Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark"

Transkript

1 Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne præsentatonsredskab Kmunkaton der styrker beskæftgelsesndsatsen

2 Vrkshedsmappen Kmunkaton der styrker beskæftgelsen Vrkshedsmappen 2 Enkel prnt-selv løsnng Nem webvsnng Se sde 4 Vrkshedsmappen med opdaterede faktaark gør det nemt og effektvt at præsentere alle jobcentrets tlbud - både s prnt og onlne. De fleste vrkshedskonsulenter ser det s en tdskrævende opgave at forberede vrkshedsbesøg. Ud over at bruge ressourcer på at være opdateret på al relevant lovgvnng, lgger der s regel meget td at samle de tlbud, vrksheden skal præsenteres for. Med vrkshedsmappen skrer jobcentret sg et af udgfter og admnstratve opgaver forud for besøgene. Samtdg får man en kvaltetsmappe med relevante jobcentertlbud, der kan udleveres tl vrksheden. Løsnngen gver jobcentret: Kvaltetsmapper med 5 mm. ryg og udskærng tl vstkort. Fleksbel og ressourcebesparende løsnng. Løbende opdaterng af alle Stærkere vrkshedsservce. Mulghed for nem webvsnng. Den største fordel er ressourcegevnsten Fra mn td Jobcenter Kertemnde ved jeg, at den største fordel ved Vrkshedsmappen er ressourcegevnsten. V sparer td, penge og undgår fejl, når materalet er ajour og overensstemmelse med gældende lovgvnng. Jobcenterchef Kenneth Damsgaard, Nyborg. Følgende jobcentre abonnerer på mappen Albertslund, Ballerup, Brøndby, Esbjerg, Faxe, Frederksberg, Frederkssund, Furesø, Faaborg-Mdtfyn, Glostrup, Greve, Grbskov, Guldborgsund, Haderslev, Helsngør, Herlev, Hvdovre, Hørsholm, Kertemnde, Koldng, Køge, Langeland, Lejre, Lemvg, Lyngby- Taarbæk, Morsø, Nyborg, Næstved, Odsherred, Rngsted, Rudersdal, Rødovre, Skve, Solrød, Sorø, Stevns, Struer, Svendborg, Sønderborg, Tårnby, Varde og Vborg. Prser Alle prser er ekskl. ms og leverngsudgfter Nyhed - onlne hostng og ajourførng af faktaark! S opton tlbyder v nu også at hoste og ajourføre jobcentrets unkke faktaark onlne. Så kan vrksheder og konsulenter altd tlgå opdaterede beskrvelser fra en Pad eller en bærbar pc. Samtdg blver det nemt at lnke tl altd opdateret materale fra kmunens hjemmesde. Se llustraton på sde 4. Der er at vælge mellem forskellge desgn tl mappe, prnt-selv faktaark og onlne faktaark - alle med jobcentrets unkke kontaktoplysnnger. Kontakt os på tlf.: for mere nformaton. Oblgatorsk: Leverng af 44 faktaark (engangsudgft) nkl. standard besøgsskema Optoner: Opdaterngsaftale prnt-selv ark - 12 mdr. Opdaterngsaftale onlne ark - 12 mdr. Både prnt-selv og onlne abonnement Desgn og tryk af 500 mapper Prseksempel med 500 mapper og 12 måneders prnt-selv opdaterng kr kr kr kr kr kr. Wanek & Myrner - alle rettgheder forbeholdes d Gazelle tre år streg fra og valgt s hovedleverandør på Beskæftgelsesmnsterets rammeaftale for kampagner, kmunkaton og markedsførng peroden Jo - v er et ambtøst hold af dedkerede kmunkatører, s hver dag brænder for at levere nytænkende kmunkatonsløsnnger, der får endnu flere job og uddannelse.

3 Vrkshedsmappen Kmunkaton der styrker beskæftgelsen 3 Opdaterngsaftale - prnt-selv Nye fakt - hver ga aark ng loven ændrer s g! Opdaterngsaftalen skrer, at jobcentrets prnt-selv-faktaark altd ndeholder opdaterede og ajourførte nformatoner jf. LAB. Når lovgvnngen ændrer sg, fremsender v nye ark tl hvert jobcenter. Prnt-selv-faktaarkene placeres s pdf-fler på jobcentrets t-system Færdgt produkt Fredens borg Aller ød Bjarkesvej Tel Fax Bjarkesvej Tel Fax Bjarkesvej Tel Fax Bjarkesvej Tel Fax Bjarkesvej Tel Fax For vrksh eder betyder løntlskudsordnng det er mulgt en, at potentel ny medarbe på arbejdspladsen jder med tlskud. Løntlsku dsordnngen men typsk gves løntlpå tre tl seks fortsætte uden Bjarkesvej Tel Fax Det er en forudsæt nng for prvate vrksheder, kmer fra en perode med seks måneder s ledghed. Vrksh eden udbetale overensk r s stmæssg løn nden for det på- gældende ansættel sesråde og modtager et løntlskud på kr. 68,55 pr. arbejdst hvs den ansætter me kontanthjælpsler starthjælpsmodta elger. For offentlge vrksheder satser - rng og hør jobcentre t. løntlskudsordnnge r for nyuddann ede ledge over 55 år samt førtdspe nson Gver vrkshe den mulghed for at danne sg et ndtryk af den pågældende medarbej der både faglgt og socalt. For jobsøgere gver ordnngen at genopfrske faglge kvalfkatoner, anvende nyerhverv ede kpeten cer på en arbejdspla ds. at blve optrænet helt nyt arbejds råde. Jobcenter Bjarkesvej Telefon: Emal: alleroed.dk Bjarkesvej Tel Fax Bjarkesvej Tel Fax Bjarkesvej Tel Fax Bjarkesvej Tel Fax Presentaton_m appe_2k.ndd Det er en forudsætnng for prvate vrksheder, kmer fra en perode med seks måneders ledghed. Vrksheden udbetaler s overenskstmæssg løn nden for det på- gældende ansættelsesrå et løntlskud på kr. 68,55 pr. arbejdstme hvs den ansætter kontanthjælps- eller starthjælpsmodtager. For offentlge vrksheder satser - rng og hør jobcentret. løntlskudsordnnger for nyuddannede ledge over 55 år samt førtdspenson Gver vrksheden gen- nemført en uddannelse og har flere med nteresse- rer sg meget for helse og naturmedcn. Jobcentret fnder en ledg stl- 1 nketter mdlertd en og produktse også hvor du kan på støtteordnnger på nor- Gver vrksheden gen- nemført en uddannelse og har flere med nteresse- rer sg meget for helse og naturmedcn. Jobcentret fnder en ledg stl- Blanket tl ansøgnng løntlskud opfrske faglge kvalfkatoner, an- lng s butksassstent den lokale vende nyerhvervede kpetencer helseforretnng. nketter mdlertd en og produkt- på en arbejdsplads. løntl- Se også hvor du kan at blve optrænet skud oplærngsperoden på støtteordnnger på nor- helt nyt arbejdsråde. sforløbe tæt samarbejde med vrkshe- sforløbe tæt samarbejde med vrkshe- støtte og vejlednng og følger lø- støtte og vejlednng og følger lø- gældende ansættelsesrå gældende ansættelsesrå arbejdstme kr. 68,55 pr. arbejdstme elpå kr. 68,55 pr. løntlskud på et løntlskud et elkontanthjælpskontanthjælpsbetyder løntlskudsordnn betyder løntlskudsordnn betyder løntlskudsordnn ny medarbejder For vrksheder For vrkshederden ansætter For vrksheder potentel ny medarbejder potentel ny medarbejder vrksheder vrksheder en potentel hvs hvs den ansætter at ansætte offentlge gen gen ger. For offentlgegen det er mulgt det er mulgt starthjælpsmodta det er mulgt ger. For tlskud. sordnn ler jobcentret. ler starthjælpsmodta rng med med tlskud. sordnn med tlskud. sordnn og hør jobcentret. gves løntlløntl- rng og hørløntlsatser på arbejdspladsen på arbejdspladsen andre satser men typsk gves på arbejdspladsen men typsk gves men typsk gælder seks nyuddannede tre tlfor på tre tl seks på tre tl seks er for nyuddannede en perode på er skuddet løntlskudsordnng også løntlskudsordnng uden førtdspensonder fndes fortsætte uden fortsætte uden over 55 år samt førtdspensonfortsætte år samt ledge ledge over 55 for prvate vrksheder, for prvate vrksheder, for prvate vrksheder, forudsætnng Det er en forudsætnng Det er en forudsætnng perode med Det er en perode med perode med kmer fra en kmer fra en kmer fra en s udbetaler udbetaler s udbetaler s ledghed. Vrksheden for det på- måneders ledghed. Vrksheden for det påledghed. Vrksheden for det påseks måneders seks seks måneders ssg løn nden ssg løn nden ssg løn nden overenskstmæ overenskstmæ overenskstmæ løntlskudsordnnger for nyuddannede ledge over 55 år samt førtdspenson at danne sg et ndtryk af den på- løntlskud oplærngsperoden gældende ansættelsesrå et løntlskud på kr. 68,55 pr. arbejdstme hvs den ansætter kontanthjælps- eller starthjælpsmodtager. For offentlge vrksheder satser - rng og hør jobcentret. gældende medarbejder både faglgt og socalt. For jobsøgere g- lng s butksassstent den lokale helseforretnng. på en arbejdsplads. at blve optrænet helt nyt arbejdsråde. ver ordnngen at gen- Blanket tl ansøgnng løntlskud opfrske faglge kvalfkatoner, anvende nyerhvervede kpetencer Det er en forudsætnng for prvate vrksheder, kmer fra en perode med seks måneders ledghed. Vrksheden udbetaler s overenskstmæssg løn nden for det på- at danne sg et ndtryk af den påfaglgt og socalt. For jobsøgere g- For vrksheder betyder løntlskudsordnn det er mulgt potentel ny medarbejder på arbejdspladsen med tlskud. sordnngen men typsk gves løntl på tre tl seks fortsætte uden gældende medarbejder både ver ordnngen at gen- Gver vrksheden pået ndtryk af den at danne sg både gældende medarbejder gfor jobsøgere faglgt og socalt. at gen ver ordnngen ankvalfkatoner, opfrske faglge kpetencer vende nyerhvervede på en arbejdsplads. at blve optrænet helt nyt arbejdsråde. sforløbe med vrkshetæt samarbejde og følger løstøtte og vejlednng gældende ansættelsesrå kr. 68,55 pr. arbejdstme elet løntlskud på kontanthjælps vrksheder hvs den ansætter ger. For offentlge ler starthjælpsmodta hør jobcentret. satser - rng og er for nyuddannede løntlskudsordnng år samt førtdspensonledge over 55 gengengenmed med har flere og har flere og har flere uddannelse og nemført en nemført en uddannelse nemført en uddannelse Gver vrksheden Gver vrksheden påpånteressenteressenteresse ndtryk af den et ndtryk af den at danne sg et at danne sg løntlskud både løntlskud for helse og naturme- både Blanket tl ansøgnng for helse og naturmefor helse og naturmetl ansøgnng medarbejder rer sg meget rer sg meget rer sg meget gældende medarbejder gældende Blanket ggstlstlstlfor jobsøgere For jobsøgere fnder en ledg fnder en ledg fnder en ledg på: kan fndes dcn. Jobcentret dcn. Jobcentret dcn. Jobcentret faglgt og socalt. lokale at genfaglgt og socalt. at gen den den lokale den lokale nketter nketter lng s butksassstent lng s butksassstent lng s butksassstent ver ordnngen ver ordnngen anan kvalfkatoner, kvalfkatoner, helseforretnng. helseforretnng. hvor du kan produkthelseforretnng. opfrske faglge produktopfrske faglge kan og og og produktkpetencer kpetencer hvor du en Se også mdlertd Se også mdlertd envende nyerhvervede mdlertd en vende nyerhvervede løntlløntlløntlstøtteordnnger på støtteordnnger sg tl det atpåvære skud oplærngsperoden skud oplærngsperoden på norskud oplærngsperoden på norpå en arbejdsplads. på en arbejdsplads. på noroptrænet optrænet blve blve at at helt nyt arbejdsråde. sforløbe med vrkshetæt samarbejde og følger løstøtte og vejlednng helt nyt arbejdsråde. med løntlskud Blanket tl ansøgnng nketter hvor du kan Se også på støtteordnnger Kontaktpersonen udskfter de aktuelle ark på jobcentrets t-system, så alle jobkonsulenter altd har adgang tl at prnte jobcentrets ajourførte beskæftgelsestlbud. Bjarkesvej Tel Fax WANEK& :51:46 Ved vrkshedsbesøg prnter jobkonsulenten selv relevante faktaark og tager dem med mappen. sforløbe med vrkshetæt samarbejde og følger løstøtte og vejlednng Ved lovændrnger LAB eller ved ændrng af kontaktoplysnnger opdaterer v de enkelte faktaark og sender de nye pdf-fler tl jobcentrets kontaktperson. Bjarkesvej Tel Fax Gazelle tre år streg fra og valgt s hovedleverandør på Beskæftgelsesmnsterets rammeaftale for kampagner, kmunkaton og markedsførng peroden Jo - v er et ambtøst hold af dedkerede kmunkatører, s hver dag brænder for at levere nytænkende kmunkatonsløsnnger, der får endnu flere job og uddannelse. Wanek & Myrner - alle rettgheder forbeholdes d Bjarkesvej Tel Fax For vrksheder betyder løntlskudsordnn det er mulgt potentel ny medarbejder på arbejdspladsen med tlskud. sordnngen men typsk gves løntl på tre tl seks fortsætte uden løntlskud n ketter Se også u.dk, hvor du kan fnde eksemple r på støtteordn nger for handcapp ede. jdet... Bjarkesvej Tel Fax for ansættels e med Blanket tl ansøgnng V klarer arbe Bjarkesvej Tel Fax sforløbet planlægges tæt samarbejd e med vrkshe støtte og vejlednng og følger lø gennemført en uddannels e og har flere nteresserer sg meget for helse og naturmedcn. Jobcentre t fnder en ledg stllng s butksass stent den lokale helseforretnng. mdlertd en og produkt løntlskud oplærngs peroden. Efter tre på nor

4 Vrkshedsmappen Kmunkaton der styrker beskæftgelsen Opdaterngsaftale - onlne 4 Lnk fra kmunens web tl vores webserver Opdaterngsaftalen på onlne faktaark betyder, at v hoster, drfter og ajourfører alle jobcentrets unkke onlne faktaark på vores webserver. Så kan vrksheder og konsulenter altd tlgå opdaterede beskrvelser va Pads eller pc, og lnks fra kmunens web blver aldrg forældede. Onlne vsnngen af hvert ark hentes fra vores webserver. Webhostng Alle faktaark placeres på vores dedkerede webserver og hentes på adressen: Eksempler for Lemvg (alle ark og voksenlærlng) Når det samlede materale tlgås fra en Pad kan det med fordel vses va Book app en (med bladrefunkton). Det gver fuldt overblk over de samlede ark, så man hurtgt kan swtche mellem de forskellge beskrvelser. Ibook understøtter også trådløst prnt, hvs der fx er beskrvelser, s vrksheden skal se nærmere på. Ved lov- eller satsændrnger opdaterer v de enkelte faktaark på serveren, så lnket fra kmunens web og den generelle onlnevsnng altd er opdateret. Kun ved nytlkne beskrvelser er der behov for at oprette et nyt lnk. Wanek & Myrner - alle rettgheder forbeholdes d Gazelle tre år streg fra og valgt s hovedleverandør på Beskæftgelsesmnsterets rammeaftale for kampagner, kmunkaton og markedsførng peroden Jo - v er et ambtøst hold af dedkerede kmunkatører, s hver dag brænder for at levere nytænkende kmunkatonsløsnnger, der får endnu flere job og uddannelse.

5 Vrkshedsmappen Kmunkaton der styrker beskæftgelsen 5 Mappendhold og besøgsskema Vrkshedsmappen ndeholder alle relevante jobcentertlbud og kan justeres tl jobcentrets ndvduelle behov. Fx forhold tl Partnerskabs- eller samarbejdsaftaler hvor det enkelte jobcenter typsk har unkke betngelser for samarbejdet. Løsnngen kan også med fordel bruges på kmunens eller jobcentrets webste, hvor man kan placere flerne s prnt-venlge pdf ere. Besøgsskemaer skrer maksmal effekt af vrkshedsbesøget Fnd medarbejdere Jobnet - onlne jobbank og annoncerngssted Workndenmark - udenlandsk arbejdskraft Rekrutterng Udvd dne mulgheder for at fnde medarbejdere Vrkshedspraktk Vrkshedscenter Elev- og lærlngeforløb Voksenlærlnge - elever over 25 år Fagplot Innobooster - vækst med vden Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Frtdsjob for unge Mentorordnng Opkvalfcerng af ledge ved ansættelse tl førtdspensonster tl nyuddannede med handcap Vrkshedsrevalderng Senorjob kmunen Fleksjob Onlne skema mod tllæg S en del af mappekonceptet leverer v nu standard besøgsskemaer, s konsulenterne kan bruge ved alle vrkshedsbesøg. Skemaerne skrer maksmal effekt af den kostbare td, s både konsulenter og vrksheder nvesterer besøget, og gver de bedste forudsætnnger for succesfulde match efterfølgende. Skemaerne ndeholder blandt andet regstrerng af: Stamdata på vrksheden (branche, kontakter, kerneydelser) Kultur og værder vrksheden Ønsket kontaktfrekvens og erfarnger med samarbejdet Jobåbnnger / mulgheder for forløb (med detaljeret regstrerng af afdelng, kontaktperson, arbejdsopgaver, tmetal, varghed, efterspurgte kpetencer) E-mal tlladelser så man fremadrettet kan kmunkere elektronsk med alle vrkshedskontakter - på én gang! Se også vores produktark på EasyMal e-mal-system. Medarbejderes sygd og handcap Fraværs- og fastholdelsespoltk 4-ugers-sygefraværssamtale Fast track opfølgnng Mulghedserklærng Fastholdelsesplan Jobcentrets 8-ugers-opfølgnngssamtale Fem måneders revurderng Jobafklarngsforløb Anmeldelse af/refuson for sygefravær Rundbordssamtaler Delvs syge- eller raskmeldng 56-aftale, refuson ved krtsk/kronsk sygd Arbejdspladsndretnng Personlg assstance Opkvalfcerng af medarbejdere Jobrotaton - efteruddannelse af medarbejdere Sporskfte - nye veje for nedsldnngstruede Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Forberedende voksenundervsnng (FVU) Ordblndeundervsnng (OBU) Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) Rådgvnng ved afskedgelser og samarbejdsaftaler Arbejdsfordelng Assstance ved større afskedgelser Partnerskabs- eller samarbejdsaftale Wanek & Myrner - alle rettgheder forbeholdes d Gazelle tre år streg fra og valgt s hovedleverandør på Beskæftgelsesmnsterets rammeaftale for kampagner, kmunkaton og markedsførng peroden Jo - v er et ambtøst hold af dedkerede kmunkatører, s hver dag brænder for at levere nytænkende kmunkatonsløsnnger, der får endnu flere job og uddannelse.

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Callcenter WANEK& MYRNER WANEK & MYRNER. Få momen og rabat m årsaftaler. Kontakt til en stærkere beskæftigelsesindsats

Callcenter WANEK& MYRNER WANEK & MYRNER. Få momen og rabat m årsaftaler. Kontakt til en stærkere beskæftigelsesindsats Callcenter Kommunikation der styrker beskæftigelsen Møde b Kamp ooking agner E-ma il tilla delse r WANEK& Wanek & Myrner - alle rettigheder forbeholdes id 131114 Få momen tum og rabat m ed årsaftaler Callcenter

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere