Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring."

Transkript

1 Mission, mål og strategi Å r s r a p p o r t / 0 7 InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Vi ønsker at være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af kommunikationsløsninger og produkter, der skaber, vedligeholder og udbygger relationer mellem afsendere og modtagere. Vi tilstræber hurtigt at tilpasse os markedets og vores kunders skiftende behov for serviceydelser, grafiske produkter og IT-baserede løsninger, der fremmer nem, hurtig og sikker kommunikation, informationsudveksling og responshåndtering ved anvendelse af den mest moderne teknologi. Vores medarbejdere skal være kendt for deres fleksibilitet og evne til at sætte sig ind i brugernes behov og for sammen med kunderne at etablere værdiskabende løsninger af høj kvalitet og stor pålidelighed. Som enkeltpersoner og som virksomhed vil vi optræde socialt ansvarligt og arbejde for et sikkert arbejdsmiljø og en høj miljøbevidsthed. For løbende at kunne selvfinansiere den fortsatte udvikling af InterMail, er det et mål, at virksomheden har en høj soliditet og overskudsgrad. N O R D E N Indhold Stort skridt frem 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Kort fortalt 5 Status for VækstPlanen 6 Ledelsens beretning 8 Aktionærforhold 24 Nu blandt de absolut førende 26 Regnskabspåtegninger 30 Koncernen Definitioner af nøgletal 32 Resultatopgørelse 33 Aktiver 34 Passiver 35 Pengestrømsopgørelse 36 Egenkapitalopgørelse 37 Noter 38 Moderselskabet Resultatopgørelse 61 Aktiver 62 Passiver 63 Pengestrømsopgørelse 64 Egenkapitalopgørelse 65 Noter 66 Bestyrelse 74 Nordisk ledelse 75 Direktion og revision 75 Summaries: GB/S/SF 76 Financial Highlights 80

2 InterMail i Norden 2007 blev året hvor InterMail sikrede sig en stærk position på det nordiske konvolutmarked og samtidig etablerede en solid nordisk platform for vækst inden for områderne: konvolutter og konvoluttryk, grafiske løsninger, mailhåndtering, fulfilment services og dialogmarkedsføring. Det skete da InterMail i januar måned overtog den næststørste producent af konvolutter i Sverige og Finland, OP-Kuvert AB, der med ca. 230 medarbejdere styrkede InterMail med en årsproduktion på 1,4 milliarder konvolutter. InterMail dækker herefter omkring en tredjedel af det nordiske konvolutmarked. OP-Kuvert AB har tilført InterMail en stor ekspertise, stærke varemærker og markedspositioner. Med moderselskabet i hjembyen Oskarshamn, der producerer konvolutter i et volumen, der dækker ca. 35% af det svenske marked. Datterselskabet Kuvertfabriken i Åbo har nogenlunde samme markedsandel på det finske konvolutmarked. Med overtagelsen af OP- Kuvert fulgte også SW-Son i Huskvarna, Sverige, der har specialiseret sig i konvoluttryk og lettershop-aktiviteter. OP-Kuvert gruppen har i løbet af de seneste år gennemført væsentlige investeringer i produktionsudstyr og kom til InterMail som en af de teknologisk førende nordiske virksomheder i branchen. Læs mere om den nordiske ekspansion på side Jansson & Bjelke Oslo Konvoluttrykkeri Turun Kirjekuoritehdas Kuvertfabriken i Åbo Konvolutproduktion, konvoluttryk og papirengroshandel Turun Kirjekuoritehdas Kuvertfabriken i Åbo Helsingfors Salgskontor InterMail Graphic Vest Herning Handelsmæglervirksomhed for grafiske produkter Lettershop Mailservice Stockholm Salgskontor Konvolut Danmark Hedensted Konvoluttrykkeri SW-Son Huskvarna Konvoluttryk og lettershop-aktiviteter InterMail København Moderselskab og hovedkontor for InterMail-koncernen OP-Kuvert Oskarshamn Konvolutproduktion og konvoluttrykkeri InterMail Graphic Kastrup Grafiske tryksager og directmail produkter Lettershop Mailservice Hvidovre Fulfilment services, mailhåndtering og InterMail Solutions med dialogmarkedsføring Konvolut Danmark Søborg Konvolutproduktion og konvoluttrykkeri

3

4 Stort skridt frem InterMail indgik i december 2006 aftale om at overtage den svenske OP-Kuvert gruppe med selskaber i Oskarshamn (S), Huskvarna (S) og Åbo (SF). Herved blev InterMail-koncernens årsomsætning omtrent fordoblet til ca. 600 mio. DKK. Mange års indsats for at deltage i konsolideringen af konvolutmarkedet i Norden lykkedes med overtagelsen af OP-Kuvert, og vi kan se, at vi handlede rigtigt, da vi greb chancen for at gøre InterMail til en stor aktør på det nordiske konvolutmarked. Vi har således konstateret, at der i de kommende år vil være gode muligheder for at forbedre indtjeningen i denne del af vores virksomhed. Blandt andet via sammenlægninger inden for indkøbs- og produktionsområderne. Direktionen blev i februar 2007 udvidet med Søren Ask Nielsen, Chief Operational Officer (COO), der sammen med medarbejderne har gennemført en omfattende og vellykket integrationsproces af konvolutvirksomhederne, der blev afsluttet som planlagt i september InterMails centrale satsningsområder, Lettershop og Solutions, har oplevet fremgang, men er også blevet mødt med store udfordringer. Den 1. oktober 2007 etableredes en helt ny ledergruppe, der er i fuld gang med at effektivisere processerne i virksomheden og samtidig styrke positionen i det voksende marked. InterMail står således godt rustet til at opfylde ambitionen om at være en ledende udbyder af Lettershop-serviceydelser. Ikke blot i Danmark, men også i Sverige, hvor der blev opnået en god omsætningsfremgang i 2006/07 og hvor der efter købet af OP-Kuvert også findes en produktionsenhed for Lettershop i Huskvarna. Markedet for dialogmarkedsføring er i kraftig vækst og også InterMail Solutions opnåede omsætningsvækst i 2006/07. Investeringerne i dette nye forretningsområde videreføres selvom de indtil videre er underskudsgivende. Organisationen er således i årets løb blevet styrket inden for såvel udviklings- som rådgivningsområderne. På denne baggrund forventer vi, at opnå en markant forbedring af resultaterne fra rådgivning og services til dialogmarkedsføring. Den grafiske aktivitet oplever, som resten af denne branche, stadig volumennedgang og skarp konkurrence. I 2007/08 gennemføres der derfor aktiviteter, der kan sikre forretningsområdet en lønsom struktur, størrelse og markedsposition. Den grafiske virksomhed skal samtidig yderligere udnytte fordelene ved en tæt tilknytning til de øvrige aktiviteter inden for konvolut og lettershop.

5 En betydelig nordisk virksomhed Med overtagelsen af OP-Kuvert har InterMail i regnskabsåret 2006/07 taget et stort skridt i retning mod at blive en betydelig nordisk virksomhed. Med egen konvolutproduktion og salg i Danmark, Sverige, Finland og Norge og med eksport til Island og Færøerne. I takt med at flere og flere kunder vælger at øge indsatsen på 1:1 markedsføring vokser efterspørgslen efter InterMails kompetencer inden for Lettershop og Solutions, men også i nogen grad for udtryksfulde tryksager og konvolutter. Blandt reklamebureauer er der voksende interesse for dialogmarkedsføring, 1:1 kommunikation og for målbar effekt af marketingbudgetterne. Den opbrydning der er på vej i den globale marketing afføder mange spørgsmål blandt aktørerne. Ingen kan i dag svare tilfredsstillende på alle de nye spørgsmål, men alle vil gerne være med. Derfor oplever vi nu en øget interesse og efterspørgsel efter de services InterMail allerede leverer i Lettershop Mailservice og Solutions. Samtidig efterspørger kunderne også helt nye løsninger. Ingen virksomhed kan levere alt til alle i et turbulent marked, men den leverandør, der evner at profilere sig med styrke og klarhed, vil uden tvivl kunne vinde en blivende position i markedet hvis vel at mærke kundernes forventninger bliver indfriet. InterMail har rustet sig til at blive en af vindervirksomhederne i dette omverdensperspektiv. InterMails produkter og services er helt afgørende for vores kunder. Vores vision er nemlig at gøre det lettere for vores kunder at kommunikere med deres egne kunder og med et bedre resultat. InterMails medarbejdere har fokus på at levere til vores kunder. At sikre at kunden får det, der er lovet. Levering til den aftalte tid og uden kvalitetssvigt. Dette vil også gavne selskabets aktionærer! johannes madsen-mygdal søren ask nielsen

6 Hoved- og nøgletal for koncernen (1.000 DKK) Resultatopgørelse 2002/ / / / /07 Nettoomsætning Resultat før afskrivninger ekskl. andre indtægter (EBITDA) Afskrivninger Resultat før finansielle poster (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat (EBT) Årets resultat Koncernens resultat InterMail A/S andel af koncernens resultat Balance ultimo Aktiver, ultimo Egenkapital moderselskabet, ultimo Egenkapital koncernen, ultimo Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm Årets pengestrøm fra driftsaktivitet (CFFO) Investeringer Årets inv. i imm. og mat. aktiver, netto Nøgletal Aktuel EPS (EPS Basic) Cash flow pr. aktie à 20 DKK (CFPS) Børskurs, ultimo EBITDA-margin EBIT-margin Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC) Egenkapitalforrentning (ROE) Aktiver / Egenkapital 2,6 2,9 3,0 2,9 3,3 Gennemsnitligt antal medarbejdere Payout-ratio, % Udbytte pr. aktie (DPS) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Regnskabspraksis er ændret i 2004/05, som følge af overgang til IFRS.

7 Kort fortalt Markedet InterMail har aktiviteter inden for de tre hovedområder, Lettershop, Konvolut og Graphic. Lettershop har inden for sit satsningsområde, Direct Mail, registreret en generel vækst på markedet for fulfilmentopgaver på 3-5%. Lettershop-enheden, Solutions, har på markedet for dialogmarkedsføring oplevet en nærmest eksplosiv vækst i efterspørgslen på op imod 100%. På markederne for klassiske produkter som konvolutter, blanketter og tryksager, hvor Konvolut og Graphic opererer, er de seneste år vigende markedstendens blevet videreført med et fald i efterspørgslen på 2-5%. Virksomhederne Inden for Konvolutområdet blev OP-Kuvert gruppen erhvervet med virkning fra 15. januar For at opnå synergier og stordriftsfordele blev der straks igangsat et integrationsprojekt mellem konvolutvirksomhederne i Sverige, Finland og Danmark. Som et led i denne proces er konvolutfabrikationen i Hedensted blevet afviklet. Integrationsprojektet blev afsluttet ved regnskabsårets udløb, efter at der er opnået hurtige og væsentlige resultater. I Lettershop er der i efteråret 2007 ansat en ny direktør og etableret en helt ny ledelsesgruppe. I InterMail Graphic er ledelsen ligeledes blevet ændret. Kuvert Grafik er flyttet fra Hedehusene til Konvolut Danmarks trykkeri i Hvidovre. Et nyt fælles InterMail Customer Relationship Management (CRM) system er blevet taget i brug, og et nyt omfattende IT-system implementeres i alle de danske InterMail-selskaber i løbet af 2007/08. Økonomi Omsætningen i 2006/2007 steg fra 315 til 491 mio. DKK svarende til en fremgang på 56% primært som følge af købet af OP-Kuvert gruppen. Årets resultat før skat blev i 2006/ mio. DKK mod 11 mio. DKK året før (+145%). Resultatet er positivt påvirket af bogføring af badwill (ca. 12 mio. DKK) ved købet af OP-Kuvert gruppen og af frasalg af InterMail Graphic s ejendom i Kastrup og InterMails ejendom i Slangerup (ca. 7 mio. DKK). Investering i den fortsatte udvikling af Solutions har påvirket resultatet negativt (ca. 7 mio. DKK). Egenkapitalen var ved udgangen af regnskabsåret 169 mio. DKK svarende til en soliditet på 30,5%. Året før var egenkapitalen 145 mio. DKK og soliditeten 34,7%. Udbytte Under hensyntagen til selskabets udbyttepolitik og den igangværende ekspansion foreslår bestyrelsen, at der for 2006/2007udbetales 5 DKK udbytte pr. aktie mod 4 DKK året før. Medarbejdere Som følge af opkøbet af OP-Kuvert gruppen er antallet af medarbejdere steget fra 331 til 576 (+74%). Forventninger til 2007/08 I regnskabsåret 2007/08 vil integrationen mellem InterMails konvolutvirksomheder få fuld effekt. Som følge heraf forventes en forbedring af forretningsområdets indtjening og effektivitet. Væksten i markedet for dialogmarkedsføring forventes videreført. InterMail Solutions aktiviteterne er nu så forretningsmæssigt modnede, at der i dette vækstmarked kan opnås fremgang i såvel omsætningen som indtjeningen. Inden for Lettershop og Graphic forventes de nye ledergrupper at forbedre resultaterne, blandt andet som følge af en fortsat procesoptimering og implementeringen af et nyt mere tidssvarende IT-system. På denne baggrund, og under forudsætning af uændrede konjunkturforhold i Norden, forventer ledelsen at InterMails omsætning i 2007/2008 vil stige til ca. 600 mio. DKK. Resultatet før skat forventes i niveauet mio. DKK baseret på et forbedret driftsresultat. InterMail vil også i det kommende år arbejde på at opnå yderligere vækst ved at være en aktiv deltager i konsolideringsprocessen i Norden inden for Lettershop-, Konvolut-, og Graphic-forretningsområderne. Omsætningen og årets resultat vil kunne blive væsentligt påvirket såfremt, nye konsolideringstiltag bliver realiseret. NB! Køb af StroedeRalton se side 6. 5

8 Status for VækstPlanen For tre år siden udarbejdede InterMail VækstPlan 2008, der fastlagde strategien for udviklingen af de tre forretningsområder: Lettershop, Konvolut og Graphic. Hovedelementerne i VækstPlan 2008 var: Etablering af fælles IT-platform. Etablering af fælles salgsorganisation for betjening og koncept-salg til storkunder. Målene for 2007/08 blev fastsat til en omsætning 400 mio. DKK og et resultat før skat på mio. DKK. Derudover fastsattes delmål for hvert af de tre forretningsområder. VækstPlanen har siden da været pejlemærket for InterMails fremdrift og udvikling. Her, et år før planen udløber i 2008, er den foreløbige status: Etablering af den fælles IT-platform har krævet stor indsats og energi, men i løbet af 2007/08 vil alle de danske aktiviteter være koblet på et nyt fælles IT-system. Der er nu etableret en Key Account Management-funktion (KAM) til betjening af storkunder og til konceptsalg. Med de hidtidige tre forskellige IT-systemer har det været udfordrende at koordinere salgsindsatsen og der er derfor et stort potentiale for forbedringer. I 2007 er der endvidere blevet etableret et fælles Customer Relations Management (CRM) system. Der er i 2007/2008 et fortsat fokus på at få salgsfunktionerne til at arbejde endnu bedre sammen, således at kundeservicen kan forbedres yderligere. Omsætningsmålet for 2007/08 er, med købet af OP-Kuvert, allerede nu mere end indfriet. Omsætningens sammensætning, med en stor konvolutandel til lavere dækningsbidrag, bevirker, at indtjeningen ikke i samme omfang er fulgt med. Dertil kommer, at etableringen af InterMail Solutions aktiviteter inden for dialogmarkedsføring har taget længere tid, og været mere omkostningskrævende, end forventet. Den strategiske udvikling og positionering af InterMail vurderes fortsat uændret. InterMail køber svenske StroedeRalton med effekt fra 1. januar 2008 Med købet fordobler InterMail sine aktiviteter inden for Lettershop, og omfanget af IT-baserede løsninger tredobles. InterMails eksisterende svenske forretning lægges sammen med StroedeRalton, og der opnås en samlet markedsandel på omkring 15% i Sverige. InterMail får således en solid position på lettershop-markedet i Sverige. Der kan ved sammenlægning af InterMails lettershopaktiviteter med StroedeRalton opnås betydelige synergier inden for produktion, salg og udvikling af IT-baserede ydelser. StroedeRalton vil indgå med ni måneders drift i 2007/2008 og forventes at bidrage med en omsætning i niveauet 100 mio. DKK og et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) i niveauet 3 mio. DKK. Det forventes, at resultat før skat vil være 0 DKK. Efter købet forventer InterMail en omsætning i niveauet 700 mio. DKK og et uændret resultat før skat i niveauet mio. DKK. 6

9 Jari Holgeri (41) er dybt koncentreret når han med hurtige og sikre bevægelser arbejder ved sin schweizisk fremstillede stansemaskine i produktionshallen hos Kuvertfabriken i Åbo. Kniven flyttes hurtigt og med sikre bevægelser frem mod målet. Jari har ti års erfaring som stansemedarbejder og papirskærer og har stået ved denne maskine hver eneste arbejdsdag de seneste to år. Det er derfor helt naturligt, at hans arbejdsbevægelser og rutiner efterhånden kan forekomme at være lidt robotagtige. Selv forklarer Jari, at han i arbejdssituationen mest tænker på kvalitet og præcision. Her accepteres ikke selv små unøjagtigheder. Skæringen skal derimod sidde lige i skabet. Når Jari står ved sin maskine lytter han til favorit radioprogrammerne gennem sine hovedtelefoner. Jari er mest til Rockn-Roll og 70 er musik, men fanger ind imellem også mange nyhedsudsendelser. Derfor er han blandt Kuvertfabrikens mest velorienterede medarbejdere. I fritiden er Jari en ivrig lystfisker. Om sommeren fra egen båd og om vinteren som hårdhudet isfisker. 7

10 Ledelsens beretning Året 2006/2007 for InterMail Regnskabsåret 2006/2007 blev skelsættende og positivt for InterMail. Det var et år med store udfordringer og forandringer. Især som følge af overtagelsen af den svensk/finske OP-Kuvert gruppe, der er InterMails hidtil største opkøb. Også arbejdet med at gøre virksomheden virkelig markedsorienteret i overensstemmelse med virksomhedens VækstPlan har resulteret i store forandringer. Der er i denne sammenhæng gjort en stor indsats for at udbyde totalløsninger, der udnytter krydssalgsmulighederne mellem koncernens forretningsområder: Lettershop, Konvolut og Graphic. Det har stillet krav til tilpasning og nytænkning for at fastholde konkurrencekraft og lønsomhed, hvilket blandt andet er indfriet ved sammenlægningen med OP-Kuvert. InterMails satsningsområde, Lettershop, har efter flere års opkøb i 2006/07 været i en konsolideringsfase i Danmark. Der foretages dog fortsat væsentlige investeringer i udviklingsområdet Solutions for at tilpasse organisationen og forretningsmodellen til væksten i markedet for dialogmarkedsføring. Ligesom den øvrige branche har de to traditionelle forretningsområder, Konvolut og Graphic oplevet en fortsat faldende efterspørgsel. Der er i konvolutsegmentet foretaget omfattende flytninger af produktionsudstyr og opnået betydelige effektiviseringer i produktionen i såvel Danmark som i de tilkøbte virksomheder i Sverige og Finland. I det grafiske område er ligeledes foretaget tilpasninger af produktionsudstyret, der styrker produktionen af kerneprodukterne, medens produktionen af mindre lønsomme produkter er blevet afviklet. Som følge af disse ændringer er antallet af produktionsmedarbejdere i de danske InterMail selskaber blevet reduceret. På det administrative område er implementeringen af et nyt ERP-system. (Enterprise Resource Planning) påbegyndt. ERP-systemet vil kunne håndtere virksomhedens forretningstransaktioner og forventes hurtigt at bidrage med væsentlige forenklinger og forbedringer af de administrative rutiner. Systemet vil være fuldt operativt i de danske selskaber inden udgangen af regnskabsåret 2007/08. Nettoomsætning og EBIT-margin Egenkapital og forrentning af egenkapital Resultat af primær drift (EBIT) og resultat pr. aktie t.kr. % t.kr. % t.kr. Kr. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Nettoomsætning (venstre akse) EBIT-margin (højre akse) Egenkapital (venstre akse) Forrentning (højre akse) Resultat af primær drift (venstre akse) Resultat pr. aktie (højre akse) 8

11 Den populære pakkeoperatør hos Konvolut Danmark i Søborg, Maria de Jesus (44), omtales kærligt af kollegerne som Lille Marie, selv om en tidligere større navnesøster ikke længere er ansat i virksomheden. Maria er oprindelig uddannet som radiograf og har i en kort periode arbejdet i en røntgenafdeling på et hospital i Manila på Filippinerne. Allerede i 1991 startede Maria hos Konvolut Danmark, hvor hun på det nærmeste er verdensmester i at pakke konvolutter. Tidligere foregik dette arbejde manuelt, men i dag er den tunge del af arbejdet blev overtaget af tre pakkemaskiner. Den maskine Maria passer pakker ikke mindre end konvolutter i 500 æsker om dagen. Pakkeoperatørerne arbejder på tre skift, men Maria er kun på dagholdet. Når arbejdsdagen er slut rejser Maria over Øresundsbroen til hjemmet i Malmø, hvor familien har været bosat det seneste halvandet år. Her synger Maria hver søndag i koret i den lokale katolske kirke. 9

12 InterMail er organiseret med salgskonsulenter specialiseret inden for hvert af leverancesegmenterne: Lettershop, Konvolut, Graphic og Dialogmarkedsføring (Solutions). Der har i regnskabsåret været en række initiativer for at fremme krydssalget, og for at styrke konsulenternes viden og kompetencer ved markedsføringen af totalløsninger, der i bredest muligt omfang imødekommer kundernes behov. Kundernes interesse for totalløsninger er fortsat støt stigende, idet InterMails forretningsenheder har stadig flere fælles kunder. For yderligere at fremme denne udvikling anvendes et CRM system (Customer Relations Management) på tværs af de danske virksomheder. Herved koordineres salgsindsatsen og adgangen til kundeinformationerne, og salgsindsatsen bliver mere effektiv. Som en konsekvens af indsatsen for at styrke koncernens markedsorientering og profil er der gennemført omfattende ændringer og effektiviseringer i salgsorganisationerne. Der har været en del udskiftning af især salgskonsulenter, projektledere og IT-specialister, hvilket i perioder har lagt yderligere pres på InterMails medarbejdere. I kraft af tydelige udmeldinger og et hurtigt implementeringsforløb ved integrationen mellem InterMails og OP-Kuvert gruppens produktionsanlæg, er der hurtigt blevet skabt et fællesskab med et stærkt teamwork og en begejstring blandt ledere og øvrige medarbejdere på tværs af de oprindelige og nye InterMail-virksomheder. InterMails ambitioner og kompetencer om at være blandt de bedste leverandører af totalløsninger, produkter og serviceydelser, på deres markeder og inden for deres forretningsområder, står derfor stærkere end før. I regnskabsåret 2006/07 nåede InterMail en omsætning på 491 mio. DKK mod sidste år 315 mio. DKK svarende til en fremgang på 56% (OP-Kuvert gruppen er konsolideret med fra 15. januar 2007). Resultatet før skat blev 27 mio. DKK mod sidste års 11 mio. DKK. InterMail har med de seneste års investeringer opnået en stærk konkurrenceposition som udbyder af såvel konvolutter som grafiske produkter og lettershop services, der kombineres med innovative løsninger for databasestyring og dialogmarkedsføring. Der vil i det kommende år blive arbejdet på at styrke denne profil og markedsposition, især i Danmark og Sverige. Lettershop Lettershop Mailservice har en førende position på det danske marked for fulfilment-services og mailhåndtering. I årets løb er der særlig sket tilgang af kunder, der kun ønsker én leverandør, der kan tilbyde komplette løsninger for direct mailkampagner og alle øvrige relaterede opgaver, som f.eks. datahåndtering, tryksager, blanketter og konvolutter. Den 1. oktober 2007 tiltrådte en ny ledelse, og sammen med den nyetablerede ledergruppe er der nu igangsat en fokuseret bearbejdning af markedet og en optimering af processerne for produktion og kundeservice. Markedet for traditionelle fulfilment-opgaver vurderes fortsat at være i vækst og samtidig tilføres markedet nye opgaver, særlig i forbindelse med virksomheders outsourcing af print og den daglige posthåndtering. Lettershop Mailservice er i eget regi og sammen med partnere, gået i gang med at udvikle servicetilbud, der kan håndtere udprintning af breve, fakturaer etc. fra mange forskellige brugere og efterfølgende individuel kuvertering, således at Lettershop Mailservice kan få sin del af det voksende outsourcingmarked. Der er allerede indgået aftaler med private og offentlige kunder om disse ydelser. InterMail Solutions er en del af Lettershop Mailservice og en vigtig aktør på det voksende marked for dialogmarkedsføring. Der er løbende i regnskabsåret blevet investeret i udviklingen af dette fokusområde, som dog fortsat ikke er overskudsgivende. I den konsolideringsfase, som Lettershop Mailservice nu befinder sig i, er omsætningsniveauet fastholdt. Der er i Danmark og Sverige opnået en segmentomsætning på i alt 126 mio. DKK (sidste år 125 mio. DKK). Resultatet blev et underskud før skat på 5,9 mio. DKK mod sidste års overskud på 1,5 mio. DKK. Opbygningen af InterMail Solutions har i regnskabsåret påvirket driftsresultatet negativt med ca. 7 mio. DKK. Resultatet for det svenske datterselskab, Lettershop Scandinavia AB, blev et mindre underskud. I forbindelse med integrationen af OP-Kuvert blev produktion og administration i Lettershop Scandinavia AB lagt sammen med SW-Son AB, således at virksomheden nu udelukkende fungerer som salgsorganisation. Dette har medført éngangsomkostninger, der belaster resultatet. 10

13 Markku Ilola (51) startede allerede i 1981 med at arbejde hos Kuvertfabriken i Åbo, Finland, der har en fornem og traditionsrig historie med rødder tilbage til etableringen i Virksomheden er Finlands næststørste konvolutproducent og samtidig en betydende papirgrossist. Det er netop i denne sidstnævnte del af virksomheden Markku slår sine folder. Distributionen sker I Finland med levering fra dag til dag. Ca. en tredjedel af det indkøbte papir kommer fra hjemlandet og resten fra Sverige, Polen, Tyskland, Skotland, Indonesien og Schweiz. Markku er ansvarlig for logistikken og ledelsen af papirlageret og det er et job han varetager med stor indsigt og stolthed. Virksomheden er som den første i Finland FSC-certificeret og støtter hermed den bæredygtige miljøvenlige papirproduktion. I fritiden er Markku en ivrig amatørdanser, når han altså ikke opholder sig i sit elskede 70 år gamle sommerhus i den finske skærgård. Med sauna naturligvis! 11

14 I regnskabsåret 2007/08 forventes der i Lettershopsegmentet en stigende omsætning og et forbedret resultat som følge af indsatsen med at effektivisere og optimere salget, omkostningerne, processerne og produktionsapparatet. I forventningerne indgår InterMail Solutions med et mindre underskud. Konvolut InterMails konvolutaktivitet er den næststørste aktør på det nordiske marked for konvolutproduktion og -tiltrykning. I årets løb har postmængden udviklet sig lidt varierende i Sverige, Danmark, Finland og Norge, men som helhed er markedet faldet 2-4%. Der foregår på europæisk plan en konsolidering af konvolutindustrien. Med overtagelsen af OP-Kuvert gruppen har InterMail aktivt deltaget i denne proces og herved markant styrket sin position i Norden. Udviklingen inden for forretningsområdet Konvolut har været meget præget af overtagelsen af OP-Kuvert gruppen og af den heraf afledte integration af indkøb, produktion og sourcing. I overensstemmelse med VækstPlanen er der sket en løbende opgradering af produktionsudstyret i Konvolut Danmark, ligesom der er blevet investeret i effektivisering og automatisering af produktionsprocesserne. Integrationen af konvolutaktiviteterne i Danmark, Sverige og Finland har accelereret denne proces yderligere, samtidig med at de forventede synergifordele inden for salg, produktion og indkøb løbende realiseres. Fokus har været på at afslutte integrationsprocessen mellem konvolutfabrikkerne i Danmark, Sverige og Finland så hurtigt som muligt, og med udgangen af regnskabsåret er virksomhederne igen tilbage i en normal driftssituation. For at opnå stordriftsfordele og en optimering af produktionen af standardvarer er konvolutfabrikken i Hedensted blevet nedlagt, og produkterne herfra er overført til fabrikkerne i Søborg og Oskarshamn. Specialproduktioner i ark fremstilles fremover i Åbo og Søborg og kompetencen inden for inline 4-farve flexotryk af konvolutter er blevet samlet i Oskarshamn. Samtidig er maskiner til konvolutproduktion og konvoluttryk blevet flyttet mellem produktionsenhederne samtidig med, at ældre maskiner er blevet frasolgt. Arbejdet med at gennemgå sortimentet af konvolutter i de tre lande er påbegyndt og vil på sigt resultere i færre nationale brands, færre artikler og dermed en mere effektiv produktion. Som led i integrationen er der gennemført drøftelser med alle væsentlige leverandører af papir og andre råvarer med henblik på at etablere fælles indkøbsbetingelser. Det samlede resultat af hele integrationen vil lede til højere kompetence, bedre produktionsplanlægning, øget fleksibilitet og højere effektivitet på de tre produktionssteder. Konvolut tiltrykningen i Sverige, Finland, Danmark og Norge fortsætter med at udvikle sig positivt og har gennem hele regnskabsåret haft en høj aktivitet med en god udnyttelse af trykkapaciteten. Under integrationsprocessen har der været stort fokus på at sikre kunderelationerne i alle lande, og konvolutsegmentet har i 2006/2007 fastholdt sine markedsandele på det nordiske marked. Segmentomsætningen blev på 337 mio. DKK. Resultatet før skat blev på 12,3 mio. DKK. Forventningerne til det nye regnskabsår 07/08 er positive og der er forventnlng om, at forretningssegmentet kan fastholde omsætningen i Norden. Samtidig vil den fulde effekt af det samlede integrationsprojekt bidrage til en forbedring af det økonomiske resultat. Der vil i de kommende år være gode muligheder for at opnå vækst i omsætningen ved fremover at kunne servicere kunder i alle de nordiske lande med produkter inden for konvolutter og konvoluttryk. 12

15 Maria Hultgren (41) er udlært som offset-trykker i hjembyen Oskarshamn, der tidligere har været hjemsted for ikke mindre end 6-7 konvolutvirksomheder. Da Maria startede hos OP-Kuvert var hun kun 21 år gammel. I alle de mellemliggende 20 år har Maria haft det samme job. Nemlig at passe en af trykkerimaskinerne i produktionen, hvor de 15 trykkeriarbejdere på årsbasis påtrykker ca. 130 millioner konvolutter til store kunder som bl.a. VM-Data, SEB IT, Handelsbanken og Strålfors/Posten. Maria er godt tilfreds med sit job og sin virksomhed, der er blandt de største arbejdspladser i Oskarshamn og hun vurderer det forhold, at OP-Kuvert nu er blevet en del af InterMail-koncernen som meget positivt. Maria er i fritiden mest optaget af at passe sin familie med de to døtre på henholdsvis 15 og 18 år. At Maria er glad for og stolt over sit job fremgår klart af billedet. 13

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Hovedtal 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr Værdiregulering af datterselskaber (56.957) (92.124) (47.482) (49.803) 45.519 EBITDA (61.799) (101.232) (59.026) (57.456) 27.734 Resultat af primær drift (EBIT) (61.809)

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5 ÅRSRAPPORT 2006 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding Styret vækst Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A/S Dantherm Holding Årsrapport 2004 Dantherm Koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm Koncernen er

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé 3 Hoved og nøgletal 5 Direktionen har ordet 6 Årsberetning 7 Forventninger til 2005/06 8 IC Companys Vision 3 årig økonomisk målsætning 8 Regnskabsberetning 12 Balance og

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere