107 cm. 30 cm. 53 cm cm cm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm."

Transkript

1 TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO MANUAL DE USO E DE MANUTENÇÃO 2004 BELL - D ver.1 - UPD D v.1 - UPD

2 60 75 cm cm. Non usare la macchina all esterno quando piove o nevica. Do not use the machine outdoor when it is raining or snowing. Wenn es regnet oder schneit, verwenden Sie die Maschine nicht im Freien. N utiliser pas la machine à l extérieur lorsqu il pleut ou qu il neige. Gebruik de machine nooit buiten wanneer het regent of sneeeuwt. Använd inte maskinen utomhus vid regn eller snöfall. Ikke bruk maskinen når det regner eller sner. Maskinen må ikke anvendes udendørs under vejrforhold med regn og sne. Älä käytä konetta ulkona sateessa tai kun sataa lunta. No utilizar el aparato en el exterior cuando llueve o nieva. Não usar a maquina ao ar livre quando estiver a chover ou a nevar. Ê Ë Ì 107 cm. 30 cm. Í 53 cm. 2 D v.1 - UPD

3 60 75 cm. Î Ï 2 1 Ð A B C D Ñ ±18 cm. Ò D v.1 - UPD

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON BESKRIVELSE AV MASKINEN Symboler TEKNISKE DATA Dimensjonene til treet som skal hogges opp Anbefalte oljer SIKKERHET Generelle sikkerhetsregler OPPSTART Belysning BRUK RUTINEVEDLIKEHOLD Utskiftning av den hydrauliske oljen Påfylling av hydraulisk olje Sliping av kniven NORSK 7 PROBLEMER OG LØSNINGER Å løsne tre som har satt seg fast Feilsøking KASSERING AV VEDHOGGEREN GARANTI RESERVEDELER I ADVARSEL Når du mottar maskinen må du forvisse deg om at det ikke mangler noen deler og at det ikke er oppstått skader under transporten. Eventuelle reklamasjoner må skje umiddelbart til speditøren og til forhandleren. Klager som kommer etterpå vil ikke bli behandlet. INDHOLDSFORTEGELSE INDLEDNING MASKINBESKRIVELSE Beskrivelse af advarselsskiltene TEKNISKE DATA Målene på den træklods, der skal spaltes Anbefalede olietyper SIKKERHED Almene sikkerhedsbestemmelser IBRUGTAGNING AF MASKINEN Belysning BRUGEN AF BRÆNDEBLØVEREN REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Skift af hydraulikolie Efterfyldning af olie Slibning af spaltkniven DANSK 7 DRIFTSFORSTYRRELSER At frigøre et stykke træ, der er blokeret At finde fejl og at fjerne fejlfunktioner SKROTNING OG DEPONERING AF BRÆNDEKLØVEREN GARANTI RESERVEDELE I ADVARSEL Brændekløveren skal straks efterses for evt. Fejl eller transportskader: Er der fejl, mangler eller skader skal dette straks meddeles til forhandleren. D v.1 - UPD

5 DANSK INDLEDNING Til lykke med Deres nye BELL-maskine. Vær venlig at læse denne vejledning opmærksomt igennem. Hvis De følger instruktionerne, får De mest ud af Deres TURBO 7. BELL brændekløver er konstrueret i overensstemmelse med de nyeste europæiske sikkerhedsnormer, specielt EN og CEI EN Den er udstyret med centralt håndstyresystem, der sikrer en sikker betjening. Vær venlig at læse vejledningen opmærksomt igennem, for et nøje kendskab til de sikkerhedforskrifter, der er beskrevet heri, er en betingelse for at kunne udføre samtlige arbejder for transport, installation og ibrugtagning af maskinen med den fornødne sikkerhed. Skulle brugeren ikke kende det sprog, vejledningen er affattet på, må han bede om en oversættelse til det ønskede sprog hos sin forhandler. Maskinens ejer skal instruere de medarbejdere, der arbejder ved maskinen, på en hensigtsmæssig måde. Producenten hæfter ikke for skader på personer og ting, der opstår som følge af at der ikke tages hensyn til denne vejledning, brug af maskinen, der ikke er i overensstemelse med maskinens funktion, fjernelse af fabriks- og henvisningsskilte, fjernelse eller forkert indstilling af beskyttelses- eller sikkerhedsindretninger og enhver anden form for handling, der strider mod sikkerheden. Ændring på maskinen må kun foretages af autoriseret personale. Den foreliggende vejledning skal betragtes som en integreret del af maskinen og skal altid være ved hånden. 1 - MASKINBESKRIVELSE TURBO 7 er en brændekløver bordmodel, bærbar og med elektrisk drivkraft. På figur 1 på side 2 vises de forskellige maskinkomponenter. 1 - kniv 2 - oliebeholder 3 - hjul (til korte afstande) 4 - motor 6 - fod 7 - håndtag til betjening af hydraulik 8 - cylinderarm 9 - sidestøtter til træklodsen 5 - kontakt til at sætte motoren i gang D v.1 - UPD

6 DANSK Beskrivelse af advarselsskiltene På maskinen er der anbragt normerede advarselstegn. Vær venlig at læse beskrivelsen af disse advarselstegn opmærksomt igennem: Inden maskinen tages i brug, skal denne brugsanvisning læses meget nøje igennem. Pas på snitsår og kvæstelser: Hænderne skal holdes borte fra de farlige områder, når kniven bevæger sig. For at beskytte fødderne mod trækoldser, der falder ned, skal brugeren have kraftige sko på. Advarsel: Brændekløverens evægelsesretning Hænderne skal beskyttes mod springende træsplinter med egnede arbejdshandsker. Advarsel: Fjern aldrig en træklods, der sidder fast på kniven, med hænderne. Brugeren skal anvende beskyttel-sesbriller eller visir for at beskytte sig mod springende træsplinter. Advarsel: Træk stikket ud før vedligeholdelse og eftersyn. Beskyttelses- og sikkerheds-installationer må aldrig fjernes. Advarsel: elektrisk spænding jf. skilt Der må ikke opholde sig personer inden for maskinens arbejds-område. Omkringstående personer og dyr skal befinde sig uden for en sikkerhedsafstand på mindst 5 m fra maskinen. Hastighedsregulering med styrestang: I første position, cirka halvvejs, er kløvsaven hurtigst men har mindst kraft; trykkes stangen i bund, nedsætter maskinen farten men kløver træet med fuld kraft. Spildolie skal deponeres i overensstemmelse med gældende lovgivning og må ikke belaste miljøet. Startknap for kløvsav 2 - TEKNISKE DATA længde (mm) 1070 bredde (mm) 300 højde (mm) 530 vægt (kg) 65 max. spaltekraft (tons) ~ 7 max. snitlængde (mm) 520 rumindhold olie i alt (liter) ~ 6 strømforsyning strømoptagelse kapacitet gennemsnitlig larm 230V 50Hz enfaset 10A 2hk - 1,5kW <= 71 db(a)/1m. Hørebeskyttelse ikke nødvendig Figur 3 på side 2 viser brændekløverens maximale mål Målene på den træklods, der skal spaltes På figur 2 side 2 er de maximale mål på en træklods angivet. Diameter er angivet som eksempel. En lille træklods kan være vanskeligere at spalte, hvis den har knaster. Derimod er det ikke vanskeligt at spalte en træklods med en større diameter, hvis træet er blødt. Advarsel: hvis træet ikke straks spaltes, er det meget vigtigt ikke at presse på. Det vil føre til en hurtig overophedning af olien, der står under tryk, og dermed til skader på pumpen Anbefalede olietyper Til hydrocylinderen anbefales følgende olietyper: SHELL TELLUS T22 BP ENERGOL HCP22 MOBIL DTE11 eller tilsvarende oliesorter Olietyper med en anden viskositet må ikke anvendes. 60 D v.1 - UPD

7 DANSK 3 - SIKKERHED Vær venlig at læse dette kapitel med den allerstørste opmærksomhed. Et nøje kendskab til de farlige situationer, der kan opstå under arbejdet med maskinen, og vejledning i den rigtige brug af maskinen er en nødvendighed for at undgå skader på personer, dyr og genstande. Advarsel: Brændekløveren BELL model TURBO 7 er udelukkende beregnet til at spalte brændeklodser, hvis mål svarer til de anbefalede angivelser. Enhver anden brug er ikke i overensstemmelse med maskinens funktion, og producenten hæfter derfor ikke for de heraf følgende skader på personer, dyr eller genstande, der er opstået ved den utilsigtede brug af maskinen. Til betjenelse af styringen skal begge hænder bruges. Brugeren må under ingen omstændigheder gribe ind i andre systemer, heller ikke justere på eller manipulere med den centrale håndstyring. Personer og dyr må ikke opholde sig nærmere end 5 meter fra brændekløveren. Brændekløveren må kun anvendes på et arbejdsbord med en højde på cm. BRÆNDEKLØVEREN MÅ UDELUKKENDE ANVENDES MED DE FORSKRIFTSMÆSSIGT INSTALLEREDE BESKYTTELSESINSTALLATIONER. HVIS ANVISNINGERNE I DETTE AFSNIT IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONER, GENSTANDE ELLER PÅ MASKINEN SELV Almene sikkerhedsbestemmelser Der må kun arbejde én person ved maskinen ad gangen. Ingen må anvende brændekløveren uden at have læst brugsanvisningen eller uden at være blevet instrueret i den rigtige og sikre brug af maskinen. Brugeren af maskinen skal være mindst 18 år gammel. Lærlinge med en mindstealder på 16 år må kun arbejde ved maskinen under opsyn. Bær ikke opknappet eller løsthængende klædedragt, der kan blive hængende i maskinens bevægelige dele. Brændekløveren må ikke bevæges, når motoren er i gang. Placer brændekløveren på et arbejdsbord, der er cm højt, bordet skal være jævnt og ingen andre genstande må befinde sig på det. Det er forbudt at arbejde med maskinen på jorden eller gulvet. På grund af splinter skal De holde den fornødne afstand til spaltkniven. Undersøg, om alle jerndele er fjernet fra det stykke træ, der skal kløves. De kan springe væk eller beskadige maskinen. Den yderste ende af stammer skal være savet over i en ret vinkel. Grene skal være fjernet fuldstændigt. Der må ikke spaltes trækoldser, hvis mål overstiger de værdier, der er angivet i fig. 2 på side 2. Ellers kan det føre til kvæstelser eller til skader på maskinen. Træ skal spaltes på langs med fibrene. Træklodsen må aldrig lægges på tværs af trækløveren og spaltes i denne position. Det kan føre til kvæstelser eller til skader på maskinen. Kløv aldrig to stammer på én gang. Den ene kan så springe væk og ramme brugeren. Hvis en træklods glider væk fra kniven, så træk skubberen tilbage og vend træklodsen 90. Grib ikke med fingerene ind i revner og spalter i træet, der danner sig, når træet spaltes. Disse spalter kan pludseligt lukke sig igen og mase eller amputere fingrene. Brændekløveren må ikke bruges mere end 5 sekunder ad gangen under fuld belastning (f.eks. ved at holde cylinderen under tryk, når man vil spalte en hård træklods). Det vil føre til en overophedning af olien, der står under tryk, og føre til skader på maskinen. Det kan tilrådes, at man vender træklodsen 90 og så prøver at spalte den i denne position. Hvis det stadigvæk ikke er muligt at kløve klodsen, så læg den til side for at undgå skader på maskinen. Tryk aldrig kniven mod træklodsen som vist på figur 9. side 3 Det kan føre til at kniven knækker eller vangen beskadiges. Træklodsen skal lægges på sidestøtterne. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når den er i gang eller blot tilsluttet. Når man forlader maskinen, skal strømforsyningen afbrydes for at udelukke startmuligheder. Brændekløveren må under ingen omstændigheder anvendes, hvis brugeren er under indflydelse af alkohol, narkotika eller medikamenter, eller hvis brugeren er træt. Der må kun arbejdes med klart hoved. Overlad ikke til en anden person at fjerne en træklods, der har sat sig fast. Maskinen må ikke anvendes i et område med eksplosionsfare (gas, benzindampe eller andre brændbare dampe). Undersøg om strømkredsen er tilstrækkelig beskyttet og passer til motorens elektriske egenskaber: spændingsfrekvensen, strømstyrke (jf. oplysningerne på skiltet på maskinen), jordkabel og normeret spændingstransformer i forkoblingen er nødvendige. Anvend et strømkabel med tværsnit 2,5 mm 2. Arbejd aldrig med fritliggende eller utilstrækkeligt isolerede strømtilslutninger. Ved brug af overdrevent lange forlængerkabler eller kabler som er samlet i flere stykker, kan der forventes et strømtab, hvilket kan forhindre motoren i at nå fuld ydelse. Luk aldrig op for kontaktboksen til motoren. Hvis der er problemer, så tilkald en elektriker, Maskine og strømførende kabel må aldrig komme i berøring med vand. Træk ikke i kablet, når maskinen bevæges. Riv ikke kablet ud af stikkontakten og hold kablet borte fra varmekilder, olie og skarpe genstande. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når der er tændt for den, eller den er i funktion. Fjern det strømførende kabel fra strømkilden, når maskinen ikke anvendes, før vedligeholdelsesarbejder, når der skiftes til anden strømkilde, eller når maskinen skal indstilles. D v.1 - UPD

8 DANSK 4 - IBRUGTAGNING AF MASKINEN Montèr gummiunderlagene i hullerne under fødderne som vist på fig. 4 side 2. Maskinen må aldrig anvendes, hvis den ikke er i driftssikker stand eller trænger til vedligeholdelse. Sæt Dem ind i brændekløverens betjenings- og sikkerhedsreglement og med maskinens funktioner, før De tager den i brug. På bagsiden af maskinen befinder der sig en udluftningsskrue. Hver gang brændekløveren tages i brug, skal denne skrue drejes ca. 4 omdrejninger ud (fig 5 på side 3). Når maskinen skal transporteres, skal skruen skrues til for at undgå olieudslip. Overbelastning af motoren eller en ureglementeret elektrisk installation medfører, at sikringen brænder igennem eller at HFI-relæet slår fra. Hvis dette sker, skal man sende bud efter en elektroinstallatør Belysning Samtlige maskindele skal være oplyste, når maskinen er i funktion og ved vedligeholdelses- og justeringsarbejder. På de tider af døgnet, hvor der ikke er mulighed for klar sigtbarhed over maskinen og dens komponenter (morgen- og aftendæmring og om natten) er det ikke tilladt at anvende maskinen. 5 - BRUGEN AF BRÆNDEBLØVEREN Brændekløveren skal placeres på en flade i cms højde. Slut den elektriske brændekløver til strømnettet. Kig efter, at det strømførende kabel ikke føres over teleskopvangen eller hen i nærheden af kniven. Også andre steder, hvor der er fare for at det strømførende kabel kan beskadiges eller rives over, bør undgås. Placer træklodsen på vangen (fig.6 på side 3).Sidestøtterne hjælper træklodsen til at blive i knivens centrum. Hvis træklodsen ikke ligger godt, skal den drejes. Tryk med højre hånd på elektromotorensstyringsknap (1) tryk knappen helt i bund, med venstre hånd på håndtaget (2) se fig 6 på side 3, cylinderarmen kører nu fremad og træet spaltes. Styrestangen gør det muligt at kontrollere arbejdshastigheden og arbejdskraften, sådan at den tilpasses på bedst mulig måde til den type træ, der skal kløves. Hvis træet er blødt, skubbes stangen cirka halvvejs ned. Kævleskubberen bevæger sig derved hurtigere, men skubber kævlerne frem med formindsket kraft. Hvis det træ, der skal kløves, er særlig hårdt eller tørt, stilles styrestangen helt i bund. Kævleskubberen bevæger sig på denne måde langsommere men med maksimum kraft, sådan at der er større mulighed for at kløve hårdt træ. Hastigheden kan varieres også under selve kløvningen af træet ved blot at skubbe styrestangen opad eller nedad. Advarsel: Hvis knappen ikke trykkes helt i bund, giver der en dårlig forbindelse og kontakten kan derved blive ødelagt. Hvis træet ikke spaltes hurtigt, må man ikke opretholde trykket på cylinderen. Man skal så trække træskubberen tilbage og prøve igen. Et lille stykke brænde kan være besværligt at spalte, hvis det indeholder mange knaster og fibre. Med træstykker med regelmæssig struktur vil det ikke være så vanskeligt at spalte træstykker med større diameter. Hvis træet er for hårdt for maskinen, skal træstykket sorteres fra for at undgå skader på maskinen. Arbejdsgangen kan gentages med de kløvede træstykker. Når arbejdet er udført, slukkes der for strømmen, stikket tages ud af kontakten. (Træk ikke i kablet.) Bemærk: Når maskinen er i funktion, er motorens metaldel kold. Efter flere arbejdstimer kan pumpen blive meget varm. Denne situation er ikke farlig for maskinen, som efter en afkøling kan genoptage arbejdet. Det er meget vigtigt at undgå en overophedning af olien og pumpen, når man spalter store eller hårde træstykker. 62 D v.1 - UPD

9 DANSK 6 - REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE I dette kapitel beskrives samtlige vedligeholdelsesarbejder, der skal gennemføres regelmæssigt på brændekløveren TURBO 7, og som kan udføres af brugeren. Vi anbefaler, at man gennemfører vedligeholdelsen samvittighedsfuldt, for at maskinen kan beholde sine gode egenskaber med hensyn til kapacitet, driftssikkerhed og langvarig nytte. Før ethvert vedligeholdelsesarbejde skal der slukkes for maskinen og stikket skal tages ud. Vedligeholdelesearbejder, der ikke udtrykkeligt er omtalt i denne vejledning, skal udføres af fagligt kompetente personer, da der kan opstå farlige situationer, som brugeren ikke er forberedt på. Reparationsarbejder eller udskiftning af reservedele må udelukkende udføres af fagligt kompetente personer. Producenten hæfter ikke for efterfølgende skader på personer, dyr eller genstande, der opstår som følge af, at denne regel ikke overholdes Skift af hydraulikolie Efter 400 arbejdstimer skal der skiftes olie (jf. de anbefalede olietyper - side 60). Oliskiftet skal ske på følgende måde: Kontroller, at vangen på maskinen er trukket helt tilbage. Fjern skruelåget (fig.7/a, side.3). Stil et kar eller en balje nedenunder. Karret/baljen skal kunne rumme ca. 8 l olie. Hæld maskine og lad olien løbe ud (fig.7/b). Hæld nu brændekløveren i den modsatte retning (fig.7/c) og fyld 6 l olie i hullet (jf. de anbefalede olietyper - side 60). Med den aftørrede oliemålepind kontrolleres oliestanden (fig.7/d), olien skal nå op mellem de to markeringer på oliemålepinden. Rens låg og gevind og luk forsigtigt igen. I ADVARSEL: SPILDOLIEN SKAL DEPONERES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING! Efterfyldning af olie Kontroller oliestanden regelmæssigt. Olien skal nå op mellem de to markeringer på oliemålepinden (fig.7/d). Hvis det er nødvendigt, fyld efter med de anbefalede olietyper (side 60) Slibning af spaltkniven Brændekløverens kniv kan blive sløv efter længere tids brug. Så kan kniven slibes med en fin fil. Eventuelle grater og ujævnheder kan slibes af ved samme lejlighed. 7 - DRIFTSFORSTYRRELSER At frigøre et stykke træ, der er blokeret. Slip håndtaget og motorens styringsknap og træk træskubberen helt tilbage. Tag en spaltet trækile og læg det på tværs under det blokerede træstykke. Bevæg nu træskubberen sådan, at trækilen bliver trykket neden under den træklods, der har sat sig fast. Hvis træklodsen ikke kommer fri på den måde, så anvend en større trækile. Så aktiver træskubberen, indtil træklodsen er kommet fri. se figur 8 på side 3 I ADVARSEL: OVERLAD IKKE TIL EN ANDEN PERSON AT FRIGØRE ET FASTKLEMT TRÆSTYKKE. NÅR ET TRÆSTYKKE HAR SAT SIG FAST, MÅ MAN IKKE SLÅ PÅ DET OG SAMTIDDIG HOLDE IMOD FODEN AF BRÆNDEKLØVEREN, DA DETTE KAN MEDFØRE BRUD PÅ MOTORBLOKKEN. SE FIG.10 PÅ SIDE 3. FOR ALLE DE FORHOLDSREGLER, DER ER BESKREVET, GÆLDER DE SIKKERHEDSBESTEMMELSER, DER ER OMTALT I AFSNIT 3 SIKKERHED, SIDE 61. PRODUCENTEN HÆFTER IKKE FOR AKADER PÅ PERSONER, DYR OG GENSTANDE, DER FORÅRSAGES AF EN BRUG AF MASKINEN, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINENS BRUGSFUNKTION, ELLER FORÅRSAGES AF, AT SIKKERHEDSBESTEMMELSERNE IKKE ER BLEVET OVERHOLDT. D v.1 - UPD

10 DANSK At finde fejl og at fjerne fejlfunktioner I den nedenstående tabel beskrives samtlige forstyrrelser af driften, der kan optræde under brugen af brændekløveren. Der beskrives også, hvordan man kan fjerne fejlfunktioner. Producenten hæfter ikke for mangler, som fører til skader på personer eller genstande, opstået som følge af indgreb fra inkompetent personale. Problem Træstykket spaltes ikke Kolbestangen løber i ryk og vibrerer stærkt Olielækage ved kolbestangen eller ved de ydre dele Antagelig årsag Forkert placering af træstykket Træstykkets mål ligger ikke inden for de foreskrevne grænser eller træet er for hårdt i forhold til maskinens kapacitet Kniven skærer ikke Olielækage Det hydrauliske tryk er for lavt. Olietanken er utæt. Slidte pakninger. Hjælp Placere træstykket anderledes Skære træstykket i form eller reducere det. Slibe kniven, kontrollere dannelsen af grater eller ujævnheder, i givet fald slibe dem af. Efterspore lækagen, idet man anvender et stykke papir eller træ. Spørg forhandleren til råds. Kontroller oliestanden, fyld olie efter, hvis det er nødvendigt Spørgforhand- leren til råds, hvis det bliver nødvendigt. Kontrolle at udluftningsskruen er fastgjort, før De flytter på maskinen. Spørg forhandleren til råds. SKROTNING OG DEPONERING AF BRÆNDEKLØVEREN Når maskinen skal skrottes, skal de gældende sikkerhedsbestemmelser følges, for at undgå følgeskader på personer, genstande og dyr. Samtlige maskindele skal skrottes og deponeres i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder på stedet. Hydraulikolien skal altid deponeres i overensstemmelse med gældende lovregler, da den er meget skadelig for miljøet. 64 D v.1 - UPD

11 DANSK GARANTI Firmet BELL COMPANY, i det efterfølgende omtalt som BELL, garanterer køberen af enhver ny BELL-maskine, der er købt hos en autoriseret forhandler, for et tidsrum på 360 dage (12 måneder) fra købs-dagen eller den første udlejning, at maskinen ikke har nogen materiale- eller forarbejdningsfejl. For de reservedele, der er installeret på en brændekløver, der er dækket af denne garanti, er garantien indskrænket til 90 dage (tre måneder) regnet fra erstatnings- eller reparationsdatoen for disse dele. Erstatningen eller de erstatningsdele, der er installeret på den maskine, der er dækket af denne garanti, garanteres i 90 dage regnet fra erstatningen eller reparationen. Disse dele skal leveres gratis til forbrugeren eller til den BELL-autoriserede forhandler inden for den normale arbejdstid. BELL forbeholder sig ret til at efterprøve installationer og enkeltdele, der er reklamerede på grund af materiale- eller forarbejdningsfejl. De udskiftede dele skal opbevares i 12 måneder. Det er en selvfølge, at BELL ikke er forpligtet til at levere arbejdskraft eller betale transportomkostninger. BELL hæfter ikke for eventuelle skader, fejl eller omkostninger, der er opstået som følge af reparationer og/eller ændringer ved BELL-maskiner, der ikke er udført af en autoriseret repræsentant for firmaet BELL, f.eks. benzin- eller dieselmotorer. Denne garanti gælder ikke for salgsartikler, der allerede har en egen garanti, som f.eks. motorer, hydraulikpumper, transmission og slanger etc.. Denne garanti dækker kun defekter, der er opstået ved normal brug. BELL overtager intet ansvar, hvis BELL-maskinerne ikke fungerer inden for garantiperioden på grund af følgende fejl: 1) Forkert betjening af maskinen, forsømmelighed, brug af maskinen, der ikke er i overensstemmelse med maskinens funktion, misbrug eller uheld. 2) Mangel på nødvendig vedligeholdelse i overensstemmelse med brugsanvisningen (erstatning af dele som slidte baner, sløve knive, af hydraulikolie, motorolie, olie til transmissionssystemet) 3) Brug af dele eller tilbehør, der ikke er produceret, leveret eller anerkendt af firmaet BELL. Firmaet BELL overtager ingen andre garantier end dem, der udtrykkeligt er indeholdt i denne skrivelse. Ingen repræsentant eller forhandler er autoriseret til at yde andre garantier for BELL-maskinerne. Varigheden af den lovmæssige garanti, inklusive garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, indskrænker sig til den garantiperiode, der er sikret i denne skrivelse. BELL hæfter under ingen omstændigheder for direkte eller indirekte, specielle eller eventuelle skadesvoldte tab af udbytte. Vær venlig at udfylde følgende informationer. De er nyttige for Deres forhandler ved bestilling af reservedele eller ved kundeservice. MODEL... SERIENUMMER... KØBSDATO... D v.1 - UPD

12 90 D v.1 - UPD

13 D v.1 - UPD

14 Ref. Code 1 B D B B E B E B E B B E B E B D E B D B B B E E E E E E E E B D E B E B B D E E Ref. Code 41 B E E Switzerland model 43 D E E B B B E B E B E B E E E D E E E E D E D D Switzerland model 70 E B E E E E E E E E E E E Ref. Code 84 E E E E E E E E B B E E B B E B B B B B E E B B E E E E B D E E E E E SEAL KIT code: J D v.1 - UPD

15 Dichiarazione di conformità - Conformity declaration - Konformitätserklärung - Déclaration de conformité Verklaring van overeenstemming - Försäkran om överenstämmelse - Overensstemmelseserklæring - Erklæring - Vaatimustenmukaisuusilmoitus - Declaración de conformidad - Declaração de conformidade via F. de Pisis, 5 - Reggio Emilia - Italy dichiara che la macchina - declares that the machine - bestätigt hiermit dass die von Ihr hergestellte Machine - déclare que la machine - verklaart dat de machine - intygar härmed att maskin - erklærer herved at maskinen - bekræfter hermed som firma at have fremstillet denne maskine täten vakuutamme, että laitemme, declara que la máquina, declara que a máquina TURBO 7 è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute secondo la Direttiva 98/37/CEE, alla Direttiva 89/336/CE relativa alle prove per misure di compatibilità elettromagnetica e alla Norma Armonizzata EN (03/99) complies with essential Security and Health Protection Requirements according to the 98/37/EEC Directive, the 89/336/EEC Directive relating to the tests for measuring electromagnetic compatibility and the harmonised Regulation EN (03/99) den grundsätzlichen Erfordernissen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entspricht, gemäß der Richtlinie 98/37/EWG, der Richtlinie 89/336/EWG über die Prüfungen der elektromagnetischen Verträglichkeit sowie der harmonisierten Norm EN (03/99) est conforme aux Critères Essentiels sur la Sécurité et sur la Protection de la Santé conformément aux dispositions de la Directive 98/37/CEE, à la Directive 89/336/CEE se rapportant aux essais pour mesurer la compatibilité électromagnétique, ainsi qu à la Norme Harmonisée EN (03/99). overeenstemt met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zoals die zijn vastgelegd in de Richtlijn 98/37/EEG, de Richtlijn 89/336/EEG betreffende de tests voor de EMC-maatregelen en de geharmoniseerde norm EN (03/99). är i överensstämmelse med säkerhets- och hälsokraven enligt EU-direktivet 98/37/EG, EU-direktivet 89/336/EG gällande test för mätning av elektromagnetisk kompatibilitet och standarden EN (03/99). er i overensstemmelse med sikkerhetskravene og helsevernets forskrifter ifølge direktivet 98/37/EC, direktivet 89/336/EC vedrørende prøvene for måling av elektromagnetisk kompatibilitet og standarden EN (03/99). svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i henhold til EU-direktivet 98/37/EF, EU-direktivet 89/336/EF vedrørende test til måling af elektromagnetisk kompatibilitet og standarden EN (03/99). on direktiivin 98/37/EY olennaisten turvallisuus- ja terveysmääräysten mukainen, direktiivin 89/336/EY mukainen sähkömagneettisen yhdenmukaisuuden mittaustestien osalta sekä standardin EN (03/99) mukainen. responde a los Requisitos Esenciales de Seguridad y de Tutela de la Salud en conformidad con la Directiva 98/37/CEE, a la Directiva 89/336/CEE relativa a las pruebas para medir la compatibilidad electromagnética y a la Norma Armonizada EN (03/99). é em conformidade com os Requisitos Essenciais de Segurança e de Tutela da Saúde de acordo com a Directriz 98/37/ CEE, com a Directriz 89/336/CEE relativa aos ensaios para medidas de compatibilidade electromagnética e com a Norma Harmonizada EN (03/99). Reggio Emilia 20/02/2003 Il presidente - The president - Der Präsident - Le président - De directeur Verkställande Direktör - Presidenten - Præsident - Pääjohtaja El Presidente - O Presidente Olmes Ognibene 96 D v.1 - UPD

Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06

Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06 Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06 BEMÆRK Kun personer, som er fortrolig med denne brugsanvisning og gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL

4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL 4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL RAV4402, RAV4406-E, RAV4502-E, RAV4506-OF > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk RAV4402 RAV4406-E RAV4502-E RAV4506-OF MANUAL GENERELLE

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere