisk udstyr. CE-mærkningen er et officielt symbol, som vedrører den frie bevægelighed for et produkt, det gør ikke garantere et produkts egenskaber. 5. Montering SmartRadiator Gatewayen kan fastgøres til væggen eller stå op på sine fødder. Brug vægbeslaget, hvis du ønsker at montere SmartRadiator Gatewayen på væggen: Brug en kuglepen til at markere placeringen af borehuller (a) i vægbeslaget på væggen. 5

6 Brug et bor til at lave hullerne som vist (a). Brug de medfølgende skruer og rawlplugs til fastgørelse af beslaget på væggen. Når vægbeslaget er monteret, kan SmartRadiator Gatewayen fastgøres til vægbeslaget fra oven, med åbningen nedad. 6. Opsætning af SmartRadiator Systemet Systemet opsætning omfatter følgende trin, der er beskrevet nedenfor: Tilslutning af SmartRadiator Gateway Installation af SmartRadiator Gateway PC software Installation og Inkludering af SmartRadiator enheder Opsætning af internet-kontrol 6.1 Tilslutning af SmartRadiator Gatewayen 1. Tilslut SmartRadiator Gatewayen til strømforsyningen: SmartRadiator Gatewayen forsynes af medfølgende strømforsyning. OBS: For at undgå at beskadige enheden, kan du kun den strømforsyning/adapter der følger med produktet. Sæt USB Strømforsyning i en stikkontakt. Tilslut strøm til SmartRadiator Gatewayen via USB-kablet. Brug USB-porten på siden af enheden (2) til dette formål. Lysdioden begynder at blinke, så snart SmartRadiator Gatewayen starter en selv-test. Lysdioden lyser konstant, når Selv-testen er gennemført, og klar til brug. 6

7 2. Tilslut SmartRadiator Gatewayen til Routeren / PC: Tilslut SmartRadiator Gatewayen til en router. For at gøre dette, skal du bruge det medfølgende netværkskabel, som forbindes mellem SmartRadiator Gatewayen og din router. Tilslut routeren til din PC. Internet Lysdioden begynder at blinke, så snart forbindelsen til routeren er aktiv. Efter en kort periode begynder Internet Lysioden at lyse konstant. Forbindelsen til SmartRadiator Portal er aktiv, og SmartRadiator Gatewayen er nu klar til brug. Alternativt kan SmartRadiator Gatewayen forsynes med strøm via en USB-port på en router eller en computer. Bemærk venligst, at på nogle computere, er USBspændingen ikke tilgængelige, når computeren er slukket. Hvis strømforsyningen til SmartRadiator Gatewayen afbrydes, vil termostater i rummene fortsætter med at regulere temperaturen uafhængigt af Gatewayen. SmartRadiator Gatewayen fungerer som interface til SmartRadiator PC software, til en SmartRadiator Eco knap og som et centralt datalager. 7

8 6.2 Installation af SmartRadiator software Du skal anvende SmartRadiator PC softwaren til at Inkludere SmartRadiator enheder til SmartRadiator Gatewayen, for at kunne lave konfigurationer/indstillinger og til at hente status af de installeret SmartRadiator produkter i hjemmet. SmartRadiator Gatewayen skal forsynes med strøm og forbindes til router for for at kunne installere Smart-Radiator PC softwaren. Når SmartRadiator Gatewayen er ved at blive konfigureret, skal DHCP være aktiveret på routeren. Alternativt kan følgende adresse tildeles manuelt til SmartRadiator Gatewayen via SmartRadiator PC software: Hent software til dit system direkte fra TrickleStars hjemmeside Installer softwaren på din pc. Softwaren starter automatisk, og software interface vises i din browser. Systemkrav: Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10,5 eller højere Browser: Internet Explorer Version 7,0 eller højere, Mozilla Firefox version eller højere, Safari Version 5 eller højere, Google Chrome Version 8 eller højere 8

9 6.3 Installation af enheder For at muliggøre kommunikation mellem SmartRadiator enheder, skal enhederne Inkluderes til Gatewayen. Enhederne skal installeres rum for rum og i hvert rum en enhed af gangen. For at gøre dette, skal du gøre følgende: Installer den enhed, du ønsker at Inkludere til SmartRadiator systemet (f.eks SmartRadiator Kontroller) ved at følge instruktionerne i den relevante betjeningsvejledning. Vælg New Device i softwaren for at aktivere SmartRadiator Gatewayens Inkluderings-tilstand. Aktiver den enhed, du ønsker at Inludere til SmartRadiator system (f.eks SmartRadiator Kontrolleren) - se brugervejledning i den relevante betjeningsvejledning. Enheden vises nu PC softwaren. I PC softwaren, klik på Next. Tildel et navn til enheden. Tildel enheden til et rum. Følg samme procedure for alle de andre enheder, som du ønsker at Inkludere i SmartRadiator system. 6.4 Opsætning af internet-kontrol Hvis du vil være i stand til at styre dit system ved hjælp af Internet Kontrol funktionen eller via en smartphone, så skal din internetadgang være aktiveret og internet kontrol kan konfigureres. Konfigurer din bruger portal ved hjælp af det installeret PC software. I PC softwaren klik på Internet Control og følg vejledningen. Du kan nu nemt styre og konfigurere dit SmartRadiator systemet både i hjemmet og via internettet. 9

10 7. Gendannelse af fabriksindstillinger SmartRadiator Gatewayen kan nulstilles til den oprindelige frabrikstilstand. Når fabriksindstillingerne er gendannet, vil alle oplysninger om Inkluderet enheder og indstillinger gå tabt. Afbryd SmartRadiator Gatewayen fra strømforsyningen, og vent 1 minut. Tryk og hold reset knappen og samtidig tilslut strømforsyningen. Power lysdioden til lyse derefter begynder at blinke. Power lysdioden lyser konstant når fabriksindstillingerne er gendannet. 10

11 8. Lysdiode Indikationer og transmission adfærd Lysdiode Tilstand Beskrivelse Power Lysdiode Strømforsyning afbrudt slukket Lysdiode blinker SmartRadiator Gatewayen starter op og udfører selv-test Lysdiode tændt Selv-test er fuldtført korrekt og strømforysning tilsuttet Internet Lysdiode slukket Ingen netværksforbindelse (tjek kabelforbindelsen) Lysdiode blinker Netværksforbindelse til router er etableret, ingen forbindelse til SmartRadiator Internet portal Lysdiode Forbindelse til SmartRadiator Battery tændt Lysdiode slukket Lysdiode blinker Internet portal er aktiv Alle SmartRadiar enheder har tilstrækkelig batteriforsyning Batterier i en eller flere SmartRadiator enheder skal udskiftes (se SmartRadiator PC software) 11

12 9. Oplysninger om betjening af radioen Radiotransmission udføres på en ikke-eksklusiv transmissionsfrekvens, hvilket betyder, at der er mulighed for interferens. Interferens kan være forårsaget af kontakt afbrydelser, elektriske motorer eller defekte elektriske apparater. Rækkevidden af transmission inden for bygninger kan afvige meget fra den, der findes i fri luft. Udover sendeeffekten og modtager karakteristika, har miljømæssige faktorer såsom fugt en vigtig rolle for kommunikationsrækkevidde, ligeldes har bygningens struktur og materiale betydning. TrickleStar Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde den fulde overensstemmelseserklæring på www. tricklestar.com. 10. Vedligeholdelse og rengøring Produktet kræver ingen vedligeholdelse. Rengør produktet med en blød, fnugfri klud, som er ren og tør. Du kan fugte kluden en smule med lunkent vand for at fjerne mere genstridige mærker. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, da de kan ætse produktet og etiket. Afbryd enheden fra strømforsyningen, før påbegyndelse af rengøring. 12

13 11. Tekniske specifikationer Strømforsyning: Input:100V- 240V~ / 350mA (USB stik) Output: 5V= / 550mA Dimensioner: (BxHxD): 80 x 80 x 80 mm Radio frekvens: 868,3 MHz Modtager klasse: SRD Klasse 2 Tæthedsgrad: IP20 Typisk udendørs 100m rækkevidde: Interface: RJ-45 (Ethernet) Farve: Hvid Forbehold for tekniske ændringer. 13

14 Table of contents 1. Intended use Overview Safety instructions Instructions for disposal Mounting Setting up the SmartRadiator system Connecting the SmartRadiator Gateway Installing the SmartRadiator software/ system requirements Installing the devices Setting up Internet control Restoring the factory settings LED flashing sequences and transmission behaviour Information about radio operation Maintenance and cleaning Technical characteristics...25 Read this manual carefully before starting to use the device. Keep the manual so you can refer to it at a later date should you need to. 1st. English edition 07/2012 Documentation 2012 TrickleStar Ltd., Hong Kong. All rights reserved. 14

15 1. Intended use The SmartRadiator Gateway provides a user-friendly means of configuring SmartRadiator components with the SmartRadiator PC software and the SmartRadiator Internet portal. It can also be used to query the status of your rooms. The SmartRadiator Gateway links the SmartRadiator devices and the control via a PC and an Internet connection and stores any configurations that you have made. The SmartRadiator Gateway (and therefore the entire SmartRadiator system) can be controlled in various ways using your existing Internet connection: Via the local SmartRadiator PC software Via SmartRadiator Internet control Via the SmartRadiator App, which is a smartphone application Configuration settings for all terminals are made via the user-friendly local SmartRadiator PC software. Different settings can be made for individual rooms. Settings (e.g. weekly profiles) are transmitted to thesmartradator Controllers in the system (so these also function independently without the SmartRadiator Gateway). The device may only be operated indoors and must be protected from the effects of damp and dust, as well as solar or heat radiation. Using this device for any purpose other than that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability. This also applies to any conversion or modification work. This device is intended for private use only. 15

16 2. Overview Top 1 : Power: The LED indicates whether a power supply is present and if the device is ready for operation. Internet: The LED indicates whether a connection to the network/smart- Radiator Portal exists. Battery: The LED indicates whether the battery needs to be replaced on a SmartRadiator Component. Underside: Reset button: Restores the factory setting. Side: (1) Network port to connect to a router (2) Port for for USB power supply (see Section 6.1) 1 See chapter 8 for LED flashing sequences 16

17 3. Safety instructions This device is not a toy; do not allow children to play with it. Do not leave packaging material lying around, as it can be dangerous in the hands of a child. Do not open the device: it does not contain any components that need to be serviced by the user. In the event of an error, please return the device to our service department. 4. Instructions for disposal Do not dispose of the device with regular domestic waste! Electronic equipment must be disposed of at local collection points for waste electronic equipment in compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive. The CE Marking is simply an official symbol relating to the free movement of a product; it does not warrant a product s characteristics. 5. Mounting The SmartRadiator Gateway can be fastened to the wall or stood up on its feet. Use the wall bracket if you wish to mount the SmartRadiator Gatewayon a wall: Use a pen to mark the bore hole positions (a) of the wall mount on the wall. Use a drill to make the holes as 17

18 illustrated (a). Use the screws and plugs supplied to fasten the bracket to the wall. Once the wall bracket is in place, the SmartRadiator Gateway can be attached to the wall bracket from above, with the opening pointing down. 6. Setting up thesmartradiator system System set-up involves the following steps, which are described below: Connecting the SmartRadiator Gateway Installing the SmartRadiator PC software Installing and Including in the SmartRadiator devices Setting up Internet control 6.1 Connecting the SmartRadiator Gateway 1. Connect the SmartRadiator Gateway to the power supply: The SmartRadiator Gateway draws its power supply from the plug-in main adapter included in the scope of supply. 18 Attention: To avoid damaging the device, please only use the original main adapter supplied with the device for the power supply. Plug the USB main adapter supplied into a socket outlet. Connect the SmartRadiator Gateway and the main adapter with the USB cable. Use the USB port on the side of

19 the device (2) for this purpose (see diagram on page 16). The power LED starts to flash as soon as the SmartRadiator Gateway initiates a self-test. The power LED lights up continuously once the selftest has been successfully completed and the power supply is present. 2. Connect the SmartRadiator Gateway to the router/ PC: Connect the SmartRadiator Gateway to a router. To do this, plug the network cable supplied with the device into the designated port (1) on the side of the SmartRadiator Gateway (see diagram on page 16). Connect the other end of the cable to a free slot on your router. Connect the router to your PC. The Internet LED starts to flash as soon as the connection to the router is active. After a brief delay, the Internet LED lights up continuously. The connection to the SmartRadiator Internet Portal is active and the SmartRadiator Gateway is now ready for operation. Alternatively, the SmartRadiator Gateway can be supplied with power via a USB port on a router or a computer. Please note that in the case of some models, the USB voltage is no longer available once 19

20 the device has been switched off. If the power supply to the SmartRadiator Gateway is interrupted, the thermostats in the rooms continue to regulate the temperature independently. The SmartRadiator Gateway serves as the interface to the SmartRadiator PC software, to a SmartRadiator Eco Button and as a central data store. 6.2 Installing the SmartRadiator software/ system requirements You need the SmartRadiator PC software to Include SmartRadiator components via the SmartRadiator Gateway, for configuration purposes and to call up device status messages. The SmartRadiator Gateway must be supplied with power and connected to router for the installation of the SmartRadiator PC software. When the SmartRadiator Gateway is being set up, DHCP must be activated on the router. Alternatively, the following address can be manually assigned to the SmartRadiator Gateway via the SmartRadiator PC software: Download the software for your system by following the link provided in the enclosed Quick Start Guide (under Download and install software ) or directly from TrickleStars website Install the software on your PC. The software launches automatically and the software interface is displayed in your browser. 20

21 System requirements: Operating system: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 or higher Browser: Internet Explorer Version 7.0 or higher, Mozilla Firefox Version or higher, Safari Version 5 or higher, Google Chrome Version 8 or higher 6.3 Installing the devices In order to enable communication between SmartRadiator components, the devices have to be Included to one another. The devices should be installed room by room and, within rooms, one device at a time. To do this, proceed as follows: Install the device that you want to Include on the Smart- Radiator system (e.g. SmartRadiator Controller) by following the instructions in the relevant operating manual. Select New device in the software to switch the Smart- Radiator Gateway to Inclusion mode. Set the device that you want to Include on the SmartRadiator system (e.g. SmartRadiator Controller) to Inclusion mode by following the instructions in the relevant operating manual. The device appears in the software. In the software, click Next. Assign a name for the device. Allocate the device to a room. Follow the same procedure for all the other devices that you want to Includeeq on thesmartradiator system. 21

22 6.4 Setting up Internet control If you want to be able to control your system using the Internet control feature or via a smartphone, then Internet access must also be enabled and Internet control must be set up. Please note that the SmartRadiator Gateway can only be accessed with the SmartRadiator Internet control feature if the local SmartRadiator PC software is inactive. Set up your user account for portal operation using the local SmartRadiator PC software. Therefore, click Internet control and follow the instructions. You now have a flexible means of controlling and configuring your SmartRadiator system and can access it from home as well as via the Internet. 7. Restoring the factory settings The SmartRadiator Gateway can be reset to the initial state manually. When the factory settings are restored, all information about Included devices and all settings made are lost and cannot be retrieved. Disconnect the SmartRadiator Gateway from the power supply and wait for 1 minute. 22

23 Press and hold down the reset button and at the same time reconnect the power supply. The Power LED lights up and then starts to flash. The Power LED then lights up permanently again. The factory settings are restored. 8. LED flashing sequences and transmission behaviour LED State Meaning Power LED off Power supply interrupted LED LED flashing SmartRadiator Gateway starting up and performing Internet LED Battery LED self-test LED Self-test completed successfully permanently lit and power supply present LED off No network connection (check cabling) LED flashing Network connection to router established, no connection to SmartRadiator Internet portal LED Connection to SmartRadiator permanently lit Internet portal is active LED off All SmartRadiator Components have sufficient battery voltage LED flashing Batteries of a SmartRadiator component need to be replaced (see PC software) 23

24 9. Information about radio operation Radio transmission is performed on a non-exclusive transmission path, which means that there is a possibility of interference occurring. Interference can also be caused by switching operations, electrical motors or defective electrical devices. The range of transmission within buildings can differ greatly from that available in the open air. Besides the transmitting power and the reception characteristics of the receiver, environmental factors such as humidity in the vicinity have an important role to play, as do on-site structural/screening conditions. TrickleStar Ltd. hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant regulations of Directive 1999/5/EC. You can find the full declaration of conformity at 10. Maintenance and cleaning The product does not require any maintenance. Enlist the help of an expert to carry out any repairs. Clean the product using a soft, lint-free cloth that is clean and dry. You may dampen the cloth a little with lukewarm water in order to remove more stubborn marks. Do not use any detergents containing solvents, as they could corrode the plastic housing and label. Disconnect the device from the power supply system before commencing cleaning. 24

25 11. Technical characteristics Power supply: Input: 100 V V~ / 350 ma (main adapter) Output: 5 V= / 550 ma Housing dimensions (W x H x D): 80 x 80 x 80 mm Radio frequency: MHz Receiver class: SRD Class 2 Degree of protection: IP20 Typical open air range: 100 m Interface: RJ-45 (Ethernet) Colour: White Subject to technical changes. 25

26 26

27 27

28 28

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

SmartRadiator TM. Door/Window Sensor. Dør/Vindue Sensor. Operating Manual (Page 2) Brugermanual (Side 11) TrickleStar

SmartRadiator TM. Door/Window Sensor. Dør/Vindue Sensor. Operating Manual (Page 2) Brugermanual (Side 11) TrickleStar SmartRadiator TM Door/Window Sensor Operating Manual (Page ) Dør/Vindue Sensor Brugermanual (Side 11) TrickleStar Table of contents 1. Intended use...3. Overview...3 3. Preparing for mounting...4 4. Mounting...5

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

WIFI INTERNET ADAPTOR

WIFI INTERNET ADAPTOR WIFI INTERNET ADAPTOR Trådløs forbindelse fra inverter/gateway til router NETGEAR WNCE2001 DANSK QUICKSTART VEJLEDNING Indhold 1 Stikforbindelser... 3 2 Etablering af forbindelse til router... 3 2.1 Adapteren

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

SmartRadiator Vinduesensor

SmartRadiator Vinduesensor Brugervejledning Operating Manual SmartRadiator Vinduesensor Elektronisk Vinduesensor (S. 2) SmartRadiator Window Sensor Electronic Wireless Window Sensor (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet brug...3

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang.

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang. Lynvejledning 1 Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang. 2 3 Hvad er inkluderet 3 måder at forbinde dit nye kamera på Du kan forbinde dit Arlo Q Plus-kamera til internettet

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA)

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Monteringsvejledning Assembly instruction

Monteringsvejledning Assembly instruction 345690.0 DK Side 2-3 EN Page 4-5 Monteringsvejledning Assembly instruction 501-43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER 2. RETNINGSLINJER VEDRØRENDE ANVENDELSE 3. OPSTILLING OG INSTALLATION

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Serverteknologi I Project task list

Serverteknologi I Project task list Dato: 31. marts 2016 Skrevet af John Have Jensen & Anders Dahl Valgreen Introduktion Velkommen til faget ServerTeknologi I. Denne uge er planlagt som en projektuge hvor du selv eller din gruppe skal opbygget

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Minimum Systemkrav... 6 USB Forbindelse Installation af software på PC... 6 Forstærker forbindelse... 7 Afspilning af

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Trådløs fjernbetjening VFF/DB-Basis med Bluetooth-Teknologi

Trådløs fjernbetjening VFF/DB-Basis med Bluetooth-Teknologi Trådløs fjernbetjening VFF/DB-Basis med Bluetooth-Teknologi Brugsanvisning (Oversættelse af den originale instruktionsbog) Til elevationsseng med en VIBRADORM motor Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

internet radio Wireless DK/UK Quick Guide Model: 10372

internet radio Wireless DK/UK Quick Guide Model: 10372 internet radio Wireless DK/UK Quick Guide Model: 10372 Menubetjening Taster Enheden har samlet 11 taster som vist ovenfor. Normal betjening 1. Tryk på tasten ON/OFF (TÆND/SLUK) for at tænde for enheden.

Læs mere

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk LS Control A/S Side 1 / 14 Indholdsfortegnelse Beskrivelse...3 Montering...3 Elektrisk tilslutning...3 Opstart af enheden...4 Overview...5

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere