Virksomhedsarkitektur i sundhedsvæsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsarkitektur i sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Virksomhedsarkitektur i sundhedsvæsenet Enterprise Architecture in Healthcare Henrik Hammer Jordt AEA 28. maj 2013

2 Temaer Definition af EA Rammer for EA i Region Midtjylland Opgaver Organisering Omgivelser Strategier og planer Kultur, normer og antagelser EA analyse Hvordan griber vi opgaven an? Konklusioner

3 Definition på EA ISO/IEC (2007) the fundamental organization of [the enterprise] embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and evolution Enterprise = Virksomhed = Region Midkjylland Environment = omgivelser 3

4 LinkedIN 2009, CHALLENGE: Describe the purpose of EA in one 160 character SMS message (including spaces, punctuation and carriage returns)? Rationale: Pragmatically, if you can't describe the purpose of EA in one short sentence, you will not get the ear of the people required to utilise it. No rambling, ivory tower, intellectual monologues here. Just post your 160 characters. 4

5 Buckl et al. (2010) The EA management community lacks clarity how EA principles relate to the also frequently used terms vision and strategy or the often synonymously used term standard The relationship between the these terms and the projects realizing enterprise transformation is unclear (A Conceptual Framework for Enterprise Architecture Design af Sabine Buckl, Florian Matthes, Sascha Roth, Christopher Schulz, Christian M. Schweda; Technische Universität München (TUM) Chair for Informatics 19 (sebis) Boltzmannstr. 3, Garching bei München, Germany ; 2010) 5

6 Enterprise Arkitektur Organisation Ressourcer Resultater Omgivelser Organisering Processer Informationsteknologi Information

7 Kategorier af virksomhedsarkitekter Organisation Ressourcer Resultater Organisering Processer Informationsteknologi Information Forretningsarkitekt it-arkitekt informationsarkitekt infrastrukturarkitekt løsningsarkitekt netværksarkitekt storagearkitekt

8 Hovedelementer states of an EA are typically developed during EA management the current state describing the status quo the target state, forming an envisioned longterm perspective, and intermediate planned states the business represents the main driver of the organizational change projects are the implementors. In order to ensure a managed evolution, projects have to be evaluated according to the principles guiding an EA s design and evolution 8

9 Opgave og ressourcer REGION MIDTJYLLAND 9

10 Regionens opgaver Sundhed herunder hospitaler, sygesikringen, praktiserende læger og speciallæger Psykiatri- og socialområdet indlæggelse eller ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital, i lokalpsykiatrien eller i distriktsteam. Desuden en række specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og tilbud til mennesker med nedsatte fysiske eller psykiske funktioner. Regional udvikling bl.a. kollektiv trafik, miljø (jordforurening), erhvervsudvikling, uddannelse, kultur 10

11 Politisk organisation En formand Bent Hansen (S) To næstformænd Et forretningsudvalg på 13 medlemmer 11

12 Virksomheden - hospitalerne Akuthospital Sundhedshus med akutklinik Hospital Sundhedscenter 12 Livsstilscenter

13 Virksomheden det som ligger imellem Base for ambulance Base for akutlægebil Base for akutlægehelikopt er Akuthospital 13

14 AUH - 54 specialiserede afdelinger 14

15 HEV 25 afdelinger 15

16 OMGIVELSER 16

17 Virksomhedens omgivelser Niveauer Domæne (særlige forhold) kunder, konkurrenter, leverandører, interesseorganisationer, medier, regulerende organer etc. Nationale forhold politik, økonomi, demografi, national kultur Internationale forhold økonomi, overpolitiske organer, teknologisk udvikling, arbejdskraftsmobilitet Klassificering Tekniske omgivelser alt hvad der påvirker i direkte, eg. lovgivning, cirkulærer, ressourcer, resultater Institutionelle omgivelser kultur, opfattelser, værdier, normer, forventninger 17

18 Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland 18

19 Befolkning Region Midtjylland har 1,3 millioner indbyggere Det svarer til ca. 22 procent af den samlede befolkning i Danmark 19

20 Region Midtjylland med kommuner Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Herning Silkeborg Aarhus Ringkøbing- Skjern Ikast- Brande Skanderborg Horsens Odder Samsø Hedensted 20

21 Virksomhedens økonomi Sundhed 21,9 mia. kr. Psykiatri 1,7 mia. kr. Socialområdet 1,1 mia. kr. Regional Udvikling 0,6 mia. kr. Fælles formål og adm. 0,4 mia. kr. Anlægsinvesteringer 1,8 mia. kr. Renter og afdrag 0,4 mia. kr. I alt 27,9 mia. kr. 21

22 Her kommer pengene fra Regionen kan ikke udskrive skat. Pengene kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud, tilskud, der afhænger af aktiviteten og som takster. Staten 19,9 mia. kr. Kommuner 5,4 mia. kr. Andre regioner m.v. 2,4 mia. kr. Lån 0,2 mia. kr. I alt 27,9 mia. kr. 22

23 Central Denmark EU Office Regionen og 19 midtjyske kommuner har fælles EUkontor i Bruxelles Skal åbne døren til og for det lokale erhvervsliv, foreninger, uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer Hjælper bl.a. med at lave ansøgninger Mere traditionelt lobbyarbejde Nøgleord: information, rådgivning, indsigt og synlighed 4 fastansatte og 2 praktikanter Læs mere på 23

24 her til kommer presse og medier politiske partier patientforeninger leverandører fagforeninger faglige foreninger

25 VÆRDIER, NORMER, ANTAGELSER INSTITUTIONELLE OMGIVELSER 25

26 Lægeløftet Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinskkirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. (fra 1815) I Danmark har lægeløftet aldrig haft nogen juridisk betydning, kun moralsk. Aflæggelse af lægeløftet er en forudsætning for at opnå autorisation som læge i Danmark. 26

27 Mission for Region Midtjylland Region Midtjylland vil bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand 27

28 Vision for Region Midtjylland Region Midtjylland vil skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for alle forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst 28

29 her til kommer kultur normer, værdier og antagelser hos medarbejderne, borgerne, i samfundet osv 29

30 STRATEGIER OG PLANER 30

31

32

33 Fremtidens sundhedsvæsen Akutplan Apopleksiplan Fødeplan 2012 Hospitalsplan Psykiatriplan Stråleplanen Akutberedskab Nordvest Sundhedsberedskab og præhospital indsats Sundhedsaftaler med kommunerne Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Nyt hospital i Vestjylland Specialeplanlægning Rygmarvsskade- behandling og rehabilitering Ansøgninger til Kvalitetsfonden Idé- og udviklingskatalog for det nære sundhedsvæsen Det Nationale Center for Partikelterapi Palliationsplan II Samarbejdsaftaler på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet Sundhedsplan for Region Midtjylland 33

34 34

35 35

36 ANALYSE AF EA FOR REGION MIDTJYLLAND 36

37 Organiseringen af Virksomheden 37

38 EA Framework Nightingale & Rhodes (2007) 38

39 Region Midtjylland as-is Arkitektur Tekniske og institutionelle omgivelser Organisatoriske omgivelser Strategisk perspektiv Viden Regional Udvikling Psykiatri Viden Viden Viden Viden Afdeling Viden Viden Afdeling Viden Afdeling Hospitaler Afdeling Viden Afdeling Viden It Stab Arbejdsproces Arbejdsproces Arbejdsproces IT-omgivelser EPJ Viden RIS/PACS Medarbejder Astraia 40

40 Region Midtjylland to-be Arkitektur Tekniske og institutionelle omgivelser Strategi Processer Information Service IT Speciale A Speciale B... Speciale X IT Organisation 41

41 Opgave, rammer, omgivelser, strategi, resultater HVORDAN 42

42 EA Management the current state describing the status quo the target state, forming an envisioned longterm perspective, and intermediate planned states the business represents the main driver of the organizational change projects are the implementors. In order to ensure a managed evolution, projects have to be evaluated according to the principles guiding an EA s design and evolution 43

43 Arkitektens primære produkt Grundlaget for at ledelsen kan træffe et kvalificeret beslutning som bidrager til at virksomhedens it-udvikling sker i overensstemmelse med virksomhedens strategi 44

44 Arkitekturprincipper Forretningsprincipper Princip 1: Forretningens behov definerer og driver løsningerne Princip 2: Kontinuitet i forretningens Princip 3: Fælles brug af systemer og services Princip 4: Love og regler overholdes Princip 5: Der skal sikres sammenhæng mellem it-løsninger Princip 6: Alle nye løsninger skal baseres på et arkitekturmæssigt defineret grundlag Princip 7: It-baserede forretningsprojekter gennemføres som organisatoriske forandringsprojekter Information- og dataprincipper Princip 8: Informationer udveksles via nationale og internationale standarder Princip 9: Region Midtjyllands data er en fælles og delt ressource Princip 10: Fælles begreber og datadefinitioner Systemprincipper Princip 11: Systemer og komponenter skal kunne indgå som løst koblede moduler i en fælles it-arkitektur (serviceorienteret arkitektur) Princip 12: Anskaffelse standard/rammesystemer fremfor egenudvikling Princip 13: Teknologisk uafhængighed mellem systemer og understøttende it-infrastrukturkomponenter Princip 14: Nemhed i brug Teknologiprincipper Princip 15: Standardisering og konsolidering af den teknologiske infrastruktur Princip 16: Skalerbarhed skal være tænkt i systemerne fra starten af 45

45 Arkitektens omgivelser Arkitekt Projektleder netværk server storage db/app klient overvågning Driftspecialist 46

46 EA vision is a distant target representing an ideal state EA principle constrains and guides the design of the EA EA strategy outlines a series of means (activities) to pursue a desired end Conformance to EA vision describes an intuitive understanding for the degree to which the current or a planned state of the EA matches the EA vision. Kilde: Buckl,

47 Goal is a statement about a state or condition of the enterprise to be brought about or sustained through appropriate means Standard describes a predefined design norm based on principles and standards defined earlier. Project is concerned with the fulfillment of a goal. Question is used to characterize the way the assessment/achievement of a specific goal is going to be performed 48 Kilde: Buckl, 2010

48 Opgavefordeling projekt Reference- Arkitektur/ HLD Low level design Compliance Compliance Projektleder: Planlægning og administration 50

49 It-arkitektens leverancer Ide Foranalyse Forberedelse PID Gennemførelse 51

50 EA i et ITIL perspektiv 52

51 Løsningsdesignprocessen... Generalist It-arkitekt 2. designleverance 1. designudvikling Projektleder netværk server storage db/app klient Specialist It-drift overvågning 3. bestilling planlægning risikostyring kvalitet fremdrift ændring organisation 53

52 Konklusioner Vi skal skabe værdi Vi skal kende os selv Vi skal forstå vores omgivelser Vi skal skabe sammenhæng Vi skal tage lederskab

53 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 55

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Forfatter: Andreas Humledal Olsen 07-01-2011 Studium: Eksamenstermin:

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

I et horisontalt perspektiv

I et horisontalt perspektiv I et horisontalt perspektiv Kandidatafhandling Cand.merc (IT) - IMBE Af Bothainah Idris Joachim Hegelund Antal normalsider: 262.508 tegn, 39 illustrationer og 6 tabeller = 115,4 Copenhagen Business School

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen Årskonference 2012 E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE App til smartphone og trådløst log-in... 2 Velkommen... 3 Lokalefordeling...

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab.

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus University. Masterprojekt. Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Liselotte Kaae Studienummer LK1373551 Anslag med mellemrum: 143.958 Forårseksamen

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives.

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives. Executive summery This thesis has the purpose of assessing how the audit process works for financial institutions using a Cloud Computing solution. An analysis of the management considerations in the application

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring Akkreditering og klinisk praksis En STS analyse af forandring Anne Hatting Juni 2007 Ph.D afhandling, Institut for Samfund og Globalisering. Roskilde Universitetscenter INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSVÆSEN,

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Et speciale fra IT-Universitetet i København Udarbejdet af Christian Bering Pedersen Vejleder: John Gøtze Juni 2006

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Fremtidens inkubator - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Juni 2014 Indhold indhold ENGLISH SUMMARY...4 VALUE CREATION IN FOUR DIMENSIONS...4 THE FUTURE INCUBATOR

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere