BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC"

Transkript

1 BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb. Ud ud fra hvaffor nogle målsætninger den studerende i virkeligheden selv har, og ud fra de fag, den studerende er på. Og så lægge det lidt op som et spil, for at gøre det lidt sjovere og lidt mere fjernt, så man også ligesom kan prøve nogle ting af, og finde ud af, hvad veje åbner det og sådan nogle ting. [...] Og det her interview vil vi så lave for at finde ud af hvaffor nogle problemstillinger de studerende har, eller møder, eller går med og henvender sig med i virkeligheden. Øhm. Det tager ca. en time, og vi regner med at bruge dig som repræsentant for den centrale studievejledning. [Respondent anerkender] [...] Cool. Øhm, så det vil sige, du bliver anonym i virkeligheden i rapporten. R: - Okay. Men jeg bliver citeret i rapporten? I1: Ja, men så bliver du citeret som repræsentant for studievejledningen. [...] Hvor længe har du været ansat i studievejledningen på RUC? R: - Altså jeg har været fuldtidsansat i lidt over halvandet år, øhm, og så har jeg været studenterstudievejleder i halandet år før det. Så jeg har snart været her i 3 år. I1: Okay, fedt. Hvilke uddannelsesmæssige problemstillinger varetager I på den centrale studievejledning? R: - Altså uddannelsesmæssige [...] Hvad tænker du på? I1: Hvad er det for nogle problemstillinger, I tager jer af? [...] Hvad er det for nogle problemer, de studerende dukker op med? R: - Altså, vi har jo også alt muligt andet end problemer. Og jeg sidder jo i den centrale vejledning, hvor vi har nogle en bestemt type henvendelser primært, og så er den decentrale, hvor de har en anden type. Så, oppe hos os her, er det primært ansøgere til RUC. De fylder rigtig meget her i forhold til ude hos de lokale vejledere. Men nu vil I jo gerne høre om dem der går på RUC, for det er jo det, jeres spil handler om. Så dem der går på RUC, der er det studieplanlægning, der fylder aller allermest. Altså, hvaffor et kursus skal jeg tage nu, på bacheloren. Hele den nye bachelorstruktur, den fylder rigtig rigtig meget. I1: Men er det så nogle ting, som I tager jer af, eller er det bare fordi de studerende henvender sig til jer, at I så hjælper dem med det. Altså, er det formålet med den centrale studievejledning? R: - Ja, altså, vi vejleder sådan bredt omkring RUC, så vi har også studieplanlægning, men generelt på RUC så er det studieplanlægning, og det er øhm, altså, problemer eller tvivl, i forhold

2 til valg, at skulle tage valg i løbet af sin uddannelse, og så også karriereperspektivet, hvad kan jeg blive, når jeg bliver færdiguddannet. Det er nok de tre ting, der fylder allermest for RUCstuderende i hvert fald. I1: Okay. Øhm. Ja, nu skal jeg lige finde ud af, nogle spørgsmål, vi sprang over. Hvordan, når de studerende henvender sig til jer, hvordan finder I så løsninger, hvordan hjælper I dem videre med de spørgsmål de har? R: - Jamen, så har vi en samtale med dem, altså, hvor vi kigger på for eksempel hvis de skal studieplanlægge, så har vi nogle redskaber, vi bruger til det. Vi har lavet sådan nogle rimelige primitive plader, hvordan der er ligesom alle de elementer, der er i en uddannelse, og så sidder vi og bytter rundt på elementerne, alt efter hvaffor nogle krav der er fra uddannelsens side. Øhm, og det bruger vi rigtig lang tid på. At gå på RUC er nogle gange sådan en matematisk udregning i forhold til at man skal huske at tage kurser på de rigtige tidspunkter. Såe, det, ja det bruger vi ret lang tid på. Og så den anden ting, det er jo også, altså op til 2. semester-studerende skal f.eks. tage et valg om hvaffor nogle to bachelor fagmoduler de gerne vil have. Øhm. Hvor langt er I? I1: Kandidat. R: - I er på kandidaten, ikk? Okay, så I har ikke haft I er på den gamle struktur. Men i den nye struktur, der skal de tage valget der på 2. semester, og så har man den der fagvalgsdag. Men både op til fagvalgsdagen og efter fagvalgsdagen er der rigtig meget som handler om studietvivl. Både om er det overhovedet den rigtige uddannelse jeg går på, fordi der kommer perspektiver op omkring hvad skal jeg bruge uddannelsen til bagefter. Det begynder de lige pludselig at stille spørgsmålstegn ved i forhold til at skulle vælge fag. Øhm, så det er sådan meget, altså mange af vores samtaler er også meget refleksive, øhm, hvor man, altså, man kan lave plus og minus lister, øhm, vi har sådan, altså, ja vi har forskellige redskaber, man kan bruge til, i samtalen, og det er så ret tit at de enten tager et billede af det vi har snakket om, eller de tager det med hjem, den studieplan, vi har lavet. I2: Så de kommer sådan tit i bølger med de samme problemer, som regel? R: - Ja ja, der er sådan et helt årshjul for hvornår, hvad for nogle spørgsmål kommer. I1: Fedt. Nu sagde du faghjælps- eller fagvalgsdag Har I andre sådan arrangementer lignende det, der ligesom skal sætte fokus på, nu er det den her tid, nu holder vi et eller andet arrangement, hvor vi informerer om, eller hvad nu? R: - Ja, altså, der er fagvalgsdagen, og så er der jo så øhm, Altså. Vores studievejledning, ser vi faktisk som én stor enhed, både de decentrale og os, så når jeg snakker, så kan jeg godt snakke lidt på alles vegne. Så de decentrale, de har sådan nogle studieplanlægningscaféer, undervejs, som de studerende kan deltage i. Og dem står vi jo s ikke for, fordi det er dem, der er tæt på fagene, der har dem. Og så har de udvekslingscaféer. Praktikcaféer kører vi også, som et tilbud. Og så har vi, når man skal fra bachelor til kandidat, så er der sådan en åbent hus for kandidatuddannelser, som jo også for RUC erne handler om at skulle vælge en kandidatuddannelse. Så det er også Alle de der valgsituationer, dem prøver vi virkelig at understøtte. I2: Hvordan får I reklameret for de arrangementer?

3 R: - Det gør vi på vores hjemmeside, og med plakater, og så sender... Det der virker mest er at sende mails ud direkte til de studerende. [Pause] I1: Jeg skal finde, øh, hvor vi er nået til. Møder I ofte, at de studerende, de stille spørgsmål, som de i virkeligheden kunne have fundet [svar på] et andet sted? R: - Ja. Altså, alt det information, vi typisk giver dem det kan de læse sig til på hjemmesiden. Altså, selvfølgelig det her med at skulle tage valg, er det rigtig rart at dele med nogen, øhm, men det her med at planlægge studie og studiestruktur og hvornår kan jeg komme på udveksling, hvordan kommer jeg i praktik, kan jeg tage orlov, kan jeg holde pause - Alle de informationer står på hjemmesiden. Men de er jo selvfølgelig svære at finde, så det er jo derfor de kommer til os. I2: Så det er mere for ligesom at få afklaret eller bekræftet noget, som de måske allerede vidste i forvejen? R: - Ja det er det i hvert fald nogle gange. I1: Den decentrale studievejledning, den siger du er tættere på fagene, er det den der er ude? R: - Ja, altså hver bacheloruddannelse har en studievejledning, der er knyttet op på bacheloruddannelsen, ligesom I har en på Pædagogik, altså på PAES der er ligesom en vejledningsenhed, og på CBIT og Hvert institut har en vejledningsenhed, og det er de decentrale studievejledninger. Vi har sådan et netværk, hvor vi mødes hver 14. dag, og diskuterer, sådan hvad der sker på studievejledningsområdet. I1: Så I i virkeligheden samarbejder lidt på tværs der? R: - Vi samarbejder rigtig meget på tværs. I1: Cool. [Pause] Sådan i forhold til kontakt fra de studerende, hvor mange kontaktflader spænder I over? Altså, mail, eller telefon osv. R: - Ja, altså vi har mail, telefon, samtaler, Øhm, mail, telefon, samtaler, er det ikke det? I1: Hjemmeside? R: - Ja, hjemmeside. Ja. Det må være det... I1: Okay I2: Og så er der vel folk der dukker op uden aftale, måske? R: - Jo jo, men det er jo så samtalen. I1: Er den ja okay Hvor stor indflydelse I har på jeres ligesom kontaktflader, men er det, fordi Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal stille det her spørgsmål. I2: Er det noget, I ligesom selv bestemmer, om det er noget, I selv tager valget, eller om det er RUC, der ligesom har bestemt, hvordan og hvorledes det foregår med kontakt til de studerende?

4 R: - Altså både og, fordi at vi har jo nogle ressourcer, som vi skal bruge, og dem har vi jo så prioriteret i forhold til de her fire elementer, vi lige har nævnt, i forhold til at tage kontakt til de studerende. Men man kunne helt sikkert godt gøre mere. I2: Er der nogle af dem, der virker bedre end andre, synes I? R: - Mmm, altså de har forskellige formål alle sammen, så det er lidt svært at svare på, om der er nogen, der virker bedre. I2: Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad de henvender sig med. I1: Man kunne jo så spørge, er der nogen, nu siger jeg kontaktflader, men nogle af de, telefon, mails, hvor I får mest henvendelser? R: - Altså vi får flest mails... Helt sikkert flest mails. [Pause] I1: Har I overvejet selv at lave en applikation af en eller anden form, eller noget lignende? R: - Ja! Altså vi har faktisk gang i et samarbejde med IT-afdelingen omkring en studieplanlægger a la det herovre [peger på væggen, hvor der hænger fire eksempler på føromtalt planlægningsværktøj]. Men det bliver ikke lavet som en app, det bliver lavet som, jeg ved ikke om I kan huske der var en, der hed studievælgeren på et tidspunkt? I1: Jo. R: - Lidt a la den, hvor at man så kan sætte sine kurser ind i stedet for. Så det er vi i gang med at få lavet, og det er jo også en måde ligesom at udvidet vores kontaktflader på. Men der er ikke særlig mange ressourcer til det. Øhm, så det kunne også være fedt ja, at få udviklet en app til at give forskellige informationer igennem, men det er der ikke penge til. I1: Studievælgeren, den der ligesom var, den har jeg ikke kunnet finde. Er den helt forsvundet? R: - Ja. Den er helt væk. Fordi der kom så mange ændringer i vores uddannelser, at den ikke var opdateret. Så de informationer, der lå, var ikke rigtige. I1: For jeg mener, jeg brugte den i forbindelse med, hvad betydning det ville have for mine fag, eller sådan et eller andet, at der var ny ordning, eller der var et eller andet. Så brugte jeg den så bare til at finde ud af [R: hvaffor en kandidatuddannelse] der blev åbnet op for, ja... R: - Ja... [Pause] I2: Så, nr. 11, eller hvad. Ja, hvad ville du synes ja, nu snakker du selv om, at I er i gang med det der samarbejde, så hvad ville I synes, i forhold til, hvis man fik udviklet sådan en app, ville det være noget, I ville finde brugbart, eller ville synes var en god idé, ville udvide det endnu.? R: - Altså, det kommer an på Nu ved jeg ikke lige, hvad I forestiller jer omkring jeres app. Men hvis jeg skulle forestille mig, at vi skulle have en app, så skulle den helt klart have sådan et meget praktisk perspektiv, øhm, hvor at der var noget studieplanlægning, og så kunne den bruges som

5 en kanal til at give informationer, sådan, nu skal du huske, at du skal kursustilmelde dig i løbet af de næste 14 dage, øhm, nu kommer der fagvalgsdag, altså så man kunne få noget ud den vej. I2: Så det i virkeligheden handler om at få samlet alle de arrangementer [R: Ja] og informationer, der ligesom ligger herinde, på en mere ja R: - Ja, helt sikkert, det ville være ret givende. Og så kunne man selvfølgelig også, sende sådan nogle ud, med ud, f.eks. hvis der er ved at være fagvalgsdag, så kunne man godt sende nogle refleksionsøvelser med, som de så kunne sidde og lave derhjemme selv, eller det kunne være inde i app en, at der var mulighed for at lave nogle refleksionsøvelser. Det kunne være ret smart at gøre. Men det ville være helt klart i forhold til studieplanlægning, og valg af kurser, at det ville være sådan refleksive spørgsmål. I1: Da vi skrev og spurgte, om vi måtte interviewe dig, der skrev vi også noget med at fange studerende ude på gangen, hvor du svarede tilbage, at det ville være uetisk. R: - Ja I1: Tænker du sådan fremadrettet med den idé vi har, at vi ville støde på lignende benspænd? R: - Altså i forhold til at finde en gruppe? I1: Nej i virkeligheden i forhold til at udarbejde et værktøj på den måde, altså sådan en app, hvor man kan ligesom pejle sig ind på, hvor man er på vej henad med sin uddannelse R: - Nej det tror jeg ikke, at I vil opleve. Altså det etiske er bare, at vi har jo tavshedspligt som studievejledere, men hvis det er en app, så er der jo ikke Så er det jo ens personlige app. Så tror jeg ikke, der vil være nogle problemer [...] I2:...så kommer vi vel med det afrundende? I1: Du har ikke nogen kommentarer sådan lige her til sidst vel? R: - Men, jeg forstår ikke rigtig, hvad jeres app egentlig skal gå ud på som et spil, fordi, jeg har lidt svært ved at se det, fordi den hverdag vi sidder er meget sådan studieplanlægning, nu skal du vælge det ene fag eller det andet fag, og hvad kan det så give af perspektiver fremadrettet i forhold til valg. I1: Det er en kombination af det, at man har ligesom studieplanlægning, på den måde, at man kan finde ud af, at hvis jeg vælger det her fag, så er det de her muligheder, der åbner sig for mig. Samtidigt med at det bliver kombineret med et motivationsværktøj, i forhold til at få læst til sine forelæsninger og øh I2: Ja, det er sådan noget vi kører med forskellig belønning- og motivationselementer, så de studerende ligesom også holder sig selv oppe på at være inde på den app, så det ikke bare er en mulighed, der findes; der er en app derude, der kan gavne dit eget studieforløb, men så de rent faktisk har noget incitament til at gå ind og bruge den, og det kan gavne dem i praksis. I1: Ja og så samtidigt med, at man laver ligesom en profil, som hvis man læser to fag og man gerne vil i praktik på det ene, så er der ligesom åbnet for nogle kontaktoplysninger, eller information omkring, hvordan det er at tage praktik på det her fag, så man ikke skal ind og læse

6 om alt hvad der er om praktik på RUC, samtidigt med at der også ligger om udveksling, og alt muligt så man skal ind og sortere, hvad viden man gerne vil have eller skal bruge. Så det ligesom bliver automatisk frasorteret, alt det du ikke behøver at vide, men så ligesom valgt til, det du gerne ligesom skal bruge I2: Ja, og også med hensyn til at man finder den rigtige sekretær, og man går ind på det rigtige link, når man ligesom søger f.eks. udveksling, fordi så står der noget på den centrale, men så står der også noget på Performance-design, og så modsiger de hinanden, og så ved man ikke rigtig hvorhenne man står i virkeligheden. I1: Ja, lige præcis R: - Men er det så meget brugerorienteret, altså at hvis jeg har været i praktik, så kan du gå ind og læse om mine erfaringer med praktikken, eller hvordan? I1: Ja, altså det har vi diskuteret lidt, at der skulle være sådan en, til sidst, at f.eks. med det her studie så kan du Andre der har været på det her studie har haft de her jobs, eller andre der har været på det her studie har været de her steder henne i praktik, måske noget vurderingsarbejde af, hvor fedt det har været, eller et eller andet I2: Eventuelt sådan noget review-system, hvor man kunne give point eller stjerner, eller et eller andet I1: Så man ligesom får et indblik i, hvad andre har gjort, og hvad andre har gjort af erfaringer, øhm, men at det lidt primært bliver for at hjælpe på vej, hvad retning man selv vil gå i. R: - Okay. Det lyder meget smart. Det der ligesom er faren ved, der er nemlig sådan nogle hjemmesider, f.eks. hvis du har været på udveksling, så kan man give hinanden gode idéer til, hvor man skal tage hen og hvordan proceduren var. Faren er bare, at nogle gange så ændrer reglerne sig, og det ved de, der går lang tid før at studerende opdager, at der er nogle regler, der har ændret sig. Og der er også tit, at der går nogle rygter omkring, nå men nu kan vi ikke komme i praktik mere, eller altså. Og det er ret tit, at de først, når de kommer ind i vejledningen at de finder ud af, at det ikke passer mere, så vi har oplevet, at i nogle foraer så går der en helt masse rygter, der ikke passer, eller der står en masse ting, der er forkerte. Så hvis der skulle være en app, så skulle der i hvert fald være en eller anden redigeringsekspert, som der eventuelt er en studievejleder, eller i hvert fald en I2: som er inde at opdatere hver dag løbende R: - Ja, for at sørge for, at informationerne er rigtige, det der står. I1: Det forestiller vi os også lidt. Det var egentlig på baggrund af frems hvad hedder den? R: - Fremdriftsreformen? I1: Tak, jeg bliver ved med at sige fremskridt. At sådan nogle ting, de automatisk ville rette til, så man ikke lige pludselig går med en forvirring om, hvordan er det nu lige, hvordan påvirker det mit studie, men at det automatisk ville ændre, hvad der er af valgmuligheder, af veje at gå i virkeligheden inde i app en.

7 I2: Det er også mest, så man ligesom undgår, de der studerende, der enten skifter eller dropper ud, eller ender med at skrive speciale, og finder ud af, at de faktisk mangler nogle point i nogle bestemte fag, som de ikke har fået taget, eller sådan noget. Så man på forhånd ligesom kan gå ind og få ændret sådan noget. I1: Ja eller på forhånd bliver advaret, eller opmærksom på, hvis der er nogle ting R: - Men det kommer, med fremdriftsreformen kommer det aldrig til at ske. Fordi at, hvis du ikke tilmelder dig nogle kurser, så er der automatisk en rækkefølge af dine kurser, som er kodet ind på forhånd. Så faktisk bliver det på en måde lettere at studieplanlægge, altså vi undgår, at der er nogen som finder ud af at de mangler et kursus på 5 point, inden de skal skrive speciale, som de ikke lige havde opdaget. I1: Men det bliver sådan lignende problemstillinger, selvfølgelig ikke de samme, fordi Fremdriftsreformen selvfølgelig ændrer en del, ikke. Men tager hånd om de uforudsete ting, som lige nå ja, det skulle jeg lige tage stilling til, nå var det i går jeg skulle tilmelde mig? sådan nogle ting. R: - Ja I1: Ja. Jeg tror, det var det. I2: Men øh, tak fordi vi måtte snakke med dig. I1: Må vi sende dig en mail, hvis vi får nye spørgsmål, eller der dukker et eller andet op? R: - Ja ja, selvfølgelig. Ja ja, det kan I bare gøre. I1: Awesome. Jamen, det var det. R: - Det var hurtigt!

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb?

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? 1 Interview 2 Lasse I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? S: Ja. Jamen det synes jeg da. Øhh...jeg snakkede om omkring øh, hvordan det med det sundhedsfremmende

Læs mere

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Tina er salgschef i kursusvirksomheden LearningLink i Viborg og har selv haft deltagere med ude på Camp Lynderup. Interviewet blev afholdt

Læs mere

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation.

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Ledelse & Organisation/KLEO Indledningen af samtalen Leder: Nå men formen på det her Pia, det er jo, at nu har jeg været oppe i går i en danskundervisning

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne?

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne? Interview med Christina Andersen M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18 M: øhm du studerer? C: ja M: hvor er du opvokset henne? C: i Odense i hvert fald de første fire år yeees øhh hvor bor

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

[02:49:16.15] Ri: JA, jeg tror også [02:49:16.15] An: (UF, finder ord) så, så, så på den måde hvis man skal (Ri: ja) sådan skal så, så er ham dér

[02:49:16.15] Ri: JA, jeg tror også [02:49:16.15] An: (UF, finder ord) så, så, så på den måde hvis man skal (Ri: ja) sådan skal så, så er ham dér Udvælgelsen [02:46:47.13] Ri: (hvisker noget til Andrea) (Forsker henleder deres opmærksomhed på samtykkeerklæringen. De snakker om den og at der kun er én, Mark, der har skrevet den under:) [02:47:01.22]

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2013 Bacheloruddannelsen i Humanistisk Informatik Bachelorspecialisering i informationsvidenskab København 4 respondenter, 1 nogen svar ud af 12 (33%) Forventer du at afslutte uddannelsen

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Ma: yes øhhm og så øhh laver vi lige sådan en kort opsummering om hvad ægdonation handler om

Ma: yes øhhm og så øhh laver vi lige sådan en kort opsummering om hvad ægdonation handler om Interview med Mona Ma: Vi starter lige med lidt generelle ting Mo: Ja Ma: som øhh ja din alder? Mo: 0:53: 35 Ma: og øh din beskæftigelse? Mo: Jeg er lære Ma: og hvor er du opvokset? Mo: I sønderjylland

Læs mere

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Han arbejder hos Deloitte, Viborg og står for at afholde kurser og andre events for medarbejderne. Ligeledes har han sit eget konsulentfirma

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Daniel

Bilag 2 Transskription af interview med Daniel Bilag 2 Transskription af interview med Daniel D (Daniel): Jeg er 27 og læser hf enkeltfag og bor sammen med mine forældre og lillebror. S (interviewer): Men du har ikke altid heddet Daniel jo? D: Nej,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Bilag 6 Andet interview med Louise Weinreich Jakobsen ( )!

Bilag 6 Andet interview med Louise Weinreich Jakobsen ( )! Bilag 6 Andet interview med Louise Weinreich Jakobsen (23.04.2014) Vi interviewer Koordinerende Uddannelsesfuldmægtig Louise Weinreich Jakobsen den 24. april 2014 efter aftale. Vores formål er et få respons

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

M: Jeg vidste godt det var en mulighed, men jeg vidste ikke hvordan det egentlige forløb er.

M: Jeg vidste godt det var en mulighed, men jeg vidste ikke hvordan det egentlige forløb er. Interview med Malene J: 00.27: først så skal jeg spørge om hvor gammel du er? M: 25 J: Studere eller arbejder du? M: Jeg arbejder J: Hvor er du opvokset henne? M: Køge J: Og hvilket postnummer bor du i

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About

Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About 1 2 Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 INTERVIEWER 1: Ved du hvad vi vil skrive om? FRANK: I skriver I vil

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget Bilag Gruppeinterview 1 (3.C) Foretaget 16.03.16 Interviewer: Mit første spørgsmål det er øhm om øh om I vil fortælle lidt om, hvad I har oplevet hernede i dag. Hvad har I lavet? Elev 1: Altså vi øh..

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

Forholdet mellem projekt og speciale

Forholdet mellem projekt og speciale Forholdet mellem projekt og speciale Af: Jan Kampmann Formelt set kan det vare svært at definere en forskel, i og med at der i forhold til studietid og dermed "arbejdsbelastning" er afsat 1 semester til

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Jeppe: Øhm, jeg hedder Jeppe, og jeg er 27, og jeg læser HD afsætning på Handelshøjskolen i Aarhus

Jeppe: Øhm, jeg hedder Jeppe, og jeg er 27, og jeg læser HD afsætning på Handelshøjskolen i Aarhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Jeppe BM: først så skal jeg lige bede om dit navn og din alder og hvad du læser? Jeppe:

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

C: Jeg hedder Camilla, og jeg er 17 år gammel, og jeg har været frivillig i gymnastikforeningen i fem-seks år, tror jeg.

C: Jeg hedder Camilla, og jeg er 17 år gammel, og jeg har været frivillig i gymnastikforeningen i fem-seks år, tror jeg. Fokusgruppe med instruktører i alderen -0 år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige i gymnastikforeningen?

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Bilag A: Interview med Annette

Bilag A: Interview med Annette Bilag A: Interview med Annette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 I: Da du valgte at du skulle igennem det her forløb valgte du så at benytte dig af en anonym eller en

Læs mere

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Tak for samarbejdet med Projekt- & Karrierevejledningen! Vi håber, at du vil udfylde nedenstående spørgeskema, så Projekt- & Karrierevejledningen

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Nu har I haft jeres YouTube-panel. Hvad tænker I om gæsternes reaktioner? Kan I sætte nogen ord på dem?

Nu har I haft jeres YouTube-panel. Hvad tænker I om gæsternes reaktioner? Kan I sætte nogen ord på dem? Efter deres panel om lørdagen fangede pressefrivillig Louise Borum Bech YouTuberne LasseMedHatten, SofiNekoDesu og Son-Michael til et interview omkring at lave YouTubevideoer, passion og at møde følgere.

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Bilag 2: Transskription af interview med Ayo

Bilag 2: Transskription af interview med Ayo Bilag 2: Transskription af interview med Ayo Interviewet blev foretaget i kantinen på Aarhus Universitet. I1: Maria I2: Stefania A: Ayo I2: Fedt, ja okay. Vil du? Du får lov, og.. I1: Skal jeg lægge ud.

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere