Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler"

Transkript

1 brugervejledning 1

2 2

3 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 4 Brugerinterface 5 Indgangs-/udgangsforbindelser 6 Valg af strømforsyning 8 Tilbehør til Inogen One G3 Kapitel 3 11 Driftsinstruktioner 11 Grundlæggende instruktioner 15 Yderligere driftsvejledninger 18 Instruktioner for batteridrift 19 Batteripleje og vedligeholdelse Kapitel 4 21 Inogen One G3 Oxygen Concentrator s lyd- og synlige signaler (inklusive alarmer) Kapitel 5 29 Problemløsning Kapitel 6 31 Rengøring, pleje og vedligeholdelse 31 Udskiftning af kateter 31 Rengøring af tasken 32 Rengøring af filtret og udskiftning 33 Inogen One G3 s procedure for søjleudskiftning 36 Anden service og vedligeholdelse 36 Bortskaffelse af udstyr og tilbehør Kapitel 7 37 Symboler anvendt på koncentrator og tilbehør Kapitel 8 39 Inogen One G3 systemspecifikationer 3

4 4

5 1 Påtænkt anvendelse Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Dansk Inogen One G3 Oxygen Concentrator anvendes på forskriftmæssigt grundlag af patienter, der har behov for supplerende ilt. Det leverer en høj koncentration af ilt og anvendes med et næsekateter til kanalisering af ilt fra koncentratoren til patienten. Inogen One G3 kan anvendes hjemme, på institution, i bilen, på fly og i forskellige mobile miljøer. Den forventede levetid for Inogen One G3 Oxygen systemet er 5 år med undtagelse af si-systemet (metalcylindre), der har en forventet levetid på 1 år og batterierne, der har en forventet levetid på 500 fuldstændige opladninger/afladninger. FORSIGTIG Jfr. føderal lovgivning i USA må dette udstyr kun sælges til eller på ordination af en læge. Kan også være gældende for andre lande. FORSIGTIG Anvendelse af andet end et kateter med høj gennemstrømning (fx Salter 1600Q) kan begrænse ilttilførsel og/eller fastgøring af dyse-fittings. ADVARSEL! C Tilgængelighed af en alternativ ilt-kilde anbefales i tilfælde af strømsvigt eller mekaniske fejl. Rådfør dig med din leverandør for anbefalet type af back-up system. FORSIGTIG Det påhviler patienten at sørge for back-up ordninger til alternativ iltforsyning under rejser; Inogen påtager sig intet ansvar for personer, der vælger ikke at overholde fabrikantens anbefalinger. Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 1 1

6 Kontraindikationer! ADVARSEL C Dette udstyr er IKKE BEREGNET til at være livsbevarende eller livstøttende. FORSIGTIG Under visse omstændigheder kan anvendelse af ikke-ordineret iltbehandling være farlig. Dette udstyr bør kun anvendes, når det er ordineret af en læge. FORSIGTIG Yderligere monitering eller opmærksomhed kan være krævet for patienter, der anvender dette udstyr, der ikke kan høre eller se alarmer eller ikke kan kommunikere ubehag. Hvis patienter viser tegn på ubehag, bør en læge straks konsulteres. FORSIGTIG Inogen One G3 er ikke designet til eller specificeret til anvendelse sammen med luftfugtere, forstøvere eller forbundet til noget andet udstyr. Anvendelse af dette udstyr med luftfugtere, forstøvere eller forbundet med noget andet udstyr kan forringe ydeevnen og/eller beskadige udstyret. Ændr ikke Inogen One G3 Concentrator. Enhver ændring udført på udstyret kan forringe ydeevnen eller beskadige udstyret og vil ugyldiggøre garantien. Generelle forholdsregler ADVARSEL! C ADVARSEL! C Dette udstyr producerer oxygenberiget gas, der kan accelererer forbrænding. TILLAD IKKE RYGNING ELLER ÅBEN ILD inden for 10 fod (25 cm) fra udstyret, når det anvendes. Nedsænk ikke Inogen One G3 eller nogen dele af tilbehøret i væske. Må ikke udsættes for vand eller nedbør. Må ikke anvendes, hvis udsat for regn. Dette kan føre til elektrisk stød og/eller beskadigelse. FORSIGTIG Anvend ikke olie, fedt eller oliebaserede produkter på eller i nærheden af Inogen One G3. 2 FORSIGTIG Efterlad aldrig Inogen One G3 i et miljø, der kan nå høje temperaturer, såsom i parkerede biler, hvor temperaturen er høj. Dette kan forårsage beskadigelse af udstyret.

7 2 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Dansk Vigtige dele af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Skærm Lys for åndedrætsdetektion Knap - Baglys i skærm On/off knap Flow-kontrol Alarm/Alarmlys Lydalarm knap Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Kapitel 2 3

8 Brugkontrol ON / OFF knap Tryk én gang for TÆND (ON) ; Tryk og hold knappen nede et sekund for SLUK (OFF). Lydalarm knap Når denne knap trykkes ned, skifter Inogen One G3 s åndedrætsdetektions lydalarm mellem at være slået til og fra: 1. Standardindstilling. Når Inogen One G3 startes vil lydalarmen for åndedrætsdetektion være slået fra. Skærmens visningsområde vil vise et deaktiveret klokke-ikon med et kryds over i standardindstilling. 2. Åndedrætsdetektionsalarm. Inogen One G3 giver hørbar og visuel alarm for intet åndedræt detekteret, når denne indstilling er aktiveret, og der ikke detekteres et åndedrag i løbet af 60 sekunder. Efter 60 sekunder vil udstyret gå i autopulse-tilstand, og når et åndedrag detekteres, vil udstyret fragå autopulse-tilstand og levere som normalt ved inspiration. Skærmens indikationsområde vil vise et klokke-ikon, der blinker rødt og en besked, når alarmen er aktiv. 3. Efter strømsvigt vil åndedrætsdetektionsalarmen blive nulstillet til standardindstilling. Kontrolknapper til flow-indstilling Anvend - eller + flow-indstillingsknapperne til at vælge indstilling, som vist på skærmen. Der er fire indstillinger, fra 1 til 4. Knap for skærmens bagbelysning Tryk på on (til); slukker automatisk efter 10 sekunder. Brugerinterface Skærm Denne skærm viser information om flow-indstilling, strømstatus, batterilevetid og fejl. Hvis du ønsker at ændre sprog på Inogen LCD skærmen, kontakt Inogen kundeservice. 4

9 Brugerinterface (fortsat) Indikationslys Rødt lys indikerer enten en ændring i driftstatus eller en tilstand, der måske skal svares på (alarm). Blinkende lys har højere prioritet end ikke- blinkende lys. Dansk Lydsignaler Et lydsignal (beep) indikerer enten en ændring i driftstatus eller en tilstand, der måske skal svares på (alarm). Flere beep har højere prioritet end færre. Indgangs-/udgangsforbindelser Partikelfiltre Filtrene skal placeres ved indgangens afslutning ved koncentratoren under drift for at holde indgangsluften ren. Montering af næsekatetrets dyse Næsekatetret forbindes til denne dyse til Inogen One G3 udgangen for iltet luft. DC strømforsyning Tilslutning til ekstern strøm fra AC strømforsyning eller DC strømkabel. USB-port Anvendes kun til service. Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Kapitel 2 5

10 Muligheder for strømforsyning Enkelt eller dobbelt genopladelige lithium-ion batterier Batteriet vil drive Inogen One G3 uden at der skal forbindes til ekstern strømkilde. Når det er helt opladet kan et enkelt batteri give op til 4,5 times drift; et dobbelt batteri kan levere op til 9 timers drift. Batteriet oplader, når det er korrekt installeret. i Inogen One G3 og koncentratoren er tilsluttet til AC eller DC strøm. Opladningstiden er op til 4 timer for et enkelt batteri og 8 timer for et dobbelt batteri. Se yderligere information i afsnittet Batteriets pleje og vedligeholdelse. Oversigt over strømforsyning Inogen One G3 AC strømforsyningen (BA-301) anvendes til at give strøm til Inogen One G3 Concentrator fra en AC strømkilde. Beskrivelse Inogen One G3 AC strømforsyningen er speciel designet til anvendelse med Inogen One G3 Oxygen Concentrator (IO-300). AC strømforsyningen giver præcis den strøm og spænding, der skal til for at anvende Inogen One G3 sikkert og er designet til specificerede AC strømkilder. Når udstyret anvendes med AC strømkilder, tilpasser strømforsyningen sig automatisk til indgangsspændinger fra 100V til 240V (50-60HZ) og tillader dermed anvendelse med de fleste strømkilder i verden. AC strømforsyningen vil oplade Inogen One G3 batterierne, når der anvendes en AC strømkilde. På grund af begrænsninger på fly kan AC strømforsyningen ikke anvendes til at oplade Inogen One G3 batteriet, når det anvendes på flyrejsen. AC strømforsyningen anvendes med følgende komponenter: Strømforsyning med tilhørende strømkabel til forbindelse til Inogen One G3 AC strømkabel 6 DC strømkabel (BA-306) er specielt designet til anvendelse med Inogen One G3 Oxygen Concentrator (IO-300). DC strømforsyningskablet tilsluttes direkte til cigarettænderstikket i bilen eller til aux DC strømkilde. Se kapitel 3 for yderligere instruktioner om brug med DC strømkilde.

11 Inogen One AC strømforsyning Model# BA-301 AC indgang LED indikatorlys* Dansk Strømudgangsstik (Sættes i koncentratoren) AC strømstik* Inogen One G3 DC Strømkabel Model# BA-306 DC cigarettænder strømstik til brug i biler / RV / både / fly Strømudgangsstik (Sættes i koncentratoren) * Udseendet af produkterne kan variere. ADVARSEL! C Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller strøm kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forårsage forringet ydelse af udstyret. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen for opbevaring. Træk ikke i ledningen og placér ikke noget på ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis dette ikke overholdes kan det føre til beskadigede ledninger og manglende strømføring til koncentratoren. Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Kapitel 2 7

12 Tilbehør til Inogen One G3 ADVARSEL! C Anvend ikke strømforsyninger/adaptere eller andet tilbehør end de i brugervejledning specificerede. Anvendelse af ikke-specificeret tilbehør kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Næsekateter Der skal anvendes et næsekateter med Inogen One G3 for at tilføre ilt fra koncentratoren. Et enkelt lumen næsekateter op til en længde på 25 fod (750 cm) anbefales for at sikre korrekt åndedrætsdetektion og ilttilførsel.! C ADVARSEL BEMÆRK BEMÆRK For at undgå fare for stød og kvælning hold slangerne væk fra børn og kæledyr. Forøgelse af kateterlængden kan reducere støjen under ilt bolusafgivelsen. Når der nvendes et kateter på 25 fod med Inogen One G3 er det måske nødvendigt at ændre flow-indstillingen. Bæretaske (CA-300) Bæretasken har et beskyttende låg med håndtag og justerbar skulderrem, der gør det muligt for dig at bære Inogen One G3. Inogen One G3 kan drives ved hjælp af batterier under transport i bæretasken. Bæretasken er designet sådan, at Inogen One G3 Concentrator skal føres op i tasken nedefra. Den udvidelige bund er designet med en justerbar lynlås til anvendelse med et enkelt eller dobbelt batteri og for let adgang til udskiftning af batteriet. Den udvidelige del er ikke tænkt til anvendelse som opbevaringsrum. 8

13 Valgfrit tilbehør til Inogen One G3 Ekstern batterioplader (BA-303) 1. Sæt strømkablet fra den eksterne AC batterioplader i en stikkontakt. 2. Sæt strømforsyningen til den eksterne batterioplader i batteriopladeren. 3. Skub din oplader ind i Inogen One G3 Battery ved at klikke og låse den fast i opladeren. 4. Når batteriet er i korrekt position vil en rød lampe indikere, at batteriet oplader. 5. Når den grønne lampe lyser, er batteriet fuldt opladet. Dansk FORSIGTIG Undgå at røre ved de forsænkede elektriske kontakter på den eksterne batterioplader; beskadigelse af kontakterne kan påvirke driften. BEMÆRK BEMÆRK Disse kontakter er ikke strømførende,med mindre batteriet er korrekt placeret i opladeren. For at fjerne strømmen til den eksterne strømoplader fuldstændig, tag stikket ud af kontakten. Rygsæk til Inogen One G3 En alternativ/valgfri måde at bære din Inogen One G3 på, håndfri, mere komfort, ikke i vejen og med ekstra lommer til yderligere tilbehør. For bestilling kontakt venligst Inogen kundeservice. Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator Kapitel 2 9

14 10

15 3 Driftsinstruktioner Dansk Grundlæggende instruktioner Udledning 1. Placér Inogen One G3 i et godt ventileret lokale. Der skal være frit omkring luftindtag- og udtag. Placér Inogen One G3 på en sådan måde, at alle lydalarmer kan høres. Indgang ADVARSEL! C ADVARSEL Undgå anvendelse af Inogen One G3 ved tilstedeværelse af forurerende stoffer, røg eller damp. Anvende ikke Inogen One G3 ved tilstedeværelse af brændbar anæstesi, rengøringsmidler eller andre kemiske dampe. Blokér ikke luftind- eller udgang, når udstyret anvendes.blokering af luftcirkulationen eller opbevaring nær varmekilder kan føre til overophedning og nedlukning eller beskadigelse af koncentratoren. 2. Sørg for, at begge partikelfiltre er på plads. ADVARSEL Anvend ikke Inogen One G3 uden at begge partikelfiltre sidder korrekt på plads. Partikler, der trænger ind i systemet, kan beskadige udstyret. 3. Installation af batteriet. Indsæt Inogen One G3 batteriet ved at skubbe batteriet ind på plads, indtil låsen igen står i øverste position. Driftsinstruktioner Kapitel 3 11

16 ADVARSEL Inogen One G3 batteriet fungerer som en sekundær strømforsyning i tilfælde af et planlagt eller uventet tab af strøm fra AC eller DC ekstern strømforsyning. Når Inogen One G3 drives med AC eller DC ekstern strømforsyning, skal et korrekt monteret Inogen One G3 batteri opbevares i enheden. Denne procedure vil sikre uafbrudt drift og vil vedligeholde alle alarmer og advarsler i tilfælde af tab af strømforsyning til den eksterne strømforsyning. 4. Tilslut strømforsyningen. Forbind AC-stikket til strømforsyningen. Forbind AC-stikket til strømforsyningen og forbind stikket til Inogen One G3. Den grønne LED på strømforsyningen vil lyse op og der vil høres et beep fra koncentratoren. FORSIGTIG Sørg for, at strømforsyningen er placeret på et godt ventileret sted, da den anvender luftcirkulation til varmeafledning. Strømforsyningen kan blive varm under drift. Sørg for, at strømforsyningen køler ned, før den håndteres. FORSIGTIG Strømforsyningen er ikke vandtæt. FORSIGTIG Skil ikke strømforsyningen ad. Dette kan føre til fejl i komponenterne og/eller sikkerhedsrisici. FORSIGTIG Placér ikke noget ved indgangen til strømforsyningen ud over den leverede vægledning. Undgå at anvende forlængerledningen til Inogen One G3. Hvis anvendelse af forlængerledning er nødvendig, anvend en ledning, der har et Underwriters Laboratory (UL) mærke og en ledningstykkelse på minimum 18 gauge. Tilslut ikke andet udstyr til samme forlængerledning. BEMÆRK Under visse omstændigheder (se tekniske specifikationer) skal strømforsyningen slukkes. Den grønne LED vil blinke og er ikke mere oplyst. Hvis dette sker, frakobl strømforsyningen i mindst 10 sekunder og tilslut den igen. 12

17 BEMÆRK Når strømforsyningen frakobles fra AC stikket, skal den også frakobles fra koncentratoren for at undgå unødvendig afladning af batteriet. Dansk 5. Tilslutning af næsekatetret til dysen. Dysetilslutningen er placeret øverst på Inogen One G3. Anvendelse af et enkelt lumen næsekateter op til en længde på 25 fod (750 cm) anbefales for at sikre korrekt åndedrætsdetektion og ilt-tilførsel. Yderligere titrering kan være nødvendig for at sikre korrekt ilt-tilførsel, når du anvender et bestemt kateter. FORSIGTIG For at sikre ilt-flow, sørg for at næsekatetret er korrekt forbundet til dysetilslutningen, og at slangen ikke er bøjet eller klemt på nogen måde. FORSIGTIG Udskift næsekatetret jævnligt. Spørg din leverandør eller læge for beslutning om, hvor ofte katetret bør udskiftes. 6. Tænd din Inogen One G3 ved at trykke på knappen ON/OFF. Et enkelt beep vil lyde, når Inogen-logoet vises. Please Wait (vent venligst) vil fremkomme, når koncentratoren starter op. Skærmen vil indikere indstillingen for vælg flow og drifttilstanden. Efter en kort opstartssekvens vil en opvarmningsperiode på op til 2 minutter begynde. Under denne periode vil ilt-koncentrationen bygges op, men er måske endnu ikke nået det specificerede niveau. Yderligere opvarmningstid kan være nødvendig, hvis din Inogen One G3 har været opbevaret i ekstremt kolde temperaturer. 7. Indstil Inogen One G3 Concentrator til den flow-hastighed, der er ordineret af din læge eller kliniker. Anvend + eller knapperne til at justere Inogen One G3 til den ønskede indstilling. Den aktuelle indstilling kan ses på skærmen. Driftsinstruktioner Kapitel 3 13

18 8. Placér næsekatetret under din næse og træk vejret gennem næsen. Inogen One G3 vil fornemme dine indåndningsrytme og vil levere ilt præcist, når du inhalerer. Inogen One G3 vil fornemme hvert åndedrag og fortsætte med at levere ilt på denne måde. Når din åndedrætsrytme ændrer sig, vil Inogen One G3 fornemme disse ændringer og kun levere ilt, når du behøver den. Ind imellem, hvis du inhalerer meget hurtigt mellem åndedragene kan Inogen One G3 ignorere et af åndedragene, hvilket kan synes som et manglende åndedrag. Dette kan være normalt, fordi Inogen One G3 fornemmer og moniterer ændringer i dit åndedrætsmønster. Inogen One G3 vil normalt fornemme næste åndedrag og levere ilt i henhold hertil. Et grønt lys vil blinke hver gang, der detekteres et åndedrag. Sørg for, at næsekatetret sidder korrekt under næsen, og at du trækker vejret gennem næsen. ADVARSEL! C Hvis du begynder at føle dig syg eller oplever ubehag under anvendelsen af dette udstyr, kontakt da straks din læge. FORSIGTIG Inogen One G3 er designet til at levere et flow af ilt med en høj renhedsgrad. En rådgivende alarm Oxygen Low (ilt lav), vil informere dig, hvis koncentrationen falder. Hvis alarmen fortsætter, kontakt din leverandør. Grundlæggende For at frakoble strømmen, tag stikket ud fra kilden (fx AC vægkontakt, DC biladapter). FORSIGTIG Sørg for, at strømforsyningen altid kun får strøm fra en kilde (AC eller DC). 14

19 Yderligere driftsvejledninger Til hjemmebrug med vekselstrøm For drift med strømforsyning til vekselstrøm, følge disse instruktioner: 1. Forbind AC-stikket til strømforsyningen. 2. Forbind AC-stikket til strømkilden og forbind til strømudtagsstikket til Inogen One G3. Den grønne LED vil lyse op og indikere, at der er strøm på strømforsyningen. Dansk Rejs med dit Inogen One G3 System Inogen One G3 System lader dig rejse med båd, bil eller tog med bedre komfort for iltbrugere end nogensinde før. Nu får du samme kvalitetsydelse og komfort under rejser, som du er vant til fra din Inogen One G3 derhjemme. Her er nogle nyttige og vigtige instruktioner for maksimal ydelse og komfort, når du anvender Inogen One G3 på rejsen. Du bør begynde planlægningen af turen med en kontrolliste med de ting, der skal huskes. Denne kontrolliste bør indeholde: AC strømforsyning og DC strømkabel Ekstra batteri(er) om nødvendigt Vigtige telefonnumre, såsom til din læge eller dit sundhedscenter eller leverandøren i det område, du skal rejse i Planlæg backup ilt i tilfælde af længerevarende strømafbrud eller mekaniske fejl Til anvendelse ibrug med bil/rv/båd/fly For drift ved hjælp af DC strømkilde, følge disse indstruktioner: 1. Forbind stikket fra DC strømkilden til Inogen One G3. 2. Forbind DC stikket (cigarettænder-adapter) til strømkilden. 3. Stikket bør indsættes i soklen uden overdreven kraft og sidde sikkert i stikket. Driftsinstruktioner Kapitel 3 15

20 4. Kontrollér udstyrets skærm for at bekræfte, at en ekstern strømforsyning er tilsluttet. Et batteri-ikon af et lysende lyn eller et AC-stik vil blive vist på skærmen, hvilket indikerer at en ekstern strømforsyning er forbundet og fungerer korrekt. ADVARSEL Sørg for, at bilens strømsokkel overholder Inogen One G3 s strømkrav (mindst 15 amp). Hvis strømsoklen ikke understøtter 15 amperes belastning, vil sikringen måske springe eller soklen kan blive beskadiget.! C ADVARSEL! C Spidsen på cigarettænder-adapteren bliver VARM under brug. Rør ikke ved spidsen lige efter den er fjernet fra cigarettænder-soklen. FORSIGTIG Sørg for, at stikket i bilen er renset for cigaretaske og at adapteren passer korrekt, da der eller vil kunne ske overophedning. FORSIGTIG Anvend ikke strømforsyninger med en stikfordeler monteret eller med et forlængerkabel. Dette kan forårsage overopvarmning af DC strømkablet. FORSIGTIG Rul ikke bilen i gang med DC strømkablet forbundet. Dette kan føre til spidsbelastning, der kan slukke og/eller beskadige DC kablet. FORSIGTIG Når der sættes strøm til Inogen One G3 i bilen sørg for, at bilens motor kører, før DC kablet sættes i cigarettænder-adapteren. Drift af udstyret før bilens motor kører kan dræne bilens batteri. FORSIGTIG En ændring i højdeniveau (fx fra havniveau til bjergniveau) kan påvirke den iltmængde, der er til rådighed for patienten. Rådfør dig med din læge før du rejser til højere eller lavere højdeniveauer for at afgøre, om dine flow-indstillinger bør ændres. Rejser med fly FAA tillader anvendelse af Inogen One G3 ombord på alle amerikanske fly, her er et par punkter til at lette flyveturen. Planlæggelse af din flyvetur Når Inogen One G3 anvendes under flyvning, skal du informere flyselskabet om, at du skal anvende din Inogen One G3 ombord på flyet. Du skal også medtage en underskrevet erklæring fra din læge, der inkluderer: 16

21 Din evne til at se/høre alarmer og svare herpå. Når anvendelse af ilt er nødvendig (hele eller en del af rejsen). Dansk Maksimal flow-hastighed svarende til det tryk, der er i kabinen under normale driftsforhold. Der skal ikke anvendes en ny erklæring hver gang du flyver, men erklæringen bør kunne fremlægges under enhver flyvetur. Nogle flyselskaber har udstyret deres fly med elektrisk strøm. Du har måske mulighed for at anmode om et sæde ved en kontakt, der kan anvendes til at give strøm til din Inogen One G3. Tilgængeligheden afhænger imidlertid af flyselskabet, flytype og servicen. Du bør undersøge tilgængeligheden i dit flyselskab, men sørg altid for at medtage tilstrækkelig batteristrøm til varigheden af din rejse samt en anslået mængde i tilfælde af uventede forsinkelser. Dit DC strømkabel er udstyret med den gængse adapter til cigarettændere. Fly anvender imidlertid en anden portkonfiguration, og det er vanskelig at afgøre, hvilken type strømstik dit flyselskab understøtter; det er en god ide at købe en adapter, såsom Magellan s Em Power Socket Connector Item #EA27o. Kontakt Magellan s på eller besøg for en butik nær dig eller køb online. Før flyrejsen Her er nogle ting, der skal huskes på dagen for din flyverejse: Sørg for, at din Inogen One G3 er ren, i god stand og ikke er beskadiget eller bærer tegn af kraftig slitage eller misbrug. Medbring tilstrækkelig opladede batterier til din Inogen One G3 til at dække flyveturen samt et konservativt skøn til eventuelle forsinkelser. Regionale fly og rutefly tilbyder ikke elektrisk strøm om bord. Hvis du rejser med regionale fly, skal du medbringe nok batteristrøm til flyverejsens varighed samt et konservativt skøn til eventuelle forsinkelser. FORSIGTIG Flyselskaber er måske ikke udstyret med reserve-ilt. Ankom til lufthavnen i god tid. Lufthavnens sikkerhedskontrol skal måske anvende ekstra tid på inspektion af din Inogen One G3. Driftsinstruktioner Kapitel 3 17

22 Mens du afventer at komme ombord på flyet, kan du måske spare batteristrøm ved at anvende en AC strømforsyning i en stikkontakt i lufthavnsterminalen til at give strøm til din Inogen One G3, om muligt. Du skal informere flyselskabet om, at du anvender Inogen One G3. Du skal have din læges erklæring med og være klar til gennemsyn, hvis det kræves. Under flyveturen 1. Hvis flyets strømkontakt anvendes, skal batteriet fjernes fra Inogen One G3 Oxygen Concentrator. På grund af flyets strømbegrænsninger kan en AC strømforsyning ikke anvendes til at oplade dit Inogen One G3 batteri under flyrejsen. 2. Tilslut DC strømstikket for tilgængelig strøm på flyet. Kontrollér kompatibliteten med flyselskabets personale. Under taxi, start og landing skal du placere din Inogen One G3 under sædet foran dig. Din Inogen One G3 passer til at stå oprejst under de fleste flysæder. Er det imidlertid ikke muligt, kan du lægge den på siden med ventilationen pegende opad. Det er ikke nødvendigt at slukke for din Inogen One G3 under taxi, start og landing, hvis din læges erklæring angiver, at du skal have ilt i disse perioder. FORSIGTIG En ændring i højdeniveau (fx fra havniveau til bjergniveau) kan påvirke den iltmængde, der er til rådighed for patienten. Inogen One G3 er verificeret til at kunne tilføre ilt i specifikationer op til fod. (3.048 m). Rådfør dig med din læge før du rejser til højere eller lavere højdeniveauer for at afgøre, om dine flow-indstillinger bør ændres. Efter flyveturen Husk at genoplade de ekstra batterier, du måske har anvendt, før din næste flyvetur. Rejse med bus, tog eller båd Kontakt din udbyder for at få oplyst om strøm er tilgængelig. Instruktioner for batteridrift Sørg for, at batteriet er korrekt placeret og opladet. Frakobl Inogen One G3 fra strømkilden. Mens Inogen One G3 kører på batteristrøm, vil batteriet aflade. Skærmen vil vise den anslåede restprocent (%) eller minutter til anvendelse. 18

23 Nå koncentratoren detekterer, at batteriniveauet er lavt og mindre end 10 minutter resterer, fremkommer en alarm af lav prioritet. Når batteriet er tomt, vil alarmen ændres til en alarm af høj prioritet. Dansk Når batteriniveauet er lavt, gør et af følgende: Sæt Inogen One G3 i en AC eller DC strømkilde ved hjælp af AC eller DC kablet. Udskift batteriet med et opladet batteri efter at have slukket Inogen One G3 (ved at trykke på knappen ON/OFF). For at udtage batteriet tryk og hold batteriknappen nede og glid batteriet ud af koncentratoren. Hvis batteriet er romt, genoplad batteriet eller fjern det fra koncentratoren. Hvis Inogen One G3 forsynes med strøm fra en AC eller en DC strømforsyning, vil batterierne blive opladet under driften. Det vil ikke skade din koncentrator eller batteriet, hvis Inogen One G3 efterlades i stikket, når den er fuldt opladet. ADVARSEL! C Det er patientens ansvar at kontrollere batteriet jævnligt og udskifte om nødvendigt. Inogen påtager sig intet ansvar for personer, der vælger ikke at overholde producentens anbefalinger. Normal batteriopladning For at sikre at dit batteri oplader korrekt kontrollér, at der anvendes korrekt AC eller DC strømadapter, og at adapterne er korrekt indsat i strømkontakten. Kontrollér at skærm og lys indikerer, at der oplades. BEMÆRK Når man begynder at oplade et helt afladet batteri, vil ladeprocessen måske starte og stoppe igennem de første par minutter. Batteripleje og vedligeholdelse Dit Inogen One G3 lithium-ion batteri skal behandles med særlig omhu for at sikre korrekt ydelse og lang levetid. Anvend kun Inogen One G3 batterier til din Inogen One G3 Concentrator. Holdes tør Hold altid væsker væk fra batterierne. Hvis batterierne bliver våde, afbryd straks og bortskaf batterierne korrekt. Driftsinstruktioner Kapitel 3 19

24 Temperaturens indflydelse på batteriydelsen Inogen One G3 enkelt batteri kan drive Inogen One G3 Concentrator i op til 4,5 time under de fleste omgivelsesmæssige betingelser. For at forlænge batteritiden undlad at anvende systemet i temperaturer mindre end 41 F (5 C) eller højere end 95 F (35 C) i længere perioder. Uret for resterende batteritid Inogen One G3 viser kontinuerligt den resterende batteritid. Den viste tid er kun et skøn og den aktuelt resterende tid kan variere meget fra denne værdi. Følg venligst disse vigtige retningslinjer for maksimal batteriydelse og levetid: Opbevar batterier på et koldt, tørt sted. Opbevar dem % opladte. Hvis der anvendes flere batterier sørg for, at hvert batteri er mærket (1,2,3 eller A,B,C) og vend dem jævnligt. Batterier bør ikke efterlades i mere end 90 dage ad gangen. 20

25 4 Inogen One G3 Oxygen Concentrator lyd- og synlige signaler Dansk Skærmikoner Mode Strøm Tekst Inogen One G3 skærmen er opdelt i tre områder. Øverste venstre hjørne af skærmen viser åndedrætsdetektionens alarmstatus. Nederste venstre hjørne indikerer strømkilde og batteriniveau. Højre side af skærmen indeholder tekstinformationer, såsom flowindstilling, resterende batteritid og fejlmeddelelser. Ikoner for strømstatus Disse ikoner er eksempler på de ikoner, der vises i skærmens strømstatusvindue, når Inogen One G3 drives på batteristrøm.! C Ikon! C Betydning! C Batteriet er tomt.! C Batteriet har mindre en 10 % opladning tilbage. Dette ikon blinker. Batteriet har omtrent mellem 40 % og 50 % opladning tilbage. Batteriet er fuldt opladet. Hørbare og synlige signaler Kapitel 4 21

26 ! C Ikoner! C for strømstatus (fortsat) Ikonerne nedenfor er eksempler på de ikoner, der vises, når Inogen One G3 drives med ekstern strømforsyning og oplader batteriet. Lynet indikerer, at der er tilsluttet til en ekstern strømforsyning. Ikon! C! Betydning C Batteriet oplader med et ladeniveau mellem 60 % og 70 %. Batteriet er fuldt opladet og lader alene for at holde opladningsniveauet. Batteriet oplader med et ladeniveau på mindre end 10 %. Inogen One G3 drives fra en ekstern strømforsyning uden noget batteri til stedet. Ikoner for mode Disse ikoner vises i skærmens mode vindue. Ikon Betydning Åndedrætsdetektionens lydalarm er aktiveret. Åndedrætsdetektionens lydalarm er deaktiveret. Dette er standardindstillingen. Vist tekst BEMÆRK Når to tilstande opstår samtidig, vil den tilstand med højst prioritet blive vist. 22

27 Informationsmeddelelser Følgende informationsvisninger er ikke tilknyttet nogen lydalarm eller nogen synlig ændring i indikatorlysene. Dansk Meddelelsesvisning & tekst Tilstand/handling/forklaring Inogen-logoet vises ved opstart. Indstilling X batteri TT:MM Indstilling X Opladning xx (eller) batteri fuldt Indstilling X batteri xx% Opladning xx% (eller) batteri fuldt Standardvisning, når der køres på batteristrøm. X Repræsenterer den valgte flow-indstilling (fx Setting 2) HH:MM (TT:MM) repræsenterer den omtrentlige resterende batteri tid (fx 1:45). Standardvisning, når der køres på ekstern strømforsyning og batteriet oplader. xx% repræsenterer den procentlige batteriopladning (fx 86 %). Standardvisning, når batteriet ikke oplader eller når der ikke kan udlæses resttid for batteriet. Vises, når koncentratoren er tilsluttet og anvendes til at oplade et batteri (anvendes ikke til ilt-produktion) Det er normalt at et fuldt opladet batteri udlæses mellem 95 % og 100 %, når den eksterne strøm frakobles. Denne funktion maksimerer anvendelsestiden for batteriet. Meddelelser ADVARSEL! C Meddelelser med lydalarm i styrke 55 dba til 65 dba afhængig af brugerens placering, skal advare brugeren om problemer. For at sikre, at meddelelser med lydalarm kan høres, skal den maksimale afstand brugeren kan bevæge sig væk afgøres i forhold til det omgivende støjniveau. Hørbare og synlige signaler Kapitel 4 23

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 5 6 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED PAKKENS INDHOLD BILLEDER AF PRODUKTET 5

Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED PAKKENS INDHOLD BILLEDER AF PRODUKTET 5 Det blinkende lys med et pileformet symbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af en ikke-isoleret farlig spænding i produktets kabinet, som kan have en så stor styrke, at det

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere