Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler"

Transkript

1 brugervejledning 5

2 6

3 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 4 Betjeningsknapper 4 Brugerinterface 5 Indgangs-/udgangsforbindelser 6 Valg af strømforsyning 11 Tilbehør til Inogen One G2 Kapitel 3 13 Driftsvejledning 13 Generel vejledning 17 Yderligere driftsvejledning 20 Instruktioner for batteridrift 21 Batteripleje og vedligeholdelse Kapitel 4 23 Inogen One G2 Oxygen Concentrators lyd- og visuelle signaler (inklusive alarmer) Kapitel 5 31 Fejlfinding Kapitel 6 33 Rengøring, pleje og vedligeholdelse 33 Udskiftning af kateter 33 Rengøring af taske 34 Rengøring og udskiftning af filter 36 Anden service og vedligeholdelse 36 Bortskaffelse af udstyr og tilbehør Kapitel 7 37 Symboler anvendt på koncentrator og tilbehør Kapitel 8 39 Inogen One G2-systemspecifikationer 7

4 8

5 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Dansk Tilsigtet anvendelse Inogen One G2 Oxygen Concentrator anvendes på foreskrevet grundlag af patienter, der har behov for supplerende ilt. Den leverer en høj koncentration af ilt og anvendes med et næsekateter til kanalisering af ilt fra koncentratoren til patienten. Inogen One G2 kan anvendes hjemme, på institution, i bilen, på fly og i forskellige mobile miljøer. Den forventede levetid for Inogen One G2 Oxygen-systemet er 5 år, med undtagelse af batterierne, der har en forventet levetid på 500 fulde opladnings/afladningscyklusser. FORSIGTIG Jf. føderale lovgivning i USA må dette udstyr kun sælges af eller efter anmodning af en læge. Kan også være gældende for andre lande. FORSIGTIG Anvendelse af andet end et kateter med høj gennemstrømning (fx Salter 1600Q) kan begrænse ilttilførsel og/eller fastgøring af dyse-fittings. ADVARSEL Det anbefales at have en alternativ ilt-kilde til rådighed i tilfælde af strømsvigt eller mekanisk fejl. Rådfør dig med din leverandør for anbefalet type af backup-system.. FORSIGTIG Det påhviler patienten at sørge for backup-ordninger til alternativ ilt-forsyning under rejser. Inogen påtager sig intet ansvar for personer, der vælger ikke at overholde fabrikantens anbefalinger. Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 1 1

6 Kontraindikationer ADVARSEL Dette udstyr er IKKE BEREGNET til at være livsbevarende eller livsunderstøttende. FORSIGTIG Under visse omstændigheder kan anvendelse af ikke-ordineret iltbehandling være farlig. Dette udstyr bør kun anvendes, når det er ordineret af en læge. FORSIGTIG Yderligere overvågning eller opmærksomhed kan være påkrævet for patienter, der anvender dette udstyr, og som ikke kan høre eller se alarmer, eller som ikke kan kommunikere ubehag. Hvis patienter viser tegn på ubehag, bør en læge straks konsulteres. FORSIGTIG Inogen One G2 er ikke designet eller specificeret til anvendelse sammen med luftfugtere, forstøvere eller tilsluttet til andet udstyr. Anvendelse af dette udstyr med luftfugtere, forstøvere eller tilsluttet til andet udstyr kan forringe ydeevnen og/eller beskadige udstyret. Inogen One G2 Concentrator må ikke modificeres. Enhver modifikation af udstyret kan forringe ydeevnen eller beskadige udstyret og vil ugyldiggøre garantien. Generelle forholdsregler ADVARSEL ADVARSEL Dette udstyr producerer oxygenberiget gas, der accelererer forbrænding. TILLAD IKKE RYGNING ELLER ÅBEN ILD inden for 2,5 m fra udstyret, når det er i brug. Nedsænk ikke Inogen One G2 eller nogen dele af tilbehøret i væske. Må ikke udsættes for vand eller nedbør. Må ikke anvendes, hvor det udsættes for regn. Dette kan føre til elektrisk stød og/eller beskadigelse. FORSIGTIG Anvend ikke olie, fedt eller oliebaserede produkter på eller i nærheden af Inogen One G2. 2 FORSIGTIG Efterlad aldrig Inogen One G2 i et miljø, der kan nå høje temperaturer, såsom i parkerede biler, hvor temperaturen er høj. Det kan beskadige udstyret.

7 2 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Dansk Vigtige dele af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Skærm Flow-kontrol Lydalarmknap Knap for skærmens bagbelysning Varsel/ Alarm-lys Åndedrætsdetektionslys Tænd/ Sluk-knap Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 3

8 Betjeningsknapper Tænd/Sluk-knap Tryk én gang for Tænd. Tryk, og hold knappen nede et sekund for Sluk. Lydalarm-knap Når denne knap trykkes ned, skifter lydalarmen for Inogen One G2 s åndedrætsdetektion mellem at være slået til eller fra: 1. Standardtilstand. Når Inogen One G2 startes, er lydalarmen for åndedrætsdetektion slået fra. Skærmens visningsområde for tilstand viser et klokke-ikon med et kryds over i standardtilstanden. 2. Varselstilstand for åndedrætsdetektion. Inogen One G2 udsender en hørbar og visuel alarm for intet åndedræt detekteret. Når denne tilstand er aktiveret, og der ikke detekteres åndedræt i 60 sekunder, skifter udstyret til autopulstilstand og, når åndedræt detekteres igen, afslutter udstyret autopulstilstand og leverer normalt ved inspiration. Skærmens indikationsområde for tilstand vil vise et klokke-ikon, der blinker rødt og enbesked, når alarmen er aktiv. 3. Efter strømsvigt bliver åndedrætsdetektionens varselstilstand nulstillet til standardindstilling. Kontrolknapper til flow-indstilling Brug kontrolknapperne til - eller + flow-indstilling til at vælge indstillingen, som vist på skærmen. Der er seks indstillinger; fra 1 til 6. Knap for skærmens bagbelysning Tryk på den. Den slår automatisk fra igen efter 10 sekunder. Brugerinterface Skærm Skærmen viser information om flow-indstilling, strømstatus, batterilevetid og fejl. Hvis du ønsker at ændre sprog på Inogen LCD-skærmen, skal du kontakte Inogen-kundeservice. 4

9 Brugerinterface (fortsat) Indikatorlys Rødt lys indikerer enten en ændring i driftsstatus eller en tilstand, der måske skal svares på (alarm). Blinkende lys har højere prioritet end ikke-blinkende lys. Dansk Lydsignaler Et lydsignal (bip) indikerer enten en ændring i driftsstatus eller en tilstand, der måske skal svares på (alarm). Flere bip har højere prioritet end færre. Indgangs-/udgangsforbindelser Partikelfilter Filtret skal være på plads i koncentratorens indgangsende under drift for at holde indgangsluften ren. Montering af kateterdyse Næsekatetret forbindes til denne dyse til Inogen One G2-udgangen for iltet luft. Indgang til jævnstrømsforsyning Tilslutning for ekstern strømforsyning fra en universel strømforsyning. USB-port Anvendes kun til service. Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 5

10 Valg af strømforsyning Genopladeligt litium-ion batteri - enkelt eller dobbelt Batteriet vil drive Inogen One G2, uden der skal tilsluttes til ekstern strømkilde. Når det er helt opladt, kan et enkelt batteri give op til 2 til 5 timers drift. Et dobbeltbatteri kan levere 4 til 10 timers drift. Batteriet oplades, når det er korrekt installeret i Inogen One G2,og koncentratoren er tilsluttet til strømforsyningen - vekselstrøm eller jævnstrøm. Opladningstiden er op til 4 timer for et enkelt batteri og 8 timer for et dobbelt batteri. Se yderligere information i afsnittet Batteriets pleje og vedligeholdelse. UNIVERSEL STRØMFORSYNING Oversigt Inogen Universal Power Supply (Universel strømforsyning) (BA-107/207) bruges til at forsyne Inogen One G2 Concentrator med strøm fra en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde. Dette giver brugeren mulighed for at forsyne koncentratoren med strøm i hjemmet, i en bil eller andre steder, hvor der er adgang til enten vekselstrøm eller jævnstrøm. Beskrivelse Inogen One G2 Universal Power Supply (Universel strømforsyning) er specielt designet til anvendelse med Inogen One G2 Oxygen Concentrator (IO-200). Universal Power Supply (Universel strømforsyning) giver præcis den strøm og spænding, der skal til for at anvende Inogen One G2 sikkert, og er designet til specificerede vekselstrøms- eller jævnstrømskilder. Når udstyret anvendes med vekselstrøm, tilpasser strømforsyningen sig automatisk til indgangspændinger fra 100 V til 240 V (50-60 HZ) og tillader dermed anvendelse med de fleste strømforsyninger i verden. Universal Power Supply (Universel strømforsyning) oplader Inogen One G2-batteriet, når den bruges med vekselstrøm eller jævnstrøm, som der fx findes i en bil. På grund af begrænsninger på fly kan Universal Power Supply (Universel strømforsyning) ikke anvendes til at oplade Inogen One G2-batteriet, når det anvendes på flyrejser. 6 Universal Power Supply (Universel strømforsyning) anvendes med følgende komponenter: Strømforsyning med tilhørende strømkabel til tilslutning til Inogen One G2 Strømforsyningskabel til cigarettænder i bil Strømkabel til vekselstrøm

11 Model nr. BA-107 Dansk Jævnstrømsstik til cigarettænder der kan bruges i bil/campingvogn/båd/fly (RP nr. 122)* Strømudgangsstik Universal Power Supply (Universel strømforsyning) Vekselstrømsindgang Jævnstrømsindgang LED-indikatorlys Vekselstrømsstik* ADVARSEL Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen ved opbevaring. Træk ikke i ledningen, og placér ikke noget ovenpå ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse af ledninger og afbrydelse af strømmen til koncentratoren. * Udseende af det faktiske produkt kan være anderledes. Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 7

12 Model nr. BA-207 Strømudgangsstik Universal Power Supply (Universel strømforsyning) Vekselstrømsindgang Jævnstrømsindgang LED-indikatorlys Vekselstrømsstik* Jævnstrømsstik til cigarettænder der kan bruges i bil/campingvogn/båd/fly (RP nr. 222)* ADVARSEL Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen ved opbevaring. Træk ikke i ledningen, og placér ikke noget ovenpå ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse af ledninger og afbrydelse af strømmen til koncentratoren. 8 * Udseende af det faktiske produkt kan være anderledes.

13 Model nr. BA-301 Dansk Vekselstrømsstik* Vekselstrøm Vekselstrømsindgang LED-indikatorlys Strømudgangsstik* ADVARSEL Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen ved opbevaring. Træk ikke i ledningen, og placér ikke noget ovenpå ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse af ledninger og afbrydelse af strømmen til koncentratoren. * Udseende af det faktiske produkt kan være anderledes. Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 9

14 Model# BA-302 Jævnstrøm Jævnstrømsstik til cigarettænder der kan bruges i bil/campingvogn/ båd/fly* LED-indikatorlys Strømudgangsstik* ADVARSEL Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen ved opbevaring. Træk ikke i ledningen, og placér ikke noget ovenpå ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse af ledninger og afbrydelse af strømmen til sforsyning koncentratoren. * Udseende af det faktiske produkt kan være anderledes. 10

15 Tilbehør til Inogen One G2 ADVARSEL Anvend ikke strømforsyninger/adaptere eller tilbehør ud over det, der er specificeret i brugervejledningen. Anvendelse af ikkespecificeret tilbehør kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Dansk Næsekateter Der skal anvendes et næsekateter med Inogen One G2 for at tilføre ilt fra koncentratoren. Der anbefales et enkelt lumen-næsekateter med en længde på op 7,50 m for at sikre korrekt åndedrætsdetektion og ilttilførsel. ADVARSEL BEMÆRK Fare for kvælning og strangulering. Hold slangerne væk fra børn og kæledyr. Forøgelse af kateterlængden kan reducere støjen under ilt-bolustilførslen. Når der anvendes et kateter på 7,5 m med Inogen One G2, er det måske nødvendigt at hæve flow-indstillingen. Bæretaske Bæretasken har en beskyttende klap med håndtag og en skulderrem, så du kan bære Inogen One G2. Inogen One G2 kan køre på batteristrøm under transport med bæretasken. Vogn Vognen har hjul og et teleskophåndtag, så det er nemt at transportere Inogen One G2. Inogen One G2 kan køre på batteristrøm under transport. Anbring bæretasken over vognens håndtag. Sørg for, at vognens håndtag sidder indenfor den elastiske rem bag på bæretasken og op mod bagsiden af bæretasken. Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 11

16 Ekstra tilbehør til Inogen One G2 Ekstern batterioplader 1. Sæt strømkablet fra den eksterne AC-batterioplader i en stikkontakt. 2. Sæt strømforsyningen til den eksterne AC-batterioplader i batteriopladeren. 3. Skub din oplader på Inogen One G2-batteriet ved at klikke og låse det fast i opladeren. 4. Når batteriet er i korrekt position vil en rød lampe indikere, at batteriet oplader. 5. Når den grønne lampe lyser, er batteriet fuldt opladet FORSIGTIG Undgå at røre ved de forsænkede elektriske kontakter på den eksterne batterioplader. Beskadigelse af kontakterne kan påvirke driften. BEMÆRK BEMÆRK Disse kontakter er ikke strømførende, med mindre batteriet er korrekt placeret i opladeren. Hvis du helt vil afbryde strømmen til den eksterne batterioplader, skal du tage stikket ud af kontakten. Rygsæk til Inogen One G2 En alternativ/valgfri måde at bære din Inogen One G2 på. Håndfri, mere komfort, ikke i vejen og med ekstra lommer til yderligere tilbehør. Hvis du vil afgive bestilling, bedes du kontakte Inogens kundeservice. 12

17 3 Driftsvejledning Dansk Generel vejledning 1. Anbring Inogen One G2 et godt ventileret sted. Ind- og udgangene til luft må ikke være blokerede. Anbring Inogen One G2, således at alle lydalarmer kan høres. Udgang Indgang ADVARSEL Undgå anvendelse af Inogen One G2 ved tilstedeværelse af forurenende stoffer, røg eller gasarter. Anvend ikke Inogen One G2 ved tilstedeværelse af brændbar anæstesi, rengøringsmidler eller andre kemiske dampe. FORSIGTIG Blokér ikke ind- eller udgangene til luft, når udstyret anvendes. Blokering af luftcirkulationen eller opbevaring nær varmekilder kan føre til overophedning og nedlukning eller beskadigelse af koncentratoren. 2. Sørg for, at partikelfiltret er på plads. FORSIGTIG Anvend ikke Inogen One G2, uden at partikelfiltret sidder korrekt på plads. Partikler, der trænger ind i systemet, kan beskadige udstyret. 3. Installation af batteriet. Indsæt Inogen One G2-batteriet ved at skubbe det på plads og låse det nederst på koncentratoren. Driftsvejledning Kapitel 3 13

18 FORSIGTIG Inogen One G2-batteriet fungerer som en sekundær strømforsyning, hvis der opstår en uventet afbrydelse af vekselstrømmen eller jævnstrømmen. Når Inogen One G2 kører på den eksterne strømforsyning, vekselstrøm eller jævnstrøm, skal der sidde et korrekt indsat Inogen One G2-batteri i enheden. Denne procedure vil sikre uafbrudt drift og vil vedligeholde alle alarmer og advarsler i tilfælde af afbrydelse af den eksterne strømforsyning. BEMÆRK Inogen One G2-batteriet kræver inden første brug en fuld, uafbrudt opladning ved brug af Inogen One G2, tilsluttet til vekselstrømskilden. Inogen One G2 må ikke køres på batteristrøm før den første opladning er fuldført. Efter den første opladning er fuldført, kan batteriet bruges, uanset opladningsniveauet. 4. Tilslut Universal Power Supply (Universel strømforsyning). Tilslut vekselstrømsstikket til Universal Power Supply (Universel strømforsyning). Tilslut vekselstrømsstikket til strømkilden, og tilslut udgangsstikket til Inogen One G2. Den grønne LED-indikator på Universal Power Supply (Universel strømforsyning) lyser, og der udsendes et bip fra koncentratoren. FORSIGTIG Sørg for, at Universal Power Supply (Universel strømforsyning) er placeret et sted, der er godt ventileret, da den bruger luftcirkulation til at aflede varme. Universal Power Supply (Universel strømforsyning) kan blive varm under drift. Sørg for, at Universal Power Supply (Universel strømforsyning) køler ned, før den håndteres. FORSIGTIG Universal Power Supply (Universel strømforsyning) er ikke vandtæt. FORSIGTIG Du må ikke adskille Universal Power Supply (Universel strømforsyning). Dette kan føre til fejl i komponenterne og/eller sikkerhedsrisici. 14 FORSIGTIG Sæt ikke noget i stikket til Universal Power Supply (Universel strømforsyning) ud over den medfølgende el-ledning. Undgå at anvende forlængerledninger til Inogen One G2. Hvis anvendelse af forlængerledning er nødvendig, skal du bruge en ledning, der har et Underwriters Laboratory (UL)-mærke og en ledningstykkelse på minimum 18 gauge. Tilslut ikke andet udstyr til samme forlængerledning.

19 BEMÆRK BEMÆRK Under visse omstændigheder (se tekniske specifikationer) nedlukkes Universal Power Supply (Universel strømforsyning) muligvis. Den grønne LED-indikator vil blinke eller slukkes. Hvis dette sker, skal du frakoble strømforsyningen i mindst 10 sekunder og tilslutte den igen. Efter Universal Power Supply (Universel strømforsyning) er taget ud af stikkontakten skal den også frakobles fra koncentratoren for at undgå unødvendig afladning af batteriet. Dansk 5. Tilslutning af næsekatetret til dyse-fittingen. Dyse-fittingen er placeret ved siden af håndtaget på Inogen One G2. Det anbefales at bruge et enkelt lumen-kateter med en længde på op til 7,5 m for at sikre korrekt åndedrætsdetektion og ilttilførsel. Yderligere titrering kan være nødvendig for at sikre korrekt ilttilførsel, når du anvender et bestemt kateter. FORSIGTIG For at sikre ilt-flow skal du sørge for, at næsekatetret er korrekt tilsluttet til dyse-fittingen, og at slangen ikke er bøjet eller klemt på nogen måde. FORSIGTIG Udskift næsekatetret jævnligt. Kontakt din leverandør eller din læge for oplysninger om, hvor ofte katetret bør udskiftes. 6. Tænd din Inogen One G2 ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. Der udsendes et kort bip, efter Inogen-logoet vises. Please Wait (Vent venligst) vises, mens koncentratoren starter. Skærmen angiver den valgte flow-indstilling og driftstilstand. Efter en kort opstartssekvens starter en opvarmningsperiode på op til 2 minutter. Under denne periode vil ilt-koncentrationen blive opbygget, men når muligvis ikke det specificerede niveau. Yderligere opvarmningstid kan være nødvendig, hvis din Inogen One G2 har været opbevaret i ekstremt kolde temperaturer. Driftsvejledninger Kapitel 3 15

20 7. Indstil Inogen One G2 Concentrator til den flow-hastighed, der er ordineret af din læge eller kliniker. Anvend + eller knapperne til at justere Inogen One G2 til den ønskede indstilling. Den aktuelle indstilling kan ses på skærmen. 8. Placér næsekatetret under din næse, og træk vejret gennem næsen. Inogen One G2 vil fornemme starten af din indånding og vil levere ilt præcist, når du inhalerer. Inogen One G2 vil fornemme hvert åndedrag og fortsætte med at levere ilt på denne måde. Når din åndedrætsrytme ændrer sig, vil Inogen One G2 fornemme disse ændringer og kun levere ilt, når du behøver den. Ind imellem, hvis du inhalerer meget hurtigt mellem åndedragene, kan Inogen One G2 ignorere et af åndedragene, hvilket kan synes som et manglende åndedrag. Dette er normalt, fordi Inogen One G2 fornemmer og overvåger ændringer i dit åndedrætsmønster. Inogen One G2 vil normalt fornemme næste åndedrag og levere ilt i henhold hertil. Et grønt lys vil blinke hver gang, der detekteres et åndedrag. Sørg for, at næsekatetret sidder korrekt under næsen, og at du trækker vejret gennem næsen. ADVARSEL Hvis du begynder at føle dig syg eller oplever ubehag under anvendelse af udstyret, skal du straks kontakte din læge. FORSIGTIG Inogen One G2 er designet til at levere et ilt-flow med en høj renhedsgrad. En rådgivende alarm Oxygen Low (Ilt lav) vil informere dig, hvis koncentrationen falder. Hvis alarmen fortsætter, skal du kontakte din leverandør. Generelt Hvis du vil afbryde strømmen, skal du tage stikket ud af kilden (fx en stikkontakt, biladapter med jævnstrøm). FORSIGTIG Sørg for, at Universal Power Supply (Universel strømforsyning) altid kun får strøm fra én kilde ad gangen (vekselstrøm eller jævnstrøm). Universal Power Supply (Universel strømforsyning) fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den modtager både vekselstrøm og jævnstrøm samtidigt. 16

21 Yderligere driftsvejledning Til hjemmebrug med vekselstrøm For drift med vekselstrøm skal du følge denne vejledning: 1. Tilslut vekselstrømsstikket til strømforsyningen. 2. Tilslut vekselstrømsstikket til strømkilden, og tilslut udgangsstikket til Inogen One G2. Den grønne LED lyser, hvilket angiver, at Universal Power Supply (Universel strømforsyning) forsynes med strøm. Dansk Rejs med dit Inogen One G2-system Med Inogen One G2-systemet kan du rejse med fly, båd, bil eller tog med bedre komfort for ilt-brugere end nogensinde før. Nu får du samme kvalitetsydelse og komfort under rejser, som du er vant til fra din Inogen One G2 derhjemme. Her er nogle nyttige og vigtige vejledninger for maksimal ydelse og komfort, når du anvender Inogen One G2 på rejsen. Du bør begynde planlægningen af turen med en kontrolliste over de ting, der skal huskes. Denne kontrolliste bør indeholde: Universal Power Supply (Universel strømforsyning) Ekstra batteri(er), om nødvendigt Vigtige telefonnumre, som fx til din læge eller hjemmeplejen, eller et sygehus i det område, hvor du rejser Planlæg backup-ilt i tilfælde af længerevarende strømafbrydelse eller mekanisk svigt. Til anvendelse i bil/campingvogn/båd Ved anvendelse af Universal Power Supply (Universel strømforsyning) med en jævnstrømskilde skal du følge disse vejledninger: 1. Tilslut jævnstrømsstikket til strømforsyningen. 2. Tilslut jævnstrømsstikket (cigarettænder-adapteren) til strømkilden, og tilslut udgangsstikket til Inogen One G2. Den grønne LED-indikator lyser, hvilket angiver, at strømforsyningen forsynes med strøm. Driftsvejledning Kapitel 3 17

22 3. Stikket bør indsættes i cigarettænderstikket uden overdreven kraft og sidde sikkert i stikket. Cigarettænder-adapteren er udstyret med en skyder-kontakt, der er forudjusteret til Narrow (Smal) position. Dette passer til de fleste cigarettænder-stik. Hvis cigarettænder-adapteren sidder løst i stikket, skal du justere kontakten til Wide (Bred) position. ADVARSEL ADVARSEL Sørg for, at bilens stik overholder Inogen One G2 s strømkrav (mindst 15 amp). Hvis stikket ikke understøtter en belastning på 15 ampere, vil sikringen måske springe, eller cigarettænderen kan blive beskadiget. Spidsen på cigarettænder-adapteren bliver VARM under brug. Rør ikke ved spidsen, lige efter den er fjernet fra cigarettænder-stikket. FORSIGTIG Sørg for, at stikket i bilen er renset for cigaretaske, og at adapteren passer korrekt, da der ellers vil kunne ske overophedning. FORSIGTIG Anvend ikke Universal Power Supply (Universel strøforsyning) med en stikfordeler til cigarettænder-stikket eller med et forlængerkabel. Dette kan forårsage overophedning af vekselstrømskablet. FORSIGTIG Start ikke bilen med startkabler mens Universal Power Supply (Universel strøforsyning) er tilsluttet. Dette kan føre til spidsbelastning, der kan nedlukke og/eller beskadige Universal Power Supply (Universel strøforsyning). FORSIGTIG Når du forsyner Inogen One G2 med strøm fra en bil, skal du sørge for, at bilens motor allerede kører. Drift af udstyret, før bilens motor kører, kan dræne bilens batteri. FORSIGTIG En ændring i højdeniveau (fx fra havniveau til bjergniveau) kan påvirke den iltmængde, der er til rådighed for patienten. Rådfør dig med din læge, før du rejser til højere eller lavere højdeniveauer for at afgøre, om dine flowindstillinger bør ændres. 18 Rejser med fly FAA tillader anvendelse af Inogen One G2 ombord på alle amerikanske fly. Her er et par tips til at lette flyveturen. Planlæggelse af din flyvetur Når Inogen One G2 anvendes under flyvning, skal du informere flyselskabet om, at du skal anvende din Inogen One G2 ombord på flyet. Du skal også medtage en underskrevet erklæring fra din læge, der inkluderer:

23 Din evne til at se/høre alarmer og svare herpå. Når anvendelse af ilt er nødvendig (under hele eller en del af rejsen). Dansk Maksimal flow-hastighed svarende til det tryk, der er i kabinen under normale driftsforhold. Der skal ikke anvendes en ny erklæring, hver gang du flyver, men erklæringen bør kunne fremlægges under enhver flyvetur. Nogle flyselskaber har udstyret deres fly med elektrisk strøm. Du har måske mulighed for at anmode om et sæde ved en kontakt, der kan anvendes til at forsyne din Inogen One G2 med strøm. Tilgængeligheden afhænger imidlertid af flyselskabet, flytype og servicen. Du bør undersøge tilgængeligheden hos dit flyselskab, men sørg altid for at medtage tilstrækkeligt med batterier til varigheden af din rejse samt en anslået ekstra mængde i tilfælde af uventede forsinkelser. Den universelle strømforsyning er udstyret med den gængse adapter til cigarettændere. Fly anvender imidlertid en anden stikkonfiguration, og det er vanskelig at afgøre, hvilken type strømstik dit flyselskab understøtter. Det er en god ide at købe en adapter, såsom Magellan s Em Power Socket Connector Item, nr. EA270. Kontakt Magellan s på tlf , eller besøg for oplysninger om en butik nær dig, eller køb online. Før flyrejsen Her er nogle ting, der skal huskes på dagen for din flyverejse: Sørg for, at din Inogen One G2 er ren, i god stand og ikke er beskadiget eller bærer tegn på kraftig slitage eller misbrug. Medbring tilstrækkeligt med opladte batterier til din Inogen One G2 til at dække flyveturen samt et konservativt skøn til eventuelle forsinkelser. Regionale fly og rutefly tilbyder ikke elektrisk strøm om bord. Hvis du rejser med regionale fly, skal du medbringe tilstrækkeligt med batterier til flyverejsens varighed samt et konservativt skøn til eventuelle forsinkelser. FORSIGTIG Det er ikke alle flyselskaber, der kan tilbyde backup-ilt. Ankom til lufthavnen i god tid. Lufthavnens sikkerhedskontrol skal måske anvende ekstra tid på inspektion af din Inogen One G2. Driftsvejledning Kapitel 3 19

24 Mens du afventer at komme ombord på flyet, kan du måske spare batteristrøm ved at anvende Universal Power Supply (Universel strømforsyning) og en stikkontakt i lufthavnsterminalen til at forsyne din Inogen One G2 med strøm. Du skal informere flyselskabet om, at du skal bruge din Inogen One G2. Du skal have din læges erklæring med og være klar til kontroleftersyn, hvis det kræves. Under flyveturen 1. Hvis flyets stikkontakt anvendes, skal batteriet fjernes fra Inogen One G2 Oxygen Concentrator. På grund af begrænsninger på fly kan Universal Power Supply (Universel strømforsyning) ikke anvendes til at oplade Inogen One G2-batteriet, mens du er ombord et fly. 2. Tilslut jævnstrømsstikket til flyets stikkontakt. Kontrollér kompatibiliteten med flyselskabets personale. Under kørsel, start og landing skal du placere din Inogen One G2 under sædet foran dig. Din Inogen One G2 kan stå oprejst under de fleste flysæder. Er det imidlertid ikke muligt, kan du lægge den på siden. Det er ikke nødvendigt at slukke for din Inogen One G2 under kørsel, start og landing, hvis din læges erklæring angiver, at du skal have ilt i disse perioder. FORSIGTIG En ændring i højdeniveau (fx fra havniveau til bjergniveau) kan påvirke den iltmængde, der er til rådighed for patienten. Inogen One G2 er verificeret til at kunne tilføre ilt efter specifikationerne op til m. Rådfør dig med din læge, før du rejser til højere eller lavere højdeniveauer for at afgøre, om dine flow-indstillinger bør ændres. Efter flyveturen Husk at genoplade de ekstra batterier, du måske har anvendt, før din næste flyvetur. 20 Rejse med bus, tog eller båd Kontakt rejseselskabet for at få oplyst, om strømder er adgang til. Instruktioner for batteridrift Sørg for, at batteriet er korrekt placeret og opladt. Frakobl Inogen One G2 fra strømkilden. Mens Inogen One G2 kører på batteristrøm aflades batteriet. Skærmen vil vise den anslåede restprocent (%) eller resterende anvendelsestid i minutter. Når koncentratoren detekterer, at batteriets niveau er under 10 %, udsendes en varselslyd med lav prioritet. Når batteriet er tomt, vil alarmen ændres til en alarm med høj prioritet.

25 Når batteriniveauet er lavt, skal du gøre et af følgende: Tilslut Inogen One G2 til en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde ved hjælp af Universal Power Supply (Universel strømforsyning). Udskift batteriet med et opladt batteri efter at have slukket for Inogen One G2 (ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen). Hvis batteriet er afladt, skal du genoplade det eller fjerne det fra koncentratoren. Dansk Hvis Inogen One G2 forsynes med strøm fra Universal Power Supply (Universel strømforsyning), vil batterierne blive opladt under driften. Det vil ikke skade din koncentrator eller batteriet, hvis Inogen One G2 efterlades i stikket, når batteriet er fuldt opladet. ADVARSEL Det er patientens ansvar at kontrollere batteriet regelmæssigt og udskifte det, om nødvendigt. Inogen påtager sig intet ansvar for personer, der vælger ikke at overholde producentens anbefalinger. Normal batteriopladning For at sikre at dit batteri oplades korrekt, skal du kontrollere, at der anvendes den korrekte vekselstrøms- eller jævnstrømsadapter, og at adapterne er korrekt indsat i stikkontakten. Kontrollér, at skærm og lys indikerer opladningsstatus. EMÆRK Når man begynder at oplade et helt afladt batteri, vil opladningen muligvis starte og stoppe under de første par minutter. Batteripleje og vedligeholdelse Dit Inogen One G2 litium-ion batteri skal behandles med særlig omhu for at sikre korrekt funktion og lang levetid. Anvend kun Inogen One G2-batterier til din Inogen One G2 Concentrator. Skal holdes tør Hold altid væsker væk fra batterierne. Hvis batterierne bliver våde, skal du straks afbryde og bortskaffe batterierne på korrekt vis. Temperaturens indflydelse på batteriydelsen Inogen One G2 med et enkelt batteri kan køre Inogen One G2 Concentrator fra 2 til 5 timer under de fleste omgivelsesmæssige betingelser. Hvis du vil forlænge batteritiden, skal du undgå at køre systemet i temperaturer under 5 C eller over 35 C i længere perioder. Driftsvejledning Kapitel 3 21

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED PAKKENS INDHOLD BILLEDER AF PRODUKTET 5

Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED PAKKENS INDHOLD BILLEDER AF PRODUKTET 5 Det blinkende lys med et pileformet symbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af en ikke-isoleret farlig spænding i produktets kabinet, som kan have en så stor styrke, at det

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere