107 cm. 30 cm. 53 cm cm cm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm."

Transkript

1 TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO MANUAL DE USO E DE MANUTENÇÃO 2004 BELL - D ver.1 - UPD D v.1 - UPD

2 60 75 cm cm. Non usare la macchina all esterno quando piove o nevica. Do not use the machine outdoor when it is raining or snowing. Wenn es regnet oder schneit, verwenden Sie die Maschine nicht im Freien. N utiliser pas la machine à l extérieur lorsqu il pleut ou qu il neige. Gebruik de machine nooit buiten wanneer het regent of sneeeuwt. Använd inte maskinen utomhus vid regn eller snöfall. Ikke bruk maskinen når det regner eller sner. Maskinen må ikke anvendes udendørs under vejrforhold med regn og sne. Älä käytä konetta ulkona sateessa tai kun sataa lunta. No utilizar el aparato en el exterior cuando llueve o nieva. Não usar a maquina ao ar livre quando estiver a chover ou a nevar. Ê Ë Ì 107 cm. 30 cm. Í 53 cm. 2 D v.1 - UPD

3 60 75 cm. Î Ï 2 1 Ð A B C D Ñ ±18 cm. Ò D v.1 - UPD

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON BESKRIVELSE AV MASKINEN Symboler TEKNISKE DATA Dimensjonene til treet som skal hogges opp Anbefalte oljer SIKKERHET Generelle sikkerhetsregler OPPSTART Belysning BRUK RUTINEVEDLIKEHOLD Utskiftning av den hydrauliske oljen Påfylling av hydraulisk olje Sliping av kniven NORSK 7 PROBLEMER OG LØSNINGER Å løsne tre som har satt seg fast Feilsøking KASSERING AV VEDHOGGEREN GARANTI RESERVEDELER I ADVARSEL Når du mottar maskinen må du forvisse deg om at det ikke mangler noen deler og at det ikke er oppstått skader under transporten. Eventuelle reklamasjoner må skje umiddelbart til speditøren og til forhandleren. Klager som kommer etterpå vil ikke bli behandlet. INDHOLDSFORTEGELSE INDLEDNING MASKINBESKRIVELSE Beskrivelse af advarselsskiltene TEKNISKE DATA Målene på den træklods, der skal spaltes Anbefalede olietyper SIKKERHED Almene sikkerhedsbestemmelser IBRUGTAGNING AF MASKINEN Belysning BRUGEN AF BRÆNDEBLØVEREN REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Skift af hydraulikolie Efterfyldning af olie Slibning af spaltkniven DANSK 7 DRIFTSFORSTYRRELSER At frigøre et stykke træ, der er blokeret At finde fejl og at fjerne fejlfunktioner SKROTNING OG DEPONERING AF BRÆNDEKLØVEREN GARANTI RESERVEDELE I ADVARSEL Brændekløveren skal straks efterses for evt. Fejl eller transportskader: Er der fejl, mangler eller skader skal dette straks meddeles til forhandleren. D v.1 - UPD

5 DANSK INDLEDNING Til lykke med Deres nye BELL-maskine. Vær venlig at læse denne vejledning opmærksomt igennem. Hvis De følger instruktionerne, får De mest ud af Deres TURBO 7. BELL brændekløver er konstrueret i overensstemmelse med de nyeste europæiske sikkerhedsnormer, specielt EN og CEI EN Den er udstyret med centralt håndstyresystem, der sikrer en sikker betjening. Vær venlig at læse vejledningen opmærksomt igennem, for et nøje kendskab til de sikkerhedforskrifter, der er beskrevet heri, er en betingelse for at kunne udføre samtlige arbejder for transport, installation og ibrugtagning af maskinen med den fornødne sikkerhed. Skulle brugeren ikke kende det sprog, vejledningen er affattet på, må han bede om en oversættelse til det ønskede sprog hos sin forhandler. Maskinens ejer skal instruere de medarbejdere, der arbejder ved maskinen, på en hensigtsmæssig måde. Producenten hæfter ikke for skader på personer og ting, der opstår som følge af at der ikke tages hensyn til denne vejledning, brug af maskinen, der ikke er i overensstemelse med maskinens funktion, fjernelse af fabriks- og henvisningsskilte, fjernelse eller forkert indstilling af beskyttelses- eller sikkerhedsindretninger og enhver anden form for handling, der strider mod sikkerheden. Ændring på maskinen må kun foretages af autoriseret personale. Den foreliggende vejledning skal betragtes som en integreret del af maskinen og skal altid være ved hånden. 1 - MASKINBESKRIVELSE TURBO 7 er en brændekløver bordmodel, bærbar og med elektrisk drivkraft. På figur 1 på side 2 vises de forskellige maskinkomponenter. 1 - kniv 2 - oliebeholder 3 - hjul (til korte afstande) 4 - motor 6 - fod 7 - håndtag til betjening af hydraulik 8 - cylinderarm 9 - sidestøtter til træklodsen 5 - kontakt til at sætte motoren i gang D v.1 - UPD

6 DANSK Beskrivelse af advarselsskiltene På maskinen er der anbragt normerede advarselstegn. Vær venlig at læse beskrivelsen af disse advarselstegn opmærksomt igennem: Inden maskinen tages i brug, skal denne brugsanvisning læses meget nøje igennem. Pas på snitsår og kvæstelser: Hænderne skal holdes borte fra de farlige områder, når kniven bevæger sig. For at beskytte fødderne mod trækoldser, der falder ned, skal brugeren have kraftige sko på. Advarsel: Brændekløverens evægelsesretning Hænderne skal beskyttes mod springende træsplinter med egnede arbejdshandsker. Advarsel: Fjern aldrig en træklods, der sidder fast på kniven, med hænderne. Brugeren skal anvende beskyttel-sesbriller eller visir for at beskytte sig mod springende træsplinter. Advarsel: Træk stikket ud før vedligeholdelse og eftersyn. Beskyttelses- og sikkerheds-installationer må aldrig fjernes. Advarsel: elektrisk spænding jf. skilt Der må ikke opholde sig personer inden for maskinens arbejds-område. Omkringstående personer og dyr skal befinde sig uden for en sikkerhedsafstand på mindst 5 m fra maskinen. Hastighedsregulering med styrestang: I første position, cirka halvvejs, er kløvsaven hurtigst men har mindst kraft; trykkes stangen i bund, nedsætter maskinen farten men kløver træet med fuld kraft. Spildolie skal deponeres i overensstemmelse med gældende lovgivning og må ikke belaste miljøet. Startknap for kløvsav 2 - TEKNISKE DATA længde (mm) 1070 bredde (mm) 300 højde (mm) 530 vægt (kg) 65 max. spaltekraft (tons) ~ 7 max. snitlængde (mm) 520 rumindhold olie i alt (liter) ~ 6 strømforsyning strømoptagelse kapacitet gennemsnitlig larm 230V 50Hz enfaset 10A 2hk - 1,5kW <= 71 db(a)/1m. Hørebeskyttelse ikke nødvendig Figur 3 på side 2 viser brændekløverens maximale mål Målene på den træklods, der skal spaltes På figur 2 side 2 er de maximale mål på en træklods angivet. Diameter er angivet som eksempel. En lille træklods kan være vanskeligere at spalte, hvis den har knaster. Derimod er det ikke vanskeligt at spalte en træklods med en større diameter, hvis træet er blødt. Advarsel: hvis træet ikke straks spaltes, er det meget vigtigt ikke at presse på. Det vil føre til en hurtig overophedning af olien, der står under tryk, og dermed til skader på pumpen Anbefalede olietyper Til hydrocylinderen anbefales følgende olietyper: SHELL TELLUS T22 BP ENERGOL HCP22 MOBIL DTE11 eller tilsvarende oliesorter Olietyper med en anden viskositet må ikke anvendes. 60 D v.1 - UPD

7 DANSK 3 - SIKKERHED Vær venlig at læse dette kapitel med den allerstørste opmærksomhed. Et nøje kendskab til de farlige situationer, der kan opstå under arbejdet med maskinen, og vejledning i den rigtige brug af maskinen er en nødvendighed for at undgå skader på personer, dyr og genstande. Advarsel: Brændekløveren BELL model TURBO 7 er udelukkende beregnet til at spalte brændeklodser, hvis mål svarer til de anbefalede angivelser. Enhver anden brug er ikke i overensstemmelse med maskinens funktion, og producenten hæfter derfor ikke for de heraf følgende skader på personer, dyr eller genstande, der er opstået ved den utilsigtede brug af maskinen. Til betjenelse af styringen skal begge hænder bruges. Brugeren må under ingen omstændigheder gribe ind i andre systemer, heller ikke justere på eller manipulere med den centrale håndstyring. Personer og dyr må ikke opholde sig nærmere end 5 meter fra brændekløveren. Brændekløveren må kun anvendes på et arbejdsbord med en højde på cm. BRÆNDEKLØVEREN MÅ UDELUKKENDE ANVENDES MED DE FORSKRIFTSMÆSSIGT INSTALLEREDE BESKYTTELSESINSTALLATIONER. HVIS ANVISNINGERNE I DETTE AFSNIT IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONER, GENSTANDE ELLER PÅ MASKINEN SELV Almene sikkerhedsbestemmelser Der må kun arbejde én person ved maskinen ad gangen. Ingen må anvende brændekløveren uden at have læst brugsanvisningen eller uden at være blevet instrueret i den rigtige og sikre brug af maskinen. Brugeren af maskinen skal være mindst 18 år gammel. Lærlinge med en mindstealder på 16 år må kun arbejde ved maskinen under opsyn. Bær ikke opknappet eller løsthængende klædedragt, der kan blive hængende i maskinens bevægelige dele. Brændekløveren må ikke bevæges, når motoren er i gang. Placer brændekløveren på et arbejdsbord, der er cm højt, bordet skal være jævnt og ingen andre genstande må befinde sig på det. Det er forbudt at arbejde med maskinen på jorden eller gulvet. På grund af splinter skal De holde den fornødne afstand til spaltkniven. Undersøg, om alle jerndele er fjernet fra det stykke træ, der skal kløves. De kan springe væk eller beskadige maskinen. Den yderste ende af stammer skal være savet over i en ret vinkel. Grene skal være fjernet fuldstændigt. Der må ikke spaltes trækoldser, hvis mål overstiger de værdier, der er angivet i fig. 2 på side 2. Ellers kan det føre til kvæstelser eller til skader på maskinen. Træ skal spaltes på langs med fibrene. Træklodsen må aldrig lægges på tværs af trækløveren og spaltes i denne position. Det kan føre til kvæstelser eller til skader på maskinen. Kløv aldrig to stammer på én gang. Den ene kan så springe væk og ramme brugeren. Hvis en træklods glider væk fra kniven, så træk skubberen tilbage og vend træklodsen 90. Grib ikke med fingerene ind i revner og spalter i træet, der danner sig, når træet spaltes. Disse spalter kan pludseligt lukke sig igen og mase eller amputere fingrene. Brændekløveren må ikke bruges mere end 5 sekunder ad gangen under fuld belastning (f.eks. ved at holde cylinderen under tryk, når man vil spalte en hård træklods). Det vil føre til en overophedning af olien, der står under tryk, og føre til skader på maskinen. Det kan tilrådes, at man vender træklodsen 90 og så prøver at spalte den i denne position. Hvis det stadigvæk ikke er muligt at kløve klodsen, så læg den til side for at undgå skader på maskinen. Tryk aldrig kniven mod træklodsen som vist på figur 9. side 3 Det kan føre til at kniven knækker eller vangen beskadiges. Træklodsen skal lægges på sidestøtterne. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når den er i gang eller blot tilsluttet. Når man forlader maskinen, skal strømforsyningen afbrydes for at udelukke startmuligheder. Brændekløveren må under ingen omstændigheder anvendes, hvis brugeren er under indflydelse af alkohol, narkotika eller medikamenter, eller hvis brugeren er træt. Der må kun arbejdes med klart hoved. Overlad ikke til en anden person at fjerne en træklods, der har sat sig fast. Maskinen må ikke anvendes i et område med eksplosionsfare (gas, benzindampe eller andre brændbare dampe). Undersøg om strømkredsen er tilstrækkelig beskyttet og passer til motorens elektriske egenskaber: spændingsfrekvensen, strømstyrke (jf. oplysningerne på skiltet på maskinen), jordkabel og normeret spændingstransformer i forkoblingen er nødvendige. Anvend et strømkabel med tværsnit 2,5 mm 2. Arbejd aldrig med fritliggende eller utilstrækkeligt isolerede strømtilslutninger. Ved brug af overdrevent lange forlængerkabler eller kabler som er samlet i flere stykker, kan der forventes et strømtab, hvilket kan forhindre motoren i at nå fuld ydelse. Luk aldrig op for kontaktboksen til motoren. Hvis der er problemer, så tilkald en elektriker, Maskine og strømførende kabel må aldrig komme i berøring med vand. Træk ikke i kablet, når maskinen bevæges. Riv ikke kablet ud af stikkontakten og hold kablet borte fra varmekilder, olie og skarpe genstande. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når der er tændt for den, eller den er i funktion. Fjern det strømførende kabel fra strømkilden, når maskinen ikke anvendes, før vedligeholdelsesarbejder, når der skiftes til anden strømkilde, eller når maskinen skal indstilles. D v.1 - UPD

8 DANSK 4 - IBRUGTAGNING AF MASKINEN Montèr gummiunderlagene i hullerne under fødderne som vist på fig. 4 side 2. Maskinen må aldrig anvendes, hvis den ikke er i driftssikker stand eller trænger til vedligeholdelse. Sæt Dem ind i brændekløverens betjenings- og sikkerhedsreglement og med maskinens funktioner, før De tager den i brug. På bagsiden af maskinen befinder der sig en udluftningsskrue. Hver gang brændekløveren tages i brug, skal denne skrue drejes ca. 4 omdrejninger ud (fig 5 på side 3). Når maskinen skal transporteres, skal skruen skrues til for at undgå olieudslip. Overbelastning af motoren eller en ureglementeret elektrisk installation medfører, at sikringen brænder igennem eller at HFI-relæet slår fra. Hvis dette sker, skal man sende bud efter en elektroinstallatør Belysning Samtlige maskindele skal være oplyste, når maskinen er i funktion og ved vedligeholdelses- og justeringsarbejder. På de tider af døgnet, hvor der ikke er mulighed for klar sigtbarhed over maskinen og dens komponenter (morgen- og aftendæmring og om natten) er det ikke tilladt at anvende maskinen. 5 - BRUGEN AF BRÆNDEBLØVEREN Brændekløveren skal placeres på en flade i cms højde. Slut den elektriske brændekløver til strømnettet. Kig efter, at det strømførende kabel ikke føres over teleskopvangen eller hen i nærheden af kniven. Også andre steder, hvor der er fare for at det strømførende kabel kan beskadiges eller rives over, bør undgås. Placer træklodsen på vangen (fig.6 på side 3).Sidestøtterne hjælper træklodsen til at blive i knivens centrum. Hvis træklodsen ikke ligger godt, skal den drejes. Tryk med højre hånd på elektromotorensstyringsknap (1) tryk knappen helt i bund, med venstre hånd på håndtaget (2) se fig 6 på side 3, cylinderarmen kører nu fremad og træet spaltes. Styrestangen gør det muligt at kontrollere arbejdshastigheden og arbejdskraften, sådan at den tilpasses på bedst mulig måde til den type træ, der skal kløves. Hvis træet er blødt, skubbes stangen cirka halvvejs ned. Kævleskubberen bevæger sig derved hurtigere, men skubber kævlerne frem med formindsket kraft. Hvis det træ, der skal kløves, er særlig hårdt eller tørt, stilles styrestangen helt i bund. Kævleskubberen bevæger sig på denne måde langsommere men med maksimum kraft, sådan at der er større mulighed for at kløve hårdt træ. Hastigheden kan varieres også under selve kløvningen af træet ved blot at skubbe styrestangen opad eller nedad. Advarsel: Hvis knappen ikke trykkes helt i bund, giver der en dårlig forbindelse og kontakten kan derved blive ødelagt. Hvis træet ikke spaltes hurtigt, må man ikke opretholde trykket på cylinderen. Man skal så trække træskubberen tilbage og prøve igen. Et lille stykke brænde kan være besværligt at spalte, hvis det indeholder mange knaster og fibre. Med træstykker med regelmæssig struktur vil det ikke være så vanskeligt at spalte træstykker med større diameter. Hvis træet er for hårdt for maskinen, skal træstykket sorteres fra for at undgå skader på maskinen. Arbejdsgangen kan gentages med de kløvede træstykker. Når arbejdet er udført, slukkes der for strømmen, stikket tages ud af kontakten. (Træk ikke i kablet.) Bemærk: Når maskinen er i funktion, er motorens metaldel kold. Efter flere arbejdstimer kan pumpen blive meget varm. Denne situation er ikke farlig for maskinen, som efter en afkøling kan genoptage arbejdet. Det er meget vigtigt at undgå en overophedning af olien og pumpen, når man spalter store eller hårde træstykker. 62 D v.1 - UPD

9 DANSK 6 - REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE I dette kapitel beskrives samtlige vedligeholdelsesarbejder, der skal gennemføres regelmæssigt på brændekløveren TURBO 7, og som kan udføres af brugeren. Vi anbefaler, at man gennemfører vedligeholdelsen samvittighedsfuldt, for at maskinen kan beholde sine gode egenskaber med hensyn til kapacitet, driftssikkerhed og langvarig nytte. Før ethvert vedligeholdelsesarbejde skal der slukkes for maskinen og stikket skal tages ud. Vedligeholdelesearbejder, der ikke udtrykkeligt er omtalt i denne vejledning, skal udføres af fagligt kompetente personer, da der kan opstå farlige situationer, som brugeren ikke er forberedt på. Reparationsarbejder eller udskiftning af reservedele må udelukkende udføres af fagligt kompetente personer. Producenten hæfter ikke for efterfølgende skader på personer, dyr eller genstande, der opstår som følge af, at denne regel ikke overholdes Skift af hydraulikolie Efter 400 arbejdstimer skal der skiftes olie (jf. de anbefalede olietyper - side 60). Oliskiftet skal ske på følgende måde: Kontroller, at vangen på maskinen er trukket helt tilbage. Fjern skruelåget (fig.7/a, side.3). Stil et kar eller en balje nedenunder. Karret/baljen skal kunne rumme ca. 8 l olie. Hæld maskine og lad olien løbe ud (fig.7/b). Hæld nu brændekløveren i den modsatte retning (fig.7/c) og fyld 6 l olie i hullet (jf. de anbefalede olietyper - side 60). Med den aftørrede oliemålepind kontrolleres oliestanden (fig.7/d), olien skal nå op mellem de to markeringer på oliemålepinden. Rens låg og gevind og luk forsigtigt igen. I ADVARSEL: SPILDOLIEN SKAL DEPONERES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING! Efterfyldning af olie Kontroller oliestanden regelmæssigt. Olien skal nå op mellem de to markeringer på oliemålepinden (fig.7/d). Hvis det er nødvendigt, fyld efter med de anbefalede olietyper (side 60) Slibning af spaltkniven Brændekløverens kniv kan blive sløv efter længere tids brug. Så kan kniven slibes med en fin fil. Eventuelle grater og ujævnheder kan slibes af ved samme lejlighed. 7 - DRIFTSFORSTYRRELSER At frigøre et stykke træ, der er blokeret. Slip håndtaget og motorens styringsknap og træk træskubberen helt tilbage. Tag en spaltet trækile og læg det på tværs under det blokerede træstykke. Bevæg nu træskubberen sådan, at trækilen bliver trykket neden under den træklods, der har sat sig fast. Hvis træklodsen ikke kommer fri på den måde, så anvend en større trækile. Så aktiver træskubberen, indtil træklodsen er kommet fri. se figur 8 på side 3 I ADVARSEL: OVERLAD IKKE TIL EN ANDEN PERSON AT FRIGØRE ET FASTKLEMT TRÆSTYKKE. NÅR ET TRÆSTYKKE HAR SAT SIG FAST, MÅ MAN IKKE SLÅ PÅ DET OG SAMTIDDIG HOLDE IMOD FODEN AF BRÆNDEKLØVEREN, DA DETTE KAN MEDFØRE BRUD PÅ MOTORBLOKKEN. SE FIG.10 PÅ SIDE 3. FOR ALLE DE FORHOLDSREGLER, DER ER BESKREVET, GÆLDER DE SIKKERHEDSBESTEMMELSER, DER ER OMTALT I AFSNIT 3 SIKKERHED, SIDE 61. PRODUCENTEN HÆFTER IKKE FOR AKADER PÅ PERSONER, DYR OG GENSTANDE, DER FORÅRSAGES AF EN BRUG AF MASKINEN, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINENS BRUGSFUNKTION, ELLER FORÅRSAGES AF, AT SIKKERHEDSBESTEMMELSERNE IKKE ER BLEVET OVERHOLDT. D v.1 - UPD

10 DANSK At finde fejl og at fjerne fejlfunktioner I den nedenstående tabel beskrives samtlige forstyrrelser af driften, der kan optræde under brugen af brændekløveren. Der beskrives også, hvordan man kan fjerne fejlfunktioner. Producenten hæfter ikke for mangler, som fører til skader på personer eller genstande, opstået som følge af indgreb fra inkompetent personale. Problem Træstykket spaltes ikke Kolbestangen løber i ryk og vibrerer stærkt Olielækage ved kolbestangen eller ved de ydre dele Antagelig årsag Forkert placering af træstykket Træstykkets mål ligger ikke inden for de foreskrevne grænser eller træet er for hårdt i forhold til maskinens kapacitet Kniven skærer ikke Olielækage Det hydrauliske tryk er for lavt. Olietanken er utæt. Slidte pakninger. Hjælp Placere træstykket anderledes Skære træstykket i form eller reducere det. Slibe kniven, kontrollere dannelsen af grater eller ujævnheder, i givet fald slibe dem af. Efterspore lækagen, idet man anvender et stykke papir eller træ. Spørg forhandleren til råds. Kontroller oliestanden, fyld olie efter, hvis det er nødvendigt Spørgforhand- leren til råds, hvis det bliver nødvendigt. Kontrolle at udluftningsskruen er fastgjort, før De flytter på maskinen. Spørg forhandleren til råds. SKROTNING OG DEPONERING AF BRÆNDEKLØVEREN Når maskinen skal skrottes, skal de gældende sikkerhedsbestemmelser følges, for at undgå følgeskader på personer, genstande og dyr. Samtlige maskindele skal skrottes og deponeres i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder på stedet. Hydraulikolien skal altid deponeres i overensstemmelse med gældende lovregler, da den er meget skadelig for miljøet. 64 D v.1 - UPD

11 DANSK GARANTI Firmet BELL COMPANY, i det efterfølgende omtalt som BELL, garanterer køberen af enhver ny BELL-maskine, der er købt hos en autoriseret forhandler, for et tidsrum på 360 dage (12 måneder) fra købs-dagen eller den første udlejning, at maskinen ikke har nogen materiale- eller forarbejdningsfejl. For de reservedele, der er installeret på en brændekløver, der er dækket af denne garanti, er garantien indskrænket til 90 dage (tre måneder) regnet fra erstatnings- eller reparationsdatoen for disse dele. Erstatningen eller de erstatningsdele, der er installeret på den maskine, der er dækket af denne garanti, garanteres i 90 dage regnet fra erstatningen eller reparationen. Disse dele skal leveres gratis til forbrugeren eller til den BELL-autoriserede forhandler inden for den normale arbejdstid. BELL forbeholder sig ret til at efterprøve installationer og enkeltdele, der er reklamerede på grund af materiale- eller forarbejdningsfejl. De udskiftede dele skal opbevares i 12 måneder. Det er en selvfølge, at BELL ikke er forpligtet til at levere arbejdskraft eller betale transportomkostninger. BELL hæfter ikke for eventuelle skader, fejl eller omkostninger, der er opstået som følge af reparationer og/eller ændringer ved BELL-maskiner, der ikke er udført af en autoriseret repræsentant for firmaet BELL, f.eks. benzin- eller dieselmotorer. Denne garanti gælder ikke for salgsartikler, der allerede har en egen garanti, som f.eks. motorer, hydraulikpumper, transmission og slanger etc.. Denne garanti dækker kun defekter, der er opstået ved normal brug. BELL overtager intet ansvar, hvis BELL-maskinerne ikke fungerer inden for garantiperioden på grund af følgende fejl: 1) Forkert betjening af maskinen, forsømmelighed, brug af maskinen, der ikke er i overensstemmelse med maskinens funktion, misbrug eller uheld. 2) Mangel på nødvendig vedligeholdelse i overensstemmelse med brugsanvisningen (erstatning af dele som slidte baner, sløve knive, af hydraulikolie, motorolie, olie til transmissionssystemet) 3) Brug af dele eller tilbehør, der ikke er produceret, leveret eller anerkendt af firmaet BELL. Firmaet BELL overtager ingen andre garantier end dem, der udtrykkeligt er indeholdt i denne skrivelse. Ingen repræsentant eller forhandler er autoriseret til at yde andre garantier for BELL-maskinerne. Varigheden af den lovmæssige garanti, inklusive garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, indskrænker sig til den garantiperiode, der er sikret i denne skrivelse. BELL hæfter under ingen omstændigheder for direkte eller indirekte, specielle eller eventuelle skadesvoldte tab af udbytte. Vær venlig at udfylde følgende informationer. De er nyttige for Deres forhandler ved bestilling af reservedele eller ved kundeservice. MODEL... SERIENUMMER... KØBSDATO... D v.1 - UPD

12 90 D v.1 - UPD

13 D v.1 - UPD

14 Ref. Code 1 B D B B E B E B E B B E B E B D E B D B B B E E E E E E E E B D E B E B B D E E Ref. Code 41 B E E Switzerland model 43 D E E B B B E B E B E B E E E D E E E E D E D D Switzerland model 70 E B E E E E E E E E E E E Ref. Code 84 E E E E E E E E B B E E B B E B B B B B E E B B E E E E B D E E E E E SEAL KIT code: J D v.1 - UPD

15 Dichiarazione di conformità - Conformity declaration - Konformitätserklärung - Déclaration de conformité Verklaring van overeenstemming - Försäkran om överenstämmelse - Overensstemmelseserklæring - Erklæring - Vaatimustenmukaisuusilmoitus - Declaración de conformidad - Declaração de conformidade via F. de Pisis, 5 - Reggio Emilia - Italy dichiara che la macchina - declares that the machine - bestätigt hiermit dass die von Ihr hergestellte Machine - déclare que la machine - verklaart dat de machine - intygar härmed att maskin - erklærer herved at maskinen - bekræfter hermed som firma at have fremstillet denne maskine täten vakuutamme, että laitemme, declara que la máquina, declara que a máquina TURBO 7 è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute secondo la Direttiva 98/37/CEE, alla Direttiva 89/336/CE relativa alle prove per misure di compatibilità elettromagnetica e alla Norma Armonizzata EN (03/99) complies with essential Security and Health Protection Requirements according to the 98/37/EEC Directive, the 89/336/EEC Directive relating to the tests for measuring electromagnetic compatibility and the harmonised Regulation EN (03/99) den grundsätzlichen Erfordernissen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entspricht, gemäß der Richtlinie 98/37/EWG, der Richtlinie 89/336/EWG über die Prüfungen der elektromagnetischen Verträglichkeit sowie der harmonisierten Norm EN (03/99) est conforme aux Critères Essentiels sur la Sécurité et sur la Protection de la Santé conformément aux dispositions de la Directive 98/37/CEE, à la Directive 89/336/CEE se rapportant aux essais pour mesurer la compatibilité électromagnétique, ainsi qu à la Norme Harmonisée EN (03/99). overeenstemt met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zoals die zijn vastgelegd in de Richtlijn 98/37/EEG, de Richtlijn 89/336/EEG betreffende de tests voor de EMC-maatregelen en de geharmoniseerde norm EN (03/99). är i överensstämmelse med säkerhets- och hälsokraven enligt EU-direktivet 98/37/EG, EU-direktivet 89/336/EG gällande test för mätning av elektromagnetisk kompatibilitet och standarden EN (03/99). er i overensstemmelse med sikkerhetskravene og helsevernets forskrifter ifølge direktivet 98/37/EC, direktivet 89/336/EC vedrørende prøvene for måling av elektromagnetisk kompatibilitet og standarden EN (03/99). svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i henhold til EU-direktivet 98/37/EF, EU-direktivet 89/336/EF vedrørende test til måling af elektromagnetisk kompatibilitet og standarden EN (03/99). on direktiivin 98/37/EY olennaisten turvallisuus- ja terveysmääräysten mukainen, direktiivin 89/336/EY mukainen sähkömagneettisen yhdenmukaisuuden mittaustestien osalta sekä standardin EN (03/99) mukainen. responde a los Requisitos Esenciales de Seguridad y de Tutela de la Salud en conformidad con la Directiva 98/37/CEE, a la Directiva 89/336/CEE relativa a las pruebas para medir la compatibilidad electromagnética y a la Norma Armonizada EN (03/99). é em conformidade com os Requisitos Essenciais de Segurança e de Tutela da Saúde de acordo com a Directriz 98/37/ CEE, com a Directriz 89/336/CEE relativa aos ensaios para medidas de compatibilidade electromagnética e com a Norma Harmonizada EN (03/99). Reggio Emilia 20/02/2003 Il presidente - The president - Der Präsident - Le président - De directeur Verkställande Direktör - Presidenten - Præsident - Pääjohtaja El Presidente - O Presidente Olmes Ognibene 96 D v.1 - UPD

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere