fra sognekirke til synodekirke September oktober november december

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra sognekirke til synodekirke September oktober november december"

Transkript

1 Z Z Z Z fra sognekirke til synodekirke September 2013 oktober november december

2 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Sep Onsdag den 4. kl. 14: Onsdag den 4. kl. 17: Torsdag den 5. kl. 17: Fredag den 6. kl. 14.: Søndag den 8.: Mandag den 9. kl : Søndag den 15. kl : Fredag den 20. kl. 14.: Søndag den 22. kl : Søndag den 22.: Mandag den 23. kl. 19: Torsdag den 26. kl. 17: Søndag den 27. kl : Bibelstudiekreds i Kirke Saaby Efterårets sæson for Pitstop for sjælen begynder i Hvalsø kirke Junior-konfirmandstart i Kirke Saaby kirke Fra Zøren til Søren. Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård Fernisering i DGS efter gudstjenesten i Kirke Saaby kirke Læsekredsen i Hvalsø Sognegård begynder Jazz-høstgudstjeneste på marken ved Kisserup kirke Jørgen Søgaard fortæller om rejse til Dresden. Fredags Café i Hvalsø Sognegård Høstgudstjeneste i Kirke Saaby med basun og mousserende vin Høstgudstjenester i Hvalsø og Særløse kirker & høstfrokost i Hvalsø Sognegård Støttearrangement for Hospice Sjælland i Kirke Saaby Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke Hvalsø spejderne & BUSK-gudstjeneste i Hvalsø kirke Okt Nov Dec Onsdag den 2. kl. 14: Fredag den 4. kl. 14: Torsdag den 3. kl : Søndag den 6. kl : Torsdag den 10. kl : Søndag den 13. kl : Fredag den 18. kl. 14: Onsdag den 23. kl : Mandag den 28. kl : Onsdag den 30. kl. 9.30: Onsdag den 30. kl : Fredag den 1. kl. 14: Søndag den 3.: Onsdag den 6. kl. 14: Torsdag den 7. kl : Onsdag den 13. kl. 19: Fredag den 15. kl. 14: Søndag den 17. kl : Onsdag den 20 kl : Torsdag den 28. kl. 17: Søndag den 1.: Onsdag den 4. kl. 9.30: Fredag den 6. kl. 14: Bibelstudiekreds i Kirke Saaby Vildmarkstur i nationalparken i Nordnorge. Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård Sangaften i Kirke Saaby med Danman og Sawarabykoret Provstigudstjeneste i Sæby kirke Koncert med Deer Bear i Hvalsø kirke Musikgudstjeneste med svensk violinist i Kirke Saaby Erling Bech om blomster og bier. Fredags Café i Hvalsø Sognegård Kirkespisning i Kirke Saaby Gratis fremvisning af Jagten i Hvalsø biograf Morgenmøde i Kirke Saaby Aftengudstjeneste med gregoriansk sang i Hvalsø kirke Om moderne pilgrimsvandring ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell i Hvalsø Sognegård De døde mindes i alle sognene Bibelstudiekreds i Kirke Saaby Djina Mai-Mai synger Martin Hall Gospelgudstjeneste i Hvalsø kirke Erik Hansen synger for. Fredags Café i Hvalsø Sognegård Koncert i Kirke Saaby. Lysstråler i november. Kirkespisning i Kirke Saaby Spaghettigudstjeneste i Hvalsø kirke Det nye kirkeår indledes med fest i Kisserup og Kirke Saaby Julemorgenmøde i Kirke Saaby med skrædder Andersen Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård

3 Da folkekirkens indtægt er afhænging af, hvor mange penge medlemmerne tjener, har finanskrisen selvsagt påvirket den kirkelige økonomi. Der skal spares, og det bliver der, i hver af de enkelte kirker, hvorimod det synes som om, at mønten ruller for fuld fart på stiftsplan, hvor man udsender glittede magasiner og en kedelig bog om Sjællands Stiftsbiblioteks historie fra 1812 til Den slags ting koster penge, men hvor mange? Det ved vi, da stiftkontorchef Helle Saxil Andersen har fremsendt en række beløb. Og ved første øjekast ser det ikke svimlende ud. Stiftbladet kostede således i kroner inklusive de kroner, som gik til portoen. Bogen om Stiftsbibliotekets historie er blevet støttet med kroner. Vi har altså at gøre med så beskedne beløb, at det ikke burde vække forargelse, når man altså lige ser bort fra, at pengene er blevet brugt på udgivelser, som jeg ikke kender en eneste, der gider læse. Nu fremgår det ikke om den lille halve million til Stiftbladet kun omhandler produktionsomkostninger og porto, eller det også dækker honorarer til de artikler og ikke mindst billeder, som Stiftbladet består af. En stor del af materialet er lavet af stiftets webredaktør. Sådan en har man nemlig også, og han arbejder ikke gratis. Kirkelig finanskrise Af hjælpepræst Søren E. Jensen, Hvalsø-Særløse Det opdager man, når man på stiftets hjemmeside finder frem til referaterne fra det stiftsråd, som i dag også er en del af folkekirkens økonomi. Leder man længe nok, finder man ud af, at webredaktøren i 2012 blev aflønnet med kroner, men at han i 2013 er blevet bevilliget en lønforhøjelse på kroner. Det skulle der nok også være råd til, for stiftrådet har så mange penge, at de angiveligt ikke ved, hvad de skal bruge dem til. Ved stiftsrådets møde i februar foreslog et medlem derfor, at man fik et mindre beløb af kirkeskatten til rådighed under hensyn til størrelsen på tidligere års hensættelser, som det hedder i referatet. Det forslag vandt dog ikke gehør, og man vedtog, at stiftrådet fortsat skal tildeles 4,85 promille af kirkeskatten svarende til millioner kroner. Hvad bliver de millioner brugt til, når de altså ikke bliver hensat eller uddeles til støtte for en bog om et bibliotek? Ja, en stor udgiftpost er det økologiske projekt Grøn Kirke, som stiftrådet med biskoppen i spidsen virkelig har gjort sit til at udbrede. Det er sket i form af konsulentbistand foruden USB-nøgler, grønne mapper, brochurer, foldere, klistermærker, kuglepenne og plakater, som det fremgår af nok et referat. Men det fremgår også, at kampagnen har været en fiasko, da kun 11,5 procent af Roskildes Stifts kirker bakker op om det grønne kirkeprojekt. Roskilde Stift bruger med andre ord penge på en kampagne, som utvetydigt ikke har de lokale kirkers opbakning, og alligevel agter man at fortsætte, da man på stiftsrådsmødet i februar besluttede at støtte Grøn Kirke med kroner og udtrykte, at man også har til hensigt at yde støtte i 2014 og 2015, som det noteres i referatet. Igen er der tale om småbeløb, men når det gælder Grøn Kirke er selv en femmer problematisk, for hvor et stiftblad eller en røvkedelig bog om et bibliotek bare er spild af penge, så kan det bestemt godt diskuteres om sammenblandingen af kirke og økologi er nogen god idé. Mindre venligt sagt kan man hævde, at alle folkekirkemedlemmer i Roskilde Stift er tvunget til at støtte en holdning, som de ikke deler. Men de mange stiftsmidler er som sagt også med til at svække det lokale, kirkelige liv, så hvis der i fremtiden ikke som vanligt står en trompetist og trutter ved orglet, når der fejres en af de store gudstjenester, så er forklaringen enkel: Trompetisten er sparet væk. Til gengæld kan det tænkes, at man kan redde sig en plastikkuglepen med logoet for Grøn Kirke i våbenhuset. 3

4 Biskopper, præster og menighedsråd snorksover! Af sognepræst Poul Joachim Stender Kirke Saaby-Kisserup Kirkeminister Manu Sareen fra det radikale venstre vil have adskilt folkekirken og staten. Det siger han ikke højt. Men det er almindelig, kendt radikal politik, at sådan en adskillelse skal finde sted så snart som muligt. Det er helt reelt at have den holdning. Bevares! Problemet er bare, at kirkeministeren ikke siger det højt. Adskillelsen skal smugles på plads trin for trin. Sådan var det også da EU blev oprettet og dengang hed EF. Mange ønskede en stærk, politisk union, hvor landene skulle afgive suverænitet til et europæisk parlament. Men man vidste, at man ikke skulle sige det højt. Det skulle listes på plads. Taktikken lykkes. I dag har vi EU. I øjeblikket sker der det samme med folkekirken. Den skal adskilles fra staten, så bl.a. kristendommen og islam kan blive ligestillet. Det er ikke uden grund, at kirkeministeren samtidig også er ligestillingsminister og at titlen ligestillingsminister står foran titlen kirkeminister. Processen smugles igennem på følgende måde: Først indførte kirkeministeren kirkelig vielse af homoseksuelle. Fint nok. Men spørgsmålet var om det skete 4 Z Z Z Z Z af kærlighed til de homoseksuelle? Snarere skulle det gøre kirkefolket vrede, så der kunne blive grobund for et ønske hos menighedsrådene om selv at få lov til at bestemme over indre anliggende. Dernæst blev der nedsat en kommission med det skjulte formål, at få skabt en synode, et kirkeråd, der kan tage stilling til kirkelige spørgsmål uden ministerens indblanding og samtidig også være et råd der udtaler sig om alt på kirkens vegne. I disse uger skal menighedsrådene udtale sig om, hvorvidt de vil have denne synode eller ej. Men for at være sikker på, at menighedsrådsmedlemmerne træffer det rigtige valg, har kirkeministeren for nyligt fremsat et forslag om, at biskopperne skal åremålsansættes og ikke længere klamre sig til magten som Putin i Rusland. Dette forslag skal mørne rådvilde menighedsrådsmedlemmer, så de endnu engang udbryder: Det skal vi nok selv bestemme. Kirkeministeren skal ikke blande sig! Når menighedsrådene, ifølge kirkeministeren har svaret rigtigt, nemlig at de vil have synoden, kirkerådet, er der kørt endnu et trin i stilling til adskillelse mellem kirke og stat. Kirkeministeren kan herefter tage hul på næste trin, der bliver en afskaffelse af civilregistreringen hos præsterne. Og næste trin igen og næste trin igen Det er ufatteligt at præsterne og menighedsrådene og biskopperne ikke har set, hvad der er ved at ske. Det er ikke uden grund, at man siger, at folkekirken snorksover. Kirken og staten er på vej til at blive adskilt. Og skal denne udvikling stoppes, skal der omgående siges nej til synoden. Det spørgsmål menighedsrådene skal tage stilling til i øjeblikket er, for afsløre en sandhed som kirkeministeren skjuler, ikke et spørgsmål om kirken skal have en synode eller ej. Det er et spørgsmål om kirken skal skilles fra staten eller ej. Kirkeministeren kan, som ligestillingsminister, ikke nøjes med religionsfrihed. Han vil have religionslighed. Bl.a. skal kristendommen og islam stilles nøjagtig ens.

5 Folkekirken - en succeshistorie Af domprovst i Helsingør stift Steffen Ravn Jørgensen Folkekirkeordningen er en succeshistorie. Den har været en genial ramme om en evangelisk-luthersk kirkeforståelse, som bygger på menigheden, der er samlet om at høre evangeliet. Den evangelisk-lutherske sondring mellem evangelium og politik har ligeledes været befordrende for et demokrati, hvor samvittighedsfrihed, fornuft og skønsomhed har været afgørende. Der er grund til at advare mod synodale ordninger, som vil moralisere såvel det kirkelige som det politiske liv, og som desuden lider af et demokratisk underskud. A) Folkekirken er en ramme til sikring af evangeliets forkyndelse. I mere end 164 år har den vist sin levedygtighed og nyder fortsat bred opbakning. Den har sikret en rummelig kirke med plads og hjemsted til dem som kommer ved livets store skæringspunkter, såvel som til dem, der kommer hyppigt. Folkekirkens flade struktur har været befordrende for at mange stemmer er kommet til orde og at demokratiet når helt ud i sognet, som kalder deres præst. B) Alle synodalforfatninger bliver politiserede. Tanken om en synode er et elitært projekt, der ikke nyder opbakning i menighed og menighedsråd. Synodens talsmænd kommer fra den venstredel af det politiske liv, om end man næppe har bred opbakning i egne rækker. Kirken som organisation skal ikke være aktiv, men alle døbte skal være aktive i kald og stand. Synodal aktivisme fører til abstrakte erklæringer, varm luft, som overskygger nødvendigheden i at tage fat i det personlige engagement i det nære, som ikke nødvendigvis er så spektakulært.. Synodale beslutninger vil altid forblive store ord, erklæringer uden kraft og myndighed til at gennemføre disse. Fordi synodalordninger og beslutninger ikke kan og har kompetence til at ordne de politiske opgaver vil de altid fremstå som store ord uden effekt. Hvor magt og ansvar i demokratisk valgte politiske organer følges, dér kører synoder på fribillet. Man vedtager og fejrer, og sender regningen videre. C) Kristendommen betinger, at vi i politik, økonomi og samfund kan undgå religiøs moralisme. Det betyder, at vi i vort samfundsliv og dets lovgivning ikke behøver tage religiøse hensyn. Den afgørende pille eller fundament herfor er, at staten understøtter den evangelisk-lutherske kirke, som er den danske folkekirke. En evangelisk-luthersk forståelse sikrer, at der i det politiske liv er frihed, samvittigheds- og ytringsfrihed, hvorimod snærende værdier står i fare for at kue det enkelte menneskes integritet. Så længe derfor den overvejende majoriteten i Folketinget er barnedøbte, så er betingelsen til stede for at man kan diskutere politik ved fornuft og saglighed. Derfor er det ikke afgørende om en lov er blevet til ved kristne, muslimske, jødiske eller ateistiske stemmer. Tilsvarende gælder også at de alle kan være med til at lovgive for rammerne om Folkekirken. Når et nyt medlem af Folketinget vælges, underskiver vedkommende at ville overholde Grundloven, hvor det bl.a. hedder, at staten skal understøtte den evangelisk-lutherske kirke. Der er al mulig grund til at tage vare på verdens bedste kirkeordning, som den nuværende ordning for folkekirken ofte kaldes. 5

6 September Oktober November December Hvalsø Sognekor har atter plads til flere medlemmer - vi starter igen tirsdag den 27. august kl for nye medlemmer, og øver i Hvalsø sognegård Har du lyst til at synge i et kor med hyggelig og engageret stemning og et alsidigt repertoire? Så er der plads på alle stemmegrupper. Koret er åbent for alle! Det er dog en fordel (men ingen betingelse), at du har sunget i kor før, eller har spillet et instrument. Vi synger 3-stemmigt: sopran, alt og herrer. Der er plads til 3-4 herrer til, men alter og sopraner er også velkomne. Koret bidrager med festlige og stemningsfulde indslag ved gudstjenester ca. 4-6 gange årligt, samt medvirker ved sangaftener og/eller koncerter. Repertoiret er salmer, lettere klassisk musik, danske og udenlandske (folke)sange. Stemmerne bliver indpillet som lydfiler eller på øvecd er, som hvert kormedlem får med hjem. Nærmere oplysninger og tilmelding: Organist Linda Baarsgaard, tlf.: Minikonfirmander i efteråret 2013 Kære forældre og børn i 3.A og 3.B på Hvalsø skole. Til efteråret er det jeres tur til at blive inviteret til at følge efterårets minikonfirmandundervisning i Hvalsø kirke (3.C og 3.D vil få tilbuddet i foråret 2014). Først i det nye skoleår vil børnene modtage en indbydelse, og vi mødes første gang i den sidste uge af august. Undervisningen kommer til at ligge om onsdagen i forlængelse af børnenes skolegang og forløber over 10 gange. Der er stadig mulighed for at komme med, selvom vi er i gang, når kirkebladet kommer ud. Minikonfirmandundervisningen er en form for indledende dåbsoplæring, men i praksis er det nærmere samvær end egentlig undervisning. Samvær om det, der er omdrejningspunktet: Børnenes kirke, kristendom, kultur og tradition. Undervisningen vil være en god blanding af fortællinger fra biblen, sang, leg, kreative aktiviteter, oplevelser og ikke mindst hygge. Der vil hver gang bydes på lidt forfriskninger. Alle er meget velkomne. Det er frivilligt og gratis og det kræves ikke, at man er døbt. På gensyn efter sommeren! Glade hilsner fra Linda Baarsgaard, organist og Maria Brink Hesel, børne- og ungepræst. Hvalsø kirkes børnekor starter igen hver torsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård, første gang 29. august kl Koret er for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter, som bor i Hvalsø og Særløse sogne, eller går på Hvalsø skole. Hvalsø kirkes børnekor er med til gudstjeneste hver anden måned, og går Lucia i kirken i december. Vi tager til korstævner, og årets højdepunkt er hyggeaften med pizza, film og overnatning i Sognegården. Det er GRATIS at synge i koret, til gengæld forventes der, at man deltager i mindst 3 gudstjenester pr. år. Der sendes invitation ud i løbet af august til alle 3. klasses elever. Den kan også ses på skolens forældre-intranet. Nærmere oplysninger og tilmelding: Organist Linda Baarsgaard, tlf.:

7 September Oktober November December Rytmik - Sang og sjov Alle børn i alderen 2-5 år inviteres hermed til Sang og sjov i Hvalsø. Vi skal synge, danse, lege og spille så alle sanser bliver stimuleret, derudover får du mulighed for at forny bekendtskabet med vores rige sang & salmeskat sammen med dit barn. Sted og tid.: Vi mødes første gang i Hvalsø Sognegård mandag den 2. september og slutter den 2. december. Klokken ca Pris 300 kr. Tilmelding til Line Skovhaug, tlf eller på mail: den bedste gave til dit barn. Babysalmesang for babyer i alderen 0-12 mdr. i Hvalsø sognegård. Start onsdag den 28. august kl , vi synger ca. 45 min, og derefter er der kaffe/the og brød. Pris: 300 kr. for 10 gange. Tilmelding på mail til skovhaug.dk eller på tlf Hvasse billeder Fernisering i Den gamle Skole, Kirke Saaby, søndag den 8. september efter gudstjenesten i Kirke Saaby der begynder Anders Hvas er en fremragende fotograf. Hans billeder er på engang hvasse og bløde. Han ejer evnen til at finde den skæve vinkel, se det uforudsigelige øjeblik, fange lyset når det springer hårdt eller blødt frem. Anders Hvas får med sine billeder tilskueren til at se det vedkommende ofte ser, men alligevel ikke ser. Der bydes på likører, portvin, druer og chokolade til ferniseringen, der vil kunne ses til og med oktober. Støttearrangement for Hospice Sjælland Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole. Fredag den 23. september kl med bl.a. Lone Hertz og Kurt Ravn. Mere information hos Inge & Erling Møllehave. 7

8 Hver 3. fredag i måneden kl. 14 til 16 20/9 Jørgen Søgaard vil fortælle om en rejse til Dresden i det tidligere Østtyskland. 18/10 Erling Bech vil fortælle og vise lysbilleder om blomster og bier. 15/11 Erik Hansen synger for til sange hovedsagelig fra Højskolesangbogen. Man kan bare droppe ind og få en kop kaffe og en snak. Forslag til arrangementer modtages gerne. Alle er velkomne! Svend-Aage Petersen / Kontakter Jørgen Søgaard Birgit Melgaard Anne Spangsberg

9 Pit Stop for sjælen Er du ved at løbe tør for brændstof? Har du brug for en tænkepause? Kom til en halv times ro væk fra en travl hverdag og nyd kirkens rum, der netop appellerer til stilhed og fordybelse. Kristen meditation med stilhed omkring døbefonten, Kristuskrans, Taizé-sange og anderledes bønner. Onsdage kl /9-18/9-2/10-27/11-11/12 i Hvalsø Kirke 9

10 September Oktober November December Læsekredsen i Hvalsø sognegård Læsekredsen tager fat på vintersæsonen den 9. september kl i Hvalsø sognegård. Derefter mødes vi hver fjerde mandag indtil jul. Efter nytår mødes vi den 6. januar og igen hver fjerde mandag indtil den 28.april. På møderne diskuterer vi den bog, vi alle har læst siden sidst. Bøgerne skaffer biblioteket, som regel i nok eksemplarer til at vi kan få en hver, ellers må vi deles om dem, der er. På det første møde snakker vi om de bøger, vi hver især har læst i sommerens løb, og den første bog bliver udleveret. Vi er ganske mange, men der kan godt blive plads til enkelte nye. Ring til Inger de Cros Dich på og hør nærmere, hvis du er interesseret. Fra Søren Kierkegaard til Zøren Østergaard Eftermiddagsmøde - fredag den 6. september kl i Hvalsø Sognegård Blandt mange talenter evnede Søren Kierkegaard at analysere det underholdende show, som den udspillede sig på et berlinsk morskabsteater. Men registreringerne peger langt ud over Kierkegaards sam tid, og det vil Søren E. Jensen bevise gennem nutidige eksempler med sande showstjerner som Julio Iglesias, Elvis Presley og det danske Zirkus Nemo med Søren Østergaard. 10 Jazzhøstgudstjeneste på marken ved Kisserup kirke med Henrik Hansen Quintet, søndag den 15. september kl Kirken er en mark og kirkebænkene halmballer og orglet et jazzband. Sig tak til Gud for høsten on location og smag efter gudstjenesten på sandwich, fadøl og æblemost. Der samles ind gennem Folkekirkens Nødhjælp til de mennesker i Afrika, Høstgudstjeneste i Kirke Saaby, søndag den 22. september kl Med Ian Price, basun og Sawarabykoret. Efter gudstjeder ikke har kunnet høste på grund af misvækst eller krig. Henrik Hansen Quintet består af: Lisbet Hansen sang. Nicolai Schultz - Saxofon og fløjte. Thomas Ovesen Kontrabas. Mikkel Find Trommer. Henrik Hansen Klaver. Efter gudstjenesten fortsætter jazzmusikken mens høstfrokosten indtages. nesten serveres der frugt og mousserende vin i våbenhuset. Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp.

11 September Oktober November December Bibelstudiekreds i Kirke Saaby om Johannesevangeliet I efteråret vil vi fortsætte vores studiekreds omkring biblens skrifter, men vi vil samtidig forsøge at forny os. Vi vil gå i gang med at læse Johannesevangeliet i Det nye testamente. I dette skrift svæver ånden højt som ørnen, der er Johannes evangelist symbol. Det er også her at Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet. Det er denne vej vi vil forsøge sammen at finde, og for ikke at fare totalt vild vil vi søge støtte i Lene Højholts bog Vejen meditativ fordybelse i Johannesevangeliet, som hun kalder en læsning med hjertet mere end med forstanden. Vi håber på den Høstgudstjeneste Søndag den 22. september kl i Særløse kirke og kl i Hvalsø kirke Frokost i Sognegården. Høstgudstjenesten er en af de store festgudstjenester i løbet af året. Kirken er pyntet op og konfirmanderne vil traditionen tro bære noget af årets høst af korn, frugt og grønt ind i kirken. Derudover har vi glæden måde at komme til en dybere forståelse af Kristus og den kristne tro. Alle er meget velkomne til at deltage i studiekredsen, såvel tidligere deltagere som nye. Vi mødes i Den gamle skole i Kirke Såby første gang efter sommeren onsdag den 4. september kl Efterfølgende møder vil være den 2. oktober, den 6. november og den 11. december. Til første gang vil vi læse de 2 første kapitler af Johannesevangeliet. Birgit Melgaard, leder af studiekredsen af i Hvalsø kirke at høre Sognekoret og børnekoret, som medvirker ved gudstjenesten. Tilmelding til høstfrokost i Sognegården (efter gudstjeneste i Hvalsø kirke) senest den 15. september til Erling Svendsen, tlf. nr.: eller Anne Spangsberg, tlf.nr.: , anne. Pris for frokost kr. 60,-. Spaghettigudstjeneste Torsdag den 26. september kl i Hvalsø kirke Bibelen er fuld af spændende historier og vi vil høre om den fortabte søn. Spaghetti-gudstjeneste er: En børnegudstjeneste for familier Især for børn i alderen 0-13 år Afslappet atmosfære, med noget for øjne, ører og mund Sang, 7-armet lysestage, rundtur i kirken og meget mere. Kort, den tager ca. 30 min. og bagefter spiser vi spaghetti og kødsovs sammen i Sognegården Billig aftensmad: 20 kr. pr. voksen, gratis for børn. 50 kr. for en familie Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, så kontakt: Anne Spangsberg, tlf.: , anne. senest d. 19. september. 11

12 JUNIORKONFIRMAND Ny sæson for drengene i 3. og 4. klasserne på Kirke Saaby skole MÅ VI LEGE OVRE I KIRKEN? Er du nysgerrig? Vil du lære noget om kirken lige overfor skolen og om kristendom? Har du lyst til at lege? Kan du lide at være i gang? Kan du lide at få historier fortalt? Hvad er en skatte-vatte-jagt? Kan man gå og danse til en salme? Tør du vove noget nyt? Og er du lige så spørgelysten som jeg? Så meld dig til JUNIORKONFIRMAND og spørg om alt muligt og jeg skal svare dig, og skænke saftevand, og fortælle bibelhistorier, og kaste dig ud i opgaver sammen kammeraterne - og give dig noget at tænke over Vi indleder med en andagt for dig og din familie torsdag den 5. september kl. 17 i Kirke Saaby kirke efterfulgt af et lille nachspiel i våbenhuset, hvor jeg fortæller, hvad vi skal lave i efteråret. Og vi afslutter med en gudstjeneste torsdag den 21. november kl. 17 med mad og leg bagefter i sognegården Vi mødes 10 torsdage kl i sognegården Den gamle skole Start: Torsdag den 12. september Slut: torsdag den 21. november Det er nødvendigt at tilmelde sig på: senest mandag den 2. september! Oplys venligst: + barnets og forældres navn + telefonnummer + adresse + accept eller ikke af fotografering af barnet (billederne bruges i undervisningen og evt. på hjemmesiden) + antal børn og voksne til den indledende andagt torsdag den 5. september (hele familien er velkommen) VENLIG HILSEN, TINNE LETH SOGNEMEDHJÆLPER VED SAABY OG KISSERUP KIRKER 12

13 September Oktober November December Sangaften med organist Anders Danman og Sawarabykoret torsdag den 3. oktober kl i Den gamle Skole, Kirke Saaby Den Gamle Skole vil genlyde af munter fællessang, når Sawarabykoret og organist Anders Danman inviterer til Schopenhauerpop med Deer Bear, Hvalsø kirke, torsdag den 10. oktober kl Genrer er ikke, hvad de har været, og gud ske tak og lov for det. I dag eksperimenteres der nemlig på kryds og tværs, og et af de mest besynderlige resultater af blandingskulturen er den århusianske duo, Deer Bear, som laver folkepop med tekster inspireret af vores traditionelle sangaften. Vi synger kendte og mindre kendte sange og salmer, mest fra højskolesangbog og salmebog. Kom og ønsk en sang. Der er fri adgang. I pausen byder vi på kaffe/ te og hjemmebag. den dystre 1800-talsfilosof, Schopenhauer. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men musikken er usigelig smuk, og Deer Bear er i det hele taget et af de mest interessante navne, som har ramt den danske scene i de seneste år. Når de bryder igennem, bliver det internationalt, men inden det sker, har man chancen for at opleve Deer Bear ved en eksklusiv koncert i Hvalsø Kirke. En vildmarkstur i nationalparken i Øvre Dividal i Nordnorge Eftermiddagsmøde - fredag den 4. oktober kl i Hvalsø Sognegård Sognepræst Andreas Laurens Kristensen fortæller om, hvordan hans rejse til Norge også blev hans vej til at blive præst. Allehelgensgudstjeneste Søndag den 3. november kl i Hvalsø kirke En stemningsfuld gudstjeneste med trøst og næring for sjælen. Ved denne gudstjeneste mindes vi de døde ved oplæsning af deres navne og lystænding. Under gudstjenesten vil violinist Nils Edén fra Sverige, og organist Linda Baarsgaard spille nogle af J. S. Bachs smukkeste og langsomste værker. Gudstjenesten bliver radiotransmitteret på DR. Kaffe i Sognegården efter gudstjenesten. 13

14 September Oktober November December Provstigudstjeneste Banko-Carl Morgenmøde i Den gamle Skole i Kirke Saaby. Fra aktiv erhvervsmand til aktiv pensionist, onsdag den 30. oktober kl Mød Banko-Carl alias Carl P.J. Christensen, der er kendt fra både radio og TV. Men mest kendt som manden, der i 32 år kunne samle mellem mennesker til bankospil over hele landet. Hans beretning er en enestående skæbnefortælling om en stor succes i forretningsverdenen og inden for dansk showbusiness. Men også om hvor brat tingene kan ændre sig ved pludselig sygdom. Søndag den 6. oktober kl i Sæby kirke Hornsherreds Domkirke inviterer til fælles gudstjeneste for alle sogne i Lejre provsti. For tredje år i træk bliver der holdt en fælles gudstjeneste for hele Lejre provsti. Gudstjenesten vil i år foregå i Sæby kirke, som ofte bliver kaldt Hornsherreds Domkirke. Sæby kirke fik sit nuværende udseende og sin nuværende størrelse ved en gennemgribende restaurering og renovering i begyndelsen af 1800-tallet. Det var en tid, hvor man hentede stor inspiration fra det klassiske Grækenland og Rom, og hvor man stræbte efter balance, symmetri, harmoni og diskret farvevalg. Det var godsejer Holten, der ejede Krabbesholm på den tid, der bestilte og bekostede kirkens istandsættelse, og han sørgede for, at opgaven kom til den tids mest anerkendte tegnestue, nemlig C.F. Hansens tegnestue i København. Det var ikke C.F. Hansen selv, der tegnede Sæby kirke, men en af hans arkitekter. C.F. Hansen er kendt for at have tegnet en anden domkirke, nemlig den i København. Ved gudstjenesten vil der blive spillet musik fra Holtens tid, dvs. fra begyndelsen af 1800-tallet, og efter gudstjenesten vil Helene W. Rasmussen fortælle i kirken om Holten og hans betydning for kirken og for egnen, og der vil være et let traktement med udgangspunkt i opskrifter fra Holtens tid. Holtens svigerinde blev nemlig en ganske berømt kogebogsforfatter, idet hun står bag Mangors kogebog. Musikgudstjeneste i Kirke Saaby, søndag den 13. oktober kl Med Samuel Lundström, barokviolin og Anders Danman, orgel og klaver. Vi gentager succesen fra sidste år, med den arktiske, Københavnsbaserede verdensmusikviolinist. Barokmusik af G.B. Fontana og A. Corelli, og argentinsk tango af A. Piazzolla. 14

15 September Oktober November December BUSK-gudstjeneste & Hvalsø spejderne Søndag den 27. oktober kl i Hvalsø kirke Børne - & familiegudstjeneste - naturligvis for alle. Hygge i Sognegården efter gudstjenesten. BUSK - Børn, Unge, Sogn & Kirke Skjoldungelandets vej til Nationalpark Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og præstegård, onsdag den 23. oktober kl Vi bor i det smukke Midtsjælland, og de fleste ved det er et meget historisk område med gamle fund fra oldtiden og en historie fra Danmarks vugge. Der var i vores område at vikingerne huserede, men det var også her kongemagten holdt til. I dag er vores område på vej til at blive en Nationalpark, faktisk har politikerne på Christiansborg besluttet det, men hvordan opstod ideen og hvad har der været af udfordringer hvordan får man egentlig sådan et stort projekt til at gå op i en større enhed? Det ved Poul Bjerager Christiansen en hel del om, han har været med fra den spæde start og sidder i dag som projektchef for Skjoldungelandet. Hvis navnet lyder bekendt, er det fordi at Poul Bjerager Christiansen har været kommunaldirektør i gamle Hvalsø kommune men han er også kendt som Nordisk mester i spillemandsmusik. Jagten Se den populære film gratis i Hvalsø Bio, mandag den 28. oktober kl Der er filmpriser med navne som Oscar og Bodil og Robert. Men der er også en filmpris ved navn Gabriel. Det er en kirkelig filmpris og den har i år 11 års jubilæum. Gabriel er ikke omgivet af den samme glamour som de øvrige priser. Alligevel har den kolossal betydning. Den har gjort menighederne i Folkekirken interesseret i film. Med Gabriel er der kommet en bro mellem kirkens og filmens ver den. Bag filmprisen står Landsforeningen af Menighedsråd. Men filmprisen er også støttet af øvrige kirkelige organisationer samt Det danske filminstitut. I år gik Gabriel-prisen til Thomas Vinterbergs stærkt kontroversielle film Jagten. Filmjuryen, der består af personer fra både filmens og kirkens verden, begrunder bl.a. udvælgelsen med, at filmen tør gå ind i et af samfundets tabuemner. Nemlig jagten på de pædofile, der måske er blevet nutidens moderne heksejagt. Ligeledes tager filmen fat i nogle bibelsk inspirerede temaer. Stener vi fortsat i dag? Ikke for utroskab som på bibelsk tid. Men for pædofili? Hvad er forløsning og forsoning? Er tilgivelse mulig? Kort oplæg før filmen af sognepræst Poul Joachim Stender. 15

16 September Oktober November December Aftengudstjeneste Onsdag den 30. oktober kl med gregoriansk sang i Hvalsø kirke En meditativ gudstjeneste i form af en vesper med gregoriansk kirkesang ved Scola Cantorum Ringstadiensis i daglig tale kaldet Gregorianerkoret. Koret, der tæller 8-11 herrer, optræder i kordragter udformet som munkekutter. Gudstjenesten indledes med procession, og de gregorianske hymner veksler med bibelske læsninger. Vesperen er kirkens gamle aftengudstjeneste, som var den vigtigste efter højmessen. Den fejres dagligt ved solnedgang eller kl. 17, og har rødder i den jødiske tempeltjenestes aftenoffer. Gudstjenesten varer ca. 1 time. 16 Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell - eftermiddagsmøde fredag den 1. november kl i Hvalsø Sognegård De seneste år har mange moderne mennesker også danske protestanter grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket. Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes dem, der hørte til vejen. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må have ben at gå på, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ud i det indre. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring beder man med fødderne! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder at bede med fødderne? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen? Og hvad betyder det, at så mange snakker om caminoen?

17 Gospelgudstjeneste i Hvalsø kirke Onsdag den 13. november kl September Oktober November December Vi gentager successen fra sidst, denne gang i Hvalsø kirke. Kirkesanger Sven Brage Hansen samler igen sit hold af unge, skrappe musikere. De 2 sangere i front får sangglæden frem, så alle bliver løftet op af både velkendte gospels og spirituals. Vi får det gode budskab med på vejen ved sognepræst Anne Spangsberg. Et paradis på jord En fantastisk rejse gennem New Zealand. Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole onsdag den 20. november kl I vinteren 2007/2008 fløj Karin og Ingolf Wilstrup til New Zealand, lejede en Camper og kørte begge øerne igennem fra nord til syd. Det blev til en genforening med deres søn på sydøen efter et ½ års adskillelse, et møde med Maorikulturen, tur gennem regnskove og is formationer, sejltur i stilhedens fjord og brusende vandfald, vulkansk aktivitet, albatrosser, sæler og søløver og de sky små pingviner. I ord, billeder og film vil Ingolf Wilstrup føre os igen- nem de 2 øer i et land der er præget af landskaber fra hele verden hvor Ringenes herre blev optaget og hvor jordskælv og vulkanudbrud er et vilkår man må lære at leve med. Operapop Torsdag den 7. november kl : Djina Mai-Mai synger Martin Hall Da Djina Mai Mai sidste år medvirkede i et Martin Hall-projekt i Hvalsø Kirke, var resultatet så vellykket, at operasangerinden valgte at fremføre en Hallsang ved sin 25 års jubilæums koncert ved Det Kongelige Teater. Nu udvides repetoiret til en regulær Martin Hall-koncert, hvor Djina Mai Mai vil lave storladne versioner af en i forvejen storladen sanger og komponist akkompagneret af Martin Halls kapelmester gennem mange år, Johnny Stage. Publikum opfordres til at tage det pæne tøj på og medbringe et lommetørklæde, for der venter en oplevelse, som på en gang bliver gigantisk og rørende. 17

18 September Oktober November December De døde mindes Alle helgens søndag. Kisserup kl og Kirke Saaby kl De dødes mindes i Kisserup og Kirke Saaby med levende lys, oplæsning af navnene på dem vi har mistet siden sidste Allehelgen og græskarsuppe på kirkegården, hvor gudstjenesten vil blive afsluttet. En vemodig, men smuk dag med masser af musik til eftertanke og hukommelse med Jes Gram, obo og engelsk horn samt Sawarabykoret. Morgenmøde om sørgeog begravelsesskikke med skrædder Lars Andersen Onsdag den 4. december kl Skrædder Lars Andersen bor i Hvalsø og er opvokset i Hvalsø. Han er uddannet skrædder, men kalder sig createur og lever i dag af at sy selskabstøj samt kostumer til teater- og operaforestillinger. Huset i Hvalsø deler han med operasanger og solist ved Det Kongelige Teater Djina Mai- Mai.»Folk må ikke tro, at jeg længes efter fortiden og forsøger at leve i den. Jeg er med i min tid, men går baglæns ind i fremtiden. Jeg synes, vi skal lære af det, der var, og bruge det kæmpe materiale, forti- den indeholder. Jeg gør ikke oprør mod nutiden og prædiker ikke, men synes bare, at det ville være frygteligt, hvis vi var historieløse,«siger Lars Andersen. Lars Andersen skaber sine rober i husets store stue, og det er langtfra altid praktisk, erkender han, eftersom han hver dag må rydde alt væk, når samme stue skal bruges til andre formål. Bordet midt i stuen kan trækkes ud til tilskærerbord, og i et gammelt linnedskab fra 1830rne opbevares alt sytilbehør.»vores job og fritid hænger sammen. Herhjemme synger vi arier, syr tøj, indretter rum og laver en masse håndværk.«lysstråler i november Kirke Saaby kirke søndag den 17. november kl Yuzuru Hiranaka & Anders Danman 2- og 4- hændigt orgel. Værker af bl.a. W. A. Mozart Et glas østrigsk hvidvin i våbenhuset efter koncerten. Gratis adgang. 18 Babysalmesang kommer igen i Saaby kirke til januar! Babysalmesang er både hyggeligt, trygt, fuld af pudsige oplevelser og temmelig glædesfuld, udtrykker de fleste erfarne deltagere sig. Dette efterår bliver der imidlertid ikke plads til et hold for børn på 3-8mdr. Desværre er kalenderen for vores sognemedhjælper allerede fyldt op. MEN. til alle vordende mødre i- og udensogns kan der sættes kryds i kalenderen sidst i januar 2014, hvor sognemedhjælper Tinne Leth igen kræser om de nye små og deres mor eller far 10 formiddage frem. Glæd jer til henrivende samvær med jeres børn i kirken, hvor der synges, vugges og danses til skønne salmer og sjove remser. En lille oase af musik og nærvær.

19 September Oktober November December Musik med de små i Saaby Kirke Dette efterår skal Saaby kirke være vært for et kursus i Salmer & Leg for dagplejebørn arrangeret i et samarbejde mellem Sjællands Kirkemusikskole og sognemedhjælper Tinne Leth. Deltagerne vil være dagplejere med tilsammen 5-10 børn mellem 1-3 år. Kurset bliver ledt af Lektor Anne-Mette Riis. Hun er underviser på Det kgl. Danske Musikkonservatorium, har flere musikpædagogiske udgivelser bag sig og herudover en omfattende kursus virksomhed i Danmark, Norge og Sverige. Kirkesangere, organister, præster og sognemedhjælpere fra hele landet har i flere år nydt godt af Anne-Mette s enestående undervisning. I slutningen af september vil en lille skare af dedikerede salme-børne-musik-og-kirke-arbejdere mødes til første kursus dag, der i alt tæller 5 mandage. De følgende 5 mandage vil sognemedhjælper og sangpædagog Tinne Leth herefter fortsætte undervisningen for børn og dagplejere. Festgudstjeneste 1. advent Festlig adventsmusik og hvid julegløgg i Kirke Saaby Spaghettigudstjeneste i Hvalsø kirke Torsdag den 28. november kl ved børne- & ungdomspræst Maria Brink Hesel Facts om: Kirkespisningerne i Kirke Saaby og Kisserup sogne Pris: 60 kr for aftensmad inklusiv 1 glas vin eller øl og kaffe/te. Tilmelding: eller Indhold: Andagt i kirken, aftensmad og foredrag/underholdning. Tid: Fra til Morgenmøderne i Kirke Saaby og Kisserup sogne Pris: 25 for en solid morgenmad Ingen tilmelding Indhold: Morgenmad og foredrag Juleaften 2013 Igen i år afholdes juleaften i Sognegården. Interesserede, der kunne tænke sig at hjælpe til/ være frivillige( før, under og efter), bedes kontakte præstesekretær Marianne Herss mandag eller fredag i tidsrummet kl enten på kirkekontoret eller på telefon

20 Folkekirken på vej mod ufred 20 Folkekirken er på vej mod indre ufred. Det er desværre konsekvensen af planerne om et nyt landsdækkende kirkeråd. Tilhængerne af et kirkeråd prøver at bagatellisere problemet bag fine ord om en folkekirke, der " tager ansvar for sig selv". Realiteten er en anden. Det bliver selvudnævnte kirkelige spidser, der tager ansvar fra menighedsrådene. Det er helt korrekt, at folkekirken har nogle store udfordringer. Både et tab af medlemmer - også blandt politikerne på Christiansborg. Og en økonomi, der er præget af stigende lønudgifter i en tid, hvor alle bør holde igen. Disse problemer bliver ikke afhjulpet ved at skabe et nyt organ med særlige kirkepolitikere. Tværtimod. Det vil suge energien - og pengene - yderligere ud af menighedsrådene, hvis ansvaret centraliseres. Planerne om et nyt landsdækkende kirkeråd bliver solgt under overskriften " demokrati". Det er grinagtigt. Hvad er det for et organ, man planlægger? Skal et nyt kirkeråd bestå af direkte valgte medlemmer? Nej. Først skal man ( måske) vælge nogle menighedsrådsmedlemmer. De får så mulighed for at vælge nogle af kirkerådets medlemmer. De andre kirkerådsmedlemmer skal bl.a. komme fra kirkelige organisationer. Hvor har disse deres folkelige demokratiske mandat fra? Prøv lige at forestille jer, hvis LO og Dansk Arbejdsgiverforening skulle udpege nogle af pladserne i Folketinget. Det ville ingen betragte som demokratisk. Med ord om, at " folkekirken skal tage ansvar for sig selv", bliver vi påduttet en fuldstændig fjern og topstyret ledelse. Spar os dog for hykleriet om demokrati og ansvar. Hvis det er den slags organ, folkekirken skal underlægges, foretrækker jeg langt Folketinget - med dets lejlighedsvise indslag af muslimer og ateister. De bilder sig i det mindste ikke noget ind. Et kirkeråd, der " tager ansvar", risikerer at tage ansvar for alt for meget. Når det først engang findes, kunne det jo fristes til at mene noget om alle mulige samfundsforhold. Om socialpolitik. Om u-landsbistand. Om miljø. Sådan gik det i Sverige. Med det resultat, at den svenske kirke har mistet opbakning. Det vil være sørgeligt, om folk skal begynde at føle sig frastødt af folkekirken. Det vil ske, hvis folkekirken får et kirkeråd, der begynder at tage politisk parti. Folkekirken er et af de få tilbageværende offentlige steder, hvor vi kan mødes uden at være politisk på bølgelængde. I kirken får vi alle at føle, at vi er afhængige af Guds nåde og frelse. Uanset om vi er socialdemokrater, liberale, radikale, konservative og så videre. Hvis den danske folkekirke " tager ansvar for sig selv" ved at blive en politisk struktur, er den dødsdømt som kirke. Men hvad er da argumenterne for at lave et kirkeråd? Grundloven fra 1849 lagde op til, at folkekirken skulle have et styrende organ, en synode eller et kirkeråd. Det blev aldrig til noget, og det er en torn i øjet på visse jurister. Hvorfor har det varet så længe med at få en politisk frihed fra staten, spørger de? Svaret er sådan set oplagt: Det har varet så længe, fordi der ikke er noget behov for et styrende organ. Vi har ikke savnet sådan et siden I stedet for en synode eller et kirkeråd, der skulle sikre

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012 FRA KIRKEN Juni AUGUST 2012 DET SKER I MAJ PINSEN Pinsen er en af kristendommens store fester. Det er en ildrød fest for Helligåndens komme. Mægtige, usynlige kræfter besatte den første pinse disciplene.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere