Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København - herudover mindre ombygning af eksisterende mandskabsbygning på ca. 70 m2. CPV: Juul&Nielsen Erhvervsvej Glostrup

2 DK-Kalundborg: Rengøringsmidler KALUNDBORG KOMMUNE Rengøringsmidler m.v. 3-årig kontrakt med mulighed for option x 2 måneder på rengøringsmidler m.v. CPV: Diversey Teglbuen Nivå Telefon Internet:

3 DK-Frederiksberg: Mælk FREDERIKSBERG KOMMUNE Levering af skolemælk. Levering af skolemælk til Frederiksberg Kommunes folkeskoler. CPV: Frederiksberg Kommune Kirsebærhaven Fredensborg

4 DK-Frederiksberg: Diverse fødevarer og tørrede varer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af økologiske fødevarer. Indkøb af økologiske fødevarer til kommunale daginstitutioner. CPV: Inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 7 København V

5 DK-Græsted: Opmålingstjenester SKOV- OG NATURSTYRELSEN, NORDSJÆLLAND Anlæg og drift af sundhedsspor. Udarbejdelse af tabeller til og hjemmesidedrift af sundhedsspor, som er korte ruter i naturen, der forcers i gang eller løb og med mulighed for at aflæse aktuelt kondital. Der indgår opmåling af spor, men ikke etablering. CPV: , , Hälsospåret AB Styraregatan E SE Falun SVERIGE

6 DK-Gentofte: Elektriske pærer DONG ENERGY S&D A/S Køb af lyskilder til vejbelysningen i København. Køb af lyskilder til vejbelysningen i København. CPV: Osram A/S Dybendalsvænget Tåstrup Telefon Fax Internet:

7 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Udbud af ny x-bus rute mellem Silkeborg og Århus Nord - genudbud. Pendlerrute mellem Silkeborg og Århus Nord. Det årlige antal køreplantimer forventes at være mellem Der forventes anvendt 2-3 kontraktbusser. CPV: Malling Turistbusser ApS Sofienlystvej Malling Telefon Fax

8 DK-Nakskov: Vejvedligeholdelse LOLLAND KOMMUNE Funktionsudbud af asfaltbelægninger og rekvirerede regningsarbejder. Vedligeholdelse af asfaltbelægningen på offentlige veje i landområder, ialt ca. 407 km uden cykelstier. Arbejderne udføres efter funktionskrav over en periode på 5 år. Retablering af kørebaneafmærkning på veje med nye belægninger er en del af entreprisen. CPV: NCC Roads A/S Hørkær Herlev

9 DK-København: Arbejder i forbindelse med lager- og industribygninger UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Campus 2 - Lager- og administartionsbygning, Totalentreprise. Projektet omfatter projektering, levering og opførelse af ny lagerfacilitet, omfattende: ca m2 lagerbygning, omgivende tilkørsels- og P-arealer (ca m2) samt grønne udenomsarealer, ca m2 bundplade og fundament for et automatiseret højlager, som er bygherreleverance, lageradministration, kantine, undervisning, omklædning mv., i alt ca m2. CPV: E. Pihl & Søn A.S. Nybrovej Kgs. Lyngby Telefon Internet: Fax

10 DK-København: Arbejde i forbindelse med depoter og lagerbygninger UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Campus 2 - Automated High-Bay Warehouse and Material Handling System. Projektet omfatter projektering, levering og opførelse af automatiseret højlager incl. styresystemer m.m. CPV: SSI Schäfer A/S Ved Stranden 9560 Hadsund Telefon Fax

11 DK-Hillerød: MR-skanner REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Levering, opstilling, installation, tilslutning og idriftssættelse af styk eleverbar MR-skanner. Nærværende udbud omfatter levering, indtransport, installation og idriftsætning af styk eleverbar MR-scanner (minimum 0,2T) til primær anvendelse indenfor reumatologisk forskning samt til ortopædisk og reumatologisk klinisk rutine. Scanneren skal i forskningsmæssig sammenhæng kunne scanne ortopædkirurgiske og reumatologiske problemstillinger med specielt fokus på inflammatoriske og degenerative lidelser. Scanneren skal således kunne scanne patientens led (hånd og håndled, albue, skulder, knæ, ankel og fodled) samt ryg (nakke, bryst og lænderyg). Disse scanninger skal, hvor det er relevant, kunne foretages i vinkler mellem liggende 0-grader og 90-grader svarende til opretstående patient for derved at kunne foretage undersøgelser, bl.a. under naturligt forekommende belastningsmæssige forhold. MR-sekvenserne skal kunne varetage avancerede reumatologiske problemstillinger hvilket bl.a inkluderer belastningsundersøgelser og hurtige dynamiske MR sekvenser til kvantificering af inflammation. Detaljer fremgår af Kravspecifikation Bilag B. Patienten skal kunne fixeres og støttes tilstrækkelig godt til at kunne medvirke i stående belastnings undersøgelser, herunder også dårligt gående og patienter med svækket almentilstand, der vanskeliggør stående optagelser. Af hensyn til de igangværende behandlinger og projekter skal patienter med fedme kunne placeres i skanneren. CPV: Scanex Medical Systems A/S Venlighedsvej Hørsholm Telefon Internet:

12 DK-Århus: Bankydelser BESTYRELSEN FOR STIFTERNES KAPITALFORVALTNING Etablering og administration af investeringsforening, samt kapitalforvaltning og porteføljepleje af gravstedskapitaler. Indgåelse af administrationsaftale for oprettelse og drift af investeringsforening (fåmandsforening), samt indgåelse af 2 kapitalforvaltningsaftaler for forvaltning af gravstedskapitaler. CPV: , Nykredit Asset Management 780 København Jyske Invest Fund Management Vestergade Silkeborg Jyske Bank Vestergade Silkeborg

13 DK-Nørre Sundby: Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg AALBORG KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, TRAFIK OG VEJE Totalrådgivning i forbindelse med anlæg af delanlæg i projektet "Vejanlæg i Aalborg Syd". Tjenesteydelsen omfatter totalrådgivning i forbindelse med anlæg af delanlæg i projektet Vejanlæg i Aalborg Syd. Oplysninger om det samlede projekt herunder beskrivelse af delanlæggene - findes på Totalrådgivningen under rammeaftalen omfatter delanlæg A og B. Delanlæg C kan tillige blive omfattet af rammeaftalen. Delanlæg A består af Egnsplanvej en 5,5 km 2-sporet landevej mellem Hadsund Landevej og motorvej E45 (ved Indkildevej i Aalborg Syd). Bistanden omfatter projekteringsledelse, udarbejdelse af hovedprojekt, bistand i udførelsesfasen, mv. Delanlæg B består af nyt tilslutningsanlæg mellem Egnsplanvej og motorvej E45. Bistanden omfatter udarbejdelse af projektforslag for to varianter, som er forskellige i henseende til, hvorledes forbindelsen mellem Hobrovej og motorvej E45 udformes (delanlæg C). Efter fastlæggelse af delanlæg C (variant C eller C2) skal der - for det aktuelle delanlæg B - udføres projekteringsledelse, udarbejdelse af hovedprojekt, bistand i udførelsesfasen, mv. Der vil senere blive taget stilling til, om denne ydelse skal indeholdes i rammeaftalen eller om den skal i selvstændigt udbud. Delanlæg C består af forbindelse mellem Hobrovej og motorvej E45. Efter Vejdirektoratet har udarbejdet VVM undersøgelse for 3. Limfjordsforbindelse i , vælges mellem to varianter for forbindelse mellem Hobrovej og motorvej E45 (C og C2), forinden projektering af delanlæg C igangsættes. Der vil senere blive taget stilling til, om projektering af den valgte variant (C eller C2) skal projekteres iht. rammeaftalen eller om denne ydelse skal i selvstændigt udbud. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg Telefon Internet: Fax

14 DK-Silkeborg: Programpakke til salgs- eller markedsføringsformål ENERGIMIDT A/S Levering af CRM system inklusive uddannelse og efterfølgende service. CRM/kundevidensystem til understøttelse af salg. Marketing og kundeservice processer med privat- og erhvervskunder. CPV: Netcompany IT and Business Consulting Grønningen København

15 DK-Hillerød: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning REGION HOVEDSTADEN Gulvarbejde til hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Nærværende udbud vedrører 3-årige parallelle rammeaftaler med flere aktører om gulvarbejde på hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden ifm vedligehold og reparation. Da der således er tale om flere parallelle rammeaftaler, medfører kontraktindgåelse ingen kon-kret købsforpligtelse for ordregiver i forhold til den enkelte tilbudsgiver, hvorimod tilbudsgiver er forpligtet til at levere i henhold til det af nærværende udbud omfattede aftaleudkast. agter, at indgå 3 parallelle rammeaftaler pr delaftale, med de tilbudsgivere der har afgivet lavest, næstlavest og tredjelavest tilbud. Ydelsernes fulde omfang er beskrevet i det efterfølgende samt de til udbuddet hørende bilag og tilbud skal afgives i henhold til dette. Udbud af gulvarbejde på regionens hospitaler og psykiatriske centre gennemføres således at der for hvert enkelt hospital vil blive udformet parallelle rammeaftaler med 3 leverandører til denne ydelse. Der er tale om ialt 4 delaftaler fordelt som følgende: Delaftale Hospital / psykiatrisk center Forventet årlig omsætning (DKK). Amager, Frederiksberg, Hvidovre og Bispebjerg Hospital ca ,-, 2 Gentofte, Glostrup og Herlev Hospital ca ,-, 3 Hillerød, Frederikssund og Helsingør Hospital ca ,-, 4 Psykiatrisk center Sct. Hans ca ,-. For visse hospitaler gælder, at der ligeledes vil være tale om arbejder på bygninger, som anven-des af psykiatricentre, som er beliggende på samme matrikel eller i umiddelbar tilknytning hertil. Opgaven varierer fra hospital til hospital, idet visse hospitaler selv har håndværkere ansat, og reparation og vedligeholdelse varierer fra år til år. Det er således alene tale om udbud af de re-spektive hospitaler/centres behov for ekstern bistand. Ved større gulvarbejder ifm reparations- og vedligeholdelsesprojekter forbeholder ordregiver sig ret til at udbyde sådanne separat. CPV: Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S KD Gulve A/S, Tæppeland Erhverv A/S og P.Rasmussen og sønner as

16 DK-Odense: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing ODENSE KOMMUNE Grafiske Ydelser. Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbudet udgør på årsbasis cirka DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for udbyder. Odense Kommune har valgt at opdele området i henhold til nedenstående delbud: Delbud : Tryk Kopi/Print: a) Storformat, b) Kopi/print, c) Offset, d) Mindre DTP opgaver. Delbud 2: Reklameburauydelser. a) Animationer og film, b) Layout af Plakater, c) Layout af foldere/brochurer, d) Layout af banner, e) Udarbejdelse af kampagnekoncepter, f) Design og layout på magasiner og nyhedsbreve, g) Gimmicks til kampagner, h) Tekstforfatning. Option: Fotografier. Delbud 3: Mediaformidling. a) Mediarådgivning: b) Indrykning i alle former for media ekskl. selvstændige jobportaler: c) Fastlæggelse af mediamålsætninger, -strategier og budgetter, d) Mediaindkøb, -forhandling og årsaftaler om priser, rabatter, placeringer etc., e) Annoncekontrol: Reklamation og betaling til media herunder kontrol af mediafakturaer. f) Håndtere jobannoncer via EasyCruit. CPV: Clausen Offset APS Cikorievej Odense SØ Telefon Internet: Fax Scanprint A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Internet: Fax

17 One2One Odense A/S Ove Gjeddesvej Odense SØ Telefon Internet: Fax Datagraf A/S Energivej Auning Telefon Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Herstedvang Albertslund Telefon Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Datagraf A/S Energivej Auning Telefon Internet: Fax Initiative Universal Media Østergade 26A, København K Telefon Internet: Fax Carat Danmark A/S Pilestræde 58, København K Telefon

18 Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Mediaedge: CIA Denmark A/S Åboulevarden Århus C Telefon Internet: Fax Promedia A/S Antonigade 2, 2 06 København K Telefon Internet: Public Communication A/S Nørrebrogade København N Telefon Internet: Cosmographic A/S Nedergade 35 Postboks Odense C Telefon Internet: Recommended Filmbyen Århus C Telefon Internet: Kreativ Grafisk APS Vestergade 5, 2. sal Postboks Odense C Telefon Internet: Fax Stupid Studio APS Vesterbro Odense C Telefon Internet: 3

19 Wagawaga ApS Carit Etlarsvej 6 84 Frederiksberg C Telefon Internet: Mantra A/S Toldbodgade 36 A 253 København K Telefon Internet: Fax Idébureau 2+ APS Frederiksborggade 360 København K Telefon Internet: 4

20 DK-Søborg: Forsikringstjenester GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring og Edb-forsikring. CPV: Chartis Europe Kalvebod Brygge København V Internet:

21 DK-Frederiksberg: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGSELSKABET BIRKEBO V/ BOLIGKONTORET Totalrådgivning vedrørende renovering af alment boligbyggerii 3460 Birkerød. Teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering af klimaskærm og tekniske installationer i det almene boligbyggeri Kajerød Vænge, Birkerød. CPV: Vilhelm Lauritzen A/S Wildersgade København K

22 DK-Aabenraa: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger AABENRAA KOMMUNE Optiske hjælpemidler og tilhørende ydelser. Levering af optiske hjælpemidler m.m. til borgere, der opfylder betingelserne for helbredstillæg i Lov om socialpension, Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension eller Lov om aktiv socialpolitik. CPV: Louis Nielsen A/S Indekildevej 2a 920 Aalborg SØ Telefon

23 DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DONG ENERGY A/S Drift/overvågning af SAN/Backup, Beredskabsaftale for /exchange samt patch af servere. Drift/overvågning af SAN/Backup, Beredskabsaftale for /exchange samt patch af servere. CPV: Komplex IT Logica ATEA

24 DK-Ålborg: Kirurgiske implantater REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Alloplastikker- hofte, knæ, skulder og albue. Kontrakten vedrører køb af hofte - knæ - skulder - og albuealloplastikker til samtlige sygehuse i Region Nordjylland. CPV: , , , , , , , Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon

25 Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic medical supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens 2

26 Telefon Fax Johnson og Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax

27 DK-Aalborg: Rengøringsmidler AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Levering af rengøringsmidler/-artikler. Rengøringsmidler/-artikler til institutioner m.v. i Aalborg Kommune og Brønderslev Kommune. CPV: Diversey Teglbuen Nivå

28 DK-Sorø: Strømper REGION SJÆLLAND Antiembolistrømper. Indkøb af antiembolistrømper. CPV: , Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand Telefon Internet: Fax Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand Telefon Internet: Fax

29 DK-Hillerød: Ortopædisk fodtøj HILLERØD KOMMUNE Rammeaftale på ortopædiske fodindlæg. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (ortopædiske fodindlæg) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere(option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , Bandagist Jan Nielsen

30 DK-Hillerød: Brystproteser HILLERØD KOMMUNE Brystproteser. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (brystproteser) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere (option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , , Svaneklinik ApS

31 DK-Hillerød: Ortopædiske artikler HILLERØD KOMMUNE Kompressionshjælpemidler. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (kompressionshjælpemidler) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget. Hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere(option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , Bandagist Jan Nielsen

32 DK-Hinnerup: Rengøring af ovne samt skorstensfejning FAVRSKOV KOMMUNE Lovpligtig skorstensfejning. Udførelse af skorstensfejning. CPV: Skorstensfejermester René Dahl Nielsen Italiensvej 4 Hammel

33 DK-København: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme AKB LUNDTOFTEGADE - RENOVERINGSARBEJDER AKB Lundtoftegade - Renoveringsarbejder. Projektet omhandler renoverings-, ombygnings- og forbedringsarbejder som led i realiseringen af en samlet helhedsplan for Afdelingen AKB Lundtoftegade. Bebyggelsen er opført ca. 970 og består af boligblokke i henholdsvis 5- og 2 etager med ialt ca. 700 lejligheder. En stor del af arbejderne udføres i Blok D og F, der er opført i 5 etager med altangange mod gade og hver indeholder 80 - og ½ rums boliger. Blokkene er opført med bærende vægge og gavle i teglsten, pladsstøbte etagedæk og facader udført som en blanding af lette facader og sandwichelementer. I Blok D og F udføres nye transparente delvis åbne glasfacader på altangange mod Lundtoftegade. De gamle trapperum indrages til beboelse og der etableres for hver blok 2 nye trappetårne samt en handicaplift, integreret som en del af de nye glasfacader. På vestfacader udføres nye altaner samt skyderdørspartier på begge blokke. I Blok D udføres tillige sammenlægning af - og ½-rums boliger til 30 familieboliger, tag efterisoleres og mod gade udføres ny tidsvarende klimaskærm. I hele afdelingen udskiftes hoveddøre mod alle boligenheder til nye sikringsdøre i stål og der udføres. Indbrudssikring af vinduer mod en stor del af lejlighederne. Herudover istandsættes kælderrum med malerbehandling og udskiftning af alle pulterrumsvægge fra træ til tråd-/metalvægge. CPV: , 45230, 45234, , 45300, , , , , , , , , 45424, , , , , B. Nygaard Sørensen A/S 2730 Herlev Telefon Internet: Fax

34 DK-København: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) SKATTEMINISTERIETS KONCERCENTER (SKAT) Indkøb af elektroniske kørebøger. Indkøb af elektroniske kørebøger til SKATs tjenestebiler, herunder installation heraf. CPV: Autolog Systems ApS Blokken Birkerød

35 DK-Skanderborg: Vejsalt SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Levering af vejsalt til Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune. Levering af vejsalt til Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune. CPV:

36 DK-Haslev: Hjælpemidler til handicappede FAXE KOMMUNE Drift og indkøb af genbrugshjælpemidler i Faxe Kommune. Aftalen vedrører: køb af 55 typer genbrugshjælpemidler, depotfaciliteter, depotdrift, levering og installering af hjælpemidler, lovpligtige eftersyn og reparation, særlige depotydelser. Udbuddet vedrører samtlige ovennævnte opgaver i Faxe Kommune. Der kan ikke gives bud på delleverancer. CPV: , Falck Hjælpemidler A/S Gydevang 2 D 3450 Allerød Telefon Internet: Fax

37 DK-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 02.5 om It-konsulentydelser. Rammekontrakten har til formål at dække behov for konsulentydelser i relation til anvendelsen af informations teknologi i forretningsøjemed. 'I forretningsøjemed' skal forstås bredt og omfatter i denne sammenhæng fx administration, produktion og levering af offentlige ydelser samt myndighedsudøvelse. Rammekontrakten vil omfatte it-konsulentydelser opdelt på følgende leveranceformer:. Rådgivningsleverancer, hvor kunden efterspørger rådgivning, men ikke ønsker assistance til at føre rådet ud i livet. 2. Specialistleverancer, hvor kunden ønsker en løsning på en opgave både i form af rådgivning og i form af ressourcer til at etablere løsningen. 3. Ressourceleverancer, hvor kunden efterspørger kompetente konsulenter til at gennemføre allerede definerede opgaver. Udbuddet opdeles på 7 delaftaler, som hver især vil være nedbrudt i en række delydelser: Delaftale - Strategi og forretning som dækker ydelser relateret til it-strategi, it-governance samt etablering af it-understøttede forretningsprocesser. Løbende administrativ bistand er også en del af denne delaftale. Delaftale 2 - Information dækkende informationsrelaterede it-konsulentydelser for områder som ledelsesinformation, master data management, content management samt web-design og -implementering. Delaftale 3 - Applikation der vedrører it-konsulentydelser relateret til anskaffelse og implementering af applikationer herunder projektledelse, kravspecificering, databasedesign, assistance til udvikling, konvertering og test mv. Delaftale 4 - Arkitektur og infrastruktur der omfatter it-arkitektur assistance, samt assistance til valg og implementering af metoder og værktøj til understøttelse af it-anvendelsen. Desuden omfatter delaftelen ydelser relateret til platformsvalg og - konfigurering, netværkslayout, -dimensionering og -konfigurering samt til valg og konfigurering af arbejdsstationer. Delaftale 5 - Drift der bredt dækker driftsrelaterede it-konsulentydelser, vedrørende in- og outsourcing, benchmarking, etablering af service levels, drifts- og databaseoptimering, driftsplanlægning og -overvågning samt teknisk support mv. Delaftale 6 - Sikkerhed, som dækker konsulentydelser relateret til it-sikkerhed, herunder sikkerhed mod tab af data, sikring af dataintegritet og -autensitet, sikring mod hackning, virusangreb mv., udarbejdelse af sikkerhedshåndbøger, etablering af beredskaber samt sikkerhedsrevision og -certificering. Delaftale 7 - Tele og data omfattende konsulentydelser relateret til valg, etablering og anskaffelse af telefoni, herunder IP-telefoni samt datatransmissionsforbindelser og internetforbindelser. Tilbudsgiver vælger frit antallet af delaftaler samt antallet af delydelser inden for delaftalerne kombineret med én eller flere leveranceformer, som tilbudsgiver ønsker at byde på i forbindelse med den endelige tilbudsgivning. Det er tilstrækkeligt at kunne byde på en enkelt delydelse med en enkelt leveranceform for at deltage. Bredden i udbuddet, antallet af delaftaler og delydelser samt ønsket om at tiltrække nicheleverandører betyder, at der forventes et betydeligt antal leverandører på den endelige rammeaftale. CPV: , , , , ,

38 7N Kongevejen Holte Telefon Internet: Fax A-2 A/S Linde Allé 5A 2850 Nærum Telefon Internet: Fax Acando Denmark A/S Telegrafvej 5, Sektion 2,.sal 2650 Ballerup Telefon Internet: Fax Accenture Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Telefon Internet: Fax Accobat A/S Stamholmen 49, Hvidovre Telefon Internet: Accuro A/S Haderslevvej 36A 6000 Kolding Telefon Internet: Fax Aggrit A/S Strandvejen 00, Hellerup Telefon Internet: Fax Applicon Sankt Knuds Vej Frederiksberg C 2

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Til it-redaktionen 7. januar 2009 Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Mindre konsulentvirksomheder præger listen over leverandører til ny rammeaftale om itkonsulentydelser

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-VB-ND Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-VB-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik ME-VB-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK Hovedområde ME-Teknik Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere