Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed"

Transkript

1 2013 #02 Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Billund Vand bliver trækplaster 3 4 8

2 Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed Dansk vandteknologi får stadig mere international opmærksomhed. Senest besøgte den franske premierminister Spildevandscenter Avedøre. I september var en kinesisk delegation forbi Billund, da starten på fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg Billund BioRefinery blev markeret. To eksempler, som viser, at dansk vandteknologi kan hente større eksportindtægter end de nuværende mia. kr. Det kan vi som branche gribe an på flere måder. I Krüger satser vi målrettet på at udvikle ny teknologi og nye koncepter i tæt samarbejde med vores kunder og oftest også sammen med universiteterne. På den måde imødekommer samarbejdet konkrete mål og udfordringer, som vores kunder står over for, samtidig med at vi inddrager den nyeste forskning. Som en integreret del af processen indtænker vi demonstration og kommercialisering med fokus på de forskellige parters styrker. Efterårets udgave af KrügerNyt præsenterer teknologier på alle udviklingstrin. Artiklerne om fyrtårnsprojekterne Fremtidens Drikkevandsforsyning og Fremtidens Renseanlæg viser teknologier i udviklings- og demonstrationsfasen. Andre artikler handler om konkrete projekter, hvor vores løsninger gør en forskel for kunder over hele verden. Det kan være BioCon til slamforbrænding i Lagares, og det kan være IPTD til termisk oprensning i Danang. Projekterne er de langsigtede resultater af, at det betaler sig at udvikle og demonstrere teknologier lokalt i Danmark. De nuværende mia. kr. i eksportindtægter er et vigtigt bidrag til den danske nationalhusholdning, men eksporten er stagnerende, og vores andel af den samlede globale omsætning kan under alle omstændigheder blive større. Vi ser, at det lykkes at få internationale forsyninger, industrier og politiske beslutningstagere i tale, når man har noget at vise dem. Og vi glæder os over, at mulighederne for demonstrationsprojekter bidrager til, at branchen bevæger sig endnu mere i denne retning. God læselyst! Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark 2

3 Følg projektet online på usaid/d6nv Fotos: Richard Nyberg, USAID Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Den vietnamesiske og den amerikanske regering har siden 2000 arbejdet sammen om at fjerne dioxin fra lufthavnen i Danang. I implementeringsfasen er den vietnamesiske regering repræsenteret af landets forsvarsministerium, mens USAID repræsenterer den amerikanske side. Efter grundig vurdering af alle oprensningsmuligheder, herunder deponi og biologisk oprensning, pegede den amerikanske og den vietnamesiske regering på termisk oprensning eller In-Pile Thermal Desorption (IPTD ) som den mest effektive og veldokumenterede teknologi til oprensning i Danang Airport. USAID valgte TerraTherms IPTD -teknologi til behandling af de omkring m 3 forurenet jord og sediment i Danang Airport, blandt andet efter at USAID havde set Krügers overbevisende oprensningresultater med termisk oprensning. Fremskridt på miljøanlægget i Danang Airport IPTD -metoden går ud på at placere forurenet jord og sediment i et terrænbaseret, tildækket og fuldt isoleret behandlingsanlæg for dernæst at udsætte jorden for opvarmning over flere måneder med det formål at nedbryde dioxinen. Som demonstreret i projekter af tilsvarende omfang i USA kan teknologien sikkert og effektivt behandle jorden, så den lever op til de vietnamesiske oprensningskrav. højt, hvilket samlet set giver mulighed for at behandle den forurende jord i to omgange. Jord og sediment opvarmes med varmelegemer til 335 C. På kun 20 dage er varmelegemerne installeret, og i skrivende stund er otte containere med styresystem, blæser og andet teknisk udstyr på vej fra Danmark til Vietnam om bord på containerskibet Mærsk Mc-Kinney Møller. TerraTherm samarbejder med Krüger om at gennemføre projektet, der forventes afsluttet i Anne Abraham, Anlægget med jord og sediment er 70 meter bredt og 100 meter langt. Medregnes topog bundisolering er anlægget otte meter 3

4 Normalt er filtrene større betonkonstruktioner, som det blandt andet tager kostbar tid at bygge. Her får du et færdigt produkt i syrefast stål lige til at montere. Det giver både økonomiske besparelser og nedsætter byggetiden. Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Steen Lindhard, Krüger Fremtidssikret vandværk i Qaqortoq håndterer organisk materiale, colibakterier og oliespild i lokal råvandskilde. Myndighederne i Qaqortoq i Sydgrønland fik en ekstra garanti for lokalbefolkningens sundhed, da Grønlands Energiforsyning (Nukissiorfiit) for nylig tog det moderniserede lokale vandværk i brug. Anlægget er designet af Krüger, som også står for de tekniske installationer, mens en lokal entreprenør har ansvaret for byggedelen. Projektleder Steen Lindhard, Krüger, siger: Udfordringen knytter sig primært til øgede mængder af organisk materiale i den lokale Storsøen, hvor vandværket indvinder råvand til videre behandling. Men byen tiltrækker hele tiden nye indbyggere, der gerne vil bo i nærheden af det smukke søområde. Derfor har vi fremtidssikret anlægget, så det også kan håndtere colibakterier og oliespild mv. Fleksibel teknologi Det nye vandværk i Qaqortoq har en kapacitet på 120 m 3 i timen ved maksimal ydelse og er designet med to behandlingslinjer, så forbrugerne er sikret i forbindelse med service og eventuelle reparationer. Processen omfatter blandt andet koagulering, filtrering over dual medie-filtre, aktiv kul-filtrering, UV-belysning og kloring. Dual medie-filtrene sendes til byggepladsen i moduler, som samles lokalt. Fremgangsmåden er udviklet af Krüger og repræsenterer en helt ny tankegang på området: Normalt er filtrene større betonkonstruktioner, som det blandt andet tager kostbar tid at bygge. Her får du et færdigt produkt i syrefast stål lige til at montere. Det giver både økonomiske besparelser og nedsætter byggetiden, forklarer Steen Lindhard. Masser at lave Moderniseringen af vandværket i Qaqortoq afsluttes endeligt i foråret 2014, hvor de sidste behandlingstrin sættes i drift. Steen Estisk vandforsyning satser ambitiøst Avanceret vandbehandling sikrer indbyggerne i Narva øst for Tallinn drikkevand på europæisk niveau. Lindhard forventer dog fortsat at have en stor del af sine arbejdsopgaver i landet: Selvom befolkningstætheden sammenlignet med danske forhold er meget lav, er det ofte vanskeligt at finde drikkevand, som lever op til myndighedernes krav. Her er det glædeligt, at vi kan bidrage til at sikre befolkningens sundhed med teknologier, som også er omkostningseffektive i byggeprocessen. Krüger har de seneste år opført eller renoveret 10 vandværker i Grønland. Steen Lindhard, Skærpede lokale og europæiske krav til vandkvalitet er årsag til, at indbyggerne i Narva 200 km øst for den estiske hovedstad Tallinn inden for de nærmeste år får et af Nordeuropas mest avancerede vandværker. Processen er designet af Krüger i samarbejde med søsterselskaber i Finland og Polen og indeholder flere unikke Krügerteknologier. For den lokale forsyning Narva Vesi AS er det afgørende, at processen opfylder de skærpede krav med god margin. 4

5 UV-anlæg sikrer rent vand i hanerne Hellebæk Vandværk køber UV-anlæg og undgår at afbryde forsyningen under renovering. Hvorfor tage et helt vandværk ud af drift, når man kan nøjes med at købe eller leje et UV-anlæg? Teamkoordinator René Glæsner, Forsyning Helsingør, var ikke i tvivl om den rigtige løsning, da han for nylig planlagde, hvordan rentvandstanken på Hellebæk Vandværk skulle renoveres: Værket er afgørende for forsyningssikkerheden i vores område, og vi har ikke mulighed for at hente vand ind andre steder fra. Med et UV-anlæg kan vi renovere rentvandstanken uden at frygte, at bakterier slipper ud i drikkevandet til forbrugerne. Det er en kæmpegevinst for os. Korrekt dimensionering Nøglen til effektiv UV-behandling af drikkevand ligger i at dimensionere anlægget korrekt, så alle bakterier dræbes, uden at energiforbruget bliver unødvendig højt. Hellebæk Vandværk producerer m 3 i timen, og de skal naturligvis ud til forbrugerne. Samtidig spiller vandets UVtransmittans eller lysgennemsigtighed en rolle. Projektleder Niels Kaarslev Dam, Krüger, siger: UV-transmittansen påvirkes af farvetallet, som er relativ højt i Hellebæk. Vores UVanlæg giver et meget koncentreret lys på en afgrænset flade. Det sparer energi sammenlignet med andre løsninger og er meget velegnet både under de lokale forhold og på danske vandværker i almindelighed. Konkret viste feltmålinger af UVT(10)-tallet Halsnæs Vandforsyning f.eks. et mobilt i Hellebæk værdier på procent. Farvetallet lå på måletidspunktet på 8 mg Pt/l. adskillige tusinde kubikmeter. Niels Ka- UV-anlæg og undgik derved vandspild på Også indhold af partikler og turbiditet kan arslev Dam slutter: påvirke vandets UV-transmittans. Myndighederne er i stigende grad åbne for at tillade UV-behandling, fordi de kan Permanent løsning se gevinsterne i forhold til mindre vandspild under indkøring og renovering samt Hellebæk Vandværk valgte et UV-anlæg af mærket Trojan, UVSwift, som har referencer over hele verden og er certificeret af heden. I lighed med vores gode kolleger i ikke mindst i forhold til forsyningssikker- de amerikanske miljømyndigheder. Samtidig foretrak de at købe frem for at leje an- holder ved og med tiden kan udvides til Hellebæk håber vi naturligvis, at tendensen lægget for en periode. René Glæsner siger: at omfatte andre former for videregående Prisforskellen var begrænset, særligt når vandbehandling, f.eks. blødgøring af kalkholdigt drikkevand, som er et stort problem man tager i betragtning, at vi nu også er forberedt på en fremtidig situation. Desuden for forbrugerne her på Sjælland. overvejer vi i øjeblikket en helt ny strategi for drikkevandsområdet. Her kommer UV Det nye Trojan UV-anlæg på Hellebæk og andre former for videregående vandbehandling til at indgå som muligheder, hvis primo oktober. Vandværk var færdigmonteret og indkørt myndighederne ellers er med på ideen. Niels Kaarslev Dam, Som en del af opgaven står Krüger for montage, diverse rørarbejder samt indkøring, idriftsættelse og årlig service med Med et UV-anlæg kan vi renovere rentvandstanken uden at frygte, certificerede montører. Potentiale for mange at bakterier slipper ud i drikkevandet til forbrugerne. Det er Krüger har de senere år hjulpet en række forsyninger med UV-behand- René Glæsner, Forsyning en kæmpegevinst for os. ling i forbindelse med Helsingør renovering, udskiftning af filtre og indkøring af anlæg. I forbindelse med indkøring af nye det Ullerup Vandværk indkoblede Avanceret proces Råvandet stammer fra floden Narva, som løber mellem Estland og Rusland. Om den særligt effektive proces siger projekchef Hans Ole Poulsen, Krüger: Flotation indgår som et af de tidligste behandlingstrin. Her benytter vi Spidflow, som er velegnet til klaring af overfladevand med højt indhold af alger og desuden har et lavt polymerforbrug. Senere følger blandt andet et specialdesignet dual media-sandfilter, hvor vi fjerner suspenderet stof. Begge installationer bidrager afgørende til at opfylde kundens ønsker til processen. Narva Vesis krav til vandkvaliteten modsvarer EU s drikkevandsdirektiv. Foruden flotation og filtrering indgår ozonering, aktive kulfiltre, UV-behandling, monokloraminering og ph-regulering i processen, ligesom der er mulighed for kloring ved udpumpningen af det rene vand. Nøglefærdig løsning Narvas nye topmoderne vandværk får en kapacitet på 1280 m 3 i timen. Forsyningssikkerheden sikres med flere parallelle behandlingsenheder, hvoraf mindst én holdes i reserve ved normal drift. Anlægget er et blandt flere nøglefærdige vandværker, som Krüger inden for de seneste år har leveret til kunder i Østersøregionen: Det er glædeligt, at vores teknologier til avanceret vandbehandling, som oprindelig er udviklet til anlæg i Vesteuropa, nu bidrager til at sikre bedre drikkevand andre steder. I forbindelse med leverancen til Narva Vesi styrker det samarbejdet, at vi i 2004 byggede det lokale renseanlæg, der i øvrigt benytter en version af vores patenterede styresystem STAR control. Hans Ole Poulsen, 5

6 Flere scenarier giver bedre klimatilpasning Lyngby-Taarbæk Forsyning kombinerer elementer fra idéoplæg og opnår optimal klimatilpasning. Det er elementer fra forskellige scenarier, som bevirker, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i løbet af de kommende år kan klimatilpasse afløbssystemet i Hjortekær nord for København optimalt. Det forklarer Joan Friis-Pieper, Lyngby-Taarbæk Forsyning, der tidligere på året var ansvarlig for at sende det første idéoplæg i udbud: Strategiplanen for afløbssystemet bygger på en holistisk tankegang, hvor kloakledninger suppleres med separering og forskellige LAR-teknologier. I det aktuelle tilfælde indledte vi processen med en workshop, som gav de indbudte virksomheder mulighed for at diskutere konkrete scenarier og nå frem til en fælles pris- ramme. Hermed fik vi bedre mulighed for at vurdere kvaliteten af de tekniske og rekreative løsninger. Skabt til LAR Oplandet omkring Hjortekær dækker et areal på i alt 106 hektar, der rummer flere blå-grønne områder med rekreative potentialer. Desuden grænser det op til Dyrehaven. Projektleder Carsten Jakobsen fra Krüger, som vandt udbuddet, siger: Området er som skabt til LAR eller Lokal Afledning af Regn, som dog skal kombineres med afløbstekniske løsninger, hvis serviceniveauet skal opretholdes. Vi beskrev tre scenarier, hvor teknologierne blev kombineret på forskellig måde. Det gav forsyningen det bedst mulige udgangspunkt for den videre proces. Balanceret løsning Scenarierne gik ud på enten at anlægge regnvandsbassiner på de grønne områder eller at anlægge regnbede langs vejene. Den sidste mulighed var render og rør til et enkelt centralt beliggende, åbent regnvandsbassin. Prisen lå mellem 100 og 135 mio. kr., hvor det ville koste op til 200 mio. kr. at gennemføre en rent afløbsteknisk løsning. Joan Friis-Pieper slutter: Vi står med tre scenarier, som alle er realistiske og lever op til strategiplanens intentioner. Nu skal vi vælge de bedste elementer ud og sammensætte det projekt, som vi går videre med. I den forbindelse er det en kæmpe fordel, at løsningerne ikke er bundet op på et enkelt scenarie, men kan sammensættes, så resultatet balancerer i overensstemmelse med vores ønsker og økonomiske muligheder. Carsten Jakobsen, Brobyggeri belaster renseanlæg Femern Bælt-forbindelsen medfører, at Rødbyhavn Renseanlæg lægger 50 procent på kapaciteten. Sensommeren 2014 er Rødbyhavn Renseanlæg klar til at modtage den øgede belastning, som følger af aktiviteterne i forbindelse med et af Danmarkshistoriens største anlægsarbejder: den kommende 21 km lange forbindelse over Femern Bælt. Det forsikrer driftsleder Henrik Sløk Hasselby, Lolland Forsyning, der følger det daglige arbejde på projektet: Vi udvider med PE og lægger dermed 50 procent på vores nuværende kapacitet. Det er til gengæld også nødvendigt, hvis vi skal håndtere den ekstra belastning, som følger med tunnelen. Dels kommer der en skurvognsby med plads til 1500 beboere her på havnen i Rødby, dels er der belastningen fra selve byggearbejderne og diverse underleverandører. Bedre styring med STAR I stedet for at udvide kapaciteten med mere procesvolumen går vi intelligent til værks og optimerer styringen, forklarer projektleder Fini Tiedt, Krüger, og fortsætter: Rødbyhavn Renseanlæg benytter vores STAR control system til onlinestyring af renseanlæg og afløbssystemer. Ved at udbygge med moduler til flowstyring, ATS regnstyring, forecast og returslamstyring kan vi hente mere kapacitet på en måde, som er billigere i anlægsfasen og sikrer, at rejektvandet opnår den ønskede rensegrad. Desuden forventer vi gevinster i forhold til både energi og kemikalier. Ud over den optimerede styring benytter Lolland Forsyning lejligheden til at etablere et nyt ristehus og sandfang med mere tidssvarende arbejdsmiljø. Fordele på lang sigt Ifølge Femern A/S er den nye kombinerede bil- og togforbindelse mellem Danmark og Tyskland klar til indvielse i Det betyder imidlertid ikke, at Rødbyhavn Renseanlæg får ledig kapacitet: Vi er i gang med en centralisering af spildevandsstrukturen i vores forsyningsområde og benytter lejligheden til at nedlægge et antal mindre utidssvarende anlæg. Det bidrager til at forbedre vandmiljøet i Østersøen, samtidig med at det sikrer en mere hensigtsmæssig drift. Foreløbig er det positivt, at vi kan bidrage til at sikre miljøforholdene i forbindelse med det kommende anlægsarbejde. Fini Tiedt, 6

7 Traditionel afløbsteknisk løsning gav flest fordele Klimasikring med rørsystem til vej- og tagvand var både effektiv og økonomisk fordelagtig i Gentofte Kommune. Klimasikring? Så er LAR eller Lokal Afledning af Regn den rigtige løsning. Det er opfattelsen i mange danske forsyninger, hvor fællessystemet i stigende grad aflastes med bassiner, regnbede, grønne tage mv. Men måske det i nogle tilfælde betaler sig at tænke mere traditionelt? Det mener Martin Jørgen Andersen, Nordvand, der er projektleder på et af forsyningens klimaprojekter i kvarteret omkring Øregårdsparken i Gentofte Kommune: LAR kan være en attraktiv løsning i store dele af vores kommune, ikke mindst på grund af den rekreative sidegevinst i form af flere vådområder. Her er vi imidlertid så tæt på kysten og har så dårlige nedsivningsforhold, at vi foretrækker en traditionel afløbsteknisk løsning. Dels er den lige så effektiv, dels er den økonomisk fordelagtig. Tilslutning valgfri Kvarteret omkring Øregårdsparken ned mod Strandvejen er i øjeblikket fælleskloakeret med cirka m ledninger, som fører både spildevand og regnvand til Renseanlæg Lynetten. Projektet udspringer af klimaforandringerne, som medfører, at voldsomme regnskyl i stigende grad overbelaster det eksisterende system, så kloakkerne løber over, og folk får vand i kældrene. Projektchef Jesper Lindholm, Krüger, siger: Ideen er at etablere et nyt klimasikret system til vejvand. Det nye regnvandssystem skaber blandt andet mulighed for, at parcelhusejere kan tilslutte deres tagvand. Selvom tilslutning er frivillig, satser vi på så stor interesse for tilbuddet, at serviceniveauerne kan opfyldes med god margin. Hensyn til badegæster Modsat spildevandet skal regnvandet ikke omkring Lynetten, men sendes direkte ud i Øresund. I øjeblikket er der overløbsbygværker nord for Hellerup Strand, som er et attraktivt mål for badegæster. Det giver en række udfordringer, som Nordvand og Krüger søger at løse ved at koordinere med planerne for andre dele af Nordvands forsyningsområde: Konkret samler vi regnvandssystemerne og leder vandet langt ud i Øresund. På den måde mindsker vi risikoen for overløb nord for Hellerup Strand markant, siger Jesper Lindholm. Borgerne inddrages Ifølge den lokale spildevandsplan skal vejvand i hele Gentofte Kommune være separatkloakeret i Så længe kommerder ikke til at gå i området omkring Øregårdsparken. Netop nu er Krüger i gang med at detailprojektere den afløbstekniske løsning. Dernæst skal Nordvand finde en entreprenør, som forventes at afslutte sit arbejde i løbet af Martin Jørgen Andersen, slutter: Undervejs i forløbet er der afsat god tid til borgerinddragelse, så alle spørgsmål bliver afklaret. Men det vigtigste er selvfølgelig, at vi får en løsning, som både reducerer risikoen for oversvømmelser og er økonomisk fordelagtig. Jesper Lindholm, 7

8 Billund Vand bliver trækplaster Med Billund BioRefinery får Danmark et globalt udstillingsvindue for avanceret spildevandsteknologi. Billund Vand er stedet, hvor forsyninger fra hele verden kommer til at mødes for at studere avanceret dansk spildevandsteknologi i praksis. Det forudser Billund Vands direktør Ole P. Johnsen, efter at selskabet og Krüger tidligere på året offentliggjorde planerne for deres store fyrtårnsprojekt Fremtidens Renseanlæg: Vi tager de mest effektive og avancerede danske løsninger inden for spildevandsområdet og samler dem på ét anlæg. Det giver et fantastisk udstillingsvindue til international markedsføring af danske teknologier og processer. For Billund Vand er det en stor gevinst at være i front teknologisk og få del i den erfaringsudveksling, som følger med internationale kontakter. Det kan vi se helt konkret på vores resultater. Ny type virksomhed Rammen om de ambitiøse planer bliver det nuværende Grindsted Renseanlæg, der i overensstemmelse med projektets idé skifter navn til Billund BioRefinery. Anlægget blev indviet i 1997 og behandler både spildevand og affald fra husholdninger og industrier. Ole P. Johnsen siger: På en måde gør vi, som vi altid har gjort. Det nye er, at vi breder fokus ud, så vi både laver service og produkter og derfor i højere grad kommer til at se os selv som en produktionsvirksomhed, der producerer rent vand, energi og gødning, samtidig med at vi fjerner forurening. Konkret betyder det, at vi på en række områder bliver mere ambitiøse end hidtil. Til gengæld får vi også nogle teknologier og processer, som sætter os i stand til at følge virksomhedens forretningsplaner og dermed skabe større værdi for vores interessenter. Mere energi Nøglen til Fremtidens Renseanlæg ligger i Krügers Exelys -teknologi til kontinuerlig termisk hydrolyse, der øger biogasproduktionen og dermed produktionen af varme og elektricitet. Sammenlignet med traditionel udrådning gør termisk hydrolyse en større mængde organisk stof tilgængelig for biologisk omsætning og er i Exelys processen i stand til at øge produktionen af biogas med op til 30 procent. Termisk hydrolyse har indtil videre kun været anvendt i begrænset omfang, fordi processen foregik i batch, som er kendetegnet ved et stort energiforbrug. Det problem har vi løst som de første ved at benytte en kontinuerlig proces, fortæller afdelingschef Ole Sinkjær, Krüger. Modsat de kendte batchteknologier har Exelys -teknologien den fordel, at den øger muligheden for at varmeveksle og derfor kræver mindre energi. Som supplement til den eksisterende mesofile rådnetank etablerer vi i øvrigt en termofil rådnetank, der skal drives som en forudrådning, inden slammet behandles i Exelys -anlægget. Dermed får vi en energi- effektiv løsning og frigør samtidig væsent-lig kapacitet på den eksisterende rådnetank. Efter hydrolyse, udrådning og afvanding kan slammet som hidtil benyttes til gødningsformål i landbruget. I det opdaterede anlæg holder vi fokus på den hygiejniske kvalitet af slammet og arbejder på at udvikle en ændret fosforfældning, der øger dets gødningsværdi. 8

9 Fremtidens Renseanlæg SPILDEVAND RENSET VAND - forbedret kvalitet RENSEANLÆG SLAM ENERGI- FABRIKKEN ORGANISK INDUSTRIAFFALD ORGANISK HUSHOLDNINGS- AFFALD GYLLE OG ORGANISK AFFALD FRA LANDBRUG Elektricitet Termisk hydrolyse BIOGAS ORGANISK GØDNING Fosfor (Kunstgødning) Bioplastik Varme Renere vand Selvom fokus i det nye anlæg ligger på produktion af biogas og gødning, har Billund Vand valgt at øge de i forvejen høje krav til rensning af spildevand og komme helt ned på 25 procent af de aktuelle udledningskrav for kvælstof, fosfor og suspenderet stof. Ole Sinkjær siger: Vi etablerer et mekanisk filter fra Krügers søsterselskab Hydrotech og gør det samtidig muligt at dosere fældningskemikalier over filtreret, så vi kan kontrollere mængden af næringsstof og suspenderet stof præcist. I øvrigt integreres filteret i styringsstrategien på den måde, at det frakobles efterklaringstankene under høj belastning og i stedet anvendes til rensning af overløbsvand. Det sikrer, at eventuelt overløbsvand til Grindsted Å altid har et meget lille indhold af fosfor og suspenderet stof. Mere effektiv styring Hele det kommende anlæg styres med STAR control, som er Krügers modulsystem til onlinestyring af renseanlæg og afløbssystemer. Meningen med STAR er at måle på processerne online og derigennem sikre optimal rensning med minimalt forbrug af energi og kemikalier. Som led i projektet skal STAR udvikles til at automatisere optimal energiproduktion på anlægget. Ved at integrere en multifunktionel anvendelse af det mekaniske filter i styringsstrategien og kombinere med varsling fra oplandet tager vi de første skridt imod at samstyre renseanlæg og afløbssystem i Billund Kommune. STAR vil således kunne indstille anlæg og afløb til den mest effektive udnyttelse af kapaciteten i tilfælde af voldsomme nedbørshændelser og derved også begrænse risikoen for overløb. Senere er der mulighed for at udvide med vejrdata fra blandt andet radarsystemer. Projekt til gavn for alle Billund BioRefinery finansieres af Billund Vand, Billund Kommune og Krüger med tilskud fra Miljøministeriet og VTU-Fonden. Selvom projektet er startet af de tre parter i fællesskab, ser de gerne, at andre i branchen byder ind med teknologier, som kan demonstreres på anlægget og potentielt gøres til genstand for eksport. Ole P. Johnsen slutter: Vi har en række vidensprojekter og pilotforsøg, som vi agter at gennemføre i løbet af projektet. F.eks. vil vi gerne udvikle et gødningsprodukt, hvor vi udnytter mere fosfor fra spildevand. Meningen er, at anlægget skal være til gavn for hele vandbranchen, så vi i fællesskab kan udnytte det potentiale for beskæftigelsen og betalingsbalancen, som ligger i at have et stort internationalt udstillingsvindue. Jeg vil opfordre interesserede virksomheder, forsyningsselskaber og andre til at henvende sig med deres projekter. Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg blev skudt i gang ved en reception hos Billund Vand i september og løber frem til De første teknologier, heriblandt Exelys, forventes at kunne ses i funktion allerede i 2014 og Alle teknologier vil være fuldt implementerede i 2017, og den resterende del af projektperioden skal bruges til dataopsamling, justering og optimering. Læs nærmere om projektet på Ole Sinkjær, 9

10 eller COD til biogas ved hjælp af såkaldt anaerobe bakterier, altså bakterier der lever i et iltfattigt miljø. I det konkrete samarbejde er det Biothane, der designer processen, ligesom de har det overordnede projektansvar. Vores specialister programmerer modulerne, så vi sikrer, at kunden får maksimal effekt i forhold til rensegrad, gasproduktion, energi- og kemikalieforbrug mv. I lighed med offentlige anlæg kan industrierne indgå serviceaftaler, der sikrer opdatering og support til driften. Anaerobe renseanlæg får effektivt styresystem Samarbejdsaftale med hollandsk søsterselskab giver Krügers STAR control -platform adgang til det industrielle marked. Matchet er perfekt. Produktchef Tine Önnerth har ikke svært ved at finde de store ord frem, når hun skal beskrive det nye samarbejde mellem Krüger og dets hollandske søsterselskab, Biothane om at tilbyde styresystemet STAR til industrielle renseanlæg: Biothane har en meget stærk international position inden for anaerobe renseanlæg til industrispildevand, men mangler et system til onlinestyring, der effektivt under- støtter deres teknologier. Der har vi STAR, som gennem 20 år er implementeret på offentlige renseanlæg. Samarbejdet giver begge parter muligheder for succes på et spændende marked. Maksimal effekt STAR-platformen er oprindelig udviklet til aerobe renseanlæg, hvor den etableres som standardmoduler. I forhold til de anaerobe renseanlæg udvikler Krüger nu en række nye standardmoduler baseret på samme platform. Tine Önnerth siger: Ideen i anaerob behandling af spildevand er at konvertere forurenet organisk materiale Internationale kunder Samarbejdsaftalen mellem Krüger og Biothane blev indgået i oktober i år og har allerede resulteret i tilbud til industrier i blandt andet Rusland og Tyrkiet. Tine Önnerth slutter: Biothane har referencer i Europa, USA og Asien. I Danmark har vi relativt få store industrielle renseanlæg, men vi håber naturligvis, at de på sigt er interesserede i et samarbejde. Lige nu er det især de internationale kunder, der ser en fordel i at få et effektivt styresystem ind på deres anaerobe renseanlæg. Det kan Krüger levere i samarbejde med Biothane. Tine Önnerth, Spansk renseanlæg vælger dansk slamløsning Skærpede lokale miljøkrav bringer Krügers teknologi til slamtørring ind på det spanske marked. Det er skærpede krav fra de spanske miljømyndigheder, som bevirker, at Lagares Renseanlæg nær Vigo i det nordlige Spanien de kommende år skal forbedre behandlingen af spildevand på en række centrale parametre. Som en følge af projektet får Krügers BioCon -teknologi til slamtørring sit gennembrud på det spanske marked. Netop nu har produktchef Carlos Llobet Pérez, Krüger, travlt med at designe det kommende anlæg: BioCon er en meget effektiv teknologi, der fungerer ved lave temperaturer og derfor er ekstra sikker i drift. Desuden har den et lavt energiforbrug og garanterer et optimalt arbejdsmiljø med minimale lugt- og støjgener. Det er vigtige hensyn i Lagares, hvor renseanlægget ligger i nærheden af tæt bebyggede områder. 10

11 Dynamisk byggeforløb sparer penge Arla udvider renseanlæg i dynamisk byggeforløb og opnår samtidig langsigtede besparelser på drift og vedligehold. Kort efter nytår er Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium i Vestjylland klar til at modtage cirka en tredjedel mere spildevand end i dag. Det garanterer projektleder Ole Hermann, Krüger, der står i spidsen for entreprenørarbejdet og følger fremskridtene dag for dag. Samtidig ser han på mulighederne for at optimere projektet: Vi var i jorden en uge, efter at kontrakten var skrevet under i begyndelsen af april. For 14 dage siden fik vi bygværkerne på plads, og nu er vi i gang med at installere maskinerne. Undervejs har vi i samarbejde med driftspersonalet på renseanlægget optimeret beluftningsblæsere, pumper og rørdimensioner, så Arla får ekstra besparelser på drift og vedligehold. Det rigtige anlæg Renseanlægget i Nr. Vium er fra 2006 og renser spildevand fra Arla-virksomhederne Nr. Vium Mejeri, ARINCO og Danmark Protein. Baggrunden for udvidelsen af renseanlægget er stigende afsætning af Arlas mejeriprodukter blandt andet i Asien. Teamleder Alan Rasmussen, Arla Foods, siger: Vi har et rigtig godt anlæg, der matcher vores type industrielt spildevand perfekt. Derfor satser vi på teknologier, som allerede er implementeret på anlægget, men udvider det til gengæld kraftigt. Det indebærer blandt andet ny procestank, efterklaringstank, driftsbygning samt en dekantercentrifuge. De løbende optimeringer af udstyret undervejs i byggeprocessen er naturligvis en værdifuld gevinst. Hydrotech-filtre var første skridt Allerede i 2012 tog Arla Foods det første skridt hen imod det nuværende projekt. Dengang var årsagen øgede krav fra myndighederne, forklarer Alan Rasmussen: Krüger installerede som en permanent løsning to skivefiltre fra deres svenske søsterselskab, Hydrotech, så det suspenderede stof blev reduceret sammen med Total P og Total N. Samtidig fik vi installeret seks nye beluftere og ekstra diffusorer. Det gav PE, og vi fik tid til at planlægge det nuværende projekt, som allerede var på vej. Samlet giver de to projekter PE. Skarp konkurrence Krüger har arbejdet på renseanlægget i Nr. Vium siden 2010 og har foruden skivefiltrene fra Hydrotech blandt andet leveret en Andritz dekantercentrifuge til anlæggets slambehandlingssystem. Ole Hermann, har stået i spidsen for samtlige Krügers projekter hos Arla Foods: Det aktuelle projekt vandt vi i skarp priskonkurrence med andre store udbydere. For os er det afgørende at levere til tiden til den rigtige pris, samtidig med at vi bidrager til at optimere projektet undervejs, sådan som vi for eksempel gjorde i forhold til beluftningsblæsere, pumper og rørdimensioner. Efter udvidelsen har Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium en kapacitet på PE. Rensekravene er på 4 mg/l for Total N, 0,3 mg/l for Total P og 25 mg/l for COD. Ole Hermann, Besøg i Randers Midlerne til BioCon -anlægget i Lagares stammer fra den spanske centralregering og EU s strukturfonde. Undervejs i beslutningsprocessen havde det spanske miljøministerium derfor et hold ingeniører i Danmark for at se den nye teknologi i funktion: Vi lavede en aftale med renseanlægget i Randers, der har haft BioCon siden Driftsfolkene delte ud af deres erfaringer og viste, hvordan de arbejdede med anlægget, siger Carlos Llobet Pérez og fremhæver de lokale driftsrapporter som et stærkt argument: De gav et meget overbevisende billede af anlæggets muligheder og beviste endnu en gang, at muligheden for at demonstrere implementerede teknologier er afgørende for internationalt gennembrud. International teknologi BioCon -anlægget i Lagares dimensioneres til en kapacitet på 4,5 tons i timen og skal indgå i kombination med to patenterede Krüger-teknologier til rensning af spildevand. Det drejer sig om BioStyr og Actiflo, som Krüger leverer i samarbejde med sit spanske søsterselskab, Veolia Iberica: For at opfylde de nye myndighedskrav skal renseanlægget i Lagares optimere på både slam- og spildevandsdelen. Det er glædeligt, at vi i Krüger har topteknologier til alle dele af spildevandsprocessen, og at BioCon med det aktuelle projekt i Lagares nu for alvor ser ud til at slå an internationalt, slutter Carlos Llobet Pérez. BioCon i Lagares sættes i drift i sommeren Teknologien er herefter implementeret på 22 anlæg i otte lande. Carlos Llobet Pérez, 11

12 Læs mere om Prepared-konferencen Adaptive Solutions for Water Utilities på Foto: Kim Wyon, visitaarhus.com Aarhusianerne kan bade i havnen hvor du også kan tilmelde dig. Aarhus har de seneste år investeret massivt i vandkvalitet og kan i dag tilbyde en helt speciel vandoplevelse. Ankommer man til Aarhus med færgen fra Sjælland, er en svømmetur næppe det første, man tænker på, mens man kører i land. Ikke desto mindre er det kun manglen på et attraktivt placeret havnebad, der forhindrer, at Aarhus Havn trækker badegæster i sæsonen på samme måde som f.eks. stranden nedenfor Risskov nogle få kilometer fra færgelejet. Vi renser vandet, så det lever op til EU s badevandsdirektiv, fortæller afdelingschef for Plan og Projekt Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand. 1-2 gange om året får vi så kraftig nedbør, at kloakkerne løber over, men så er vi forberedt og kan varsle folk. Resten af tiden styrer vi os ud af problemerne. Mere miljø for pengene Havnen er imidlertid langt fra det eneste sted, hvor byen har forbedret vandkvaliteten Klimaprojekter i bymiljøer Krüger har over længere tid oplevet en markant stigende interesse for klimaprojekter i bymiljøer og har som følge heraf styrket organisationen. Det udmønter sig blandt andet i, at Krüger i øjeblikket er i dialog med en række større byer i Europa og USA. Mai Sørud, de seneste år, fortæller Claus Møller Pedersen videre: I begyndelsen af nullerne besluttede byrådet at frilægge Aarhus Å, så vi fik mere vand ind i bymiljøet. Samtidig kom planerne om at omdanne dele af havneområdet til attraktivt boligbyggeri, og lidt uden for byen benyttede borgerne i stigende grad Brabrand Sø til rekreative formål. Det var nærliggende at tænke de tre vandområder sammen, så kommunen fik mere miljø for pengene. Samarbejde om strategi Strategien lagde Aarhus Vand i samarbejde med DHI og Krüger, hvor projektleder Steen O. Petersen har arbejdet på projektet i en årrække: Aarhus Vand landede på en model, der krævede EU s badevandsdirektiv opfyldt i havnen og i Brabrand Sø, mens Aarhus Å fik vandkvaliteten væsentligt forbedret. Første del af strategien handlede om at optimere infrastrukturen med bassiner, pumper og spjæld, så afløbssystemet fik den nødvendige volumen. Dernæst var opgaven at få et system til onlinestyring på plads for på den måde at udnytte den ekstra kapacitet mest hensigtsmæssigt. Inden for de seneste år har vi udbygget styringen med vejrforudsigelser og varslingssystemer. Klimatilpasning Mens infrastrukturen og dele af det avancerede onlinestyresystem blev finansieret over driften, stammer midlerne til at integrere vejrforudsigelser og varsling fra det EU-finansierede udviklingsprojekt Prepared, der har 14 internationale forsyninger med samarbejdspartnere, deriblandt Krüger, som deltagere. Claus Møller Pedersen siger: Forsyninger over hele verden udvikler strategier til at håndtere de voldsomme nedbørshændelser, der er en følge af klimaforandringerne. På det område har vores fokus på vandkvalitet en meget positiv sidegevinst. I stedet for at arbejde isoleret demonstrerer deltagerne i Prepared deres tiltag for hinanden og deler erfaringer. International anerkendelse Prepared slutter efter tre år med en international konference om klimaløsninger i byområder til januar, som Aarhus Vand er vært for. Det ser Claus Møller Pedersen som en anerkendelse af forsyningens ambitiøse indsats for vandkvalitet. Er der vinterbadere blandt deltagerne, finder han gerne et sted på havnen, hvor de kan teste resultaterne på egen krop. Ellers foreslår han dem at vende tilbage ved senere lejlighed: Kommunen har netop fået private fondsmidler til at etablere et havnebad. Det gør det lettere at få glæde af vores gode vandkvalitet. Både for turister og århusianere. Steen O. Petersen, 12

13 Avanceret software sikrer rent og billigt vand i hanerne Med støtte fra Miljøministeriet gør fyrtårnsprojekt det muligt at optimere vandværkernes anvendelse af værdifulde tekniske data til gavn for forbrugerne. Alle informationer er i realtid, og du kan gribe ind med det samme. Sådan beskriver markedschef Erling Fischer potentialerne i den software, som Krüger er i gang med at udvikle til fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning. Her skal den sikre, at informationer fra forsyningens onlinemålere tolkes og integreres med SCADAsystemet og dermed bidrager til at nyttiggøre data, så snart de foreligger fra måleenheden. Mange forsyninger har investeret i onlinemålere de seneste år og har dermed fået adgang til en stor mængde data. Udfordringen er nu at omsætte informationer om f.eks. turbiditet, ledningsevne, flow og tryk i lavere energiforbrug, billigere drift og bedre vandkvalitet til gavn for forbrugerne. vise dem, hvordan teknologien virker i praksis. Det er en kæmpe fordel og får helt sikkert betydning for vores eksport af teknologier og leverancer. Ministeriets blå stempel Fremtidens Drikkevandsforsyning fik tidligere på året tildelt 9,2 mio. kr. fra Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden og er ministeriets hidtil største satsning på dette teknologiområde. Det samlede budget er på 16 mio. kr. Foruden Krüger, VandcenterSyd og Aarhus Vand deltager blandt andet DTU Miljø i projektet, der har som formål at teste et bredt udvalg af teknologier inden for drikkevandsforsyning. Krügers del forløber i perioden Erling Fischer slutter: Det brede samarbejde er med til at kvalificere projektet og sikre, at resultaterne kommer hele sektoren til gode. Tidligere har Miljøministeriet typisk støttet flere mindre projekter. At gå ind i færre, men større projekter ser vi som en visionær satsning fra miljøminister Ida Aukens side, som vi kan bruge i det fortsatte udviklingsarbejde til gavn for forbrugerne både her i landet og internationalt. Erling Fischer, Her er det en afgørende styrke ved vores teknologi, at vi kan vise informationerne i realtid, så driften kan justeres uden forsinkelse. Demonstration i fuld skala Den nye avancerede software udvikles på Lindvedværket i Odense for siden at blive implementeret i fuld skala hos VandCenter Syd og Aarhus Vand. Selvom de bagvedliggende modeller udvikles til grundvand, kan de tilpasses overfladevand og dermed danne grundlag for eksport af dansk vandteknologi. Netop nu er Krüger i gang med at opføre et topmoderne vandværk med en kapacitet på 840 m 3 i timen i Narva 200 km øst for den estiske hovedstad Tallinn. Den slags opgaver vil Erling Fischer gerne have flere af: Vi deltager i stadig flere internationale udbud inden for vandforsyningen. Så snart en ny teknologi er implementeret i fuld skala på et dansk vandværk, kan vi invitere vores internationale kunder til landet og 13

14 Midlertidige vandanlæg øger patientsikkerhed Rigshospitalet lejer midlertidige vandanlæg til Klinisk Biokemisk Afdeling og øger patientsikkerheden på hele hospitalet. Øget patientsikkerhed. Det er, hvad afdelingsbioanalytiker Lisbeth Andreasen og Foto: Rigshopitalet hendes kolleger på Rigshospitalets Klinisk Biokemisk Afdeling opnår ved at leje to midlertidige Aquadem vandanlæg hos Krüger Aquacare. Lige nu supplerer de det eksisterende vandanlæg, mens laboratoriet bygges om, og afdelingen skifter vandanlæg: De midlertidige anlæg kører døgnet rundt alle ugens syv dage. Skal vi skifte patron, eller har vi spørgsmål, kommer der en servicetekniker og løser opgaven med det samme. Det er afgørende for patienternes sikkerhed og giver os som personale stor tryghed i dagligdagen, når vi afvikler analyser. Fleksibel teknologi Aquadem-anlæggene er udviklet af Krüger Aquacare i samarbejde med en række kliniske laboratorier, der efterspurgte en fleksibel teknologi netop med henblik på situationer, hvor der er risiko for, at analyseapparaturet kommer til at mangle vand. Salgsingeniør Mette Linding Nygaard, Krüger, siger: Aquadem-anlæggene har i princippet ubegrænset kapacitet og er konstrueret med ionbytningspatron, UVlampe, mikrofilter og ledningsmåler. Mange benytter dem i overgangen mellem to permanente løsninger, f.eks. ved indkøring af nye anlæg eller ombygning. Andre bruger dem som backup, hvis deres nuværende løsning er et enstrenget system. Fremtidig løsning Som ny permanent løsning har Klinisk Biokemisk Afdeling ved Rigshospitalet for nylig købt to Centra RDS vandanlæg, som også leveres af Krüger Aquacare. Anlæggene skal køre i parallelt loop og er koblet direkte på det centrale vandanlæg. Lisbeth Andreasen slutter: Vi ser frem til foråret 2014, hvor vi tager det nye anlæg i brug i daglig drift. Lige nu er vi glade for den tryghed, som vi og vores patienter har opnået i kraft af de to Aquademanlæg og den serviceaftale, som følger med. Mette Linding Nygaard, Serviceaftale med leverandør giver ekstra fordele Novo Gruppen i Bagsværd optimerer driftssikkerheden på nyt ph-anlæg ved at indgå serviceaftale med Krüger, der stod for design og etablering. Du ringer, og inden for et par timer kommer der en servicetekniker eller ingeniør og er klar til at hjælpe dig. Det er en kæmpegevinst, når du står med et næsten nyt phanlæg og skal behandle sanitært og industrielt spildevand fra størstedelen af Novos Nordisks og Novozymes produktion her i Bagsværd. Det fortæller maskinmester Poul Schoelzer, der har det daglige driftsansvar for anlægget. I 2012 indgik han en serviceaftale med Krüger, hvor han blandt andet arbejder sammen med projektleder Leif Pedersen: Da vi både har designet og opført anlægget, kender vi det i detaljer og kan foretage de justeringer, som er nødvendige for at sikre optimal drift. Netop nu tilpasser vi lugtfiltre, så de holder længere og giver færre omkostninger. Effektiv løsning Novos nye ph-anlæg blev etableret og sat i drift i Ideen var at behandle sanitært og industrielt spildevand på ét centralt anlæg. Leif Pedersen var dengang ansvarlig for både design og opførelse: Novo Nordisk og Novozymes fik en løsning, som er væsentligt mere effektiv end de tidligere decentrale anlæg. Samtidig er dialogen med kommunen blevet lettere, eftersom diverse onlinemålere præcist angiver ph i det spildevand, som løber til kloak efter at have været igennem anlægget. Anlæggets kapacitet er på 500 m 3 i døgnet. Som en ekstra sikkerhed mod overløb er det udstyret med ekstra tankvolumen, som fyldes i tilfælde af nedbrud eller service. 14

15 Mobil løsning sikrer varmeforsyning Amagerværket forbedrer forsyningssikkerheden under ombygning med mobilt afsaltningsanlæg. Et mobilt afsaltningsanlæg fra Krüger Aquacare var en forholdsmæssigt billig og skånsom løsning, da Vattenfall tidligere i år tog fat på at opføre et nyt permanent afsaltningsanlæg til havvand ved Amagerværket. Alternativet var dyrt byvand, som skulle afkalkes af hensyn til værkets rørsystemer og turbiner. Det fortæller kraftværkskemisk sagsbehandler Johan Wagenbäck, Vattenfall, der i øvrigt fremhæver fleksibiliteten som en årsag til, at Vattenfall valgte den konkrete løsning: Det permanente anlæg var nedslidt og skulle erstattes. Vi fik den mobile erstatning leveret på en lastbil fra Italien og kunne tilslutte det med det samme. Selvom vi ikke befandt os i fyringssæsonen, var det et væsentligt plus for både os og forbrugerne, som ikke oplevede afbrydelser i forsyningen. Mange muligheder Afsaltningsanlægget har en kapacitet på 30 m 3 i timen og leverer fødevand til kedlerne på Amagerværket, hvorfra Vattenfall forsyner husstande med fjernvarme. Anlægget er en del af Aquamove-konceptet, som rummer en bred pallet af mobile løsninger. Projektleder Niels-David Abrahamsson Gual, Krüger Aquacare, siger: Vi kan være fremme meget hurtigt, og vores løsninger omfatter fødevand til kedler samt proces-, køle- og drikkevand. Dertil kommer industrispildevand. Mange virksomheder vælger at indgå serviceaftaler, som garanterer en mobil løsning inden for 24 timer, hvis deres permanente anlæg svigter eller skal serviceres. Vi har tidligere blandt andet udlejet et RO-anlæg til Horsens Vandforsynings centrale varmeanlæg. Ikke sidste gang Arbejdet på Amagerværkets nye permanente afsaltningsanlæg afsluttes med udgangen af november i år. Johan Wagenbäck tøver ikke med at anbefale Krüger Aquacares mobile løsning: Vi fik en forholdsmæssigt billig og skånsom løsning i en situation, hvor forsyningssikkerheden var udfordret i kraft af anlægsarbejdet. Vi vil klart overveje Aquamovekonceptet, hvis vi kommer i en tilsvarende situation i fremtiden. Niels-David Abrahamsson Gual, Naturligt samarbejde Novo Nordisks og Novozymes serviceaftale omfatter blandt andet inspektion af procesanlæg samt inspektion og rengøring af procestanke, udligningstank, ventilation og filtre mv. Dertil kommer muligheden for løbende tilkald. For Poul Schoelzer var det naturligt at fortsætte samarbejdet, efter at Krüger i sin tid havde designet og opført anlægget: Samarbejdet forøger værdien af vores oprindelige investering. I dag håndterer det nye anlæg surhedsgrad, flow og temperatur på cirka 60 procent af spildevandet fra området, mens resten fortsat behandles på decentrale anlæg. Næste forår kobler vi yderligere ledninger på. I den proces giver det en ekstra sikkerhed, at Krüger er med på sidelinjen. Leif Pedersen, 15

16 Nærmere information Bjarne Mogensen Du kan også tilmelde dig med det samme hos Karen Eggertsen Krüger gentager IFAT-succes Deltag i tredages studietur til Europas største fagmesse inden for vand- og spildevand. Med over 100 deltagere var succesen i 2012 så stor, at vi fortsætter med vores populære studietur til IFAT-messen i München i Det siger salgschef Bjarne Mogensen, der er en blandt flere kontaktpersoner på arrangementet. Messen finder sted maj og tiltrak i udstillere og deltagere fra 180 lande. Bjarne Mogensen forventer et lige så spændende arrangement denne gang: Branchen står over for store udfordringer blandt andet på klimaområdet. Men vi har fokus på at finde løsninger. Personligt er jeg spændt på at se udviklingen inden for energioptimering og i det hele taget diskutere nye trends med kolleger fra hele verden. Samtidig glæder jeg mig til at vise, hvad Krüger og Veolia kan præstere. Krügers tilbud i forbindelse med de tre dages studietur omfatter: Tre dage med faglig inspiration Indgangsbillet til IFAT-messen Tredageskort til U-Bahn Kollegialt samvær med branchefolk fra hele Danmark Dansk og internationalt input Krügers/ Veolias stand Hotel og fly Renseanlæg fik gæster fra Frankrig Spildevandscenter Avedøre demonstrerede avanceret dansk spildevandsteknologi for delegation med premierminister Jean-Marc Ayrault i spidsen. Paraplyerne måtte frem, da premierminister Jean- Marc Ayrault besøgte Spildevandscenter Avedøre. Fra venstre EU-minister Thierry Repentin, direktør Jens Prisum, Antoine Frérot, CEO, Veolia Environnement og premierministeren selv. Måske skal franskmændene snart have mere dansk spildevandsteknologi på deres renseanlæg? Det er et muligt resultat, efter at den franske premierminister Jean-Marc Ayrault i forbindelse med GGGF s møde i København for nylig besøgte Spildevandscenter Avedøre i selskab med repræsentanter for vandsektorerne i Frankrig og Danmark. Direktør Jens Prisum stod i spidsen for en spændende rundvisning på anlægget, der blandt andet benytter Krügers styresystem STAR control til at spare energi og kemikalier. Ministeren var meget interesseret i de danske erfaringer med avanceret styring, øget produktion af biogas og bedre udnyttelse af kapaciteten i det eksisterende spildevandssystem. Krüger takker Jens Prisum og hans medarbejdere for godt samarbejde om besøget. Anne Abraham, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf KrügerNyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, CEO: Redaktør: Anne Abraham, HR- og kommunikationschef: Layout: Refleks, refleksdesign.dk Oplag: stk.

17 Det energiproducerence renseanlæg English Start søgning Søgning OK KONTAKT Løsninger Ekspertise Markeder Fokus på miljø Medier & events Om os Job Forside Fokus på miljø Fremtidens renseanlæg er energiproducerende [...] FREMTIDENS RENSEANLÆG Sikkert drikkevand Slam er fyldt med energi Positivt miljøaftryk Fremtidens renseanlæg er energiproducerende Klimatilpasning & oversvømmelse Renere badevand Del I fremtidens renseanlæg vil det samlede energiforbrug blive reduceret i takt med at mere og mere af spildevandet anvendes til energiproduktion. Vi har stor fokus på de teknologier der er byggestenene til at gøre det energiproducerende renseanlæg til virkelighed. Nyudviklet teknologi til kontinuerlig termisk slamhydrolyse Fremtidens renseanlæg er energiproducerende (PDF - 1,37 MB) Exelys TM - Kontinuerlig termisk hydrolyse (PDF KB) DLD - effektiv energiudnyttelse af slam (PDF KB) Effektiv biogas produktion Exelys producerer 50 % mere biogas og reducerer slammængden med yderligere 30 %. Exelys er en nyudviklet teknologi, der repræsenterer næste generation af termisk slamhydrolyse. Termisk slamhydrolyse anses for en af de mest effektive måder at forbedre biogasproduktion og slamnedbrydning på i et anaerobt udrådningssystem. Exelys er nøglen til at opnå det fulde potentiale af slammets energiindhold. Billund Bio Refinery er det første anlæg af sin art i Danmark og forventes at få afgørende betydning for dansk teknologiudvikling og eksport. KONTAKT Theis Nikolaj Gadegaard Markedschef T: E: Slambehandling - offentlig Energiudnyttelse af spildevandsslam Online styringssystem Helsingør renseanlæg - STAR sparer op til 1/4 af renseanlæggets energi On-line styring af renseanlæggets processer (PDF KB) Optimering af beluftningsudstyr STAR Control gør det muligt at spare op til 30 % af energiforbruget i procestankene. STAR er et unikt overordnet styringssystem, der - i samarbejde med det almindelige SROsystem - tilpasser styringen af renseanlægget efter de faktiske forhold. Det sker ved hjælp af indbyggede procestekniske erfaringer og online målinger af: ilt, flow, ammonium, nitrat og fosfat. Procesbeluftningen står normalt for 50-70% af renseanlæggets samlede energiforbrug og er dermed den største energiforbruger på anlægget. Slambehandling - offentlig Energiproducerende renseanlæg Faxe Forsyning er tæt på at kunne blive Danmarks første energiproducerende renseanlæg. Det samlede energiforbrug vil blive reduceret i takt med at mere og mere af spildevandet anvendes til energiproduktion. Krüger har mange års erfaringer og viden om styring og regulering af samspillet mellem beluftningssystemer og blæserstationer. Ved valg af energioptimale løsninger, kan renseanlæggets samlede energiforbrug reduceres med op til 50 %. 13:06:51]

18 Det energiproducerence renseanlæg Forfiltrering Hydrotech filtre gør det muligt at spare ca. 30% af energiforbruget i procestankene. Samtidig kan gasproduktionen øges med op til 50-60%. Forfiltering vha. Hydrotech Tromlefilter (PDF) Kontakt os Site map Legal notices Credits 2013 Veolia Water Solutions & Technologies 13:06:51]

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vores vand Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne,

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Vandsektoren viser vejen

Vandsektoren viser vejen 2014 #01 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Skive sikrer drikkevand for fremtiden Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Termisk oprensning sælger industrigrund 3 5 10 14 Vandsektoren

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Internationale muligheder skal udnyttes

Internationale muligheder skal udnyttes 2012 #02 Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring Model peger på indsatser mod oversvømmelse Innovativt design optimerer rådnetank Kullavik Renseanlæg får robuste renseprocesser 5 6 8

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN fra kraftværk til forbruger NYT NYT NYT Vi leverer alle ydelser inden for fjernvarme Pr. 1. oktober 2014 er der blevet dannet en stærk partner til fjernvarmebranchen, som kan

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere