Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed"

Transkript

1 2013 #02 Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Billund Vand bliver trækplaster 3 4 8

2 Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed Dansk vandteknologi får stadig mere international opmærksomhed. Senest besøgte den franske premierminister Spildevandscenter Avedøre. I september var en kinesisk delegation forbi Billund, da starten på fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg Billund BioRefinery blev markeret. To eksempler, som viser, at dansk vandteknologi kan hente større eksportindtægter end de nuværende mia. kr. Det kan vi som branche gribe an på flere måder. I Krüger satser vi målrettet på at udvikle ny teknologi og nye koncepter i tæt samarbejde med vores kunder og oftest også sammen med universiteterne. På den måde imødekommer samarbejdet konkrete mål og udfordringer, som vores kunder står over for, samtidig med at vi inddrager den nyeste forskning. Som en integreret del af processen indtænker vi demonstration og kommercialisering med fokus på de forskellige parters styrker. Efterårets udgave af KrügerNyt præsenterer teknologier på alle udviklingstrin. Artiklerne om fyrtårnsprojekterne Fremtidens Drikkevandsforsyning og Fremtidens Renseanlæg viser teknologier i udviklings- og demonstrationsfasen. Andre artikler handler om konkrete projekter, hvor vores løsninger gør en forskel for kunder over hele verden. Det kan være BioCon til slamforbrænding i Lagares, og det kan være IPTD til termisk oprensning i Danang. Projekterne er de langsigtede resultater af, at det betaler sig at udvikle og demonstrere teknologier lokalt i Danmark. De nuværende mia. kr. i eksportindtægter er et vigtigt bidrag til den danske nationalhusholdning, men eksporten er stagnerende, og vores andel af den samlede globale omsætning kan under alle omstændigheder blive større. Vi ser, at det lykkes at få internationale forsyninger, industrier og politiske beslutningstagere i tale, når man har noget at vise dem. Og vi glæder os over, at mulighederne for demonstrationsprojekter bidrager til, at branchen bevæger sig endnu mere i denne retning. God læselyst! Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark 2

3 Følg projektet online på usaid/d6nv Fotos: Richard Nyberg, USAID Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Den vietnamesiske og den amerikanske regering har siden 2000 arbejdet sammen om at fjerne dioxin fra lufthavnen i Danang. I implementeringsfasen er den vietnamesiske regering repræsenteret af landets forsvarsministerium, mens USAID repræsenterer den amerikanske side. Efter grundig vurdering af alle oprensningsmuligheder, herunder deponi og biologisk oprensning, pegede den amerikanske og den vietnamesiske regering på termisk oprensning eller In-Pile Thermal Desorption (IPTD ) som den mest effektive og veldokumenterede teknologi til oprensning i Danang Airport. USAID valgte TerraTherms IPTD -teknologi til behandling af de omkring m 3 forurenet jord og sediment i Danang Airport, blandt andet efter at USAID havde set Krügers overbevisende oprensningresultater med termisk oprensning. Fremskridt på miljøanlægget i Danang Airport IPTD -metoden går ud på at placere forurenet jord og sediment i et terrænbaseret, tildækket og fuldt isoleret behandlingsanlæg for dernæst at udsætte jorden for opvarmning over flere måneder med det formål at nedbryde dioxinen. Som demonstreret i projekter af tilsvarende omfang i USA kan teknologien sikkert og effektivt behandle jorden, så den lever op til de vietnamesiske oprensningskrav. højt, hvilket samlet set giver mulighed for at behandle den forurende jord i to omgange. Jord og sediment opvarmes med varmelegemer til 335 C. På kun 20 dage er varmelegemerne installeret, og i skrivende stund er otte containere med styresystem, blæser og andet teknisk udstyr på vej fra Danmark til Vietnam om bord på containerskibet Mærsk Mc-Kinney Møller. TerraTherm samarbejder med Krüger om at gennemføre projektet, der forventes afsluttet i Anne Abraham, Anlægget med jord og sediment er 70 meter bredt og 100 meter langt. Medregnes topog bundisolering er anlægget otte meter 3

4 Normalt er filtrene større betonkonstruktioner, som det blandt andet tager kostbar tid at bygge. Her får du et færdigt produkt i syrefast stål lige til at montere. Det giver både økonomiske besparelser og nedsætter byggetiden. Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Steen Lindhard, Krüger Fremtidssikret vandværk i Qaqortoq håndterer organisk materiale, colibakterier og oliespild i lokal råvandskilde. Myndighederne i Qaqortoq i Sydgrønland fik en ekstra garanti for lokalbefolkningens sundhed, da Grønlands Energiforsyning (Nukissiorfiit) for nylig tog det moderniserede lokale vandværk i brug. Anlægget er designet af Krüger, som også står for de tekniske installationer, mens en lokal entreprenør har ansvaret for byggedelen. Projektleder Steen Lindhard, Krüger, siger: Udfordringen knytter sig primært til øgede mængder af organisk materiale i den lokale Storsøen, hvor vandværket indvinder råvand til videre behandling. Men byen tiltrækker hele tiden nye indbyggere, der gerne vil bo i nærheden af det smukke søområde. Derfor har vi fremtidssikret anlægget, så det også kan håndtere colibakterier og oliespild mv. Fleksibel teknologi Det nye vandværk i Qaqortoq har en kapacitet på 120 m 3 i timen ved maksimal ydelse og er designet med to behandlingslinjer, så forbrugerne er sikret i forbindelse med service og eventuelle reparationer. Processen omfatter blandt andet koagulering, filtrering over dual medie-filtre, aktiv kul-filtrering, UV-belysning og kloring. Dual medie-filtrene sendes til byggepladsen i moduler, som samles lokalt. Fremgangsmåden er udviklet af Krüger og repræsenterer en helt ny tankegang på området: Normalt er filtrene større betonkonstruktioner, som det blandt andet tager kostbar tid at bygge. Her får du et færdigt produkt i syrefast stål lige til at montere. Det giver både økonomiske besparelser og nedsætter byggetiden, forklarer Steen Lindhard. Masser at lave Moderniseringen af vandværket i Qaqortoq afsluttes endeligt i foråret 2014, hvor de sidste behandlingstrin sættes i drift. Steen Estisk vandforsyning satser ambitiøst Avanceret vandbehandling sikrer indbyggerne i Narva øst for Tallinn drikkevand på europæisk niveau. Lindhard forventer dog fortsat at have en stor del af sine arbejdsopgaver i landet: Selvom befolkningstætheden sammenlignet med danske forhold er meget lav, er det ofte vanskeligt at finde drikkevand, som lever op til myndighedernes krav. Her er det glædeligt, at vi kan bidrage til at sikre befolkningens sundhed med teknologier, som også er omkostningseffektive i byggeprocessen. Krüger har de seneste år opført eller renoveret 10 vandværker i Grønland. Steen Lindhard, Skærpede lokale og europæiske krav til vandkvalitet er årsag til, at indbyggerne i Narva 200 km øst for den estiske hovedstad Tallinn inden for de nærmeste år får et af Nordeuropas mest avancerede vandværker. Processen er designet af Krüger i samarbejde med søsterselskaber i Finland og Polen og indeholder flere unikke Krügerteknologier. For den lokale forsyning Narva Vesi AS er det afgørende, at processen opfylder de skærpede krav med god margin. 4

5 UV-anlæg sikrer rent vand i hanerne Hellebæk Vandværk køber UV-anlæg og undgår at afbryde forsyningen under renovering. Hvorfor tage et helt vandværk ud af drift, når man kan nøjes med at købe eller leje et UV-anlæg? Teamkoordinator René Glæsner, Forsyning Helsingør, var ikke i tvivl om den rigtige løsning, da han for nylig planlagde, hvordan rentvandstanken på Hellebæk Vandværk skulle renoveres: Værket er afgørende for forsyningssikkerheden i vores område, og vi har ikke mulighed for at hente vand ind andre steder fra. Med et UV-anlæg kan vi renovere rentvandstanken uden at frygte, at bakterier slipper ud i drikkevandet til forbrugerne. Det er en kæmpegevinst for os. Korrekt dimensionering Nøglen til effektiv UV-behandling af drikkevand ligger i at dimensionere anlægget korrekt, så alle bakterier dræbes, uden at energiforbruget bliver unødvendig højt. Hellebæk Vandværk producerer m 3 i timen, og de skal naturligvis ud til forbrugerne. Samtidig spiller vandets UVtransmittans eller lysgennemsigtighed en rolle. Projektleder Niels Kaarslev Dam, Krüger, siger: UV-transmittansen påvirkes af farvetallet, som er relativ højt i Hellebæk. Vores UVanlæg giver et meget koncentreret lys på en afgrænset flade. Det sparer energi sammenlignet med andre løsninger og er meget velegnet både under de lokale forhold og på danske vandværker i almindelighed. Konkret viste feltmålinger af UVT(10)-tallet Halsnæs Vandforsyning f.eks. et mobilt i Hellebæk værdier på procent. Farvetallet lå på måletidspunktet på 8 mg Pt/l. adskillige tusinde kubikmeter. Niels Ka- UV-anlæg og undgik derved vandspild på Også indhold af partikler og turbiditet kan arslev Dam slutter: påvirke vandets UV-transmittans. Myndighederne er i stigende grad åbne for at tillade UV-behandling, fordi de kan Permanent løsning se gevinsterne i forhold til mindre vandspild under indkøring og renovering samt Hellebæk Vandværk valgte et UV-anlæg af mærket Trojan, UVSwift, som har referencer over hele verden og er certificeret af heden. I lighed med vores gode kolleger i ikke mindst i forhold til forsyningssikker- de amerikanske miljømyndigheder. Samtidig foretrak de at købe frem for at leje an- holder ved og med tiden kan udvides til Hellebæk håber vi naturligvis, at tendensen lægget for en periode. René Glæsner siger: at omfatte andre former for videregående Prisforskellen var begrænset, særligt når vandbehandling, f.eks. blødgøring af kalkholdigt drikkevand, som er et stort problem man tager i betragtning, at vi nu også er forberedt på en fremtidig situation. Desuden for forbrugerne her på Sjælland. overvejer vi i øjeblikket en helt ny strategi for drikkevandsområdet. Her kommer UV Det nye Trojan UV-anlæg på Hellebæk og andre former for videregående vandbehandling til at indgå som muligheder, hvis primo oktober. Vandværk var færdigmonteret og indkørt myndighederne ellers er med på ideen. Niels Kaarslev Dam, Som en del af opgaven står Krüger for montage, diverse rørarbejder samt indkøring, idriftsættelse og årlig service med Med et UV-anlæg kan vi renovere rentvandstanken uden at frygte, certificerede montører. Potentiale for mange at bakterier slipper ud i drikkevandet til forbrugerne. Det er Krüger har de senere år hjulpet en række forsyninger med UV-behand- René Glæsner, Forsyning en kæmpegevinst for os. ling i forbindelse med Helsingør renovering, udskiftning af filtre og indkøring af anlæg. I forbindelse med indkøring af nye det Ullerup Vandværk indkoblede Avanceret proces Råvandet stammer fra floden Narva, som løber mellem Estland og Rusland. Om den særligt effektive proces siger projekchef Hans Ole Poulsen, Krüger: Flotation indgår som et af de tidligste behandlingstrin. Her benytter vi Spidflow, som er velegnet til klaring af overfladevand med højt indhold af alger og desuden har et lavt polymerforbrug. Senere følger blandt andet et specialdesignet dual media-sandfilter, hvor vi fjerner suspenderet stof. Begge installationer bidrager afgørende til at opfylde kundens ønsker til processen. Narva Vesis krav til vandkvaliteten modsvarer EU s drikkevandsdirektiv. Foruden flotation og filtrering indgår ozonering, aktive kulfiltre, UV-behandling, monokloraminering og ph-regulering i processen, ligesom der er mulighed for kloring ved udpumpningen af det rene vand. Nøglefærdig løsning Narvas nye topmoderne vandværk får en kapacitet på 1280 m 3 i timen. Forsyningssikkerheden sikres med flere parallelle behandlingsenheder, hvoraf mindst én holdes i reserve ved normal drift. Anlægget er et blandt flere nøglefærdige vandværker, som Krüger inden for de seneste år har leveret til kunder i Østersøregionen: Det er glædeligt, at vores teknologier til avanceret vandbehandling, som oprindelig er udviklet til anlæg i Vesteuropa, nu bidrager til at sikre bedre drikkevand andre steder. I forbindelse med leverancen til Narva Vesi styrker det samarbejdet, at vi i 2004 byggede det lokale renseanlæg, der i øvrigt benytter en version af vores patenterede styresystem STAR control. Hans Ole Poulsen, 5

6 Flere scenarier giver bedre klimatilpasning Lyngby-Taarbæk Forsyning kombinerer elementer fra idéoplæg og opnår optimal klimatilpasning. Det er elementer fra forskellige scenarier, som bevirker, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i løbet af de kommende år kan klimatilpasse afløbssystemet i Hjortekær nord for København optimalt. Det forklarer Joan Friis-Pieper, Lyngby-Taarbæk Forsyning, der tidligere på året var ansvarlig for at sende det første idéoplæg i udbud: Strategiplanen for afløbssystemet bygger på en holistisk tankegang, hvor kloakledninger suppleres med separering og forskellige LAR-teknologier. I det aktuelle tilfælde indledte vi processen med en workshop, som gav de indbudte virksomheder mulighed for at diskutere konkrete scenarier og nå frem til en fælles pris- ramme. Hermed fik vi bedre mulighed for at vurdere kvaliteten af de tekniske og rekreative løsninger. Skabt til LAR Oplandet omkring Hjortekær dækker et areal på i alt 106 hektar, der rummer flere blå-grønne områder med rekreative potentialer. Desuden grænser det op til Dyrehaven. Projektleder Carsten Jakobsen fra Krüger, som vandt udbuddet, siger: Området er som skabt til LAR eller Lokal Afledning af Regn, som dog skal kombineres med afløbstekniske løsninger, hvis serviceniveauet skal opretholdes. Vi beskrev tre scenarier, hvor teknologierne blev kombineret på forskellig måde. Det gav forsyningen det bedst mulige udgangspunkt for den videre proces. Balanceret løsning Scenarierne gik ud på enten at anlægge regnvandsbassiner på de grønne områder eller at anlægge regnbede langs vejene. Den sidste mulighed var render og rør til et enkelt centralt beliggende, åbent regnvandsbassin. Prisen lå mellem 100 og 135 mio. kr., hvor det ville koste op til 200 mio. kr. at gennemføre en rent afløbsteknisk løsning. Joan Friis-Pieper slutter: Vi står med tre scenarier, som alle er realistiske og lever op til strategiplanens intentioner. Nu skal vi vælge de bedste elementer ud og sammensætte det projekt, som vi går videre med. I den forbindelse er det en kæmpe fordel, at løsningerne ikke er bundet op på et enkelt scenarie, men kan sammensættes, så resultatet balancerer i overensstemmelse med vores ønsker og økonomiske muligheder. Carsten Jakobsen, Brobyggeri belaster renseanlæg Femern Bælt-forbindelsen medfører, at Rødbyhavn Renseanlæg lægger 50 procent på kapaciteten. Sensommeren 2014 er Rødbyhavn Renseanlæg klar til at modtage den øgede belastning, som følger af aktiviteterne i forbindelse med et af Danmarkshistoriens største anlægsarbejder: den kommende 21 km lange forbindelse over Femern Bælt. Det forsikrer driftsleder Henrik Sløk Hasselby, Lolland Forsyning, der følger det daglige arbejde på projektet: Vi udvider med PE og lægger dermed 50 procent på vores nuværende kapacitet. Det er til gengæld også nødvendigt, hvis vi skal håndtere den ekstra belastning, som følger med tunnelen. Dels kommer der en skurvognsby med plads til 1500 beboere her på havnen i Rødby, dels er der belastningen fra selve byggearbejderne og diverse underleverandører. Bedre styring med STAR I stedet for at udvide kapaciteten med mere procesvolumen går vi intelligent til værks og optimerer styringen, forklarer projektleder Fini Tiedt, Krüger, og fortsætter: Rødbyhavn Renseanlæg benytter vores STAR control system til onlinestyring af renseanlæg og afløbssystemer. Ved at udbygge med moduler til flowstyring, ATS regnstyring, forecast og returslamstyring kan vi hente mere kapacitet på en måde, som er billigere i anlægsfasen og sikrer, at rejektvandet opnår den ønskede rensegrad. Desuden forventer vi gevinster i forhold til både energi og kemikalier. Ud over den optimerede styring benytter Lolland Forsyning lejligheden til at etablere et nyt ristehus og sandfang med mere tidssvarende arbejdsmiljø. Fordele på lang sigt Ifølge Femern A/S er den nye kombinerede bil- og togforbindelse mellem Danmark og Tyskland klar til indvielse i Det betyder imidlertid ikke, at Rødbyhavn Renseanlæg får ledig kapacitet: Vi er i gang med en centralisering af spildevandsstrukturen i vores forsyningsområde og benytter lejligheden til at nedlægge et antal mindre utidssvarende anlæg. Det bidrager til at forbedre vandmiljøet i Østersøen, samtidig med at det sikrer en mere hensigtsmæssig drift. Foreløbig er det positivt, at vi kan bidrage til at sikre miljøforholdene i forbindelse med det kommende anlægsarbejde. Fini Tiedt, 6

7 Traditionel afløbsteknisk løsning gav flest fordele Klimasikring med rørsystem til vej- og tagvand var både effektiv og økonomisk fordelagtig i Gentofte Kommune. Klimasikring? Så er LAR eller Lokal Afledning af Regn den rigtige løsning. Det er opfattelsen i mange danske forsyninger, hvor fællessystemet i stigende grad aflastes med bassiner, regnbede, grønne tage mv. Men måske det i nogle tilfælde betaler sig at tænke mere traditionelt? Det mener Martin Jørgen Andersen, Nordvand, der er projektleder på et af forsyningens klimaprojekter i kvarteret omkring Øregårdsparken i Gentofte Kommune: LAR kan være en attraktiv løsning i store dele af vores kommune, ikke mindst på grund af den rekreative sidegevinst i form af flere vådområder. Her er vi imidlertid så tæt på kysten og har så dårlige nedsivningsforhold, at vi foretrækker en traditionel afløbsteknisk løsning. Dels er den lige så effektiv, dels er den økonomisk fordelagtig. Tilslutning valgfri Kvarteret omkring Øregårdsparken ned mod Strandvejen er i øjeblikket fælleskloakeret med cirka m ledninger, som fører både spildevand og regnvand til Renseanlæg Lynetten. Projektet udspringer af klimaforandringerne, som medfører, at voldsomme regnskyl i stigende grad overbelaster det eksisterende system, så kloakkerne løber over, og folk får vand i kældrene. Projektchef Jesper Lindholm, Krüger, siger: Ideen er at etablere et nyt klimasikret system til vejvand. Det nye regnvandssystem skaber blandt andet mulighed for, at parcelhusejere kan tilslutte deres tagvand. Selvom tilslutning er frivillig, satser vi på så stor interesse for tilbuddet, at serviceniveauerne kan opfyldes med god margin. Hensyn til badegæster Modsat spildevandet skal regnvandet ikke omkring Lynetten, men sendes direkte ud i Øresund. I øjeblikket er der overløbsbygværker nord for Hellerup Strand, som er et attraktivt mål for badegæster. Det giver en række udfordringer, som Nordvand og Krüger søger at løse ved at koordinere med planerne for andre dele af Nordvands forsyningsområde: Konkret samler vi regnvandssystemerne og leder vandet langt ud i Øresund. På den måde mindsker vi risikoen for overløb nord for Hellerup Strand markant, siger Jesper Lindholm. Borgerne inddrages Ifølge den lokale spildevandsplan skal vejvand i hele Gentofte Kommune være separatkloakeret i Så længe kommerder ikke til at gå i området omkring Øregårdsparken. Netop nu er Krüger i gang med at detailprojektere den afløbstekniske løsning. Dernæst skal Nordvand finde en entreprenør, som forventes at afslutte sit arbejde i løbet af Martin Jørgen Andersen, slutter: Undervejs i forløbet er der afsat god tid til borgerinddragelse, så alle spørgsmål bliver afklaret. Men det vigtigste er selvfølgelig, at vi får en løsning, som både reducerer risikoen for oversvømmelser og er økonomisk fordelagtig. Jesper Lindholm, 7

8 Billund Vand bliver trækplaster Med Billund BioRefinery får Danmark et globalt udstillingsvindue for avanceret spildevandsteknologi. Billund Vand er stedet, hvor forsyninger fra hele verden kommer til at mødes for at studere avanceret dansk spildevandsteknologi i praksis. Det forudser Billund Vands direktør Ole P. Johnsen, efter at selskabet og Krüger tidligere på året offentliggjorde planerne for deres store fyrtårnsprojekt Fremtidens Renseanlæg: Vi tager de mest effektive og avancerede danske løsninger inden for spildevandsområdet og samler dem på ét anlæg. Det giver et fantastisk udstillingsvindue til international markedsføring af danske teknologier og processer. For Billund Vand er det en stor gevinst at være i front teknologisk og få del i den erfaringsudveksling, som følger med internationale kontakter. Det kan vi se helt konkret på vores resultater. Ny type virksomhed Rammen om de ambitiøse planer bliver det nuværende Grindsted Renseanlæg, der i overensstemmelse med projektets idé skifter navn til Billund BioRefinery. Anlægget blev indviet i 1997 og behandler både spildevand og affald fra husholdninger og industrier. Ole P. Johnsen siger: På en måde gør vi, som vi altid har gjort. Det nye er, at vi breder fokus ud, så vi både laver service og produkter og derfor i højere grad kommer til at se os selv som en produktionsvirksomhed, der producerer rent vand, energi og gødning, samtidig med at vi fjerner forurening. Konkret betyder det, at vi på en række områder bliver mere ambitiøse end hidtil. Til gengæld får vi også nogle teknologier og processer, som sætter os i stand til at følge virksomhedens forretningsplaner og dermed skabe større værdi for vores interessenter. Mere energi Nøglen til Fremtidens Renseanlæg ligger i Krügers Exelys -teknologi til kontinuerlig termisk hydrolyse, der øger biogasproduktionen og dermed produktionen af varme og elektricitet. Sammenlignet med traditionel udrådning gør termisk hydrolyse en større mængde organisk stof tilgængelig for biologisk omsætning og er i Exelys processen i stand til at øge produktionen af biogas med op til 30 procent. Termisk hydrolyse har indtil videre kun været anvendt i begrænset omfang, fordi processen foregik i batch, som er kendetegnet ved et stort energiforbrug. Det problem har vi løst som de første ved at benytte en kontinuerlig proces, fortæller afdelingschef Ole Sinkjær, Krüger. Modsat de kendte batchteknologier har Exelys -teknologien den fordel, at den øger muligheden for at varmeveksle og derfor kræver mindre energi. Som supplement til den eksisterende mesofile rådnetank etablerer vi i øvrigt en termofil rådnetank, der skal drives som en forudrådning, inden slammet behandles i Exelys -anlægget. Dermed får vi en energi- effektiv løsning og frigør samtidig væsent-lig kapacitet på den eksisterende rådnetank. Efter hydrolyse, udrådning og afvanding kan slammet som hidtil benyttes til gødningsformål i landbruget. I det opdaterede anlæg holder vi fokus på den hygiejniske kvalitet af slammet og arbejder på at udvikle en ændret fosforfældning, der øger dets gødningsværdi. 8

9 Fremtidens Renseanlæg SPILDEVAND RENSET VAND - forbedret kvalitet RENSEANLÆG SLAM ENERGI- FABRIKKEN ORGANISK INDUSTRIAFFALD ORGANISK HUSHOLDNINGS- AFFALD GYLLE OG ORGANISK AFFALD FRA LANDBRUG Elektricitet Termisk hydrolyse BIOGAS ORGANISK GØDNING Fosfor (Kunstgødning) Bioplastik Varme Renere vand Selvom fokus i det nye anlæg ligger på produktion af biogas og gødning, har Billund Vand valgt at øge de i forvejen høje krav til rensning af spildevand og komme helt ned på 25 procent af de aktuelle udledningskrav for kvælstof, fosfor og suspenderet stof. Ole Sinkjær siger: Vi etablerer et mekanisk filter fra Krügers søsterselskab Hydrotech og gør det samtidig muligt at dosere fældningskemikalier over filtreret, så vi kan kontrollere mængden af næringsstof og suspenderet stof præcist. I øvrigt integreres filteret i styringsstrategien på den måde, at det frakobles efterklaringstankene under høj belastning og i stedet anvendes til rensning af overløbsvand. Det sikrer, at eventuelt overløbsvand til Grindsted Å altid har et meget lille indhold af fosfor og suspenderet stof. Mere effektiv styring Hele det kommende anlæg styres med STAR control, som er Krügers modulsystem til onlinestyring af renseanlæg og afløbssystemer. Meningen med STAR er at måle på processerne online og derigennem sikre optimal rensning med minimalt forbrug af energi og kemikalier. Som led i projektet skal STAR udvikles til at automatisere optimal energiproduktion på anlægget. Ved at integrere en multifunktionel anvendelse af det mekaniske filter i styringsstrategien og kombinere med varsling fra oplandet tager vi de første skridt imod at samstyre renseanlæg og afløbssystem i Billund Kommune. STAR vil således kunne indstille anlæg og afløb til den mest effektive udnyttelse af kapaciteten i tilfælde af voldsomme nedbørshændelser og derved også begrænse risikoen for overløb. Senere er der mulighed for at udvide med vejrdata fra blandt andet radarsystemer. Projekt til gavn for alle Billund BioRefinery finansieres af Billund Vand, Billund Kommune og Krüger med tilskud fra Miljøministeriet og VTU-Fonden. Selvom projektet er startet af de tre parter i fællesskab, ser de gerne, at andre i branchen byder ind med teknologier, som kan demonstreres på anlægget og potentielt gøres til genstand for eksport. Ole P. Johnsen slutter: Vi har en række vidensprojekter og pilotforsøg, som vi agter at gennemføre i løbet af projektet. F.eks. vil vi gerne udvikle et gødningsprodukt, hvor vi udnytter mere fosfor fra spildevand. Meningen er, at anlægget skal være til gavn for hele vandbranchen, så vi i fællesskab kan udnytte det potentiale for beskæftigelsen og betalingsbalancen, som ligger i at have et stort internationalt udstillingsvindue. Jeg vil opfordre interesserede virksomheder, forsyningsselskaber og andre til at henvende sig med deres projekter. Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg blev skudt i gang ved en reception hos Billund Vand i september og løber frem til De første teknologier, heriblandt Exelys, forventes at kunne ses i funktion allerede i 2014 og Alle teknologier vil være fuldt implementerede i 2017, og den resterende del af projektperioden skal bruges til dataopsamling, justering og optimering. Læs nærmere om projektet på Ole Sinkjær, 9

10 eller COD til biogas ved hjælp af såkaldt anaerobe bakterier, altså bakterier der lever i et iltfattigt miljø. I det konkrete samarbejde er det Biothane, der designer processen, ligesom de har det overordnede projektansvar. Vores specialister programmerer modulerne, så vi sikrer, at kunden får maksimal effekt i forhold til rensegrad, gasproduktion, energi- og kemikalieforbrug mv. I lighed med offentlige anlæg kan industrierne indgå serviceaftaler, der sikrer opdatering og support til driften. Anaerobe renseanlæg får effektivt styresystem Samarbejdsaftale med hollandsk søsterselskab giver Krügers STAR control -platform adgang til det industrielle marked. Matchet er perfekt. Produktchef Tine Önnerth har ikke svært ved at finde de store ord frem, når hun skal beskrive det nye samarbejde mellem Krüger og dets hollandske søsterselskab, Biothane om at tilbyde styresystemet STAR til industrielle renseanlæg: Biothane har en meget stærk international position inden for anaerobe renseanlæg til industrispildevand, men mangler et system til onlinestyring, der effektivt under- støtter deres teknologier. Der har vi STAR, som gennem 20 år er implementeret på offentlige renseanlæg. Samarbejdet giver begge parter muligheder for succes på et spændende marked. Maksimal effekt STAR-platformen er oprindelig udviklet til aerobe renseanlæg, hvor den etableres som standardmoduler. I forhold til de anaerobe renseanlæg udvikler Krüger nu en række nye standardmoduler baseret på samme platform. Tine Önnerth siger: Ideen i anaerob behandling af spildevand er at konvertere forurenet organisk materiale Internationale kunder Samarbejdsaftalen mellem Krüger og Biothane blev indgået i oktober i år og har allerede resulteret i tilbud til industrier i blandt andet Rusland og Tyrkiet. Tine Önnerth slutter: Biothane har referencer i Europa, USA og Asien. I Danmark har vi relativt få store industrielle renseanlæg, men vi håber naturligvis, at de på sigt er interesserede i et samarbejde. Lige nu er det især de internationale kunder, der ser en fordel i at få et effektivt styresystem ind på deres anaerobe renseanlæg. Det kan Krüger levere i samarbejde med Biothane. Tine Önnerth, Spansk renseanlæg vælger dansk slamløsning Skærpede lokale miljøkrav bringer Krügers teknologi til slamtørring ind på det spanske marked. Det er skærpede krav fra de spanske miljømyndigheder, som bevirker, at Lagares Renseanlæg nær Vigo i det nordlige Spanien de kommende år skal forbedre behandlingen af spildevand på en række centrale parametre. Som en følge af projektet får Krügers BioCon -teknologi til slamtørring sit gennembrud på det spanske marked. Netop nu har produktchef Carlos Llobet Pérez, Krüger, travlt med at designe det kommende anlæg: BioCon er en meget effektiv teknologi, der fungerer ved lave temperaturer og derfor er ekstra sikker i drift. Desuden har den et lavt energiforbrug og garanterer et optimalt arbejdsmiljø med minimale lugt- og støjgener. Det er vigtige hensyn i Lagares, hvor renseanlægget ligger i nærheden af tæt bebyggede områder. 10

11 Dynamisk byggeforløb sparer penge Arla udvider renseanlæg i dynamisk byggeforløb og opnår samtidig langsigtede besparelser på drift og vedligehold. Kort efter nytår er Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium i Vestjylland klar til at modtage cirka en tredjedel mere spildevand end i dag. Det garanterer projektleder Ole Hermann, Krüger, der står i spidsen for entreprenørarbejdet og følger fremskridtene dag for dag. Samtidig ser han på mulighederne for at optimere projektet: Vi var i jorden en uge, efter at kontrakten var skrevet under i begyndelsen af april. For 14 dage siden fik vi bygværkerne på plads, og nu er vi i gang med at installere maskinerne. Undervejs har vi i samarbejde med driftspersonalet på renseanlægget optimeret beluftningsblæsere, pumper og rørdimensioner, så Arla får ekstra besparelser på drift og vedligehold. Det rigtige anlæg Renseanlægget i Nr. Vium er fra 2006 og renser spildevand fra Arla-virksomhederne Nr. Vium Mejeri, ARINCO og Danmark Protein. Baggrunden for udvidelsen af renseanlægget er stigende afsætning af Arlas mejeriprodukter blandt andet i Asien. Teamleder Alan Rasmussen, Arla Foods, siger: Vi har et rigtig godt anlæg, der matcher vores type industrielt spildevand perfekt. Derfor satser vi på teknologier, som allerede er implementeret på anlægget, men udvider det til gengæld kraftigt. Det indebærer blandt andet ny procestank, efterklaringstank, driftsbygning samt en dekantercentrifuge. De løbende optimeringer af udstyret undervejs i byggeprocessen er naturligvis en værdifuld gevinst. Hydrotech-filtre var første skridt Allerede i 2012 tog Arla Foods det første skridt hen imod det nuværende projekt. Dengang var årsagen øgede krav fra myndighederne, forklarer Alan Rasmussen: Krüger installerede som en permanent løsning to skivefiltre fra deres svenske søsterselskab, Hydrotech, så det suspenderede stof blev reduceret sammen med Total P og Total N. Samtidig fik vi installeret seks nye beluftere og ekstra diffusorer. Det gav PE, og vi fik tid til at planlægge det nuværende projekt, som allerede var på vej. Samlet giver de to projekter PE. Skarp konkurrence Krüger har arbejdet på renseanlægget i Nr. Vium siden 2010 og har foruden skivefiltrene fra Hydrotech blandt andet leveret en Andritz dekantercentrifuge til anlæggets slambehandlingssystem. Ole Hermann, har stået i spidsen for samtlige Krügers projekter hos Arla Foods: Det aktuelle projekt vandt vi i skarp priskonkurrence med andre store udbydere. For os er det afgørende at levere til tiden til den rigtige pris, samtidig med at vi bidrager til at optimere projektet undervejs, sådan som vi for eksempel gjorde i forhold til beluftningsblæsere, pumper og rørdimensioner. Efter udvidelsen har Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium en kapacitet på PE. Rensekravene er på 4 mg/l for Total N, 0,3 mg/l for Total P og 25 mg/l for COD. Ole Hermann, Besøg i Randers Midlerne til BioCon -anlægget i Lagares stammer fra den spanske centralregering og EU s strukturfonde. Undervejs i beslutningsprocessen havde det spanske miljøministerium derfor et hold ingeniører i Danmark for at se den nye teknologi i funktion: Vi lavede en aftale med renseanlægget i Randers, der har haft BioCon siden Driftsfolkene delte ud af deres erfaringer og viste, hvordan de arbejdede med anlægget, siger Carlos Llobet Pérez og fremhæver de lokale driftsrapporter som et stærkt argument: De gav et meget overbevisende billede af anlæggets muligheder og beviste endnu en gang, at muligheden for at demonstrere implementerede teknologier er afgørende for internationalt gennembrud. International teknologi BioCon -anlægget i Lagares dimensioneres til en kapacitet på 4,5 tons i timen og skal indgå i kombination med to patenterede Krüger-teknologier til rensning af spildevand. Det drejer sig om BioStyr og Actiflo, som Krüger leverer i samarbejde med sit spanske søsterselskab, Veolia Iberica: For at opfylde de nye myndighedskrav skal renseanlægget i Lagares optimere på både slam- og spildevandsdelen. Det er glædeligt, at vi i Krüger har topteknologier til alle dele af spildevandsprocessen, og at BioCon med det aktuelle projekt i Lagares nu for alvor ser ud til at slå an internationalt, slutter Carlos Llobet Pérez. BioCon i Lagares sættes i drift i sommeren Teknologien er herefter implementeret på 22 anlæg i otte lande. Carlos Llobet Pérez, 11

12 Læs mere om Prepared-konferencen Adaptive Solutions for Water Utilities på Foto: Kim Wyon, visitaarhus.com Aarhusianerne kan bade i havnen hvor du også kan tilmelde dig. Aarhus har de seneste år investeret massivt i vandkvalitet og kan i dag tilbyde en helt speciel vandoplevelse. Ankommer man til Aarhus med færgen fra Sjælland, er en svømmetur næppe det første, man tænker på, mens man kører i land. Ikke desto mindre er det kun manglen på et attraktivt placeret havnebad, der forhindrer, at Aarhus Havn trækker badegæster i sæsonen på samme måde som f.eks. stranden nedenfor Risskov nogle få kilometer fra færgelejet. Vi renser vandet, så det lever op til EU s badevandsdirektiv, fortæller afdelingschef for Plan og Projekt Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand. 1-2 gange om året får vi så kraftig nedbør, at kloakkerne løber over, men så er vi forberedt og kan varsle folk. Resten af tiden styrer vi os ud af problemerne. Mere miljø for pengene Havnen er imidlertid langt fra det eneste sted, hvor byen har forbedret vandkvaliteten Klimaprojekter i bymiljøer Krüger har over længere tid oplevet en markant stigende interesse for klimaprojekter i bymiljøer og har som følge heraf styrket organisationen. Det udmønter sig blandt andet i, at Krüger i øjeblikket er i dialog med en række større byer i Europa og USA. Mai Sørud, de seneste år, fortæller Claus Møller Pedersen videre: I begyndelsen af nullerne besluttede byrådet at frilægge Aarhus Å, så vi fik mere vand ind i bymiljøet. Samtidig kom planerne om at omdanne dele af havneområdet til attraktivt boligbyggeri, og lidt uden for byen benyttede borgerne i stigende grad Brabrand Sø til rekreative formål. Det var nærliggende at tænke de tre vandområder sammen, så kommunen fik mere miljø for pengene. Samarbejde om strategi Strategien lagde Aarhus Vand i samarbejde med DHI og Krüger, hvor projektleder Steen O. Petersen har arbejdet på projektet i en årrække: Aarhus Vand landede på en model, der krævede EU s badevandsdirektiv opfyldt i havnen og i Brabrand Sø, mens Aarhus Å fik vandkvaliteten væsentligt forbedret. Første del af strategien handlede om at optimere infrastrukturen med bassiner, pumper og spjæld, så afløbssystemet fik den nødvendige volumen. Dernæst var opgaven at få et system til onlinestyring på plads for på den måde at udnytte den ekstra kapacitet mest hensigtsmæssigt. Inden for de seneste år har vi udbygget styringen med vejrforudsigelser og varslingssystemer. Klimatilpasning Mens infrastrukturen og dele af det avancerede onlinestyresystem blev finansieret over driften, stammer midlerne til at integrere vejrforudsigelser og varsling fra det EU-finansierede udviklingsprojekt Prepared, der har 14 internationale forsyninger med samarbejdspartnere, deriblandt Krüger, som deltagere. Claus Møller Pedersen siger: Forsyninger over hele verden udvikler strategier til at håndtere de voldsomme nedbørshændelser, der er en følge af klimaforandringerne. På det område har vores fokus på vandkvalitet en meget positiv sidegevinst. I stedet for at arbejde isoleret demonstrerer deltagerne i Prepared deres tiltag for hinanden og deler erfaringer. International anerkendelse Prepared slutter efter tre år med en international konference om klimaløsninger i byområder til januar, som Aarhus Vand er vært for. Det ser Claus Møller Pedersen som en anerkendelse af forsyningens ambitiøse indsats for vandkvalitet. Er der vinterbadere blandt deltagerne, finder han gerne et sted på havnen, hvor de kan teste resultaterne på egen krop. Ellers foreslår han dem at vende tilbage ved senere lejlighed: Kommunen har netop fået private fondsmidler til at etablere et havnebad. Det gør det lettere at få glæde af vores gode vandkvalitet. Både for turister og århusianere. Steen O. Petersen, 12

13 Avanceret software sikrer rent og billigt vand i hanerne Med støtte fra Miljøministeriet gør fyrtårnsprojekt det muligt at optimere vandværkernes anvendelse af værdifulde tekniske data til gavn for forbrugerne. Alle informationer er i realtid, og du kan gribe ind med det samme. Sådan beskriver markedschef Erling Fischer potentialerne i den software, som Krüger er i gang med at udvikle til fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning. Her skal den sikre, at informationer fra forsyningens onlinemålere tolkes og integreres med SCADAsystemet og dermed bidrager til at nyttiggøre data, så snart de foreligger fra måleenheden. Mange forsyninger har investeret i onlinemålere de seneste år og har dermed fået adgang til en stor mængde data. Udfordringen er nu at omsætte informationer om f.eks. turbiditet, ledningsevne, flow og tryk i lavere energiforbrug, billigere drift og bedre vandkvalitet til gavn for forbrugerne. vise dem, hvordan teknologien virker i praksis. Det er en kæmpe fordel og får helt sikkert betydning for vores eksport af teknologier og leverancer. Ministeriets blå stempel Fremtidens Drikkevandsforsyning fik tidligere på året tildelt 9,2 mio. kr. fra Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden og er ministeriets hidtil største satsning på dette teknologiområde. Det samlede budget er på 16 mio. kr. Foruden Krüger, VandcenterSyd og Aarhus Vand deltager blandt andet DTU Miljø i projektet, der har som formål at teste et bredt udvalg af teknologier inden for drikkevandsforsyning. Krügers del forløber i perioden Erling Fischer slutter: Det brede samarbejde er med til at kvalificere projektet og sikre, at resultaterne kommer hele sektoren til gode. Tidligere har Miljøministeriet typisk støttet flere mindre projekter. At gå ind i færre, men større projekter ser vi som en visionær satsning fra miljøminister Ida Aukens side, som vi kan bruge i det fortsatte udviklingsarbejde til gavn for forbrugerne både her i landet og internationalt. Erling Fischer, Her er det en afgørende styrke ved vores teknologi, at vi kan vise informationerne i realtid, så driften kan justeres uden forsinkelse. Demonstration i fuld skala Den nye avancerede software udvikles på Lindvedværket i Odense for siden at blive implementeret i fuld skala hos VandCenter Syd og Aarhus Vand. Selvom de bagvedliggende modeller udvikles til grundvand, kan de tilpasses overfladevand og dermed danne grundlag for eksport af dansk vandteknologi. Netop nu er Krüger i gang med at opføre et topmoderne vandværk med en kapacitet på 840 m 3 i timen i Narva 200 km øst for den estiske hovedstad Tallinn. Den slags opgaver vil Erling Fischer gerne have flere af: Vi deltager i stadig flere internationale udbud inden for vandforsyningen. Så snart en ny teknologi er implementeret i fuld skala på et dansk vandværk, kan vi invitere vores internationale kunder til landet og 13

14 Midlertidige vandanlæg øger patientsikkerhed Rigshospitalet lejer midlertidige vandanlæg til Klinisk Biokemisk Afdeling og øger patientsikkerheden på hele hospitalet. Øget patientsikkerhed. Det er, hvad afdelingsbioanalytiker Lisbeth Andreasen og Foto: Rigshopitalet hendes kolleger på Rigshospitalets Klinisk Biokemisk Afdeling opnår ved at leje to midlertidige Aquadem vandanlæg hos Krüger Aquacare. Lige nu supplerer de det eksisterende vandanlæg, mens laboratoriet bygges om, og afdelingen skifter vandanlæg: De midlertidige anlæg kører døgnet rundt alle ugens syv dage. Skal vi skifte patron, eller har vi spørgsmål, kommer der en servicetekniker og løser opgaven med det samme. Det er afgørende for patienternes sikkerhed og giver os som personale stor tryghed i dagligdagen, når vi afvikler analyser. Fleksibel teknologi Aquadem-anlæggene er udviklet af Krüger Aquacare i samarbejde med en række kliniske laboratorier, der efterspurgte en fleksibel teknologi netop med henblik på situationer, hvor der er risiko for, at analyseapparaturet kommer til at mangle vand. Salgsingeniør Mette Linding Nygaard, Krüger, siger: Aquadem-anlæggene har i princippet ubegrænset kapacitet og er konstrueret med ionbytningspatron, UVlampe, mikrofilter og ledningsmåler. Mange benytter dem i overgangen mellem to permanente løsninger, f.eks. ved indkøring af nye anlæg eller ombygning. Andre bruger dem som backup, hvis deres nuværende løsning er et enstrenget system. Fremtidig løsning Som ny permanent løsning har Klinisk Biokemisk Afdeling ved Rigshospitalet for nylig købt to Centra RDS vandanlæg, som også leveres af Krüger Aquacare. Anlæggene skal køre i parallelt loop og er koblet direkte på det centrale vandanlæg. Lisbeth Andreasen slutter: Vi ser frem til foråret 2014, hvor vi tager det nye anlæg i brug i daglig drift. Lige nu er vi glade for den tryghed, som vi og vores patienter har opnået i kraft af de to Aquademanlæg og den serviceaftale, som følger med. Mette Linding Nygaard, Serviceaftale med leverandør giver ekstra fordele Novo Gruppen i Bagsværd optimerer driftssikkerheden på nyt ph-anlæg ved at indgå serviceaftale med Krüger, der stod for design og etablering. Du ringer, og inden for et par timer kommer der en servicetekniker eller ingeniør og er klar til at hjælpe dig. Det er en kæmpegevinst, når du står med et næsten nyt phanlæg og skal behandle sanitært og industrielt spildevand fra størstedelen af Novos Nordisks og Novozymes produktion her i Bagsværd. Det fortæller maskinmester Poul Schoelzer, der har det daglige driftsansvar for anlægget. I 2012 indgik han en serviceaftale med Krüger, hvor han blandt andet arbejder sammen med projektleder Leif Pedersen: Da vi både har designet og opført anlægget, kender vi det i detaljer og kan foretage de justeringer, som er nødvendige for at sikre optimal drift. Netop nu tilpasser vi lugtfiltre, så de holder længere og giver færre omkostninger. Effektiv løsning Novos nye ph-anlæg blev etableret og sat i drift i Ideen var at behandle sanitært og industrielt spildevand på ét centralt anlæg. Leif Pedersen var dengang ansvarlig for både design og opførelse: Novo Nordisk og Novozymes fik en løsning, som er væsentligt mere effektiv end de tidligere decentrale anlæg. Samtidig er dialogen med kommunen blevet lettere, eftersom diverse onlinemålere præcist angiver ph i det spildevand, som løber til kloak efter at have været igennem anlægget. Anlæggets kapacitet er på 500 m 3 i døgnet. Som en ekstra sikkerhed mod overløb er det udstyret med ekstra tankvolumen, som fyldes i tilfælde af nedbrud eller service. 14

15 Mobil løsning sikrer varmeforsyning Amagerværket forbedrer forsyningssikkerheden under ombygning med mobilt afsaltningsanlæg. Et mobilt afsaltningsanlæg fra Krüger Aquacare var en forholdsmæssigt billig og skånsom løsning, da Vattenfall tidligere i år tog fat på at opføre et nyt permanent afsaltningsanlæg til havvand ved Amagerværket. Alternativet var dyrt byvand, som skulle afkalkes af hensyn til værkets rørsystemer og turbiner. Det fortæller kraftværkskemisk sagsbehandler Johan Wagenbäck, Vattenfall, der i øvrigt fremhæver fleksibiliteten som en årsag til, at Vattenfall valgte den konkrete løsning: Det permanente anlæg var nedslidt og skulle erstattes. Vi fik den mobile erstatning leveret på en lastbil fra Italien og kunne tilslutte det med det samme. Selvom vi ikke befandt os i fyringssæsonen, var det et væsentligt plus for både os og forbrugerne, som ikke oplevede afbrydelser i forsyningen. Mange muligheder Afsaltningsanlægget har en kapacitet på 30 m 3 i timen og leverer fødevand til kedlerne på Amagerværket, hvorfra Vattenfall forsyner husstande med fjernvarme. Anlægget er en del af Aquamove-konceptet, som rummer en bred pallet af mobile løsninger. Projektleder Niels-David Abrahamsson Gual, Krüger Aquacare, siger: Vi kan være fremme meget hurtigt, og vores løsninger omfatter fødevand til kedler samt proces-, køle- og drikkevand. Dertil kommer industrispildevand. Mange virksomheder vælger at indgå serviceaftaler, som garanterer en mobil løsning inden for 24 timer, hvis deres permanente anlæg svigter eller skal serviceres. Vi har tidligere blandt andet udlejet et RO-anlæg til Horsens Vandforsynings centrale varmeanlæg. Ikke sidste gang Arbejdet på Amagerværkets nye permanente afsaltningsanlæg afsluttes med udgangen af november i år. Johan Wagenbäck tøver ikke med at anbefale Krüger Aquacares mobile løsning: Vi fik en forholdsmæssigt billig og skånsom løsning i en situation, hvor forsyningssikkerheden var udfordret i kraft af anlægsarbejdet. Vi vil klart overveje Aquamovekonceptet, hvis vi kommer i en tilsvarende situation i fremtiden. Niels-David Abrahamsson Gual, Naturligt samarbejde Novo Nordisks og Novozymes serviceaftale omfatter blandt andet inspektion af procesanlæg samt inspektion og rengøring af procestanke, udligningstank, ventilation og filtre mv. Dertil kommer muligheden for løbende tilkald. For Poul Schoelzer var det naturligt at fortsætte samarbejdet, efter at Krüger i sin tid havde designet og opført anlægget: Samarbejdet forøger værdien af vores oprindelige investering. I dag håndterer det nye anlæg surhedsgrad, flow og temperatur på cirka 60 procent af spildevandet fra området, mens resten fortsat behandles på decentrale anlæg. Næste forår kobler vi yderligere ledninger på. I den proces giver det en ekstra sikkerhed, at Krüger er med på sidelinjen. Leif Pedersen, 15

16 Nærmere information Bjarne Mogensen Du kan også tilmelde dig med det samme hos Karen Eggertsen Krüger gentager IFAT-succes Deltag i tredages studietur til Europas største fagmesse inden for vand- og spildevand. Med over 100 deltagere var succesen i 2012 så stor, at vi fortsætter med vores populære studietur til IFAT-messen i München i Det siger salgschef Bjarne Mogensen, der er en blandt flere kontaktpersoner på arrangementet. Messen finder sted maj og tiltrak i udstillere og deltagere fra 180 lande. Bjarne Mogensen forventer et lige så spændende arrangement denne gang: Branchen står over for store udfordringer blandt andet på klimaområdet. Men vi har fokus på at finde løsninger. Personligt er jeg spændt på at se udviklingen inden for energioptimering og i det hele taget diskutere nye trends med kolleger fra hele verden. Samtidig glæder jeg mig til at vise, hvad Krüger og Veolia kan præstere. Krügers tilbud i forbindelse med de tre dages studietur omfatter: Tre dage med faglig inspiration Indgangsbillet til IFAT-messen Tredageskort til U-Bahn Kollegialt samvær med branchefolk fra hele Danmark Dansk og internationalt input Krügers/ Veolias stand Hotel og fly Renseanlæg fik gæster fra Frankrig Spildevandscenter Avedøre demonstrerede avanceret dansk spildevandsteknologi for delegation med premierminister Jean-Marc Ayrault i spidsen. Paraplyerne måtte frem, da premierminister Jean- Marc Ayrault besøgte Spildevandscenter Avedøre. Fra venstre EU-minister Thierry Repentin, direktør Jens Prisum, Antoine Frérot, CEO, Veolia Environnement og premierministeren selv. Måske skal franskmændene snart have mere dansk spildevandsteknologi på deres renseanlæg? Det er et muligt resultat, efter at den franske premierminister Jean-Marc Ayrault i forbindelse med GGGF s møde i København for nylig besøgte Spildevandscenter Avedøre i selskab med repræsentanter for vandsektorerne i Frankrig og Danmark. Direktør Jens Prisum stod i spidsen for en spændende rundvisning på anlægget, der blandt andet benytter Krügers styresystem STAR control til at spare energi og kemikalier. Ministeren var meget interesseret i de danske erfaringer med avanceret styring, øget produktion af biogas og bedre udnyttelse af kapaciteten i det eksisterende spildevandssystem. Krüger takker Jens Prisum og hans medarbejdere for godt samarbejde om besøget. Anne Abraham, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf KrügerNyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, CEO: Redaktør: Anne Abraham, HR- og kommunikationschef: Layout: Refleks, refleksdesign.dk Oplag: stk.

17 Det energiproducerence renseanlæg English Start søgning Søgning OK KONTAKT Løsninger Ekspertise Markeder Fokus på miljø Medier & events Om os Job Forside Fokus på miljø Fremtidens renseanlæg er energiproducerende [...] FREMTIDENS RENSEANLÆG Sikkert drikkevand Slam er fyldt med energi Positivt miljøaftryk Fremtidens renseanlæg er energiproducerende Klimatilpasning & oversvømmelse Renere badevand Del I fremtidens renseanlæg vil det samlede energiforbrug blive reduceret i takt med at mere og mere af spildevandet anvendes til energiproduktion. Vi har stor fokus på de teknologier der er byggestenene til at gøre det energiproducerende renseanlæg til virkelighed. Nyudviklet teknologi til kontinuerlig termisk slamhydrolyse Fremtidens renseanlæg er energiproducerende (PDF - 1,37 MB) Exelys TM - Kontinuerlig termisk hydrolyse (PDF KB) DLD - effektiv energiudnyttelse af slam (PDF KB) Effektiv biogas produktion Exelys producerer 50 % mere biogas og reducerer slammængden med yderligere 30 %. Exelys er en nyudviklet teknologi, der repræsenterer næste generation af termisk slamhydrolyse. Termisk slamhydrolyse anses for en af de mest effektive måder at forbedre biogasproduktion og slamnedbrydning på i et anaerobt udrådningssystem. Exelys er nøglen til at opnå det fulde potentiale af slammets energiindhold. Billund Bio Refinery er det første anlæg af sin art i Danmark og forventes at få afgørende betydning for dansk teknologiudvikling og eksport. KONTAKT Theis Nikolaj Gadegaard Markedschef T: E: Slambehandling - offentlig Energiudnyttelse af spildevandsslam Online styringssystem Helsingør renseanlæg - STAR sparer op til 1/4 af renseanlæggets energi On-line styring af renseanlæggets processer (PDF KB) Optimering af beluftningsudstyr STAR Control gør det muligt at spare op til 30 % af energiforbruget i procestankene. STAR er et unikt overordnet styringssystem, der - i samarbejde med det almindelige SROsystem - tilpasser styringen af renseanlægget efter de faktiske forhold. Det sker ved hjælp af indbyggede procestekniske erfaringer og online målinger af: ilt, flow, ammonium, nitrat og fosfat. Procesbeluftningen står normalt for 50-70% af renseanlæggets samlede energiforbrug og er dermed den største energiforbruger på anlægget. Slambehandling - offentlig Energiproducerende renseanlæg Faxe Forsyning er tæt på at kunne blive Danmarks første energiproducerende renseanlæg. Det samlede energiforbrug vil blive reduceret i takt med at mere og mere af spildevandet anvendes til energiproduktion. Krüger har mange års erfaringer og viden om styring og regulering af samspillet mellem beluftningssystemer og blæserstationer. Ved valg af energioptimale løsninger, kan renseanlæggets samlede energiforbrug reduceres med op til 50 %. 13:06:51]

18 Det energiproducerence renseanlæg Forfiltrering Hydrotech filtre gør det muligt at spare ca. 30% af energiforbruget i procestankene. Samtidig kan gasproduktionen øges med op til 50-60%. Forfiltering vha. Hydrotech Tromlefilter (PDF) Kontakt os Site map Legal notices Credits 2013 Veolia Water Solutions & Technologies 13:06:51]

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Dansk Vand Konference 19. november 2013 Helle Strandbæk Afdelingsingeniør, Aalborg

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1 Informationsmøde Området omkring Pilebroen i Allinge 1. tillæg til spildevandsplanen Side 1 Program for aftenen Hvem og hvad er Bornholms Forsyning A/S 1. tillæg til Spildevandsplanen Hvad er det der skal

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Presentation af projektet Hvorfor, hvor og hvad Forsyningssikkerhed og modernet vandbehandling Fremtiden & fleksibilitet Videns center

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Håndtering af slam fra renseanlæg

Håndtering af slam fra renseanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 209 Offentligt Håndtering af slam fra renseanlæg Set fra vores side, er valget ikke så svært! Skal vores slam eksporteres 800 km ned i Tyskland? Eller vil

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68 Referat Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune?

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s Spildevandsplan 2011-2014 Gentofte Kommunes spildevandsplan udstikker mål, strategier og indsatsområder for

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Afkobling og rensning af vejvand

Afkobling og rensning af vejvand Afkobling og rensning af vejvand Om Byer i Vandbalance på Vejforum den 5. december 2012 ved Ulrik Hindsberger, 1 Hvad kan vejene bidrage med i forhold til klimatilpasning? Nye metoder til vejafvanding

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Gode renseresultater nye muligheder vandeffektive løsninger

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm 1 4 2 POTENTIALE På anlæg med forrensning anslås følgende besparelser: 5 POTENTIALE FOR

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, 8450 Hamme Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 7. - budgetopfølgning pr. 30.4.2016 - ÅBENT 14 8. Energiproduktion mv. på renseanlæg

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Et nyt innovationsregnskab fra VTU-Fonden dokumenterer en betydelig gevinst ved offentlig investering og støtte til vandteknologiprojekter. 53

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER

MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER PRÆSENTATION VED DANSK VAND KONFERENCE 2015 M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T AMOK

Læs mere

Fremtidens energiproducerende renseanlæg i Egå.

Fremtidens energiproducerende renseanlæg i Egå. Fremtidens energiproducerende renseanlæg i Egå. Indhold 1. Projektmål 2. Innovationsforløb 3. Vejen til 150% energiproduktion af el 4. Renseproces og energiudnyttelse 5. Anlæggets opbygning og indpasning

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi

Miljøeffektiv teknologi Miljøeffektiv teknologi - Samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg Ole Fritz Adeler Agenda Definition af samstyring og miljøeffektiv teknologi Radar, prognose og varsling Styring af Spildevandssystem

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg

DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg Aalborg d. 28. november 2013 DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg Arrangører: DANVA Helle Kayerød KRÜGER Vibeke Borregaard, Morten Bech, Svend Marker, Lars Dalum m.fl. COWI Charlotte Korgaard

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fredericia Spildevand og Energi A/S Fredericia Spildevand og Energi A/S Spildevand og Energi A/S Mission Fredericia Spildevand og Energi A/S sikrer: Spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet Effektiv drift God service

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Nedsivning af vejvand

Nedsivning af vejvand i Stenmagle Sorø Spildevand A/S Nedsivning af regnvand Hovedgaden 60, 4295 Stenlille Hovednr.: 57 87 08 00 Direkte: 57 87 08 80 Fax: 57 87 63 30 CVR-nr.: 33053738 mail@sorøforsyning.dk

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1838 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2005/00945

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Stillings- og personprofil for driftsoperatør til Rens Nord & Syd (Varde)

Stillings- og personprofil for driftsoperatør til Rens Nord & Syd (Varde) Stillings- og personprofil for driftsoperatør til Rens Nord & Syd (Varde) Marts 2017 Praktiske oplysninger Stilling: Ansættelsessted: Tjenestested indtil videre: Driftsoperatør DIN Forsyning A/S, Ravnevej

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

powered by IWA 21.11-2013 Theis Gadegaard

powered by IWA 21.11-2013 Theis Gadegaard powered by IWA 21.11-2013 Theis Gadegaard Fyrtårnsprojekt! Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden indkalder sammen ansøgninger til 2013 indenfor emnerne Fremtidens renseanlæg Visionen

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 15. juli 2016 Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere