Månedens. Funktionalitet og Skønhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedens. Funktionalitet og Skønhed"

Transkript

1 Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Funktionalitet og Skønhed Da Johan Knudsen til Bangsbo omkring århundredeskiftet afgav sin husbestyrerinde frk. Eggers flyttede hun ind i slagtermester H.C. Lassens ejendom på hjørnet af Kirkepladsen og Danmarksgade. Den velrenommerede husbestyrerinde overtog dermed det nyindrettede»centralhotellet«i Frederikshavn. Det oprindelige hus på grunden var opført i 1894 og indeholdt ud over Centralhotellet med sin danseog spiserestauration også en købmandsbutik. I 1916 købte Christian Lassen huset af H.C. Lassen og i 1918 hed købmanden Peter Lassen, mens restauratøren dengang hed Fred. Nielsen. Det formodes at P. Lassen, der var søn af slagtermester H.C. Lassen havde købmandshandelen helt fra husets opførelse i H.C. Lassen anvendte oprindeligt den store grund til opsamling af kreaturer, som han eksporterede videre til England, Norge og Sverige gennem sin virksomhed I midten af 1970érne lukkede centralageret i pakhuset på Kirkepladsen. På dette billede fra 1977 ses den store port stadig. I østfløen af Packnesshuset ligger Hassing & Thirup landinspektørfirma.

2 Frederikshavn Kreaturexport. I 1921 overtog den legendariske købmand Johan Andersen forretning og ejendom. Forretningen fortsatte under sønnen C.C. Andersen helt frem til 1988, hvor den lukkede som den næstsidste gammeldags midtby købmandsforretning. Kirkepladsen Købmand Johan Andersen beholdt dog kun ejendommen i 10 år, hvorefter Frederikshavn og Omegns Sparekasse overtog grunden med de efterhånden tre huse og en mellembygning. Årsagen til Sparekassens køb var at direktionen havde en plan om at regulere pladsen, så kirken og ikke mindst Sparekassens nye hovedsæde fik en fremtrædende plads i industribyens nye centrum. Arkitekten Jesper Tvede havde ved byggeriet af Danmarksgade 48 i 1926 indledt forhandlinger med Frederikshavn Købstadskommune om en regulering af Kirkepladsen, så den kunne komme til at fremstå som et smukt centrum, der var en moderne industriby værdig. En diskussion der er fortsat frem til i dag, hvor der stadig tales om en rambla der, ligesom i Barcelona, skal forbinde havn og by og skabe en akse, som giver mulighed for en spændende byudvikling. Kirkepladsen omkring Kirken fra 1894 yderst til venstre, derefter det lille oprindelige hus i Fladstrandsgade, bag det pakhuset og centralhotellet. I Jernbanegade skimtes Metodistkirken, og jernbanestationen. Da Frederikshavn kirke blev bygget mellem 1890 og 1892, blev den placeret

3 ud mod den daværende kystlinie på det sydvestlige horn i hornværket omkring citadellet Fladstrand. Fladstrandsgade er stadig den gamle rest af fæstningsvejen, og dens forlængelse op mod Havnevejen, det der senere er blevet til Danmarksgade og Kirkepladsen. Det betyder at kirken er kommet til at ligge noget skævt i forhold til det oprindelige vejforløb, som kommunen med større eller mindre held har forsøgt at rette op på siden århundredeskiftet. Efter arkitekt Jesper Tvede havde været i indfight med teknikere og politikere i kommunen overtog en anden berømt arkitekt opgaven med Kirkepladsens forskønnelse. Arkitekten var Ulrik Plesner, som bl.a. har stået for udformningen af den oprindeligt smukke loggia i gården bag Danmarksgade 49, en bygning, som nok kunne trænge til lidt større opmærksomhed end den har i dag, hvor kun halvdelen af den smukke loggia står indpakket i en uskøn blanding af gasbeton og eternitplader i en gård der bærer præg af, at biler har absolut førsteprioritet. Det menes at Plesners loggia måske er fra 1902 eller ældre, og har dermed stået så hotellets gæster har kunnet kigge ud over kirkepladsen. Ulrik Plesner havde i øvrigt slået sig ned i Skagen i Et ophold der blev til et livslangt kærlighedsforhold til byen og egnen. Han lod sig inspirere af områdets oprindelige byggeskik og kombinerede den med tidens tanker, som det også ses i vennen Thorvald Bindesbølls bygninger. Han arbejdede i øvrigt sammen med Fra byggeriet af ejendommen i 1936/37. Johan andersens købmandsforretning blev som den sidste flyttet indenfor i den det nye hus

4 Bindesbøll ved flere større byggerier, hvor det blev op til Plesners faglige dygtighed som murer at få vennens ideer til at fungere på murværket. Hele vejen til Skagen kan man nyde Plesners bygningsværker, der ligger som perler på en snor langs Skagensbanens linieføring, hvis husarkitekt han var lige til sin død. Plesners byggestil er i øvrigt et opgør mod historicismens pyssenyssethed og gik mere over i det barokke engelske udtryk, som også vennen P.V. Jensen-Klint stod for. Selvom Plesner også var inspireret af den tyske Jugendstil gennem Bindesbøll. P.V. Jensen-Klint er i Frederikshavn kendt for Nordjyske Banks smukke bygning i Jernbanegade. Ud over Centralhotellet med dens tilbygning lå der yderligere to huse på grunden. Det ældste var det oprindelige hus på grunden, og hørte sikkert til blandt de ældste bygninger i Frederikshavn. Det ses ikke at have været en del af fæstningen, men har ligget lige udenfor hovedporten. Her boede slagtermester H.C. Lassen selv og herfra styrede han sin eksportvirksomhed. Om det så er ham der har ladet det gamle pakhus opføre står lidt hen i det uvisse. Det har i øvrigt ligget fantastisk centralt midt mellem byens nye erhvervshavn, bygget mellem 1883 og 1893, og byens jernbanestation. Mens det oprindelige hus for længst er revet ned, ligger pakhuset der stadig. Pakhuset benyttedes gennem mange år af Hjørringkøbmanden Jørgen Storm. En virksomhed der gennem opkøb og sammenslutninger Tvedes plan for hele kirkepladsen omkring 1926

5 blev til Centra, hvorfra alle de mange små købmænd i byen forsynedes med alt fra tændstikker til mel og sukker. I dag er huset ombygget til sognehus for Frederikshavn sogn, med kirkekontor, konfirmandstue og foredragssal. Mudejararkitektur Med sparekassens overtagelse af ejendommen i 1931 gik kapløbet om Kirkepladsen ind i en ny fase, da de to indflydelsesrige arkitekter bysbarnet Jesper Tvede og Skagens arkitekt Ulrik Plesner døde i begyndelsen af 30 erne, måtte opgaven overgå til en anden berømt arkitekt. Loddet faldt ud til fordel for Kgl. Bygningsinspektør Einar Packnes. Han havde slået sig ned i Aalborg, en by som han med sine bygningsværker, har sat et grundigt fingeraftryk på. Her var han blevet gift med redaktørdatteren Eja Schiøttzs-Christensen. De blev gift i den store Mylund kirke, en landsbykirke i gigantiske dimensioner midt i Vendsyssel, som Packness havde tegnet i Mod slutningen af besættelsen gjorde tyskerne haveområdet til en modstandsrede afspærret af betonspærringer på tværs af alle veje. Få steder som på Kirkepladsen var der en gennemkørsel som hurtigt kunne lukkes med tjekkiske pigbugge Ligesom Plesner var Packness oprindeligt uddannet murer og betragtede sig ikke som akademisk arkitekt. Gennem en ungdom på valsen var han blevet bekendt med svensk og ikke mindst spansk arkitektur og bygningskunst. Noget han fik mulighed for at udvikle på Anton Rosen s og Hack Kampmanns tegnestuer i Århus. Begge arkitekter kendes fra vores by, hvor Anton Rosen har stået for

6 det spændende hus i Hedemarcksgade 6, mens Kampmann har stået for den smukke toldbygning på Havnepladsen. Den svenske inspiration ses vel tydeligst i Svinkløv Badehotel, mens Marcuskirken på Hobrovej i Aalborg vel er det ypperste i hans spanske inspiration. Packness gik til opgaven med Danmarksgade 49 på den mest drastiske måde. Hele den gamle bygning blev jævnet med jorden, og tilbage stod kun Johan Andersens købmandsbutik, som en ruin midt på torvet. I løbet af 1937 rejstes så den nuværende bygning, der med sine detaljer og udsmykning ikke lader beskueren i tvivl om inspirationen i såvel barok som i spansk arkitektur. Blot et hurtigt blik ind i porten signalerer straks indtryk af den mauriske byggestil fra Cordoba. I forhold til det oprindelige hus blev det nye trukket så langt tilbage på grunden, at Sparekassens bygning tydeligt kunne ses fra havnen. Købmanden flyttede ind i den nye forretning bag den smukke facade med sine velgennemtænkte døre og indgangsportal. Ud over Købmandsforretningen blev der plads til yderligere et par forretninger. I dag Kirkeby og FotoCare, der breder sig over hele to forretninger. Fotoforretningen har i øvrigt lange aner tilbage i tiden. Her lå Rinds forretning og ikke mindst FotoChristensen, som sidste arvtager til en fotograf der både var kunstner, Huset under besættelsens første halvdel. De tyske skilte viser mod Wermacht- senere Ortskommandaturen på Kommuneskolen og Teknisk skole i Kirkegade. På billedet ses også alle forretningerne. Manufakturhandlerne Brødrene Pedersen, FotoChristensen, trikotageforretningen grindsted udsalg, købmand Johan Andersen, radioforhandler B. Juel jensen og landinspektør C. Luther Jørgensen. På etagerne ovenover fandtes kommunaldirektør Elvig, arkitekt Gjøderum Nielsen og læge Bodil Frimodt Sørensen. Sidstnævnte måtte senere under besættelsen tage flugten til Sverige ad den rute hun selv og hendes mand var med til at smugle kunder til.

7 reklamefotograf, pressefotograf, portrætfotograf og byfotograf. Med indgang i porten lå Musikhuset»Oscar«. Her har alle unge frederikshavnere der ville, fået en del af deres musikalske opdragelse.»oscar«havde alt det vilde, Gasolin, Procol Harum, Steppeulvene, Cream, Bob Dylan, Country Joe og Joan Baez, men samtidig var han en øjenåbner til det klassiske gennem hans store fortælleglæde og viden om klassisk musik. På etagerne over forretningerne havde de sideordnede direktører i Sparekassen deres lejligheder. Der har boet læger, arkitekter og advokater fra kælder til kvist. Øst for porten flyttede landinspektørfirmaet C. Luther- Jørgensen ind. Han gik senere i kompagniskab med Hassing, der igen indgik kompagniskab med først Tirup og siden Löhde. De flyttede i øvrigt i det gamle pakhus, inden de købte den gamle fiskerikontrol. I østre ende har der også været advokatkontor, og forsikringsselskab, men i dag ligger Helberg Design i de gamle kontorlokaler. Herfra sælges der designet funktionalitet og skønhed. Hertil kan Packness ejendom ikke være en bedre reklamesøjle. Kirkepladsen omkring Kirken fra 1894 yderst til venstre, derefter det lille oprindelige hus i Fladstrandsgade, bag det pakhuset og centralhotellet. I Jernbanegade skimtes Metodistkirken, og jernbanestationen. Læg i øvrigt mærke til at cyklisterne også dengang fandt deres egne veje.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

På sporet af... gladsaxe.dk

På sporet af... gladsaxe.dk Se oversigtskort bag på denne side gladsaxe.dk På sporet af... Aldershvile og Grevinden af Bagsværd En spadseretur fra Bagsværd Station via Bindeledet, Aldershvilevej og Slotsparken til Aldershvileparken

Læs mere

Elling by og dens beboere i 1930 erne

Elling by og dens beboere i 1930 erne Elling by og dens beboere i 1930 erne - som jeg husker Af Peter Ussing Vore dages Elling er en stor landsby og må vel nærmest betragtes som en soveby for Frederikshavn. Det er en udvikling, der kom i gang

Læs mere

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken 2000 Papirfabrikken 2004 Ved havnen i Silkeborg emmer den gamle papirfabrik af historie og kultur. Her skrives historien om en by, der

Læs mere

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere.

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Viggo Hovgaard Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Denne artikel bygger på to artikler skrevet af Poul Christensen og er tidligere bragt i Hanen, Støvring kommunes

Læs mere

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater:

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater: Pensionaterne i og omkring Lohals Begyndende med de små private pensionater for godt 100 år siden, bliver Lohals efterhånden et kendt feriested. Foruden de små pensionater kommer der ved århundredeskiftet

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og 1924. Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry Frederikshavn Frederikshavns hemmeligheder De afskårne hjørner Altertavle-drillerier Bangsbo Å Boolsens Stenhave Brysterne og Tubablæseren Cloostårnet Dronningestien Dyrehaven Endagstur til Hirsholmene

Læs mere

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013 Holstebro kirkegårde en kulturhistorisk guide 2013 Udgivet af kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro Kirkegårde og Holstebro Museumsforening Tekst og billeder: Museumsinspektør Esben Graugaard og kirkegårdsleder

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Lønstrup Harrerenden Kulturmiljø nr. 26a-b Tema Anlæg ved kysten Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Sted/Topografi Lønstrup ligger ved en sand-

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Bogen er sat med Lucida Grande, Optima og Arial Bogen er printet i Danmark 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk,

Læs mere

Rejsen i Ringgården #2 Af Jens Kaiser

Rejsen i Ringgården #2 Af Jens Kaiser Rejsen i Ringgården #2 Af Jens Kaiser Afd. 3 på Kaserneboulevarden fra 1943 har en attraktiv beliggenhed tæt på byen og universitetet. Afdelingen blev præmieret af Aarhus Kommunne i 2010 for den smukke

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Søren Svare, Mathias Ruø, Rasmus Nielsen og Allan Døi Indledning. Berlins Contemporary Fine Arts galleri er placeret op ad Kupfergraben-kanalen hvorfra du

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere