Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler"

Transkript

1 brugervejledning 1

2 2

3 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 4 Brugerinterface 5 Indgangs-/udgangsforbindelser 6 Valg af strømforsyning 8 Tilbehør til Inogen One G3 Kapitel 3 11 Driftsinstruktioner 11 Grundlæggende instruktioner 15 Yderligere driftsvejledninger 18 Instruktioner for batteridrift 19 Batteripleje og vedligeholdelse Kapitel 4 21 Inogen One G3 Oxygen Concentrator s lyd- og synlige signaler (inklusive alarmer) Kapitel 5 29 Problemløsning Kapitel 6 31 Rengøring, pleje og vedligeholdelse 31 Udskiftning af kateter 31 Rengøring af tasken 32 Rengøring af filtret og udskiftning 33 Inogen One G3 s procedure for søjleudskiftning 36 Anden service og vedligeholdelse 36 Bortskaffelse af udstyr og tilbehør Kapitel 7 37 Symboler anvendt på koncentrator og tilbehør Kapitel 8 39 Inogen One G3 systemspecifikationer 3

4 4

5 1 Påtænkt anvendelse Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Dansk Inogen One G3 Oxygen Concentrator anvendes på forskriftmæssigt grundlag af patienter, der har behov for supplerende ilt. Det leverer en høj koncentration af ilt og anvendes med et næsekateter til kanalisering af ilt fra koncentratoren til patienten. Inogen One G3 kan anvendes hjemme, på institution, i bilen, på fly og i forskellige mobile miljøer. Den forventede levetid for Inogen One G3 Oxygen systemet er 5 år med undtagelse af si-systemet (metalcylindre), der har en forventet levetid på 1 år og batterierne, der har en forventet levetid på 500 fuldstændige opladninger/afladninger. FORSIGTIG Jfr. føderal lovgivning i USA må dette udstyr kun sælges til eller på ordination af en læge. Kan også være gældende for andre lande. FORSIGTIG Anvendelse af andet end et kateter med høj gennemstrømning (fx Salter 1600Q) kan begrænse ilttilførsel og/eller fastgøring af dyse-fittings. ADVARSEL! C Tilgængelighed af en alternativ ilt-kilde anbefales i tilfælde af strømsvigt eller mekaniske fejl. Rådfør dig med din leverandør for anbefalet type af back-up system. FORSIGTIG Det påhviler patienten at sørge for back-up ordninger til alternativ iltforsyning under rejser; Inogen påtager sig intet ansvar for personer, der vælger ikke at overholde fabrikantens anbefalinger. Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 1 1

6 Kontraindikationer! ADVARSEL C Dette udstyr er IKKE BEREGNET til at være livsbevarende eller livstøttende. FORSIGTIG Under visse omstændigheder kan anvendelse af ikke-ordineret iltbehandling være farlig. Dette udstyr bør kun anvendes, når det er ordineret af en læge. FORSIGTIG Yderligere monitering eller opmærksomhed kan være krævet for patienter, der anvender dette udstyr, der ikke kan høre eller se alarmer eller ikke kan kommunikere ubehag. Hvis patienter viser tegn på ubehag, bør en læge straks konsulteres. FORSIGTIG Inogen One G3 er ikke designet til eller specificeret til anvendelse sammen med luftfugtere, forstøvere eller forbundet til noget andet udstyr. Anvendelse af dette udstyr med luftfugtere, forstøvere eller forbundet med noget andet udstyr kan forringe ydeevnen og/eller beskadige udstyret. Ændr ikke Inogen One G3 Concentrator. Enhver ændring udført på udstyret kan forringe ydeevnen eller beskadige udstyret og vil ugyldiggøre garantien. Generelle forholdsregler ADVARSEL! C ADVARSEL! C Dette udstyr producerer oxygenberiget gas, der kan accelererer forbrænding. TILLAD IKKE RYGNING ELLER ÅBEN ILD inden for 10 fod (25 cm) fra udstyret, når det anvendes. Nedsænk ikke Inogen One G3 eller nogen dele af tilbehøret i væske. Må ikke udsættes for vand eller nedbør. Må ikke anvendes, hvis udsat for regn. Dette kan føre til elektrisk stød og/eller beskadigelse. FORSIGTIG Anvend ikke olie, fedt eller oliebaserede produkter på eller i nærheden af Inogen One G3. 2 FORSIGTIG Efterlad aldrig Inogen One G3 i et miljø, der kan nå høje temperaturer, såsom i parkerede biler, hvor temperaturen er høj. Dette kan forårsage beskadigelse af udstyret.

7 2 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Dansk Vigtige dele af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Skærm Lys for åndedrætsdetektion Knap - Baglys i skærm On/off knap Flow-kontrol Alarm/Alarmlys Lydalarm knap Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Kapitel 2 3

8 Brugkontrol ON / OFF knap Tryk én gang for TÆND (ON) ; Tryk og hold knappen nede et sekund for SLUK (OFF). Lydalarm knap Når denne knap trykkes ned, skifter Inogen One G3 s åndedrætsdetektions lydalarm mellem at være slået til og fra: 1. Standardindstilling. Når Inogen One G3 startes vil lydalarmen for åndedrætsdetektion være slået fra. Skærmens visningsområde vil vise et deaktiveret klokke-ikon med et kryds over i standardindstilling. 2. Åndedrætsdetektionsalarm. Inogen One G3 giver hørbar og visuel alarm for intet åndedræt detekteret, når denne indstilling er aktiveret, og der ikke detekteres et åndedrag i løbet af 60 sekunder. Efter 60 sekunder vil udstyret gå i autopulse-tilstand, og når et åndedrag detekteres, vil udstyret fragå autopulse-tilstand og levere som normalt ved inspiration. Skærmens indikationsområde vil vise et klokke-ikon, der blinker rødt og en besked, når alarmen er aktiv. 3. Efter strømsvigt vil åndedrætsdetektionsalarmen blive nulstillet til standardindstilling. Kontrolknapper til flow-indstilling Anvend - eller + flow-indstillingsknapperne til at vælge indstilling, som vist på skærmen. Der er fire indstillinger, fra 1 til 4. Knap for skærmens bagbelysning Tryk på on (til); slukker automatisk efter 10 sekunder. Brugerinterface Skærm Denne skærm viser information om flow-indstilling, strømstatus, batterilevetid og fejl. Hvis du ønsker at ændre sprog på Inogen LCD skærmen, kontakt Inogen kundeservice. 4

9 Brugerinterface (fortsat) Indikationslys Rødt lys indikerer enten en ændring i driftstatus eller en tilstand, der måske skal svares på (alarm). Blinkende lys har højere prioritet end ikke- blinkende lys. Dansk Lydsignaler Et lydsignal (beep) indikerer enten en ændring i driftstatus eller en tilstand, der måske skal svares på (alarm). Flere beep har højere prioritet end færre. Indgangs-/udgangsforbindelser Partikelfiltre Filtrene skal placeres ved indgangens afslutning ved koncentratoren under drift for at holde indgangsluften ren. Montering af næsekatetrets dyse Næsekatetret forbindes til denne dyse til Inogen One G3 udgangen for iltet luft. DC strømforsyning Tilslutning til ekstern strøm fra AC strømforsyning eller DC strømkabel. USB-port Anvendes kun til service. Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Kapitel 2 5

10 Muligheder for strømforsyning Enkelt eller dobbelt genopladelige lithium-ion batterier Batteriet vil drive Inogen One G3 uden at der skal forbindes til ekstern strømkilde. Når det er helt opladet kan et enkelt batteri give op til 4,5 times drift; et dobbelt batteri kan levere op til 9 timers drift. Batteriet oplader, når det er korrekt installeret. i Inogen One G3 og koncentratoren er tilsluttet til AC eller DC strøm. Opladningstiden er op til 4 timer for et enkelt batteri og 8 timer for et dobbelt batteri. Se yderligere information i afsnittet Batteriets pleje og vedligeholdelse. Oversigt over strømforsyning Inogen One G3 AC strømforsyningen (BA-301) anvendes til at give strøm til Inogen One G3 Concentrator fra en AC strømkilde. Beskrivelse Inogen One G3 AC strømforsyningen er speciel designet til anvendelse med Inogen One G3 Oxygen Concentrator (IO-300). AC strømforsyningen giver præcis den strøm og spænding, der skal til for at anvende Inogen One G3 sikkert og er designet til specificerede AC strømkilder. Når udstyret anvendes med AC strømkilder, tilpasser strømforsyningen sig automatisk til indgangsspændinger fra 100V til 240V (50-60HZ) og tillader dermed anvendelse med de fleste strømkilder i verden. AC strømforsyningen vil oplade Inogen One G3 batterierne, når der anvendes en AC strømkilde. På grund af begrænsninger på fly kan AC strømforsyningen ikke anvendes til at oplade Inogen One G3 batteriet, når det anvendes på flyrejsen. AC strømforsyningen anvendes med følgende komponenter: Strømforsyning med tilhørende strømkabel til forbindelse til Inogen One G3 AC strømkabel 6 DC strømkabel (BA-306) er specielt designet til anvendelse med Inogen One G3 Oxygen Concentrator (IO-300). DC strømforsyningskablet tilsluttes direkte til cigarettænderstikket i bilen eller til aux DC strømkilde. Se kapitel 3 for yderligere instruktioner om brug med DC strømkilde.

11 Inogen One AC strømforsyning Model# BA-301 AC indgang LED indikatorlys* Dansk Strømudgangsstik (Sættes i koncentratoren) AC strømstik* Inogen One G3 DC Strømkabel Model# BA-306 DC cigarettænder strømstik til brug i biler / RV / både / fly Strømudgangsstik (Sættes i koncentratoren) * Udseendet af produkterne kan variere. ADVARSEL! C Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller strøm kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forårsage forringet ydelse af udstyret. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen for opbevaring. Træk ikke i ledningen og placér ikke noget på ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis dette ikke overholdes kan det føre til beskadigede ledninger og manglende strømføring til koncentratoren. Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Kapitel 2 7

12 Tilbehør til Inogen One G3 ADVARSEL! C Anvend ikke strømforsyninger/adaptere eller andet tilbehør end de i brugervejledning specificerede. Anvendelse af ikke-specificeret tilbehør kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Næsekateter Der skal anvendes et næsekateter med Inogen One G3 for at tilføre ilt fra koncentratoren. Et enkelt lumen næsekateter op til en længde på 25 fod (750 cm) anbefales for at sikre korrekt åndedrætsdetektion og ilttilførsel.! C ADVARSEL BEMÆRK BEMÆRK For at undgå fare for stød og kvælning hold slangerne væk fra børn og kæledyr. Forøgelse af kateterlængden kan reducere støjen under ilt bolusafgivelsen. Når der nvendes et kateter på 25 fod med Inogen One G3 er det måske nødvendigt at ændre flow-indstillingen. Bæretaske (CA-300) Bæretasken har et beskyttende låg med håndtag og justerbar skulderrem, der gør det muligt for dig at bære Inogen One G3. Inogen One G3 kan drives ved hjælp af batterier under transport i bæretasken. Bæretasken er designet sådan, at Inogen One G3 Concentrator skal føres op i tasken nedefra. Den udvidelige bund er designet med en justerbar lynlås til anvendelse med et enkelt eller dobbelt batteri og for let adgang til udskiftning af batteriet. Den udvidelige del er ikke tænkt til anvendelse som opbevaringsrum. 8

13 Valgfrit tilbehør til Inogen One G3 Ekstern batterioplader (BA-303) 1. Sæt strømkablet fra den eksterne AC batterioplader i en stikkontakt. 2. Sæt strømforsyningen til den eksterne batterioplader i batteriopladeren. 3. Skub din oplader ind i Inogen One G3 Battery ved at klikke og låse den fast i opladeren. 4. Når batteriet er i korrekt position vil en rød lampe indikere, at batteriet oplader. 5. Når den grønne lampe lyser, er batteriet fuldt opladet. Dansk FORSIGTIG Undgå at røre ved de forsænkede elektriske kontakter på den eksterne batterioplader; beskadigelse af kontakterne kan påvirke driften. BEMÆRK BEMÆRK Disse kontakter er ikke strømførende,med mindre batteriet er korrekt placeret i opladeren. For at fjerne strømmen til den eksterne strømoplader fuldstændig, tag stikket ud af kontakten. Rygsæk til Inogen One G3 En alternativ/valgfri måde at bære din Inogen One G3 på, håndfri, mere komfort, ikke i vejen og med ekstra lommer til yderligere tilbehør. For bestilling kontakt venligst Inogen kundeservice. Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Kapitel 2 9

14 10

15 3 Driftsinstruktioner Dansk Grundlæggende instruktioner Udledning 1. Placér Inogen One G3 i et godt ventileret lokale. Der skal være frit omkring luftindtag- og udtag. Placér Inogen One G3 på en sådan måde, at alle lydalarmer kan høres. Indgang ADVARSEL! C ADVARSEL Undgå anvendelse af Inogen One G3 ved tilstedeværelse af forurerende stoffer, røg eller damp. Anvende ikke Inogen One G3 ved tilstedeværelse af brændbar anæstesi, rengøringsmidler eller andre kemiske dampe. Blokér ikke luftind- eller udgang, når udstyret anvendes.blokering af luftcirkulationen eller opbevaring nær varmekilder kan føre til overophedning og nedlukning eller beskadigelse af koncentratoren. 2. Sørg for, at begge partikelfiltre er på plads. ADVARSEL Anvend ikke Inogen One G3 uden at begge partikelfiltre sidder korrekt på plads. Partikler, der trænger ind i systemet, kan beskadige udstyret. 3. Installation af batteriet. Indsæt Inogen One G3 batteriet ved at skubbe batteriet ind på plads, indtil låsen igen står i øverste position. Driftsinstruktioner Kapitel 3 11

16 ADVARSEL Inogen One G3 batteriet fungerer som en sekundær strømforsyning i tilfælde af et planlagt eller uventet tab af strøm fra AC eller DC ekstern strømforsyning. Når Inogen One G3 drives med AC eller DC ekstern strømforsyning, skal et korrekt monteret Inogen One G3 batteri opbevares i enheden. Denne procedure vil sikre uafbrudt drift og vil vedligeholde alle alarmer og advarsler i tilfælde af tab af strømforsyning til den eksterne strømforsyning. 4. Tilslut strømforsyningen. Forbind AC-stikket til strømforsyningen. Forbind AC-stikket til strømforsyningen og forbind stikket til Inogen One G3. Den grønne LED på strømforsyningen vil lyse op og der vil høres et beep fra koncentratoren. FORSIGTIG Sørg for, at strømforsyningen er placeret på et godt ventileret sted, da den anvender luftcirkulation til varmeafledning. Strømforsyningen kan blive varm under drift. Sørg for, at strømforsyningen køler ned, før den håndteres. FORSIGTIG Strømforsyningen er ikke vandtæt. FORSIGTIG Skil ikke strømforsyningen ad. Dette kan føre til fejl i komponenterne og/eller sikkerhedsrisici. FORSIGTIG Placér ikke noget ved indgangen til strømforsyningen ud over den leverede vægledning. Undgå at anvende forlængerledningen til Inogen One G3. Hvis anvendelse af forlængerledning er nødvendig, anvend en ledning, der har et Underwriters Laboratory (UL) mærke og en ledningstykkelse på minimum 18 gauge. Tilslut ikke andet udstyr til samme forlængerledning. BEMÆRK Under visse omstændigheder (se tekniske specifikationer) skal strømforsyningen slukkes. Den grønne LED vil blinke og er ikke mere oplyst. Hvis dette sker, frakobl strømforsyningen i mindst 10 sekunder og tilslut den igen. 12

17 BEMÆRK Når strømforsyningen frakobles fra AC stikket, skal den også frakobles fra koncentratoren for at undgå unødvendig afladning af batteriet. Dansk 5. Tilslutning af næsekatetret til dysen. Dysetilslutningen er placeret øverst på Inogen One G3. Anvendelse af et enkelt lumen næsekateter op til en længde på 25 fod (750 cm) anbefales for at sikre korrekt åndedrætsdetektion og ilt-tilførsel. Yderligere titrering kan være nødvendig for at sikre korrekt ilt-tilførsel, når du anvender et bestemt kateter. FORSIGTIG For at sikre ilt-flow, sørg for at næsekatetret er korrekt forbundet til dysetilslutningen, og at slangen ikke er bøjet eller klemt på nogen måde. FORSIGTIG Udskift næsekatetret jævnligt. Spørg din leverandør eller læge for beslutning om, hvor ofte katetret bør udskiftes. 6. Tænd din Inogen One G3 ved at trykke på knappen ON/OFF. Et enkelt beep vil lyde, når Inogen-logoet vises. Please Wait (vent venligst) vil fremkomme, når koncentratoren starter op. Skærmen vil indikere indstillingen for vælg flow og drifttilstanden. Efter en kort opstartssekvens vil en opvarmningsperiode på op til 2 minutter begynde. Under denne periode vil ilt-koncentrationen bygges op, men er måske endnu ikke nået det specificerede niveau. Yderligere opvarmningstid kan være nødvendig, hvis din Inogen One G3 har været opbevaret i ekstremt kolde temperaturer. 7. Indstil Inogen One G3 Concentrator til den flow-hastighed, der er ordineret af din læge eller kliniker. Anvend + eller knapperne til at justere Inogen One G3 til den ønskede indstilling. Den aktuelle indstilling kan ses på skærmen. Driftsinstruktioner Kapitel 3 13

18 8. Placér næsekatetret under din næse og træk vejret gennem næsen. Inogen One G3 vil fornemme dine indåndningsrytme og vil levere ilt præcist, når du inhalerer. Inogen One G3 vil fornemme hvert åndedrag og fortsætte med at levere ilt på denne måde. Når din åndedrætsrytme ændrer sig, vil Inogen One G3 fornemme disse ændringer og kun levere ilt, når du behøver den. Ind imellem, hvis du inhalerer meget hurtigt mellem åndedragene kan Inogen One G3 ignorere et af åndedragene, hvilket kan synes som et manglende åndedrag. Dette kan være normalt, fordi Inogen One G3 fornemmer og moniterer ændringer i dit åndedrætsmønster. Inogen One G3 vil normalt fornemme næste åndedrag og levere ilt i henhold hertil. Et grønt lys vil blinke hver gang, der detekteres et åndedrag. Sørg for, at næsekatetret sidder korrekt under næsen, og at du trækker vejret gennem næsen. ADVARSEL! C Hvis du begynder at føle dig syg eller oplever ubehag under anvendelsen af dette udstyr, kontakt da straks din læge. FORSIGTIG Inogen One G3 er designet til at levere et flow af ilt med en høj renhedsgrad. En rådgivende alarm Oxygen Low (ilt lav), vil informere dig, hvis koncentrationen falder. Hvis alarmen fortsætter, kontakt din leverandør. Grundlæggende For at frakoble strømmen, tag stikket ud fra kilden (fx AC vægkontakt, DC biladapter). FORSIGTIG Sørg for, at strømforsyningen altid kun får strøm fra en kilde (AC eller DC). 14

19 Yderligere driftsvejledninger Til hjemmebrug med vekselstrøm For drift med strømforsyning til vekselstrøm, følge disse instruktioner: 1. Forbind AC-stikket til strømforsyningen. 2. Forbind AC-stikket til strømkilden og forbind til strømudtagsstikket til Inogen One G3. Den grønne LED vil lyse op og indikere, at der er strøm på strømforsyningen. Dansk Rejs med dit Inogen One G3 System Inogen One G3 System lader dig rejse med båd, bil eller tog med bedre komfort for iltbrugere end nogensinde før. Nu får du samme kvalitetsydelse og komfort under rejser, som du er vant til fra din Inogen One G3 derhjemme. Her er nogle nyttige og vigtige instruktioner for maksimal ydelse og komfort, når du anvender Inogen One G3 på rejsen. Du bør begynde planlægningen af turen med en kontrolliste med de ting, der skal huskes. Denne kontrolliste bør indeholde: AC strømforsyning og DC strømkabel Ekstra batteri(er) om nødvendigt Vigtige telefonnumre, såsom til din læge eller dit sundhedscenter eller leverandøren i det område, du skal rejse i Planlæg backup ilt i tilfælde af længerevarende strømafbrud eller mekaniske fejl Til anvendelse ibrug med bil/rv/båd/fly For drift ved hjælp af DC strømkilde, følge disse indstruktioner: 1. Forbind stikket fra DC strømkilden til Inogen One G3. 2. Forbind DC stikket (cigarettænder-adapter) til strømkilden. 3. Stikket bør indsættes i soklen uden overdreven kraft og sidde sikkert i stikket. Driftsinstruktioner Kapitel 3 15

20 4. Kontrollér udstyrets skærm for at bekræfte, at en ekstern strømforsyning er tilsluttet. Et batteri-ikon af et lysende lyn eller et AC-stik vil blive vist på skærmen, hvilket indikerer at en ekstern strømforsyning er forbundet og fungerer korrekt. ADVARSEL Sørg for, at bilens strømsokkel overholder Inogen One G3 s strømkrav (mindst 15 amp). Hvis strømsoklen ikke understøtter 15 amperes belastning, vil sikringen måske springe eller soklen kan blive beskadiget.! C ADVARSEL! C Spidsen på cigarettænder-adapteren bliver VARM under brug. Rør ikke ved spidsen lige efter den er fjernet fra cigarettænder-soklen. FORSIGTIG Sørg for, at stikket i bilen er renset for cigaretaske og at adapteren passer korrekt, da der eller vil kunne ske overophedning. FORSIGTIG Anvend ikke strømforsyninger med en stikfordeler monteret eller med et forlængerkabel. Dette kan forårsage overopvarmning af DC strømkablet. FORSIGTIG Rul ikke bilen i gang med DC strømkablet forbundet. Dette kan føre til spidsbelastning, der kan slukke og/eller beskadige DC kablet. FORSIGTIG Når der sættes strøm til Inogen One G3 i bilen sørg for, at bilens motor kører, før DC kablet sættes i cigarettænder-adapteren. Drift af udstyret før bilens motor kører kan dræne bilens batteri. FORSIGTIG En ændring i højdeniveau (fx fra havniveau til bjergniveau) kan påvirke den iltmængde, der er til rådighed for patienten. Rådfør dig med din læge før du rejser til højere eller lavere højdeniveauer for at afgøre, om dine flow-indstillinger bør ændres. Rejser med fly FAA tillader anvendelse af Inogen One G3 ombord på alle amerikanske fly, her er et par punkter til at lette flyveturen. Planlæggelse af din flyvetur Når Inogen One G3 anvendes under flyvning, skal du informere flyselskabet om, at du skal anvende din Inogen One G3 ombord på flyet. Du skal også medtage en underskrevet erklæring fra din læge, der inkluderer: 16

21 Din evne til at se/høre alarmer og svare herpå. Når anvendelse af ilt er nødvendig (hele eller en del af rejsen). Dansk Maksimal flow-hastighed svarende til det tryk, der er i kabinen under normale driftsforhold. Der skal ikke anvendes en ny erklæring hver gang du flyver, men erklæringen bør kunne fremlægges under enhver flyvetur. Nogle flyselskaber har udstyret deres fly med elektrisk strøm. Du har måske mulighed for at anmode om et sæde ved en kontakt, der kan anvendes til at give strøm til din Inogen One G3. Tilgængeligheden afhænger imidlertid af flyselskabet, flytype og servicen. Du bør undersøge tilgængeligheden i dit flyselskab, men sørg altid for at medtage tilstrækkelig batteristrøm til varigheden af din rejse samt en anslået mængde i tilfælde af uventede forsinkelser. Dit DC strømkabel er udstyret med den gængse adapter til cigarettændere. Fly anvender imidlertid en anden portkonfiguration, og det er vanskelig at afgøre, hvilken type strømstik dit flyselskab understøtter; det er en god ide at købe en adapter, såsom Magellan s Em Power Socket Connector Item #EA27o. Kontakt Magellan s på eller besøg for en butik nær dig eller køb online. Før flyrejsen Her er nogle ting, der skal huskes på dagen for din flyverejse: Sørg for, at din Inogen One G3 er ren, i god stand og ikke er beskadiget eller bærer tegn af kraftig slitage eller misbrug. Medbring tilstrækkelig opladede batterier til din Inogen One G3 til at dække flyveturen samt et konservativt skøn til eventuelle forsinkelser. Regionale fly og rutefly tilbyder ikke elektrisk strøm om bord. Hvis du rejser med regionale fly, skal du medbringe nok batteristrøm til flyverejsens varighed samt et konservativt skøn til eventuelle forsinkelser. FORSIGTIG Flyselskaber er måske ikke udstyret med reserve-ilt. Ankom til lufthavnen i god tid. Lufthavnens sikkerhedskontrol skal måske anvende ekstra tid på inspektion af din Inogen One G3. Driftsinstruktioner Kapitel 3 17

22 Mens du afventer at komme ombord på flyet, kan du måske spare batteristrøm ved at anvende en AC strømforsyning i en stikkontakt i lufthavnsterminalen til at give strøm til din Inogen One G3, om muligt. Du skal informere flyselskabet om, at du anvender Inogen One G3. Du skal have din læges erklæring med og være klar til gennemsyn, hvis det kræves. Under flyveturen 1. Hvis flyets strømkontakt anvendes, skal batteriet fjernes fra Inogen One G3 Oxygen Concentrator. På grund af flyets strømbegrænsninger kan en AC strømforsyning ikke anvendes til at oplade dit Inogen One G3 batteri under flyrejsen. 2. Tilslut DC strømstikket for tilgængelig strøm på flyet. Kontrollér kompatibliteten med flyselskabets personale. Under taxi, start og landing skal du placere din Inogen One G3 under sædet foran dig. Din Inogen One G3 passer til at stå oprejst under de fleste flysæder. Er det imidlertid ikke muligt, kan du lægge den på siden med ventilationen pegende opad. Det er ikke nødvendigt at slukke for din Inogen One G3 under taxi, start og landing, hvis din læges erklæring angiver, at du skal have ilt i disse perioder. FORSIGTIG En ændring i højdeniveau (fx fra havniveau til bjergniveau) kan påvirke den iltmængde, der er til rådighed for patienten. Inogen One G3 er verificeret til at kunne tilføre ilt i specifikationer op til fod. (3.048 m). Rådfør dig med din læge før du rejser til højere eller lavere højdeniveauer for at afgøre, om dine flow-indstillinger bør ændres. Efter flyveturen Husk at genoplade de ekstra batterier, du måske har anvendt, før din næste flyvetur. Rejse med bus, tog eller båd Kontakt din udbyder for at få oplyst om strøm er tilgængelig. Instruktioner for batteridrift Sørg for, at batteriet er korrekt placeret og opladet. Frakobl Inogen One G3 fra strømkilden. Mens Inogen One G3 kører på batteristrøm, vil batteriet aflade. Skærmen vil vise den anslåede restprocent (%) eller minutter til anvendelse. 18

23 Nå koncentratoren detekterer, at batteriniveauet er lavt og mindre end 10 minutter resterer, fremkommer en alarm af lav prioritet. Når batteriet er tomt, vil alarmen ændres til en alarm af høj prioritet. Dansk Når batteriniveauet er lavt, gør et af følgende: Sæt Inogen One G3 i en AC eller DC strømkilde ved hjælp af AC eller DC kablet. Udskift batteriet med et opladet batteri efter at have slukket Inogen One G3 (ved at trykke på knappen ON/OFF). For at udtage batteriet tryk og hold batteriknappen nede og glid batteriet ud af koncentratoren. Hvis batteriet er romt, genoplad batteriet eller fjern det fra koncentratoren. Hvis Inogen One G3 forsynes med strøm fra en AC eller en DC strømforsyning, vil batterierne blive opladet under driften. Det vil ikke skade din koncentrator eller batteriet, hvis Inogen One G3 efterlades i stikket, når den er fuldt opladet. ADVARSEL! C Det er patientens ansvar at kontrollere batteriet jævnligt og udskifte om nødvendigt. Inogen påtager sig intet ansvar for personer, der vælger ikke at overholde producentens anbefalinger. Normal batteriopladning For at sikre at dit batteri oplader korrekt kontrollér, at der anvendes korrekt AC eller DC strømadapter, og at adapterne er korrekt indsat i strømkontakten. Kontrollér at skærm og lys indikerer, at der oplades. BEMÆRK Når man begynder at oplade et helt afladet batteri, vil ladeprocessen måske starte og stoppe igennem de første par minutter. Batteripleje og vedligeholdelse Dit Inogen One G3 lithium-ion batteri skal behandles med særlig omhu for at sikre korrekt ydelse og lang levetid. Anvend kun Inogen One G3 batterier til din Inogen One G3 Concentrator. Holdes tør Hold altid væsker væk fra batterierne. Hvis batterierne bliver våde, afbryd straks og bortskaf batterierne korrekt. Driftsinstruktioner Kapitel 3 19

24 Temperaturens indflydelse på batteriydelsen Inogen One G3 enkelt batteri kan drive Inogen One G3 Concentrator i op til 4,5 time under de fleste omgivelsesmæssige betingelser. For at forlænge batteritiden undlad at anvende systemet i temperaturer mindre end 41 F (5 C) eller højere end 95 F (35 C) i længere perioder. Uret for resterende batteritid Inogen One G3 viser kontinuerligt den resterende batteritid. Den viste tid er kun et skøn og den aktuelt resterende tid kan variere meget fra denne værdi. Følg venligst disse vigtige retningslinjer for maksimal batteriydelse og levetid: Opbevar batterier på et koldt, tørt sted. Opbevar dem % opladte. Hvis der anvendes flere batterier sørg for, at hvert batteri er mærket (1,2,3 eller A,B,C) og vend dem jævnligt. Batterier bør ikke efterlades i mere end 90 dage ad gangen. 20

25 4 Inogen One G3 Oxygen Concentrator lyd- og synlige signaler Dansk Skærmikoner Mode Strøm Tekst Inogen One G3 skærmen er opdelt i tre områder. Øverste venstre hjørne af skærmen viser åndedrætsdetektionens alarmstatus. Nederste venstre hjørne indikerer strømkilde og batteriniveau. Højre side af skærmen indeholder tekstinformationer, såsom flowindstilling, resterende batteritid og fejlmeddelelser. Ikoner for strømstatus Disse ikoner er eksempler på de ikoner, der vises i skærmens strømstatusvindue, når Inogen One G3 drives på batteristrøm.! C Ikon! C Betydning! C Batteriet er tomt.! C Batteriet har mindre en 10 % opladning tilbage. Dette ikon blinker. Batteriet har omtrent mellem 40 % og 50 % opladning tilbage. Batteriet er fuldt opladet. Hørbare og synlige signaler Kapitel 4 21

26 ! C Ikoner! C for strømstatus (fortsat) Ikonerne nedenfor er eksempler på de ikoner, der vises, når Inogen One G3 drives med ekstern strømforsyning og oplader batteriet. Lynet indikerer, at der er tilsluttet til en ekstern strømforsyning. Ikon! C! Betydning C Batteriet oplader med et ladeniveau mellem 60 % og 70 %. Batteriet er fuldt opladet og lader alene for at holde opladningsniveauet. Batteriet oplader med et ladeniveau på mindre end 10 %. Inogen One G3 drives fra en ekstern strømforsyning uden noget batteri til stedet. Ikoner for mode Disse ikoner vises i skærmens mode vindue. Ikon Betydning Åndedrætsdetektionens lydalarm er aktiveret. Åndedrætsdetektionens lydalarm er deaktiveret. Dette er standardindstillingen. Vist tekst BEMÆRK Når to tilstande opstår samtidig, vil den tilstand med højst prioritet blive vist. 22

27 Informationsmeddelelser Følgende informationsvisninger er ikke tilknyttet nogen lydalarm eller nogen synlig ændring i indikatorlysene. Dansk Meddelelsesvisning & tekst Tilstand/handling/forklaring Inogen-logoet vises ved opstart. Indstilling X batteri TT:MM Indstilling X Opladning xx (eller) batteri fuldt Indstilling X batteri xx% Opladning xx% (eller) batteri fuldt Standardvisning, når der køres på batteristrøm. X Repræsenterer den valgte flow-indstilling (fx Setting 2) HH:MM (TT:MM) repræsenterer den omtrentlige resterende batteri tid (fx 1:45). Standardvisning, når der køres på ekstern strømforsyning og batteriet oplader. xx% repræsenterer den procentlige batteriopladning (fx 86 %). Standardvisning, når batteriet ikke oplader eller når der ikke kan udlæses resttid for batteriet. Vises, når koncentratoren er tilsluttet og anvendes til at oplade et batteri (anvendes ikke til ilt-produktion) Det er normalt at et fuldt opladet batteri udlæses mellem 95 % og 100 %, når den eksterne strøm frakobles. Denne funktion maksimerer anvendelsestiden for batteriet. Meddelelser ADVARSEL! C Meddelelser med lydalarm i styrke 55 dba til 65 dba afhængig af brugerens placering, skal advare brugeren om problemer. For at sikre, at meddelelser med lydalarm kan høres, skal den maksimale afstand brugeren kan bevæge sig væk afgøres i forhold til det omgivende støjniveau. Hørbare og synlige signaler Kapitel 4 23

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 5 6 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere