Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed"

Transkript

1 2013 #02 Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Billund Vand bliver trækplaster 3 4 8

2 Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed Dansk vandteknologi får stadig mere international opmærksomhed. Senest besøgte den franske premierminister Spildevandscenter Avedøre. I september var en kinesisk delegation forbi Billund, da starten på fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg Billund BioRefinery blev markeret. To eksempler, som viser, at dansk vandteknologi kan hente større eksportindtægter end de nuværende mia. kr. Det kan vi som branche gribe an på flere måder. I Krüger satser vi målrettet på at udvikle ny teknologi og nye koncepter i tæt samarbejde med vores kunder og oftest også sammen med universiteterne. På den måde imødekommer samarbejdet konkrete mål og udfordringer, som vores kunder står over for, samtidig med at vi inddrager den nyeste forskning. Som en integreret del af processen indtænker vi demonstration og kommercialisering med fokus på de forskellige parters styrker. Efterårets udgave af KrügerNyt præsenterer teknologier på alle udviklingstrin. Artiklerne om fyrtårnsprojekterne Fremtidens Drikkevandsforsyning og Fremtidens Renseanlæg viser teknologier i udviklings- og demonstrationsfasen. Andre artikler handler om konkrete projekter, hvor vores løsninger gør en forskel for kunder over hele verden. Det kan være BioCon til slamforbrænding i Lagares, og det kan være IPTD til termisk oprensning i Danang. Projekterne er de langsigtede resultater af, at det betaler sig at udvikle og demonstrere teknologier lokalt i Danmark. De nuværende mia. kr. i eksportindtægter er et vigtigt bidrag til den danske nationalhusholdning, men eksporten er stagnerende, og vores andel af den samlede globale omsætning kan under alle omstændigheder blive større. Vi ser, at det lykkes at få internationale forsyninger, industrier og politiske beslutningstagere i tale, når man har noget at vise dem. Og vi glæder os over, at mulighederne for demonstrationsprojekter bidrager til, at branchen bevæger sig endnu mere i denne retning. God læselyst! Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark 2

3 Følg projektet online på usaid/d6nv Fotos: Richard Nyberg, USAID Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Den vietnamesiske og den amerikanske regering har siden 2000 arbejdet sammen om at fjerne dioxin fra lufthavnen i Danang. I implementeringsfasen er den vietnamesiske regering repræsenteret af landets forsvarsministerium, mens USAID repræsenterer den amerikanske side. Efter grundig vurdering af alle oprensningsmuligheder, herunder deponi og biologisk oprensning, pegede den amerikanske og den vietnamesiske regering på termisk oprensning eller In-Pile Thermal Desorption (IPTD ) som den mest effektive og veldokumenterede teknologi til oprensning i Danang Airport. USAID valgte TerraTherms IPTD -teknologi til behandling af de omkring m 3 forurenet jord og sediment i Danang Airport, blandt andet efter at USAID havde set Krügers overbevisende oprensningresultater med termisk oprensning. Fremskridt på miljøanlægget i Danang Airport IPTD -metoden går ud på at placere forurenet jord og sediment i et terrænbaseret, tildækket og fuldt isoleret behandlingsanlæg for dernæst at udsætte jorden for opvarmning over flere måneder med det formål at nedbryde dioxinen. Som demonstreret i projekter af tilsvarende omfang i USA kan teknologien sikkert og effektivt behandle jorden, så den lever op til de vietnamesiske oprensningskrav. højt, hvilket samlet set giver mulighed for at behandle den forurende jord i to omgange. Jord og sediment opvarmes med varmelegemer til 335 C. På kun 20 dage er varmelegemerne installeret, og i skrivende stund er otte containere med styresystem, blæser og andet teknisk udstyr på vej fra Danmark til Vietnam om bord på containerskibet Mærsk Mc-Kinney Møller. TerraTherm samarbejder med Krüger om at gennemføre projektet, der forventes afsluttet i Anne Abraham, Anlægget med jord og sediment er 70 meter bredt og 100 meter langt. Medregnes topog bundisolering er anlægget otte meter 3

4 Normalt er filtrene større betonkonstruktioner, som det blandt andet tager kostbar tid at bygge. Her får du et færdigt produkt i syrefast stål lige til at montere. Det giver både økonomiske besparelser og nedsætter byggetiden. Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Steen Lindhard, Krüger Fremtidssikret vandværk i Qaqortoq håndterer organisk materiale, colibakterier og oliespild i lokal råvandskilde. Myndighederne i Qaqortoq i Sydgrønland fik en ekstra garanti for lokalbefolkningens sundhed, da Grønlands Energiforsyning (Nukissiorfiit) for nylig tog det moderniserede lokale vandværk i brug. Anlægget er designet af Krüger, som også står for de tekniske installationer, mens en lokal entreprenør har ansvaret for byggedelen. Projektleder Steen Lindhard, Krüger, siger: Udfordringen knytter sig primært til øgede mængder af organisk materiale i den lokale Storsøen, hvor vandværket indvinder råvand til videre behandling. Men byen tiltrækker hele tiden nye indbyggere, der gerne vil bo i nærheden af det smukke søområde. Derfor har vi fremtidssikret anlægget, så det også kan håndtere colibakterier og oliespild mv. Fleksibel teknologi Det nye vandværk i Qaqortoq har en kapacitet på 120 m 3 i timen ved maksimal ydelse og er designet med to behandlingslinjer, så forbrugerne er sikret i forbindelse med service og eventuelle reparationer. Processen omfatter blandt andet koagulering, filtrering over dual medie-filtre, aktiv kul-filtrering, UV-belysning og kloring. Dual medie-filtrene sendes til byggepladsen i moduler, som samles lokalt. Fremgangsmåden er udviklet af Krüger og repræsenterer en helt ny tankegang på området: Normalt er filtrene større betonkonstruktioner, som det blandt andet tager kostbar tid at bygge. Her får du et færdigt produkt i syrefast stål lige til at montere. Det giver både økonomiske besparelser og nedsætter byggetiden, forklarer Steen Lindhard. Masser at lave Moderniseringen af vandværket i Qaqortoq afsluttes endeligt i foråret 2014, hvor de sidste behandlingstrin sættes i drift. Steen Estisk vandforsyning satser ambitiøst Avanceret vandbehandling sikrer indbyggerne i Narva øst for Tallinn drikkevand på europæisk niveau. Lindhard forventer dog fortsat at have en stor del af sine arbejdsopgaver i landet: Selvom befolkningstætheden sammenlignet med danske forhold er meget lav, er det ofte vanskeligt at finde drikkevand, som lever op til myndighedernes krav. Her er det glædeligt, at vi kan bidrage til at sikre befolkningens sundhed med teknologier, som også er omkostningseffektive i byggeprocessen. Krüger har de seneste år opført eller renoveret 10 vandværker i Grønland. Steen Lindhard, Skærpede lokale og europæiske krav til vandkvalitet er årsag til, at indbyggerne i Narva 200 km øst for den estiske hovedstad Tallinn inden for de nærmeste år får et af Nordeuropas mest avancerede vandværker. Processen er designet af Krüger i samarbejde med søsterselskaber i Finland og Polen og indeholder flere unikke Krügerteknologier. For den lokale forsyning Narva Vesi AS er det afgørende, at processen opfylder de skærpede krav med god margin. 4

5 UV-anlæg sikrer rent vand i hanerne Hellebæk Vandværk køber UV-anlæg og undgår at afbryde forsyningen under renovering. Hvorfor tage et helt vandværk ud af drift, når man kan nøjes med at købe eller leje et UV-anlæg? Teamkoordinator René Glæsner, Forsyning Helsingør, var ikke i tvivl om den rigtige løsning, da han for nylig planlagde, hvordan rentvandstanken på Hellebæk Vandværk skulle renoveres: Værket er afgørende for forsyningssikkerheden i vores område, og vi har ikke mulighed for at hente vand ind andre steder fra. Med et UV-anlæg kan vi renovere rentvandstanken uden at frygte, at bakterier slipper ud i drikkevandet til forbrugerne. Det er en kæmpegevinst for os. Korrekt dimensionering Nøglen til effektiv UV-behandling af drikkevand ligger i at dimensionere anlægget korrekt, så alle bakterier dræbes, uden at energiforbruget bliver unødvendig højt. Hellebæk Vandværk producerer m 3 i timen, og de skal naturligvis ud til forbrugerne. Samtidig spiller vandets UVtransmittans eller lysgennemsigtighed en rolle. Projektleder Niels Kaarslev Dam, Krüger, siger: UV-transmittansen påvirkes af farvetallet, som er relativ højt i Hellebæk. Vores UVanlæg giver et meget koncentreret lys på en afgrænset flade. Det sparer energi sammenlignet med andre løsninger og er meget velegnet både under de lokale forhold og på danske vandværker i almindelighed. Konkret viste feltmålinger af UVT(10)-tallet Halsnæs Vandforsyning f.eks. et mobilt i Hellebæk værdier på procent. Farvetallet lå på måletidspunktet på 8 mg Pt/l. adskillige tusinde kubikmeter. Niels Ka- UV-anlæg og undgik derved vandspild på Også indhold af partikler og turbiditet kan arslev Dam slutter: påvirke vandets UV-transmittans. Myndighederne er i stigende grad åbne for at tillade UV-behandling, fordi de kan Permanent løsning se gevinsterne i forhold til mindre vandspild under indkøring og renovering samt Hellebæk Vandværk valgte et UV-anlæg af mærket Trojan, UVSwift, som har referencer over hele verden og er certificeret af heden. I lighed med vores gode kolleger i ikke mindst i forhold til forsyningssikker- de amerikanske miljømyndigheder. Samtidig foretrak de at købe frem for at leje an- holder ved og med tiden kan udvides til Hellebæk håber vi naturligvis, at tendensen lægget for en periode. René Glæsner siger: at omfatte andre former for videregående Prisforskellen var begrænset, særligt når vandbehandling, f.eks. blødgøring af kalkholdigt drikkevand, som er et stort problem man tager i betragtning, at vi nu også er forberedt på en fremtidig situation. Desuden for forbrugerne her på Sjælland. overvejer vi i øjeblikket en helt ny strategi for drikkevandsområdet. Her kommer UV Det nye Trojan UV-anlæg på Hellebæk og andre former for videregående vandbehandling til at indgå som muligheder, hvis primo oktober. Vandværk var færdigmonteret og indkørt myndighederne ellers er med på ideen. Niels Kaarslev Dam, Som en del af opgaven står Krüger for montage, diverse rørarbejder samt indkøring, idriftsættelse og årlig service med Med et UV-anlæg kan vi renovere rentvandstanken uden at frygte, certificerede montører. Potentiale for mange at bakterier slipper ud i drikkevandet til forbrugerne. Det er Krüger har de senere år hjulpet en række forsyninger med UV-behand- René Glæsner, Forsyning en kæmpegevinst for os. ling i forbindelse med Helsingør renovering, udskiftning af filtre og indkøring af anlæg. I forbindelse med indkøring af nye det Ullerup Vandværk indkoblede Avanceret proces Råvandet stammer fra floden Narva, som løber mellem Estland og Rusland. Om den særligt effektive proces siger projekchef Hans Ole Poulsen, Krüger: Flotation indgår som et af de tidligste behandlingstrin. Her benytter vi Spidflow, som er velegnet til klaring af overfladevand med højt indhold af alger og desuden har et lavt polymerforbrug. Senere følger blandt andet et specialdesignet dual media-sandfilter, hvor vi fjerner suspenderet stof. Begge installationer bidrager afgørende til at opfylde kundens ønsker til processen. Narva Vesis krav til vandkvaliteten modsvarer EU s drikkevandsdirektiv. Foruden flotation og filtrering indgår ozonering, aktive kulfiltre, UV-behandling, monokloraminering og ph-regulering i processen, ligesom der er mulighed for kloring ved udpumpningen af det rene vand. Nøglefærdig løsning Narvas nye topmoderne vandværk får en kapacitet på 1280 m 3 i timen. Forsyningssikkerheden sikres med flere parallelle behandlingsenheder, hvoraf mindst én holdes i reserve ved normal drift. Anlægget er et blandt flere nøglefærdige vandværker, som Krüger inden for de seneste år har leveret til kunder i Østersøregionen: Det er glædeligt, at vores teknologier til avanceret vandbehandling, som oprindelig er udviklet til anlæg i Vesteuropa, nu bidrager til at sikre bedre drikkevand andre steder. I forbindelse med leverancen til Narva Vesi styrker det samarbejdet, at vi i 2004 byggede det lokale renseanlæg, der i øvrigt benytter en version af vores patenterede styresystem STAR control. Hans Ole Poulsen, 5

6 Flere scenarier giver bedre klimatilpasning Lyngby-Taarbæk Forsyning kombinerer elementer fra idéoplæg og opnår optimal klimatilpasning. Det er elementer fra forskellige scenarier, som bevirker, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i løbet af de kommende år kan klimatilpasse afløbssystemet i Hjortekær nord for København optimalt. Det forklarer Joan Friis-Pieper, Lyngby-Taarbæk Forsyning, der tidligere på året var ansvarlig for at sende det første idéoplæg i udbud: Strategiplanen for afløbssystemet bygger på en holistisk tankegang, hvor kloakledninger suppleres med separering og forskellige LAR-teknologier. I det aktuelle tilfælde indledte vi processen med en workshop, som gav de indbudte virksomheder mulighed for at diskutere konkrete scenarier og nå frem til en fælles pris- ramme. Hermed fik vi bedre mulighed for at vurdere kvaliteten af de tekniske og rekreative løsninger. Skabt til LAR Oplandet omkring Hjortekær dækker et areal på i alt 106 hektar, der rummer flere blå-grønne områder med rekreative potentialer. Desuden grænser det op til Dyrehaven. Projektleder Carsten Jakobsen fra Krüger, som vandt udbuddet, siger: Området er som skabt til LAR eller Lokal Afledning af Regn, som dog skal kombineres med afløbstekniske løsninger, hvis serviceniveauet skal opretholdes. Vi beskrev tre scenarier, hvor teknologierne blev kombineret på forskellig måde. Det gav forsyningen det bedst mulige udgangspunkt for den videre proces. Balanceret løsning Scenarierne gik ud på enten at anlægge regnvandsbassiner på de grønne områder eller at anlægge regnbede langs vejene. Den sidste mulighed var render og rør til et enkelt centralt beliggende, åbent regnvandsbassin. Prisen lå mellem 100 og 135 mio. kr., hvor det ville koste op til 200 mio. kr. at gennemføre en rent afløbsteknisk løsning. Joan Friis-Pieper slutter: Vi står med tre scenarier, som alle er realistiske og lever op til strategiplanens intentioner. Nu skal vi vælge de bedste elementer ud og sammensætte det projekt, som vi går videre med. I den forbindelse er det en kæmpe fordel, at løsningerne ikke er bundet op på et enkelt scenarie, men kan sammensættes, så resultatet balancerer i overensstemmelse med vores ønsker og økonomiske muligheder. Carsten Jakobsen, Brobyggeri belaster renseanlæg Femern Bælt-forbindelsen medfører, at Rødbyhavn Renseanlæg lægger 50 procent på kapaciteten. Sensommeren 2014 er Rødbyhavn Renseanlæg klar til at modtage den øgede belastning, som følger af aktiviteterne i forbindelse med et af Danmarkshistoriens største anlægsarbejder: den kommende 21 km lange forbindelse over Femern Bælt. Det forsikrer driftsleder Henrik Sløk Hasselby, Lolland Forsyning, der følger det daglige arbejde på projektet: Vi udvider med PE og lægger dermed 50 procent på vores nuværende kapacitet. Det er til gengæld også nødvendigt, hvis vi skal håndtere den ekstra belastning, som følger med tunnelen. Dels kommer der en skurvognsby med plads til 1500 beboere her på havnen i Rødby, dels er der belastningen fra selve byggearbejderne og diverse underleverandører. Bedre styring med STAR I stedet for at udvide kapaciteten med mere procesvolumen går vi intelligent til værks og optimerer styringen, forklarer projektleder Fini Tiedt, Krüger, og fortsætter: Rødbyhavn Renseanlæg benytter vores STAR control system til onlinestyring af renseanlæg og afløbssystemer. Ved at udbygge med moduler til flowstyring, ATS regnstyring, forecast og returslamstyring kan vi hente mere kapacitet på en måde, som er billigere i anlægsfasen og sikrer, at rejektvandet opnår den ønskede rensegrad. Desuden forventer vi gevinster i forhold til både energi og kemikalier. Ud over den optimerede styring benytter Lolland Forsyning lejligheden til at etablere et nyt ristehus og sandfang med mere tidssvarende arbejdsmiljø. Fordele på lang sigt Ifølge Femern A/S er den nye kombinerede bil- og togforbindelse mellem Danmark og Tyskland klar til indvielse i Det betyder imidlertid ikke, at Rødbyhavn Renseanlæg får ledig kapacitet: Vi er i gang med en centralisering af spildevandsstrukturen i vores forsyningsområde og benytter lejligheden til at nedlægge et antal mindre utidssvarende anlæg. Det bidrager til at forbedre vandmiljøet i Østersøen, samtidig med at det sikrer en mere hensigtsmæssig drift. Foreløbig er det positivt, at vi kan bidrage til at sikre miljøforholdene i forbindelse med det kommende anlægsarbejde. Fini Tiedt, 6

7 Traditionel afløbsteknisk løsning gav flest fordele Klimasikring med rørsystem til vej- og tagvand var både effektiv og økonomisk fordelagtig i Gentofte Kommune. Klimasikring? Så er LAR eller Lokal Afledning af Regn den rigtige løsning. Det er opfattelsen i mange danske forsyninger, hvor fællessystemet i stigende grad aflastes med bassiner, regnbede, grønne tage mv. Men måske det i nogle tilfælde betaler sig at tænke mere traditionelt? Det mener Martin Jørgen Andersen, Nordvand, der er projektleder på et af forsyningens klimaprojekter i kvarteret omkring Øregårdsparken i Gentofte Kommune: LAR kan være en attraktiv løsning i store dele af vores kommune, ikke mindst på grund af den rekreative sidegevinst i form af flere vådområder. Her er vi imidlertid så tæt på kysten og har så dårlige nedsivningsforhold, at vi foretrækker en traditionel afløbsteknisk løsning. Dels er den lige så effektiv, dels er den økonomisk fordelagtig. Tilslutning valgfri Kvarteret omkring Øregårdsparken ned mod Strandvejen er i øjeblikket fælleskloakeret med cirka m ledninger, som fører både spildevand og regnvand til Renseanlæg Lynetten. Projektet udspringer af klimaforandringerne, som medfører, at voldsomme regnskyl i stigende grad overbelaster det eksisterende system, så kloakkerne løber over, og folk får vand i kældrene. Projektchef Jesper Lindholm, Krüger, siger: Ideen er at etablere et nyt klimasikret system til vejvand. Det nye regnvandssystem skaber blandt andet mulighed for, at parcelhusejere kan tilslutte deres tagvand. Selvom tilslutning er frivillig, satser vi på så stor interesse for tilbuddet, at serviceniveauerne kan opfyldes med god margin. Hensyn til badegæster Modsat spildevandet skal regnvandet ikke omkring Lynetten, men sendes direkte ud i Øresund. I øjeblikket er der overløbsbygværker nord for Hellerup Strand, som er et attraktivt mål for badegæster. Det giver en række udfordringer, som Nordvand og Krüger søger at løse ved at koordinere med planerne for andre dele af Nordvands forsyningsområde: Konkret samler vi regnvandssystemerne og leder vandet langt ud i Øresund. På den måde mindsker vi risikoen for overløb nord for Hellerup Strand markant, siger Jesper Lindholm. Borgerne inddrages Ifølge den lokale spildevandsplan skal vejvand i hele Gentofte Kommune være separatkloakeret i Så længe kommerder ikke til at gå i området omkring Øregårdsparken. Netop nu er Krüger i gang med at detailprojektere den afløbstekniske løsning. Dernæst skal Nordvand finde en entreprenør, som forventes at afslutte sit arbejde i løbet af Martin Jørgen Andersen, slutter: Undervejs i forløbet er der afsat god tid til borgerinddragelse, så alle spørgsmål bliver afklaret. Men det vigtigste er selvfølgelig, at vi får en løsning, som både reducerer risikoen for oversvømmelser og er økonomisk fordelagtig. Jesper Lindholm, 7

8 Billund Vand bliver trækplaster Med Billund BioRefinery får Danmark et globalt udstillingsvindue for avanceret spildevandsteknologi. Billund Vand er stedet, hvor forsyninger fra hele verden kommer til at mødes for at studere avanceret dansk spildevandsteknologi i praksis. Det forudser Billund Vands direktør Ole P. Johnsen, efter at selskabet og Krüger tidligere på året offentliggjorde planerne for deres store fyrtårnsprojekt Fremtidens Renseanlæg: Vi tager de mest effektive og avancerede danske løsninger inden for spildevandsområdet og samler dem på ét anlæg. Det giver et fantastisk udstillingsvindue til international markedsføring af danske teknologier og processer. For Billund Vand er det en stor gevinst at være i front teknologisk og få del i den erfaringsudveksling, som følger med internationale kontakter. Det kan vi se helt konkret på vores resultater. Ny type virksomhed Rammen om de ambitiøse planer bliver det nuværende Grindsted Renseanlæg, der i overensstemmelse med projektets idé skifter navn til Billund BioRefinery. Anlægget blev indviet i 1997 og behandler både spildevand og affald fra husholdninger og industrier. Ole P. Johnsen siger: På en måde gør vi, som vi altid har gjort. Det nye er, at vi breder fokus ud, så vi både laver service og produkter og derfor i højere grad kommer til at se os selv som en produktionsvirksomhed, der producerer rent vand, energi og gødning, samtidig med at vi fjerner forurening. Konkret betyder det, at vi på en række områder bliver mere ambitiøse end hidtil. Til gengæld får vi også nogle teknologier og processer, som sætter os i stand til at følge virksomhedens forretningsplaner og dermed skabe større værdi for vores interessenter. Mere energi Nøglen til Fremtidens Renseanlæg ligger i Krügers Exelys -teknologi til kontinuerlig termisk hydrolyse, der øger biogasproduktionen og dermed produktionen af varme og elektricitet. Sammenlignet med traditionel udrådning gør termisk hydrolyse en større mængde organisk stof tilgængelig for biologisk omsætning og er i Exelys processen i stand til at øge produktionen af biogas med op til 30 procent. Termisk hydrolyse har indtil videre kun været anvendt i begrænset omfang, fordi processen foregik i batch, som er kendetegnet ved et stort energiforbrug. Det problem har vi løst som de første ved at benytte en kontinuerlig proces, fortæller afdelingschef Ole Sinkjær, Krüger. Modsat de kendte batchteknologier har Exelys -teknologien den fordel, at den øger muligheden for at varmeveksle og derfor kræver mindre energi. Som supplement til den eksisterende mesofile rådnetank etablerer vi i øvrigt en termofil rådnetank, der skal drives som en forudrådning, inden slammet behandles i Exelys -anlægget. Dermed får vi en energi- effektiv løsning og frigør samtidig væsent-lig kapacitet på den eksisterende rådnetank. Efter hydrolyse, udrådning og afvanding kan slammet som hidtil benyttes til gødningsformål i landbruget. I det opdaterede anlæg holder vi fokus på den hygiejniske kvalitet af slammet og arbejder på at udvikle en ændret fosforfældning, der øger dets gødningsværdi. 8

9 Fremtidens Renseanlæg SPILDEVAND RENSET VAND - forbedret kvalitet RENSEANLÆG SLAM ENERGI- FABRIKKEN ORGANISK INDUSTRIAFFALD ORGANISK HUSHOLDNINGS- AFFALD GYLLE OG ORGANISK AFFALD FRA LANDBRUG Elektricitet Termisk hydrolyse BIOGAS ORGANISK GØDNING Fosfor (Kunstgødning) Bioplastik Varme Renere vand Selvom fokus i det nye anlæg ligger på produktion af biogas og gødning, har Billund Vand valgt at øge de i forvejen høje krav til rensning af spildevand og komme helt ned på 25 procent af de aktuelle udledningskrav for kvælstof, fosfor og suspenderet stof. Ole Sinkjær siger: Vi etablerer et mekanisk filter fra Krügers søsterselskab Hydrotech og gør det samtidig muligt at dosere fældningskemikalier over filtreret, så vi kan kontrollere mængden af næringsstof og suspenderet stof præcist. I øvrigt integreres filteret i styringsstrategien på den måde, at det frakobles efterklaringstankene under høj belastning og i stedet anvendes til rensning af overløbsvand. Det sikrer, at eventuelt overløbsvand til Grindsted Å altid har et meget lille indhold af fosfor og suspenderet stof. Mere effektiv styring Hele det kommende anlæg styres med STAR control, som er Krügers modulsystem til onlinestyring af renseanlæg og afløbssystemer. Meningen med STAR er at måle på processerne online og derigennem sikre optimal rensning med minimalt forbrug af energi og kemikalier. Som led i projektet skal STAR udvikles til at automatisere optimal energiproduktion på anlægget. Ved at integrere en multifunktionel anvendelse af det mekaniske filter i styringsstrategien og kombinere med varsling fra oplandet tager vi de første skridt imod at samstyre renseanlæg og afløbssystem i Billund Kommune. STAR vil således kunne indstille anlæg og afløb til den mest effektive udnyttelse af kapaciteten i tilfælde af voldsomme nedbørshændelser og derved også begrænse risikoen for overløb. Senere er der mulighed for at udvide med vejrdata fra blandt andet radarsystemer. Projekt til gavn for alle Billund BioRefinery finansieres af Billund Vand, Billund Kommune og Krüger med tilskud fra Miljøministeriet og VTU-Fonden. Selvom projektet er startet af de tre parter i fællesskab, ser de gerne, at andre i branchen byder ind med teknologier, som kan demonstreres på anlægget og potentielt gøres til genstand for eksport. Ole P. Johnsen slutter: Vi har en række vidensprojekter og pilotforsøg, som vi agter at gennemføre i løbet af projektet. F.eks. vil vi gerne udvikle et gødningsprodukt, hvor vi udnytter mere fosfor fra spildevand. Meningen er, at anlægget skal være til gavn for hele vandbranchen, så vi i fællesskab kan udnytte det potentiale for beskæftigelsen og betalingsbalancen, som ligger i at have et stort internationalt udstillingsvindue. Jeg vil opfordre interesserede virksomheder, forsyningsselskaber og andre til at henvende sig med deres projekter. Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg blev skudt i gang ved en reception hos Billund Vand i september og løber frem til De første teknologier, heriblandt Exelys, forventes at kunne ses i funktion allerede i 2014 og Alle teknologier vil være fuldt implementerede i 2017, og den resterende del af projektperioden skal bruges til dataopsamling, justering og optimering. Læs nærmere om projektet på Ole Sinkjær, 9

10 eller COD til biogas ved hjælp af såkaldt anaerobe bakterier, altså bakterier der lever i et iltfattigt miljø. I det konkrete samarbejde er det Biothane, der designer processen, ligesom de har det overordnede projektansvar. Vores specialister programmerer modulerne, så vi sikrer, at kunden får maksimal effekt i forhold til rensegrad, gasproduktion, energi- og kemikalieforbrug mv. I lighed med offentlige anlæg kan industrierne indgå serviceaftaler, der sikrer opdatering og support til driften. Anaerobe renseanlæg får effektivt styresystem Samarbejdsaftale med hollandsk søsterselskab giver Krügers STAR control -platform adgang til det industrielle marked. Matchet er perfekt. Produktchef Tine Önnerth har ikke svært ved at finde de store ord frem, når hun skal beskrive det nye samarbejde mellem Krüger og dets hollandske søsterselskab, Biothane om at tilbyde styresystemet STAR til industrielle renseanlæg: Biothane har en meget stærk international position inden for anaerobe renseanlæg til industrispildevand, men mangler et system til onlinestyring, der effektivt under- støtter deres teknologier. Der har vi STAR, som gennem 20 år er implementeret på offentlige renseanlæg. Samarbejdet giver begge parter muligheder for succes på et spændende marked. Maksimal effekt STAR-platformen er oprindelig udviklet til aerobe renseanlæg, hvor den etableres som standardmoduler. I forhold til de anaerobe renseanlæg udvikler Krüger nu en række nye standardmoduler baseret på samme platform. Tine Önnerth siger: Ideen i anaerob behandling af spildevand er at konvertere forurenet organisk materiale Internationale kunder Samarbejdsaftalen mellem Krüger og Biothane blev indgået i oktober i år og har allerede resulteret i tilbud til industrier i blandt andet Rusland og Tyrkiet. Tine Önnerth slutter: Biothane har referencer i Europa, USA og Asien. I Danmark har vi relativt få store industrielle renseanlæg, men vi håber naturligvis, at de på sigt er interesserede i et samarbejde. Lige nu er det især de internationale kunder, der ser en fordel i at få et effektivt styresystem ind på deres anaerobe renseanlæg. Det kan Krüger levere i samarbejde med Biothane. Tine Önnerth, Spansk renseanlæg vælger dansk slamløsning Skærpede lokale miljøkrav bringer Krügers teknologi til slamtørring ind på det spanske marked. Det er skærpede krav fra de spanske miljømyndigheder, som bevirker, at Lagares Renseanlæg nær Vigo i det nordlige Spanien de kommende år skal forbedre behandlingen af spildevand på en række centrale parametre. Som en følge af projektet får Krügers BioCon -teknologi til slamtørring sit gennembrud på det spanske marked. Netop nu har produktchef Carlos Llobet Pérez, Krüger, travlt med at designe det kommende anlæg: BioCon er en meget effektiv teknologi, der fungerer ved lave temperaturer og derfor er ekstra sikker i drift. Desuden har den et lavt energiforbrug og garanterer et optimalt arbejdsmiljø med minimale lugt- og støjgener. Det er vigtige hensyn i Lagares, hvor renseanlægget ligger i nærheden af tæt bebyggede områder. 10

11 Dynamisk byggeforløb sparer penge Arla udvider renseanlæg i dynamisk byggeforløb og opnår samtidig langsigtede besparelser på drift og vedligehold. Kort efter nytår er Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium i Vestjylland klar til at modtage cirka en tredjedel mere spildevand end i dag. Det garanterer projektleder Ole Hermann, Krüger, der står i spidsen for entreprenørarbejdet og følger fremskridtene dag for dag. Samtidig ser han på mulighederne for at optimere projektet: Vi var i jorden en uge, efter at kontrakten var skrevet under i begyndelsen af april. For 14 dage siden fik vi bygværkerne på plads, og nu er vi i gang med at installere maskinerne. Undervejs har vi i samarbejde med driftspersonalet på renseanlægget optimeret beluftningsblæsere, pumper og rørdimensioner, så Arla får ekstra besparelser på drift og vedligehold. Det rigtige anlæg Renseanlægget i Nr. Vium er fra 2006 og renser spildevand fra Arla-virksomhederne Nr. Vium Mejeri, ARINCO og Danmark Protein. Baggrunden for udvidelsen af renseanlægget er stigende afsætning af Arlas mejeriprodukter blandt andet i Asien. Teamleder Alan Rasmussen, Arla Foods, siger: Vi har et rigtig godt anlæg, der matcher vores type industrielt spildevand perfekt. Derfor satser vi på teknologier, som allerede er implementeret på anlægget, men udvider det til gengæld kraftigt. Det indebærer blandt andet ny procestank, efterklaringstank, driftsbygning samt en dekantercentrifuge. De løbende optimeringer af udstyret undervejs i byggeprocessen er naturligvis en værdifuld gevinst. Hydrotech-filtre var første skridt Allerede i 2012 tog Arla Foods det første skridt hen imod det nuværende projekt. Dengang var årsagen øgede krav fra myndighederne, forklarer Alan Rasmussen: Krüger installerede som en permanent løsning to skivefiltre fra deres svenske søsterselskab, Hydrotech, så det suspenderede stof blev reduceret sammen med Total P og Total N. Samtidig fik vi installeret seks nye beluftere og ekstra diffusorer. Det gav PE, og vi fik tid til at planlægge det nuværende projekt, som allerede var på vej. Samlet giver de to projekter PE. Skarp konkurrence Krüger har arbejdet på renseanlægget i Nr. Vium siden 2010 og har foruden skivefiltrene fra Hydrotech blandt andet leveret en Andritz dekantercentrifuge til anlæggets slambehandlingssystem. Ole Hermann, har stået i spidsen for samtlige Krügers projekter hos Arla Foods: Det aktuelle projekt vandt vi i skarp priskonkurrence med andre store udbydere. For os er det afgørende at levere til tiden til den rigtige pris, samtidig med at vi bidrager til at optimere projektet undervejs, sådan som vi for eksempel gjorde i forhold til beluftningsblæsere, pumper og rørdimensioner. Efter udvidelsen har Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium en kapacitet på PE. Rensekravene er på 4 mg/l for Total N, 0,3 mg/l for Total P og 25 mg/l for COD. Ole Hermann, Besøg i Randers Midlerne til BioCon -anlægget i Lagares stammer fra den spanske centralregering og EU s strukturfonde. Undervejs i beslutningsprocessen havde det spanske miljøministerium derfor et hold ingeniører i Danmark for at se den nye teknologi i funktion: Vi lavede en aftale med renseanlægget i Randers, der har haft BioCon siden Driftsfolkene delte ud af deres erfaringer og viste, hvordan de arbejdede med anlægget, siger Carlos Llobet Pérez og fremhæver de lokale driftsrapporter som et stærkt argument: De gav et meget overbevisende billede af anlæggets muligheder og beviste endnu en gang, at muligheden for at demonstrere implementerede teknologier er afgørende for internationalt gennembrud. International teknologi BioCon -anlægget i Lagares dimensioneres til en kapacitet på 4,5 tons i timen og skal indgå i kombination med to patenterede Krüger-teknologier til rensning af spildevand. Det drejer sig om BioStyr og Actiflo, som Krüger leverer i samarbejde med sit spanske søsterselskab, Veolia Iberica: For at opfylde de nye myndighedskrav skal renseanlægget i Lagares optimere på både slam- og spildevandsdelen. Det er glædeligt, at vi i Krüger har topteknologier til alle dele af spildevandsprocessen, og at BioCon med det aktuelle projekt i Lagares nu for alvor ser ud til at slå an internationalt, slutter Carlos Llobet Pérez. BioCon i Lagares sættes i drift i sommeren Teknologien er herefter implementeret på 22 anlæg i otte lande. Carlos Llobet Pérez, 11

12 Læs mere om Prepared-konferencen Adaptive Solutions for Water Utilities på Foto: Kim Wyon, visitaarhus.com Aarhusianerne kan bade i havnen hvor du også kan tilmelde dig. Aarhus har de seneste år investeret massivt i vandkvalitet og kan i dag tilbyde en helt speciel vandoplevelse. Ankommer man til Aarhus med færgen fra Sjælland, er en svømmetur næppe det første, man tænker på, mens man kører i land. Ikke desto mindre er det kun manglen på et attraktivt placeret havnebad, der forhindrer, at Aarhus Havn trækker badegæster i sæsonen på samme måde som f.eks. stranden nedenfor Risskov nogle få kilometer fra færgelejet. Vi renser vandet, så det lever op til EU s badevandsdirektiv, fortæller afdelingschef for Plan og Projekt Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand. 1-2 gange om året får vi så kraftig nedbør, at kloakkerne løber over, men så er vi forberedt og kan varsle folk. Resten af tiden styrer vi os ud af problemerne. Mere miljø for pengene Havnen er imidlertid langt fra det eneste sted, hvor byen har forbedret vandkvaliteten Klimaprojekter i bymiljøer Krüger har over længere tid oplevet en markant stigende interesse for klimaprojekter i bymiljøer og har som følge heraf styrket organisationen. Det udmønter sig blandt andet i, at Krüger i øjeblikket er i dialog med en række større byer i Europa og USA. Mai Sørud, de seneste år, fortæller Claus Møller Pedersen videre: I begyndelsen af nullerne besluttede byrådet at frilægge Aarhus Å, så vi fik mere vand ind i bymiljøet. Samtidig kom planerne om at omdanne dele af havneområdet til attraktivt boligbyggeri, og lidt uden for byen benyttede borgerne i stigende grad Brabrand Sø til rekreative formål. Det var nærliggende at tænke de tre vandområder sammen, så kommunen fik mere miljø for pengene. Samarbejde om strategi Strategien lagde Aarhus Vand i samarbejde med DHI og Krüger, hvor projektleder Steen O. Petersen har arbejdet på projektet i en årrække: Aarhus Vand landede på en model, der krævede EU s badevandsdirektiv opfyldt i havnen og i Brabrand Sø, mens Aarhus Å fik vandkvaliteten væsentligt forbedret. Første del af strategien handlede om at optimere infrastrukturen med bassiner, pumper og spjæld, så afløbssystemet fik den nødvendige volumen. Dernæst var opgaven at få et system til onlinestyring på plads for på den måde at udnytte den ekstra kapacitet mest hensigtsmæssigt. Inden for de seneste år har vi udbygget styringen med vejrforudsigelser og varslingssystemer. Klimatilpasning Mens infrastrukturen og dele af det avancerede onlinestyresystem blev finansieret over driften, stammer midlerne til at integrere vejrforudsigelser og varsling fra det EU-finansierede udviklingsprojekt Prepared, der har 14 internationale forsyninger med samarbejdspartnere, deriblandt Krüger, som deltagere. Claus Møller Pedersen siger: Forsyninger over hele verden udvikler strategier til at håndtere de voldsomme nedbørshændelser, der er en følge af klimaforandringerne. På det område har vores fokus på vandkvalitet en meget positiv sidegevinst. I stedet for at arbejde isoleret demonstrerer deltagerne i Prepared deres tiltag for hinanden og deler erfaringer. International anerkendelse Prepared slutter efter tre år med en international konference om klimaløsninger i byområder til januar, som Aarhus Vand er vært for. Det ser Claus Møller Pedersen som en anerkendelse af forsyningens ambitiøse indsats for vandkvalitet. Er der vinterbadere blandt deltagerne, finder han gerne et sted på havnen, hvor de kan teste resultaterne på egen krop. Ellers foreslår han dem at vende tilbage ved senere lejlighed: Kommunen har netop fået private fondsmidler til at etablere et havnebad. Det gør det lettere at få glæde af vores gode vandkvalitet. Både for turister og århusianere. Steen O. Petersen, 12

13 Avanceret software sikrer rent og billigt vand i hanerne Med støtte fra Miljøministeriet gør fyrtårnsprojekt det muligt at optimere vandværkernes anvendelse af værdifulde tekniske data til gavn for forbrugerne. Alle informationer er i realtid, og du kan gribe ind med det samme. Sådan beskriver markedschef Erling Fischer potentialerne i den software, som Krüger er i gang med at udvikle til fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning. Her skal den sikre, at informationer fra forsyningens onlinemålere tolkes og integreres med SCADAsystemet og dermed bidrager til at nyttiggøre data, så snart de foreligger fra måleenheden. Mange forsyninger har investeret i onlinemålere de seneste år og har dermed fået adgang til en stor mængde data. Udfordringen er nu at omsætte informationer om f.eks. turbiditet, ledningsevne, flow og tryk i lavere energiforbrug, billigere drift og bedre vandkvalitet til gavn for forbrugerne. vise dem, hvordan teknologien virker i praksis. Det er en kæmpe fordel og får helt sikkert betydning for vores eksport af teknologier og leverancer. Ministeriets blå stempel Fremtidens Drikkevandsforsyning fik tidligere på året tildelt 9,2 mio. kr. fra Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden og er ministeriets hidtil største satsning på dette teknologiområde. Det samlede budget er på 16 mio. kr. Foruden Krüger, VandcenterSyd og Aarhus Vand deltager blandt andet DTU Miljø i projektet, der har som formål at teste et bredt udvalg af teknologier inden for drikkevandsforsyning. Krügers del forløber i perioden Erling Fischer slutter: Det brede samarbejde er med til at kvalificere projektet og sikre, at resultaterne kommer hele sektoren til gode. Tidligere har Miljøministeriet typisk støttet flere mindre projekter. At gå ind i færre, men større projekter ser vi som en visionær satsning fra miljøminister Ida Aukens side, som vi kan bruge i det fortsatte udviklingsarbejde til gavn for forbrugerne både her i landet og internationalt. Erling Fischer, Her er det en afgørende styrke ved vores teknologi, at vi kan vise informationerne i realtid, så driften kan justeres uden forsinkelse. Demonstration i fuld skala Den nye avancerede software udvikles på Lindvedværket i Odense for siden at blive implementeret i fuld skala hos VandCenter Syd og Aarhus Vand. Selvom de bagvedliggende modeller udvikles til grundvand, kan de tilpasses overfladevand og dermed danne grundlag for eksport af dansk vandteknologi. Netop nu er Krüger i gang med at opføre et topmoderne vandværk med en kapacitet på 840 m 3 i timen i Narva 200 km øst for den estiske hovedstad Tallinn. Den slags opgaver vil Erling Fischer gerne have flere af: Vi deltager i stadig flere internationale udbud inden for vandforsyningen. Så snart en ny teknologi er implementeret i fuld skala på et dansk vandværk, kan vi invitere vores internationale kunder til landet og 13

14 Midlertidige vandanlæg øger patientsikkerhed Rigshospitalet lejer midlertidige vandanlæg til Klinisk Biokemisk Afdeling og øger patientsikkerheden på hele hospitalet. Øget patientsikkerhed. Det er, hvad afdelingsbioanalytiker Lisbeth Andreasen og Foto: Rigshopitalet hendes kolleger på Rigshospitalets Klinisk Biokemisk Afdeling opnår ved at leje to midlertidige Aquadem vandanlæg hos Krüger Aquacare. Lige nu supplerer de det eksisterende vandanlæg, mens laboratoriet bygges om, og afdelingen skifter vandanlæg: De midlertidige anlæg kører døgnet rundt alle ugens syv dage. Skal vi skifte patron, eller har vi spørgsmål, kommer der en servicetekniker og løser opgaven med det samme. Det er afgørende for patienternes sikkerhed og giver os som personale stor tryghed i dagligdagen, når vi afvikler analyser. Fleksibel teknologi Aquadem-anlæggene er udviklet af Krüger Aquacare i samarbejde med en række kliniske laboratorier, der efterspurgte en fleksibel teknologi netop med henblik på situationer, hvor der er risiko for, at analyseapparaturet kommer til at mangle vand. Salgsingeniør Mette Linding Nygaard, Krüger, siger: Aquadem-anlæggene har i princippet ubegrænset kapacitet og er konstrueret med ionbytningspatron, UVlampe, mikrofilter og ledningsmåler. Mange benytter dem i overgangen mellem to permanente løsninger, f.eks. ved indkøring af nye anlæg eller ombygning. Andre bruger dem som backup, hvis deres nuværende løsning er et enstrenget system. Fremtidig løsning Som ny permanent løsning har Klinisk Biokemisk Afdeling ved Rigshospitalet for nylig købt to Centra RDS vandanlæg, som også leveres af Krüger Aquacare. Anlæggene skal køre i parallelt loop og er koblet direkte på det centrale vandanlæg. Lisbeth Andreasen slutter: Vi ser frem til foråret 2014, hvor vi tager det nye anlæg i brug i daglig drift. Lige nu er vi glade for den tryghed, som vi og vores patienter har opnået i kraft af de to Aquademanlæg og den serviceaftale, som følger med. Mette Linding Nygaard, Serviceaftale med leverandør giver ekstra fordele Novo Gruppen i Bagsværd optimerer driftssikkerheden på nyt ph-anlæg ved at indgå serviceaftale med Krüger, der stod for design og etablering. Du ringer, og inden for et par timer kommer der en servicetekniker eller ingeniør og er klar til at hjælpe dig. Det er en kæmpegevinst, når du står med et næsten nyt phanlæg og skal behandle sanitært og industrielt spildevand fra størstedelen af Novos Nordisks og Novozymes produktion her i Bagsværd. Det fortæller maskinmester Poul Schoelzer, der har det daglige driftsansvar for anlægget. I 2012 indgik han en serviceaftale med Krüger, hvor han blandt andet arbejder sammen med projektleder Leif Pedersen: Da vi både har designet og opført anlægget, kender vi det i detaljer og kan foretage de justeringer, som er nødvendige for at sikre optimal drift. Netop nu tilpasser vi lugtfiltre, så de holder længere og giver færre omkostninger. Effektiv løsning Novos nye ph-anlæg blev etableret og sat i drift i Ideen var at behandle sanitært og industrielt spildevand på ét centralt anlæg. Leif Pedersen var dengang ansvarlig for både design og opførelse: Novo Nordisk og Novozymes fik en løsning, som er væsentligt mere effektiv end de tidligere decentrale anlæg. Samtidig er dialogen med kommunen blevet lettere, eftersom diverse onlinemålere præcist angiver ph i det spildevand, som løber til kloak efter at have været igennem anlægget. Anlæggets kapacitet er på 500 m 3 i døgnet. Som en ekstra sikkerhed mod overløb er det udstyret med ekstra tankvolumen, som fyldes i tilfælde af nedbrud eller service. 14

15 Mobil løsning sikrer varmeforsyning Amagerværket forbedrer forsyningssikkerheden under ombygning med mobilt afsaltningsanlæg. Et mobilt afsaltningsanlæg fra Krüger Aquacare var en forholdsmæssigt billig og skånsom løsning, da Vattenfall tidligere i år tog fat på at opføre et nyt permanent afsaltningsanlæg til havvand ved Amagerværket. Alternativet var dyrt byvand, som skulle afkalkes af hensyn til værkets rørsystemer og turbiner. Det fortæller kraftværkskemisk sagsbehandler Johan Wagenbäck, Vattenfall, der i øvrigt fremhæver fleksibiliteten som en årsag til, at Vattenfall valgte den konkrete løsning: Det permanente anlæg var nedslidt og skulle erstattes. Vi fik den mobile erstatning leveret på en lastbil fra Italien og kunne tilslutte det med det samme. Selvom vi ikke befandt os i fyringssæsonen, var det et væsentligt plus for både os og forbrugerne, som ikke oplevede afbrydelser i forsyningen. Mange muligheder Afsaltningsanlægget har en kapacitet på 30 m 3 i timen og leverer fødevand til kedlerne på Amagerværket, hvorfra Vattenfall forsyner husstande med fjernvarme. Anlægget er en del af Aquamove-konceptet, som rummer en bred pallet af mobile løsninger. Projektleder Niels-David Abrahamsson Gual, Krüger Aquacare, siger: Vi kan være fremme meget hurtigt, og vores løsninger omfatter fødevand til kedler samt proces-, køle- og drikkevand. Dertil kommer industrispildevand. Mange virksomheder vælger at indgå serviceaftaler, som garanterer en mobil løsning inden for 24 timer, hvis deres permanente anlæg svigter eller skal serviceres. Vi har tidligere blandt andet udlejet et RO-anlæg til Horsens Vandforsynings centrale varmeanlæg. Ikke sidste gang Arbejdet på Amagerværkets nye permanente afsaltningsanlæg afsluttes med udgangen af november i år. Johan Wagenbäck tøver ikke med at anbefale Krüger Aquacares mobile løsning: Vi fik en forholdsmæssigt billig og skånsom løsning i en situation, hvor forsyningssikkerheden var udfordret i kraft af anlægsarbejdet. Vi vil klart overveje Aquamovekonceptet, hvis vi kommer i en tilsvarende situation i fremtiden. Niels-David Abrahamsson Gual, Naturligt samarbejde Novo Nordisks og Novozymes serviceaftale omfatter blandt andet inspektion af procesanlæg samt inspektion og rengøring af procestanke, udligningstank, ventilation og filtre mv. Dertil kommer muligheden for løbende tilkald. For Poul Schoelzer var det naturligt at fortsætte samarbejdet, efter at Krüger i sin tid havde designet og opført anlægget: Samarbejdet forøger værdien af vores oprindelige investering. I dag håndterer det nye anlæg surhedsgrad, flow og temperatur på cirka 60 procent af spildevandet fra området, mens resten fortsat behandles på decentrale anlæg. Næste forår kobler vi yderligere ledninger på. I den proces giver det en ekstra sikkerhed, at Krüger er med på sidelinjen. Leif Pedersen, 15

16 Nærmere information Bjarne Mogensen Du kan også tilmelde dig med det samme hos Karen Eggertsen Krüger gentager IFAT-succes Deltag i tredages studietur til Europas største fagmesse inden for vand- og spildevand. Med over 100 deltagere var succesen i 2012 så stor, at vi fortsætter med vores populære studietur til IFAT-messen i München i Det siger salgschef Bjarne Mogensen, der er en blandt flere kontaktpersoner på arrangementet. Messen finder sted maj og tiltrak i udstillere og deltagere fra 180 lande. Bjarne Mogensen forventer et lige så spændende arrangement denne gang: Branchen står over for store udfordringer blandt andet på klimaområdet. Men vi har fokus på at finde løsninger. Personligt er jeg spændt på at se udviklingen inden for energioptimering og i det hele taget diskutere nye trends med kolleger fra hele verden. Samtidig glæder jeg mig til at vise, hvad Krüger og Veolia kan præstere. Krügers tilbud i forbindelse med de tre dages studietur omfatter: Tre dage med faglig inspiration Indgangsbillet til IFAT-messen Tredageskort til U-Bahn Kollegialt samvær med branchefolk fra hele Danmark Dansk og internationalt input Krügers/ Veolias stand Hotel og fly Renseanlæg fik gæster fra Frankrig Spildevandscenter Avedøre demonstrerede avanceret dansk spildevandsteknologi for delegation med premierminister Jean-Marc Ayrault i spidsen. Paraplyerne måtte frem, da premierminister Jean- Marc Ayrault besøgte Spildevandscenter Avedøre. Fra venstre EU-minister Thierry Repentin, direktør Jens Prisum, Antoine Frérot, CEO, Veolia Environnement og premierministeren selv. Måske skal franskmændene snart have mere dansk spildevandsteknologi på deres renseanlæg? Det er et muligt resultat, efter at den franske premierminister Jean-Marc Ayrault i forbindelse med GGGF s møde i København for nylig besøgte Spildevandscenter Avedøre i selskab med repræsentanter for vandsektorerne i Frankrig og Danmark. Direktør Jens Prisum stod i spidsen for en spændende rundvisning på anlægget, der blandt andet benytter Krügers styresystem STAR control til at spare energi og kemikalier. Ministeren var meget interesseret i de danske erfaringer med avanceret styring, øget produktion af biogas og bedre udnyttelse af kapaciteten i det eksisterende spildevandssystem. Krüger takker Jens Prisum og hans medarbejdere for godt samarbejde om besøget. Anne Abraham, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf KrügerNyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, CEO: Redaktør: Anne Abraham, HR- og kommunikationschef: Layout: Refleks, refleksdesign.dk Oplag: stk.

17 Det energiproducerence renseanlæg English Start søgning Søgning OK KONTAKT Løsninger Ekspertise Markeder Fokus på miljø Medier & events Om os Job Forside Fokus på miljø Fremtidens renseanlæg er energiproducerende [...] FREMTIDENS RENSEANLÆG Sikkert drikkevand Slam er fyldt med energi Positivt miljøaftryk Fremtidens renseanlæg er energiproducerende Klimatilpasning & oversvømmelse Renere badevand Del I fremtidens renseanlæg vil det samlede energiforbrug blive reduceret i takt med at mere og mere af spildevandet anvendes til energiproduktion. Vi har stor fokus på de teknologier der er byggestenene til at gøre det energiproducerende renseanlæg til virkelighed. Nyudviklet teknologi til kontinuerlig termisk slamhydrolyse Fremtidens renseanlæg er energiproducerende (PDF - 1,37 MB) Exelys TM - Kontinuerlig termisk hydrolyse (PDF KB) DLD - effektiv energiudnyttelse af slam (PDF KB) Effektiv biogas produktion Exelys producerer 50 % mere biogas og reducerer slammængden med yderligere 30 %. Exelys er en nyudviklet teknologi, der repræsenterer næste generation af termisk slamhydrolyse. Termisk slamhydrolyse anses for en af de mest effektive måder at forbedre biogasproduktion og slamnedbrydning på i et anaerobt udrådningssystem. Exelys er nøglen til at opnå det fulde potentiale af slammets energiindhold. Billund Bio Refinery er det første anlæg af sin art i Danmark og forventes at få afgørende betydning for dansk teknologiudvikling og eksport. KONTAKT Theis Nikolaj Gadegaard Markedschef T: E: Slambehandling - offentlig Energiudnyttelse af spildevandsslam Online styringssystem Helsingør renseanlæg - STAR sparer op til 1/4 af renseanlæggets energi On-line styring af renseanlæggets processer (PDF KB) Optimering af beluftningsudstyr STAR Control gør det muligt at spare op til 30 % af energiforbruget i procestankene. STAR er et unikt overordnet styringssystem, der - i samarbejde med det almindelige SROsystem - tilpasser styringen af renseanlægget efter de faktiske forhold. Det sker ved hjælp af indbyggede procestekniske erfaringer og online målinger af: ilt, flow, ammonium, nitrat og fosfat. Procesbeluftningen står normalt for 50-70% af renseanlæggets samlede energiforbrug og er dermed den største energiforbruger på anlægget. Slambehandling - offentlig Energiproducerende renseanlæg Faxe Forsyning er tæt på at kunne blive Danmarks første energiproducerende renseanlæg. Det samlede energiforbrug vil blive reduceret i takt med at mere og mere af spildevandet anvendes til energiproduktion. Krüger har mange års erfaringer og viden om styring og regulering af samspillet mellem beluftningssystemer og blæserstationer. Ved valg af energioptimale løsninger, kan renseanlæggets samlede energiforbrug reduceres med op til 50 %. 13:06:51]

18 Det energiproducerence renseanlæg Forfiltrering Hydrotech filtre gør det muligt at spare ca. 30% af energiforbruget i procestankene. Samtidig kan gasproduktionen øges med op til 50-60%. Forfiltering vha. Hydrotech Tromlefilter (PDF) Kontakt os Site map Legal notices Credits 2013 Veolia Water Solutions & Technologies 13:06:51]

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

Internationale muligheder skal udnyttes

Internationale muligheder skal udnyttes 2012 #02 Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring Model peger på indsatser mod oversvømmelse Innovativt design optimerer rådnetank Kullavik Renseanlæg får robuste renseprocesser 5 6 8

Læs mere

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel N R 1 2 0 1 1 Vi tænker i vand for fremtiden Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel LEDER Leif Bentsen Vi arbejder med fremtidens vandløsninger Krüger har arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008 Energi... få råd og vejledning til energibesparelser! Partnerskab i højsæde Opdræt af fiskeyngel er et dansk speciale, og Aquatec Solutions

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 31 11. årgang Februar 2007 Mysteriet i Malmø Tunnelboremaskiner skal have deres på det tørre, så grundvandet omkring dem skal sænkes, mens der bygges Citytunnel i Malmø. Men så begynder SRO-anlægget

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads.

Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads. Nyhedsbrev fra Krüger om Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads e f t e r å r 2 0 0 6 LEDER > Ny leder af Krügers kontor i

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord?

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN MARTS 2008 NR.3 Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? Vand i byen! Bag Lollands diger KTC-studietur til

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der

Læs mere

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere