Ruspjece Information til nye studerende på Indianske Sprog og Kulturer på ToRS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ruspjece 2015. Information til nye studerende på Indianske Sprog og Kulturer på ToRS"

Transkript

1 institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Indianske Sprog og Kulturer på ToRS

2 Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, som vi til daglig kalder ToRS! Vi håber at I vil få en dejlig, spændende, udfordrende, provokerende og udbytterig studietid. ToRS er et institut med mange forskellige fag. Undervisningen styres af et enkelt studienævn der er sammensat af fem undervisere og fem studerende og har Ulla Prien som formand. Vi skriver som studieledere med ansvaret for undervisningen det gælder både udbud, indhold og planlægning. I skal nu begynde jeres studier og vi kan love jer at der bliver nok at se til. Vi kan også love jer at I vil få undervisning af høj kvalitet. Vores undervisere er meget forskellige og dette afspejles naturligvis også i deres valg af undervisning, men de har en ting til fælles: De er højt fagligt kvalificerede og de er internationale specialister på deres felt. Det forventes så til gengæld af jer at I møder forberedt op til undervisningen, og at I deltager aktivt både i undervisningen og i de aktiviteter, som foregår på campus uden for undervisningen, som også er en del af det at studere. Mange af disse aktiviteter kommer ikke af sig selv, men skal udvikles og holdes i gang af jer! Vi glæder os meget til det nye semester, til at se jer på gangene og i undervisningslokalerne. Rigtig god fornøjelse! Studieleder Annika Hvithamar og Vicestudieleder Tine Roesen

3 Velkommen til ToRS fra din AC-vejleder Vi har glædet os til at tage imod jer og håber I får en supergod studiestart! Jeg er ansat som AC-vejleder og det vil være denne underlige titel, I kommer til at se mest. Den er så bred, at den kan dække hvad som helst. I virkeligheden skulle jeg bare være karrierevejleder, men mit arbejdsområde må siges, at dække hele det område der ligger mellem studievejledning, administration og undervisning. Jeg ser mig selv som en af de medarbejdere, der sørger for at lime det hele sammen for jer så I får mest mulig hjælp til jeres studietrivsel og gennemførsel af studiet! Skriv altid gerne en mail til mig og så kan jeg i det mindste altid henvise jer til de rette personer eller instanser, der kan hjælpe jer. I står ikke alene! Jeg kommer ud og hilser på jer alle i studiestarten. Mange hilsner, Dorthe Rozalia Horvath Horup (cand.mag. ungarsk og østeuropastudier) Mail: Kontor: Lokale Portræt i Universitetsavisen: ToRS fælles ruspjece

4 Undervisning og eksamen på ToRS HUSK: Al information angående undervisnings- og eksamenstilmelding og lignende frister sendes ud via din alumnimail. Det er dit eget ansvar, at du er korrekt tilmeldt undervisning samt eksamen! Det er også dit ansvar at gå ind jævnligt og tjekke informationer på din uddannelsesside i KUnet. Helst 2-3 gange om ugen. Alle informationer ligger der. Af eksamenskoordinator Anne Korsholm Bergenholtz Københavns Universitets intranet, KUnet Al information om dit studie er samlet på din uddannelsesside på Københavns Universitets intranet, KUnet. Fra forsiden af KUnet findes et link til uddannelsessiden i boksen Mine enheder. På din uddannelsesside kan du finde frister for eksamen, eksamensplaner med tid og sted for de enkelte eksaminationer, information om e-aflevering og meget mere. Du skal holde øje med studiebeskeder på forsiden af KUnet samt jævnligt læse din studentermail, som du ligeledes åbner via KUnet. Din adresse består af dit KU-brugernavn (abc123) efterfulgt ku.dk. Via Selvbetjeningen på KUnet kan du se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger, finde dine eksamensresultater og lave udskrifter. Undervisningstilmelding Som 1. årsstuderende på Humaniora bliver du automatisk tilmeldt undervisning og eksamen. Undervisningstilmeldingen ligger to gange årligt forud for det semester, hvor undervisningen vil foregå. Du kan læse mere om undervisningstilmelding og frister på din uddannelsesside på KUnet under punktet Undervisning. Eksamen Eksaminer afholdes to gange årligt ved slutningen af et semester, hhv. december/januar og maj/juni. Frister for aflevering af petitum og hjemmeopgaver bliver offentliggjort på KUnet på din uddannelsesside i begyndelsen af hvert semester. For at gå til eksamen forudsættes det, at du er korrekt tilmeldt eksamen. Redigering af eksamenstilmeldinger er åben i begyndelsen af hvert semester via selvbetjeningen på KUnet. De fleste undervisningstilmeldinger medfører automatisk eksamenstilmelding, men det er vigtigt, at du selv følger op på, om din eksamenstilmelding er korrekt også selvom den er genereret automatisk. Senere i din studietid vil du kunne komme ud for, at du selv skal tilmelde dig undervisning og/eller eksamen. Studieordninger Sæt dig nøje ind i din studieordning. I studieordningen kan du læse om, hvad der forventes af dig til eksamen, og om du skal aflevere petitum til den enkelte eksamen. Alle studieordninger ligger på Humanioras hjemmeside her: Afmelding af eksamen Det er ikke muligt at afmelde sig sine eksaminer. På din uddannelsesside kan du læse mere om Folketingets aftale om en reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel (Studiefremdriftsreformen), som fastsætter strammere krav til studerende og universiteterne om hurtigere studiegennemførelse. Syge- og reeksamen Hvis du ikke består din eksamen eller bliver syg, vil du automatisk blive tilmeldt en syge-/reeksamen i forlængelse af den ordinære eksamenstermin i hhv. februar og august måned. Sygdom skal kunne dokumenteres og meldes til administrationen senest på eksamensdagen. Flere spørgsmål Har du flere spørgsmål til eksamen, selvbetjeningen og andet du ikke finder svar på i KUnet, så er du altid velkommen at kontakte din studievejleder på ToRS. Se åbningstiderne på din uddannelsesside i KUnet. ToRS fælles ruspjece

5 Hjemmesiden er en oversigt over al undervisning, der udbydes på KU. Her kan du søge dine fag frem og se både kursusbeskrivelser og skema, når dette er fastlagt. ToRS Studnyt er ToRS nyhedsbrev til de studerende. Det udgives ca. 3 gange pr. semester og kommer via KUnet direkte i din alumnimail. Her kan du finde vigtige meddelelser, reklamer for arrangementer og meget mere. IT-platforme ToRS har også en side på Facebook, der hedder ToRS Studnyt. Her kommer løbende informationer fra vejledning og administration på instituttet. Find, del & like os! Som før beskrevet, skal du som studerende være bekendt med en række IT-platforme, som anvendes til vigtig kommunikation. Det er her at Københavns Universitet, fakultetet (Humaniora), instituttet (ToRS) og dit fag kan nå dig via mail, studiebeskeder og lignende. Det er derfor meget vigtigt, at du som studerende sørger for jævnligt at orientere dig på disse sider, da al information vil blive sendt ud herigennem. KUnet (www.kunet.dk) er intranet for alle studerende. Ved optagelse modtager du anvisninger på, hvordan du logger ind på KUnet. Denne side bliver meget central for dig i løbet af din studietid. Absalon (adgang via KUnet) er intranet for den undervisning, som du deltager i. Her finder du f.eks. materiale til din undervisning, beskeder fra undervisere osv. Vejledning til KUnet kan findes på Har du alligevel problemer, kan du henvende dig til ITservicedesk på telefon eller mail: Tlf.: , mail: Derudover kan du få hjælp til både internet, print og kopi ved at henvende dig hos den store reception i forhallen på KUA2 eller hos IT Help Desk, som bor lige ovenpå receptionen. De har åbent alle hverdage mellem kl Generelle spørgsmål eller kommentarer til KUnet kan rettes til Din uddannelsesside (adgang vi KUnet: Find Enheder i øverste højre hjørne) er en samlende side for al generel information om dit studie. Hold også øje med opslagstavlen på forsiden af din uddannelsesside. Her bliver nye opslag sendt til instituttet om praktik, studiejobs, seminarer, sommerskoler, foredrag og meget andet lagt ud ca. en gang om ugen. Ny app fra KU KU lancerer app'en 'myucph' - den skulle være til at downloade fra d. 24. august. Med app'en vil du bl.a. kunne se dit personlige skema samt få studiebeskeder og beskeder fra Absalon direkte ind på din smartphone. Som sagt er app'en helt ny, og vi ved ikke så meget om den endnu, men I vil få mere at vide, så snart vi ved mere.

6 Råd, organer og fora for studerende Pitstop 1 den første studieproces samtale i studieprogrammet på ToRS! I løbet af introugen vil du møde din faglige studievejleder, som i løbet af din studietid kan hjælpe dig med alle dine spørgsmål. På dit første eller andet semester, indkaldes du til en studieprocessamtale på ToRS af vejlederen. Vi kalder vores studieproces samtaler for de 5 pitstop på ToRS, fordi de giver en lille pause, hvor du bliver tanket op og får ny viden og inspiration til dit videre studieforløb. Pitstop 1 foregår i grupper og du inviteres direkte pr. mail eller af studievejlederen i forbindelse med din undervisning. Samtalerne bliver så vidt muligt placeret i nærheden af din undervisning, så du er ude på instituttet den pågældende dag. Vel mødt! De 4 øvrige pitstop foregår dels på din BA-uddannelse og 2 senere på KA-uddannelsen. Det er meget vigtigt for dig og dit studie, at du deltager aktivt i disse samtaler. Fagråd Alle studerende er medlemmer af deres fags fagråd. Fagrådet tager sager op, som er specifikke for det enkelte fag, såsom studieordningsændringer og faglige arrangementer (f.eks. bogcafe eller studenteroplæg). Alle er velkomne til møderne, som typisk afholdes en gang om måneden med kaffe og kage til de fremmødte. Hold øje med Facebook for nærmere tid og sted og spørg dine tutorer, hvilke Facebook-grupper der er relevante på dit fag. ToRS fælles fagråd Alle studerende er ligeså medlemmer af instituttets fælles fagråd. Det fælles fagråd tager sig bl.a. af studiemiljø og andre sager, som er fælles for alle studerende på instituttet. Fælles fagrådets møder er åbne for alle interesserede. Hold øje med Facebook for nærmere tidspunkt og sted og meld dig ind i Facebook-grupperne: ToRS Fagråd og ToRS Fælles Forum FOREVER. Studienævn (SN) ToRS SN bestemmer over uddannelserne og deres indhold. Her vedtages studieordningerne, som er de enkelte fags grundlov. Det er desuden SN, der giver dispensation og meritoverførelser. SN består af 50 % studerende og 50 % undervisere, som alle vælges ved KU-valg, som finder sted hvert år i november (underviserne sidder for 3 år og studerende for 1 år). De studerende stilles typisk op af deres fagråd eller fællesfagrådet. Se mere her: ToRS fælles ruspjece

7 Institutrådet Institutrådet er et forholdsvist nyt råd, som har til opgave at rådgive institutlederen omkring instituttets strategi for ansættelse, budget osv. Rådet består af repræsentanter fra studerende og ansatte, som alle vælges ved KU-valget i november. De studerende stilles typisk op af deres fagråd eller fælles fagrådet. Se mere her: HUMrådet Alle studerende på Det Humanistiske Fakultet er medlemmer af HUMrådet. Det kan ses som en samling af alle de lokale fagråd og fællesfagråd. HUMrådet beskæftiger sig med studiemiljø på fakultetet og afholder forskellige fælles arrangementer for alle studerende på Humaniora. Se mere på Studenterrådets hjemmeside: Akademisk Råd (AR) AR er et rådgivende organ for dekanen (den øverste leder på fakultetet). AR rådgiver om fakultetets strategi, økonomi osv. Desuden tildeler AR ph.d.- og doktorgrader. AR består af en tredjedel studerende og to tredjedele undervisere. Alle medlemmer er valgt ved KU-valget i november. De studerende stilles typisk op af HUMrådet. Se mere på Humanioras hjemmeside: Studenterrådet (SR) Alle studerende på Københavns Universitet (KU) er medlemmer af SR. SR er den samlede organisation for alle fagråd, fælles fagråd og fakultetsråd. SR tager sig af studiemiljø på tværs af KU og diskuterer de overordnede uddannelsesregler med rektoratet. HUMrådet opstiller hvert år fire fakultetsrepræsentanter til SRs bestyrelse på SRs generalforsamling i oktober. Se Studenterrådets hjemmeside her: ToRS fælles ruspjece

8 Københavns Universitets Bestyrelse (bestyrelsen) Bestyrelsen er universitets øverste myndighed. Det består af seks eksterne medlemmer, to repræsentanter fra det videnskabelige personale, en repræsentant fra det teknisk-administrative personale og to studenterrepræsentanter. Bestyrelsen lægger de overordnede budgetter og strategier for universitetet og ansætter rektor, som leder den daglige drift af universitetet. SR opstiller hvert år en studerende til bestyrelsen, som vælges til valget i november, og sidder for to år (altså med et års overlap til den anden studenterrepræsentant). Se mere her: De mange råd og organer kan være svære at overskue. Heldigvis kan illustration herunder hjælpe med et hurtigt overblik, indtil du er helt inde i strukturen: Institut (ToRS) De studerendes egne råd Fagrådet (både fagenes egne og det fælles) Universitetets organer Studienævnet Institutrådet Fakultet (Humaniora) HUMrådet Akademisk Råd (AR) Universitet (KU) Studenterrådet Bestyrelsen Men hvordan kommer jeg med i alle disse spændende grupper? I de studerendes egne organisationer er du automatisk medlem du skal bare møde op! Du kan melde dig ind i rådenes Facebook-grupper eller kontakte et af medlemmerne på mail (se links ovenfor), hvis du vil høre hvornår møderne foregår og modtage indkaldelser. I de mindre fagråd, f.eks. dem der kun dækker de enkelte afdelinger (ØSØ, MØS, osv.), er det oftest sådan at du selv kan indkalde til et møde, hvis der er noget du gerne vil drøfte. Universitetets organer kan man blive valgt ind i. Du har mulighed for at stemme og stille op til univalget, der foregår hvert år i november. Hvis du er i tvivl om hvem du vil stemme på, er der udførlige beskrivelser af kandidaterne i f.eks. Uniavisen og bladet Humanist. HUSK AT STEMME! Hvis du selv vil stille op, kan du finde en vejledning på KUnet, når det nærmer sig. ToRS fælles ruspjece

9 Velkommen fra tutoren Kære alle nye studerende Stort tillykke med jeres studieplads på Indianske Sprog og Kulturer. Vi håber, I bliver glade for jeres studieforløb og ikke mindst, at I får nogle gode år med jeres medstuderende. Vi ser frem til at møde jer alle i intro- ugen og give jer en god start på studiet! Ruspjecen er et opslagsværk, I kan bruge, hvis I er i tvivl om noget. Nogle af informationerne i pjecen bliver først nyttige for jer, når I når lidt længere hen i jeres studie, mens andre kan bruges allerede fra begyndelsen. Vi råder jer i hvert fald til at læse pjecen igennem, da det giver et godt overblik over livet på Indiansk. 1

10 Kort om jeres tutor Hej alle nye indianere! Jeg hedder Maria, og jeg er jeres tutor. Jeg bor i Københavnsområdet og skal i gang med 3. semester fra september måned. Hvis der er noget, er I altid velkomne til at kontakte mig. Mit mobilnummer:

11 Kort om underviserne Jesper Nielsen er lektor på Indianske Sprog og Kulturer. Han underviser i Det Mesoamerikanske kulturområde A samt Indianske kulturer i Amerika. Hans interesseområde ligger blandt andet inden for mesoamerikanske ikonografi og epigrafi, især i Teotihuacan, samt epiklassiske maya skrift og ikonografi. Han har blandt andet skrevet: 2000, Under slangehimlen: Mayaernes kultur og historie 2008, Medforfatter på De mange veje til Mesoamerika: Hyldestskrift til Una Canger 2011, Medforfatter på The Writing System of Cacaxtla, Tlaxcala, Mexico. Christophe Helmke underviser blandt andet i Mesoamerikanske Sprog A. Han har en bachelor i arkæologi fra Canada og en P.h.d i arkæologi fra London. Han har lavet feltarbejde siden 1993 og laver derudover workshops i Mayahieroglyffer. Et af hans interesseområder er mayasprog. Han har blandt andet skrevet: 2011, Medforfatter på The Writing Systems of Cacaxtla, Tlaxcala, Mexico 3

12 Introugen I har fået programmet for jeres introuge med i jeres velkomstbrev, men for en sikkerheds skyld kan I her se, hvornår I skal være hvor i løbet af ugen. Vi mødes mandag d. 24. august kl. 10:00 ved Islands Brygge metrostation og går i samlet flok hen til KUA2, hvor vi giver jer en rundvisning og viser jer de lokaler I skal bruge på jeres første semester og blandt andet leger nogle navnelege og andet sjov. Vores base for introdagene bliver lokale Tirsdag d. 25. august kl. 09:30 mødes vi i lokale Derefter vil dagen byde på en stor ToRSvelkomst for hele vores institut Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier = ToRS! Her vil I blive introduceret til de mange aktiviteter der foregår på instituttet. Efterfølgende vil vi spise frokost sammen i vores lokale, hvor der bagefter vil blive afholdt o-løb, hvor I skal konkurrere mod eskimologi. Onsdag d. 26. august kl. 10:00 mødes vi igen i lokale , hvor vi har sørget for morgenmad til jer. Her vil I også møde jeres kommende undervisere, der vil fortælle lidt om dem selv og fagene. Torsdag d. 27. august vil der være ToRS-cup. Mere info følger. Fredag d. 28. august er der immatrikulation ved Vor Frue Plads for de nye studerende. Mere info om arrangementet følger. Efter immatrikulationen vil vi gå i Kongens Have og drikke øl eller sodavand, alt efter eget ønske (medbring selv) og hygge os. 4

13 Hilsen fra studievejlederen på Indianske Sprog og Kulturer Kære nye studerende på Indiansk, Stort tillykke med optaget på dit nye studie og hjerteligt velkommen! Jeg hedder Mathilde Fjeldgaard og jeg er din studievejleder. Derudover er jeg også selv en helt almindelig studerende her på ToRS. Men hvad kan du så bruge en studievejleder til? Svaret er helt op til dig. Én gang om ugen kan du finde mig på studievejlederkontoret, hvor du kan komme forbi til en snak og en kop kaffe. Studerende, der kommer i studievejledningen, snakker typisk med mig om: Hvordan får jeg et godt studieliv? Hvordan skal mit uddannelsesforløb se ud? Hvad er tilvalgsfag? Hvordan får jeg det godt socialt? Hvordan kommer jeg i praktik? Hvilke muligheder har jeg for at komme på udlandsophold? Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg er ked af det? Hvor finder jeg min studieordning? Hvad er reglerne for eksamen og reeksamen? Hvad betyder studiefremdriftsreformen for mig? Hvad kan jeg egentlig blive? Hvad gør jeg, hvis jeg er kørt død i studiet? Hvordan får jeg et studierelevant arbejde? Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg er i tvivl om mit studie? Som du kan se er listen over emner til studievejledningen lang. Hvis der dukker noget op, som jeg ikke kan hjælpe dig med, så ved jeg som regel, hvem der kan. Alle samtaler i studievejledning er selvfølgelig fortrolige og jeg vil snakke med dig om alt. Du er velkommen til at kigge forbi, skrive mig en mail eller ringe i min træffetid. Jeg glæder mig til at møde jer alle i introugen ha en rigtig god studiestart. Mange hilsner Mathilde Fjeldgaard Hansen Studievejleder for Indianske Sprog og Kulturer, Eskimologi og det internationale område. Njalsgade 140, Bygning sal, lokale København S Telefon: Mere info om træffe- og telefontid følger. 5

14 ABC for indianske Herunder følger en lille alfabetisk gennemgang af dit nye studie, du kan bruge den til at lære lidt om hvad studiet går ud på, men også til at vide lidt om hvem vi er på indianske og hvad vi laver, når vi ikke lige sidder med næsen i bøgerne. A Absalon stedet på KUnet hvor du kan tjekke dine fag. Her lægger underviserne typisk tekster, undervisningsplaner og fællesbeskeder ud. Akademisk kvarter betyder at undervisning der står til at starte fx kl 10, først begynder 10:15, men så er der ingen undskyldning for at komme for sent efter det. Alumnimail er din KU mail hvor du ofte vil modtage vigtige beskeder fra Universitetet, vigtigt at tjekke den ofte. Aztekerne etnisk gruppe der boede i det centrale Mexico fra den postklassiske periode indtil Spanierne ankom til Mexico. Deres hovedstad hed Tenochtitlan og dens ruiner befinder sig under det der i dag er Mexico City B Bøger er heldigvis ikke den dyreste udgift på dit nye studie C Coe, Michael ældre herre som i nok skal stifte bekendtskab med, er bl.a. medforfatter på jeres Mexicobog og har også skrevet det vidunderlige værk Breaking the Maya Code. D Det Humanistiske Fakultet jeres fakultet, samling af alle humanistiske fag på Københavns Universitet. 6

15 I Indianske Sprog og Kulturer Dit nye studie, tillykke med det! Indianere fællesbenævnelsen for de folk der bor/ boede i den nye verden, eller betegnelsen for os der studerer Indianske Sprog og Kulturer. J Julefrokost årlig begivenhed som de nye indianere traditionelt arrangerer. K F Fagråd fagrådet er vores mulighed for at blive hørt i forskellige råd og udvalg. G Guder der findes mange guder i Mesoamerikansk mytologi, de forskellige guder har tit flere funktioner og deler også funktioner H Huastec fordi det er sjovt at sige Huitzilopochtli fordi det er svært at sige. KUA Københavns Universitet Amager, huser Det Humanistiske Fakultet. Lige nu består KUA af KUA 1 og KUA 2, og en helt ny bygning er ved at blive opført nemlig KUA 3 KUnet (www.kunet.dk) intranet for alle studerende det er her, I finder jeres fag i Absalon, læser nyheder fra fakultetet og instituttet, tilmelder jer undervisning, finder eksamensresultater og alt muligt andet. L Lyserød farven på ToRS opgang i bygning 10 på KUA 2 M Mayaerne kultur med bl.a. unikt skriftsystem (Mayaglyffer) og en stærk identitet i deres kunst. Der lever stadigvæk Mayaer flere steder i bl.a. Mexico, Belize og Guatemala. 7

16 Mesoamerika fællesbetegnelse for en gruppe præcolumbianske kulturer, der deler visse religiøse og kulturelle ideer samt har en fælles kalender. Mixtekerne kultur der efterfulgte Zapoterkerne i Oaxaca-dalen, kendt for deres foldebøger med detaljerede historiske og mytologiske beretninger. N Nahualt, klassisk Aztekernes sprog. O Olmekerne kaldes moderkulturen af nogle forskere, var den første mesoamerikanske kultur. Kendt for deres kæmpe stenhoveder. P Pit-stop samtaler se beskrivelsen tidligere i denne pjece. Printerblæk/printerkonto din primære undervisningsudgift. Præ-Columbiansk betegnelsen for de kulturer der fandtes i Amerika før spanierne kom. Q Quetzalcoatl Nahuatl for fjerklædte slange panmesoamerikansk gud. R Russere de nye studerende. S Studenterrådet varetager alle de studerendes interesse overfor universitetet, arbejder partipolitisk uafhængig. Læs mere på studenterrådets hjemmeside Studenterrådgivning livet som universitetsstuderende byder på mange spørgsmål og nye udfordringer. Så for ikke at sidde alene med det, tilbyder studenter rådgivningen en hjælpende hånd, så man kan komme godt igennem sit studium. Som studerende kan man henvende sig til studenterrådgivningen, hvis man har problemer. Dette kan være studiemæssige, personlige og sociale problemer. Henvendelse kan forgå anonymt hvis man fortrækker det, men man kan også henvende sig personligt eller via telefon , hver dag mellem kl. 09:00 og 12:00. 8

17 Rådgiverne er professionelle psykologer, psykiatere og socialrådgivere, som alle har stor viden og mange års erfaring med at hjælpe unge og studerende. Som sagt kan man henvende sig med alt lige fra eksamensangst og studietvivl til ensomhed og mobning. Ligesom studievejlederne har tavshedspligt, gælder dette naturligvis også for rådgiverne. Al henvendelse er gratis. Læs mere om studenterrådgivningen på deres hjemmeside Studiebeskeder på forsiden af KUnet finder du dine studiebeskeder som er vigtige beskeder fra instituttet, fakultetet og KU. Studiebeskeder er altid VIGTIGE beskeder så hold godt øje med dem. Gør det til en vane at tjekke KUnet og din alumni-mail dagligt. Studienævnet har sammen med studielederen det overordnede ansvar for uddannelsens indhold, planlægning og gennemførelse. Det er bl.a. studienævnets opgave at lave studieordninger. Studieordninger se selvstændigt om din bachelor. Studievejledningen Det sted du kan gå hen med alle dine spørgsmål, bekymringer, glæder, osv. Hvis studievejlederen ikke kan hjælpe dig, ved hun hvem der kan. SU statens uddannelses støtte, søg SU på T Teotihuacan enormt ruinområde beliggende nordøst for Mexico City, var muligvis det største imperium I Mesoamerika og man kan se dets indflydelse mange steder. Er kendt for byplanlægningen og de tre store pyramider, Solens, Månens, og Den Fjerklædte Slanges pyramider. ToRS Studnyt nyheder om alt hvad der forgår på instituttet og opslag fra folk der fx. søger praktikanter. Se og Like ToRS Studnyt på Facebook. U Uddannelseswebsted din uddannelses sted i KUnet: https://intranet.ku.dk/indiansk_ba/. Her finder du alt du skal vide om din uddannelses forløb, undervisning, eksamen, tilvalg, udlandsophold, studieteknik og meget mere. Her er også en opslagstavle hvor du kan finde fx praktikopslag, studenterjob, sommerskoler mm. Uk lyd folk laver når de spørger om man studerer ug ug indianere. Betyder at drikke på klassisk Maya. Universitetsposten uafhængigt nyhedsmedie, der giver jer nyheder fra alle kroge af universitetet. ToRS Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, instituttet som Indiansk hører under. 9

18 V Valg Til institutrådet, læs mere på selvbetjening på KUnet. X Xochicalco bycenter I det centrale Mexico Videnscenter / Bibliotek Mange af de bøger, som du skal bruge, kan du finde på i ToRS videnscenter i bygning 10, 1. og 2. sal. Videnscenteret er indrettet med læse- og arbejdspladser. Er du i tvivl, kan du altid spørge bibliotekar Søren Rantzau (lokale ). Find åbningstider samt mere information på videnscenterets hjemmeside: Det Kongelige Bibliotek har en afdeling på Søndre Campus - Det Humanistiske Fakultetsbibliotek - som ligger i sin egen bygning midt på Campus. Du bruger dit sygesikringsbevis som lånerkort. Se også Det Kgl. Biblioteks hjemmeside (www.kb.dk). Y Yukatekiske halvø var oprindeligt befolket af mayaer, I dag kan man stadig se ruinområder spredt over hele området Yuri Knorsov russisk epigraf der spillede en meget stor rolle I dechifreringen af Mayaernes skrift. Z Zapotekerne befolkede Oaxaca dalen I det sydlige Mexico, blandt andet kendt for det storslåede bycenter Monte Albán. Ø Øl dem drikker vi også. Å Åbenthusarrangement som I selvfølgelig alle sammen har været til! 10

19 Kontaktoplysninger Tutor Marias mobilnummer: Undervisere Jesper Nielsen, Christophe Helmke, KU Studentercenter Fiolstræde København K Nærmere kontaktinfo: Studenterhuset Købmagergade København K Tlf: SU styrelsen Bredgade København K Tlf: Studievejleder for Indianske Sprog og Kulturer, Eskimologi og det internationale område Mathilde Fjeldgaard Hansen Studenterrådgivningen Kompagnistræde København k Tlf: Njalsgade 140, Bygning sal, lokale København S Telefon: Mere info om træffe- og telefontid følger.

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

en kick-ass love story ny i klassen byens bedste læsesale ku s forårsfestival gode råd er dyre - bare ikke hos os besat af en gal forsker rejs ud!

en kick-ass love story ny i klassen byens bedste læsesale ku s forårsfestival gode råd er dyre - bare ikke hos os besat af en gal forsker rejs ud! 4 6 8 12 16 19 studenterrådet rektoratet studenterrådet studieliv interview bliv aktiv velkommen forvent det uventede en kick-ass love story ny i klassen hverdagens eksperter blandt slipsedyr studenterpolitik

Læs mere

Rushåndbog. Psykologi

Rushåndbog. Psykologi Rushåndbog Psykologi 2013 ii Ruspjece Psykologi Indhold Dekanens velkomst...1 Russekretærernes velkomst...2 Introduktion...4 Undervisernes velkomst...5 Studievejledningen...8 IT-support...9 AU Library

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC tudenter håndbog 2012 Næsten alt du skal vide før du starter på RUC Side 5: Side 15: Side 33: Side 41: Velkommen. Her byder RUC s rektor, Roskildes borgmester og Studenterrådet dig velkommen til universitet,

Læs mere

Program for antropologis rusforløb fra mandag den 24. august og frem:

Program for antropologis rusforløb fra mandag den 24. august og frem: Antropologi 2015 Program for antropologis rusforløb fra mandag den 24. august og frem: Rustur (som du ikke må gå glip af!) Mandag d. 24. August til torsdag d. 27. August. Rusturen er de fire dage, som

Læs mere

Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015

Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015 Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015 For de få rå, der er blevet lukket ind på Idræt og Sundhed anno 2015 Side 1 Rushåndbogen for Idræt og sundhed 2015. I redaktionen: Peter Sabro Mads J. Kristensen Nina Jesse

Læs mere

TUTORFORENINGEN KEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI

TUTORFORENINGEN KEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI TUTORFORENINGEN KEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Institut for Kemi, Aarhus Universitet Langelandsgade 140 8000 Århus C tkm@chem.au.dk http://www.chem.au.dk/~ REDAKTIONELT Bjarke Primdal-Bengtson Anne Mee Kalvig

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog 6. udgave August 2015 Studie- håndbog 2015 1 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

RUS-TINGEN. If history has taught us anything, we can use that information to destroy it. En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne

RUS-TINGEN. If history has taught us anything, we can use that information to destroy it. En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne RUS-TINGEN 2013 If history has taught us anything, we can use that information to destroy it En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne Udgivet for: Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund Redaktion

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

VELKOMMEN TIL CBS. og for hele samfundets skyld. Derfor: tillykke, tak og velkommen

VELKOMMEN TIL CBS. og for hele samfundets skyld. Derfor: tillykke, tak og velkommen c b s o b s e r v e r a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n 2 0 0-2 0 VELKOMMEN TIL CBS Tillykke, tak og vel mødt r e k t o r v e l k o m s t Af rektor

Læs mere

Issn 1903-3400..info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 16 11. februar 41. årgang 2008-2009

Issn 1903-3400..info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 16 11. februar 41. årgang 2008-2009 MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 16 11. februar 41. årgang 2008-2009 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MOK HAR VÆRET PÅ GALOPBANEN

MOK HAR VÆRET PÅ GALOPBANEN MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 4 24. september 41. årgang 2008-2009 MOK HAR VÆRET PÅ GALOPBANEN I dette nummer: MOKS fædre: Hvordan bliver man rig hurtigt? Stort

Læs mere

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!!

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 4-18. sept. Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! Læs også: 9. semesters OSCE problematik Ugens krydsord Oliver

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Onsdag den 4. oktober 2006 kl. 17.00

Onsdag den 4. oktober 2006 kl. 17.00 Nr. IV 27. sept. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Årg. 31-1998 Studenterklubben Onsdag den 4. oktober 2006 kl. 17.00 Sådan var det i 98 - Vil du også

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken Flere studerende målretter praktikken At vælge praktik kræver selverkendelse, men belønningen kan være en unik faglig profil. Ensomhed: Du er ikke alene Ræk hånden ud, så er hjælpen nær. Hos studenterrådgivningen,

Læs mere

KOM NED OG FEST ENDNU EN GANG PÅ FREDAG TIL FREDAGSBAR KL. 11-00

KOM NED OG FEST ENDNU EN GANG PÅ FREDAG TIL FREDAGSBAR KL. 11-00 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Årg. 45 Nr. 9-30. okt. Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 n e r o f r e k r k a a t e t b d la b s K i r r O e e d e l M tim re bil e 9 l f 6 - se d e f KOM NED OG FEST

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere