Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København - herudover mindre ombygning af eksisterende mandskabsbygning på ca. 70 m2. CPV: Juul&Nielsen Erhvervsvej Glostrup

2 DK-Kalundborg: Rengøringsmidler KALUNDBORG KOMMUNE Rengøringsmidler m.v. 3-årig kontrakt med mulighed for option x 2 måneder på rengøringsmidler m.v. CPV: Diversey Teglbuen Nivå Telefon Internet:

3 DK-Frederiksberg: Mælk FREDERIKSBERG KOMMUNE Levering af skolemælk. Levering af skolemælk til Frederiksberg Kommunes folkeskoler. CPV: Frederiksberg Kommune Kirsebærhaven Fredensborg

4 DK-Frederiksberg: Diverse fødevarer og tørrede varer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af økologiske fødevarer. Indkøb af økologiske fødevarer til kommunale daginstitutioner. CPV: Inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 7 København V

5 DK-Græsted: Opmålingstjenester SKOV- OG NATURSTYRELSEN, NORDSJÆLLAND Anlæg og drift af sundhedsspor. Udarbejdelse af tabeller til og hjemmesidedrift af sundhedsspor, som er korte ruter i naturen, der forcers i gang eller løb og med mulighed for at aflæse aktuelt kondital. Der indgår opmåling af spor, men ikke etablering. CPV: , , Hälsospåret AB Styraregatan E SE Falun SVERIGE

6 DK-Gentofte: Elektriske pærer DONG ENERGY S&D A/S Køb af lyskilder til vejbelysningen i København. Køb af lyskilder til vejbelysningen i København. CPV: Osram A/S Dybendalsvænget Tåstrup Telefon Fax Internet:

7 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Udbud af ny x-bus rute mellem Silkeborg og Århus Nord - genudbud. Pendlerrute mellem Silkeborg og Århus Nord. Det årlige antal køreplantimer forventes at være mellem Der forventes anvendt 2-3 kontraktbusser. CPV: Malling Turistbusser ApS Sofienlystvej Malling Telefon Fax

8 DK-Nakskov: Vejvedligeholdelse LOLLAND KOMMUNE Funktionsudbud af asfaltbelægninger og rekvirerede regningsarbejder. Vedligeholdelse af asfaltbelægningen på offentlige veje i landområder, ialt ca. 407 km uden cykelstier. Arbejderne udføres efter funktionskrav over en periode på 5 år. Retablering af kørebaneafmærkning på veje med nye belægninger er en del af entreprisen. CPV: NCC Roads A/S Hørkær Herlev

9 DK-København: Arbejder i forbindelse med lager- og industribygninger UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Campus 2 - Lager- og administartionsbygning, Totalentreprise. Projektet omfatter projektering, levering og opførelse af ny lagerfacilitet, omfattende: ca m2 lagerbygning, omgivende tilkørsels- og P-arealer (ca m2) samt grønne udenomsarealer, ca m2 bundplade og fundament for et automatiseret højlager, som er bygherreleverance, lageradministration, kantine, undervisning, omklædning mv., i alt ca m2. CPV: E. Pihl & Søn A.S. Nybrovej Kgs. Lyngby Telefon Internet: Fax

10 DK-København: Arbejde i forbindelse med depoter og lagerbygninger UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Campus 2 - Automated High-Bay Warehouse and Material Handling System. Projektet omfatter projektering, levering og opførelse af automatiseret højlager incl. styresystemer m.m. CPV: SSI Schäfer A/S Ved Stranden 9560 Hadsund Telefon Fax

11 DK-Hillerød: MR-skanner REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Levering, opstilling, installation, tilslutning og idriftssættelse af styk eleverbar MR-skanner. Nærværende udbud omfatter levering, indtransport, installation og idriftsætning af styk eleverbar MR-scanner (minimum 0,2T) til primær anvendelse indenfor reumatologisk forskning samt til ortopædisk og reumatologisk klinisk rutine. Scanneren skal i forskningsmæssig sammenhæng kunne scanne ortopædkirurgiske og reumatologiske problemstillinger med specielt fokus på inflammatoriske og degenerative lidelser. Scanneren skal således kunne scanne patientens led (hånd og håndled, albue, skulder, knæ, ankel og fodled) samt ryg (nakke, bryst og lænderyg). Disse scanninger skal, hvor det er relevant, kunne foretages i vinkler mellem liggende 0-grader og 90-grader svarende til opretstående patient for derved at kunne foretage undersøgelser, bl.a. under naturligt forekommende belastningsmæssige forhold. MR-sekvenserne skal kunne varetage avancerede reumatologiske problemstillinger hvilket bl.a inkluderer belastningsundersøgelser og hurtige dynamiske MR sekvenser til kvantificering af inflammation. Detaljer fremgår af Kravspecifikation Bilag B. Patienten skal kunne fixeres og støttes tilstrækkelig godt til at kunne medvirke i stående belastnings undersøgelser, herunder også dårligt gående og patienter med svækket almentilstand, der vanskeliggør stående optagelser. Af hensyn til de igangværende behandlinger og projekter skal patienter med fedme kunne placeres i skanneren. CPV: Scanex Medical Systems A/S Venlighedsvej Hørsholm Telefon Internet:

12 DK-Århus: Bankydelser BESTYRELSEN FOR STIFTERNES KAPITALFORVALTNING Etablering og administration af investeringsforening, samt kapitalforvaltning og porteføljepleje af gravstedskapitaler. Indgåelse af administrationsaftale for oprettelse og drift af investeringsforening (fåmandsforening), samt indgåelse af 2 kapitalforvaltningsaftaler for forvaltning af gravstedskapitaler. CPV: , Nykredit Asset Management 780 København Jyske Invest Fund Management Vestergade Silkeborg Jyske Bank Vestergade Silkeborg

13 DK-Nørre Sundby: Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg AALBORG KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, TRAFIK OG VEJE Totalrådgivning i forbindelse med anlæg af delanlæg i projektet "Vejanlæg i Aalborg Syd". Tjenesteydelsen omfatter totalrådgivning i forbindelse med anlæg af delanlæg i projektet Vejanlæg i Aalborg Syd. Oplysninger om det samlede projekt herunder beskrivelse af delanlæggene - findes på Totalrådgivningen under rammeaftalen omfatter delanlæg A og B. Delanlæg C kan tillige blive omfattet af rammeaftalen. Delanlæg A består af Egnsplanvej en 5,5 km 2-sporet landevej mellem Hadsund Landevej og motorvej E45 (ved Indkildevej i Aalborg Syd). Bistanden omfatter projekteringsledelse, udarbejdelse af hovedprojekt, bistand i udførelsesfasen, mv. Delanlæg B består af nyt tilslutningsanlæg mellem Egnsplanvej og motorvej E45. Bistanden omfatter udarbejdelse af projektforslag for to varianter, som er forskellige i henseende til, hvorledes forbindelsen mellem Hobrovej og motorvej E45 udformes (delanlæg C). Efter fastlæggelse af delanlæg C (variant C eller C2) skal der - for det aktuelle delanlæg B - udføres projekteringsledelse, udarbejdelse af hovedprojekt, bistand i udførelsesfasen, mv. Der vil senere blive taget stilling til, om denne ydelse skal indeholdes i rammeaftalen eller om den skal i selvstændigt udbud. Delanlæg C består af forbindelse mellem Hobrovej og motorvej E45. Efter Vejdirektoratet har udarbejdet VVM undersøgelse for 3. Limfjordsforbindelse i , vælges mellem to varianter for forbindelse mellem Hobrovej og motorvej E45 (C og C2), forinden projektering af delanlæg C igangsættes. Der vil senere blive taget stilling til, om projektering af den valgte variant (C eller C2) skal projekteres iht. rammeaftalen eller om denne ydelse skal i selvstændigt udbud. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg Telefon Internet: Fax

14 DK-Silkeborg: Programpakke til salgs- eller markedsføringsformål ENERGIMIDT A/S Levering af CRM system inklusive uddannelse og efterfølgende service. CRM/kundevidensystem til understøttelse af salg. Marketing og kundeservice processer med privat- og erhvervskunder. CPV: Netcompany IT and Business Consulting Grønningen København

15 DK-Hillerød: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning REGION HOVEDSTADEN Gulvarbejde til hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Nærværende udbud vedrører 3-årige parallelle rammeaftaler med flere aktører om gulvarbejde på hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden ifm vedligehold og reparation. Da der således er tale om flere parallelle rammeaftaler, medfører kontraktindgåelse ingen kon-kret købsforpligtelse for ordregiver i forhold til den enkelte tilbudsgiver, hvorimod tilbudsgiver er forpligtet til at levere i henhold til det af nærværende udbud omfattede aftaleudkast. agter, at indgå 3 parallelle rammeaftaler pr delaftale, med de tilbudsgivere der har afgivet lavest, næstlavest og tredjelavest tilbud. Ydelsernes fulde omfang er beskrevet i det efterfølgende samt de til udbuddet hørende bilag og tilbud skal afgives i henhold til dette. Udbud af gulvarbejde på regionens hospitaler og psykiatriske centre gennemføres således at der for hvert enkelt hospital vil blive udformet parallelle rammeaftaler med 3 leverandører til denne ydelse. Der er tale om ialt 4 delaftaler fordelt som følgende: Delaftale Hospital / psykiatrisk center Forventet årlig omsætning (DKK). Amager, Frederiksberg, Hvidovre og Bispebjerg Hospital ca ,-, 2 Gentofte, Glostrup og Herlev Hospital ca ,-, 3 Hillerød, Frederikssund og Helsingør Hospital ca ,-, 4 Psykiatrisk center Sct. Hans ca ,-. For visse hospitaler gælder, at der ligeledes vil være tale om arbejder på bygninger, som anven-des af psykiatricentre, som er beliggende på samme matrikel eller i umiddelbar tilknytning hertil. Opgaven varierer fra hospital til hospital, idet visse hospitaler selv har håndværkere ansat, og reparation og vedligeholdelse varierer fra år til år. Det er således alene tale om udbud af de re-spektive hospitaler/centres behov for ekstern bistand. Ved større gulvarbejder ifm reparations- og vedligeholdelsesprojekter forbeholder ordregiver sig ret til at udbyde sådanne separat. CPV: Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S Tæppeland Erhverv A/S, P.Rasmussen og sønner as og Charles Christensen A/S KD Gulve A/S, Tæppeland Erhverv A/S og P.Rasmussen og sønner as

16 DK-Odense: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing ODENSE KOMMUNE Grafiske Ydelser. Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbudet udgør på årsbasis cirka DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for udbyder. Odense Kommune har valgt at opdele området i henhold til nedenstående delbud: Delbud : Tryk Kopi/Print: a) Storformat, b) Kopi/print, c) Offset, d) Mindre DTP opgaver. Delbud 2: Reklameburauydelser. a) Animationer og film, b) Layout af Plakater, c) Layout af foldere/brochurer, d) Layout af banner, e) Udarbejdelse af kampagnekoncepter, f) Design og layout på magasiner og nyhedsbreve, g) Gimmicks til kampagner, h) Tekstforfatning. Option: Fotografier. Delbud 3: Mediaformidling. a) Mediarådgivning: b) Indrykning i alle former for media ekskl. selvstændige jobportaler: c) Fastlæggelse af mediamålsætninger, -strategier og budgetter, d) Mediaindkøb, -forhandling og årsaftaler om priser, rabatter, placeringer etc., e) Annoncekontrol: Reklamation og betaling til media herunder kontrol af mediafakturaer. f) Håndtere jobannoncer via EasyCruit. CPV: Clausen Offset APS Cikorievej Odense SØ Telefon Internet: Fax Scanprint A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Internet: Fax

17 One2One Odense A/S Ove Gjeddesvej Odense SØ Telefon Internet: Fax Datagraf A/S Energivej Auning Telefon Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Herstedvang Albertslund Telefon Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Datagraf A/S Energivej Auning Telefon Internet: Fax Initiative Universal Media Østergade 26A, København K Telefon Internet: Fax Carat Danmark A/S Pilestræde 58, København K Telefon

18 Internet: Fax Scanad Evolution Agency A/S Christiansgade Odense C Telefon Internet: Fax Mediaedge: CIA Denmark A/S Åboulevarden Århus C Telefon Internet: Fax Promedia A/S Antonigade 2, 2 06 København K Telefon Internet: Public Communication A/S Nørrebrogade København N Telefon Internet: Cosmographic A/S Nedergade 35 Postboks Odense C Telefon Internet: Recommended Filmbyen Århus C Telefon Internet: Kreativ Grafisk APS Vestergade 5, 2. sal Postboks Odense C Telefon Internet: Fax Stupid Studio APS Vesterbro Odense C Telefon Internet: 3

19 Wagawaga ApS Carit Etlarsvej 6 84 Frederiksberg C Telefon Internet: Mantra A/S Toldbodgade 36 A 253 København K Telefon Internet: Fax Idébureau 2+ APS Frederiksborggade 360 København K Telefon Internet: 4

20 DK-Søborg: Forsikringstjenester GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring og Edb-forsikring. CPV: Chartis Europe Kalvebod Brygge København V Internet:

21 DK-Frederiksberg: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGSELSKABET BIRKEBO V/ BOLIGKONTORET Totalrådgivning vedrørende renovering af alment boligbyggerii 3460 Birkerød. Teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering af klimaskærm og tekniske installationer i det almene boligbyggeri Kajerød Vænge, Birkerød. CPV: Vilhelm Lauritzen A/S Wildersgade København K

22 DK-Aabenraa: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger AABENRAA KOMMUNE Optiske hjælpemidler og tilhørende ydelser. Levering af optiske hjælpemidler m.m. til borgere, der opfylder betingelserne for helbredstillæg i Lov om socialpension, Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension eller Lov om aktiv socialpolitik. CPV: Louis Nielsen A/S Indekildevej 2a 920 Aalborg SØ Telefon

23 DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DONG ENERGY A/S Drift/overvågning af SAN/Backup, Beredskabsaftale for /exchange samt patch af servere. Drift/overvågning af SAN/Backup, Beredskabsaftale for /exchange samt patch af servere. CPV: Komplex IT Logica ATEA

24 DK-Ålborg: Kirurgiske implantater REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Alloplastikker- hofte, knæ, skulder og albue. Kontrakten vedrører køb af hofte - knæ - skulder - og albuealloplastikker til samtlige sygehuse i Region Nordjylland. CPV: , , , , , , , Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon

25 Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic Medical Supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Nordic medical supply Tempovej Ballerup Telefon Fax Biomet Danmark Aps Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens 2

26 Telefon Fax Johnson og Johnson Bregnerødvej Birkerød Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax Biomet Danmark Hattingvej Horsens Telefon Fax

27 DK-Aalborg: Rengøringsmidler AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Levering af rengøringsmidler/-artikler. Rengøringsmidler/-artikler til institutioner m.v. i Aalborg Kommune og Brønderslev Kommune. CPV: Diversey Teglbuen Nivå

28 DK-Sorø: Strømper REGION SJÆLLAND Antiembolistrømper. Indkøb af antiembolistrømper. CPV: , Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand Telefon Internet: Fax Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand Telefon Internet: Fax

29 DK-Hillerød: Ortopædisk fodtøj HILLERØD KOMMUNE Rammeaftale på ortopædiske fodindlæg. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (ortopædiske fodindlæg) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere(option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , Bandagist Jan Nielsen

30 DK-Hillerød: Brystproteser HILLERØD KOMMUNE Brystproteser. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (brystproteser) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere (option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , , Svaneklinik ApS

31 DK-Hillerød: Ortopædiske artikler HILLERØD KOMMUNE Kompressionshjælpemidler. Udbuddet omfatter en række enslydende rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler (kompressionshjælpemidler) og tilknyttede ydelser til brug for borgere (børn og voksne), der får bevilliget. Hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service (serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af e er de følgende kommuner (herefter benævnt de ordregivende kommuner ): Ballerup Kommune med ca indbyggere, Egedal Kommune med ca indbyggere(option for deltagelse fra..200), Fredensborg Kommune med ca indbyggere, Frederikssund Kommune med ca indbyggere, Gribskov Kommune med ca indbyggere, Halsnæs Kommune med ca indbyggere, Helsingør Kommune med ca indbyggere, Hillerød Kommune med ca indbyggere, Hørsholm Kommune med ca indbyggere. Hver kommune er således ordregiver i det aktuelle udbud. Ved udbuddet vil der blive valgt én enkelt leverandør, som skal levere til alle kommunerne. Leverandøren skal indgå en selvstændig rammeaftale med hver enkelt kommune. Rammeaftalerne vil være enslydende, men vil have forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. punkt.2. De første rammeaftaler skal træde i kraft den Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunerne er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Klagenævnet for Udbud er klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. CPV: , Bandagist Jan Nielsen

32 DK-Hinnerup: Rengøring af ovne samt skorstensfejning FAVRSKOV KOMMUNE Lovpligtig skorstensfejning. Udførelse af skorstensfejning. CPV: Skorstensfejermester René Dahl Nielsen Italiensvej 4 Hammel

33 DK-København: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme AKB LUNDTOFTEGADE - RENOVERINGSARBEJDER AKB Lundtoftegade - Renoveringsarbejder. Projektet omhandler renoverings-, ombygnings- og forbedringsarbejder som led i realiseringen af en samlet helhedsplan for Afdelingen AKB Lundtoftegade. Bebyggelsen er opført ca. 970 og består af boligblokke i henholdsvis 5- og 2 etager med ialt ca. 700 lejligheder. En stor del af arbejderne udføres i Blok D og F, der er opført i 5 etager med altangange mod gade og hver indeholder 80 - og ½ rums boliger. Blokkene er opført med bærende vægge og gavle i teglsten, pladsstøbte etagedæk og facader udført som en blanding af lette facader og sandwichelementer. I Blok D og F udføres nye transparente delvis åbne glasfacader på altangange mod Lundtoftegade. De gamle trapperum indrages til beboelse og der etableres for hver blok 2 nye trappetårne samt en handicaplift, integreret som en del af de nye glasfacader. På vestfacader udføres nye altaner samt skyderdørspartier på begge blokke. I Blok D udføres tillige sammenlægning af - og ½-rums boliger til 30 familieboliger, tag efterisoleres og mod gade udføres ny tidsvarende klimaskærm. I hele afdelingen udskiftes hoveddøre mod alle boligenheder til nye sikringsdøre i stål og der udføres. Indbrudssikring af vinduer mod en stor del af lejlighederne. Herudover istandsættes kælderrum med malerbehandling og udskiftning af alle pulterrumsvægge fra træ til tråd-/metalvægge. CPV: , 45230, 45234, , 45300, , , , , , , , , 45424, , , , , B. Nygaard Sørensen A/S 2730 Herlev Telefon Internet: Fax

34 DK-København: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) SKATTEMINISTERIETS KONCERCENTER (SKAT) Indkøb af elektroniske kørebøger. Indkøb af elektroniske kørebøger til SKATs tjenestebiler, herunder installation heraf. CPV: Autolog Systems ApS Blokken Birkerød

35 DK-Skanderborg: Vejsalt SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Levering af vejsalt til Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune. Levering af vejsalt til Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune. CPV:

36 DK-Haslev: Hjælpemidler til handicappede FAXE KOMMUNE Drift og indkøb af genbrugshjælpemidler i Faxe Kommune. Aftalen vedrører: køb af 55 typer genbrugshjælpemidler, depotfaciliteter, depotdrift, levering og installering af hjælpemidler, lovpligtige eftersyn og reparation, særlige depotydelser. Udbuddet vedrører samtlige ovennævnte opgaver i Faxe Kommune. Der kan ikke gives bud på delleverancer. CPV: , Falck Hjælpemidler A/S Gydevang 2 D 3450 Allerød Telefon Internet: Fax

37 DK-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 02.5 om It-konsulentydelser. Rammekontrakten har til formål at dække behov for konsulentydelser i relation til anvendelsen af informations teknologi i forretningsøjemed. 'I forretningsøjemed' skal forstås bredt og omfatter i denne sammenhæng fx administration, produktion og levering af offentlige ydelser samt myndighedsudøvelse. Rammekontrakten vil omfatte it-konsulentydelser opdelt på følgende leveranceformer:. Rådgivningsleverancer, hvor kunden efterspørger rådgivning, men ikke ønsker assistance til at føre rådet ud i livet. 2. Specialistleverancer, hvor kunden ønsker en løsning på en opgave både i form af rådgivning og i form af ressourcer til at etablere løsningen. 3. Ressourceleverancer, hvor kunden efterspørger kompetente konsulenter til at gennemføre allerede definerede opgaver. Udbuddet opdeles på 7 delaftaler, som hver især vil være nedbrudt i en række delydelser: Delaftale - Strategi og forretning som dækker ydelser relateret til it-strategi, it-governance samt etablering af it-understøttede forretningsprocesser. Løbende administrativ bistand er også en del af denne delaftale. Delaftale 2 - Information dækkende informationsrelaterede it-konsulentydelser for områder som ledelsesinformation, master data management, content management samt web-design og -implementering. Delaftale 3 - Applikation der vedrører it-konsulentydelser relateret til anskaffelse og implementering af applikationer herunder projektledelse, kravspecificering, databasedesign, assistance til udvikling, konvertering og test mv. Delaftale 4 - Arkitektur og infrastruktur der omfatter it-arkitektur assistance, samt assistance til valg og implementering af metoder og værktøj til understøttelse af it-anvendelsen. Desuden omfatter delaftelen ydelser relateret til platformsvalg og - konfigurering, netværkslayout, -dimensionering og -konfigurering samt til valg og konfigurering af arbejdsstationer. Delaftale 5 - Drift der bredt dækker driftsrelaterede it-konsulentydelser, vedrørende in- og outsourcing, benchmarking, etablering af service levels, drifts- og databaseoptimering, driftsplanlægning og -overvågning samt teknisk support mv. Delaftale 6 - Sikkerhed, som dækker konsulentydelser relateret til it-sikkerhed, herunder sikkerhed mod tab af data, sikring af dataintegritet og -autensitet, sikring mod hackning, virusangreb mv., udarbejdelse af sikkerhedshåndbøger, etablering af beredskaber samt sikkerhedsrevision og -certificering. Delaftale 7 - Tele og data omfattende konsulentydelser relateret til valg, etablering og anskaffelse af telefoni, herunder IP-telefoni samt datatransmissionsforbindelser og internetforbindelser. Tilbudsgiver vælger frit antallet af delaftaler samt antallet af delydelser inden for delaftalerne kombineret med én eller flere leveranceformer, som tilbudsgiver ønsker at byde på i forbindelse med den endelige tilbudsgivning. Det er tilstrækkeligt at kunne byde på en enkelt delydelse med en enkelt leveranceform for at deltage. Bredden i udbuddet, antallet af delaftaler og delydelser samt ønsket om at tiltrække nicheleverandører betyder, at der forventes et betydeligt antal leverandører på den endelige rammeaftale. CPV: , , , , ,

38 7N Kongevejen Holte Telefon Internet: Fax A-2 A/S Linde Allé 5A 2850 Nærum Telefon Internet: Fax Acando Denmark A/S Telegrafvej 5, Sektion 2,.sal 2650 Ballerup Telefon Internet: Fax Accenture Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Telefon Internet: Fax Accobat A/S Stamholmen 49, Hvidovre Telefon Internet: Accuro A/S Haderslevvej 36A 6000 Kolding Telefon Internet: Fax Aggrit A/S Strandvejen 00, Hellerup Telefon Internet: Fax Applicon Sankt Knuds Vej Frederiksberg C 2

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, 445000, 42652000.

Læs mere