Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen"

Transkript

1 Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt eller intet kamp mod den officielle kirke og den officielle kristendom af en voldsomhed, der ikke havde været set før. Og han endte med at få et slagtilfælde eller noget i den retning en af de sidste dage i september 1855, blev indlagt d. 2. oktober på Frederiksberg Hospital og døde d. 11. november. Men nogen gange er det altså de bindegale på sindsygens rand, der siger sandheden, omend temmelig hensynsløst og brutalt og nogen gange over grænsen. Og ikke de fornuftige, runde og besindige, der sætter pris på at få alting til at gå gelinde. Lad os bare gøre den indrømmelse, at han gik over grænsen. Begyndelsen på kirkestormen var biskop J.P. Mynsters død og begravelse i foråret Søndagen efter biskoppens død holdt professor Hans Martensen en mindetale ved gudstjenesten i slotskirken. I denne omtalte han biskop Mynster som et led i den hellige kæde af sandhedsvidner, som strækker sig gennem tiderne fra apostlenes dage indtil vore. Det var for meget for Kierkegaard. For Kierkegaard var begrebet sandhedsvidne forbeholdt de, som på egen krop påtager sig at vidne sandt om Jesu budskab ved at tage hans ydmygelse og lidelseshistorie på sig, nogen gange med martyrdøden til følge. Et sandhedsvidne var en undtagelse, både i hensenede til på samme måde som Jesus at lade sit liv og sin eksistens forme efter det ubetingede krav om efterfølgelse i ubetinget barmhjertighed og selvfornægtelse, og i hensenede til at betale med sit liv for sin kristne overbevisning. Den voldsomme kamp blev ført dels i Fædrelandet og dels i Øieblikket, et flyveskrift, som Kierkegaard selv udgav. Men havde han håbet på en indrømmelse fra Martensens side, tog han grundig fejl. Den komme ikke. Og derfor måtte kampen føres til ende. Men hvad med Kierkegaard selv, levede han så Det nye Testamentes kristendom? Nej, det ville han ikke påstå. Han sagde rent ud, at han ikke var en kristen i den forstand. Det var heller ikke det, han ville med sit angreb. Han ville redelighed! Kirken skulle indrømme, at den kristendom, der

2 mestendels forkyndtes i kirken var en afrundet og blød form for kristendom, der ikke havde meget med det Jesus havde lært at gøre, frem for alt en kristendom uden konsekvens. Hvis kirken ville indrømme det, kunne der gøres en ny begyndelse. Men det gjorde kirken ikke. Født i bankerot. Kierkegaard blev født det år, staten gik bankerot, altså i Så det kunne være gået meget galt, men Kierkegaards far, Michael Pedersen Kierkegaard, hosekræmmeren, der havde været hyrdedreng på heden i Vestjylland, men havde slået sig op som købmand i København, klarede skærene. Nogen mener, det skete på bekostning af andre. Men han bevarede altså familieformuen, hvilket kom Søren til gode, da han arvede så stor en sum, at han kunne leve nogenlunde ubekymret, og havde råd til at udgive sine mange skrifter. Som andre bedre stilledes børn kom han i Borgerdyd skole og viste sig snart som en knægt med et godt hoved med megen vid og skarpsindighed. Det var dog nok mere hjemmet, der kom til at præge ham. Faderen led af tungsind og delte mange tanker og bekymringer med sine to drenge, Peter Christian Kierkegaard, Sørens storebror og senere biskop i Aalborg, og så Søren selv. Michael Kierkegaard havde efterhånden selv læst sig til megen indsigt i filosofi og teologi, ligesom han havde hentet en god del viden i Brødremenigheden, som han havde sluttet sig til i København. (Nogen anser Brødremenigheden for mørk kristendom, men der er snarere tale om en lys pietisme, hvor det ikke så meget handler om, hvad man ikke må, men hvad man med troen ikke har brug for eller lyst til). Under alle omstændigheder blev alt for tunge og alt for dystre tanker delt med drengene, og ikke mindst Søren havde et sind, der ikke godt tålte det. Efter Borgerdyd skole blev han indskrevet ved Det teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. De første år studere han flittigt, men efterhånden gnavede tvivlen sig ind i hans sind, så han var nær ved at vende kristendommen og Gud ryggen. Måske hang det sammen med, at han inden for 2 år i 1932 mistede tre søskende og sin mor. I al fald trak filosofi, litteraturhistorie og tidens teater mere, ikke mindst Mozarts berømte opera, Don Juan. Men i kom der et vendepunkt, også dennegang kan dødsfald blandt de nærmeste have spillet ind, nemlig hans fars dødsfald og

3 hans lærer Poul Martin Møller, der formentlig var hans eneste rigtige fortrolige, med alle de svære spørgsmål. Der kommer andre toner i dagbøgerne, som når han skriver, at der findes en ubeskrivelig glæde, der lige så uforklarlig gennemglæder os, som apostelens udbrud træder umotiveret frem: Glæder Eder, og atter siger jeg: glæder Eder (Fil 4,4). Fuld fart på de mange bøger Faderens død får endelig Kierkegaard til at tage sig sammen og få sin embedseksamen. Kort efter besøger han Sæden ved Skjern, hvor familien kom fra, forlover sig med Regine Olesen, for så at ophæve forlovelsen mindre end et år senere. Hvorfor Kierkegaard gør det, er der spekuleret meget i. Men måske er forklaringen den enkle, at han godt kunne se, at han ikke egnede sig til at leve i ægteskab og som familiefar. Hans sociale kompetencer gik næppe i den retning. I stedet kastede han sig over studierne. Allerede i 1938 havde han udgivet en bog om H. C. Andersen, og nu skrev han sin disputats i løbet af et år og erhverver magistergraden. Den handlede om noget, han selv kendte til bunds, nemlig ironien, og blev indleveret sommeren Herefter gik det virkelig stærkt. Fra kom alle de filosofiske hovedværker, Kierkegaard udsendte under pseudonym, altså med en anden end sig selv angivet som forfatter. Men ikke nok med, at Kierkegaard udgav denne lange række af sprænglærde skrifter. Samtidigt og parallelt med udgav han en række opbyggelige taler i prædikenens form. Og de udgør det egentlige forfatterskab, som Kierkegaard selv udtrykkeligt kalder for et kristeligt forfatterskab. Hvor pseudonymerne bruges til at eksperimentere i den menneskelige sjæls verden, især i dens mørkeste hjørner og krinkelkroge, og anstille undersøgelse af forskellige problemfelter om det at være menneske, uden at det nødvendigvis fører til et svar, endsige et entydigt kristent svar, så udfoldes det kristne svar, den kristne eksistens og tro tydeligt og klart i de opbyggelige taler. Det er her, man skal finde den virkelige Kierkegaard. Og det er her, man anbefales at gå i igang. Det er ikke helt forkert, når en har sagt, at hvis man gennem læsningen af f.eks. Begrebet Angest eller i anden anledning pludselig befinder sig ude på det dybe vand og ikke magter at kaste sig ud på de favne, så er det en god ide at læse lidt i de

4 opbyggelige taler. Det giver en ro i sjælen og livet, man føler sig grebet af evangeliet og båret af det. Fra filosof til kristen forkynder. Som allerede nævnt anså Kierkegaard selv forfatterskabet for fra start til slut at være anlagt som et kristent forfatterskab. Det viser de opbyggelige taler jo også tydeligt. Men det ændrer ikke ved, at med Afsluttende uvidenskabeligt efterskrift, udgivet i 1846, slutter det filosofisk prægede forfatterskab. Og Kierkegaard angiver selv, at dette skrift udgør et vendepunkt, hvor spørgsmålet om at vinde den evige salighed kommer langt mere i fokus. Herefter udkommer foruden opbyggelige taler og enkelt andre skrifter, de skrifter der indholder Kierkegaards kristendomsforståelse, som udvikler sig fra kun at handle om det indvortes til også at gøre fordringer i det udvortes. Det er skrifterne Kærlighedens Gerninger, Sygdommen til døden, Indøvelse i Kristendom og Til selvprøvelse, samtiden anbefalet. Den sidste udkommer i to dele, første del i 1851, anden del med titlen Dømmer selv! Til selvprøvelse, samtiden anbefalet udkommer først længe efter hans død, da broderen udgiver det i De øvrige udkom fra 1847 frem til Og så tier Kierkegaard altså frem til kirkekampen, der indledes 18. December Hvad er det så, man kan læse i disse skrifter? Det er en kristendom som i den grad er jordnær. I de første er det ganske rigtigt, at det især handler om det indre, om inderligheden, om den enkeltes personlige existenskamp for at komme til rette med livet og kristendommen. Det er en kristendom gennemsyret af det lutherske, som han kan kalde nåden på første hånd og nåden på anden hånd. Nåden på første hånd er nåden, der dækker over de synder et menneske allerede har begået. Nåden på anden hånd, dækker over de synder, vi kommer til at begå fremover i livet. Det er en vigtig pointe i bogen Begrebet angst, at kun ved troen, kun ved nåden, kan vi overhovet turde kaste os ud i livet. Men efterhånden opdager Kierkegaard noget nyt og andet ved Det nye Testamente. Det handler ikke kun om noget indvortes, men i lige så høj grad om noget ydre. Jesus er ikke kun Gud og menneske, han er Gud og det lidende menneske. En kristendom uden konsekvens er ifølge Det nye

5 Testamente ikke kristendom. Til kristendom hører ikke kun synd og tilgivelse, dom og nåde. Der hører også et kristent liv med. Bibelen er ikke kun et spejl. Den er som et brev fra den elskede, man læser nøje og igen og igen. Og man gør, hvad den elskede ønsker, man vil gøre. Sammenligner vi med Luther, kan man sige, at i Luthers situation, var det helt afgørende at pege på nåden overfor dommen, nåde af ren og skær nåde og ikke som en fortjeneste gennem gode gerninger, og da slet ikke gerninger, der ikke stod noget om i Bibelen. Kierkegaard opdager (hvad Luther faktisk også gjorde) at det blev til misbrug af nåden. Derfor ville kan kalde kirken, men først og fremmest den enkelte til at tage sin egen kristne existens alvorlig.

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed af Bjørn Rabjerg Syddansk Universitet det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver 9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver Igen og igen provokerede Jesus sine tilhørere. Og os der lytter til hans fortællinger i dag provokeres lige så meget. Vi

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere