Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler"

Transkript

1 brugervejledning 5

2 6

3 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 4 Betjeningsknapper 4 Brugerinterface 5 Indgangs-/udgangsforbindelser 6 Valg af strømforsyning 11 Tilbehør til Inogen One G2 Kapitel 3 13 Driftsvejledning 13 Generel vejledning 17 Yderligere driftsvejledning 20 Instruktioner for batteridrift 21 Batteripleje og vedligeholdelse Kapitel 4 23 Inogen One G2 Oxygen Concentrators lyd- og visuelle signaler (inklusive alarmer) Kapitel 5 31 Fejlfinding Kapitel 6 33 Rengøring, pleje og vedligeholdelse 33 Udskiftning af kateter 33 Rengøring af taske 34 Rengøring og udskiftning af filter 36 Anden service og vedligeholdelse 36 Bortskaffelse af udstyr og tilbehør Kapitel 7 37 Symboler anvendt på koncentrator og tilbehør Kapitel 8 39 Inogen One G2-systemspecifikationer 7

4 8

5 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Dansk Tilsigtet anvendelse Inogen One G2 Oxygen Concentrator anvendes på foreskrevet grundlag af patienter, der har behov for supplerende ilt. Den leverer en høj koncentration af ilt og anvendes med et næsekateter til kanalisering af ilt fra koncentratoren til patienten. Inogen One G2 kan anvendes hjemme, på institution, i bilen, på fly og i forskellige mobile miljøer. Den forventede levetid for Inogen One G2 Oxygen-systemet er 5 år, med undtagelse af batterierne, der har en forventet levetid på 500 fulde opladnings/afladningscyklusser. FORSIGTIG Jf. føderale lovgivning i USA må dette udstyr kun sælges af eller efter anmodning af en læge. Kan også være gældende for andre lande. FORSIGTIG Anvendelse af andet end et kateter med høj gennemstrømning (fx Salter 1600Q) kan begrænse ilttilførsel og/eller fastgøring af dyse-fittings. ADVARSEL Det anbefales at have en alternativ ilt-kilde til rådighed i tilfælde af strømsvigt eller mekanisk fejl. Rådfør dig med din leverandør for anbefalet type af backup-system.. FORSIGTIG Det påhviler patienten at sørge for backup-ordninger til alternativ ilt-forsyning under rejser. Inogen påtager sig intet ansvar for personer, der vælger ikke at overholde fabrikantens anbefalinger. Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 1 1

6 Kontraindikationer ADVARSEL Dette udstyr er IKKE BEREGNET til at være livsbevarende eller livsunderstøttende. FORSIGTIG Under visse omstændigheder kan anvendelse af ikke-ordineret iltbehandling være farlig. Dette udstyr bør kun anvendes, når det er ordineret af en læge. FORSIGTIG Yderligere overvågning eller opmærksomhed kan være påkrævet for patienter, der anvender dette udstyr, og som ikke kan høre eller se alarmer, eller som ikke kan kommunikere ubehag. Hvis patienter viser tegn på ubehag, bør en læge straks konsulteres. FORSIGTIG Inogen One G2 er ikke designet eller specificeret til anvendelse sammen med luftfugtere, forstøvere eller tilsluttet til andet udstyr. Anvendelse af dette udstyr med luftfugtere, forstøvere eller tilsluttet til andet udstyr kan forringe ydeevnen og/eller beskadige udstyret. Inogen One G2 Concentrator må ikke modificeres. Enhver modifikation af udstyret kan forringe ydeevnen eller beskadige udstyret og vil ugyldiggøre garantien. Generelle forholdsregler ADVARSEL ADVARSEL Dette udstyr producerer oxygenberiget gas, der accelererer forbrænding. TILLAD IKKE RYGNING ELLER ÅBEN ILD inden for 2,5 m fra udstyret, når det er i brug. Nedsænk ikke Inogen One G2 eller nogen dele af tilbehøret i væske. Må ikke udsættes for vand eller nedbør. Må ikke anvendes, hvor det udsættes for regn. Dette kan føre til elektrisk stød og/eller beskadigelse. FORSIGTIG Anvend ikke olie, fedt eller oliebaserede produkter på eller i nærheden af Inogen One G2. 2 FORSIGTIG Efterlad aldrig Inogen One G2 i et miljø, der kan nå høje temperaturer, såsom i parkerede biler, hvor temperaturen er høj. Det kan beskadige udstyret.

7 2 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Dansk Vigtige dele af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Skærm Flow-kontrol Lydalarmknap Knap for skærmens bagbelysning Varsel/ Alarm-lys Åndedrætsdetektionslys Tænd/ Sluk-knap Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 3

8 Betjeningsknapper Tænd/Sluk-knap Tryk én gang for Tænd. Tryk, og hold knappen nede et sekund for Sluk. Lydalarm-knap Når denne knap trykkes ned, skifter lydalarmen for Inogen One G2 s åndedrætsdetektion mellem at være slået til eller fra: 1. Standardtilstand. Når Inogen One G2 startes, er lydalarmen for åndedrætsdetektion slået fra. Skærmens visningsområde for tilstand viser et klokke-ikon med et kryds over i standardtilstanden. 2. Varselstilstand for åndedrætsdetektion. Inogen One G2 udsender en hørbar og visuel alarm for intet åndedræt detekteret. Når denne tilstand er aktiveret, og der ikke detekteres åndedræt i 60 sekunder, skifter udstyret til autopulstilstand og, når åndedræt detekteres igen, afslutter udstyret autopulstilstand og leverer normalt ved inspiration. Skærmens indikationsområde for tilstand vil vise et klokke-ikon, der blinker rødt og enbesked, når alarmen er aktiv. 3. Efter strømsvigt bliver åndedrætsdetektionens varselstilstand nulstillet til standardindstilling. Kontrolknapper til flow-indstilling Brug kontrolknapperne til - eller + flow-indstilling til at vælge indstillingen, som vist på skærmen. Der er seks indstillinger; fra 1 til 6. Knap for skærmens bagbelysning Tryk på den. Den slår automatisk fra igen efter 10 sekunder. Brugerinterface Skærm Skærmen viser information om flow-indstilling, strømstatus, batterilevetid og fejl. Hvis du ønsker at ændre sprog på Inogen LCD-skærmen, skal du kontakte Inogen-kundeservice. 4

9 Brugerinterface (fortsat) Indikatorlys Rødt lys indikerer enten en ændring i driftsstatus eller en tilstand, der måske skal svares på (alarm). Blinkende lys har højere prioritet end ikke-blinkende lys. Dansk Lydsignaler Et lydsignal (bip) indikerer enten en ændring i driftsstatus eller en tilstand, der måske skal svares på (alarm). Flere bip har højere prioritet end færre. Indgangs-/udgangsforbindelser Partikelfilter Filtret skal være på plads i koncentratorens indgangsende under drift for at holde indgangsluften ren. Montering af kateterdyse Næsekatetret forbindes til denne dyse til Inogen One G2-udgangen for iltet luft. Indgang til jævnstrømsforsyning Tilslutning for ekstern strømforsyning fra en universel strømforsyning. USB-port Anvendes kun til service. Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 5

10 Valg af strømforsyning Genopladeligt litium-ion batteri - enkelt eller dobbelt Batteriet vil drive Inogen One G2, uden der skal tilsluttes til ekstern strømkilde. Når det er helt opladt, kan et enkelt batteri give op til 2 til 5 timers drift. Et dobbeltbatteri kan levere 4 til 10 timers drift. Batteriet oplades, når det er korrekt installeret i Inogen One G2,og koncentratoren er tilsluttet til strømforsyningen - vekselstrøm eller jævnstrøm. Opladningstiden er op til 4 timer for et enkelt batteri og 8 timer for et dobbelt batteri. Se yderligere information i afsnittet Batteriets pleje og vedligeholdelse. UNIVERSEL STRØMFORSYNING Oversigt Inogen Universal Power Supply (Universel strømforsyning) (BA-107/207) bruges til at forsyne Inogen One G2 Concentrator med strøm fra en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde. Dette giver brugeren mulighed for at forsyne koncentratoren med strøm i hjemmet, i en bil eller andre steder, hvor der er adgang til enten vekselstrøm eller jævnstrøm. Beskrivelse Inogen One G2 Universal Power Supply (Universel strømforsyning) er specielt designet til anvendelse med Inogen One G2 Oxygen Concentrator (IO-200). Universal Power Supply (Universel strømforsyning) giver præcis den strøm og spænding, der skal til for at anvende Inogen One G2 sikkert, og er designet til specificerede vekselstrøms- eller jævnstrømskilder. Når udstyret anvendes med vekselstrøm, tilpasser strømforsyningen sig automatisk til indgangspændinger fra 100 V til 240 V (50-60 HZ) og tillader dermed anvendelse med de fleste strømforsyninger i verden. Universal Power Supply (Universel strømforsyning) oplader Inogen One G2-batteriet, når den bruges med vekselstrøm eller jævnstrøm, som der fx findes i en bil. På grund af begrænsninger på fly kan Universal Power Supply (Universel strømforsyning) ikke anvendes til at oplade Inogen One G2-batteriet, når det anvendes på flyrejser. 6 Universal Power Supply (Universel strømforsyning) anvendes med følgende komponenter: Strømforsyning med tilhørende strømkabel til tilslutning til Inogen One G2 Strømforsyningskabel til cigarettænder i bil Strømkabel til vekselstrøm

11 Model nr. BA-107 Dansk Jævnstrømsstik til cigarettænder der kan bruges i bil/campingvogn/båd/fly (RP nr. 122)* Strømudgangsstik Universal Power Supply (Universel strømforsyning) Vekselstrømsindgang Jævnstrømsindgang LED-indikatorlys Vekselstrømsstik* ADVARSEL Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen ved opbevaring. Træk ikke i ledningen, og placér ikke noget ovenpå ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse af ledninger og afbrydelse af strømmen til koncentratoren. * Udseende af det faktiske produkt kan være anderledes. Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 7

12 Model nr. BA-207 Strømudgangsstik Universal Power Supply (Universel strømforsyning) Vekselstrømsindgang Jævnstrømsindgang LED-indikatorlys Vekselstrømsstik* Jævnstrømsstik til cigarettænder der kan bruges i bil/campingvogn/båd/fly (RP nr. 222)* ADVARSEL Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen ved opbevaring. Træk ikke i ledningen, og placér ikke noget ovenpå ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse af ledninger og afbrydelse af strømmen til koncentratoren. 8 * Udseende af det faktiske produkt kan være anderledes.

13 Model nr. BA-301 Dansk Vekselstrømsstik* Vekselstrøm Vekselstrømsindgang LED-indikatorlys Strømudgangsstik* ADVARSEL Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen ved opbevaring. Træk ikke i ledningen, og placér ikke noget ovenpå ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse af ledninger og afbrydelse af strømmen til koncentratoren. * Udseende af det faktiske produkt kan være anderledes. Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 9

14 Model# BA-302 Jævnstrøm Jævnstrømsstik til cigarettænder der kan bruges i bil/campingvogn/ båd/fly* LED-indikatorlys Strømudgangsstik* ADVARSEL Anvend ikke andre strømforsyninger eller strømkabler end dem, der er specificeret i denne brugervejledning. Anvendelse af ikke-specificerede strømforsyninger eller kabler kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Rul ikke ledningen op om strømforsyningen ved opbevaring. Træk ikke i ledningen, og placér ikke noget ovenpå ledningen. Hold børn og kæledyr væk fra ledningen. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse af ledninger og afbrydelse af strømmen til sforsyning koncentratoren. * Udseende af det faktiske produkt kan være anderledes. 10

15 Tilbehør til Inogen One G2 ADVARSEL Anvend ikke strømforsyninger/adaptere eller tilbehør ud over det, der er specificeret i brugervejledningen. Anvendelse af ikkespecificeret tilbehør kan forårsage en sikkerhedsrisiko og/eller forringe systemets ydeevne. Dansk Næsekateter Der skal anvendes et næsekateter med Inogen One G2 for at tilføre ilt fra koncentratoren. Der anbefales et enkelt lumen-næsekateter med en længde på op 7,50 m for at sikre korrekt åndedrætsdetektion og ilttilførsel. ADVARSEL BEMÆRK Fare for kvælning og strangulering. Hold slangerne væk fra børn og kæledyr. Forøgelse af kateterlængden kan reducere støjen under ilt-bolustilførslen. Når der anvendes et kateter på 7,5 m med Inogen One G2, er det måske nødvendigt at hæve flow-indstillingen. Bæretaske Bæretasken har en beskyttende klap med håndtag og en skulderrem, så du kan bære Inogen One G2. Inogen One G2 kan køre på batteristrøm under transport med bæretasken. Vogn Vognen har hjul og et teleskophåndtag, så det er nemt at transportere Inogen One G2. Inogen One G2 kan køre på batteristrøm under transport. Anbring bæretasken over vognens håndtag. Sørg for, at vognens håndtag sidder indenfor den elastiske rem bag på bæretasken og op mod bagsiden af bæretasken. Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator Kapitel 2 11

16 Ekstra tilbehør til Inogen One G2 Ekstern batterioplader 1. Sæt strømkablet fra den eksterne AC-batterioplader i en stikkontakt. 2. Sæt strømforsyningen til den eksterne AC-batterioplader i batteriopladeren. 3. Skub din oplader på Inogen One G2-batteriet ved at klikke og låse det fast i opladeren. 4. Når batteriet er i korrekt position vil en rød lampe indikere, at batteriet oplader. 5. Når den grønne lampe lyser, er batteriet fuldt opladet FORSIGTIG Undgå at røre ved de forsænkede elektriske kontakter på den eksterne batterioplader. Beskadigelse af kontakterne kan påvirke driften. BEMÆRK BEMÆRK Disse kontakter er ikke strømførende, med mindre batteriet er korrekt placeret i opladeren. Hvis du helt vil afbryde strømmen til den eksterne batterioplader, skal du tage stikket ud af kontakten. Rygsæk til Inogen One G2 En alternativ/valgfri måde at bære din Inogen One G2 på. Håndfri, mere komfort, ikke i vejen og med ekstra lommer til yderligere tilbehør. Hvis du vil afgive bestilling, bedes du kontakte Inogens kundeservice. 12

17 3 Driftsvejledning Dansk Generel vejledning 1. Anbring Inogen One G2 et godt ventileret sted. Ind- og udgangene til luft må ikke være blokerede. Anbring Inogen One G2, således at alle lydalarmer kan høres. Udgang Indgang ADVARSEL Undgå anvendelse af Inogen One G2 ved tilstedeværelse af forurenende stoffer, røg eller gasarter. Anvend ikke Inogen One G2 ved tilstedeværelse af brændbar anæstesi, rengøringsmidler eller andre kemiske dampe. FORSIGTIG Blokér ikke ind- eller udgangene til luft, når udstyret anvendes. Blokering af luftcirkulationen eller opbevaring nær varmekilder kan føre til overophedning og nedlukning eller beskadigelse af koncentratoren. 2. Sørg for, at partikelfiltret er på plads. FORSIGTIG Anvend ikke Inogen One G2, uden at partikelfiltret sidder korrekt på plads. Partikler, der trænger ind i systemet, kan beskadige udstyret. 3. Installation af batteriet. Indsæt Inogen One G2-batteriet ved at skubbe det på plads og låse det nederst på koncentratoren. Driftsvejledning Kapitel 3 13

18 FORSIGTIG Inogen One G2-batteriet fungerer som en sekundær strømforsyning, hvis der opstår en uventet afbrydelse af vekselstrømmen eller jævnstrømmen. Når Inogen One G2 kører på den eksterne strømforsyning, vekselstrøm eller jævnstrøm, skal der sidde et korrekt indsat Inogen One G2-batteri i enheden. Denne procedure vil sikre uafbrudt drift og vil vedligeholde alle alarmer og advarsler i tilfælde af afbrydelse af den eksterne strømforsyning. BEMÆRK Inogen One G2-batteriet kræver inden første brug en fuld, uafbrudt opladning ved brug af Inogen One G2, tilsluttet til vekselstrømskilden. Inogen One G2 må ikke køres på batteristrøm før den første opladning er fuldført. Efter den første opladning er fuldført, kan batteriet bruges, uanset opladningsniveauet. 4. Tilslut Universal Power Supply (Universel strømforsyning). Tilslut vekselstrømsstikket til Universal Power Supply (Universel strømforsyning). Tilslut vekselstrømsstikket til strømkilden, og tilslut udgangsstikket til Inogen One G2. Den grønne LED-indikator på Universal Power Supply (Universel strømforsyning) lyser, og der udsendes et bip fra koncentratoren. FORSIGTIG Sørg for, at Universal Power Supply (Universel strømforsyning) er placeret et sted, der er godt ventileret, da den bruger luftcirkulation til at aflede varme. Universal Power Supply (Universel strømforsyning) kan blive varm under drift. Sørg for, at Universal Power Supply (Universel strømforsyning) køler ned, før den håndteres. FORSIGTIG Universal Power Supply (Universel strømforsyning) er ikke vandtæt. FORSIGTIG Du må ikke adskille Universal Power Supply (Universel strømforsyning). Dette kan føre til fejl i komponenterne og/eller sikkerhedsrisici. 14 FORSIGTIG Sæt ikke noget i stikket til Universal Power Supply (Universel strømforsyning) ud over den medfølgende el-ledning. Undgå at anvende forlængerledninger til Inogen One G2. Hvis anvendelse af forlængerledning er nødvendig, skal du bruge en ledning, der har et Underwriters Laboratory (UL)-mærke og en ledningstykkelse på minimum 18 gauge. Tilslut ikke andet udstyr til samme forlængerledning.

19 BEMÆRK BEMÆRK Under visse omstændigheder (se tekniske specifikationer) nedlukkes Universal Power Supply (Universel strømforsyning) muligvis. Den grønne LED-indikator vil blinke eller slukkes. Hvis dette sker, skal du frakoble strømforsyningen i mindst 10 sekunder og tilslutte den igen. Efter Universal Power Supply (Universel strømforsyning) er taget ud af stikkontakten skal den også frakobles fra koncentratoren for at undgå unødvendig afladning af batteriet. Dansk 5. Tilslutning af næsekatetret til dyse-fittingen. Dyse-fittingen er placeret ved siden af håndtaget på Inogen One G2. Det anbefales at bruge et enkelt lumen-kateter med en længde på op til 7,5 m for at sikre korrekt åndedrætsdetektion og ilttilførsel. Yderligere titrering kan være nødvendig for at sikre korrekt ilttilførsel, når du anvender et bestemt kateter. FORSIGTIG For at sikre ilt-flow skal du sørge for, at næsekatetret er korrekt tilsluttet til dyse-fittingen, og at slangen ikke er bøjet eller klemt på nogen måde. FORSIGTIG Udskift næsekatetret jævnligt. Kontakt din leverandør eller din læge for oplysninger om, hvor ofte katetret bør udskiftes. 6. Tænd din Inogen One G2 ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. Der udsendes et kort bip, efter Inogen-logoet vises. Please Wait (Vent venligst) vises, mens koncentratoren starter. Skærmen angiver den valgte flow-indstilling og driftstilstand. Efter en kort opstartssekvens starter en opvarmningsperiode på op til 2 minutter. Under denne periode vil ilt-koncentrationen blive opbygget, men når muligvis ikke det specificerede niveau. Yderligere opvarmningstid kan være nødvendig, hvis din Inogen One G2 har været opbevaret i ekstremt kolde temperaturer. Driftsvejledninger Kapitel 3 15

20 7. Indstil Inogen One G2 Concentrator til den flow-hastighed, der er ordineret af din læge eller kliniker. Anvend + eller knapperne til at justere Inogen One G2 til den ønskede indstilling. Den aktuelle indstilling kan ses på skærmen. 8. Placér næsekatetret under din næse, og træk vejret gennem næsen. Inogen One G2 vil fornemme starten af din indånding og vil levere ilt præcist, når du inhalerer. Inogen One G2 vil fornemme hvert åndedrag og fortsætte med at levere ilt på denne måde. Når din åndedrætsrytme ændrer sig, vil Inogen One G2 fornemme disse ændringer og kun levere ilt, når du behøver den. Ind imellem, hvis du inhalerer meget hurtigt mellem åndedragene, kan Inogen One G2 ignorere et af åndedragene, hvilket kan synes som et manglende åndedrag. Dette er normalt, fordi Inogen One G2 fornemmer og overvåger ændringer i dit åndedrætsmønster. Inogen One G2 vil normalt fornemme næste åndedrag og levere ilt i henhold hertil. Et grønt lys vil blinke hver gang, der detekteres et åndedrag. Sørg for, at næsekatetret sidder korrekt under næsen, og at du trækker vejret gennem næsen. ADVARSEL Hvis du begynder at føle dig syg eller oplever ubehag under anvendelse af udstyret, skal du straks kontakte din læge. FORSIGTIG Inogen One G2 er designet til at levere et ilt-flow med en høj renhedsgrad. En rådgivende alarm Oxygen Low (Ilt lav) vil informere dig, hvis koncentrationen falder. Hvis alarmen fortsætter, skal du kontakte din leverandør. Generelt Hvis du vil afbryde strømmen, skal du tage stikket ud af kilden (fx en stikkontakt, biladapter med jævnstrøm). FORSIGTIG Sørg for, at Universal Power Supply (Universel strømforsyning) altid kun får strøm fra én kilde ad gangen (vekselstrøm eller jævnstrøm). Universal Power Supply (Universel strømforsyning) fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den modtager både vekselstrøm og jævnstrøm samtidigt. 16

21 Yderligere driftsvejledning Til hjemmebrug med vekselstrøm For drift med vekselstrøm skal du følge denne vejledning: 1. Tilslut vekselstrømsstikket til strømforsyningen. 2. Tilslut vekselstrømsstikket til strømkilden, og tilslut udgangsstikket til Inogen One G2. Den grønne LED lyser, hvilket angiver, at Universal Power Supply (Universel strømforsyning) forsynes med strøm. Dansk Rejs med dit Inogen One G2-system Med Inogen One G2-systemet kan du rejse med fly, båd, bil eller tog med bedre komfort for ilt-brugere end nogensinde før. Nu får du samme kvalitetsydelse og komfort under rejser, som du er vant til fra din Inogen One G2 derhjemme. Her er nogle nyttige og vigtige vejledninger for maksimal ydelse og komfort, når du anvender Inogen One G2 på rejsen. Du bør begynde planlægningen af turen med en kontrolliste over de ting, der skal huskes. Denne kontrolliste bør indeholde: Universal Power Supply (Universel strømforsyning) Ekstra batteri(er), om nødvendigt Vigtige telefonnumre, som fx til din læge eller hjemmeplejen, eller et sygehus i det område, hvor du rejser Planlæg backup-ilt i tilfælde af længerevarende strømafbrydelse eller mekanisk svigt. Til anvendelse i bil/campingvogn/båd Ved anvendelse af Universal Power Supply (Universel strømforsyning) med en jævnstrømskilde skal du følge disse vejledninger: 1. Tilslut jævnstrømsstikket til strømforsyningen. 2. Tilslut jævnstrømsstikket (cigarettænder-adapteren) til strømkilden, og tilslut udgangsstikket til Inogen One G2. Den grønne LED-indikator lyser, hvilket angiver, at strømforsyningen forsynes med strøm. Driftsvejledning Kapitel 3 17

22 3. Stikket bør indsættes i cigarettænderstikket uden overdreven kraft og sidde sikkert i stikket. Cigarettænder-adapteren er udstyret med en skyder-kontakt, der er forudjusteret til Narrow (Smal) position. Dette passer til de fleste cigarettænder-stik. Hvis cigarettænder-adapteren sidder løst i stikket, skal du justere kontakten til Wide (Bred) position. ADVARSEL ADVARSEL Sørg for, at bilens stik overholder Inogen One G2 s strømkrav (mindst 15 amp). Hvis stikket ikke understøtter en belastning på 15 ampere, vil sikringen måske springe, eller cigarettænderen kan blive beskadiget. Spidsen på cigarettænder-adapteren bliver VARM under brug. Rør ikke ved spidsen, lige efter den er fjernet fra cigarettænder-stikket. FORSIGTIG Sørg for, at stikket i bilen er renset for cigaretaske, og at adapteren passer korrekt, da der ellers vil kunne ske overophedning. FORSIGTIG Anvend ikke Universal Power Supply (Universel strøforsyning) med en stikfordeler til cigarettænder-stikket eller med et forlængerkabel. Dette kan forårsage overophedning af vekselstrømskablet. FORSIGTIG Start ikke bilen med startkabler mens Universal Power Supply (Universel strøforsyning) er tilsluttet. Dette kan føre til spidsbelastning, der kan nedlukke og/eller beskadige Universal Power Supply (Universel strøforsyning). FORSIGTIG Når du forsyner Inogen One G2 med strøm fra en bil, skal du sørge for, at bilens motor allerede kører. Drift af udstyret, før bilens motor kører, kan dræne bilens batteri. FORSIGTIG En ændring i højdeniveau (fx fra havniveau til bjergniveau) kan påvirke den iltmængde, der er til rådighed for patienten. Rådfør dig med din læge, før du rejser til højere eller lavere højdeniveauer for at afgøre, om dine flowindstillinger bør ændres. 18 Rejser med fly FAA tillader anvendelse af Inogen One G2 ombord på alle amerikanske fly. Her er et par tips til at lette flyveturen. Planlæggelse af din flyvetur Når Inogen One G2 anvendes under flyvning, skal du informere flyselskabet om, at du skal anvende din Inogen One G2 ombord på flyet. Du skal også medtage en underskrevet erklæring fra din læge, der inkluderer:

23 Din evne til at se/høre alarmer og svare herpå. Når anvendelse af ilt er nødvendig (under hele eller en del af rejsen). Dansk Maksimal flow-hastighed svarende til det tryk, der er i kabinen under normale driftsforhold. Der skal ikke anvendes en ny erklæring, hver gang du flyver, men erklæringen bør kunne fremlægges under enhver flyvetur. Nogle flyselskaber har udstyret deres fly med elektrisk strøm. Du har måske mulighed for at anmode om et sæde ved en kontakt, der kan anvendes til at forsyne din Inogen One G2 med strøm. Tilgængeligheden afhænger imidlertid af flyselskabet, flytype og servicen. Du bør undersøge tilgængeligheden hos dit flyselskab, men sørg altid for at medtage tilstrækkeligt med batterier til varigheden af din rejse samt en anslået ekstra mængde i tilfælde af uventede forsinkelser. Den universelle strømforsyning er udstyret med den gængse adapter til cigarettændere. Fly anvender imidlertid en anden stikkonfiguration, og det er vanskelig at afgøre, hvilken type strømstik dit flyselskab understøtter. Det er en god ide at købe en adapter, såsom Magellan s Em Power Socket Connector Item, nr. EA270. Kontakt Magellan s på tlf , eller besøg for oplysninger om en butik nær dig, eller køb online. Før flyrejsen Her er nogle ting, der skal huskes på dagen for din flyverejse: Sørg for, at din Inogen One G2 er ren, i god stand og ikke er beskadiget eller bærer tegn på kraftig slitage eller misbrug. Medbring tilstrækkeligt med opladte batterier til din Inogen One G2 til at dække flyveturen samt et konservativt skøn til eventuelle forsinkelser. Regionale fly og rutefly tilbyder ikke elektrisk strøm om bord. Hvis du rejser med regionale fly, skal du medbringe tilstrækkeligt med batterier til flyverejsens varighed samt et konservativt skøn til eventuelle forsinkelser. FORSIGTIG Det er ikke alle flyselskaber, der kan tilbyde backup-ilt. Ankom til lufthavnen i god tid. Lufthavnens sikkerhedskontrol skal måske anvende ekstra tid på inspektion af din Inogen One G2. Driftsvejledning Kapitel 3 19

24 Mens du afventer at komme ombord på flyet, kan du måske spare batteristrøm ved at anvende Universal Power Supply (Universel strømforsyning) og en stikkontakt i lufthavnsterminalen til at forsyne din Inogen One G2 med strøm. Du skal informere flyselskabet om, at du skal bruge din Inogen One G2. Du skal have din læges erklæring med og være klar til kontroleftersyn, hvis det kræves. Under flyveturen 1. Hvis flyets stikkontakt anvendes, skal batteriet fjernes fra Inogen One G2 Oxygen Concentrator. På grund af begrænsninger på fly kan Universal Power Supply (Universel strømforsyning) ikke anvendes til at oplade Inogen One G2-batteriet, mens du er ombord et fly. 2. Tilslut jævnstrømsstikket til flyets stikkontakt. Kontrollér kompatibiliteten med flyselskabets personale. Under kørsel, start og landing skal du placere din Inogen One G2 under sædet foran dig. Din Inogen One G2 kan stå oprejst under de fleste flysæder. Er det imidlertid ikke muligt, kan du lægge den på siden. Det er ikke nødvendigt at slukke for din Inogen One G2 under kørsel, start og landing, hvis din læges erklæring angiver, at du skal have ilt i disse perioder. FORSIGTIG En ændring i højdeniveau (fx fra havniveau til bjergniveau) kan påvirke den iltmængde, der er til rådighed for patienten. Inogen One G2 er verificeret til at kunne tilføre ilt efter specifikationerne op til m. Rådfør dig med din læge, før du rejser til højere eller lavere højdeniveauer for at afgøre, om dine flow-indstillinger bør ændres. Efter flyveturen Husk at genoplade de ekstra batterier, du måske har anvendt, før din næste flyvetur. 20 Rejse med bus, tog eller båd Kontakt rejseselskabet for at få oplyst, om strømder er adgang til. Instruktioner for batteridrift Sørg for, at batteriet er korrekt placeret og opladt. Frakobl Inogen One G2 fra strømkilden. Mens Inogen One G2 kører på batteristrøm aflades batteriet. Skærmen vil vise den anslåede restprocent (%) eller resterende anvendelsestid i minutter. Når koncentratoren detekterer, at batteriets niveau er under 10 %, udsendes en varselslyd med lav prioritet. Når batteriet er tomt, vil alarmen ændres til en alarm med høj prioritet.

25 Når batteriniveauet er lavt, skal du gøre et af følgende: Tilslut Inogen One G2 til en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde ved hjælp af Universal Power Supply (Universel strømforsyning). Udskift batteriet med et opladt batteri efter at have slukket for Inogen One G2 (ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen). Hvis batteriet er afladt, skal du genoplade det eller fjerne det fra koncentratoren. Dansk Hvis Inogen One G2 forsynes med strøm fra Universal Power Supply (Universel strømforsyning), vil batterierne blive opladt under driften. Det vil ikke skade din koncentrator eller batteriet, hvis Inogen One G2 efterlades i stikket, når batteriet er fuldt opladet. ADVARSEL Det er patientens ansvar at kontrollere batteriet regelmæssigt og udskifte det, om nødvendigt. Inogen påtager sig intet ansvar for personer, der vælger ikke at overholde producentens anbefalinger. Normal batteriopladning For at sikre at dit batteri oplades korrekt, skal du kontrollere, at der anvendes den korrekte vekselstrøms- eller jævnstrømsadapter, og at adapterne er korrekt indsat i stikkontakten. Kontrollér, at skærm og lys indikerer opladningsstatus. EMÆRK Når man begynder at oplade et helt afladt batteri, vil opladningen muligvis starte og stoppe under de første par minutter. Batteripleje og vedligeholdelse Dit Inogen One G2 litium-ion batteri skal behandles med særlig omhu for at sikre korrekt funktion og lang levetid. Anvend kun Inogen One G2-batterier til din Inogen One G2 Concentrator. Skal holdes tør Hold altid væsker væk fra batterierne. Hvis batterierne bliver våde, skal du straks afbryde og bortskaffe batterierne på korrekt vis. Temperaturens indflydelse på batteriydelsen Inogen One G2 med et enkelt batteri kan køre Inogen One G2 Concentrator fra 2 til 5 timer under de fleste omgivelsesmæssige betingelser. Hvis du vil forlænge batteritiden, skal du undgå at køre systemet i temperaturer under 5 C eller over 35 C i længere perioder. Driftsvejledning Kapitel 3 21

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere