107 cm. 30 cm. 53 cm cm cm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm."

Transkript

1 TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO MANUAL DE USO E DE MANUTENÇÃO 2004 BELL - D ver.1 - UPD D v.1 - UPD

2 60 75 cm cm. Non usare la macchina all esterno quando piove o nevica. Do not use the machine outdoor when it is raining or snowing. Wenn es regnet oder schneit, verwenden Sie die Maschine nicht im Freien. N utiliser pas la machine à l extérieur lorsqu il pleut ou qu il neige. Gebruik de machine nooit buiten wanneer het regent of sneeeuwt. Använd inte maskinen utomhus vid regn eller snöfall. Ikke bruk maskinen når det regner eller sner. Maskinen må ikke anvendes udendørs under vejrforhold med regn og sne. Älä käytä konetta ulkona sateessa tai kun sataa lunta. No utilizar el aparato en el exterior cuando llueve o nieva. Não usar a maquina ao ar livre quando estiver a chover ou a nevar. Ê Ë Ì 107 cm. 30 cm. Í 53 cm. 2 D v.1 - UPD

3 60 75 cm. Î Ï 2 1 Ð A B C D Ñ ±18 cm. Ò D v.1 - UPD

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON BESKRIVELSE AV MASKINEN Symboler TEKNISKE DATA Dimensjonene til treet som skal hogges opp Anbefalte oljer SIKKERHET Generelle sikkerhetsregler OPPSTART Belysning BRUK RUTINEVEDLIKEHOLD Utskiftning av den hydrauliske oljen Påfylling av hydraulisk olje Sliping av kniven NORSK 7 PROBLEMER OG LØSNINGER Å løsne tre som har satt seg fast Feilsøking KASSERING AV VEDHOGGEREN GARANTI RESERVEDELER I ADVARSEL Når du mottar maskinen må du forvisse deg om at det ikke mangler noen deler og at det ikke er oppstått skader under transporten. Eventuelle reklamasjoner må skje umiddelbart til speditøren og til forhandleren. Klager som kommer etterpå vil ikke bli behandlet. INDHOLDSFORTEGELSE INDLEDNING MASKINBESKRIVELSE Beskrivelse af advarselsskiltene TEKNISKE DATA Målene på den træklods, der skal spaltes Anbefalede olietyper SIKKERHED Almene sikkerhedsbestemmelser IBRUGTAGNING AF MASKINEN Belysning BRUGEN AF BRÆNDEBLØVEREN REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Skift af hydraulikolie Efterfyldning af olie Slibning af spaltkniven DANSK 7 DRIFTSFORSTYRRELSER At frigøre et stykke træ, der er blokeret At finde fejl og at fjerne fejlfunktioner SKROTNING OG DEPONERING AF BRÆNDEKLØVEREN GARANTI RESERVEDELE I ADVARSEL Brændekløveren skal straks efterses for evt. Fejl eller transportskader: Er der fejl, mangler eller skader skal dette straks meddeles til forhandleren. D v.1 - UPD

5 DANSK INDLEDNING Til lykke med Deres nye BELL-maskine. Vær venlig at læse denne vejledning opmærksomt igennem. Hvis De følger instruktionerne, får De mest ud af Deres TURBO 7. BELL brændekløver er konstrueret i overensstemmelse med de nyeste europæiske sikkerhedsnormer, specielt EN og CEI EN Den er udstyret med centralt håndstyresystem, der sikrer en sikker betjening. Vær venlig at læse vejledningen opmærksomt igennem, for et nøje kendskab til de sikkerhedforskrifter, der er beskrevet heri, er en betingelse for at kunne udføre samtlige arbejder for transport, installation og ibrugtagning af maskinen med den fornødne sikkerhed. Skulle brugeren ikke kende det sprog, vejledningen er affattet på, må han bede om en oversættelse til det ønskede sprog hos sin forhandler. Maskinens ejer skal instruere de medarbejdere, der arbejder ved maskinen, på en hensigtsmæssig måde. Producenten hæfter ikke for skader på personer og ting, der opstår som følge af at der ikke tages hensyn til denne vejledning, brug af maskinen, der ikke er i overensstemelse med maskinens funktion, fjernelse af fabriks- og henvisningsskilte, fjernelse eller forkert indstilling af beskyttelses- eller sikkerhedsindretninger og enhver anden form for handling, der strider mod sikkerheden. Ændring på maskinen må kun foretages af autoriseret personale. Den foreliggende vejledning skal betragtes som en integreret del af maskinen og skal altid være ved hånden. 1 - MASKINBESKRIVELSE TURBO 7 er en brændekløver bordmodel, bærbar og med elektrisk drivkraft. På figur 1 på side 2 vises de forskellige maskinkomponenter. 1 - kniv 2 - oliebeholder 3 - hjul (til korte afstande) 4 - motor 6 - fod 7 - håndtag til betjening af hydraulik 8 - cylinderarm 9 - sidestøtter til træklodsen 5 - kontakt til at sætte motoren i gang D v.1 - UPD

6 DANSK Beskrivelse af advarselsskiltene På maskinen er der anbragt normerede advarselstegn. Vær venlig at læse beskrivelsen af disse advarselstegn opmærksomt igennem: Inden maskinen tages i brug, skal denne brugsanvisning læses meget nøje igennem. Pas på snitsår og kvæstelser: Hænderne skal holdes borte fra de farlige områder, når kniven bevæger sig. For at beskytte fødderne mod trækoldser, der falder ned, skal brugeren have kraftige sko på. Advarsel: Brændekløverens evægelsesretning Hænderne skal beskyttes mod springende træsplinter med egnede arbejdshandsker. Advarsel: Fjern aldrig en træklods, der sidder fast på kniven, med hænderne. Brugeren skal anvende beskyttel-sesbriller eller visir for at beskytte sig mod springende træsplinter. Advarsel: Træk stikket ud før vedligeholdelse og eftersyn. Beskyttelses- og sikkerheds-installationer må aldrig fjernes. Advarsel: elektrisk spænding jf. skilt Der må ikke opholde sig personer inden for maskinens arbejds-område. Omkringstående personer og dyr skal befinde sig uden for en sikkerhedsafstand på mindst 5 m fra maskinen. Hastighedsregulering med styrestang: I første position, cirka halvvejs, er kløvsaven hurtigst men har mindst kraft; trykkes stangen i bund, nedsætter maskinen farten men kløver træet med fuld kraft. Spildolie skal deponeres i overensstemmelse med gældende lovgivning og må ikke belaste miljøet. Startknap for kløvsav 2 - TEKNISKE DATA længde (mm) 1070 bredde (mm) 300 højde (mm) 530 vægt (kg) 65 max. spaltekraft (tons) ~ 7 max. snitlængde (mm) 520 rumindhold olie i alt (liter) ~ 6 strømforsyning strømoptagelse kapacitet gennemsnitlig larm 230V 50Hz enfaset 10A 2hk - 1,5kW <= 71 db(a)/1m. Hørebeskyttelse ikke nødvendig Figur 3 på side 2 viser brændekløverens maximale mål Målene på den træklods, der skal spaltes På figur 2 side 2 er de maximale mål på en træklods angivet. Diameter er angivet som eksempel. En lille træklods kan være vanskeligere at spalte, hvis den har knaster. Derimod er det ikke vanskeligt at spalte en træklods med en større diameter, hvis træet er blødt. Advarsel: hvis træet ikke straks spaltes, er det meget vigtigt ikke at presse på. Det vil føre til en hurtig overophedning af olien, der står under tryk, og dermed til skader på pumpen Anbefalede olietyper Til hydrocylinderen anbefales følgende olietyper: SHELL TELLUS T22 BP ENERGOL HCP22 MOBIL DTE11 eller tilsvarende oliesorter Olietyper med en anden viskositet må ikke anvendes. 60 D v.1 - UPD

7 DANSK 3 - SIKKERHED Vær venlig at læse dette kapitel med den allerstørste opmærksomhed. Et nøje kendskab til de farlige situationer, der kan opstå under arbejdet med maskinen, og vejledning i den rigtige brug af maskinen er en nødvendighed for at undgå skader på personer, dyr og genstande. Advarsel: Brændekløveren BELL model TURBO 7 er udelukkende beregnet til at spalte brændeklodser, hvis mål svarer til de anbefalede angivelser. Enhver anden brug er ikke i overensstemmelse med maskinens funktion, og producenten hæfter derfor ikke for de heraf følgende skader på personer, dyr eller genstande, der er opstået ved den utilsigtede brug af maskinen. Til betjenelse af styringen skal begge hænder bruges. Brugeren må under ingen omstændigheder gribe ind i andre systemer, heller ikke justere på eller manipulere med den centrale håndstyring. Personer og dyr må ikke opholde sig nærmere end 5 meter fra brændekløveren. Brændekløveren må kun anvendes på et arbejdsbord med en højde på cm. BRÆNDEKLØVEREN MÅ UDELUKKENDE ANVENDES MED DE FORSKRIFTSMÆSSIGT INSTALLEREDE BESKYTTELSESINSTALLATIONER. HVIS ANVISNINGERNE I DETTE AFSNIT IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONER, GENSTANDE ELLER PÅ MASKINEN SELV Almene sikkerhedsbestemmelser Der må kun arbejde én person ved maskinen ad gangen. Ingen må anvende brændekløveren uden at have læst brugsanvisningen eller uden at være blevet instrueret i den rigtige og sikre brug af maskinen. Brugeren af maskinen skal være mindst 18 år gammel. Lærlinge med en mindstealder på 16 år må kun arbejde ved maskinen under opsyn. Bær ikke opknappet eller løsthængende klædedragt, der kan blive hængende i maskinens bevægelige dele. Brændekløveren må ikke bevæges, når motoren er i gang. Placer brændekløveren på et arbejdsbord, der er cm højt, bordet skal være jævnt og ingen andre genstande må befinde sig på det. Det er forbudt at arbejde med maskinen på jorden eller gulvet. På grund af splinter skal De holde den fornødne afstand til spaltkniven. Undersøg, om alle jerndele er fjernet fra det stykke træ, der skal kløves. De kan springe væk eller beskadige maskinen. Den yderste ende af stammer skal være savet over i en ret vinkel. Grene skal være fjernet fuldstændigt. Der må ikke spaltes trækoldser, hvis mål overstiger de værdier, der er angivet i fig. 2 på side 2. Ellers kan det føre til kvæstelser eller til skader på maskinen. Træ skal spaltes på langs med fibrene. Træklodsen må aldrig lægges på tværs af trækløveren og spaltes i denne position. Det kan føre til kvæstelser eller til skader på maskinen. Kløv aldrig to stammer på én gang. Den ene kan så springe væk og ramme brugeren. Hvis en træklods glider væk fra kniven, så træk skubberen tilbage og vend træklodsen 90. Grib ikke med fingerene ind i revner og spalter i træet, der danner sig, når træet spaltes. Disse spalter kan pludseligt lukke sig igen og mase eller amputere fingrene. Brændekløveren må ikke bruges mere end 5 sekunder ad gangen under fuld belastning (f.eks. ved at holde cylinderen under tryk, når man vil spalte en hård træklods). Det vil føre til en overophedning af olien, der står under tryk, og føre til skader på maskinen. Det kan tilrådes, at man vender træklodsen 90 og så prøver at spalte den i denne position. Hvis det stadigvæk ikke er muligt at kløve klodsen, så læg den til side for at undgå skader på maskinen. Tryk aldrig kniven mod træklodsen som vist på figur 9. side 3 Det kan føre til at kniven knækker eller vangen beskadiges. Træklodsen skal lægges på sidestøtterne. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når den er i gang eller blot tilsluttet. Når man forlader maskinen, skal strømforsyningen afbrydes for at udelukke startmuligheder. Brændekløveren må under ingen omstændigheder anvendes, hvis brugeren er under indflydelse af alkohol, narkotika eller medikamenter, eller hvis brugeren er træt. Der må kun arbejdes med klart hoved. Overlad ikke til en anden person at fjerne en træklods, der har sat sig fast. Maskinen må ikke anvendes i et område med eksplosionsfare (gas, benzindampe eller andre brændbare dampe). Undersøg om strømkredsen er tilstrækkelig beskyttet og passer til motorens elektriske egenskaber: spændingsfrekvensen, strømstyrke (jf. oplysningerne på skiltet på maskinen), jordkabel og normeret spændingstransformer i forkoblingen er nødvendige. Anvend et strømkabel med tværsnit 2,5 mm 2. Arbejd aldrig med fritliggende eller utilstrækkeligt isolerede strømtilslutninger. Ved brug af overdrevent lange forlængerkabler eller kabler som er samlet i flere stykker, kan der forventes et strømtab, hvilket kan forhindre motoren i at nå fuld ydelse. Luk aldrig op for kontaktboksen til motoren. Hvis der er problemer, så tilkald en elektriker, Maskine og strømførende kabel må aldrig komme i berøring med vand. Træk ikke i kablet, når maskinen bevæges. Riv ikke kablet ud af stikkontakten og hold kablet borte fra varmekilder, olie og skarpe genstande. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når der er tændt for den, eller den er i funktion. Fjern det strømførende kabel fra strømkilden, når maskinen ikke anvendes, før vedligeholdelsesarbejder, når der skiftes til anden strømkilde, eller når maskinen skal indstilles. D v.1 - UPD

8 DANSK 4 - IBRUGTAGNING AF MASKINEN Montèr gummiunderlagene i hullerne under fødderne som vist på fig. 4 side 2. Maskinen må aldrig anvendes, hvis den ikke er i driftssikker stand eller trænger til vedligeholdelse. Sæt Dem ind i brændekløverens betjenings- og sikkerhedsreglement og med maskinens funktioner, før De tager den i brug. På bagsiden af maskinen befinder der sig en udluftningsskrue. Hver gang brændekløveren tages i brug, skal denne skrue drejes ca. 4 omdrejninger ud (fig 5 på side 3). Når maskinen skal transporteres, skal skruen skrues til for at undgå olieudslip. Overbelastning af motoren eller en ureglementeret elektrisk installation medfører, at sikringen brænder igennem eller at HFI-relæet slår fra. Hvis dette sker, skal man sende bud efter en elektroinstallatør Belysning Samtlige maskindele skal være oplyste, når maskinen er i funktion og ved vedligeholdelses- og justeringsarbejder. På de tider af døgnet, hvor der ikke er mulighed for klar sigtbarhed over maskinen og dens komponenter (morgen- og aftendæmring og om natten) er det ikke tilladt at anvende maskinen. 5 - BRUGEN AF BRÆNDEBLØVEREN Brændekløveren skal placeres på en flade i cms højde. Slut den elektriske brændekløver til strømnettet. Kig efter, at det strømførende kabel ikke føres over teleskopvangen eller hen i nærheden af kniven. Også andre steder, hvor der er fare for at det strømførende kabel kan beskadiges eller rives over, bør undgås. Placer træklodsen på vangen (fig.6 på side 3).Sidestøtterne hjælper træklodsen til at blive i knivens centrum. Hvis træklodsen ikke ligger godt, skal den drejes. Tryk med højre hånd på elektromotorensstyringsknap (1) tryk knappen helt i bund, med venstre hånd på håndtaget (2) se fig 6 på side 3, cylinderarmen kører nu fremad og træet spaltes. Styrestangen gør det muligt at kontrollere arbejdshastigheden og arbejdskraften, sådan at den tilpasses på bedst mulig måde til den type træ, der skal kløves. Hvis træet er blødt, skubbes stangen cirka halvvejs ned. Kævleskubberen bevæger sig derved hurtigere, men skubber kævlerne frem med formindsket kraft. Hvis det træ, der skal kløves, er særlig hårdt eller tørt, stilles styrestangen helt i bund. Kævleskubberen bevæger sig på denne måde langsommere men med maksimum kraft, sådan at der er større mulighed for at kløve hårdt træ. Hastigheden kan varieres også under selve kløvningen af træet ved blot at skubbe styrestangen opad eller nedad. Advarsel: Hvis knappen ikke trykkes helt i bund, giver der en dårlig forbindelse og kontakten kan derved blive ødelagt. Hvis træet ikke spaltes hurtigt, må man ikke opretholde trykket på cylinderen. Man skal så trække træskubberen tilbage og prøve igen. Et lille stykke brænde kan være besværligt at spalte, hvis det indeholder mange knaster og fibre. Med træstykker med regelmæssig struktur vil det ikke være så vanskeligt at spalte træstykker med større diameter. Hvis træet er for hårdt for maskinen, skal træstykket sorteres fra for at undgå skader på maskinen. Arbejdsgangen kan gentages med de kløvede træstykker. Når arbejdet er udført, slukkes der for strømmen, stikket tages ud af kontakten. (Træk ikke i kablet.) Bemærk: Når maskinen er i funktion, er motorens metaldel kold. Efter flere arbejdstimer kan pumpen blive meget varm. Denne situation er ikke farlig for maskinen, som efter en afkøling kan genoptage arbejdet. Det er meget vigtigt at undgå en overophedning af olien og pumpen, når man spalter store eller hårde træstykker. 62 D v.1 - UPD

9 DANSK 6 - REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE I dette kapitel beskrives samtlige vedligeholdelsesarbejder, der skal gennemføres regelmæssigt på brændekløveren TURBO 7, og som kan udføres af brugeren. Vi anbefaler, at man gennemfører vedligeholdelsen samvittighedsfuldt, for at maskinen kan beholde sine gode egenskaber med hensyn til kapacitet, driftssikkerhed og langvarig nytte. Før ethvert vedligeholdelsesarbejde skal der slukkes for maskinen og stikket skal tages ud. Vedligeholdelesearbejder, der ikke udtrykkeligt er omtalt i denne vejledning, skal udføres af fagligt kompetente personer, da der kan opstå farlige situationer, som brugeren ikke er forberedt på. Reparationsarbejder eller udskiftning af reservedele må udelukkende udføres af fagligt kompetente personer. Producenten hæfter ikke for efterfølgende skader på personer, dyr eller genstande, der opstår som følge af, at denne regel ikke overholdes Skift af hydraulikolie Efter 400 arbejdstimer skal der skiftes olie (jf. de anbefalede olietyper - side 60). Oliskiftet skal ske på følgende måde: Kontroller, at vangen på maskinen er trukket helt tilbage. Fjern skruelåget (fig.7/a, side.3). Stil et kar eller en balje nedenunder. Karret/baljen skal kunne rumme ca. 8 l olie. Hæld maskine og lad olien løbe ud (fig.7/b). Hæld nu brændekløveren i den modsatte retning (fig.7/c) og fyld 6 l olie i hullet (jf. de anbefalede olietyper - side 60). Med den aftørrede oliemålepind kontrolleres oliestanden (fig.7/d), olien skal nå op mellem de to markeringer på oliemålepinden. Rens låg og gevind og luk forsigtigt igen. I ADVARSEL: SPILDOLIEN SKAL DEPONERES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING! Efterfyldning af olie Kontroller oliestanden regelmæssigt. Olien skal nå op mellem de to markeringer på oliemålepinden (fig.7/d). Hvis det er nødvendigt, fyld efter med de anbefalede olietyper (side 60) Slibning af spaltkniven Brændekløverens kniv kan blive sløv efter længere tids brug. Så kan kniven slibes med en fin fil. Eventuelle grater og ujævnheder kan slibes af ved samme lejlighed. 7 - DRIFTSFORSTYRRELSER At frigøre et stykke træ, der er blokeret. Slip håndtaget og motorens styringsknap og træk træskubberen helt tilbage. Tag en spaltet trækile og læg det på tværs under det blokerede træstykke. Bevæg nu træskubberen sådan, at trækilen bliver trykket neden under den træklods, der har sat sig fast. Hvis træklodsen ikke kommer fri på den måde, så anvend en større trækile. Så aktiver træskubberen, indtil træklodsen er kommet fri. se figur 8 på side 3 I ADVARSEL: OVERLAD IKKE TIL EN ANDEN PERSON AT FRIGØRE ET FASTKLEMT TRÆSTYKKE. NÅR ET TRÆSTYKKE HAR SAT SIG FAST, MÅ MAN IKKE SLÅ PÅ DET OG SAMTIDDIG HOLDE IMOD FODEN AF BRÆNDEKLØVEREN, DA DETTE KAN MEDFØRE BRUD PÅ MOTORBLOKKEN. SE FIG.10 PÅ SIDE 3. FOR ALLE DE FORHOLDSREGLER, DER ER BESKREVET, GÆLDER DE SIKKERHEDSBESTEMMELSER, DER ER OMTALT I AFSNIT 3 SIKKERHED, SIDE 61. PRODUCENTEN HÆFTER IKKE FOR AKADER PÅ PERSONER, DYR OG GENSTANDE, DER FORÅRSAGES AF EN BRUG AF MASKINEN, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINENS BRUGSFUNKTION, ELLER FORÅRSAGES AF, AT SIKKERHEDSBESTEMMELSERNE IKKE ER BLEVET OVERHOLDT. D v.1 - UPD

10 DANSK At finde fejl og at fjerne fejlfunktioner I den nedenstående tabel beskrives samtlige forstyrrelser af driften, der kan optræde under brugen af brændekløveren. Der beskrives også, hvordan man kan fjerne fejlfunktioner. Producenten hæfter ikke for mangler, som fører til skader på personer eller genstande, opstået som følge af indgreb fra inkompetent personale. Problem Træstykket spaltes ikke Kolbestangen løber i ryk og vibrerer stærkt Olielækage ved kolbestangen eller ved de ydre dele Antagelig årsag Forkert placering af træstykket Træstykkets mål ligger ikke inden for de foreskrevne grænser eller træet er for hårdt i forhold til maskinens kapacitet Kniven skærer ikke Olielækage Det hydrauliske tryk er for lavt. Olietanken er utæt. Slidte pakninger. Hjælp Placere træstykket anderledes Skære træstykket i form eller reducere det. Slibe kniven, kontrollere dannelsen af grater eller ujævnheder, i givet fald slibe dem af. Efterspore lækagen, idet man anvender et stykke papir eller træ. Spørg forhandleren til råds. Kontroller oliestanden, fyld olie efter, hvis det er nødvendigt Spørgforhand- leren til råds, hvis det bliver nødvendigt. Kontrolle at udluftningsskruen er fastgjort, før De flytter på maskinen. Spørg forhandleren til råds. SKROTNING OG DEPONERING AF BRÆNDEKLØVEREN Når maskinen skal skrottes, skal de gældende sikkerhedsbestemmelser følges, for at undgå følgeskader på personer, genstande og dyr. Samtlige maskindele skal skrottes og deponeres i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder på stedet. Hydraulikolien skal altid deponeres i overensstemmelse med gældende lovregler, da den er meget skadelig for miljøet. 64 D v.1 - UPD

11 DANSK GARANTI Firmet BELL COMPANY, i det efterfølgende omtalt som BELL, garanterer køberen af enhver ny BELL-maskine, der er købt hos en autoriseret forhandler, for et tidsrum på 360 dage (12 måneder) fra købs-dagen eller den første udlejning, at maskinen ikke har nogen materiale- eller forarbejdningsfejl. For de reservedele, der er installeret på en brændekløver, der er dækket af denne garanti, er garantien indskrænket til 90 dage (tre måneder) regnet fra erstatnings- eller reparationsdatoen for disse dele. Erstatningen eller de erstatningsdele, der er installeret på den maskine, der er dækket af denne garanti, garanteres i 90 dage regnet fra erstatningen eller reparationen. Disse dele skal leveres gratis til forbrugeren eller til den BELL-autoriserede forhandler inden for den normale arbejdstid. BELL forbeholder sig ret til at efterprøve installationer og enkeltdele, der er reklamerede på grund af materiale- eller forarbejdningsfejl. De udskiftede dele skal opbevares i 12 måneder. Det er en selvfølge, at BELL ikke er forpligtet til at levere arbejdskraft eller betale transportomkostninger. BELL hæfter ikke for eventuelle skader, fejl eller omkostninger, der er opstået som følge af reparationer og/eller ændringer ved BELL-maskiner, der ikke er udført af en autoriseret repræsentant for firmaet BELL, f.eks. benzin- eller dieselmotorer. Denne garanti gælder ikke for salgsartikler, der allerede har en egen garanti, som f.eks. motorer, hydraulikpumper, transmission og slanger etc.. Denne garanti dækker kun defekter, der er opstået ved normal brug. BELL overtager intet ansvar, hvis BELL-maskinerne ikke fungerer inden for garantiperioden på grund af følgende fejl: 1) Forkert betjening af maskinen, forsømmelighed, brug af maskinen, der ikke er i overensstemmelse med maskinens funktion, misbrug eller uheld. 2) Mangel på nødvendig vedligeholdelse i overensstemmelse med brugsanvisningen (erstatning af dele som slidte baner, sløve knive, af hydraulikolie, motorolie, olie til transmissionssystemet) 3) Brug af dele eller tilbehør, der ikke er produceret, leveret eller anerkendt af firmaet BELL. Firmaet BELL overtager ingen andre garantier end dem, der udtrykkeligt er indeholdt i denne skrivelse. Ingen repræsentant eller forhandler er autoriseret til at yde andre garantier for BELL-maskinerne. Varigheden af den lovmæssige garanti, inklusive garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, indskrænker sig til den garantiperiode, der er sikret i denne skrivelse. BELL hæfter under ingen omstændigheder for direkte eller indirekte, specielle eller eventuelle skadesvoldte tab af udbytte. Vær venlig at udfylde følgende informationer. De er nyttige for Deres forhandler ved bestilling af reservedele eller ved kundeservice. MODEL... SERIENUMMER... KØBSDATO... D v.1 - UPD

12 90 D v.1 - UPD

13 D v.1 - UPD

14 Ref. Code 1 B D B B E B E B E B B E B E B D E B D B B B E E E E E E E E B D E B E B B D E E Ref. Code 41 B E E Switzerland model 43 D E E B B B E B E B E B E E E D E E E E D E D D Switzerland model 70 E B E E E E E E E E E E E Ref. Code 84 E E E E E E E E B B E E B B E B B B B B E E B B E E E E B D E E E E E SEAL KIT code: J D v.1 - UPD

15 Dichiarazione di conformità - Conformity declaration - Konformitätserklärung - Déclaration de conformité Verklaring van overeenstemming - Försäkran om överenstämmelse - Overensstemmelseserklæring - Erklæring - Vaatimustenmukaisuusilmoitus - Declaración de conformidad - Declaração de conformidade via F. de Pisis, 5 - Reggio Emilia - Italy dichiara che la macchina - declares that the machine - bestätigt hiermit dass die von Ihr hergestellte Machine - déclare que la machine - verklaart dat de machine - intygar härmed att maskin - erklærer herved at maskinen - bekræfter hermed som firma at have fremstillet denne maskine täten vakuutamme, että laitemme, declara que la máquina, declara que a máquina TURBO 7 è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute secondo la Direttiva 98/37/CEE, alla Direttiva 89/336/CE relativa alle prove per misure di compatibilità elettromagnetica e alla Norma Armonizzata EN (03/99) complies with essential Security and Health Protection Requirements according to the 98/37/EEC Directive, the 89/336/EEC Directive relating to the tests for measuring electromagnetic compatibility and the harmonised Regulation EN (03/99) den grundsätzlichen Erfordernissen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entspricht, gemäß der Richtlinie 98/37/EWG, der Richtlinie 89/336/EWG über die Prüfungen der elektromagnetischen Verträglichkeit sowie der harmonisierten Norm EN (03/99) est conforme aux Critères Essentiels sur la Sécurité et sur la Protection de la Santé conformément aux dispositions de la Directive 98/37/CEE, à la Directive 89/336/CEE se rapportant aux essais pour mesurer la compatibilité électromagnétique, ainsi qu à la Norme Harmonisée EN (03/99). overeenstemt met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zoals die zijn vastgelegd in de Richtlijn 98/37/EEG, de Richtlijn 89/336/EEG betreffende de tests voor de EMC-maatregelen en de geharmoniseerde norm EN (03/99). är i överensstämmelse med säkerhets- och hälsokraven enligt EU-direktivet 98/37/EG, EU-direktivet 89/336/EG gällande test för mätning av elektromagnetisk kompatibilitet och standarden EN (03/99). er i overensstemmelse med sikkerhetskravene og helsevernets forskrifter ifølge direktivet 98/37/EC, direktivet 89/336/EC vedrørende prøvene for måling av elektromagnetisk kompatibilitet og standarden EN (03/99). svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i henhold til EU-direktivet 98/37/EF, EU-direktivet 89/336/EF vedrørende test til måling af elektromagnetisk kompatibilitet og standarden EN (03/99). on direktiivin 98/37/EY olennaisten turvallisuus- ja terveysmääräysten mukainen, direktiivin 89/336/EY mukainen sähkömagneettisen yhdenmukaisuuden mittaustestien osalta sekä standardin EN (03/99) mukainen. responde a los Requisitos Esenciales de Seguridad y de Tutela de la Salud en conformidad con la Directiva 98/37/CEE, a la Directiva 89/336/CEE relativa a las pruebas para medir la compatibilidad electromagnética y a la Norma Armonizada EN (03/99). é em conformidade com os Requisitos Essenciais de Segurança e de Tutela da Saúde de acordo com a Directriz 98/37/ CEE, com a Directriz 89/336/CEE relativa aos ensaios para medidas de compatibilidade electromagnética e com a Norma Harmonizada EN (03/99). Reggio Emilia 20/02/2003 Il presidente - The president - Der Präsident - Le président - De directeur Verkställande Direktör - Presidenten - Præsident - Pääjohtaja El Presidente - O Presidente Olmes Ognibene 96 D v.1 - UPD

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere