Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2"

Transkript

1 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter sin far, i nr. 21. Overfor ses det lave hus til venstre nr. 18 er købmand Niels Nielsens forretning og herefter nr. 16 blikkenslager N. Stoffregen og bager A. Andersen. Tryk: Lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa (ubrugt) A2 Købmand S. H. Bagers købmandsgård Storegade 13, købmandsgården er opført af købmand Søchting i Tryk: Rastetryk. Udgiver: S. H. bager, Grenaa. Fotograf: Ukendt (brugt 1934) A2

2 Storegade A. M. Sørensens Snedker Forretning, Storegade Bygningen der er opført af snedkermester J. Brinch Sørensen i 1897, solgtes i 1907 til A. M. Sørensens der var uddannet hos J. Brinch Sørensen. A. M. Sørensen der havde overtaget forretningen allerede i 1902, arbejdede efter overtagelsen forretningen betydelig op, og havde en overgang 12 mand beskæftiget. Han var også i nogle år medlem af håndværkerforeningens bestyrelse. I 1946 solgte han ejendommen til E. F. Petersen. Personerne på postkortet er A. M. Sørensen og frue med sønnen Carl Tryk: Ægte foto Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt (brugt 1910) A2 Til venstre Storegade med henholdsvis "Spare- Laane- og Diskontoinstituttet for Grenaa og Omegn", Jernbanedrager Søren Bloch og Buntmager M. Nielsen, og på modsatte side nr Nummer 9 der fra var ejet Jørgen Nielsen Holstvig er der hvor Grenaa Afholds og Højskolehotel blev opført. Tryk: Lystryk. Udgiver: Chr. Valeur Fausböll, Grenaa. Fotograf: Ukendt (udelt forside brugt 1904) A2

3 Storegade Storegade 8 omkring 1908, med urmager og guldsmed S. Rings forretning og Søren Blochs beværtning. Tryk: Ægte foto. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (brugt 1908) Storegade set op mod kirken. At motivet er ældre end 1905, kan ses på at skomager Carl Seelen s gamle bygning Storegade 4, (bygningen med markiserne på venstre side) stadig ligger der. Han nedrev den gamle bindingsværksgård, hvoraf det ældste var fra 1774, og opførte den nuværende bygning i I 1932 solgtes den til naboen mod øst, købmand Ove Vogel. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa, Eneret Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (udelt forside brugt 1905)

4 GRENAA GAMLE STAD Storegade Storegade ca. år 1905 med Holstvigs Gaard til højre og til venstre Søren Blochs beværtning i nr. 8. Huset med spiret på hjørnet af Ågade nedbrændte natten til den 24. februar 1945 som følge af en Schalburgtage handling udført af Bothilsen Nielsens terrorgruppe. Tryk: Lystryk. Udgiver: Peter Alstrups Kunstforlag, København, Eneret Fotograf: Ukendt (brugt 1907) Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare Laane og Diskonto Instituttet for Grenaa og Omegn, det skiftede den 12. maj 1921 navn til Sparekassen for Grenaa og Omegn, og herefter guldsmed S. Rings butiksvindue. På det tidspunkt blev kreaturerne stadig trukket i gennem byens gader når de blev hentet hjem ude fra engene nede ved åen. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Eneret. Fotograf: Ukendt. (brugt 1908)

5 Storegade Til højre Storegade 9 og 11 ca. år Storegade 9 er Afholdshotellet som omkring blev opført hvor Holstvigs Gård lå. Til venstre Storegade 6 Sparekassen for Grenaa og Omegn der er opført i 1888 og herefter med altanen nr. 8, der efter Blochs død i 1916 var solgt til snedkermester L. Sørensen. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) Storegade set fra Torvet. Til højre Storegade 2 med fra venstre Georg Reventlows Crome og Goldschmidt samt Horsens Tugthus-udsalg, dernæst Chr. Valeur Fausbølls boghandel. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Fotograf: Ukendt. (brugt 1915)

6 Storegade Hjørnet af Storegade og Ågade med Afholds Hotellet, Storegade 9 og Julius Frosts isenkræmmer forretning. Tryk: Lystryk. Udgiver. W. K. F (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt Fotograf: Ukendt. (brugt 1908) Storegade som den så ud i 1870, bindingsværk huset til venstre Storegade 5 er Hennings Gaard der bliv opført i Bygningen blev i 1904 erstattet af den nuværende bygning. Herefter ses nr og 13 Holstvigs gård, Harboes gård, nr. 13 senere Søchting og Bager. Tryk: Lystryk: Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa, Eneret 183.Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (ubrugt)

7 Storegade Storegade set fra Torvet, til venstre nr. 3-5 og 7. Nr. 3 var tidligere ejet af Manufakturhandler H. P. Rosenvinge, samme Rosenvinge som i 1893 grundlagde A/S Grenaa Dampvæveri. I 1904 solgte han Storegade 3 til naboen Købmand Edv. Hansen. Storegade 5 oprindelig Hennings Gaard blev i 1904 købt af A/S Grenaa Handels og Landbrugsbank, der lod opføre en nuværende bygning. Nr. 5 var ejet af A/S Grenaa Byggeforening der var ejet af snedkermester S. Bilde og hans bror tømrermester A. Bilde. Tryk: Lystryk. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (udelt forside brugt 1908) Købmand Edv. Hansens købmandsgård Storegade 1, set fra gårdsiden. Købmandsgården nedbrændte delvist i Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Eneret. Fotograf: Ukendt. (brugt 1920)

8 Storegade Storegade set fra Torvet ca. år 1910 med Vogels ejendom til højre og til venstre købmand Edv. Hansens gård Storegade 1. Købmandsgården nedbrændte delvist i Herefter Storegade 3, hvor H. P. Rosenvinge i 1882 startede manufakturhandel i lejede lokaler. I 1886 købte H. P. Rosenvinge bygningen, og en halv snes år senere udlejede han manufakturhandelen, og byggede et Dampvæveri og Spinderi ude på Havnevejen (i dag Østerbrogade). Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (brugt 1910) Storegade set fra Torvet. Til højre ses Torvets Materialhandel der var startet af E. Jespersen i Manden med fuldskægget er biografkontrollør Walter Andersen. Tryk: Lystryk. Udgiver: Tapet og Papirhuset, Grenaa. Fotograf: Ukendt.(ubrugt)

9 Storegade og Nørregade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (brugt 1909) Inden vi bevæger os ud i Østergade, skal vi lige en tur ned i Nørregade. Nørregade set fra Torvet og mod nord. Forrest til højre ses indkørslen til købmand A. Sørensen gamle købmandsgård som lå på hjørnet af Østergade og Nørregade, købmandsgården er nu revet ned og der er opført en forretnings ejendom Hjørnet på grunden. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 62. Fotograf: Ukendt. (ubrugt)

10 Nørregade Bager Niels Jørgen Nielsens bageri, Nørregade 2. I den nordre halvdel var der kirkelokaler for den katolsk-apostolske Menighed i Grenaa, og bibeholdtes som sådant, indtil menigheden i 1916 selv byggede en lille kirke på Grønland. Tryk: Ægte foto. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (brugt 1910) Nørregade set op mod Torvet omkring 1925, til venstre først nr a-2. Bager N. J. Nielsens ejendom Nørregade 2 blev i 1920 delt i to parceller, hvoraf bagermester H. C. Hansen købte nr. 2 og nr. 2a solgtes til stenhuggermester J. Øvlesen, der havde stenhugger forretning på modsatte side af Nørregade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 63. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B1

11 Nørregade og Østergade Nørregade 16 (til venstre) set fra Markedsgade og op mod Torvet som det så ud ca Herefter ses den forhenværende Fattiggårdshaven. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Fotograf: Ukendt. (brugt 1912) B1 Østergade set fra Torvet ca. år Til højre ses Østergade 2 O. Olsens Gæstgiveri, den ældste brandforsikring for bygningen er fra Til vestre i nr. 1 ses købmandsgården som var ejet af Chr. Kleis fra Begge ejendomme er i dag erstattet af nye forretningsejendomme. Tryk: Lystryk. Udgiver: Tapet og Papirhuset, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (ubrugt)

12 Østergade B1 Grenaa Mønster Bageri Østergade 14 som fra 1910 til 1923 var ejet af bagermester Søren Skou. Bygningen er opført i 1898 af sadelmager Jeppe Jensen. Ejendommen og forretningen blev i 1923 solgt til bager G. Laursen og i 1937 til bager Chr. Rytter. Tryk: Ægte foto. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (udaterbar) Østergade set fra Torvet ca Yderst til venstre nr. 1b Distriktslæge Poulsens gamle bolig der i 1892 var blevet solgt til naboen Købmand A. Sørensen. Han ombyggede sener huser og indrettede to små butikker og længst mod øst byens første biografteater. Herefter ses nr. 3, der er et af byens første tre etagers huse, opført i af og ejet af Tømremester A. Bilde. Overfor i nr. 6 ses Svenstrups skotøjsmagasin. Tryk: Lystryk. Udgiver: Wilhelm Madsens Papirhandel, Grenaa. Eneret No. 827 Fotograf: Ukendt. (ubrugt)

13 Østergade Bag hestevognen ses A. Bildes ejendom Østergade nr. 3, med Brd. Lassens Konditori og A. Bildes egen forretning. Brd. Lassen flyttede senere deres forretning over på den anden side af gaden, da de i 1911 købte Østergade 16. Efter Bildes ejendom ses nr. 5 apoteket der er opført af Apoteker F. Hoffmeyer i For enden af Østergade ses gavlen af Mommes Pakhus. Tryk: Lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (brugt 1919) Vintermotiv fra Østergade med til venstre købmand Sørensens ejendom nr. 1 og den gamle distriktslæge bolig nr. 1b som her er ombygget med butikker og biografteater. Overfor ses lidt af O. Olsens Gæstgiveri Østergade nr. 2. Tryk: Lystryk. Udgiver: Rudolf Olsen Kunstforlag. Eneret No Fotograf: Ukendt. (ubrugt)

14 Østergade Til højre er først tre fag af O. Olsens Gæstgiveri nr. 2, og herefter nr. 4 som også var ejet af O. Olsen, men var udlejet til en cigarhandler. I nabohuset nr. 6 ses Arnold Svenstrups skotøjsforretning og nr. 8 glarmester Chr. Petersen. Modsatte side med markisen nr. 1a og derefter nr. 1b i hvilket byens første biografteater blev indrettet. Både Nr. 2 og 4 er i dag revet ned og der er bygget en ny forretningsejendom på grunden. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 69. Fotograf: ukendt. (ubrugt) Østergade 8 blev opført i 1851 af rebslager Jens Nielsen. Her fra omkring 1913 ses Chr. Petersens glarmesterforretning. Chr. Petersen kom til Grenaa i 1901 og i 1937 flyttede forretningen til Torvet 9, som Chr. Petersen selv havde ladet opføre. Senere blev svigersønnen Arne Rose optaget som medindehaver. Østergade 8 er i dag en del af forretningen Skoringen Tryk: Ægte foto. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (brugt 1913)

15 Østergade Østergade set fra Tovet ved O. Olsens Gæstgiveri. Huset lige før ejendommen i tre etager på venstre side, rummede i en årrække frem til 1934 byens første Biografteater. Den 15. september 1934 åbnede Biografen i Storegade og lokalerne i Østergade blev bygget om til butik og lejlighed. Den 21. december 1947 fik Grenaa endnu en biograf Kino, der blev indrettet i Hotel Skandinaviens sal på Torvet. Tryk: Lystryk. Udgiver: Rudolf Olsen Kunstforlag, Eneret. Nr Fotograf: Ukendt. (brugt 1934) Til venstre i nr. 16 brødrene Amdi og Emil Lassens Konditori ca. år 1926, herefter Grenaa Mønster Bageri og Sæbe Lageret. Bygningen til højre er apoteket fra Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 46. Fotograf: Ukendt. (brugt 1926)

16 Østergade På højre side ses Apoteket Østergade 5 ca. år 1904, det blev opført af apoteker F. Hoffmeyer i Før den tid har der bl.a. været provstegård og latinskole på adressen. Apoteket er senere flyttet til Kannikegade 12. Den tre etages ejendom efter apoteket er opført i 1899 af tømmermester A. Bilde. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Fotograf: Ukendt. (brugt 1907) Hvor Østergade løber sammen med Kannikegade, her fra ca. år 1913, ses på venstre side købmand Jens Jensen forretning, Østergade 20. Den lave bygning overfor er nr. 7, og var vognmand Præsts gård, Gården er nu revet ned og erstatte af en ny ejendom som i dag rummer bl.a. byens biograf Kino, som i 1960 blev flyttet fra Torvet til Østergade. Tryk: Lystryk. Udgiver: I. P. Christiansen, Grenaa Eneret. Fotograf: I. P. Christiansen, Grenaa (brugt 1913)

Havneplads og Strandgade

Havneplads og Strandgade Havneplads og Strandgade Øverst ses havnens slæbested. I midten den tidligere Toldbod ved Grenaa Havn, opført 1809. Den var oprindelig bygget som kasserne for de mange danske soldater, som lå indkvarteret

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Lene Hadsbjerg Roskilde var i perioden efter 1850 en by i forandring. Det svagt stigende befolkningstal, den øgede handel og den gryende industrielle udvikling

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres

Læs mere

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Holstebro historie-ruten Hvad er Find vej i Danmark? Find Vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb og du kan løbe eller gå turen helt efter dit eget ønske. På www.findveji.dk

Læs mere

Månedens. Funktionalitet og Skønhed

Månedens. Funktionalitet og Skønhed Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Funktionalitet og Skønhed Da Johan Knudsen til Bangsbo omkring århundredeskiftet afgav sin husbestyrerinde frk. Eggers flyttede hun ind i slagtermester

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 61-99

Gravsten Thyregod Kirkegård 61-99 Gravsten Thyregod Kirkegård 61-99 Karen Marie og Carl Jørgensen Karen Marie var fra Odby, Thy, Carl Jørgensen fra Kauslunde, Fyn. Han var snedker og husmand på Øster Dørkenvej 3. Alfred Hansen var tjenestekarl

Læs mere

Vejrup Bilernes by. Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg. Af Anna Schultz

Vejrup Bilernes by. Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg. Af Anna Schultz Vejrup Bilernes by Af Anna Schultz Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg Der er blevet solgt biler i Vejrup i de sidste 50 år, men i sidste halvdel af 1980 erne og i 1990 erne skete

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater:

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater: Pensionaterne i og omkring Lohals Begyndende med de små private pensionater for godt 100 år siden, bliver Lohals efterhånden et kendt feriested. Foruden de små pensionater kommer der ved århundredeskiftet

Læs mere

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5 1 8 8 6 Stationsbyerne 1 8 9 5 Frederiksgade 8-6 ca. 1890. Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Nørregade i Thisted. To huse med historie

Nørregade i Thisted. To huse med historie 2006 09/06/11 11:59 Side 71 Nørregade i Thisted af Svend Sørensen En uge i november 2004 satte Thisted Dagblad fokus på Nørregade. I den forbindelse blev museet bedt om at skrive om Nørregades historie.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Torvet og dets mennesker Roskilde 1400-1499

Torvet og dets mennesker Roskilde 1400-1499 Torvet og dets mennesker Roskilde 1400-1499 47 af Lars Kjær I middelalderen var torvet i en købstad, som Roskilde, ikke bare centrum for handlen og det offentlige liv, det er også blevet en central nøgle

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013 Holstebro kirkegårde en kulturhistorisk guide 2013 Udgivet af kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro Kirkegårde og Holstebro Museumsforening Tekst og billeder: Museumsinspektør Esben Graugaard og kirkegårdsleder

Læs mere

VEJBY-TIBIRKE ÅRBOG 1995

VEJBY-TIBIRKE ÅRBOG 1995 Sagn fra Vejby Sogn 1 Sagn fra Vejby Sogn 2 Sagn fra Vejby Sogn 3 Sagn fra Vejby Sogn 4 Sagn fra Vejby Sogn 5 Erindringer fra Vejby Smedie 1952-87 Af Svend Jensen Vi købte Vejby smedie i december 1952

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere