Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring."

Transkript

1 Mission, mål og strategi Å r s r a p p o r t / 0 7 InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Vi ønsker at være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af kommunikationsløsninger og produkter, der skaber, vedligeholder og udbygger relationer mellem afsendere og modtagere. Vi tilstræber hurtigt at tilpasse os markedets og vores kunders skiftende behov for serviceydelser, grafiske produkter og IT-baserede løsninger, der fremmer nem, hurtig og sikker kommunikation, informationsudveksling og responshåndtering ved anvendelse af den mest moderne teknologi. Vores medarbejdere skal være kendt for deres fleksibilitet og evne til at sætte sig ind i brugernes behov og for sammen med kunderne at etablere værdiskabende løsninger af høj kvalitet og stor pålidelighed. Som enkeltpersoner og som virksomhed vil vi optræde socialt ansvarligt og arbejde for et sikkert arbejdsmiljø og en høj miljøbevidsthed. For løbende at kunne selvfinansiere den fortsatte udvikling af InterMail, er det et mål, at virksomheden har en høj soliditet og overskudsgrad. N O R D E N Indhold Stort skridt frem 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Kort fortalt 5 Status for VækstPlanen 6 Ledelsens beretning 8 Aktionærforhold 24 Nu blandt de absolut førende 26 Regnskabspåtegninger 30 Koncernen Definitioner af nøgletal 32 Resultatopgørelse 33 Aktiver 34 Passiver 35 Pengestrømsopgørelse 36 Egenkapitalopgørelse 37 Noter 38 Moderselskabet Resultatopgørelse 61 Aktiver 62 Passiver 63 Pengestrømsopgørelse 64 Egenkapitalopgørelse 65 Noter 66 Bestyrelse 74 Nordisk ledelse 75 Direktion og revision 75 Summaries: GB/S/SF 76 Financial Highlights 80

2 InterMail i Norden 2007 blev året hvor InterMail sikrede sig en stærk position på det nordiske konvolutmarked og samtidig etablerede en solid nordisk platform for vækst inden for områderne: konvolutter og konvoluttryk, grafiske løsninger, mailhåndtering, fulfilment services og dialogmarkedsføring. Det skete da InterMail i januar måned overtog den næststørste producent af konvolutter i Sverige og Finland, OP-Kuvert AB, der med ca. 230 medarbejdere styrkede InterMail med en årsproduktion på 1,4 milliarder konvolutter. InterMail dækker herefter omkring en tredjedel af det nordiske konvolutmarked. OP-Kuvert AB har tilført InterMail en stor ekspertise, stærke varemærker og markedspositioner. Med moderselskabet i hjembyen Oskarshamn, der producerer konvolutter i et volumen, der dækker ca. 35% af det svenske marked. Datterselskabet Kuvertfabriken i Åbo har nogenlunde samme markedsandel på det finske konvolutmarked. Med overtagelsen af OP- Kuvert fulgte også SW-Son i Huskvarna, Sverige, der har specialiseret sig i konvoluttryk og lettershop-aktiviteter. OP-Kuvert gruppen har i løbet af de seneste år gennemført væsentlige investeringer i produktionsudstyr og kom til InterMail som en af de teknologisk førende nordiske virksomheder i branchen. Læs mere om den nordiske ekspansion på side Jansson & Bjelke Oslo Konvoluttrykkeri Turun Kirjekuoritehdas Kuvertfabriken i Åbo Konvolutproduktion, konvoluttryk og papirengroshandel Turun Kirjekuoritehdas Kuvertfabriken i Åbo Helsingfors Salgskontor InterMail Graphic Vest Herning Handelsmæglervirksomhed for grafiske produkter Lettershop Mailservice Stockholm Salgskontor Konvolut Danmark Hedensted Konvoluttrykkeri SW-Son Huskvarna Konvoluttryk og lettershop-aktiviteter InterMail København Moderselskab og hovedkontor for InterMail-koncernen OP-Kuvert Oskarshamn Konvolutproduktion og konvoluttrykkeri InterMail Graphic Kastrup Grafiske tryksager og directmail produkter Lettershop Mailservice Hvidovre Fulfilment services, mailhåndtering og InterMail Solutions med dialogmarkedsføring Konvolut Danmark Søborg Konvolutproduktion og konvoluttrykkeri

3

4 Stort skridt frem InterMail indgik i december 2006 aftale om at overtage den svenske OP-Kuvert gruppe med selskaber i Oskarshamn (S), Huskvarna (S) og Åbo (SF). Herved blev InterMail-koncernens årsomsætning omtrent fordoblet til ca. 600 mio. DKK. Mange års indsats for at deltage i konsolideringen af konvolutmarkedet i Norden lykkedes med overtagelsen af OP-Kuvert, og vi kan se, at vi handlede rigtigt, da vi greb chancen for at gøre InterMail til en stor aktør på det nordiske konvolutmarked. Vi har således konstateret, at der i de kommende år vil være gode muligheder for at forbedre indtjeningen i denne del af vores virksomhed. Blandt andet via sammenlægninger inden for indkøbs- og produktionsområderne. Direktionen blev i februar 2007 udvidet med Søren Ask Nielsen, Chief Operational Officer (COO), der sammen med medarbejderne har gennemført en omfattende og vellykket integrationsproces af konvolutvirksomhederne, der blev afsluttet som planlagt i september InterMails centrale satsningsområder, Lettershop og Solutions, har oplevet fremgang, men er også blevet mødt med store udfordringer. Den 1. oktober 2007 etableredes en helt ny ledergruppe, der er i fuld gang med at effektivisere processerne i virksomheden og samtidig styrke positionen i det voksende marked. InterMail står således godt rustet til at opfylde ambitionen om at være en ledende udbyder af Lettershop-serviceydelser. Ikke blot i Danmark, men også i Sverige, hvor der blev opnået en god omsætningsfremgang i 2006/07 og hvor der efter købet af OP-Kuvert også findes en produktionsenhed for Lettershop i Huskvarna. Markedet for dialogmarkedsføring er i kraftig vækst og også InterMail Solutions opnåede omsætningsvækst i 2006/07. Investeringerne i dette nye forretningsområde videreføres selvom de indtil videre er underskudsgivende. Organisationen er således i årets løb blevet styrket inden for såvel udviklings- som rådgivningsområderne. På denne baggrund forventer vi, at opnå en markant forbedring af resultaterne fra rådgivning og services til dialogmarkedsføring. Den grafiske aktivitet oplever, som resten af denne branche, stadig volumennedgang og skarp konkurrence. I 2007/08 gennemføres der derfor aktiviteter, der kan sikre forretningsområdet en lønsom struktur, størrelse og markedsposition. Den grafiske virksomhed skal samtidig yderligere udnytte fordelene ved en tæt tilknytning til de øvrige aktiviteter inden for konvolut og lettershop.

5 En betydelig nordisk virksomhed Med overtagelsen af OP-Kuvert har InterMail i regnskabsåret 2006/07 taget et stort skridt i retning mod at blive en betydelig nordisk virksomhed. Med egen konvolutproduktion og salg i Danmark, Sverige, Finland og Norge og med eksport til Island og Færøerne. I takt med at flere og flere kunder vælger at øge indsatsen på 1:1 markedsføring vokser efterspørgslen efter InterMails kompetencer inden for Lettershop og Solutions, men også i nogen grad for udtryksfulde tryksager og konvolutter. Blandt reklamebureauer er der voksende interesse for dialogmarkedsføring, 1:1 kommunikation og for målbar effekt af marketingbudgetterne. Den opbrydning der er på vej i den globale marketing afføder mange spørgsmål blandt aktørerne. Ingen kan i dag svare tilfredsstillende på alle de nye spørgsmål, men alle vil gerne være med. Derfor oplever vi nu en øget interesse og efterspørgsel efter de services InterMail allerede leverer i Lettershop Mailservice og Solutions. Samtidig efterspørger kunderne også helt nye løsninger. Ingen virksomhed kan levere alt til alle i et turbulent marked, men den leverandør, der evner at profilere sig med styrke og klarhed, vil uden tvivl kunne vinde en blivende position i markedet hvis vel at mærke kundernes forventninger bliver indfriet. InterMail har rustet sig til at blive en af vindervirksomhederne i dette omverdensperspektiv. InterMails produkter og services er helt afgørende for vores kunder. Vores vision er nemlig at gøre det lettere for vores kunder at kommunikere med deres egne kunder og med et bedre resultat. InterMails medarbejdere har fokus på at levere til vores kunder. At sikre at kunden får det, der er lovet. Levering til den aftalte tid og uden kvalitetssvigt. Dette vil også gavne selskabets aktionærer! johannes madsen-mygdal søren ask nielsen

6 Hoved- og nøgletal for koncernen (1.000 DKK) Resultatopgørelse 2002/ / / / /07 Nettoomsætning Resultat før afskrivninger ekskl. andre indtægter (EBITDA) Afskrivninger Resultat før finansielle poster (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat (EBT) Årets resultat Koncernens resultat InterMail A/S andel af koncernens resultat Balance ultimo Aktiver, ultimo Egenkapital moderselskabet, ultimo Egenkapital koncernen, ultimo Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm Årets pengestrøm fra driftsaktivitet (CFFO) Investeringer Årets inv. i imm. og mat. aktiver, netto Nøgletal Aktuel EPS (EPS Basic) Cash flow pr. aktie à 20 DKK (CFPS) Børskurs, ultimo EBITDA-margin EBIT-margin Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC) Egenkapitalforrentning (ROE) Aktiver / Egenkapital 2,6 2,9 3,0 2,9 3,3 Gennemsnitligt antal medarbejdere Payout-ratio, % Udbytte pr. aktie (DPS) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Regnskabspraksis er ændret i 2004/05, som følge af overgang til IFRS.

7 Kort fortalt Markedet InterMail har aktiviteter inden for de tre hovedområder, Lettershop, Konvolut og Graphic. Lettershop har inden for sit satsningsområde, Direct Mail, registreret en generel vækst på markedet for fulfilmentopgaver på 3-5%. Lettershop-enheden, Solutions, har på markedet for dialogmarkedsføring oplevet en nærmest eksplosiv vækst i efterspørgslen på op imod 100%. På markederne for klassiske produkter som konvolutter, blanketter og tryksager, hvor Konvolut og Graphic opererer, er de seneste år vigende markedstendens blevet videreført med et fald i efterspørgslen på 2-5%. Virksomhederne Inden for Konvolutområdet blev OP-Kuvert gruppen erhvervet med virkning fra 15. januar For at opnå synergier og stordriftsfordele blev der straks igangsat et integrationsprojekt mellem konvolutvirksomhederne i Sverige, Finland og Danmark. Som et led i denne proces er konvolutfabrikationen i Hedensted blevet afviklet. Integrationsprojektet blev afsluttet ved regnskabsårets udløb, efter at der er opnået hurtige og væsentlige resultater. I Lettershop er der i efteråret 2007 ansat en ny direktør og etableret en helt ny ledelsesgruppe. I InterMail Graphic er ledelsen ligeledes blevet ændret. Kuvert Grafik er flyttet fra Hedehusene til Konvolut Danmarks trykkeri i Hvidovre. Et nyt fælles InterMail Customer Relationship Management (CRM) system er blevet taget i brug, og et nyt omfattende IT-system implementeres i alle de danske InterMail-selskaber i løbet af 2007/08. Økonomi Omsætningen i 2006/2007 steg fra 315 til 491 mio. DKK svarende til en fremgang på 56% primært som følge af købet af OP-Kuvert gruppen. Årets resultat før skat blev i 2006/ mio. DKK mod 11 mio. DKK året før (+145%). Resultatet er positivt påvirket af bogføring af badwill (ca. 12 mio. DKK) ved købet af OP-Kuvert gruppen og af frasalg af InterMail Graphic s ejendom i Kastrup og InterMails ejendom i Slangerup (ca. 7 mio. DKK). Investering i den fortsatte udvikling af Solutions har påvirket resultatet negativt (ca. 7 mio. DKK). Egenkapitalen var ved udgangen af regnskabsåret 169 mio. DKK svarende til en soliditet på 30,5%. Året før var egenkapitalen 145 mio. DKK og soliditeten 34,7%. Udbytte Under hensyntagen til selskabets udbyttepolitik og den igangværende ekspansion foreslår bestyrelsen, at der for 2006/2007udbetales 5 DKK udbytte pr. aktie mod 4 DKK året før. Medarbejdere Som følge af opkøbet af OP-Kuvert gruppen er antallet af medarbejdere steget fra 331 til 576 (+74%). Forventninger til 2007/08 I regnskabsåret 2007/08 vil integrationen mellem InterMails konvolutvirksomheder få fuld effekt. Som følge heraf forventes en forbedring af forretningsområdets indtjening og effektivitet. Væksten i markedet for dialogmarkedsføring forventes videreført. InterMail Solutions aktiviteterne er nu så forretningsmæssigt modnede, at der i dette vækstmarked kan opnås fremgang i såvel omsætningen som indtjeningen. Inden for Lettershop og Graphic forventes de nye ledergrupper at forbedre resultaterne, blandt andet som følge af en fortsat procesoptimering og implementeringen af et nyt mere tidssvarende IT-system. På denne baggrund, og under forudsætning af uændrede konjunkturforhold i Norden, forventer ledelsen at InterMails omsætning i 2007/2008 vil stige til ca. 600 mio. DKK. Resultatet før skat forventes i niveauet mio. DKK baseret på et forbedret driftsresultat. InterMail vil også i det kommende år arbejde på at opnå yderligere vækst ved at være en aktiv deltager i konsolideringsprocessen i Norden inden for Lettershop-, Konvolut-, og Graphic-forretningsområderne. Omsætningen og årets resultat vil kunne blive væsentligt påvirket såfremt, nye konsolideringstiltag bliver realiseret. NB! Køb af StroedeRalton se side 6. 5

8 Status for VækstPlanen For tre år siden udarbejdede InterMail VækstPlan 2008, der fastlagde strategien for udviklingen af de tre forretningsområder: Lettershop, Konvolut og Graphic. Hovedelementerne i VækstPlan 2008 var: Etablering af fælles IT-platform. Etablering af fælles salgsorganisation for betjening og koncept-salg til storkunder. Målene for 2007/08 blev fastsat til en omsætning 400 mio. DKK og et resultat før skat på mio. DKK. Derudover fastsattes delmål for hvert af de tre forretningsområder. VækstPlanen har siden da været pejlemærket for InterMails fremdrift og udvikling. Her, et år før planen udløber i 2008, er den foreløbige status: Etablering af den fælles IT-platform har krævet stor indsats og energi, men i løbet af 2007/08 vil alle de danske aktiviteter være koblet på et nyt fælles IT-system. Der er nu etableret en Key Account Management-funktion (KAM) til betjening af storkunder og til konceptsalg. Med de hidtidige tre forskellige IT-systemer har det været udfordrende at koordinere salgsindsatsen og der er derfor et stort potentiale for forbedringer. I 2007 er der endvidere blevet etableret et fælles Customer Relations Management (CRM) system. Der er i 2007/2008 et fortsat fokus på at få salgsfunktionerne til at arbejde endnu bedre sammen, således at kundeservicen kan forbedres yderligere. Omsætningsmålet for 2007/08 er, med købet af OP-Kuvert, allerede nu mere end indfriet. Omsætningens sammensætning, med en stor konvolutandel til lavere dækningsbidrag, bevirker, at indtjeningen ikke i samme omfang er fulgt med. Dertil kommer, at etableringen af InterMail Solutions aktiviteter inden for dialogmarkedsføring har taget længere tid, og været mere omkostningskrævende, end forventet. Den strategiske udvikling og positionering af InterMail vurderes fortsat uændret. InterMail køber svenske StroedeRalton med effekt fra 1. januar 2008 Med købet fordobler InterMail sine aktiviteter inden for Lettershop, og omfanget af IT-baserede løsninger tredobles. InterMails eksisterende svenske forretning lægges sammen med StroedeRalton, og der opnås en samlet markedsandel på omkring 15% i Sverige. InterMail får således en solid position på lettershop-markedet i Sverige. Der kan ved sammenlægning af InterMails lettershopaktiviteter med StroedeRalton opnås betydelige synergier inden for produktion, salg og udvikling af IT-baserede ydelser. StroedeRalton vil indgå med ni måneders drift i 2007/2008 og forventes at bidrage med en omsætning i niveauet 100 mio. DKK og et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) i niveauet 3 mio. DKK. Det forventes, at resultat før skat vil være 0 DKK. Efter købet forventer InterMail en omsætning i niveauet 700 mio. DKK og et uændret resultat før skat i niveauet mio. DKK. 6

9 Jari Holgeri (41) er dybt koncentreret når han med hurtige og sikre bevægelser arbejder ved sin schweizisk fremstillede stansemaskine i produktionshallen hos Kuvertfabriken i Åbo. Kniven flyttes hurtigt og med sikre bevægelser frem mod målet. Jari har ti års erfaring som stansemedarbejder og papirskærer og har stået ved denne maskine hver eneste arbejdsdag de seneste to år. Det er derfor helt naturligt, at hans arbejdsbevægelser og rutiner efterhånden kan forekomme at være lidt robotagtige. Selv forklarer Jari, at han i arbejdssituationen mest tænker på kvalitet og præcision. Her accepteres ikke selv små unøjagtigheder. Skæringen skal derimod sidde lige i skabet. Når Jari står ved sin maskine lytter han til favorit radioprogrammerne gennem sine hovedtelefoner. Jari er mest til Rockn-Roll og 70 er musik, men fanger ind imellem også mange nyhedsudsendelser. Derfor er han blandt Kuvertfabrikens mest velorienterede medarbejdere. I fritiden er Jari en ivrig lystfisker. Om sommeren fra egen båd og om vinteren som hårdhudet isfisker. 7

10 Ledelsens beretning Året 2006/2007 for InterMail Regnskabsåret 2006/2007 blev skelsættende og positivt for InterMail. Det var et år med store udfordringer og forandringer. Især som følge af overtagelsen af den svensk/finske OP-Kuvert gruppe, der er InterMails hidtil største opkøb. Også arbejdet med at gøre virksomheden virkelig markedsorienteret i overensstemmelse med virksomhedens VækstPlan har resulteret i store forandringer. Der er i denne sammenhæng gjort en stor indsats for at udbyde totalløsninger, der udnytter krydssalgsmulighederne mellem koncernens forretningsområder: Lettershop, Konvolut og Graphic. Det har stillet krav til tilpasning og nytænkning for at fastholde konkurrencekraft og lønsomhed, hvilket blandt andet er indfriet ved sammenlægningen med OP-Kuvert. InterMails satsningsområde, Lettershop, har efter flere års opkøb i 2006/07 været i en konsolideringsfase i Danmark. Der foretages dog fortsat væsentlige investeringer i udviklingsområdet Solutions for at tilpasse organisationen og forretningsmodellen til væksten i markedet for dialogmarkedsføring. Ligesom den øvrige branche har de to traditionelle forretningsområder, Konvolut og Graphic oplevet en fortsat faldende efterspørgsel. Der er i konvolutsegmentet foretaget omfattende flytninger af produktionsudstyr og opnået betydelige effektiviseringer i produktionen i såvel Danmark som i de tilkøbte virksomheder i Sverige og Finland. I det grafiske område er ligeledes foretaget tilpasninger af produktionsudstyret, der styrker produktionen af kerneprodukterne, medens produktionen af mindre lønsomme produkter er blevet afviklet. Som følge af disse ændringer er antallet af produktionsmedarbejdere i de danske InterMail selskaber blevet reduceret. På det administrative område er implementeringen af et nyt ERP-system. (Enterprise Resource Planning) påbegyndt. ERP-systemet vil kunne håndtere virksomhedens forretningstransaktioner og forventes hurtigt at bidrage med væsentlige forenklinger og forbedringer af de administrative rutiner. Systemet vil være fuldt operativt i de danske selskaber inden udgangen af regnskabsåret 2007/08. Nettoomsætning og EBIT-margin Egenkapital og forrentning af egenkapital Resultat af primær drift (EBIT) og resultat pr. aktie t.kr. % t.kr. % t.kr. Kr. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Nettoomsætning (venstre akse) EBIT-margin (højre akse) Egenkapital (venstre akse) Forrentning (højre akse) Resultat af primær drift (venstre akse) Resultat pr. aktie (højre akse) 8

11 Den populære pakkeoperatør hos Konvolut Danmark i Søborg, Maria de Jesus (44), omtales kærligt af kollegerne som Lille Marie, selv om en tidligere større navnesøster ikke længere er ansat i virksomheden. Maria er oprindelig uddannet som radiograf og har i en kort periode arbejdet i en røntgenafdeling på et hospital i Manila på Filippinerne. Allerede i 1991 startede Maria hos Konvolut Danmark, hvor hun på det nærmeste er verdensmester i at pakke konvolutter. Tidligere foregik dette arbejde manuelt, men i dag er den tunge del af arbejdet blev overtaget af tre pakkemaskiner. Den maskine Maria passer pakker ikke mindre end konvolutter i 500 æsker om dagen. Pakkeoperatørerne arbejder på tre skift, men Maria er kun på dagholdet. Når arbejdsdagen er slut rejser Maria over Øresundsbroen til hjemmet i Malmø, hvor familien har været bosat det seneste halvandet år. Her synger Maria hver søndag i koret i den lokale katolske kirke. 9

12 InterMail er organiseret med salgskonsulenter specialiseret inden for hvert af leverancesegmenterne: Lettershop, Konvolut, Graphic og Dialogmarkedsføring (Solutions). Der har i regnskabsåret været en række initiativer for at fremme krydssalget, og for at styrke konsulenternes viden og kompetencer ved markedsføringen af totalløsninger, der i bredest muligt omfang imødekommer kundernes behov. Kundernes interesse for totalløsninger er fortsat støt stigende, idet InterMails forretningsenheder har stadig flere fælles kunder. For yderligere at fremme denne udvikling anvendes et CRM system (Customer Relations Management) på tværs af de danske virksomheder. Herved koordineres salgsindsatsen og adgangen til kundeinformationerne, og salgsindsatsen bliver mere effektiv. Som en konsekvens af indsatsen for at styrke koncernens markedsorientering og profil er der gennemført omfattende ændringer og effektiviseringer i salgsorganisationerne. Der har været en del udskiftning af især salgskonsulenter, projektledere og IT-specialister, hvilket i perioder har lagt yderligere pres på InterMails medarbejdere. I kraft af tydelige udmeldinger og et hurtigt implementeringsforløb ved integrationen mellem InterMails og OP-Kuvert gruppens produktionsanlæg, er der hurtigt blevet skabt et fællesskab med et stærkt teamwork og en begejstring blandt ledere og øvrige medarbejdere på tværs af de oprindelige og nye InterMail-virksomheder. InterMails ambitioner og kompetencer om at være blandt de bedste leverandører af totalløsninger, produkter og serviceydelser, på deres markeder og inden for deres forretningsområder, står derfor stærkere end før. I regnskabsåret 2006/07 nåede InterMail en omsætning på 491 mio. DKK mod sidste år 315 mio. DKK svarende til en fremgang på 56% (OP-Kuvert gruppen er konsolideret med fra 15. januar 2007). Resultatet før skat blev 27 mio. DKK mod sidste års 11 mio. DKK. InterMail har med de seneste års investeringer opnået en stærk konkurrenceposition som udbyder af såvel konvolutter som grafiske produkter og lettershop services, der kombineres med innovative løsninger for databasestyring og dialogmarkedsføring. Der vil i det kommende år blive arbejdet på at styrke denne profil og markedsposition, især i Danmark og Sverige. Lettershop Lettershop Mailservice har en førende position på det danske marked for fulfilment-services og mailhåndtering. I årets løb er der særlig sket tilgang af kunder, der kun ønsker én leverandør, der kan tilbyde komplette løsninger for direct mailkampagner og alle øvrige relaterede opgaver, som f.eks. datahåndtering, tryksager, blanketter og konvolutter. Den 1. oktober 2007 tiltrådte en ny ledelse, og sammen med den nyetablerede ledergruppe er der nu igangsat en fokuseret bearbejdning af markedet og en optimering af processerne for produktion og kundeservice. Markedet for traditionelle fulfilment-opgaver vurderes fortsat at være i vækst og samtidig tilføres markedet nye opgaver, særlig i forbindelse med virksomheders outsourcing af print og den daglige posthåndtering. Lettershop Mailservice er i eget regi og sammen med partnere, gået i gang med at udvikle servicetilbud, der kan håndtere udprintning af breve, fakturaer etc. fra mange forskellige brugere og efterfølgende individuel kuvertering, således at Lettershop Mailservice kan få sin del af det voksende outsourcingmarked. Der er allerede indgået aftaler med private og offentlige kunder om disse ydelser. InterMail Solutions er en del af Lettershop Mailservice og en vigtig aktør på det voksende marked for dialogmarkedsføring. Der er løbende i regnskabsåret blevet investeret i udviklingen af dette fokusområde, som dog fortsat ikke er overskudsgivende. I den konsolideringsfase, som Lettershop Mailservice nu befinder sig i, er omsætningsniveauet fastholdt. Der er i Danmark og Sverige opnået en segmentomsætning på i alt 126 mio. DKK (sidste år 125 mio. DKK). Resultatet blev et underskud før skat på 5,9 mio. DKK mod sidste års overskud på 1,5 mio. DKK. Opbygningen af InterMail Solutions har i regnskabsåret påvirket driftsresultatet negativt med ca. 7 mio. DKK. Resultatet for det svenske datterselskab, Lettershop Scandinavia AB, blev et mindre underskud. I forbindelse med integrationen af OP-Kuvert blev produktion og administration i Lettershop Scandinavia AB lagt sammen med SW-Son AB, således at virksomheden nu udelukkende fungerer som salgsorganisation. Dette har medført éngangsomkostninger, der belaster resultatet. 10

13 Markku Ilola (51) startede allerede i 1981 med at arbejde hos Kuvertfabriken i Åbo, Finland, der har en fornem og traditionsrig historie med rødder tilbage til etableringen i Virksomheden er Finlands næststørste konvolutproducent og samtidig en betydende papirgrossist. Det er netop i denne sidstnævnte del af virksomheden Markku slår sine folder. Distributionen sker I Finland med levering fra dag til dag. Ca. en tredjedel af det indkøbte papir kommer fra hjemlandet og resten fra Sverige, Polen, Tyskland, Skotland, Indonesien og Schweiz. Markku er ansvarlig for logistikken og ledelsen af papirlageret og det er et job han varetager med stor indsigt og stolthed. Virksomheden er som den første i Finland FSC-certificeret og støtter hermed den bæredygtige miljøvenlige papirproduktion. I fritiden er Markku en ivrig amatørdanser, når han altså ikke opholder sig i sit elskede 70 år gamle sommerhus i den finske skærgård. Med sauna naturligvis! 11

14 I regnskabsåret 2007/08 forventes der i Lettershopsegmentet en stigende omsætning og et forbedret resultat som følge af indsatsen med at effektivisere og optimere salget, omkostningerne, processerne og produktionsapparatet. I forventningerne indgår InterMail Solutions med et mindre underskud. Konvolut InterMails konvolutaktivitet er den næststørste aktør på det nordiske marked for konvolutproduktion og -tiltrykning. I årets løb har postmængden udviklet sig lidt varierende i Sverige, Danmark, Finland og Norge, men som helhed er markedet faldet 2-4%. Der foregår på europæisk plan en konsolidering af konvolutindustrien. Med overtagelsen af OP-Kuvert gruppen har InterMail aktivt deltaget i denne proces og herved markant styrket sin position i Norden. Udviklingen inden for forretningsområdet Konvolut har været meget præget af overtagelsen af OP-Kuvert gruppen og af den heraf afledte integration af indkøb, produktion og sourcing. I overensstemmelse med VækstPlanen er der sket en løbende opgradering af produktionsudstyret i Konvolut Danmark, ligesom der er blevet investeret i effektivisering og automatisering af produktionsprocesserne. Integrationen af konvolutaktiviteterne i Danmark, Sverige og Finland har accelereret denne proces yderligere, samtidig med at de forventede synergifordele inden for salg, produktion og indkøb løbende realiseres. Fokus har været på at afslutte integrationsprocessen mellem konvolutfabrikkerne i Danmark, Sverige og Finland så hurtigt som muligt, og med udgangen af regnskabsåret er virksomhederne igen tilbage i en normal driftssituation. For at opnå stordriftsfordele og en optimering af produktionen af standardvarer er konvolutfabrikken i Hedensted blevet nedlagt, og produkterne herfra er overført til fabrikkerne i Søborg og Oskarshamn. Specialproduktioner i ark fremstilles fremover i Åbo og Søborg og kompetencen inden for inline 4-farve flexotryk af konvolutter er blevet samlet i Oskarshamn. Samtidig er maskiner til konvolutproduktion og konvoluttryk blevet flyttet mellem produktionsenhederne samtidig med, at ældre maskiner er blevet frasolgt. Arbejdet med at gennemgå sortimentet af konvolutter i de tre lande er påbegyndt og vil på sigt resultere i færre nationale brands, færre artikler og dermed en mere effektiv produktion. Som led i integrationen er der gennemført drøftelser med alle væsentlige leverandører af papir og andre råvarer med henblik på at etablere fælles indkøbsbetingelser. Det samlede resultat af hele integrationen vil lede til højere kompetence, bedre produktionsplanlægning, øget fleksibilitet og højere effektivitet på de tre produktionssteder. Konvolut tiltrykningen i Sverige, Finland, Danmark og Norge fortsætter med at udvikle sig positivt og har gennem hele regnskabsåret haft en høj aktivitet med en god udnyttelse af trykkapaciteten. Under integrationsprocessen har der været stort fokus på at sikre kunderelationerne i alle lande, og konvolutsegmentet har i 2006/2007 fastholdt sine markedsandele på det nordiske marked. Segmentomsætningen blev på 337 mio. DKK. Resultatet før skat blev på 12,3 mio. DKK. Forventningerne til det nye regnskabsår 07/08 er positive og der er forventnlng om, at forretningssegmentet kan fastholde omsætningen i Norden. Samtidig vil den fulde effekt af det samlede integrationsprojekt bidrage til en forbedring af det økonomiske resultat. Der vil i de kommende år være gode muligheder for at opnå vækst i omsætningen ved fremover at kunne servicere kunder i alle de nordiske lande med produkter inden for konvolutter og konvoluttryk. 12

15 Maria Hultgren (41) er udlært som offset-trykker i hjembyen Oskarshamn, der tidligere har været hjemsted for ikke mindre end 6-7 konvolutvirksomheder. Da Maria startede hos OP-Kuvert var hun kun 21 år gammel. I alle de mellemliggende 20 år har Maria haft det samme job. Nemlig at passe en af trykkerimaskinerne i produktionen, hvor de 15 trykkeriarbejdere på årsbasis påtrykker ca. 130 millioner konvolutter til store kunder som bl.a. VM-Data, SEB IT, Handelsbanken og Strålfors/Posten. Maria er godt tilfreds med sit job og sin virksomhed, der er blandt de største arbejdspladser i Oskarshamn og hun vurderer det forhold, at OP-Kuvert nu er blevet en del af InterMail-koncernen som meget positivt. Maria er i fritiden mest optaget af at passe sin familie med de to døtre på henholdsvis 15 og 18 år. At Maria er glad for og stolt over sit job fremgår klart af billedet. 13

16 Graphic Øvrige aktiviteter Markedsudviklingen i InterMail Graphic, der primært beskæftiger sig med salg og rådgivning af grafiske totalløsninger på B2B markedet, har været vigende. Det generelle fald skønnes til 3-5%, men trods dette er der opnået en betydelig omsætningsfremgang i datterselskabet InterMail Graphic Vest. Den samlede omsætning er således stort set uændret. Udviklingen i InterMail Graphic og årets driftsresultat har ikke været tilfredsstillende. Som en konsekvens heraf er der gennemført et ledelsesskifte, og processen med at markedsorientere virksomheden er blevet intensiveret. Det har medført omkostningsbesparende initiativer inden for ledelse, administration og produktion. Samtidig er salgsorganisationen i Kastrup blevet reorganiseret og udvidet for at accelerere mulighederne for øget rentabel omsætning. Det vil det nye IT-system og en ny Web-portal også kunne bidrage til. Disse processer understøttes af InterMails overordnede strategi om, at koncernen i stigende grad skal positionere sig i markedet som en integreret leverandør af totalkommunikation, hvor InterMails tre forretningsområder, Lettershop, Konvolut og Graphic udnytter fælles markeds- og kundekontakt, tværgående kompetencer og synergier. Alt sammen for at integrere og optimere løsningerne for kunderne. I regnskabsåret er der opnået tilgang af kunder, der har responderet positivt på tilbuddet om totalkommunikation. Salgsfremgangen i InterMail Graphic Vest har betydet, at denne virksomhed nu har en god størrelse, og der er forventninger til at såvel omsætningen som resultatet kan forbedres yderligere. Graphic realiserede i 2006/07 en samlet segmentomsætning på 75 mio. DKK (sidste år 73 mio. DKK). Resultatet før skat blev 5,8 mio. DKK mod sidste års 2,0 mio. DKK. Resultatfremgangen skyldes indtægter ved frasalg af en ejendom i Kastrup. På baggrund af den gennemførte styrkelse af salgsorganisationen i Kastrup, administrative forbedringer med det nye IT-system, øget fokus på krydssalg samt den forventede fremgang i InterMail Graphic Vest, forventes en stigende omsætning og et positivt driftsresultatet i regnskabsåret 2007/08. InterMail ejer erhvervsejendomme til produktionsformål i Søborg, Hedensted og på Avedøre Holme. Disse ejendomme har i årets løb været fuldt udlejet. Ejendommen på Avedøre Holme er i årets løb udvidet med 825 m² for at imødekomme den forventede vækst i InterMail Solutions. Ejendommen i Slangerup, der var udlejet til eksterne lejere, er frasolgt i årets løb. Ejendommen i Kastrup, som var ejet af intermail Graphic, er ligeledes solgt i 2006/07. InterMail Graphic bor nu til leje hos ejendommens ny ejer. Erhvervsejendommene i Oskarshamn, Huskvarna og Åbo ejes og anvendes af OP-Kuvert selskaberne. Forventninger til 2007/08 Med købet af OP-Kuvert gruppen blev intermail på én gang en meget større virksomhed. Indsatsen med at integrere de svenske og finske virksomheder er nået meget langt i 2006/07. I det nye regnskabsår vil resultaterne af integrationen få fuld effekt, og det vil medføre både højere omsætning og et forbedret resultat. Der er gennemført væsentlige aktiviteter for at ændre den utilfredsstillende resultatudvikling i både Lettershop og Graphic, og med det fornyede fokus mod kunderne samt de iværksatte tiltag for at forbedre processer og administration forventes også højere omsætning og bedre resultater i disse virksomheder. Forventningerne til InterMail Solutions gennembrud i 2006/07 inden for dialogmarkedsføring blev ikke indfriet, men der opleves en meget stor interesse og vækst på markedet for disse ydelser. Med en ny ledelse og en mere kompetent tilgang til markedet er det forventningen, at opnå en større omsætning og samtidig hermed et stærkt forbedret resultat. Igangsætningen af det nye, fælles IT-system vil bidrage til højere effektivitet ved forenkling af de administrative processer. 14

17 Saljedin Dalifi (47) har i snart 10 år arbejdet som montør i produktionen hos Konvolut Danmark i Søborg. Da Saljedin oprindelig blev uddannet til automekaniker i hjemlandet Makedonien (tidligere Jugoslavien) var det drømmen, at få sit eget autoværksted. I stedet endte Saljedin og familien op med en tilværelse i Danmark, hvor han er blevet specialist i konvolutproduktion. Saljedin er medlem af et team på i alt 9 montører, der passer, omstiller og reparerer de store konvolutmaskiner. Saljedin roterer mellem de forskellige dag-, aften- og nathold og har også været med ved indkøb af nye maskiner. Eksempelvis da man sidste år modtog en ny konvolutmaskine fra Winkler Dünnebier i Tyskland med seks indbyggede trykværker. En maskine der kan fremstille op til 1000 konvolutter i minuttet. Saljedin synes selv han har et spændende og varieret job. Hver onsdag gælder det den store fritidsinteresse som træner og instruktør i en skydeklub. Og så er der naturligvis pasning af haven ved villaen tæt på arbejdspladsen. Men det er nu mere et pligtarbejde, forklarer Saljedin. 15

18 På den baggrund og under forudsætning af, at den generelle samfundsøkonomi og aktivitetsniveauet i Norden ikke ændres markant, forventes for regnskabsåret 2007/2008 en omsætning på omkring 600 mio. DKK og et resultat før skat i niveauet mio. DKK. InterMail vil også i det kommende år arbejde på at opnå yderligere vækst ved at være aktiv deltager i konsolideringsprocessen i Norden inden for Lettershop, Konvolut og Graphic. Omsætningen og årets resultat vil derfor kunne blive væsentligt påvirket af realiseringen af nye konsolideringstiltag. Medarbejderaktier InterMail har løbende udstedt medarbejderaktier senest i april Ved udgangen af regnskabsåret ejede 233 medarbejdere aktier, svarende til 80% af de danske medarbejdere. Bestyrelsen vurderer løbende initiativer til at sikre fælles interesser mellem alle de nordiske medarbejderne og InterMails øvrige interessenter. Kvalitet og miljø Incitamentsprogrammer Det er en del af InterMails strategi at etablere incitamentsprogrammer for at sikre fælles mål hos ledelse, medarbejdere og aktionærer. InterMails incitamentsordninger omfatter bl.a. Aktieoptionsprogram for direktion og ledende medarbejdere Bonusprogram for direktion og ledende medarbejdere Medarbejderaktier Optionsprogram Bestyrelsen i InterMail A/S besluttede i december 2006 at etablere et optionsprogram for virksomhedens direktion (to personer) og ledende medarbejdere (op til 10 personer). I incitamentsprogrammet kunne der oprindeligt tildeles i alt optioner. Bestyrelsen er ikke omfattet af programmet. Yderligere oplysninger vedrørende programmet fremgår af note 7. Bonusprogram I december 2006 blev det ligeledes besluttet at etablere et nyt bonusprogram for den personkreds, der også er omfattet af optionsprogrammet. Tildelingen af den kontante bonus sker årligt og er principielt baseret på opfyldelse af forretningsspecifikke mål for de enkelte deltagere i programmet. InterMail søger i udøvelsen af sin virksomhed at vurdere og begrænse de miljømæssige påvirkninger og tilstræber både direkte og indirekte at bidrage til et bæredygtigt miljø. Den direkte miljøpåvirkning fra InterMail er meget begrænset, da selskabets aktiviteter omfatter konvertering, konvoluttryk, pakning og serviceydelser. Selskabet er ikke involveret i miljøsager. InterMail har alle nødvendige miljøgodkendelser og er ikke omfattet af lov om aflæggelse af grønne regnskaber. For alle koncernens enheder vurderes det løbende om en egentlig miljøcertificering vil være nyttig. Alle virksomhederne benytter sig i dag af interne rutiner til at sikre at lovgivningens krav til miljø bliver overholdt. Konvolut Danmark er fortsat certificeret efter ISO 14001, ligesom de nyerhvervede enheder, OP-Kuvert AB, SW-Son AB og Turun Kirjekuoritehdas Oy alle er certificerede efter samme standard. Endvidere er disse samtidig certificerede efter Kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, samt efter de svenske arbejdsmiljøregler AFS Turun Kirjekuoritehdas er som den eneste finske kuvertog papirleverandør, godkendt af FSC (Forest Stewardship Council). FSC er det eneste globale certificeringssystem for skovbrug som har en bred tilslutning fra miljøorganisationerne. FSCs certificerinssystem for sporbarhed, CoC (Chain of Custody) gør det muligt at følge træet fra skov til færdigt produkt. Alle virksomheder som behandler, forædler eller handler med FSC-certificerede træprodukter skal have et sporbarhedscertifikat. Yderligere information om FSC kan findes på organisationens hjemmeside 16

19 Den gennemsnitlige anciennitet for de 120 medarbejdere hos OP-Kuvert i Oskarshamn er meget høj og lagermedarbejder og truckfører Kjell Palmer (57) er ingen undtagelse. Kjell har således arbejdet hos OP- Kuvert i Oskarshamn i 18 år. Selv lægger Kjell stor vægt på, at det er en god arbejdsplads, hvor han har et meget frit og selvstændigt job. Det ser imponerende ud når Kjell og hans fire kolleger sikkert og virtuost drøner rundt om hjørnerne og ned langs gangene blandt lagerets bokse- og pallepladser, der kan rumme ca. 100 mio. konvolutter. Op imod halvdelen af lagerkapaciteten er reserveret til kundernes årsforbrug. Når Kjell har fri fra jobbet opholder han sig mest på sit lille landbrug ca. 25 kilometer mod Kalmar. Når tiden ikke går med at vedligeholde bygningerne er Kjell mest optaget af motorsport eller jagt på elg og rådyr. 17

20 Risikoforhold Markedsforhold Et generelt konjukturtilbageslag vil kunne påvirke det samlede kundegrundlag i virksomheden. Dette søges imødegået ved til stadighed at have størst mulig fleksibilitet og samtidig innovative produkter. Fortsat fald i traditionel papirbaseret kommunikation vil kunne medføre overkapacitet og dermed lede til øget priskonkurrence. InterMail søger løbende gennem proces- og produktionsoptimering at sikre, at virksomheden til enhver tid er fuldt konkurrencedygtig. Herudover søger virksomheden gennem sine geografiske placeringer på det nordiske marked at dække sine markeder mest hensigtsmæssigt. Miljø De miljørelaterede processer er så veldokumenterede, at virksomheden ikke vurderes at have væsentlige miljømæssige risici. Medarbejdere Svigtende tilgang af medarbejdere på alle niveauer i virksomheden kan være en barriere for vækst. Den søges imødegået ved at være og fremtræde som en solid og veldrevet virksomhed med gode og konkurrencedygtige arbejdsvilkår for medarbejderne. Finansielle risici InterMail foretager ikke spekulative valuta- og rentedispositioner, men der foretages løbende overvågning af selskabet rente og valutaeksponering. Der henvises til note 23 og 24 vedr. renterisiko og finansielle risici. Likviditet InterMails likviditetsreserve består af aftalte trækningsrettigheder hos virksomhedens primære bankforbindelser. Pr. 30. september udgjorde de samlede ikke udnyttede trækningsrettigheder 27,2 mio. DKK. Kreditrisici De finansielle aktiver omfatter tilgodehavender fra salg og indeståender i pengeinstitutter. Tilgodehavender fra salg er fordelt således, at kreditrisiciene ikke kan anses for usædvanlige. Deponering af likvider samt indgåelse af aftale om finansielle instrumenter foretages alene med virksomhedens primære banker. 18

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

InterMail har en stærk position inden for digital og postbaseret markedskommunikation og vi er i gang med at styrke den yderligere

InterMail har en stærk position inden for digital og postbaseret markedskommunikation og vi er i gang med at styrke den yderligere InterMail har en stærk position inden for digital og postbaseret markedskommunikation og vi er i gang med at styrke den yderligere INTERMAIL 2012 / 2013 2 INTERMAIL 2012/13 / INDHOLD KOMMUNIKATION KONVOLUT

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere