Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København - herudover mindre ombygning af eksisterende mandskabsbygning på ca. 70 m2. CPV: Juul&Nielsen Erhvervsvej Glostrup

2 DK-Kalundborg: Rengøringsmidler KALUNDBORG KOMMUNE Rengøringsmidler m.v. 3-årig kontrakt med mulighed for option x 2 måneder på rengøringsmidler m.v. CPV: Diversey Teglbuen Nivå Telefon Internet:

3 DK-Frederiksberg: Mælk FREDERIKSBERG KOMMUNE Levering af skolemælk. Levering af skolemælk til Frederiksberg Kommunes folkeskoler. CPV: Frederiksberg Kommune Kirsebærhaven Fredensborg

4 DK-Frederiksberg: Diverse fødevarer og tørrede varer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af økologiske fødevarer. Indkøb af økologiske fødevarer til kommunale daginstitutioner. CPV: Inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 7 København V

5 DK-Græsted: Opmålingstjenester SKOV- OG NATURSTYRELSEN, NORDSJÆLLAND Anlæg og drift af sundhedsspor. Udarbejdelse af tabeller til og hjemmesidedrift af sundhedsspor, som er korte ruter i naturen, der forcers i gang eller løb og med mulighed for at aflæse aktuelt kondital. Der indgår opmåling af spor, men ikke etablering. CPV: , , Hälsospåret AB Styraregatan E SE Falun SVERIGE

6 DK-Gentofte: Elektriske pærer DONG ENERGY S&D A/S Køb af lyskilder til vejbelysningen i København. Køb af lyskilder til vejbelysningen i København. CPV: Osram A/S Dybendalsvænget Tåstrup Telefon Fax Internet:

7 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Udbud af ny x-bus rute mellem Silkeborg og Århus Nord - genudbud. Pendlerrute mellem Silkeborg og Århus Nord. Det årlige antal køreplantimer forventes at være mellem Der forventes anvendt 2-3 kontraktbusser. CPV: Malling Turistbusser ApS Sofienlystvej Malling Telefon Fax

8 DK-Nakskov: Vejvedligeholdelse LOLLAND KOMMUNE Funktionsudbud af asfaltbelægninger og rekvirerede regningsarbejder. Vedligeholdelse af asfaltbelægningen på offentlige veje i landområder, ialt ca. 407 km uden cykelstier. Arbejderne udføres efter funktionskrav over en periode på 5 år. Retablering af kørebaneafmærkning på veje med nye belægninger er en del af entreprisen. CPV: NCC Roads A/S Hørkær Herlev

9 DK-København: Arbejder i forbindelse med lager- og industribygninger UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Campus 2 - Lager- og administartionsbygning, Totalentreprise. Projektet omfatter projektering, levering og opførelse af ny lagerfacilitet, omfattende: ca m2 lagerbygning, omgivende tilkørsels- og P-arealer (ca m2) samt grønne udenomsarealer, ca m2 bundplade og fundament for et automatiseret højlager, som er bygherreleverance, lageradministration, kantine, undervisning, omklædning mv., i alt ca m2. CPV: E. Pihl & Søn A.S. Nybrovej Kgs. Lyngby Telefon Internet: Fax

10 DK-København: Arbejde i forbindelse med depoter og lagerbygninger UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Campus 2 - Automated High-Bay Warehouse and Material Handling System. Projektet omfatter projektering, levering og opførelse af automatiseret højlager incl. styresystemer m.m. CPV: SSI Schäfer A/S Ved Stranden 9560 Hadsund Telefon Fax

11 DK-Hillerød: MR-skanner REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Levering, opstilling, installation, tilslutning og idriftssættelse af styk eleverbar MR-skanner. Nærværende udbud omfatter levering, indtransport, installation og idriftsætning af styk eleverbar MR-scanner (minimum 0,2T) til primær anvendelse indenfor reumatologisk forskning samt til ortopædisk og reumatologisk klinisk rutine. Scanneren skal i forskningsmæssig sammenhæng kunne scanne ortopædkirurgiske og reumatologiske problemstillinger med specielt fokus på inflammatoriske og degenerative lidelser. Scanneren skal således kunne scanne patientens led (hånd og håndled, albue, skulder, knæ, ankel og fodled) samt ryg (nakke, bryst og lænderyg). Disse scanninger skal, hvor det er relevant, kunne foretages i vinkler mellem liggende 0-grader og 90-grader svarende til opretstående patient for derved at kunne foretage undersøgelser, bl.a. under naturligt forekommende belastningsmæssige forhold. MR-sekvenserne skal kunne varetage avancerede reumatologiske problemstillinger hvilket bl.a inkluderer belastningsundersøgelser og hurtige dynamiske MR sekvenser til kvantificering af inflammation. Detaljer fremgår af Kravspecifikation Bilag B. Patienten skal kunne fixeres og støttes tilstrækkelig godt til at kunne medvirke i stående belastnings undersøgelser, herunder også dårligt gående og patienter med svækket almentilstand, der vanskeliggør stående optagelser. Af hensyn til de igangværende behandlinger og projekter skal patienter med fedme kunne placeres i skanneren. CPV: Scanex Medical Systems A/S Venlighedsvej Hørsholm Telefon Internet:

12 DK-Århus: Bankydelser BESTYRELSEN FOR STIFTERNES KAPITALFORVALTNING Etablering og administration af investeringsforening, samt kapitalforvaltning og porteføljepleje af gravstedskapitaler. Indgåelse af administrationsaftale for oprettelse og drift af investeringsforening (fåmandsforening), samt indgåelse af 2 kapitalforvaltningsaftaler for forvaltning af gravstedskapitaler. CPV: , Nykredit Asset Management 780 København Jyske Invest Fund Management Vestergade Silkeborg Jyske Bank Vestergade Silkeborg

13 DK-Nørre Sundby: Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg AALBORG KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, TRAFIK OG VEJE Totalrådgivning i forbindelse med anlæg af delanlæg i projektet "Vejanlæg i Aalborg Syd". Tjenesteydelsen omfatter totalrådgivning i forbindelse med anlæg af delanlæg i projektet Vejanlæg i Aalborg Syd. Oplysninger om det samlede projekt herunder beskrivelse af delanlæggene - findes på Totalrådgivningen under rammeaftalen omfatter delanlæg A og B. Delanlæg C kan tillige blive omfattet af rammeaftalen. Delanlæg A består af Egnsplanvej en 5,5 km 2-sporet landevej mellem Hadsund Landevej og motorvej E45 (ved Indkildevej i Aalborg Syd). Bistanden omfatter projekteringsledelse, udarbejdelse af hovedprojekt, bistand i udførelsesfasen, mv. Delanlæg B består af nyt tilslutningsanlæg mellem Egnsplanvej og motorvej E45. Bistanden omfatter udarbejdelse af projektforslag for to varianter, som er forskellige i henseende til, hvorledes forbindelsen mellem Hobrovej og motorvej E45 udformes (delanlæg C). Efter fastlæggelse af delanlæg C (variant C eller C2) skal der - for det aktuelle delanlæg B - udføres projekteringsledelse, udarbejdelse af hovedprojekt, bistand i udførelsesfasen, mv. Der vil senere blive taget stilling til, om denne ydelse skal indeholdes i rammeaftalen eller om den skal i selvstændigt udbud. Delanlæg C består af forbindelse mellem Hobrovej og motorvej E45. Efter Vejdirektoratet har udarbejdet VVM undersøgelse for 3. Limfjordsforbindelse i , vælges mellem to varianter for forbindelse mellem Hobrovej og motorvej E45 (C og C2), forinden projektering af delanlæg C igangsættes. Der vil senere blive taget stilling til, om projektering af den valgte variant (C eller C2) skal projekteres iht. rammeaftalen eller om denne ydelse skal i selvstændigt udbud. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg Telefon Internet: Fax

14 DK-Silkeborg: Programpakke til salgs- eller markedsføringsformål ENERGIMIDT A/S Levering af CRM system inklusive uddannelse og efterfølgende service. CRM/kundevidensystem til understøttelse af salg. Marketing og kundeservice processer med privat- og erhvervskunder. CPV: Netcompany IT and Business Consulting Grønningen København

15 DK-Hillerød: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning REGION HOVEDSTADEN Gulvarbejde til hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Nærværende udbud vedrører 3-årige parallelle rammeaftaler med flere aktører om gulvarbejde på hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden ifm vedligehold og reparation. Da der således er tale om flere parallelle rammeaftaler, medfører kontraktindgåelse ingen kon-kret købsforpligtelse for ordregiver i forhold til den enkelte tilbudsgiver, hvorimod tilbudsgiver er forpligtet til at levere i henhold til det af nærværende udbud omfattede aftaleudkast. agter, at indgå 3 parallelle rammeaftaler pr delaftale, med de tilbudsgivere der har afgivet lavest, næstlavest og tredjelavest tilbud. Ydelsernes fulde omfang er beskrevet i det efterfølgende samt de til udbuddet hørende bilag og tilbud skal afgives i henhold til dette. Udbud af gulvarbejde på regionens hospitaler og psykiatriske centre gennemføres således at der for hvert enkelt hospital vil blive udformet parallelle rammeaftaler med 3 leverandører til denne ydelse. Der er tale om ialt 4 delaftaler fordelt som følgende: Delaftale Hospital / psykiatrisk center Forventet årlig omsætning (DKK). Amager, Frederiksberg, Hvidovre og Bispebjerg Hospital ca ,-, 2 Gentofte, Glostrup og Herlev Hospital ca ,-, 3 Hillerød, Frederikssund og Helsingør Hospital ca ,-, 4 Psykiatrisk center Sct. Hans ca ,-. For visse hospitaler gælder, at der ligeledes vil være tale om arbejder på bygninger, som anven-des af psykiatricentre, som er beliggende på samme matrikel eller i umiddelbar tilknytning hertil. Opgaven varierer fra hospital til hospital, idet visse hospitaler selv har håndværkere ansat, og reparation og vedligeholdelse varierer fra år til år. Det er således alene tale om udbud af de re-spektive hospitaler/centres behov for ekstern bistand. Ved større gulvarbejder ifm reparations- og vedligeholdelsesprojekter forbeholder ordregiver sig ret til at udbyde sådanne separat. CPV: Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S KD Gulve A/S, Tæppeland Erhverv A/S og P.Rasmussen og sønner as

16 DK-Odense: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing ODENSE KOMMUNE Grafiske Ydelser. Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbudet udgør på årsbasis cirka DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for udbyder. Odense Kommune har valgt at opdele området i henhold til nedenstående delbud: Delbud : Tryk Kopi/Print: a) Storformat, b) Kopi/print, c) Offset, d) Mindre DTP opgaver. Delbud 2: Reklameburauydelser. a) Animationer og film, b) Layout af Plakater, c) Layout af foldere/brochurer, d) Layout af banner, e) Udarbejdelse af kampagnekoncepter, f) Design og layout på magasiner og nyhedsbreve, g) Gimmicks til kampagner, h) Tekstforfatning. Option: Fotografier. Delbud 3: Mediaformidling. a) Mediarådgivning: b) Indrykning i alle former for media ekskl. selvstændige jobportaler: c) Fastlæggelse af mediamålsætninger, -strategier og budgetter, d) Mediaindkøb, -forhandling og årsaftaler om priser, rabatter, placeringer etc., e) Annoncekontrol: Reklamation og betaling til media herunder kontrol af mediafakturaer. f) Håndtere jobannoncer via EasyCruit. CPV: Clausen Offset APS Cikorievej Odense SØ Telefon Internet: Fax Scanprint A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Internet: Fax

17 One2One Odense A/S Ove Gjeddesvej Odense SØ Telefon Internet: Fax Datagraf A/S Energivej Auning Telefon Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Herstedvang Albertslund Telefon Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Datagraf A/S Energivej Auning Telefon Internet: Fax Initiative Universal Media Østergade 26A, København K Telefon Internet: Fax Carat Danmark A/S Pilestræde 58, København K Telefon

18 Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Mediaedge: CIA Denmark A/S Åboulevarden Århus C Telefon Internet: Fax Promedia A/S Antonigade 2, 2 06 København K Telefon Internet: Public Communication A/S Nørrebrogade København N Telefon Internet: Cosmographic A/S Nedergade 35 Postboks Odense C Telefon Internet: Recommended Filmbyen Århus C Telefon Internet: Kreativ Grafisk APS Vestergade 5, 2. sal Postboks Odense C Telefon Internet: Fax Stupid Studio APS Vesterbro Odense C Telefon Internet: 3

19 Wagawaga ApS Carit Etlarsvej 6 84 Frederiksberg C Telefon Internet: Mantra A/S Toldbodgade 36 A 253 København K Telefon Internet: Fax Idébureau 2+ APS Frederiksborggade 360 København K Telefon Internet: 4

20 DK-Søborg: Forsikringstjenester GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring og Edb-forsikring. CPV: Chartis Europe Kalvebod Brygge København V Internet:

21 DK-Frederiksberg: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGSELSKABET BIRKEBO V/ BOLIGKONTORET Totalrådgivning vedrørende renovering af alment boligbyggerii 3460 Birkerød. Teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering af klimaskærm og tekniske installationer i det almene boligbyggeri Kajerød Vænge, Birkerød. CPV: Vilhelm Lauritzen A/S Wildersgade København K

22 DK-Aabenraa: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger AABENRAA KOMMUNE Optiske hjælpemidler og tilhørende ydelser. Levering af optiske hjælpemidler m.m. til borgere, der opfylder betingelserne for helbredstillæg i Lov om socialpension, Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension eller Lov om aktiv socialpolitik. CPV: Louis Nielsen A/S Indekildevej 2a 920 Aalborg SØ Telefon

23 DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DONG ENERGY A/S Drift/overvågning af SAN/Backup, Beredskabsaftale for /exchange samt patch af servere. Drift/overvågning af SAN/Backup, Beredskabsaftale for /exchange samt patch af servere. CPV: Komplex IT Logica ATEA

24 DK-Ålborg: Kirurgiske implantater REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Alloplastikker- hofte, knæ, skulder og albue. Kontrakten vedrører køb af hofte - knæ - skulder - og albuealloplastikker til samtlige sygehuse i Region Nordjylland. CPV: , , , , , , , Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon

25 Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic medical supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens 2

26 Telefon Fax Johnson og Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax

27 DK-Aalborg: Rengøringsmidler AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Levering af rengøringsmidler/-artikler. Rengøringsmidler/-artikler til institutioner m.v. i Aalborg Kommune og Brønderslev Kommune. CPV: Diversey Teglbuen Nivå

28 DK-Sorø: Strømper REGION SJÆLLAND Antiembolistrømper. Indkøb af antiembolistrømper. CPV: , Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand Telefon Internet: Fax Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand Telefon Internet: Fax

29 DK-Hillerød: Ortopædisk fodtøj HILLERØD KOMMUNE Rammeaftale på ortopædiske fodindlæg. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (ortopædiske fodindlæg) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere(option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , Bandagist Jan Nielsen

30 DK-Hillerød: Brystproteser HILLERØD KOMMUNE Brystproteser. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (brystproteser) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere (option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , , Svaneklinik ApS

31 DK-Hillerød: Ortopædiske artikler HILLERØD KOMMUNE Kompressionshjælpemidler. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (kompressionshjælpemidler) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget. Hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere(option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , Bandagist Jan Nielsen

32 DK-Hinnerup: Rengøring af ovne samt skorstensfejning FAVRSKOV KOMMUNE Lovpligtig skorstensfejning. Udførelse af skorstensfejning. CPV: Skorstensfejermester René Dahl Nielsen Italiensvej 4 Hammel

33 DK-København: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme AKB LUNDTOFTEGADE - RENOVERINGSARBEJDER AKB Lundtoftegade - Renoveringsarbejder. Projektet omhandler renoverings-, ombygnings- og forbedringsarbejder som led i realiseringen af en samlet helhedsplan for Afdelingen AKB Lundtoftegade. Bebyggelsen er opført ca. 970 og består af boligblokke i henholdsvis 5- og 2 etager med ialt ca. 700 lejligheder. En stor del af arbejderne udføres i Blok D og F, der er opført i 5 etager med altangange mod gade og hver indeholder 80 - og ½ rums boliger. Blokkene er opført med bærende vægge og gavle i teglsten, pladsstøbte etagedæk og facader udført som en blanding af lette facader og sandwichelementer. I Blok D og F udføres nye transparente delvis åbne glasfacader på altangange mod Lundtoftegade. De gamle trapperum indrages til beboelse og der etableres for hver blok 2 nye trappetårne samt en handicaplift, integreret som en del af de nye glasfacader. På vestfacader udføres nye altaner samt skyderdørspartier på begge blokke. I Blok D udføres tillige sammenlægning af - og ½-rums boliger til 30 familieboliger, tag efterisoleres og mod gade udføres ny tidsvarende klimaskærm. I hele afdelingen udskiftes hoveddøre mod alle boligenheder til nye sikringsdøre i stål og der udføres. Indbrudssikring af vinduer mod en stor del af lejlighederne. Herudover istandsættes kælderrum med malerbehandling og udskiftning af alle pulterrumsvægge fra træ til tråd-/metalvægge. CPV: , 45230, 45234, , 45300, , , , , , , , , 45424, , , , , B. Nygaard Sørensen A/S 2730 Herlev Telefon Internet: Fax

34 DK-København: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) SKATTEMINISTERIETS KONCERCENTER (SKAT) Indkøb af elektroniske kørebøger. Indkøb af elektroniske kørebøger til SKATs tjenestebiler, herunder installation heraf. CPV: Autolog Systems ApS Blokken Birkerød

35 DK-Skanderborg: Vejsalt SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Levering af vejsalt til Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune. Levering af vejsalt til Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune. CPV:

36 DK-Haslev: Hjælpemidler til handicappede FAXE KOMMUNE Drift og indkøb af genbrugshjælpemidler i Faxe Kommune. Aftalen vedrører: køb af 55 typer genbrugshjælpemidler, depotfaciliteter, depotdrift, levering og installering af hjælpemidler, lovpligtige eftersyn og reparation, særlige depotydelser. Udbuddet vedrører samtlige ovennævnte opgaver i Faxe Kommune. Der kan ikke gives bud på delleverancer. CPV: , Falck Hjælpemidler A/S Gydevang 2 D 3450 Allerød Telefon Internet: Fax

37 DK-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 02.5 om It-konsulentydelser. Rammekontrakten har til formål at dække behov for konsulentydelser i relation til anvendelsen af informations teknologi i forretningsøjemed. 'I forretningsøjemed' skal forstås bredt og omfatter i denne sammenhæng fx administration, produktion og levering af offentlige ydelser samt myndighedsudøvelse. Rammekontrakten vil omfatte it-konsulentydelser opdelt på følgende leveranceformer:. Rådgivningsleverancer, hvor kunden efterspørger rådgivning, men ikke ønsker assistance til at føre rådet ud i livet. 2. Specialistleverancer, hvor kunden ønsker en løsning på en opgave både i form af rådgivning og i form af ressourcer til at etablere løsningen. 3. Ressourceleverancer, hvor kunden efterspørger kompetente konsulenter til at gennemføre allerede definerede opgaver. Udbuddet opdeles på 7 delaftaler, som hver især vil være nedbrudt i en række delydelser: Delaftale - Strategi og forretning som dækker ydelser relateret til it-strategi, it-governance samt etablering af it-understøttede forretningsprocesser. Løbende administrativ bistand er også en del af denne delaftale. Delaftale 2 - Information dækkende informationsrelaterede it-konsulentydelser for områder som ledelsesinformation, master data management, content management samt web-design og -implementering. Delaftale 3 - Applikation der vedrører it-konsulentydelser relateret til anskaffelse og implementering af applikationer herunder projektledelse, kravspecificering, databasedesign, assistance til udvikling, konvertering og test mv. Delaftale 4 - Arkitektur og infrastruktur der omfatter it-arkitektur assistance, samt assistance til valg og implementering af metoder og værktøj til understøttelse af it-anvendelsen. Desuden omfatter delaftelen ydelser relateret til platformsvalg og - konfigurering, netværkslayout, -dimensionering og -konfigurering samt til valg og konfigurering af arbejdsstationer. Delaftale 5 - Drift der bredt dækker driftsrelaterede it-konsulentydelser, vedrørende in- og outsourcing, benchmarking, etablering af service levels, drifts- og databaseoptimering, driftsplanlægning og -overvågning samt teknisk support mv. Delaftale 6 - Sikkerhed, som dækker konsulentydelser relateret til it-sikkerhed, herunder sikkerhed mod tab af data, sikring af dataintegritet og -autensitet, sikring mod hackning, virusangreb mv., udarbejdelse af sikkerhedshåndbøger, etablering af beredskaber samt sikkerhedsrevision og -certificering. Delaftale 7 - Tele og data omfattende konsulentydelser relateret til valg, etablering og anskaffelse af telefoni, herunder IP-telefoni samt datatransmissionsforbindelser og internetforbindelser. Tilbudsgiver vælger frit antallet af delaftaler samt antallet af delydelser inden for delaftalerne kombineret med én eller flere leveranceformer, som tilbudsgiver ønsker at byde på i forbindelse med den endelige tilbudsgivning. Det er tilstrækkeligt at kunne byde på en enkelt delydelse med en enkelt leveranceform for at deltage. Bredden i udbuddet, antallet af delaftaler og delydelser samt ønsket om at tiltrække nicheleverandører betyder, at der forventes et betydeligt antal leverandører på den endelige rammeaftale. CPV: , , , , ,

38 7N Kongevejen Holte Telefon Internet: Fax A-2 A/S Linde Allé 5A 2850 Nærum Telefon Internet: Fax Acando Denmark A/S Telegrafvej 5, Sektion 2,.sal 2650 Ballerup Telefon Internet: Fax Accenture Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Telefon Internet: Fax Accobat A/S Stamholmen 49, Hvidovre Telefon Internet: Accuro A/S Haderslevvej 36A 6000 Kolding Telefon Internet: Fax Aggrit A/S Strandvejen 00, Hellerup Telefon Internet: Fax Applicon Sankt Knuds Vej Frederiksberg C 2

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Udbud af biblioteksmaterialer

Udbud af biblioteksmaterialer Udbud af biblioteks Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/25200865.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 22-10-2010 09:34 Slutdato 01-09-2010 12:00 Dokumentfrist 01-09-2010 11:59

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Genudbud interaktive tavler og tilbehør

Genudbud interaktive tavler og tilbehør Genudbud interaktive tavler og tilbehør Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/25296617.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 07-07-2010 14:31 Slutdato 01-09-2010 10:00 Dokumentfrist

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Til it-redaktionen 7. januar 2009 Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Mindre konsulentvirksomheder præger listen over leverandører til ny rammeaftale om itkonsulentydelser

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference]

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference] Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS AD & ADFS opsætning til VITAS Version 1.7 Dato 19. februar 2015 Reference [Reference] Forfatter Benjamin Andersen Kontrakt nr. [Contract] Klassificering

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat Certifikat nummer: 168043-2014-AE-DEN-DANAK Første certificering: 29, oktober, 1999 Gyldighedsperiode: 12, december, 2016-29, oktober, 2017 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos Rørvang 3, DK-2620,

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere